SYTUACJA KRYZYSOWA W GMINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA KRYZYSOWA W GMINIE"

Transkrypt

1 SYTUACJA KRYZYSOWA W GMINIE śarki styczeń 2010

2 Bez prądu i wody tak wyglądał drugi styczniowy weekend dla wielu mieszkańców gminy śarki Powody awarii - Zjawiska przyrody w postaci marznącego deszczu oraz szadź - Szadź łamała korony drzew i gałęzie - Drzewa łamały słupy energetyczne szczególnie w terenach zalesionych - Słupy energetyczne łamały się równieŝ same pod naporem lodu i szadzi - specyfika klimatu zwykłe średnie temperatury są w Jurze niŝsze w okresach zimowych

3 9.01. pierwsze awarie, jeszcze wydaje się do opanowania. Enion zapewnia usunięcie w 24 h sytuacja nabiera znamion kryzysu. Z terenu docierają alarmujące meldunki. Bez wody pozostawały miejscowości m.in: śarki, Wysoka Lelowska, Jaworznik, Przybynów, Zaborze, Kotowice, Ostrów. Bez prądu: śarki i Jaworznik (częściowo), Wysoka Lelowska, Przybynów, Zaborze, Ostrów, Czatachowa, Suliszowice, droga w kierunku Złotego Potoku jest nieprzejezdna, na wielu drogach gminnych i powiatowych zalegają powalone drzewa i gałęzie

4 KALNENDARIUM : Wobec powyŝszego zapadła decyzja o powołaniu sztabu kryzysowego w gminie śarki na czele z burmistrzem, w składzie kierownik Zakładu Usług Komunalnych, komendant gminy OSP, kierownik MGOPS oraz pracownicy urzędu.

5 DZIAŁANIA PODDJĘTE PRZEZ SZTAB Priorytetem uznano przywrócenie dostaw wody. W śarkach przywrócono wodę o niskim ciśnieniu w nocy z niedzieli na poniedziałek. W Zaborzu i Czatachowie na ujęciach wody pracowały agregaty. Uruchomiono jednostki straŝy poŝarnej (OSP Czatachowa, Kotowice, Jaworznik, Przybynów, ( śarki Ochotnicy dowozili wodę ludziom, zwierzętom, pomagali przy usuwaniu połamanych drzew i gałęzi Szczególną opieką objęto podopiecznych pomocy społecznej we współpracy z kierownikiem MOPS

6 KALNEDARIUM w poniedziałek w godzinach popołudniowych doszło do pęknięcia głównej rury zasilającej w wodę miejscowości śarki, Wysoka Lelowska, Przybynów i Ostrów. Do awarii doszło w śarkach przy ul. Ogrodowej. Mieszkańcy miasteczka mieli wodę z ujęcia w Czatachowie zasilanego z agregatu. Awarię firma Akwa usunęła w środę. Spowodowało to jednak znaczne kłopoty. Mieszkańcy mieli dostarczaną wodę przez OSP Przybynów w Ostrowie, Wysokiej i Przybowie.

7 główne uszkodzenia dotyczą złamanych słupów, przewróconych stacji transformatorowych, pozrywanych przewodów elektroenergetycznych. Warunki prowadzenia prac bardzo cięŝkie, głęboki śnieg, trudnodostępne tereny, niska temperatura, wiatr, oblodzenia konstrukcji słupów i przewodów, utrzymujące się zjawisko szadzi, które doprowadza do awarii w innych punktach gminy

8 11.01 Gmina pogrąŝona w ciemnościach: prąd mają tylko Jaworznik, Jaroszów, Zawada, śarki. Sztab podejmuje decyzję o ściągnięciu dodatkowych agregatów na ujęcie w Kotowicach z obawy, iŝ energetyka nie upora się z usuwaniem awarii, a mogą wystąpić jeszcze następne równie dotkliwe usterki.

9 : wtorek - pod wpływem szadzi łamią się kolejne słupy w okolicach Kotowic. W tej miejscowości prąd został przywrócony dopiero po 7 dniach środa - bez prądu i wody pozostają Ostrów, Przybynów, Kotowice, Wysoka Lelowska, Zaborze. Na ten moment wiadomo, iŝ najtrudniej będzie przywrócić prąd w Czatachowie. Ochotnicy przy usuwaniu awarii pracują od niedzieli.

10 czwartek - Bez prądu i wody pozostają Ostrów, Przybynów, Zaborze i Czatachowa. Miejscowości wokół, których jest najwięcej lasów. Tu przywracanie energii trwa najdłuŝej piątek prądu nie ma w Ostrowie, Kotowicach, Zaborzu, Czatachowie. Woda jest. Sytuacja nadal zmienia się, jak w kalejdoskopie. Kolejne opady przyczyniły się do nowych awarii.

11 starosta myszkowski na stanowcze prośby m.in.. Burmistrza śarek składa wniosek o wprowadzenie stanu klęski Ŝywiołowej Tego samego dnia burmistrz odbywa spotkanie z sołtysami. Od niedzieli 10 stycznia był z nimi w kontakcie telefonicznym. Zbierane są najświeŝsze informacje z terenu.

12 16 stycznia sobota Kolejne załamanie warunków pogodowych pojawiają się kolejne dotkliwe awarie, przygotowany jest specjalny komunikat nt. sytuacji energetycznej, został odczytany w czasie mszy następnego dnia. W sobotę prądu nie miały znowu miejscowości Suliszowice, Przybynów, Jaroszów, Wysoka Lelowska, Zaborze, Czatachowa, śarki- Przewodziszowice.

13 dopiero po tygodniu w posiedzeniu sztabu bierze udział wojewoda śląski, wraz z podległymi mu słuŝbami, dyrektorem Enionu. Powodem do zaproszenia przez burmistrza śarek wojewody były pogarszająca się sytuacja w terenie, deklaracje Enionu o postępujących naprawach (24 h lub 36 h), które nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości.

14 Konferencja jest nadawana na Ŝywo w TVP Info, główne stacje telewizyjne, radiowe i prasowe są na spotkaniu w śarkach. Decyzja o klęsce ma być podjęta następnego dnia po zebraniu raportów Uwaga medialna zwrócona została na śarki i powiat myszkowski

15 20 stycznia - w Czatachowie zaświeciły Ŝarówki dopiero po 11 dniach. Stało się tak za sprawą mocnego agregatu zainstalowanego przed Enion w Czatachowie, który aŝ do 26 stycznia podawał prąd do sieci. Linia energetyczna jest naprawiona prowizorycznie. 28 stycznia dochodzi do awarii w Kotowicach. Mieszkańcy znów pozostają bez wody i prądu. Usterki są szybko usuwane.

16 WYDATKI Koszty związane z usuwaniem skutków zimy sięgnęły 110 tys. zł. Gmina śarki jest jedną z pierwszych w regionie, która podpisała porozumienie z Enionem w dniu 12 marca. W dniu 15 marca kwota ,40 zł wpłynęła na konto. Są to koszty w zakresie diet straŝaków, zakupu paliwa, wynajęcia agregatów. O sumę ,59 zł gmina będzie się starać ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to rachunki za serwis sprzętu, Ŝywność, paliwo, stary w sprzęcie i odzieŝy jednostek OSP.

17 WYDATKI Nie znany są wysokości strat osób prywatnych w mieniu. Szczególnie jeśli chodzi o lasy. Na ten moment nie gmina nie ma Ŝadnej informacji nt. odszkodowań dla osób prywatnych.

18 PODZIĘKOWANIE Dziękuję bardzo Mieszkańcom, Ochotnikom jednostek OSP, instytucjom za zaangaŝowanie w usuwanie skutków zimy Burmistrz Klemens Podlejski

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentację przygotowali: Katarzyna Kulińska-Pluta, Mariusz Nowak Autor fot. Klemens Podlejski, Krzysztof Szczerba, Katarzyna Kulińska-Pluta

SZCZECIN 8 kwietnia 2008r. Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli

SZCZECIN 8 kwietnia 2008r. Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli SZCZECIN 8 kwietnia 2008r Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli Przyczyną sytuacji była na pewno przyroda, osłabione wichurami drzewa, pod potęŝnym cięŝarem mokrego śniegu łamały się, niszczyły linie i

Bardziej szczegółowo

Katastrofa Energetyczna

Katastrofa Energetyczna Katastrofa Energetyczna Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Godz. 19.14, dnia 7.04.2008 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeŝenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Powódź na ziemi staszowskiej, maj - czerwiec 2010 r. Foto: Andrzej Kruzel wicestarosta staszowski

W NUMERZE: Powódź na ziemi staszowskiej, maj - czerwiec 2010 r. Foto: Andrzej Kruzel wicestarosta staszowski W NUMERZE: 1 Powódź w nadwiślańskich gminach Miliony na odbudowę zniszczeń Z obrad sesji Rady Powiatu Kolejne inwestycje rozpoczęte Mamy Orła Agrobiznesu Uczniowskie ślubowanie 30 lat Solidarności Szklarki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska

ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 2/2015 (29) Zamieszanie śmieciowe Gdy miesiąc

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

BIULE T YN SAMOR Z ĄDOW Y C ZECHOWIC- DZIEDZIC

BIULE T YN SAMOR Z ĄDOW Y C ZECHOWIC- DZIEDZIC Nr 6 - czerwiec 2010 Nasza historia: Dawno temu na moście... strona 14 Wydarzenia: Owarto nowy park strona 3 Miasto i sołectwa wybrały - o wyborach prezydenckich strona 4 Raport z sesji: O powodzi strona

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA. ze strony Gminy Miejskiej Kętrzyn: * Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn * Władysław Litwinowicz- Skarbnik

INTERREG IIIA. ze strony Gminy Miejskiej Kętrzyn: * Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn * Władysław Litwinowicz- Skarbnik INTERREG IIIA W trosce o bezpieczeństwo społeczności lokalnych, jak równieŝ przyczyniając się do ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowych, katastrof technicznych czy klęsk Ŝywiołowych,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwe zakończenie inwestycji w Jelenicy

Szczęśliwe zakończenie inwestycji w Jelenicy Miesięcznik 4 Z Nicponi na najwyższe szczyty informacyjno-publicystyczny 14 Szczęśliwe zakończenie inwestycji w Jelenicy 16 Płacimy podatki, chcemy czuć się bezpiecznie Nr 2 (237) luty 2015 ISSN 1233-605X

Bardziej szczegółowo

Burze, grad, trąby powietrzne...

Burze, grad, trąby powietrzne... bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 27/2015. 21 LIPCA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: BURZE I NAWAŁNICE www.tygodnikilustrowany.pl www.facebook.com/tygodnikilustrowanypl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

LĘDZINY. Biuletyn Informacyjny Lędziny. Straż miejska informuje: Wydawca: Urząd Miasta. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000.

LĘDZINY. Biuletyn Informacyjny Lędziny. Straż miejska informuje: Wydawca: Urząd Miasta. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000 Biuletyn BIULETYN INFORMACYJNY Informacyjny Lędziny LĘDZINY Wydawca: Urząd Miasta Lędziny BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIEJSKI Biuletyn Informacyjny Lędziny Celem Biuletynu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo