SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE KOD Urządzenia elektromechaniczne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 2.2. Dźwig w szybie A Dźwig w szybie A Dźwig w szybie B Dźwig w szybie B Dźwig w szybie C 2.7. Elementy montażowe, łączniki i akcesoria 3. Sprzęt 3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 3.2. Sprzęt do wykonania Robót 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.2. Transport materiałów 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 5.2. Warunki rozpoczęcia montażu 5.3. Montaż dźwigów 6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 6.2. Kontrola jakości 6.3. Ocena wyników badań 7. Obmiar robót 7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 7.2. Jednostka obmiarowa 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 8.2. Rodzaje odbiorów 9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.2. Cena jednostki obmiarowej 10. Przepisy związane SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 1

2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania prace dotyczące dostawy, montażu i odbioru dźwigów osobowych i towarowych, wchodzących w zakres rozbudowy Budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, we Wrocławiu, K-2857, Wrocław ul. R. Weigla Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST Wymagania Ogólne 1.3. Zakres robót objętych ST Robotą podstawową wchodzącą w zakres wykonania prac jest: - dostawa i montaż dźwigów osobowych, szpitalnych - dostawa i montaż dźwigu sobowo-towarowego Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy montażu dźwigu są: - zamontowanie kotew i wsporników w szybach windowych - ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. Wymagania ogólne Dźwig osobowy - jest to urządzenie mechaniczne służące do pionowego transportu osób Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. Wymagania ogólne" 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. Wymagania ogólne" poz Dźwig w szybie A Dane ogólne Dźwig: towarowo-osobowy, elektryczny, bez maszynowni Udźwig nominalny: Q=1 600kg lub 21 osób. Prędkość: 1 m/s Ilość przystanków: 5. Dojścia od strony przystanku podstawowego: 3, od przeciwnej strony: 2 Wysokość podnoszenia: 16,35m Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE Kabina Kabina przelotowa: 1400x2400x2100mm. Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Wystrój kabiny: - sufit kabiny: typu LF51 ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oświetleniem fluorescencyjnym T5 - ściany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana - podłoga kabiny: wykładzina gumowa - lustro: na pełną szerokość i częściową wysokość, umieszczone na ścianie lewej SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 2

3 - poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na ścianie lewej Sygnalizacja w kabinie: - panel dyspozycji: wyświetlacz matrycowy - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana - przyciski: okrągłe - oznaczenia: wypukłe - przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem - przyciski: zamykania i otwierania drzwi Drzwi Wymiary: 1200x2000mm. Typ: dwupanelowe, teleskopowe Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Drzwi szybowe: z ramą, bez odporności ogniowej, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Sygnalizacja przystankowa: - kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. - przyciski: z podświetleniem bursztynowym, asety montowane w ościeżnicy. - piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, bursztynowym, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na pozostałych. Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez odporności ogniowej Układ sterowania Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. Automatyczne poziomowanie kabiny. Układ odzysku energii przy hamowaniu. Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Akustyczna informacja o przyjeździe kabiny (na kabinie). Łączność głosowa (interkom) kabinapanel serwisowy. Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. Blokada dyspozycji kabiny. Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. Kabina przelotowa z drzwiami na różnych poziomach po obu stronach kabiny, bez możliwości wyboru strony w panelu dyspozycji. W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. Wentylator na kabinie o wydajności 120 m3/h Napęd Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. Moc wyjściowa napędu: 9,20kW Prąd znamionowy: 20,00A Prąd rozruchowy: 27,00A Zasilanie napędu: 3x400V, 50Hz Oświetlenie kabiny: 230V, 50Hz Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni Sterowanie Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 3

4 - dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. - panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. - panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego Układ zdalnego alarmowania Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej Dźwig w szybie A Dane ogólne Dźwig: towarowo-osobowy, elektryczny, bez maszynowni Udźwig nominalny: Q=1 600kg lub 21 osób. Prędkość: 1 m/s Ilość przystanków: 5. Dojścia od strony przystanku podstawowego: 4, od przeciwnej strony: 1 Wysokość podnoszenia: 16,35m Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE Kabina Kabina przelotowa: 1400x2400x2100mm. Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Wystrój kabiny: - sufit kabiny: typu LF51 ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oświetleniem fluorescencyjnym T5 - ściany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana - podłoga kabiny: wykładzina gumowa - lustro: na pełną szerokość i częściową wysokość, umieszczone na ścianie lewej - poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na ścianie lewej Sygnalizacja w kabinie: - panel dyspozycji: wyświetlacz matrycowy - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana - przyciski: okrągłe - oznaczenia: wypukłe - przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem - przyciski: zamykania i otwierania drzwi Drzwi Wymiary: 1200x2000mm. Typ: dwupanelowe, teleskopowe Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Drzwi szybowe: z ramą, bez odporności ogniowej, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Sygnalizacja przystankowa: - kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. - przyciski: z podświetleniem bursztynowym, asety montowane w ościeżnicy. - piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, bursztynowym, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na pozostałych. Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez odporności ogniowej. SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 4

5 Układ sterowania Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. Automatyczne poziomowanie kabiny. Układ odzysku energii przy hamowaniu. Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Akustyczna informacja o przyjeździe kabiny (na kabinie). Łączność głosowa (interkom) kabinapanel serwisowy. Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. Blokada dyspozycji kabiny. Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. Kabina przelotowa z drzwiami na różnych poziomach po obu stronach kabiny, bez możliwości wyboru strony w panelu dyspozycji. W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. Wentylator na kabinie o wydajności 120 m3/h Napęd Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. Moc wyjściowa napędu: 9,20kW Prąd znamionowy: 20,00A Prąd rozruchowy: 27,00A Zasilanie napędu: 3x400V, 50Hz Oświetlenie kabiny: 230V, 50Hz Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni Sterowanie Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku - dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. - panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. - panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego Układ zdalnego alarmowania Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej Dźwig w szybie B Dane ogólne Dźwig: towarowo-osobowy, elektryczny, bez maszynowni Udźwig nominalny: Q=1 600kg lub 21 osób. Prędkość: 1 m/s Ilość przystanków: 6. Dojścia od strony przystanku podstawowego: 6 SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 5

6 Wysokość podnoszenia: 20,70m Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE Kabina Kabina nieprzelotowa: 1400x2400x2100mm. Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Wystrój kabiny: - sufit kabiny: typu LF51 ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oświetleniem fluorescencyjnym T5 - ściany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana - podłoga kabiny: wykładzina gumowa - lustro: na pełną szerokość i częściową wysokość, umieszczone na ścianie lewej - poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na ścianie lewej Sygnalizacja w kabinie: - panel dyspozycji: wyświetlacz matrycowy - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana - przyciski: okrągłe - oznaczenia: wypukłe - przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem - przyciski: zamykania i otwierania drzwi Drzwi Wymiary: 1200x2000mm. Typ: dwupanelowe, teleskopowe Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Drzwi szybowe: z ramą, bez odporności ogniowej, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Sygnalizacja przystankowa: - kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. - przyciski: z podświetleniem bursztynowym, asety montowane w ościeżnicy. - piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, bursztynowym, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na pozostałych. Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez odporności ogniowej Układ sterowania Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. Automatyczne poziomowanie kabiny. Układ odzysku energii przy hamowaniu. Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Akustyczna informacja o przyjeździe kabiny (na kabinie). Łączność głosowa (interkom) kabinapanel serwisowy. Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. Blokada dyspozycji kabiny. Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. Wentylator na kabinie o wydajności 120 m3/h Napęd Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 6

7 Moc wyjściowa napędu: 9,20kW Prąd znamionowy: 20,00A Prąd rozruchowy: 27,00A Zasilanie napędu: 3x400V, 50Hz Oświetlenie kabiny: 230V, 50Hz Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni Sterowanie Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku - dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. - panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. - panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego Układ zdalnego alarmowania Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej Dźwig w szybie B Dane ogólne Dźwig: towarowo-osobowy, elektryczny, bez maszynowni Udźwig nominalny: Q=1 600kg lub 21 osób. Prędkość: 1 m/s Ilość przystanków: 5. Dojścia od strony przystanku podstawowego: 5 Wysokość podnoszenia: 16,35m Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE Kabina Kabina nieprzelotowa: 1400x2400x2100mm. Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Wystrój kabiny: - sufit kabiny: typu LF51 ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oświetleniem fluorescencyjnym T5 - ściany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana - podłoga kabiny: wykładzina gumowa - lustro: na pełną szerokość i częściową wysokość, umieszczone na ścianie lewej - poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na ścianie lewej Sygnalizacja w kabinie: - panel dyspozycji: wyświetlacz matrycowy - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana - przyciski: okrągłe - oznaczenia: wypukłe - przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem - przyciski: zamykania i otwierania drzwi Drzwi Wymiary: 1200x2000mm. Typ: dwupanelowe, teleskopowe SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 7

8 Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Drzwi szybowe: z ramą, bez odporności ogniowej, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, bez maskowania Sygnalizacja przystankowa: - kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. - przyciski: z podświetleniem bursztynowym, asety montowane w ościeżnicy. - piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, bursztynowym, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na pozostałych. Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez odporności ogniowej Układ sterowania Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. Automatyczne poziomowanie kabiny. Układ odzysku energii przy hamowaniu. Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Akustyczna informacja o przyjeździe kabiny (na kabinie). Łączność głosowa (interkom) kabinapanel serwisowy. Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. Blokada dyspozycji kabiny. Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. Wentylator na kabinie o wydajności 120 m3/h Napęd Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. Moc wyjściowa napędu: 9,20kW Prąd znamionowy: 20,00A Prąd rozruchowy: 27,00A Zasilanie napędu: 3x400V, 50Hz Oświetlenie kabiny: 230V, 50Hz Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni Sterowanie Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku - dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. - panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. - panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego Układ zdalnego alarmowania Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej. SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 8

9 2.6. Dźwig w szybie C Dane ogólne Dźwig: osobowy, elektryczny, bez maszynowni Udźwig nominalny: Q=1 000kg lub 16 osób. Prędkość: 1 m/s Ilość przystanków: 3. Dojścia od strony przystanku podstawowego: 2, od strony przeciwnej: 1 Wysokość podnoszenia: 4,08m Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE Kabina Kabina przelotowa: 1100x2100x2100mm. Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Wystrój kabiny: - sufit kabiny: typu CL88 ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami świetlnymi LED - ściany kabiny: stal nierdzewna szczotkowana - podłoga kabiny: wykładzina gumowa - lustro: na pełną szerokość i częściową wysokość, umieszczone na ścianie lewej - poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na ścianie lewej Sygnalizacja w kabinie: - panel dyspozycji: wyświetlacz LCD segmentowy - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana - przyciski: kwadratowe - oznaczenia: wypukłe - przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem - przyciski: zamykania i otwierania drzwi Drzwi Wymiary: 900x2000mm. Typ: dwupanelowe, teleskopowe Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą maskującą Drzwi szybowe: z ramą, bez odporności ogniowej, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą maskującą Sygnalizacja przystankowa: - kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. - obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. - przyciski: z podświetleniem białym, kasety montowane w ościeżnicy. - piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na pozostałych. Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez odporności ogniowej Układ sterowania Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. Automatyczne poziomowanie kabiny. Oświetlenie awaryjne kabiny. Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Łączność głosowa (interkom) kabinapanel serwisowy. Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. Blokada dyspozycji kabiny. SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 9

10 Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. Kabina przelotowa z drzwiami na różnych poziomach po obu stronach kabiny, bez możliwości wyboru strony w panelu dyspozycji. W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. Wentylator na kabinie o wydajności 120 m3/h Napęd Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. Moc wyjściowa napędu: 5,70kW Prąd znamionowy: 16,00A Prąd rozruchowy: 19,00A Zasilanie napędu: 3x400V, 50Hz Oświetlenie kabiny: 230V, 50Hz Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni Sterowanie Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku - dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. - panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. - panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego Układ zdalnego alarmowania Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwięzionych osób. Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej Elementy montażowe, łączniki i akcesoria Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych materiałów, zgodnie ze specyfikacją Producenta. 3. Sprzęt 3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Sprzęt do wykonania robót Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego przez Producenta urządzenia i odpowiednich rusztowań, pomostów i drabin. 4. Transport 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 10

11 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Transport materiałów Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich Producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Urządzenia dostarczyć w oryginalnym opakowaniu producenta bezpośrednio na miejsce montażu, na terenie hali transportować wózkami obsługiwanymi ręcznie. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Warunki rozpoczęcia montażu W celu zagwarantowaania bezpieczeństwo pracowników oraz terminowości wykonania prac zgodnie z harmonogramem, przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy spełnić następujące warunki: 1. Szyb dźwigu powinien być czysty i suchy. 2. Szyb powinien być zbudowany zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta, a otwory szybu są zabezpieczone. 3. W górnej części szybu powinny być zamontowane haki montażowe. 4. Należy zapewnić jest dostęp do 3-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 5. Na najniższej kondygnacji, w pobliżu szybu należy przygotować jest pomieszczenie o powierzchni ok. 30m² do przechowywania narzędzi i materiałów montażowych Montaż dźwigów Montaż poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania stałych kotew i haków do montażu urządzenia dźwigowego zgodnie z instrukcją Producenta. Szyb dźwigu powinny być wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczony powłoką niepylącą. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku. Maszynownia dźwigów powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające podnoszenie elementów instalacji dźwigowych. W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni oraz szybu dźwigu, w tym nadszybia i podszybia, określają przepisy o dozorze technicznym. 6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Kontrola jakości Kontrola jakości prac obejmuje: -ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów -brak uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów dźwigu przed montażem i po montażu, -odchylenia wymiarowe zamontowanych elementów urządzeń sprawdzić według danych Producenta, -brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzeń w postaci ścian, stropów, schodów i balustrad, -sprawdzenie działania urządzeń według parametrów producenta oraz według warunków wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji 6.3. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. Obmiar robót 7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 11

12 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1 kpl zamontowanego urządzenia. 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Rodzaje odbiorów Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, - robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów - odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urządzenia - odbiorowi końcowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu 9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. Wymagania ogólne poz Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje: -dostarczenie urządzenia na miejsce zamontowania -przygotowanie stanowiska pracy -montaż i demontaż rusztowania -zamontowanie urządzenia dźwigowego w przygotowanym szybie windowym -dopasowanie i wyregulowanie -podłączenie do zasilania -próby użytkowe i regulacje -usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń -uporządkowanie stanowiska pracy -odbiór urządzenia przez UDT 10. Przepisy związane Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 1. PN-ISO : Dźwigi osobowe instalowane w budynkach niemieszkalnych. Planowanie i dobór. 2. Zarządzenie prezesa UDT (Urzędu Dozoru technicznego) z dnia 24 listopada 1996 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla dźwigów hydraulicznych: osobowych i towarowych. 3. Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE 12

1 Specyfikacja techniczna

1 Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Oznaczenie dźwigu Dane ogólne Oznaczenie dźwigu Typ dźwigu Udźwig nominalny Prędkość Wysokość podnoszenia Liczba dojść/przystanków Przepisy Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni.

Bardziej szczegółowo

Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach. Ilość dojść od strony przystanku podstawowego: 5 PN EN Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów

Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach. Ilość dojść od strony przystanku podstawowego: 5 PN EN Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów Dane ogólne Produkt Typ dźwigu Udźwig nominalny Prędkość Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 630 kg lub 8 osób 1 m/s Wysokość podnoszenia 11.6 m Liczba dojść/przystanków Przepisy Szyb Wymiary szybu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego Strona1 Załącznik nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna montażu dźwigu osobowego Strona2 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne windy 1000 kg 4 przystanki:

Dane techniczne windy 1000 kg 4 przystanki: Oferta AB PROJEKT Dane techniczne windy 1000 kg 4 przystanki: Typ dźwigu: MRL Napęd: bezreduktorowy Udźwig: 1000 kg Ilość osób: 13 Wysokość podnoszenia: 9340 mm Prędkość jazdy: 1,0 m/s Usytuowanie windy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA KOD 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu nieprzelotowego.

Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu nieprzelotowego. Nr postępowania 4 / 2015 Załącznik nr 1 Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu nieprzelotowego 1 Typ dźwigu Osobowy (szpitalny), hydrauliczny, fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót dotyczących WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CHIRURGII SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych:

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: 1. Typ dźwigu Towarowo - osobowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót: roboty rozbiórkowo = montażowe CPV 4SJJJ100-S Data opracowania: maj 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Dźwig osobowy - Specyfikacja techniczna

Dźwig osobowy - Specyfikacja techniczna Dźwig osobowy - Specyfikacja techniczna Dane ogólne Udźwig nominalny Prędkość Wysokość podnoszenia Liczba dojść/przystanków Przepisy 1000 kg lub 13 osób 1.00 m/s 8.96 m Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 DŹWIG OSOBOWY 185 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 czerwca 2010r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW MONTAś DŹWIGU KABINOWEGO, PLATFORMOWEGO KOD CPV 45313000-4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

Udźwig Liczba osób Wysokość podnoszenia. Ilość przystanków 7. Szerokość drzwi

Udźwig Liczba osób Wysokość podnoszenia. Ilość przystanków 7. Szerokość drzwi 2 Udźwig Liczba osób Wysokość podnoszenia 450 kg 6 30 m 480 kg 6 630 kg 8 Prędkość 0,63 m/s 1,0 m/s Ilość przystanków 7 10 Liczba dojść Jedno lub dwa Szerokość drzwi 800, 900 Wysokość drzwi 2000, 2100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KOD 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 28 94 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Nazwa opracowania : Projekt szybu windowego

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne urządzeń:

Parametry techniczne urządzeń: Parametry techniczne urządzeń: ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ Znak sprawy: DAZ.26.042.2014 1.1. Dźwig osobowy, Pawilon A, szt. 1 ZAŁĄCZNIK A1 L.p. Zespoły dźwigowe Parametry techniczne wymagania minimalne 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOD CPV: - 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna podzespołów dźwigowych i prac adaptacyjnych

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna podzespołów dźwigowych i prac adaptacyjnych Załącznik nr 3 FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna podzespołów dźwigowych i prac adaptacyjnych Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie urządzenia i wykonać wszystkie prace wyspecyfikowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DŹWIGU w budynku Sztabu Generalnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DŹWIGU w budynku Sztabu Generalnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DŹWIGU w budynku Sztabu Generalnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A 1. NORMY. Dźwig powinien spełniać wymagania: a) PN-EN 81-1: 2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące

Bardziej szczegółowo

S 03.00 STOLARKA DRZWIOWA. Zawartość. 1. Wstęp

S 03.00 STOLARKA DRZWIOWA. Zawartość. 1. Wstęp Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Demontaż istniejącego dźwigu 1 d.1 Wycena indywidualna. 1 kpl. 1,00. Wywóz i utylizacja istniejącego dźwigu

Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Demontaż istniejącego dźwigu 1 d.1 Wycena indywidualna. 1 kpl. 1,00. Wywóz i utylizacja istniejącego dźwigu Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzenia procedury rozeznania rynku Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz, NIP 967-10-45-448, REGON 092386249 zwraca się z prośbą

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jana Pyki 8a w Zabrzu - zgodnie z poniższym:

OGŁASZA KONKURS OFERT. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jana Pyki 8a w Zabrzu - zgodnie z poniższym: Kod budynku: 010-01122 Zabrze, dn.28.01.2019r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 019 REB I Nr 3/2019 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokość podnoszenia Głębokość podszybia Wysokość nadszybia Wymiary szybu Szyb Wymiary kabiny Drzwi przystankowe Drzwi kabinowe Moc silnika Zasilanie

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU

ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU - Urządzenia windowa musza być wykonane zgodnie ze specyfikacja techniczną; - Dostawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ

KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ DŹWIG PLATFORMOWY, MAŁY Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ Model: A4000 DŹWIGI PLATFORMOWE, MAŁE Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu transportu pionowego w prywatnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) W budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61-713 Poznań, ulica Wiśniowa 13 a Kody i nazwy

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WS.00 WINDY I SCHODY RUCHOME

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WS.00 WINDY I SCHODY RUCHOME SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WS.00 WINDY I SCHODY RUCHOME str. WS-1 SPIIS TREŚCI Strona 1. WSTĘP WS-3 2. MATERIAŁY WS-3 3. SPRZĘT WS-3 4. TRANSPORT WS-3 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji 1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji Rys. 21 Wejście do maszynowni dźwigu MDA Rys. 22 Wejście do maszynowni dźwigu Q 1000 kg 2 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę

Bardziej szczegółowo

DŹWIGI SAMOCHODOWE. Model: MCH

DŹWIGI SAMOCHODOWE. Model: MCH DŹWIGI SAMOCHODOWE Model: MCH DŹWIGI SAMOCHODOWE zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu transportu pionowego samochodów. Urządzenia są duże i wytrzymałe i mogą być wykorzystywane, jako dźwigi towarowo

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do transportu osób i towarów

Urządzenia do transportu osób i towarów Urządzenia do transportu osób i towarów BRK, BRK-MAT, MyLift - Urządzenie (Dźwig) do podnoszenia osób lub osób i towarów wykonane zgodnie z Dyr. Maszynową 2006/42/EG oraz, posiadające badanie typu nr EG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej 38a w Zamościu. ( pierwsza klatka) Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45313100-5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~2000 szerokość kabiny 1200 szerokość drzwi 1100 szerokość szybu 2000 kaseta wezwań szerokość maszynowni ~10 głębokość kabiny 2300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat zamówienia 1. Demontaż istniejącej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o numerze fabrycznym A-1093 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań. m 2 pom. 1.24 m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań. m 2 pom. 1.24 m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty przygotowawcze, ontaż rusztowań 1 KNPnRPDE d.1 78-205b Montaż rusztowania na wysuwnicach Krotność = 12 2 po. 1.24 2 1.240 po. RAZEM 1.240 2 KNPnRPDE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana dźwigu osobowego oraz drzwi zewnętrznych z robotami towarzyszącymi, w budynku SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie. 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~2000 szerokość drzwi 1100 szerokość kabiny 1400 szerokość drzwi 1100 szerokość szybu 2000 kaseta wezwań szerokość maszynowni ~10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP.271.28.2015 Załącznik nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku przy ulicy Noniewicza 83 w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Adres 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia wymiana dźwigów windowych

Bardziej szczegółowo

KONE MonoSpace 700 Specyfikacje techniczne EN 81-20, EN 81-50

KONE MonoSpace 700 Specyfikacje techniczne EN 81-20, EN 81-50 KONE MonoSpace 700 Specyfikacje techniczne EN 81-20, EN 81-50 KONE MonoSpace 700 Wysokość kabiny KONE MonoSpace 700 [Q] Wysokość kabiny [CH] 1150 2100, 2200, 2300, 2400 Wysokość nadszybia (SH) 1,0 630-1275

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem dźwigu do przewozu osób w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8. AZI - 388/VIII/RZ/2010 Bielsko-Biała 13.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż dźwigów osobowych. Kod CPV 45313100-5

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż dźwigów osobowych. Kod CPV 45313100-5 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-01. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-01. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE Zawartość: 1. Część ogólna SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-01. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI 83-300 KARTUZY, UL. PROKOWSKA 11B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAWY, WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU DŹWIGU OSOBWEGO SZPITALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ - CRZP 47/10 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający : Akademia Morska w Gdyni Adres : ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia Nazwa zamówienia : Zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr PN 1/2016. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Nazwa zamówienia: Budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do oferty Załącznik nr do umowy FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na (przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 czerwca 2010r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-10 MONTAŻ WIND 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania ST... 3 1.3. Określenia podstawowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kraków, dnia 03.06.2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kod wg CPV: 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Norma europejska EN81-80

Norma europejska EN81-80 Norma europejska EN81-80 Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów (SNEL= Safety Norm in Existing Litfs) Wykorzystano materiały szkoleniowe European Lifts Association. Dlaczego SNEL? 60% dźwigów

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 czerwca 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 czerwca 2012r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie projekt Przedsiębiorcza Uczelnia, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT APX ARCHITEKCI GRZEGORZ SIATECKI Dopiewo Dąbrówka Pałacowa 3A lok.2

PRZEDMIAR ROBÓT APX ARCHITEKCI GRZEGORZ SIATECKI Dopiewo Dąbrówka Pałacowa 3A lok.2 APX ARCHITEKCI GRZEGORZ SIATECKI 62-070 Dopiewo Dąbrówka Pałacowa 3A lok.2 PRZEDMIAR ROBÓT 45453000-7 453300-5 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Klasyfikacja robót wg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-11 MONTAŻ WIND I SCHODÓW RUCHOMYCH 0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1200 głębokość kabiny 2300 RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU UWAGI: Możliwe wykonanie szybu w lustrzanym odbiciu. Istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę Platformy pionowe S i l ve r Steppy Silver łatwy dostęp dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości Platforma pionowa

Bardziej szczegółowo

Zalecenie Komisji Europejskiej 95/216/WE w cych. Zalecenie jest zbiorem zidentyfikowanych. wigach. Norma SNEL - EN81

Zalecenie Komisji Europejskiej 95/216/WE w cych. Zalecenie jest zbiorem zidentyfikowanych. wigach. Norma SNEL - EN81 Analiza zagrożeń Zalecenie Komisji Europejskiej 95/216/WE w sprawie Bezpieczeństwa dźwigd wigów w istniejących cych Zalecenie jest zbiorem zidentyfikowanych zagrożeń, z których kraje członkowskie mają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego w budynku Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Kraków, dnia 14.06.2010 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Wymiana istniejącego dźwigu w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. SkarŜyńskiego 5 w Krakowie na dźwig przystosowany

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1400 głębokość kabiny 2400 szerokość drzwi 1300 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU szerokość drzwi 1300 kaseta wezwań UWAGI:

Bardziej szczegółowo

ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Nowa generacja dźwigów: synergy elastyczne, kompaktowe, ekonomiczne Niezależnie od tego czy planują Państwo nową inwestycję czy modernizację dźwigu, synergy to rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Wymiana dźwigu osobowego i drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3. Zakres usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW Zawartość: 1. Część ogólna SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-032/11 I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 1. Nazwa nadana zamówieniu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szybu windowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 C do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń:

Załącznik nr 1 C do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń: Załącznik nr 1 C do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń: 1) nr fabryczny D8NE6633, 2) nr fabryczny D8NE6634, 3) nr fabryczny D8NE6635, 4)

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, r.

Częstochowa, r. NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel: /034/329-01-00, fax: /034/ 325-57-70, e-mail: us2409@sl.mofnet.gov.pl Dotyczy PN/6/2011 PUS.OL-251/ 5 /2011

Bardziej szczegółowo

pętlą regulacji wystroju lub opcja Libertà Schindler 3300

pętlą regulacji wystroju lub opcja Libertà Schindler 3300 Udźwig 400-1125 kg 320-1125 kg Liczba osób 5-15 4-15 Wysokość podnoszenia 60 m 60 m Prędkość 1,0 m/s 1,6 m/s 1,0 m/s 1,6 m/s Ilość przystanków 15 20 15 20 Liczba dojść Jedno lub dwa Jedno lub dwa Szerokość

Bardziej szczegółowo

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 )

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 ) STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokości podnoszenia Głębokość podszybia Rodzaj szybu Wymiary Sp x Gp Wymiary bramki Rodzaj bramki Moc silnika Zasilanie Maszynownia hydrauliczny

Bardziej szczegółowo

System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych

System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych Zalety sterowania RCF1 / RCH1 Kompletny system Kompletny system kontroli wind z całym wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 15 16 Zawartość opracowania A. Część opisowa 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot i zakres opracowania 1.3. Obciążenia 1.4. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY)

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY) KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY) NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dźwigu windowego towarowo-osobowego w istniejącym szybie w Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie - od strony ul. Warszawskiej ADRES INWESTYCJI : 98-400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZSP5.26.1.2017 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Parametry techniczne istniejącego dźwigu: 1. Udźwig Q-800 kg/10 osób 2. Typ dźwigu LB-OH2/800-2 3. Rodzaj dźwigu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... S. 01.09 POSADZKI 1. WSTĘP... 19 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 19 1.2. Zakres stosowania ST... 19 1.3. Zakres robót objętych ST... 19 1.4. Określenia podstawowe... 19 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FIRMA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA inŝ.bud. Marek Węglorz 43-400 CIESZYN, UL. JASTRZĘBIA 33, TEL. 601 98 11 83 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO DZIAŁ CPV

Bardziej szczegółowo