Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego"

Transkrypt

1 ul. Gen. Józefa Hallera 18 tel. (0-58) , Wejherowo (0-58) NIP tel. fax. (0-58) REKLAMA ING BANK ŚLĄSKI Spis treści: STR 2 Ogłoszenia i informacje 4 Z życia Cechu 8 Agencja pośrednictwa pracy 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego 10 Przepisy prawne 12 Szkolenia i Kursy r.- W Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie uhonorowano Starszego Cechu Pana Brunona Gajewskiego Szablą Kilińskiego najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym. Na zdjęciu od lewej: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik, Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku Pan Wiesław Szajda, Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski

2 OGŁOSZENIA I INFORMACJE PODPISYWANIE UMÓW UCZNIOWSKICH Biuro Cechu informuje, że do podpisywania umów z uczniami niezbędne są następujące dokumenty: - ksero świadectwa ukończenia gimnazjum, - ksero zaświadczenia od lekarza stwierdzające przydatność ucznia do zawodu, - dane osobowe ucznia (druk do pobrania w Cechu). EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE Informujemy, że na podstawie porozumienia z Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Gdańsku egzaminy czeladnicze i mistrzowskie odbywają się w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie. W biurze Cechu można składać wymagane dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu. Wykaz dokumentów: - umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - zaświadczenia o odbytej praktyce lub świadectwo pracy - podanie (druk do pobrania w Cechu lub ze strony internetowej - jedno zdjęcie - dowód opłaty za egzamin (czerwony przekaz pocztowy) na adres: Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP, ul. Piwna ½, Gdańsk, lub konto bankowe nr (stawki opłat zostały przedstawione poniżej) - ksero świadectwa ukończenia ZSZ (przy formie szkolnej), lub ksero świadectwa ukończenia VIII klasy lub ksero świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego (przy formie kursowej). STAWKI OPŁAT Rodzaj egzaminu Zrzeszeni Niezrzeszeni Egzamin czeladniczy młodociani 264 zł 330 zł Egzamin czeladniczy pełnoletni 330 zł 330 zł Egzamin mistrzowski 577 zł 825 zł ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ W 2006 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję uwzględniającą propozycję Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz stanowisko Komendanta Głównego OHP w sprawie zmiany terminu składania wniosków o zawarcie umowy. W 2006r. wnioski pracodawców i organizacji zrzeszających pracodawców o zawarcie umowy o refundowanie pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne składane mogą być do centrum edukacji i pracy wyjątkowo w późniejszym terminie niż w ubiegłym roku, z zachowaniem dotychczasowych warunków i trybu określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r., w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 190, poz. 1951). W związku z powyższym wnioski o zawarcie umowy należy złożyć w Biurze Cechu do końca października br. 2

3 Egzaminy w zawodzie kucharza małej gastronomii W roku szkolnym 2004/2005 minął dwuletni okres przejściowy ustalony w kwietniu 2004r. uprawniający rzemieślników do realizacji wyłącznie podpisanych już umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w zawodzie kucharz małej gastronomii i zobowiązujący ich do niezawierania nowych umów od września 2004r. W związku z powyższym w styczniu 2006r. Minister Edukacji i Nauki wyraził stanowisko, że do czasu uchwalenia nowych przepisów ustawy o rzemiośle, wszyscy absolwenci zasadniczych szkół zawodowych prowadzących kształcenie w zawodzie kucharz małej gastronomii, w tym młodociani pracownicy, począwszy od roku szkolnego 2005/2006 powinni przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast uczniowie pobierający praktyczna naukę zawodu w formie kursowej powinni przystępować do egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. KONTO DLA MAŁYCH FIRM ZA DARMO DO KOŃCA ROKU Biuro Prasowe ING Banku Śląskiego informuje, że ruszyła kampania promująca KONTO dla małych firm pod hasłem Bank dla firm, którym się dobrze kręci. Klienci, którzy otworzą KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK do 31 lipca br. są zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku do końca roku. KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK to jedna z najatrakcyjniejszych ofert na rynku. W ciągu ostatniego roku liczba tych rachunków zwiększyła się o prawie 20%. Należąca do najniższych na rynku opłata za prowadzenie rachunku, bezpłatnie udostępniana bankowość elektroniczna, przelewy do innych banków przez Internet za tylko 1 zł to cechy oferty, które powodują, że jest to dobra propozycja dla aktywnie działających firm, które mając wiele kontaktów biznesowych realizują wiele przelewów. W trakcie trwania promocji (od do ) każdy, kto otworzy KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK, nie zapłaci do końca roku za jego prowadzenie ani złotówki. Kampania adresowana jest głównie do potencjalnych Klientów - właścicieli nowopowstałych firm, a także firm poszukujących najlepszych ofert na rynku, dla których zmiana banku nie jest barierą. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców w Wejherowie przypomina o statutowym obowiązku opłacania składek cechowych i prosi członków o regularne ich opłacanie. Wyrażamy nadzieje, że każdy rzemieślnik zrzeszony w naszej organizacji cechowej wywiąże się ze swoich obowiązków statutowych. Wpłatę można dokonać gotówką w Biurze Cechu, lub przelewem bankowym na rachunek Cechu: Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie nr

4 Z ŻYCIA CECHU r. KOSZAŁKA Usługi hydrauliczne w Zamostnym; - Pan Stanisław Kummer Usługi Stolarskie w Rębiskach; - Pan Janusz Wenta Stolarstwo Meblowe w Gościcinie; - Pan Leszek Kujawski Zakład Mechaniki Pojazdowej w Lisewie; - Pani Anita Damps P.H.U. AUTO Piotr Damps w Gościcinie; r. - Pan Alfons Kandzorra Usługi Ogólnobudowlane w Luzinie; szkolenie w ramach, którego - Pan Edmund Nowicki Zakład Stolarstwa Ogólnego NOW-DREW w Częstkowie; - Pani Justyna Miotk Usługi Blacharsko Dekarskie DACHREM w Wejherowie; W Wejherowskim Domu Rzemiosła odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Cechu z Panią Wicestarostą Gabrielą Lisius, Panią Joanną Pardus z Panem Peterem Michelmannem, który reprezentował Izbę Rzemieślniczą ze Schwerina. Tematem spotkania była realizacja projektu wymian i staży Rzemiosło dla Europy W siedzibie Cechu przeprowadzono bezpłatne przedstawiono ofertę finansową Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli naszych zakładów rzemieślniczych. - Pan Ryszard Pionk Zakład Stolarstwa Budowlanego w Wejherowie; - Pan Zygmunt Kleba Usługi Stolarskie Tartak w Luzinie; - Pan Stefan Halman Instalatorstwo Sanitarne i CO w Szemudzie; - Pani Helena Wrona Zakład Stolarstwa Meblowego w Nowym Dworze Wejherowskim; - Pan Jacek Konkol Rembud Usługi Ogólnobudowlane w Wejherowie; - Pan Antoni Jabłoński PRI-BUD Sp. z o.o. w Wejherowie; - Pan Hubert Meyer P.P.H.U. MEYER w Rumi; - Pan Tadeusz Rohde Rot-Meble w Rumi, - Pan Edward Szulta Producent Mebli Stylowych EDA w Łebnie; - Pan Leszek Skrzypkowski Zakład Stolarski w Strzepczu; - Pani Beata Graczyk Zając Stolarskie Wyposażenie Wnętrz w Wejherowie; - Pani Monika Wołoszyn DEKOMUR Zakład Ogólnobudowlany w Wejherowie; - Pan Zygmunt Panyło Zakład Stolarski Konar w Górze; - Pan Janusz Gafka Blacharstwo Lakiernictwo Pojazdowe w Gościcinie; - Pan Wiesław Koszałka P.H.U r. W Wejherowie odbyły się obchody uroczystości Święta Patrona Rzemiosła Świętego Józefa. Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych miała miejsce przed Domem Rzemiosła, a następnie dokonano uroczystego przemarszu do Kolegiaty Wejherowskiej i złożenia kwiatów przed obeliskiem na skwerze Jana Pawła II. Głównym punktem uroczystości była Msza Święta, która została odprawiona w Kolegiacie Wejherowskiej w intencji środowiska rzemieślniczego. Po zakończeniu części religijnej, nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i zaproszonych gości do lokalu gastronomicznego Tawerna, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości. (Przemarsz pocztów sztandarow ych, rzemieślników i zaproszonych gości ulicami Wejherow a podczas obchodów uroczystości patrona rzemiosła Św iętego Józefa )

5 (Życzenia składane przez Władze Miasta na ręce Starszego Cechu Pana Brunona Gajewskiego z okazji obchodów święta patrona rzemiosła) r. W Dworze Artusa odbyło się spotkanie z Wojewodą Pomorskim i Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Naszą organizację rzemieślniczą reprezentował Starszy Cechu - Pan Brunon Gajewski i Kierownik Biura Cechu Pan Krzysztof Seroczyński r. W Centrum Handlowym Kaszuby Otwarto nową siedzibę Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej. W uroczystości uczestniczył Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski; r. W siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku odbyło się szkolenie dotyczące zasad ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wejherowską organizację rzemieślniczą reprezentowała Pani Barbara Radomska r. W Wejherowskim Domu Rzemiosła miała miejsce wizyta Pani Dominiki Dunajskiej z Radia Gdańsk. W czasie rozmowy przedstawiono założenia nowopowstającej Niepublicznej Szkoły Rzemiosła, gdzie organem prowadzącym jest nasza organizacja rzemieślnicza. (Od lewej: Poseł na Sejm Pan Kazimierz Plocke, Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski) r. W siedzibie Cechu odbyło się spotkanie z pracownikami Pomorskiej Izby Rzemieślniczej: Panią Krystyną Fitt i Panią Dżenią Sarpalius Małuszkiewicz. Tematem rozmów było omówienie zasad realizacji projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w ramach działania 2.3., który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego r. Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski uczestniczył w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Samorządowemu Gimnazjum w Bolszewie r. Poczet Sztandarowy naszej organizacji cechowej uczestniczył w uroczystości Miesiąca Pamięci Narodowej, które odbyły się w Lesie Piaśnickim r. W Wejherowskim Domu Rzemiosła odbyło się zebranie przedstawicieli branży motoryzacyjnej z terenu Powiatu Wejherowskiego. Ze strony naszej organizacji cechowej wzięło udział 5-ciu przedsiębiorców. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Motoryzacyjnej Komisji Branżowej z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej. W czasie spotkania omawiano nowe zasady kategoryzacji zakładów motoryzacyjnych. 5

6 r. Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski uczestniczył w debacie zorganizowanej przez Urząd Gminy Wejherowo, która dotyczyła strategii rozwoju gminy r. W Słupsku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego. W zebraniu uczestniczyli m.in.: Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski i Podstarszy Cechu Pan Zbigniew Stencel r. W siedzibie Wejherowskiego Cechu odbyło się spotkanie z Panem Peterem Michelmann, który reprezentował Izbę Rzemieślniczą w Schwerinie. Tematem zebrania było omówienie wyjazdu na staż do Schwerina w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestnikami wymienionego spotkania byli: uczniowie, rodzice i nauczyciele z Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz przedsiębiorcy należący do naszej organizacji rzemieślniczej. Pan Peter Michelmann przedstawił zasady działania i systemu pracy obowiązujący w Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób r. Starszyzna Cechowa wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach Święta Rzemiosła organizowanego przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni r. Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski uczestniczył, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, w konferencji dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego r. W siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Naszą organizację cechową reprezentowali: Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski, Podstarszy Cechu Pan Ryszard Pionk, Podstarszy Cechu Pan Zbigniew Stencel r. Pani Ewa Dyczyńska uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, dotyczącym nowych zasad przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich r. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się Kongres Rzemiosła Polskiego. W czasie obrad Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski został uhonorowany Szablą Kilińskiego, która jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym r. W Domu Rzemiosła odbył o się Walne Zebranie Delegatów. Zebranie otworzył Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski witając obecnych rzemieślników oraz zaproszonych gości w osobach m.in. Ks. Kapelana Tadeusza Reszka, Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Pana Wiesława Szajdę, Posła na Sejm Pana Jerzego Budnika, Starostę Powiatu Wejherowskiego Pana Józefa Reszke i Prezydenta Miasta Wejherowo Pana Krzysztofa Hildebrandta. W czasie zebrania zostały przedstawione i zatwierdzone sprawozdania władz cechowych: Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, Kasy Wzajemnej Pomocy i Sądu Cechowego. 6

7 Jednym z punktów obrad było wręczenie odznaczeń rzemieślniczych: Srebrną oznakę Rzemiosło za Zasługi Izby Rzemieślniczej otrzymali: - Pan Józef Reszka Starosta Wejherowski, - Pan Bogdan Tokłowicz V-ce Prezydent Miasta Wejherowa, - Pan Jerzy Kepka Wójt Gminy Wejherowo - Pan Andrzej Gajewski Z-ca Wójta Gminy Wejherowo, oraz rzemieślnicy: - Pan Piotr Damps - Pani Ewa Grzenkowicz - Pan Zbigniew Konczak - Pan Wiesław Koszałka - Pan Marek Kreft - Pan Tomasz Lange - Pan Roman Majerowski - Pan Hubert Meyer - Pani Lucyna Pranschke - Pan Czesław Socha - Pan Zygmunt Szotrowski. Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali: - Pan Bronisław Bertrand - Pan Krzysztof Gajewski - Pan Marek Kierznikowicz - Pani Eulalia Szmydtka - Pani Bogumiła Szymańska. Srebrny medal im. Jana Kilińskiego Za Zasługi dla rzemiosła Polskiego : - Pan Czesław Drewa r. W siedzibie wejherowskiego cechu odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu, w czasie którego podjęto uchwały dotyczące mianowania na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła Pana Krzysztofa Grzeni, oraz postanowiono powołać Komisję Rekrutacyjną nowopowstałej szkoły rzemieślniczej w składzie: Pan Brunon Gajewski, Pan Krzysztof Grzenia i Pani Danuta Wójcik r. Na zaproszenie Dyrekcji Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Pani Gabriela Lisius, Starszy Cechu Pan Brunon Gajewski i Kierownik Biura Cechu Pan Krzysztof Seroczyński uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. Lernen in Europa. W czasie wykładu przedstawiono zasady funkcjonowania systemów szkolnictwa zawodowego w krajach europejskich. Jednym z celów wyjazdu do Izby Rzemieślniczej w Schwerinie było omówienie realizacji Projektu Wymian i Staży Rzemiosło dla Europy finansowanego z Programu Leonardo da Vinci. (Pani Gabriela Lisius, Pan Brunon Gajewski, Pan Krzysztof Seroczyński, podczas konferencji w Schwerinie pt. Lernen in Europa ) r. W siedzibie wejherowskiego Cechu odbyło się seminarium w ramach przedsięwzięcia pn. Nowe Instrumenty w ochronie środowiska warunkiem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych. Program bezpłatnych szkoleń z zakresu ochrony środowiska jest realizowany z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego, a koordynatorem na terenie województwa pomorskiego jest Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP. Seminarium zostało przeprowadzone przez Panią Jolantę Kosakowską i Pana Jarosława Szymańskiego. Należy podkreślić, że w szkoleniu uczestniczyło około 120 rzemieślników. 7

8 AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY Agencja Pośrednictwa Pracy działająca w Wejherowskim Cechu pilnie poszukuje dyspozycyjnych kandydatów chętnych podjąć pracę w zakresie oferowanym przez pracodawcę. Poniżej przedstawiamy oferty Oferty pracodawców: Nr Nazwa Wymagania zgłoszenia zawodu Płeć 1a/5 Piekarze Uregulowana służba wojskowa; Czeladnik w zawodzie piekarz; 1b/5 Kierowca Prawo jazdy 7/5 Fryzjer Min. czeladnik w Kobieta damsko - męski zawodzie fryzjer. 10a/5 Monter zewnętrznych instalacji sanitarnych Doświadczenie zawodowe; kwalifikacje; 10b/5 Operator koparko ładowarki lub koparki 10c/5 Majster budowy, w branży sanitarnej 10d/05 Pracownik fizyczny w branży budowlanej m.in. zbrojarz 11/5 Krojczy w zakładzie tapicerskim 12a/5 Posadzkarz (10 osób) 12b/5 Malarz szpachlarz (10 osób) 12c/5 Tynkarz (10 osób) Doświadczenie zawodowe; kwalifikacje; Kwalifikacje; min. średnie wykształcenie, lub absolwent szkoły wyższej Kwalifikacje - nie wymagane doświadczenie zawodowe; kwalifikacje; Uregulowana służba wojskowa; doświadczenie; chęci do pracy w budownictwie Uregulowana służba wojskowa; doświadczenie; chęci do pracy w budownictwie Uregulowana służba wojskowa; doświadczenie; chęci do pracy w budownictwie pracodawców poszukujących pracowników, zaś oferty osób poszukujących pracy znajdują się na stronie internetowej Nr zgłoszenia Płeć 14/05 Kobieta / Nazwa zawodu Fryzjer Wymagania Min. czeladnik w zawodzie fryzjer 3a/6 Monter Doświadczenie instalacji sanitarnej zawodowe; kwalifikacje 3b/06 Operator Doświadczenie koparki i koparkoładowarki zawodowe; kwalifikacje 3c/06 Kierownik Doświadczenie budowy w branży sanitarnej zawodowe; kwalifikacje 4/06 Kobieta / 5/06 Fryzjer Piekarz Osoba kreatywna, otwarte na prace w zespole Min. czeladnik 6/06 Fryzjerka Min. czeladnik Kobieta 7/06 Kelner / Miła aparycja Kobieta / 8/06 Kobieta / 9/06 Kobieta Kelnerka Fryzjer Krawcowa Kwalifikacje, wiek do 35 lat Kwalifikacje, umiejętność krojenia. 10/06 Kierownik Uprawnienia robót w branży elektro - energetycznej budowlane bez ograniczeń, prawo jazdy kat. B, Umiejętność obsługi komputera. 11a/06 Mechanik Ślusarz (2 osoby) Doświadczenie 11b/06 Elektryk Uprawnienia SEP 11c/06 (2 osoby) Sortowacz, składacz drewna (14 osób) 1KV, doświadczenie - 8

9 Nr Nazwa zgłoszenia zawodu Płeć 11d/06 Operator wózka widłowego (4 osoby) 12/06 Elektryk 13a/06 Murarz (2 osoby) 13b/06 Cieśla (2 osoby) 13c/06 Zbrojarz betoniarz Wymagania Uprawnienia na wózki widłowe Wiek do 35 lat, wymagana znajomość podstawowych prac ślusarskich Kwalifikacje, doświadczenie Kwalifikacje, doświadczenie Kwalifikacje, doświadczenie 13d/06 Majster budowy 14/06 Murarz zalewanie posadzek agregatem 15/06 Samodzielny Kobieta sprzedawca Uprawnienia budowlane doświadczenie Osoba energiczna ze znajomością obsługi kasy fiskalnej Zainteresowanych prosimy o kontakt: Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie, ul. Gen. Józefa Hallera 18, tel , , INFORMACJE Z ZRP Sejmowa Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości o rzemiośle. W dniu 5 kwietnia w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja rzemiosła w Polsce oraz ocena obowiązującej ustawy o rzemiośle. W dyskusji udział brali posłowie Sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, członkowie zarządu Związku Rzemiosła Polskiego oraz wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek. Sejmowa Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości uznała za słuszne kierunki zmian zaproponowane przez ZRP, które mają przełamać bariery ograniczające rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm rzemieślniczych. Do najbardziej aktualnych problemów, na które zwrócił uwagę Prezes Jerzy Bartnik należą m.in. likwidacja karty podatkowej i ryczałtowych form rozliczania, zasady korzystania przez małych i średnich przedsiębiorców ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, wprowadzenie kas fiskalnych dla warsztatów samochodowych a także brak reformy edukacji zawodowej w Polsce. Kolejną ważną kwestią jaką podjęto podczas obrad, była nowelizacja ustawy o rzemiośle. Członkowie sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowali materiały przygotowane przez Związek Rzemiosła Polskiego do prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle. Podczas debaty wiceminister gospodarki poruszył kwestię wprowadzenia listy zawodów rzemieślniczych oraz rozszerzenia o nowe zawody listy zawodów szkolnych, z uwagi na dużą dynamikę zmian w gospodarce w tym zakresie. Przedstawiciele ZRP dyskutowali m.in. nad brakiem możliwości kształcenia zawodowego osób, które ukończyły 18 lat, co jest szczególnie ważne w chwili gdy brakuje wykwalifikowanych pracowników w zawodach rzemieślniczych. Podczas obrad Komisja zasygnalizowała bardzo istotny problem w życiu gospodarczym w Polsce jakim jest brak zrozumienia wśród wielu przedsiębiorców korzyści z istnienia samorządu gospodarczego, przynależności do tego samorządu oraz potrzeby jego budowania. 9

10 Skarga Związku Rzemiosła Polskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) złożył skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, iż przedsiębiorcy ponoszą nieproporcjonalne obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych w stosunku do przysługujących im świadczeń poinformował Związek w komunikacie. Związek wskazuje, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają ograniczone prawa do zasiłku chorobowego oraz dotykają ich poważne utrudnienia formalne w nabyciu prawa do świadczenia przedemerytalnego czytamy w piśmie, jakie skierował do RPO prezes Związku Jerzy Bartnik. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do wcześniejszych emerytur mają wyłącznie pracownicy lub inne osoby, mające wymagany okres ubezpieczenia z tytułu stosunku pracy. Istnieje też przepis umożliwiający ubieganie się o wcześniejszą emeryturę przez osoby, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym pozostawały w stosunku pracy, co najmniej 6 miesięcy. Jednak według Związku, jest to warunek niemożliwy do spełnienia przez osobę prowadzącą długoletnią działalność gospodarczą, która stara się o wcześniejsze świadczenie emerytalne u schyłku swojej działalności zawodowej. Na wcześniejszą emeryturę nie mają też szans przedsiębiorcy, którzy pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Osobom prowadzącym działalność pozarolniczą nie przysługuje urlop wychowawczy. Nie mają też uprawnień do korzystania z zasiłku opiekuńczego. Związek przypomina, że osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jednak ubezpieczony przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, to jest sześciokrotnie dłuższy okres wyczekiwania na świadczenie w porównaniu z osobą korzystającą z ubezpieczenia pracowniczego, która nabywa prawo do zasiłku już po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego pisze Bartnik. Według ZRP, konieczne są lepsze regulacje prawne w zakresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z prawem, osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Jednak drobni przedsiębiorcy często zawieszają działalność z powodów ekonomicznych (np. prowadzą działalność sezonową lub nie mają zamówień itp.) a w konsekwencji nie płacą w tym czasie składek na ubezpieczenie społeczne. Pojawiające się sygnały o żądaniu przez ZUS opłat zaległych składek za okresy zawieszenia działalności, wskazują naszym zdaniem na konieczność unormowania pojęcia ^zawieszanie działalności^ i odpowiedniej regulacji prawnej dostosowującej tę sytuację do rozwiązań np. w przepisach podatkowych czytamy w komunikacie ZRP. Źródło: Polska Agencja Prasowa SA Przepisy prawne Sprawa dofinansowania kosztów kształcenia Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych istotne znaczenie ma okoliczność, że dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne. Tym samym, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dokonywane w warunkach określonych w art. 70b ustawy o systemie oświaty stanowi dotację w 10

11 rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że otrzymana w trybie art. 70b ustawy o systemie oświaty przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, kwota dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jest wolna od podatku dochodowego. Zwolnienia podmiotowe dla dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązują do 31 grudnia 2006r. Inaczej przedstawia się kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, refundowanych z Funduszu Pracy, podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. Otrzymane z Funduszu Pracy przez podatników środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń zarówno na podstawie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu jak i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Źródłem tych przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Mając na uwadze fakt, że źródłem finansowania jest Fundusz Pracy, w sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe dla dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, określone w art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak mieć na uwadze, że wynagrodzenia pracowników mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie ich wypłacenia bądź postanowienia do dyspozycji, a składki w momencie ich zapłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Obowiązkowa składka od rencistów na pewno jeszcze nie w tym roku Przedsiębiorcy na rencie jeszcze przez co najmniej pół roku z racji swej działalności gospodarczej będą płacili ZUS tylko składkę zdrowotną. Sejm uchwalił ustawę przesuwającą o kolejnych siedem miesięcy wejście w życie przepisu nakładającego obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców-rencistów. Składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa i na Fundusz Pracy staną się obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2007 r., zamiast od czerwca tego roku. Do tego czasu trzeba płacić tylko składkę zdrowotną. Tymczasowe rozwiązanie Posłowie zapowiadają jednak, że przesunięcie daty wejścia w życie obowiązku płacenia składek przez rencistów nie jest rozwiązaniem ostatecznym. Kolejne wydłużenie vacatio legis dla art. 9 ust. 4c to czas na opracowanie nowego projektu ustawy, który uwzględni argumenty rencistów broniących się przed opłacaniem pełnych składek ZUS i pracodawców niezadowolonych z ich uprzywilejowanej pozycji na rynku. Jeśli jednak do końca roku Sejm nie uchwali noweli uwzględniającej postulaty zainteresowanych stron, to przepis wejdzie w życie. Pół roku na propozycje Ponad pół roku ma więc rząd na zaproponowanie rozwiązań, które uwzględnią wszystkie aspekty prowadzenia działalności przez rencistów. Chodzi o to, by 11

12 wziąć pod uwagę sytuację na rynku i wprowadzić zgodne z zasadami konkurencji zmiany, które nie będą dla rencistów krzywdzące. Wielu z nich nie stać na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak zwolnienie ich z opłacania składek powoduje, że są uprzywilejowani w grupie przedsiębiorców. SZKOLENIA I KURSY PEDAGOGICZNY dla pracodawców szkolących uczniów OPERATORZY SPRZĘTU BUDOWLANEGO koparki, spychacze, ładowarki, dźwigi, hds itp. KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB DOROSŁYCH w zawodach: budowlanych, fryzjersko-kosmetycznych, kupieckich i rzemieślniczych SPAWALNICZE spawanie w osłonie CO2, spawanie gazowe, spawanie w osłonie argonu (TIG), spawanie elektryczne, szczepianie metali, przecinanie gazowe Uprawnienia ważne w UE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH WE WSZYSTKICH ZAWODACH (dla uczniów młodocianych i osób dorosłych) OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH + uprawnienia do wymiany butli gazowych MONTER RUSZTOWAŃ OBSŁUGA BETONIARKI KURS PRAWO JAZDY Kat. B C C + E D Szkolenia kwalifikacyjne na uprawnienia: Palaczy kotłów C.O. SEP elektryczne Energetyczne Gazowe KURSY KOMPUTEROWE, podstawy obsługi komputera i Internetu. Word, Excel, Biuro Cechu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie kursów jest: Pan Brunon Sychowski tel. kom

13 14

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo