SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH"

Transkrypt

1 SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH Rok założenia 1982 PRODUCENT

2 Spis treści Informacje ogólne... 3 Historia firmy... 3 Zastosowanie... 3 Atesty i Gwarancje... 3 Projektowanie i dobór... 4 Miejsce wbudowania wg normy PN-EN Obliczenia odpływu wód ze zlewni... 4 Zapytanie projektowe... 4 Listy referencyjne... 5 Katalog - Odwodnienia z rusztem... 6 Realizacje... 7 o szerokości wewnętrznej 100mm... 8 o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 200mm o szerokości wewnętrznej 300mm Katalog - Studzienki wielofunkcyjne Studzienki o szerokości wewnętrznej 100mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 150mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 200mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm Katalog - Studnia do wpustu ulicznego Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm Technologia Odprowadzenie wody Zakresy technologiczne Montaż i wbudowanie Połączenie pod kątem Mocowanie rusztów bezpieczeństwo i eksploatacja Przykład oznaczenia korytek i rusztów Katalog - Odwodnienia szczelinowe monolityczne Realizacje o szerokości wewnętrznej 100mm o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 250mm Katalog - Odwodnienia szczelinowe monolityczne - wzmocnione o szerokości wewnętrznej 100mm o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 250mm Technologia Odprowadzenie wody Montaż i wbudowanie Połączenie pod kątem Katalog - Wpusty uliczne Realizacje Wpusty uliczne o wymiarach 400x600mm Ważniejsze obiekty z odwodnieniami AS

3 Informacje ogólne 3 Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie. HISTORIA FIRMY Firma AS PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS. W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości. ZASTOSOWANIE Elementy systemu AS są powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp. AS są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. System AS posiada wiele zalet, takich jak: bardzo dobra efektywność hydrauliczna, obniżenie kosztów uzbrojenia terenu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie walorów estetycznych. ATESTY I GWARANCJE Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 oraz normy PN-EN potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0786/01/2011. Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na systemy odwodnień AS udzielamy 5 lat gwarancji!!! DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr.... WU /... / 2013 ODWODNIENIA LINIOWE TYPU M 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: AS z kratką 2. Nazwa produktu - typ, klasa: Katalog AS poz. C AS-200 kl. D 400 kn wykonany z betonu cementowo polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym z kratką żeliwną sferoidalną zamocowaną do listwy wsporczej zakotwiczonej w korpusie korytka 3. Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacja techniczną: Odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 4. Producent: AS PPH Andrzej Sobiesiak Ul. Urbanistów 1, Piaseczno 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3 6. Właściwości użytkowe wyrobu objętego normą zharmonizowaną: PN-EN 1433:2005 +A1 : 2007 PN-EN :2005/A1 7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych CENTRUM BADAŃ BETONÓW CEBET Ul. Kupiecka 4, Warszawa Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr Właściwości użytkowe: Zharmonizowana Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe specyfikacja techniczna Norma PN-EN 1433 Wodoszczelność Bez przecieków Norma PN-EN 1433 Wytrzymałość i odkształcenia Kl. A15 kl. F ; 7.15; 7.16 Odporność na warunki Nasiąkliwość 6,5 i odporność Norma PN-EN 1433 atmosferyczne na sole rozmrarzające +R i załącznik B Odporność na substancje Norma PN-EN : 2005/A1 Odporność chemiczna ropopochodne 6.2.7; 6.2.2; 6.4.2; 8.1.1; 8.1.4; 9. Dokumenty uzupełniające: Karta Wyrobu Instrukcje Wbudowania Atest Higieniczny Informacja o substancjach niebezpiecznych objętych zał. XIV REACH 10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4 W imieniu producenta podpisał: Andrzej Sobiesiak Właściciel Piaseczno,... Podpis:... AS PPH ANDRZEJ ZYGMUNT SOBIESIAK, UL.URBANISTÓW 1, PIASECZNO

4 PROJEKTOWANIE I DOBÓR Informacje ogólne Profesjonalna kadra techniczna posiadająca uprawnienia budowlane i instalacyjne oraz trzydziestoletnią praktykę zawodową, zapewnia fachowe doradztwo i konsultacje przy projektowaniu i wykonawstwie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących naszych odwodnień, prosimy kontaktować się z naszym biurem. MIEJSCE WBUDOWANIA WG NORMY PN-EN 1433 Klasa Obciążenie kn Warunki eksploatacyjne A 15 Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. B 125 Drogi i obszary dla pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. C 250 Obszary przy krawężnikach maksimum 0,5 m w jezdnię i 0,2 m w głąb chodnika. D 400 Jezdnie dróg, obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. E 600 Powierzchnie poddane wysokim naciskom od kół pojazdów specjalistycznych i maszyn roboczych. F 900 Obszary podlegające szczególnie dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym np. pasy startowe samolotów. OBLICZENIA I DOBÓR ODWODNIEŃ Obliczenie ilości wody do odprowadzenia q = Q φ [dm 3 /s] gdzie: φ = 1/ n F jest współczynnikiem opóźnienia, F [m 2 ] - powierzchnia zlewni, n - współczynnik zależny od spadku i formy zlewni, Q = F s q max [dm 3 /s] - miarodajny przepływ obliczeniowy deszczu, S - współczynnik spływu, q max = A t -0,667 [dm 3 /ha s] - natężenie miarodajne opadu deszczu, A - wielkość zależna od średniego opadu rocznego i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego, t [min] - czas trwania deszczu. Obliczenia przepływu w korytku Q = F C Rh I [m 3 /s] gdzie: F [m 2 ] - powierzchnia przekroju korytka, C - współczynnik szorstkości, Rh = F/O [m] - promień hydrauliczny będący stosunkiem powierzchni przekroju korytka F (m 2 ) do obwodu zwilżonego O (m), I = h/l [%] spadek hydrauliczny będący stosunkiem różnicy poziomu zwierciadła wody na początku i na końcu odcinka kanału do jego długości. Wydajność odpływów Q = µ F 2gh gdzie: µ - współczynnik wydatku, F [m 2 ] powierzchnia przekroju, g [9,81 m/s 2 ] przyspieszenie ziemskie, h [m] różnica poziomów zwierciadła wody w korytku i poziomem wylotu. ZAPYTANIE PROJEKTOWE Efektywną długość odwodnienia można obliczyć wykorzystując straty ciśnienia na długości. W celu właściwego doboru odwodnień liniowych AS, istnieje możliwość wypełnienia pól w formularzu ZAPYTANIE PROJEKTOWE, które znajduje się w zakładce PROJEKTOWANIE na naszej stronie Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem lub o przesyłanie projektów i innych danych. 4

5 Informacje ogólne 5 LISTY REFERENCYJNE

6 Katalog - Odwodnienia z rusztem 6 ODWODNIENIA Z RUSZTEM ŻELIWNYM Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005 Deklaracja Właściwości Użytkowych Atest Higieniczny HK/B/0786/01/2011 Nr Katalogowy A - H 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp. 2. Materiał Beton polimerowo cementowy wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym klasy C60/75, stal gorącowalcowana ocynkowana ogniowo, żeliwo sferoidalne. 3. Wymiary wewnętrzne 100, 150, 200, 300 mm. 4. Klasa wytrzymałości B125 kn, C250 kn, D400 kn, E600 kn, F900 kn. 5. Zakresy technologiczne elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6% i 3,2%, elementy bez spadku wewnętrznego, łączenie elementów za pomocą kaskad (w celu uzyskania spadku), możliwość łączenia elementów pod kątem, studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające, korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody, oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy. 6. Zalety systemów odwodnień AS z rusztem: korpusy wykonane z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi o klasie wytrzymałości C60/75, zastosowanie w betonie włókna szklanego alkalioodpornego w celu polepszenia właściwości korytka na zginanie i udarność, odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ( R+ ) według normy PN-EN 1433, odporność chemiczna betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005, wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu posiadające znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe od listew żeliwnych i innych listew wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych, wykonanie rusztów z żeliwa sferoidalnego od klasy B125 kn do F 900 kn i przykręcanie ich na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości co zapewnia: element blokujący kratek, eliminację występowania luzów i klawiszowania, które w innych rozwiązaniach mocowań są przyczyną wielu uszkodzeń elementów systemów odwodnień, malowanie rusztów za pomocą farb lakierniczych i metodą kataforezy (KTL), która jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją stosowanych na rynku, łączenie elementów odwodnień na felc damski i męski umożliwiający wykonanie szczelnego połączenia za pomocą np. zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych, otwory do odprowadzenia wody z korpusów wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami, występowanie systemów bezspadkowych, ze spadkiem i z kaskadami w celu zwiększenia prędkości przepływu i wydłużenia ciągów odwodnień liniowych.

7 Katalog - Odwodnienia z rusztem 7 REALIZACJE Garaże podziemne AS-A100 Marynarska Business Park - Warszawa AS-100 i AS-B mb Droga Ekspresowa S8 Zawada AS mb Autostrada A2 Buk AS-150 Droga Krajowa nr 2 Mińsk Mazowiecki AS-ST szt. Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz AS ponad 700mb

8 Katalog - Odwodnienia z rusztem 8 POZYCJA A AS-100 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm A.I. KORYTKA AS-100 A.I ze spadkiem 0,6% A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I A łączące nr 25.1 z AS-B A.I górny element studzienki / 475* A.I górny element studzienki / 475* A.I górny element studzienki / 475* Ruszty żeliwne A.I górny element studzienki / 475* kl.b kg A.I górny element studzienki / 475* kl.c kg A.I górny element studzienki / 475* kl.d kg A.I dekiel z odpływem nr kl.e kg A.I dekiel z odpływem nr kl.f 900-6,2 kg A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

9 Katalog - Odwodnienia z rusztem 9 POZYCJA A AS-B100 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm A.II. KORYTKA AS-B100 Ruszty żeliwne A.II bez spadku kl.b kg A.II A łączące nr 1.1 z AS-A kl.c kg A.II górny element studzienki / 475* kl.d kg A.II.4. - dekiel z odpływem nr kl.e kg A.II.5. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A100 A.III. KORYTKA AS-A100 A.III bez spadku A.III bez spadku A.III bez spadku A.III górny element studzienki / 475* Ruszty żeliwne A.III górny element studzienki / 475* kl.b kg A.III górny element studzienki / 475* kl.c kg A.III.7. - dekiel z odpływem nr kl.d kg A.III.8. - dekiel z odpływem nr kl.e kg A.III.9. - dekiel z odpływem nr A.III dekiel ślepy nr A.III dekiel ślepy nr A.III dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki A.V. ELEMENTY STUDZIENKI A.V.1. A przelotowy bez odpływu A.V.2. A przelotowy z odpływem z boku A.V.3. A przelotowy z odpływem czołowym A.V.4. B z dnem; bez odpływu A.V.5. B z dnem; z odpływem z boku A.V.6. B z dnem; z odpływem czołowym A.V.7. - łapacz zanieczyszczeń

10 Katalog - Odwodnienia z rusztem 10 POZYCJA B AS-150 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm B.I. KORYTKA AS-150 B.I bez spadku B.I bez spadku B.I bez spadku B.I bez spadku B.I A łączące nr z nr B.I A łączące nr 1.1 z nr B.I A łączące nr 10.1 z nr B.I górny element studzienki / 713* Ruszty żeliwne B.I górny element studzienki / 713* kl.c kg B.I górny element studzienki / 713* kl.d kg B.I górny element studzienki / 713* kl.e kg B.I dekiel z odpływem nr kl.f kg B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A150 B.II. KORYTKA AS-A150 Ruszty żeliwne B.II bez spadku kl.c kg B.II górny element studzienki / 713* kl.d kg B.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg B.II.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki

11 Katalog - Odwodnienia z rusztem 11 POZYCJA BT AS-150T KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm BT.I. KORYTKA AS-150T Ruszty żeliwne BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I A łączące nr z nr BT.I A łączące nr 1.1 z nr BT.I A łączące nr 10.1 z nr BT.I górny element studzienki / 713* BT.I górny element studzienki / 713* kl.c kg BT.I górny element studzienki / 713* kl.d kg BT.I górny element studzienki / 713* BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A150T BT.II. B.III. KORYTKA AS-A150T ELEMENTY STUDZIENKI B.III.1. A przelotowy bez odpływu B.III.2. A przelotowy z odpływem z boku B.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym B.III.4. B z dnem; bez odpływu B.III.5. B z dnem; z odpływem z boku B.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym B.III.7. - łapacz zanieczyszczeń Ruszty żeliwne BT.II bez spadku BT.II górny element studzienki / 713* kl.c kg BT.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.d kg BT.II.4. - dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

12 Katalog - Odwodnienia z rusztem 12 POZYCJA C AS-200 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm C.I. KORYTKA AS-200 C.I bez spadku C.I bez spadku C.I bez spadku C.I bez spadku C.I A łączące nr z nr C.I A łączące nr 1.1 z nr C.I A łączące nr 10.1 z nr Ruszty żeliwne C.I górny element studzienki / 950* kl.c kg C.I górny element studzienki / 950* kl.d kg C.I górny element studzienki / 950* kl.e kg C.I górny element studzienki / 950* kl.f kg C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki C.IV. ELEMENTY STUDZIENKI C.IV.1. A przelotowy bez odpływu C.IV.2. A przelotowy z odpływem z boku C.IV.3. A przelotowy z odpływem czołowym C.IV.4. B z dnem; bez odpływu C.IV.5. B z dnem; z odpływem z boku C.IV.6. B z dnem; z odpływem czołowym C.IV.7. - łapacz zanieczyszczeń

13 Katalog - Odwodnienia z rusztem 13 POZYCJA C AS-200 ze spadkiem KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm C.II. KORYTKA AS-200 ze spadkiem Ruszty żeliwne C.II korytka ze spadkiem 3,2% C.II korytko bez spadku C.II korytko bez spadku C.II korytko bez spadku C.II górny element studzienki / 950* C.II górny element studzienki / 950* C.II górny element studzienki / 950* kl.c kg C.II górny element studzienki / 950* kl.d kg C.II.9. - dekiel z odpływem nr kl.e kg C.II dekiel z odpływem nr kl.f kg C.II dekiel z odpływem nr C.II dekiel z odpływem nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A200 C.III. KORYTKA AS-A200 Ruszty żeliwne C.III bez spadku kl.c kg C.III górny element studzienki / 950* kl.d kg C.III.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg C.III.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki

14 Katalog - Odwodnienia z rusztem 14 POZYCJA D AS-300 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm h= 585, 525, 465, 405, , 425, 365, 305, 245 D.I. KORYTKA AS-300 D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I A łączące nr z nr D.I A łączące nr z nr D.I A łączące nr 1.1 z nr D.I A łączące nr 10.1 z nr D.I górny element studzienki / 1425* Ruszty żeliwne D.I górny element studzienki / 1425* kl.c kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.d kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.e kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.f kg D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

15 Katalog - Odwodnienia z rusztem 15 POZYCJA D AS-A300 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm D.II. KORYTKA AS-A300 Ruszty żeliwne D.II bez spadku kl.c kg D.II górny element studzienki / 1425* kl.d kg D.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg D.II.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki D.III. ELEMENTY STUDZIENKI D.III.1. A przelotowy bez odpływu D.III.2. A przelotowy z odpływem z boku D.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym D.III.4. B z dnem; bez odpływu D.III.5. B z dnem; z odpływem z boku D.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym D.III.7. - łapacz zanieczyszczeń

16 Katalog - Studzienki wielofunkcyjne 16 POZYCJA G.I AS-ST100 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm G.I. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.I górny element studzienki kl.b kg 40.0 kl.c kg kl.d kg G.I element rewizyjny z dnem kl.e kg kl.f kg G.I. ELEMENTY STUDZIENKI G.I.3. A przelotowy bez odpływu G.I.4. A przelotowy z odpływem z boku G.I.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.I.6. B z dnem; bez odpływu G.I.7. B z dnem; z odpływem z boku G.I.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.I.9. - łapacz zanieczyszczeń POZYCJA G.II AS-ST150 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm G.II. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne kl.c kg G.II górny element studzienki kl.d kg kl.e kg G.II element rewizyjny z dnem kl.f kg G.II. ELEMENTY STUDZIENKI G.II.3. A przelotowy bez odpływu G.II.4. A przelotowy z odpływem z boku G.II.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.II.6. B z dnem; bez odpływu G.II.7. B z dnem; z odpływem z boku G.II.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.II.9. - łapacz zanieczyszczeń

17 Katalog - Studzienki wielofunkcyjne 17 POZYCJA G.III AS-ST200 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm G.III. G.III. ELEMENTY STUDZIENKI G.III.3. A przelotowy bez odpływu G.III.4. A przelotowy z odpływem z boku G.III.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.III.6. B z dnem; bez odpływu G.III.7. B z dnem; z odpływem z boku G.III.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.III.9. - łapacz zanieczyszczeń POZYCJA G.IV AS-ST300 Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.III górny element studzienki kl. C kg 74.4 kl. D kg G.III element rewizyjny z dnem kl. E kg 77.2 kl. F kg STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm G.IV. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.IV górny element studzienki kl. C kg kl. D kg G.IV element rewizyjny z dnem kl. E kg kl. F kg G.IV. ELEMENTY STUDZIENKI G.IV.3. A przelotowy bez odpływu G.IV.4. A przelotowy z odpływem z boku G.IV.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.IV.6. B z dnem; bez odpływu G.IV.7. B z dnem; z odpływem z boku G.IV.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.IV.9. - łapacz zanieczyszczeń

18 Katalog - Studnie do wpustów ulicznych 18 POZYCJA H AS-ST300WU STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm H.I. Studnie do wpustów ulicznych Klasa wytrzymałości H.I.1. C pierścień przejściowy pełny (pod wpust) H.I.2. D pierścień przejściowy 3/4 (pod wpust) kl. E 600 kn H.I.3. E pierścień wzmacniający H.I. ELEMENTY STUDZIENKI H.I.4. A przelotowy bez odpływu H.I.5. A przelotowy z odpływem z boku H.I.6. A przelotowy z odpływem czołowym H.I.7. B z dnem; bez odpływu H.I.8. B z dnem; z odpływem z boku H.I.9. B z dnem; z odpływem czołowym H.I łapacz zanieczyszczeń

19 680 mm ODPROWADZENIE WODY Z CIĄGÓW ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS Odprowadzenie bezpośrednio - bez studzienek odpływowych 19 Technologia Górny element studzienki czołowe przy pomocy dekla z króćcem odpływowym, boczne, za pomocą otworu z kielichem z uszczelką, denne, przy pomocy otworu z kielichem z uszczelką w dnie koryta. (rys. nr 5) F Otwory odpływowe o średnicach ø110, ø160, ø200, ø250, ø315 Przy pomocy studzienek odpływowych lub odpływowo - osadnikowych. Element przelotowy 320; 440 mm Łapacz Studzienka w systemie AS składa się z: górnego z rusztem, z prostokątnym otworem w dnie, elementów pośrednich przelotowych A, B z dnem. (rys. nr 1; 2; 3; 4) Elementy studni łączone są na felc Otwory odpływowe z kielichem z uszczelką o średnicach ø110, ø160, ø200, ø250, ø315 Zaleca się posadowienie osadnika poniżej strefy przemarzania gruntu. Studzienki odpływowe i odpływowo osadnikowe mogą być wyposażone w łapacze zanieczyszczeń. Łapacze wykonane są z blachy ocynkowanej. W ściankach i dnie znajdują się otwory do odsączania wody. Łapacz w systemie AS jest tak skonstruowany, że przy całkowitym wypełnieniu nie blokuje odpływu wody, jednak wówczas nie przechwytuje zanieczyszczeń. Element z dnem 330; 450 mm F rys. 1 studzienka odpływowa rys. 2 studzienka osadnikowo-odpływowa rys. 3 studzienka odpływowa rys. 4 studzienka osadnikowo-odpływowa górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem rys. 5 osadnik osadnik dekiel z odpływem odpływ w dnie lub w bocznej ścianie koryta

20 20 Technologia ZAKRESY TECHNOLOGICZNE AS mm bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku B AS-100 AS 100 ze spadkiem 0,6% A B AS-100 ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% B AS-100, AS-B100, AS-A100 AS 100 (ze spadkiem 0,6%) AS B100, h=155mm AS A100, h=100mm AS A100, h=80mm AS A100, h=60mm A A A AS-150, AS-150T, AS-200, AS A A A A B AS-200, AS-200 ze spadkiem bez spadku bez spadku bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% A A

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH PRODUCENT. Rok założenia 1982

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH PRODUCENT. Rok założenia 1982 SYSTEMY Rok założenia 1982 ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH PRODUCENT Informacje ogólne 2 Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki

Bardziej szczegółowo

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900 korytko specjalne do montażu krzyżowego Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03 ProSale ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE 2013 EDYCJA 2012_03 PE-HD - POLIETYLEN WYSOKIEJ GĘSTOŚCI ZALETY SYSTEMU:» PŁYNNOŚĆ GŁADKA I NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA UŁATWIA PRZEPŁYW WODY I NIE POZWALA

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

ACO Profiline. Liniowy system odwodnień tarasowych. ACO Profiline. Katalog Produktów

ACO Profiline. Liniowy system odwodnień tarasowych. ACO Profiline. Katalog Produktów ACO Profiline Katalog Produktów Liniowy system odwodnień tarasowych ACO Profiline ACO Profiline Schemat systemu 4 Szerokość w świetle 4 Główne elementy systemu 4 Zalety systemu 4 Typowe zastosowania 5

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

ACO Żeliwo. Wpusty podłogowe. Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA

ACO Żeliwo. Wpusty podłogowe. Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA ACO Żeliwo Wpusty podłogowe Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA ACO WAL-SELECTA Zabezpieczenie przed pożarem Dźwiękochłoność Wytrzymałość na temperaturę powyżej 1000 C Klasa materiałowa A1 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

AQUADREN SYSTEM ODWODNIEŃ LINIOWYCH

AQUADREN SYSTEM ODWODNIEŃ LINIOWYCH SYSTEM ODWODNIEŃ LINIOWYCH AQUADREN firmy MARBET WIL to proekologiczny system odwodnień liniowych przeznaczony do wykonywania instalacji odwadniających w budownictwie drogowym. Elementy systemu są wykonane

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O 4.1 W 83 Komfort SLR NW 100 klasa obciążenia D i F Zabudowa w nawierzchni brukowej Zabudowa w nawierzchni asfaltowej Zabudowa w nawierzchni betonowej klasa D Komfort SLR NW 100 Z krawędzią (7 mm) i rusztem

Bardziej szczegółowo

Z-100, Z-150. Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni

Z-100, Z-150. Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni Z-100, Z-150 Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni Spis treści 04 Systemy nakładek szczelinowych ANRIN Materiał / budowa / właściwości 06 Zastosowania Przegląd klas obciążeń 08 Korytko

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODWODNIEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ ASVOX

SYSTEMY ODWODNIEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ ASVOX SYSTMY OWONIŃ Z STLI NIRZWNJ SVOX SYSTMY OWONIŃ Z STLI NIRZWNJ SVOX Systemy odwodnienia wykonane ze stali nierdzewnej pod marką SVOX stworzone w laboratoriach Mufle są w całości wykonane ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

ACO ACO WPUSTY ACO KANAŁY EURO ACO KANAŁY MODULAR DTR. Przygotował Sebastian Staniszewski Legionowo, 2012-07-13

ACO ACO WPUSTY ACO KANAŁY EURO ACO KANAŁY MODULAR DTR. Przygotował Sebastian Staniszewski Legionowo, 2012-07-13 ACO ACO WPUSTY ACO KANAŁY EURO ACO KANAŁY MODULAR DTR Przygotował Sebastian Staniszewski 1 strona 1. PRZEZNACZENIE ACO Wpusty oraz Kanały ze stali nierdzewnej przeznaczone są do odwadniania powierzchni

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA STACJACH PALIW

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA STACJACH PALIW TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA STACJACH PALIW WYDANIE 01.04.2013 PL TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU Stacja paliw BP, Wysogotowo NOWOCZESNE I FUNKCJONALNE STACJE WYMAGAJĄ

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 6.1.1 /13

Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 6.1.1 /13 Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 6.1.1 /13 2.Nazwa wyrobu budowlanego: wpusty ściekowe uliczne kołnierzowe klasy D 400, korpus z kołnierzem pełnym lub ażurowym H 115 mm lub 150 mm zabudowy na terenach przyporządkowanych

Bardziej szczegółowo

KARTY KATALOGOWE. Włazy i wpusty

KARTY KATALOGOWE. Włazy i wpusty KARTY KATALOGOWE Włazy i wpusty Spis produktów WŁAZY Nazwa produktu Indeks Indeks SAP Strona Studzienki Basic 315 Pokrywa żeliwna A15/315 do rury karbowanej - 2 śruby 3164144725 3022171 3 Właz żeliwny

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie. Charakterystyka rozwiązania

Odwodnienie. Charakterystyka rozwiązania Charakterystyka rozwiązania Korytka wykonane z polimerobetonu. Korytka charakteryzują się pełną odpornością na cykle zamarzania i odmarzania (dzięki nasiąkliwości materiału bliskiej zeru), a także odpornością

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 ODWODNIENIA I ROZSĄCZANIE

CENNIK 2012 ODWODNIENIA I ROZSĄCZANIE Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 0 ODWODNIENIA I ROZSĄCZANIE obowiązuje od 0.04.0 Yas Marina, abu dhabi SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO FASERFIX HICAP katedra, budapeszt SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

ACO Kanały Euro - przegląd systemu

ACO Kanały Euro - przegląd systemu CO Kanały Euro - przegląd systemu Charakterystyka co Kanały zaprojektowane zostały dla miejsc publicznych oraz komercyjnych, gdzie priorytetm są higiena, trwałość i zalety użytkowe. CO Kanały Euro spełniają,

Bardziej szczegółowo

BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS

BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS Aquabau BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS Wydanie 01.06.13PL 1 AQUAFIX zbiorniki retencyjne Zagadnienie Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Załącznik B 1. Okresy eksploatacji nawierzchni Przy projektowaniu nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G należy przyjąć 30 letni okres eksploatacji nowych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

LISTA CENOWA 2009 ważna od marca '09. Dom i Ogród ODWODNIENIA LINIOWE

LISTA CENOWA 2009 ważna od marca '09. Dom i Ogród ODWODNIENIA LINIOWE LISTA CENOWA 2009 ważna od marca '09 Dom i Ogród ODWODNIENIA LINIOWE Spis treści Strona MEAEASY 100 3 Korytko NW 100 z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym, akcesoria MEARIN 160 5 Korpus korytka NW 160, ruszty

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Proekologiczne systemy odwodnienia dróg na. Łukta 17-19.09.2008 r

Proekologiczne systemy odwodnienia dróg na. Łukta 17-19.09.2008 r Proekologiczne systemy odwodnienia dróg na przykładzie komór drenażowych SC Łukta 17-19.09.2008 r Zalane ulice i drogi Gdańsk 2007 Łódź 2007 Katastrofy drogowe Kraków w 2007 Szczecin 2007 Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

75 P/V 125 P/V 175 P/V 275 P

75 P/V 125 P/V 175 P/V 275 P ACO DRAIN Powerdrain Odwodnienia liniowe ACO DRAIN Powerdrain Wąskie, ciche i niezwykle efektywne ACO DRAIN Powerdrain Kanały odwadniające ze zintegrowaną wkładką wyciszającą V 75 P/V 125 P/V 175 P/V 275

Bardziej szczegółowo

FASERFIX SUPER KS FASERFIX SUPER

FASERFIX SUPER KS FASERFIX SUPER TIEFBAU GAL ABAU AQUABAU SPORTBAU FASERFIX SUPER KS FASERFIX SUPER DUŻA WYDAJNOŚĆ ODWADANIANIA, DUŻA STABILNOŚĆ. WYTRZYMAŁE NA DUŻE OBCIĄŻENIA. STOSOWANE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S system modułowy zasady działania TECEdrainpoint S: prosta alternatywa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 CIEK WODNY - GLADIO Ciek wodny trójkątny 50x50x20 cm Ciek wodny duży 60x50x15 cm ELEMENT ZLOKALIZOWANY POZA JEZDNIĄ LUB CHODNIKIEM SŁUŻĄCY DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay:

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Place - Najwyższe bezpieczeństwo - Łatwy dostęp do urządzeń - Bogactwo kolorów Ścieżki piesze - Antypoślizgowa Tereny rekreacyjne - Przyjemność użytkowania Boiska wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO WYDANIE 01.05.2012 PL TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU Dworzec, Berlin NOWOCZESNA I BEZPIECZNA KOLEJ WYMAGA NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ Dworzec,

Bardziej szczegółowo

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI rys. nr D/1 ORIENTACJA SKALA 1: 10 000 rys. nr D/2 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 rys. nr D/3 PROFIL PODŁUŻNY ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy Nr. 1. Wymiana i regulacja włazu kanałowego żeliwnego lub z wypełnieniem betonowym na włazy żeliwne lub betonowe klasy D 400 2szt.. 7) montaż

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

ACO Żeliwo. ACO Spin Wpusty parkingowe. Rozwiązania systemowe dla odwodnienia dachów i parkingów

ACO Żeliwo. ACO Spin Wpusty parkingowe. Rozwiązania systemowe dla odwodnienia dachów i parkingów ACO Żeliwo ACO Spin Wpusty parkingowe Rozwiązania systemowe dla odwodnienia dachów i parkingów Wpusty parkingowe Propozycje zabudowy Wprowadzenie do wpustów dachowych 6 Wydajność hydrauliczna 12 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE ZASTOSOWANIE Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko- i średniociśnieniowych instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 DANE TECHNICZNE 3.2 TRASA 3.3 NIWELETA 3.4 PRZEKROJE NORMALNE 3.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe. Cennik Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona

Odwodnienia liniowe. Cennik Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona Cennik Ważny od 1.02.2013 wersja rozszerzona Dlaczego kluczowe jest obecnie zrównoważone zarządzanie wodami powierzchniowymi? 40% ewapotranspiracja 30% ewapotranspiracja 10% spływanie 55% spływanie 25%

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW WPUSTY. www.att.eu

KATALOG PRODUKTÓW WPUSTY. www.att.eu KATALOG PROUKTÓ PUSTY Informacje ogólne szystkie wpusty irewizje standardowo wykonywane sąze stali nierdzewnejv2a (AISI304) lub V4A (AISI316). Typ wpustu uzależniony jest od klasy obciążenia, ilości odprowadzanej

Bardziej szczegółowo

Warunki gruntowe. Zbrojenie

Warunki gruntowe. Zbrojenie Plac budowy informacje ogólne Klasy obciążenia Warunki gruntowe Klasy obciążenia są określone w normie PN-EN 1433:2002*. Norma definiuje sześć grup instalacyjnych. Dla każdej grupy instalacyjnej określona

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe. Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. ACO Self Systemy odwodnień dla domu i ogrodu

Odwodnienia liniowe. Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. ACO Self Systemy odwodnień dla domu i ogrodu Odwodnienia liniowe Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. ACO Self Systemy odwodnień dla domu i ogrodu Funkcjonalne. Łatwe w montażu. Estetyczne. Nieprawidłowo odprowadzana deszczówka może spowodować

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja powietrza

Dystrybucja powietrza Dystrybucja powietrza 2 DYSTRYBUCJA POWIETRZA SPIS TREŚCI Niniejszy katalog ma na celu przedstawienie Państwu informacji na temat asortymentu produktów w zakresie kanałów i kształtek wentylacyjnych o przekroju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix Ferrofix Ferrofix, System Ferrofix, System...... W 46 W 49 W 50 W 5 Odpływy rynnowe / wanny podłogowe Ferrofix... Nasadki ze stali nierdzewnej... W 53 W 54 W 54 W 45 Wpusty podłogowe Ferrofix ze stali

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Kompetencja pod każdym względem

Kompetencja pod każdym względem Budynek Lombardia, Mediolan, Włochy Kompetencja pod każdym względem Lista cenowa 2015 Obowiązuje od 1.07.2015r. PL «Technologia służy ludziom, ale tylko wtedy, gdy chroni również środowisko» Już od lat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ZADANIE 2, ETAP 2A Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z 45231300-8

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP NA WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ulicach: CISOWEJ, BRZOZOWEJ, GŁGOWEJ I KLONOWEJ - D19-D11-D14 II ETAP ZAMAWIAJĄCY : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI NAZWA OBIEKTU : BUDOWA ULIC : CISOWA, BRZOZOWA, GŁOGOWA,

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne do kanałów okrągłych

Tłumiki akustyczne do kanałów okrągłych Tłumiki akustyczne do kanałów okrągłych www.swegon.pl 47 48 www.swegon.pl SORDO Tłumiki akustyczne do kanałów okrągłych SORDO-A SORDO-C SORDO-B SORDO-P SORDO to nowy typoszereg tłumików akustycznych przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

INFO 1/2015. NOWOŚĆ Odwodnienia zewnętrzne Syfony podtynkowe uniwersalne Nowa deska sedesowa Softclose Deski sedesowe color.

INFO 1/2015. NOWOŚĆ Odwodnienia zewnętrzne Syfony podtynkowe uniwersalne Nowa deska sedesowa Softclose Deski sedesowe color. INFO 1/2015 www.alcaplast.pl Odwodnienia zewnętrzne Syfony podtynkowe uniwersalne Nowa deska sedesowa Softclose Deski sedesowe color Nowy syfon ODWODNIENIA ZEWNĘTRZNE Spółka Alcaplast prezentuje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo