Katastrofa Energetyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katastrofa Energetyczna"

Transkrypt

1 Katastrofa Energetyczna Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

2 Godz , dnia r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeŝenie nr 16 Biura Prognoz Meteorologicznych w Szczecinie o intensywnych opadach deszczu przechodzących w deszcz ze śniegiem. OstrzeŜenie przewiduje silne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w ciągu najbliŝszych 18 godzin, do mm. Przewidywane są utrudnienia komunikacyjne i na terenach zurbanizowanych.

3 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z procedurą rozsyła ostrzeŝenia do jednostek odpowiedzialnych za bezpieczne funkcjonowanie miasta oraz innych ogniw waŝnych dla systemu zarządzania kryzysowego.

4 Około godz. 20, dnia r. w zachodniej części województwa zaczyna padać intensywny deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem Zasięg opadów deszczu i deszczu ze śniegiem

5 CięŜki i mokry, padający duŝymi płatami śnieg okleja drzewa, infrastrukturę energetyczną i powoduje utrudnienia w komunikacji. Pod naporem śniegu łamią się gałęzie drzew.

6 Między godz a dnia dochodzi do pierwszych awarii linii energetycznych w rejonie Golczewo Recław - Nowogard

7 Przebieg katastrofy energetycznej w Szczecinie Glinki Police Awaria godz r. 220kV Awaria godz r. Szczecin ~ EC Szczecin 110kV ~ Pomorzany Awaria godz r. Zdroje Dąbie Morzyczyn 110kV śydowce Awaria godz r. 220kV Dolna Odra ~ ~ ~ Krajnik

8 Przebieg zdarzeń w dniu 8 kwietnia 2008 r. Godz awaria głównej linii energetycznej 220 kv Morzyczyn Police, zasilającej Szczecin od wschodu; Godz awaria głównej linii energetycznej 220 kv Krajnik Glinki, zasilającej Szczecin od południa, - awarie trzech linii energetycznych 110 kv ; - awarie licznych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia zasilających w prąd dzielnice miasta. PowyŜsze awarie linii energetycznych spowodowały: - przerwę w pracy elektrociepłowni Szczecin oraz Pomorzany, - brak prądu w lewobrzeŝnej części Szczecina oraz miejscowościach na obszarze powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, gryfickiego, łobeskiego, miasta Świnoujście, polickiego, w tym ZCh. Police.

9 Rozmiar katastrofy w godzinach porannych dnia r. W tym ok mieszkańców Szczecina ok mieszkańców województwa pozbawionych było energii elektrycznej

10

11

12

13 Wpływ katastrofy na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej Łączność RODZAJ ŁĄCZNOŚCI System łączności telefonicznej - przewodowej System łączności telefonicznej mobilnej /TK/ Internet Łączność w systemie reagowania kryzysowego DZIAŁANIE /FUNKCJONOWANIE Działa tam, gdzie nie wykorzystywano aparatów telefonicznych zasilanych z sieci energetycznej Realizowała tylko połączenia alarmowe, częściowo funkcjonował operator TK Plus Nie funkcjonował Funkcjonowała prawidłowo w oparciu o system łączności cyfrowej TETRA

14 Wpływ katastrofy na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej Transport kolejowy Transport i komunikacja - unieruchomiona linia kolejowa Szczecin Świnoujście z powodu uszkodzenia trakcji elektrycznej - Szczecin Stargard Szczeciński brak zasilania /uŝycie lokomotyw spalinowych/

15 Transport drogowy PowaŜne utrudnienia na wszystkich drogach objętych opadami śniegu

16 Zaopatrzenie w wodę - duŝe ujęcia wody były zasilane własnymi agregatami prądotwórczymi, - do części osiedli mieszkaniowych, gdzie nie było moŝliwości dostarczenia wody siecią wodociągową, woda dowoŝona była beczkowozami. Zaopatrzenie w paliwo Stacje paliwowe na obszarze objętym katastrofą nie prowadziły sprzedaŝy ze względu na brak zasilania. Uruchomiono awaryjny system zaopatrzenia szpitali w paliwo przez prywatnego dystrybutora. Szpitale Wszystkie szpitale z obszaru objętego katastrofą energetyczną zasilane były z awaryjnych źródeł zasilania. - szpitale nie prowadziły planowych zabiegów operacyjnych, za wyjątkiem nagłych przypadków i sytuacji ratujących Ŝycie,

17 Pozostałe utrudnienia - nie funkcjonuje komunikacja tramwajowa w Szczecinie, - nie funkcjonuje system zaopatrzenia w energię cieplną, - występują utrudnienia w funkcjonowaniu przepompowni ścieków, - nieczynna jest sieć handlowa, w tym niektóre centra handlowe, - nieczynne są banki oraz bankomaty, - przerwana zostaje praca w zakładach produkcyjnych, w tym w: Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Remontowej Gryfia, Porcie Morskim Szczecin Świnoujście, i w 2 duŝych zakładach przetwórstwa mięsnego, - ograniczono działalność szkół i przedszkoli, nie przeprowadzono w 13 szkołach egzaminów dla szóstoklasistów, - nie działają kasy fiskalne, ale artykuły podstawowe m.in. leki, środki higieniczne, Ŝywność są sprzedawane.

18 KALENDARIUM DZIAŁAŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w dniu 8 kwietnia 2008 r. Godz powołanie w Szczecinie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; Godz pierwsze posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; Godz wspólne posiedzenie Wojewódzkiego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezydenta Szczecina;

19 KALENDARIUM DZIAŁAŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 8 kwietnia odbywają się wspólne posiedzenia Wojewódzkiego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na których omawiana jest aktualna sytuacja energetyczna, oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Szczecinie oraz na obszarze powiatów objętych sytuacją kryzysową. Posiedzenia zespołów kończyły się kaŝdorazowo konferencjami prasowymi, w ramach których przekazywane były dla mediów dane o aktualnej sytuacji w Szczecinie i na obszarze województwa. Od dnia 9 kwietnia Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zachowując tryb pracy podobny jak dzień wcześniej. Prezydent Miasta osobiście wizytuje dzielnice miasta najbardziej dotknięte katastrofą. 11 kwietnia dokonano analizy sytuacji i podjęto decyzję o zakończeniu posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

20 Działania Prezydenta podjęte w związku z awarią Pomoc dla mieszkańców zorganizowano : - dostawy Ŝywności; - dostawy wody pitnej; - dostawy innego niezbędnego zaopatrzenia; - objęto opieką osoby potrzebujące pomocy (MOPR). Ochrona zdrowia - monitorowano funkcjonowanie szpitali; - zorganizowano dostawy paliwa do agregatów prądotwórczych; - utrzymywano stałą łączność z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego.

21 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawy sanitarno epidemiologiczne - podjęto działania kontrolne w hurtowniach i sklepach spoŝywczych; - podjęto działania kontrolne w zakładach przetwórstwa mięsnego; - monitorowano jakość wody przeznaczonej do spoŝycia; - sprawdzono zagroŝenie epidemiologiczne w szpitalach.

22 Powiatowy Inspektorat Weterynarii sprawy weterynaryjne - podjęto działania kontrolne w kierunku wykrycia Ŝywności, która mogła ulec zepsuciu; - uruchomiono zasilanie zastępcze z agregatów prądotwórczych duŝych ferm drobiowych; - sprawdzono warunki magazynowania w chłodniach składowych.

23 Sytuacja w oświacie - Z uwagi na niedogrzanie pomieszczeń, brak dostaw ciepła i energii elektrycznej 8 kwietnia, zajęcia lekcyjne we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych odwołano. - Odwołano sprawdzian szóstoklasistów w szkołach podstawowych na terenie Szczecina. - W kolejnych dniach na bieŝąco informowano Kuratora Oświaty o ilości placówek oświatowych, w których nie prowadzone były zajęcia szkolne z powodu awarii zasilania energetycznego.

24 Media Sposoby informowania ludności - zorganizowanie systemu informowania przy pomocy ruchomych środków nagłośnienia policji i straŝy miejskiej; - redagowanie i wydawanie komunikatów prasowych dla mediów; - konferencje prasowe Prezydenta Miasta i Wojewody Zachodniopomorskiego.

25 Policja Siły i środki uczestniczące w likwidacji skutków katastrofy energetycznej funkcjonariuszy (112 ze Szkoły Policji w Pile); -140 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji w Szczecinie; - 65 funkcjonariuszy ruchu drogowego; - 71 radiowozów StraŜ Miejska - 64 funkcjonariuszy - 16 radiowozów StraŜ PoŜarna 74 zdarzenia ratowników; - 88 pojazdów; 3 Agregaty prądotwórcze (dziennie)

26 Siły Zbrojne RP / w ciągu pierwszego dnia/ - ok. 45 Ŝołnierzy śandarmeria Wojskowa - 50 Ŝołnierzy - 12 samochodów Pomorski Oddział StraŜy Granicznej w Szczecinie - 70 funkcjonariuszy - 8 samochodów

27 ENEA Operator Oddział Dystrybucji Szczecin od 7/8.04. do r. średniodobowa ilość zatrudnionych osób podczas odtwarzania sieci energetycznych w terenie 125; Spółki z G.E. ENEA: Elbud Poznań, Eltel Olsztyn, Energobud Oddział Gorzów oraz Oddziały ENEA Operator z Bydgoszczy, Gorzowa i Poznania. od 7/8.04. do r. średniodobowa ilość zatrudnionych osób podczas odtwarzania sieci energetycznych w terenie 50; OGÓŁEM ENEA: średniodobowa ilość osób zatrudnionych od 7/8.04.do włącznie 175;

28 Podsumowanie Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego przyczyniło się do ograniczenia rozmiarów katastrofy Szybkie zwołanie Zespołów Zarządzania Kryzysowego pozwoliło na koordynację działań od momentu powstania sytuacji kryzysowej Wspólne informowanie mieszkańców o skutkach katastrofy i postępach w prowadzeniu akcji ratowniczej umoŝliwiło jednolity przekaz i niezakłóconą pracę centrów zarządzania kryzysowego

29 wnioski Konieczne jest zaopatrzenie jednostek organizacyjnych waŝnych dla funkcjonowania administracji publicznej oraz gwarantujących świadczenie usług społecznych w urządzenia awaryjnego zasilania elektroenergetycznego. Konieczne jest opracowanie i uruchomienia programu edukacyjnego, mającego na celu zapoznanie mieszkańców z potencjalnymi charakterystycznymi zagroŝeniami oraz sposobami optymalnych zachowań. Konieczna jest rozbudowa systemów kierowania i informowania, wykorzystywanych w procesie reagowania kryzysowego

30 Dziękuj kuję za uwagę Piotr Krzystek

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo