SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat zamówienia 1. Demontaż istniejącej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o numerze fabrycznym A-1093 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o udźwigu 630 kg lub 8 osób z drzwiami automatycznymi 4-panelowymi centralnymi o wymiarach 900 mm x 2000 mm 2. Demontaż istniejącej windy szpitalnej towarowo-osobowej w bloku łóżkowym numerze fabrycznym A i udźwigu 1000 kg. Montaż nowej windy szpitalnej w bloku łóżkowym o udźwigu 1700 kg lub 22 osoby z drzwiami automatycznymi 2-panelowymi centralnymi o wymiarach 1100 mm x 2000 mm. 3. Demontaż istniejącej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o numerze fabrycznym A-1094 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o udźwigu 630 kg lub 8 osób z drzwiami automatycznymi 4-panelowymi. centralnymi o wymiarach 900 mm x 2000 mm 4. Demontaż istniejącej windy szpitalnej towarowo-osobowej w bloku łóżkowym numerze fabrycznym A i udźwigu 1000 kg. Montaż nowej windy szpitalnej w bloku łóżkowym o udźwigu 1700 kg lub 22 osoby z drzwiami automatycznymi 2-panelowymi centralnymi o wymiarach 1100 mm x 2000 mm. 5. Demontaż istniejącej windy osobowej w bloku łóżkowym o numerze fabrycznym A-1032 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy osobowej w bloku łóżkowym o udźwigu 600 kg lub 8 osób z drzwiami automatycznymi 3-panelowymi teleskopowymi o wymiarach 900 mm x 2000 mm. 6. Demontaż istniejącej windy osobowej w bloku łóżkowym o numerze fabrycznym A-1033 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy osobowej w bloku łóżkowym o udźwigu 600 kg lub 8 osób z drzwiami automatycznymi 3-panelowymi teleskopowymi o wymiarach 900 mm x 2000 mm. 7. Konserwacja i prowadzenie pogotowia awaryjnego (całodobowego) w okresie gwarancyjnym (36 miesięcy). Dotyczy 6 dźwigów. Obiekt Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Adres obiektu budowlanego Aleja Jana Pawła II Jastrzębie Zdrój Inwestor Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE INSTALOWANIE WIND USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI WIND Wersja II 1/16

2 1. WST Ę P 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie sześciu wind wraz z pracami budowlanymi i instalacyjnymi, ich konserwacji i prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w bloku łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7. Uwaga w Specyfikacji Technicznej używa się pojęć 'winda' i 'dźwig' zamiennie. Należy je traktować równoważnie Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt 1. A. Roboty budowlano-instalacyjne: Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych wewnątrz budynku, Drobne niezbędne naprawy tynku, malowanie szybu i maszynowni farbami niepylącymi Wykonanie robót budowlanych dostosowawczych w obrębie szybu, maszynowni oraz klatki schodowej (korytarza) Wykonanie niezbędnych instalacji zasilających i oświetleniowych, sygnalizacyjnych, itp. związanych z instalają dźwigu, Wykonanie robót naprawczych i wykończeniowych związanych z budową dźwigu. B. Dostawa i montaż dźwigu (6 sztuk): Demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu osobowego, Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania certyfikatu zgodności w jednostce notyfikowanej (2 egzemplarze) Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do rejestracji dźwigów w UDT (2 egzemplarze) Wykonanie dokumentacji technicznej, dziennika konserwacji dźwigu niezbędnych przy pracach konserwacyjnych Montaż napędu i wyposażenia maszynowni, Montaż wyposażenia szybu Montaż i wyposażenie ramy kabinowej, kabiny, Montaż drzwi przystankowych, Montaż kaset wezwań na przystankach, Montaż piętrowskazywaczy na przystankach, Wykonanie instalacji sterowniczej wraz z niezbędnymi systemami i aparatami, Wykonanie oświetlenia szybu, Wykonanie tablicy zasilającej dźwig, Dodatkowe elementy: Wersja II 2/16

3 a) przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń zainstalowanych urządzeń, b) dostarczenie karty gwarancyjnej, c) uzyskanie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną d) uczestnictwo w procedurze rejestracji dźwigu przez UDT, e) przekazanie dźwigu do eksploatacji f) konserwacja dźwigu zgodna z obowiązującymi przepisami f) prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego. UWAGA. Jeżeli system sterowania zabezpieczony jest kodami (w sposób programowy lub sprzętowy) kody te powinny być udostępnione w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie konserwacji przez firmy trzecie Wymagania dotyczące instalowanych urządzeń i prac konserwacyjnych Dźwigi NR1, NR3 (na przedmiarze robót) Montaż nowej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o udźwigu 630 kg lub 8 osób z drzwiami automatycznymi 4-panelowymi centralnymi o wymiarach 900 mm x 2000 mm (2 sztuki) A. Dane ogólne dźwigu istniejącego 1 Dźwig osobowy elektryczny, linowy z maszynownią górną (blok łóżkowy) 2 Nr ewidencyjny: NR / NR Nr fabryczny: NR1 A-1093/1976 / NR3 A-1094/ Wytwórca: Zakłady Urządzeń Dźwigowych - Warszawa 5 Udźwig: 500 kg lub 6 osób 6 Prędkość nominalna: 1 m/sek 7 Wysokość podnoszenia: 36,87 m 8 Ilość przystanków: 12 9 Ilość dojść: Ilość wejść do kabiny: 1 11 Wymiary przekroju poprzecznego szybu: 1,95 m x 1,73 m 12 Wysokość całkowita szybu: 42,23 m 13 Wysokość nadszybia: 3,6 m 14 Głębokość podszybia: 1,76 m 15. Przewód zasilający dźwig wyprowadzony w maszynowni 4x25 2 Al, dla każdego dźwigu osobny B. Dane ogólne dźwigu po instalacji I. Kabina. 1. Udźwig 630 kg lub 8 osób 2. Drzwi kabinowe automatyczne, 4-panelowe centralne (otwór w świetle po otwarciu drzwi 900 mm x 2000 mm) 3. Ściany kabiny przystosowane dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób niedowidzących) 4. Podłoga kabiny trudno ścieralna, antypoślizgowa 5. Oświetlenie kabiny energooszczędne (wskazane oświetlenie LED) 6. Przyciski sterownicze w kasecie lub na panelu dyspozycji w wykonaniu antywandalowym, Wersja II 3/16

4 przystosowane dla osób niepełnosprawnych 7. Kabina wyposażona w lustro bezpieczne na tylnej ścianie (na całej wysokości), poręcze, 8. Dźwig wyposażony w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną i maszynownią. 9. W kabinie zainstalowany piętrowskazywacz oraz sygnalizator kierunku jazdy. 10. Kabina wyposażona w kamerę do monitoringu III. Drzwi przystankowe. 1 Automatyczne, 4-panelowe centralne o wymiarach 900 mm x 2000 mm 2 Kaseta wezwań w wykonaniu antywandalowym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych 3 Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach 4 Sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach IV. Napęd dźwigu. 1. Wciągarka bezreduktorowa z hamulcem certyfikowanym na zgodność z wymogami normy PN-EN 81-1 wrzesień 2002 punkt 9.10 Środki zapobiegające przed nadmierną prędkością kabiny jadącej do góry. Napęd 1:1. Wciągarka zlokalizowana w istniejącej maszynowni. 2. Przebudowa konstrukcji pod wciągarkę, zgodnie z projektem dźwigu. V. System sterowania 1. Praca dźwigu w systemie grupowo-zbiorczym góra-dół (praca w grupie 2-ch dźwigów) 2. System sterowania elektroniczny mikroprocesorowy 3. Napęd energooszczędny, regulowany za pomocą elektronicznej przetwornicy częstotliwości 4. System sterowania wyposażony w funkcję zjazdu pożarowego po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej. 5. Komunikaty głosowe o stanie dźwigu (słyszane w kabinie) VI. Instalacja elektryczna 1. Wymiana instalacji elektrycznej w maszynowni 2. Dostosowanie instalacji oświetleniowej maszynowni do wymagań normy PN-EN Wymiana instalacji elektrycznej w szybie 4. Dostosowanie instalacji oświetleniowej szybu do wymagań normy PN-EN Przewód zasilający dźwig wyprowadzony w maszynowni 4x25 2 Al (pozostaje) VII. Rama kabiny, liny nośne, przeciwwaga 1. Wymiana ramy kabiny 2. Chwytacz na ramie kabiny typu jednostronnego (atestowany hamulec wciągarki) 3. Wymiana lin nośnych 4. Wymiana lub adaptacja istniejącej przeciwwagi VIII. Ogranicznik prędkości, lina ogranicznika prędkości, obciążnik liny ogranicznika prędkości 1. Wymiana ogranicznika prędkości na typ zgodny z typem urządzenia chwytnego zamontowanego w ramie kabiny 2. Wymiana liny ogranicznika prędkości 3. Wymiana obciążnika liny ogranicznika prędkości Wersja II 4/16

5 IX. Prowadnice kabiny, wsporniki prowadnic kabiny 1. Weryfikacja stanu prowadnic, pozostawienie istniejących prowadnic lub wymiana i przebudowa w zależności od projektu dźwigu 2. Wymiana i przebudowa wsporników prowadnic kabiny X. Prowadnice przeciwwagi, wsporniki prowadnic przeciwwagi 1. Weryfikacja stanu prowadnic, pozostawienie istniejących prowadnic lub wymiana i przebudowa w zależności od projektu dźwigu 2. Wymiana i przebudowa wsporników prowadnic przeciwwagi XI. Zderzaki kabiny i przeciwwagi 1. Wymiana na typ zgodny z projektem dźwigu XII. Prace budowlane 1. Malowanie maszynowni, uzupełnienie drobnych ubytków tynku 2. Malowanie szybu 3. Zabudowa ościeżnic drzwi przystankowych 4. Malowanie konstrukcji stalowych 5. Przy wejściu do maszynowni wymiana zamka na typ antypaniczny 6. Inne konieczne do wykonania drobne prace budowlane Dźwigi NR5, NR6 (na przedmiarze robót) Montaż nowej windy osobowej w bloku łóżkowym o udźwigu 600 kg lub 8 osób z drzwiami automatycznymi 3-panelowymi teleskopowymi o wymiarach 900 mm x 2000 mm (2 sztuki) A. Dane ogólne dźwigu istniejącego 1 Dźwig osobowy elektryczny, linowy z maszynownią górną (blok łóżkowy) 2 Nr ewidencyjny: NR / NR Nr fabryczny: NR5 A-1032/1975 / NR6 A-1033/ Wytwórca: Zakłady Urządzeń Dźwigowych - Warszawa 5 Udźwig: 500 kg lub 6 osób 6 Prędkość nominalna: 1 m/sek 7 Wysokość podnoszenia: 36,87 m 8 Ilość przystanków: 12 9 Ilość dojść: Ilość wejść do kabiny: 1 11 Wymiary przekroju poprzecznego szybu: 1,95 m x 1,73 m 12 Wysokość całkowita szybu: 42,23 m 13 Wysokość nadszybia: 3,6 m 14 Głębokość podszybia: 1,76 m 15. Przewód zasilający dźwig wyprowadzony w maszynowni 4x25 2 Al, dla każdego dźwigu osobny B. Dane ogólne dźwigu po instalacji I. Kabina. Wersja II 5/16

6 1. Udźwig 600 kg lub 8 osób 2. Drzwi kabinowe automatyczne, 3-panelowe teleskopowe (otwór w świetle po otwarciu drzwi 900 mm x 2000 mm) 3. Ściany kabiny przystosowane dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób niedowidzących) 4. Podłoga kabiny trudno ścieralna, antypoślizgowa 5. Oświetlenie kabiny energooszczędne (wskazane oświetlenie LED) 6. Przyciski sterownicze w kasecie lub na panelu dyspozycji w wykonaniu antywandalowym, przystosowane dla osób niepełnosprawnych 7. Kabina wyposażona w lustro bezpieczne na tylnej ścianie (na całej wysokości), poręcze, 8. Dźwig wyposażony w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną i maszynownią. 9. W kabinie zainstalowany piętrowskazywacz oraz sygnalizator kierunku jazdy. 10. Kabina wyposażona w kamerę do monitoringu III. Drzwi przystankowe. 1 Automatyczne, 3-panelowe teleskopowe o wymiarach 900 mm x 2000 mm 2 Kaseta wezwań w wykonaniu antywandalowym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych 3 Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach 4 Sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach IV. Napęd dźwigu. 1. Wciągarka bezreduktorowa z hamulcem certyfikowanym na zgodność z wymogami normy PN-EN 81-1 wrzesień 2002 punkt 9.10 Środki zapobiegające przed nadmierną prędkością kabiny jadącej do góry. Napęd 1:1. Wciągarka zlokalizowana w istniejącej maszynowni. 2. Przebudowa konstrukcji pod wciągarkę, zgodnie z projektem dźwigu. V. System sterowania 1. Praca dźwigu w systemie grupowo-zbiorczym góra-dół (praca w grupie 2-ch dźwigów) 2. System sterowania elektroniczny mikroprocesorowy 3. Napęd energooszczędny, regulowany za pomocą elektronicznej przetwornicy częstotliwości 4. System sterowania wyposażony w funkcję zjazdu pożarowego po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej. VI. Instalacja elektryczna 1. Wymiana instalacji elektrycznej w maszynowni 2. Dostosowanie instalacji oświetleniowej maszynowni do wymagań normy PN-EN Wymiana instalacji elektrycznej w szybie 4. Dostosowanie instalacji oświetleniowej szybu do wymagań normy PN-EN Przewód zasilający dźwig wyprowadzony w maszynowni 4x25 2 Al (pozostaje) VII. Rama kabiny, liny nośne, przeciwwaga 1. Wymiana ramy kabiny 2. Chwytacz na ramie kabiny typu jednostronnego (atestowany hamulec wciągarki) 3. Wymiana lin nośnych 4. Wymiana lub adaptacja istniejącej przeciwwagi Wersja II 6/16

7 VIII. Ogranicznik prędkości, lina ogranicznika prędkości, obciążnik liny ogranicznika prędkości 1. Wymiana ogranicznika prędkości na typ zgodny z typem urządzenia chwytnego zamontowanego w ramie kabiny 2. Wymiana liny ogranicznika prędkości 3. Wymiana obciążnika liny ogranicznika prędkości IX. Prowadnice kabiny, wsporniki prowadnic kabiny 1. Weryfikacja stanu prowadnic, pozostawienie istniejących prowadnic lub wymiana i przebudowa w zależności od projektu dźwigu 2. Wymiana i przebudowa wsporników prowadnic kabiny X. Prowadnice przeciwwagi, wsporniki prowadnic przeciwwagi 1. Weryfikacja stanu prowadnic, pozostawienie istniejących prowadnic lub wymiana i przebudowa w zależności od projektu dźwigu 2. Wymiana i przebudowa wsporników prowadnic przeciwwagi XI. Zderzaki kabiny i przeciwwagi 1. Wymiana na typ zgodny z projektem dźwigu XII. Prace budowlane 1. Malowanie maszynowni, uzupełnienie drobnych ubytków tynku 2. Malowanie szybu 3. Zabudowa ościeżnic drzwi przystankowych 4. Malowanie konstrukcji stalowych 5. Przy wejściu do maszynowni wymiana zamka na typ antypaniczny 6. Inne konieczne do wykonania drobne prace budowlane Dźwigi NR2, NR4 (na przedmiarze robót) Montaż nowej windy szpitalnej w bloku łóżkowym o udźwigu 1700 kg lub 22 osoby z drzwiami automatycznymi 2-panelowymi centralnymi o wymiarach 1100 mm x 2000 mm (2 sztuki) A. Dane ogólne dźwigu istniejącego 1 Dźwig szpitalny osobowy-towarowy elektryczny, linowy z maszynownią górną (blok łóżkowy) 2 Nr ewidencyjny: NR / NR Nr fabryczny: NR2 A-18960/1975 / NR4 A-18961/ Wytwórca: Zakłady Urządzeń Dźwigowych - Warszawa 5 Udźwig: 1000 kg lub 12 osób 6 Prędkość nominalna: 1 m/sek 7 Wysokość podnoszenia: 36,87 m 8 Ilość przystanków: 12 9 Ilość dojść: Ilość wejść do kabiny: 1 11 Wymiary przekroju poprzecznego szybu: 2,90 m x 2,40 m Wersja II 7/16

8 12 Wysokość całkowita szybu: 41,87 m 13 Wysokość nadszybia: 3,6 m 14 Głębokość podszybia: 1,40 m 15. Przewód zasilający dźwig wyprowadzony w maszynowni 4x25 2 Cu, dla każdego dźwigu osobny B. Dane ogólne dźwigu po instalacji I. Kabina. 1. Udźwig 1700 kg lub 22 osoby 2. Drzwi kabinowe automatyczne, 2-panelowe centralne (otwór w świetle po otwarciu drzwi 1100 mm x 2000 mm) 3. Ściany kabiny przystosowane dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób niedowidzących) 4. Podłoga kabiny trudno ścieralna, antypoślizgowa 5. Oświetlenie kabiny energooszczędne (wskazane oświetlenie LED) 6. Przyciski sterownicze w kasecie lub na panelu dyspozycji w wykonaniu antywandalowym, przystosowane dla osób niepełnosprawnych 7. Kabina wyposażona w lustro bezpieczne na tylnej ścianie (na całej wysokości), poręcze, 8. Dźwig wyposażony w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną i maszynownią. 9. W kabinie zainstalowany piętrowskazywacz oraz sygnalizator kierunku jazdy. 10. Kabina wyposażona w kamerę do monitoringu III. Drzwi przystankowe. 1 Automatyczne, 2-panelowe centralne o wymiarach 1100 mm x 2000 mm 2 Kaseta wezwań w wykonaniu antywandalowym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych 3 Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach 4 Sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach IV. Napęd dźwigu. 1. Wciągarka bezreduktorowa z hamulcem certyfikowanym na zgodność z wymogami normy PN-EN 81-1 wrzesień 2002 punkt 9.10 Środki zapobiegające przed nadmierną prędkością kabiny jadącej do góry. Zawieszenie 2:1. Wciągarka zlokalizowana w istniejącej maszynowni. 2. Przebudowa konstrukcji pod wciągarkę, zgodnie z projektem dźwigu. V. System sterowania 1. Praca dźwigu w systemie grupowo-zbiorczym góra-dół (praca w grupie 2-ch dźwigów) z wymuszeniem priorytetu uprawnionego użytkownika 2. System sterowania elektroniczny mikroprocesorowy 3. Napęd energooszczędny, regulowany za pomocą elektronicznej przetwornicy częstotliwości 4. System sterowania wyposażony w funkcję zjazdu pożarowego po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej. 5. Automatyczny zjazd dźwigu do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia zasilającego 6. Praca dźwigu przy obecności zasilania awaryjnego szpitala. Wersja II 8/16

9 VI. Instalacja elektryczna 1. Wymiana instalacji elektrycznej w maszynowni 2. Dostosowanie instalacji oświetleniowej maszynowni do wymagań normy PN-EN Wymiana instalacji elektrycznej w szybie 4. Dostosowanie instalacji oświetleniowej szybu do wymagań normy PN-EN Przewód zasilający dźwig wyprowadzony w maszynowni 4x25 2 Cu (pozostaje) VII. Rama kabiny, liny nośne, przeciwwaga 1. Wymiana ramy kabiny 2. Chwytacz na ramie kabiny typu jednostronnego (atestowany hamulec wciągarki) 3. Wymiana lin nośnych 4. Wymiana lub adaptacja istniejącej przeciwwagi VIII. Ogranicznik prędkości, lina ogranicznika prędkości, obciążnik liny ogranicznika prędkości 1. Wymiana ogranicznika prędkości na typ zgodny z typem urządzenia chwytnego zamontowanego w ramie kabiny 2. Wymiana liny ogranicznika prędkości 3. Wymiana obciążnika liny ogranicznika prędkości IX. Prowadnice kabiny, wsporniki prowadnic kabiny 1. Weryfikacja stanu prowadnic, pozostawienie istniejących prowadnic lub wymiana i przebudowa w zależności od projektu dźwigu 2. Wymiana i przebudowa wsporników prowadnic kabiny X. Prowadnice przeciwwagi, wsporniki prowadnic przeciwwagi 1. Weryfikacja stanu prowadnic, pozostawienie istniejących prowadnic lub wymiana i przebudowa w zależności od projektu dźwigu 2. Wymiana i przebudowa wsporników prowadnic przeciwwagi XI. Zderzaki kabiny i przeciwwagi 1. Wymiana na typ zgodny z projektem dźwigu XII. Prace budowlane 1. Malowanie maszynowni, uzupełnienie drobnych ubytków tynku 2. Malowanie szybu 3. Zabudowa ościeżnic drzwi przystankowych 4. Malowanie konstrukcji stalowych 5. Przy wejściu do maszynowni wymiana zamka na typ antypaniczny 6. Inne konieczne do wykonania drobne prace budowlane Konserwacja i prowadzenie pogotowia awaryjnego (całodobowego) w okresie gwarancyjnym (36 miesięcy). Dotyczy 6 dźwigów. Wersja II 9/16

10 a. prowadzenie konserwacji prostej, zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcją konserwacji, normą PN/EN 81, warunkami technicznymi dozoru technicznego DT DE 90 / WO, a także wymiana uszkodzonych drobnych elementów dźwigów b. utrzymania dźwigów w stałym ruchu w okresie pomiędzy naprawami głównymi z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjno naprawczych bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawienia zleceń. c. prowadzenie pogotowia awaryjnego zdolnego do interwencji 24 h/dobę w okresie całego roku. d. uczestniczenie w kontroli z przedstawicielem Zamawiającego na polecenie Zamawiającego e. uczestniczenie w badaniach okresowych z udziałem przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego f. wykonanie niezbędnych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji, sporządzenie protokołu z wynikami badań (1 raz/rok) g. prowadzenie książki konserwacji dźwigów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonywanie napraw bieżących (czynności wychodzące poza zakres konserwacji np. usuwanie skutków dewastacji) na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego, wykonywanie innych niezbędnych prac na polecenie Zamawiającego (prace odpłatne na podstawie odrębnego kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego) 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Instalacja dźwigów musi być przeprowadzona etapami każdy etap dotyczy jednoczesnego prowadzenia prac na trzech dźwigach, jeden z dźwigów instalowanych na poszczególnych blokach musi być zawsze dostępny dla użytkowników. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za ich zgodność z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za urządzenie terenu budowy Dokumentacja Na podstawie wizji lokalnej, dokonanych pomiarów, udostępnionych dokumentów oraz wymogów stawianych instalowanym dźwigom Wykonawca opracuje dokumentacja niezbędną do uzyskania certyfikatu zgodności w jednostce notyfikowanej i przedstawi ją w zakresie pozwalającym ocenić zgodność oferowanych urządzeń z dokumentami przetargowymi Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ilościowo lub jakościowo z dokumentacją projektową lub ST, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wersja II 10/16

11 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do jego zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ochrony pracowników wykonujących roboty, osób postronnych i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest w łączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy w czystości i porządku, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 2. MATERIAŁY Wykonawca zobowiązany jest stosować i dostarczyć materiały i produkty posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, w tym posiadające wymagane certyfikaty. Materiały podzespoły i urządzenia mają być fabrycznie nowe i bez cech użytkowania. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo pracowników Wersja II 11/16

12 Wykonawcy, bezpieczeństwo osób postronnych. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego Użytkowania. 4. WYKONANIE ROBÓT 4.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy, projekt technologii i organizacji demontażu dźwigów istniejących projekt technologii i organizacji montażu dźwigów 4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli Wersja II 12/16

13 5.2. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości wykonywanych robót Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu. 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z odpowiednimi normami: 5.4. Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy wyznaczonym przez Wykonawcę. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. Wersja II 13/16

14 Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące dokumenty: a) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 6. ODBIÓR ROBÓT 6.1. Rodzaje odbiorów robót a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny (końcowy) Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia Wersja II 14/16

15 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. kompletną dokumentację techniczną dźwigu 3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 4. protokoły odbiorów częściowych, 6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 7. certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną 8. wyniki pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 7. PRZEPISY ZWI Ą ZANE 7.1. Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.). Wersja II 15/16

16 7.2. Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa 7.3. Inne dokumenty i instrukcje PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Część 1: Dźwigi elektryczne PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Dźwigi osobowe i towarowe Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Szczegółowe zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Szczegółowe zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru Wersja II 16/16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót Załącznik Nr 5 Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem remontu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

1.4 Informacja o terenie budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy

1.4 Informacja o terenie budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA REMONTU WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM POCZTY POLSKIEJ S.A. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A SPECYFIKACJA TECH ICZ A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DŹWIGU TOWAROWEGO OBIEKT: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 67 INWESTOR: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOD CPV: - 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. Inwestor Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót: roboty rozbiórkowo = montażowe CPV 4SJJJ100-S Data opracowania: maj 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 BUDOWA OGRODZENIA Kampusu II etap 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót dotyczących WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CHIRURGII SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL BRANŻA: BUDOWLANA ADRES: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4, 547. INWESTOR: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO INWESTOR: GMINA LUZINO Ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego Strona1 Załącznik nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna montażu dźwigu osobowego Strona2 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00. 19 Kody CPV: Grupa: 45300 000 9 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa: 45321 000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Czarna Woda : Czarna Woda, ul. Słoneczna, powiat starogardzki Nazwa Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: Szkoła Podstawowa nr 35 71-665 Szczecin ul. Świętoborzyców 40 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin 71-456 Szczecin pl. Armii Krajowej 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Zał. nr ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa zadania :Adaptacja pomieszczeń UP Szczecin1 Lokalizacja: Szczecin, ul. Bogurodzicy 1 Inwestor: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Wykonania instalacji monitoringu CCTV budynku Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Podłużnej nr 3 w Krakowie Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Przedmiot i zakres robót 1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego Remontu

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa obiektu: REMONT SKLEPIEŃ ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE KOTŁÓW Temat opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki w ramach realizacji zadania Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa zamówienia Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie" Zamawiającym jest Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE HALA SPORTOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU POMOCNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 112/2 OBRĘB 108 W BYDGOSZCZY PRZY UL.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU POMOCNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 112/2 OBRĘB 108 W BYDGOSZCZY PRZY UL. FRABUD JOACHIM FRANZ ul. Niecała 33; 85-516 Bydgoszcz nr tel. 52 321 48 56 kom. 601 665 795 adres e-mail: frabud@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU POMOCNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASIEK NA ODPADY- REMONT OGNIK 20 ABC UL. OGNIK 24-30 W POZNANIU INWESTOR: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 Wymagania ogólne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Nazwa zamówienia: "Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE Inwestor: dotyczące zadania: Wymiana stolarki okiennej Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 2. Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 2. Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT Nr 001 1. Nazwa zmówienia: Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń szpitalnych w budynku szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1 oraz remont pomieszczeń dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa robót budowlanych: Renowacja elewacji Zespołu Szkół w Pamiątce Adres obiektu, w którym będą wykonywane roboty: Zespół Szkół w Pamiątce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

PRZEMUROWANIE KOMINÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH budynek mieszkalny ul. Kanałowa 2 w Bydgoszczy

PRZEMUROWANIE KOMINÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH budynek mieszkalny ul. Kanałowa 2 w Bydgoszczy PRZEMUROWANIE KOMINÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH budynek mieszkalny ul. Kanałowa 2 w Bydgoszczy ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

NYSA 28.03.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT. Wymiana stolarki drzwiowej Zespół Szkół Rolniczych Nysa ul.

NYSA 28.03.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT. Wymiana stolarki drzwiowej Zespół Szkół Rolniczych Nysa ul. NYSA 28.03.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT NAZWA I ADRES ZAMÓWIENIA: Wymiana stolarki drzwiowej Zespół Szkół Rolniczych Nysa ul. Rodziewiczówny 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NYSA,UL.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV WYMAGANIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE inż. Adam Hałka ul. Sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wrocław ZAŁĄCZNIK Nr A do SIWZ SST - 00.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7

Bardziej szczegółowo