Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring"

Transkrypt

1 Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring Określenie integralności struktury konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań nieniszczących oraz monitorowania stanu technicznego Zakład Niezawodności i Bezpieczeństwa Techniki Lotniczej Pracownia Badań Nieniszczących Krzysztof Dragan Tel: ITWL trochę PR Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ksiecia Boleslawa Warszawa fax tel ITWL jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej. Wkład Instytutu w rozwój lotnictwa polskiego wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Istotny dorobek, znaczący w kraju i zagranicą, obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-badawczym, doświadczalnokonstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

2 Trochę o sobie Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej, kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: optoelektronika światłowodowa, praca dyplomowa pt.: Zastosowanie interferometru światłowodowego do określania kształtu badanych powierzchni ; Studia w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych studia zaoczne internetowe, III semestry w latach Specjalność programowanie. ITWL 008 r doktorat: specjalność badania nieniszczące, praca pt.: Metoda wykrywania uszkodzeń kompozytowych łopat wirnika nośnego śmigłowca ; Agenda: Badania Nieniszczące; SHM; Wykorzystanie Modelowania; Przykłady Zastosowań; Zakończenie.

3 Definicja NDT/E/I Badania nieniszczące (ang. Non Destructive Testing/Evaluation/Inspection) NDT to technika badania niektórych właściwości materiału i jego struktury metodami nie naruszającymi ciągłości (1) struktury badanego elementu. (*) tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.. A. Mickiewicz ODA DO MŁODOŚCI (1) t.j. Badanie lub pomiar bez naruszenia porządku. (*) Źródło Przyczyny stosowania NDT Detekcja uszkodzeń (m.in.. pęknięcia, korozja...); Określanie lokalizacji i kształtu uszkodzenia; Pomiary wymiarów elementu; Określenie mikro i makro struktury; Ocena własności mechanicznych i fizycznych; Pomiary odkształcenia (naprężenia); Klasyfikacja (sortowanie) materiałów.

4 Konieczność wykonywania badań (1) Aloha Airlines Lot nr 43: Data: 8 kwietnia 1988 Samolot: Boeing Przyczyny: Pillowing Corrosion; MSD -> WFD BRAK NADZORU NDT(I) Konieczność wykonywania badań () Data: 13 sierpnia 1994 Samolot: C-130A Hercules Przyczyny: Cykle zmęczeniowe ->WFD; BRAK NADZORU NDT(I) On August 13, 1994, a Lockheed C-130A Hercules, N135FF, experienced an in-flight separation of the right wing near Pearblossom, California, while responding to a forest fire near the Tahachapi Mountains. The airplane was registered to Aero Firefighting Service Company, Inc., and was being leased by Hemet Valley Flying Service, Inc., to the U.S. Department of Agriculture's Forest Service (Forest Service) for public firefighting flights. All three flight crewmembers were killed, and the airplane was completely destroyed. Metallurgical examination of the recovered portion of the right wing revealed two fatigue cracks. The first crack was in the lower wing skin and extended about 0.6 inch. The crack initiated from a rivet hole between stringer1 14 and 15, which was created for installation of a doubler that was attached to the wing skin; the fatigue crack was covered by the doubler. The second crack was in the doubler itself and extended about 0.8 inch.3 The National Transportation Safety Board determined that the probable cause of the accident was the inflight failure of the right wing due to fatigue cracking in the underside right wing skin and overlying doubler. The Board determined that a factor contributing to the accident was inadequate maintenance procedures to detect fatigue cracking.

5 KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ (3): Columbia: Misja STS Luty 003 Launch Strike KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ (4): Opracowany w 003 r program RtF zakładał wykonywanie badań mi.n struktury RCC; Zaangażowane instytucje m.in. Sandia National Laboratory (metoda ultradźwiękowa); Element procedury oceny po wykonaniu misji; - Przygotowanie odpowiednich próbek; - Wykonanie badań z metodą optymalną; - POD test; - Wykrywanie uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach * Materiały dzięki uprzejmości Dennisa Roach z FAA NDI Validation Centre Sandia National Lab publikacja p.t. Pulse Echo Ultrasonic Method for Inspecting Space Shuttle Thermal Protection System

6 Nowe Konstrukcje GLARE = GLass Aluminum REinforced Metody Badań Nieniszczących Metody Badań Nieniszczących NDT Radiograficzna RT Ultradźwiękowa UT Emisji Akustycznej AT Penetracyjna PT Prądów wirowych ET Magnetyczna Termografii Akustyczne LF ESPI + MT Shearography

7 PRZYCZYNY WYKONYWANIA BADAŃ (cd.) Określić rodzaj i wielkość wykrywanego uszkodzenia Wykrywalny rozmiar uszkodzenia Nondestructive Badania Nieniszczące Inspection Damage Tolerance Dopuszczalny rozmiar uszkodzenia Badania wizualne Przegląd i ocena stanu warstwy wierzchniej elementu: wykrywanie uszkodzeń; zmiany zabarwienia (korozja); złuszczenia; ubytki. Przegląd trudno dostępnych elementów: zbiorniki; rury. Szybka weryfikacja, wykrywanie uszkodzeń we wczesnej fazie rozwoju. Metoda wizualna (1) Obserwacje trudnodostępnych elementów

8 Metoda penetracyjna Wykorzystywane jest zjawisko włoskowatości. Do wykrywania wad powierzchniowych dowolnych typów materiałów. Wysoka czułość badań. Widoczne i zrozumiałe defektogramy. Dowolne kształty i wymiary badanych elementów Niskie koszty kontroli. Technika fluorescencyjna Zastosowania: rur ogniowych, łopatek sprężarki i turbiny silników różnych typów. poszycia płatowców, połączeń nitowanych, węzłów mocowania. Wykrywa zmiany struktury materiału po obróbce cieplnej, wielkość stref porażonych korozyjnie itp. Technika barwna Metoda magnetyczno-proszkowa Do wykrywania wad powierzchniowych i płytko zalegających pod powierzchnią, w materiałach posiadających dobre własności magnetyczne. Metoda tania, czytelne defektogramy, szybko uzyskiwane wyniki badań, możliwość badań bez zdejmowania pokryć lakierniczych i innych warstw niemagnetycznych z powierzchni badanej. Badane elementy płatowca i silnika różnych typów samolotów między innymi: wał turbiny, łopatki sprężarki silnika, węzły mocowania skrzydła, ramy mocowania silnika na płatowcu. Po badaniach konieczność usuwania pozostałości magnetycznej w materiałach twardych magnetycznie.

9 Metoda prądowirowa (1) Metoda prądowirowa () Do wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Metoda wykorzystywana w materiałach posiadających własności przewodzące prąd elektryczny. badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); możliwość archiwizacji wyników; pomiar jedno i dwuczęstotliwościowy; możliwość pracy dwukanałowej; wykorzystanie zjawiska magnetooptycznego w Badanie dolnego poszycia skrzydła zobrazowaniu danych. Pęknięcia w połączeniach nitowych

10 Metoda ultradźwiękowa S. Poczatkowy sygn od pekniecia Sygn. od dna pekniecie dno Metoda ultradźwiękowa Wykorzystanie zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych w badanych elementach. Możliwość wykrywania wad: podpowierzchniowych powierzchniowych i w głębi materiału. Badanie trudnodostępnych lub niewidocznych powierzchni: badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); tryby wizualizacji w postaci: A skan, B-skan, C-skan; możliwość archiwizacji wyników; możliwość pracy czterokanałowej; techniki pomiarowe: odbicia, przepuszczania; wykorzystanie techniki hybrydowej ET i UT w badaniu połączeń nitowych; zastosowanie przetworników typu Phased Array i możliwości zobrazowania Dynamic B-skan. Badanie kompozytowego poszycia statecznika pionowego

11 Metody akustyczne: MIA, Pitch-Catch, metoda rezonansowa Zastosowania: materiały kompozytowe, klejone, wielowarstwowe; elementy z wypełniaczem komórkowym; badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); możliwość archiwizacji wyników wykrywanie odklejeń, rozwarstwień. Badanie elementu z wypełniaczem komórkowym metoda rezonansowa Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach w kompozytowej łopacie wirnika nośnego metoda MIA Zastosowania: wykrywanie korozji ukrytej w elementach z połączeniami nitowymi; wykrywanie odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w elementach z wypełniaczem komórkowym; możliwość archiwizacji wyników; analiza i rejestracja wyników oparta o interfejs P-C. 1 Metoda D-Sight (Double Sight) Wynik z badania fragmentu poszycia: Wykrywanie korozji ukrytej 1 brak korozji; korozja powodująca deformację powierzchni

12 Metoda Shearography Zastosowania: badanie elementów kompozytowych, klejonych, z wypełniaczem komórkowym; wykrywanie odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w elementach z wypełniaczem komórkowym; możliwość archiwizacji wyników; wykrywanie wtrąceń wody; analiza i rejestracja wyników oparta o interfejs P-C; wykorzystanie obciążeń termicznego i podciśnieniowego. System do badań Wtrącenia wody w strukturze z wypełniaczem komórkowym Badanie elementu z wypełniaczem komórkowym Stosowane urządzenia pomiarowe

13 SYSTEM DAIS (1) (DSight TM Aircraft Inspection System) Zjawisko DSight TM przekształca lokalne krzywizny powierzchni w obraz o zmiennej skali szarości; Umożliwia wykrywanie korozji ukrytej (pillowing), rozwarstwień, odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o małych energiach; Obecnie użytkowany przez ITWL w badaniach: {MiG-1UM, MiG-1Bis}, MiG-9, Su-,Jak-40, Mi-8 i Mi-14; Od 1999 r: >150 SP poddanych badaniu; > 4500 m przebadanych powierzchni Badanie połączeń nitowych skrzydło samolotu MiG-9 SYSTEM MAUS TM Mobile AUtomated System System MAUS V Metody badania: Ultradźwiękowa (fali podłużnej i poprzecznej, P-E, T-T); Prądów wirowych (jedno i dwu- częstotliwościowa); Rezonansowa (standardowa, Pitch Catch, MIA); Jednoczesne zastosowanie różnych metod w jednym badaniu A-scan, B-scan i C-scan. Skaner ręczny do małych powierzchni o złożonym kształcie. Skaner zautomatyzowany z systemem szyn elastycznych do dużych powierzchni. Skaner obrotowy: połączenia nitowe w strukturach o znacznej grubości.

14 System MOI Magneto Optic EC Imager Osobisty system obrazujący Magnetowid Jednostka sterująca Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych (pęknięcia); Wykrywanie korozji (ubytków korozyjnych). Głowica skanująca 307 Głowica skanująca 303 Pęknięcie Pęknięcie Bez pęknięcia Metoda bezkontaktowa; Bardzo szybka metoda (nawet 100 razy szybsza niż UT); Metoda porównawcza (dokładność 1/75 rozmiaru czujnika); Różne rodzaje obciążeń; B. Dobre zastosowanie do kompozytów materiałów o budowie z wypełniaczem komórkowym. Shearography Q-810 Element kompozytowy (80x80 cm²) Shearography Czas: 1 minuta MIA Czas: h Źródło: Ettemayer GmBH

15 Niektóre wyniki badań (1) C SCAN A SCAN B SCAN B SCAN Badanie pokrycia statecznika pionowego samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (1) Sposób badania Wynik w trybie C : TOF

16 Badanie pokrycia statecznika pionowego samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS () Uszkodzenia: Porowatość; Rozwarstwienia; Odklejenia; Wtrącenia ciał obcych; Wizualizacja sygnału: TOF; Amplituda Wynik z badania tryb amplitudowy Badanie SP samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (3) Rozwarstwienie

17 Badanie SP samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (4) Wtrącenia Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach (1) W-3 ŁWN: spotkane uszkodzenia: odklejenia, rozwarstwienia zastosowane techniki badawcze: MIA, UT, Pitch Catch, Shearography, D-Sight (1) energie 5J 0 J () Test wstępny (1) Uderzenie () Kolejne Testy Uderzenie i = Schemat układu pomiarowego

18 Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach () Różna czułość metod badawczych Możliwość określenia wykrywalności poszczególnych metod; Widoczna korelacja pomiędzy energią uderzenia a wzrostem wielkości uszkodzenia. Pierwszy etap testów : (1) D-Sight TM (odklejenia) () - MIA (odklejenia) (1) () Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach (3) Łopata 1 - Impact Damage Detection , Rozmiar uszkodzenia [mm ] , ,54 418, , ,1 454,09 51, ,99 177, , ,66 837,9 966,19 659,9 5 J 10 J 15 J 0 J MIA- MIA-3 P-C- P-C-3

19 Procentowa wielkość tolerowanego uszkodzenia - obszar A 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 74% 73% 60,00% 61% 53% 50,00% 46% 40,00% 30,00% 3% 33% 9% 0,00% 17% 18% 10,00% 0,00% Impaktor 1 Impaktor Impaktor 3 Impaktor 4 15J 10J 0J Pęknięcie żebra i poszycia MiG-9; Metoda prądów wirowych. Wykrywanie pęknięć (1)

20 Wykrywanie pęknięć () Próbka po teście zmęczeniowym: Badania wizualne - negatywne; Badania penetracyjne pozytywne (CZAS)!!! Ultradźwięki utrudnione dyspersyjna natura ośrodka i powierzchniowy charakter Zaciski Badanie penetracyjne Prądy wirowe Zobrazowanie MOI Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów do oceny uszkodzeń Próbka z uszkodzeniami typu FBH Flat Bottom Hole

21 Structural Health Monitoring SHM SHM - Wykorzystanie zasad NDT w celu akwizycji danych za pomocą Struktur inteligentnych z wykorzystaniem rejestracji i przetwarzania sygnałów z możliwością oceny uszkodzeń na podstawie charakterystycznych parametrów sygnałów pomiarowych Struktury inteligentne : Wykorzystują sieć czujników rozmieszczonych w strukturze umożliwiających rejestrowanie parametrów; pozwalają monitorować stan struktury przy minimalnym udziale człowieka Podejścia do monitorowania: 1) Czujniki rozmieszczone w strukturze; ) Podejście 1 + rejestracja i przetwarzanie danych on line; 3) Podejście + przesyłanie danych pomiarowych do lokalizacji za pomocą transmisji bezprzewodowej SHM - WPROWADZENIE? Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) - układ zbudowany z tkanki nerwowej, integrujący działalność organizmu organizmy, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów. Układ nerwowy somatyczny (łac. soma ciało) nastawiony na łączność ze światem zewnętrznym, odbiera z niego różnorodne informacje za pośrednictwem narządów zmysłów oraz zarządza aparatem ruchowym, umożliwiając poruszanie się w przestrzeni i reagowanie w sposób celowy na bodźce zewnętrzne.

22 Comparative Vacuum Monitoring- CVM System do wykrywania i monitorowania pęknięć struktury zasada działania System w stanie równowagi Równomierne podciśnienie w kanale próżniowym (czerwony) Inicjacja pęknięcia Ciśnienie w kanale próżniowym wzrasta proporcjonalnie do liczby przerwanych ścieżek Wzrost pęknięcie Ciśnienie w kanale próżniowym wyrównuje się z ciśnieniem otoczenia Comparative Vacuum Monitoring- CVM System do wykrywania i monitorowania pęknięć struktury Kształt czujników umożliwia umieszczenie ich w najbardziej narażonych na pęknięcie obszarach np. w sąsiedztwie nitów Użytkownik w razie potrzeby może indywidualnie zaprojektować kształt czujnika

23 Comparative Vacuum Monitoring- CVM ciśnienie [Pa] czas [s] SHM To działa

24 Konieczność stosowania AUT (1) C-130 Mocowanie: Wykrywanie pęknięć w strukturze materiału 7075-T6; Około 900 połączeń nitowych na jednym samolocie; Pękanie przebiega w kierunku prostopadłym do podłużnic lub do 45 ; C-130 Kształtowniki Omegowe: Wykrywanie pęknięć; Konieczność stosowania AUT () Około 8800 połączeń nitowych w górnej części skrzydła oraz połączeń nitowych w dolnej części skrzydła na jednym samolocie; Nity mogą być o łbie płaskim lub wypukłym.

25 Konieczność Analizy Sygnałowej (1) C-130 : Konieczność Analizy Sygnałowej () C-130 :

26 Analiza Sygnałowa (1): Modelowanie rozkładu fali sprężystej na defektach poprzez opis efektu rozpraszania; ; ) ( t u F u u = r r r ρ µ µ λ Separacja równań falowych: ; 1 ; 1 ; ρ µ ψ ψ ρ µ λ φ φ ψ φ = = + = = + = s s l l c t c c t c u Analiza Sygnałowa (): Rozwiązanie: wyznaczenie modów S i AS; Ilość modów n=f(d,w,l,m); Rozwiązanie równania w celu wyznaczenia parametrów fali rozproszonej: u, A i (w,w); 0; ) tanh( 4 ) ( tanh ) ( : = + + d k k k k d k k k S l s l s s 0 ) tanh( 4 ) ( tanh ) ( : = + + d k k k k d k k k AS s s l l s Fale dyspersyjne v(ω): W cienkich warstwach powstają tzw. Fale powierzchniowe (Rayleigha) lub Lamba

27 Eksperyment (1) Prosty element o określonej geometrii i defekcie; Wykorzystanie systemu pomiarowego MAUS i PANDA; Generowanie w badanym elemencie fal dyspersyjnych o określonych własnościach; Przykład: Grubość d [mm] Częstotliwość f [MHz] Liczba modów S: Liczba modów AS: 1.5 S0 A0, A1 Eksperyment () 11 płytek o wymiarach 100 x 100 mm i grubości 1 mm; L.p Głębokość otworu [mm]

28 Eksperyment (3) Ilość modów fali wyznaczonych teoretycznie: Eksperyment (4) Metoda P-E z głowicą fali poprzecznej 60 ; Mody fali (S0, A1, A);

29 Uzyskane wyniki: Analizowano jeden wybrany mod : S0 Wykres współczynników odbicia dla modu SO: mm 8 mm 6 mm 4 mm mm Omówienie: Realizacja Projektu Badawczego: 0T00B Nowe algorytmy wnioskowania w diagnostyce materiałów kompozytowych stosowanych w środkach transportu Opracowano metoda DCGF (Discontinuous Complex Green Functions) w oparciu o odpowiednią transformację równań; Opracowano metodę VAI Variation of Acoustic Impedance wyznaczenie współczynnika odbicia (modelowanie defektu poprzez zmiany stosunku f/d [khz/mm] badanego elementu); Środowisko implementacji Mathematica.

30 Problem Tylnej Scianki PZT Fale powierzchniowe

31 Dziękuję za uwagę!

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Źródło: archiwum TPA Źródło: archiwum TPA PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA MGR. INŻ.

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH LABORATORIUM TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZYCH Katedra Samolotów i Silników Lotniczych wraz z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa prowadzi wspólnie Laboratorium Trwałości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM mgr inż. Janusz ŁUKASZEWICZ Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działalno

Prezentacja działalno Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE

AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Wojciech MANAJ Instytut Lotnictwa manaj@ilot.edu.pl Sławomir MACKIEWICZ I PPT PAN smackiew@ippt.gov.pl 1. WSTĘP W ramach metody ultradźwiękowej możemy dokonać szeregu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

1.2.MOŻLIWOŚCI BADAŃ STANU MASZYN A DIAGNOSTYKA WA

1.2.MOŻLIWOŚCI BADAŃ STANU MASZYN A DIAGNOSTYKA WA 1.2.MOŻLIWOŚCI BADAŃ STANU MASZYN A DIAGNOSTYKA WA Zanim przejdziemy do zgłębiania podstaw diagnostyki WA przyjrzyjmy się wszelkim możliwym metodom badań stanu maszyn, konstrukcji i ich elementów. Metod

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów wirowych

Metoda prądów wirowych Metoda prądów wirowych Idea Umieszczeniu obiektów, wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny, w obszarze oddziaływania zmiennego w czasie pola magnetycznego, wytwarzane przez przetworniki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ

ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 211, s. 120-129, Warszawa 2011 ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ JÓZEF KRYSZTOFIK, WOJCIECH MANAJ Instytut Lotnictwa Streszczenie Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania konstrukcji metalowych i kompozytowych. Wykorzystanie zjawiska propagacji fal sprężystych

System monitorowania konstrukcji metalowych i kompozytowych. Wykorzystanie zjawiska propagacji fal sprężystych System monitorowania konstrukcji metalowych i kompozytowych Wykorzystanie zjawiska propagacji fal sprężystych 1 Koncepcja systemu monitorowania Sygnały zebrane przez czujniki Konstrukcja wyposażona w aktywne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH Statek latający jako przedmiot eksploatacji Uwarunkowania prawne i normatywne eksploatacji Organizacje lotnicze NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH 1. Wykład wprowadzający

Bardziej szczegółowo

System do badań nieniszczących z wykorzystaniem aktywnej termografii

System do badań nieniszczących z wykorzystaniem aktywnej termografii System do badań nieniszczących z wykorzystaniem aktywnej termografii Bezkontaktowa kontrola jakości Szybkie skanowanie dużych powierzchni Modułowa architektura pozwala na wykorzystywanie metod lock-in,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s Casp System Sp. z o. o. ul. Puszkina 2 43-603 Jaworzno tel.: +48 32 614 12 29 fax: +48 32 614 09 19 +48 32 750 56 06 e-mail: ndt@casp.pl www.casp.pl www.ndt24.pl SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Podstawy standardowej oceny jakości spoin Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA STANISŁAW NOWORYTA Plan prezentacji Zarządzanie stanem technicznym Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych Miejsca występowania

Bardziej szczegółowo

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane 12-14 marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ Tomasz KATZ, Instytut Lotnictwa, Warszawa katz@ilot.edu.pl 1.

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

BEZINWAZYJNA TECHNOLOGIA INSPEKCYJNA. dla rurek i wymienników

BEZINWAZYJNA TECHNOLOGIA INSPEKCYJNA. dla rurek i wymienników BEZINWAZYJNA TECHNOLOGIA INSPEKCYJNA dla rurek i wymienników ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU DOLPHIN G3 ID TYLKO DUET ID oraz OD NEW Acoustic Pulse Reflectometry (APR) Acoustic Pulse Reflectometry (APR) Ultrasonic

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Diagnostyka konstrukcji Ŝelbetowych : metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. T. 1 / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. Warszawa, 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Główne obszary badań laboratorium: wirtualne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą

Zwój nad przewodzącą płytą Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL

PL B1. Sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL PL 218116 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218116 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394641 (51) Int.Cl. G01N 29/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz 1. Badania ultradźwiękowe 2. Badania magnetyczno-proszkowe

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METOD I TECHNIK BADAŃ MATERIAŁÓW

LABORATORIUM METOD I TECHNIK BADAŃ MATERIAŁÓW LABORATORIUM METOD I TECHNIK BADAŃ MATERIAŁÓW ĆWICZENIE NR 5 BADANIA DEFEKTOSKOPOWE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami badań defektoskopowych - radiologicznych, ultradźwiękowych,

Bardziej szczegółowo

Structural Health Monitoring jako wspomaganie utrzymania mostów

Structural Health Monitoring jako wspomaganie utrzymania mostów FORUM BUDOWY I UTRZYMANIA MOSTÓW MOSTY 2015 Structural Health Monitoring jako wspomaganie utrzymania mostów Piotr KLIKOWICZ Wieliczka 2015 Structural Health Monitoring SHM (Structural Health Monitoring)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57 Ocena jakości odlewów na podstawie wzorców wzrokowo dotykowych wg normy EN 1370:2012 Roman Gruca TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Uprawnienia 3 st. VT, MT, PT, ET, UT, RT wg EN 473 / ISO 9712

Bardziej szczegółowo

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE 1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci) Dźwięk 1 Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych Fale poprzeczne i podłużne Ciało stałe (sprężystość postaci) fale poprzeczne i podłużne Dźwięk 2 Właściwości fal podłużnych Prędkość dźwięku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02

Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02 Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02 Nazwa firmy: Rodzaj audytu: Adres: Inspekcja wstępna Audytor wiodący Ciągły

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE WAD PODPOWIERZCHNIOWYCH METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH

WYKRYWANIE WAD PODPOWIERZCHNIOWYCH METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 35 Andrzej ZBROWSKI, Krzysztof MATECKI Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom WYKRYWANIE WAD PODPOWIERZCHNIOWYCH METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH Słowa kluczowe Wady materiałowe,

Bardziej szczegółowo

Sposób wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji i układ elektryczny do wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji

Sposób wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji i układ elektryczny do wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji PL 219986 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219986 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391633 (51) Int.Cl. G01N 27/20 (2006.01) G01B 7/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ SPECJALNYCH - WARUNKI TECHNICZNE

PROGRAM BADAŃ SPECJALNYCH - WARUNKI TECHNICZNE nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-3. Rok budowy/rok przebudowy: 98/2005 2. Nazwa wytwórcy: DOPPELMAYR 3. Lokalizacja UTL: Stok narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE. PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TURBOZESPOŁU MAŁEJ MOCY

METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TURBOZESPOŁU MAŁEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 115 Piotr Zientek Politechnika Śląska, Gliwice METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TURBOZESPOŁU MAŁEJ MOCY NON-DESTRUCTIVE

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR Laboratorium Badań Nieniszczących 71-836 Szczecin, ul. Nehringa 73 tel.: +48 91 424 06 52 fax.: +48 91 424 06 53 Siedziba 70-492 SZCZECIN, ul. P. Jasienicy

Bardziej szczegółowo

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM Sieci i instalacje z tworzyw sztucznych 2005 Wojciech BŁAŻEJEWSKI*, Paweł GĄSIOR*, Anna SANKOWSKA** *Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska **Wydział Elektroniki, Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków 8 października 2013, POZNAŃ Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków prof. Jarosław Arabas, prof. Jarosław Mizera, dr hab. Jerzy Weremczuk

Bardziej szczegółowo

Diagnozowanie konstrukcji lotniczych metodą prądów wirowych i metody modelowania sygnałów elektromagnetycznych

Diagnozowanie konstrukcji lotniczych metodą prądów wirowych i metody modelowania sygnałów elektromagnetycznych Justyna Szlagowska-Spychalska Krzysztof Dragan Wojciech Spychalski Dominik Kukla Krzysztof J. Kurzydłowski Diagnozowanie konstrukcji lotniczych metodą prądów wirowych i metody modelowania sygnałów elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r. Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej wrzesień 2011 r. Pokrycie podłużne: ok. 80% Pokrycie poprzeczne: ok. 60-70% Ortomozaika Wymagania dla płatowca Łatwość obsługi przez max 2 osoby Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Opis produktu GEKKO Przenośny defektoskop ultradźwiękowy Phased Array, TOFD oraz techniki konwencjonalnej Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Techniki- Phased Array Głowice od badań

Bardziej szczegółowo

Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki

Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki Zakład ad Mechaniki PłynP ynów i Aerodynamiki Tunel aerodynamiczny o obiegu otwartym z komorą Eiffela Badania modelowe Cele poznawcze: - pozyskanie informacji na temat procesów zachodzących w przepływach

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

Dla poprawnej oceny stanu technicznego maszyny konieczny jest wybór odpowiednich parametrów jej stanu (symptomów stanu)

Dla poprawnej oceny stanu technicznego maszyny konieczny jest wybór odpowiednich parametrów jej stanu (symptomów stanu) 74 Dla poprawnej oceny stanu technicznego maszyny konieczny jest wybór odpowiednich parametrów jej stanu (symptomów stanu) Symptomy powinny jak najwierniej oddawać stan maszyny NaleŜy podjąć następujące

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2012 METODY REKONSTRUKCJI OBRAZU Z GŁOWIC PHASED ARRAY

XVIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2012 METODY REKONSTRUKCJI OBRAZU Z GŁOWIC PHASED ARRAY XVIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2012 METODY REKONSTRUKCJI OBRAZU Z GŁOWIC PHASED ARRAY Marcin LEWANDOWSKI IPPT PAN, Warszawa, mlew@ippt.gov.pl 1. WSTĘP Systemy z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Rodzaj badania Pierwsze badanie okresowe Opis badania Badanie mające na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU TurboCare Sp. z o.o. Problemy obróbki cieplnej korpusów turbin parowych Jerzy Laska WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA,

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć S O F T W A R E P O Z I O M Y T O N A S Z A INFORMACJE OGÓLNE NIVISION jest oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

BADANIA CECH KONSTRUKCYJNYCH WYTWORÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKÓW. Tomasz Klepka

BADANIA CECH KONSTRUKCYJNYCH WYTWORÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKÓW. Tomasz Klepka Teka Kom. Bud. Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud. OL PAN, 2008, 69 74 BADANIA CECH KONSTRUKCYJNYCH WYTWORÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ ULTRADŹWIĘKÓW Tomasz Klepka Katedra Procesów Polimerowych, Politechnika

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zapewnienie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych z wykorzystaniem metod badań nieniszczących Krzysztof Jan KURZYDŁOWSKI Maciej Marian SPYCHALSKI

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA Ćwiczenie 58 WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA 58.1. Wiadomości ogólne Pod działaniem sił zewnętrznych ciała stałe ulegają odkształceniom, czyli zmieniają kształt. Zmianę odległości między

Bardziej szczegółowo

Analiza zużycia narzędzi w linii zgrzewania rur ocena niezawodności. Stanisław Nowak, Krzysztof Żaba, Grzegorz Sikorski, Marcin Szota, Paweł Góra

Analiza zużycia narzędzi w linii zgrzewania rur ocena niezawodności. Stanisław Nowak, Krzysztof Żaba, Grzegorz Sikorski, Marcin Szota, Paweł Góra Analiza zużycia narzędzi w linii zgrzewania rur ocena niezawodności Stanisław Nowak, Krzysztof Żaba, Grzegorz Sikorski, Marcin Szota, Paweł Góra Dlaczego narzędzia są takie ważne 1. Udział kosztów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO 2001 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY Wojciech MANAJ Grzegorz WOJAS Maciej SZWED Andrzej ZAGÓRSKI Maciej SPYCHALSKI Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, cel i zastosowania mechatroniki Urządzenie mechatroniczne - przykłady

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE - PUZZLE. tel

NAWIERZCHNIE - PUZZLE.  tel NAWIERZCHNIE - PUZZLE www.placezabawtartak.eu tel. 666 850 952 Opis nawierzchni bezpiecznej na place zabaw - PUZZLE Na placu zabaw stosuje się elastyczną poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną MFL

Bardziej szczegółowo

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii Ćw. 6/7 Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra. Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną. 1. Gęstość ciała. 2. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala. 3. Prawo Archimedesa. 4.

Bardziej szczegółowo

XIX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, marca 2013 NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE TECHNIKI BADAŃ KOMPOZYTÓW LOTNICZYCH

XIX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, marca 2013 NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE TECHNIKI BADAŃ KOMPOZYTÓW LOTNICZYCH XIX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 12-15 marca 2013 NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE TECHNIKI BADAŃ KOMPOZYTÓW LOTNICZYCH Sławomir MACKIEWICZ, Tomasz KATZ IPPT PAN, INSTYTUT LOTNICTWA smackiew@ippt.gov.pl,

Bardziej szczegółowo

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze sp z o.o. 70 lat tradycji ponad 15.5 tysięcy wyprodukowanych samolotów sprzedanych do bardzo

Bardziej szczegółowo

WKŁAD POMIAROWY W1P... I PW1P

WKŁAD POMIAROWY W1P... I PW1P WŁAD POMIAROWY W1P... I PW1P Zakres pomiarowy: -00...700 C : Pt100, Pt500, Pt100, inny : A, B, inna Materiał osłony: 1H1N9T Wkłady z serii W1P... są zespołem pomiarowym rezystancyjnych czujników temperatury.

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo