Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w pionie maks 160 kg przy 60% próżni - transport elementów w poziomie maks. 240kg przy 60% próżni Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Producent: Importer: AERO-LIFT manulift Sp. z o.o. Vakuumtechnik GmbH Graniczna 27E, Marki Binsdorf, Turmstraße 1 tel.: Geislingen faks:

2 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 2 Spis treści 1 Przeznaczenie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 1.1 Konfiguracja urządzenia 2 Wskazówki bezpieczeństwa 3 Parametry techniczne 3.1 Temperatury graniczne dla przyssawek 3.2 Generator podciśnienia 3.3 Napięcie elektryczne 3.4 Napięcie sterowania 4 Opis poszczególnych komponentów urządzenia 5 Uruchomienie 5.1 Kontrola szczelności 6 Użytkowanie 6.1. Włączanie zawiesia 6.2 Chwytanie ładunku 6.3 Transport ładunku 6.4 Przechylanie ładunku 6.5 Zwalnianie ładunku 6.6 Wyłączanie zawiesia 6.7 Sygnalizacja alarmowa 6.8 Lista kontrolna w przypadku awarii 7 Konserwacja i pielęgnacja 7.1 Wskazówki 7.2 Lista przeglądów i kontroli 7.3 Wymiana uszczelek w przyssawkach 8 Lista części zamiennych 9 Załącznik Gwarancja Deklaracja zgodności z Dyrektywą Maszynową (CE) Schemat elektryczny, rysunek pompy podciśnieniowej

3 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 3 Szanowny użytkowniku, Aby uniknąć powstania szkód materiałowych lub nawet uszkodzeń ciała i zdrowia należy bezwzględnie przestrzegać zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek i przepisów, a urządzenie musi być regularnie kontrolowane! Dodatkowo każda osoba obsługująca urządzenie musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, zrozumieć ją oraz bezwzględnie stosować się do informacji w niej zawartych. Kompletna instrukcja obsługi musi stale znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępna dla użytkownika. Firma AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas użytkawania, wynikające z nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji! Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, które służą ulepszeniu zawiesia podciśnieniowego. Jeżeli mimo wszystko doszło by do kłopotów z użytkowaniem, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem na terenie Polski lub bezpośrednio z naszą firmą: manulift Sp. z o.o. Graniczna 27E Marki tel.: www. aero-lift.pl AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH Turmstraße 1 D Geislingen Tel.:

4 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 4 1. Zastosowanie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master służy do profesjonalnego chwytania i transportu ściennych i dachowych płyt warstwowych przy uwzględnieniu maksymalnego udźwigu oraz wartości podciśnienia powyżej 60%. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach specjalnych, np. strefy zagrożenia wybuchem, itp. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz. W przypadku stosowania urządzenia w temperaturach ujemnych każdy ładunek należy skontrolować pod kątem oblodzenia chwytanej powierzchni. Zabrania się podnoszenia zawiesiem ładunków o oblodzonej powierzchni! Zagrożenie życia i zdrowia! Zabrania się podnoszenia w poziomie dłuższych płyt warstwowych niż pozwala na to konfiguracja zawiesia! Zagrożenie życia i zdrowia! Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 3 m = Płyta o długości do 12 m. Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 4 m = Płyta o długości do 14 m. Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 8 m = Płyta o długości do 18 m. Uwaga! Niezbędne wyposażenie specjalne! Każde inne niż podane powyżej zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody powstałe z błędnego użytkowania firma AERO-LIFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko z konsekwencji zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik. Wskazówka: Przy pomocy łożyska przechyłowego możliwe jest przechylanie trawersy głównej o 90. Należy zwracać uwagę na zablokowanie trawersy w pozycji pionowej! Uwaga: Nowe urządzenia przed pierwszym uruchomieniem należy ładować przez okres ok. 8 godzin. Po ładowaniu należy sprawdzić na zintegrowanym w urządzeniu woltomierzu stan naładowania akumulatorów. Powinien on wskazywać wartość minimum 24 V!

5 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona Konfiguracja urządzenia, Patrz strona tytułowa. 2 Wskazówki bezpieczeństwa Umieszczony obok piktogram z wykrzyknikiem znajdziecie Państwo wszędzie tam w niniejszej instrukcji, gdzie zamieściliśmy informacje o zagrożeniach dla życia, zdrowia lub sprzętu. Należy szczególnie przestrzegać tych wskazówek i przekazać je innym użytkownikom, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i uniknąć powstawania szkód. Uwaga! Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie zastępują lokalnych obowiązujących przepisów BHP, a są jedynie ich uzupełnieniem. Należy szczególnie przestrzegać następujących wskazówek: Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i zobowiązują się jej przestrzegać. Wszelkie prace związane z serwisowaniem, naprawami i przeglądami mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis. Urządzenie służy wyłącznie pracy zgodnej z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem wszelkich prac serwisowych urządzenie należy odłączyć od sieci i upewnić się, że włącznik główny urządzenia jest wyłączony. Należy porzucić wszelkie prace, mające wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia, bezpieczeństwo własne, osób trzecich lub innych maszyn i urządzeń. Każdorazowo przed transportem dachowych lub ściennych płyt warstwowych należy poprawnie zamocować dodatkowe zabezpieczenie pasowe, tak aby ściśle przylegało do przenoszonego elementu! - do płyt ściennych (ułożenie pionowe) 1 zestaw pasów z przeplotem mocowany centralnie na trawersie głównej! - płyt ściennych (ułożenie poziome) 2 zestawy pasów z poprawnym mocowaniem na bębnie! - płyt dachowych (ułożenie poziome) 2 zestawy pasów z poprawnym mocowaniem na bębnie! Instrukcja poprawnego stosowania pasów w załączniku! Użytkownik urządzenia jest zobowiązany informować pisemnie firmę AERO-LIFT lub lokalnego importera o wszelkich dokonanych zmianach i modyfikacjach urządzenia mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jego pracy. Użytkownik urządzenia jest zobowiązany do użytkowania urządzenia wyłącznie w idealnym stanie technicznym i stale je kontrolować pod kątem ewentualnych widocznych braków i uszkodzeń. Wprowadzane samodzielnie zmiany wyposażenia należy natychmiast zgłaszać pisemnie w firmie AERO-LIFT lub u lokalnego importera! Zabrania się dokonywania samodzielnych przeróbek i zmian urządzania, które mają wpływ na bezpieczeństwo zawiesia. Za szkody powstałe z tego powodu producent nie odpowiada. Jednocześnie w momencie dokonania jakichkolwiek zmian bez zgody producenta traci ważność deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową wydana na urządzenie.

6 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 6 Należy stosować wyłącznie części zamiennych firmy AERO-LIFT. Przy zastosowaniu części innych producentów firma AERO-LIFT nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność pracy urządzenia i jego bezpieczeństwo. Zabrania się odłączanie, regulację, demontaż lub niestosowanie wyposażenia bezpieczeństwa ( sygnalizacja alarmowa, przekaźnik podciśnieniowy, pasy zabezpieczające). W przypadku nagłego spadku wartości podciśnienia w układzie należy ładunek natychmiast bezpiecznie odstawić. Przebywanie osób pod przenoszonym ładunkiem jest surowo zabronione! Użytkowanie zawiesia podciśnieniowego możliwe jest jedynie przy zachowaniu lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 3 Dane techniczne Udźwig: patrz strona tytułowa 3.1 Temperatury graniczne dla przyssawek W zależności od zastosowanego materiału z jakiego wykonane są przyssawki stosowane są następujące temperatury graniczne stosowania: Materiał przyssawki: Temperatury graniczne: Perbunan czarny -20 C do + 80 C Perbunan szary -20 C do + 80 C Perbunan biały -20 C do + 80 C Silikon transparentny lub czerwony -30 C do +180 C Profil gąbkowy -10 C do + 70 C Podane temperatury graniczne dotyczą nieograniczonego czasu kontaktu z ładunkiem. 3.2 Pompa próżniowa Typ: TF 4 Moc: 0,12 kw Wydatek: 4 m 3 /h Maks. wartość podciśnienia.: Napięcie robocze: Poziom hałasu % 24 V DC < 70 db (A) 3.3 Napięcie zasilania Prąd stały: 24 V DC, (7 A) 3.4 Napięcie sterowania

7 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 7 Prąd stały: 24 V DC 4 Opis urządzenia: 12 2b 2c 14 2a V Nr.: Opis: Działanie: Pompa próżniowa Generuje podciśnienie w akumulatorze podciśnienia 2 Lampy kontrolne Kontrola gotowości do transportu, wskaźnik ładowania (schemat w załączeniu) 2a: - czerwona; 2b: - żólta (ładowanie); 2c: - zielona 3 Wakuometr Mechaniczna kontrola podciśnienia 4 Uchwyt operatorski Do chwytania i ochrony urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 5 Główny zawór podciśnieniowy Ręczny zawór suwakowy do zasysania, zwalniania ładunku z funkcjami Ssanie oraz Puść 6 Odwadniacz Separacja wody i kurzu w celu ochrony pompy próżniowej. 7 Przewód podciśnieniowy 8 Mocowanie przyssawki 9 Przedłużenie trawersy (opcja) Połączenie pomiędzy pompą a przyssawkami (brak na rysunku) Mocowanie przyssawki na trawersie głównej lub poprzecznej. Trawersę można przedłużać opcjonalnie do 3, 4 lub 8 metrów. (przedłużenie do 8 metrów wymaga również dodatkowych stężeń) 10 Trawersa główna Trawersa główna służy do mocowania przyssawek lub trawers poprzecznych (opcja). 11 Przyssawki Uszczelniają połączenie układu podciśnieniowego z ładunkiem. 12 Kabel zasilacza Kabel do ładowania akumulatorów (w zamykanej skrzynce). 13 Włącznik główny Załączanie i wyłączanie urządzenia. 14 Woltomierz Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów 15 Blokada obrotu Blokada zabezpieczająca przechył 16 Bęben Element mocowania pasów zabezpieczających

8 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 8 5 Uruchomienie Kompletne urządzenie dostarczane jest z zintegrowanym kablem zasilacza. Kabel ten (12) jest umieszczony w małej zamykanej na klucz skrzynce umieszczonej na ramie nośnej zawiesia.. Przed uruchomieniem zawiesie podciśnieniowe należy skontrolować pod kątem jego kompletności oraz ewentualnych szkód powstałych podczas transportu. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu należy natychmiast zgłosić. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność urządzenia zgodnie z wskazaniami opisanymi w punkcie 6 niniejszej instrukcji oraz przeprowadzić próbne zwolnienie i chwytanie ładunku. Skontrolować wskazania woltomierza w celu upewnienia się, że akumulatory sa naładowane (14). Wskazania woltomierza po pełnym naładowaniu akumulatorów powinny pokazywać minimum 25 V. W zależności od długości przenoszonych płyt zawiesie podciśnieniowe może być wyposażone w odpowiednie elementy przedłużające (9) trawersę główną (10). 5.1 Kontrola szczelności Każde urządzenie opuszczające fabrykę poddawane jest przeglądowi zerowemu obejmujący badanie jakościowe oraz testy pracy urządzenia. Zalecamy jednak przed każdorazowym użytkowaniem urządzenia sprawdzenie jego stanu technicznego oraz szczelności! Przeprowadzenie badania szczelności: 1. Kompletne zawiesie umieścić na płaskim, suchym i nieprzepuszczalnym elemencie ( blacha, szkło) tak, aby wszystkie przyssawki szczelnie do niego przylegały. 2. Załączyć pompę próżniową włącznikiem głównym (13) i odczekać aż zgaśnie lampa czerwona (2a), a zapali zielona (2c).. 3. Przesunąć zawór suwakowy (5) w pozycję "Ssanie". Wakuometr kontrolny (3) pokazuje teraz dokładną wartość podciśnienia 4. Wyłączyć pompę włącznikiem głównym (13). 5. Wskazówka wakuometra (3) nie może pokazywać większego spadku podciśnienia niż 5 % w czasie 5 minut. W celu uzyskania wiarygodnego pomiaru badanie malezy przeprowadzić, gdy wszystkie przyssawki są podłączone. Jeżeli jednak spadek przekracza 5 % w ciągu 5 Minut należy sprawdzić wszystkie złączki i ew, dokręcić obejmy zaciskowe na przewodach. Należy również sprawdzić stan przyssawek (11). Ich uszczelki nie mogą wykazywać rys, spękań czy uszkodzeń. Przyssawki (11) muszą być czyste i nie mogą być zaolejone.. Jeżeli nie będą Państwo potrafili samodzielnie usunąc nieszczelności, prosimy o niezwłoczny kontakt.. Spadek podciśnienia przy zassanym ładunku nie może wynosić więcej niż 5 % w ciągu 5 minut.

9 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 9 6 Użytkowanie 6.1 Włączanie zawiesia Włączyć urządzenie włącznikiem głównym. Odczekać chwilę, aż zgaśnie czerwona lampa sygnalizacji alarmowej i zaświeci się lampa zielona. W tym czasie pompa próżniowa wytworzyła podciśnienie o wartości ponad 60% w akumulatorze podciśnieniowym. Pompa próżniowa załącza się automatycznie, jeżeli podciśnienie w układzie spadnie poniżej 62%, a wyłącza się jeżeli wartość podciśnienia przekroczy wartość 72%. Czas wytworzenia próżni w napowietrzonym układzie trwa ok sekund. Jeżeli ładowanie trwa dłużej to spowoduje ono szybkie rozładowanie akumulatorów. Przyczyna w takim przypadku jest nieszczelność obwodu podciśnieniowego najczęściej pomiędzy przyssawkami a ładunkiem lub w miejscach połączenia przewodów! Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo przygniecenia ciała podczas przesuwania trawers poprzecznych lub mocowań przyssawek. Udźwig zawiesia zależy od ilości zamontowanych przyssawek oraz sposobu transportowania ładunku! Udźwig przyssawki podany jest na etykiecie zamocowanej na przyssawce! Przykład: 4 przyssawki (AL 80x400L) transport pionowy (płyty ścienne) - udźwig 160 kg. 4 przyssawki (AL 80x400L) transport poziomy (płyty dachowe) - udźwig 240 kg. 6 przyssawek (AL 80x400L) transport pionowy (płyty ścienne) udźwig 240 kg. Każdorazowo przed korzystaniem z zawiesia użytkownik zobowiązany jest sprawdzić wagę przenoszonych elementów. Zabrania się przenoszenia ładunków przekraczających udźwig zawiesia! 6.2 Podnoszenie ładunku Usunąć folię w miejscu planowanego posadowienia przyssawek ( przyssawki w żadnym wypadku nie mogą, nawet częściowo stać na folii ochronnej ) Zawiesie odpowiednio ustawić na ładunku za pomocą żurawia. Zawór suwakowy przesunąć w pozycję Ssanie. Ładunek zostanie przyssany jeżeli wskazania wakuometru pokażą wartość podciśnienia powyżej 60%, a lampka kontrolna zaświeci się na zielono. Podnieść płytę na zbloczu na wysokość umożliwiającą wygodne oplecenie jej pasami zabezpieczającymi. Założyć pasy zabezpieczające tak, aby lekko opinały przenoszoną płytę i uniemożliwiały odpadnięcie ładunku, np. w wyniku odspojenia się blachy od rdzenia i odkształcenia się jej. Można transportować ładunek do miejsca przeznaczenia. Należy upewnić się, że zawór podciśnieniowy przesunięty w pozycję Ssanie jest w tej pozycji zablokowany (po poprawnym przesunięciu zawór blokuje się samoczynnie, uniemożliwiając tym samym mimowolne zwolnienie ładunku! Mocowania przyssawek na trawersach poprzecznych oraz trawersy poprzeczne muszą być solidnie dokręcone. Przyssawki muszą być dopasowane do przenoszonego ładunku. Zwolnienie blokady przechyłu umożliwia grawitacyjne lub manualne przechylenie zassanego ładunku..

10 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 10 Stale zwracać uwagę, aby podciśnienie stale przekraczało wartość powyżej 60% i aby wszystkie przyssawki leżały całą swoją powierzchnią na ładunku. Ładunek może być pobierany wyłącznie w środku jego ciężkości. Jeżeli ładunek nie jest pobierany w środku ciężkości, możliwe jest jego odpadnięcie od przyssawek! Niebezpieczeństwo wypadku! Należy bezwzględnie każdorazowo stosować dodatkowe pasy zabezpieczające. 6.3 Transport ładunku Za pomocą żurawia zawiesie wraz z ładunkiem może być transportowane na miejsce przeznaczenia. Należy przestrzegać następujących zasad: Zabronione jest przebywanie osób lub innych przedmiotów w obszarze transportu. Niebezpieczeństwo skaleczenia poprzez uderzenie lub zahaczenie narożem płyty! Kontrolować pracę żurawia, aby przenoszony ładunek nigdy nie uderzył w ścianę lub inne przeszkody. Niebezpieczeństwo oderwania płyty os przyssawek. Zagrożenie życia! Zabrania się przebywania pod przenoszonym ładunkiem! Zagrożenie życia przez odpadnięcie ładunku! Przy zapaleniu się czerwonej lampy sygnalizacji alarmowej, włączeniu się syreny alarmowej lub w przypadku podciśnienia o wartości poniżej 60% ładunek należy natychmiast odstawić! Transport ładunku możliwy jest jedynie przy włączonym urządzeniu. 6.4 Przechylanie ładunku Przechył manualny Wysunąć bolec blokady i lekko obrócić, aby został zablokowany w pozycji odblokowanej. Przechylić trawersę główną wraz z ładunkiem. Zwolnić bolec blokady, aby zablokować przechył trawersy Zwalnianie ładunku Przetransportować trawersę żurawiem na miejsce przeznaczenia i zdemontować pasy zabezpieczające. Gdy ładunek został pewnie posadowiony, zwolnić ładunek przesuwając zawór suwakowy w pozycję Puść Przyssawki zostaną napowietrzone i ładunek zostanie natychmiast puszczony. Zawiesie można teraz transportować w celu pobrania kolejnego ładunku. Przed zwolnieniem ( puszczeniem) ładunku należy się upewnić że leży od stabilnie i po jego puszczeniu nie przechyli się, nie przewróci i nie zsunie! 6.6 Przestój w pracy zawiesia

11 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 11 W celu wyłączenia zawiesia z pracy należy wyłączyć pompę włącznikiem głównym. W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami, w szczególności przyssawek, zaleca się pozostawienie go zawieszonego na haku żurawia, lub odstawienie w taki sposób aby gumy przyssawek nie uległy uszkodzeniu, np. na pakiecie płyt warstwowych. Akumulatory należy każdorazowo ładować po dniu pracy oraz w trakcie dłuższych przestojów urządzania podłączając zintegrowany kabel zasilacza do gniazda 230V. Czas pełnego naładowania akumulatorów wynosi ok. 8 godzin. Stan naładowania akumulatorów (V) można odczytać na zintegrowanym w zawiesiu woltomierzu. 6.7 Sygnalizacja bezpieczeństwa Wakuometr kontrolny: Zawiesie jest wyposażone w wakuometr kontrolny, dobrze widoczny z pozycji operatora. Wakuometr pokazuje gotowość urządzenia do transportu ładunku o ile jego wskazania wartości podciśnienia znajdują się w zielonym zakresie. Wakuometr załącza się jedynie w przypadku przesunięcia zaworu suwakowego w pozycję Ssanie. Skala wakuometru podzielona jest na dwa pola: czerwone (0 % bis 60 %) i zielone ( 60 % bis 100 %). Zabrania się podnoszenia ładunków jeżeli wskaźnik wakuometru znajduje się w polu czerwonym! Sygnalizacja ostrzegawcza: Poza wakuometrem urządzenie wyposażone jest w elektroniczną sygnalizację alarmową informującą optycznie i akustycznie o ew. zbyt niskiej wartości podciśnienia. Zawiesie nie jest gotowe do transportu dopóki świeci się czerwona lampa lub wyje syrena alarmowa. Sprawdzać codziennie sprawność sygnalizacji alarmowej! W przypadku jej uszkodzenia lub usterki istnieje niebezpieczeństwo odpadnięcia przenoszonego ładunku od przyssawek poprzez brak kontroli nad podciśnieniem w układzie! Zagrożenie życia! Zabrania się podnoszenia ładunku przy zbyt niskim podciśnieniu ( wskazówka wakuometru w czerwonym zakresie, zapalona czerwona lampa, załączona syrena alarmowa). Ładunek znajdujący się w trakcie transportu musi być natychmiast odstawiony! Zasada działania sygnalizacji alarmowej: Wersja: Sygnalizacja alarmowa z sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizacja alarmowa zabudowana jest w metalowej skrzyni rozdzielczej urządzenia. Drzwi skrzyni rozdzielczej otwierane są przy użyciu specjalnego klucza. Na lewym boku skrzyni zamontowany jest włącznik główny zawiesia oraz woltomierz. W górnej części drzwiczek skrzyni zamontowane są lampy kontrolne: - zielona świecąc się wskazuje prawidłową wartość podciśnienia w układzie ( > 60%) - czerwona świecąc się wskazuje nieprawidłową wartość podciśnienia w układzie ( < 60%) - żółta świeci się podczas ładowania akumulatorów. Dodatkowo na skrzyni zamontowana jest syrena alarmowa, która załącza się przy nieodpowiedniej wartości podciśnienia (<60%). W skrzyni rozdzielczej zamontowana jest ponadto pompa próżniowa oraz elektroniczny przekaźnik podciśnienia, mierzący wartość podciśnienia w układzie i załączający i wyłączający

12 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 12 pracę pompy próżniowej, zasilacz służący do ładowania akumulatorów, akumulatory oraz elektronika zawiesia. Wskazówka: Bezpośrednio po włączeniu urządzenia praca syreny jest wyłączona do momentu uzyskania przez pompę odpowiedniej wartości podciśnienia. 6.8 Lista kontrolna usterek Usterka: Przyczyna: Sposób usunięcia: Wartość podciśnienia szybko Przepuszczalna powierzchnia Zawiesie nie nadaje się do spada chwytanego ładunku. transportu tego ładunku Urządzenie nie uzyskuje podciśnienia o wart. 70% Spadek podciśnienia w trakcie transportu Przyssawki nie leżą całą swoją powierzchnią na ładunki. Przyssawki niedostosowane do typu przenoszonego ładunku Uszkodzona guma przyssawki Uszkodzony wakuometr. Uszkodzony przewód podciśnieniowy uszkodzona pompa próżniowa Uszkodzony przewód podciśnieniowy uszkodzona pompa próżniowa Uszkodzona guma przyssawki Zbyt ciężki ładunek Zmienić ustawienie przyssawek Zainstalować odpowiednie przyssawki Wymienić na nową. Wymienić na nowy. Wymienić na nowy. Skontrolować stan płytek węglowych pompy, ew. wymienić na nowe Wymienić na nowy. Skontrolować stan płytek węglowych pompy, ew. wymienić na nowe Wymienić na nową. Odstawić ładunek. Sprawdzić poprawność podłączenia wszystkich przyssawek. Ssanie-Puść nie działa Uszkodzony zawór suwakowy wymienić uszkodzone części Ładunek przechyla się mocno na jedną stronę Ładunek nie został centralnie chwycony Zmienić miejsce chwytania.

13 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 13 7 Konserwacja i pielęgnacja 7.1 Wskazówki Przerwy w korzystaniu z urządzenia wywołane przez nieodpowiednią konserwację lub nieprofesjonalny serwis mogą prowadzić do wysokich kosztów napraw oraz dłuższych przestojów urządzenia. Zaleca się systematyczną kontrolę i konserwacje zawiesia. Urządzenie podlega corocznemu przeglądowi technicznemu przez autoryzowany serwis. Obowiązek zgłoszenia urządzenia do serwisowania ciąży na właścicielu urządzenia. Stosowanie innych niż oryginalne części AERO-LIFT jest zabronione i skutkuje unieważnieniem Deklaracji zgodności z Dyrektywą Maszynową Zalecamy posiadanie na stanie magazynowym części zamiennych. Lista przeglądów i konserwacji Zakres: Kontrolowana część: Częstotliwość: Wskazówki 1. Układ podciśnieniowy Pompa próżniowa Patrz oddzielny załącznik Odwadniacz Kontrola płytek węglowych pompy w miarę zapotrzebowa nia, przy opadach deszczu i dużej wilgotności powietrza Jeżeli w odwadniaczu zbierze się woda, należy ją usunąć, poprzez odkręcenie dolnego pokrętła. Następnie pokrętło mocno dokręcić. Aby usunąć ewentualna wilgoć z układu podciśnieniowego konieczne jest aby po zakończeniu prac w wilgotnej atmosferze pozwolić pracować pompie przy zaworze przesuniętym w pozycję Ssanie przez okres około 15 minut, pozwalając tym samym odparować wilgoci! Zaniechanie tej czynności przy niesprzyjających warunkach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pompy próżniowej i konieczności jej wymiany na nową. Patrz oddzielny załącznik. Przyssawki, uszczelki codziennie w przypadku uszkodzenia wymienić Złączki przewodów codziennie dodatkowa kontrola obejm zaciskowych 2. Kontrola podciśnienia Kontrola sprawności codziennie Porównanie przełączania się lamp kontrolnych oraz załączania syreny alarmowej ze wskazaniami wakuometru. 3. Ręczny zawór suwakowy codziennie Działanie Ssanie oraz Puść 4. kompletne urządzenia codziennie Kontrola ewentualnych braków i uszkodzeń. corocznie przegląd w autoryzowanym serwisie

14 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona Wymiana gumy przyssawki 1. Przyssawkę odkręcić od mocowania, a następnie wykręcić wszystkie śruby z płyty stalowej 2. Odłączyć gumę przyssawki od stalowej płytki 3. Wszystkimi śrubami lekko przykręcić nową uszczelkę. 4. Wszystkie śruby mocno dokręcić 5. Przeprowadzić test szczelności! (zgodnie z punktem 5.1) Po wszelkich pracach konserwacyjnych należy przeprowadzić test szczelności urządzenia (patrz punkt 5.1) Poprawna konfiguracja zawiesia Panel-Master

15 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 15 Poprawne zakładanie pasów zabezpieczających Transport poziomy Transport pionowy

16 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 16 8 Lista części zamiennych Elementy elektryczne Opis / Typ: Numer katalogowy: Uwagi: Przekaźnik podciśnieniowy cyfrowy Lampa LED czerwona XB5AVB Schneider Lampa LED zielona XB5AVB Schneider Lampa LED żółta XB5AVB Schneider Akumulator, 12 V, 18 Ah bezobsługowy Sygnalizacja alarmowa, nr. schematu AL2424B1-Si7/3,2Ae załącznik Zasilacz 24V 3,2 A, Typ: DR załącznik Syrena alarmowa Volt Włącznik główny TO /E Elementy podciśnieniowe Opis / Typ: Numer katalogowy: Uwagi: Pompa próżniowa VAL4 / TF 4, 24V załącznik Zestaw wymienny płytek węglowych Ręczny zawór suwakowy ½ z blokadą Odwadniacz ½ Wakuometr kontrolny 63 mm z szybką Zawór zwrotny ½ Szybkozłączka, LW Szybkozłączka ¼ Szybkozłączka ½ na rozdzielaczu Nypel ¼, Stahl do przyssawek Nypel, LW Sprężyna amortyzatora Ø 3,2 / 50 mm V2A Przewód podciśnieniowy do przyssawek LW 10 mm, czarny Przewód podciśnieniowy do rozdzielacza LW 12 mm, transparentny Przyssawki AL80x400L, z mocowaniem do trawersy Uszczelka AL80x400L czarna Bolec mocujący Zaleca się stosowanie oryginalnych części AERO-LIFT, które zostały sprawdzone pod względem wytrzymałości, jakości i funkcjonalności.

17 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 17 9 Załacznik Gwarancja Producent udziela gwarancji na brak błędów i usterek wynikających z błędów produkcyjnych. Gwarancja rozciąga się wyłącznie na naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów wynikających z błędów produkcyjnych. Gwarancja opiera się wyłącznie na Ogónych warunków sprzedaży, dostaw i płatności producenta. Reklamowane części muszą być przysłane do Zakładu AERO-LIFT na koszt reklamującego. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy z wyłączeniem części szybkozużywających się, uwzględniając pracę jednozmianową. Jeżeli użytkowanie maszyny odbiega od pracy jednozmianowej, okres gwarancji ulega skróceniu. Gwarancja zaczyna obowiązywać od momentu odbioru urządzenia przez klienta. Nasza gwarancja nie pokrywa jakichkolwiek innych kosztów, poza wyżej wymienionymi, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

18 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 18 EG-Deklarcja zgodności - z Dyrektywą maszynową UE 2006/42/EG, Załącznik II A - z Dyrektywą EMV 2004/108/EG Niniejszym oświadczamy, że skonstruowane przez nas poniższe urządzenie w swoim założeniu, budowie i wykonanej przez nas wersji spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EG entspricht. W przypadku zmian urzadzenia dokonanych bez naszej zgody, deklaracja niniejsza traci swoją ważność! Producent/Pełnomocnik: Opis maszyny: Rodzaj maszyny : Typ: Numer seryjny : 10580/11 Rok budowy: 2011 AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH Binsdorf Turmstraße 1 D Geislingen Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V-WS Urządzenie spełnia dodtkowo wymogi zharmonizowanych norm, a w szczególności: EN ISO Część 1 i 2 Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń EN Kompatybilność elektromagnetyczna EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy EN Akustyczne sygnały ostrzegawcze EN 842 Optyczne sygnały ostrzegawcze EN Bezpieczeństwo maszyn: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części. EN Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. EN (Załącznik C) Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające Zostosowane pozostałe normy technicnze i specyfikacje: BGR 500, Rozdział 2.8 Lastaufnahmemittel im Hebezeugbetrieb (niemiecka) Pełnomocnik z zakresie dokumentacji technicznej : Edwin Müller, AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstr. 1, Geislingen Ort/Datum: Geislingen-Binsdorf, 26. April 2011 Dane osoby podpisującej: Tobias Pauli Prezes Zarządu

19 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 19 Stromlauf zum Vakuumhebegerät für Batteriebetrieb Typ: AL 2424B1-Si7/3,2Ae k41 k32 rot 24V Type: MW DR /24V,3,2A k1 L1 grün 24V 230 V - N + k31 K3 B B+ K4 9 BY251 10/ ABL 1C.10 10A 1/2 k2 7/8 gelb 24V V M 6 3 4/5 S A2 A1 OV 1 Z12 Pin3 (blau)(-) 2 Pin4 (schwarz)(out1) Pin2 (weiß)(out2) Pin1 (braun)(+) K1 K2 K3 K4 + 24V 6 7 Lampe rot 8 Lampe grün 9 Pumpe EIN/AUS (Kl. 1) Pumpe EIN/AUS (Kl. 6) Hupe + (rot) 12 K1: Steuerung Lampe grün, rot und Hupe K2: Pumpensteuerung Pinbelegung: Pin1: +24V (braun) Pin2: Schaltausgang2 out2 (weiß) Pin3: 0V (blau) Pin4: Schaltausgang1 out1 (schwarz) Binsdorf, M. Abt

20 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 20 Instrukcja obsługi POMPA PRÓŻNIOWA AL TF4 24 V DC Spalt 0,02 mm Gehäuse Rotor maximale Schieberhöhe Rotorschlitztiefe minimale Schieberhöhe Dane techniczne: pompa próżniowa VAL TF 4 TF4 24 V DC Dane silnika: Napięcie 24 V DC maks. pobór prądu 7,15 A Grupa ochrony IP 44 Dane pompy: maksymalny wydatek maks. podcisnienie poziom hałasu waga 66 l/min mbar 70 db(a) 3,8 kg

21 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 21 Pos. Opis Pos. Opis 1 Silnik 10 Podkładka zabezpieczająca S3 2 Obudowa 11 Nakrętka DIN 917 M6 3 Rotor 12 Nakrętka DIN 934 M6 4 Pokrywa 13 Podkładka zabezpieczająca S6 5 Płytka V 14 Wytłumienie 6 Płytka węglowa 15 Uszczelka 7 zawór wydechowy 16 Nypel 90 0, R1/4 8 Śruba DIN 7985 M3x16 17 Filtr z przewodem (Øi 7 mm) 9 Pręt gwintowany M6 19 Podkładka M

sprzedaż i wynajem budowlanych urządzeń podciśnieniowych

sprzedaż i wynajem budowlanych urządzeń podciśnieniowych sprzedaż i wynajem budowlanych urządzeń podciśnieniowych Zawiesie podciśnieniowe PANEL-MASTER Transport dachowych płyt warstwowych i blach trapezowych Transport ściennych płyt warstwowych Oryginalny PANEL-MASTER

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wspornik HSTA-2 do statywów Slide Kamera serii HST przeznaczony jest do stabilnego mocowania urządzeń Slide Kamera pod różnym kątem, w poziomie jak i w pionie za pomocą jednego statywu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie koleby. Z jej treścią

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji!

Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji! Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe -MASTER Przed uruchomieniem i rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji! Binsdorf, Turmstraße 1, 72351 Geislingen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania

Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania Zasilacz dla systemu alarmowego z powiadomieniem GSM Opis i instrukcja użytkowania Kraków 2005 Wydanie pierwsze UWAGA!!! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne Ładowarka UAC-01 Przeznaczenie Ładowarka UAC - 01 jest nowoczesnym mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do ładowania wszystkich typów lamp górniczych produkowanych przez FASER S.A. w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo