Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring"

Transkrypt

1 Structural Integrity Assessment of the Aerospace Elements with the use of modern NDI approach and Structural Health Monitoring Określenie integralności struktury konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań nieniszczących oraz monitorowania stanu technicznego Zakład Niezawodności i Bezpieczeństwa Techniki Lotniczej Pracownia Badań Nieniszczących Krzysztof Dragan Tel: ITWL trochę PR Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ksiecia Boleslawa Warszawa fax tel ITWL jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej. Wkład Instytutu w rozwój lotnictwa polskiego wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Istotny dorobek, znaczący w kraju i zagranicą, obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-badawczym, doświadczalnokonstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

2 Trochę o sobie Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej, kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: optoelektronika światłowodowa, praca dyplomowa pt.: Zastosowanie interferometru światłowodowego do określania kształtu badanych powierzchni ; Studia w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych studia zaoczne internetowe, III semestry w latach Specjalność programowanie. ITWL 008 r doktorat: specjalność badania nieniszczące, praca pt.: Metoda wykrywania uszkodzeń kompozytowych łopat wirnika nośnego śmigłowca ; Agenda: Badania Nieniszczące; SHM; Wykorzystanie Modelowania; Przykłady Zastosowań; Zakończenie.

3 Definicja NDT/E/I Badania nieniszczące (ang. Non Destructive Testing/Evaluation/Inspection) NDT to technika badania niektórych właściwości materiału i jego struktury metodami nie naruszającymi ciągłości (1) struktury badanego elementu. (*) tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.. A. Mickiewicz ODA DO MŁODOŚCI (1) t.j. Badanie lub pomiar bez naruszenia porządku. (*) Źródło Przyczyny stosowania NDT Detekcja uszkodzeń (m.in.. pęknięcia, korozja...); Określanie lokalizacji i kształtu uszkodzenia; Pomiary wymiarów elementu; Określenie mikro i makro struktury; Ocena własności mechanicznych i fizycznych; Pomiary odkształcenia (naprężenia); Klasyfikacja (sortowanie) materiałów.

4 Konieczność wykonywania badań (1) Aloha Airlines Lot nr 43: Data: 8 kwietnia 1988 Samolot: Boeing Przyczyny: Pillowing Corrosion; MSD -> WFD BRAK NADZORU NDT(I) Konieczność wykonywania badań () Data: 13 sierpnia 1994 Samolot: C-130A Hercules Przyczyny: Cykle zmęczeniowe ->WFD; BRAK NADZORU NDT(I) On August 13, 1994, a Lockheed C-130A Hercules, N135FF, experienced an in-flight separation of the right wing near Pearblossom, California, while responding to a forest fire near the Tahachapi Mountains. The airplane was registered to Aero Firefighting Service Company, Inc., and was being leased by Hemet Valley Flying Service, Inc., to the U.S. Department of Agriculture's Forest Service (Forest Service) for public firefighting flights. All three flight crewmembers were killed, and the airplane was completely destroyed. Metallurgical examination of the recovered portion of the right wing revealed two fatigue cracks. The first crack was in the lower wing skin and extended about 0.6 inch. The crack initiated from a rivet hole between stringer1 14 and 15, which was created for installation of a doubler that was attached to the wing skin; the fatigue crack was covered by the doubler. The second crack was in the doubler itself and extended about 0.8 inch.3 The National Transportation Safety Board determined that the probable cause of the accident was the inflight failure of the right wing due to fatigue cracking in the underside right wing skin and overlying doubler. The Board determined that a factor contributing to the accident was inadequate maintenance procedures to detect fatigue cracking.

5 KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ (3): Columbia: Misja STS Luty 003 Launch Strike KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ (4): Opracowany w 003 r program RtF zakładał wykonywanie badań mi.n struktury RCC; Zaangażowane instytucje m.in. Sandia National Laboratory (metoda ultradźwiękowa); Element procedury oceny po wykonaniu misji; - Przygotowanie odpowiednich próbek; - Wykonanie badań z metodą optymalną; - POD test; - Wykrywanie uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach * Materiały dzięki uprzejmości Dennisa Roach z FAA NDI Validation Centre Sandia National Lab publikacja p.t. Pulse Echo Ultrasonic Method for Inspecting Space Shuttle Thermal Protection System

6 Nowe Konstrukcje GLARE = GLass Aluminum REinforced Metody Badań Nieniszczących Metody Badań Nieniszczących NDT Radiograficzna RT Ultradźwiękowa UT Emisji Akustycznej AT Penetracyjna PT Prądów wirowych ET Magnetyczna Termografii Akustyczne LF ESPI + MT Shearography

7 PRZYCZYNY WYKONYWANIA BADAŃ (cd.) Określić rodzaj i wielkość wykrywanego uszkodzenia Wykrywalny rozmiar uszkodzenia Nondestructive Badania Nieniszczące Inspection Damage Tolerance Dopuszczalny rozmiar uszkodzenia Badania wizualne Przegląd i ocena stanu warstwy wierzchniej elementu: wykrywanie uszkodzeń; zmiany zabarwienia (korozja); złuszczenia; ubytki. Przegląd trudno dostępnych elementów: zbiorniki; rury. Szybka weryfikacja, wykrywanie uszkodzeń we wczesnej fazie rozwoju. Metoda wizualna (1) Obserwacje trudnodostępnych elementów

8 Metoda penetracyjna Wykorzystywane jest zjawisko włoskowatości. Do wykrywania wad powierzchniowych dowolnych typów materiałów. Wysoka czułość badań. Widoczne i zrozumiałe defektogramy. Dowolne kształty i wymiary badanych elementów Niskie koszty kontroli. Technika fluorescencyjna Zastosowania: rur ogniowych, łopatek sprężarki i turbiny silników różnych typów. poszycia płatowców, połączeń nitowanych, węzłów mocowania. Wykrywa zmiany struktury materiału po obróbce cieplnej, wielkość stref porażonych korozyjnie itp. Technika barwna Metoda magnetyczno-proszkowa Do wykrywania wad powierzchniowych i płytko zalegających pod powierzchnią, w materiałach posiadających dobre własności magnetyczne. Metoda tania, czytelne defektogramy, szybko uzyskiwane wyniki badań, możliwość badań bez zdejmowania pokryć lakierniczych i innych warstw niemagnetycznych z powierzchni badanej. Badane elementy płatowca i silnika różnych typów samolotów między innymi: wał turbiny, łopatki sprężarki silnika, węzły mocowania skrzydła, ramy mocowania silnika na płatowcu. Po badaniach konieczność usuwania pozostałości magnetycznej w materiałach twardych magnetycznie.

9 Metoda prądowirowa (1) Metoda prądowirowa () Do wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Metoda wykorzystywana w materiałach posiadających własności przewodzące prąd elektryczny. badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); możliwość archiwizacji wyników; pomiar jedno i dwuczęstotliwościowy; możliwość pracy dwukanałowej; wykorzystanie zjawiska magnetooptycznego w Badanie dolnego poszycia skrzydła zobrazowaniu danych. Pęknięcia w połączeniach nitowych

10 Metoda ultradźwiękowa S. Poczatkowy sygn od pekniecia Sygn. od dna pekniecie dno Metoda ultradźwiękowa Wykorzystanie zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych w badanych elementach. Możliwość wykrywania wad: podpowierzchniowych powierzchniowych i w głębi materiału. Badanie trudnodostępnych lub niewidocznych powierzchni: badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); tryby wizualizacji w postaci: A skan, B-skan, C-skan; możliwość archiwizacji wyników; możliwość pracy czterokanałowej; techniki pomiarowe: odbicia, przepuszczania; wykorzystanie techniki hybrydowej ET i UT w badaniu połączeń nitowych; zastosowanie przetworników typu Phased Array i możliwości zobrazowania Dynamic B-skan. Badanie kompozytowego poszycia statecznika pionowego

11 Metody akustyczne: MIA, Pitch-Catch, metoda rezonansowa Zastosowania: materiały kompozytowe, klejone, wielowarstwowe; elementy z wypełniaczem komórkowym; badanie ręczne i zautomatyzowane (z wykorzystaniem interfejsu P-C); możliwość archiwizacji wyników wykrywanie odklejeń, rozwarstwień. Badanie elementu z wypełniaczem komórkowym metoda rezonansowa Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach w kompozytowej łopacie wirnika nośnego metoda MIA Zastosowania: wykrywanie korozji ukrytej w elementach z połączeniami nitowymi; wykrywanie odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w elementach z wypełniaczem komórkowym; możliwość archiwizacji wyników; analiza i rejestracja wyników oparta o interfejs P-C. 1 Metoda D-Sight (Double Sight) Wynik z badania fragmentu poszycia: Wykrywanie korozji ukrytej 1 brak korozji; korozja powodująca deformację powierzchni

12 Metoda Shearography Zastosowania: badanie elementów kompozytowych, klejonych, z wypełniaczem komórkowym; wykrywanie odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w elementach z wypełniaczem komórkowym; możliwość archiwizacji wyników; wykrywanie wtrąceń wody; analiza i rejestracja wyników oparta o interfejs P-C; wykorzystanie obciążeń termicznego i podciśnieniowego. System do badań Wtrącenia wody w strukturze z wypełniaczem komórkowym Badanie elementu z wypełniaczem komórkowym Stosowane urządzenia pomiarowe

13 SYSTEM DAIS (1) (DSight TM Aircraft Inspection System) Zjawisko DSight TM przekształca lokalne krzywizny powierzchni w obraz o zmiennej skali szarości; Umożliwia wykrywanie korozji ukrytej (pillowing), rozwarstwień, odklejeń i uszkodzeń od uderzeń o małych energiach; Obecnie użytkowany przez ITWL w badaniach: {MiG-1UM, MiG-1Bis}, MiG-9, Su-,Jak-40, Mi-8 i Mi-14; Od 1999 r: >150 SP poddanych badaniu; > 4500 m przebadanych powierzchni Badanie połączeń nitowych skrzydło samolotu MiG-9 SYSTEM MAUS TM Mobile AUtomated System System MAUS V Metody badania: Ultradźwiękowa (fali podłużnej i poprzecznej, P-E, T-T); Prądów wirowych (jedno i dwu- częstotliwościowa); Rezonansowa (standardowa, Pitch Catch, MIA); Jednoczesne zastosowanie różnych metod w jednym badaniu A-scan, B-scan i C-scan. Skaner ręczny do małych powierzchni o złożonym kształcie. Skaner zautomatyzowany z systemem szyn elastycznych do dużych powierzchni. Skaner obrotowy: połączenia nitowe w strukturach o znacznej grubości.

14 System MOI Magneto Optic EC Imager Osobisty system obrazujący Magnetowid Jednostka sterująca Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych (pęknięcia); Wykrywanie korozji (ubytków korozyjnych). Głowica skanująca 307 Głowica skanująca 303 Pęknięcie Pęknięcie Bez pęknięcia Metoda bezkontaktowa; Bardzo szybka metoda (nawet 100 razy szybsza niż UT); Metoda porównawcza (dokładność 1/75 rozmiaru czujnika); Różne rodzaje obciążeń; B. Dobre zastosowanie do kompozytów materiałów o budowie z wypełniaczem komórkowym. Shearography Q-810 Element kompozytowy (80x80 cm²) Shearography Czas: 1 minuta MIA Czas: h Źródło: Ettemayer GmBH

15 Niektóre wyniki badań (1) C SCAN A SCAN B SCAN B SCAN Badanie pokrycia statecznika pionowego samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (1) Sposób badania Wynik w trybie C : TOF

16 Badanie pokrycia statecznika pionowego samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS () Uszkodzenia: Porowatość; Rozwarstwienia; Odklejenia; Wtrącenia ciał obcych; Wizualizacja sygnału: TOF; Amplituda Wynik z badania tryb amplitudowy Badanie SP samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (3) Rozwarstwienie

17 Badanie SP samolotu MiG-9 z wykorzystaniem systemu MAUS (4) Wtrącenia Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach (1) W-3 ŁWN: spotkane uszkodzenia: odklejenia, rozwarstwienia zastosowane techniki badawcze: MIA, UT, Pitch Catch, Shearography, D-Sight (1) energie 5J 0 J () Test wstępny (1) Uderzenie () Kolejne Testy Uderzenie i = Schemat układu pomiarowego

18 Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach () Różna czułość metod badawczych Możliwość określenia wykrywalności poszczególnych metod; Widoczna korelacja pomiędzy energią uderzenia a wzrostem wielkości uszkodzenia. Pierwszy etap testów : (1) D-Sight TM (odklejenia) () - MIA (odklejenia) (1) () Uszkodzenia od uderzeń o niewielkich energiach (3) Łopata 1 - Impact Damage Detection , Rozmiar uszkodzenia [mm ] , ,54 418, , ,1 454,09 51, ,99 177, , ,66 837,9 966,19 659,9 5 J 10 J 15 J 0 J MIA- MIA-3 P-C- P-C-3

19 Procentowa wielkość tolerowanego uszkodzenia - obszar A 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 74% 73% 60,00% 61% 53% 50,00% 46% 40,00% 30,00% 3% 33% 9% 0,00% 17% 18% 10,00% 0,00% Impaktor 1 Impaktor Impaktor 3 Impaktor 4 15J 10J 0J Pęknięcie żebra i poszycia MiG-9; Metoda prądów wirowych. Wykrywanie pęknięć (1)

20 Wykrywanie pęknięć () Próbka po teście zmęczeniowym: Badania wizualne - negatywne; Badania penetracyjne pozytywne (CZAS)!!! Ultradźwięki utrudnione dyspersyjna natura ośrodka i powierzchniowy charakter Zaciski Badanie penetracyjne Prądy wirowe Zobrazowanie MOI Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazów do oceny uszkodzeń Próbka z uszkodzeniami typu FBH Flat Bottom Hole

21 Structural Health Monitoring SHM SHM - Wykorzystanie zasad NDT w celu akwizycji danych za pomocą Struktur inteligentnych z wykorzystaniem rejestracji i przetwarzania sygnałów z możliwością oceny uszkodzeń na podstawie charakterystycznych parametrów sygnałów pomiarowych Struktury inteligentne : Wykorzystują sieć czujników rozmieszczonych w strukturze umożliwiających rejestrowanie parametrów; pozwalają monitorować stan struktury przy minimalnym udziale człowieka Podejścia do monitorowania: 1) Czujniki rozmieszczone w strukturze; ) Podejście 1 + rejestracja i przetwarzanie danych on line; 3) Podejście + przesyłanie danych pomiarowych do lokalizacji za pomocą transmisji bezprzewodowej SHM - WPROWADZENIE? Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) - układ zbudowany z tkanki nerwowej, integrujący działalność organizmu organizmy, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów. Układ nerwowy somatyczny (łac. soma ciało) nastawiony na łączność ze światem zewnętrznym, odbiera z niego różnorodne informacje za pośrednictwem narządów zmysłów oraz zarządza aparatem ruchowym, umożliwiając poruszanie się w przestrzeni i reagowanie w sposób celowy na bodźce zewnętrzne.

22 Comparative Vacuum Monitoring- CVM System do wykrywania i monitorowania pęknięć struktury zasada działania System w stanie równowagi Równomierne podciśnienie w kanale próżniowym (czerwony) Inicjacja pęknięcia Ciśnienie w kanale próżniowym wzrasta proporcjonalnie do liczby przerwanych ścieżek Wzrost pęknięcie Ciśnienie w kanale próżniowym wyrównuje się z ciśnieniem otoczenia Comparative Vacuum Monitoring- CVM System do wykrywania i monitorowania pęknięć struktury Kształt czujników umożliwia umieszczenie ich w najbardziej narażonych na pęknięcie obszarach np. w sąsiedztwie nitów Użytkownik w razie potrzeby może indywidualnie zaprojektować kształt czujnika

23 Comparative Vacuum Monitoring- CVM ciśnienie [Pa] czas [s] SHM To działa

24 Konieczność stosowania AUT (1) C-130 Mocowanie: Wykrywanie pęknięć w strukturze materiału 7075-T6; Około 900 połączeń nitowych na jednym samolocie; Pękanie przebiega w kierunku prostopadłym do podłużnic lub do 45 ; C-130 Kształtowniki Omegowe: Wykrywanie pęknięć; Konieczność stosowania AUT () Około 8800 połączeń nitowych w górnej części skrzydła oraz połączeń nitowych w dolnej części skrzydła na jednym samolocie; Nity mogą być o łbie płaskim lub wypukłym.

25 Konieczność Analizy Sygnałowej (1) C-130 : Konieczność Analizy Sygnałowej () C-130 :

26 Analiza Sygnałowa (1): Modelowanie rozkładu fali sprężystej na defektach poprzez opis efektu rozpraszania; ; ) ( t u F u u = r r r ρ µ µ λ Separacja równań falowych: ; 1 ; 1 ; ρ µ ψ ψ ρ µ λ φ φ ψ φ = = + = = + = s s l l c t c c t c u Analiza Sygnałowa (): Rozwiązanie: wyznaczenie modów S i AS; Ilość modów n=f(d,w,l,m); Rozwiązanie równania w celu wyznaczenia parametrów fali rozproszonej: u, A i (w,w); 0; ) tanh( 4 ) ( tanh ) ( : = + + d k k k k d k k k S l s l s s 0 ) tanh( 4 ) ( tanh ) ( : = + + d k k k k d k k k AS s s l l s Fale dyspersyjne v(ω): W cienkich warstwach powstają tzw. Fale powierzchniowe (Rayleigha) lub Lamba

27 Eksperyment (1) Prosty element o określonej geometrii i defekcie; Wykorzystanie systemu pomiarowego MAUS i PANDA; Generowanie w badanym elemencie fal dyspersyjnych o określonych własnościach; Przykład: Grubość d [mm] Częstotliwość f [MHz] Liczba modów S: Liczba modów AS: 1.5 S0 A0, A1 Eksperyment () 11 płytek o wymiarach 100 x 100 mm i grubości 1 mm; L.p Głębokość otworu [mm]

28 Eksperyment (3) Ilość modów fali wyznaczonych teoretycznie: Eksperyment (4) Metoda P-E z głowicą fali poprzecznej 60 ; Mody fali (S0, A1, A);

29 Uzyskane wyniki: Analizowano jeden wybrany mod : S0 Wykres współczynników odbicia dla modu SO: mm 8 mm 6 mm 4 mm mm Omówienie: Realizacja Projektu Badawczego: 0T00B Nowe algorytmy wnioskowania w diagnostyce materiałów kompozytowych stosowanych w środkach transportu Opracowano metoda DCGF (Discontinuous Complex Green Functions) w oparciu o odpowiednią transformację równań; Opracowano metodę VAI Variation of Acoustic Impedance wyznaczenie współczynnika odbicia (modelowanie defektu poprzez zmiany stosunku f/d [khz/mm] badanego elementu); Środowisko implementacji Mathematica.

30 Problem Tylnej Scianki PZT Fale powierzchniowe

31 Dziękuję za uwagę!

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w materiałach kompozytowych i z wypełniaczem ulowym

Wykrywanie uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w materiałach kompozytowych i z wypełniaczem ulowym I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28 31 sierpnia 2007 r. J. Kubik, W. Kurnik, W.K. Nowacki (Red.) na prawach rękopisu Wykrywanie uszkodzeń od uderzeń o niewielkich energiach w materiałach kompozytowych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Źródło: archiwum TPA Źródło: archiwum TPA PRZEGLĄD WYBRANYCH METOD BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA MGR. INŻ.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania ANDT w procesie eksploatacji elektrowni

Rozwiązania ANDT w procesie eksploatacji elektrowni Rozwiązania ANDT w procesie eksploatacji elektrowni Top 5 występujących uszkodzeń* * Wg badań rynkowych przeprowadzonych przez TÜV Rheinland Polska 1. Korozja pod izolacją 2. Utrata grubości ścianki -

Bardziej szczegółowo

Fala Fale elektromagnetyczne Fale akustyczne, fale sprężyste

Fala Fale elektromagnetyczne Fale akustyczne, fale sprężyste NDT Definition Fala w ujęciu fizycznym to zaburzenie pola fizycznego przenoszące energię i rozchodzące się ze skończoną prędkością. Fale elektromagnetyczne, zaburzenie pola elektromagnetycznego Fale akustyczne,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM

ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM mgr inż. Janusz ŁUKASZEWICZ Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ANALIZA WYKRYWALNOŚCI WAD POŁĄCZEŃ SPAWANYCH METODAMI ULTRADŹWIĘKOWĄ I MPM W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych podczas

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Temat ćwiczenia: Badania nieniszczące Miejsce ćwiczeń: sala 15 Czas: 2*45 min Prowadzący ćwiczenie: dr inż. Julita Dworecka-Wójcik, e-mail: julita.dworecka@wat.edu.pl Zasady zaliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PROPAGACJI PĘKNIĘĆ W STOPIE AL 2024-T4

OPIS PROPAGACJI PĘKNIĘĆ W STOPIE AL 2024-T4 ENERGIA W NAUCE I TECHNICE Suwałki 2014 Kłysz Sylwester 1,2, Lisiecki Janusz 1, Nowakowski Dominik 1, Kharchenko Yevhen 2 1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Księcia Bolesława 6, 00-494 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH

KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH KATEDRA SAMOLOTÓW I SILNIKÓW LOTNICZYCH LABORATORIUM TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZYCH Katedra Samolotów i Silników Lotniczych wraz z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa prowadzi wspólnie Laboratorium Trwałości

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, PL BUP 05/16

PL B1. INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, PL BUP 05/16 PL 225535 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225535 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409202 (51) Int.Cl. B64C 3/38 (2006.01) B64C 3/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działalno

Prezentacja działalno Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE

AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE AUTOMATYCZNE BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Wojciech MANAJ Instytut Lotnictwa manaj@ilot.edu.pl Sławomir MACKIEWICZ I PPT PAN smackiew@ippt.gov.pl 1. WSTĘP W ramach metody ultradźwiękowej możemy dokonać szeregu

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego OFERTA BADAŃ MATERIAŁOWYCH Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Mariusz Kaczmarek J. Kubik, M. Cieszko, R. Drelich, M. Pakuła, M. Macko, K. Tyszczuk, J. Łukowski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, Spis treści

Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, Spis treści Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, 2013 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Kompozyty z udziałem cieczy magnetoreologicznych

Bardziej szczegółowo

1.2.MOŻLIWOŚCI BADAŃ STANU MASZYN A DIAGNOSTYKA WA

1.2.MOŻLIWOŚCI BADAŃ STANU MASZYN A DIAGNOSTYKA WA 1.2.MOŻLIWOŚCI BADAŃ STANU MASZYN A DIAGNOSTYKA WA Zanim przejdziemy do zgłębiania podstaw diagnostyki WA przyjrzyjmy się wszelkim możliwym metodom badań stanu maszyn, konstrukcji i ich elementów. Metod

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów wirowych

Metoda prądów wirowych Metoda prądów wirowych Idea Umieszczeniu obiektów, wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny, w obszarze oddziaływania zmiennego w czasie pola magnetycznego, wytwarzane przez przetworniki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ

ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 211, s. 120-129, Warszawa 2011 ZASTOSOWANIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W TECHNICE LOTNICZEJ JÓZEF KRYSZTOFIK, WOJCIECH MANAJ Instytut Lotnictwa Streszczenie Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania konstrukcji metalowych i kompozytowych. Wykorzystanie zjawiska propagacji fal sprężystych

System monitorowania konstrukcji metalowych i kompozytowych. Wykorzystanie zjawiska propagacji fal sprężystych System monitorowania konstrukcji metalowych i kompozytowych Wykorzystanie zjawiska propagacji fal sprężystych 1 Koncepcja systemu monitorowania Sygnały zebrane przez czujniki Konstrukcja wyposażona w aktywne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 10 października 2017 r. AC 195 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH Diagnostyka Badanie

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.)

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.) NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.) 1 ZMĘCZENIE ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW obciążenia zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych Obciążenia eksploatacyjne którym

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL BUP 09/16. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL WUP 03/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL BUP 09/16. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL WUP 03/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 225366 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225366 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409882 (51) Int.Cl. F03D 3/06 (2006.01) F03D 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA STANISŁAW NOWORYTA Plan prezentacji Zarządzanie stanem technicznym Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych Miejsca występowania

Bardziej szczegółowo

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH Statek latający jako przedmiot eksploatacji Uwarunkowania prawne i normatywne eksploatacji Organizacje lotnicze NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH 1. Wykład wprowadzający

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

BEZINWAZYJNA TECHNOLOGIA INSPEKCYJNA. dla rurek i wymienników

BEZINWAZYJNA TECHNOLOGIA INSPEKCYJNA. dla rurek i wymienników BEZINWAZYJNA TECHNOLOGIA INSPEKCYJNA dla rurek i wymienników ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU DOLPHIN G3 ID TYLKO DUET ID oraz OD NEW Acoustic Pulse Reflectometry (APR) Acoustic Pulse Reflectometry (APR) Ultrasonic

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP ALEKSANDER OLEJNIK, ROBERT ROGÓLSKI ŁUKASZ KISZKOWIAK Instytut Techniki Lotniczej Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Połączenia

Konstrukcje spawane Połączenia Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 6. dr inż. Kamila Kustroń

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 6. dr inż. Kamila Kustroń POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 6 dr inż. Kamila Kustroń Warszawa, 31 marca 2015 24 lutego: Wykład wprowadzający w interdyscyplinarną tematykę eksploatacji statków

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s Casp System Sp. z o. o. ul. Puszkina 2 43-603 Jaworzno tel.: +48 32 614 12 29 fax: +48 32 614 09 19 +48 32 750 56 06 e-mail: ndt@casp.pl www.casp.pl www.ndt24.pl SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie odwrotne w pracach zespołu AGH. Prof. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki

Zagadnienie odwrotne w pracach zespołu AGH. Prof. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Zagadnienie odwrotne w pracach zespołu AGH Prof. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Zagadnienia odwrotne Input Excitation Model Output Response Input

Bardziej szczegółowo

System do badań nieniszczących z wykorzystaniem aktywnej termografii

System do badań nieniszczących z wykorzystaniem aktywnej termografii System do badań nieniszczących z wykorzystaniem aktywnej termografii Bezkontaktowa kontrola jakości Szybkie skanowanie dużych powierzchni Modułowa architektura pozwala na wykorzystywanie metod lock-in,

Bardziej szczegółowo

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Diagnostyka konstrukcji Ŝelbetowych : metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. T. 1 / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. Warszawa, 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Miernik pozwalający na wykonywanie pomiarów grubości materiałów i powłok do 300m pod wodą. Idealny do badań na morzu.

Miernik pozwalający na wykonywanie pomiarów grubości materiałów i powłok do 300m pod wodą. Idealny do badań na morzu. Elcometer posiada w swojej ofercie mierniki NDT umożliwiające pomiary grubości ścianek oraz detekcję wielu rodzajów wad w materiale. Ergonomiczna obudowa odporna na wodę i kurz, duże możliwości pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe

Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe Impulsy magnetostrykcyjne informacje podstawowe 1. Zasada działania metody generacji i detekcji impulsów magnetostrykcyjnych W ćwiczeniu wykorzystuje się właściwości magnetosprężyste ferromagnetyków a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Główne obszary badań laboratorium: wirtualne

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej przejściowej Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego Metody projektowania wentylatorów promieniowych Ireneusz Czajka iczajka@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane 12-14 marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ Tomasz KATZ, Instytut Lotnictwa, Warszawa katz@ilot.edu.pl 1.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)185 4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów Pracownia

Bardziej szczegółowo

Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych

Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych Kierownik: Małgorzata Kujawioska Wykonawcy: Leszek Sałbut,

Bardziej szczegółowo

System czujnikowy CIRCOSCAN H xx

System czujnikowy CIRCOSCAN H xx System czujnikowy CIRCOSCAN H 6.482.01-16xx Solidna, zwarta konstrukcja zaprojektowana do pracy ciągłej Bezobsługowy napęd przez silnik trójfazowy o dużej mocy Absolutna centryczność tarcz sondy obrotowej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Podstawy standardowej oceny jakości spoin Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,

Bardziej szczegółowo

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą

Zwój nad przewodzącą płytą Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej I Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru otworów na przykładzie pomiaru zuŝycia gładzi

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 11. Fale mechaniczne Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html FALA Falą nazywamy każde rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności względnej

Zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności względnej Zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności względnej Michał Łukomski Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Powstawanie i rozwój defektów warstw dekoracyjnych

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Poniżej ceny fabryczne Metrison Na stronie www.meraserw5.pl

Bardziej szczegółowo

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 216136 B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL 27.09.2010 BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL 31.03.2014 WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 216136 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216136 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387552 (22) Data zgłoszenia: 19.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz 1. Badania ultradźwiękowe 2. Badania magnetyczno-proszkowe

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE WAD PODPOWIERZCHNIOWYCH METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH

WYKRYWANIE WAD PODPOWIERZCHNIOWYCH METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 35 Andrzej ZBROWSKI, Krzysztof MATECKI Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom WYKRYWANIE WAD PODPOWIERZCHNIOWYCH METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH Słowa kluczowe Wady materiałowe,

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji

Integralność konstrukcji 1 Integralność konstrukcji Wykład Nr 1 Mechanizm pękania Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Konspekty wykładów dostępne na stronie: http://zwmik.imir.agh.edu.pl/dydaktyka/imir/index.htm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa PROJEKT NR: POIG.01.03.01-12-061/08 Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa Zakopane, 23-24

Bardziej szczegółowo

Structural Health Monitoring jako wspomaganie utrzymania mostów

Structural Health Monitoring jako wspomaganie utrzymania mostów FORUM BUDOWY I UTRZYMANIA MOSTÓW MOSTY 2015 Structural Health Monitoring jako wspomaganie utrzymania mostów Piotr KLIKOWICZ Wieliczka 2015 Structural Health Monitoring SHM (Structural Health Monitoring)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TURBOZESPOŁU MAŁEJ MOCY

METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TURBOZESPOŁU MAŁEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 115 Piotr Zientek Politechnika Śląska, Gliwice METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI TURBOZESPOŁU MAŁEJ MOCY NON-DESTRUCTIVE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków 8 października 2013, POZNAŃ Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków prof. Jarosław Arabas, prof. Jarosław Mizera, dr hab. Jerzy Weremczuk

Bardziej szczegółowo

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r. Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej wrzesień 2011 r. Pokrycie podłużne: ok. 80% Pokrycie poprzeczne: ok. 60-70% Ortomozaika Wymagania dla płatowca Łatwość obsługi przez max 2 osoby Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci) Dźwięk 1 Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych Fale poprzeczne i podłużne Ciało stałe (sprężystość postaci) fale poprzeczne i podłużne Dźwięk 2 Właściwości fal podłużnych Prędkość dźwięku

Bardziej szczegółowo

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu

nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu nr Numer ewidencyjny TDT: 3DK-28 1. Rok budowy/rok przebudowy: 1988/2005 2. Nazwa wytwórcy: LEITNER 3. Lokalizacja UTL: Stok Narciarski w Przemyślu DOKUMENTY ZWIĄZANE 1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne

Bardziej szczegółowo

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Dokument ten nie może być wykorzystywany przez

Bardziej szczegółowo

RoHS Laminaty Obwód drukowany PCB

RoHS Laminaty Obwód drukowany PCB Mini słownik RoHS Restriction of Hazardous Substances - unijna dyrektywa (2002/95/EC), z 27.01.2003. Nowy sprzęt elektroniczny wprowadzany do obiegu na terenie Unii Europejskiej począwszy od 1 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Bardziej szczegółowo