Instrukcja dla Użytkownika Usługi. złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla Użytkownika Usługi. złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ"

Transkrypt

1 Instrukcja dla Użytkownika Usługi złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego Wersja: 0.1 Warszawa, dnia r.

2 Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli Wstęp Cel usługi Odbiorcy usługi Zakres usługi Podstawa prawna Wymogi jakie należy spełnić, aby skorzystać z usługi Krok po kroku do sporządzenia zeznania przez urząd skarbowy na podstawie wniosku PIT-WZ Opis interfejsu użytkownika Wprowadzenie Strona www. usługi Złożenie wniosku PIT-WZ Czy złożenie wniosku PIT-WZ jest obowiązkowe? Kto może złożyć wniosek PIT-WZ W jakim terminie złożyć wniosek PIT-WZ Jakie dane zawiera wniosek PIT-WZ Jak podpisać wniosek PIT-WZ Jak złożyć wniosek PIT-WZ Potwierdzenie złożenia wniosku PIT-WZ Skutki złożenia wniosku PIT-WZ Gdzie zostanie udostępnione sporządzone na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie PIT złożenie wniosku PIT-WZ przy użyciu formularza online Formularz online Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Formularz online Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Złożenie wniosku PIT-WZ przy użyciu formularza interaktywnego Złożenie wniosku PIT-WZ przez aplikację e-deklaracje Desktop złożenie wniosku pit-wz za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną SPORZĄDZENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT-37 NA PODSTAWIE WNIOSKU PIT-WZ Jak podatnik zostanie poinformowany o sporządzeniu zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ W jakim terminie zostanie sporządzone zeznanie podatkowe PIT Co należy zrobić po sporządzeniu zeznania podatkowego PIT Akceptacja Odrzucenie Brak działania Czy zeznanie podatkowe zawsze zostanie sporządzone Odmowa sporządzenia zeznania podatkowego sporzadzenie zeznania podatkowego na Podstawie wniosku PIT-WZ krok po kroku Podpisywanie Wniosku PIT-WZ i zeznania podatkowego PIT-37 sporządzonego na podstawie wniosku Podpis danymi autoryzującymi Formularz online Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Strona 2 z 80

3 12.2. Podpis certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Formularz online Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Podpis Profilem Zaufanym epuap Zapisywanie PIT-WZ do późniejszej edycji Formularz online na Portalu Podatkowym Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Wyszukiwanie zapisanego wniosku PIT-WZ Formularz online Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop wyszukanie wysłanego dokumentu Formularz online Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Statusu wysłanych dokumentów Pobranie (wydruk) złożonego wniosku i zeznania podatkowego Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Pobierz dokument XML Pobierz UPO XML Wyświetl UPO Infolinia i pomoc techniczna Portalu Podatkowego Strona 3 z 80

4 WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW ORAZ SYMBOLI Skrót / Symbol Dane autoryzujące Kod autoryzujący OPP PIT PIT-11 PIT-40A/11A PIT-37 PIT-8C PIT-R PIT-WZ Portal Podatkowy UPO PZ Znaczenie Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ( dane autoryzujące ) na który składa się: Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; Imię (pierwsze); Nazwisko; Data urodzenia; Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Kod generowany przez system w trakcie zapisywania lub wysłania przez podatnika dokumentu przy użyciu formularza online dostępnego na stronie Portalu Podatkowego przez użytkownika niezalogowanego. Kod umożliwia: wyszukanie zapisanego dokumentu, ponowną jego edycję, weryfikację na jakim etapie przyjęcia przez administrację skarbową jest złożony dokument, wydrukowanie i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru i złożonego dokumentu. Organizacja Pożytku Publicznego Podatek dochodowy od osób fizycznych Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 przez urząd skarbowy Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Ordynacja podatkowa jest systemem teleinformatycznym administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Portal dostępny jest pod adresem: Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzenie poprawnego przedłożenia dokumentu elektronicznego. Profil Zaufany epuap. Rodzaj podpisu elektronicznego wykorzystywanego w administracji publicznej. Strona 4 z 80

5 1. WSTĘP Usługa sporządzenia zeznania podatkowego adresowana jest do osób fizycznych, także małżonków rozliczających się wspólnie oraz osób samotnie wychowujących dzieci, którzy w danym roku uzyskali dochody od płatników i organów rentowych i zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 oraz złożyli w ustawowym terminie wniosek PIT-WZ o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego. Sporządzone przez administrację skarbową zeznanie podatkowe PIT-37 jest przygotowane na podstawie danych zawartych w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, które są sporządzane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-11 PIT-R PIT-8C PIT-40A/11A Na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ oraz wykorzystując dane rejestracyjne podatnika już znajdujące się w ewidencji podatkowej oraz dane zawarte w poprawnych informacjach PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A będących w posiadaniu administracji skarbowej, w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia przez podatnika poprawnego wniosku PIT-WZ, sporządzone jest zeznanie podatkowe PIT-37, a informacja o jego sporządzeniu jest przekazywana na podany we wniosku adres . Sporządzone na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie podatkowe PIT-37 udostępnione na Portalu Podatkowym, podatnik powinien zweryfikować pod kątem poprawności i kompletności danych w terminie do 2 maja 2017 r. oraz zaakceptować albo odrzucić. Wniosek PIT-WZ o sporządzenie przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 można składać wyłącznie drogą elektroniczną w okresie od 15 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r Cel usługi Celem usługi sporządzenia zeznania podatkowego jest ułatwienie podatnikowi złożenia zeznania podatkowego PIT-37, poprzez udostępnienie jego elektronicznej wersji, którą podatnik możne zaakceptować albo odrzucić. Akceptacja oznacza jego złożenie, odrzucenie brak złożenia. Natomiast brak akceptacji lub odrzucenia w terminie do 2 maja 2017 będzie traktowane jako złożenie udostępnionego przez administrację skarbową zeznania. Złożenie wniosku PIT-WZ nie wyklucza możliwości złożenia rozliczenia rocznego w innej formie elektronicznie czy papierowo. Usługa ta polega na złożeniu przez podatnika wniosku PIT-WZ i sporządzeniu na jego podstawie zeznania podatkowego PIT Odbiorcy usługi Odbiorcami usługi są podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy chcą aby administracja skarbowa sporządziła dla podatnika i jego małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków) zeznanie podatkowe PIT-37 na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ. Korzystanie z usługi wymaga złożenia wniosku PIT-WZ i nie wymaga tworzenia profilu użytkownika tj. loginu i hasła. Dla potrzeb skorzystania z usługi wymagany jest tylko adres , na który wysłana zostanie informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Strona 5 z 80

6 1.3. Zakres usługi Usługa sporządzenia przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ umożliwia przygotowanie przez urząd skarbowy rozliczenia rocznego PIT-37 na podstawie złożonego przez podatnika wniosku PIT-WZ i informacji od płatników PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A. Zeznanie podatkowe PIT-37 sporządzone jest przez administrację skarbową w oparciu o: Wniosek PIT-WZ, w którym podatnik wykazuje: - sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako rodzic samotnie wychowujący dzieci, - koszty uzyskania przychodów ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - odliczenia z tytułu: - ulgi rehabilitacyjnej, - ulgi na dzieci, w tym zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieodliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, - Organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazana kwota w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Przychody wynikające z poprawnych informacji od płatników, podmiotów nie pełniących funkcji płatnika i organów rentowych: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A Podstawa prawna Lp. Nazwa dokumentu 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 528) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 540) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362, z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017, poz. 550) Strona 6 z 80

7 2. WYMOGI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI 1. Komputer: Podatnik, który chce skorzystać z usługi udostępnienia PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ, na komputerze musi mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową. Dla usług publicznych dostępnych z sieci Internet przyjmuje się zasadę, że System wspiera 5 najpopularniejszych przeglądarek na rynku polskim w aktualnych wersjach wspieranych przez ich producentów (Kanał stabilny) + w wersjach poprzednich (wersja aktualna -1). W chwili obecnej są to: 1. Chrome Chrome Internet Explorer 11 + Internet Explorer Firefox 38 + Firefox Safari Safari 8 5. Opera 33 + Opera 32 Na komputerze powinien być także zainstalowany program do odczytu plików w formacie pdf (np. Adobe Acrobat Reader wersja lub wyższa), który jest niezbędny do wydruków. Formularze interaktywne wyświetlane są bezpośrednio w przeglądarce internetowej. 2. Dane niezbędne do podpisania do podpisania wniosku PIT-WZ i akceptacji udostępnionego na podstawie wniosku PIT-37 a) za pomocą danych autoryzujących (podpisu elektronicznego zapewniającego autentyczność deklaracji i podań opartego na danych autoryzujących): Kwota przychodu podatnika wynikająca ze złożonego zeznania za 2015 rok, Jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć, w przypadku: PIT-28 (19) - poz. 45 lub PIT-36 (22) - poz. 90 albo poz.141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-36L (11) - poz. 13 albo poz. 18 lub PIT-37 (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-38 (10) - poz. 24 lub PIT-39 (7) - poz. 20 lub PIT-40 (22) - poz. 57 lub PIT-40A(18) - poz. 38 W przypadku gdy za rok 2015 nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń, podatnik w polu kwota przychodu za rok 2015 powinien wpisać wartość 0. b) za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (kwalifikowany podpis elektroniczny): Kod PIN do klucza Strona 7 z 80

8 c) za pomocą Profilu Zaufanego epuap kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentu znajduje się w rozdziale 12 Podpisywanie. 3. Adres , który jest niezbędny do: zapisania dokumentu wysłania dokumentu wyszukania zapisanego albo złożonego dokumentu sprawdzenia statusu przetworzenia wysłanego dokumentu akceptacji lub odrzucenia udostępnionego przez administrację skarbową zeznania podatkowego Strona 8 z 80

9 3. KROK PO KROKU DO SPORZĄDZENIA ZEZNANIA PRZEZ URZĄD SKARBOWY NA PODSTAWIE WNIOSKU PIT-WZ Wypełnienie wniosku PIT-WZ - formularz online, - formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop, - system teleinformatyczny banków krajowych i SKOK Złożenie elektronicznie wniosku PIT-WZ - podanie informacji o kosztach uzyskania przychodu, odliczeniach, OPP - podanie adresu , na który zostanie wysłana informacja o sporządzeniu PIT-37 Status 200 złożonego wniosku PIT-WZ Sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania PIT-37-5 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku PIT-WZ - informacja na adres wskazany we wniosku, o sporządzeniu PIT-37 - PIT-37, bez względu na sposób złożenia (portal podatkowy, system e-deklaracje, bankowość elektroniczną) będzie udostępniony na Portalu Podatkowym Akceptacja - w terminie do 2 maja 2017 r. - podanie , na który zostanie wysłane potwierdzenie akceptacji - gdy brak odrzucenia w terminie do 2 maja 2017 r. - podpisanie PIT-37 Odrzucenie - w terminie do 2 maja 2017 r. - podanie adresu , na który zostanie wysłane potwierdzenie odrzucenia sporządzanego PIT-37 Pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) tylko dla dokumentu ze statusem 200 Status 200 oznacza, że przetwarzanie dokumentu zakończyło się pomyślnie i można pobrać UPO. Strona 9 z 80

10 4. OPIS INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 4.1. Wprowadzenie Usługa sporządzenia zeznania podatkowego jest funkcjonalnością Systemu e-podatki. Podstawowym celem usługi jest udostępnienie przez administrację skarbową wypełnionego zeznania podatkowego PIT Strona www. usługi Uruchomienie usługi jest możliwe poprzez wpisanie w pasku adresu przeglądarki: Zeznanie podatkowe PIT-37 udostępnione jest na stronie Internetowej Ministerstwa Finansów Portalu Podatkowym Strona 10 z 80

11 5. ZŁOŻENIE WNIOSKU PIT-WZ 5.1. Czy złożenie wniosku PIT-WZ jest obowiązkowe? Nie. Złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego PIT-37 nie jest obowiązkowe. Podatnik może złożyć wniosek PIT-WZ. Jeśli złoży wniosek PIT-WZ, to będzie on podstawą do sporządzenia przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016.! Złożenie wniosku PIT-WZ nie oznacza, że złożone zostało zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy. Na podstawie wniosku administracja skarbowa sporządza za dany rok zeznanie podatkowe PIT Kto może złożyć wniosek PIT-WZ Wniosek PIT-WZ może złożyć podatnik będący osobą fizyczną uzyskujący dochody od płatników określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1, które zostały wykazane w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A.! Wniosek PIT-WZ może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną. PIT-WZ nie może być złożony przez pełnomocnika. Wniosek może złożyć podatnik wybierając sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem na podstawie art. 6 ust 2 i art. 6a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podając dane małżonka W jakim terminie złożyć wniosek PIT-WZ Wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 może być złożony w okresie od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r Jakie dane zawiera wniosek PIT-WZ We wniosku PIT-WZ, należy wykazać dane na podstawie których administracja skarbowa sporządzi zeznanie podatkowe PIT-37 : - sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako rodzic samotnie wychowujący dzieci, - koszty uzyskania przychodów ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - odliczenia z tytułu: - ulgi rehabilitacyjnej, Strona 11 z 80

12 - ulgi na dzieci, w tym zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - Organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazana kwota w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania Jak podpisać wniosek PIT-WZ Wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy może być podpisany: danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) kwalifikowanym podpisem elektronicznym Profilem zaufanym epuap Poprzez uwierzytelnie przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną Jak złożyć wniosek PIT-WZ Wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy może być złożony przy użyciu: Formularza online (Rozdział złożenie wniosku PIT-WZ przy użyciu formularza online) Formularza interaktywnego do systemu e-deklaracje (Rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) Aplikacji e-deklaracje Desktop (Rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną (Rozdział złożenie wniosku pit-wz ) Więcej informacji na temat składania wniosku PIT-WZ znajduje się w poszczególnych rozdziałach Potwierdzenie złożenia wniosku PIT-WZ Potwierdzeniem złożenia wniosku PIT-WZ jest uzyskanie statusu 200 i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).! Tylko UPO jest dowodem złożenia i przyjęcia dokumentu przez administrację skarbową. Strona 12 z 80

13 5.8. Skutki złożenia wniosku PIT-WZ Na podstawie wniosku PIT-WZ i informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A administracja skarbowa sporządzi dla podatnika (małżonka - jeśli wybrano we wniosku sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem) zeznanie podatkowe PIT-37 za rok Jeśli brak jest podstaw do sporządzenia przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37, na podany we wniosku PIT-WZ adres w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku PIT-WZ, zostanie wysłana informacja o braku podstaw do sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 więcej informacji w Rozdziale 10.5 Odmowa sporządzenia zeznania podatkowego na podstawie wniosku PIT-WZ 5.9. Gdzie zostanie udostępnione sporządzone na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie PIT-37 Na podstawie wniosku PIT-WZ i informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A administracja skarbowa sporządzi zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016, które udostępni na Portalu Podatkowym ( Informację o sporządzeniu i udostępnieniu przez administrację skarbową zeznania PIT-37 podatnik otrzyma na wskazany we wniosku PIT-WZ , wraz z kodem umożliwiającym odnalezienie zeznania. Strona 13 z 80

14 6. ZŁOŻENIE WNIOSKU PIT-WZ PRZY UŻYCIU FORMULARZA ONLINE W celu złożenia wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego za rok 2016 należy wykonać kroki przedstawione poniżej. Na każdym etapie wypełniania wniosku PIT-WZ podatnik ma możliwość zapisania wersji roboczej tego zeznania do późniejszej edycji (patrz rozdział: Zapisywanie PIT-WZ do późniejszej edycji) Krok 1 Wejść na stronę Portalu Podatkowego znajdującą się pod adresem Krok 2 Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i wybrać Składam wniosek PIT-WZ lub skorzystać z banera zamieszczonego na stronie głównej Portalu Podatkowego. Krok 3 Po otwarciu formularza należy wybrać sposób wypełnienia: czy przy użyciu: - kreatora który poprowadzi krok po kroku przez proces wypełniania wniosku, - pełnego wniosku. Krok 4 W pierwszej kolejności należy wybrać sposób opodatkowania: rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci. Strona 14 z 80

15 Krok 5 W kolejnym kroku należy wybrać (z rozwijanej listy) właściwy urząd skarbowy, do którego adresowany jest dokument Należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy: 1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają wniosek do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, 2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczone mu obowiązkowi podatkowemu) składają wniosek do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, zeznanie składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego Strona 15 z 80

16 właściwy według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania jednego z małżonków wykonuje swoje zadania. Krok 6 Następnie należy wpisać swoje dane jako podatnika: Identyfikator podatkowy pole wymagane, w którym należy wpisać identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL). Przy polu znajduje się ikona. Po jej naciśnięciu na ekranie zostanie wyświetlony dymek z podpowiedzią jak uzupełnić opisywane pole. Nazwisko pole wymagane, w którym należy wpisać swoje nazwisko. Pierwsze imię pole wymagane, w którym należy wpisać swoje imię. Data urodzenia pole wymagane, w którym należy wprowadzić swoją datę urodzenia w formacie: DD-MM-RRRR. Przy opisywanym polu dostępny jest kalendarz. Aby otworzyć okno kalendarza należy nacisnąć ikonę. W oknie kalendarza domyślnie zaznaczona jest data bieżąca. Po zaznaczeniu w kalendarzu właściwej daty zostanie ona automatycznie przeniesiona do wypełnianego pola. Krok 7 Po wypełnieniu danych podatnika należy wypełnić Informacje dodatkowe, na podstawie których administracja skarbowa sporządzi zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016: Czy podatnik jako pracownik korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodów: - z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) albo Strona 16 z 80

17 - z więcej niż z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), jednocześnie wpisując liczbę miesięcy za które podatnik korzysta z danych kosztów. Czy podatnik korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy : - z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) albo - z więcej niż z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), jednocześnie wpisując liczbę miesięcy za które podatnik korzysta z danych kosztów. Podatnik może wypełnić zarówno pozycje dotyczące podstawowych, jak i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Czy podatnik korzysta z kosztów uzyskania przychodów dla pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi wpisując kwotę z PLN fatycznie poniesionych wydatków. Podatnik może zaznaczyć, że korzysta z kosztów uzyskania przychodów ryczałtowych zaznaczając pozycję P19, P21 albo pozycję P23. Strona 17 z 80

18 ! Niezaznaczenie przysługujących kosztów uzyskania przychodów, spowoduje ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37. Krok 8 W następnym kroku należy wypełnić Informacje dodatkowe dotyczące korzystania przez podatnika w roku 2016 z ulgi rehabilitacyjnej podając kwotę w PLN ulgi przysługującej do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok Strona 18 z 80

19 Więcej informacji w zakresie wydatków na cele rehabilitacyjne znajduje się w Broszurze Krok 9 W dalszej części należy wypełnić dane w pozycji dotyczące danych małżonka. Pozycje te należy wypełnić jeżeli podatnik wybrał sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem poprzez zaznaczenie w poz. 4 kwadratu nr 2 albo 3, lub jeżeli małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), korzystają z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub z ulgi na dzieci. Krok 10 W przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem we wniosku można wypełnić dane dotyczące kosztów uzyskania przychodów pracownika, kwotę ulgi rehabilitacyjnej do odliczenia w zeznaniu podatkowym analogicznie jak dla podatnika (Krok 7-8) Krok 11 Podatnik i małżonek mogą wykazać we wniosku dane niezbędne do odliczenia ulgi na dzieci wskazując: Kwotę składek, o których mowa w art. 27f ust. 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wnosi o zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci. Należy wpisać kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, należy wypełnić zarówno poz. 35, jak i poz. 36. Zasada ta obejmuje również podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Strona 19 z 80

20 Liczbę dzieci, uprawniających do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy), Dane identyfikacyjne dzieci, Okres w którym przysługuje ulga, Kwotę przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. Kwota przysługującego odliczenia: Strona 20 z 80

21 Więcej informacji w zakresie wydatków z tytułu ulgi na dzieci znajduje się w Broszurze Krok 12 W kolejnym kroku podatnik może wnieść o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) poprzez wpisanie numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. W formularzu znajduje się link do wyszukiwarki OPP, którą można wskazać do przekazania 1% podatku należnego. Poz Po wpisaniu numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego, można podać w poz. 39 szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego oraz Poz. 40 zaznaczając poz. 40 można wyrazić zgodę na przekazanie OPP przez naczelnika urzędu skarbowego danych identyfikujących podatnika (odpowiednio małżonka), tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie kwadratu w poz. 40 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku. Strona 21 z 80

22 Krok 13 Ostatni krok to wskazanie i potwierdzenie adresu , na który zostanie wysłana przez administrację skarbową informacja o sporządzeniu zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 albo informacja o braku podstaw do sporządzenia zeznania podatkowego na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ. Krok 14 Po wpisaniu adresu na który zostanie wysłana informacja o sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie złożonego wniosku i wybraniu przycisku Dalej, na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie wniosku PIT-WZ służące do sprawdzenia poprawności wypełnienia dokumentu. Po sprawdzeniu danych znajdujących się we wniosku należy wybrać przycisk Dalej. Strona 22 z 80

23 Na formularzu podsumowania nie ma możliwości modyfikacji danych. W przypadku stwierdzenia błędu należy wrócić do formularza korzystając z przycisku Wróć znajdującego się na dole strony i tam poprawić błędnie wypełnione pola.! Po sprawdzeniu zgodności danych, naniesieniu zmian i ostatecznym zatwierdzeniu dokumentu należy wysłać PIT-WZ do administracji skarbowej. Krok 15 W przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem wyświetlone zostanie okno z oświadczeniem podatnika/małżonka przedstawione na rysunku poniżej. Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia należy nacisnąć przycisk Dalej. Krok 16 Na ekranie zostanie wyświetlone okno służące do złożenia podpisu przez podatnika. Po złożeniu przez podatnika podpisu tak, jak zostało to opisane w rozdziale 12 Podpisywanie należy wysłać zeznanie korzystając z przycisku Wyślij. Strona 23 z 80

24 Krok 17 Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym dwukrotnie należy wpisać adres , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie złożonego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK. Krok 18 W kolejnym oknie wyświetlona zostanie informacja o pomyślnym wniosku oraz kod autoryzujący który zostanie wysłany automatycznie na podany przez podatnika adres ! Po prawidłowym wysłaniu wniosku wysłana zostanie informacja zwrotna w postaci wiadomości z kodem, który będzie niezbędny do sprawdzenia na jakim etapie przyjęcia przez administrację skarbową jest Strona 24 z 80

25 złożony PUT-WZ. Po wysłaniu wniosku PIT-WZ podatnik ma możliwość: wyświetlenia i wydruku dokumentu w formacie pdf (przycisk Drukuj patrz rysunek powyżej) pobrania dokumentu w formacie XML, gdy wysłana deklaracja uzyskała status 200 (przycisk Pobierz dokument XML patrz rysunek powyżej) wyświetlenia podglądu dokumentu (przycisk Wyświetl dokument patrz rysunek powyżej) W celu pobrania wygenerowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru należy wyszukać wprowadzone zeznanie podatkowe tak, jak zostało to opisane w rozdziale 14 Wyszukiwanie zapisanego wniosku PIT-WZ 6.1. Formularz online W celu wyszukania zapisanego wniosku PIT-WZ, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 1 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i kliknąć Wyszukaj/sprawdź status wniosku (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 2 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Strona 25 z 80

26 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany we wniosku PIT-WZ oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Krok 4 Krok 3 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze (w miejscu gdzie wniosek został zapisany) i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę. Strona 26 z 80

27 Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia wyszukanie wysłanego dokumentu. Sposób pobrania UPO w formacie html został opisany w rozdziale 17.5 Wyświetl UPO. Krok 19 Na podany adres do podatnika wysłany jest z informacją o zmianie statusu wysłanego wniosku PIT-WZ Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Status przetwarzania złożonego przez Ciebie dokumentu PIT-WZ został zmieniony. Odszukaj swój dokument przy użyciu adresu oraz kodu autoryzującego otrzymanych po złożeniu dokumentu. Jeśli dokument uzyskał status 200 pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest dowodem złożenia dokumentu. Uwaga! Jeśli złożony przez Ciebie wniosek PIT-WZ jest prawidłowy (uzyskał status 200 ), to w ciągu 5 dni roboczych na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, wysłana zostanie informacja o sporządzeniu przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 za rok Po otrzymaniu informacji o sporządzeniu zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016, możesz w całości je zaakceptować albo odrzucić. Akceptacja w całości oznacza jego złożenie. Natomiast brak odrzucenia udostępnionego zeznania PIT-37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r. będzie oznaczać jego akceptację w całości i będzie równoznaczne z jego złożeniem. W celu odnalezienia dokumentu i pobrania UPO dla PIT-WZ możesz skorzystać z poniższego linku: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Wiadomość wygenerowana automatycznie po zmianie statusu przetwarzania deklaracji podatkowej, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych - Krok 20 W celu pobrania wygenerowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru należy wyszukać wprowadzone zeznanie podatkowe tak, jak zostało to opisane w rozdziale 14 Wyszukiwanie zapisanego wniosku PIT-WZ 6.2. Formularz online W celu wyszukania zapisanego wniosku PIT-WZ, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 4 Strona 27 z 80

28 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i kliknąć Wyszukaj/sprawdź status wniosku (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 5 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany we wniosku PIT-WZ oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 28 z 80

29 Krok 4 Krok 6 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze (w miejscu gdzie wniosek został zapisany) i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę. Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia Strona 29 z 80

30 wyszukanie wysłanego dokumentu. Sposób pobrania UPO w formacie html został opisany w rozdziale 17.5 Wyświetl UPO. Strona 30 z 80

31 7. ZŁOŻENIE WNIOSKU PIT-WZ PRZY UŻYCIU FORMULARZA INTERAKTYWNEGO W celu złożenia wniosku PIT-WZ przy użyciu formularza interaktywnego niezbędny jest: - komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x lub Windows 10) i skonfigurowanym dostępem do Internetu - zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader - aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader pobrana ze strony Portalu Podatkowego (dostępna tutaj) Więcej informacji w zakresie wymagań technicznych składania formularzy interaktywnego w Instrukcji użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2017 Formularz interaktywny w każdym momencie wypełniania może zostać zapisany do pliku na dysk lokalnego komputera w celu dalszej edycji (menu Plik, a następnie Zapisz jako ). Zalecane jest przed przystąpieniem do wypełniania jego zapisanie na dysku lokalnym, w celu zapobieżenia utracie danych np. w przypadku awarii komputera. Wszystkie pozycje obowiązkowe (lub stające się takimi na skutek wypełniania formularza) oznaczane są czerwoną ramką. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu wyświetlona zostanie podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Na górze każdej strony formularza dostępne są dwa przyciski: Sprawdź poprawność służący do sprawdzenia wypełnionego formularza przed wysyłką; Wyczyść formularz służący do usunięcia wprowadzonych do formularza danych. Strona 31 z 80

32 Krok 1 Należy pobrać formularz interaktywny z Portalu Podatkowego, zakładka e-deklaracje Formularze - PIT Krok 2 W pierwszej kolejności należy podać swój identyfikator podatkowy (przy rozliczeniu wspólnym również identyfikator podatkowy małżonka), oraz wybrać sposób opodatkowania: rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci. Krok 3 W kolejnym kroku należy wybrać (z rozwijanej listy) właściwy urząd skarbowy, do którego adresowany jest dokument Należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy: 1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, 2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczone mu obowiązkowi podatkowemu) składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Strona 32 z 80

33 W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, wniosek PIT-WZ składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania jednego z małżonków wykonuje swoje zadania. Krok 4 Następnie należy podać dane podatnika składającego wniosek PIT-WZ Krok 5 Po wypełnieniu danych podatnika należy wypełnić Informacje dodatkowe, na podstawie których administracja skarbowa sporządzi zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016: Czy podatnik jako pracownik korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodów: - z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) albo - z więcej niż z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), jednocześnie wpisując liczbę miesięcy za które podatnik korzysta z danych kosztów. Czy podatnik korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy : - z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) albo - z więcej niż z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), jednocześnie wpisując liczbę miesięcy za które podatnik korzysta z danych kosztów. Podatnik może wypełnić zarówno pozycje dotyczące podstawowych, jak i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Czy podatnik korzysta z kosztów uzyskania przychodów dla pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi wpisując kwotę z PLN fatycznie poniesionych wydatków. Strona 33 z 80

34 Podatnik może zaznaczyć, że korzysta z kosztów uzyskania przychodów ryczałtowych zaznaczając pozycję P19, P21 albo pozycję P23.! Niezaznaczenie przysługujących kosztów uzyskania przychodów, spowoduje ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37. Krok 6 W następnym kroku należy wypełnić Informacje dodatkowe dotyczące korzystania przez podatnika w roku 2016 z ulgi rehabilitacyjnej podając kwotę w PLN ulgi przysługującej do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok Więcej informacji w zakresie wydatków na cele rehabilitacyjne znajduje się w Broszurze Krok 7 W dalszej części należy wypełnić dane w pozycji dotyczące danych małżonka. Pozycje te należy wypełnić jeżeli podatnik wybrał sposób opodatkowania wspólnie Strona 34 z 80

35 z małżonkiem poprzez zaznaczenie w poz. 4 kwadratu nr 2 albo 3, lub jeżeli małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), korzystają z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub z ulgi na dzieci. Krok 8 W przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem we wniosku można wypełnić dane dotyczące kosztów uzyskania przychodów pracownika, kwotę ulgi rehabilitacyjnej do odliczenia w zeznaniu podatkowym analogicznie jak dla podatnik (więcej informacji w Kroku 5 6) Krok 9 Podatnik i małżonek mogą wykazać we wniosku dane niezbędne do odliczenia ulgi na dzieci wskazując: Kwotę składek, o których mowa w art. 27f ust. 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wpisać kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, należy wypełnić zarówno poz. 35, jak i poz. 36. Zasada ta obejmuje również podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Strona 35 z 80

36 Liczbę dzieci, uprawniających do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy) po wypełnieniu poz. 37 pojawiają się sekcje do wpisania danych dziecka, na które podatnik dokonuje odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. Dane identyfikacyjne dzieci, Okres korzystania z ulgi, Kwotę przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. Kwota przysługującego odliczenia: Więcej informacji w zakresie wydatków z tytułu ulgi na dzieci znajduje się w Broszurze Krok 10 W kolejnym kroku podatnik może wnieść o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) poprzez wpisanie numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. W formularzu znajduje się link do wyszukiwarki OPP, na rzecz której można wnioskować o przekazanie 1% podatku. Strona 36 z 80

37 Poz Po wpisaniu numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego, można podać w poz. 39 szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego oraz Poz. 40 zaznaczając poz. 40 można wyrazić zgodę na przekazanie OPP przez naczelnika urzędu skarbowego danych identyfikujących podatnika (odpowiednio małżonka), tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie kwadratu w poz. 40 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku. Krok 11 Ostatni krok to wskazanie adresu , na który zostanie wysłana przez administrację skarbową informacja o sporządzeniu zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 albo informacja o braku podstaw do sporządzenia zeznania podatkowego na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ. Krok 12 Po zakończeniu wypełniania formularza a przed jego wysłaniem zalecane jest sprawdzenie poprawności jego wypełnienia. Możemy to uczynić klikając przycisk Sprawdź poprawność znajdujący się w prawym, górnym rogu każdej ze stron formularza. W przypadku wykrycia błędu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat oznacza to, że należy dokonać korekty danych. W przypadku poprawnego wypełnienia pól, wyświetlony zostanie komunikat Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania. Sprawdzanie poprawności dokonywane jest również automatycznie przy wysyłaniu wypełnionego dokumentu. Krok 13 Po otrzymaniu poniższego komunikatu można przejść do kolejnego kroku podpisania i wysłania formularza. Strona 37 z 80

38 Krok 14 W celu podpisania i wysłania dokumentu, w przypadku używania Adobe Reader w starszej wersji 8 lub 9 należy nacisnąć przycisk Podpisz i wyślij znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu Adobe Reader. W przypadku używania Adobe Reader w wersji 10 lub 11 zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia lub Rozszerzone (w zależności od zainstalowanej aktualizacji wersji). Po naciśnięciu przycisku, po prawej stronie należy rozwinąć E-Deklaracje, a następnie wybrać Podpisz i wyślij. Dla Adobe Acrobat Reader DC za pomocą przycisku: Narzędzia -> e-deklaracje -> Podpisz i wyślij. W przypadku używania Adobe Acrobat Reader DC zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia ->e-deklaracje. Krok 15 Po naciśnięciu przycisku Podpisz i wyślij uruchomiony zostaje kreator podpisywania i wysyłania danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. W pierwszym oknie kreatora należy kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym oknie kreatora wyświetlony zostanie dokument w formacie XML zawierający dane dokumentu do podpisu. Po weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk Dalej przejdziemy do kolejnego etapu podpisywania dokumentu.! Wniosek PIT-WZ składany przy użyciu formularz interaktywnego może być podpisany podpisem: - danymi autoryzującymi (podpis elektroniczny zapewniający Strona 38 z 80

39 autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących), - kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wysyłania dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących (podając kwotę przychodu) należy wybrać Dane autoryzujące. W celu podpisania podpisem kwalifikowanym należy wskazać odpowiedni certyfikat z widocznej listy. Po wybraniu podpisu Dane autoryzujące w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania dokumentu należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za rok 2015, będącą równocześnie jednym z elementów użytego podpisu. W tym oknie kreatora można również odnaleźć podpowiedź, co rozumieć przez kwotę przychodu za rok Aby przejść do kolejnego okna należy kliknąć przycisk Dalej. Po wybraniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania wyświetlana jest szczegółowa informacja o wybranym certyfikacie kwalifikowanym. Strona 39 z 80

40 Aby przejść do kolejnego etapu należy kliknąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest podanie kodu PIN użytej karty kryptograficznej i zatwierdzenie go przez naciśnięcie przycisku Ok. Uwaga: Ekran aplikacji do podania kodu PIN może być inny niż zaprezentowany wyżej może on się różnić dla różnych wystawców certyfikatu i rodzaju użytego oprogramowania do podpisu. Po podpisaniu dokumentu zostanie wyświetlone kolejne okno kreatora, prezentujące podpisany oraz podpisany i zakodowany dokument w formacie XML. Ten etap kreatora pozwala użytkownikowi na zapisanie podpisanego już dokumentu XML - używając przycisku Zapisz podpisany dokument xml. Naciśnięcie przycisku Dalej w tym kroku kreatora spowoduje wysłanie dokumentu XML do systemu e-deklaracje. Czas wysyłania dokumentu zależny jest m.in. od szybkości łącza internetowego i wielkości przesyłanego pliku XML. Po wysłaniu dokumentu pojawi się okno zawierające informację Numer referencyjny wysłanego dokumentu oraz Skrót wysłanego dokumentu. Dane te należy zapisać do pliku tekstowego używając przycisku Zapisz numer referencyjny i skrót wysłanego dokumentu do pliku tekstowego. Numer referencyjny wysłanego dokumentu niezbędny będzie do sprawdzenia statusu i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).W celu weryfikacji poprawności wysłania dokumentu należy kliknąć przycisk Dalej i czekać na pojawienie się kolejnego okna kreatora. Strona 40 z 80

41 W przypadku negatywnej weryfikacji danych w systemie e-deklaracje wyświetlony zostanie odpowiedni (w zależności od rodzaju błędu) status dokumentu. Każdy status z grupy 4XX (większy lub równy 400 ) oznacza, że dokument został odrzucony (niezłożony do systemu e-deklaracje). W takiej sytuacji należy zapoznać się z opisem błędu, a następnie kliknąć przycisk Zakończ, poprawić błędy w formularzu i ponownie rozpocząć procedurę wysyłania dokumentu. Pozytywna weryfikacja danych w systemie e-deklaracje spowoduje wyświetlenie statusu o symbolu 200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Równocześnie aktywny stanie się przycisk Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), który umożliwi pobranie UPO (zostanie otwarte nowe okno przeglądarki internetowej z wpisanym w formularzu numerem referencyjnym dokumentu). Po pobraniu UPO należy kliknąć przycisk Zakończ. W przypadku statusów 301, 302 i 303 oznacza to dalsze przetwarzanie dokumentu, aktywny staje się przycisk Sprawdź ponownie. Status wysłanego dokumentu można Strona 41 z 80

42 będzie również sprawdzić później, po zakończeniu działania kreatora podpisywania i wysyłania (co zostało opisane w kolejnych rozdziałach instrukcji). Kliknięcie przycisku Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) spowoduje przekierowanie do nowego okna domyślnej przeglądarki internetowej i otwarcie w nim interaktywnego formularza UPO. W związku z koniecznością nawiązania połączenia ze stroną internetową udostępniającą formularz UPO operacja ta może zająć jakiś czas i należy czekać na otwarcie się strony z formularzem UPO. Numer referencyjny niezbędny do pobrania UPO zostaje przeniesiony automatycznie w odpowiednie pole formularza. Strona 42 z 80

43 8. ZŁOŻENIE WNIOSKU PIT-WZ PRZEZ APLIKACJĘ E- DEKLARACJE DESKTOP W celu złożenia wniosku PIT-WZ przy użyciu formularza interaktywnego w aplikacji e-deklaracje Desktop niezbędny jest: - komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x lub Windows 10) i skonfigurowanym dostępem do Internetu - zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader i środowisko uruchomieniowe Adobe AIR - aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader pobrana ze strony Portalu Podatkowego (dostępna tutaj) - aplikacja e-deklaracje Desktop (dostępna tutaj) Więcej informacji w zakresie wymagań technicznych składania formularzy interaktywnych w Instrukcji aplikacji e-deklaracje Desktop Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce e-deklaracje, Do pobrania Wszystkie pozycje obowiązkowe (lub stające się takimi na skutek wypełniania formularza) oznaczane są czerwoną ramką. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu wyświetlona zostanie podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Krok 1 Należy w otworzyć aplikację e-deklaracje Desktop i wybrać z katalogu formularzy, w roku 2017 wniosek PIT-WZ. Następne kroki analogiczne jak Krok 2 Krok 15 w Rozdziale Złożenie wniosku PIT-WZ przy użyciu formularza interaktywnego Strona 43 z 80

44 9. ZŁOŻENIE WNIOSKU PIT-WZ ZA POMOCĄ SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO BANKÓW KRAJOWYCH ALBO SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W celu złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Banku i SKOK musisz: - posiadać konto internetowe, - posiadać dostęp do Internetu, - Twój Bank, SKOK udostępnia usługę elektronicznego złożenia wniosku PIT-WZ z Twojego konta bankowego sprawdź w swoim Banku (w roku 2017 jedynie wybrane banki udostępniają PIT-WZ), SKOK (w roku 2017 żadna SKOK nie udostępnia PIT-WZ). - nie musisz posiadać podpisu elektronicznego wystarczy że zalogujesz się na swoje konto internetowe, wypełnisz wniosek PIT-WZ i wyślesz z systemu informatycznego banku, SKOK do administracji skarbowej. Wniosek uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku. Złożenie wniosku jest nieodpłatnie. Po wysłaniu wniosku PIT-WZ system nadaje wysłanemu wnioskowi 32 znakowy numer referencyjny, za pośrednictwem którego można sprawdzić status wysłanego wniosku PIT-WZ i pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Po założeniu wniosku będzie on dostępny na Twoim koncie. Także na koncie internetowym sprawdzisz status jego przetworzenia, pobierzesz i wydrukujesz. Ponadto banki PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING oferują usługę założenie profilu zaufanego w swoich systemach transakcyjnych, którym można podpisać wniosek PIT-WZ na Portalu Podatkowym i zaakceptować sporządzone na jego podstawie zeznanie podatkowe PIT-37. Więcej informacji w Twoim Banku i SKOK na koncie internetowym sprawdź już teraz! Strona 44 z 80

45 10. SPORZĄDZENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT-37 NA PODSTAWIE WNIOSKU PIT-WZ Jak podatnik zostanie poinformowany o sporządzeniu zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez podatnika wniosku PIT-WZ informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku PIT-WZ, o udostępnieniu na Portalu Podatkowym zeznania podatkowego PIT-37 za rok podatkowy. Teść wiadomości wysyłana do podatnika: Na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ oraz poprawnych informacji złożonych przez płatników i organy rentowe, administracja skarbowa udostępniła na Portalu Podatkowym Twoje zeznanie podatkowe PIT-37 za rok Uwaga! Udostępnione zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016 możesz zaakceptować albo odrzucić. Akceptacja w całości oznacza jego złożenie. Natomiast brak odrzucenia udostępnionego zeznania PIT- 37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r. będzie oznaczać jego akceptację w całości i będzie równoznaczne z jego złożeniem, a na wskazany adres zostanie wysłana informacja o złożeniu zeznania i możliwości pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). W celu akceptacji albo odrzucenia udostępnionego zeznania podatkowego, proszę skorzystać z poniższego odnośnika wpisując kod autoryzujący: XXXXX oraz adres Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: XXXXX oraz adres W jakim terminie zostanie sporządzone zeznanie podatkowe PIT-37 Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez podatnika poprawnego wniosku PIT-WZ (status przetworzenia wniosku 200 ), nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym, informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o udostępnieniu na Portalu Podatkowym zeznania PIT-37 za rok podatkowy Co należy zrobić po sporządzeniu zeznania podatkowego PIT-37 Podatnik po otrzymaniu wiadomości z informacją o sporządzeniu dla niego (małżonka - w przypadku rozliczenia wspólnego) na podstawie wniosku PIT-WZ zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016, może albo zaakceptować w całości sporządzone przez administrację skarbowa zeznanie podatkowe albo je w całości odrzucić. Strona 45 z 80

46 Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie. Odrzucenie oznacza brak akceptacji wtedy roczne rozliczenie nie zostało złożone przez podatnika i powinien złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej lub papierowo. Brak akceptacji albo odrzucenia sporządzonego przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r., oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem Akceptacja Podatnik może zaakceptować sporządzone zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r. Akceptacja sporządzonego przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 oznacza, że zostało ono złożone. W celu zaakceptowania sporządzonego rozliczenia PIT-37 należy: - po uzyskaniu informacji o sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie wniosku odszukać udostępnione zeznania podatkowe - sprawdzić poprawność wykazanych danych (sporządzone zeznanie podatkowe nie można korygować) - wybrać przycisk AKCEPTUJ - wybrać rodzaj podpisu: dane autoryzujące, profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, - podpisać zeznanie podatkowe PIT-37 - pobrać UPO w przypadku poprawnego złożenia rozliczenia i uzyskania statusu Odrzucenie Podatnik może zaakceptować sporządzone zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r. Odrzucenie sporządzonego przez administrację skarbową zeznania podatkowego oznacza, że nie zostało ono złożone. W celu odrzucenia sporządzonego rozliczenia PIT-37 należy: - po uzyskaniu informacji o sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie wniosku odszukać udostępnione zeznania podatkowe - sprawdzić poprawność wykazanych danych (sporządzone zeznanie podatkowe nie można korygować) - wybrać przycisk ODRZUĆ Odrzucenie oznacza, że zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy nie zostało złożone przez podatnika i powinien złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej lub papierowo.! W przypadku odrzucenia zeznania podatnik składa zeznanie na dotychczasowych zasadach, w formie elektronicznej lub papierowo. UWAGA! Złożenie zeznania PIT-37, po odrzuceniu sporządzonego przez administrację skarbową zeznania PIT-37, musi nastąpić w terminie do 2 maja 2017 r Brak działania Podatnik może zaakceptować albo odrzucić sporządzone zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r. Jeśli nie zrobi tego w terminie do 2 maja 2017 r., to oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem. Strona 46 z 80

47 10.4. Czy zeznanie podatkowe zawsze zostanie sporządzone Nie. Administracja skarbowa po złożeniu przez podatnika poprawnego wniosku PIT-WZ dokonuje weryfikacji na podstawie posiadanych danych, czy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego PIT-37, oraz w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, czy nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające wspólne rozliczenie. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku PIT-WZ, administracja skarbowa informuje podatnika na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o braku podstaw do sporządzenia na Portalu Podatkowym zeznania PIT-37 za rok podatkowy Odmowa sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ W przypadku stwierdzenia braku możliwości sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ, administracja skarbowa w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, informuje podatnika na adres poczty elektronicznej, o braku podstaw do udostępnienia zeznania podatkowego na podstawie złożonego wniosku, wskazując jednocześnie przyczynę odmowy. Strona 47 z 80

48 11. SPORZADZENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO NA PODSTAWIE WNIOSKU PIT-WZ KROK PO KROKU Krok 1 Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku PIT-WZ informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o udostępnieniu na Portalu Podatkowym zeznania podatkowego PIT-37 za rok podatkowy. Teść wiadomości wysyłana do podatnika: Na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ oraz poprawnych informacji złożonych przez płatników i organy rentowe, administracja skarbowa udostępniła na Portalu Podatkowym Twoje zeznanie podatkowe PIT-37 za rok Uwaga! Udostępnione zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2016 możesz zaakceptować albo odrzucić. Akceptacja w całości oznacza jego złożenie. Natomiast brak odrzucenia udostępnionego zeznania PIT- 37 za rok 2016 w terminie do 2 maja 2017 r. będzie oznaczać jego akceptację w całości i będzie równoznaczne z jego złożeniem, a na wskazany adres zostanie wysłana informacja o złożeniu zeznania i możliwości pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). W celu akceptacji albo odrzucenia udostępnionego zeznania podatkowego, proszę skorzystać z poniższego odnośnika wpisując kod autoryzujący: XXXXX oraz adres Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: XXXXX oraz adres Krok 2 W następnym kroku należy skorzystać z linka zamieszczonego w formularzu lub wybrać na stronie Portalu Podatkowego Wyszukaj/Sprawdź status deklaracji wpisując adres wskazany w wiadomości informującej o sporządzeniu zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ. Krok 3 Po wpisaniu poprawnych danych wyświetlone zostanie sporządzone na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie podatkowe PIT-37. Strona 48 z 80

49 Krok 4 Udostępnione zeznanie podatkowe PIT-37 należy sprawdzić, a następnie zaakceptować albo odrzucić wybierając przycisk Akceptuj albo Odrzuć. Krok 5 Akceptacja udostępnionego zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ oznacza jego złożenie. W tym celu należy wybrać Akceptuj a na oknie pojawi się informacja o danych od płatników na podstawie których udostępnione zostało zeznanie podatkowe PIT-37. Strona 49 z 80

50 Krok 6 Akceptacja udostępnionego zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ oznacza jego złożenie. W tym celu należy wybrać Akceptuj a na oknie pojawi się informacja o danych od płatników na podstawie których udostępnione zostało zeznanie podatkowe PIT-37.! Brak akceptacji czy odrzucenia udostępnionego na podstawie wniosku PIT-WZ zeznania PIT-37 w terminie do 2 maja 2017 r. oznaczać będzie jego akceptację i złożenie. Krok 7 Jeśli podatnik Akceptuje udostępnione na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie podatkowe PIT-37, wybiera przycisk Dalej, a następnie rodzaj podpisu jakim zaakceptuje PIT-37. Zeznanie PIT-37 można zaakceptować podpisując: danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) kwalifikowanym podpisem elektronicznym Profilem Zaufanym epuap w przypadku PIT-WZ wysyłanego przy użyciu bankowości elektronicznej również danymi autoryzującymi banku. Strona 50 z 80

51 Krok 8 Po złożeniu podpisu należy wysłać dokument wybierając przycisk Wyślij. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o złożeniu rozliczenia PIT-37. Krok 9 Na na adres wskazany we wniosku PIT-WZ zostanie wysłana informacja potwierdzająca wysłanie zeznania, z kodem i linkiem, który umożliwia odnalezienie złożonego zeznania podatkowego. Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Pomyślnie złożono dokument Deklaracja PIT-37. Przedłożenie dokumentu nie jest równoznaczne z przyjęciem dokumentu przez administrację skarbową. Potwierdzeniem przyjęcia (złożenia) dokumentu przez administrację skarbową jest wygenerowanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), po uzyskaniu przez ten dokument statusu 200. W celu sprawdzenia statusu przetwarzania dokumentu oraz pobrania wygenerowanego UPO (po poprawnej weryfikacji dokumentu) proszę skorzystać z poniższego odnośnika: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: 4n5cz1z oraz adres Wiadomość wygenerowana automatycznie po przedłożeniu dokumentu na Portalu Podatkowym, prosimy na Krok 10 Po zmianie statusu przetworzenia deklaracji na adres zostaje wysłana o zmianie statusu i możliwości pobrania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Strona 51 z 80

52 12. PODPISYWANIE WNIOSKU PIT-WZ I ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT-37 SPORZĄDZONEGO NA PODSTAWIE WNIOSKU Po wypełnieniu wniosku PIT-WZ i akceptując sporządzone na podstawie złożonego wniosku zeznanie podatkowe PIT-37 należy je podpisać za pomocą wybranego rodzaju podpisu: Uwaga! Podpis danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) Podpis certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Podpis Profilem Zaufanym epuap. za pośrednictwem bankowości elektronicznej korzystając z mechanizmów bankowych które polega na logowaniu do banku, wypełnieniu formularza i wysłaniu z banku bez użycia podpisu. PIT-37 dostępny jest jedynie na portalu podatkowym niezależnie czy podatnik wyśle go korzystając z interaktywnego formularza, aplikacji e-deklaracje Desktop, rachunku bankowego, czy z portalu podatkowego. Podpisanie sporządzonego przez administrację skarbową zeznania rocznego PIT-37 możliwe jest jedynie przez portal podatkowy. Krok Podpis danymi autoryzującymi Formularz online W celu podpisania zeznania podatkowego danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) należy w sekcji WYBIERZ RODZAJ PODPISU zaznaczyć opcję Podpis danymi autoryzującymi. Dane podatnika, który składa podpis widoczne są w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE. W celu podpisania dokumentu należy wprowadzić prawidłową kwotę przychodu za rok, poprzedzający rok, za który składane jest zeznanie podatkowe. Składając dokument w roku 2017 należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym lub rocznym rozliczeniu podatku za rok 2015, a gdy nie było składane to wpisać 0 zero. Jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć, w przypadku: PIT-28 (19) - poz. 45 lub PIT-36 (22) - poz. 90 albo poz.141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-36L (11) - poz. 13 albo poz. 18 lub PIT-37 (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-38 (10) - poz. 24 lub PIT-39 (7) - poz. 20 lub PIT-40 (22) - poz. 57 lub PIT-40A(18) - poz. 38 Strona 52 z 80

53 W przypadku, gdy podatnik za rok 2015 nie składał żadnego z ww. zeznań/rozliczeń w polu kwota przychodu powinien wpisać wartość 0 (zero). Krok 2 Po uzupełnieniu niezbędnych danych należy wybrać przycisk Wyślij. Krok 3 Po wysłaniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno w którym dwukrotnie należy wpisać adres , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie złożonego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Krok 1 W celu podpisania i wysłania dokumentu, w przypadku używania Adobe Reader w starszej wersji 8 lub 9 należy nacisnąć przycisk Podpisz i wyślij znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu Adobe Reader. W przypadku używania Adobe Reader w wersji 10 lub 11 zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia lub Rozszerzone (w zależności od zainstalowanej aktualizacji wersji). Po naciśnięciu przycisku, po prawej stronie należy rozwinąć E-Deklaracje, a następnie wybrać Podpisz i wyślij. Dla Adobe Acrobat Reader DC za pomocą przycisku: Narzędzia -> e-deklaracje -> Podpisz i wyślij Strona 53 z 80

54 W przypadku używania Adobe Acrobat Reader DC zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia ->e-deklaracje. Krok 2 Po naciśnięciu przycisku Podpisz i wyślij uruchomiony zostaje kreator podpisywania i wysyłania danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. W pierwszym oknie kreatora należy kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym oknie kreatora wyświetlony zostanie dokument w formacie XML zawierający dane dokumentu do podpisu. Po weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk Dalej przejdziemy do kolejnego etapu podpisywania dokumentu. Wniosek PIT-WZ składany przy użyciu formularza interaktywnego może! być podpisany podpisem: - danymi autoryzującymi (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących), - kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wysyłania dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących (podając kwotę przychodu) należy wybrać Dane autoryzujące. Krok 3 Po wybraniu podpisu Dane autoryzujące w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania dokumentu należy podać kwotę przychodu za rok 2015, będącą równocześnie jednym z elementów użytego podpisu. W tym oknie kreatora można również odnaleźć podpowiedź, co rozumieć przez kwotę przychodu za rok 2015, a jeśli zeznanie nie było składane to wartość zero 0. Aby przejść do kolejnego okna należy kliknąć przycisk Dalej. Strona 54 z 80

55 12.2. Podpis certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Formularz online Krok 1 W celu podpisania dokumentu certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy w sekcji WYBIERZ RODZAJ PODPISU zaznaczyć opcję Podpis certyfikatem kwalifikowanym oraz wybrać przycisk Podpisz. Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z pytaniem czy chcemy uruchomić aplikację służącą do złożenia podpisu. W oknie tym należy wybrać przycisk Run. Strona 55 z 80

56 Krok 3 W kolejnym oknie należy wprowadzić kod PIN do klucza, a następnie wybrać przycisk Akceptuj. Ekran apletu do podpisu może być różny. Krok 4 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony na rysunku poniżej. Po zapoznaniu się z komunikatem należy wybrać przycisk Koniec. Krok 5 Nastąpi powrót do formularza z wyborem rodzaju podpisu, na którym będzie widoczna informacja, że dokument został podpisany i należy kliknąć przycisk Wyślij, w celu złożenia dokumentu. Strona 56 z 80

57 Krok 6 Po wysłaniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym dwukrotnie należy wpisać adres , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie wysłanego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Krok 1 Analogicznie jak w pkt Krok 1 2 Następnie należy wybrać rodzaj podpisu Certyfikat kwalifikowany i wybrać Dalej Więcej informacji znajduje się w Rozdziale Podpis Profilem Zaufanym epuap! Profilem Zaufanym e-puap może być podpisany: - wniosek PIT-WZ - zeznanie podatkowe PIT-37 składany przy użyciu formularza online na Portalu Podatkowym Krok 1 W celu podpisania dokumentu Profilem Zaufanym epuap należy w sekcji WYBIERZ RODZAJ PODPISU zaznaczyć opcję Podpis Profilem Zaufanym oraz wybrać przycisk Podpisz. Strona 57 z 80

58 Krok 2 Po wybraniu przycisku PODPIS pojawia się okno jak niżej. Po wybraniu Kliknij tutaj aby przejść do podpisu następuje przekierowanie do strony internetowej epuap. Krok 3 Na stronie epuap należy się zalogować używając loginu i hasła do systemu. Krok 4 Po wpisaniu loginu i hasła wyświetla się okno, gdzie należy wybrać Podpisz profilem zaufanym Strona 58 z 80

59 Krok 5 Pojawia się okno, gdzie należy dokonać autoryzacji w celu podpisania dokumentu Krok 6 Po podpisaniu dokumenty następuje przekierowanie do strony z informacją, czy dokument został podpisany czy nie. Należy zamknąć tą stronę i powrócić do wysyłania formularza. Na stronie będzie widoczna informacja o podpisaniu dokumentu. Następnie należy nacisnąć przycisk Wyślij Krok 7 Po naciśnięciu przycisku Wyślij pojawia się okno, w które należy wprowadzić adres , na który zostanie wysłana informacja o wysłaniu oświadczenia wraz z kodem autoryzującym umożliwiającym odnalezienie dokumentu oraz informacja o zmianie statusu przetworzenia dokumentu. Strona 59 z 80

60 Krok 8 Po wysłaniu dokumentu pojawia się informacja o wysłaniu dokumentu Krok 9 Na wskazany adres zostanie wysłana informacja potwierdzająca wysłanie dokumentu wraz z kodem autoryzującym umożliwiającym odnalezienie dokumentu Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Pomyślnie złożono dokument Oświadczenie PIT-WZ wersja 1. Przedłożenie dokumentu nie jest równoznaczne z przyjęciem dokumentu przez administrację skarbową. Potwierdzeniem przyjęcia (złożenia) dokumentu przez administrację skarbową jest wygenerowanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), po uzyskaniu przez ten dokument statusu 200. W celu sprawdzenia statusu przetwarzania dokumentu oraz pobrania wygenerowanego UPO (po poprawnej weryfikacji dokumentu) proszę skorzystać z poniższego odnośnika: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: h9xtttz oraz adres Wiadomość wygenerowana automatycznie po przedłożeniu dokumentu na Portalu Podatkowym, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych - Strona 60 z 80

61 Krok 10 Po zmianie statusu przetworzenia dokumentu na wskazany adres zostanie wysłana informacja Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Status przetwarzania złożonego przez Ciebie dokumentu PIT-WZ został zmieniony. Odszukaj swój dokument przy użyciu adresu oraz kodu autoryzującego otrzymanych po złożeniu dokumentu. Jeśli dokument uzyskał status 200 pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest dowodem złożenia dokumentu. W celu odnalezienia dokumentu możesz skorzystać z poniższego linku: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Wiadomość wygenerowana automatycznie po zmianie statusu przetwarzania deklaracji podatkowej, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych - Strona 61 z 80

62 13. ZAPISYWANIE PIT-WZ DO PÓŹNIEJSZEJ EDYCJI! Przed wysłaniem wniosku PIT-WZ do administracji skarbowej można je zapisać pobrane i powrócić do niego później. Samo zapisanie wniosku nie oznacza jego wysłania. Na każdym etapie wypełniania wniosku PIT-WZ podatnik ma możliwość zapisania wersji roboczej tego wniosku do późniejszej edycji Formularz online na Portalu Podatkowym W tym celu należy: Krok 1 Wybrać przycisk Zapisz i zakończ później, który widoczny jest na dokumencie Krok 2 Po wybraniu opisywanego przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać adres a następnie go potwierdzić. Na podany adres zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie zapisanego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK. Krok 3 W kolejnym oknie wyświetlona zostanie informacja o pomyślnym zapisaniu dokumentu oraz kod autoryzujący który zostanie wysłany automatycznie na podany przez podatnika adres Strona 62 z 80

63 Krok 3 Po zapisaniu dokumentu na wskazany adres jest wysyłana informacja: Dokument dla podmiotu: Anna Testowa Pomyślnie zapisano dokument Wniosek PIT-WZ Dokument został zapisany, ale nie został wysłany do urzędu skarbowego. Aby powrócić do zapisanego dokumentu proszę skorzystać z poniższego odnośnika: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: sr2x66 oraz adres Wiadomość wygenerowana automatycznie po zapisaniu dokumentu na Portalu Podatkowym, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych Formularz interaktywny Formularza interaktywny przed rozpoczęciem wypełniania należy zapisać na swoim komputerze w wybranym przez siebie miejscu Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu zapisania formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Zapisz kopię roboczą Strona 63 z 80

64 14. WYSZUKIWANIE ZAPISANEGO WNIOSKU PIT-WZ Formularz online W celu wyszukania zapisanego wniosku PIT-WZ, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 7 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i kliknąć Wyszukaj/sprawdź status wniosku (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 8 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Krok 9 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany we wniosku PIT-WZ oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 64 z 80

65 Krok 4 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze (w miejscu gdzie wniosek został zapisany) i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia Strona 65 z 80

66 15. WYSZUKANIE WYSŁANEGO DOKUMENTU Formularz online W celu wysłanego dokumentu należy: Krok 1 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i kliknąć Wyszukaj/sprawdź status wniosku (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 2 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Krok 3 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany we wniosku PIT-WZ oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 66 z 80

67 Krok 10 Na ekranie zostanie wyświetlony wysłany dokument. W przypadku złożonego zeznania podatkowego podatnik będzie miał możliwość: wydruku wyszukanego dokumentu lub pobrania go w formacie pdf (przycisk Drukuj). Sposób pobrania (wydruku) dokumentu został opisany w rozdziale Pobranie (wydruk) złożonego dokumentu pobrania dokumentu w formacie XML (link Pobierz dokument XML w sekcji Co dalej). Sposób pobierania dokumentu został opisany w rozdziale Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.. pobrania UPO w formacie XML (link Pobierz UPO XML) możliwość taka jest tylko dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Status taki oznacza, że złożony dokument jest poprawny i podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Sposób pobierania dokumentu został opisany w rozdziale Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.. wyświetlenia (pobrania) UPO w formacie.pdf (link UPO PDF) możliwość taka jest tylko dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Sposób pobierania UPO w formacie pdf bądź xml dokumentu został opisany w rozdziale Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.. Na formularzu będzie także widoczny aktualny status złożonego wniosku (sekcja Szczegóły statusu). Strona 67 z 80

68 Jeśli wyszukany dokument ma status 301 można odświeżyć ten status korzystając z klawisza F5. Po zmianie statusu dokumentu podatnik otrzyma z informacją o zmianie statusu Formularz interaktywny Aby sprawdzić status złożonego dokumentu przy użyciu formularza interaktywnego, można to zrobić: - w momencie jego wysyłania wybierając przycisk Dalej Strona 68 z 80

69 - po wysłaniu dokumentu: - przy użyciu formularza UPO wpisując numer referencyjny nadany wysłanemu dokumentowi (formularz UPO) - sprawdzając w dowolnym formularzu interaktywnym komputera z którego wysłany został dokument Rejestr wysyłek i po wybraniu numeru referencyjnego z listy dokumentów wysłanych, należy wybrać przycisk Sprawdź status Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu przy użyciu aplikacji e-deklaracje Desktop, należy w aplikacji wyszukać złożony formularz w zakładce Moje rozliczenia i sprawdzić status wybierając przycisk Sprawdź status Strona 69 z 80

70 15.4. Statusu wysłanych dokumentów W systemie możliwe są następujące statusy przetwarzania dokumentów złożonych drogą elektroniczną: 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. 300 Brak dokumentu. 301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu. 302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu. 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu. 400 Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem. 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd. 402 Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji. 403 Dokument z niepoprawnym podpisem. 404 Dokument z nieważnym certyfikatem. 405 Dokument z odwołanym certyfikatem. 406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. 407 Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką. 408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. 409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. 410 Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą. 411 Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym. 412 Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia). 413 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów. 414 Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu). 415 Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików. 416 Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony. 418 Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego. 419 Brak zaznaczenia celu złożenia formularza, jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania). 422 Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących, może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną. Strona 70 z 80

71 Krok POBRANIE (WYDRUK) ZŁOŻONEGO WNIOSKU I ZEZNANIA PODATKOWEGO W celu pobrania złożonego wniosku PIT-WZ i zeznania podatkowego PIT-37 do wydrukowania należy wyszukać żądany dokument tak, jak zostało to opisane w rozdziale Wyszukiwanie zapisanego wniosku PIT-WZ Formularz online W celu wyszukania zapisanego wniosku PIT-WZ, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 11 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i kliknąć Wyszukaj/sprawdź status wniosku (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 12 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany we wniosku PIT-WZ oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 71 z 80

72 Krok 4 Krok 13 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze (w miejscu gdzie wniosek został zapisany) i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę. Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia Strona 72 z 80

73 wyszukanie wysłanego dokumentu. Następnie będąc na formularzu wyszukanego zeznania należy wybrać przycisk Drukuj. Krok 2 Po naciśnięciu opisywanego przycisku formularz zeznania zostanie wyświetlony na ekranie w postaci pliku pdf. Rysunek poniżej przedstawia tylko pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT-37. Krok 3 W przypadku, gdy przeglądarka blokuje wyskakujące okienka na ekranie pojawi się informacja przedstawiona na zrzucie poniżej: Wówczas w celu pobrania dokumentu do wydrukowania należy kliknąć link wskazany na zrzucie czerwoną strzałką. Na ekranie zostanie wyświetlone zeznanie podatkowe w formacie pdf. Zeznanie takie można zapisać na dysku komputera lub wydrukować. Strona 73 z 80

74 17. POBRANIE URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU ORAZ ZŁOŻONEGO DOKUMENTU W FORMACIE XML Po wyszukaniu zeznania podatkowego tak, jak zostało to opisane w rozdziale 14 Wyszukiwanie zapisanego wniosku PIT-WZ Formularz online W celu wyszukania zapisanego wniosku PIT-WZ, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 14 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) i kliknąć Wyszukaj/sprawdź status wniosku (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 15 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany we wniosku PIT-WZ oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 74 z 80

75 Krok 4 Krok 16 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze (w miejscu gdzie wniosek został zapisany) i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę. Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia Strona 75 z 80

76 wyszukanie wysłanego dokumentu podatnik ma możliwość: pobrania wyszukanego dokumentu w formacie xml pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru w formacie xml - możliwość taka jest dopiero po zweryfikowaniu przez system poprawności danych oraz autentyczności złożonych dokumentów czyli dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO wyświetlenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru - możliwość taka jest tylko dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) stanowi dowód i potwierdza termin złożenia dokumentu. Posiadanie przez podatnika UPO traktowane jest przez administrację skarbową jako dowód złożenia zeznania drogą elektroniczną analogicznie jak potwierdzenie nadania listu poleconego w placówce pocztowej lub potwierdzenie uzyskane przy złożeniu zeznania w siedzibie urzędu skarbowego. Z uwagi na fakt, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin złożenia zeznania powinno się taki dokument zachować do czasu przedawnienia.! Pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest jedynym potwierdzeniem przyjęcia formularza przez administrację skarbową. Krok Pobierz dokument XML Aby pobrać wyszukany dokument w formacie xml należy będąc w oknie informacji o wyszukanym dokumencie wybrać link Pobierz dokument XML znajdujący się w panelu bocznym w sekcji Co dalej. Dokument xml można pobrać wyłącznie dla dokumentów ze statusem 200. Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją na temat pobierania plików. Podatnik ma możliwość wyświetlenia pliku dokumentu w formacie xml na ekranie komputera lub zapisania pliku na dysku. Strona 76 z 80

77 Krok 3 Dokument w formacie xml będzie wyglądał jak na przykładowym zrzucie poniżej: Krok Pobierz UPO XML Aby pobrać UPO w formacie xml dla wyszukanego dokumentu należy będąc w oknie informacji o wyszukanym dokumencie wybrać link Pobierz UPO XML znajdujący się w panelu bocznym w sekcji Co dalej. Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją na temat pobierania plików (patrz: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Podatnik ma możliwość wyświetlenia pliku UPO w formacie xml na ekranie komputera lub zapisania pliku na dysku. Krok 3 Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie xml będzie wyglądało jak na przykładowym zrzucie poniżej: Strona 77 z 80

78 Krok Wyświetl UPO Aby wyświetlić UPO dla wyszukanego dokumentu należy będąc w oknie informacji o wyszukanym dokumencie wybrać link UPO PDF znajdujący się w panelu bocznym w sekcji Co dalej. Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją na temat pobierania plików. Podatnik ma możliwość zapisania na dysku pliku UPO w formacie html Krok 3! Pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest jedynym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez administrację skarbową. Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie html będzie wyglądało jak na przykładowym zrzucie poniżej: Strona 78 z 80

79 Strona 79 z 80

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP Instrukcja dla Użytkownika Usługi o przekazaniu 1% podatku OPP Wersja: 0.2 Warszawa, dnia 15-03-2017 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli... 3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel PIT-OP...

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU stowarzyszenie@wspieramratownictwo.pl www.wspieramratownictwo.pl Korzystanie z formularza interaktywnego na przykładzie PIT-37 www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR)

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 10-03-2016 r. Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 (PFR) PIT-38 Kontrakt: e-podatki Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 09-03-2015 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli...

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno szkoleniowe

Spotkanie informacyjno szkoleniowe Spotkanie informacyjno szkoleniowe - Jak złożyć PIT przez Internet - Ulga prorodzinna i internetowa 28 stycznia 2014 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi Uwagi organizacyjne: - na indywidualne pytania odpowiadamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

PIT przez INTERNET. DEKLARACJE: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikamia za 2017 r.

PIT przez INTERNET. DEKLARACJE: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikamia za 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin zachodniopomorskie.kas.gov.pl kas.gov.pl PIT przez INTERNET DEKLARACJE: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,PIT-16A,

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE.

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE. PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW 1 2 Zaloguj się do swojego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ` elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Akt prawny do ogłoszenia przekazanie do RCL wersja 2.0 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i chcesz, aby Twoja składka emerytalna w wysokości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Osoby Fizycznej Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Departament Informatyzacji Usług Publicznych Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2016 opatrywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski. Wersja 1.1 Data: 2015.03.26 Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski. Sporządził: Sprawdziła: Burkot Piotr Chimowicz Damian Emilia Jezierska

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo