Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu. 28maja2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu. operator@fizyka.umk.pl 28maja2010"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu 28maja2010 1

2 Spis treści 1 Informacje ogólne IdeadziałaniasieciVPN UsługirealizowanepoprzezVPNwsieciIF Pracownicyigoście Studenci Uzyskiwanie certyfikatu Pracownicyigoście Studenci Instalacja klienta OpenVPN SystemWindows2000/XP Instalacja Instalacjacertyfikatu Uruchamianie SystemLinux Instalacjacertyfikatu UruchamianieklientaOpenVPN Automatyczneuruchamianieprzystarciesystemu Pozostałesystemy Dostęp do sieci radiowej IFKIS przy użyciu OpenVPN 11 5 Wskazówki dot. konfiguracji zapory sieciowej(firewall) 11 6 Zgłaszanie problemów i usterek 12 7 Dodatek 1(dla zaawansowanych użytkowników) KompilacjaoprogramowaniaOpenVPN

3 1 Informacjeogólne 1.1 Idea działania sieci VPN Wirtualna sieć prywatna jest technologią pozwalającą w bezpieczny sposób łączyć komputery oraz sieci znajdujące się w różnych lokalizacjach geograficznych, używając do tego łącz publicznych(np. poprzez sieci publicznie działających dostawców internetowych). Połączenia tego typu realizowane są przy pomocy wirtualnych tuneli łączących pary hostów, na których pracuje usługa VPN. Przed ustanowieniem tunelu wymagane jest wcześniejsze uwierzytelnienie obydwu hostów, co pozwala później na autoryzację dostępu do usług. Poufność transmisji przechodzących przez tunel zapewnia silna kryptografia, dzięki czemu komunikacja poprzez VPN jest równie bezpieczna, jak transmisja prowadzona po dedykowanych łączach. Innymi słowami, VPN jest technologią pozwalająca utworzyć bezpieczny, wirtualny dedykowany obwód rozpięty po niezabezpieczonych łączach publicznych. 1.2 Usługi realizowane poprzez VPN w sieci IF Pracownicy i goście 1. Pełen dostęp do serwerów IF poprzez SSH/FTP spoza sieci IF. 2. Dostęp do poczty elektronicznej(odbieranie i wysyłanie): Aby skonfigurować klienta poczty elektronicznej, należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konfiguracji dla komputerów sieci lokalnej IF dostępnymi na: (pkt. 3) 3. Dostęp do dowolnych usług pracujących na dowolnym komputerze dostępnych dla sieci lokalnej. 4. Dostęp do własnego komputera pracującego w sieci IF/KIS 5. Możliwość przeglądania zasobów czasopism elektronicznych i innych zasobów sieci WWW dostępnych tylko z komputerów sieci IF. W tym celu należy skonfigurować w przeglądarce internetowej obsługę serwera proxy. Adres serwera HTTP proxy: w3cache.fizyka.umk.pl Port: 8080 Należy pamiętać, że przeglądarka do prawidłowej obsługi proxy wymaga nawiązanego połączenia OpenVPN. W przypadku wprowadzenia w/w ustawień i braku włączonego OpenVPN podczas próby przeglądania stron WWW, przeglądarka nie będzie pracować poprawnie. 6. Dostęp do sieci radiowej IFKIS znajdującej się w budynku IF Studenci 1. Dostęp do sieci radiowej IFKIS znajdującej się w budynku IF. 2. Dostęp do wybranych serwerów IF z sieci Eduroam. 3

4 2 Uzyskiwaniecertyfikatu 2.1 Pracownicy i goście Należy skontaktować się z p. Pawłem Binnebeselem poprzez lub telefonicznie( ). 2.2 Studenci W celu otrzymania certyfikatu umożliwiającego korzystanie z usługi należy złożyć w Dziekanacie WFAiIS wypełniony wniosek o dostęp do sieci radiowej. Można go pobrać ze strony: W przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku(a następnego dnia od momentu zarejestrowania użytkownika) w katalogu domowym użytkownika(na serwerze ferm/uran/nobel/ameryk) zostanie automatycznie utworzony katalog openvpn, w którym będą znajdować się wymagane do instalacji pliki. Jeżeliwprzeciagu7dnicertyfikatniepojawisięww/wkatalogunależyzgłosićtenfaktpisząc pod adres 3 Instalacja klienta OpenVPN 3.1 System Windows 2000/XP Przed instalacją należy upewnić się, że posiada się prawa administratora na lokalnym komputerze. Poniższa instrukcja została przygotowywana w oparciu o anglojęzyczny system Windows XP stąd możliwe są niewielkie różnice pomiędzy polską wersją tego systemu wynikające z tłumaczenia Instalacja Należy pobrać i uruchomić program instalacyjny dostępny pod adresem: oficjalny sterownik OpenVPN(działatylkozWindowsXP) rc19-install.exe nieoficjalny sterownik OpenVPN (działa z Windows Vista) 4

5 Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej pojawi się okno z wyborem instalowanych opcji: Domyślnie zaznaczone opcje powinny wyglądać następująco: Należy sprawdzić, czy lista opcji wygląda jak na obrazku powyżej i kliknąć przycisk Next. Zalecane jest pozostawienie domyślnego katalogu instalacji: 5

6 W systemie WinXP, w trakcje instalacji zostanie wyświetlone okno informujące, że instalowane wirtualne urządzenie nie przeszło testów zgodności z Microsoft Windows Logo. Należy zignorować komunikat, nakazując systemowi kontynuację instalacji(przycisk oznaczony na czerwono): Instalacja została zakończona. Jeżeli instalacja odbywa się na Windows 2000 po zakończeniu instalacji należy wykonać restart systemu. Po instalacji w dolnym pasku zadań powinna pojawić się nowa ikona: 6

7 3.1.2 Instalacjacertyfikatu Należy rozpakować pliki z otrzymanego od administratora archiwum windows.zip. Jeżeli instalacja została przeprowadzona do katalogu c:\program Files\OpenVPN pliki te należy rozpakować do c:\program Files\OpenVPN\config. Katalog ten można otworzyć klikając: następnie należy przeciągnąć do tego okna wszystkie pliki znajdujące się w archiwum windows.zip. Efekt końcowy powinien wyglądać następująco(z dokładnością do nazw niektórych plików): Uruchamianie Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę OpenVPN GIU znajdującą się w pasku zadań przy zegarze. Następnie, należy wybrać opcję Connect, aby uruchomić połączenie. 7

8 Po kliknięciu Connect ikona zmieni kolor z czerwonego na żółty oraz pojawi sie konsola informująca o obecnym stadium łączenia. W przypadku pojawienia sie błędów, zostaną one wyświetlone na tej konsoli. Konsole można ukryć, klikając w przycisk Hide. Po zakończeniu procesu nawiązywania połączenia, w pasku zadań pojawi się dymek informujący o uzyskaniu połączenia oraz ikona zmieni kolor na zielony. Aby rozłączyć połączenie, należy prawym klawiszem myszy kliknąć na zieloną ikonę w pasku zadań, następnie wybrać opcję Disconnect. Uwaga Studenci! Po uruchomieniu OpenVPN zapyta o login i hasło na serwerze wydziałowym. 8

9 3.2 SystemLinux 1. Minimalne wymagania systemowe: architektura x86: procesor Intel/AMD 166MHz, 32 MB RAM architektura Sun Sparc: procesor SuperSparc 50, 32MB RAM 2. Wymagane oprogramowanie OpenSSL LZO A real-time data compression library OpenVPNclient. 3. Instalacja oprogramowania: OpenSSL Większość aktualnie wydawanych dystrybucji posiada dołączony pakiet OpenSSL (aby to sprawdzić, w systemach opartych na rpm ach należy wydać polecenie: rpm-qa grep-i ssl). Wymagana jest obecność pakietów openssl i openssl-devel. Jeżeli nie są one zainstalowane, zaleca się instalację pakietów dostarczonych przez producenta dystrybucji niż instalowanie ze źródeł. LZO SystemSuSELinux10.1lubnowszy Pakiet LZO można zainstalować korzystając z wygodnego graficznego narzędzia jakimjestyast2.wtymcelunależysięzalogowaćnakonto root iuruchomić program YaST2. Następnie należy kliknąć ikonę Zarządzanie oprogramowaniem, wpisać nazwę lzo w polu wyszukiwarki, zaznaczyć pakiet o tej nazwie w wyświetlonej liście i zatwierdzić instalację. Pozostałe systemy oparte na RPM(Fedora, RedHat, itp.) Należy udać się na stronę: kliknąć przycisk Advanced RPM Search i wybrać system operacyjny, dla którego ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie. W polu wyszukiwarki należy wpisać lzo2. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista linków do danego pakietu. Zaleca się wybranie najnowszego. Można też spróbować znaleźć ten pakiet tutaj: lub poprzez wyszukiwarkę rpmfind: Wymagane jest użycie pakietu w wersji 2.02 lub nowszej. Systemy nie używające RPM(Slackware, Ubuntu, Debian itp) Jeżeli pakiet nie jest dostarczany wraz z dystrybucją wymagana będzie ręczną kompilacja. Instrukcja kompilacji znajduje sie w Dodatku 1. OpenVPN SystemSuSELinux10.1lubnowszy Podobnie jak w przypadku LZO instalacja pakietu OpenVPN odbywa się poprzez YaST2. W polu wyszukiwania pakietów(okno Zarządzanie oprogramowaniem ) należy wpisać openvpn, wybrać pakiet o takiej nazwie z listy znajdującej sie po prawej stronie okna i zatwierdzić instalację. 9

10 Pozostałe systemy oparte na RPM(Fedora, RedHat, itp.) Podobnie jak w przypadku pakietu LZO, należy udać się na stronę: w celu znalezienia pakietu o nazwie openvpn dla wybranego systemu operacyjnego. Można też spróbować znaleźć ten pakiet tutaj: lub poprzez wyszukiwarkę rpmfind: Wymagana jest wersja lub nowsza z serii 2.0. Nie należy instalować OpenVPN w wersji 2.1.XX ponieważ nie został on jeszcze przetestowany pod kątem kompatybilności z istniejącą strukturą sieci WFAiIS. Systemy nie używające RPM(Slackware, Ubuntu, Debian itp) Jeżeli pakiet nie jest dostarczany wraz z dystrybucją wymagana będzie ręczną kompilacja. Instrukcja kompilacji znajduje sie w Dodatku Instalacjacertyfikatu Należy utworzyć katalog/etc/openvpn i rozpakować tam zawartość pliku dostarczonego przez administratora: mkdir-p/etc/openvpn chmod 700/etc/openvpn cd/etc/openvpn unzip linux.zip Uruchamianie klienta OpenVPN WAŻNE: Przed pierwszym uruchomieniem OpenVPN, aby wykluczyć problem filtrowania ruchu, należy wyłączyć firewall wydając polecenia: iptables-f iptables-t nat-f iptables-p INPUT ACCEPT iptables-p OUTPUT ACCEPT iptables-p FORWARD DROP Aby uruchomić tunel VPN należy wydać polecenie: System SuSE Linux 10.1 i nowsze(tylko pracownicy i goście) /etc/init.d/openvpn start Pozostałe dystrybucje i certyfikaty studenckie niezależnie od dystrybucji Pookoło5-20sekundach(zależyodprędkościłącza)tunelpowinienbyćgotowydopracy. Aby to sprawdzić można uruchomić ping a na adres IP (po uruchomieniu program OpenVPN zostaje przeniesiony w tło). Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zapory sieciowej(firewall) aby połączenia OpenVPN nie były blokowane. 10

11 3.2.3 Automatyczne uruchamianie przy starcie systemu Opcja ta nie jest dostępna dla studenckich certyfikatów! SuSE Linux 10.1 i nowsze Należy uruchomić YaST2 jako superużytkownik root. Następnie z zakładki po lewej stronie wybrać System i kliknąć na ikonę Usługi systemowe. Pojawi się nowe okno z listą pakietów. Należy znaleźć pakiet openvpn po czym kliknąć na przycisk Włącz a następnie Zakończ. Pozostałedystrybucje Jeżeli wszystko działa poprawnie, zalecane jest dopisanie skryptu startowego do plików uruchamianych wraz z systemem. Dla wielu dystrybucji(redhat/ Fedora Core, Slackware) można to zrobić, umieszczając następującą linie na końcu pliku/etc/rc.d/rc.local: #OpenVPN- start. /etc/openvpn/rc.vpn 3.3 Pozostałesystemy Wg dokumentacji, możliwa jest współpraca oprogramowania OpenVPN z systemem Sun Solaris, *BSDorazMacOSXjednakniezostałotosprawdzone. Brak możliwości uruchomienia na platformach MS Windows 3.11/9x/ME. 4 Dostęp do sieci radiowej IFKIS przy użyciu OpenVPN Aby uzyskać dostęp do sieci Internet poprzez siec radiową IFKIS należy: systemwindows spośród dostępnych sieci radiowych wybrać sieć IFKIS uruchomić klienta systemu OpenVPN systemlinux spośród dostępnych sieci radiowych wybrać sieć IFKIS(iwconfig wlan0 essid IFKIS) uzyskać adres IP z serwera DHCP(/sbin/dhclient wlan0) uruchomić połączenie w systemie OpenVPN(/etc/openvpn/rc.vpn) 5 Wskazówki dot. konfiguracji zapory sieciowej(firewall) Do poprawnej pracy systemu OpenVPN wymagana jest: możliwość połączeń w obydwie strony do/z :1194(UDP) możliwość połączeń z portów powyżej 1024 lokalnego komputera na porty powyżej 1024 adresu IP akceptacja całego ruchu ICMP do/z IP: oraz możliwość połączeń do hostów w sieci LAN WFAiIS lub do innych komputerów w sieci OpenVPN(w zależności od potrzeb użytkownika). 11

12 6 Zgłaszanie problemów i usterek Przed kontaktem z administratorem należy przygotować następujące rzeczy: 1. System Windows 2000/XP informacje pojawiające się przy ręcznym starcie OpenVPN wynik działania polecenia: route PRINT 2. System Linux informacje pojawiające się przy starcie OpenVPN zapisywane do pliku z logami systemowymi. Można je przesłać jako załączony plik, będący wynikiem działania polecenia: cat/var/log/messages $ $grep openvpn >/tmp/openvpn.log wynik działania poleceń(wydanych po uruchomieniu OpenVPN): ps aux route ifconfig-a lsmod uname-a iptables-v-l 12

13 7 Dodatek 1(dla zaawansowanych użytkowników) Poniższy opis dotyczy tylko osób chcących samodzielnie skompilować oprogramowanie OpenVPN ze źródeł(np. na platformę Unix). 7.1 Kompilacja oprogramowania OpenVPN 1. Wymagania dot. jądra: Jądrozserii2.2 Wymagana jest dodatkowa instalacja modułu TUN/TAP. Można go pobrać z adresu: Jądrozserii2.4/2.6 Jeżeli używane jest jądro dostarczone wraz z dystrybucją, nie jest wymagane dokonywaniejakichkolwiekzmian 1.Wprzypadkujądrakompilowanegosamodzielnie wymagane jest włączenie obsługi modułu TUN/TAP, poprzez zaznaczenie poniższej linii w dziale Networking support <M> Universal TUN/TAP device driver support 2. Instalacja wymaganego oprogramowania(w zalecanej kolejności) OpenSSL Większość aktualnie wydawanych dystrybucji posiada dołączony pakiet OpenSSL (aby to sprawdzić, w systemach opartych na rpm ach należy wydać polecenie: rpm -qa grep ssl). Wymagana jest obecność pakietów openssl i openssl-devel. Jeżeli nie są one zainstalowane, zaleca się instalację pakietów dostarczonych przez producenta dystrybucji niż instalowanie ze źródeł. Jeśli, z jakiś powodów, własna kompilacja pakietu jest konieczna i została wykonana z domyślnymi ustawieniami dot. katalogów, po skompilowaniu należy przekopiować wszystkie pliki i katalogi z /usr/local/ssl/include do/usr/include oraz z/usr/local/ssl/lib do/usr/lib. LZO Dla wielu dystrybucji, pakiet ten jest dostępny w postaci rpm ów. Wymagana wersja min Można je znaleźć pod adresami: lub: Dla innych dystrybucji należy wykonać instalację ze źródeł. Po pobraniu pliku lzo-1.08.tar.gz(z adresu podanego w pkt 1) należy go rozpakować, skonfigurować i skompilować: tar-zpvxf lzo-1.08.tar.gz cd lzo make make install OpenVPN Po pobraniu pliku openvpn-2.0.x.tar.gz(gdzie X oznacza kolejny numer wersji) należy go rozpakować i skonfigurować: tar-zpvxf openvpn-2.0.x.tar.gz cd openvpn-2.0.x 1 dot.dystrybucji:redhatod8.0iwszystkichpochodnychodniej[aurox,fedora,knoppix,pld],slackware od 8.0; SuSE od 8.0. Brak danych odnośnie innych. 13

14 Podczas działania skryptu konfiguracyjnego, ważne jest aby zwrócić uwagę na poprawność skonfigurowania pakietu do współpracy z OpenSSL oraz LZO. W przypadku wystąpienia komunikatu o braku SSL: checking for EVP_CIPHER_CTX_init in-lcrypto... no configure: error: OpenSSL Crypto library not found. należy sprawdzić czy została prawidłowo przeprowadzona instalacja OpenSSL i czy biblioteki SSL znajdują się we właściwych katalogach. Jeżeli konfigurator nie zgłosił żadnego krytycznego błędu należy skompilować i zainstalować pakiet: make make install echo alias char-major tun >>/etc/modules.conf Następnie utworzyć katalog/etc/openvpn i rozpakować tam zawartość pliku dostarczonego przez administratora: mkdir/etc/openvpn chmod 700/etc/openvpn cd/etc/openvpn tar-zpvxf XXXXX-linux.tar.gz Następnie należy sprawdzić, czy istnieje plik/dev/net/tun. Jeżeli istnieje, powinno pojawić się coś podobnego do: ls-l/dev/net/tun crw-r--r-- 1 root root 10, 200 mar 30 16:30/dev/net/tun Jeżeli nie ma katalogu/dev/net lub nie ma pliku/dev/net/tun należy wydać następujące polecenia: mkdir-p/dev/net mknod/dev/net/tun c

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Informator IT. dla studentów 2011/2012. czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM

Informator IT. dla studentów 2011/2012. czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Dział Informatyki Oficyna Wydawnicza 178 Informator IT dla studentów 2011/2012 czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 2011 UWAGA zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo