Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring"

Transkrypt

1 Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring Określenie integralności struktury konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań nieniszczących oraz monitorowania stanu technicznego Zakład Niezawodności i Bezpieczeństwa Techniki Lotniczej Pracownia Badań Nieniszczących Krzysztof Dragan Tel: ITWL trochę PR Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ksiecia Boleslawa Warszawa fax tel ITWL jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej. Wkład Instytutu w rozwój lotnictwa polskiego wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Istotny dorobek, znaczący w kraju i zagranicą, obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-badawczym, doświadczalnokonstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

2 Trochę o sobie Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej, kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: optoelektronika światłowodowa, praca dyplomowa pt.: Zastosowanie interferometru światłowodowego do określania kształtu badanych powierzchni ; Studia w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych studia zaoczne internetowe, III semestry w latach Specjalność programowanie. ITWL 008 r doktorat: specjalność badania nieniszczące, praca pt.: Metoda wykrywania uszkodzeń kompozytowych łopat wirnika nośnego śmigłowca ; Agenda: Badania Nieniszczące; SHM; Wykorzystanie Modelowania; Przykłady Zastosowań; Zakończenie.

3 Definicja NDT/E/I Badania nieniszczące (ang. Non Destructive Testing/Evaluation/Inspection) NDT to technika badania niektórych właściwości materiału i jego struktury metodami nie naruszającymi ciągłości (1) struktury badanego elementu. (*) tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.. A. Mickiewicz ODA DO MŁODOŚCI (1) t.j. Badanie lub pomiar bez naruszenia porządku. (*) Źródło Przyczyny stosowania NDT Detekcja uszkodzeń (m.in.. pęknięcia, korozja...); Określanie lokalizacji i kształtu uszkodzenia; Pomiary wymiarów elementu; Określenie mikro i makro struktury; Ocena własności mechanicznych i fizycznych; Pomiary odkształcenia (naprężenia); Klasyfikacja (sortowanie) materiałów.

4 Konieczność wykonywania badań (1) Aloha Airlines Lot nr 43: Data: 8 kwietnia 1988 Samolot: Boeing Przyczyny: Pillowing Corrosion; MSD -> WFD BRAK NADZORU NDT(I) Konieczność wykonywania badań () Data: 13 sierpnia 1994 Samolot: C-130A Hercules Przyczyny: Cykle zmęczeniowe ->WFD; BRAK NADZORU NDT(I) On August 13, 1994, a Lockheed C-130A Hercules, N135FF, experienced an in-flight separation of the right wing near Pearblossom, California, while responding to a forest fire near the Tahachapi Mountains. The airplane was registered to Aero Firefighting Service Company, Inc., and was being leased by Hemet Valley Flying Service, Inc., to the U.S. Department of Agriculture's Forest Service (Forest Service) for public firefighting flights. All three flight crewmembers were killed, and the airplane was completely destroyed. Metallurgical examination of the recovered portion of the right wing revealed two fatigue cracks. The first crack was in the lower wing skin and extended about 0.6 inch. The crack initiated from a rivet hole between stringer1 14 and 15, which was created for installation of a doubler that was attached to the wing skin; the fatigue crack was covered by the doubler. The second crack was in the doubler itself and extended about 0.8 inch.3 The National Transportation Safety Board determined that the probable cause of the accident was the inflight failure of the right wing due to fatigue cracking in the underside right wing skin and overlying doubler. The Board determined that a factor contributing to the accident was inadequate maintenance procedures to detect fatigue cracking.

5 KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ (3): Columbia: Misja STS Luty 003 Launch Strike KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ (4): Opracowany w 003 r program RtF zakładał wykonywanie badań mi.n struktury RCC; Zaangażowane instytucje m.in. Sandia National Laboratory (metoda ultradźwiękowa); Element procedury oceny po wykonaniu misji; - Przygotowanie odpowiednich próbek; - Wykonanie badań z metodą optymalną; - POD test; - Wykrywanie uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach * Materiały dzięki uprzejmości Dennisa Roach z FAA NDI Validation Centre Sandia National Lab publikacja p.t. Pulse Echo Ultrasonic Method for Inspecting Space Shuttle Thermal Protection System

6 Nowe Konstrukcje GLARE = GLass Aluminum REinforced Metody Badań Nieniszczących Metody Badań Nieniszczących NDT Radiograficzna RT Ultradźwiękowa UT Emisji Akustycznej AT Penetracyjna PT Prądów wirowych ET Magnetyczna Termografii Akustyczne LF ESPI + MT Shearography

7 PRZYCZYNY WYKONYWANIA BADAŃ (cd.) Określić rodzaj i wielkość wykrywanego uszkodzenia Wykrywalny rozmiar uszkodzenia Nondestructive Badania Nieniszczące Inspection Damage Tolerance Dopuszczalny rozmiar uszkodzenia Badania wizualne Przegląd i ocena stanu warstwy wierzchniej elementu: wykrywanie uszkodzeń; zmiany zabarwienia (korozja); złuszczenia; ubytki. Przegląd trudno dostępnych elementów: zbiorniki; rury. Szybka weryfikacja, wykrywanie uszkodzeń we wczesnej fazie rozwoju. Metoda wizualna (1) Obserwacje trudnodostępnych elementów

8 Metoda penetracyjna Wykorzystywane jest zjawisko włoskowatości. Do wykrywania wad powierzchniowych dowolnych typów materiałów. Wysoka czułość badań. Widoczne i zrozumiałe defektogramy. Dowolne kształty i wymiary badanych elementów Niskie koszty kontroli. Technika fluorescencyjna Zastosowania: rur ogniowych, łopatek sprężarki i turbiny silników różnych typów. poszycia płatowców, połączeń nitowanych, węzłów mocowania. Wykrywa zmiany struktury materiału po obróbce cieplnej, wielkość stref porażonych korozyjnie itp. Technika barwna Metoda magnetyczno-proszkowa Do wykrywania wad powierzchniowych i płytko zalegających pod powierzchnią, w materiałach posiadających dobre własności magnetyczne. Metoda tania, czytelne defektogramy, szybko uzyskiwane wyniki badań, możliwość badań bez zdejmowania pokryć lakierniczych i innych warstw niemagnetycznych z powierzchni badanej. Badane elementy płatowca i silnika różnych typów samolotów między innymi: wał turbiny, łopatki sprężarki silnika, węzły mocowania skrzydła, ramy mocowania silnika na płatowcu. Po badaniach konieczność usuwania pozostałości magnetycznej w materiałach twardych magnetycznie.

9 Metoda prądowirowa (1) Metoda prądowirowa () Do wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Metoda wykorzystywana w materiałach posiadających własności przewodzące prąd elektryczny. badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); możliwość archiwizacji wyników; pomiar jedno i dwuczęstotliwościowy; możliwość pracy dwukanałowej; wykorzystanie zjawiska magnetooptycznego w Badanie dolnego poszycia skrzydła zobrazowaniu danych. Pęknięcia w połączeniach nitowych

10 Metoda ultradźwiękowa S. Poczatkowy sygn od pekniecia Sygn. od dna pekniecie dno Metoda ultradźwiękowa Wykorzystanie zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych w badanych elementach. Możliwość wykrywania wad: podpowierzchniowych powierzchniowych i w głębi materiału. Badanie trudnodostępnych lub niewidocznych powierzchni: badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); tryby wizualizacji w postaci: A skan, B-skan, C-skan; możliwość archiwizacji wyników; możliwość pracy czterokanałowej; techniki pomiarowe: odbicia, przepuszczania; wykorzystanie techniki hybrydowej ET i UT w badaniu połączeń nitowych; zastosowanie przetworników typu Phased Array i możliwości zobrazowania Dynamic B-skan. Badanie kompozytowego poszycia statecznika pionowego

11 Metody akustyczne: MIA, Pitch-Catch, metoda rezonansowa Zastosowania: materiały kompozytowe, klejone, wielowarstwowe; elementy z wypełniaczem komórkowym; badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); możliwość archiwizacji wyników wykrywanie odklejeń, rozwarstwień. Badanie elementu z wypełniaczem komórkowym metoda rezonansowa Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach w kompozytowej łopacie wirnika nośnego metoda MIA Zastosowania: wykrywanie korozji ukrytej w elementach z połączeniami nitowymi; wykrywanie odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w elementach z wypełniaczem komórkowym; możliwość archiwizacji wyników; analiza i rejestracja wyników oparta o interfejs P-C. 1 Metoda D-Sight (Double Sight) Wynik z badania fragmentu poszycia: Wykrywanie korozji ukrytej 1 brak korozji; korozja powodująca deformację powierzchni

12 Metoda Shearography Zastosowania: badanie elementów kompozytowych, klejonych, z wypełniaczem komórkowym; wykrywanie odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w elementach z wypełniaczem komórkowym; możliwość archiwizacji wyników; wykrywanie wtrąceń wody; analiza i rejestracja wyników oparta o interfejs P-C; wykorzystanie obciążeń termicznego i podciśnieniowego. System do badań Wtrącenia wody w strukturze z wypełniaczem komórkowym Badanie elementu z wypełniaczem komórkowym Stosowane urządzenia pomiarowe

13 SYSTEM DAIS (1) (DSight TM Aircraft Inspection System) Zjawisko DSight TM przekształca lokalne krzywizny powierzchni w obraz o zmiennej skali szarości; Umożliwia wykrywanie korozji ukrytej (pillowing), rozwarstwień, odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o małych energiach; Obecnie użytkowany przez ITWL w badaniach: {MiG-1UM, MiG-1Bis}, MiG-9, Su-,Jak-40, Mi-8 i Mi-14; Od 1999 r: >150 SP poddanych badaniu; > 4500 m przebadanych powierzchni Badanie połączeń nitowych skrzydło samolotu MiG-9 SYSTEM MAUS TM Mobile AUtomated System System MAUS V Metody badania: Ultradźwiękowa (fali podłużnej i poprzecznej, P-E, T-T); Prądów wirowych (jedno i dwu- częstotliwościowa); Rezonansowa (standardowa, Pitch Catch, MIA); Jednoczesne zastosowanie różnych metod w jednym badaniu A-scan, B-scan i C-scan. Skaner ręczny do małych powierzchni o złożonym kształcie. Skaner zautomatyzowany z systemem szyn elastycznych do dużych powierzchni. Skaner obrotowy: połączenia nitowe w strukturach o znacznej grubości.

14 System MOI Magneto Optic EC Imager Osobisty system obrazujący Magnetowid Jednostka sterująca Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych (pęknięcia); Wykrywanie korozji (ubytków korozyjnych). Głowica skanująca 307 Głowica skanująca 303 Pęknięcie Pęknięcie Bez pęknięcia Metoda bezkontaktowa; Bardzo szybka metoda (nawet 100 razy szybsza niż UT); Metoda porównawcza (dokładność 1/75 rozmiaru czujnika); Różne rodzaje obciążeń; B. Dobre zastosowanie do kompozytów materiałów o budowie z wypełniaczem komórkowym. Shearography Q-810 Element kompozytowy (80x80 cm²) Shearography Czas: 1 minuta MIA Czas: h Źródło: Ettemayer GmBH

15 Niektóre wyniki badań (1) C SCAN A SCAN B SCAN B SCAN Badanie pokrycia statecznika pionowego samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (1) Sposób badania Wynik w trybie C : TOF

16 Badanie pokrycia statecznika pionowego samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS () Uszkodzenia: Porowatość; Rozwarstwienia; Odklejenia; Wtrącenia ciał obcych; Wizualizacja sygnału: TOF; Amplituda Wynik z badania tryb amplitudowy Badanie SP samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (3) Rozwarstwienie

17 Badanie SP samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (4) Wtrącenia Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach (1) W-3 ŁWN: spotkane uszkodzenia: odklejenia, rozwarstwienia zastosowane techniki badawcze: MIA, UT, Pitch Catch, Shearography, D-Sight (1) energie 5J 0 J () Test wstępny (1) Uderzenie () Kolejne Testy Uderzenie i = Schemat układu pomiarowego

18 Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach () Różna czułość metod badawczych Możliwość określenia wykrywalności poszczególnych metod; Widoczna korelacja pomiędzy energią uderzenia a wzrostem wielkości uszkodzenia. Pierwszy etap testów : (1) D-Sight TM (odklejenia) () - MIA (odklejenia) (1) () Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach (3) Łopata 1 - Impact Damage Detection , Rozmiar uszkodzenia [mm ] , ,54 418, , ,1 454,09 51, ,99 177, , ,66 837,9 966,19 659,9 5 J 10 J 15 J 0 J MIA- MIA-3 P-C- P-C-3

19 Procentowa wielkość tolerowanego uszkodzenia - obszar A 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 74% 73% 60,00% 61% 53% 50,00% 46% 40,00% 30,00% 3% 33% 9% 0,00% 17% 18% 10,00% 0,00% Impaktor 1 Impaktor Impaktor 3 Impaktor 4 15J 10J 0J Pęknięcie żebra i poszycia MiG-9; Metoda prądów wirowych. Wykrywanie pęknięć (1)

20 Wykrywanie pęknięć () Próbka po teście zmęczeniowym: Badania wizualne - negatywne; Badania penetracyjne pozytywne (CZAS)!!! Ultradźwięki utrudnione dyspersyjna natura ośrodka i powierzchniowy charakter Zaciski Badanie penetracyjne Prądy wirowe Zobrazowanie MOI Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów do oceny uszkodzeń Próbka z uszkodzeniami typu FBH Flat Bottom Hole

21 Structural Health Monitoring SHM SHM - Wykorzystanie zasad NDT w celu akwizycji danych za pomocą Struktur inteligentnych z wykorzystaniem rejestracji i przetwarzania sygnałów z możliwością oceny uszkodzeń na podstawie charakterystycznych parametrów sygnałów pomiarowych Struktury inteligentne : Wykorzystują sieć czujników rozmieszczonych w strukturze umożliwiających rejestrowanie parametrów; pozwalają monitorować stan struktury przy minimalnym udziale człowieka Podejścia do monitorowania: 1) Czujniki rozmieszczone w strukturze; ) Podejście 1 + rejestracja i przetwarzanie danych on line; 3) Podejście + przesyłanie danych pomiarowych do lokalizacji za pomocą transmisji bezprzewodowej SHM - WPROWADZENIE? Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) - układ zbudowany z tkanki nerwowej, integrujący działalność organizmu organizmy, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów. Układ nerwowy somatyczny (łac. soma ciało) nastawiony na łączność ze światem zewnętrznym, odbiera z niego różnorodne informacje za pośrednictwem narządów zmysłów oraz zarządza aparatem ruchowym, umożliwiając poruszanie się w przestrzeni i reagowanie w sposób celowy na bodźce zewnętrzne.

22 Comparative Vacuum Monitoring- CVM System do wykrywania i monitorowania pęknięć struktury zasada działania System w stanie równowagi Równomierne podciśnienie w kanale próżniowym (czerwony) Inicjacja pęknięcia Ciśnienie w kanale próżniowym wzrasta proporcjonalnie do liczby przerwanych ścieżek Wzrost pęknięcie Ciśnienie w kanale próżniowym wyrównuje się z ciśnieniem otoczenia Comparative Vacuum Monitoring- CVM System do wykrywania i monitorowania pęknięć struktury Kształt czujników umożliwia umieszczenie ich w najbardziej narażonych na pęknięcie obszarach np. w sąsiedztwie nitów Użytkownik w razie potrzeby może indywidualnie zaprojektować kształt czujnika

23 Comparative Vacuum Monitoring- CVM ciśnienie [Pa] czas [s] SHM To działa

24 Konieczność stosowania AUT (1) C-130 Mocowanie: Wykrywanie pęknięć w strukturze materiału 7075-T6; Około 900 połączeń nitowych na jednym samolocie; Pękanie przebiega w kierunku prostopadłym do podłużnic lub do 45 ; C-130 Kształtowniki Omegowe: Wykrywanie pęknięć; Konieczność stosowania AUT () Około 8800 połączeń nitowych w górnej części skrzydła oraz połączeń nitowych w dolnej części skrzydła na jednym samolocie; Nity mogą być o łbie płaskim lub wypukłym.

25 Konieczność Analizy Sygnałowej (1) C-130 : Konieczność Analizy Sygnałowej () C-130 :

26 Analiza Sygnałowa (1): Modelowanie rozkładu fali sprężystej na defektach poprzez opis efektu rozpraszania; ; ) ( t u F u u = r r r ρ µ µ λ Separacja równań falowych: ; 1 ; 1 ; ρ µ ψ ψ ρ µ λ φ φ ψ φ = = + = = + = s s l l c t c c t c u Analiza Sygnałowa (): Rozwiązanie: wyznaczenie modów S i AS; Ilość modów n=f(d,w,l,m); Rozwiązanie równania w celu wyznaczenia parametrów fali rozproszonej: u, A i (w,w); 0; ) tanh( 4 ) ( tanh ) ( : = + + d k k k k d k k k S l s l s s 0 ) tanh( 4 ) ( tanh ) ( : = + + d k k k k d k k k AS s s l l s Fale dyspersyjne v(ω): W cienkich warstwach powstają tzw. Fale powierzchniowe (Rayleigha) lub Lamba

27 Eksperyment (1) Prosty element o określonej geometrii i defekcie; Wykorzystanie systemu pomiarowego MAUS i PANDA; Generowanie w badanym elemencie fal dyspersyjnych o określonych własnościach; Przykład: Grubość d [mm] Częstotliwość f [MHz] Liczba modów S: Liczba modów AS: 1.5 S0 A0, A1 Eksperyment () 11 płytek o wymiarach 100 x 100 mm i grubości 1 mm; L.p Głębokość otworu [mm]

28 Eksperyment (3) Ilość modów fali wyznaczonych teoretycznie: Eksperyment (4) Metoda P-E z głowicą fali poprzecznej 60 ; Mody fali (S0, A1, A);

29 Uzyskane wyniki: Analizowano jeden wybrany mod : S0 Wykres współczynników odbicia dla modu SO: mm 8 mm 6 mm 4 mm mm Omówienie: Realizacja Projektu Badawczego: 0T00B Nowe algorytmy wnioskowania w diagnostyce materiałów kompozytowych stosowanych w środkach transportu Opracowano metoda DCGF (Discontinuous Complex Green Functions) w oparciu o odpowiednią transformację równań; Opracowano metodę VAI Variation of Acoustic Impedance wyznaczenie współczynnika odbicia (modelowanie defektu poprzez zmiany stosunku f/d [khz/mm] badanego elementu); Środowisko implementacji Mathematica.

30 Problem Tylnej Scianki PZT Fale powierzchniowe

31 Dziękuję za uwagę!

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ EVALUATION METHODS OF PAVEMENT CONDITION OF ROAD NETWORK

METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ EVALUATION METHODS OF PAVEMENT CONDITION OF ROAD NETWORK ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Marcin STANIEK METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono System Oceny Stanu Nawierzchni,

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL Dr inż. Arkadiusz Trąbka Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki e-mail: atrabka@ath.bielsko.pl WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo