W NUMERZE. Druk: Drukarnia RESPRINT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE. Druk: Drukarnia RESPRINT"

Transkrypt

1

2 W Y D A W C A: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Rzeszów, ul. Rymanowska 3 tel. (17) , fax (17) W NUMERZE Redaguje Zespół w składzie: - PREZYDIUM ORPIP (Cepielik Marta, Góra Ewa, Grondecka Alina, Kalandyk Halina, Kochowska Marzanna, Kowalska Izabela, Kunysz Anna, Liput Dorota, Malinowska Alicja, Marczak Barbara, Minorczyk Małgorzata, Sułyk Elżbieta). Druk: Drukarnia RESPRINT BIURO OIPIP W RZESZOWIE: Sekretariat: Dział Prawa Wykonywania Zawodu: Dział merytoryczny: Księgowość: Nr konta (SKŁADKI) Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Rzeszowie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie: - dyżury w każdą 2 i 4 ŚRODĘ miesiąca w godzinach PORAD PRAWNYCH dla członków samorządu udziela radca prawny Paulina Wójcik - Król w każdą środę od nr telefonu (17) Szanowni Państwo, Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów poruszających problemy naszego środowiska, bądź też prezentujących ciekawe informacje dotyczące praktyki pielęgniarek i położnych. Każdy nadesłany tekst będzie czytany przez Zespół Redakcyjny i po dyskusji zatwierdzany lub nie do druku w Biuletynie. Decyzja o publikacji będzie decyzją kolegialną Zespołu, odpowiadającego za merytoryczny poziom Biuletynu. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo skracania i opracowywania przesłanych tekstów. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i ofert pracy za granicą dla personelu medycznego. Prosimy przesłane teksty dostarczać w formie elektronicznej. Nakład: egzemplarzy - 2 -

3 GŁOSEM PRZEWODNICZĄCEJ Szanowni Państwo! W trosce o wysoką jakość opieki nad noworodkiem powstało POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NEONATOLOGICZNYCH. Towarzystwo zostało założone w Łodzi z inicjatywy pracowników Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, klinik: Neonatologii oraz Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt. Zebranie założycielskie odbyło się 24 maja 2013 roku, nr KRS Towarzystwo otrzymało w październiku 2013 roku. Bardzo zależy nam na szerokiej współpracy ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w całej Polsce. Pozwoli ona na poznanie nurtujących nas problemów, wypracowanie jednolitych rekomendacji dotyczących opieki nad noworodkami, szczególnie urodzonymi przedwcześnie i/lub z wadami rozwojowymi, podjęcie dyskusji na temat bezpiecznych warunków naszej pracy oraz współpracy naukowej. Zapraszam do współpracy i na stronę Towarzystwa - Aleksandra Matczak Przewodnicząca PTPiPN - 3 -

4 KALENDARIUM - CO, GDZIE, KIEDY PAŹDZIERNIK Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na posiedzeniu podjęto 26 uchwał; m. in. w/s wpisu do rejestru, skreślenia z rejestru, przyznania prawa wykonywania zawodu, dofinansowania do kursów, studiów, specjalizacji, konferencji, przyznania zapomóg. Podjęto uchwałę w/s powołania komisji egzaminacyjnej po przeszkoleniu, przerwie w wykonywaniu zawodu, w/s sprostowania w Biuletynie informacji o minimalnych normach zatrudnienia, a także uchwały dotyczącej ProFamilii w Rzeszowie, w/s pomocy finansowej (odpowiedź na apel OIPiP w Płocku) Odbyła się II tura II Nadzwyczajnego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej POW NFZ w Rzeszowie Posiedzenie Zespołu pielęgniarek epidemiologicznych. LISTOPAD Posiedzenie Zespołu pielęgniarek rodzinnych Odbyły się Targi Biznes-Żywność- Medycyna, których patronem była OIPIP w Rzeszowie Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Posiedzenie Zespołu położnych rodzinnych Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 14 uchwał, m. in. w/s przeprowadzenia procedury i wyboru nowego sekretarza Izby, upoważnienia wiceprzewodniczącej H. Kalandyk do podpisywania prawa wykonywania zawodu, zakupu defibrylatora dla OIPiP w Rzeszowie, a także powołania komisji egzaminacyjnych, w/s pomocy finansowej (odpowiedź na apel z OIPiP w Bydgoszczy) Odbyła się konferencja Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów - damy radę z pielęgniarką rodzinną pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła udział w Konwencie Przewodniczących Posiedzenie Komisji Socjalnej. - Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na posiedzeniu podjęto 24 uchwały, m. in. w sprawie wpisu do rejestru, skreślenia z rejestru, skreślenia z rejestru z powodu śmierci, przyznania prawa wykonywania zawodu, w/s dofinansowania do kursów, studiów, specjalizacji, w/s konferencji dla położnych w Rzeszowie Miejsce badań prenatalnych w praktyce położniczej, w/s przyznania 12 zapomóg na kwotę zł. Podjęto uchwałę w/s powołania komisji egzaminacyjnej po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu, w/s zorganizowania wigilii dla ORPiP i jej organów Posiedzenie Zespołu pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania Posiedzenie Zespołu pielęgniarek opieki długoterminowej. GRUDZIEŃ Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odbyła się V Podkarpacka Konferencja Położnicza Miejsce badań prenatalnych w praktyce położniczej zorganizowana przez Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Położnych Oddział Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Komisji Socjalnej Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na posiedzeniu podjęto 25 uchwał, m. in. w/s wpisu do rejestru, skreślenia z rejestru, przyznania prawa wykonywania zawodu, w/s dofinansowania do kursów, studiów, specjalizacji, w/s konferencji, w/s odmowy przyznania dofinansowania, w/s przyznania 3 zapomóg na kwotę zł, w/s uchylenia uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, w/s nie wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji z II NZPiP w Rzeszowie Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Posiedzenie Komisji Socjalnej

5 AKTUALNOŚCI GRATULACJE Jesienią 2014 roku 623 pielęgniarki, pielęgniarzy oraz położne z całej Polski, kształceni przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, przystąpiło do egzaminu państwowego, który zdali z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł Specjalisty w swojej dziedzinie. Wszystkim Paniom i Panom Specjalistom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dwa lata ciężkiej pracy włożonej w doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. Państwa wysiłek zaowocował nie tylko osobistą satysfakcją ze zdobycia tytułu specjalisty, ale również przyniósł wielką dumę dla Ośrodka. Uzyskali bowiem Państwo jedne z wyższych średnich wśród wszystkich egzaminowanych z całej Polski. Zarząd Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie pragnie również mocno podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w kształcenie uczestników specjalizacji: kierownikom, opiekunom staży, wykładowcom, dyrektorom placówek szkoleniowych, za udaną współpracę oraz doskonałe przygotowanie naszych specjalistów do pozytywnego zdania egzaminu. Z ogromną satysfakcją życzymy Państwu wszelkich sukcesów w życiu prywatnym jak i zawodowym. SPECJALIZACJE ZAKOŃCZONE JESIENIĄ 2014 r.: Województwo podkarpackie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, edycja Rzeszów: 60 osób; 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, edycja Rzeszów: 26 osób; 3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego, edycja Rzeszów: 36 osób; 4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, edycja Rzeszów: 30 osób; 5. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego, edycja Rzeszów: 34 osoby; 6. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa położniczego, edycja Rzeszów: 32 osoby; 7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego, edycja Rzeszów: 32 osoby; 8. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego, edycja Rzeszów: 52 osoby; 9. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego, edycja Tarnobrzeg: 33 osoby; 10. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego, edycja Krosno: 18 osób; 11. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego, edycja Krosno: 21 osób; - 5 -

6 AKTUALNOŚCI województwo małopolskie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa neurologicznego, edycja Nowy Sącz: 25 osób; województwo warmińsko-mazurskie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, edycja Elbląg: 26 osób; 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego, edycja Elbląg: 27 osób; województwo opolskie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego, edycja Opole: 26 osób; województwo lubelskie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego, edycja Chełm: 34 osoby; 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego, edycja Chełm: 27 osób; województwo świętokrzyskie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego, edycja Kielce: 31 osób; 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego, edycja Kielce: 31 osób; województwo mazowieckie: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologicznego, edycja Warszawa: 22 osoby; WYNIKI EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH - ŚREDNIA DLA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMO- WEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE: Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki: 160,18 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego: 169,55 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej: 150,23 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej: 150,23 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego: 171,81 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa położniczego: 162,69 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego: 164,09 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa neurologicznego: 152,11 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego: 159,89 pkt. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologicznego: 164,14 pkt. Zarząd i pracownicy OKPPIP - 6 -

7 AKTUALNOŚCI Pracownia innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych funkcjonująca w ramach Katedry Położnictwa w Instytucie Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Romana Wróbel, dr n. med. B. Zych, dr n. med. E. Kraśnianin, dr n. med. E. Barnaś, mgr A. Kremska, mgr B. Kołodziej, mgr J. Błajda, mgr J. Żurawska, mgr A. Pieniążek, mgr M. Cecuła Kształcenie położnych w strukturach Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ma już swoją dziesięcioletnią tradycję. Od 2004 roku kierunek funkcjonował w ramach Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, a od 2010 do chwili obecnej znajduje się w strukturze Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, jednego z trzech instytutów Wydziału Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2010 r. kierunek położnictwo dzięki zewnętrznym środkom finansowym bardzo się rozwinął. Zakupiono wysoce innowacyjny sprzęt, pozwalający kształcić studentów na jak najwyższym poziomie, a przede wszystkim sprostać najwyższym wymaganiom i standardom kształcenia położnictwa na świecie. Do najbardziej zaawansowanych, wysoce specjalistycznych i wzbudzających najwięcej emocji, należy interaktywny symulator porodowy SimMom wraz z noworodkiem. Interaktywny symulator porodowy do Pracowni innowacyjnych metod pomiaru umiejętności w katedrze położnictwa trafił w 2013 roku, i jest on trzecim takim urządzeniem w Polsce (pierwszy zakupiono dla potrzeb kształcenia studentów UM w Katowicach). Symulator SimMom to naturalnej wielkości, całkowicie interaktywny, dynamiczny symulator, zapewniający możliwość ćwiczenia w warunkach zgodnych z realiami różnych pozycji i manewrów porodowych. Zaawansowany system audiowizualny umożliwia rejestrowanie i relacjonowanie przebiegu symulacji. Ponadto możliwości symulatora SimMom mogą służyć do zajęć hybrydowych, do niezależnego ćwiczenia różnorodnych czynności porodowych i pielęgnacyjnych oraz jako pełnopostaciowy symulator do kompleksowego treningu złożonych wielozadaniowych procedur z zakresu opieki okołoporodowej. W skład zestawu wchodzi również symulator noworodka, co zwiększa dodatkowo możliwości wykorzystania innowacyjnej aparatury. Wyniki monitorowania parametrów życiowych matki, płodu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy są na bieżąco rejestrowane i możliwe do ponownej symulacji za pomocą np. Debryfingu. Dzięki dużym możliwościom, jakie stwarza tej klasy zaawansowany symulator w niedalekiej przyszłości zostanie on włączony do Centrum Symulacji Me- dycznych, gdzie przeszkolony nauczyciel, niewidoczny dla ćwiczących, będzie sterował symulatorem za pomocą komputera znajdującego się w zamkniętej sterowni, a poprzez system audio-wideo będzie miał wgląd i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych przez studenta zadań. Również anatomia i funkcje życiowe interaktywnego symulatora otwierają nieograniczone możliwości zdobywania umiejętności niezbędnych do prowadzenia porodu o przebiegu fizjologicznym i patologicznym w warunkach symulowanych. Oprogramowanie umożliwia instruktorowi wykorzystanie gotowych, zaprogramowanych scenariuszy do przeprowadzania szkoleń zgodnych z ustalonym wzorcem procedur medycznych. Natomiast dzięki scenariuszom adoptowanym przez użytkownika we własnym zakresie oraz narzędziom pozwalającym instruktorowi sterować przebiegiem ćwiczenia można dostosować szkolenie do indywidualnych potrzeb jego uczestników. Symulator posiada również umiejętność porozumiewania się z otoczeniem. Katedra Położnictwa, dokłada wszelkich starań do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania przyszłych położnych, dlatego rozpoczyna badania z wykorzystaniem w/w aparatury, której celem będzie ocena jakości kształcenia praktycznego absolwentek położnictwa do pracy w zawodzie poprzez udział w zaaranżowanych fizjologicznych i patologicznych sytuacjach położniczych

8 AKTUALNOŚCI NOWELIZACJA USTAWY O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NADAJĄCA NOWE UPRAWNIENIA PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM Dz. U poz USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) po art. 15 dodaje się art. 15a i art. 15b w brzmieniu: Art. 15a. 1. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo samodzielnie: 1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, 2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept osobom, o których mowa w art ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o refundacji. 4. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji, pielęgniarka i położna są obowiązane do odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji. 5. Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowiązane do szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy o refundacji. 6. Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 7. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 1) wykaz: a) substancji czynnych zawartych w lekach, o których mowa w ust. 1, b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ust. 1, c) wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, 2) wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6, 3) sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. 1 i 2, 4) wzór recepty, o której mowa w ust. 1 i 2, - 8 -

9 AKTUALNOŚCI 5) sposób zaopatrywania w druki recept, o których mowa w ust. 1 i 2, i sposób ich przechowywania, 6) sposób realizacji recept, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków, konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, w szczególności w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. Art. 15b. 1. Pielęgniarka i położna wykonują czynności zawodowe, o których mowa w art. 15a ust. 1, po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 2. Pielęgniarka i położna, o których mowa w art. 15a ust. 1, mogą, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane: 1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta; 2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. 4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. 5. Informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 32 otrzymuje brzmienie: Art. 32. Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania pielęgniarki lub położnej, o których mowa w art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego ; 2) art. 40 otrzymuje brzmienie: Art. 40. Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie zlecenia albo recepty wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia albo recepty wystawionych przez pielęgniarkę lub położną, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o refundacji. Kontynuacja zabezpieczenia w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom także na podstawie zlecenia albo recepty wystawionych przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji ; 3) w art. 44 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, receptę może wystawić osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie ; 4) w art. 45 ust. 24 otrzymują brzmienie: 2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 4. Wystawiający receptę jest obowiązany wpisać na recepcie numer PESEL osoby, o której mowa w ust. 1 ; 5) w art. 46 ust. 24 otrzymują brzmienie: 2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 3. Wystawiający receptę jest obowiązany wpisać na recepcie numer PESEL osoby, o której mowa w ust Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie ; 6) w art. 188 w ust. 4 pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie: 19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na refundowane leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo zaopatrzenie na wyroby medyczne; 20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną, o których mowa w pkt 19. Art. 3. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w pkt 14 w lit. c średnik zastępuje się - 9 -

10 AKTUALNOŚCI przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu: d) pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego i położna ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), e) pielęgniarka i położna, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, z którymi Fundusz zawarł: - umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub - umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa ; 2) w art. 48: a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Umowa upoważniająca osoby, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b, c oraz e, do wystawiania recept refundo- wanych zawierana jest na czas nieokreślony, b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Umowę zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, pielęgniarkę lub położną.. Art. 4. Recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne, o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE zarejestrowane w OIPiP w Rzeszowie, które nie wykonują zawodu lub zamierzają zaprzestać wykonywania go, powinny złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie OŚWIADCZENIE o zaprzestaniu wykonywania zawodu wraz z oryginałem prawa wykonywania zawodu. W czasie zgłoszonego ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA ZAWODU, pielęgniarka, położna jest ZWOLNIONA Z OPŁACANIA SKŁADEK na rzecz samorządu. Nie uczynienie tego skutkuje obowiązkiem opłacania składek, mimo nie wykonywania zawodu z wyjątkiem: - osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, - osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek rehabilitacyjny. Prawo wykonywania zawodu można z powrotem otrzymać, składając OŚWIADCZENIE o zamiarze podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej. W A Ż N E PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Informujemy, iż na podstawie 10 uchwały nr 149/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych: Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo w art. 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039, ze zm.) mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek. Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa

11 AKTUALNOŚCI Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136) Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie z dniem 11 września 2014 r. ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136), Ministerstwo Zdrowia przygotowało stanowisko w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Pragnę dodatkowo wyjaśnić, że włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) powoduje również to, iż osoby te będą zobowiązane do zastosowania się do przepisów dotyczących praktyk zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy. Przypominam, że przepis art. 49 ust. 3 ww. ustawy zakazuje podmiotom uczestniczącym w obrocie produktami refundacyjnymi do udzielania i przekazywania korzyści na rzecz świadczeniobiorców (pacjentów) oraz osoby uprawnione (tzn. osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe, np. lekarze, pielęgniarki). Z poważaniem Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdr. Beata Cholewka Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136), która weszła w życie z dniem 11 września 2014 r. nadała nowe uprawnienia pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym zawody poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z nowym przepisem art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa będą miały prawo samodzielne: 1. ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty; 2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie. Natomiast w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środków odurza- jących i substancji psychotropowych, oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie (art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej). Ponadto, pielęgniarki i położne, posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, będą miały prawo do wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej). Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie będzie dotyczył pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego zdobędą wiedzę objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej). Ponadto, pielęgniarki i położne przed wykonaniem czynności zawodowych określonych w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej będą musiały dokonać osobistego badania fizykalnego pacjenta. Natomiast pielęgniarki i położne będą mogły - bez dokonania osobistego badania pacjenta - wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako

12 AKTUALNOŚCI kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli będzie to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim jednak przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Samo upoważnienie lub oświadczenie będzie odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołączone do tej dokumentacji. Ponadto informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia będą zamieszczane w dokumentacji medycznej pacjenta, a informacja o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołączona do tej dokumentacji. Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 15a ust. 8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi w drodze rozporządzenia: 1. Wykaz: - substancji czynnych zawartych w lekach, - środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, - wyrobów medycznych. 2. Wykaz badań diagnostycznych, 3. Sposób i tryb wystawiania recept, 4. Wzór recepty, 5. Sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania, 6. Sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji - biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków, konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, w szczególności w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. W konsekwencji zmian dokonanych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodawca wprowadził nowe regulacje w zakresie kręgu osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych. Zgodnie z art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) do osób uprawnionych zostały włączone pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarki i położne wykonujące zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zawierał umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych o pielęgniarki i położne jest wynikiem przyznania pielęgniarkom i położnym uprawnień do ordynowania leków i wyrobów medycznych, jak wynika to z nowego przepisu art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Ponadto, włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych powoduje również, że osoby te będą musiały zastosować się do przepisów dotyczących praktyk zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy. Należy jednak pamiętać, że pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z uprawnień dotyczących wystawiania recept na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawania zleceń i recept na wyroby medyczne oraz skierowań na badania diagnostyczne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r., ponieważ w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 11 września 2014 r. do dnia 1 stycznia 2016 r. powinny zostać przeprowadzone odpowiednie kursy specjalistyczne, przygotowujące pielęgniarki i położne do korzystania z nowych uprawnień. /-/ Z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA WAŻNE PODSEKRETARZ STANU Aleksander Sopliński PRZYPOMINAMY o obowiązku zgłaszania do biura OIPIP w Rzeszowie KONTYNUACJI obowiązkowego ubezpieczenia OC dla osób wykonujących indywidualną/grupową praktykę pielęgniarki/położnej

13 AKTUALNOŚCI OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY z siedzibą w Warszawie ul. Podwale 11, Warszawa, tel. (22) , , fax (22) ZK-1804/VII/2014 Warszawa, 26 listopada 2014 r. Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wnosimy o pilne podjęcie działań w n/w kwestiach oraz o spotkanie w celu uzyskania wyjaśnień. Ustawą z dnia r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1136) została dokonana nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Intencją ustawodawcy - promowaną przez Ministra Zdrowia - było rozszerzenie uprawnień pielęgniarek i położnych m. in. o prawo wystawiania recept na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recept i zleceń na określone wyroby medyczne oraz skierowań na określone badania diagnostyczne, przy czym uprawnienia te mają wejść w życie do praktycznego stosowania od 1 stycznia 2016 r. Założenia tej ustawy nie były konsultowane z naszą grupą zawodową, a przepisy zostały wprowadzone szybko, w naszej ocenie niestarannie, bez zapewnienia finansowania konieczności dokształcania oraz bez zabezpieczenia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które nabędą prawo do realizacji w/w nowych zadań. Nasz zarzut podstawowy to wprowadzanie różnicowania grupy zawodowej. Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 1. i położnictwo, mają mieć prawo ordynować leki i samodzielnie wypisywać recepty na lekarstwa o określonym składzie, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (specyfikacja tych substancji i środków ma się pojawić dopiero w przyszłości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, którego pomimo wejścia w życie ustawy brak). Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo mają mieć również prawo wypisywać recepty i zlecenia na: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określone wyroby medyczne pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w danym zakresie. Ustawa zastrzega, że zlecanie leków i badań powinno być poprzedzone uprzednim osobistym badaniem fizykalnym pacjenta (chyba, że chodzi o kontynuację leczenia). 2. Wprowadzone zmiany przewidują także, że pielęgniarki i położne, które posiadają dyplom co najmniej pierwszego stopnia, będą mogły - na zlecenie lekarza - wystawiać recepty na określone leki. Z możliwości tej będą analogicznie jak wyżej wyłączone lekarstwa zawierające w swym składzie substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (rozporządzenia wykonawczego brak). Ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć również uprawnienie do wypisywania recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Również ta grupa pielęgniarek i położnych ma mieć prawo do wydawania skieowań na określone badania diagnostyczne. Ustawodawca zakłada, że docelowo w/w nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych zostaną uwzględnione w programach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych. Na to jednak potrzeba czasu i nie jest to możliwe do wprowadzenia do r. Pozostałe osoby już wykonujące zawód zostały ustawą w zasadzie zobowiązane (rynek pracy i pracodawcy będą naciskać na nabycie przez pielęgniarki i położne właściwych uprawnień) do podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie właściwych kursów specjalistycznych. Powstają zatem podstawowe pytania: - Jaki będzie zakres rzeczowy tych kursów specjalistycznych? - Jaki będzie wymiar czasowy tych kursów specjalistycznych? - Czy kursy będą składały się z części teoretycznej i praktycznej? - Czy pielęgniarki i położne z kilkuletnim stażem pracy w zawodzie będą musiały odbyć kurs specjalistyczny w pełnym wymiarze?

14 AKTUALNOŚCI - Kto będzie organizował te kursy i jaki dokument będzie potwierdzał ukończenie tego kursu, który będzie potem honorowany przez pracodawcę, a także i przez NFZ? - Czy zakres kursu będzie przewidywał naukę w zakresie rozróżniania wysokości refundacji przez NFZ? - Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie wyjaśnia tych kwestii, a skierowało do ustawodawcy wniosek o dokonanie nowelizacji naszej ustawy zawodowej? - Jak można rozpoczynać kursy specjalistyczne skoro nadal nie ma przepisów wykonawczych do w/w nowelizacji ustawy? W jaki sposób ustawodawca zabezpiecza pielęgniarki i położne przed nieuprawnionymi działaniami pracodawców którzy będą uzależniać dalsze zatrudnienie lub przedłużanie umów od ukończenia w/w kursów specjalistycznych? Czy nieodbycie w/w kursu specjalistycznego może być powodem zwolnienia naszych Koleżanek z pracy? W jaki sposób Minister Zdrowa zapewnił sfinansowanie kosztów odbycia w/w kursów specjalistycznych? W ustawie nic na ten temat nie zostało określone. OZZPiP nie sądzi również, że koszty te zostaną dobrowolnie pokryte przez pracodawców, bo ci i tak cały czas zgłaszają trudną sytuację finansową. Skoro pracodawcy nie mają obowiązku kierować pielęgniarek i położnych na w/w kursy specjalistyczne, bo takie skierowanie wiąże się z wliczeniem okresu odbywania kursu do czasu pracy oraz koniecznością pokrycia jego kosztów to na pewno tego nie będą robić. Nie ma również żadnych sygnałów płynących od naszego samorządu zawodowego, że kursy te zostaną sfinansowane przez samorząd. W tych warunkach okaże się, że koszt tych kursów będzie musiała pokryć z własnych środków pielęgniarka i położna, a w dodatku będzie musiała poświęcić na ten kurs własny czas wolny, kosztem rodziny. OZZPiP nie akceptuje takiego stanu rzeczy i wnosi do Ministra Zdrowia o rozwiązanie tej kwestii na szczeblu centralnym (łącznie z zapewnieniem finansowania) tak aby nie obciążać tymi kosztami pielęgniarek i położnych. Uważam również, że w Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na stopień wykształcenia każda pielęgniarka i położna posiada prawo wykonywania zawodu. Zatem już samo rozróżnienie, że pielęgniarka i położna z tytułem magistra może samodzielnie, a z tytułem licencjata na zlecenie lekarza wystawić receptę na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest już przejawem dyskryminacji. Odbycie w/w kursu specjalistycznego powinno uprawniać do jednakowych czynności wszystkie pielęgniarki i położne, które mają prawo wykonywania zawodu bez rozróżnienia na stopień wykształcenia. OZZPiP podnosi, że w/w zapisy mają za podstawowe zadanie jedynie ułatwić pracę lekarzom, natomiast dla grupy pielęgniarek i położnych doprowadzą jedynie do nałożenia kolejnych obowiązków zawodowych, bez mechanizmów poprawy ich sytuacji finansowej. Dlaczego Minister Zdrowia jako projektodawca ustawy nie zagwarantował mechanizmu podniesienia wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych dodatkowych czynności? Pielęgniarki i położne w oparciu o zaproponowane zapisy pomimo nabycia dodatkowych kwalifikacji, umiejętności, wiedzy, ale zarazem i przejęcia części odpowiedzialności będą w rzeczywistości sekretarkami" lekarzy. Nie akceptujemy i nie zgadzamy się na takie umiejscowienie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Postępowanie Rządu RP i Ministra Zdrowia jest nieuczciwe. Wieloletnie problemy służby zdrowia próbuje się ponownie łatać zwiększeniem obowiązków naszej grupy zawodowej. Działanie jest nieuczciwe, ponieważ: - nie przewiduje mechanizmów pokrycia kosztów przymusowego kształcenia, - nie przewiduje mechanizmów uzyskania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, pomimo nałożenia nowych obowiązków, - nadal odmawia wprowadzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do systemu zamawiania przez NFZ świadczeń medycznych, - dyskryminuje i różnicuje wewnętrznie grupę zawodową. Oczekujemy spotkania z Ministrem Zdrowia celem omówienia wszystkich zgłoszonych problemów i przedstawienia propozycji ich rozwiązania praktycznego. Jeżeli nic w tej sprawie nie będzie się nadal działo, to zapis o wejściu w życie tych nowych uprawnień, czy też obowiązków od r. będzie nierealny do realizacji. Z poważaniem Przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZPiP Lucyna Dargiewicz

15 OPINIE PRAWNE Rzeszów, 2 grudnia 2014 r. OPINIA PRAWNA na temat wymogów formalnych dla wykonywania czynności związanych z wykonaniem nakłucia portu dożylnego I. WSTĘP: Do Kancelarii zwrócono się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie warunki formalne muszą zostać spełnione, aby pielęgniarka albo położna mogła wykonywać nakłucia portu dożylnego i prowadzenia wlewu dożylnego, żywienia pozajelitowego, innych płynów infuzyjnych (bez podawania cytostatyków). Czy pielęgniarka albo położna wykonująca wskazane wyżej świadczenie powinna posiadać certyfikat potwierdzający jej kompetencje do wykonywania tych świadczeń? II. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz ze zm.) dalej jako ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1540) dalej jako rozporządzenie ws rodzaju świadczeń. III. ROZWAŻANIA: Powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują kwestii związanych ze świadczeniami opisanymi w pytaniu. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej określa zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki. Zgodnie z art. 4 ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia. Świadczenia do wykonywania których uprawniona jest pielęgniarka wykonywane są przede wszystkim poprzez...realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.... Tak więc co do zasady, podstawą do podania przez pie- leku, wykonania przez pielęgniarkę określonej lęgniarkę czynności jest udokumentowane zlecenie lekarskie. Ponadto należy zaznaczyć, że za zlecenie lekarskie odpowiedzialność ponosi lekarz. Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowe wykonanie zlecenia. Jednocześnie należy wskazać, że rozporządzenie w/s rodzaju świadczeń, określa, że pielęgniarka lub położna są uprawnione do podawania leków oraz kroplowego przetaczania dożylnego płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wg wymaganych standardów postępowania w stanach naglących, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego. Podstawa programowa na studiach pielęgniarskich nie zawiera kształcenia, które obejmowałoby naukę czynności zawartych w pytaniu, nawet w zakresie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego pielęgniarki kształcone są jedynie w zakresie pielęgnacji chorego z założonym portem, analogiczny zakres kształcenia dotyczy żywienia pozajelitowego. Dlatego konieczne jest, także z uwagi na obowiązek pielęgniarki do udzielania pomocy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, aby pielęgniarka po pierwsze dysponowała stosowną wiedzą i umiejętnościami, a także dokumentem poświadczającym ich posiadanie. IV. PODSUMOWANIE: Biorąc pod uwagę powyższe rozważania uzasadnione jest stanowisko, zgodnie z którym pielęgniarka lub położna powinna posiadać dokument potwierdzający kompetencje do wykonywania nakłucia portu dożylnego i prowadzenia wlewu dożylnego, żywienia pozajelitowego, innych płynów infuzyjnych (bez podawania cytostatyków)

16 OPINIE PRAWNE Rzeszów, 10 grudnia 2014 r. OPINIA PRAWNA w przedmiocie wykonywania przez pielęgniarki w ramach swoich obowiązków wpisów do karty zleceń lekarskich I. WSTĘP Do Kancelarii zwrócono się z wnioskiem o udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy pielęgniarki mogą zostać zobowiązane do dokonywania wpisów w kartę zleceń lekarskich. II. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. nr 174 poz ze zm.- dalej uzpip ); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm. - dalej rozporządzenie w/s dokumentacji medycznej ). III. ROZWAŻANIA Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawne, wskazuje się co następuje: Przepis art. 4 ust.1 uzpip stanowi, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Z art. 4 ust.1 uzpip nie wynika, by zakres czynności pielęgniarki obejmował dokonywanie wpisów w karcie zleceń lekarskich. W tym kontekście, przepis ten jedynie mówi o realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji - jako czynności stanowiącej wykonywanie zawodu pielęgniarki. W celu wyjaśnienia kwestii tego, czy w ramach ww. czynności mieści się dokonywanie wpisów w karcie zleceń lekarskich na podstawie polecenia lekarza, należy odwołać się do przepisów stosownych rozporządzeń. Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej wyraźnie określa, kto dokonuje wpisów w dokumentacji medycznej. Na podstawie 18 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej wpisy w karcie zleceń lekarskich są dokonywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, natomiast wpisy o wykonaniu zlecenia są dokonywane przez osobę wykonującą zlecenie. Do obowiązków pielęgniarki, zgodnie z 18 ust. 5 tego rozporządzenia należy dokonywanie wpisów w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane przez pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad pacjentem. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki. Pielęgniarka jest natomiast uprawniona do wykonania zlecenia lekarskiego, które jest zapisane w dokumentacji medycznej (art. 15 ust 1. uzpip). Zatem przejmowanie i wykonywanie innych zadań nienależących do kompetencji pielęgniarki jest sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu wynikającymi z obowiązujących przepisów. IV. PODSUMOWANIE Reasumując, w ramach wykonywania zawodu pielęgniarki nie mieszczą się czynności polegające na dokonywaniu wpisów a karcie zleceń lekarskich. Dokonywanie wpisów nie stanowi realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, ani dokumentowania wykonywanych ww. zleceń lekarskich. Do dokonywania wpisów w karcie zleceń lekarskich uprawniony jest wyłącznie lekarz

17 OPINIE PRAWNE Czy pielęgniarka dokonująca przetoczenia albuminy ludzkiej powinna ukończyć przeszkolenie? Uprzejmie informuję, iż pielęgniarka dokonująca przetoczenia albuminy ludzkiej powinna ukończyć przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem organizowane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r., poz. 332) przetoczenia krwi mogą dokonywać wyłącznie: 1) lekarz wykonujący zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 2) na zlecenie lekarza pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, pod warunkiem, że odbyła organizowane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych odpowiednie przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem. Z kolei zgodnie z art. 5 pkt 1 przedmiotowej ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o krwi bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć również osocze i inne składniki krwi. Jednocześnie należy wskazać, iż albumina ludzka jest składnikiem osocza krwi, więc mają do niej zastosowanie przepisy powyższej ustawy dotyczące krwi, w tym również art. 21 ust. 1 ustawy. Tym samym pielęgniarka dokonująca przetoczenia albuminy ludzkiej powinna ukończyć przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem organizowane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szczegółowy sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi, wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników będących przedmiotem szkolenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. Nr 38, poz. 363 ze zm.). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym. Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne leczenia krwią i jej składnikami. Część praktyczna szkolenia obejmuje natomiast w szczególności następujące umiejętności związane z przetaczaniem krwi i jej składników: 1. pobieranie próbek krwi przeznaczonych do badania grup krwi i prób zgodności krwi biorcy i dawcy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej; 2. postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki przeznaczone do przetoczenia; 3. identyfikację biorcy i kontrolę dokumentacji przed przetoczeniem krwi lub jej składników polegającą na porównaniu danych zawartych w wynikach badań krwi i próbie zgodności z danymi biorcy i z danymi na pojemniku z krwią lub jej składnikami; 4. dokonywanie zabiegu przetoczenia krwi i jej składników wykonywanego na zlecenie lekarza; 5. obserwację chorego w trakcie i po przetoczeniu. Powyższe szkolenie odbywa się na podstawie programu szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego opracowanego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. źródło:

18 OPINIE PRAWNE Czy pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego może zdejmować szwy? Ukończenie przez pielęgniarkę kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego nie skutkuje uzyskaniem przez nią kwalifikacji w zakresie zdejmowania szwów. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż celem kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego. W wyniku bowiem realizacji programu kształcenia ww. kursu pielęgniarka powinna: - scharakteryzować organizację i wyposażenie bloku operacyjnego, - zapobiegać zakażeniom, - stosować zasady aseptyki, - przygotować salę, instrumentarium, bieliznę oraz materiał opatrunkowy do zabiegów operacyjnych, - przygotować do zabiegu operacyjnego i obsługiwać aparaturę medyczną, - zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi przebywającemu na bloku operacyjnym, - łagodzić stres pacjenta związany z faktem oczekiwania na zabieg operacyjny, - instrumentować do zabiegów operacyjnych, - scharakteryzować istotę schorzenia, badania diagnostyczne, wskazania do zabiegu, techniki operacyjne, przebieg zabiegu operacyjnego i jego powikłania, - omówić zasady postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym, - omówić zasady dezynfekcji, mycia i pakowania instrumentarium chirurgicznego, - - scharakteryzować metody sterylizacji, kontrolować skuteczność procesu sterylizacji, - omówić zasady postępowania z bielizną operacyjną, - omówić zasady postępowania z odpadami medycznymi, - prowadzić dokumentację medyczną (protokół pielęgniarki operacyjnej, księga wykonanych zabiegów operacyjnych, skierowania na badania diagnostyczne itd.), - zabezpieczyć materiał pobrany do badań diagnostycznych (histopatologicznego, bakteriologicznego itd.), - korzystać z opracowanych standardów postępowania pielęgniarki, położnej operacyjnej, - nadzorować utrzymanie higieny w obrębie bloku operacyjnego, - przestrzegać zasad BHP. Nie obejmuje to więc umiejętności w zakresie zdejmowania szwów. źródło: PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacje o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacje o zniszczeniu prawa wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę. Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 11 ust. 2 pkt. 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, który prowadzony jest w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu OIPIP w Rzeszowie. AKTUALIZACJI DANYCH MOŻEMY DOKONAĆ: OSOBIŚCIE - w dziale prawa wykonywania zawodu - pok. 18 lub PISEMNIE na adres biura: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Rymanowska 3, Rzeszów. INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrzone tylko wtedy kiedy dane zawarte we wniosku o dofinansowanie będą zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane. AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE JEST WARUNKIEM ROZPATRZENIA WNIOSKU PROSIMY AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W REJESTRZE

19 OPINIE PRAWNE Czy wykonywanie zawodu perfuzjonisty przez pielęgniarkę jest również wykonywaniem zawodu pielęgniarki wg ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej? W ramach wykonywania zawodu, perfuzjonista przygotowuje aparaturę i przeprowadza krążenie pozaustrojowe oraz wspomaganie krążenia, w ramach ścisłej współpracy z zespołem prowadzącym zabieg kardiochirurgiczny, hemofiltrację, mikrofiktrację oraz kontrolę pacjenta w okresie pooperacyjnym. Szczegółowy zakres zadań perfuzjonisty jest następujący: 1. przygotowywanie aparatu do krążenia pozaustrojowego: aparatu płuco-serce, aparatu do oziębiania i grzania chorego, miksera bądź przepływomierza gazów medycznych; 2. przygotowywanie jednorazowego sprzętu: oxygeneratora, drenów, łączników, kaniuli, zestawu do hemofiltracji itp; 3. przygotowywanie aparatury i sprzętu służącego do perfuzji oraz montaż i demontaż zestawu do krążenia pozaustrojowego: aseptyczne złożenie zestawu, wypełnianie i odpowietrzanie, zerowanie i kalibracja; 4. przygotowywanie potrzebnych w czasie perfuzji leków i płynów ustrojowych; 5. współdziałanie z lekarzem anestezjologiem w zakresie oceny stanu chorego; 6. przeprowadzanie krążenia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi standardami praktyki w tym zakresie; 7. utrzymywanie ścisłej współpracy przed, podczas i po zabiegu z zespołem medycznym w zakresie prowadzenia krążenia pozaustrojowego; 8. obsługiwanie skomplikowanej aparatury medycznej (do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, biopompy, ECMO, sztuczne komory, aparat Cllecaver i inne); 9. dokonywanie ciągłej oceny stanu pacjenta w trakcie operacji i po zabiegu; 10. dokonywanie ciągłej obserwacji funkcjonowania aparatury; 11. przygotowywanie i podawanie leków oraz krwi zgodnie z zasadami jej przetaczania; 12. bieżące dokumentowanie każdej czynności wykonywanej w trakcie oraz po przeprowadzonym krążeniu pozaustrojowym; 13. dbałość o zapewnienie sprawności sprzętu i aparatury. Dodatkowe zadania perfuzjonisty obejmują: 1. udział w prowadzeniu krążenia pozaustrojowego i oddychania u dorosłych i dzieci; 2. prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji aparatury medycznej służącej do perfuzji. Natomiast zadania pielęgniarki zostały określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.) - dalej u.z.p.p. W myśl art. 4 ust. 1 u.z.p.p., wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Stosownie do art. 4 ust. 2 u.z.p.p., za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: 1. nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych; 2. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa; 3. kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 4. zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 5. zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

20 OPINIE PRAWNE 6. zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; 7. pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; 8. pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności; 9. zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; 10. zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457); 11. sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 12. powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Wobec powyższego zasadne jest twierdzenie, że zakres obowiązków jako pielęgniarki pracującej na stanowisku perfuzjonisty, jest również wykonywaniem zawodu pielęgniarki wg ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.). źródło: Czy pielęgniarka z tytułem specjalisty w pielęgniarstwie ratunkowym może być kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego? W myśl przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.) do wykonywania medycznych czynności ratunkowych uprawnieni są wszyscy członkowie ratownictwa medycznego (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu). Zakres medycznych czynności ratunkowych, do wykonywania których uprawniona jest pielęgniarka, w zespole ratownictwa medycznego został określony w 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielonych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540). Należy nadmienić, iż zakres czynności do samodzielnego wykonania których uprawniona jest pielęgniarka systemu jest tożsamy z zakresem czynności, do wykonania których uprawniony jest ratownik medyczny. W związku z w/w aktami prawnymi wynika, iż pielęgniarki systemu mają identyczne uprawnienia do samodzielnego wykonania medycznych czynności ratunkowych jak ratownicy medyczni i mogą pełnić funkcje w zespołach ratownictwa medycznego. Pielęgniarka z tytułem specjalisty w pielęgniarstwie ratunkowym może być kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego. źródło:

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w prawie

Informacja o zmianach w prawie Radom, dnia 2 listopada 2015 roku Informacja o zmianach w prawie Rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i poŀożnych Minister Zdrowia podpisaŀ rozporządzenie umożliwiające realizację nowych

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1029 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13

Spis treści. Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13 Spis treści Wystawienie recept 5 Skierowania na badania 6 KONSEKWENCJE ZMIAN 9 KOMENTARZ EKSPERTA 13 Pielęgniarki wypiszą recepty Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. TRYB PILNY

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. TRYB PILNY TRYB PILNY Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Opinia prawna do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 261) I. Tezy

Bardziej szczegółowo

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r.

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r. Studia pomostowe współfinansowane z EFS i ich rola w procesie doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia Beata Cholewka Warszawa, 29

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Poznań 21.11.2014 Wczoraj: LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE UBIEGŁEGO STULECIA CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1029)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1029) Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1029) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza modyfikacje przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym Opole, dnia 2 grudnia 2014 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1251 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNAIREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNAIREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP. REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNAIREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP. ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r.

Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Co nas czeka w 2015 roku? MediComp Leszek Zając, grudzień 2014 r. Rok 2015 rok zmian 2 2015 rok rewolucji Dużo zmian Rok 2015 rok zmian 3 Wejście w życie tzw. Pakietu kolejkowego Rok 2015 rok zmian 4 Wejście

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. Druk nr 645 A SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 maja 2001 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2217

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2217 Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2217 USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Podsumowanie Wiedza i postawy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec rozszerzenia uprawień

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Konkurs Ministerstwa Zdrowia Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. Druk nr 645 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Grupa OSB s. c. prowadzi kształcenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r.

Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-59-14 Druk nr 2504 Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r.

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. skierowany do: Kadry kierowniczej zakładów o pierwszeństwo w zatrudnieniu położnych zgodnie z ich kwalifikacjami zawartymi w art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Delegaci Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; ZASADY WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na (Art. 4. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU z dnia 10 marca 2015 r w sprawie: tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.XIV Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 15 marca 2010r. Poprawki do regulaminu: Uchwałą Nr 55/IV/2014 Okręgowej Rady WOIPiP

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015 WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W WAŁBRZYCHU VI KADENCJA - XI.2011-XI.2015 Nr uchwały Data Tytuł uchwały posiedzenia Nr 1/VI/2011 22.11.2011 w sprawie składu Prezydium ORPiP Nr 2/VI/2011

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Kolor czerwony - przepisy, które zostały wykreślone i których nie obejmuje druk sejmowy nr 110 Projekt,

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska 15.05.2017 Co należy rozumieć pod pojęciem e-zdrowie? - brak normatywnej definicji tego pojęcia Przez e-zdrowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Lp Nazwa ośrodka i adres 1. Medyczne Centrum 2. Medyczne Centrum 3. Medyczne Centrum 4. Medyczne Centrum Nazwa kursu, specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1435 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska L.Dz.. /2012 Warszawa, 9 marca 2012 r. Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Całokształt zagadnień kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują w szczególności: Ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Mgr Izabela Kowalska. Mgr Izabela Kowalska

Mgr Izabela Kowalska. Mgr Izabela Kowalska Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Ustawodawstwo zawodowe położnej- wymogi europejskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający zastrzega, iż 1 godzina ćwiczeń lub wykładów wynosi 45 minut. Część 1 Przeprowadzenie 27 godzin wykładów na kursie Resuscytacja oddechowo-krążeniowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE

REGULAMIN PROJEKTU. NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY EDYCJA I. 1. Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki (3 godz.)

FORMULARZ OFERTOWY EDYCJA I. 1. Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki (3 godz.) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dane teleadresowe Wykonawcy, dnia Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ORD/KAT/07/2016 na przeprowadzenie zajęć teoretycznych, w ramach Projektu w ramach Projektu Nowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele Projektu

Postanowienia ogólne. Cele Projektu REGULAMIN REKRUTACJI na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu Z nami zdrowiej - kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca) Sygn. akt III ZS 2/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE I. FORMY PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Organizator podejmuje decyzję o organizacji określonego kursu w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r. WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU VII KADENCJA od XII.2015 r. NR UCHWAŁY DATA POSIEDZENIA TYTUŁ UCHWAŁY Nr 1/P/VII/2015 17.12.2015 w sprawie : przyznania pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, geriatrii, neurologii,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/VII/02/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu Działania Komisji ds. Kształcenia i doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 marca 2012r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE CZEŚĆ 1 1 Nazwisko DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 1. Rekrutacja: maj 2016 sierpień 2017 listopad 2016 grudzień 2017 (w okresie

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ Kandydat musi spełniać jedno z niżej wymienionych posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 595) I. Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 11 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 marca 2017r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W TARNOWIE

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W TARNOWIE WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W TARNOWIE Nazwisko i imię:... Nr PESEL:... Numer prawa wykonywania zawodu:..., data... Podpis... W celu dokonania odpowiedniego wpisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/VII/16 z dnia 13.12.2016r. w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych admin@nipip.pl SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi.

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2011 Projekt z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo