Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w pionie maks 160 kg przy 60% próżni - transport elementów w poziomie maks. 240kg przy 60% próżni Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Producent: Importer: AERO-LIFT manulift Sp. z o.o. Vakuumtechnik GmbH Graniczna 27E, Marki Binsdorf, Turmstraße 1 tel.: Geislingen faks:

2 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 2 Spis treści 1 Przeznaczenie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 1.1 Konfiguracja urządzenia 2 Wskazówki bezpieczeństwa 3 Parametry techniczne 3.1 Temperatury graniczne dla przyssawek 3.2 Generator podciśnienia 3.3 Napięcie elektryczne 3.4 Napięcie sterowania 4 Opis poszczególnych komponentów urządzenia 5 Uruchomienie 5.1 Kontrola szczelności 6 Użytkowanie 6.1. Włączanie zawiesia 6.2 Chwytanie ładunku 6.3 Transport ładunku 6.4 Przechylanie ładunku 6.5 Zwalnianie ładunku 6.6 Wyłączanie zawiesia 6.7 Sygnalizacja alarmowa 6.8 Lista kontrolna w przypadku awarii 7 Konserwacja i pielęgnacja 7.1 Wskazówki 7.2 Lista przeglądów i kontroli 7.3 Wymiana uszczelek w przyssawkach 8 Lista części zamiennych 9 Załącznik Gwarancja Deklaracja zgodności z Dyrektywą Maszynową (CE) Schemat elektryczny, rysunek pompy podciśnieniowej

3 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 3 Szanowny użytkowniku, Aby uniknąć powstania szkód materiałowych lub nawet uszkodzeń ciała i zdrowia należy bezwzględnie przestrzegać zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek i przepisów, a urządzenie musi być regularnie kontrolowane! Dodatkowo każda osoba obsługująca urządzenie musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, zrozumieć ją oraz bezwzględnie stosować się do informacji w niej zawartych. Kompletna instrukcja obsługi musi stale znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępna dla użytkownika. Firma AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas użytkawania, wynikające z nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji! Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, które służą ulepszeniu zawiesia podciśnieniowego. Jeżeli mimo wszystko doszło by do kłopotów z użytkowaniem, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem na terenie Polski lub bezpośrednio z naszą firmą: manulift Sp. z o.o. Graniczna 27E Marki tel.: www. aero-lift.pl AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH Turmstraße 1 D Geislingen Tel.:

4 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 4 1. Zastosowanie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master służy do profesjonalnego chwytania i transportu ściennych i dachowych płyt warstwowych przy uwzględnieniu maksymalnego udźwigu oraz wartości podciśnienia powyżej 60%. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach specjalnych, np. strefy zagrożenia wybuchem, itp. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz. W przypadku stosowania urządzenia w temperaturach ujemnych każdy ładunek należy skontrolować pod kątem oblodzenia chwytanej powierzchni. Zabrania się podnoszenia zawiesiem ładunków o oblodzonej powierzchni! Zagrożenie życia i zdrowia! Zabrania się podnoszenia w poziomie dłuższych płyt warstwowych niż pozwala na to konfiguracja zawiesia! Zagrożenie życia i zdrowia! Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 3 m = Płyta o długości do 12 m. Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 4 m = Płyta o długości do 14 m. Rozstaw trawers poprzecznych na trawersie głównej maks. 8 m = Płyta o długości do 18 m. Uwaga! Niezbędne wyposażenie specjalne! Każde inne niż podane powyżej zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody powstałe z błędnego użytkowania firma AERO-LIFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko z konsekwencji zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik. Wskazówka: Przy pomocy łożyska przechyłowego możliwe jest przechylanie trawersy głównej o 90. Należy zwracać uwagę na zablokowanie trawersy w pozycji pionowej! Uwaga: Nowe urządzenia przed pierwszym uruchomieniem należy ładować przez okres ok. 8 godzin. Po ładowaniu należy sprawdzić na zintegrowanym w urządzeniu woltomierzu stan naładowania akumulatorów. Powinien on wskazywać wartość minimum 24 V!

5 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona Konfiguracja urządzenia, Patrz strona tytułowa. 2 Wskazówki bezpieczeństwa Umieszczony obok piktogram z wykrzyknikiem znajdziecie Państwo wszędzie tam w niniejszej instrukcji, gdzie zamieściliśmy informacje o zagrożeniach dla życia, zdrowia lub sprzętu. Należy szczególnie przestrzegać tych wskazówek i przekazać je innym użytkownikom, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i uniknąć powstawania szkód. Uwaga! Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie zastępują lokalnych obowiązujących przepisów BHP, a są jedynie ich uzupełnieniem. Należy szczególnie przestrzegać następujących wskazówek: Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i zobowiązują się jej przestrzegać. Wszelkie prace związane z serwisowaniem, naprawami i przeglądami mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis. Urządzenie służy wyłącznie pracy zgodnej z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem wszelkich prac serwisowych urządzenie należy odłączyć od sieci i upewnić się, że włącznik główny urządzenia jest wyłączony. Należy porzucić wszelkie prace, mające wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia, bezpieczeństwo własne, osób trzecich lub innych maszyn i urządzeń. Każdorazowo przed transportem dachowych lub ściennych płyt warstwowych należy poprawnie zamocować dodatkowe zabezpieczenie pasowe, tak aby ściśle przylegało do przenoszonego elementu! - do płyt ściennych (ułożenie pionowe) 1 zestaw pasów z przeplotem mocowany centralnie na trawersie głównej! - płyt ściennych (ułożenie poziome) 2 zestawy pasów z poprawnym mocowaniem na bębnie! - płyt dachowych (ułożenie poziome) 2 zestawy pasów z poprawnym mocowaniem na bębnie! Instrukcja poprawnego stosowania pasów w załączniku! Użytkownik urządzenia jest zobowiązany informować pisemnie firmę AERO-LIFT lub lokalnego importera o wszelkich dokonanych zmianach i modyfikacjach urządzenia mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jego pracy. Użytkownik urządzenia jest zobowiązany do użytkowania urządzenia wyłącznie w idealnym stanie technicznym i stale je kontrolować pod kątem ewentualnych widocznych braków i uszkodzeń. Wprowadzane samodzielnie zmiany wyposażenia należy natychmiast zgłaszać pisemnie w firmie AERO-LIFT lub u lokalnego importera! Zabrania się dokonywania samodzielnych przeróbek i zmian urządzania, które mają wpływ na bezpieczeństwo zawiesia. Za szkody powstałe z tego powodu producent nie odpowiada. Jednocześnie w momencie dokonania jakichkolwiek zmian bez zgody producenta traci ważność deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową wydana na urządzenie.

6 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 6 Należy stosować wyłącznie części zamiennych firmy AERO-LIFT. Przy zastosowaniu części innych producentów firma AERO-LIFT nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność pracy urządzenia i jego bezpieczeństwo. Zabrania się odłączanie, regulację, demontaż lub niestosowanie wyposażenia bezpieczeństwa ( sygnalizacja alarmowa, przekaźnik podciśnieniowy, pasy zabezpieczające). W przypadku nagłego spadku wartości podciśnienia w układzie należy ładunek natychmiast bezpiecznie odstawić. Przebywanie osób pod przenoszonym ładunkiem jest surowo zabronione! Użytkowanie zawiesia podciśnieniowego możliwe jest jedynie przy zachowaniu lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 3 Dane techniczne Udźwig: patrz strona tytułowa 3.1 Temperatury graniczne dla przyssawek W zależności od zastosowanego materiału z jakiego wykonane są przyssawki stosowane są następujące temperatury graniczne stosowania: Materiał przyssawki: Temperatury graniczne: Perbunan czarny -20 C do + 80 C Perbunan szary -20 C do + 80 C Perbunan biały -20 C do + 80 C Silikon transparentny lub czerwony -30 C do +180 C Profil gąbkowy -10 C do + 70 C Podane temperatury graniczne dotyczą nieograniczonego czasu kontaktu z ładunkiem. 3.2 Pompa próżniowa Typ: TF 4 Moc: 0,12 kw Wydatek: 4 m 3 /h Maks. wartość podciśnienia.: Napięcie robocze: Poziom hałasu % 24 V DC < 70 db (A) 3.3 Napięcie zasilania Prąd stały: 24 V DC, (7 A) 3.4 Napięcie sterowania

7 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 7 Prąd stały: 24 V DC 4 Opis urządzenia: 12 2b 2c 14 2a V Nr.: Opis: Działanie: Pompa próżniowa Generuje podciśnienie w akumulatorze podciśnienia 2 Lampy kontrolne Kontrola gotowości do transportu, wskaźnik ładowania (schemat w załączeniu) 2a: - czerwona; 2b: - żólta (ładowanie); 2c: - zielona 3 Wakuometr Mechaniczna kontrola podciśnienia 4 Uchwyt operatorski Do chwytania i ochrony urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 5 Główny zawór podciśnieniowy Ręczny zawór suwakowy do zasysania, zwalniania ładunku z funkcjami Ssanie oraz Puść 6 Odwadniacz Separacja wody i kurzu w celu ochrony pompy próżniowej. 7 Przewód podciśnieniowy 8 Mocowanie przyssawki 9 Przedłużenie trawersy (opcja) Połączenie pomiędzy pompą a przyssawkami (brak na rysunku) Mocowanie przyssawki na trawersie głównej lub poprzecznej. Trawersę można przedłużać opcjonalnie do 3, 4 lub 8 metrów. (przedłużenie do 8 metrów wymaga również dodatkowych stężeń) 10 Trawersa główna Trawersa główna służy do mocowania przyssawek lub trawers poprzecznych (opcja). 11 Przyssawki Uszczelniają połączenie układu podciśnieniowego z ładunkiem. 12 Kabel zasilacza Kabel do ładowania akumulatorów (w zamykanej skrzynce). 13 Włącznik główny Załączanie i wyłączanie urządzenia. 14 Woltomierz Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów 15 Blokada obrotu Blokada zabezpieczająca przechył 16 Bęben Element mocowania pasów zabezpieczających

8 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 8 5 Uruchomienie Kompletne urządzenie dostarczane jest z zintegrowanym kablem zasilacza. Kabel ten (12) jest umieszczony w małej zamykanej na klucz skrzynce umieszczonej na ramie nośnej zawiesia.. Przed uruchomieniem zawiesie podciśnieniowe należy skontrolować pod kątem jego kompletności oraz ewentualnych szkód powstałych podczas transportu. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu należy natychmiast zgłosić. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność urządzenia zgodnie z wskazaniami opisanymi w punkcie 6 niniejszej instrukcji oraz przeprowadzić próbne zwolnienie i chwytanie ładunku. Skontrolować wskazania woltomierza w celu upewnienia się, że akumulatory sa naładowane (14). Wskazania woltomierza po pełnym naładowaniu akumulatorów powinny pokazywać minimum 25 V. W zależności od długości przenoszonych płyt zawiesie podciśnieniowe może być wyposażone w odpowiednie elementy przedłużające (9) trawersę główną (10). 5.1 Kontrola szczelności Każde urządzenie opuszczające fabrykę poddawane jest przeglądowi zerowemu obejmujący badanie jakościowe oraz testy pracy urządzenia. Zalecamy jednak przed każdorazowym użytkowaniem urządzenia sprawdzenie jego stanu technicznego oraz szczelności! Przeprowadzenie badania szczelności: 1. Kompletne zawiesie umieścić na płaskim, suchym i nieprzepuszczalnym elemencie ( blacha, szkło) tak, aby wszystkie przyssawki szczelnie do niego przylegały. 2. Załączyć pompę próżniową włącznikiem głównym (13) i odczekać aż zgaśnie lampa czerwona (2a), a zapali zielona (2c).. 3. Przesunąć zawór suwakowy (5) w pozycję "Ssanie". Wakuometr kontrolny (3) pokazuje teraz dokładną wartość podciśnienia 4. Wyłączyć pompę włącznikiem głównym (13). 5. Wskazówka wakuometra (3) nie może pokazywać większego spadku podciśnienia niż 5 % w czasie 5 minut. W celu uzyskania wiarygodnego pomiaru badanie malezy przeprowadzić, gdy wszystkie przyssawki są podłączone. Jeżeli jednak spadek przekracza 5 % w ciągu 5 Minut należy sprawdzić wszystkie złączki i ew, dokręcić obejmy zaciskowe na przewodach. Należy również sprawdzić stan przyssawek (11). Ich uszczelki nie mogą wykazywać rys, spękań czy uszkodzeń. Przyssawki (11) muszą być czyste i nie mogą być zaolejone.. Jeżeli nie będą Państwo potrafili samodzielnie usunąc nieszczelności, prosimy o niezwłoczny kontakt.. Spadek podciśnienia przy zassanym ładunku nie może wynosić więcej niż 5 % w ciągu 5 minut.

9 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 9 6 Użytkowanie 6.1 Włączanie zawiesia Włączyć urządzenie włącznikiem głównym. Odczekać chwilę, aż zgaśnie czerwona lampa sygnalizacji alarmowej i zaświeci się lampa zielona. W tym czasie pompa próżniowa wytworzyła podciśnienie o wartości ponad 60% w akumulatorze podciśnieniowym. Pompa próżniowa załącza się automatycznie, jeżeli podciśnienie w układzie spadnie poniżej 62%, a wyłącza się jeżeli wartość podciśnienia przekroczy wartość 72%. Czas wytworzenia próżni w napowietrzonym układzie trwa ok sekund. Jeżeli ładowanie trwa dłużej to spowoduje ono szybkie rozładowanie akumulatorów. Przyczyna w takim przypadku jest nieszczelność obwodu podciśnieniowego najczęściej pomiędzy przyssawkami a ładunkiem lub w miejscach połączenia przewodów! Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo przygniecenia ciała podczas przesuwania trawers poprzecznych lub mocowań przyssawek. Udźwig zawiesia zależy od ilości zamontowanych przyssawek oraz sposobu transportowania ładunku! Udźwig przyssawki podany jest na etykiecie zamocowanej na przyssawce! Przykład: 4 przyssawki (AL 80x400L) transport pionowy (płyty ścienne) - udźwig 160 kg. 4 przyssawki (AL 80x400L) transport poziomy (płyty dachowe) - udźwig 240 kg. 6 przyssawek (AL 80x400L) transport pionowy (płyty ścienne) udźwig 240 kg. Każdorazowo przed korzystaniem z zawiesia użytkownik zobowiązany jest sprawdzić wagę przenoszonych elementów. Zabrania się przenoszenia ładunków przekraczających udźwig zawiesia! 6.2 Podnoszenie ładunku Usunąć folię w miejscu planowanego posadowienia przyssawek ( przyssawki w żadnym wypadku nie mogą, nawet częściowo stać na folii ochronnej ) Zawiesie odpowiednio ustawić na ładunku za pomocą żurawia. Zawór suwakowy przesunąć w pozycję Ssanie. Ładunek zostanie przyssany jeżeli wskazania wakuometru pokażą wartość podciśnienia powyżej 60%, a lampka kontrolna zaświeci się na zielono. Podnieść płytę na zbloczu na wysokość umożliwiającą wygodne oplecenie jej pasami zabezpieczającymi. Założyć pasy zabezpieczające tak, aby lekko opinały przenoszoną płytę i uniemożliwiały odpadnięcie ładunku, np. w wyniku odspojenia się blachy od rdzenia i odkształcenia się jej. Można transportować ładunek do miejsca przeznaczenia. Należy upewnić się, że zawór podciśnieniowy przesunięty w pozycję Ssanie jest w tej pozycji zablokowany (po poprawnym przesunięciu zawór blokuje się samoczynnie, uniemożliwiając tym samym mimowolne zwolnienie ładunku! Mocowania przyssawek na trawersach poprzecznych oraz trawersy poprzeczne muszą być solidnie dokręcone. Przyssawki muszą być dopasowane do przenoszonego ładunku. Zwolnienie blokady przechyłu umożliwia grawitacyjne lub manualne przechylenie zassanego ładunku..

10 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 10 Stale zwracać uwagę, aby podciśnienie stale przekraczało wartość powyżej 60% i aby wszystkie przyssawki leżały całą swoją powierzchnią na ładunku. Ładunek może być pobierany wyłącznie w środku jego ciężkości. Jeżeli ładunek nie jest pobierany w środku ciężkości, możliwe jest jego odpadnięcie od przyssawek! Niebezpieczeństwo wypadku! Należy bezwzględnie każdorazowo stosować dodatkowe pasy zabezpieczające. 6.3 Transport ładunku Za pomocą żurawia zawiesie wraz z ładunkiem może być transportowane na miejsce przeznaczenia. Należy przestrzegać następujących zasad: Zabronione jest przebywanie osób lub innych przedmiotów w obszarze transportu. Niebezpieczeństwo skaleczenia poprzez uderzenie lub zahaczenie narożem płyty! Kontrolować pracę żurawia, aby przenoszony ładunek nigdy nie uderzył w ścianę lub inne przeszkody. Niebezpieczeństwo oderwania płyty os przyssawek. Zagrożenie życia! Zabrania się przebywania pod przenoszonym ładunkiem! Zagrożenie życia przez odpadnięcie ładunku! Przy zapaleniu się czerwonej lampy sygnalizacji alarmowej, włączeniu się syreny alarmowej lub w przypadku podciśnienia o wartości poniżej 60% ładunek należy natychmiast odstawić! Transport ładunku możliwy jest jedynie przy włączonym urządzeniu. 6.4 Przechylanie ładunku Przechył manualny Wysunąć bolec blokady i lekko obrócić, aby został zablokowany w pozycji odblokowanej. Przechylić trawersę główną wraz z ładunkiem. Zwolnić bolec blokady, aby zablokować przechył trawersy Zwalnianie ładunku Przetransportować trawersę żurawiem na miejsce przeznaczenia i zdemontować pasy zabezpieczające. Gdy ładunek został pewnie posadowiony, zwolnić ładunek przesuwając zawór suwakowy w pozycję Puść Przyssawki zostaną napowietrzone i ładunek zostanie natychmiast puszczony. Zawiesie można teraz transportować w celu pobrania kolejnego ładunku. Przed zwolnieniem ( puszczeniem) ładunku należy się upewnić że leży od stabilnie i po jego puszczeniu nie przechyli się, nie przewróci i nie zsunie! 6.6 Przestój w pracy zawiesia

11 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 11 W celu wyłączenia zawiesia z pracy należy wyłączyć pompę włącznikiem głównym. W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami, w szczególności przyssawek, zaleca się pozostawienie go zawieszonego na haku żurawia, lub odstawienie w taki sposób aby gumy przyssawek nie uległy uszkodzeniu, np. na pakiecie płyt warstwowych. Akumulatory należy każdorazowo ładować po dniu pracy oraz w trakcie dłuższych przestojów urządzania podłączając zintegrowany kabel zasilacza do gniazda 230V. Czas pełnego naładowania akumulatorów wynosi ok. 8 godzin. Stan naładowania akumulatorów (V) można odczytać na zintegrowanym w zawiesiu woltomierzu. 6.7 Sygnalizacja bezpieczeństwa Wakuometr kontrolny: Zawiesie jest wyposażone w wakuometr kontrolny, dobrze widoczny z pozycji operatora. Wakuometr pokazuje gotowość urządzenia do transportu ładunku o ile jego wskazania wartości podciśnienia znajdują się w zielonym zakresie. Wakuometr załącza się jedynie w przypadku przesunięcia zaworu suwakowego w pozycję Ssanie. Skala wakuometru podzielona jest na dwa pola: czerwone (0 % bis 60 %) i zielone ( 60 % bis 100 %). Zabrania się podnoszenia ładunków jeżeli wskaźnik wakuometru znajduje się w polu czerwonym! Sygnalizacja ostrzegawcza: Poza wakuometrem urządzenie wyposażone jest w elektroniczną sygnalizację alarmową informującą optycznie i akustycznie o ew. zbyt niskiej wartości podciśnienia. Zawiesie nie jest gotowe do transportu dopóki świeci się czerwona lampa lub wyje syrena alarmowa. Sprawdzać codziennie sprawność sygnalizacji alarmowej! W przypadku jej uszkodzenia lub usterki istnieje niebezpieczeństwo odpadnięcia przenoszonego ładunku od przyssawek poprzez brak kontroli nad podciśnieniem w układzie! Zagrożenie życia! Zabrania się podnoszenia ładunku przy zbyt niskim podciśnieniu ( wskazówka wakuometru w czerwonym zakresie, zapalona czerwona lampa, załączona syrena alarmowa). Ładunek znajdujący się w trakcie transportu musi być natychmiast odstawiony! Zasada działania sygnalizacji alarmowej: Wersja: Sygnalizacja alarmowa z sygnałem optycznym i akustycznym. Sygnalizacja alarmowa zabudowana jest w metalowej skrzyni rozdzielczej urządzenia. Drzwi skrzyni rozdzielczej otwierane są przy użyciu specjalnego klucza. Na lewym boku skrzyni zamontowany jest włącznik główny zawiesia oraz woltomierz. W górnej części drzwiczek skrzyni zamontowane są lampy kontrolne: - zielona świecąc się wskazuje prawidłową wartość podciśnienia w układzie ( > 60%) - czerwona świecąc się wskazuje nieprawidłową wartość podciśnienia w układzie ( < 60%) - żółta świeci się podczas ładowania akumulatorów. Dodatkowo na skrzyni zamontowana jest syrena alarmowa, która załącza się przy nieodpowiedniej wartości podciśnienia (<60%). W skrzyni rozdzielczej zamontowana jest ponadto pompa próżniowa oraz elektroniczny przekaźnik podciśnienia, mierzący wartość podciśnienia w układzie i załączający i wyłączający

12 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 12 pracę pompy próżniowej, zasilacz służący do ładowania akumulatorów, akumulatory oraz elektronika zawiesia. Wskazówka: Bezpośrednio po włączeniu urządzenia praca syreny jest wyłączona do momentu uzyskania przez pompę odpowiedniej wartości podciśnienia. 6.8 Lista kontrolna usterek Usterka: Przyczyna: Sposób usunięcia: Wartość podciśnienia szybko Przepuszczalna powierzchnia Zawiesie nie nadaje się do spada chwytanego ładunku. transportu tego ładunku Urządzenie nie uzyskuje podciśnienia o wart. 70% Spadek podciśnienia w trakcie transportu Przyssawki nie leżą całą swoją powierzchnią na ładunki. Przyssawki niedostosowane do typu przenoszonego ładunku Uszkodzona guma przyssawki Uszkodzony wakuometr. Uszkodzony przewód podciśnieniowy uszkodzona pompa próżniowa Uszkodzony przewód podciśnieniowy uszkodzona pompa próżniowa Uszkodzona guma przyssawki Zbyt ciężki ładunek Zmienić ustawienie przyssawek Zainstalować odpowiednie przyssawki Wymienić na nową. Wymienić na nowy. Wymienić na nowy. Skontrolować stan płytek węglowych pompy, ew. wymienić na nowe Wymienić na nowy. Skontrolować stan płytek węglowych pompy, ew. wymienić na nowe Wymienić na nową. Odstawić ładunek. Sprawdzić poprawność podłączenia wszystkich przyssawek. Ssanie-Puść nie działa Uszkodzony zawór suwakowy wymienić uszkodzone części Ładunek przechyla się mocno na jedną stronę Ładunek nie został centralnie chwycony Zmienić miejsce chwytania.

13 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 13 7 Konserwacja i pielęgnacja 7.1 Wskazówki Przerwy w korzystaniu z urządzenia wywołane przez nieodpowiednią konserwację lub nieprofesjonalny serwis mogą prowadzić do wysokich kosztów napraw oraz dłuższych przestojów urządzenia. Zaleca się systematyczną kontrolę i konserwacje zawiesia. Urządzenie podlega corocznemu przeglądowi technicznemu przez autoryzowany serwis. Obowiązek zgłoszenia urządzenia do serwisowania ciąży na właścicielu urządzenia. Stosowanie innych niż oryginalne części AERO-LIFT jest zabronione i skutkuje unieważnieniem Deklaracji zgodności z Dyrektywą Maszynową Zalecamy posiadanie na stanie magazynowym części zamiennych. Lista przeglądów i konserwacji Zakres: Kontrolowana część: Częstotliwość: Wskazówki 1. Układ podciśnieniowy Pompa próżniowa Patrz oddzielny załącznik Odwadniacz Kontrola płytek węglowych pompy w miarę zapotrzebowa nia, przy opadach deszczu i dużej wilgotności powietrza Jeżeli w odwadniaczu zbierze się woda, należy ją usunąć, poprzez odkręcenie dolnego pokrętła. Następnie pokrętło mocno dokręcić. Aby usunąć ewentualna wilgoć z układu podciśnieniowego konieczne jest aby po zakończeniu prac w wilgotnej atmosferze pozwolić pracować pompie przy zaworze przesuniętym w pozycję Ssanie przez okres około 15 minut, pozwalając tym samym odparować wilgoci! Zaniechanie tej czynności przy niesprzyjających warunkach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pompy próżniowej i konieczności jej wymiany na nową. Patrz oddzielny załącznik. Przyssawki, uszczelki codziennie w przypadku uszkodzenia wymienić Złączki przewodów codziennie dodatkowa kontrola obejm zaciskowych 2. Kontrola podciśnienia Kontrola sprawności codziennie Porównanie przełączania się lamp kontrolnych oraz załączania syreny alarmowej ze wskazaniami wakuometru. 3. Ręczny zawór suwakowy codziennie Działanie Ssanie oraz Puść 4. kompletne urządzenia codziennie Kontrola ewentualnych braków i uszkodzeń. corocznie przegląd w autoryzowanym serwisie

14 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona Wymiana gumy przyssawki 1. Przyssawkę odkręcić od mocowania, a następnie wykręcić wszystkie śruby z płyty stalowej 2. Odłączyć gumę przyssawki od stalowej płytki 3. Wszystkimi śrubami lekko przykręcić nową uszczelkę. 4. Wszystkie śruby mocno dokręcić 5. Przeprowadzić test szczelności! (zgodnie z punktem 5.1) Po wszelkich pracach konserwacyjnych należy przeprowadzić test szczelności urządzenia (patrz punkt 5.1) Poprawna konfiguracja zawiesia Panel-Master

15 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 15 Poprawne zakładanie pasów zabezpieczających Transport poziomy Transport pionowy

16 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 16 8 Lista części zamiennych Elementy elektryczne Opis / Typ: Numer katalogowy: Uwagi: Przekaźnik podciśnieniowy cyfrowy Lampa LED czerwona XB5AVB Schneider Lampa LED zielona XB5AVB Schneider Lampa LED żółta XB5AVB Schneider Akumulator, 12 V, 18 Ah bezobsługowy Sygnalizacja alarmowa, nr. schematu AL2424B1-Si7/3,2Ae załącznik Zasilacz 24V 3,2 A, Typ: DR załącznik Syrena alarmowa Volt Włącznik główny TO /E Elementy podciśnieniowe Opis / Typ: Numer katalogowy: Uwagi: Pompa próżniowa VAL4 / TF 4, 24V załącznik Zestaw wymienny płytek węglowych Ręczny zawór suwakowy ½ z blokadą Odwadniacz ½ Wakuometr kontrolny 63 mm z szybką Zawór zwrotny ½ Szybkozłączka, LW Szybkozłączka ¼ Szybkozłączka ½ na rozdzielaczu Nypel ¼, Stahl do przyssawek Nypel, LW Sprężyna amortyzatora Ø 3,2 / 50 mm V2A Przewód podciśnieniowy do przyssawek LW 10 mm, czarny Przewód podciśnieniowy do rozdzielacza LW 12 mm, transparentny Przyssawki AL80x400L, z mocowaniem do trawersy Uszczelka AL80x400L czarna Bolec mocujący Zaleca się stosowanie oryginalnych części AERO-LIFT, które zostały sprawdzone pod względem wytrzymałości, jakości i funkcjonalności.

17 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 17 9 Załacznik Gwarancja Producent udziela gwarancji na brak błędów i usterek wynikających z błędów produkcyjnych. Gwarancja rozciąga się wyłącznie na naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów wynikających z błędów produkcyjnych. Gwarancja opiera się wyłącznie na Ogónych warunków sprzedaży, dostaw i płatności producenta. Reklamowane części muszą być przysłane do Zakładu AERO-LIFT na koszt reklamującego. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy z wyłączeniem części szybkozużywających się, uwzględniając pracę jednozmianową. Jeżeli użytkowanie maszyny odbiega od pracy jednozmianowej, okres gwarancji ulega skróceniu. Gwarancja zaczyna obowiązywać od momentu odbioru urządzenia przez klienta. Nasza gwarancja nie pokrywa jakichkolwiek innych kosztów, poza wyżej wymienionymi, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

18 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 18 EG-Deklarcja zgodności - z Dyrektywą maszynową UE 2006/42/EG, Załącznik II A - z Dyrektywą EMV 2004/108/EG Niniejszym oświadczamy, że skonstruowane przez nas poniższe urządzenie w swoim założeniu, budowie i wykonanej przez nas wersji spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EG entspricht. W przypadku zmian urzadzenia dokonanych bez naszej zgody, deklaracja niniejsza traci swoją ważność! Producent/Pełnomocnik: Opis maszyny: Rodzaj maszyny : Typ: Numer seryjny : 10580/11 Rok budowy: 2011 AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH Binsdorf Turmstraße 1 D Geislingen Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V-WS Urządzenie spełnia dodtkowo wymogi zharmonizowanych norm, a w szczególności: EN ISO Część 1 i 2 Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń EN Kompatybilność elektromagnetyczna EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy EN Akustyczne sygnały ostrzegawcze EN 842 Optyczne sygnały ostrzegawcze EN Bezpieczeństwo maszyn: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części. EN Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. EN (Załącznik C) Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające Zostosowane pozostałe normy technicnze i specyfikacje: BGR 500, Rozdział 2.8 Lastaufnahmemittel im Hebezeugbetrieb (niemiecka) Pełnomocnik z zakresie dokumentacji technicznej : Edwin Müller, AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstr. 1, Geislingen Ort/Datum: Geislingen-Binsdorf, 26. April 2011 Dane osoby podpisującej: Tobias Pauli Prezes Zarządu

19 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 19 Stromlauf zum Vakuumhebegerät für Batteriebetrieb Typ: AL 2424B1-Si7/3,2Ae k41 k32 rot 24V Type: MW DR /24V,3,2A k1 L1 grün 24V 230 V - N + k31 K3 B B+ K4 9 BY251 10/ ABL 1C.10 10A 1/2 k2 7/8 gelb 24V V M 6 3 4/5 S A2 A1 OV 1 Z12 Pin3 (blau)(-) 2 Pin4 (schwarz)(out1) Pin2 (weiß)(out2) Pin1 (braun)(+) K1 K2 K3 K4 + 24V 6 7 Lampe rot 8 Lampe grün 9 Pumpe EIN/AUS (Kl. 1) Pumpe EIN/AUS (Kl. 6) Hupe + (rot) 12 K1: Steuerung Lampe grün, rot und Hupe K2: Pumpensteuerung Pinbelegung: Pin1: +24V (braun) Pin2: Schaltausgang2 out2 (weiß) Pin3: 0V (blau) Pin4: Schaltausgang1 out1 (schwarz) Binsdorf, M. Abt

20 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 20 Instrukcja obsługi POMPA PRÓŻNIOWA AL TF4 24 V DC Spalt 0,02 mm Gehäuse Rotor maximale Schieberhöhe Rotorschlitztiefe minimale Schieberhöhe Dane techniczne: pompa próżniowa VAL TF 4 TF4 24 V DC Dane silnika: Napięcie 24 V DC maks. pobór prądu 7,15 A Grupa ochrony IP 44 Dane pompy: maksymalny wydatek maks. podcisnienie poziom hałasu waga 66 l/min mbar 70 db(a) 3,8 kg

21 Instrukcja obsługi Panel-Master 160/4L-24V/WS CE 2011 Strona 21 Pos. Opis Pos. Opis 1 Silnik 10 Podkładka zabezpieczająca S3 2 Obudowa 11 Nakrętka DIN 917 M6 3 Rotor 12 Nakrętka DIN 934 M6 4 Pokrywa 13 Podkładka zabezpieczająca S6 5 Płytka V 14 Wytłumienie 6 Płytka węglowa 15 Uszczelka 7 zawór wydechowy 16 Nypel 90 0, R1/4 8 Śruba DIN 7985 M3x16 17 Filtr z przewodem (Øi 7 mm) 9 Pręt gwintowany M6 19 Podkładka M

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo