Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w pionie maks 160 kg przy 60% próżni - transport elementów w poziomie maks. 240kg przy 60% próżni Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Producent: Importer: AERO-LIFT manulift Sp. z o.o. Vakuumtechnik GmbH Graniczna 27E, Marki Binsdorf, Turmstraße 1 tel.: Geislingen faks:

2 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 2 Spis treści 1 Przeznaczenie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 1.1 Konfiguracja urządzenia 2 Wskazówki bezpieczeństwa 3 Parametry techniczne 3.1 Temperatury graniczne dla przyssawek 3.2 Generator podciśnienia 3.3 Napięcie elektryczne 3.4 Napięcie sterowania 4 Opis poszczególnych komponentów urządzenia 5 Uruchomienie 5.1 Kontrola szczelności 6 Użytkowanie 6.1. Włączanie zawiesia 6.2 Chwytanie ładunku 6.3 Transport ładunku 6.4 Przechylanie ładunku 6.5 Zwalnianie ładunku 6.6 Wyłączanie zawiesia 6.7 Sygnalizacja alarmowa 6.8 Lista kontrolna w przypadku awarii 7 Konserwacja i pielęgnacja 7.1 Wskazówki 7.2 Lista przeglądów i kontroli 7.3 Wymiana uszczelek w przyssawkach 8 Lista części zamiennych 9 Załącznik Gwarancja Deklaracja zgodności z Dyrektywą Maszynową (CE) Schemat elektryczny, rysunek pompy podciśnieniowej

3 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 3 Szanowny użytkowniku, Aby uniknąć powstania szkód materiałowych lub nawet uszkodzeń ciała i zdrowia należy bezwzględnie przestrzegać zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek i przepisów, a urządzenie musi być regularnie kontrolowane! Dodatkowo każda osoba obsługująca urządzenie musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, zrozumieć ją oraz bezwzględnie stosować się do informacji w niej zawartych. Kompletna instrukcja obsługi musi stale znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępna dla użytkownika. Firma AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas użytkawania, wynikające z nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji! Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, które służą ulepszeniu zawiesia podciśnieniowego. Jeżeli mimo wszystko doszło by do kłopotów z użytkowaniem, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem na terenie Polski lub bezpośrednio z naszą firmą: manulift Sp. z o.o. Graniczna 27E Marki tel.: www. aero-lift.pl AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH Turmstraße 1 D Geislingen Tel.:

4 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 4 1. Zastosowanie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master służy do profesjonalnego chwytania i transportu ściennych i dachowych płyt warstwowych przy uwzględnieniu maksymalnego udźwigu oraz wartości podciśnienia powyżej 60%. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach specjalnych, np. strefy zagrożenia wybuchem, itp. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz. W przypadku stosowania urządzenia w temperaturach ujemnych każdy ładunek należy skontrolować pod kątem oblodzenia chwytanej powierzchni. Zabrania się podnoszenia zawiesiem ładunków o oblodzonej powierzchni! Zagrożenie życia i zdrowia! Zabrania się podnoszenia w poziomie dłuższych płyt warstwowych niż pozwala na to konfiguracja zawiesia! Zagrożenie życia i zdrowia! Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 3 m = Płyta o długości do 12 m. Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 4 m = Płyta o długości do 14 m. Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 8 m = Płyta o długości do 18 m. Uwaga! Niezbędne wyposażenie specjalne! Każde inne niż podane powyżej zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody powstałe z błędnego użytkowania firma AERO-LIFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko z konsekwencji zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik. Wskazówka: Przy pomocy łożyska przechyłowego możliwe jest przechylanie trawersy głównej o 90. Należy zwracać uwagę na zablokowanie trawersy w pozycji pionowej! Uwaga: Nowe urządzenia przed pierwszym uruchomieniem należy ładować przez okres ok. 8 godzin. Po ładowaniu należy sprawdzić na zintegrowanym w urządzeniu woltomierzu stan naładowania akumulatorów. Powinien on wskazywać wartość minimum 24 V!

5 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona Konfiguracja urządzenia, Patrz strona tytułowa. 2 Wskazówki bezpieczeństwa Umieszczony obok piktogram z wykrzyknikiem znajdziecie Państwo wszędzie tam w niniejszej instrukcji, gdzie zamieściliśmy informacje o zagrożeniach dla życia, zdrowia lub sprzętu. Należy szczególnie przestrzegać tych wskazówek i przekazać je innym użytkownikom, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i uniknąć powstawania szkód. Uwaga! Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie zastępują lokalnych obowiązujących przepisów BHP, a są jedynie ich uzupełnieniem. Należy szczególnie przestrzegać następujących wskazówek: Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i zobowiązują się jej przestrzegać. Wszelkie prace związane z serwisowaniem, naprawami i przeglądami mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis. Urządzenie służy wyłącznie pracy zgodnej z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem wszelkich prac serwisowych urządzenie należy odłączyć od sieci i upewnić się, że włącznik główny urządzenia jest wyłączony. Należy porzucić wszelkie prace, mające wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia, bezpieczeństwo własne, osób trzecich lub innych maszyn i urządzeń. Każdorazowo przed transportem dachowych lub ściennych płyt warstwowych należy poprawnie zamocować dodatkowe zabezpieczenie pasowe, tak aby ściśle przylegało do przenoszonego elementu! - do płyt ściennych (ułożenie pionowe) 1 zestaw pasów z przeplotem mocowany centralnie na trawersie głównej! - płyt ściennych (ułożenie poziome) 2 zestawy pasów z poprawnym mocowaniem na bębnie! - płyt dachowych (ułożenie poziome) 2 zestawy pasów z poprawnym mocowaniem na bębnie! Instrukcja poprawnego stosowania pasów w załączniku! Użytkownik urządzenia jest zobowiązany informować pisemnie firmę AERO-LIFT lub lokalnego importera o wszelkich dokonanych zmianach i modyfikacjach urządzenia mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jego pracy. Użytkownik urządzenia jest zobowiązany do użytkowania urządzenia wyłącznie w idealnym stanie technicznym i stale je kontrolować pod kątem ewentualnych widocznych braków i uszkodzeń. Wprowadzane samodzielnie zmiany wyposażenia należy natychmiast zgłaszać pisemnie w firmie AERO-LIFT lub u lokalnego importera! Zabrania się dokonywania samodzielnych przeróbek i zmian urządzania, które mają wpływ na bezpieczeństwo zawiesia. Za szkody powstałe z tego powodu producent nie odpowiada. Jednocześnie w momencie dokonania jakichkolwiek zmian bez zgody producenta traci ważność deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową wydana na urządzenie.

6 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 6 Należy stosować wyłącznie części zamiennych firmy AERO-LIFT. Przy zastosowaniu części innych producentów firma AERO-LIFT nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność pracy urządzenia i jego bezpieczeństwo. Zabrania się odłączanie, regulację, demontaż lub niestosowanie wyposażenia bezpieczeństwa ( sygnalizacja alarmowa, przekaźnik podciśnieniowy, pasy zabezpieczające). W przypadku nagłego spadku wartości podciśnienia w układzie należy ładunek natychmiast bezpiecznie odstawić. Przebywanie osób pod przenoszonym ładunkiem jest surowo zabronione! Użytkowanie zawiesia podciśnieniowego możliwe jest jedynie przy zachowaniu lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 3 Dane techniczne Udźwig: patrz strona tytułowa 3.1 Temperatury graniczne dla przyssawek W zależności od zastosowanego materiału z jakiego wykonane są przyssawki stosowane są następujące temperatury graniczne stosowania: Materiał przyssawki: Temperatury graniczne: Perbunan czarny -20 C do + 80 C Perbunan szary -20 C do + 80 C Perbunan biały -20 C do + 80 C Silikon transparentny lub czerwony -30 C do +180 C Profil gąbkowy -10 C do + 70 C Podane temperatury graniczne dotyczą nieograniczonego czasu kontaktu z ładunkiem. 3.2 Pompa próżniowa Typ: TF 4 Moc: 0,12 kw Wydatek: 4 m 3 /h Maks. wartość podciśnienia.: Napięcie robocze: Poziom hałasu % 24 V DC < 70 db (A) 3.3 Napięcie zasilania Prąd stały: 24 V DC, (7 A) 3.4 Napięcie sterowania

7 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 7 Prąd stały: 24 V DC 4 Opis urządzenia: 12 2b 2c 14 2a V Nr.: Opis: Działanie: Pompa próżniowa Generuje podciśnienie w akumulatorze podciśnienia 2 Lampy kontrolne Kontrola gotowości do transportu, wskaźnik ładowania (schemat w załączeniu) 2a: - czerwona; 2b: - żólta (ładowanie); 2c: - zielona 3 Wakuometr Mechaniczna kontrola podciśnienia 4 Uchwyt operatorski Do chwytania i ochrony urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 5 Główny zawór podciśnieniowy Ręczny zawór suwakowy do zasysania, zwalniania ładunku z funkcjami Ssanie oraz Puść 6 Odwadniacz Separacja wody i kurzu w celu ochrony pompy próżniowej. 7 Przewód podciśnieniowy 8 Mocowanie przyssawki 9 Przedłużenie trawersy (opcja) Połączenie pomiędzy pompą a przyssawkami (brak na rysunku) Mocowanie przyssawki na trawersie głównej lub poprzecznej. Trawersę można przedłużać opcjonalnie do 3, 4 lub 8 metrów. (przedłużenie do 8 metrów wymaga również dodatkowych stężeń) 10 Trawersa główna Trawersa główna służy do mocowania przyssawek lub trawers poprzecznych (opcja). 11 Przyssawki Uszczelniają połączenie układu podciśnieniowego z ładunkiem. 12 Kabel zasilacza Kabel do ładowania akumulatorów (w zamykanej skrzynce). 13 Włącznik główny Załączanie i wyłączanie urządzenia. 14 Woltomierz Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów 15 Blokada obrotu Blokada zabezpieczająca przechył 16 Bęben Element mocowania pasów zabezpieczających

8 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 8 5 Uruchomienie Kompletne urządzenie dostarczane jest z zintegrowanym kablem zasilacza. Kabel ten (12) jest umieszczony w małej zamykanej na klucz skrzynce umieszczonej na ramie nośnej zawiesia.. Przed uruchomieniem zawiesie podciśnieniowe należy skontrolować pod kątem jego kompletności oraz ewentualnych szkód powstałych podczas transportu. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu należy natychmiast zgłosić. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność urządzenia zgodnie z wskazaniami opisanymi w punkcie 6 niniejszej instrukcji oraz przeprowadzić próbne zwolnienie i chwytanie ładunku. Skontrolować wskazania woltomierza w celu upewnienia się, że akumulatory sa naładowane (14). Wskazania woltomierza po pełnym naładowaniu akumulatorów powinny pokazywać minimum 25 V. W zależności od długości przenoszonych płyt zawiesie podciśnieniowe może być wyposażone w odpowiednie elementy przedłużające (9) trawersę główną (10). 5.1 Kontrola szczelności Każde urządzenie opuszczające fabrykę poddawane jest przeglądowi zerowemu obejmujący badanie jakościowe oraz testy pracy urządzenia. Zalecamy jednak przed każdorazowym użytkowaniem urządzenia sprawdzenie jego stanu technicznego oraz szczelności! Przeprowadzenie badania szczelności: 1. Kompletne zawiesie umieścić na płaskim, suchym i nieprzepuszczalnym elemencie ( blacha, szkło) tak, aby wszystkie przyssawki szczelnie do niego przylegały. 2. Załączyć pompę próżniową włącznikiem głównym (13) i odczekać aż zgaśnie lampa czerwona (2a), a zapali zielona (2c).. 3. Przesunąć zawór suwakowy (5) w pozycję "Ssanie". Wakuometr kontrolny (3) pokazuje teraz dokładną wartość podciśnienia 4. Wyłączyć pompę włącznikiem głównym (13). 5. Wskazówka wakuometra (3) nie może pokazywać większego spadku podciśnienia niż 5 % w czasie 5 minut. W celu uzyskania wiarygodnego pomiaru badanie malezy przeprowadzić, gdy wszystkie przyssawki są podłączone. Jeżeli jednak spadek przekracza 5 % w ciągu 5 Minut należy sprawdzić wszystkie złączki i ew, dokręcić obejmy zaciskowe na przewodach. Należy również sprawdzić stan przyssawek (11). Ich uszczelki nie mogą wykazywać rys, spękań czy uszkodzeń. Przyssawki (11) muszą być czyste i nie mogą być zaolejone.. Jeżeli nie będą Państwo potrafili samodzielnie usunąc nieszczelności, prosimy o niezwłoczny kontakt.. Spadek podciśnienia przy zassanym ładunku nie może wynosić więcej niż 5 % w ciągu 5 minut.

9 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 9 6 Użytkowanie 6.1 Włączanie zawiesia Włączyć urządzenie włącznikiem głównym. Odczekać chwilę, aż zgaśnie czerwona lampa sygnalizacji alarmowej i zaświeci się lampa zielona. W tym czasie pompa próżniowa wytworzyła podciśnienie o wartości ponad 60% w akumulatorze podciśnieniowym. Pompa próżniowa załącza się automatycznie, jeżeli podciśnienie w układzie spadnie poniżej 62%, a wyłącza się jeżeli wartość podciśnienia przekroczy wartość 72%. Czas wytworzenia próżni w napowietrzonym układzie trwa ok sekund. Jeżeli ładowanie trwa dłużej to spowoduje ono szybkie rozładowanie akumulatorów. Przyczyna w takim przypadku jest nieszczelność obwodu podciśnieniowego najczęściej pomiędzy przyssawkami a ładunkiem lub w miejscach połączenia przewodów! Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo przygniecenia ciała podczas przesuwania trawers poprzecznych lub mocowań przyssawek. Udźwig zawiesia zależy od ilości zamontowanych przyssawek oraz sposobu transportowania ładunku! Udźwig przyssawki podany jest na etykiecie zamocowanej na przyssawce! Przykład: 4 przyssawki (AL 80x400L) transport pionowy (płyty ścienne) - udźwig 160 kg. 4 przyssawki (AL 80x400L) transport poziomy (płyty dachowe) - udźwig 240 kg. 6 przyssawek (AL 80x400L) transport pionowy (płyty ścienne) udźwig 240 kg. Każdorazowo przed korzystaniem z zawiesia użytkownik zobowiązany jest sprawdzić wagę przenoszonych elementów. Zabrania się przenoszenia ładunków przekraczających udźwig zawiesia! 6.2 Podnoszenie ładunku Usunąć folię w miejscu planowanego posadowienia przyssawek ( przyssawki w żadnym wypadku nie mogą, nawet częściowo stać na folii ochronnej ) Zawiesie odpowiednio ustawić na ładunku za pomocą żurawia. Zawór suwakowy przesunąć w pozycję Ssanie. Ładunek zostanie przyssany jeżeli wskazania wakuometru pokażą wartość podciśnienia powyżej 60%, a lampka kontrolna zaświeci się na zielono. Podnieść płytę na zbloczu na wysokość umożliwiającą wygodne oplecenie jej pasami zabezpieczającymi. Założyć pasy zabezpieczające tak, aby lekko opinały przenoszoną płytę i uniemożliwiały odpadnięcie ładunku, np. w wyniku odspojenia się blachy od rdzenia i odkształcenia się jej. Można transportować ładunek do miejsca przeznaczenia. Należy upewnić się, że zawór podciśnieniowy przesunięty w pozycję Ssanie jest w tej pozycji zablokowany (po poprawnym przesunięciu zawór blokuje się samoczynnie, uniemożliwiając tym samym mimowolne zwolnienie ładunku! Mocowania przyssawek na trawersach poprzecznych oraz trawersy poprzeczne muszą być solidnie dokręcone. Przyssawki muszą być dopasowane do przenoszonego ładunku. Zwolnienie blokady przechyłu umożliwia grawitacyjne lub manualne przechylenie zassanego ładunku..

10 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 10 Stale zwracać uwagę, aby podciśnienie stale przekraczało wartość powyżej 60% i aby wszystkie przyssawki leżały całą swoją powierzchnią na ładunku. Ładunek może być pobierany wyłącznie w środku jego ciężkości. Jeżeli ładunek nie jest pobierany w środku ciężkości, możliwe jest jego odpadnięcie od przyssawek! Niebezpieczeństwo wypadku! Należy bezwzględnie każdorazowo stosować dodatkowe pasy zabezpieczające. 6.3 Transport ładunku Za pomocą żurawia zawiesie wraz z ładunkiem może być transportowane na miejsce przeznaczenia. Należy przestrzegać następujących zasad: Zabronione jest przebywanie osób lub innych przedmiotów w obszarze transportu. Niebezpieczeństwo skaleczenia poprzez uderzenie lub zahaczenie narożem płyty! Kontrolować pracę żurawia, aby przenoszony ładunek nigdy nie uderzył w ścianę lub inne przeszkody. Niebezpieczeństwo oderwania płyty os przyssawek. Zagrożenie życia! Zabrania się przebywania pod przenoszonym ładunkiem! Zagrożenie życia przez odpadnięcie ładunku! Przy zapaleniu się czerwonej lampy sygnalizacji alarmowej, włączeniu się syreny alarmowej lub w przypadku podciśnienia o wartości poniżej 60% ładunek należy natychmiast odstawić! Transport ładunku możliwy jest jedynie przy włączonym urządzeniu. 6.4 Przechylanie ładunku Przechył manualny Wysunąć bolec blokady i lekko obrócić, aby został zablokowany w pozycji odblokowanej. Przechylić trawersę główną wraz z ładunkiem. Zwolnić bolec blokady, aby zablokować przechył trawersy Zwalnianie ładunku Przetransportować trawersę żurawiem na miejsce przeznaczenia i zdemontować pasy zabezpieczające. Gdy ładunek został pewnie posadowiony, zwolnić ładunek przesuwając zawór suwakowy w pozycję Puść Przyssawki zostaną napowietrzone i ładunek zostanie natychmiast puszczony. Zawiesie można teraz transportować w celu pobrania kolejnego ładunku. Przed zwolnieniem ( puszczeniem) ładunku należy się upewnić że leży od stabilnie i po jego puszczeniu nie przechyli się, nie przewróci i nie zsunie! 6.6 Przestój w pracy zawiesia

11 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 11 W celu wyłączenia zawiesia z pracy należy wyłączyć pompę włącznikiem głównym. W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami, w szczególności przyssawek, zaleca się pozostawienie go zawieszonego na haku żurawia, lub odstawienie w taki sposób aby gumy przyssawek nie uległy uszkodzeniu, np. na pakiecie płyt warstwowych. Akumulatory należy każdorazowo ładować po dniu pracy oraz w trakcie dłuższych przestojów urządzania podłączając zintegrowany kabel zasilacza do gniazda 230V. Czas pełnego naładowania akumulatorów wynosi ok. 8 godzin. Stan naładowania akumulatorów (V) można odczytać na zintegrowanym w zawiesiu woltomierzu. 6.7 Sygnalizacja bezpieczeństwa Wakuometr kontrolny: Zawiesie jest wyposażone w wakuometr kontrolny, dobrze widoczny z pozycji operatora. Wakuometr pokazuje gotowość urządzenia do transportu ładunku o ile jego wskazania wartości podciśnienia znajdują się w zielonym zakresie. Wakuometr załącza się jedynie w przypadku przesunięcia zaworu suwakowego w pozycję Ssanie. Skala wakuometru podzielona jest na dwa pola: czerwone (0 % bis 60 %) i zielone ( 60 % bis 100 %). Zabrania się podnoszenia ładunków jeżeli wskaźnik wakuometru znajduje się w polu czerwonym! Sygnalizacja ostrzegawcza: Poza wakuometrem urządzenie wyposażone jest w elektroniczną sygnalizację alarmową informującą optycznie i akustycznie o ew. zbyt niskiej wartości podciśnienia. Zawiesie nie jest gotowe do transportu dopóki świeci się czerwona lampa lub wyje syrena alarmowa. Sprawdzać codziennie sprawność sygnalizacji alarmowej! W przypadku jej uszkodzenia lub usterki istnieje niebezpieczeństwo odpadnięcia przenoszonego ładunku od przyssawek poprzez brak kontroli nad podciśnieniem w układzie! Zagrożenie życia! Zabrania się podnoszenia ładunku przy zbyt niskim podciśnieniu ( wskazówka wakuometru w czerwonym zakresie, zapalona czerwona lampa, załączona syrena alarmowa). Ładunek znajdujący się w trakcie transportu musi być natychmiast odstawiony! Zasada działania sygnalizacji alarmowej: Wersja: Sygnalizacja alarmowa z sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizacja alarmowa zabudowana jest w metalowej skrzyni rozdzielczej urządzenia. Drzwi skrzyni rozdzielczej otwierane są przy użyciu specjalnego klucza. Na lewym boku skrzyni zamontowany jest włącznik główny zawiesia oraz woltomierz. W górnej części drzwiczek skrzyni zamontowane są lampy kontrolne: - zielona świecąc się wskazuje prawidłową wartość podciśnienia w układzie ( > 60%) - czerwona świecąc się wskazuje nieprawidłową wartość podciśnienia w układzie ( < 60%) - żółta świeci się podczas ładowania akumulatorów. Dodatkowo na skrzyni zamontowana jest syrena alarmowa, która załącza się przy nieodpowiedniej wartości podciśnienia (<60%). W skrzyni rozdzielczej zamontowana jest ponadto pompa próżniowa oraz elektroniczny przekaźnik podciśnienia, mierzący wartość podciśnienia w układzie i załączający i wyłączający

12 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 12 pracę pompy próżniowej, zasilacz służący do ładowania akumulatorów, akumulatory oraz elektronika zawiesia. Wskazówka: Bezpośrednio po włączeniu urządzenia praca syreny jest wyłączona do momentu uzyskania przez pompę odpowiedniej wartości podciśnienia. 6.8 Lista kontrolna usterek Usterka: Przyczyna: Sposób usunięcia: Wartość podciśnienia szybko Przepuszczalna powierzchnia Zawiesie nie nadaje się do spada chwytanego ładunku. transportu tego ładunku Urządzenie nie uzyskuje podciśnienia o wart. 70% Spadek podciśnienia w trakcie transportu Przyssawki nie leżą całą swoją powierzchnią na ładunki. Przyssawki niedostosowane do typu przenoszonego ładunku Uszkodzona guma przyssawki Uszkodzony wakuometr. Uszkodzony przewód podciśnieniowy uszkodzona pompa próżniowa Uszkodzony przewód podciśnieniowy uszkodzona pompa próżniowa Uszkodzona guma przyssawki Zbyt ciężki ładunek Zmienić ustawienie przyssawek Zainstalować odpowiednie przyssawki Wymienić na nową. Wymienić na nowy. Wymienić na nowy. Skontrolować stan płytek węglowych pompy, ew. wymienić na nowe Wymienić na nowy. Skontrolować stan płytek węglowych pompy, ew. wymienić na nowe Wymienić na nową. Odstawić ładunek. Sprawdzić poprawność podłączenia wszystkich przyssawek. Ssanie-Puść nie działa Uszkodzony zawór suwakowy wymienić uszkodzone części Ładunek przechyla się mocno na jedną stronę Ładunek nie został centralnie chwycony Zmienić miejsce chwytania.

13 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 13 7 Konserwacja i pielęgnacja 7.1 Wskazówki Przerwy w korzystaniu z urządzenia wywołane przez nieodpowiednią konserwację lub nieprofesjonalny serwis mogą prowadzić do wysokich kosztów napraw oraz dłuższych przestojów urządzenia. Zaleca się systematyczną kontrolę i konserwacje zawiesia. Urządzenie podlega corocznemu przeglądowi technicznemu przez autoryzowany serwis. Obowiązek zgłoszenia urządzenia do serwisowania ciąży na właścicielu urządzenia. Stosowanie innych niż oryginalne części AERO-LIFT jest zabronione i skutkuje unieważnieniem Deklaracji zgodności z Dyrektywą Maszynową Zalecamy posiadanie na stanie magazynowym części zamiennych. Lista przeglądów i konserwacji Zakres: Kontrolowana część: Częstotliwość: Wskazówki 1. Układ podciśnieniowy Pompa próżniowa Patrz oddzielny załącznik Odwadniacz Kontrola płytek węglowych pompy w miarę zapotrzebowa nia, przy opadach deszczu i dużej wilgotności powietrza Jeżeli w odwadniaczu zbierze się woda, należy ją usunąć, poprzez odkręcenie dolnego pokrętła. Następnie pokrętło mocno dokręcić. Aby usunąć ewentualna wilgoć z układu podciśnieniowego konieczne jest aby po zakończeniu prac w wilgotnej atmosferze pozwolić pracować pompie przy zaworze przesuniętym w pozycję Ssanie przez okres około 15 minut, pozwalając tym samym odparować wilgoci! Zaniechanie tej czynności przy niesprzyjających warunkach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pompy próżniowej i konieczności jej wymiany na nową. Patrz oddzielny załącznik. Przyssawki, uszczelki codziennie w przypadku uszkodzenia wymienić Złączki przewodów codziennie dodatkowa kontrola obejm zaciskowych 2. Kontrola podciśnienia Kontrola sprawności codziennie Porównanie przełączania się lamp kontrolnych oraz załączania syreny alarmowej ze wskazaniami wakuometru. 3. Ręczny zawór suwakowy codziennie Działanie Ssanie oraz Puść 4. kompletne urządzenia codziennie Kontrola ewentualnych braków i uszkodzeń. corocznie przegląd w autoryzowanym serwisie

14 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona Wymiana gumy przyssawki 1. Przyssawkę odkręcić od mocowania, a następnie wykręcić wszystkie śruby z płyty stalowej 2. Odłączyć gumę przyssawki od stalowej płytki 3. Wszystkimi śrubami lekko przykręcić nową uszczelkę. 4. Wszystkie śruby mocno dokręcić 5. Przeprowadzić test szczelności! (zgodnie z punktem 5.1) Po wszelkich pracach konserwacyjnych należy przeprowadzić test szczelności urządzenia (patrz punkt 5.1) Poprawna konfiguracja zawiesia Panel-Master

15 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 15 Poprawne zakładanie pasów zabezpieczających Transport poziomy Transport pionowy

16 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 16 8 Lista części zamiennych Elementy elektryczne Opis / Typ: Numer katalogowy: Uwagi: Przekaźnik podciśnieniowy cyfrowy Lampa LED czerwona XB5AVB Schneider Lampa LED zielona XB5AVB Schneider Lampa LED żółta XB5AVB Schneider Akumulator, 12 V, 18 Ah bezobsługowy Sygnalizacja alarmowa, nr. schematu AL2424B1-Si7/3,2Ae załącznik Zasilacz 24V 3,2 A, Typ: DR załącznik Syrena alarmowa Volt Włącznik główny TO /E Elementy podciśnieniowe Opis / Typ: Numer katalogowy: Uwagi: Pompa próżniowa VAL4 / TF 4, 24V załącznik Zestaw wymienny płytek węglowych Ręczny zawór suwakowy ½ z blokadą Odwadniacz ½ Wakuometr kontrolny 63 mm z szybką Zawór zwrotny ½ Szybkozłączka, LW Szybkozłączka ¼ Szybkozłączka ½ na rozdzielaczu Nypel ¼, Stahl do przyssawek Nypel, LW Sprężyna amortyzatora Ø 3,2 / 50 mm V2A Przewód podciśnieniowy do przyssawek LW 10 mm, czarny Przewód podciśnieniowy do rozdzielacza LW 12 mm, transparentny Przyssawki AL80x400L, z mocowaniem do trawersy Uszczelka AL80x400L czarna Bolec mocujący Zaleca się stosowanie oryginalnych części AERO-LIFT, które zostały sprawdzone pod względem wytrzymałości, jakości i funkcjonalności.

17 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 17 9 Załacznik Gwarancja Producent udziela gwarancji na brak błędów i usterek wynikających z błędów produkcyjnych. Gwarancja rozciąga się wyłącznie na naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów wynikających z błędów produkcyjnych. Gwarancja opiera się wyłącznie na Ogónych warunków sprzedaży, dostaw i płatności producenta. Reklamowane części muszą być przysłane do Zakładu AERO-LIFT na koszt reklamującego. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy z wyłączeniem części szybkozużywających się, uwzględniając pracę jednozmianową. Jeżeli użytkowanie maszyny odbiega od pracy jednozmianowej, okres gwarancji ulega skróceniu. Gwarancja zaczyna obowiązywać od momentu odbioru urządzenia przez klienta. Nasza gwarancja nie pokrywa jakichkolwiek innych kosztów, poza wyżej wymienionymi, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

18 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 18 EG-Deklarcja zgodności - z Dyrektywą maszynową UE 2006/42/EG, Załącznik II A - z Dyrektywą EMV 2004/108/EG Niniejszym oświadczamy, że skonstruowane przez nas poniższe urządzenie w swoim założeniu, budowie i wykonanej przez nas wersji spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EG entspricht. W przypadku zmian urzadzenia dokonanych bez naszej zgody, deklaracja niniejsza traci swoją ważność! Producent/Pełnomocnik: Opis maszyny: Rodzaj maszyny : Typ: Numer seryjny : 10580/11 Rok budowy: 2011 AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH Binsdorf Turmstraße 1 D Geislingen Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V-WS Urządzenie spełnia dodtkowo wymogi zharmonizowanych norm, a w szczególności: EN ISO Część 1 i 2 Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń EN Kompatybilność elektromagnetyczna EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy EN Akustyczne sygnały ostrzegawcze EN 842 Optyczne sygnały ostrzegawcze EN Bezpieczeństwo maszyn: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części. EN Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. EN (Załącznik C) Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające Zostosowane pozostałe normy technicnze i specyfikacje: BGR 500, Rozdział 2.8 Lastaufnahmemittel im Hebezeugbetrieb (niemiecka) Pełnomocnik z zakresie dokumentacji technicznej : Edwin Müller, AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstr. 1, Geislingen Ort/Datum: Geislingen-Binsdorf, 26. April 2011 Dane osoby podpisującej: Tobias Pauli Prezes Zarządu

19 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 19 Stromlauf zum Vakuumhebegerät für Batteriebetrieb Typ: AL 2424B1-Si7/3,2Ae k41 k32 rot 24V Type: MW DR /24V,3,2A k1 L1 grün 24V 230 V - N + k31 K3 B B+ K4 9 BY251 10/ ABL 1C.10 10A 1/2 k2 7/8 gelb 24V V M 6 3 4/5 S A2 A1 OV 1 Z12 Pin3 (blau)(-) 2 Pin4 (schwarz)(out1) Pin2 (weiß)(out2) Pin1 (braun)(+) K1 K2 K3 K4 + 24V 6 7 Lampe rot 8 Lampe grün 9 Pumpe EIN/AUS (Kl. 1) Pumpe EIN/AUS (Kl. 6) Hupe + (rot) 12 K1: Steuerung Lampe grün, rot und Hupe K2: Pumpensteuerung Pinbelegung: Pin1: +24V (braun) Pin2: Schaltausgang2 out2 (weiß) Pin3: 0V (blau) Pin4: Schaltausgang1 out1 (schwarz) Binsdorf, M. Abt

20 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 20 Instrukcja obsługi POMPA PRÓŻNIOWA AL TF4 24 V DC Spalt 0,02 mm Gehäuse Rotor maximale Schieberhöhe Rotorschlitztiefe minimale Schieberhöhe Dane techniczne: pompa próżniowa VAL TF 4 TF4 24 V DC Dane silnika: Napięcie 24 V DC maks. pobór prądu 7,15 A Grupa ochrony IP 44 Dane pompy: maksymalny wydatek maks. podcisnienie poziom hałasu waga 66 l/min mbar 70 db(a) 3,8 kg

21 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 21 Pos. Opis Pos. Opis 1 Silnik 10 Podkładka zabezpieczająca S3 2 Obudowa 11 Nakrętka DIN 917 M6 3 Rotor 12 Nakrętka DIN 934 M6 4 Pokrywa 13 Podkładka zabezpieczająca S6 5 Płytka V 14 Wytłumienie 6 Płytka węglowa 15 Uszczelka 7 zawór wydechowy 16 Nypel 90 0, R1/4 8 Śruba DIN 7985 M3x16 17 Filtr z przewodem (Øi 7 mm) 9 Pręt gwintowany M6 19 Podkładka M

sprzedaż i wynajem budowlanych urządzeń podciśnieniowych

sprzedaż i wynajem budowlanych urządzeń podciśnieniowych sprzedaż i wynajem budowlanych urządzeń podciśnieniowych Zawiesie podciśnieniowe PANEL-MASTER Transport dachowych płyt warstwowych i blach trapezowych Transport ściennych płyt warstwowych Oryginalny PANEL-MASTER

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wspornik HSTA-2 do statywów Slide Kamera serii HST przeznaczony jest do stabilnego mocowania urządzeń Slide Kamera pod różnym kątem, w poziomie jak i w pionie za pomocą jednego statywu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji!

Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji! Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe -MASTER Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji! Binsdorf, Turmstraße 1, 72351 Geislingen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132 PL Instrukcja obsługi termostatów devireg 130,131,132 Spis treści: 1. Funkcje I zastosowania termostatów 2. Instrukcja montażu a. Montaż czujnika podłogowego do termostatów devireg 130 i 132 b. Montaż

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo