SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA"

Transkrypt

1 SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora. W taki sposób dyrektor i pracownicy GOK-u dziękują sponsorom za cały rok współpracy przy organizacji imprez kulturalnych. To już koniec Balu, ale pracownicy i zespół zapraszają sponsorów za rok... Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te słowa Jana Pawła II w pełni oddają naszą wdzięczność dla ludzi, którzy przez ubiegły rok okazywali serce i pomagali w realizacji imprez kulturalnych organizowanych przez GOK. Dzięki takim ludziom mieszkańcy mogli bawić się na festynach, zabawach, koncertach i korzystać z innych form działalności GOK-u. Takich właśnie ludzi, o wielkim sercu, gościliśmy na Balu, dziękując za owocną współpracę. Dla nich wystąpiły zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach, czyli Chór Klubu Seniora, Grupa Taneczna Justyny oraz Studio Piosenki. Noworoczne życzenia złożyli Wójt Gminy Wydminy p. Radosław Król i Proboszcz ks. Ryszard Grabowski. Wznieśliśmy toast szampanem za pomyślność Nowego Roku, dyr. GOK i pracownicy wręczyli sponsorom dyplomy i upominki, a potem nastał czas zabawy, która trwała do bardzo późnych godzin nocnych. Żegnając się, mówiliśmy sobie: do zobaczenia za rok. Mamy nadzieję, że w przyszłych roku grono sponsorów obecnych na Balu będzie jeszcze liczniejsze. Zofia Łopuszyńska instruktor GOK Wydminy

2 Kurier Wydmiński WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WYDMINY - RADOSŁAWEM KRÓLEM W l i s t o p a d z i e u b i e g ł e g o r o k u społeczeństwo Gminy Wydminy wybrało na stanowisko Wójta Gminy Wydminy P a n a R a d o s ł a w a K r ó l a. Za Wójtem 1,5 miesiąca pracy i pierwsze decyzje. Redakcja Kuriera Wydmińskiego poprosiła Wójta o podsumowanie pierwszego okresu Jego pracy oraz o przedstawienie planów na najbliższy rok. Małgorzata i Radosław Król Mija 1,5 miesiąca Pana pracy na stanowisku Wójta Gminy Wydminy. Jakie są Pana odczucia po tym czasie? Półtora miesiąca jest to bardzo mało, natomiast należy powiedzieć, że jest to na tyle dużo czasu, aby zapoznać się z sytuacją bieżącą w gminie Wydminy. Niektórzy uważają, że zaczynam od zera, a tak naprawdę muszę Pani powiedzieć, że zaczynałem z dużymi zobowiązaniami na kwotę 555 tys. zł. Podjęliśmy pracę nad wyrównaniem sytuacji budżetowej. Pierwszym największym problem były dotacje na świetlice wiejskie w Mazuchówce i w Szczybałach Orłowskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie uzyskały one dofinansowania i po dwóch decyzjach zostało nam odmówione dofinansowanie na poziomie około 300 tys. zł. Dopiero po długiej walce, już nie odwoławczej, a na zasadzie próśb, próby innego spojrzenia na sprawę, próby wykazania rozdziału w zamówieniu dotyczącym tych świetlic, udało się uratować część dotacji dotyczącej Mazuchówki, czyli około 200 tys. zł. Otrzymamy je w przyszłym miesiącu w ramach dofinansowania. Drugi przypadek nie wynika generalnie ze złej woli, natomiast z błędów pisarskich, związanych z subwencją oświatową i dotyczy przekroczenia w wydatkowaniu na poziomie 200 tys. zł. Oczywiście, z jednej strony, szkoły działają na podstawie własnych budżetów i dostają pieniądze z gminy, natomiast przez to, że gmina spodziewała się wyższej dotacji o 200 tys. mogła zwiększyć dofinansowanie dla szkół. Problem w tym, iż mimo tego, że już w marcu ub. roku było wiadomo, że te środki nie wpłyną do Urzędu Gminy, to pieniądze zostały wydane. Brak kontroli i nadzoru spowodowało, że trzeba było z końcem roku pieniądze zwrócić. Następny obiektywny problem, jaki nas wszystkich spotkał, to odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że to, co działo się w grudniu nie miało miejsca w poprzednich latach, gdyż grudzień był zawsze takim miesiącem przejściowym. Często bywało tak, że nie było Str. 2 śniegu, a ten rok pokazał, że praktycznie od 30 listopada wystąpiły intensywne opady śniegu i utrzymanie dróg było na takim samym wysokim poziomie, jak w zeszłym roku w styczniu, czy lutym, gdzie trzeba było cały dostępny sprzęt puścić na drogi. Taka aura spowodowała, że środki, którymi dysponowała gmina szybko stopniały, a problem nadal pozostał, wówczas podjęliśmy wspólną z Radnymi decyzję, żeby przesunąć środki budżetowe na ten cel o 20 tys. zł, Tych środków też zabrakło i praktycznie w ostatnim dniu roku 2010 wydaliśmy z rezerwy Wójta 10 tys. zł. Mieliśmy też taką sytuację, że odbywał się u nas Puchar Polski w kolarstwie przełajowym, a kwota przewidywana na sfinansowanie tej imprezy to około 5 tys. zł. Brak jakiejkolwiek umowy na organizację tej imprezy, zero konsekwencji w budżecie, zero prerogatyw dla pracowników, jeśli chodzi o zagwarantowanie środków. Dochodzi do spotkania z szefami klubów sportowych, w sprawie finansowania imprezy jako organizatorzy, a tu informacji, ani śladu w budżecie gminy tych środków po prostu nie ma. Czyli, reasumując, Wójt musi wyciągnąć z kieszeni lub kapelusza pod koniec roku 555 tys. zł. Najlepiej, żeby wziął kredyt. Takie pomysły były pracowników Gminy, ale powiem Państwu szczerze, że odchodzę, od tego typu pomysłów. Robiliśmy wszystko, żeby tak zarządzać budżetem, aby na koniec roku te zobowiązania pilne zapłacić, te które nie są pilne odłożyć w czasie, wszystko po to, aby nie nakładać na gminę kolejnych zobowiązań kredytowych. Cieszę się bardzo z tego, że 200 tys. zł wpłynie do budżetu i uzupełni nam środki finansowe, które w większości wykorzystamy na drogi, gdzie rzeczywiście pieniędzy na ten cel będzie nam brakowało. Tak więc jest to dobra informacja dla wszystkich tych, którzy korzystają z dróg. Jednocześnie jest to także dobra informacja dla organizacji pozarządowych, bo jeżeli Rada Gminy podejmie taką uchwałę, to przekaże pewną kwotę na dofinansowanie tych organizacji. Pozyskiwanie środków europejskich pojmuję jako złożenie wniosku, przeprowadzenie inwestycji, a następnie rozliczenie i otrzymanie dotacji. Jestem daleki od tego, żeby chwalić się pozyskanymi środkami europejskimi, jeżeli nie zostały rozliczone, a płatność nie nastąpiła. Podobnie sprawy się miały z naszym Orlikiem w Gawliku Wielkim, z jednej strony wniosek i inwestycja z godnie z planem, natomiast brak środków na sfinansowanie inwestycji (nie został na czas załatwiony kredyt pomostowy) spowodowała, że musieliśmy zwrócić część dotacji (100 tyś. zł) do Urzędu Marszałkowskiego. Trudno pogodzić się z tak ogromną stratą, dlatego czynimy starania, żeby te pieniądze odzyskać. Tyle o problemach, a o dobrych sprawach chcę Państwu powiedzieć, że przygotowujemy się z wnioskami unijnymi na kompleksowe rozwiązanie spraw dostarczania wody w całej gminie, mówię tu o części wschodniej naszej gminy, która nie ma wody, czyli Wężówka, Radzie, Cybulki, Malinka i inne miejscowości. Będziemy się starali rozwiązać ten problem. Została podpisana też umowa przez poprzednią Panią Wójt na remont stadionu. Ta inwestycja będzie kontynuowana. W tym roku składamy wniosek na Orlik, aby uzupełnić tą inwestycję o tzw. tereny sportowe przyszkolne. Nasza Gmina już się znalazła na liście rankingowej i jak Warmińsko-Mazurski Sejmik 22 lutego podejmie uchwałę, to rozpoczynamy procedurę budowy Orlika w Wydminach. Ponadto zastanawiamy się też nad sfinansowaniem remontu ul. Szkolnej. W tym celu składamy w sierpniu wniosek w ramach programu powszechnie nazwanego schetynówki. Jest to program m inisteri alny, Urzędu Wojewódzkiego, powiatu i gminy. Również w ramach schetynówek będziemy starać się pozyskać środki na remonty dróg osiedlowych. Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, to zauważyliście państwo, że postanowiłem włączyć całonocne oświetlenie w całej gminie. Mieszkańcy podczas kampanii wyborczej mówili o tym, że młodzież, osoby starsze i właściciele sklepów czuli się zagrożeni poprzez brak oświetlenia. Wiele kradzieży, wiele upadków w ciemnościach zakończonych urazami kończyn, spowodowało, że ze względów bezpieczeństwa zrezygnowaliśmy z tej formy oszczędności. Z drugiej strony, dbając o budżet gminy, na pewno będziemy wyłączać oświetlenie tam, gdzie jest ono niepotrzebne. Mieszkańcy i sołtysi zgłaszają do nas informacje, że są miejsca, które nie powinny być oświetlone, ponieważ lampa stoi gdzieś w polu, lub świecą dwie, więc tą trzecią można wyłączyć. Takie sygnały docierają i na pewno jeszcze w tym miesiącu dokonamy racjonalizacji oświetlenia. Początek Pana pracy to jak skok w głęboką wodę, a właściwie w ogromne zaspy, bowiem od początku grudnia zima nieźle dała na się we znaki. W jaki sposób starał się Pan zażegnać ten kryzys? Przede wszystkim należało podjąć podstawowe zadania i obowiązki Wójta, to znaczy wysłanie sprzętu, aby udrożnić komunikację, oczywiście stosując się do zapisów ustawowych i trzymania się pewnej strategii odśnieżania. W pierwszej kolejności tam, gdzie jest zagrożenie zdrowia i życia człowieka, zabezpieczenie mienia, czyli zagwarantowanie dowozu mleka przez rolników, czy też aby zapewnić dojazd pojazdom ratunkowym. Następnie odśnieżaliśmy drogi tam, aby zapewnić uczniom dojazd do szkół. Oczywiście, kiedy trwa zamieć śnieżna, mimo frustracji mieszkańców, nie podejmowaliśmy się odśnieżania, ze względu na oszczędność, która wynikała z tego, że gdy trwa zadymka śnieżna, to prace są nieskuteczne. Zaraz po wykonaniu prac odśnieżających następowało ponowne zawianie dróg. W związku z tym niektórzy musieli czekać kilka dni na udrożnienie dróg, za co chciałbym wszystkich państwa przeprosić. Dysponując środkami naprawdę małymi, porównując do ubiegłego roku, których było stosunkowo niewiele, w konsekwencji w tym roku w budżecie również tych środków mało zaplanowano. W związku z tym robiliśmy wszystko, żeby na bazie tych środków wykonywać prace na bieżąco. Wykorzystaliśmy wszystkie mechanizmy, jeżeli chodzi o fundusze gminy, to znaczy zwiększyliśmy o 20 tys. umowę zawartą w ramach zamówień publicznych. Uruchomiliśmy tez rezerwę wójta i została ona wykorzystana praktycznie jednorazowo 31 grudnia. Zaplanowane w budżecie 10 tys. czekało cały rok, żeby ostatniego dnia grudnia je wydać, ponieważ już nie mieliśmy pieniędzy w budżecie na wykonanie jakichkolwiek prac drogowych. W tym roku podjęliśmy kolejne zamówienie publiczne w tej sprawie i ogłosiliśmy przetarg. Dopuściliśmy do tego przetargu praktycznie wszystkich wzorem tych gmin, które z powodzeniem stosują takie (Ciąg dalszy na stronie 6)

3 Kurier Wydmiński CO SŁYCHAĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH? Początek roku 2011, to dni sporego ożywienia wpośród wydmińskich ngo, nie ma mowy o śnie zimowym. I tak, w dniu 11 stycznia odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla z przedstawicielami ngo. Głównym tematem rozmowy był Program współpracy Gminy W ydminy z organizacjami pozarządowym był to kolejny etap konsultacji społecznej w tej sprawie. Ustalone zostały m.in. kryteria powołania Komisji (Kapituły), która będzie oceniać wnioski ngo o przydział środków finansowych na realizację projektów w różnych, ważnych dla gminnej społeczności obszarach aktywności na rzecz istniejących potrzeb, na rzecz rozwiązywania istotnych społecznych problemów. Kolejne spotkanie Wójta z przedstawicielami ngo zaplanowane jest w dniu 15 lutego o godz , wtedy przedstawione zostaną ostateczne zapisy wspomnianego wyżej Programu współpracy, ngo wybiorą też swoich przedstawicieli do Komisji oceniającej grantowe wnioski. W tym dniu odbędzie się także o godz Zebranie Założycielskie Forum Ngo s Wydminy gminnego związku stowarzyszeń. A od 16-go lutego będą się odbywały zebrania wiejskie, na których zostaną wybrani sołtysi działalność sołtysów i rad sołeckich, to również bardzo istotny obszar rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kłaniam się Samorządowi Gminy Wydminy z prośbą, by nie formalizować zanadto procedur wydatkowania funduszy sołeckich, żeby nie trzeba było robić przetargu na zakup żarówki. Co znaczą te trzy tajemnicze litery NGO? Nongovernmental organization, czyli organizacja pozarządowa - nazwa w swoim pierwszym wydaniu powstała w języku angielskim. Zbigniew Waszkielewicz Grupa Inicjatywna Forum Ngo s WIZYTA KOLĘDNIKÓW URZĘDZIE GMINY W dniach grudnia 2010 roku dzieci z Koła Misyjnego w składzie: Maja D a w i d o w i c z, M a r t a Wasilczyk, Piotr Buczyński, P a t r y c j a L e s z c z y ń s k a, Patrycja Kuł ak, Monika Siwicka, Zuzanna Sirant, Karolina i Justyna Sawoń, Magdalena Romanowska, Natalia Suchocka, Dominika Olszewska, Agata Nalbach, p o d o p i e k ą D a n u t y Chojnowskiej uczestniczyli w Wizyta kolędników kolędowaniu. Poświęcili swój czas, żeby pomóc dzieciom w krajach m i s y j n y c h. O d w i e d z i l i między innymi Urząd Gminy Wydminy, gdzie zostali przyjęci przez Wójta Pana R a d o s ł a w a K r ó l a. Wszystkim, którzy przyjęli k o l ę d n i k ó w m i s y j n y c h serdecznie dziękujemy. Lista organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wydminy: Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach Prezes Artur Sosnowski; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy, Koło w Wydminach Prezes Jan Danilewicz; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wydminach Prezes Irmina Juniewicz; Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Koło Lokalne w Wydminach; Stowarzyszenie Echo Wydmin Purłan; FUNDUSZE UNIJNE W GMINIE WYDMINY W województwie Warmińsko Mazurskim w roku 2010 Gmina Wydminy mogła s k o rz y st ać z P ro g ra mu R ozwo ju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie działania Odnowa i Rozwój wsi oraz działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Gmina Wydminy z Programu Obszarów Wiejskich skorzystała w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi i otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt: - budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w miejscowości Gawliki Wielkie - przebudowa stadionu gminnego w Wydminach (inwestycja przeniesiona na 2011r.) - remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mazuchówce i Szczybałach Orłowskich Obecni e Gmi na Wydmi ny będzi e startować w konku rsi e naborów wniosków dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Prezes Kamil Stowarzyszenie Orłowo Razem w Przyszłość Jolanta Herbich; Stowarzyszenie Otwarte Serce Prezes Roman Stefaniak; Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek Teraz Sucholaski Prezes Marian Michalkiewicz; Stowarzyszenie Przyjaciół Zelek Zelinka Prezes Anna Balcer; Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gawliki Wielkie Prezes Leszek Suchocki; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy Prezes Mirosława Romatowska; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska Ryb-Eko, Oddział w Wydminach Prezes Radosław Król; Stowarzyszenie Nasze Talki Prezes Alicja Łada; Stowarzyszenie Okiem Konia Prezes Berenika Bratny; Anna Binik Inspektor UG Wydminy Gmina Wydminy w ramach RPO WiM p o d pi s ał a u m ow ę o dofinansowanie projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy Prezes Zbigniew Waszkielewicz; Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarskie Prezes Andrzej Antończak; Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Koło w Wydminach Prezes Waldemar Samborski; Związek Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce Prezes Anna Szczepańska; Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Wydminach Prezes Piotr Pryczka Fundacja Dziedzictwo Nasze w Węgorzewie, Pracownia Tkactwa i Plastyki Obrzędowej w M a z u c h ó w c e P r e ze s B a r b a r a G r ą zi e w i c z - Chludzińska; Fundacja Teatr IOTA Prezes Zbigniew Waszkielewicz; Fundacja Wspólny Świat Prezes Katarzyna Marcisz; Organizacje wpisane do innych rejestrów: Koło Gospodyń Wiejskich w Wydminach Prezes Krystyna Ostrowska; Ludowy Klub Sportowy Mazur Wydminy Prezes Andrzej Grzana Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sport z Kulturą Prezes Dariusz Sawczuk; Parafialny Zespół CARITAS w Wydminach Prezes Maria Dolecka Uczniowski Klub Sportowy Orły ; Uczniowski Klub Sportowy Promień Prezes Jarosław Binik; Jezior Mazurskich-Gmina Wydminy. Po ró w ny w al ni e d o i n n y c h g mi n województwa warmińsko-mazurskiego Gmina Wydminy zajmuje dobrą pozycję. Według Gazety Prawnej w rankingu gmin Ranking Europejska Gmi na Europejskie Miasto 2010 Gmina Wydminy zajęła 38 miejsce na 116 gmin biorących udział w rankingu. Powyższy ranki n g p ol e g a n a z e s taw i e ni u w s z y s tki c h Pro g ramó w F u nd u s z y S tr u k t u r al n y c h w w o j e w ó d z tw i e Warmińsko-Mazurskim. Podkreśl ając fakt, że Gmina Wydminy jest gminą wiejską, zajęcie 38 miejsca, dzięki któremu wyprzedza wiele gmin miejskowiejskich pozwala stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju sukces naszej gminy, który osiągnęliśmy w 2010 roku. Reasumując miniony rok przyniósł nam w i e l e p o d p i s a n y c h u m ó w o dofinansowanie, które usytuowały nasza gminę na bardzo dobrej pozycji w rankingach gmin, które otrzymały środki europejskie. Młodszy Referent UG Monika Choroszewska Str. 3

4 Numer 12 Z KALENDARZA RADY GMINY WYDMINY 27 grudnia 2010 roku posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Wydminy 28 grudnia 2010 roku - IV sesja Rady Gminy Wydminy Podczas tych posiedzeń Radni zajęli się projektami uchwał przygotowanymi przez Wójta. Jednym z przedmiotów obrad była uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wydminy. Radni podejmując uchwałę przyznali Wójtowi najniższe wynagrodzenie przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, jednakże zaznaczyli, iż kwota wynagrodzenia może ulec zmianie po okresie próbnym. Tematem obrad była również uchwał a w sprawie przystąpieni a do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu. Osobą do pisemnego ustalenia zasad współpracy z Zarządem Stowarzyszenia został Wójt Pan Radosław Król, natomiast przedstawicielem reprezentującym Gminę Wydminy we władzach Stowarzyszenia został Pan Marcin Własiuk. Kolejną uchwałą rozpatrywaną przez Radę była uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Pó ł noc nego O b s z aru W i el ki c h J e z i o r Mazurskich i wyznaczenia przedstawiciela do prac Związku. Obecnie do władzy Zarządu oddelegowana została poprzednia Pani Wójt Monika Łępicka Gij. W związku z powyższym, iż Pani Monika Łępicka Gij w żaden sposób nie reprezentuje samorządu Gminy Wydminy, obecny Pan Wójt Radosław Król przedłożył Radzie swoją kandydaturę. Niestety Radni, w tym w całości Klub Radnych Porozumienie Gminy Wydminy oddalił sprawę celem dalszych prac w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. W międzyczasie Pani Monika Łępicka Gij zaprezentowała swoją osobę do reprezentowania Gminy Wydminy w tymże Zwi ązku. Podczas posiedzenia V sesji Rady Gminy Wydminy głos zabrał Pan Daniel Domoradzki zwracając uwagę na ponoszone przez Gminę wydatki związane z iluminacją kościoła wydmińskiego. Wypowiedź p. Domoradzkiego: Kto płaci za oświetlenie kościoła, gmina, czy parafia? Proponuję dogadać się księdzem, ponieważ są również inne kościoły: w Zelkach, Orłowie, jest również parafia greckokatolicka. Jeżeli jest równość wobec obywateli gminy, to oświetlamy wszystkie kościoły, albo żadnego. Uważam, że należy zaoszczędzić na wyłączeniu oświetlenia kościoła. 20 styczeń 2011 roku - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wydminy w sprawie opracowania planu pracy na 2011 rok. 25 styczeń 2011 roku - V sesja Rady Gminy Wydminy poświęcona głównie Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwaleniu budżetu Gminy na 2011 rok. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok; wybór przedstawiciela do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami; zmiana uchwały Nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletni ego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata Kluby działające przy Radzie Gminy Wydminy: Klub Radnych Porozumienie Gminy Wydminy: Elżbieta Januszkiewicz przewodnicząca Klubu Radnych (funkcja w Radzie: przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej; wiceprzewodnicząca komisji budżetowo gospodarczej) Anna Balcer (funkcja w Radzie: przewodnicząca komisji rewizyjnej; członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Wioletta Brulińska (funkcja w Radzie: prz ewod ni cz ąc a ko mi sji budż e towo gospodarczej; wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej) A d a m S z p a k ( f u n k c j a w R a d z i e : przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii, członek komisji rewizyjnej) Mariusz Puchalski (funkcja w Radzie: wi cep rz ewo d ni cz ąc y komi sji rol ni ctwa, leśnictwa i ekologii, członek komisji rewizyjnej) Leszek Cedrowski (funkcja w Radzie: wiceprzewodniczący Rady Gminy Wydminy; członek komisji budżetowo gospodarczej; członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Bogusław Romatowski (funkcja w Radzie: Przewodniczący Rady Gminy) Piotr Pryczka (funkcja w Radzie: członek komisji budżetowo gospodarczej, członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Klub Radnych Rozwój i zgoda Grażyna Plato przewodnicząca Klubu Radnych (funkcja w Radzie: członek komisji budżetowo gospodarczej) Beata Jabłońska (funkcja w Radzie: członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Franciszek Majcher (funkcja w Radzie: członek komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej) Roman Paluch (funkcja w Radzie: członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Piotr Warecha (członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Niezależnymi radnymi zostali Ewa Kulpińska Mejor - kandydat niezależny z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości (funkcja w Radzie: wiceprzewodnicząca komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, członek komisji rolnictwa, leśnictwa i ekologii) Ryszard Żygieło z Komitetu Rozwój i Zgoda (funkcja w Radzie: członek komisji budżetowo gospodarczej, członek komisji rewizyjnej). ZASADY KIEROWANIA ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG ZADBAJ I NIE PŁAĆ... Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na godz do 20 00, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez pracownika Urzędu Gminy Wydminy i Wójta Gminy Wydminy. Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie: - panujących warunków pogodowych - rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach - interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe - t e l e f o n i c z n y c h i n t e r w e n c j i mieszkańców Gminy Wydminy W dni robocze ( poniedziałek piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wydminach poniedziałek 8 00 Str wtorek piątek z i m o w e u t r z y m a n i e d r ó g koordynowane będzie z siedziby U r z ę d u G m i n y w W y d m i n a c h z n a j d u j ą c e g o s i ę n a u l i c y Grunwaldzkiej 74, tel. (87) lub Po godz zimowe utrzymanie d r ó g b ę d z i e k o o r d y n o w a n e t e l e f o n i c z n i e p o d n u m e r e m telefonicznym Agnieszka Sydorczuk Podinspektor UG Wydminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza Państwa do włączenia się w kampanię społeczną "Zadbaj i nie płać...", której głównym celem jest działanie na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami w gminach. Chcemy przybliżyć społeczeństwu zagadnienia związane z odpadami komunalnymi, a w szczególności zwrócić uwagę na odpowiedzialność każdej osoby za produkowane śmieci oraz ich dalszy los. Chcemy wspólnie zadbać o to, aby nie trafiły one np. do lasu, lecz do miejsc dla nich przeznaczonych - punktów selektywnej zbiórki odpadów. Chcemy uświadomić mieszkańcom, iż segregacja odpadów daje im wymierne efekty finansowe, a system ich odbioru powinien być zorganizowany tak - aby za posegregowane odpady mieszkaniec płacił jak najmniej.

5 Numer 12 Wydminy. Wywiad z Lidią Należyty CO DALEJ Z ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ? Z dniem 31 grudnia 2010r., decyzją poprzedniej Rady Gminy, został zlikwidowany ZGKiM w Wydminach. Jak dzisiaj przedstawia się sytuacja prawno-osobowa zlikwidowanego Zakładu? O tym rozmawiamy z panią Lidią Należyty, zatrudnioną przez Wójta Gminy Wydminy, pana Radosława Króla, do uporządkowania spraw Zakładu. Jakie zadania postawił przed P a n i ą W ó j t w z w i ą z k u z likwidacją ZGKiM? Ponieważ od 1 stycznia br. ZGKiM został zlikwidowany, a pracownicy zostali włączeni w struktury Urzędu Gminy, w najbliższym okresie mam nadzorować sprawne przejście pracowników do Urzędu Gminy oraz reorganizację związaną z tymi zmianami. Jak prz eb ieg a reorg an iz acja Z akładu i j aki j est statu s p r a c o w n i k ó w n a d z i e ń dzisiejszy? Reorganizacja trwa, dziś jest 13 stycznia, w związku z tym nie można powiedzieć, że jest ona zakończona. W s z y s c y p r a c o w n i c y s ą pracownikami Urzędu Gminy, gdzie zost ał w yodrębni ony st os ow ny referat. Jest to referat komunalny, wszyscy pracownicy byłego Zakładu zostali w tym referacie zatrudnieni. Od 1 st yc zn i a p eł n i ą sw oj e o b o w i ą z k i, w y k o n u j ą j e w dotychczasowym zakresie czynności. Nie powinno być w związku z tym w i ę k s z y c h p r z e s t o j ó w, n i e p r aw i d ł ow oś c i al b o z ł eg o fun kc j on ow ani a zw i ąz an eg o z utrzymaniem czystości czy odbiorem śmieci, dostarczaniem wody i myślę, że ni e m a z tym problem ów. J e d y n y m p r o b l e m e m, k t ó r y napotkaliśmy w tej chwili, jest zmiana programów informatycznych, które obsługują poszczególne działy, inne niż w zakładzie komunalnym. Są to nowe programy i mamy bardzo dużo pracy z przeniesieniem do nich wszystkich odbiorców. Spowodowało to opóźnia w wystawianiu faktur, szczególnie jeśli chodzi o odbiorców wody i ścieków mieszkających na terenie Gminy Wydminy. W samych Wydminach będą one wystawione w terminie. Pozostałych mieszkańców b a r d z o p r z e p r a s z a m y, l e c z w y j ą t k o w o f a k t u r y z o s t a n ą w yst aw i on e w l ut ym za dw a miesiące. Poprzednia Rada i Wójt Gminy zdecydowali o likwidacji ZGKiM. Cz y Pan i z daniem b yło to konieczne? Czy też można było s z u k a ć i n n e j d r o g i funkcjonowania Zakładu? Zmieniły się przepisy i do końca roku 2010 należało zlikwidować zakłady budżetowe. Można było jednak przekształcić je w samorządowe zakłady budżetowe, które m ają prawie takie sam e zadania jak dotychczasowe zakłady budżetowe. U ś c i ś l o n o t r o c h ę s p r a w ę świadczenia usług dla mieszkańców. W sam or z ąd ow yc h z akł ad ac h budżetowych można je świadczyć tylko w zakresie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Ale taki zakład, jak nasz wydmiński, w ł aś n i e t ak i m i u s ł u g am i s i ę zajmował. Nie było więc problemu, żeby przekształcić go uchwałą Rady Gm iny w sam orządowy zakł ad budżetowy. Likwidacja tego zakładu w p r z e c i ą g u 3 m i e s i ę c y spowodowała pewne zamieszanie organizacyjne. Jest ona oczywiście możliwa do przeprowadzenia, ale jej przygotowanie w okresie wyborów samorządowych było bardzo trudne. Wszyscy pracownicy, którzy się tym zajmowali, mieli bardzo dużo innych zadań i w związku z tym, nie Wydminy. ZGKiM NOWE STAWKI NA WODĘ I ŚCIEKI. Urząd Gminy Wydminy informuje, że od dnia r. na podstawie Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wysokość opłat wynosi: dostarczanie wody - 2,78 zł/m 3 odprowadzanie ścieków - 4,55 zł/m 3 opłata abonamentowa 2,07 zł/miesiąc do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. w s z y s t k i e e l e m e n t y z o s t a ł y przygotowane tak, jak należało to zrobić. Należy to zrozumieć, ze względu na czas, jaki wyznaczono na likwidację Zakładu. Zapomniano też o tym, że dzień przejścia pracowników Zakładu do Urzędu Gminy nie kończy tak naprawdę zam ykani a Z akł adu. Na dzi eń dzisiejszy główna księgowa musi jeszcze sporządzić bilans Zakładu, ponieważ musi zamknąć rok. Należy t eż p odj ąć sz er eg c z yn n ośc i związanych ze sprawozdawczością. Tak naprawdę powinien to robić likwidator Zakładu, który jeszcze przez jakiś okres, po przejściu pracowników do UG zamykał by wszyst ki e spraw y zw i ązan e z ZGKiM. O tym nie pomyślano i to rodzi pewnego rodzaju trudności i niedomówienia. Wyraźnie zabrakło h a r m o n o g r a m u l i k w i d a c j i określającego niezbędne podczas likwidacji czynności oraz osoby za nie odpowiedzialne. Tym samym utrudniono prac ę prac ownikom. Zawsze uważam, że pospieszne działanie nie jest potrzebne wtedy, ki edy m ożna przyj ąć prost sze rozwiązania i kiedy można sobie dać czas na zastanowienie się, jak prawidłowo można przygotować takie p r z e k s z t a ł c e n i e. M y ś l ę, ż e poprzednia Rada może miała zbyt mało wiadomości, a może zbyt mało czasu, żeby rozważyć wszystkie możliwości a więc zarówno to przekształcenie w sam orządowy z a k ł a d b u d ż e t o w y, j a k i przekształcenie w spółkę komunalną. W zasadzie sytuacja jest taka, że zakład budżetowy, czy samorządowy z a k ł ad b u d ż et ow y n i e m oż e świadczyć usług w pełnym zakresie. Nie może prowadzić wszystkich inwestycji, chociaż zależy to od tego, w jaki sposób powierzono m u majątek. Większe możliwości, co do rozwoju swojego funkcjonowania ma spółka. Można było o tym pomyśleć i zastanowić, czy nie należałoby najpierw, wobec tego braku czasu, przekształcić Zakład w samorządowy zakład budżetowy, a ewentualnie później w spółkę komunalną. Moim zdaniem spółka komunalna, gdzie jedynym właścicielem jest gmina, ma sw oj e plu s y, p oni ew aż m oż e prowadzić działalność na terenie gminy, obsługiwać mieszkańców, świadczyć dla nich usługi ale j e d n o c z e ś n i e k o r z y s t a ć z udogodni eń przewidzi anych dl a małych przedsiębiorstw. Mamy już taki pierwszy prozaiczny problem związany z likwidacją do tej pory Zakład miał podpisane umowy ze w spólnot am i i m i ędzy i nn ym i utrzymywał w czystości chodniki przed domami tych wspólnot. Gmina takich usług nie może świadczyć. Nie może świadczyć także usług, które do tej pory były świadczone w okresie letnim koszenie trawników, a to przed Bankiem, a to na skwerach, które należą do innych podmiotów niż do gminy. Już w tym momencie na terenie gminy powstaje l u k a i r ob i si ę p r ob l em z e świadczeniu tego rodzaju usług. Należało to wszystko przemyśleć. Mam nadzieję, że obecny Wójt i Rada Gminy zastanowią się, jak te problemy rozwiązać, ale musimy dać wszystkim jeszcze trochę czasu na decyzje. Mijają dwa tygodnie po przekształceniu i bardziej pilne są inne spraw y zwi ąz an e z t ym procesem. Później przyjdzie czas na to, aby oc enić, jak finansowo najlepiej będą funkcjonowały sprawy komunalne na terenie gminy. Jakie rozwiązanie przyniesie największe oszc zędności i da najwi ększe możliwości m.in. na dofinansowanie choćby sprzętu, który jest potrzebny, żeby prawidłow o funkcj onował a pr ac a w z akr esi e ut r zym ani a czyst ości i dost arczani a usług komunalnych. W s p o m i n a ł a j u ż P a n i w p o p r z e d n i e j w y p o w i e d z i o pewnych problemach związanych z wystawianiem faktur za usługi dla mieszkańców. Z tym wiąże się moje następne pytanie. Czy w związku z likwidacją ZGKiM nie p o g o r s z y s i ę j a k o ś ć świadczonych usług? Jest em przekonana, że j akość świadczonych usług nie pogorszy się, a mam nadzieję, że przy tej współpracy, jaka rozwija się między mną a pracownikami, uda nam się o s i ą g n ą ć n a w e t l e p s z e n i ż dotychczasowe możliwości obsługi mieszkańców. Wszyscy pracownicy pracują nadal, wykonuj ą swoje czynności, znają zakres swoich obowiązków. Co prawda występują teraz trudności obiektywne związane z ostrą zimą i dużą ilością śniegu, co powoduje, że chodniki i ulice w Wydminach są troszkę mniej czyste niż zwykle to bywało w poprzednich zimach. Ale jakość usług na pewno jest taka sama, mimo tych trudności, które przejściowo w związku z aurą występują. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia i efektów w tej trudnej pracy, jakiej się pani podjęła. rozmawiała Zofia Łopuszyńska Str. 5

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY kwiecień/maj nr 4/5 (162-163)/12 ISSN 1506-395X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo