SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 60/100 W KANALE WYCIĄGOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 60/100 W KANALE WYCIĄGOWYM"

Transkrypt

1 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 6/ W KANALE WYCIĄGOWYM Praca niezaeżna od powietrza pomieszczenia Spainy DY 755, DY 66, DY 663 DY 666, DY 665 L DY 676 L DY 674 Spainy Przyłącze kotła (mm) Ø 6/ Wkład (mm) Ø6 Ø8 ECODENS 3 MCR 4 8 MCR 4/8 MI, MCR 4/8 BIC 3,5 MCR /35 MI MCR 34/39 MI MC 5 DTG (E) /-5 MC 5 DTG (E) /-5 3 Quadrodens DUC Zastosowanie koana 87 powoduje zmniejszenie o Wytyczne odnośnie przewodów spainowych do kotłów MCR i ECODENS patrz instrukcja urządzenia

2 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 6/ Praca niezaeżna od powietrza pomieszczenia L DY 678 L (m) Ø 6/ ECODENS MCR 4 6 MCR 4/8 MI, MCR 4/8 BIC 7 MCR /35 MI 4 MCR 34/39 MI 6 MC 5 DTG (E) /-5 8,4 MC 5 DTG (E) /-5 Quadrodens DUC CITY FF 6 Zastosowanie koana 87 powoduje zmniejszenie o m Wytyczne odnośnie przewodów spainowych do kotłów MCR i ECODENS patrz instrukcja urządzenia 93

3 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 8/5 W KANALE WYCIĄGOWYM Praca niezaeżna od powietrza pomieszczenia 94 (m) Ø 8/5 ECODENS MCR 4 MCR 4/8 MI, MCR 4/8 BIC MCR /35 MI 4 MCR 34/39 MI,5 MC 5 DTG (E) /-5 MC 5 DTG (E) /-5 Quadrodens DUC CITY FF 6 MC 35 E DTG (E) /-35 5 MC 45, DTG MC 65, DTG -65 MC 9, DTG -9 MC 5, DTG Zastosowanie koana 87 powoduje zmniejszenie o m Wytyczne odnośnie przewodów spainowych do kotłów MCR i ECODENS patrz instrukcja urządzenia

4 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 8/5 W KANALE WYCIĄGOWYM Praca zaeżna od powietrza pomieszczenia (m) Ø8 ECODENS 3 MCR 4 33 MCR 4/8 MI, MCR 4/8 BIC 37 MCR /35 MI 9 MCR 34/39 MI 33 MC 5 DTG (E) /-5 3 MC 5 DTG (E) /-5 3 Quadrodens DUC CITY FF 4 MC 35 E DTG (E) /-35 3,5 MC 45, DTG -45 3,5 MC 65, DTG -65 MC 9, DTG -9 MC 5, DTG Zastosowanie koana 87 powoduje zmniejszenie o m Wytyczne odnośnie przewodów spainowych do kotłów MCR i ECODENS patrz instrukcja urządzenia 95

5 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 8/5 W KANALE WYCIĄGOWYM Praca niezaeżna od powietrza pomieszczenia Spainy DY 64, DY 65, DY 66 DY 69, DY 68 L DY 68 DY 38 L3 L DY CX 95 (MC 35E; 45) DY 73 (pozosta?e) Eement rozdzieczy Nawiew i wywiew (m) Ø 6/ Ø 8/5 ECODENS 6 MCR 4 44 MCR 4/8 MI, MCR 4/8 BIC 48 MCR /35 MI MCR 34/39 MI 3,5 MC 5 DTG (E) /-5 3 MC 5 DTG (E) /-5 6 Quadrodens DUC CITY FF 4 MC 35 E DTG (E) /-35,5 MC 45, DTG -45,5 MC 65, DTG -65 MC 9, DTG -9 MC 5, DTG Zastosowanie koana 87 powoduje zmniejszenie o Wytyczne odnośnie przewodów spainowych do kotłów MCR i ECODENS patrz instrukcja urządzenia

6 SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN SPS 8/5 DACH SKOŚNY Praca niezaeżna od powietrza pomieszczenia CX 5 Spainy CX 5 CX 64, CX 65, CX 66 CX 68, CX 76 DY 77 (da MC 5) HA (da CITY) (m) Ø 8/5 ECODENS MCR 4 3 MCR 4/8 MI, MCR 4/8 BIC 3 MCR /35 MI MCR 34/39 MI 9 MC 5 DTG (E) /-5 4 MC 5 DTG (E) /-5 Quadrodens DUC CITY FF MC 35 E DTG (E) /-35 4,5 MC 45, DTG -45 4,5 MC 65, DTG -65 MC 9, DTG -9 MC 5, DTG -5 Zastosowanie koana 87 powoduje zmniejszenie o Wytyczne odnośnie przewodów spainowych do kotłów MCR i ECODENS patrz instrukcja urządzenia 97

7 SYSTEMY SPALINOWE DLA KOTŁÓW INNOVENS MCA = L+L L L = L+L C 3x C 53 L L B 3P C 43x C 43x C 43x 4 MCR_FB Kasyfikacja Konfiguracja C 3x : Podłączenie doprowadzenia powietrza /odprowadzenia spain za pośrednictwem przewodów koncentrycznych do wyotu poziomego. Konfiguracja : Podłączenie doprowadzenia powietrza /odprowadzenia spain za pośrednictwem przewodów koncentrycznych do wyotu pionowego (wyjście dachowe), ub Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain za pośrednictwem przewodów koncentrycznych w kotłowni i prosto do komina (powietrze do spaania jako prąd przeciwzwrotny w kominie), ub Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain za pośrednictwem przewodów koncentrycznych w kotłowni i przewodem eastycznym w kominie (powietrze do spaania jako prąd przeciwzwrotny w kominie). Konfiguracja C 53 : Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain oddzienie za pomocą adaptera bi-fux i prostych przewodów (powietrze do spaania pobierane z zewnątrz). Konfiguracja B 3P : Podłączenie do komina (powietrze do spaania pobierane w kotłowni). Konfiguracja B 3P : Da instaacji kaskadowej. Konfiguracja C 43x : Podłączenie przewodu zbiorczego kotła szczenego (LAS). Tabea maksymanych dopuszczanych długości przewodów powietrzno-spainowych w zaeżności od typu kotła Przewody koncentryczne podłączone do wyotu poziomego Przewody koncentryczne podłączone do wyotu pionowego Przewody - koncentryczne w kotłowni - proste w kominie (powietrze do spaania jako prąd przeciwzwrotny) Przewody - koncentryczne w kotłowni - eastyczne w kominie (powietrze do spaania jako prąd przeciwzwrotny) Adapter bi-fux i przewody powietrzne/spainowe oddziene proste (powietrze do spaania pobierane z zewnątrz) W kominie (sztywne ub eastyczne) (powietrze do spaania pobierane w pomieszczeniu) Przewód zbiorczy da kotła uszczenionego LAS Typ podłączenia powietrze/spainy Maksymana długość przewodów podłączeniowych w m INNOVENS MCA 5 5 5/8 MI C 3x 6/ mm 3,5 4, 8/5 mm,3 3 5,7 6/ mm 3 4,9 5,5 8/5 mm,7 3,6 6/ mm 6 mm 6/ mm 8 mm 8/5 mm 8 mm C 53 6/ mm na x8 mm 5 8, 9 9,9,7, 5, B 3P 8 mm (sztywny) mm (eastyczny) C 43x Da wymiarowania takiego systemu naeży zwrócić się do dostawcy przewodu LAS Uwaga : obicza się jako sumę prostoiniowych odcinków przewodów powietrzno-spainowych i równoważnika długości daszych eementów : Ø 8 mm : koano 87 :, m, koano 45 :,9 m, koano :,6 m, koano 5 :,3 m, trójnik z rewizją:,8 m, przewód rewizyjny prosty:,5 m Ø 6 mm : koano 87 :, m, koano 45 :,6 m, koano :,9 m, koano 5 :,6 m, trójnik z rewizją :, m, przewód rewizyjny prosty :,3 m Uwaga: Nasze kotły są wyreguowane, testowane i homoogowane z przewodami spainowymi proponowanymi w naszym kataogu, spełniającymi wymagania obowiązujących norm. Gwarantujemy bezpieczeństwo i prawidłowe działanie naszych kotłów, jeżei są one instaowane z homoogowanymi systemami spainowymi i w warunkach zaecanych w naszych dokumentacjach technicznych. 98

8 SYSTEMY SPALINOWE DLA KOTŁÓW MC 35 E 5 = L+L L L =L+L C 3x C 53 L L B 3P F9A Konfiguracja C 3x : Pod³¹czenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain za poœrednictwem przewodu koncentrycznego poziomego. Konfiguracja : Pod³¹czenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain za poœrednictwem przewodu koncentrycznego do wyotu pionowego (wyjœcie dachowe) ub 3 Pod³¹czenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain za poœrednictwem przewodu koncentrycznego w kot³owni, i pojedynczego w kominie (powietrze do spaania jako pr¹d zwrotny w kominie) ub 4 Pod³¹czenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain za poœrednictwem przewodu koncentrycznego w kot³owni, i pojedynczego fex w kominie (powietrze do spaania jako pr¹d zwrotny w kominie) 5 Konfiguracja C 53 : Pod³¹czenie doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spain oddziene za poœrednictwem adaptera bifux i przewodu pojedynczego (powietrze do spaania pobierane z zewn¹trz) 6 Konfiguracja B 3P : Pod³¹czenie do komina (powietrze do spaania pobierane w kot³owni) 7 Konfiguracja B 3P : da instaacji kaskadowej Tabea maksymanych dopuszczanych d³ugoœci przewodów powietrzno-spainowych w zae noœci od typu kot³a Rodzaj pod³¹czenia doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spain Maksymana d³ugoœæ przewów pod³¹czeniowych w m MC 35E MC 45 MC 65 MC 9 MC 5 Przewody koncentryczne pod³¹czane do wyotu Ø 8/5 mm poziomego C 3x Ø /5 mm /5 mm ,9 Ø 8/5 mm 4,5 4, Przewody koncentryczne pod³¹czane do wyotu Ø /5 mm pionowego /5 mm - -,5 9,4 Ø 8/5 mm Przewody 5 5 Ø8mm - koncentryczne w kot³owni, Ø 8/5 mm - pojedyncze w kominie,5,5 Ø mm (powietrze do spaania jako pr¹d zwrotny) Ø /5 mm Ø mm - -,5 Ø 8/5 mm Adapteur bi-fux i przewody powietrzne/spainowe oddziene pojedyncze (powietrze C 53 sur x8 mm,5,5 do spaania pobierane z zewn¹trz) Ø /5 mm ,5 6 sur x mm Ø 8 mm (szt.) 3,5 3,5 W kominie B Ø8mm(east.) (powietrze do spaania pobierane w pomieszczeniu) 3P Ø mm ( szt) Ø mm ( east) 9,5 4 7,5 Uwaga: obicza siê jako sumê prostoiniowych odcinków przewodów powietrzno-spainowych i równowa nika d³ugoœci daszych eementów - Ø 8/5 mm: koano 87 : m, koano 45 :,8 m, koano :,6 m, koano 5 :,4 m, trójnik rewizyjny:, m, przewód z rewizj¹ prosty:,7 m - Ø 8 mm: koano 87 :, m, koano 45 :,9 m, koano :,6 m, koano 5 :,3 m, trójnik rewizyjny:,8 m, przewód z rewizj¹ prosty:,5 m - Ø /5 mm: koano 87 :,9 m, koano 45 :, m, trójnik rewizyjny: 3,3 m, przewód z rewizj¹ prosty:,5 m - Ø mm: koano 87 : 5 m, koano 45 :, m, trójnik rewizyjny: 5,3 m, przewód z rewizj¹ prosty:,5 m 99

9 DLA C ECO, C 3 ECO, C 6 ECO KLASYFIKACJA L C 33 C 3 C 3x C 33 B 3 8 B 3P B 3P 6 7 C_F8C Konfiguracja C 3 : Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spain za pośrednictwem oddzienych przewodów do koncentrycznego wyotu poziomego Uwaga: W budynkach użyteczności pubicznej stosowanie tej konfiguracji jest zabronione. Konfiguracja C 33 : Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spain za pośrednictwem oddzienych przewodów do koncentrycznego wyotu pionowego (wyjście dachowe). 6 Konfiguracja B 3P : Podłączenie przewodu spainowego pod ciśnieniem, powietrze do spaania pobierane w kotłowni. Ten typ konfiguracji wymaga aprobaty technicznej. 7 Konfiguracja B 3P : Podłączenie instaacji kaskadowej. Da tego typu konfiguracji naeży obowiązkowo stosować przewód powietrzno-spainowy mający aprobatę techniczną. Kapy spain z siłownikiem są sterowane oddzienie (pakiety GV 4 da C Eco ub GS 3 da C 3/6 Eco są proponowane jako wyposażenie dodatkowe). 8 Konfiguracja B 3 : Podłączenie tyko jednego kotła ub kotłów w kaskadzie do przewodu spainowego podciśnieniowego, odpornego na wigoć, powietrze do spaania pobierane w kotłowni. TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU KOTŁA Typ podłączenia przewodu powietrzno-spainowego Maksymana długość przewodów podłączeniowych w m C - Eco C 3 Eco C 6 Eco 85 7 Przewód koncentryczny podłączony do poziomego wyotu spain C 3 Ø 5 ub 6 mm Przewód koncentryczny podłączony do pionowego wyotu spain Do komina (powietrze do spaania pobierane z pomieszczenia) C 33 Ø 5 ub 6 mm B 3P Ø 5 ub 6 mm skonsutować z nami skonsutować z nami Ø 5 mm Ø 35 mm

10 KONFIGURACJE C3 I C33 DLA C ECO Konfiguracja C 3 Poziomy koncentryczny przewód pow. spa. Konfiguracja C 33 Pionowy koncentryczny przewód pow. spa. Spainy Spainy do spaania Adapter śr. Ø 6/5mm (tyko da PPS) 4 3 do spaania 5 3 do spaania Adapter śr.ø 6/5mm (tyko da PPS) C_F3B Ø 5 ub Ø 6 mm (m) C -85 Eco 5 C - Eco 37 C -7 Eco 6 C - Eco 4 C_FB Ø 5 ub Ø 6 mm (m) C -85 Eco 5 C - Eco 37 C -7 Eco 6 C - Eco 4

11 KONFIGURACJA B3P DLA C ECO Konfiguracja B 3P - Podłączenie do komina Spainy Konfiguracja B 3P da instaacji kaskadowej 6 ub,4m poniżej gąsiora x min mm = D + 6 mm Ø mm = D + 8 mm x min L x min 69 m 7 3 x GV Adapter śr.ø 6/5mm (tyko da PPS) 5 C_F8B do spaania C_F4B Długości maksymane L (w m) dopuszczane w zaeżności od Ø przewodu D (w mm) da rónych wariantów kaskady (Długości te zostały okreśone przy uwzgędnieniu wymiarów granicznych podanych na schemacie poniżej. W wypadku innych wymiarów granicznych, prosimy o skontaktowanie się z nami). Ø 5 ub Ø 6 mm (m) x min. / Ø C -85 Eco 5 4 C - Eco 5 4 C -7 Eco 37 4 C - Eco 33 4 L w metrach w zaeżności od Ø przewodu D da róznych wariantów kaskady C 35 D = Ø5 Ø8 Ø Ø5 Ø Ø35 m Kotły C - Eco, pracujące przy 4/ C x C -85 x C - x C -7 x C - 3 x C x C - 3 x C -7 System kap odcinających zamawiać oddzienie (pakiet GV 4) 3 x C - Warian Uwaga : Długości te podano jedynie da wskazania. De Dietrich w żadnym wypadku nie ponosi za to odpowiedzianości. C_F9B

12 KONFIGURACJE C33 I B3P DLA C 3 ECO, C 6 ECO Konfiguracja C 33 - Pionowy koncentryczny : skonsutować z nami Konfiguracja B 3P : podłączenie do komina C3_F6A Pojedynczy kocioł Instaacja kaskadowa A (mm) C 3-8, C 3-35, C 6-7 C 3-4, C 3-5, C 3-57 C 6-86, C 6-, C Raccordt type B3P pour inst. C 3-...ECO en cascade D x min. x min. x min. min. mm = D + 6 mm x min. Ø mm = D + 8 mm mm = D + 6 mm Ø mm = D + 8 mm x min. x mini L A Długości maksymane L (w m) dopuszczane w zaeżności od Ø przewodu D (w mm) da różnych wariantów kaskady (Długości te zostały okreśone przy uwzgędnieniu wymiarów granicznych podanych na schemacie poniżej. W wypadku innych wymiarów granicznych, prosimy o skontaktowanie się z nami). Kotły C 3-.. Eco/C 6-.. Eco, pracujce przy 4/ C W przypadku kaskady obowiązkowo kapy zamykające na wyjściu kotłów Nadciśnienie na wyjściu kotła poniżej 5 Pa Ø5 Ø Ø35 Ø4 Ø45 Ø5 Ø6 mm L w L en metrach mètres C Eco 5 4 C3_F7A C Eco L L w en metrach mètres C3_F8A Wariant Type de combinaison x C 3-8 x C 3-35 x C 3-4 x C 3-5 x C 3-57 x C 3-8 x C 3-35 x C 3-4 x C 3-5 Uwaga : Długości te podano jedynie da wskazania. De Dietrich w żadnym wypadku nie ponosi za to odpowiedzianości. x C x C x C x C x C x C 3-57 x C 6-86 x C 6-7 x C 6-4 x C 6- x C 6-86 x C 6-7 x C 6-3 x C x C 6-7 x C x C x C 6- Wariant Type de combinaison C3_F9A 3

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Laddomat 21 Moduł ładujący

Laddomat 21 Moduł ładujący Laddomat 21 Moduł ładujący Art. nr. 11 23 72 1 Instrukcja obsługi i instalacji UWAGA! Rysunki zawarte w tej broszurze pokazują jedynie zasady wykonania podłączenia. Każda instalacja musi być zwymiarowana

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

GESTRA Steam Systems NRG 10-52 NRG 16-52. polski. Instrukcja montażu i konserwacji 819230-00. Elektroda poziomu NRG 10-52, NRG 16-52

GESTRA Steam Systems NRG 10-52 NRG 16-52. polski. Instrukcja montażu i konserwacji 819230-00. Elektroda poziomu NRG 10-52, NRG 16-52 GESTRA Steam Systems NRG 10-52 NRG 16-52 PL polski Instrukcja montażu i konserwacji 819230-00 Elektroda poziomu NRG 10-52, NRG 16-52 Spis treści Ważne wskazówki strona Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo