SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH"

Transkrypt

1 SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH Rok założenia 1982 PRODUCENT

2 Spis treści Informacje ogólne... 3 Historia firmy... 3 Zastosowanie... 3 Atesty i Gwarancje... 3 Projektowanie i dobór... 4 Miejsce wbudowania wg normy PN-EN Obliczenia odpływu wód ze zlewni... 4 Zapytanie projektowe... 4 Listy referencyjne... 5 Katalog - Odwodnienia z rusztem... 6 Realizacje... 7 o szerokości wewnętrznej 100mm... 8 o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 200mm o szerokości wewnętrznej 300mm Katalog - Studzienki wielofunkcyjne Studzienki o szerokości wewnętrznej 100mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 150mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 200mm Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm Katalog - Studnia do wpustu ulicznego Studzienki o szerokości wewnętrznej 300mm Technologia Odprowadzenie wody Zakresy technologiczne Montaż i wbudowanie Połączenie pod kątem Mocowanie rusztów bezpieczeństwo i eksploatacja Przykład oznaczenia korytek i rusztów Katalog - Odwodnienia szczelinowe monolityczne Realizacje o szerokości wewnętrznej 100mm o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 250mm Katalog - Odwodnienia szczelinowe monolityczne - wzmocnione o szerokości wewnętrznej 100mm o szerokości wewnętrznej 150mm o szerokości wewnętrznej 250mm Technologia Odprowadzenie wody Montaż i wbudowanie Połączenie pod kątem Katalog - Wpusty uliczne Realizacje Wpusty uliczne o wymiarach 400x600mm Ważniejsze obiekty z odwodnieniami AS

3 Informacje ogólne 3 Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z siedzibą w Warszawie. HISTORIA FIRMY Firma AS PPH założona w 1982 roku początkowo działała w zakresie budownictwa inżynieryjnego: projektowania i wykonawstwa oraz produkcji elementów betonowych. Od 1994 roku działalność naszej firmy skoncentrowała się na produkcji systemów odwodnień liniowych i punktowych AS. W ponad 30-letniej działalności w branży materiałów budowlanych firma nasza wypracowała sobie uznanie na polskim rynku. Dzięki autorskiej technologii i stosowaniu najlepszych krajowych materiałów systemy odwodnień AS są w 100 procentach polskim produktem bardzo wysokiej jakości. ZASTOSOWANIE Elementy systemu AS są powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp. AS są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. System AS posiada wiele zalet, takich jak: bardzo dobra efektywność hydrauliczna, obniżenie kosztów uzbrojenia terenu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie walorów estetycznych. ATESTY I GWARANCJE Systemy Odwodnień Liniowych AS spełniają wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 oraz normy PN-EN potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Betonów CEBET w Warszawie, INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie oraz INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie. Wyroby AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0786/01/2011. Do każdej faktury wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008 oraz uzyskane wyróżnienia i certyfikaty: EUROPRODUKT 2011, ZŁOTY INSTALATOR 2010, Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, EURO CERTYFIKAT 2010 oraz nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Rozwój i nowoczesność naszej firmy potwierdza również otrzymana w 2013 roku opinia o innowacyjności naszych wyrobów, wydana przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na systemy odwodnień AS udzielamy 5 lat gwarancji!!! DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr.... WU /... / 2013 ODWODNIENIA LINIOWE TYPU M 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: AS z kratką 2. Nazwa produktu - typ, klasa: Katalog AS poz. C AS-200 kl. D 400 kn wykonany z betonu cementowo polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym z kratką żeliwną sferoidalną zamocowaną do listwy wsporczej zakotwiczonej w korpusie korytka 3. Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacja techniczną: Odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 4. Producent: AS PPH Andrzej Sobiesiak Ul. Urbanistów 1, Piaseczno 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3 6. Właściwości użytkowe wyrobu objętego normą zharmonizowaną: PN-EN 1433:2005 +A1 : 2007 PN-EN :2005/A1 7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych CENTRUM BADAŃ BETONÓW CEBET Ul. Kupiecka 4, Warszawa Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr Właściwości użytkowe: Zharmonizowana Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe specyfikacja techniczna Norma PN-EN 1433 Wodoszczelność Bez przecieków Norma PN-EN 1433 Wytrzymałość i odkształcenia Kl. A15 kl. F ; 7.15; 7.16 Odporność na warunki Nasiąkliwość 6,5 i odporność Norma PN-EN 1433 atmosferyczne na sole rozmrarzające +R i załącznik B Odporność na substancje Norma PN-EN : 2005/A1 Odporność chemiczna ropopochodne 6.2.7; 6.2.2; 6.4.2; 8.1.1; 8.1.4; 9. Dokumenty uzupełniające: Karta Wyrobu Instrukcje Wbudowania Atest Higieniczny Informacja o substancjach niebezpiecznych objętych zał. XIV REACH 10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4 W imieniu producenta podpisał: Andrzej Sobiesiak Właściciel Piaseczno,... Podpis:... AS PPH ANDRZEJ ZYGMUNT SOBIESIAK, UL.URBANISTÓW 1, PIASECZNO

4 PROJEKTOWANIE I DOBÓR Informacje ogólne Profesjonalna kadra techniczna posiadająca uprawnienia budowlane i instalacyjne oraz trzydziestoletnią praktykę zawodową, zapewnia fachowe doradztwo i konsultacje przy projektowaniu i wykonawstwie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących naszych odwodnień, prosimy kontaktować się z naszym biurem. MIEJSCE WBUDOWANIA WG NORMY PN-EN 1433 Klasa Obciążenie kn Warunki eksploatacyjne A 15 Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. B 125 Drogi i obszary dla pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. C 250 Obszary przy krawężnikach maksimum 0,5 m w jezdnię i 0,2 m w głąb chodnika. D 400 Jezdnie dróg, obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. E 600 Powierzchnie poddane wysokim naciskom od kół pojazdów specjalistycznych i maszyn roboczych. F 900 Obszary podlegające szczególnie dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym np. pasy startowe samolotów. OBLICZENIA I DOBÓR ODWODNIEŃ Obliczenie ilości wody do odprowadzenia q = Q φ [dm 3 /s] gdzie: φ = 1/ n F jest współczynnikiem opóźnienia, F [m 2 ] - powierzchnia zlewni, n - współczynnik zależny od spadku i formy zlewni, Q = F s q max [dm 3 /s] - miarodajny przepływ obliczeniowy deszczu, S - współczynnik spływu, q max = A t -0,667 [dm 3 /ha s] - natężenie miarodajne opadu deszczu, A - wielkość zależna od średniego opadu rocznego i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego, t [min] - czas trwania deszczu. Obliczenia przepływu w korytku Q = F C Rh I [m 3 /s] gdzie: F [m 2 ] - powierzchnia przekroju korytka, C - współczynnik szorstkości, Rh = F/O [m] - promień hydrauliczny będący stosunkiem powierzchni przekroju korytka F (m 2 ) do obwodu zwilżonego O (m), I = h/l [%] spadek hydrauliczny będący stosunkiem różnicy poziomu zwierciadła wody na początku i na końcu odcinka kanału do jego długości. Wydajność odpływów Q = µ F 2gh gdzie: µ - współczynnik wydatku, F [m 2 ] powierzchnia przekroju, g [9,81 m/s 2 ] przyspieszenie ziemskie, h [m] różnica poziomów zwierciadła wody w korytku i poziomem wylotu. ZAPYTANIE PROJEKTOWE Efektywną długość odwodnienia można obliczyć wykorzystując straty ciśnienia na długości. W celu właściwego doboru odwodnień liniowych AS, istnieje możliwość wypełnienia pól w formularzu ZAPYTANIE PROJEKTOWE, które znajduje się w zakładce PROJEKTOWANIE na naszej stronie Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem lub o przesyłanie projektów i innych danych. 4

5 Informacje ogólne 5 LISTY REFERENCYJNE

6 Katalog - Odwodnienia z rusztem 6 ODWODNIENIA Z RUSZTEM ŻELIWNYM Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005 Deklaracja Właściwości Użytkowych Atest Higieniczny HK/B/0786/01/2011 Nr Katalogowy A - H 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania odwodnienie dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp. 2. Materiał Beton polimerowo cementowy wzmocniony włóknem szklanym alkalioodpornym klasy C60/75, stal gorącowalcowana ocynkowana ogniowo, żeliwo sferoidalne. 3. Wymiary wewnętrzne 100, 150, 200, 300 mm. 4. Klasa wytrzymałości B125 kn, C250 kn, D400 kn, E600 kn, F900 kn. 5. Zakresy technologiczne elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6% i 3,2%, elementy bez spadku wewnętrznego, łączenie elementów za pomocą kaskad (w celu uzyskania spadku), możliwość łączenia elementów pod kątem, studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające, korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody, oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy. 6. Zalety systemów odwodnień AS z rusztem: korpusy wykonane z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi o klasie wytrzymałości C60/75, zastosowanie w betonie włókna szklanego alkalioodpornego w celu polepszenia właściwości korytka na zginanie i udarność, odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ( R+ ) według normy PN-EN 1433, odporność chemiczna betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005, wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu posiadające znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe od listew żeliwnych i innych listew wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych, wykonanie rusztów z żeliwa sferoidalnego od klasy B125 kn do F 900 kn i przykręcanie ich na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości co zapewnia: element blokujący kratek, eliminację występowania luzów i klawiszowania, które w innych rozwiązaniach mocowań są przyczyną wielu uszkodzeń elementów systemów odwodnień, malowanie rusztów za pomocą farb lakierniczych i metodą kataforezy (KTL), która jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją stosowanych na rynku, łączenie elementów odwodnień na felc damski i męski umożliwiający wykonanie szczelnego połączenia za pomocą np. zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych, otwory do odprowadzenia wody z korpusów wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami, występowanie systemów bezspadkowych, ze spadkiem i z kaskadami w celu zwiększenia prędkości przepływu i wydłużenia ciągów odwodnień liniowych.

7 Katalog - Odwodnienia z rusztem 7 REALIZACJE Garaże podziemne AS-A100 Marynarska Business Park - Warszawa AS-100 i AS-B mb Droga Ekspresowa S8 Zawada AS mb Autostrada A2 Buk AS-150 Droga Krajowa nr 2 Mińsk Mazowiecki AS-ST szt. Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz AS ponad 700mb

8 Katalog - Odwodnienia z rusztem 8 POZYCJA A AS-100 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm A.I. KORYTKA AS-100 A.I ze spadkiem 0,6% A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I bez spadku A.I A łączące nr 25.1 z AS-B A.I górny element studzienki / 475* A.I górny element studzienki / 475* A.I górny element studzienki / 475* Ruszty żeliwne A.I górny element studzienki / 475* kl.b kg A.I górny element studzienki / 475* kl.c kg A.I górny element studzienki / 475* kl.d kg A.I dekiel z odpływem nr kl.e kg A.I dekiel z odpływem nr kl.f 900-6,2 kg A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel z odpływem nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr A.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

9 Katalog - Odwodnienia z rusztem 9 POZYCJA A AS-B100 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm A.II. KORYTKA AS-B100 Ruszty żeliwne A.II bez spadku kl.b kg A.II A łączące nr 1.1 z AS-A kl.c kg A.II górny element studzienki / 475* kl.d kg A.II.4. - dekiel z odpływem nr kl.e kg A.II.5. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A100 A.III. KORYTKA AS-A100 A.III bez spadku A.III bez spadku A.III bez spadku A.III górny element studzienki / 475* Ruszty żeliwne A.III górny element studzienki / 475* kl.b kg A.III górny element studzienki / 475* kl.c kg A.III.7. - dekiel z odpływem nr kl.d kg A.III.8. - dekiel z odpływem nr kl.e kg A.III.9. - dekiel z odpływem nr A.III dekiel ślepy nr A.III dekiel ślepy nr A.III dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki A.V. ELEMENTY STUDZIENKI A.V.1. A przelotowy bez odpływu A.V.2. A przelotowy z odpływem z boku A.V.3. A przelotowy z odpływem czołowym A.V.4. B z dnem; bez odpływu A.V.5. B z dnem; z odpływem z boku A.V.6. B z dnem; z odpływem czołowym A.V.7. - łapacz zanieczyszczeń

10 Katalog - Odwodnienia z rusztem 10 POZYCJA B AS-150 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm B.I. KORYTKA AS-150 B.I bez spadku B.I bez spadku B.I bez spadku B.I bez spadku B.I A łączące nr z nr B.I A łączące nr 1.1 z nr B.I A łączące nr 10.1 z nr B.I górny element studzienki / 713* Ruszty żeliwne B.I górny element studzienki / 713* kl.c kg B.I górny element studzienki / 713* kl.d kg B.I górny element studzienki / 713* kl.e kg B.I dekiel z odpływem nr kl.f kg B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel z odpływem nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr B.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A150 B.II. KORYTKA AS-A150 Ruszty żeliwne B.II bez spadku kl.c kg B.II górny element studzienki / 713* kl.d kg B.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg B.II.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki

11 Katalog - Odwodnienia z rusztem 11 POZYCJA BT AS-150T KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm BT.I. KORYTKA AS-150T Ruszty żeliwne BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I bez spadku BT.I A łączące nr z nr BT.I A łączące nr 1.1 z nr BT.I A łączące nr 10.1 z nr BT.I górny element studzienki / 713* BT.I górny element studzienki / 713* kl.c kg BT.I górny element studzienki / 713* kl.d kg BT.I górny element studzienki / 713* BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel z odpływem nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr BT.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A150T BT.II. B.III. KORYTKA AS-A150T ELEMENTY STUDZIENKI B.III.1. A przelotowy bez odpływu B.III.2. A przelotowy z odpływem z boku B.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym B.III.4. B z dnem; bez odpływu B.III.5. B z dnem; z odpływem z boku B.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym B.III.7. - łapacz zanieczyszczeń Ruszty żeliwne BT.II bez spadku BT.II górny element studzienki / 713* kl.c kg BT.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.d kg BT.II.4. - dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

12 Katalog - Odwodnienia z rusztem 12 POZYCJA C AS-200 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm C.I. KORYTKA AS-200 C.I bez spadku C.I bez spadku C.I bez spadku C.I bez spadku C.I A łączące nr z nr C.I A łączące nr 1.1 z nr C.I A łączące nr 10.1 z nr Ruszty żeliwne C.I górny element studzienki / 950* kl.c kg C.I górny element studzienki / 950* kl.d kg C.I górny element studzienki / 950* kl.e kg C.I górny element studzienki / 950* kl.f kg C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel z odpływem nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr C.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki C.IV. ELEMENTY STUDZIENKI C.IV.1. A przelotowy bez odpływu C.IV.2. A przelotowy z odpływem z boku C.IV.3. A przelotowy z odpływem czołowym C.IV.4. B z dnem; bez odpływu C.IV.5. B z dnem; z odpływem z boku C.IV.6. B z dnem; z odpływem czołowym C.IV.7. - łapacz zanieczyszczeń

13 Katalog - Odwodnienia z rusztem 13 POZYCJA C AS-200 ze spadkiem KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm C.II. KORYTKA AS-200 ze spadkiem Ruszty żeliwne C.II korytka ze spadkiem 3,2% C.II korytko bez spadku C.II korytko bez spadku C.II korytko bez spadku C.II górny element studzienki / 950* C.II górny element studzienki / 950* C.II górny element studzienki / 950* kl.c kg C.II górny element studzienki / 950* kl.d kg C.II.9. - dekiel z odpływem nr kl.e kg C.II dekiel z odpływem nr kl.f kg C.II dekiel z odpływem nr C.II dekiel z odpływem nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr C.II dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki AS-A200 C.III. KORYTKA AS-A200 Ruszty żeliwne C.III bez spadku kl.c kg C.III górny element studzienki / 950* kl.d kg C.III.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg C.III.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki

14 Katalog - Odwodnienia z rusztem 14 POZYCJA D AS-300 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm h= 585, 525, 465, 405, , 425, 365, 305, 245 D.I. KORYTKA AS-300 D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I bez spadku D.I A łączące nr z nr D.I A łączące nr z nr D.I A łączące nr 1.1 z nr D.I A łączące nr 10.1 z nr D.I górny element studzienki / 1425* Ruszty żeliwne D.I górny element studzienki / 1425* kl.c kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.d kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.e kg D.I górny element studzienki / 1425* kl.f kg D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel z odpływem nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr D.I dekiel ślepy nr * powierzchnia wlotu do studzienki

15 Katalog - Odwodnienia z rusztem 15 POZYCJA D AS-A300 KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm D.II. KORYTKA AS-A300 Ruszty żeliwne D.II bez spadku kl.c kg D.II górny element studzienki / 1425* kl.d kg D.II.3. - dekiel z odpływem nr kl.e kg D.II.4. - dekiel ślepy nr kl.f kg * powierzchnia wlotu do studzienki D.III. ELEMENTY STUDZIENKI D.III.1. A przelotowy bez odpływu D.III.2. A przelotowy z odpływem z boku D.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym D.III.4. B z dnem; bez odpływu D.III.5. B z dnem; z odpływem z boku D.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym D.III.7. - łapacz zanieczyszczeń

16 Katalog - Studzienki wielofunkcyjne 16 POZYCJA G.I AS-ST100 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100mm G.I. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.I górny element studzienki kl.b kg 40.0 kl.c kg kl.d kg G.I element rewizyjny z dnem kl.e kg kl.f kg G.I. ELEMENTY STUDZIENKI G.I.3. A przelotowy bez odpływu G.I.4. A przelotowy z odpływem z boku G.I.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.I.6. B z dnem; bez odpływu G.I.7. B z dnem; z odpływem z boku G.I.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.I.9. - łapacz zanieczyszczeń POZYCJA G.II AS-ST150 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm G.II. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne kl.c kg G.II górny element studzienki kl.d kg kl.e kg G.II element rewizyjny z dnem kl.f kg G.II. ELEMENTY STUDZIENKI G.II.3. A przelotowy bez odpływu G.II.4. A przelotowy z odpływem z boku G.II.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.II.6. B z dnem; bez odpływu G.II.7. B z dnem; z odpływem z boku G.II.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.II.9. - łapacz zanieczyszczeń

17 Katalog - Studzienki wielofunkcyjne 17 POZYCJA G.III AS-ST200 STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200mm G.III. G.III. ELEMENTY STUDZIENKI G.III.3. A przelotowy bez odpływu G.III.4. A przelotowy z odpływem z boku G.III.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.III.6. B z dnem; bez odpływu G.III.7. B z dnem; z odpływem z boku G.III.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.III.9. - łapacz zanieczyszczeń POZYCJA G.IV AS-ST300 Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.III górny element studzienki kl. C kg 74.4 kl. D kg G.III element rewizyjny z dnem kl. E kg 77.2 kl. F kg STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm G.IV. Studzienka wielofunkcyjna wlotowa [cm 2 /szt.] Ruszty żeliwne G.IV górny element studzienki kl. C kg kl. D kg G.IV element rewizyjny z dnem kl. E kg kl. F kg G.IV. ELEMENTY STUDZIENKI G.IV.3. A przelotowy bez odpływu G.IV.4. A przelotowy z odpływem z boku G.IV.5. A przelotowy z odpływem czołowym G.IV.6. B z dnem; bez odpływu G.IV.7. B z dnem; z odpływem z boku G.IV.8. B z dnem; z odpływem czołowym G.IV.9. - łapacz zanieczyszczeń

18 Katalog - Studnie do wpustów ulicznych 18 POZYCJA H AS-ST300WU STUDZIENKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm H.I. Studnie do wpustów ulicznych Klasa wytrzymałości H.I.1. C pierścień przejściowy pełny (pod wpust) H.I.2. D pierścień przejściowy 3/4 (pod wpust) kl. E 600 kn H.I.3. E pierścień wzmacniający H.I. ELEMENTY STUDZIENKI H.I.4. A przelotowy bez odpływu H.I.5. A przelotowy z odpływem z boku H.I.6. A przelotowy z odpływem czołowym H.I.7. B z dnem; bez odpływu H.I.8. B z dnem; z odpływem z boku H.I.9. B z dnem; z odpływem czołowym H.I łapacz zanieczyszczeń

19 680 mm ODPROWADZENIE WODY Z CIĄGÓW ODWODNIEŃ LINIOWYCH AS Odprowadzenie bezpośrednio - bez studzienek odpływowych 19 Technologia Górny element studzienki czołowe przy pomocy dekla z króćcem odpływowym, boczne, za pomocą otworu z kielichem z uszczelką, denne, przy pomocy otworu z kielichem z uszczelką w dnie koryta. (rys. nr 5) F Otwory odpływowe o średnicach ø110, ø160, ø200, ø250, ø315 Przy pomocy studzienek odpływowych lub odpływowo - osadnikowych. Element przelotowy 320; 440 mm Łapacz Studzienka w systemie AS składa się z: górnego z rusztem, z prostokątnym otworem w dnie, elementów pośrednich przelotowych A, B z dnem. (rys. nr 1; 2; 3; 4) Elementy studni łączone są na felc Otwory odpływowe z kielichem z uszczelką o średnicach ø110, ø160, ø200, ø250, ø315 Zaleca się posadowienie osadnika poniżej strefy przemarzania gruntu. Studzienki odpływowe i odpływowo osadnikowe mogą być wyposażone w łapacze zanieczyszczeń. Łapacze wykonane są z blachy ocynkowanej. W ściankach i dnie znajdują się otwory do odsączania wody. Łapacz w systemie AS jest tak skonstruowany, że przy całkowitym wypełnieniu nie blokuje odpływu wody, jednak wówczas nie przechwytuje zanieczyszczeń. Element z dnem 330; 450 mm F rys. 1 studzienka odpływowa rys. 2 studzienka osadnikowo-odpływowa rys. 3 studzienka odpływowa rys. 4 studzienka osadnikowo-odpływowa górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem górny element studzienki z rusztem rys. 5 osadnik osadnik dekiel z odpływem odpływ w dnie lub w bocznej ścianie koryta

20 20 Technologia ZAKRESY TECHNOLOGICZNE AS mm bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% bez spadku B AS-100 AS 100 ze spadkiem 0,6% A B AS-100 ze spadkiem 0,6% bez spadku ze spadkiem 0,6% B AS-100, AS-B100, AS-A100 AS 100 (ze spadkiem 0,6%) AS B100, h=155mm AS A100, h=100mm AS A100, h=80mm AS A100, h=60mm A A A AS-150, AS-150T, AS-200, AS A A A A B AS-200, AS-200 ze spadkiem bez spadku bez spadku bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% bez spadku ze spadkiem 3,2% A A

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH Rok założenia 1982 PRODUCENT Spis treści Informacje ogólne... 4 Historia firmy... 4 Atesty i Gwarancje... 4 Projektowanie i dobór... 5 Miejsce wbudowania wg normy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH Rok założenia 1982 PRODUCENT Spis treści Informacje ogólne... 3 Historia firmy... 3 Zastosowanie... 3 Atesty i Gwarancje... 3 Projektowanie i dobór... 4 Miejsce

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA DRÓG, ULIC, PARKINGÓW I GARAŻY

ODWODNIENIA DRÓG, ULIC, PARKINGÓW I GARAŻY SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH AS ODWODNIENIA DRÓG, ULIC, PARKINGÓW I GARAŻY Wszędzie tam gdzie istnieje prawdopodobieństwo zatrzymywanie się wody deszczowej lub topniejącego śniegu swoje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900 korytko specjalne do montażu krzyżowego Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH PRODUCENT. Rok założenia 1982

SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH PRODUCENT. Rok założenia 1982 SYSTEMY Rok założenia 1982 ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH PRODUCENT Informacje ogólne 2 Firma AS PPH jest polskim producentem odwodnień liniowych i punktowych zrzeszonym w Polskiej Korporacji Techniki

Bardziej szczegółowo

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ Zalegający śnieg lub woda deszczowa mogą być uciążliwe dla zarządców oraz użytkowników dróg, ulic, parkingów i garaży

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 146. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 146 Zalety systemu 146. Karty katalogowe 148 G C

Schemat systemu 146. Szerokość w świetle. Główne elementy systemu 146 Zalety systemu 146. Karty katalogowe 148 G C ACO Gala G 100 Schemat systemu 146 Szerokość w świetle 146 Główne elementy systemu 146 Zalety systemu 146 Typowe zastosowania 147 Karty katalogowe 148 Szerokość w świetle Maksymalna klasa obciążenia G

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 ISO ODWODNIENIA LINIOWE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 ISO ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE SYSTEM HYDROTEC MINI MINI 100A 100B HYDROline HYDROLINE F900 TOP TOP 100 MAXI MAXI 100 150 200 MAXI F1 MAXI F1 100 150 200 300 HYDROblock HYDROBLOCK

Bardziej szczegółowo

Korytka szerokości 150, 200 i 300 mm są dostępne bez spadku. Stosunkowo niewielka waga i system łączenia pióro-wpust ułatwia montaż.

Korytka szerokości 150, 200 i 300 mm są dostępne bez spadku. Stosunkowo niewielka waga i system łączenia pióro-wpust ułatwia montaż. Kanały z polimerobetonu PARKING A5 B5 C5 D4 E6 F9 Dzięki małej wadze, dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej i zintegrowanemu profilowi zabezpieczającemu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03

ProSale ODWODNIENIA LINIOWE EDYCJA 2012_03 ProSale ODWODNIENIA LINIOWE ODWODNIENIA LINIOWE 2013 EDYCJA 2012_03 PE-HD - POLIETYLEN WYSOKIEJ GĘSTOŚCI ZALETY SYSTEMU:» PŁYNNOŚĆ GŁADKA I NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA UŁATWIA PRZEPŁYW WODY I NIE POZWALA

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

ACO Drain Monoblock RD

ACO Drain Monoblock RD ACO Drain Schemat systemu 92 Szerokość w świetle 92 Główne elementy systemu 92 Zalety systemu 92 TYPOWE ZASTOSOWANIA 93 Instrukcje zabudowy i realizacje 94 Karty katalogowe 96 Szerokość w świetle Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Kanały z polimerobetonu z krawędzią ocynkowaną

Kanały z polimerobetonu z krawędzią ocynkowaną STORA-RAIN PARKING Kanały z polimerobetonu z krawędzią ocynkowaną PARKING A15 125 250 400 E600 F900 zięki małej wadze, dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej i zintegrowanemu profilowi

Bardziej szczegółowo

ACO Drain Monoblock RD

ACO Drain Monoblock RD ACO Drain Schemat systemu 110 Szerokość w świetle 110 Główne elementy systemu 110 Zalety systemu 110 TYPOWE ZASTOSOWANIA 111 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 112 Karty katalogowe 114 Szerokość

Bardziej szczegółowo

SUPER. STORA-DRAIN SUPER Kanały z polimerobetonu STORA-DRAIN SUPER SUPER A15 B125 C250 D400 E600 F900

SUPER. STORA-DRAIN SUPER Kanały z polimerobetonu STORA-DRAIN SUPER SUPER A15 B125 C250 D400 E600 F900 TORA-RAIN UPER UPER TORA-RAIN UPER Kanały z polimerobetonu UPER A5 5 C50 400 E600 Ze względu na solidne wykończenie, wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną oraz dzięki zintegrowanym profilom

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134

Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134 ACO Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134 Typowe zastosowania 135 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 136 Karty katalogowe 138 Szerokość w

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

ACO Drain - kanały niskie

ACO Drain - kanały niskie ACO Drain - kanały niskie Schemat systemu 60 Szerokość w świetle 60 Główne elementy systemu 60 Zalety systemu 60 Typowe zastosowania 61 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 62 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.001/ ) Classic. Super

KARTA PRODUKTU (ver.001/ ) Classic. Super KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) Classic Super ARCO SPOT ORIENT CUBE 1. Nazwa Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient (w wersji Classic oraz Super) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Łazienkowy wpust punktowy

Bardziej szczegółowo

MEARIN Plus 100.1RW MEARIN Plus MEARIN Plus 100.0

MEARIN Plus 100.1RW MEARIN Plus MEARIN Plus 100.0 Plus 100 / Expert 100 Dane techniczne 136 1000 100 Plus 100.1RW Plus 100.1 Plus 100.0 158 184 184 Właściwości materiału Korpus korytka odwadniającego Kompozyt PS (poliestrowo-szklany): żywica poliestrowa,

Bardziej szczegółowo

ACO Profiline. Liniowy system odwodnień tarasowych. ACO Profiline. Katalog Produktów

ACO Profiline. Liniowy system odwodnień tarasowych. ACO Profiline. Katalog Produktów ACO Profiline Katalog Produktów Liniowy system odwodnień tarasowych ACO Profiline ACO Profiline Schemat systemu 4 Szerokość w świetle 4 Główne elementy systemu 4 Zalety systemu 4 Typowe zastosowania 5

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

Korytko odwadniające kl. A-15

Korytko odwadniające kl. A-15 Korytko kl. A-15 Korytka te mają zastosowanie wówczas gdy istnieje ograniczona ilość miejsca na zabudowę: garaże, balkony, miejsca ograniczone przez płytę betonową. Można je też stosować do odwadniania

Bardziej szczegółowo

ACO SELF Euroline. Odwodnienia liniowe

ACO SELF Euroline. Odwodnienia liniowe ACO SELF Euroline Odwodnienia liniowe ACO SELF Euroline dla domu, podwórza i ogrodu ACO SELF Euroline z nowym profilem ACO V oraz wolnym przekrojem kanału www.aco.pl Produkty ACO SELF Kontynuacja historii

Bardziej szczegółowo

GAL ABAU SP O RTBAU TI E FBAU AQ UA B A U TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE

GAL ABAU SP O RTBAU TI E FBAU AQ UA B A U TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE TI E FBAU GAL ABAU AQ UA B A U SP O RTBAU Nowość Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE 001-05.15PL 1 Odwodnienia liniowe dla stref przydomowych, dziedzińców,

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

elementy prefabrykowane według KPED

elementy prefabrykowane według KPED elementy prefabrykowane według KPED Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych jest przeznaczony dla jednostek projektowych i wykonawczych. elementy zawarte w katalogu stanowią rozwiązania, które zalecone

Bardziej szczegółowo

TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE PL SP O RTBAU GAL ABAU TI E FBAU

TOP X. Nowość. Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE PL SP O RTBAU GAL ABAU TI E FBAU TI E FBAU GAL ABAU TOP X AQ UA B A U SP O RTBAU Nowość Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów. WYDANIE 002-11.15PL 1 TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU TOP X Odwodnienia

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe Monoblok B

Odwodnienia liniowe Monoblok B www.kan.net.pl Sp. z o. o. Odwodnienia liniowe Monoblok B KAN Sp. z o.o. 97-410 KLESZCZÓW ul. Główna 142 tel. +48 44 731 33 33 fax +48 44 731 33 35 NIP 769-220-75-99 www.kan.net.pl WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

PONIEWAŻ liczy SIĘ KAŻdA KROPlA WOdy

PONIEWAŻ liczy SIĘ KAŻdA KROPlA WOdy Odwodnienia Liniowe PONIEWAŻ liczy SIĘ KAŻdA KROPlA WOdy kanały betonowe Kanały betonowe formowane wibracyjnie Po 25 latach działalności, jakość formowanych wibracyjnie kanałów betonowych firmy Gridiron

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIE LINIOWE AB050, AB053

ODWODNIENIE LINIOWE AB050, AB053 ODWODNIENIE LINIOWE AB050, AB053 CHARAKTERYSTYKA: wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 (AISI304), w formie szczelnego, spawanego korytka ze spawanymi studzienkami do bocznych ścianek zamontowane są śruby

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 112 Szerokość w świetle 112 Główne elementy systemu 112 Zalety systemu 112

Schemat systemu 112 Szerokość w świetle 112 Główne elementy systemu 112 Zalety systemu 112 ACO Drain Schemat systemu 112 Szerokość w świetle 112 Główne elementy systemu 112 Zalety systemu 112 Typowe zastosowania 113 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 114 Karty katalogowe 116 Szerokość

Bardziej szczegółowo

ACO Żeliwo. Wpusty podłogowe. Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA

ACO Żeliwo. Wpusty podłogowe. Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA ACO Żeliwo Wpusty podłogowe Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA ACO WAL-SELECTA Zabezpieczenie przed pożarem Dźwiękochłoność Wytrzymałość na temperaturę powyżej 1000 C Klasa materiałowa A1 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

AQUADREN SYSTEM ODWODNIEŃ LINIOWYCH

AQUADREN SYSTEM ODWODNIEŃ LINIOWYCH SYSTEM ODWODNIEŃ LINIOWYCH AQUADREN firmy MARBET WIL to proekologiczny system odwodnień liniowych przeznaczony do wykonywania instalacji odwadniających w budownictwie drogowym. Elementy systemu są wykonane

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O

Odwodnienia liniowe e w io ia lin ien n d o w d O 4.1 W 83 Komfort SLR NW 100 klasa obciążenia D i F Zabudowa w nawierzchni brukowej Zabudowa w nawierzchni asfaltowej Zabudowa w nawierzchni betonowej klasa D Komfort SLR NW 100 Z krawędzią (7 mm) i rusztem

Bardziej szczegółowo

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe ACO SlotDrain - kanały szczelinowe Schemat systemu 74 Szerokość w świetle 74 Główne elementy systemu 74 Zalety systemu 74 Typowe zastosowania 75 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 76 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

KANAŁ ODWADNIAJĄCY Z OCHRONNĄ LISTWĄ KRAWĘDZIOWĄ TYP SE,

KANAŁ ODWADNIAJĄCY Z OCHRONNĄ LISTWĄ KRAWĘDZIOWĄ TYP SE, 1. Nazwa wyrobu: KANAŁ ODWADNIAJĄCY Z OCHRONNĄ LISTWĄ, 2. Klasyfikacja wyrobu: 26.61.11-00.00 3. Dokumenty odniesienia: PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe

ACO SlotDrain - kanały szczelinowe ACO SlotDrain - kanały szczelinowe Schemat systemu 102 Szerokość w świetle 102 Główne elementy systemu 102 Zalety systemu 102 TYPOWE ZASTOSOWANIA 103 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 104 Karty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODWODNIEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ ASVOX

SYSTEMY ODWODNIEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ ASVOX SYSTMY OWONIŃ Z STLI NIRZWNJ SVOX SYSTMY OWONIŃ Z STLI NIRZWNJ SVOX Systemy odwodnienia wykonane ze stali nierdzewnej pod marką SVOX stworzone w laboratoriach Mufle są w całości wykonane ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRENARSKI. Trójnik redukcyjny 90 (100/50) (100/80) 6,46. Przejście dren/rura PCV (100/Ø110 ) 6,20 (100/80) Czwórnik drenarski

SYSTEM DRENARSKI. Trójnik redukcyjny 90 (100/50) (100/80) 6,46. Przejście dren/rura PCV (100/Ø110 ) 6,20 (100/80) Czwórnik drenarski SYSTEM DRENARSKI Cennik od 24.01.2011 Nazwa SYSTEM DRENARSKI Cena/mb (zł)* Ø 160 Ø 125 Ø 100 Ø 80 Ø 50 Rura drenarska (mb) rolka 50mb tel. tel. Rura bez otworów (mb) rolka 50mb tel. tel. AKCESORIA DRENARSKIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lp. Wyszczególnienie szt. Uwagi PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1. Rura PCW kielichowa do kan. zewn. Klasy S Ø110 94 m 2. Rura PCW kielichowa do kan. zewn.

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 204 Szerokość w świetle 204 Główne elementy systemu 204 Zalety systemu 204 TYPOWE ZASTOSOWANIA 205 Karty katalogowe 206

Schemat systemu 204 Szerokość w świetle 204 Główne elementy systemu 204 Zalety systemu 204 TYPOWE ZASTOSOWANIA 205 Karty katalogowe 206 ACO TRAM Schemat systemu 204 Szerokość w świetle 204 Główne elementy systemu 204 Zalety systemu 204 TYPOWE ZASTOSOWANIA 205 Karty katalogowe 206 Maksymalna klasa obciążenia Kanały: 340, 165 D 400 206 ACO

Bardziej szczegółowo

Z-100, Z-150. Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni

Z-100, Z-150. Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni Z-100, Z-150 Odwodnienie liniowe dla projektu dekoracyjnej nawierzchni Spis treści 04 Systemy nakładek szczelinowych ANRIN Materiał / budowa / właściwości 06 Zastosowania Przegląd klas obciążeń 08 Korytko

Bardziej szczegółowo

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości TEMAT PROJEKT ODWODNIENIA ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO (pomiędzy ulicą Powstańców i ulicą Curii Skłodowskiej) BRANŻA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ACO Drain - kanały niskie

ACO Drain - kanały niskie ACO Drain - kanały niskie Schemat systemu 64 Szerokość w świetle 64 Główne elementy systemu 64 Zalety systemu 64 TYPOWE ZASTOSOWANIA 65 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 66 Karty katalogowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

RECYFIX PRO TERAZ Z NOWYM RUSZTEM FIBRETEC NOWOŚĆ

RECYFIX PRO TERAZ Z NOWYM RUSZTEM FIBRETEC NOWOŚĆ TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU RECYFIX PRO NOWOŚĆ INNOWACYJNY SYSTEM ODWODNIEŃ WYKONANYCH Z TWORZYWA PE-PP I PA-GF DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH I KOMERCYJNYCH, KLASA OBCIĄŻENIA DO C 250 TERAZ Z NOWYM RUSZTEM

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 166 Szerokość w świetle 166 Główne elementy systemu 166 Zalety systemu 166. Karty katalogowe 168. Maksymalna klasa obciążenia

Schemat systemu 166 Szerokość w świetle 166 Główne elementy systemu 166 Zalety systemu 166. Karty katalogowe 168. Maksymalna klasa obciążenia ACO TRAM Schemat systemu 166 Szerokość w świetle 166 Główne elementy systemu 166 Zalety systemu 166 Typowe zastosowania 167 Karty katalogowe 168 Maksymalna klasa obciążenia kanały: 340, 165, ACO Drain

Bardziej szczegółowo

ACO ACO WPUSTY ACO KANAŁY EURO ACO KANAŁY MODULAR DTR. Przygotował Sebastian Staniszewski Legionowo, 2012-07-13

ACO ACO WPUSTY ACO KANAŁY EURO ACO KANAŁY MODULAR DTR. Przygotował Sebastian Staniszewski Legionowo, 2012-07-13 ACO ACO WPUSTY ACO KANAŁY EURO ACO KANAŁY MODULAR DTR Przygotował Sebastian Staniszewski 1 strona 1. PRZEZNACZENIE ACO Wpusty oraz Kanały ze stali nierdzewnej przeznaczone są do odwadniania powierzchni

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW ODWADNIAJĄCYCH ULICE PODDANYCH OBCIĄŻENIOM OD POJAZDÓW

UTRZYMANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW ODWADNIAJĄCYCH ULICE PODDANYCH OBCIĄŻENIOM OD POJAZDÓW UTRZYMANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW ODWADNIAJĄCYCH ULICE PODDANYCH OBCIĄŻENIOM OD POJAZDÓW Dr inż. Marek Pszczoła Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej ZAKRES PREZENTACJI Przedstawienie problemu Omówienie

Bardziej szczegółowo

FASERFIX TRAM SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE. KOMPLETNY SYSTEM SŁUŻĄCY DO ODWADNIANIA TOROWISK I SZYN.

FASERFIX TRAM SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE. KOMPLETNY SYSTEM SŁUŻĄCY DO ODWADNIANIA TOROWISK I SZYN. TIEFBAU GAL ABAU AQUABAU SPORTBAU FASERFIX TRAM ZAGADNIENIE Zanieczyszczenia oraz osady odkładające się w szynach w ekstremalnych przypadkach mogą doprowadzić do wykolejenia się pojazdów szynowych. Woda

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA STACJACH PALIW

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA STACJACH PALIW TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA STACJACH PALIW WYDANIE 01.04.2013 PL TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU Stacja paliw BP, Wysogotowo NOWOCZESNE I FUNKCJONALNE STACJE WYMAGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Jakie odwodnienia stosować w obszarach przemysłowych? ACO DRAIN. Bezpieczeństwo i najwyższe parametry

Jakie odwodnienia stosować w obszarach przemysłowych? ACO DRAIN. Bezpieczeństwo i najwyższe parametry Jakie odwodnienia stosować w obszarach przemysłowych? ACO DRAIN. Bezpieczeństwo i najwyższe parametry Dlaczego odpowiednie projektowanie i właściwe wyposażenie są tak ważne w obszarach przemysłowych? Obszary

Bardziej szczegółowo

Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie

Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie Włazy kanałowe okrągłe klasy A15 201-1000-000 Właz okrągły AO 400 H50 160,00 201-1100-000 Właz okrągły AO 500 H50 250,00 201-1200-000 Właz okrągły AO 600

Bardziej szczegółowo

www.wycieraczki.info wycieraczka Algumata 12 TEXTILE LX wycieraczka Algumata 20 TEXTILE LU 1 ~ 1 UR 1 ~ UR ~ 1 UR ~ UR wycieraczka Algumata TEXTILE LX wycieraczka Algumata TEXTILE MLX Marathon 2, UR UR

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

DACHFIX. Systemy odwadniające przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich i tarasów WYDANIE PL

DACHFIX. Systemy odwadniające przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich i tarasów WYDANIE PL DACHFIX Systemy odwadniające przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich i tarasów WYDANIE 002.01.17PL DACHFIX Odwodnienie dachów płaskich i tarasów. Skuteczne odprowadzanie wody z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi.

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Przechowywanie Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Oliwienie i pasywowanie rusztów ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed utlenianiem się cynku jedynie na czas transportu.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji 2. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ACO DRAIN Monoblock RD+

ACO DRAIN Monoblock RD+ Odwodnienia w centrach logistycznych i obszarach przemysłowych ACO DRAIN Monoblock RD+ ACO Drain Monoblock RD+ Schemat systemu 4 Szerokość w świetle 4 Główne elementy systemu 4 Zalety systemu 4 TYPOWE

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel

Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel Usługi Projektowo Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 32a tel. 087-6153715 Obiekt Stadium Inwestor Adres inwestycji Droga z miejscami postojowymi i ciągami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW ODWADNIAJĄCYCH ULICE PODDANYCH OBCIĄŻENIOM OD POJAZDÓW

UTRZYMANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW ODWADNIAJĄCYCH ULICE PODDANYCH OBCIĄŻENIOM OD POJAZDÓW UTRZYMANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW ODWADNIAJĄCYCH ULICE PODDANYCH OBCIĄŻENIOM OD POJAZDÓW Dr inż. Marek Pszczoła Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej ZAKRES PREZENTACJI Przedstawienie problemu Omówienie

Bardziej szczegółowo

ul. Łagiewnicka 39, Kraków

ul. Łagiewnicka 39, Kraków ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI rys. nr D/1 ORIENTACJA SKALA 1: 10000 rys. nr D/2 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 rys. nr D/3 PROFIL PODŁUŻNY W LINII ŚCIEKU

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

Kanały odwadniające z polimerobetonu

Kanały odwadniające z polimerobetonu ważny od 01.04.2011 r. STORARAIN SEF Kanały odwadniające z polimerobetonu SEF zięki dużej wytrzymałości i niewielkiej wadze kanały STORASEF są idealnym rozwiązaniemdo odprowadzania wody deszczowej wokół

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

systemy odwadniające piłeczka

systemy odwadniające piłeczka systemy odwadniające Osadniki Osadniki są to zbiorniki łączące rury spustowe odprowadzające wodę z rynien z rurami kanalizacyjnymi o średnicy 110 mm. Wykonane z polipropylenu osadniki idealnie pasują do

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA Charakterystyka techniczna: 1. Materiał: Polietylen wysokiej gęstości PEHD (PE 80), Polipropylen PP (PP-R) 2. Średnice nominalne DN: 300-1800mm. 3. Studnie kanalizacyjne: POLYTRADE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia SPIS TREŚCI Załącznik Nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia SPIS TREŚCI 1. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 2. Określenie przedmiotu zamówienia. 2.1. Zakres usługi związany z utrzymaniem kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ACO Drain - kanały niskie

ACO Drain - kanały niskie ACO Drain - kanały niskie Schemat systemu 76 Główne elementy systemu 76 Zalety systemu 76 TYPOWE ZASTOSOWANIA 77 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 78 Karty katalogowe 84 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

nowe rozwiązania sprawdzone technologie KLASA A KLASA B KLASA C KLASA D KATALOG PRODUKTÓW O D WODNIENIA LINIOWE wydanie 1

nowe rozwiązania sprawdzone technologie KLASA A KLASA B KLASA C KLASA D KATALOG PRODUKTÓW O D WODNIENIA LINIOWE wydanie 1 www.uranos.com.pl nowe rozwiązania sprawdzone technologie KLASA A KLASA B KLASA C KLASA D 2015 wydanie 1 KATALOG PRODUKTÓW O D WODNIENIA LINIOWE system odwodnień liniowych System odwodnień liniowych Uranos

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-BETON

Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-BETON Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-BETON Lokalizacje Zakład w Großsteinberg Odwodnienie liniowe Pfuhler Rinne Ogólne informacje o odwodnieniach Odwodnienie liniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRODUCENTA

DEKLARACJA PRODUCENTA DEKLARACJA PRODUCENTA 1. Dane producenta: 2. Dane identyfikacyjne wyrobu: (Elementy włazowej, betonowej studzienki kanalizacyjnej.) - TB/DN 1200/PPS/N (żelbetowa płyta podstudzienna 1700/1700/150) 3. Dokument

Bardziej szczegółowo