SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA"

Transkrypt

1 SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora. W taki sposób dyrektor i pracownicy GOK-u dziękują sponsorom za cały rok współpracy przy organizacji imprez kulturalnych. To już koniec Balu, ale pracownicy i zespół zapraszają sponsorów za rok... Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te słowa Jana Pawła II w pełni oddają naszą wdzięczność dla ludzi, którzy przez ubiegły rok okazywali serce i pomagali w realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez GOK. Dzięki takim ludziom mieszkańcy mogli bawić się na festynach, zabawach, koncertach i korzystać z innych form działalności GOK-u. Takich właśnie ludzi, o wielkim sercu, gościliśmy na Balu, dziękując za owocną współpracę. Dla nich wystąpiły zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach, czyli Chór Klubu Seniora, Grupa Taneczna Justyny oraz Studio Piosenki. Noworoczne życzenia złożyli Wójt Gminy Wydminy p. Radosław Król i Proboszcz ks. Ryszard Grabowski. Wznieśliśmy toast szampanem za pomyślność Nowego Roku, dyr. GOK i pracownicy wręczyli sponsorom dyplomy i upominki, a potem nastał czas zabawy, która trwała do bardzo późnych godzin nocnych. Żegnając się, mówiliśmy sobie: do zobaczenia za rok. Mamy nadzieję, że w przyszłych roku grono sponsorów obecnych na Balu będzie jeszcze liczniejsze. Zofia Łopuszyńska instruktor GOK Wydminy

2 Kurier Wydmiński WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WYDMINY - RADOSŁAWEM KRÓLEM W l i s t o p a d z i e u b i e g ł e g o r o k u społeczeństwo Gminy Wydminy wybrało na stanowisko Wójta Gminy Wydminy P a n a R a d o s ł a w a K r ó l a. Za Wójtem 1,5 miesiąca pracy i pierwsze decyzje. Redakcja Kuriera Wydmińskiego poprosiła Wójta o podsumowanie pierwszego okresu Jego pracy oraz o przedstawienie planów na najbliższy rok. Małgorzata i Radosław Król Mija 1,5 miesiąca Pana pracy na stanowisku Wójta Gminy Wydminy. Jakie są Pana odczucia po tym czasie? Półtora miesiąca jest to bardzo mało, natomiast należy powiedzieć, że jest to na tyle dużo czasu, aby zapoznać się z sytuacją bieżącą w gminie Wydminy. Niektórzy uważają, że zaczynam od zera, a tak naprawdę muszę Pani powiedzieć, że zaczynałem z dużymi zobowiązaniami na kwotę 555 tys. zł. Podjęliśmy pracę nad wyrównaniem sytuacji budżetowej. Pierwszym największym problem były dotacje na świetlice wiejskie w Mazuchówce i w Szczybałach Orłowskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie uzyskały one dofinansowania i po dwóch decyzjach zostało nam odmówione dofinansowanie na poziomie około 300 tys. zł. Dopiero po długiej walce, już nie odwoławczej, a na zasadzie próśb, próby innego spojrzenia na sprawę, próby wykazania rozdziału w zamówieniu dotyczącym tych świetlic, udało się uratować część dotacji dotyczącej Mazuchówki, czyli około 200 tys. zł. Otrzymamy je w przyszłym miesiącu w ramach dofinansowania. Drugi przypadek nie wynika generalnie ze złej woli, natomiast z błędów pisarskich, związanych z subwencją oświatową i dotyczy przekroczenia w wydatkowaniu na poziomie 200 tys. zł. Oczywiście, z jednej strony, szkoły działają na podstawie własnych budżetów i dostają pieniądze z gminy, natomiast przez to, że gmina spodziewała się wyższej dotacji o 200 tys. mogła zwiększyć dofinansowanie dla szkół. Problem w tym, iż mimo tego, że już w marcu ub. roku było wiadomo, że te środki nie wpłyną do Urzędu Gminy, to pieniądze zostały wydane. Brak kontroli i nadzoru spowodowało, że trzeba było z końcem roku pieniądze zwrócić. Następny obiektywny problem, jaki nas wszystkich spotkał, to odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że to, co działo się w grudniu nie miało miejsca w poprzednich latach, gdyż grudzień był zawsze takim miesiącem przejściowym. Często bywało tak, że nie było Str. 2 śniegu, a ten rok pokazał, że praktycznie od 30 listopada wystąpiły intensywne opady śniegu i utrzymanie dróg było na takim samym wysokim poziomie, jak w zeszłym roku w styczniu, czy lutym, gdzie trzeba było cały dostępny sprzęt puścić na drogi. Taka aura spowodowała, że środki, którymi dysponowała gmina szybko stopniały, a problem nadal pozostał, wówczas podjęliśmy wspólną z Radnymi decyzję, żeby przesunąć środki budżetowe na ten cel o 20 tys. zł, Tych środków też zabrakło i praktycznie w ostatnim dniu roku 2010 wydaliśmy z rezerwy Wójta 10 tys. zł. Mieliśmy też taką sytuację, że odbywał się u nas Puchar Polski w kolarstwie przełajowym, a kwota przewidywana na sfinansowanie tej imprezy to około 5 tys. zł. Brak jakiejkolwiek umowy na organizację tej imprezy, zero konsekwencji w budżecie, zero prerogatyw dla pracowników, jeśli chodzi o zagwarantowanie środków. Dochodzi do spotkania z szefami klubów sportowych, w sprawie finansowania imprezy jako organizatorzy, a tu informacji, ani śladu w budżecie gminy tych środków po prostu nie ma. Czyli, reasumując, Wójt musi wyciągnąć z kieszeni lub kapelusza pod koniec roku 555 tys. zł. Najlepiej, żeby wziął kredyt. Takie pomysły były pracowników Gminy, ale powiem Państwu szczerze, że odchodzę, od tego typu pomysłów. Robiliśmy wszystko, żeby tak zarządzać budżetem, aby na koniec roku te zobowiązania pilne zapłacić, te które nie są pilne odłożyć w czasie, wszystko po to, aby nie nakładać na gminę kolejnych zobowiązań kredytowych. Cieszę się bardzo z tego, że 200 tys. zł wpłynie do budżetu i uzupełni nam środki finansowe, które w większości wykorzystamy na drogi, gdzie rzeczywiście pieniędzy na ten cel będzie nam brakowało. Tak więc jest to dobra informacja dla wszystkich tych, którzy korzystają z dróg. Jednocześnie jest to także dobra informacja dla organizacji pozarządowych, bo jeżeli Rada Gminy podejmie taką uchwałę, to przekaże pewną kwotę na dofinansowanie tych organizacji. Pozyskiwanie środków europejskich pojmuję jako złożenie wniosku, przeprowadzenie inwestycji, a następnie rozliczenie i otrzymanie dotacji. Jestem daleki od tego, żeby chwalić się pozyskanymi środkami europejskimi, jeżeli nie zostały rozliczone, a płatność nie nastąpiła. Podobnie sprawy się miały z naszym Orlikiem w Gawliku Wielkim, z jednej strony wniosek i inwestycja z godnie z planem, natomiast brak środków na sfinansowanie inwestycji (nie został na czas załatwiony kredyt pomostowy) spowodowała, że musieliśmy zwrócić część dotacji (100 tyś. zł) do Urzędu Marszałkowskiego. Trudno pogodzić się z tak ogromną stratą, dlatego czynimy starania, żeby te pieniądze odzyskać. Tyle o problemach, a o dobrych sprawach chcę Państwu powiedzieć, że przygotowujemy się z wnioskami unijnymi na kompleksowe rozwiązanie spraw dostarczania wody w całej gminie, mówię tu o części wschodniej naszej gminy, która nie ma wody, czyli Wężówka, Radzie, Cybulki, Malinka i inne miejscowości. Będziemy się starali rozwiązać ten problem. Została podpisana też umowa przez poprzednią Panią Wójt na remont stadionu. Ta inwestycja będzie kontynuowana. W tym roku składamy wniosek na Orlik, aby uzupełnić tą inwestycję o tzw. tereny sportowe przyszkolne. Nasza Gmina już się znalazła na liście rankingowej i jak Warmińsko-Mazurski Sejmik 22 lutego podejmie uchwałę, to rozpoczynamy procedurę budowy Orlika w Wydminach. Ponadto zastanawiamy się też nad sfinansowaniem remontu ul. Szkolnej. W tym celu składamy w sierpniu wniosek w ramach programu powszechnie nazwanego schetynówki. Jest to program m inisteri alny, Urzędu Wojewódzkiego, powiatu i gminy. Również w ramach schetynówek będziemy starać się pozyskać środki na remonty dróg osiedlowych. Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, to zauważyliście państwo, że postanowiłem włączyć całonocne oświetlenie w całej gminie. Mieszkańcy podczas kampanii wyborczej mówili o tym, że młodzież, osoby starsze i właściciele sklepów czuli się zagrożeni poprzez brak oświetlenia. Wiele kradzieży, wiele upadków w ciemnościach zakończonych urazami kończyn, spowodowało, że ze względów bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy z tej formy oszczędności. Z drugiej strony, dbając o budżet gminy, na pewno będziemy wyłączać oświetlenie tam, gdzie jest ono niepotrzebne. Mieszkańcy i sołtysi zgłaszają do nas informacje, że są miejsca, które nie powinny być oświetlone, ponieważ lampa stoi gdzieś w polu, lub świecą dwie, więc tą trzecią można wyłączyć. Takie sygnały docierają i na pewno jeszcze w tym miesiącu dokonamy racjonalizacji oświetlenia. Początek Pana pracy to jak skok w głęboką wodę, a właściwie w ogromne zaspy, bowiem od początku grudnia zima nieźle dała na się we znaki. W jaki sposób starał się Pan zażegnać ten kryzys? Przede wszystkim należało podjąć podstawowe zadania i obowiązki Wójta, to znaczy wysłanie sprzętu, aby udrożnić komunikację, oczywiście stosując się do zapisów ustawowych i trzymania się pewnej strategii odśnieżania. W pierwszej kolejności tam, gdzie jest zagrożenie zdrowia i życia człowieka, zabezpieczenie mienia, czyli zagwarantowanie dowozu mleka przez rolników, czy też aby zapewnić dojazd pojazdom ratunkowym. Następnie odśnieżaliśmy drogi tam, aby zapewnić uczniom dojazd do szkół. Oczywiście, kiedy trwa zamieć śnieżna, mimo frustracji mieszkańców, nie podejmowaliśmy się odśnieżania, ze względu na oszczędność, która wynikała z tego, że gdy trwa zadymka śnieżna, to prace są nieskuteczne. Zaraz po wykonaniu prac odśnieżających następowało ponowne zawianie dróg. W związku z tym niektórzy musieli czekać kilka dni na udrożnienie dróg, za co chciałbym wszystkich państwa przeprosić. Dysponując środkami naprawdę małymi, porównując do ubiegłego roku, których było stosunkowo niewiele, w konsekwencji w tym roku w budżecie również tych środków mało zaplanowano. W związku z tym robiliśmy wszystko, żeby na bazie tych środków wykonywać prace na bieżąco. Wykorzystaliśmy wszystkie mechanizmy, jeżeli chodzi o fundusze gminy, to znaczy zwiększyliśmy o 20 tys. umowę zawartą w ramach zamówień publicznych. Uruchomiliśmy tez rezerwę wójta i została ona wykorzystana praktycznie jednorazowo 31 grudnia. Zaplanowane w budżecie 10 tys. czekało cały rok, żeby ostatniego dnia grudnia je wydać, ponieważ już nie mieliśmy pieniędzy w budżecie na wykonanie jakichkolwiek prac drogowych. W tym roku podjęliśmy kolejne zamówienie publiczne w tej sprawie i ogłosiliśmy przetarg. Dopuściliśmy do tego przetargu praktycznie wszystkich wzorem tych gmin, które z powodzeniem stosują takie (Ciąg dalszy na stronie 6)

3 Kurier Wydmiński CO SŁYCHAĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH? Początek roku 2011, to dni sporego ożywienia wpośród wydmińskich ngo, nie ma mowy o śnie zimowym. I tak, w dniu 11 stycznia odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla z przedstawicielami ngo. Głównym tematem rozmowy był Program współpracy Gminy W ydminy z organizacjami pozarządowym był to kolejny etap konsultacji społecznej w tej sprawie. Ustalone zostały m.in. kryteria powołania Komisji (Kapituły), która będzie oceniać wnioski ngo o przydział środków finansowych na realizację projektów w różnych, ważnych dla gminnej społeczności obszarach aktywności na rzecz istniejących potrzeb, na rzecz rozwiązywania istotnych społecznych problemów. Kolejne spotkanie Wójta z przedstawicielami ngo zaplanowane jest w dniu 15 lutego o godz , wtedy przedstawione zostaną ostateczne zapisy wspomnianego wyżej Programu współpracy, ngo wybiorą też swoich przedstawicieli do Komisji oceniającej grantowe wnioski. W tym dniu odbędzie się także o godz Zebranie Założycielskie Forum Ngo s Wydminy gminnego związku stowarzyszeń. A od 16-go lutego będą się odbywały zebrania wiejskie, na których zostaną wybrani sołtysi działalność sołtysów i rad sołeckich, to również bardzo istotny obszar rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kłaniam się Samorządowi Gminy Wydminy z prośbą, by nie formalizować zanadto procedur wydatkowania funduszy sołeckich, żeby nie trzeba było robić przetargu na zakup żarówki. Co znaczą te trzy tajemnicze litery NGO? Nongovernmental organization, czyli organizacja pozarządowa - nazwa w swoim pierwszym wydaniu powstała w języku angielskim. Zbigniew Waszkielewicz Grupa Inicjatywna Forum Ngo s WIZYTA KOLĘDNIKÓW URZĘDZIE GMINY W dniach grudnia 2010 roku dzieci z Koła Misyjnego w składzie: Maja D a w i d o w i c z, M a r t a Wasilczyk, Piotr Buczyński, P a t r y c j a L e s z c z y ń s k a, Patrycja Kuł ak, Monika Siwicka, Zuzanna Sirant, Karolina i Justyna Sawoń, Magdalena Romanowska, Natalia Suchocka, Dominika Olszewska, Agata Nalbach, p o d o p i e k ą D a n u t y Chojnowskiej uczestniczyli w Wizyta kolędników kolędowaniu. Poświęcili swój czas, żeby pomóc dzieciom w krajach m i s y j n y c h. O d w i e d z i l i między innymi Urząd Gminy Wydminy, gdzie zostali przyjęci przez Wójta Pana R a d o s ł a w a K r ó l a. Wszystkim, którzy przyjęli k o l ę d n i k ó w m i s y j n y c h serdecznie dziękujemy. Lista organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wydminy: Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach Prezes Artur Sosnowski; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy, Koło w Wydminach Prezes Jan Danilewicz; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wydminach Prezes Irmina Juniewicz; Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Koło Lokalne w Wydminach; Stowarzyszenie Echo Wydmin Purłan; FUNDUSZE UNIJNE W GMINIE WYDMINY W województwie Warmińsko Mazurskim w roku 2010 Gmina Wydminy mogła s k o rz y st ać z P ro g ra mu R ozwo ju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie działania Odnowa i Rozwój wsi oraz działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Gmina Wydminy z Programu Obszarów Wiejskich skorzystała w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi i otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt: - budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w miejscowości Gawliki Wielkie - przebudowa stadionu gminnego w Wydminach (inwestycja przeniesiona na 2011r.) - remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mazuchówce i Szczybałach Orłowskich Obecni e Gmi na Wydmi ny będzi e startować w konku rsi e naborów wniosków dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Prezes Kamil Stowarzyszenie Orłowo Razem w Przyszłość Jolanta Herbich; Stowarzyszenie Otwarte Serce Prezes Roman Stefaniak; Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek Teraz Sucholaski Prezes Marian Michalkiewicz; Stowarzyszenie Przyjaciół Zelek Zelinka Prezes Anna Balcer; Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gawliki Wielkie Prezes Leszek Suchocki; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy Prezes Mirosława Romatowska; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska Ryb-Eko, Oddział w Wydminach Prezes Radosław Król; Stowarzyszenie Nasze Talki Prezes Alicja Łada; Stowarzyszenie Okiem Konia Prezes Berenika Bratny; Anna Binik Inspektor UG Wydminy Gmina Wydminy w ramach RPO WiM p o d pi s ał a u m ow ę o dofinansowanie projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy Prezes Zbigniew Waszkielewicz; Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarskie Prezes Andrzej Antończak; Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Koło w Wydminach Prezes Waldemar Samborski; Związek Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce Prezes Anna Szczepańska; Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Wydminach Prezes Piotr Pryczka Fundacja Dziedzictwo Nasze w Węgorzewie, Pracownia Tkactwa i Plastyki Obrzędowej w M a z u c h ó w c e P r e ze s B a r b a r a G r ą zi e w i c z - Chludzińska; Fundacja Teatr IOTA Prezes Zbigniew Waszkielewicz; Fundacja Wspólny Świat Prezes Katarzyna Marcisz; Organizacje wpisane do innych rejestrów: Koło Gospodyń Wiejskich w Wydminach Prezes Krystyna Ostrowska; Ludowy Klub Sportowy Mazur Wydminy Prezes Andrzej Grzana Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sport z Kulturą Prezes Dariusz Sawczuk; Parafialny Zespół CARITAS w Wydminach Prezes Maria Dolecka Uczniowski Klub Sportowy Orły ; Uczniowski Klub Sportowy Promień Prezes Jarosław Binik; Jezior Mazurskich-Gmina Wydminy. Po ró w ny w al ni e d o i n n y c h g mi n województwa warmińsko-mazurskiego Gmina Wydminy zajmuje dobrą pozycję. Według Gazety Prawnej w rankingu gmin Ranking Europejska Gmi na Europejskie Miasto 2010 Gmina Wydminy zajęła 38 miejsce na 116 gmin biorących udział w rankingu. Powyższy ranki n g p ol e g a n a z e s taw i e ni u w s z y s tki c h Pro g ramó w F u nd u s z y S tr u k t u r al n y c h w w o j e w ó d z tw i e Warmińsko-Mazurskim. Podkreśl ając fakt, że Gmina Wydminy jest gminą wiejską, zajęcie 38 miejsca, dzięki któremu wyprzedza wiele gmin miejskowiejskich pozwala stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju sukces naszej gminy, który osiągnęliśmy w 2010 roku. Reasumując miniony rok przyniósł nam w i e l e p o d p i s a n y c h u m ó w o dofinansowanie, które usytuowały nasza gminę na bardzo dobrej pozycji w rankingach gmin, które otrzymały środki europejskie. Młodszy Referent UG Monika Choroszewska Str. 3

4 Numer 12 Z KALENDARZA RADY GMINY WYDMINY 27 grudnia 2010 roku posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Wydminy 28 grudnia 2010 roku - IV sesja Rady Gminy Wydminy Podczas tych posiedzeń Radni zajęli się projektami uchwał przygotowanymi przez Wójta. Jednym z przedmiotów obrad była uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy. Radni podejmując uchwałę przyznali Wójtowi najniższe wynagrodzenie przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, jednakże zaznaczyli, iż kwota wynagrodzenia może ulec zmianie po okresie próbnym. Tematem obrad była również uchwał a w sprawie przystąpieni a do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu. Osobą do pisemnego ustalenia zasad współpracy z Zarządem Stowarzyszenia został Wójt Pan Radosław Król, natomiast przedstawicielem reprezentującym Gminę Wydminy we władzach Stowarzyszenia został Pan Marcin Własiuk. Kolejną uchwałą rozpatrywaną przez Radę była uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Pó ł noc nego O b s z aru W i el ki c h J e z i o r Mazurskich i wyznaczenia przedstawiciela do prac Związku. Obecnie do władzy Zarządu oddelegowana została poprzednia Pani Wójt Monika Łępicka Gij. W związku z powyższym, iż Pani Monika Łępicka Gij w żaden sposób nie reprezentuje samorządu Gminy Wydminy, obecny Pan Wójt Radosław Król przedłożył Radzie swoją kandydaturę. Niestety Radni, w tym w całości Klub Radnych Porozumienie Gminy Wydminy oddalił sprawę celem dalszych prac w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. W międzyczasie Pani Monika Łępicka Gij zaprezentowała swoją osobę do reprezentowania Gminy Wydminy w tymże Zwi ązku. Podczas posiedzenia V sesji Rady Gminy Wydminy głos zabrał Pan Daniel Domoradzki zwracając uwagę na ponoszone przez Gminę wydatki związane z iluminacją kościoła wydmińskiego. Wypowiedź p. Domoradzkiego: Kto płaci za oświetlenie kościoła, gmina, czy parafia? Proponuję dogadać się księdzem, ponieważ są również inne kościoły: w Zelkach, Orłowie, jest również parafia greckokatolicka. Jeżeli jest równość wobec obywateli gminy, to oświetlamy wszystkie kościoły, albo żadnego. Uważam, że należy zaoszczędzić na wyłączeniu oświetlenia kościoła. 20 styczeń 2011 roku - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wydminy w sprawie opracowania planu pracy na 2011 rok. 25 styczeń 2011 roku - V sesja Rady Gminy Wydminy poświęcona głównie Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwaleniu budżetu Gminy na 2011 rok. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok; wybór przedstawiciela do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami; zmiana uchwały Nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletni ego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata Kluby działające przy Radzie Gminy Wydminy: Klub Radnych Porozumienie Gminy Wydminy: Elżbieta Januszkiewicz przewodnicząca Klubu Radnych (funkcja w Radzie: przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej; wiceprzewodnicząca komisji budżetowo gospodarczej) Anna Balcer (funkcja w Radzie: przewodnicząca komisji rewizyjnej; członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Wioletta Brulińska (funkcja w Radzie: prz ewod ni cz ąc a ko mi sji budż e towo gospodarczej; wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej) A d a m S z p a k ( f u n k c j a w R a d z i e : przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii, członek komisji rewizyjnej) Mariusz Puchalski (funkcja w Radzie: wi cep rz ewo d ni cz ąc y komi sji rol ni ctwa, leśnictwa i ekologii, członek komisji rewizyjnej) Leszek Cedrowski (funkcja w Radzie: wiceprzewodniczący Rady Gminy Wydminy; członek komisji budżetowo gospodarczej; członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Bogusław Romatowski (funkcja w Radzie: Przewodniczący Rady Gminy) Piotr Pryczka (funkcja w Radzie: członek komisji budżetowo gospodarczej, członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Klub Radnych Rozwój i zgoda Grażyna Plato przewodnicząca Klubu Radnych (funkcja w Radzie: członek komisji budżetowo gospodarczej) Beata Jabłońska (funkcja w Radzie: członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Franciszek Majcher (funkcja w Radzie: członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Roman Paluch (funkcja w Radzie: członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Piotr Warecha (członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Niezależnymi radnymi zostali Ewa Kulpińska Mejor - kandydat niezależny z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości (funkcja w Radzie: wiceprzewodnicząca komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Ryszard Żygieło z Komitetu Rozwój i Zgoda (funkcja w Radzie: członek komisji budżetowo gospodarczej, członek komisji rewizyjnej). ZASADY KIEROWANIA ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG ZADBAJ I NIE PŁAĆ... Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na godz do 20 00, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez pracownika Urzędu Gminy Wydminy i Wójta Gminy Wydminy. Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie: - panujących warunków pogodowych - rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach - interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe - t e l e f o n i c z n y c h i n t e r w e n c j i mieszkańców Gminy Wydminy W dni robocze ( poniedziałek piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wydminach poniedziałek 8 00 Str wtorek piątek z i m o w e u t r z y m a n i e d r ó g koordynowane będzie z siedziby U r z ę d u G m i n y w W y d m i n a c h z n a j d u j ą c e g o s i ę n a u l i c y Grunwaldzkiej 74, tel. (87) lub Po godz zimowe utrzymanie d r ó g b ę d z i e k o o r d y n o w a n e t e l e f o n i c z n i e p o d n u m e r e m telefonicznym Agnieszka Sydorczuk Podinspektor UG Wydminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza Państwa do włączenia się w kampanię społeczną "Zadbaj i nie płać...", której głównym celem jest działanie na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami w gminach. Chcemy przybliżyć społeczeństwu zagadnienia związane z odpadami komunalnymi, a w szczególności zwrócić uwagę na odpowiedzialność każdej osoby za produkowane śmieci oraz ich dalszy los. Chcemy wspólnie zadbać o to, aby nie trafiły one np. do lasu, lecz do miejsc dla nich przeznaczonych - punktów selektywnej zbiórki odpadów. Chcemy uświadomić mieszkańcom, iż segregacja odpadów daje im wymierne efekty finansowe, a system ich odbioru powinien być zorganizowany tak - aby za posegregowane odpady mieszkaniec płacił jak najmniej.

5 Numer 12 Wydminy. Wywiad z Lidią Należyty CO DALEJ Z ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ? Z dniem 31 grudnia 2010r., decyzją poprzedniej Rady Gminy, został zlikwidowany ZGKiM w Wydminach. Jak dzisiaj przedstawia się sytuacja prawno-osobowa zlikwidowanego Zakładu? O tym rozmawiamy z panią Lidią Należyty, zatrudnioną przez Wójta Gminy Wydminy, pana Radosława Króla, do uporządkowania spraw Zakładu. Jakie zadania postawił przed P a n i ą W ó j t w z w i ą z k u z likwidacją ZGKiM? Ponieważ od 1 stycznia br. ZGKiM został zlikwidowany, a pracownicy zostali włączeni w struktury Urzędu Gminy, w najbliższym okresie mam nadzorować sprawne przejście pracowników do Urzędu Gminy oraz reorganizację związaną z tymi zmianami. Jak prz eb ieg a reorg an iz acja Z akładu i j aki j est statu s p r a c o w n i k ó w n a d z i e ń dzisiejszy? Reorganizacja trwa, dziś jest 13 stycznia, w związku z tym nie można powiedzieć, że jest ona zakończona. W s z y s c y p r a c o w n i c y s ą pracownikami Urzędu Gminy, gdzie zost ał w yodrębni ony st os ow ny referat. Jest to referat komunalny, wszyscy pracownicy byłego Zakładu zostali w tym referacie zatrudnieni. Od 1 st yc zn i a p eł n i ą sw oj e o b o w i ą z k i, w y k o n u j ą j e w dotychczasowym zakresie czynności. Nie powinno być w związku z tym w i ę k s z y c h p r z e s t o j ó w, n i e p r aw i d ł ow oś c i al b o z ł eg o fun kc j on ow ani a zw i ąz an eg o z utrzymaniem czystości czy odbiorem śmieci, dostarczaniem wody i myślę, że ni e m a z tym problem ów. J e d y n y m p r o b l e m e m, k t ó r y napotkaliśmy w tej chwili, jest zmiana programów informatycznych, które obsługują poszczególne działy, inne niż w zakładzie komunalnym. Są to nowe programy i mamy bardzo dużo pracy z przeniesieniem do nich wszystkich odbiorców. Spowodowało to opóźnia w wystawianiu faktur, szczególnie jeśli chodzi o odbiorców wody i ścieków mieszkających na terenie Gminy Wydminy. W samych Wydminach będą one wystawione w terminie. Pozostałych mieszkańców b a r d z o p r z e p r a s z a m y, l e c z w y j ą t k o w o f a k t u r y z o s t a n ą w yst aw i on e w l ut ym za dw a miesiące. Poprzednia Rada i Wójt Gminy zdecydowali o likwidacji ZGKiM. Cz y Pan i z daniem b yło to konieczne? Czy też można było s z u k a ć i n n e j d r o g i funkcjonowania Zakładu? Zmieniły się przepisy i do końca roku 2010 należało zlikwidować zakłady budżetowe. Można było jednak przekształcić je w samorządowe zakłady budżetowe, które m ają prawie takie sam e zadania jak dotychczasowe zakłady budżetowe. U ś c i ś l o n o t r o c h ę s p r a w ę świadczenia usług dla mieszkańców. W sam or z ąd ow yc h z akł ad ac h budżetowych można je świadczyć tylko w zakresie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Ale taki zakład, jak nasz wydmiński, w ł aś n i e t ak i m i u s ł u g am i s i ę zajmował. Nie było więc problemu, żeby przekształcić go uchwałą Rady Gm iny w sam orządowy zakł ad budżetowy. Likwidacja tego zakładu w p r z e c i ą g u 3 m i e s i ę c y spowodowała pewne zamieszanie organizacyjne. Jest ona oczywiście możliwa do przeprowadzenia, ale jej przygotowanie w okresie wyborów samorządowych było bardzo trudne. Wszyscy pracownicy, którzy się tym zajmowali, mieli bardzo dużo innych zadań i w związku z tym, nie Wydminy. ZGKiM NOWE STAWKI NA WODĘ I ŚCIEKI. Urząd Gminy Wydminy informuje, że od dnia r. na podstawie Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wysokość opłat wynosi: dostarczanie wody - 2,78 zł/m 3 odprowadzanie ścieków - 4,55 zł/m 3 opłata abonamentowa 2,07 zł/miesiąc do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. w s z y s t k i e e l e m e n t y z o s t a ł y przygotowane tak, jak należało to zrobić. Należy to zrozumieć, ze względu na czas, jaki wyznaczono na likwidację Zakładu. Zapomniano też o tym, że dzień przejścia pracowników Zakładu do Urzędu Gminy nie kończy tak naprawdę zam ykani a Z akł adu. Na dzi eń dzisiejszy główna księgowa musi jeszcze sporządzić bilans Zakładu, ponieważ musi zamknąć rok. Należy t eż p odj ąć sz er eg c z yn n ośc i związanych ze sprawozdawczością. Tak naprawdę powinien to robić likwidator Zakładu, który jeszcze przez jakiś okres, po przejściu pracowników do UG zamykał by wszyst ki e spraw y zw i ązan e z ZGKiM. O tym nie pomyślano i to rodzi pewnego rodzaju trudności i niedomówienia. Wyraźnie zabrakło h a r m o n o g r a m u l i k w i d a c j i określającego niezbędne podczas likwidacji czynności oraz osoby za nie odpowiedzialne. Tym samym utrudniono prac ę prac ownikom. Zawsze uważam, że pospieszne działanie nie jest potrzebne wtedy, ki edy m ożna przyj ąć prost sze rozwiązania i kiedy można sobie dać czas na zastanowienie się, jak prawidłowo można przygotować takie p r z e k s z t a ł c e n i e. M y ś l ę, ż e poprzednia Rada może miała zbyt mało wiadomości, a może zbyt mało czasu, żeby rozważyć wszystkie możliwości a więc zarówno to przekształcenie w sam orządowy z a k ł a d b u d ż e t o w y, j a k i przekształcenie w spółkę komunalną. W zasadzie sytuacja jest taka, że zakład budżetowy, czy samorządowy z a k ł ad b u d ż et ow y n i e m oż e świadczyć usług w pełnym zakresie. Nie może prowadzić wszystkich inwestycji, chociaż zależy to od tego, w jaki sposób powierzono m u majątek. Większe możliwości, co do rozwoju swojego funkcjonowania ma spółka. Można było o tym pomyśleć i zastanowić, czy nie należałoby najpierw, wobec tego braku czasu, przekształcić Zakład w samorządowy zakład budżetowy, a ewentualnie później w spółkę komunalną. Moim zdaniem spółka komunalna, gdzie jedynym właścicielem jest gmina, ma sw oj e plu s y, p oni ew aż m oż e prowadzić działalność na terenie gminy, obsługiwać mieszkańców, świadczyć dla nich usługi ale j e d n o c z e ś n i e k o r z y s t a ć z udogodni eń przewidzi anych dl a małych przedsiębiorstw. Mamy już taki pierwszy prozaiczny problem związany z likwidacją do tej pory Zakład miał podpisane umowy ze w spólnot am i i m i ędzy i nn ym i utrzymywał w czystości chodniki przed domami tych wspólnot. Gmina takich usług nie może świadczyć. Nie może świadczyć także usług, które do tej pory były świadczone w okresie letnim koszenie trawników, a to przed Bankiem, a to na skwerach, które należą do innych podmiotów niż do gminy. Już w tym momencie na terenie gminy powstaje l u k a i r ob i si ę p r ob l em z e świadczeniu tego rodzaju usług. Należało to wszystko przemyśleć. Mam nadzieję, że obecny Wójt i Rada Gminy zastanowią się, jak te problemy rozwiązać, ale musimy dać wszystkim jeszcze trochę czasu na decyzje. Mijają dwa tygodnie po przekształceniu i bardziej pilne są inne spraw y zwi ąz an e z t ym procesem. Później przyjdzie czas na to, aby oc enić, jak finansowo najlepiej będą funkcjonowały sprawy komunalne na terenie gminy. Jakie rozwiązanie przyniesie największe oszc zędności i da najwi ększe możliwości m.in. na dofinansowanie choćby sprzętu, który jest potrzebny, żeby prawidłow o funkcj onował a pr ac a w z akr esi e ut r zym ani a czyst ości i dost arczani a usług komunalnych. W s p o m i n a ł a j u ż P a n i w p o p r z e d n i e j w y p o w i e d z i o pewnych problemach związanych z wystawianiem faktur za usługi dla mieszkańców. Z tym wiąże się moje następne pytanie. Czy w związku z likwidacją ZGKiM nie p o g o r s z y s i ę j a k o ś ć świadczonych usług? Jest em przekonana, że j akość świadczonych usług nie pogorszy się, a mam nadzieję, że przy tej współpracy, jaka rozwija się między mną a pracownikami, uda nam się o s i ą g n ą ć n a w e t l e p s z e n i ż dotychczasowe możliwości obsługi mieszkańców. Wszyscy pracownicy pracują nadal, wykonuj ą swoje czynności, znają zakres swoich obowiązków. Co prawda występują teraz trudności obiektywne związane z ostrą zimą i dużą ilością śniegu, co powoduje, że chodniki i ulice w Wydminach są troszkę mniej czyste niż zwykle to bywało w poprzednich zimach. Ale jakość usług na pewno jest taka sama, mimo tych trudności, które przejściowo w związku z aurą występują. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia i efektów w tej trudnej pracy, jakiej się pani podjęła. rozmawiała Zofia Łopuszyńska Str. 5

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/15 z II posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy Wydminy z dnia 27 stycznia 2015 roku

Protokół Nr II/15 z II posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy Wydminy z dnia 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr II/15 z II posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy Wydminy z dnia 27 stycznia 2015 roku Posiedzenie komisji trwało od godz. 11:40 do13:40 w GOK,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 29.10.2013 r. Spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

co następuje: Uchwa'a Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok.

co następuje: Uchwa'a Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok. il I Uchwa'a Nr... /2015 z dnia.........2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na 2015 rok. Na podstawie. ;2 pkt 1 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Krośnieńskiego uchwalonego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ XXV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ XXV sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 17 czerwca 2016 r. XXV sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się w dniu 17 czerwca 2016r. w Domu Sołeckim w Kostkowie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Gmina Żabia Wola. Żabia Wola, kwiecień 2012 r.

Gmina Żabia Wola. Żabia Wola, kwiecień 2012 r. Gmina Żabia Wola SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo