SZCZECIN 8 kwietnia 2008r. Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZECIN 8 kwietnia 2008r. Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli"

Transkrypt

1 SZCZECIN 8 kwietnia 2008r Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli Przyczyną sytuacji była na pewno przyroda, osłabione wichurami drzewa, pod potęŝnym cięŝarem mokrego śniegu łamały się, niszczyły linie i słupy. Szczecin zasilany jest czterema liniami energetycznymi. Dwie naleŝą do PSE dwie do Enei. Uszkodzone zostały wszystkie. Powołany nad ranem, sztab kryzysowy z Wojewodą Marcinem Zydorowiczem i Prezydentem Piotrem Krzystkiem na czele pracował nieprzerwanie. Na ostatniej tego dnia konferencji prasowej po godzinie Wojewoda i Prezydent dziękowali mieszkańcom, przedstawicielom słuŝb i dziennikarzom za współpracę podczas tego trudnego dnia. Coraz więcej dzielnic Szczecina miało prąd PoniŜej przebieg wydarzeń z dnia r. Sygnał o braku prądu godz Godz powołanie sztabu, równolegle zbieranie pierwszych informacji 5.15 Zbiera się sztab kryzysowy i analizuje sytuację w mieście - pierwsze informacje dla mediów Pierwsze decyzje o odwołaniu lekcji w szkołach, ale szkoły otwarte. Podjęty kontakt z Okręgową Komisją Egzaminacyjna, co do egzaminów szóstoklasistów. Spływają informacje o sytuacji w mieście. Zespół zapoznawał się z sytuacją, podjął decyzję o wprowadzeniu komunikacji zastępczej oraz analizował moŝliwości przywrócenia prądu, ściągnięte słuŝby energetyczne. Kontakt z Izbą Skarbową w sprawie funkcjonowania sklepów kasy fiskalne Radiowozy Policji i StraŜy Miejskiej przez megafony informowały mieszkańców o sytuacji w mieście, z apelem o pozostaniu w domach, jeśli to moŝliwe Wspólny sztab kryzysowy miejski i wojewódzki pod przewodnictwem Wojewody i prezydenta Miasta działa bez przerwy. Spotkanie z mediami informacja dla mieszkańców 8.30 Prezydent Szczecina Piotr Krzystek Wojewoda Zachodniopomorski - Marcin Zydorowicz, Wicemarszałek województwa - Marek Hok, Doradca Dyrektora Enea Operator S.A. Jarosław Dobrzyński Wojewoda Marcin Zydorowicz Sytuacja jest bardzo dynamiczna Przywracany jest prąd w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kamieniu Pomorskim, okolicach Stargardu Szczecińskiego. Najtrudniej jest w Szczecinie i w Wolinie. Trwają intensywne prace w celu przywrócenia zasilania. Na ukończeniu są prace diagnostyczne. Szpitale pracują normalnie, funkcjonują agregaty, do których na bieŝąco dostarczane jest paliwo. Komunikacja utrudniona, policjanci kierują ruchem na ulicach. Lotnisko funkcjonuje, PKP uruchamia kolej spalinową. Apel do mieszkańców o racjonalne uŝywanie wody oraz usuwanie śniegu, zwłaszcza z płaskich dachów. Prezydent Piotr Krzystek Sytuacja nietypowa. Dwie zasadnicze linie zasilające uległy awarii oraz 3 awaryjne równieŝ. Uruchamiana jest Dolna Odra, która ma zasilić Pomorzany oraz kolejne stacje energetyczne. Powinno to nastąpić ok Do zmierzchu powinien być przywrócony prąd.

2 Uruchomiane jest równieŝ ewentualne połączenie przez Morzyczan. Szkoły otwarte nie ma zajęć, ale jest opieka. Test szóstoklasisty uczniowie mogą pisać, ale decyzja naleŝy do dyrektorów szkół. Policja i straŝ miejska zwiększyła patrole. Autobusy maja być sprowadzone dodatkowo z Gryfina, tak, aby w godzinach szczytu nie było problemów z komunikacją miejską. Wicemarszałek Marek Hok Szpitale działają. Do agregatów dowoŝone jest paliwo. Planowe zabiegi przekładane na inny termin. Prośba o racjonowanie wody. Jarosław Dobrzyński doradca dyrektora ENEA: - Nie ma równieŝ prądu w Goleniowie, poniewaŝ nastąpiło uszkodzenie w Modrzewiu. Dyrektor Ernest Iwańczuk Izba Skarbowa Nie działają kasy fiskalne, ale konieczność sprzedaŝy podstawowych artykułów leki, środki higieniczne, w związku z tym ręczna ewidencja, a następnie wprowadzenie do kasy fiskalnej. Spotkanie z mediami godz bieŝący meldunek prasowy Prezydent - Piotr Krzystek Sytuacja opanowana. Najbardziej prawdopodobna sekwencja działań prąd przez Morzyczyn Police kabel nad torem wodnym. Następnie uruchamianie elektrowni Szczecin, dalszych GPZ- tów. Zapowiada o kolejne spotkanie połączonego sztabu miejskiego i wojewódzkiego. Będzie wiadomo czy uda się uruchomić tę linię. Bezpieczeństwo zapewnione dodatkowe patrole policji, wojska, Ŝandarmerii, patrole mieszane. Wojewoda Marcin Zydorowicz Województwo powiat goleniowski, policki, stargardzki częściowo nie ma prądu Pomagają wszystkie słuŝby. Wszystkie potrzeby mieszkańców zapewnione- agregaty, woda, bezpieczeństwo.. Mł.insp. Jacek Fabisiak I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Jeśli nie będzie przywrócony prąd do wieczora planujemy zwiększenie patroli na wieczór i na noc Jest to przygotowywane- 350 Policjantów oraz funkcjonariuszy innych słuŝb wojsko, Ŝandarmeria, straŝ graniczna. Nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń drogowych. Było 14 niegroźnych kolizji.. Konferencja prasowa godzina Marcin Zydorowicz wojewoda W województwie sytuacja poprawia się. MON wydał zgodę na wprowadzenie do pomocy jednostek stacjonujących w Szczecinie. Wszystko funkcjonuje. Agregaty pracują, paliwo dostarczane systematycznie. Prezydent Piotr Krzystek Najtrudniejsza sytuacja jest w Szczecinie. Prace przebiegają dwutorowo - naprawa głównego zasilania Krajnik Glinki 220 tys KW. Jednocześnie trwa uruchamianie dwóch elektrowni w Szczecinie, poniewaŝ nie ma gwarancji, Ŝe wszystko jednocześnie zadziała. Do godzin popołudniowych powinno być uruchomione.

3 Wielkim problemem jest woda. Nie działa przepompownia Pomorzany. 70 procent lewobrzeŝnej części miasta nie ma wody. Normalnie funkcjonuje przepompownia Pilchowo, które zabezpiecza 30 procent zaopatrzenia w wodę. Beczkowozy są w mieście. Dostarczana jest woda do szpitali. Komunikacja zastępcza zorganizowana, po południu następne autobusy przyjadą z Gryfic. MOPR opiekuje się chorymi, wysłał pracowników do podopiecznych. Szkoły, przedszkola przyjęły uczniów, nie było lekcji. Szóstoklasiści pisali test w 43 szkołach na 47 szkół Bezpieczeństwo zapewnione. Patrole mieszane policja, straŝ graniczna, Ŝandarmeria. Wariant optymistyczny do wieczora będzie prąd Wariant pesymistyczny jeśli sytuacja potrwa dłuŝej, przygotowujemy zabezpieczenie miasta.. Konferencja prasowa Wojewoda Marcin Zydorowicz- zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ok. godz główna linia energetyczna Krajnik Glinki została uruchomiona, trwa rozruch elektrowni Szczecin. Wkrótce będziemy uruchamiać elektrownię Pomorzany. Zakładamy, Ŝe ok prąd zacznie być systematycznie dostarczany do mieszkańców. Występuje zagroŝenie powodziowe w powiecie kamieńskim. Sytuacja jest jednak opanowana. W razie konieczności na miejsce skierowane zostaną dodatkowe siły StraŜy PoŜarnej. Piotr Krzystek główna sieć w ciągu dwóch godzin będzie funkcjonować. Elektrownia Pomorzany osiągnie pełną moc ok. godz. 20. Prąd będzie systematycznie wracał. Nie wszędzie będzie to moŝliwe, poniewaŝ są równieŝ uszkodzone linie napowietrzne. Do rana wszystkie awarie powinny być usunięte. Sławomir Bielecki, dyrektor Oddziału Dystrybucji Enea sp. z o.o. z powodu silnych wichur wszystkie linie energetyczne przeszły niedawno powaŝny test, zdały go pomyślnie. To co się stało wymaga głębszej analizy. Jednak przyczyną była na pewno przyroda, osłabione wichurami drzewa, pod potęŝnym cięŝarem mokrego śniegu łamały się i niszczyły linie i słupy. Szczecin zasilany jest czterema liniami energetycznymi. Dwie naleŝą do PSE dwie do Enei. Uszkodzone zostały wszystkie. Konferencja godz Marcin Zydorowicz linia energetyczna kv 220 podłączona, w tej chwili trwa przywracanie prądu w powiecie policki. Potem będą następne podłączenia juŝ w Szczecinie. Sytuacja w powiecie kamieńskim normuje się, nie ma zagroŝenia powodziowego, nie trzeba ewakuować mieszkańców StrzyŜewa. StraŜ PoŜarna interweniowała do tej pory 330 razy. Głównie były to podtopienie i wypompowywanie wody oraz usuwanie zwalonych drzew. W tej chwili w akcji jest 40 jednostek StraŜy PoŜarnej, są teŝ rezerwy. Dziękujemy za gest StraŜy PoŜarnej z Berlina, która zaoferowała pomoc w postaci beczkowozów i agregatów. Na razie podziękowaliśmy za pomoc, nie ma potrzeby skorzystania z niej Jesteśmy w stałym kontakcie z MSWiA. Policja odnotowała 150 zdarzeń, w tym 10 o charakterze kryminalnym, nie związanych jednak z obecną sytuacją Renata Opiela rzecznik prasowy wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej - apeluje do mieszkańców oraz do handlowców, aby nie wprowadzali do obrotu produktów Ŝywnościowych rozmroŝonych lub częściowo rozmroŝonych. Aby je spoŝyć niezbędna jest obróbka termiczna. Od jutra rozpoczynamy kontrole punktów handlowych. Piotr Krzystek MoŜemy mówić o sukcesie. W ciągu dwóch godzin prąd powinien być przywrócony w 80 proc. miasta. Prąd jest juŝ w szpitalach. Uruchomiono przepompownie wody Pomorzany, woda podawana jest na bieŝąco do sieci miejskiej. Obawialiśmy się o instalację ściekową. Ale sytuacja jest dobra. Nie ma zagroŝenia epidemiologicznego. W nocy dokonamy sprawdzenia sieci tramwajowej. Rano komunikacja powinna funkcjonować normalnie. Wszystko dobrze się kończy.

4 Mł.insp. Jacek Fabisiak I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Nie zwalniamy tempa. Cały czas jesteśmy w podwyŝszonej gotowości. Do Szczecina jedzie dodatkowych 105 policjantów z Piły. Do słuŝby wejdą o godzinie 21 i pozostaną w niej do rana. Jesteśmy przygotowani na kaŝdą sytuację. Noc z 8/9 kwietnia 2009r Sztaby do rana. Sztaby kryzysowe w Szczecinie nadal pracują. Przez całą dobę dyŝur pełni Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. DyŜurować będą przedstawiciele wszystkich słuŝb. Na godzinę prąd miało ponad 90 procent uŝytkowników w mieście. 9 kwietnia 2009 Spokojna noc, Szczecin się budzi Noc minęła spokojnie. Nie odnotowano nadzwyczajnych incydentów. W Szczecinie kursuje komunikacja miejska. Sytuacja na godzinę 6:00 W Rejonie Energetycznym Szczecin na 2500 stacji nie pracuje 6 % (ok. 150) Rejon Międzyzdroje na 800 stacji nie pracuje (5 %) Rejon Goleniów najtrudniejsza sytuacja zasilanie dostarczane jest do szpitala i przepompowni ścieków i wodociągów, trwają naprawy. Rejon Stargard Szczeciński na 1,2 tys. stacji nie pracuje 8 % (ok. 90) W Rejonie Gryfice napięcia nie ma tylko 1 stacja (wieś Troszczyno). W samym Szczecinie, sytuacja jest unormowana. Ne działa 15 stacji transformatorowych. Oznacza to, Ŝe prądu nie ma jeszcze m.in. w rejonie Skarbówka, Płoni i Jezierzyc Śmierdnicy, a takŝe na części Skolwina. Noc z 08 na 09 kwietnia minęła spokojnie. Wojsko zakończyło słuŝbę ok. o godz. 21. Z uwagi na zwiększoną obsadę policji, Ŝołnierze wrócili do koszar. StraŜ PoŜarna interweniowała ostatni raz ok. godz. 22:00 (interwencja rutynowa). Do północy trwała akcja naprawy linii energetycznych. Później akcję przerwano ze względu na oblodzenie linii uniemoŝliwiające prowadzenie prac. Sztaby pracują nadal Informacje po pierwszym posiedzeniu sztabu kryzysowego. O godzinie 00:25 podłączono drugą linię zasilania Morzyczyn Police o mocy 110 tys.kw. Obecnie w Szczecinie nie ma jeszcze prądu w okolicy ulic Karpackiej, Nehringa, ok. Lasku Arkońskiego oraz Skarbówka ( działki). Z kolei na prawobrzeŝu, w Płoni prądu nie ma w okolicach ulicy Pyrzyckiej, w części ulicy Zwierzynieckiej i w Wielgowie. Nadal bez przerwy pracuje 15 ekip energetycznych. W całym regionie bez napięcia pozostaje 178 stacji. Na ulicach Szczecina wzmocnione patrole policji wspomagane są przez Ŝandarmerię i straŝ miejską. Policjanci z Piły, którzy dziś w nocy pomagali policjantom szczecińskim o 5 zakończyli słuŝbę i wrócili do domów.

5 Powiatowy Inspektor Sanitarny zarządził kontrolę hurtowni spoŝywczych. Najwięcej (17)znajduje się na prawobrzeŝu (gdzie był prąd) tylko 5 w lewobrzeŝnej części Szczecina. Wszystkie przechowywały produkty głęboko zamroŝone, nie powinno być zatem większych strat. Większej uwagi wymagają takie sklepy sieci dyskontowych gdzie dzisiaj odbędą się szczegółowe kontrole, zwłaszcza lodówek zawierających takie produkty, jak lody, mroŝonki itp. Obecnie na terenie Szczecina pracuje 12 inspektorów sanepidu. Następnie posiedzenie sztabu odbędzie się o godzinie Ciepłe posiłki dla mieszkańców północnych dzielnic miasta i Wielgowa Prezydent Piotr Krzystek - ok. godziny odwiedził mieszkańców ul. Nehringa. W tej części Szczecina nie ma jeszcze prądu w mieszkaniach. Prezydent zapewnił, Ŝe w ciągu dwóch godzin prąd powinien juŝ tam dotrzeć. Podkreślił, Ŝe dla mieszkańców północnych dzielnic miasta, a takŝe Wielgowa zapewnione zostaną ciepłe posiłki. Wydawane będą od godziny : - w Szkole Podstawowej przy ul. Dąbrówki ( Stołczyn) - w Szkole Podstawowej przy ul. Bałtyckiej 10 (Wielgowo) Posiłki będą wydawane dzięki pomocy pracowników MOPR oraz StraŜy Miejskiej, którzy dostarczą je równieŝ bezpośrednio do domów osób najbardziej potrzebujących starszych, schorowanych czy nie mogących się samodzielnie.poruszać. Kolejne posiedzenie sztabów i konferencja prasowa Sytuacja w Szczecinie i regionie normalizuje się. Liczba stacji pozbawionych prądu zmniejszyła się ze 176 do 30. Prezydent Piotr Krzystek zaoferował pomoc mieszkańcom powiatów, które ucierpiały najbardziej. W przewaŝającej części Szczecinie jest energia elektryczna. Najtrudniejsza sytuacja jest w północnych dzielnicach miasta w pobliŝu ulic Nehringa i Karpackiej. Nie działa tam jeszcze 6 stacji. SłuŜby energetyczne zapewniają jednak, Ŝe w godzinach popołudniowych prąd powinien juŝ dotrzeć do tej dzielnicy miasta. Praca ekip energetycznych jest utrudniona. Z powodu grząskiego gruntu w niektórych przypadkach niezbędne jest wprowadzenie sprzętu gąsienicowego. Szkoły w Szczecinie działają. Niektóre z nich podczas opadów śniegu uległy uszkodzeniu. Są to:: - Szkoła Podstawowa nr 68 ul. Zakole 1a ( przecieka dach, zalana część korytarza) - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. K. Królewicza 63 (uszkodzony dach) - ZSO nr 4, ul Romera 2 ( uszkodzone rynny) W tych placówkach pracują ekipy remontowe i usuwają szkody. Intensywnie pracują inspektorzy Sanepidu. Po przeprowadzeniu dotychczasowych kontroli nie stwierdzono próby wprowadzenia do obrotu rozmroŝonej Ŝywności. Po kontroli trzech hurtowni w lewobrzeŝnej części Szczecina nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości, a mniejsze sklepy sieci dyskontowej zabezpieczyły towar juŝ wczoraj, przeładowując towar do samochodów chłodni. Największy problem zdaniem Sanepidu moŝe być z lodami, które trzeba będzie wyrzucić. W opinii inspektorów Sanepidu na terenie Szczecina nie ma zagroŝenia epidemiologicznego Prezydent Piotr Krzystek zaoferował pomoc mieszkańcom sąsiednich powiatów, szczególnie rodzinom z małymi dziećmi. Zaproponował miejsca, m.in. w szkolnych internatach, gdzie będą mogli przenocować, ogrzać się, otrzymać takŝe ciepłe posiłki. Po pomoc potrzebujący mogą zgłaszać się do sztabu kryzysowego wojewody.

6 Do Szczecina przyjechali i na miejscu zapoznają się z sytuacją Antoni Podolski podsekretarz stanu w MSWUiA oraz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz. Pomoc dla mieszkańców W północnych dzielnicach Szczecina udało się częściowo przywrócić zasilanie, ale sytuacja nie jest ustabilizowana. Dla mieszkańców przygotowano pomoc. W okolicach szkoły przy ul. Dąbrówki StraŜ PoŜarna postawiła ogrzewany namiot, w którym wydawane będą ciepłe posiłki dla mieszkańców dzielnicy. MoŜna tutaj przyjść, ogrzać się i zjeść coś ciepłego. Wydawanie posiłków zaplanowano od godziny 20.30, o czym przez megafony informować będzie Policja i StraŜ Miejska. W nocy nad bezpieczeństwem tej dzielnicy miasta czuwać będą wzmocnione patrole policji. Prezydent Piotr Krzystek na ok zapowiedział objazd Szczecina. 10 kwietnia 2009 Sytuacja w mieście na godz Do wszystkich dzielnic dociera prąd W nocy z 9 na 10 kwietnia do wszystkich dzielnic miasta docierał juŝ prąd. Ok. godz. 2 energię elektryczną podłączono w okolicach ul. Kościelnej, Nehringa i Doroty. Podawane napięcie było jednak zbyt niskie. Konieczne okazało się uruchomienie dodatkowego agregatora. Został on uruchomiony ok. godz Urządzenie będzie działać do momentu rozwiązania wszystkich kłopotów technicznych. Chwilowe przerwy w dostawie prądu odnotowano w Wielgowie. Spowodowane były pracami ekip energetycznych dokonujących kolejnych podłączeń. Zgodnie z zapowiedziami, w okolicach szkoły przy ul. Dąbrówki StraŜ PoŜarna postawiła ogrzewany namiot, w którym wydawane były ciepłe posiłki dla mieszkańców dzielnicy. Z moŝliwości tej skorzystało ponad 100 osób. O godz zbierze się Wojewódzki Sztab Kryzysowy, na godz. godz przewidziano konferencję prasową. Sytuacja w Szczecinie, pomoc miasta Dziś o 15:00 odbyło się ostatnie posiedzenie połączonych sztabów kryzysowych: miejskiego i wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczył prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Decyzją prezydenta dziś kończy pracę sztab miejski, ale przedstawiciel prezydenta na prośbę wojewody będzie brał udział w posiedzeniach sztabu wojewódzkiego. Prezydent Piotr Krzystek podziękował Wojewodzie i jego słuŝbom za współpracę. Prezydent Miasta podtrzymał równieŝ dotychczasowe propozycje skierowane do potrzebujących miejscowości. W związku z tym, Ŝe część sprzętu w Szczecinie nie jest w tej chwili potrzebna, miasto oferuje pomoc sprzętową i socjalną. Dysponujemy cysternami na wodę pitną, agregatami prądotwórczymi, w razie potrzeby śpiworami i kocami, miasto moŝe zapewnić takŝe miejsca noclegowe oraz wyŝywienie dla osób potrzebujących, szczególnie rodzin i matek z dziećmi. Informujemy równieŝ, Ŝe Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadzi kontrole w aptekach zlokalizowanych w regionie i Szczecinie. Wszystkie leki, które wymagały specjalnego przechowania (mowa o lekach przechowywanych w chłodniach) poddane zostaną utylizacji.

Katastrofa Energetyczna

Katastrofa Energetyczna Katastrofa Energetyczna Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Godz. 19.14, dnia 7.04.2008 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeŝenie

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna.

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna. DWUTYGODNIK NR: 19 (88) Nakład 7000 18 września 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 PAŹDZIERNIKA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Jaworze

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Lp. Autor Kanał komunikacji Treść (pisownia oryginalna) Uwaga Uwaga nie 1 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Chciałbym wyrazić swój niepokój nierzetelną formą prowadzenia konsultacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Świnoujście Operat uzdrowiskowy Uzdrowisko Świnoujście CZĘŚĆ OGÓLNA

Urząd Miasta Świnoujście Operat uzdrowiskowy Uzdrowisko Świnoujście CZĘŚĆ OGÓLNA Urząd Miasta Świnoujście Operat uzdrowiskowy Uzdrowisko Świnoujście CZĘŚĆ OGÓLNA O P E R A T UZDROWISKO - ŚWINOUJŚCIE Adres : Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Obszar Uzdrowiska: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe `14

Wybory Samorządowe `14 LISTOPAD 2014 Nr 36/2014/90 e WYDANIE SPECJALNE Wybory Samorządowe `14 16. listopada Frekwencja 46% 20 00 zakończyły się wybory samorządowe. Wieczór wyborczy obfitował w emocje. Niedziela godzina 20 00

Bardziej szczegółowo

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze

Piknik Forteczny Kolejny raz na Dąbrowieckiej Górze Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY kwiecień/maj nr 4/5 (162-163)/12 ISSN 1506-395X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor

Bardziej szczegółowo

Błaga MOPS o węgiel!

Błaga MOPS o węgiel! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 6 LUTEGO (CZWARTEK) 30 stycznia 2014 rok 6 nr 244. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 KAMPANIA INFORMACYJNA Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Najnowsza technologia w XIX-wiecznej formie str. 4 Wyżej, coraz wyżej str. 6 Oddział Poznań str. 10

Najnowsza technologia w XIX-wiecznej formie str. 4 Wyżej, coraz wyżej str. 6 Oddział Poznań str. 10 0 4 / 2 010 (22) ( PA Ź DZ I E R N I K ) Najnowsza technologia w XIX-wiecznej formie str. 4 Wyżej, coraz wyżej str. 6 Oddział Poznań str. 10 Krok do przodu Ostatnie miesiące obfitowały w wiele miłych wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo