Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success"

Transkrypt

1 SIENNA CENTER

2

3 Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu Style and elegance to match your success Ponadczasowa architektura, cechuj ca si dba- o ci o ka dy szczegó. Elegancka forma ze szk a i granitu harmonijnie wpisuj ca si w otoczenie. Je li pragniesz by zauwa ony, Sienna Center jest miejscem dla Ciebie. Timeless architecture, de ned by attention to detail. Elegant form enclosed in glass and granite, harmoniously integrated into its surrounding. If you wish to be noticed, The Sienna Center is the place for you.

4 SIENNA CENTER SIEN Twoje centrum biznesu The center of your business Warszawa to najwi kszy rynek biurowy w Europie rodkowo-wschodniej. Korzystaj ze wszelkich udogodnie, jakie ma do zaoferowania nowoczesna metropolia. B d bli ej swoich interesów i poznaj nowe oblicze prowadzenia biznesu w ekonomicznym i nansowym centrum. St d wsz dzie jest blisko. Warsaw is the largest of ce market in Central and Eastern Europe. Enjoy all the conveniences a modern metropolis has to offer. Get closer to your affairs and discover the new face of doing business in the economic and nancial center. Everything is close from here.

5 NA CENTER SIENNA

6 Centrum Sienna Center 1 Hotel Holiday Inn 2 Centrum Handlowe Z ote Tarasy / Z ote Tarasy Shopping mall 3 Dworzec Centralny / Central Railway Station 4 Hotel Marriott 5 Hotel Kyriad Prestige 6 Hotel Sobieski 7 Hotel Hilton 8 Hotel Westin 9 Hotel Intercontinental 10 Hotel Polonia Palace 11 Hotel Rialto 12 Hotel Radisson 13 Galeria Handlowa / Shopping arcade 14 Hotel Novotel 15 Hotel Mercure 16 Hotel Metropol 17 Ratusz / City Hall 18 pl. Bankowy 19 Hotel Victoria 20 Hotel Europejski 21 Hotel Bristol 22 Gie da Papierów Warto ciowych / Warsaw Stock Exchange Kolej / Railway Linia Metra / Subway Line Przystanki komunikacji miejskiej / Public transportation stops

7 Optymalna lokalizacja The optimal location U zbiegu ulic Siennej, Twardej i elaznej. Blisko rodków komunikacji miejskiej. Doskona y dost p z ka dego rejonu Warszawy. Korzystaj z wszelkich udogodnie, jakie daje centralna lokalizacja. Odleg o ci do g ównych rodków transportu: przystanki autobusowe/tramwajowe 2 minuty stacja metra Rondo ONZ 5 minut dworzec kolejowy 5 minut lotnisko Ok cie 20 minut At the junction of three streets Sienna, Twarda and elazna. The proximity of public transport. Easy access from every part of Warsaw. Enjoy the amenities offered by the central location. Distance to core means of public transport: public transportation stops 2 minutes Rondo ONZ subway station 5 minutes railway station 5 minutes Ok cie airport 20 minutes SIENNA CENTER SIENNA CENTER SIEN

8

9 Otoczenie, jakiego szukasz The surrounding you look for Jasne, przestronne i doskonale do wietlone wn trza wspó graj z otoczeniem. Elegancko wyko czone lobby, wysoka jako powierzchni wspólnych oraz nowoczesne rozwi zania techniczne zapewniaj poczucie bezpiecze stwa i wszechstronno. Indywidualne potraktowanie przestrzeni oraz jej wysoka efektywno dadz poczucie wyj tkowo ci, pozwalaj c na stworzenie Twojego w asnego wiata sukcesu. Sienna Center zosta a stworzona z my l o swoich u ytkownikach. Zosta jednym z nich. Bright, spacious and well lit interior is harmonized with the surroundings. Tasteful lobby nishes, high quality of common space and modern technical solutions will give you a sense of security and versatility. An individual approach to the space and its high ef ciency will give you a sense of uniqueness, allowing for the creation of your own world of success. Sienna Center has been created with its users in mind. Become one of them.

10

11 Twoja przestrze bez ogranicze Your own space with no limits Sienna Center to m 2 mo liwo ci efektywnej aran acji powierzchni w uk adzie open space, jak i przy podziale na pokoje 9 kondygnacji, 3 niezale ne budynki, ka dy posiada odr bny trzon komunikacyjny z w asn recepcj Mo liwo aran acji biura na jednej kondygnacji w ramach 3 budynków (do m 2 ) lub na kilku pi trach w ramach jednego budynku Niski wspó czynnik powierzchni wspólnych Kondygnacja parteru zaprojektowana pod dzia alno us ugowo- -handlow Parking podziemny oraz naziemny na 253 stanowiska 6 nowoczesnych wind osobowych (od -2 do +8), ud wig kg / 8 osób 3 windy osobowo-towarowe (od -2 do +8), ud wig kg / 13 osób Sienna Center is square meters of highly exible of ce space, both in an open space format and cellular division Nine storeys, three independent buildings, each having its own circulation core with own reception area and served by a set of three modern elevators The possibility of arranging up to square meters of of ce space on one oor in three buildings or on several oors in one building Low add-on factor The ground oor storey has been designed for commercial and service purposes Underground and surface car parks for 253 cars 6 modern passenger elevators (levels -2 to +8), maximum load kg / 8 persons 3 passenger and freight elevators (levels -2 to +8), maximum load kg / 13 persons

12

13 Standard wyko czenia Standard of finishes Wysokiej jako ci wyk adzina pod ogowa na powierzchni biurowej Zintegrowane oprawy wietlne z rozproszeniem wiat a Su t mineralny na ruszcie aluminiowym ciany kartonowo-gipsowe Otwierane okna, z pow ok odbijaj c wiat o Sterowanie systemem klimatyzacji za pomoc elektronicznych kontrolerów na ciennych Wyko czone granitem i terakot toalety, z wysokiej jako ci armatur Kuchnie projektowane pod indywidualne wymogi najemców W pe ni przeszklona stolarka drzwiowa Instalacja wiat owodowa i telekomunikacyjna w szachtach teletechnicznych High quality carpeting on the of ce areas Integrated lighting xtures with light distraction Mineral ceiling with aluminum grid Drywall partitioning Openable windows with anti-re exive layer Electronic A/C controllers Restrooms nished off with granite panels and terracotta with high class xtures Custom designed kitchenettes for tenants Aluminum door carpentry with full height glazing Fiber optic connections and telecommunication cabling installed in vertical shafts

14 SUFIT / CEILING Wysokiej jako ci sufit modu owy na ruszcie aluminiowym High quality modular ceiling mounted on aluminum grid KLIMATYZACJA WENTYLACJA OGRZEWANIE / HVAC SYSTEM System klimatyzacji oparty na 4-rurowych klimakonwektorach Indywidualne ustawienia temperatury oraz nawiewu powietrza (elektroniczne sterowniki na cienne) Centralny system nawil ania Air conditioning system based on 4-pipe fan coils Custom setting of temperature and fan speed (wall mounted electronic controllers) Central humidification system SYSTEM KONTROLI DOST PU / ACCESS CONTROL SYSTEM 24-godzinna ochrona Czytniki kontroli dost pu Kamery cyfrowe Szeroko okien: 200 cm Window width: 200 cm 24-hour on site security Swipe card readers Digital CCTV cameras No no pod ogi: 300 kg/m 2 Floor loading: 300 kg/m 2 Uchylne okna Openable windows ZASILANIE / POWER SUPPLY Moc zasilania dla budynku 15 kv Indywidualne liczniki zu ycia pr du Building power supply of 15 kv Dedicated power meters

15 Specyfikcja techniczna Technical specification Nat enie wiat a na powierzchniach biurowych: 500 lux Light intensity on office spaces: 500 lux Wysoko netto: 2,70 m Clear height: 2.70 m OKABLOWANIE / CABLING Dystrybucja w puszkach pod ogowych i listwach podparapetowych Distributed in floor boxes and perimeter cable ducts WENTYLACJA / VENTILATION Dostarczanie 100% wie ego powietrza Wst pna obróbka temperaturowa 100% fresh air supply Temperature pre-conditioning SYSTEM PRZECIWPO AROWY / FIRE PREVENTION SYSTEM System alarmu po arowego D wi kowy system ostrzegawczy Tryskacze / czujki dymu na poziomach podziemnych Fire detection system Emergency sound system Sprinklers / smoke detectors on garage levels

16 N PLAN ZAGOSPODAROWANIA SITE PLAN SIENNA CENTER SIEN

17 PRZEKRÓJ CROSS SECTION pi tro techniczne / technical oor biura / of ces parter / ground oor gara /garage NA CENTER SIENNA N PARTER GROUND FLOOR legenda / legend budynek 1 / building 1 budynek 2 / building 2 budynek 3 / building 3 trzony komunikacyjne / circulation area powierzchnie wspólne i techniczne / common and technical area

18 N PI TRO 1 LEVEL 1 legenda / legend budynek 1 / building 1 budynek 2 / building 2 budynek 3 / building 3 trzony komunikacyjne / circulation area powierzchnie wspólne i techniczne / common and technical area SIENNA CENTER SIEN N PI TRA 2-5 LEVELS 2-5 legenda / legend budynek 1 / building 1 budynek 2 / building 2 budynek 3 / building 3 trzony komunikacyjne / circulation area powierzchnie wspólne i techniczne / common and technical area

19 N PI TRA 6-7 LEVELS 6-7 legenda / legend budynek 1 / building 1 budynek 2 / building 2 budynek 3 / building 3 trzony komunikacyjne / circulation area powierzchnie wspólne i techniczne / common and technical area NA CENTER SIENNA N PI TRO 8 LEVEL 8 legenda / legend budynek 1 / building 1 budynek 2 / building 2 budynek 3 / building 3 trzony komunikacyjne / circulation area powierzchnie wspólne i techniczne / common and technical area taras / terrace

20 Inwestor Investor Firma CA IMMO wyros a z mi dzynarodowej sieci inwestorów na rynku nieruchomo ci i stale rozwijaj c si od 1987 roku zosta a wiod cym inwestorem w rejonie Europy rodkowo- -Wschodniej oraz Po udniowej. Kluczowe obszary, b d ce nasz specjalno ci, to budowa, inwestowanie oraz zarz dzanie portfelem nieruchomo ci. Po czenie do wiadczenia komercyjnego, technicznego oraz prawniczego na rynku nieruchomo ci zapewni o nam sukcesy inwestycyjne w 15 krajach europejskich. Zró nicowany portfel (tj. biura, hotele, mieszkania, centra handlowe oraz magazyny) skupiony jest na wysokiej jako ci nieruchomo- ciach biurowych. Silna struktura udzia owców oraz zewn trzna sie do wiadczonych specjalistów zapewnia przysz y rozwój naszej rmy w Europie. Portfel CA IMMO jest w asno ci udzia owców detalicznych oraz kluczowych inwestorów instytucjonalnych. The CA IMMO company grew from an international network of real estate investors and since 1987 consistently developed into the leading property investment company in CEE & SEE regions. Our core areas of competence are development, investment and real estate portfolio asset management. The combination of real estate, commercial, technical and legal experience had led to investment successes in 15 european countries. Diversi ed portfolio (i.e. of ce, hotel, residential, retail and warehouse projects) is focused on the high quality of ce properties. Our solid structure of stakeholders and a network of experienced external specialists ensure the further development of our company in Europe. The CA IMMO portfolio is owned by private and key institutional investors.

21

22 CA Immo Real Estate Management Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 PL Warszawa tel fax of

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy

Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy W odzimierz Magiera Wiceprezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Informatyki. Vice President of the Exchange Management Board directly supervises the Information Technology Department. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

A historic residential building, Kamienica Dominikańska

A historic residential building, Kamienica Dominikańska 2 Zabytkowa Kamienica Dominikańska znajduje się w samym sercu krakowskiego Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Położona jest przy ulicy Stolarskiej, tuż obok Małego Rynku,

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo