Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS"

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający na podstawie art 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (DzU 2010 Nr 113 poz 759) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących Pakietu nr 1 opisanych w Załączniku nr 3 i 5 Z poważaniem Dyrektor Janusz Solarz

2 Załącznik nr 3 Pakiet nr1 Zakup i dosta w a serwerów i oprogra mo w a ni a informatyczne go PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 Serwer Taka liczba identycznych serwerów by pomieścić wymaganą liczbę procesorów Liczba serwerów musi umożliwiać co najmniej uruchomienie w pełni funkcjonalnego klastra niezawodnościowego w oparciu o oprogramowanie wirtualizacyjne wymienione w punkcie Każdy z serwerów musi spełniać wymagania opisane poniżej 11 Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych 12 Typ procesora Procesory zawierające kontroler pamięci i wykonujące operacje 64bitowe AMD64 lub EM64T 13 Ilość procesorów Tyle by łączna wydajność wszystkich serwerów liczona jako suma wydajności wszystkich serwerów spełniała oba poniższe warunki: a) SPECint_base2006 >= 64,2 b) SPECfp_base2006 >= 76,8 Zamawiający wymaga, by dla zaoferowanego zestawu serwerów na stronie wwwspecorg opublikowane były wyniki testów wydajności, potwierdzające spełnienie obu powyższych warunków dotyczących wydajności serwerów Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oferowany serwer, pod warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów co oferowany serwer 14 Pamięć operacyjna Zainstalowane tyle pamięci RAM by spełnić warunek przypadania co najmniej 3 GB RAM na każdy rdzeń procesora

3 Pamięć z mechanizmem korekcji błędów Zamawiający wymaga by serwer posiadał maksymalną ilość gniazd pamięci RAM przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla zaproponowanej konfiguracji procesorów 15 Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym 16 Sloty PCI Minimum 3 sloty PCI-Express, 1 slot wolny po obsadzeniu wszystkich wymaganych kart Serwer musi mieć możliwość rozbudowy do 6 slotów PCI-Express Jeśli nie ma możliwości rozbudowy, serwer musi posiadać 6 slotów PCI-Express w standardzie z czego minimum 4 wolne po obsadzeniu wszystkich kart 17 Kontroler dyskowy pamięci lokalnej 18 Lokalna pamięć dyskowa 19 Porty do komunikacji międzyserwerowej 110 Moduł TPM 11 1 Karta graficzna 112 Porty Kontroler macierzowy SAS 6Gbit/s, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/10 Kontroler RAID musi mieć możliwość wyposażenia w baterię podtrzymującą pamięć cache i możliwość instalacji 512MB pamięci cache wraz z baterią podtrzymującą pamięć cache Co najmniej 2 dyski 146GB 10K SAS 6G Hot-Plug, pracujące w odbiciu zwierciadlanym bez potrzeby działania systemu operacyjnego; możliwość rozbudowy do min 8 dysków w serwerze Na każde 8 rdzeni procesorów wymagane są 4 lub więcej porty ETHERNET każdy o prędkości 1Gb/s lub więcej do komunikacji międzyserwerowej serwer ma posiadać gniazdo do instalacji moduły TPM, moduł TPM jako opcja Zintegrowana karta graficzna 113 Napęd dysków Napęd DVD-ROM Taka liczba portów do komunikacji serwerowej, aby był spełniony warunek z punktu, rodzaj gniazda RJ-45 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 porty USB (w tym 1 port wewnętrzny), 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy porty do podłączenia klawiatury i myszy (PS2)

4 optycznych Zasilanie Zarządzanie Chłodzenie Systemy operacyjne Gwarancja Redundantne zasilacze Hot-Plug minimum dwa w oferowanym serwerze, każdy z zasilaczy o mocy min 750W Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD Pozostałe wymagania: Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI Panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera Redundantne wiatraki typu Hot Plug Zamawiający wymaga by następujące systemy operacyjne działały poprawnie i były wspierane przez producenta serwerów: MS Windows Server 2008, VMware vsphere 4, RedHat Enterprise Linux 3 letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej na następny dzień roboczy 119 Inne Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu w należy podać co najmniej nazwę producenta, nazwę i model oferowanego sprzętu 2 Oprogramowanie System operacyjny umożliwiający wirtualizację wraz z oprogramowaniem zarządzającym wirtualizacyjne 21 Ilość licencji Musi zostać dostarczona odpowiednia ilość licencji, która umożliwia instalację wirtualizacyjnego systemu operacyjnego (według specyfikacji poniżej Wymagania ogólne do wirtualizacyjnego systemu operacyjnego ) na co najmniej trzech serwerach co najmniej dwu procesorowych, o

5 22 Wsparcie techniczne i updaty 23 Wymagania ogólne do wirtualizacyjnego systemu operacyjnego łącznej ilości procesorów 6 lub więcej Muszą zostać dostarczone odpowiednie licencje na oprogramowanie, umożliwiające zdalne, jednoczesne zarządzanie (według specyfikacji poniżej Wymagania ogólne do oprogramowania zarządzania wirtualizacyjnymi systemami operacyjnymi ) wszystkimi wirtualizacyjnymi systemami operacyjnymi oraz zainstalowanymi na nich wirtualnymi maszynami Musi zostać zapewnione co najmniej 1-roczne (w systemie 9x5), nielimitowane wsparcie techniczne świadczone przez producenta dostarczonego oprogramowania oraz możliwość wykonywania w tym okresie dowolnej liczby updatów dostarczonego oprogramowania (w szczególności wirtualizacyjnych systemów operacyjnych oraz oprogramowania umożliwiającego ich zdalne zarządzanie) Wirtualizacyjny system operacyjny musi co najmniej: a) być wspierany przez producenta oferowanych serwerów (opisanych w punkcie 1 niniejszej specyfikacji) oraz współpracować z oprogramowaniem zarządzającym zaoferowanym do tych serwerów b) być uruchamiany bezpośrednio na sprzęcie serwera i wirtualizować na potrzeby wirtualnych maszyn jego zasoby sieciowe, dyskowe, procesor oraz pamięć c) obsługiwać procesory zainstalowane w oferowanych serwerach opisanych w pkt d) umożliwiać dynamiczną zmianę wielkości utworzonych w systemie wolumenów dyskowych e) udostępniać funkcję łączenia minimum trzech wirtualizacyjnych systemów operacyjnych w klaster niezawodnościowy, zapewniający, w razie uszkodzenia, któregoś z serwerów(opisanych w punkcie 1 niniejszej specyfikacji) automatyczną migrację, wszystkich uruchomionych na nich wirtualnych maszyn na kolejny, dostępny serwer w klastrze (licencje dla tej funkcjonalności są obligatoryjnym elementem oferty W momencie składania oferty wirtualizacyjny system operacyjny musi posiadać, w pełni działającą tą funkcjonalność) f) wspierać instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (w szczególności MS Windows Server 2003 i 2008, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Proffesional), z rodzi-

6 24 Wymagania ogólne do oprogramowania zarządzania wirtualizacyjnymi systemami operacyjnymi 3 System operacyjny dla serwerów typ III Data Center Licencja na 2 procesory (Licencja dla instytucji tzw Rządowa) ny Linux (w szczególności dystrybucje Red Hat, SuSE, Ubuntu), Solaris i Novel NetWare Oprogramowanie do zarządzania wirtualizacyjnymi systemami operacyjnymi musi co najmniej: a) umożliwiać jednoczesne zarządzanie trzema wirtualizacyjnymi systemami operacyjnymi oraz zainstalowanymi na nich wirtualnymi maszynami b) umożliwiać zarządzanie wirtualizacyjnymi systemami operacyjnymi z dowolnej stacji roboczej w sieci z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows (Zamawiający zezwala na instalację na wspomnianych stacjach roboczych oprogramowania służącego do podłączenia się do systemu zarządzania) c) umożliwiać tworzenie profili użytkowników mających prawa tylko do odczytu lub odczytu i zapisu do poszczególnych wirtualizacyjnych systemów operacyjnych d) oferować scentralizowany serwer licencyjny, z którego licencje są delegowane na poszczególne wirtualizacyjne systemy operacyjne e) monitorować utylizację pamięci, procesorów wirtualizacyjnych systemów operacyjnych jak i samych wirtualnych maszyn f) zapewniać zcentralizowany system zarządzania poprawkami i uaktualnieniami dla wirtualizacyjnych systemów operacyjnych oraz zainstalowanymi na nich wirtualnymi maszynami Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy: 31 Wymagania ogólne 1 Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych 2 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe 3 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urzą-

7 dzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) 4 Graficzny interfejs użytkownika 5 Obsługa systemów wieloprocesorowych 6 Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia64 7 Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu 8 Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP b Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) c Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze d Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) f Szyfrowanie plików i folderów g Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) h Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów i Serwis udostępniania stron WWW j Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management) k Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) l Wbudowane mechanizmy wirtualizacji - Hypervisor 9 Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim 10 Możliwość uruchomienia (z punktu widzenia licencji) nielimitowanej liczby wirtualnych systemów operacyjnych (typ I lub typ II)

8 4 Oprogramowanie Firewall Licencja na 1 procesor (Licencja dla instytucji tzw Rządowa) 11 Możliwość licencjonowania dostępu użytkowników per procesor Oprogramowanie Firewall musi posiadać następujące cechy: 41 Wymagania ogólne 1 Posiada graficzny interfejs użytkownika Wszystkie czynności konfiguracyjne zdalnego dostępu i publikacji aplikacji muszą być wykonywane w interfejsie graficznym, 2 Filtrowanie ruchu internetowego na poziomie pakietów, połączeń i aplikacji 3 Fitlrowanie stateful inspection 4 Nielimitowane filtrowanie w warstwie aplikacji ruchu VPN, HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, H323, RPC 5 Możliwość filtrowania URLi zawierających niepożądane treści 6 Natywna integracja z mechanizmami skanowania ruchu SMTP 7 publikowanie aplikacji przy wykorzystaniu kreatorów i pozwalające na zabezpieczenie serwerów Web, serwerów poczty elektronicznej oraz aplikacji handlu elektronicznego przed atakami z zewnątrz 8 ochrona udostępnianych zasobów przez protokół HTTPS ( możliwość terminowania i skanowania filtrami aplikacyjnymi ruchu w kanale SSL) 9 Możliwość inspekcji szyfrowanych sesji HTTPS zgodnie z ustalonymi regułami 10 analizowanie ruchu zaszyfrowanego przy wykorzystaniu mostkowania SSL SSL 11 Rozszerzony zakres translacji adresów (NAT) umożliwiający publikowanie serwerów poczty elektronicznej na bazie 1-do-1 NAT 12 Wsparcie dla technologii VoIP 13 automatyczna translacja łączy 14 wbudowany moduł wykrywania włamań 15 VPN gateway bez limitu połączeń VPN Możliwość budowania tuneli VPN od klientów

9 oraz połączeń VPN site-to site a także tworzenia kwarantany VPN 16 integracja z AD/LDAP i możliwość uwierzytelniania użytkowników domeny, współpraca ze standardami RADIUS, RADIUS OTP, SecurID Wbudowane formularze uwierzytelniające Format formularzy powinien dawać możliwość modyfikacji i graficznego dostosowania do wymagań firmy 17 uwierzytelnianie użytkownika przed dostępem do serwerów aplikacyjnych 18 wykorzystanie mechanizmu pojedynczego logowania 19 możliwość delegacji poświadczeń użytkownika przy korzystaniu z chronionych zasobów 20 wbudowany bufor http Proxy 21 możliwość definiowania reguł buforowania 22 ochrona przed popularnymi typami ataków (co najmniej: Flood, SYN Attack, DoS http, DoS non-tcp, UDP flood 23 system monitorowania w trybie rzeczywistym z możliwością składowania logów w plikach testowych bądź relacyjnej bazie danych 24 system skanowania stron internetowych pod kątem obecności wirusów i malware 25 system raportowania z możliwością generowania powiadomień i ich dystrybucji 26 licencjonowanie per procesor bez ograniczenia liczby użytkowników VPN 27 skalowalność rozwiązania 28 Obsługuje protokół CARP (Cache Array Routing Protocol) umożliwia zorganizowanie wielu serwerów proxy w jeden duży bufor WWW 29 Możliwość tworzenie klastra Network Load Balancing 30 Posiada Enterprise Management Console konsola graficzna umożliwiająca centralne zarządzanie farmą serwerów 5 Oprogramowanie zarządzające dostępem zdalnym Oprogramowanie zarządzające dostępem zdalnym musi posiadać następujące cechy:

10 Licencja na serwer oraz 25 licencji dostępowych dla urządzeń i 25 licencji dostępowych dla użytkownika (Licencja dla instytucji tzw Rządowa) 51 Wymagania ogólne1 posiada graficzny interfejs użytkownika Wszystkie czynności konfiguracyjne zdalnego dostępu i publikacji aplikacji muszą być wykonywane w interfejsie graficznym, 2 zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do aplikacji i zasobów firmy dla pracowników, partnerów i dostawców zarówno z zarządzanych jak i niezarządzanych komputerów i urządzeń mobilnych, 3 integruje różne technologie dostępowe (min IPSec, SSL VPN, SSTP, DirectAccess), 4 integracja z AD/LDAP i możliwość silnego (dwuskładnikowego) uwierzytelniania użytkowników, współpraca ze standardami RADIUS, RADIUS OTP, SecurID, 5 dostęp do różnego typu aplikacji (webowych, klient-serwer, terminalowych) 6 dostęp do aplikacji w postaci portalu,, 7 kontrola dostępu do określonych aplikacji i ich funkcji na podstawie użytkownika i/lub urządzenia zdalnego, 8 weryfikacja stanu bezpieczeństwa zdalnego komputera poprzez wbudowane polityki (np aktualna wersja skanera antywirusowego, uruchomione zabezpieczenia Personal Firewall,) oraz możliwość tworzenia własnych skryptów, 9 ograniczanie dostępu do określonych aplikacji i zasobów w przypadku nie spełniania wymagań zdalnego komputera (np brak dostępu, możliwości wysyłania załączników, mapowania dysków lokalnych w przypadku nieaktualnego oprogramowania antywirusowego; w zależności od rodzaju systemu operacyjnego, przeglądarki, itp), 10 integracja z NAP

11 11 usuwanie danych aplikacji z komputera po zakończeniu pracy użytkownika (np usuwanie zapisów w pamięci Cache przeglądarki Web), 12 rejestrowanie i raportowanie zdarzeń z możliwością składowania logów w relacyjnej bazie danych, 13 wbudowane formularze uwierzytelniające, format formularzy powinien dawać możliwość modyfikacji i graficznego dostosowania do wymagań firmy, 14 prosty i bezpieczny dostęp zoptymalizowany pod aplikacje takie jak SharePoint, Exchange i Dynamics CRM 15 brak konieczności ponownego uwierzytelniania się użytkownika dla opublikowanych aplikacji Exchange, SharePoint, 16 kontrola sesji użytkownika (wymuszanie wylogowania po określonym czasie nieaktywności) 17 firewall aplikacyjny 18 integracja z oprogramowaniem firewall z punktu 4 19 scentralizowane i łatwe zarządzanie, 20 pozwala na zarządzenie macierzą urządzeń, równoważenie obciążenia sieci, 21 pozwala na publikację aplikacji poprzez wbudowane kreatory, 22 skalowalność rozwiązania,

12 Załącznik Nr 5 dotyczy Pakietu nr 1 UMOWA NR / Projekt zawarta w Rzeszowie w dniu pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul Lwowska 60 reprezentowanym przez : mgr Janusza Solarza Dyrektora Szpitala, wpisanym do KRS pod numerem , Regon , NIP zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a reprezentowaną przez: wpisana do KRS pod numerem, Regon -, NIP zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 1 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zwanego dalej przedmiotem dostawy w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, jako jej Załącznik Nr 2 Każdy przedmiot dostawy jest oznakowany znakiem CE, oraz posiada deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami dokumenty te Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą 3 Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, jest w pełni zgodny ze specyfikacją i załączoną dokumentacją oraz spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności 2 1 Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi zł (słownie: złotych) 2 Na cenę określoną w ust 1 składają się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, opakowania, rozładowania, zamontowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, przeszkolenia personelu oraz serwisu gwarancyjnego 3 W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów 3 1 Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę

13 2 Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół zdawczoodbiorczy, o którym mowa w 4 ust2 3 Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela w miejsce Wykonawcy 4 Za każde pojedyncze naruszenie postępowania, o którym mowa w 3 ust3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy Karę umowną Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego 4 1 Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu dostawy określonego w 1 nastąpi w terminie do dnia r 2 Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 3 Protokół zdawczo-odbiorczy określony w ust 2 zostanie podpisany przez Strony w terminie do 28 dni od dnia dokonania dostawy po sprawdzeniu zgodności przedmiotu umowy z zamówieniem 4 W przypadku stwierdzenia, w terminie określonym w ust 3, braków ilościowych lub jakościowych dotyczących wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni roboczych, do usunięcia dostrzeżonych braków W takiej sytuacji podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi w terminie 14 dni od dnia usunięcia dostrzeżonych braków 5 Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca 5 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu określony w 1 przedmiot umowy, wraz z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz dokumentami gwarancyjnymi, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego drogą elektroniczną/telefoniczną/pisemną o terminie realizacji dostawy 2 Zawiadomienie, o którym mowa w ust 1 powinno nastąpić, co najmniej na 2 dni przed dniem dostawy 3 Do każdego przedmiotu objętego dostawą Wykonawca obowiązany jest dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, sterowniki na CD/DVD, oprogramowanie oraz dokumenty gwarancyjne 6 Do obowiązków Zamawiającego należy: 1 Udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania dostawy 2 Wskazanie Wykonawcy miejsca rozładunku dostawy 3 Przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na lokalizację przedmiotów dostawy 4 Kontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy wskazanymi w 11 ust 2, celem przyjęcia powiadomienia o ostatecznym terminie realizacji dostawy oraz we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy

14 5 Zapłata za przedmiot dostawy 7 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1 Przygotowanie i dostarczenie przedmiotów dostawy określonych w 1 2 Kontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego wskazanymi w 11 ust 1, celem powiadomienia o ostatecznym terminie realizacji dostawy oraz we wszystkich sprawach związanych z realizacja umowy 3 Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotów dostawy 8 1 W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych niniejszą umową, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie 2 W przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej licząc od następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia lub wymiany towaru Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych) za każdą godzinę opóźnienia ponad terminy określone w umowie 3 W przypadku przekroczenia terminu wymiany urządzenia na nowy, o którym mowa w 9 ust 11 Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w 2 ust1, za każdy dzień opóźnienia 4 W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub jakościowych w terminie określonym 4 ust 4, Zamawiający może odstąpić od umowy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do usunięcia braków określonych w 4 ust 4 5 W przypadku odstąpienia od zobowiązań objętych umową w całości lub części przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w 2 ust 1 6 Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania do wysokości pełnej szkody 7 Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury za realizację przedmiotu Umowy 9 1 Przedmiot dostawy zostaje objęty gwarancją określoną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 licząc od daty podpisania protokołu, o którym mowa w 4 ust 3 bez zastrzeżeń, przez strony Umowy 2 Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty 3 Do dostarczonego przedmiotu dostawy, o którym mowa w 1, będą dołączone karty gwarancyjne zawierające: typ i numer seryjny urządzenia, termin gwarancji Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany urządzenia na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej 4 Gwarancji podlega, jakość materiałów i konstrukcji, a także spełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych przedmioty dostawy

15 5 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu zamówienia Wykonawca w trakcie obowiązywania gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis, przeglądy, naprawy gwarancyjne na miejscu u użytkownika Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów lub dostarczenia sprzętu do naprawy, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca 6 Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowany przez producenta podmiot lub przez producenta 7 Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do godz 1400 następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia 8 Czas naprawy nie przekroczy maksymalnie 120 godzin w miejscu użytkowania sprzętu od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą w dniach roboczych 9 Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, wykonawca na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od sprzętu naprawianego, ponadto sprzęt zastępczy musi być objęty gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu, robocizny i części zamiennych użytych do naprawy Z wyłączeniem pisemnego uzgodnienia między stronami 10 W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach, wadach, usterkach przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu na wskazane przez Wykonawcę w odrębnym piśmie numery Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu 11 W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia lub, wystąpienia kolejnej awarii, wady, lub usterki sprzętu, po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego sprzętu Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, na nowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania 12 W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych 13 W przypadku wymiany, o której mowa w ust 11 i 12, bieg okresu gwarancji na wymieniony przedmiot umowy biegnie od początku 14 W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika 15 Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady 10 1 Wykonawca dostarczy oprogramowanie na oryginalnych nośnikach producenta Wszystkie nośniki muszą być w oryginalnych opakowaniach producenta, zapakowane wraz z niezbędną dokumentacją i licencjami 2 Licencje na dostarczone oprogramowanie na czas nieograniczony upoważniają Zamawiającego do wykorzystania objętego licencją oprogramowania poprzez instalację go na wybranych komputerach oraz do wykonania kopii nośników instalacyjnych na wypadek ich uszkodzenia (kopia awaryjna)

16 3 Wykonawca zapewni pomoc techniczną na całość oprogramowania przez okres 12 miesięcy 11 1 Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest (odpowiedzialne są) następująca (ce) osoba (by) Aleksander Matusz, tel Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest (odpowiedzialne są) następująca (ce) osoba (by), tel 12 1 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 2 W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 13 1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 2 Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a także gdy: zamawiający nie otrzyma w terminie środków finansowych, nastąpią przekształcenia własnościowe, nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne, nastąpią zmiany adresu, przedmiot zamówienia zastępuje się produktem o lepszych parametrach lub właściwościach cena nie wyższa niż w ofercie 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 15 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd wg siedziby Zamawiającego 16 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo