SWECO AB (publ) Corp. ID no Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE Stockholm Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SWECO AB (publ) Corp. ID no Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE Stockholm Tel: Fax:"

Transkrypt

1 SWECO AB (publ) Corp. ID no Gjörwellsgatan 22, Box 34044, SE Stockholm Tel: Fax:

2 Kodeks Postępowania

3 Kodeks Postępowania list Prezesa i Dyrektora Generalnego Sweco Kodeks Postępowania Sweco wyjaśnia, jak powinniśmy postępować oraz określa nasze obowiązki wobec klientów, konkurentów, współpracowników, wspólników oraz ogółu społeczeństwa. Kodeks Postępowania stanowi podstawę naszego działania i wspiera nas w utrzymaniu zaufania i wiarygodności w oczach współpracujących z nami podmiotów. Kodeks Postępowania Sweco dotyczy wszystkich jednostek Grupy Sweco i musi być przestrzegany przez wszystkich pracowników. Równie odpowiedzialnego postępowania oczekujemy także od naszych kontrahentów. Za przestrzeganie Polityki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Kodeksu Postępowania Sweco odpowiadają zarówno najwyższe kierownictwo Grupy, menedżerowie wszystkich szczebli jak i indywidualni pracownicy. Zachęcam Państwa do starannego zapoznania się z treścią Kodeksu Postępowania. Oczekuję, że wszyscy będziemy pracować i postępować zgodnie z jego postanowieniami Sztokholm, kwiecień 2015 r. Tomas Carlsson Prezes i Dyrektor Generalny Sweco Sweco jest czołowym doradcą w krajach skandynawskich w dziedzinie zrównoważonego rozwoju urbanistyki. 9 tysięcy naszych inżynierów, architektów i specjalistów w dziedzinie technologii środowiska opracowuje rozwiązania przynoszące istotne korzyści naszym klientom i całemu społeczeństwu. Sweco jest jedną z dziesięciu największych spółek świadczących usługi doradztwa technicznego w Europie. Rokrocznie prowadzi projekty w 80 krajach na całym świecie. Roczne przychody osiągane przez spółkę wynoszą około 9 mld koron szwedzkich. Sweco jest notowana na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

4 Cel Kodeksu Postępowania Sweco Inżynierowie, architekci i specjaliści w dziedzinie technologii środowiska pracują nad projektami które mają wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i codzienne życie zwykłych ludzi. Wymaga to zachowania wysokich standardów pod względem ekologicznym, etycznym i społeczno-gospodarczym. Chęć wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój społeczeństwa jest podstawą podejmowanych przez nas działań. Wszyscy pracownicy Sweco mają wpływ na markę i reputację spółki. Nie tylko dzięki opracowywanym rozwiązaniom, ale również poprzez zachowanie oraz fachową wiedzę, którą dzielimy się z otaczającymi nas ludźmi, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Bezwzględnym obowiązkiem wszystkich pracowników Sweco jest przestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i rozporządzeń. Przestrzegamy przepisów antykorupcyjnych, zasad konkurencji, przepisów prawa pracy, a także wszelkich innych przepisów lub postanowień odnoszących się do naszej działalności. Jednakże, prawo nie zawsze wskazuje, jak należy radzić sobie z problemami natury etycznej i moralnej. W swoich działaniach kierujemy się naszymi wartościami, a także dobrem klientów, konkurentów, współpracowników, wspólników i społeczeństwa. Dlatego też zaistniała potrzeba sformułowania dokładniejszych wytycznych w zakresie etyki biznesu, które wyjaśnią stawiane oczekiwania względem nas To właśnie jest celem Kodeksu Postępowania Sweco. Kodeks Postępowania wyjaśnia, jak powinniśmy postępować i określa nasze obowiązki wobec współpracowników, klientów, wspólników, a także ogółu społeczeństwa. Kodeks Postępowania Sweco dotyczy wszystkich jednostek Grupy Sweco i musi być przestrzegany przez wszystkich pracowników. Równie odpowiedzialnego postępowania oczekujemy także od naszych kontrahentów. Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu Sweco dostępna na stronie określa nasze ogólne zasady odnośnie społecznej odpowiedzialności biznesu. Kodeks Postępowania powstał w oparciu o te zasady, a także zawiera dodatkowe wytyczne i wskazówki dotyczące naszej postawy wobec społeczeństwa. W Sweco obowiązują również wewnętrzne wytyczne i procedury w zakresie etyki biznesu, które stanowią dodatkowe wskazówki dla naszych pracowników. Za przestrzeganie Polityki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Kodeksu Postępowania Sweco odpowiadają zarówno najwyższe kierownictwo Grupy, menedżerowie wszystkich szczebli, jak i indywidualni pracownicy. Kodeks Postępowania 1

5 Kodeks Postępowania stanowi odzwierciedlenie naszych wartości 2 Kodeks Postępowania

6 Przyświecająca Sweco wizja osiągnięcia pozycji najbardziej szanowanej spółki doradczej w dziedzinie techniki, technologii środowiska i architektury, oznacza znacznie więcej niż tylko opracowywanie i realizację wyjątkowych projektów. Jednocześnie nawiązujemy i pielęgnujemy relacje z klientami, kontrahentami i współpracownikami. Są to relacje oparte na szacunku i odpowiedzialności. Urzeczywistnienie naszej wizji wymaga jednoznacznego określenia sposobu naszego działania. Jako pracownicy Sweco mamy obowiązek dopilnować, by kwestie te nie budziły żadnych wątpliwości. Wartości Sweco Ciekawość Chęć do nauki i wykorzystywania zdobytej wiedzy motywuje mnie do podejmowania wysiłku w celu rozwiązywania problemów klientów. Przejmuję inicjatywę i mam odwagę wprowadzać nowe rozwiązania, dbając o nieustanny rozwój spółki i siebie samego, aby stać się jednym z czołowych profesjonalistów w swojej dziedzinie. Zaangażowanie Lubię pracować ze swoimi współpracownikami i klientami. W pełni angażuję się w opracowywanie najlepszych rozwiązań, przynoszących trwałe korzyści naszym klientom i społeczeństwu. Nasza różnorodność wzbogaca wzajemną współpracę i wprowadzane przez nas rozwiązania. Suma naszych wspólnych osiągnięć przewyższa wkład wnoszony przez poszczególnych pracowników. Odpowiedzialność Biorę odpowiedzialność za swoje czyny i postępuję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami oraz obowiazujacą w Sweco polityką dotyczącą etyki biznesu obowiązującymi w Sweco. Odpowiadam również za niezmiennie wysoką jakość wykonywanych przeze mnie zadań. Dążę do opracowywania rozwiązań, które będą trwałe i opłacalne zarówno dla klienta jak i dla Sweco. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami, a ponadto jestem otwarty na wiedzę przekazywaną przez innych. Łatwo się adaptuję i jestem otwarty oraz potrafię efektywnie współpracować. Kodeks Postępowania 3

7 Nasze prowadzenie biznesu jest praktycznym odzwierciedleniem naszych wartości 4 Kodeks Postępowania

8 Model działalności Sweco bazuje na prostocie i trosce o klienta. Nastawiony jest na ułatwianie współpracy i nawiązywanie relacji biznesowych. Jako pracownicy Sweco, wszyscy razem tworzymy markę i reputację spółki poprzez nasze zachowania oraz to jak postrzegają nas osoby z naszego otoczenia. Pracujemy w zdecentralizowanej i ukierunkowanej na klienta organizacji, która stawia wysokie wymagania w zakresie odpowiedzialności za prowadzony biznes oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowymi, przepisami krajowymi i regulacjami, a także polityką i standardami obowiązującymi w Sweco. Jednakże jesteśmy świadomi tego, że praktykę właściwą pod względem etycznym i moralnym nie zawsze można ustalić w oparciu o przepisy prawa i regulacje. Dlatego Kodeks Postępowania Sweco pomaga nam określić, jak powinniśmy postępować i pracować w zależności od warunków i sytuacji. Każdy z nas powinien zapoznać się z Kodeksem Postępowania, zrozumieć go i przestrzegać jego postanowień. Dotyczy to w równym stopniu wartości, które stanowią jego fundament. Jednocześnie naszym obowiązkiem jest pomoc innym we wskazaniu zachowywania zgodnego z założeniami Kodeksu. Kodeks Postępowania zawiera wskazówki dotyczące standardów uczciwości i postępowania w biznesie. Nie może on jednak zastępować osobistej odpowiedzialności i obowiązku właściwej oceny sytuacji, a także możliwości uzyskania porady w zakresie właściwego postępowania w biznesie. W razie wątpliwości powinniśmy zwrócić się o dodatkowe wskazówki i pomoc do współpracowników, menedżerów bądź działu prawnego, personalnego lub komunikacyjnego Grupy Sweco. Wewnetrzne regulacje i Kodeks Postępowania Sweco obowiązują we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Kodeks Postępowania 5

9 Cztery wymiary Kodeksu Postępowania Sweco 6 Kodeks Postępowania

10 Wszyscy pracownicy odpowiadają za zapewnienie, że relacje Sweco z klientami, społeczeństwem, konkurentami i kontrahentami oraz nasz stosunek do nich będą charakteryzować się uczciwością, profesjonalizmem, szacunkiem oraz wysokimi standardami etycznymi. Wymiar: Klienci Nasi klienci są kluczowi dla naszej działalności Funkcjonowanie nas jako spółki opiera się na wnoszeniu wartości do działalności naszych klientów. Ponieważ klienci korzystają z naszej wiedzy oraz doświadczenia, naszym obowiązkiem jest znajomość najnowszych osiągnięć w zakresie naszych specjalizacji. Jesteśmy otwarci oraz zaangażowani w relacje z naszymi klientami. Wywiązujemy się z zobowiązań umownych, sprawozdań oraz rozliczeń zgodnie z założeniami odnośnie naszych usług. Zawsze szanujemy poufność i prywatność naszych klientów. Prowadzimy działalność rzetelnie, a nasi klienci zawsze mogą polegać na informacjach, które im dostarczamy. Obejmuje to także współpracę z odpowiedzialnymi kontrahentami. Niedopuszczalne i ściśle zabronione jest nasze uczestnictwo w nadużyciach finansowych, zmowach, korupcji lub w praktykach wymuszeń, bądź akceptowanie, oferowanie lub płacenie łapówek albo zabieganie o nie. Nasze podejście do prezentów i wydatków reprezentacyjnych charakteryzuje umiarkowanie oraz rozsądek. Rozumiemy, że istnienie praktyk ogólnobranżowych nie może oznaczać zgody na ich stosowanie. Nie promujemy ani nie akceptujemy praktyk, które mogą skutkować kwestionowaniem naszej uczciwości lub etycznego sposobu prowadzenia działalności. Wszelkie prezenty lub wydatki reprezentacyjne powinny być czytelnie powiązane z prowadzoną przez nas działalnością. Wymiar: Społeczeństwo Sweco prowadzi odpowiedzialną i zrównoważoną działalność biznesową. Oznacza to, że zawsze działamy w sposób odpowiedzialny pod względem społecznym i ekologicznym, zgodnie z przepisami prawa krajów w których prowadzimy działalność, oraz że wspieramy i respektujemy podstawowe prawa człowieka (określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ). Oznacza to także, że prowadzimy dialog i współpracujemy w celu przyczynienia się w sposób odpowiedzialny do rozwoju społeczności. Reprezentujemy Sweco w sposób, który wzmacnia nasz wizerunek oraz jest spójny z marką niezależnie od tego, czy dotyczy to kontaktów z mediami, wydarzeń lub innego rodzaju reprezentacji na zewnątrz. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie międzynarodowych lub lokalnych działań mających na celu eliminowanie korupcji i przestępstw finansowych. Nigdy nie angażujemy się w takie działania, za które nie możemy wziąć odpowiedzialności i takie których nie można bedzie obronić, jak również nie podejmujemy decyzji w oparciu o osobiste interesy lub niewłaściwe relacje. Wymiar: Konkurenci W Sweco wierzymy, że konkurencja stanowi ważny element w rozwoju działalności oraz innowacyjności. Konkurujemy w zgodzie z obowiązującym w danym kraju prawem oraz wspieramy właściwą i nieograniczoną konkurencję w odniesieniu do naszych własnych propozycji biznesowych, przetargów na wybór dostawców oraz procesów związanych z zamówieniami. Pracownicy Sweco nie biorą udziału w zabronionych praktykach ograniczających konkurencję, np. zmowach cenowych, podziałach rynku lub wykorzystywaniu pozycji dominującej. Zabronione jest uzyskiwanie przewagi biznesowej dzięki wykorzystywaniu metod, które mogą być interpretowane jako próba przekupstwa lub brania łapówek bez względu na fakt, że przyniesie to zysk tylko spółce, a nie pracownikowi. Pracownicy Sweco nie mogą pracować ani też pośrednio świadczyć usług dla organizacji, która konkuruje lub współpracuje ze Sweco. Należy wcześniej skontaktować się z bezpośrednim przełożonym, w celu uzyskania wskazówek dotyczących tej kwestii. Wymiar: Współpracownicy Bezpieczeństwo wszystkich pracowników Sweco jest naszym priorytetem. Odpowiedzialność za to bezpieczeństwo biorą na siebie : Sweco jako pracodawca oraz każdy z pracowników naszej Grupy. Wszyscy pracownicy mogą otrzymać w razie potrzeby wsparcie od działu personalnego pomocne w rozwiązywaniu problemów, napotykanych w miejscu pracy. Jesteśmy świadomi, że jako konsultanci oraz pracownicy Sweco gramy w tej samej drużynie. Oznacza to, że jesteśmy lojalni wobec naszych współpracowników i wspieramy ich. Traktujemy naszych kolegów z szacunkiem, uprzejmością, uczciwością i godnością. Odnosimy się do siebie nawzajem z profesjonalizmem, dotrzymujemy złożonych obietnic oraz wywiązujemy się z nich na czas, a w przypadku jakichkolwiek przeszkód informujemy o nich osoby, których one dotyczą z. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze środowisko było wolne od dyskryminacji, nękania lub chęci zemsty. Promujemy postawę otwartej komunikacji, gdzie szanowana jest opinia każdego. Kiedy zostanie podjęta decyzja, szanujemy ją i wspólnie postępujemy zgodnie z jej ustaleniami. Kodeks Postępowania 7

11 Przestrzeganie oraz monitorowanie Kodeksu Postępowania Przestrzeganie Kodeksu Postępowania Wszyscy pracownicy Sweco są odpowiedzialni za postępowanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania oraz pomoc innym pracownikom w jego przestrzeganiu. Na członkach kadry kierowniczej Sweco spoczywa szczególna odpowiedzialność, jako że powinni oni stanowić przykład dla pozostałych osób oraz czuwać nad tym aby, Kodeks Postępowania był przestrzegany w praktyce. Wszyscy menedżerowie biorą odpowiedzialność za to aby pracownicy, kontrahenci oraz pozostałe strony zostały zaznajomione z treściąkodeksu Postępowania. W przypadku pracowników powinno to nastąpić w trakcie procesu rekrutacji, wprowadzenia oraz cyklicznych spotkań z przełożonymi. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zachęcać kontrahentów do działania zgodnie z Kodeksem Postępowania. Monitorowanie Kodeksu Postępowania Monitorowanie przestrzegania Kodeksu Postępowania jest częścią naszej codziennej działalności. Pracownicy Sweco mają obowiązek zgłaszać wszelkie przypadki naruszenia etyki biznesowej, zaobserwowane w trakcie swej pracy, nawet jeśli Sweco nie jest bezpośrednio w nie zaangażowana lub nie jest stroną danej umowy. Zgłoszenia można dokonać poprzez rozmowę z bezpośrednim przełożonym, jego przełożonym, działem personalnym lub prawnikiem Grupy. Dodatkowo pracownicy mogą zgłaszać naruszenia etyki biznesowej anonimowo, korzystając z Systemu ds. etycznych w Sweco, czyli naszego zewnętrznego, bezpiecznego systemu zgłaszania kwestii związanych z etyką biznesową. W przypadku naruszenia naszych regulaminów W razie zgłoszenia lub podejrzenia nieprzestrzegania Kodeksu Postępowania Sweco zostaną podjęte kroki w celu przeanalizowania sytuacji, a jeśli będzie to konieczne, również w celu jej naprawy. Osoby, które dopuściły się naruszenia Kodeksu Postępowania bądź jakiegokolwiek innego prawa czy polityki, zostaną poddane odpowiednim działaniom dyscyplinarnym, które mogą obejmować również rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli którykolwiek z kontrahentów Sweco naruszy nasz Kodeks Postępowania, uznamy to za podstawę do zakończenia naszych relacji biznesowych. 8 Kodeks Postępowania

12 Schemat etycznego postępowania i podejmowania decyzji Prosimy wykorzystać poniższe pytania jako pomoc, jeśli nie są Państwo pewni, jakie należy podjąć działania. Odpowiedzi na poniższe pytania dostarczą wskazówek. 1. Czy takie działanie może być w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem? 2. Czy jest ono sprzeczne z kulturą i sposobem prowadzenia działalności Sweco? 3. Czy może mieć negatywny wpływ na markę Sweco lub klienta? 4. Czy należy rozważyć ewentualne konsekwencje dla stron innych niż Sweco oraz Państwa klienta? 5. Czy uzyskanie dalszych informacji pomogłoby podjąć decyzję? 6. Czy omówienie tej kwestii ze współpracownikiem w celu uzyskania opinii drugiej osoby byłoby pomocne? 7. Jaka byłaby reakcja opinii publicznej gdyby Państwa działanie opisano w mediach? 8. Czy takie zachowanie jest uczciwe wobec konkurencji? 9. Czy jest ono zgodne ze zdrowym rozsądkiem i właściwym osądem sytuacji? 10. Czy w Państwa odczuciu jest ono słuszne? Kodeks Postępowania 9

13 Praktyczne narzędzia do codziennego użytku Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest głównym dokumentem Sweco dotyczącym etyki biznesowej. Opisuje on ogólny pogląd Sweco na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyszczególnia nasze zobowiązania oraz międzynarodowe porozumienia, które podpisaliśmy i których musimy przestrzegać. Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu znajduje się pod adresem About-Sweco/Responsibility/CSR/ Oświadczenie Sweco odnośnie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego Oświadczenie odnośnie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego opisuje nasze podejście do tej kwestii; można je znaleźć na stronie: Dalsze informacje na temat naszej roli jako spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Sweco jest członkiem WBCSD od roku 2013 i realizuje strategię dalszego rozwoju i pogłębiania roli przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju poprzez swój wkład w działania wspomnianej organizacji. System etyki Sweco Postępowanie, które stanowi lub z uzasadnionych przyczyn może być uznane za naruszenie prawa albo Kodeksu Postępowania, musi zostać zgłoszone. Sweco posiada wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń w obszarze etyki biznesu, z wykorzystaniem zewnętrznego, bezpiecznego systemu zgłaszania problemów w obszarze etyki biznesowej. Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne i mogą być składane anonimowo, jeśli osoba zgłaszająca wyrazi takie życzenie. Dane kontaktowe systemu etyki Sweco można znaleźć w Intranecie. Kodeks etyczny FIDIC Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) uznaje, że praca sektora doradztwa technicznego jest kluczowa w procesie dążenia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska. Jako przedsiębiorstwo członkowskie za pośrednictwem krajowych Stowarzyszeń należących do FIDIC podzielamy przekonanie, że zasady opisane w Kodeksie etycznym FIDIC muszą być podstawą naszego postępowania, jeśli społeczeństwo ma mieć zaufanie do nas jako doradców. Kodeks etyczny można znaleźć na stronie 10 Kodeks Postępowania

14 Kodeks Postępowania 11

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kod postępowania obowiązujący

Kod postępowania obowiązujący Kod postępowania obowiązujący Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania wyraźnie określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot biorący udział

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Kodeks właściwego postępowania obowiązujący w Sveaskog

Kodeks właściwego postępowania obowiązujący w Sveaskog Kodeks właściwego postępowania obowiązujący w Sveaskog Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW LEANPASSION

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW LEANPASSION PRACOWNIKÓW LEANPASSION Nasze motto brzmi: Technology Supported Lean Transformation Wprowadzenie Nasza misja oraz wizja, dają odpowiedź na kluczowe pytanie: dlaczego istniejemy? Każdemu z nas towarzyszy

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o.

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. NEPCon International działa w ramach organizacji typu non profit na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. NEPCon dąży do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania Kodeks etyczny Spółki Wprowadzenie Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój biznesu w dużej mierze zależy od zaufania jakim obdarzają nas nasi partnerzy,

Bardziej szczegółowo

Nasz sposób prowadzenia biznesu

Nasz sposób prowadzenia biznesu www.pwc.com/ethics Nasz sposób prowadzenia biznesu Kodeks postępowania Profesjonalizm w działaniu. Prawość w prowadzeniu biznesu. Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów. Szacunek wobec ludzi

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie : Kodeksu Etyki Zawodowej Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK. MÓJ BANK, w którym:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK. MÓJ BANK, w którym: KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Have a safe journey. Kodeks Postępowania

Have a safe journey. Kodeks Postępowania Have a safe journey Kodeks Postępowania Kluczowe zasady Saferoad działa zgodnie z uczciwymi, etycznymi praktykami biznesowymi, ustanawiając wysokie standardy dla swoich działań, jak również w stosunku

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ANG BIZNES

KODEKS ETYKI ANG BIZNES KODEKS ETYKI ANG BIZNES Partnerzy/współpracownicy/ludzie 1. Dobra atmosfera w pracy jest dla nas bardzo ważna. Budujemy ją poprzez: pozytywne i pełne szacunku relacje z Partnerami; przyjazne nastawienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE KODEKS ETYCZNY PRACOWNIIKÓW URZĘDU MIIEJSKIIEGO W KOŻUCHOWIIE Ustanawia się Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Kodeks jest zbiorem zasad i wartości, jakimi kierują się pracownicy.

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Vb c... Cóż więc w obecnym stanie prawnym powstrzymuje urzędników przed nadużywaniem funkcji publicznej? jeśli nie przepisy to tylko ich wrodzona

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 04/02 /2014 dyrektora szkoły z dnia 25 lutego2014 roku KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 PL Rev: 3 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo