SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH"

Transkrypt

1 SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH Rok założenia 1982 PRODUCENT

2 Spis treści Informacje ogólne... 3 Historia firmy... 3 Zastosowanie... 3 Atesty i Gwarancje... 3 Projektowanie i dobór... 4 Miejsce wbudowania wg normy PN-EN Obliczenia odpływu wód ze zlewni... 4 Zapytanie projektowe... 4 Listy referencyjne... 5 Katalog - Odwodnienia z rusztem... 6 Realizacje... 7 o szerokości wewnętrznej 100mm... 8 o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 200mm o szerokości wewnętrznej 300mm Katalog - Studzienki wielofunkcyjne Studzienki o szerokości wewnętrznej 100mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 150mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 200mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm Katalog - Studnia do wpustu ulicznego Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm Technologia Odprowadzenie wody Zakresy technologiczne Montaż i wbudowanie Połączenie pod kątem Mocowanie rusztów bezpieczeństwo i eksploatacja Przykład oznaczenia korytek i rusztów Katalog - Odwodnienia szczelinowe monolityczne Realizacje o szerokości wewnętrznej 100mm o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 250mm Katalog - Odwodnienia szczelinowe monolityczne - wzmocnione o szerokości wewnętrznej 100mm o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 250mm Technologia Odprowadzenie wody Montaż i wbudowanie Połączenie pod kątem Katalog - Wpusty uliczne Realizacje Wpusty uliczne o wymiarach 400x600mm Ważniejsze obiekty z odwodnieniami AS

3 Informacje ogólne 3 Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie. HISTORIA FIRMY Firma AS PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS. W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości. ZASTOSOWANIE Elementy systemu AS są powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp. AS są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. System AS posiada wiele zalet, takich jak: bardzo dobra efektywność hydrauliczna, obniżenie kosztów uzbrojenia terenu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie walorów estetycznych. ATESTY I GWARANCJE Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 oraz normy PN-EN potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0786/01/2011. Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na systemy odwodnień AS udzielamy 5 lat gwarancji!!! DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr.... WU /... / 2013 ODWODNIENIA LINIOWE TYPU M 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: AS z kratką 2. Nazwa produktu - typ, klasa: Katalog AS poz. C AS-200 kl. D 400 kn wykonany z betonu cementowo polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym z kratką żeliwną sferoidalną zamocowaną do listwy wsporczej zakotwiczonej w korpusie korytka 3. Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacja techniczną: Odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 4. Producent: AS PPH Andrzej Sobiesiak Ul. Urbanistów 1, Piaseczno 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3 6. Właściwości użytkowe wyrobu objętego normą zharmonizowaną: PN-EN 1433:2005 +A1 : 2007 PN-EN :2005/A1 7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych CENTRUM BADAŃ BETONÓW CEBET Ul. Kupiecka 4, Warszawa Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr Właściwości użytkowe: Zharmonizowana Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe specyfikacja techniczna Norma PN-EN 1433 Wodoszczelność Bez przecieków Norma PN-EN 1433 Wytrzymałość i odkształcenia Kl. A15 kl. F ; 7.15; 7.16 Odporność na warunki Nasiąkliwość 6,5 i odporność Norma PN-EN 1433 atmosferyczne na sole rozmrarzające +R i załącznik B Odporność na substancje Norma PN-EN : 2005/A1 Odporność chemiczna ropopochodne 6.2.7; 6.2.2; 6.4.2; 8.1.1; 8.1.4; 9. Dokumenty uzupełniające: Karta Wyrobu Instrukcje Wbudowania Atest Higieniczny Informacja o substancjach niebezpiecznych objętych zał. XIV REACH 10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4 W imieniu producenta podpisał: Andrzej Sobiesiak Właściciel Piaseczno,... Podpis:... AS PPH ANDRZEJ ZYGMUNT SOBIESIAK, UL.URBANISTÓW 1, PIASECZNO

4 PROJEKTOWANIE I DOBÓR Informacje ogólne Profesjonalna kadra techniczna posiadająca uprawnienia budowlane i instalacyjne oraz trzydziestoletnią praktykę zawodową, zapewnia fachowe doradztwo i konsultacje przy projektowaniu i wykonawstwie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących naszych odwodnień, prosimy kontaktować się z naszym biurem. MIEJSCE WBUDOWANIA WG NORMY PN-EN 1433 Klasa Obciążenie kn Warunki eksploatacyjne A 15 Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. B 125 Drogi i obszary dla pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. C 250 Obszary przy krawężnikach maksimum 0,5 m w jezdnię i 0,2 m w głąb chodnika. D 400 Jezdnie dróg, obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. E 600 Powierzchnie poddane wysokim naciskom od kół pojazdów specjalistycznych i maszyn roboczych. F 900 Obszary podlegające szczególnie dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym np. pasy startowe samolotów. OBLICZENIA I DOBÓR ODWODNIEŃ Obliczenie ilości wody do odprowadzenia q = Q φ [dm 3 /s] gdzie: φ = 1/ n F jest współczynnikiem opóźnienia, F [m 2 ] - powierzchnia zlewni, n - współczynnik zależny od spadku i formy zlewni, Q = F s q max [dm 3 /s] - miarodajny przepływ obliczeniowy deszczu, S - współczynnik spływu, q max = A t -0,667 [dm 3 /ha s] - natężenie miarodajne opadu deszczu, A - wielkość zależna od średniego opadu rocznego i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego, t [min] - czas trwania deszczu. Obliczenia przepływu w korytku Q = F C Rh I [m 3 /s] gdzie: F [m 2 ] - powierzchnia przekroju korytka, C - współczynnik szorstkości, Rh = F/O [m] - promień hydrauliczny będący stosunkiem powierzchni przekroju korytka F (m 2 ) do obwodu zwilżonego O (m), I = h/l [%] spadek hydrauliczny będący stosunkiem różnicy poziomu zwierciadła wody na początku i na końcu odcinka kanału do jego długości. Wydajność odpływów Q = µ F 2gh gdzie: µ - współczynnik wydatku, F [m 2 ] powierzchnia przekroju, g [9,81 m/s 2 ] przyspieszenie ziemskie, h [m] różnica poziomów zwierciadła wody w korytku i poziomem wylotu. ZAPYTANIE PROJEKTOWE Efektywną długość odwodnienia można obliczyć wykorzystując straty ciśnienia na długości. W celu właściwego doboru odwodnień liniowych AS, istnieje możliwość wypełnienia pól w formularzu ZAPYTANIE PROJEKTOWE, które znajduje się w zakładce PROJEKTOWANIE na naszej stronie Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem lub o przesyłanie projektów i innych danych. 4

5 Informacje ogólne 5 LISTY REFERENCYJNE

6 Katalog - Odwodnienia z rusztem 6 ODWODNIENIA Z RUSZTEM ŻELIWNYM Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005 Deklaracja Właściwości Użytkowych Atest Higieniczny HK/B/0786/01/2011 Nr Katalogowy A - H 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp. 2. Materiał Beton polimerowo cementowy wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym klasy C60/75, stal gorącowalcowana ocynkowana ogniowo, żeliwo sferoidalne. 3. Wymiary wewnętrzne 100, 150, 200, 300 mm. 4. Klasa wytrzymałości B125 kn, C250 kn, D400 kn, E600 kn, F900 kn. 5. Zakresy technologiczne elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6% i 3,2%, elementy bez spadku wewnętrznego, łączenie elementów za pomocą kaskad (w celu uzyskania spadku), możliwość łączenia elementów pod kątem, studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające, korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody, oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy. 6. Zalety systemów odwodnień AS z rusztem: korpusy wykonane z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi o klasie wytrzymałości C60/75, zastosowanie w betonie włókna szklanego alkalioodpornego w celu polepszenia właściwości korytka na zginanie i udarność, odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ( R+ ) według normy PN-EN 1433, odporność chemiczna betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005, wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu posiadające znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe od listew żeliwnych i innych listew wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych, wykonanie rusztów z żeliwa sferoidalnego od klasy B125 kn do F 900 kn i przykręcanie ich na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości co zapewnia: element blokujący kratek, eliminację występowania luzów i klawiszowania, które w innych rozwiązaniach mocowań są przyczyną wielu uszkodzeń elementów systemów odwodnień, malowanie rusztów za pomocą farb lakierniczych i metodą kataforezy (KTL), która jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją stosowanych na rynku, łączenie elementów odwodnień na felc damski i męski umożliwiający wykonanie szczelnego połączenia za pomocą np. zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych, otwory do odprowadzenia wody z korpusów wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami, występowanie systemów bezspadkowych, ze spadkiem i z kaskadami w celu zwiększenia prędkości przepływu i wydłużenia ciągów odwodnień liniowych.

7 Katalog - Odwodnienia z rusztem 7 REALIZACJE Garaże podziemne AS-A100 Marynarska Business Park - Warszawa AS-100 i AS-B mb Droga Ekspresowa S8 Zawada AS mb Autostrada A2 Buk AS-150 Droga Krajowa nr 2 Mińsk Mazowiecki AS-ST szt. Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz AS ponad 700mb

8 Katalog - Odwodnienia z rusztem 8 POZYCJA A AS-100 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm A.I. KORYTKA AS-100 A.I ze spadkiem 0,6% A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I A łączące nr 25.1 z AS-B A.I górny element studzienki / 475* A.I górny element studzienki / 475* A.I górny element studzienki / 475* Ruszty żeliwne A.I górny element studzienki / 475* kl.b kg A.I górny element studzienki / 475* kl.c kg A.I górny element studzienki / 475* kl.d kg A.I dekiel z odpływem nr kl.e kg A.I dekiel z odpływem nr kl.f 900-6,2 kg A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

9 Katalog - Odwodnienia z rusztem 9 POZYCJA A AS-B100 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm A.II. KORYTKA AS-B100 Ruszty żeliwne A.II bez spadku kl.b kg A.II A łączące nr 1.1 z AS-A kl.c kg A.II górny element studzienki / 475* kl.d kg A.II.4. - dekiel z odpływem nr kl.e kg A.II.5. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A100 A.III. KORYTKA AS-A100 A.III bez spadku A.III bez spadku A.III bez spadku A.III górny element studzienki / 475* Ruszty żeliwne A.III górny element studzienki / 475* kl.b kg A.III górny element studzienki / 475* kl.c kg A.III.7. - dekiel z odpływem nr kl.d kg A.III.8. - dekiel z odpływem nr kl.e kg A.III.9. - dekiel z odpływem nr A.III dekiel ślepy nr A.III dekiel ślepy nr A.III dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki A.V. ELEMENTY STUDZIENKI A.V.1. A przelotowy bez odpływu A.V.2. A przelotowy z odpływem z boku A.V.3. A przelotowy z odpływem czołowym A.V.4. B z dnem; bez odpływu A.V.5. B z dnem; z odpływem z boku A.V.6. B z dnem; z odpływem czołowym A.V.7. - łapacz zanieczyszczeń

10 Katalog - Odwodnienia z rusztem 10 POZYCJA B AS-150 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm B.I. KORYTKA AS-150 B.I bez spadku B.I bez spadku B.I bez spadku B.I bez spadku B.I A łączące nr z nr B.I A łączące nr 1.1 z nr B.I A łączące nr 10.1 z nr B.I górny element studzienki / 713* Ruszty żeliwne B.I górny element studzienki / 713* kl.c kg B.I górny element studzienki / 713* kl.d kg B.I górny element studzienki / 713* kl.e kg B.I dekiel z odpływem nr kl.f kg B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A150 B.II. KORYTKA AS-A150 Ruszty żeliwne B.II bez spadku kl.c kg B.II górny element studzienki / 713* kl.d kg B.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg B.II.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki

11 Katalog - Odwodnienia z rusztem 11 POZYCJA BT AS-150T KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm BT.I. KORYTKA AS-150T Ruszty żeliwne BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I A łączące nr z nr BT.I A łączące nr 1.1 z nr BT.I A łączące nr 10.1 z nr BT.I górny element studzienki / 713* BT.I górny element studzienki / 713* kl.c kg BT.I górny element studzienki / 713* kl.d kg BT.I górny element studzienki / 713* BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A150T BT.II. B.III. KORYTKA AS-A150T ELEMENTY STUDZIENKI B.III.1. A przelotowy bez odpływu B.III.2. A przelotowy z odpływem z boku B.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym B.III.4. B z dnem; bez odpływu B.III.5. B z dnem; z odpływem z boku B.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym B.III.7. - łapacz zanieczyszczeń Ruszty żeliwne BT.II bez spadku BT.II górny element studzienki / 713* kl.c kg BT.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.d kg BT.II.4. - dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

12 Katalog - Odwodnienia z rusztem 12 POZYCJA C AS-200 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm C.I. KORYTKA AS-200 C.I bez spadku C.I bez spadku C.I bez spadku C.I bez spadku C.I A łączące nr z nr C.I A łączące nr 1.1 z nr C.I A łączące nr 10.1 z nr Ruszty żeliwne C.I górny element studzienki / 950* kl.c kg C.I górny element studzienki / 950* kl.d kg C.I górny element studzienki / 950* kl.e kg C.I górny element studzienki / 950* kl.f kg C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki C.IV. ELEMENTY STUDZIENKI C.IV.1. A przelotowy bez odpływu C.IV.2. A przelotowy z odpływem z boku C.IV.3. A przelotowy z odpływem czołowym C.IV.4. B z dnem; bez odpływu C.IV.5. B z dnem; z odpływem z boku C.IV.6. B z dnem; z odpływem czołowym C.IV.7. - łapacz zanieczyszczeń

13 Katalog - Odwodnienia z rusztem 13 POZYCJA C AS-200 ze spadkiem KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm C.II. KORYTKA AS-200 ze spadkiem Ruszty żeliwne C.II korytka ze spadkiem 3,2% C.II korytko bez spadku C.II korytko bez spadku C.II korytko bez spadku C.II górny element studzienki / 950* C.II górny element studzienki / 950* C.II górny element studzienki / 950* kl.c kg C.II górny element studzienki / 950* kl.d kg C.II.9. - dekiel z odpływem nr kl.e kg C.II dekiel z odpływem nr kl.f kg C.II dekiel z odpływem nr C.II dekiel z odpływem nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A200 C.III. KORYTKA AS-A200 Ruszty żeliwne C.III bez spadku kl.c kg C.III górny element studzienki / 950* kl.d kg C.III.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg C.III.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki

14 Katalog - Odwodnienia z rusztem 14 POZYCJA D AS-300 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm h= 585, 525, 465, 405, , 425, 365, 305, 245 D.I. KORYTKA AS-300 D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I A łączące nr z nr D.I A łączące nr z nr D.I A łączące nr 1.1 z nr D.I A łączące nr 10.1 z nr D.I górny element studzienki / 1425* Ruszty żeliwne D.I górny element studzienki / 1425* kl.c kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.d kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.e kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.f kg D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

15 Katalog - Odwodnienia z rusztem 15 POZYCJA D AS-A300 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm D.II. KORYTKA AS-A300 Ruszty żeliwne D.II bez spadku kl.c kg D.II górny element studzienki / 1425* kl.d kg D.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg D.II.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki D.III. ELEMENTY STUDZIENKI D.III.1. A przelotowy bez odpływu D.III.2. A przelotowy z odpływem z boku D.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym D.III.4. B z dnem; bez odpływu D.III.5. B z dnem; z odpływem z boku D.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym D.III.7. - łapacz zanieczyszczeń

16 Katalog - Studzienki wielofunkcyjne 16 POZYCJA G.I AS-ST100 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm G.I. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.I górny element studzienki kl.b kg 40.0 kl.c kg kl.d kg G.I element rewizyjny z dnem kl.e kg kl.f kg G.I. ELEMENTY STUDZIENKI G.I.3. A przelotowy bez odpływu G.I.4. A przelotowy z odpływem z boku G.I.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.I.6. B z dnem; bez odpływu G.I.7. B z dnem; z odpływem z boku G.I.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.I.9. - łapacz zanieczyszczeń POZYCJA G.II AS-ST150 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm G.II. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne kl.c kg G.II górny element studzienki kl.d kg kl.e kg G.II element rewizyjny z dnem kl.f kg G.II. ELEMENTY STUDZIENKI G.II.3. A przelotowy bez odpływu G.II.4. A przelotowy z odpływem z boku G.II.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.II.6. B z dnem; bez odpływu G.II.7. B z dnem; z odpływem z boku G.II.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.II.9. - łapacz zanieczyszczeń

17 Katalog - Studzienki wielofunkcyjne 17 POZYCJA G.III AS-ST200 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm G.III. G.III. ELEMENTY STUDZIENKI G.III.3. A przelotowy bez odpływu G.III.4. A przelotowy z odpływem z boku G.III.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.III.6. B z dnem; bez odpływu G.III.7. B z dnem; z odpływem z boku G.III.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.III.9. - łapacz zanieczyszczeń POZYCJA G.IV AS-ST300 Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.III górny element studzienki kl. C kg 74.4 kl. D kg G.III element rewizyjny z dnem kl. E kg 77.2 kl. F kg STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm G.IV. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.IV górny element studzienki kl. C kg kl. D kg G.IV element rewizyjny z dnem kl. E kg kl. F kg G.IV. ELEMENTY STUDZIENKI G.IV.3. A przelotowy bez odpływu G.IV.4. A przelotowy z odpływem z boku G.IV.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.IV.6. B z dnem; bez odpływu G.IV.7. B z dnem; z odpływem z boku G.IV.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.IV.9. - łapacz zanieczyszczeń

18 Katalog - Studnie do wpustów ulicznych 18 POZYCJA H AS-ST300WU STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm H.I. Studnie do wpustów ulicznych Klasa wytrzymałości H.I.1. C pierścień przejściowy pełny (pod wpust) H.I.2. D pierścień przejściowy 3/4 (pod wpust) kl. E 600 kn H.I.3. E pierścień wzmacniający H.I. ELEMENTY STUDZIENKI H.I.4. A przelotowy bez odpływu H.I.5. A przelotowy z odpływem z boku H.I.6. A przelotowy z odpływem czołowym H.I.7. B z dnem; bez odpływu H.I.8. B z dnem; z odpływem z boku H.I.9. B z dnem; z odpływem czołowym H.I łapacz zanieczyszczeń

19 680 mm ODPROWADZENIE WODY Z CIĄGÓW ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS Odprowadzenie bezpośrednio - bez studzienek odpływowych 19 Technologia Górny element studzienki czołowe przy pomocy dekla z króćcem odpływowym, boczne, za pomocą otworu z kielichem z uszczelką, denne, przy pomocy otworu z kielichem z uszczelką w dnie koryta. (rys. nr 5) F Otwory odpływowe o średnicach ø110, ø160, ø200, ø250, ø315 Przy pomocy studzienek odpływowych lub odpływowo - osadnikowych. Element przelotowy 320; 440 mm Łapacz Studzienka w systemie AS składa się z: górnego z rusztem, z prostokątnym otworem w dnie, elementów pośrednich przelotowych A, B z dnem. (rys. nr 1; 2; 3; 4) Elementy studni łączone są na felc Otwory odpływowe z kielichem z uszczelką o średnicach ø110, ø160, ø200, ø250, ø315 Zaleca się posadowienie osadnika poniżej strefy przemarzania gruntu. Studzienki odpływowe i odpływowo osadnikowe mogą być wyposażone w łapacze zanieczyszczeń. Łapacze wykonane są z blachy ocynkowanej. W ściankach i dnie znajdują się otwory do odsączania wody. Łapacz w systemie AS jest tak skonstruowany, że przy całkowitym wypełnieniu nie blokuje odpływu wody, jednak wówczas nie przechwytuje zanieczyszczeń. Element z dnem 330; 450 mm F rys. 1 studzienka odpływowa rys. 2 studzienka osadnikowo-odpływowa rys. 3 studzienka odpływowa rys. 4 studzienka osadnikowo-odpływowa górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem rys. 5 osadnik osadnik dekiel z odpływem odpływ w dnie lub w bocznej ścianie koryta

20 20 Technologia ZAKRESY TECHNOLOGICZNE AS mm bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku B AS-100 AS 100 ze spadkiem 0,6% A B AS-100 ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% B AS-100, AS-B100, AS-A100 AS 100 (ze spadkiem 0,6%) AS B100, h=155mm AS A100, h=100mm AS A100, h=80mm AS A100, h=60mm A A A AS-150, AS-150T, AS-200, AS A A A A B AS-200, AS-200 ze spadkiem bez spadku bez spadku bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% A A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo