Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004"

Transkrypt

1

2 Koncepcja cyklu wydawniczego zarządzanie informacją: Izabela Handel Projekt okładki i strony tytułowej: Agata Jaworska Zdjęcie na okładce: Jan Morek Projekt makiety: Ewa Marszał-Demianiuk Redaktor inicjujący: Izabela Handel Redaktor merytoryczny: Izabela Handel Redaktor techniczny: Ewa Kowalska-Żołądek Podręcznik jest trzecią książką z cyklu wydawniczego o nazwie: zarządzanie informacją. Zawiera systematyczną prezentację treści kształcenia zgodnych z podstawą programową oraz zatwierdzonym przez MENiS programem nauczania LP-ZI/MENiS/ w profilu zarządzanie informacją na poziomie liceum profilowanego. Podręcznik jest adresowany do uczniów klas II liceów profilowanych o profilu zarządzanie informacją. Wydawnictwa polecają go także uczniom liceów ogólnokształcących i techników do przedmiotu technologia informacyjna. Podręcznik obejmuje dwa zagadnienia: przetwarzanie tekstu oraz przetwarzanie obrazu. Przedstawia uczniowi pogłębione podstawy teoretyczne przetwarzania informacji w wymienionym wyżej zakresie oraz dzięki wielu propozycjom ćwiczeń uczy praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Wiadomości dotyczą: pisma i jego klasyfikacji; skanowania i oprogramowania OCR (do rozpoznawania znaków); obrazów analogowych i cyfrowych; rejestracji obrazu cyfrowego; grafiki wektorowej (parametry stronicy rysunku, siatka pomocnicza, tworzenie prostych obiektów, ich powielanie, grupowanie, wypełnianie kolorami, możliwości tworzenia obiektów trójwymiarowych w tzw. programach 3D); grafiki bitmapowej (cechy obrazów, funkcje programów grafiki bitmapowej); fotografii cyfrowej (techniki, korekcja tonalna, repróbkowanie); filmu cyfrowego (przegrywanie wideoklipów z kamery do komputera, montaż filmu, dodawanie efektów specjalnych, dodawanie i obróbka dźwięku). Podręcznikowi towarzyszy płyta Przetwarzanie informacji. Cz. 1 Materiały uzupełniające z programami komputerowymi, prezentacjami, przykładami plików zawierających obrazy cyfrowe, klipy filmowe i dźwiękowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do nauczania w profilu zarządzanie informacją na poziomie liceum profilowanego, na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr. Jacka Kawałka, mgr. inż. Wiesława Wiejowskiego, mgr Agaty Wiśniewskiej, dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty. Numer dopuszczenia: 04/2004 ISBN (podręcznik) ISBN X (płyta) ISBN (całość) Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, Wydanie drugie Ark. druk.: 17,25 Skład i łamanie: Iwona Mrozek/DTP WSiP S.A. Druk i oprawa: Olsztyńskie Zakłady Graficzne

3 Spis treêci Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu Wprowadzenie Pismo Podstawowe pojęcia Grupy krojów pisma Krój pisma Rodzina kroju pisma Atrybuty kroju pisma Znaki pisma Obszary przetwarzania tekstu Skaner Typy skanerów Budowa skanera płaskiego Zasada działania skanera Podstawowe parametry skanera Parametry sterownika skanera Uwagi eksploatacyjne Skanowanie oryginałów Określanie rozdzielczości skanowania Skanowanie w praktyce Wykorzystywanie możliwości sterownika Oryginały z prześwitującą odwrotną stroną Skanowanie z kalki technicznej Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków Istota rozpoznawania Tekst wydrukowany z czcionek i fontów Tekst pisany odręcznie Dodatkowe funkcje programu OCR Uwagi o skanowaniu dla programów OCR 41 3

4 Spis treêci 5. Ćwiczenia i zadania z oprogramowania OCR Wprowadzenie Dokument jednostronicowy Wybrane części stronicy Dokument wielostronicowy Dokument obrócony Dokument wielobarwny Tabele Tekst odręczny Praca ze skanerem. Pojedyncza stronica Praca ze skanerem. Wiele stronic Zadania z przetwarzania tekstu Podstawowe pojęcia dotyczące obrazu Wprowadzenie Istota obrazu analogowego Istota obrazu cyfrowego Pojęcie rozdzielczości obrazu Rejestrowanie obrazu cyfrowego Zapis obrazu cyfrowego Obraz cyfrowy a programy graficzne Wielkość obrazu cyfrowego Przeliczenia na pikselach obrazu Grafika wektorowa Wprowadzenie Cechy obiektów wektorowych Krzywoliniowy element wektorowy Krzywa Beziera Dowolna gładkość obiektu Rasteryzacja wektorów Skalowanie obiektów Budowa i funkcje programów grafiki wektorowej Tworzenie obiektów wektorowych Operacje na obiektach wektorowych Tekst jako obiekt wektorowy Tekst ozdobny Tekst akapitowy Wykorzystywanie warstw 85 4

5 8. Ćwiczenia i zadania z grafiki wektorowej 87 Spis treêci 8.1. Wprowadzenie Plan pracowni komputerowej (DrawIt) Wskazówki dotyczące ćwiczeń i programu (DrawIt) Ustalanie parametrów stronicy dokumentu Ustalanie parametrów siatki pomocniczej Wpisywanie tekstu ozdobnego Tworzenie prostych obiektów Powielanie obiektów Grupowanie obiektów Wypełnianie obiektów kolorami Wczytywanie obiektów zewnętrznych Obracanie obiektów Zmiana parametrów siatki Wypełnianie obiektów wzorami 1-bitowymi Zmiana kolejności obiektów Efekty dodatkowe Okładka czasopisma (CorelDRAW) Wskazówki dotyczące ćwiczeń i programu CorelDRAW Instalowanie i uruchamianie programu CorelDRAW Podstawowe wiadomości o interfejsie CorelDRAW Warstwy Ustalanie wymiarów obiektów Wypełnianie obiektów Zmiana konturu Centrowanie obiektu na stronie Importowanie obiektów Odbicie zwierciadlane obiektu Wyrównywanie obiektu względem krawędzi strony Powielanie obiektów Przybliżanie i oddalanie widoków Grupowanie obiektów Wpisywanie tekstu ozdobnego Wyrównywanie wzajemne obiektów Skokowe przesuwanie obiektów Łączenie obiektów Wykorzystywanie prowadnic Zamiana obiektu na krzywe Podgląd wydruku obrazu Formatowanie tekstu Kopiowanie atrybutów pomiędzy obiektami 127 5

6 Spis treêci Lokalne formatowanie tekstu Równomierne rozrzucanie obiektów Tworzenie kodu paskowego Scena 3D (Behemot) Wskazówki dotyczące ćwiczeń i programu Behemot Podstawowe wiadomości o interfejsie programów 3D Wprowadzanie obiektu podstawowego Powielanie obiektów Przydzielanie materiału Przydzielanie tekstury Dodawanie oświetlenia Tworzenie warstw i elementów osiowo-symetrycznych Renderowanie sceny Zadania z grafiki wektorowej Grafika bitmapowa Charakterystyka obrazów bitmapowych Istota obrazów bitmapowych Skalowanie obrazów Zapis kolorów w obrazach Budowa i funkcje programów grafiki bitmapowej Obrazy bitmapowe na strony WWW Ćwiczenia i zadania z grafiki bitmapowej Wprowadzenie Podstawy programu GIMP Instalowanie programu GIMP Podstawowe funkcje programu GIMP Narzędzia i praca w programie GIMP Tworzenie GIF-ów statycznych na strony WWW GIF statyczny (GIMP) GIF statyczny (MS PhotoDraw) Tworzenie GIF-ów animowanych na strony WWW GIF animowany (GIMP) GIF animowany efekt morfizmu (GIMP) GIF animowany (MS PhotoDraw) Animacje obrazów JPEG (JPGVideo) Tworzenie map odnośników na grafice bitowej (GIMP) Zadania z grafiki bitmapowej 194 6

7 11. Fotografia cyfrowa a fotografia tradycyjna Elementy fotografii tradycyjnej Budowa kamery tradycyjnej Tradycyjne otrzymywanie zdjęć Obróbka obrazów analogowych Zamiana obrazów analogowych na cyfrowe Podstawy fotografii cyfrowej Zalety fotografowania cyfrowego Istota fotografii cyfrowej Zastosowanie fotografii cyfrowej Budowa kamery cyfrowej Uwagi eksploatacyjne Techniki otrzymywania zdjęć cyfrowych Wskazówki wstępne Regulowanie ekspozycji Zbliżanie (zoom) Korekcje kolorystyczne obrazów cyfrowych Ćwiczenia i zadania z fotografii Wprowadzenie Korekcja tonalna obrazu Uwagi wstępne Korekcja przesunięcia barw (GIMP) Korekcja gamma (GIMP) Korekcja kontrastu (GIMP) Korekcja wielu parametrów (GIMP) Przygotowanie prezentacji obrazów Uwagi wstępne Wykorzystanie obrazów analogowych Fotografowanie kamerą cyfrową Prezentacja obrazów cyfrowych (PowerPoint) Zadania z fotografii Film cyfrowy Działanie kamer wideo analogowej i cyfrowej Budowa cyfrowej kamery wideo Zgrywanie filmów na dysk komputera Funkcje programów do obróbki filmu Podstawy cyfrowej obróbki wideo Montaż cyfrowych klipów filmowych Dodawanie dźwięków Dodawanie napisów Tworzenie filmu 241 Spis treêci 7

8 Spis treêci 14. Ćwiczenia i zadania z filmu cyfrowego Wprowadzenie Podstawy programu MS Windows Movie Maker (WMM) Wiadomości ogólne o programie WMM Sposób pracy z programem WMM Tworzenie filmu w WMM Wskazówki wstępne Przygotowanie opcji preferencyjnych Importowanie plików i dźwięków Przenoszenie klipów do obszaru roboczego Zapisywanie projektu filmu Przycinanie klipów filmowych Tworzenie przejść Odtwarzanie wybranych fragmentów projektu Przycinanie klipów audio Zmiana czasu odtwarzania obrazów statycznych Regulowanie dźwięku Tworzenie filmu Podstawy programu Zwei-Stein (ZS) Wprowadzenie do programu ZS Praca z programem ZS Tworzenie filmu w ZS Importowanie pierwszego klipu Przycinanie klipu Wprowadzanie planszy tytułowej Dodawanie efektu animacji tekstu Dodawanie efektu zanikania Tworzenie fragmentu filmu w formacie WMV Tworzenie fragmentu filmu w formacie AVI Dodawanie napisów Powielanie klipów Aranżacja projektu Dodawanie efektów specjalnych wideo Dodawanie dźwięku Rozcinanie klipów Tworzenie końcowego filmu Zadania z filmu cyfrowego 272

9 1 Podstawowe poj cia dotyczàce tekstu 1.1. Wprowadzenie W klasie pierwszej zdobyliście już podstawową wiedzę o tworzeniu materiałów tekstowych. Posługiwaliście się przy tym edytorami tekstu (np. MS Word), ale nie tylko. Wasze teksty powstawały również, choć może się nad tym nie zastanawialiście, w innych programach komputerowych, np. arkuszach kalkulacyjnych (MS Excel), programach do przygotowania prezentacji (MS PowerPoint). Znacie też podstawy języka programowania HTML do tworzenia i edycji stron internetowych. Główna ich zawartość to także teksty. Niektóre z nich mogą zawierać łącza (tzw. linki) do innych części strony lub innych stron internetowych. Teksty takie są nazywane hipertekstami. Są także inne języki do tworzenia lub uatrakcyjniania stron internetowych, np. XML, JavaScript, Flash, w których użytkownik projektuje elementy stron, posługując się rozkazami programowymi języka wpisywanymi w postaci tekstu. Po kompilacji (tj. automatycznym przetłumaczeniu) takich rozkazów otrzymujemy żądaną stronę internetową lub osiągamy na niej spodziewany efekt animację, dźwięk, kolor itp. Tworzenie stron internetowych nie wymaga jednak od użytkownika znajomości języka programowania, choć oczywiście taka wiedza jest wskazana. Istnieją bowiem specjalistyczne programy komputerowe do tworzenia gotowych stron na zasadzie wprowadzania obrazów, tekstów, określania łączy itd., a następnie ich kompilowania do postaci czytelnej w Internecie lub przeglądarce internetowej. Jednym z licznej grupy takich programów jest MS FrontPage, będący częścią pakietu MS Office. Poznając możliwości edytora MS Word czy programu prezentacyjnego MS PowerPoint, mogliście się przekonać, że sporządzone w nich dokumenty łatwo jest przekształcić w dokumenty WWW. Wystarczy wykonać polecenie Plik/Zapisz jako stronę sieci Web lub polecenie Plik/Zapisz jako i wybrać w oknie Zapisz jako z rozwijalnego menu Zapisz jako typ pliku format Strona sieci Web. Dlaczego tak się dzieje? Otóż programy te mają wbudowane kompilatory języka HTML, które podczas zapisu automatycznie zamieniają utworzony dokument na dokument czytelny w Internecie (przeglądarce internetowej). Należy jednak dodać, że powstałe w taki sposób dokumenty nie są zoptymalizowane, tzn. mogą zawierać więcej informacji niż jest to niezbędne dla ich identycznego 13

10 Podstawowe poj cia dotyczàce tekstu wyglądu i funkcjonowania, a także nie zawsze są w pełni zgodne ze specyfikacją języka HTML. Trzeba wiedzieć, że kompilatory te działają także w drugą stronę, tj. mogą odczytywać, czyli zamieniać dokumenty HTML na dokumenty zrozumiałe dla edytora MS Word czy programu MS PowerPoint. W te dwustronnie działające funkcje, oparte na języku HTML lub XML, są wyposażone nie tylko programy firmy Microsoft, ale także wszystkie nowoczesne aplikacje DTP (DeskTop Publishing), które służą do tworzenia dokumentów zawierających teksty i obrazy, a nieraz także dźwięki i filmy (np. programy firm Corel Corp., Adobe, Quark Inc.). Tak często wspominane tu programy z pakietu MS Office zawierają także inne moduły, które są oparte na tekście, np. program relacyjnych baz danych MS Access, program do tworzenia złożonych publikacji MS Publisher. Widzimy więc, że tekst i jego przetwarzanie to rozległe zagadnienie Pismo Podstawowe poj cia Istnieje pojęcie szersze niż pojęcie tekstu, choć ściśle z nim związane. Tym pojęciem jest pismo. Według definicji pismo to zestaw znaków, który pozwala na widzialne i trwałe przedstawianie myśli w danym języku. Z punktu widzenia procesów drukarskich mówi się o piśmie drukarskim. Jest to komplet czcionek z literami, cyframi, znakami interpunkcyjnymi, znakami specjalnymi itp. o jednakowym stylu rysunku oczka tzw. kroju pisma. Pracując z pismem komputerowym, nie mówi się o czcionkach, ale o foncie. Tak więc wprowadzając tekst do dokumentu, nie piszemy go czcionkami, ale fontami. Pisma można klasyfikować na różne sposoby. Poniższe zestawienie hierarchiczne jest jednym ze sposobów klasyfikacji pisma stosowanym w Polsce: grupa krojów pisma krój pisma rodzina kroju pisma atrybuty kroju pisma Grupy krojów pisma Największą jednostką systematyczną pisma są grupy krojów pisma. Kroje pism zostały podzielone na jedenaście grup: antykwy renesansowe (weneckie i francuskie), antykwy barokowe, antykwy klasycystyczne, antykwy linearne szeryfowe (inaczej egipskie), antykwy linearne bezszeryfowe (inaczej grotesk), antykwy ręczne, inne antykwy, pisanki, kroje gotyckie, kroje pism pozałacińskich. 14

11 Pismo Krój pisma Zestaw znaków przeznaczonych do drukowania, który można zidentyfikować przez jego projekt i dostępność rozmiarów, nosi nazwę kroju pisma. Projekt oznacza tzw. styl rysunku oczka, czyli m.in. proporcje, szeryfy. Nadmieńmy, że pisma typu Courier są pismami szeryfowymi (mają małe ozdobne kreseczki na zakończeniach znaków szeryfy), a pisma typu Helvetia bezszeryfowymi (brak ozdobnych kreseczek na zakończeniach znaków; stała szerokość linii tworzącej znak). Rozmiar oznacza wielkość poszczególnych znaków pisma (zamiast słowa rozmiar typograf używa terminu stopień pisma). Przykłady różnych krojów pism Courier i Helvetia zamieszczono na rys Pokazano też kilka znaków przedstawiających te kroje. Rys Przykłady różnych krojów pisma Rys Przykłady różnych rodzin krojów pisma Rys Przykłady różnych atrybutów kroju pisma Rodzina kroju pisma W poszczególnych krojach wyróżnia się rodziny krojów pism. Każdy przedstawiciel rodziny pochodzi od jednego kroju pisma, ale ma pewne wyróżniające go cechy. Różne rodziny krojów, pochodzące z odpowiednich grup, przedstawiono na rys W celu porównania z rys. 1.1 zamieszczono rodzinę Courier New z kroju Courier (zauważ niewielkie różnice w zakończeniach liter C, c i ogólnie cieńszą linię pisma Courier New) oraz rodzinę Arial z grupy Helvetia (przyjrzyj się drobnym różnicom w zakończeniach liter C, c, a) Atrybuty kroju pisma Elektronicznie przetworzone odmiany kroju pisma jego pochylenie, pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, obrys, zamiana w negatyw, zwężenie, poszerzenie itd. są nazywane atrybutami kroju pisma. Tekst napisany znakami z rodziny Times New Roman (pochodzącej z kroju Times), mający różne atrybuty kroju (różne odmiany normalną, pochyloną, pogrubioną oraz pogrubioną i pochyloną), przedstawiono na rys

12 Podstawowe poj cia dotyczàce tekstu Znaki pisma Na alfabet składają się majuskuły (inaczej: wersaliki, wielkie lub duże litery) i minuskuły (małe litery lub litery tekstowe). Ale alfabet to nie wszystkie znaki wchodzące w skład pisma. Istnieją jeszcze cyfry, wielkie litery pisane wysokością małych liter tzw. kapitaliki i inne. Font komputerowy składa się najczęściej z jednej odmiany kroju pisma. Dla tzw. fontów skalowalnych (w komputerze są nimi najczęściej fonty TTF True Type Font) jest możliwe uzyskanie znaków we wszystkich stopniach pisma. W skład znaków pisma tworzących font wchodzą: majuskuły, minuskuły, kapitaliki, cyfry, znaki interpunkcyjne, dwugłoski, ligatury, odsyłacze, znaki specjalne, znaki akcentowane, linie i ornamenty. Przykłady znaków uwzględniające podany wyżej podział przedstawiono na rys Nie każdy font zawiera wszystkie powyższe znaki, czyli są Rys Przykładowe znaki pisma fonty niepełne. Niektóre fonty mogą też zawierać w analogicznych położeniach (adresach kodowych) różne znaki, co szczególnie dotyczy znaków akcentowanych. Przygotowując tekst, należy więc sprawdzić, czy posiadany font zawiera wszystkie znaki, których chcemy użyć. Terminów związanych z pismem jest więcej, ale nie będziemy już ich tutaj mnożyć, zakładając, że powinniście poznać najważniejsze te, które wskazano w tym rozdziale. Ogólnie, należy wiedzieć, że pismem zajmuje się dziedzina wiedzy zwana typografią Obszary przetwarzania tekstu Najprościej można powiedzieć, że przetwarzanie tekstu to stosowanie odpowiednich procedur wykorzystujących tekst do osiągania określonego celu. Najprostszym przetwarzaniem tekstu jest jego czytanie i analizowanie. Dzięki temu człowiek może poznać czyjeś myśli ukryte w znakach pisma i reagować stosownie do zawartych tam treści. Człowiek może jednak uczynić znacznie więcej. Umiejętnością ludzi jest na przykład napisanie tekstu. Można to zrobić odręcznie lub zastosować technikę 16

13 Obszary przetwarzania tekstu komputerową i napisać go w edytorze tekstowym, usunąć znalezione w nim błędy, wydrukować na drukarce, wysłać pocztą itd. Są jednak inne, automatyczne formy przetwarzania tekstu, w których człowiek nie musi brać udziału lub może tylko kontrolować stosowanie procedur. Przykładów związanych z automatycznym przetwarzaniem tekstu jest bardzo wiele. Poniżej podamy zaledwie kilka z nich. Automatyczna korekta tekstowa. Przetwarzanie tekstu to między innymi automatyczne (dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu) wyszukiwanie przez komputer błędów literowych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Znaleziony wyraz lub fraza mogą być na życzenie użytkownika poprawione automatycznie lub ręcznie. Zaawansowane edytory tekstu lub inne programy przetwarzające tekst mogą jego treść kontrolować automatycznie pod względem poprawności formalnej, ale niestety nie logicznej. Skonstruowane przez człowieka programy sprawdzające są zaprogramowanymi algorytmami, które wyszukują prawdopodobne błędy i usuwają je albo dają podpowiedź, jak można dokonać poprawki. Taki proces nosi nazwę automatycznej korekty tekstowej. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko, co komputer uzna za błąd, jest nim, a także nie wszystko, co komputer uzna za treść poprawną jest bezbłędne. Programy lub programowe moduły korektorskie wykorzystują słowniki, które jako bazy danych są zainstalowane w komputerze. Porównanie zawartości przetwarzanego tekstu z tą bazą informuje o poprawności lub jej braku. Ale istnieją przecież wyrazy, które komputer uzna za poprawne, gdy tymczasem w określonym kontekście mogą okazać się one niepoprawne. Przyk ad 1.1 Wyraz prasa jest poprawnym wyrazem w języku polskim i tak zapisany nie zawiera błędu. Jeśli algorytm korygujący spotka taki ciąg znaków, to uzna go za bezbłędny. Jeżeli jednak w tym wyrazie popełniliśmy błąd literowy, polegający na tym, że zamiast niego powinien być wyraz krasa, trasa, prawa, praca, prała, prasą, rasa itp., to wtedy musimy sami przeczytać tekst i ręcznie poprawić jego treść. Algorytm nie potrafi sprawdzić poprawności merytorycznej, zatem komputer ani go nie poprawi, ani nie zasygnalizuje błędu. Pamiętajmy więc, że tekst, który automatyczna korekta uzna za poprawny, trzeba samemu przeczytać. Automatyczne wyszukiwanie tekstu. Przetwarzanie tekstu to też automatyczne, komputerowe wyszukiwanie określonych fraz tekstu w treści zapisanej w postaci cyfrowej. Takie wyszukiwanie może być potrzebne np. do usunięcia szukanej frazy, zastąpienia inną frazą, przeniesienia w inne miejsce, zsumowania z frazami wcześniej znalezionymi lub do innego jeszcze przetworzenia. 17

14 Podstawowe poj cia dotyczàce tekstu Automatyczne wyszukiwanie tekstu znajdziemy w edytorach tekstowych, komputerowych słownikach językowych, multimedialnych encyklopediach, leksykonach itp. Korzystamy z niego, by wyszukać określony plik lub folder na komputerze i przy wielu innych okazjach. Przyk ad 1.2 Za pomocą systemowej wyszukiwarki Windows XP chcemy znaleźć na dysku C: w folderze Program Files i wszystkich jego podfolderach wszystkie pliki, w których nazwach trzecią i czwartą literą jest f. W tym celu wybieramy okno Start/Wyszukaj/Pliki i foldery i w polu Cała nazwa pliku lub jego część wpisujemy ciąg znaków??ff*.* Pierwsze dwa znaki mogą być dowolne (??), trzecim i czwartym znakiem ma być litera f (ff), dalsze znaki, aż do rozszerzenia nazwy, mogą być dowolne (*), musi występować kropka rozszerzenia nazwy (.); rozszerzenie nazwy i jego długość mogą być dowolne (*). Z rozwijalnego menu Szukaj w wybieramy Przeglądaj i na dysku C: wchodzimy w folder Program Files. Klikamy na Bardziej zaawansowane opcje i zaznaczamy tylko Przeszukaj podfoldery, aby w końcu kliknąć na Wyszukaj. W oknie ukażą się wszystkie pliki spełniające nasz warunek wyszukiwania. Automatyczne obliczanie. Tekst nie musi być ciągiem słów. Tekst to przecież ciąg znaków pisma. Na tekst mogą się więc składać liczby i działania matematyczne. Takie potraktowanie tekstu umożliwia algorytmom przetwarzanie tekstu w postaci informacji liczbowych, automatyczne obliczanie wartości i tworzenie z nich zestawień, analiz ekonomicznych, graficzne obrazowanie wyników w postaci wykresów lub tabel itd. Przyk ad 1.3 Chcemy automatycznie zsumować ciąg liczb zawartych w kolejnych dziesięciu komórkach arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Najpierw komórki musimy wypełnić liczbami. Można to zrobić ręcznie, ale przypomnijmy sobie wypełnienia automatyczne. W tym celu do pierwszej komórki wpiszmy np. 3. Zaznaczmy tę komórkę i kolejnych dziewięć komórek znajdujących się pod nią (klikamy w pierwszej i przytrzymując Shift klikamy na ostatniej w ciągu). Wybieramy następnie polecenie Edycja/Wypełnij/Serie danych, po czym w oknie zaznaczamy Typ Arytmetyczny i Wartość kroku 5. Po zaakceptowaniu mamy komórki wypełnione liczbami od 3 do 48, co 5. 18

15 Obszary przetwarzania tekstu Mając cały czas zaznaczone wszystkie dziesięć komórek, klikamy na pasku standardowym na ikonę Autosumowanie (S), co spowoduje, że w jedenastej komórce pojawi się liczba 255, będąca sumą. Jeśli teraz dowolną z poprzednich dziesięciu liczb zmienimy, to automatycznie zmieni się także suma. Translatory językowe. Osiągnięcia myśli ludzkiej i techniki są jeszcze większe. Skonstruowano już programy, które tłumaczą tekst cyfrowy napisany w jakimś języku na inny język. Noszą one nazwy translatorów językowych. Powszechnie dostępne są translatory tłumaczące z danego języka na dowolny inny język zrozumiały przez człowieka, np. z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. Rys Okno translatora językowego z wprowadzonym tekstem w języku polskim i przetłumaczonym na język angielski Okno jednego z translatorów językowych przedstawiono na rys Do górnego okna wprowadzono tekst w języku polskim, następnie wybrano polecenie Tłumacz i w dolnym oknie ukazały się zdania przetłumaczone. Nie wdając się w poprawność gramatyczną, zauważ, że dla translatora niektóre polskie zwroty nie były jednoznaczne, dlatego w nawiasach klamrowych znalazły się ich odpowiedniki, co zmienia sens merytoryczny tekstu. Znacznie wcześniej skonstruowano translatory z języka np. angielskiego na tzw. język maszynowy. Noszą one nazwę kompilatorów. Każdy język programowania (tzw. język wysokiego poziomu), np. HTML, C++, SQL, to ciąg instrukcji w określonym języku zrozumiałym dla człowieka, ale niestety niezrozumiałym dla komputera. Komputer posługuje się wyłącznie swoim językiem wewnętrznym (tzw. językiem najniższego poziomu lub maszynowym). Przetłumaczenie tekstu zapisanego przez człowieka na ten język maszynowy umożliwia podjęcie określonej akcji przez zespoły komputera. Przeszukiwanie baz danych. Przetwarzanie tekstu to również automatyczne analizowanie zapisów np. o miejscach rezerwowanych w komunikacji lotniczej, morskiej, naziemnej. Informacje te znajdują się w ogólnoświatowej bazie danych o rezerwacji. 19

16 Podstawowe poj cia dotyczàce tekstu Trudno sobie dziś wyobrazić komunikację na dalsze odległości bez takich dynamicznie zmieniających się baz danych i przetwarzania zawartego w nich tekstu. Przesyłanie tekstu na odległość. Popatrzmy teraz na przetwarzanie tekstu w zupełnie innym wymiarze, a mianowicie na te kwestie, które wiążą się z jego przesyłaniem na odległość. Jeżeli tekst zapisany cyfrowo w komputerze przesyłamy np. linią telefoniczną z wykorzystaniem modemu do innego odbiorcy (np. przez Internet), to wtedy tekst ten także jest przetwarzany, ale bardzo specyficznie, zupełnie inaczej niż w dotychczas omówionych przypadkach. Z zasady działania samego modemu wynika, że sygnał cyfrowy z komputera jest zamieniany na tzw. sygnał analogowy (modulacja), który jest odpowiedni dla telefonicznych linii telekomunikacyjnych. Tego samego typu modem znajduje się u odbiorcy; tu następuje proces odwrotny, tzn. zamiana sygnału analogowego na cyfrowy (demodulacja). Podczas przesyłania tekstu następuje swoiste jego przetwarzanie, ale tylko w celu umożliwienia procesu transmisji przez łącze telekomunikacyjne. Tekst cyfrowy możemy też przesyłać łączem cyfrowym i wtedy nie będzie zachodził proces zamiany sygnałów (modulacja/demodulacja), ale może nastąpić przetwarzanie wysłanego tekstu. Przyk ad 1.4 Uczestniczymy w głosowaniu z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Wysyłamy SMS-y pod określony numer, np. z odpowiedzią TAK lub NIE. Łącza telefonii komórkowej są cyfrowe. Sygnał cyfrowy odpowiadający tekstowi jest u odbiorcy analizowany i przetwarzany np. w liczbę +1 gdy głos jest na TAK, lub 0 gdy na NIE. Szyfrowanie tekstu. Przesyłany tekst może być utajniony dzięki zastosowaniu procedur szyfrujących. Kiedyś czyniono to ręcznie lub korzystając ze stosunkowo prostych, mechanicznych maszyn szyfrujących. Obecnie, w erze komputerów, szyfrowanie przebiega niezwykle sprawnie i bezbłędnie. Trudniej też rozszyfrować tekst przypadkowemu odbiorcy. Przyk ad 1.5 Poniżej, w prostej tabeli szyfrująco-deszyfrującej, występują trzy kolory: biały b, szary s i czarny c oraz cyfry i litery alfabetu łacińskiego. Każdej literze w szyfrowanym tekście przypisujemy kolor i cyfrę. Na przykład litera m ma kod s2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z.,

17 Obszary przetwarzania tekstu Jeśli chcielibyśmy zaszyfrować za pomocą tej tabeli zdanie: Przetwarzanie tekstu w informatyce, to miałoby ono postać: c9s5s7c5b4s9c2b0s7c5b0s3b8b4c6s9b4s0s8s9c0c6c2c6b8s3b5s4s7 s2b0s9c4b2b4c9 Można zauważyć, że powyższą procedurę szyfrowania lub analogicznego deszyfrowania łatwo byłoby zaprogramować w dowolnym języku, np. C++. Szyfrowanie jest więc przykładem przetwarzania tekstu w inny ciąg wyrazów, cyfr lub znaków. Nowy tekst po zastosowaniu deszyfrowania ponownie uzyskuje pierwotny kształt. Przetwarzanie głosu na tekst. Bardziej wyrafinowanym sposobem uzyskiwania tekstu cyfrowego w celu dalszego jego przetwarzania jest automatyczna zamiana mowy na tekst. Nie jest to czyste przetwarzanie, ale sposób otrzymywania tekstu do dalszego przekształcania. AVR (Automatic Voice Recognition) to opcja tworzenia tekstu polegająca na przejmowaniu głosu osoby mówiącej do mikrofonu. Po zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania jest tworzona kopia cyfrowa, którą wprowadza się do edytora tekstu. Oprogramowanie zawiera słownik około wyrazów (w zależności od języka). Szybkość przejmowania słów wynosi około 120 na minutę, a skuteczność jest do 95%. Nadmieńmy, że skuteczniej są rozpoznawane głosy żeńskie. Przetwarzanie obrazu na tekst. Kolejnym, wyrafinowanym sposobem pozyskiwania tekstu cyfrowego do dalszego przetwarzania jest automatyczna zamiana pisma wydrukowanego na kartce (obrazu tekstu) na tekst cyfrowy. Taki proces rozpoznawania i przetwarzania obrazu tekstu (pisma) na tekst nosi nazwę OCR (Optical Character Recognition optyczne rozpoznawanie znaków). Urządzeniem wykorzystywanym w OCR jest skaner. Bardzo zbliżonymi do programów OCR są procedury ICR (inteligentne rozpoznawanie znaków), a także rozpoznawanie kodów kreskowych na skanujących czytnikach w sklepach czy zautomatyzowane archiwizowanie materiałów analogowych w postaci elektronicznej itd. W niniejszym podręczniku omówimy procedurę OCR, która jest prosta w zastosowaniu, chociaż zbudowanie skutecznego oprogramowania jest niezwykle trudne. Ponieważ programy OCR wykorzystują procedurę skanowania, najpierw zapoznamy się ze skanerami i skanowaniem. Rozumiejąc proces skanowania, będziemy mogli teoretycznie i praktycznie poznać procedurę OCR. To okaże się bardzo pomocne także przy omawianiu zagadnienia przetwarzania obrazów w dalszej części podręcznika. 21

18 2 Skaner 2.1. Typy skanerów Skaner to urządzenie, które przekształca oryginał analogowy, np. zdjęcie czy namalowany na płótnie obraz, w obraz cyfrowy. Obraz cyfrowy jest złożony z tzw. pikseli kwadratowych elementów o stałej barwie. Pierwszy skaner powstał w latach pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie dysponujemy wieloma typami tych urządzeń. Należą do nich skanery: reprodukcyjne, bębnowe, płaskie, punktowe i ręczne. Poniżej scharakteryzujemy tylko najpopularniejsze skanery płaskie, opiszemy ich budowę, podamy zasadę działania i parametry pracy Budowa skanera p askiego Zasadniczymi elementami skanera płaskiego są: źródło światła, elementy fotoczułe, układ optyczny, filtr dichroiczny, mechanizm napędowy, układy elektroniczne, szklana płyta do układania oryginałów, interfejs, sterownik. Źródło światła. Światło jest nieodzowne w procesie skanowania. W skanerze jest emitowane światło białe, które oświetla skanowany oryginał. Źródłami światła w skanerach płaskich są lampy fluorescencyjne (ksenonowe, neonowe, argonowe rys. 2.1). Rys Źródło światła stosowane w skanerach płaskich Elementy fotoczułe. Odbite od oryginału światło pada w skanerze na układ elementów fotoczułych czujników fotoelektrycznych. Ich zadaniem jest przetworzenie padającego światła na prąd elektryczny. Im więcej światła pada na czujnik, tym większy powstaje prąd. Rys Chip z elementami CCD, stosowany w skanerach 22

19 Budowa skanera p askiego Materiały elektroniczne na elementy fotoczułe dla różnych typów urządzeń rejestracji cyfrowej są różne. W najpopularniejszej konstrukcji wykorzystuje się tzw. elementy CCD (Charge Coupled Devices), tj. urządzenia o sprzężeniu ładunkowym. Element fotoczuły CCD wykonany jako chip i stosowany w skanerach płaskich przedstawia rys Układ optyczny w skanerze płaskim tworzą obiektyw soczewkowy i zwierciadła (rys. 2.3). W lepszych skanerach może być więcej obiektywów, co zwiększa tzw. rozdzielczość optyczną skanera. Rys Układ optyczny skanera płaskiego, złożony z luster i soczewek Filtr dichroiczny to układ trzech równoległych półprzepuszczalnych luster, które rozdzielają padający strumień świetlny na trzy jednakowe strumienie. Mechanizm napędowy. W każdym procesie skanowania występuje ruch względny oryginału i strumienia padającego nań światła. Najczęściej ruch taki zapewnia silnik. W skanerach płaskich oryginał jest nieruchomy, a przesuwa się źródło światła. W konstrukcji mechanizmów przesuwu są wykorzystywane różne przekładnie, np. pasowa (rys. 2.4), śrubowa, zębata. Rys Schemat przekładni pasowej w skanerze płaskim Układy elektroniczne. Skaner jest złożonym urządzeniem elektronicznym, mimo że w nowoczesnym skanerze wewnątrz jest dużo pustego miejsca. Przestrzeń tę zawdzięcza on wysokiemu stopniowi integracji elementów elektronicznych, a stosunkowo duża obudowa musi umożliwiać wprowadzenie oryginału o określonym formacie. Skaner ma wbudowane układy elektroniczne z mikroprocesorem, umożliwiające m.in. procedurę tzw. samokalibracji wykonywanej automatycznie po przyłączeniu skanera do zasilania. Jednym z najważniejszych (oprócz elementów CCD) układów elektronicznych skanera jest przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C), do którego trafia prąd wygenerowany z czujnika fotoelektrycznego. W przetworniku A/C zachodzą dwa procesy: dyskretyzacja i digitalizacja. Najpierw następuje dyskretyzacja, tj. zamiana prądu generowanego w sposób ciągły przez czujnik na prąd o przebiegu schodkowym, mogącym przyjmować jeden z możliwych poziomów wartości, np. 256 (dla 8 bitów) lub (dla 16 bitów) rys

20 Skaner Rys Sygnał ciągły w przetworniku A/C skanera ulega dyskretyzacji (zamianie na sygnał schodkowy) i dygitalizacji (przypisaniu liczb) Dalej, na wyjściu A/C, następuje proces digitalizacji. Jest to przyporządkowanie schodkowi o określonej wysokości jednej z liczb z zakresu np. od 0 do 255 (8 bitów) lub od 0 do (16 bitów) patrz rys Następnie podczas rejestrowania obrazu (ale już nie w A/C) liczbom tym są przypisywane poziomy jasności tzw. barw składowych. Szklana płyta do układania oryginałów. W skanerze płaskim oryginały do skanowania układa się na płaskiej szklanej płycie (rys. 2.6) lub w ramkach mocujących je płasko (stąd nazwa typu skanera). Szkło płyty jest antyrefleksyjne, co zapobiega powstawaniu na obrazie wielu szkodliwych efektów, np. pierścieni Newtona. Powierzchnia płyty wyznacza wymiary oryginałów, które mogą być skanowane na danym urządzeniu najczęściej od formatu A4 do A3. Interfejs. Połączenie skanera z komputerem zapewnia łącze zwane interfejsem. Różne typy skanerów mają różne interfejsy, od których zależy szybkość pracy, a także wygoda obsługi. Do często spotykanych łączy w skanerach amatorskich należą USB (Universal Serial Bus). Urządzenia USB same się konfigurują po ich przyłączeniu do portu, bez potrzeby wyłączania komputera. Sterownik. Do wyposażenia skanera należy specjalistyczne oprogramowanie, zbudowane wyłącznie dla określonego modelu lub typu tego urządzenia. Oprogramowaniem tym jest tzw. sterownik (ang. driver; nazwa ta przyjęła się wśród informatyków), który umożliwia wybór opcji dla skanowania (rys. 2.7). Bez zainstalowanego sterownika skaner nie wykona żadnego skanowania. W systemie operacyjnym sterownik jest instalowany na tzw. wieloplatformowym interfejsie TWAIN, który służy do pobierania obrazów tworzonych przez skanery, kamery cyfrowe i programy do przechwytywania kadrów filmów. 24 Rys Antyrefleksyjna płyta szklana skanera płaskiego

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Budowa i zasada działania skanera Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się: budowy i zasad działania skanera

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9. 2. Budowanie makiety publikacji 26. 3. Przygotowanie tekstu 41

Spis treêci. Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9. 2. Budowanie makiety publikacji 26. 3. Przygotowanie tekstu 41 Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9 1.1. Etapy procesu przygotowania publikacji do drukowania 12 1.2. Programy i urządzenia do przygotowania publikacji 12 1.3. Struktura funkcjonalna programów łamania 13 1.4.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego.

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. Informacje wstępne. Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. 1. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią prawidłową. 2. Na starcie każdy uczestnik otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Marek Kozak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej

Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej Informacje dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian ma 7 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Podręcznik: Informatyka Europejczyka (149/05) Danuta Kiałka z zespołem Program

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi komputera i jego podstawowych programów. 1. Windows: Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop. 2016 Spis treści WSTĘP 1 O książce 1 Wymagania 2 Instalacja programu 2 Inne źródła informacji 4 Ośrodki szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne Żelazna www.cezelazna.pl Ul. Żelazna 87 pok. 211 biuro@cezelazna.pl 00-879 Warszawa

Centrum Edukacyjne Żelazna www.cezelazna.pl Ul. Żelazna 87 pok. 211 biuro@cezelazna.pl 00-879 Warszawa Centrum Edukacyjne Żelazna Ul. Żelazna 87 pok. 211 00-879 Warszawa www.cezelazna.pl biuro@cezelazna.pl 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum Ustalenia ogólne 1. Konkurs Informatyczno- Programistyczny dla gimnazjalistów (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1;1;2 godziny w cyklu trzyletnim

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1;1;2 godziny w cyklu trzyletnim Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1;1; w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Podręcznik: Informatyka Europejczyka (149/05) Danuta Kiałka z zespołem Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych I. Główne zasady: prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie; informacje zawarte na pojedynczym slajdzie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo