KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE"

Transkrypt

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

3 Umowy w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne (PRO) Tryb zawierania umów : konkurs ofert Planowany okres obowiązywania umów: 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Ustalenie warunków finansowych: na 6 miesięcy ( 1 lipca 2014 r. 31 grudnia 2014 r.)

4 Obszary kontraktowania Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy powiaty Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki, program badań prenatalnych oraz program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) etap podstawowy 5 subregionów (grup powiatów): l. p Nazwa subregionu Powiaty 1. Krakowski miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, proszowicki, myślenicki, miechowski, bocheński 2. Tarnowski miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski 3. Sądecki miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki 4. Małopolska Zachodnia powiaty chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, olkuski 5. Podhalański powiaty: tatrzański, suski, nowotarski Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny, etap pogłębionej diagnostyki oraz program profilaktyki chorób odtytoniowych etap specjalistyczny - województwo

5 Oczekiwana cena za punkt Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - 9,15 zł. Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki - 10,00 zł. Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny - 8,60 zł. Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki - 10,00 zł. Program badań prenatalnych - 11,00 zł. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) etap podstawowy - 6,50 zł. Program profilaktyki chorób odtytoniowych etap specjalistyczny - 8,50 zł.

6 Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U.2013, poz ) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2013 roku) Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

7 Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa NFZ zawiera załączniki załącznik nr 1 - Katalog zakresów i świadczeń załącznik nr 2 - Wzór umowy załącznik nr 3 Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy załącznik nr 4 - Zasady realizacji programu profilaktyki raka piersi załącznik nr 5 - Zasady realizacji programu badań prenatalnych załącznik nr 6 Zasady realizacji programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

8 Załącznik nr 1 do zarządzenia katalog zakresów i świadczeń Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń Kod świadczenia Nazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 2, PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI KOLPOSKOPIA KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI w pracowni stacjonarnej PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - w pracowni mobilnej PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni stacjonarnej PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI w pracowni stacjonarnej PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI w pracowni mobilnej PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA USG PIERSI BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY; KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE) BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNĄ DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST.-PAT.) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH 15 30

9 Załącznik nr 1 do zarządzenia katalog zakresów i świadczeń Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń Kod świadczenia Nazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia PORADA GENETYCZNA - PROGRAM NFZ BADANIA BIOCHEMICZNE - AFP PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY BADANIA BIOCHEMICZNE - PAP P-A BADANIA BIOCHEMICZNE - BETA-HCG BADANIA BIOCHEMICZNE - ESTRIOL BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE BADANIA GENETYCZNE OBEJMUJĄCE MOLEKULARNĄ I BIOCHEMICZNĄ OCENĘ MATERIAŁU PŁODOWEGO - PROGRAM NFZ AMNIOPUNKCJA - PROGRAM NFZ BIOPSJA TROFOBLASTU - PROGRAM NFZ KORDOCENTEZA - PROGRAM NFZ PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM (po 3, 6, 12 m-cach) PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY) 0, SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 4

10 Kody resortowe komórek organizacyjnych w PRO Kod zakresu Nazwa zakresu Kod resortowy Nazwa komórki Mammografia - etap podstawowy w pracowni stacjonarnej Mammografia - etap podstawowy w pracowni mobilnej 7242 Pracownia mammografii 7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 7290 Mobilna pracownia badań diagnostycznych 7242 Pracownia mammografii Mammografia - etap pogłębionej diagnostyki 7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 7210 Pracownia USG 1240 Poradnia onkologiczna 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi 1540 Poradnia chirurgii onkologicznej Cytologia diagnostyczna 7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 7140 Pracownia cytologiczna 1450 Poradnia ginekologiczno - położnicza Cytologia - pogłębiona diagnostyka 1452 Poradnia ginekologiczna 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej 1240 Poradnia onkologiczna

11 Kody resortowe komórek organizacyjnych w PRO c.d. Kod zakresu Nazwa zakresu Kod resortowy Nazwa komórki 1454 Poradnia patologii ciąży Badania prenatalne 1210 Poradnia genetyczna 1452 Poradnia ginekologiczna 1450 Poradnia ginekologiczno - położnicza 4450 Oddział ginekologiczno-położniczy Profilaktyka chorób odtytoniowych - etap specjalistyczny 4452 Oddział ginekologiczny 4454 Oddział patologii ciąży 0010 Poradnia (gabinet) lekarza POZ 0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego 1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc 1272 Poradnia chorób płuc 1740 Poradnia leczenia uzależnień 1742 Poradnia antynikotynowa Profilaktyka chorób odtytoniowych - etap podstawowy 0010 Poradnia (gabinet) lekarza POZ 0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

12 Program profilaktyki raka piersi Program adresowany jest do kobiet w wieku lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów: - nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy; - otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2013 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy (rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2) Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi Świadczenia wykonywane w ramach Programu: - badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne) wraz z opisem.

13 Program profilaktyki raka piersi etap podstawowy warunki realizacji personel Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ (zał. nr 4) Personel zgodnie z Rozporządzeniem MZ Kryteria szczegółoweuzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do kwalifikacji personelu: Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji lekarz: specjalista radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych co najmniej dwóch lekarzy technik elektroradiologii: z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu mammografii a) doświadczenie lekarzy w ocenie mammografii - dokonywanie przez każdego z lekarzy oceny co najmniej 500 mammografii skryningowych rocznie; b) doświadczenie techników elektroradiologów wykonywanie co najmniej 1000 mammografii rocznie kwalifikacje personelu : lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR Doświadczenie personelu : dokonywanie przez lekarza oceny co najmniej mammografii skryningowych rocznie

14 Program profilaktyki raka piersi etap podstawowy warunki realizacji - sprzęt i jakość tryb realizacji świadczenia: - ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: - mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi (szczegóły załącznik do Rozporządzenia MZ) wymogi dot. jakości: 1. pozytywny wynik kontroli jakości badań mammograficznych, przeprowadzanej co roku przez wojewódzki ośrodek koordynujący populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi; 2. pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć mammograficznych; - dopuszcza się możliwość realizowania świadczeń przez świadczeniodawców przystępujących do programu po raz pierwszy pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych oraz pozytywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dopuszcza się możliwość ponownego przystąpienia świadczeniodawcy do postępowania konkursowego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych.

15 Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki Program adresowany jest do kobiet skierowanych z etapu podstawowego z nieprawidłowym wynikiem Tryb realizacji świadczenia: - ambulatoryjny Świadczenia wykonywane w ramach Programu: porada lekarska, stanowiąca cykl następujących zdarzeń: skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania; wykonanie mammografii uzupełniającej lub wykonanie USG piersi (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz); wykonanie biopsji cienkoigłowej lub wykonanie biopsji gruboigłowej; podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania.

16 Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki - warunki realizacji Warunki realizacji świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Załącznik, poz. 3 ) Wymagane kwalifikacje - personel dla mammografii uzupełniającej: lekarz specjalista radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych (co najmniej dwóch lekarzy gdy wykonywana jest tylko mammografia uzupełniająca). technik elektroradiolog, z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu mammografii dla badania USG piersi: lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji dla biopsji cienkoigłowej z użyciem technik obrazowych: lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki, lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej, lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji dla biopsji gruboigłowej z użyciem technik obrazowych: lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki, lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej, lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji Inne wymagania: dostęp do badań histopatologicznych Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną mammografia uzupełniająca : mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi badania USG piersi: aparat USG z głowicą liniową, szerokopasmową, wielocząsteczkową o wysokiej rozdzielczości liniowej biopsja cienkoigłowa z użyciem technik obrazowych: zestaw do wykonywania biopsji cienkoigłowej (BAC) biopsja gruboigłowa z użyciem technik obrazowych: zestaw do wykonywania biopsji gruboigłowej

17 Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki - warunki realizacji Warunki realizacji świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem MZ Kryteria szczegółowe - uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do: Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ (zał. nr 4) Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji WAŻNE W ODNIESIENIU DO KOMPLEKSOWOŚCI szkolenia w zakresie kontroli jakości w kompleksowości świadczeń: ŚWIADCZEŃ: mammogarfii prowadzonego przez WOK w ŚWIADCZENIODAWCA świadczeniodawca musi wykonywać wszystkie procedury MUSI WYKONYWAĆ WSZYSTKIE prowadzonego przez PLTR, lub przez inną PROCEDURY określone w zakresie; OKREŚLONE W ZAKRESIE. Zgodnie z Załącznikiem, pozycja nr. 3 Program profilaktyki raka piersi etap diagnostyki pogłębionej kwalifikacji personelu : (techników elektroradiologów): wykonywanie co najmniej 1000 mammografii rocznie kwalifikacje personelu : lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; odbycie przez techników elektroradiologów oparciu o program zatwierdzony przez COK lub jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR aparatura i sprzęt: możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu)

18 Program profilaktyki raka szyjki macicy etap diagnostyczny Program adresowany jest do kobiet: w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia); badania przeprowadzane są raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka) - co 12 miesięcy Wyłączenie z Programu: rozpoznanie nowotworu złośliwego szyjki macicy. Po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) kobiety spełniające kryteria kwalifikacji do programu ponownie zostają nim objęte. Świadczenia wykonywane w ramach Programu: pobranie materiału do badania cytologicznego (etap podstawowy realizowany w poradni ginekologicznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/2013/DSOZ Prezesa NFZ); wykonanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego, przesłanego przez realizatora etapu podstawowego i jego opisanie w systemie informatycznym.

19 Program profilaktyki raka szyjki macicy etap diagnostyczny - warunki realizacji Zgodnie z Rozporządzeniem MZ warunki lokalowe: medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną personel: personel: a) lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej, b) diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub posiadający udokumentowane umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych; wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mikroskopy wysokiej jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400 razy. Kryteria szczegółoweuzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do: kwalifikacji personelu: - wykonywanie w pracowni badań cytologicznych w tym co najmniej cytologicznych ginekologicznych rocznie, oraz - wykonywanie przez każdą z osób dokonujących oceny preparatów (diagnosta laboratoryjny lub lekarz specjalista patomorfologii) co najmniej badań cytologicznych, w tym co najmniej badań cytologicznych ginekologicznych rocznie Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ (zał. nr 3) Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji kwalifikacje personelu: diagnosta laboratoryjny specjalista cytomorfologii medycznej doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej: co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa - ocenianie co najmniej badań cytologicznych ginekologicznych rocznie Inne: oczekiwanie na wynik badania do 7 dni wykonywanie przez pracownię powyżej badań cytologicznych ginekologicznych rocznie,

20 Program profilaktyki raka szyjki macicy etap pogłębionej diagnostyki Program adresowany jest do kobiet skierowanych z etapu podstawowego programu. Tryb realizacji świadczenia: - ambulatoryjny Świadczenia wykonywane w ramach Programu: kolposkopia lub kolposkopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych W przypadku rozpoznania nowotworu szyjki macicy lub innego schorzenia wymagającego leczenia specjalistycznego w zakresie onkologii skierowanie do dalszej diagnostyki lub leczenia poza programem

21 Program profilaktyki raka szyjki macicy etap pogłębionej diagnostyki - warunki realizacji Zgodnie z Rozporządzeniem MZ Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ (zał. nr 3) Kryteria szczegółowe-uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do: personel : lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, posiadający udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kolposkop, zestaw do pobierania wycinków; inne wymagania: a)zapewnienie dostępu do badań histopatologicznych, b)w przypadku rozpoznania nowotworu wymagane jest zgłaszanie do regionalnego rejestru nowotworów kompleksowości świadczeń: świadczeniodawca musi wykonywać wszystkie procedury określone w zakresie tj. zarówno kolposkopię, jak i kolposkopię z biopsją, przy czym dopuszcza się zlecanie wykonania badania histopatologicznego podwykonawcy.

22 Program badań prenatalnych Program adresowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat); wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka; stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową; stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. Do udziału w programie wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę.

23 Program badań prenatalnych Tryb realizacji świadczenia: - ambulatoryjny - szpitalny (w przypadku procedur inwazyjnych) Procedury nieinwazyjne badanie USG płodu badania biochemiczne komputerowa ocena ryzyka płodu na podstawie testów przesiewowych porada genetyczna Procedury inwazyjne pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG Badania genetyczne klasyczne badania cytogenetyczne cytogenetyczne badania molekularne analizę DNA w przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych

24 Program badań prenatalnych - warunki realizacji Warunki realizacji świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Załącznik, poz. 4 ) Wymagane kwalifikacje - personel 1. poradnictwo i badania biochemiczne: 2. poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych : co najmniej dwóch lekarzy, w tym co najmniej jeden lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, który posiada udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub inny lekarz specjalista np. pediatrii, genetyki klinicznej, którzy posiadają udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych 3. poradnictwo i badania genetyczne: lekarz specjalista genetyki klinicznej diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej 4. pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii posiadający zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności w tym zakresie; Warunki lokalowe wyposażenie w sprzęt oraz aparaturę medyczną 1. laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych; badania wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej. 2. aparat ultrasonograficzny komputer wraz z oprogramowaniem certyfikowanym, umożliwiającym kalkulację ryzyka wystąpienia aneuploidii zgodnie z kryteriami określonymi przez obowiązujące standardy i rekomendacje, wraz z aktualną licencją, program komputerowy obliczający ryzyko aberracji chromosomalnych wraz z aktualną licencją. 3. laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych mikroskop, termocykler, wirówka preparacyjna, pipeta automatyczna. 4. zestaw do pobierania materiału płodowego.

25 Program badań prenatalnych warunki realizacji Warunki realizacji świadczeń zgodne z Rozporządzeniem : Załącznik, poz. 4 Program badań prenatalnych oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435, z późn. zm.) Kryteria szczegółowe - uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do: kwalifikacje personelu: posiadanie certyfikatu sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i certyfikatu FMF (Fetal Medicine Foundation) w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych; aparatura i sprzęt: komputer wraz z oprogramowaniem certyfikowanym przez FMF, umożliwiającym kalkulację ryzyka wystąpienia aneuploidii zgodnie z kryteriami określonymi przez FMF, z aktualną licencją, Inne: - realizacja badań biochemicznych w laboratorium wykonującym badania określone w programie z zastosowaniem odczynników i aparatury spełniających kryteria określone przez FMF zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5%, - dostęp do pracowni genetycznej wykonującej badania określone w programie organizacja udzielania świadczeń: - w przypadku wskazań medycznych w ramach procedury należy zapewnić możliwość obserwacji pacjentki po zabiegu pobrania materiału do badań genetycznych Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji kompleksowa realizacja programu (wykonywanie wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki dopuszczalne jest podwykonawstwo w zakresie badań laboratoryjnych biochemicznych i genetycznych).

26 Program profilaktyki chorób odtytoniowych Populacja do której adresowany jest program: etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POChP do osób pomiędzy 40 a 65 r.ż. (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), którzy nie mieli badań spirometrycznych wykonanych w ramach programu w ciągu ostatnich 36 mc., u których nie zdiagnozowano wcześniej POCHP (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy), etap specjalistyczny adresowany do osób uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz dla zgłaszających się bez skierowania. Świadczeniobiorca może być objęty leczeniem w ramach programu tylko raz.

27 Program profilaktyki chorób odtytoniowych Świadczenia wykonywane w ramach Programu: etap podstawowy badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POChP, edukacja każdego świadczeniobiorcy, zaplanowanie terapii odwykowej, prowadzenie terapii odwykowej. Po 30 dniach, w przypadku niepowodzenia terapii skierowanie pacjenta do etapu specjalistycznego. etap specjalistyczny m. in. przeprowadzenie testu Fagerströma, ocena poziomu uzależnienia od tytoniu, motywacji do zaprzestania palenia, depresji (skala Becka), badanie przedmiotowe, ocenienie objawów abstynencji, oznaczenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, edukacja, ustalenie wskazań do terapii grupowej oraz farmakoterapii, zaplanowanie schematu leczenia i jego realizacja.

28 Program profilaktyki chorób odtytoniowych warunki realizacji Warunki realizacji świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Załącznik, poz. 1 ) Wymagane kwalifikacje - personel etap podstawowy personel: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej posiadający udokumentowane umiejętności w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu; dopuszcza się możliwość realizowania świadczenia przy dodatkowym udziale pielęgniarki posiadającej co najmniej ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego lub w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej etap specjalistyczny personel: lekarz specjalista posiadający udokumentowane umiejętności w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu, osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii lub specjalista psychoterapii uzależnień (osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), lub specjalisty psychoterapii uzależnień, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) lub osoba prowadząca psychoterapię (osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii) pielęgniarka lub położna przeszkolona w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu Warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt oraz aparaturę medyczną etap podstawowy aparat EKG, podstawowy zestaw reanimacyjny, spirometr lub przystawka spirometryczna spełniająca pozostałe wyposażenie: zestaw przeciwwstrząsowy, waga medyczna ze wzrostomierzem, zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, glukometr, otoskop, lodówka, kozetka lekarska, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków i wyrobów medycznych, telefon etap specjalistyczny aparat do pomiaru ciśnienia krwi, aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, waga lekarska ze wzrostomierzem

29 Program profilaktyki chorób odtytoniowych warunki realizacji Warunki realizacji świadczeń zgodne z Rozporządzeniem : Załącznik, poz. 1 Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) - etap podstawowy Kryteria szczegółowe - uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do: kwalifikacji personelu : - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej z certyfikatem leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydanym przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów), Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji Załączniku, poz. 1 Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) - etap specjalistyczny kwalifikacji personelu: - lekarze posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) Kwalifikacje personelu: prowadzący psychoterapię - specjalista psychoterapii uzależnień; dietetyk

30 Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 81/2013/DS0Z w stosunku do Zarządzenia Nr 98/2012/DS0Z Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy w pracowni mobilnej - dodano zapis świadczenia wskazywane do rozliczenia muszą być wykonywane zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń zatwierdzonym przez Oddział Wojewódzki Funduszu w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki Program profilaktyki raka piersi etap podstawowy dodano (kryteria szczegółowe uzupełniające) doświadczenie techników elektroradiologów wykonywanie co najmniej mammografii rocznie; Zmieniono wagę punktową z 3 na 2,5 pkt. w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny (zał. 1 do zarządzenia - katalog zakresów i świadczeń ); Program badań prenatalnych - dodano zapis (kryteria dodatkowo oceniane) Kompleksowa realizacja programu - wykonywanie wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki dopuszczalne jest podwykonawstwo w zakresie badań laboratoryjnych biochemicznych i genetycznych

31 Jakość - personel Kryteria oceny ofert JAKOŚĆ - personel (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ) POZIO M SKALUJ ĄCY WAGA SKALUJĄCA (maks. liczba punktów) TYP ODPOWIED ZI ZAKRES TREŚĆ LICZBA pkt. możliwa do uzyskania W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy kwalifikacjediagnosta laboratoryjny: specjalista cytomorfologii medycznej 18 Program profilaktyki raka szyjki macicy W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa 9 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej ocenianie co najmniej badań cytologicznych ginekologicznych rocznie jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi kwalifikacje lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi doświadczenie w ocenie mammografii lekarz oceniający co najmniej 5000 mammografii skryningowych rocznie Odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi ,5 Program profilaktyki raka piersi W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi kwalifikacje lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 22,5 Program profilaktyki Dietetyk chorób odtytoniowych (w tym POChP) Specjalista psychoterapii uzależnień 22,5 22,5

32 Kryteria oceny ofert JAKOŚĆ aparatura oraz badania (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI ZAKRES TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania Jakość - aparatura i sprzęt 10 Jedna odpowiedz do wyboru Program profilaktyki raka piersi w etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) 10,00 Jakość - jakość badań 10 Jedna odpowiedz do wyboru Program profilaktyki raka szyjki macicy w etapie diagnostycznym - wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych ginekologicznych rocznie w etapie diagnostycznym - długość oczekiwania na wynik badań - do 7 dni 5,00 5,00

33 Kryteria oceny ofert JAKOŚĆ zewnętrzna ocena jakości (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY Jakość zewnętrzna ocena jakości WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) 5 TYP ODPOWIEDZI Jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru ZAKRES Wszystkie zakresy TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością 3,33 certyfikat ISO systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 1,67

34 Kryteria oceny ofert JAKOŚĆ wyniki kontroli (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI ZAKRES TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) -0,19 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy -0,58 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -0,58 Jakość - wyniki kontroli -5 Jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru Wszystkie zakresy pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy -0,58 niezasadne ordynowanie leków -0,19 nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń -0,58 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalnoprawnych prowadzonej działalności -0,19 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie -0,38 nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń -0,38 udaremnienie lub utrudnianie kontroli -0,58 niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych -0,38 stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach -0,38

35 Kryteria oceny ofert DOSTĘPNOŚĆ (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI ZAKRES TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U ) 1,67 Dostępność dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (nie dotyczy zakresu PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI ETAP PODSTAWOWY- w pracowni mobilnej) 5 Jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń Wszystkie zakresy Poza program profilaktyki raka piersi etap podstawowy w pracowni mobilnej przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 1,67 co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych 1,67

36 Kryteria oceny ofert DOSTĘPNOŚĆ (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI ZAKRES TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania Dostępność dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy zakresu PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej) 5 Jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń Dotyczy zakresu program profilaktyki raka piersi etap podstawowy w pracowni mobilnej wyposażenie mammobusu w podnośnik lub inne urządzenie techniczne umożliwiające transport osób na wózkach albo podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U wyposażenie mammobusu w pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych 4,00 1,00

37 Kryteria oceny ofert KOMPLEKSOWOŚĆ (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY Kompleksowośćkompleksowa realizacja programu badań prenatalnych WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) 10 TYP ODPOWIEDZI ZAKRES TREŚĆ Jedna odpowiedz do wyboru Program badań prenatalnych świadczeniodawca zapewnia wykonywanie wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki, tj. badanie ultrasonograficzne, poradę genetyczną, pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa N F Z w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę oraz dostęp do badań genetycznych określonych w programie LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania 10,00

38 Kryteria oceny ofert CIĄGŁOŚĆ I CENA (zał. Nr 1 tab. 13 do Zarządzenia 3/2014/DSOZ) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI ZAKRES TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW możliwa do uzyskania Ciągłość 5 Jedna odpowiedź do wyboru Wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie 5,00 Cena 20 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy. 20,00

39 Do oferty należy dołączyć: Program profilaktyki raka piersi etap podstawowy oświadczenia o wykonywaniu wymaganych 500 mammografii skryningowych rocznie przez każdego lekarza (podpisane przez pracodawcę, kierownika pracowni itp.) - możliwe do weryfikacji w SIMP); dokument potwierdzający posiadane doświadczenie przez każdego zgłoszonego do oferty technika elektroradiologa w wykonywaniu mammografii - co najmniej mammografii rocznie (podpisane przez pracodawcę, kierownika pracowni itp.); dokument potwierdzający odbycie przez każdego zgłoszonego do oferty technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości; dokument potwierdzający specjalizację każdego zgłoszonego do oferty lekarza (radiologia i diagnostyka obrazowa)- dodatkowo oceniane; oświadczenie o wykonywaniu co najmniej mammografii skryningowej rocznie przez każdego zgłoszonego do oferty lekarza (podpisane przez pracodawcę, kierownika pracowni itp.) możliwe do weryfikacji w SIMP dodatkowo oceniane; dokument potwierdzający odbycie przez każdego zgłoszonego do oferty technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR dodatkowo oceniane

40 Do oferty należy dołączyć: Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki dokument potwierdzający posiadane doświadczenie przez każdego zgłoszonego do oferty technika elektroradiologa w wykonywaniu mammografii - co najmniej mammografii rocznie (podpisane przez pracodawcę, kierownika pracowni itp.); dokument potwierdzający odbycie przez każdego zgłoszonego do oferty technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości; dokument potwierdzający, że lekarz specjalista inny niż specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej posiada uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji (USG piersi, biopsja cienkoigłowa i biopsja gruboigłowa); dokument potwierdzający specjalizację każdego zgłoszonego do oferty lekarza (radiologia i diagnostyka obrazowa)- dodatkowo oceniane; dokument potwierdzający odbycie przez każdego zgłoszonego do oferty technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR dodatkowo oceniane

41 Do oferty należy dołączyć: dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych - w przypadku realizacji świadczeń przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii; umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie wykonuje ocen samodzielnie; Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda z osób wykazanych w ofercie wykonuje co najmniej badań cytologicznych, w tym badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie; dokument potwierdzający specjalizację każdego zgłoszonego do oferty diagnostę laboratoryjnego (specjalista cytomorfologii medycznej) - dodatkowo oceniane; potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda zgłoszona do oferty osoba posiada doświadczenie co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienia co najmniej preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa dodatkowo oceniane; potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda zgłoszona do oferty osoba wykonuje co najmniej badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie dodatkowo oceniane; Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki

42 Do oferty należy dołączyć: Program badań prenatalnych PION POŁOŻNICZY - kserokopie aktualnych certyfikatów sekcji USG PTG i certyfikatów FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań biochemicznych umowa na podwykonawstwo z laboratorium wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, z zastrzeżeniem, że badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF, zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5% PION POŁOŻNICZY zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności lekarza w tym zakresie - w przypadku wykonywania badań inwazyjnych przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii; PION GENETYCZNY - dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych (specjalizacja laboratoryjnej genetyki medycznej); umowy podwykonawstwa - jeśli oferent chce realizować badania laboratoryjne biochemiczne i genetyczne w programie w oparciu o umowy podwykonawstwa - dodatkowo oceniane; Dodatkowo w przypadku składania ofert na program badań prenatalnych proszę o zwrócenie uwagi na zapytania ofertowe, w sytuacji gdy Oferent składa ofertę tylko na pion położniczoginekologiczny na pytania dotyczące pionu genetycznego prosimy o udzielenie odpowiedzi Nie dotyczy i odwrotnie, jeśli oferta dotyczy tylko pionu genetycznego na pytania dotyczące pionu położniczo-ginekologicznego prosimy o udzielenie odpowiedzi Nie dotyczy ; w przeciwnym razie oferta może zostać odrzucona jako nie spełniającą wymagań.

43 Do oferty należy dołączyć: Program profilaktyki chorób odtytoniowych ETAP PODSTAWOWY i SPECJALISTYCZNY - aktualne certyfikaty leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) wszystkich lekarzy zgłoszonych do oferty; ETAP PODSTAWOWY w przypadku współpracy z pielęgniarką dokument potwierdzający ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowo/rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w przypadku pielęgniarek i położnych zgłoszonych do oferty; ETAP SPECJALISTYCZNY - PROWADZĄCY PSYCHOTERAPIĘ dokumenty potwierdzające, że osoba jest specjalistą psychoterapii uzależnień lub posiada ukończone studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii lub osoba jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii; ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla każdego zgłoszonego do oferty specjalisty psychoterapii uzależnień dodatkowo oceniane; ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla każdego zgłoszonego do oferty dietetyka (dyplom) dodatkowo oceniane; Ksero wszystkich dokumentów powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem!!!

44 WAŻNE!!! WSZYSTKIE ZAKRESY Dodatkowo niezależnie od zakresu, na który oferent składa ofertę w przypadku informacji, że oferent posiada certyfikat ISO do oferty należy dołączyć kserokopię certyfikatu dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą dodatkowo oceniane Zgodnie z zapisami 12 Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.) wszystkie dokumenty składane do oferty muszą być sporządzone w języku polskim i w sposób czytelny. Do dokumentów składanych w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (np. certyfikaty FMF czy certyfikaty ISO). UMOWY Z PODWYKONAWCAMI muszą zawierać klauzulę dotyczącą zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem w umowach z podwykonawcami. Oświadczenie osób wykazanych do oferty potwierdzające gotowość do udzielania świadczeń oraz stanowiące zobowiązanie zgodnie z zapisami 10 punkt 4 podpunkt 3 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.), powinno być podpisane przez osobę mającą realizować świadczenia u oferenta.

45 WAŻNE!!! WSZYSTKIE ZAKRESY Oferent może otrzymać dodatkowe punkty w ocenie oferty tylko w przypadku, gdy: - w odniesieniu do kwalifikacji personelu - każda osoba udzielająca świadczeń posiada wymagane kwalifikacje lub doświadczenie, (w przypadku gdy jedna z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów); - w odniesieniu do dostępności dla osób niepełnosprawnych - każde miejsce udzielania świadczeń (w tym każdy mammobus) przedstawione w ofercie posiada wymagane wyposażenie.

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Załącznik nr 1 Wykaz szczegółowych kryteriów ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Tabela nr 1 Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Bardziej szczegółowo

PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Wymagania Kryteria oceny ofert Pytania

PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Wymagania Kryteria oceny ofert Pytania PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Wymagania Kryteria oceny ofert Pytania 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane. Typ odpowiedzi. jedna odpowiedź do wyboru

Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane. Typ odpowiedzi. jedna odpowiedź do wyboru Kryteriu m Poziom skalujący Waga skaluj ąca (S) maks ymaln a liczba punkt ów oceny Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane oceny Typ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 7 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 7 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 1. Nakłady MOW NFZ na profilaktyczne programy zdrowotne w latach 2004 2012 Nakłady na profilaktyczne programy zdrowotne od 2008 r. nieznacznie ale sukcesywnie rosną. Spadek

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 54/006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy.

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH ETAPU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONYWANEJ W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr do Zarządzenia nr 17/2004 Prezesa NFZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROW0TNEJ

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy - pobranie materiału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r. Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej Kryteriu m Poziom skalujący Treść Waga skalująca (S) maksyma lna liczba punktów oceny Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry oceny Treść Typ Warunki dodatkowo oceniane 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Projekt z dn. 16.09.2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie

2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie 1 S t r o n a podkarpackim 2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne w województwie Podobnie jak w całej Polsce, bezpłatne programy profilaktyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane są

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 22/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 12b do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16 STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1 Cel programu Celem Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 52 3301 Poz. 271 271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program badań prenatalnych

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program badań prenatalnych Program badań prenatalnych 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych P r o j e k t z d n i a 2 l i p c a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Załącznik nr 2a Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK), który nadzoruje realizację programu profilaktyki w podległym regionie-województwie tworzą: A/ kierownik WOK Pracą

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-11-03/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ O REALIZACJI I FINANSOWANIU UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE w POZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w ramach praktyki lekarza POZ realizowane są następujące programy: 1. Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń. Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały

Bardziej szczegółowo

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/12/2007 Kontraktowanie i wydatkowanie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ-

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NiŚOZ-. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UBEZPIECZONYM W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA W 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Na etapie podstawowym: 1) porada profilaktyczna w ramach

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Użyte poniżej określenia oznaczają: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

Tab leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane

Tab leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane Kryterium Tab. 1.11.2. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane Treść Waga skalując a (S) - maksym alna liczba

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I. CZĘŚĆ A. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1. Opis problemu zdrowotnego.

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUG DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

STANDARD USŁUG DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI Załącznik nr 12a do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16 STANDARD USŁUG DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 1 Cel Programu Celem Programu profilaktyki raka

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 19/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Zarządzenie Nr 69 /2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 21 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 października 2016 r. Poz. 1743 OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 11.05.2017 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI A. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA UDZIELANA W WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. KATALOG SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ODRĘBNYCH lp. kod nazwa świadczenia wartość punktowa Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem AOS określone w: Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem Programy

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE KONKURS OFERT

ZAPROSZENIE KONKURS OFERT ZAPROSZENIE KONKURS OFERT Serdecznie zapraszamy Pracowników Szpitala oraz inne podmioty i osoby zainteresowane do wzięcia udziału w realizacji projektu Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) PORADA NA ETAPIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2013 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2013 r. odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 1.1.1 Wymagania dotyczące personelu - kwalifikacje Przepis w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 21 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 października 2016 r. Poz. 1743 OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełnienia ankiety:

Zasady wypełnienia ankiety: Zasady wypełnienia ankiety: Ankietę wypełnia osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu świadczeniodawcy lub upoważniona przez świadczeniodawcę do składania oświadczeń i wypełnienia ankiety. Ankietę

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Łódź, dnia listopada 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY - 4101-16-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Jednostka

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12a - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr 12a - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr 12a - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo