SZCZECIN 8 kwietnia 2008r. Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZECIN 8 kwietnia 2008r. Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli"

Transkrypt

1 SZCZECIN 8 kwietnia 2008r Godziny bez prądu ludzie nie zawiedli Przyczyną sytuacji była na pewno przyroda, osłabione wichurami drzewa, pod potęŝnym cięŝarem mokrego śniegu łamały się, niszczyły linie i słupy. Szczecin zasilany jest czterema liniami energetycznymi. Dwie naleŝą do PSE dwie do Enei. Uszkodzone zostały wszystkie. Powołany nad ranem, sztab kryzysowy z Wojewodą Marcinem Zydorowiczem i Prezydentem Piotrem Krzystkiem na czele pracował nieprzerwanie. Na ostatniej tego dnia konferencji prasowej po godzinie Wojewoda i Prezydent dziękowali mieszkańcom, przedstawicielom słuŝb i dziennikarzom za współpracę podczas tego trudnego dnia. Coraz więcej dzielnic Szczecina miało prąd PoniŜej przebieg wydarzeń z dnia r. Sygnał o braku prądu godz Godz powołanie sztabu, równolegle zbieranie pierwszych informacji 5.15 Zbiera się sztab kryzysowy i analizuje sytuację w mieście - pierwsze informacje dla mediów Pierwsze decyzje o odwołaniu lekcji w szkołach, ale szkoły otwarte. Podjęty kontakt z Okręgową Komisją Egzaminacyjna, co do egzaminów szóstoklasistów. Spływają informacje o sytuacji w mieście. Zespół zapoznawał się z sytuacją, podjął decyzję o wprowadzeniu komunikacji zastępczej oraz analizował moŝliwości przywrócenia prądu, ściągnięte słuŝby energetyczne. Kontakt z Izbą Skarbową w sprawie funkcjonowania sklepów kasy fiskalne Radiowozy Policji i StraŜy Miejskiej przez megafony informowały mieszkańców o sytuacji w mieście, z apelem o pozostaniu w domach, jeśli to moŝliwe Wspólny sztab kryzysowy miejski i wojewódzki pod przewodnictwem Wojewody i prezydenta Miasta działa bez przerwy. Spotkanie z mediami informacja dla mieszkańców 8.30 Prezydent Szczecina Piotr Krzystek Wojewoda Zachodniopomorski - Marcin Zydorowicz, Wicemarszałek województwa - Marek Hok, Doradca Dyrektora Enea Operator S.A. Jarosław Dobrzyński Wojewoda Marcin Zydorowicz Sytuacja jest bardzo dynamiczna Przywracany jest prąd w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kamieniu Pomorskim, okolicach Stargardu Szczecińskiego. Najtrudniej jest w Szczecinie i w Wolinie. Trwają intensywne prace w celu przywrócenia zasilania. Na ukończeniu są prace diagnostyczne. Szpitale pracują normalnie, funkcjonują agregaty, do których na bieŝąco dostarczane jest paliwo. Komunikacja utrudniona, policjanci kierują ruchem na ulicach. Lotnisko funkcjonuje, PKP uruchamia kolej spalinową. Apel do mieszkańców o racjonalne uŝywanie wody oraz usuwanie śniegu, zwłaszcza z płaskich dachów. Prezydent Piotr Krzystek Sytuacja nietypowa. Dwie zasadnicze linie zasilające uległy awarii oraz 3 awaryjne równieŝ. Uruchamiana jest Dolna Odra, która ma zasilić Pomorzany oraz kolejne stacje energetyczne. Powinno to nastąpić ok Do zmierzchu powinien być przywrócony prąd.

2 Uruchomiane jest równieŝ ewentualne połączenie przez Morzyczan. Szkoły otwarte nie ma zajęć, ale jest opieka. Test szóstoklasisty uczniowie mogą pisać, ale decyzja naleŝy do dyrektorów szkół. Policja i straŝ miejska zwiększyła patrole. Autobusy maja być sprowadzone dodatkowo z Gryfina, tak, aby w godzinach szczytu nie było problemów z komunikacją miejską. Wicemarszałek Marek Hok Szpitale działają. Do agregatów dowoŝone jest paliwo. Planowe zabiegi przekładane na inny termin. Prośba o racjonowanie wody. Jarosław Dobrzyński doradca dyrektora ENEA: - Nie ma równieŝ prądu w Goleniowie, poniewaŝ nastąpiło uszkodzenie w Modrzewiu. Dyrektor Ernest Iwańczuk Izba Skarbowa Nie działają kasy fiskalne, ale konieczność sprzedaŝy podstawowych artykułów leki, środki higieniczne, w związku z tym ręczna ewidencja, a następnie wprowadzenie do kasy fiskalnej. Spotkanie z mediami godz bieŝący meldunek prasowy Prezydent - Piotr Krzystek Sytuacja opanowana. Najbardziej prawdopodobna sekwencja działań prąd przez Morzyczyn Police kabel nad torem wodnym. Następnie uruchamianie elektrowni Szczecin, dalszych GPZ- tów. Zapowiada o kolejne spotkanie połączonego sztabu miejskiego i wojewódzkiego. Będzie wiadomo czy uda się uruchomić tę linię. Bezpieczeństwo zapewnione dodatkowe patrole policji, wojska, Ŝandarmerii, patrole mieszane. Wojewoda Marcin Zydorowicz Województwo powiat goleniowski, policki, stargardzki częściowo nie ma prądu Pomagają wszystkie słuŝby. Wszystkie potrzeby mieszkańców zapewnione- agregaty, woda, bezpieczeństwo.. Mł.insp. Jacek Fabisiak I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Jeśli nie będzie przywrócony prąd do wieczora planujemy zwiększenie patroli na wieczór i na noc Jest to przygotowywane- 350 Policjantów oraz funkcjonariuszy innych słuŝb wojsko, Ŝandarmeria, straŝ graniczna. Nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń drogowych. Było 14 niegroźnych kolizji.. Konferencja prasowa godzina Marcin Zydorowicz wojewoda W województwie sytuacja poprawia się. MON wydał zgodę na wprowadzenie do pomocy jednostek stacjonujących w Szczecinie. Wszystko funkcjonuje. Agregaty pracują, paliwo dostarczane systematycznie. Prezydent Piotr Krzystek Najtrudniejsza sytuacja jest w Szczecinie. Prace przebiegają dwutorowo - naprawa głównego zasilania Krajnik Glinki 220 tys KW. Jednocześnie trwa uruchamianie dwóch elektrowni w Szczecinie, poniewaŝ nie ma gwarancji, Ŝe wszystko jednocześnie zadziała. Do godzin popołudniowych powinno być uruchomione.

3 Wielkim problemem jest woda. Nie działa przepompownia Pomorzany. 70 procent lewobrzeŝnej części miasta nie ma wody. Normalnie funkcjonuje przepompownia Pilchowo, które zabezpiecza 30 procent zaopatrzenia w wodę. Beczkowozy są w mieście. Dostarczana jest woda do szpitali. Komunikacja zastępcza zorganizowana, po południu następne autobusy przyjadą z Gryfic. MOPR opiekuje się chorymi, wysłał pracowników do podopiecznych. Szkoły, przedszkola przyjęły uczniów, nie było lekcji. Szóstoklasiści pisali test w 43 szkołach na 47 szkół Bezpieczeństwo zapewnione. Patrole mieszane policja, straŝ graniczna, Ŝandarmeria. Wariant optymistyczny do wieczora będzie prąd Wariant pesymistyczny jeśli sytuacja potrwa dłuŝej, przygotowujemy zabezpieczenie miasta.. Konferencja prasowa Wojewoda Marcin Zydorowicz- zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ok. godz główna linia energetyczna Krajnik Glinki została uruchomiona, trwa rozruch elektrowni Szczecin. Wkrótce będziemy uruchamiać elektrownię Pomorzany. Zakładamy, Ŝe ok prąd zacznie być systematycznie dostarczany do mieszkańców. Występuje zagroŝenie powodziowe w powiecie kamieńskim. Sytuacja jest jednak opanowana. W razie konieczności na miejsce skierowane zostaną dodatkowe siły StraŜy PoŜarnej. Piotr Krzystek główna sieć w ciągu dwóch godzin będzie funkcjonować. Elektrownia Pomorzany osiągnie pełną moc ok. godz. 20. Prąd będzie systematycznie wracał. Nie wszędzie będzie to moŝliwe, poniewaŝ są równieŝ uszkodzone linie napowietrzne. Do rana wszystkie awarie powinny być usunięte. Sławomir Bielecki, dyrektor Oddziału Dystrybucji Enea sp. z o.o. z powodu silnych wichur wszystkie linie energetyczne przeszły niedawno powaŝny test, zdały go pomyślnie. To co się stało wymaga głębszej analizy. Jednak przyczyną była na pewno przyroda, osłabione wichurami drzewa, pod potęŝnym cięŝarem mokrego śniegu łamały się i niszczyły linie i słupy. Szczecin zasilany jest czterema liniami energetycznymi. Dwie naleŝą do PSE dwie do Enei. Uszkodzone zostały wszystkie. Konferencja godz Marcin Zydorowicz linia energetyczna kv 220 podłączona, w tej chwili trwa przywracanie prądu w powiecie policki. Potem będą następne podłączenia juŝ w Szczecinie. Sytuacja w powiecie kamieńskim normuje się, nie ma zagroŝenia powodziowego, nie trzeba ewakuować mieszkańców StrzyŜewa. StraŜ PoŜarna interweniowała do tej pory 330 razy. Głównie były to podtopienie i wypompowywanie wody oraz usuwanie zwalonych drzew. W tej chwili w akcji jest 40 jednostek StraŜy PoŜarnej, są teŝ rezerwy. Dziękujemy za gest StraŜy PoŜarnej z Berlina, która zaoferowała pomoc w postaci beczkowozów i agregatów. Na razie podziękowaliśmy za pomoc, nie ma potrzeby skorzystania z niej Jesteśmy w stałym kontakcie z MSWiA. Policja odnotowała 150 zdarzeń, w tym 10 o charakterze kryminalnym, nie związanych jednak z obecną sytuacją Renata Opiela rzecznik prasowy wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej - apeluje do mieszkańców oraz do handlowców, aby nie wprowadzali do obrotu produktów Ŝywnościowych rozmroŝonych lub częściowo rozmroŝonych. Aby je spoŝyć niezbędna jest obróbka termiczna. Od jutra rozpoczynamy kontrole punktów handlowych. Piotr Krzystek MoŜemy mówić o sukcesie. W ciągu dwóch godzin prąd powinien być przywrócony w 80 proc. miasta. Prąd jest juŝ w szpitalach. Uruchomiono przepompownie wody Pomorzany, woda podawana jest na bieŝąco do sieci miejskiej. Obawialiśmy się o instalację ściekową. Ale sytuacja jest dobra. Nie ma zagroŝenia epidemiologicznego. W nocy dokonamy sprawdzenia sieci tramwajowej. Rano komunikacja powinna funkcjonować normalnie. Wszystko dobrze się kończy.

4 Mł.insp. Jacek Fabisiak I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Nie zwalniamy tempa. Cały czas jesteśmy w podwyŝszonej gotowości. Do Szczecina jedzie dodatkowych 105 policjantów z Piły. Do słuŝby wejdą o godzinie 21 i pozostaną w niej do rana. Jesteśmy przygotowani na kaŝdą sytuację. Noc z 8/9 kwietnia 2009r Sztaby do rana. Sztaby kryzysowe w Szczecinie nadal pracują. Przez całą dobę dyŝur pełni Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. DyŜurować będą przedstawiciele wszystkich słuŝb. Na godzinę prąd miało ponad 90 procent uŝytkowników w mieście. 9 kwietnia 2009 Spokojna noc, Szczecin się budzi Noc minęła spokojnie. Nie odnotowano nadzwyczajnych incydentów. W Szczecinie kursuje komunikacja miejska. Sytuacja na godzinę 6:00 W Rejonie Energetycznym Szczecin na 2500 stacji nie pracuje 6 % (ok. 150) Rejon Międzyzdroje na 800 stacji nie pracuje (5 %) Rejon Goleniów najtrudniejsza sytuacja zasilanie dostarczane jest do szpitala i przepompowni ścieków i wodociągów, trwają naprawy. Rejon Stargard Szczeciński na 1,2 tys. stacji nie pracuje 8 % (ok. 90) W Rejonie Gryfice napięcia nie ma tylko 1 stacja (wieś Troszczyno). W samym Szczecinie, sytuacja jest unormowana. Ne działa 15 stacji transformatorowych. Oznacza to, Ŝe prądu nie ma jeszcze m.in. w rejonie Skarbówka, Płoni i Jezierzyc Śmierdnicy, a takŝe na części Skolwina. Noc z 08 na 09 kwietnia minęła spokojnie. Wojsko zakończyło słuŝbę ok. o godz. 21. Z uwagi na zwiększoną obsadę policji, Ŝołnierze wrócili do koszar. StraŜ PoŜarna interweniowała ostatni raz ok. godz. 22:00 (interwencja rutynowa). Do północy trwała akcja naprawy linii energetycznych. Później akcję przerwano ze względu na oblodzenie linii uniemoŝliwiające prowadzenie prac. Sztaby pracują nadal Informacje po pierwszym posiedzeniu sztabu kryzysowego. O godzinie 00:25 podłączono drugą linię zasilania Morzyczyn Police o mocy 110 tys.kw. Obecnie w Szczecinie nie ma jeszcze prądu w okolicy ulic Karpackiej, Nehringa, ok. Lasku Arkońskiego oraz Skarbówka ( działki). Z kolei na prawobrzeŝu, w Płoni prądu nie ma w okolicach ulicy Pyrzyckiej, w części ulicy Zwierzynieckiej i w Wielgowie. Nadal bez przerwy pracuje 15 ekip energetycznych. W całym regionie bez napięcia pozostaje 178 stacji. Na ulicach Szczecina wzmocnione patrole policji wspomagane są przez Ŝandarmerię i straŝ miejską. Policjanci z Piły, którzy dziś w nocy pomagali policjantom szczecińskim o 5 zakończyli słuŝbę i wrócili do domów.

5 Powiatowy Inspektor Sanitarny zarządził kontrolę hurtowni spoŝywczych. Najwięcej (17)znajduje się na prawobrzeŝu (gdzie był prąd) tylko 5 w lewobrzeŝnej części Szczecina. Wszystkie przechowywały produkty głęboko zamroŝone, nie powinno być zatem większych strat. Większej uwagi wymagają takie sklepy sieci dyskontowych gdzie dzisiaj odbędą się szczegółowe kontrole, zwłaszcza lodówek zawierających takie produkty, jak lody, mroŝonki itp. Obecnie na terenie Szczecina pracuje 12 inspektorów sanepidu. Następnie posiedzenie sztabu odbędzie się o godzinie Ciepłe posiłki dla mieszkańców północnych dzielnic miasta i Wielgowa Prezydent Piotr Krzystek - ok. godziny odwiedził mieszkańców ul. Nehringa. W tej części Szczecina nie ma jeszcze prądu w mieszkaniach. Prezydent zapewnił, Ŝe w ciągu dwóch godzin prąd powinien juŝ tam dotrzeć. Podkreślił, Ŝe dla mieszkańców północnych dzielnic miasta, a takŝe Wielgowa zapewnione zostaną ciepłe posiłki. Wydawane będą od godziny : - w Szkole Podstawowej przy ul. Dąbrówki ( Stołczyn) - w Szkole Podstawowej przy ul. Bałtyckiej 10 (Wielgowo) Posiłki będą wydawane dzięki pomocy pracowników MOPR oraz StraŜy Miejskiej, którzy dostarczą je równieŝ bezpośrednio do domów osób najbardziej potrzebujących starszych, schorowanych czy nie mogących się samodzielnie.poruszać. Kolejne posiedzenie sztabów i konferencja prasowa Sytuacja w Szczecinie i regionie normalizuje się. Liczba stacji pozbawionych prądu zmniejszyła się ze 176 do 30. Prezydent Piotr Krzystek zaoferował pomoc mieszkańcom powiatów, które ucierpiały najbardziej. W przewaŝającej części Szczecinie jest energia elektryczna. Najtrudniejsza sytuacja jest w północnych dzielnicach miasta w pobliŝu ulic Nehringa i Karpackiej. Nie działa tam jeszcze 6 stacji. SłuŜby energetyczne zapewniają jednak, Ŝe w godzinach popołudniowych prąd powinien juŝ dotrzeć do tej dzielnicy miasta. Praca ekip energetycznych jest utrudniona. Z powodu grząskiego gruntu w niektórych przypadkach niezbędne jest wprowadzenie sprzętu gąsienicowego. Szkoły w Szczecinie działają. Niektóre z nich podczas opadów śniegu uległy uszkodzeniu. Są to:: - Szkoła Podstawowa nr 68 ul. Zakole 1a ( przecieka dach, zalana część korytarza) - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. K. Królewicza 63 (uszkodzony dach) - ZSO nr 4, ul Romera 2 ( uszkodzone rynny) W tych placówkach pracują ekipy remontowe i usuwają szkody. Intensywnie pracują inspektorzy Sanepidu. Po przeprowadzeniu dotychczasowych kontroli nie stwierdzono próby wprowadzenia do obrotu rozmroŝonej Ŝywności. Po kontroli trzech hurtowni w lewobrzeŝnej części Szczecina nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości, a mniejsze sklepy sieci dyskontowej zabezpieczyły towar juŝ wczoraj, przeładowując towar do samochodów chłodni. Największy problem zdaniem Sanepidu moŝe być z lodami, które trzeba będzie wyrzucić. W opinii inspektorów Sanepidu na terenie Szczecina nie ma zagroŝenia epidemiologicznego Prezydent Piotr Krzystek zaoferował pomoc mieszkańcom sąsiednich powiatów, szczególnie rodzinom z małymi dziećmi. Zaproponował miejsca, m.in. w szkolnych internatach, gdzie będą mogli przenocować, ogrzać się, otrzymać takŝe ciepłe posiłki. Po pomoc potrzebujący mogą zgłaszać się do sztabu kryzysowego wojewody.

6 Do Szczecina przyjechali i na miejscu zapoznają się z sytuacją Antoni Podolski podsekretarz stanu w MSWUiA oraz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz. Pomoc dla mieszkańców W północnych dzielnicach Szczecina udało się częściowo przywrócić zasilanie, ale sytuacja nie jest ustabilizowana. Dla mieszkańców przygotowano pomoc. W okolicach szkoły przy ul. Dąbrówki StraŜ PoŜarna postawiła ogrzewany namiot, w którym wydawane będą ciepłe posiłki dla mieszkańców dzielnicy. MoŜna tutaj przyjść, ogrzać się i zjeść coś ciepłego. Wydawanie posiłków zaplanowano od godziny 20.30, o czym przez megafony informować będzie Policja i StraŜ Miejska. W nocy nad bezpieczeństwem tej dzielnicy miasta czuwać będą wzmocnione patrole policji. Prezydent Piotr Krzystek na ok zapowiedział objazd Szczecina. 10 kwietnia 2009 Sytuacja w mieście na godz Do wszystkich dzielnic dociera prąd W nocy z 9 na 10 kwietnia do wszystkich dzielnic miasta docierał juŝ prąd. Ok. godz. 2 energię elektryczną podłączono w okolicach ul. Kościelnej, Nehringa i Doroty. Podawane napięcie było jednak zbyt niskie. Konieczne okazało się uruchomienie dodatkowego agregatora. Został on uruchomiony ok. godz Urządzenie będzie działać do momentu rozwiązania wszystkich kłopotów technicznych. Chwilowe przerwy w dostawie prądu odnotowano w Wielgowie. Spowodowane były pracami ekip energetycznych dokonujących kolejnych podłączeń. Zgodnie z zapowiedziami, w okolicach szkoły przy ul. Dąbrówki StraŜ PoŜarna postawiła ogrzewany namiot, w którym wydawane były ciepłe posiłki dla mieszkańców dzielnicy. Z moŝliwości tej skorzystało ponad 100 osób. O godz zbierze się Wojewódzki Sztab Kryzysowy, na godz. godz przewidziano konferencję prasową. Sytuacja w Szczecinie, pomoc miasta Dziś o 15:00 odbyło się ostatnie posiedzenie połączonych sztabów kryzysowych: miejskiego i wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczył prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Decyzją prezydenta dziś kończy pracę sztab miejski, ale przedstawiciel prezydenta na prośbę wojewody będzie brał udział w posiedzeniach sztabu wojewódzkiego. Prezydent Piotr Krzystek podziękował Wojewodzie i jego słuŝbom za współpracę. Prezydent Miasta podtrzymał równieŝ dotychczasowe propozycje skierowane do potrzebujących miejscowości. W związku z tym, Ŝe część sprzętu w Szczecinie nie jest w tej chwili potrzebna, miasto oferuje pomoc sprzętową i socjalną. Dysponujemy cysternami na wodę pitną, agregatami prądotwórczymi, w razie potrzeby śpiworami i kocami, miasto moŝe zapewnić takŝe miejsca noclegowe oraz wyŝywienie dla osób potrzebujących, szczególnie rodzin i matek z dziećmi. Informujemy równieŝ, Ŝe Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadzi kontrole w aptekach zlokalizowanych w regionie i Szczecinie. Wszystkie leki, które wymagały specjalnego przechowania (mowa o lekach przechowywanych w chłodniach) poddane zostaną utylizacji.

Katastrofa Energetyczna

Katastrofa Energetyczna Katastrofa Energetyczna Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Godz. 19.14, dnia 7.04.2008 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeŝenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KRYZYSOWA W GMINIE

SYTUACJA KRYZYSOWA W GMINIE SYTUACJA KRYZYSOWA W GMINIE śarki styczeń 2010 Bez prądu i wody tak wyglądał drugi styczniowy weekend dla wielu mieszkańców gminy śarki Powody awarii - Zjawiska przyrody w postaci marznącego deszczu oraz

Bardziej szczegółowo

ENION S.A. Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski w związku z sytuacją pogodową w dniach 8-25 stycznia 2010 r.

ENION S.A. Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski w związku z sytuacją pogodową w dniach 8-25 stycznia 2010 r. ENION S.A. Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski w związku z sytuacją pogodową w dniach 8-25 stycznia 2010 r. Kraków, 25 stycznia 2010 r. Agenda 1 Przyczyny zaistniałej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu opracowanego przez zespół ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej

Streszczenie raportu opracowanego przez zespół ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej Streszczenie raportu opracowanego przez zespół ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej * Zespół powołany po awarii miał trzy podstawowe zadania: 1. Określenie przyczyn i skutków katastrofy

Bardziej szczegółowo

72,9599 ha. 6,5679 ha. 38,9615 ha. 22,7625 ha. 4,6680 ha

72,9599 ha. 6,5679 ha. 38,9615 ha. 22,7625 ha. 4,6680 ha 72,9599 ha 38,9615 ha 6,5679 ha 4,6680 ha 22,7625 ha 38,9615 ha 6,5679 ha 22,7625 ha 4,6680 ha ul. Struga 4,6680 ha ul. Struga Działki obrębu Właściciel Pow. działki (ha) Miasto 3/6 4069 Szczecin 2,9417

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

MYŚL PRZEWODNIA. PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ GMINNYCH p.k. PAŹDZIERNIK 2004 GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA w dniu 28 października 2004 roku.

MYŚL PRZEWODNIA. PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ GMINNYCH p.k. PAŹDZIERNIK 2004 GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA w dniu 28 października 2004 roku. MYŚL PRZEWODNIA Ćwiczenie PAŹDZIERNIK 2004 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 57/04 Wójta Gminy Limanowa z dnia 15 października 2004r. PRZEPROWADZENIA ĆWICZEŃ GMINNYCH p.k. PAŹDZIERNIK 2004 GMINNEGO ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

Rola wojewodów i samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju

Rola wojewodów i samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju Rola wojewodów i samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju Autor: dr inŝ. Waldemar Dołęga (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY W ASPEKCIE OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY W ASPEKCIE OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT Załącznik nr 19 PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY W ASPEKCIE OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT Działania w zakresie ochrony zwierząt w czasie powodzi zostały podzielone na kilka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością działania w praktyce zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym

Zarządzanie ciągłością działania w praktyce zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym Zarządzanie ciągłością działania w praktyce zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym Agenda Wprowadzenie Wymagania prawne w sektorze energetycznym Definicje Zasady postępowania w sytuacji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Płock, 13 14 kwietnia 2011 r. ROLA WOJEWODY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU - STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR OR SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU - STAROSTY ZAMBROWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2013 SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU - STAROSTY ZAMBROWSKIEGO z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej. Na podstawie art. 17 ust.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Szczecin 2011 Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? Program Szkoła z dobrą energią polega na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez placówkę oświatową, a jego cel to obniŝenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Anna Brzyska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Chełm, dnia 22 września 2008 r. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 100000 80000 60000 40000-12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2 5000 Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wojewody Dolnośląskiego. z dnia 16 stycznia 2008 roku

Wojewody Dolnośląskiego. z dnia 16 stycznia 2008 roku ZARZĄDZENIE Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budŝetowych, trybu uruchamiania środków budŝetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCA WPROWADZENIA DO PLANU INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ REALIZACJĘ ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ W GMINIE PUŁAWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZWIĄZANĄ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r.

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r. PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 25 MAJA 2010r. Protokół XL/10 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Bronisław Krych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu Obiekt:

Bardziej szczegółowo

UE stawia na tramwaje. Jakie linie warto zrobić w Szczecinie? Mariusz Rabenda 04.01.2013,

UE stawia na tramwaje. Jakie linie warto zrobić w Szczecinie? Mariusz Rabenda 04.01.2013, UE stawia na tramwaje. Jakie linie warto zrobić w Szczecinie? Mariusz Rabenda 04.01.2013, Za pieniądze z unii zmodernizowano pół roku temu torowisko na ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej. Latem ma ruszyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania Śniadeckiego. Na podstawie art.17

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie , ul.

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie , ul. ZPRM/37/09 Kraków, dnia 27.04.2009r. Szanowny Pan Antoni Podolski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Dotyczy: pisma z dnia 06.04.2009 roku na DP-I-0231-1710/08/JZG, otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.

Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r. Podstawę prawną działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA RADOMIA Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 1235/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30czerwca 2008 r. (-) Andrzej Kosztowniak REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 1 Część A Rozdział 6 SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 2 Spis treści: 6.1 System elektroenergetyczny stan aktualny... 2 6.1.1 Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kv... 3 6.1.2 Sieć WN 110

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców.

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców. BRM.MG.0063-9-15/08 Protokół Nr 15/08 z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Administracji oraz Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. w dniu

Bardziej szczegółowo

Pytania dot. konkursu i propozycje odpowiedzi. Pytanie 1 Czy w tym miejscu juŝ była prowadzona tego typu działalność?

Pytania dot. konkursu i propozycje odpowiedzi. Pytanie 1 Czy w tym miejscu juŝ była prowadzona tego typu działalność? Pytania dot. konkursu i propozycje odpowiedzi. Pytanie 1 Czy w tym miejscu juŝ była prowadzona tego typu działalność? Tak, była prowadzona stołówka pracownicza do końca 2009 r. Pytanie 2 W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/09. z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 23 czerwca 2009 roku.

Protokół nr 33/09. z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 23 czerwca 2009 roku. Protokół nr 33/09 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 23 czerwca 2009 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ W PRZYPADKU ZAMACHU PAMIĘTAJ : TERRORYSTYCZNEGO Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności słuŝb odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny ANEKS 7 WZÓR ANKIETY IDENTYFIKATOR NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny szpital specjalistyczny szpital powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne INSTRUKCJA STAŁEGO DYśURU STAROSTY LUBELSKIEGO Załącznik do zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Celem organizacji Stałego DyŜuru Starosty Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie. Szczecin, 19 listopad 2009 r.

IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie. Szczecin, 19 listopad 2009 r. IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie Szczecin, 19 listopad 2009 r. Nowe linie tramwajowe w Szczecinie na tle potoków ruchu pasaŝerskiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Łukomska-Dulaj Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Łukomska-Dulaj Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej Realizacja postanowień Konwencji o Prawach Dzieckaw w polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną Agnieszka Łukomska-Dulaj Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej Realizacja postanowień

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Pracownicy cywilni w słuŝbach mundurowych

Pracownicy cywilni w słuŝbach mundurowych Pracownicy cywilni w słuŝbach mundurowych Absolwenci wielu kierunków zastanawiają się często nad swoją przyszłością zawodową. Z pośród wielu moŝliwości znalezienia zatrudnienia, część z nich wybiera zawody

Bardziej szczegółowo

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 1 2 3 4 5 6 Hydrant wewnętrzny Pierwsze hydranty wewnętrzne pojawiły się w 1915 roku w USA W lata dwudziestych XX wieku

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zuŝycia paliw w województwie

Bardziej szczegółowo

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, )

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) Obowiązujący system meldunkowy raporty, straty, działania Spotkanie ze starostami powiatowymi dotyczące omówienia procedur postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/510/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/510/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/510/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok Krapkowice, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś Domowa produkcja kanapek, soki i dŝemy tzw.,,własnej roboty, fantazyjnie opakowane domowe ciasteczka pomysłów na biznes jest wiele. Niestety, produkcja

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax 444-57 62 P/08/171 LWA 41027-3 - 2008 Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 r. Tekst ujednolicony Pani Hanna

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE WIZYTY PREZYDENTA USA W WARSZAWIE I SZCZYTU INICJATYWY TRÓJMORZA

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE WIZYTY PREZYDENTA USA W WARSZAWIE I SZCZYTU INICJATYWY TRÓJMORZA KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/43034,policyjne-zabezpieczenie-wizyty-prezydenta-usa-w-warszawi e-i-szczytu-inicjatywy-.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KOMBUDEX Sp. z o.o. w Siedlcach PRACOWNIA PROJEKTOWA 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax.: 0(...)25-63-238-50, 63-279-06 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj obsługiwanego ruchu

Rodzaj obsługiwanego ruchu Nazwa i kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej Urząd Celny w Szczecinie 421000 ul. Hryniewieckiego 1 70-606 Szczecin - Referat Ogólny - Referat Karny Skarbowy - Referat Kontroli Przedsiębiorców tel.

Bardziej szczegółowo

mgr farm. Zbigniew Madurowicz apteka@olszyna.pl

mgr farm. Zbigniew Madurowicz apteka@olszyna.pl DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃCÓW DO LEKÓW W PORZE NOCNEJ, NIEDZIELE I ŚWIĘTA RównieŜ w aspekcie obrotu pozaaptecznego mgr farm. Zbigniew Madurowicz apteka@olszyna.pl OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY Ustawa z dnia 6.09.2001

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Wymagane dokumenty: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do zgłoszenia naleŝy dołączyć następujące

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA 1. Oznaczenie wnioskodawcy:... 2. Oznaczenie miejsc zamieszkania:... 3. Siedziba:... 6. Nazwa szkoły lub placówki.. 7. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RPO-564376-X/07/MS. Notatka służbowa

RPO-564376-X/07/MS. Notatka służbowa RPO-564376-X/07/MS Warszawa, dnia 27 lipca 2007 r. Notatka służbowa w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej w związku ze skutkami trąby powietrznej na terenie powiatu częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 6 listopada 2015, 16:55 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 20 listopada 2013 Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert 21 listopada została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku

Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE FERIE POLICJA PRZYGOTOWANA

BEZPIECZNE FERIE POLICJA PRZYGOTOWANA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137672,bezpieczne-ferie-2017.html Wygenerowano: Piątek, 3 lutego 2017, 12:06 BEZPIECZNE FERIE 2017. POLICJA PRZYGOTOWANA W dniu 13 stycznia br.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 13 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne... 3 2. Przedmiot zamówienia... 4 3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia... 4 4. Stan planowany / zakres prac... 4 5. Rzeczowy zakres prac... 4 6. Wymagania dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń 4) Awarie a) Awaria energetyczna

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola.

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. PROCEDURA KWARANTANNY 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zachorowanie na gorączkę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie organizacji oraz funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

WALKA Z DOPALACZAMI: DZIAŁANIA I PROFILAKTYKA

WALKA Z DOPALACZAMI: DZIAŁANIA I PROFILAKTYKA Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z DOPALACZAMI: DZIAŁANIA I PROFILAKTYKA Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się narada na której podsumowane zostały dotychczasowe działania Policji podjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

06. System elektroenergetyczny

06. System elektroenergetyczny W-551.06 1 06. System elektroenergetyczny W-551.06 2 Spis treści: 6.1 Wprowadzenie....3 6.2 2. System zasilania miasta i gminy...3 6.2.1 Sieć 110 kv...3 6.2.2 GPZ-ty...4 6.2.3 Sieć 15 kv...4 6.3 ZuŜycie

Bardziej szczegółowo

Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac. Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński

Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac. Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński Plan wystąpienia: 1. Monitoring ptaków lęgowych 2. Monitoring

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo