WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW. Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 01/10/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW. Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 01/10/2013"

Transkrypt

1 WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 01/10/2013

2 WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW Katrin Welikow Krzysztof Anders tel. (22) Konrad Godziszewski

3 INFORMACJE Grupa mailowa Grupa mailowa Grupy na facebooku: Doktoranci PW Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej

4 UBEZPIECZENIE NNW jest to ubezpieczenie dobrowolne składka na ubezpieczenie wynosi 26 zł rocznie maksymalne odszkodowanie (suma ubezpieczenia) wynosi zł; okres ubezpieczenia obejmuje rok akademicki; składkę należy zapłacić do 30 listopada, aby być objętym ubezpieczeniem od 1 października; w przypadku opóźnienia wpłaty okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zaksięgowania wpłaty; Niektóre wydziały ubezpieczają doktorantów automatycznie, potrącając 26 zł z pierwszego stypendium doktoranckiego wypłaconego w nowym roku akademickim. W przypadku, gdy doktorant nie wyraża chęci płacenia składek wymagane jest złożenie w dziekanacie odpowiedniego oświadczenia. Dla doktorantów nie pobierających stypendium doktoranckiego lub gdy ich wydziały nie potrącają automatycznie składki ze stypendium doktoranckiego istnieją dwie możliwości samodzielnego ubezpieczenia się na Politechnice Warszawskiej: 1. Przelewem: Tytuł przelewu: NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko Właścicielem konta jest Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, Warszawa. 2. Poprzez opłacenie składki w banku: Jeśli doktorant nie pobiera stypendium doktoranckiego albo wydział doktoranta nie dokonuje potrąceń, należy udać się do Banku PeKaO S.A. (ul. Noakowskiego 18/20, w sąsiedztwie Gmachu Głównego PW) i zapłacić składkę. Nie jest wymagane wypełnianie żadnych druków, należy tylko zachować potwierdzenie wykonanej wpłaty. Jeśli doktorant ulegnie wypadkowi lub zajdzie inna sytuacja, w wyniku której należy się doktorantowi odszkodowanie należy zacząć od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej. Przyjęta zasada obejmuje następujące etapy: pierwszym krokiem jest zakończenie leczenia (np. złamania), kolejnym krokiem (po zakończeniu leczenia) jest zgłoszenie szkody. Zgłoszenia szkody doktorant dokonuje w Kwesturze u p. Bieranowskiej, pok. 325, Gmach Biurowy przy ul. Noakowskiego 18/20 wypełniając odpowiedni formularz.

5 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (ZUSOWSKIE) Po ukończeniu 26 roku życia, w dziekanacie należy wypełnić odpowiedni druk ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego)

6 ZNIŻKI NA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ 50% na wszystkie rodzaje biletów Zgodnie uchwałami nr LVI/1584/2013 i LXI/1666/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmiany w ulgach na komunikację miejską dla doktorantów do 30 roku życia zaczynają obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r. 50 % zniżki na bilety długookresowe

7 Budynek EUROPLEX - ul. Puławska 17 C.H. Wola Park - ul. Górczewska 124 Adgar Plaza - ul. Postępu 15 A Budynek Focus - al. Armii Ludowej 26 Centrum Handlowe Ursynów - ul. Puławska 427 Targówek - ul. Dalanowska 46 Piaseczno ul. Pawia 9 I opcja: karnet poranny (do 17.00) za 59zł II opcja: karnet OPEN za 85zł KARTA CALYPSO W cenę karnetu wliczone jest korzystanie ze wszystkich klubów sieci Calypso Fitness nieograniczona możliwość korzystania z siłowni i ścianki wspinaczkowej nieograniczona możliwość korzystania z zajęć FITNESS ograniczone korzystanie z basenu i jacuzzi ADGAR PLAZA - (pn-pt , weekendy bez ograniczeń dla karnetu OPEN) nieograniczona możliwość korzystania z SAUNY indywidualna opieka instruktorska, pomiar komponentów ciała ( poziom tkanki tłuszczowej, mięśni, wody ); pierwszeństwo w zapisach na zajęcia obsługa V.I.P

8 STYPENDIA PW: doktoranckie zwiększenia stypendium z dot. projakościowej dla najlepszych doktorantów socjalne Spoza PW: CSZ MNiSW Samorząd Województwa Mazowieckiego Fundacje

9 STYPENDIUM DOKTORANCKIE przyznawane na 12 miesięcy (od października lub od lutego) maksymalne kwoty: I rok 1350 PLN II rok 1400 PLN III rok 1450 PLN IV rok i następne 1500 PLN maksymalny okres pobierania: 4 lata (+ wyjątki)

10 STYPENDIUM DOKTORANCKIE Doktorant pobierający stypendium doktoranckie, ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu wspólnie z nauczycielem akademickim w wymiarze godzin obliczeniowych na rok Dla pierwszego semestru brana pod uwagę jest średnia skumulowana ze studiów magisterskich (wniosek składany do 10. dnia semestru) min Osoby nie spełniające warunku średniej mogą uzyskać stypendium, jeśli mają osiągnięcia potwierdzające predyspozycje do pracy naukowej, takie jak: nagroda w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, publikacje, doświadczenia w pracach badawczych (udział w projektach badawczych, współautorstwo raportów naukowych), działalność w kole naukowym udokumentowana konkretnymi wynikami Dla kolejnych semestrów postępy w realizacji pracy, opinia promotora, oceny 4.0 z przedmiotów objętych programem studiów (2 ostatnie semestry) oraz wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych (wniosek składany najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem semestru)

11 STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW przyznawane na semestr na 10 miesięcy dla pierwszego roku wg. średniej ze studiów 0,6 średniej ważonej ze wszystkich przedmiotów z wagami proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów, 0,3 oceny z pracy dyplomowej, 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego. dla kolejnych lat studiów - rozliczanie ostatniego roku akademickiego: prowadzenie przedmiotów 0-5 pkt. realizacja przedmiotów zaawansowanych (wymagana ocena min. 4.0) 0-15 pkt. osiągnięcia naukowe (konferencje, publikacje, patenty, wdrożenia) (wymagane min. 1 osiągnięcie naukowe) max. 80 pkt, skalowane do najlepszego w danej grupie kwota: 400 PLN (w roku akademicki 2012/13) maksymalny okres pobierania:??? ilość stypendiów: 47 (w roku akademickim 2012/13)

12 ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM Z DOT. PROJAKOŚCIOWEJ przyznawane na rok akademicki (od października) maksymalnie 30% doktorantów na danym roku minimalna kwota: 800 PLN (833 PLN) maksymalne kwoty: I rok 1350 PLN II rok 1400 PLN III rok 1450 PLN IV rok i następne 1500 PLN konkretna ilość stypendiów na danym roku maksymalny okres pobierania:???

13 ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM Z DOT. PROJAKOŚCIOWEJ dla pierwszego roku wg. średniej ze studiów dla kolejnych lat - rozliczanie ostatniego zamkniętego roku akademickiego: osiągnięcia naukowe (konferencje, publikacje, patenty, wdrożenia) (wymagane min. 1 osiągnięcie naukowe) problemy z algorytmem podziału problemy z wypłacaniem (brak pieniędzy z MNiSW)

14 STYPENDIUM SOCJALNE stypendium socjalne - maksymalnie 800 PLN (?) zwiększenie stypendium socjalnego - maksymalne 200 PLN kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego - 850,20 PLN

15 ZAPOMOGI Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny; śmierć najbliższego członka rodziny; poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem; inne zdarzenie powodujące przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

16 MNiSW NCN NCBiR stypendia INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Programy grantowe np. Ventures (FNP), granty norweskie CSZ PW Samorząd Województwa Mazowieckiego

17 STARY TRYB Do otwarcia przewodu doktorskiego nie wymagano publikacji Doktorantem opiekuje się promotor Rozprawa, w formie maszynopisu, przygotowana była zwykle w języku polskim (dopuszczalne były wyjątki) Jeden z recenzentów mógł być pracownikiem instytucji, przeprowadzającej przewód lub pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych uczelni DOKTORAT NOWY TRYB Można otworzyć przewód, jeżeli kandydat jest autorem co najmniej jednej pozycji książkowej, rozdziału w monografii, publikacji w indeksowanym czasopiśmie lub sprawozdania w recenzowanym tomie wydanym po międzynarodowej konferencji naukowej Obok promotora występować może promotor pomocniczy (osoba ze stopniem naukowym doktora, ale bez habilitacji) Praca może być (za zgodą Rady Wydziału) przedstawiona w języku innym niż polski Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych. Żaden z recenzentów nie może być pracownikiem instytucji, przeprowadzającej przewód, ani pracownikiem instytucji, zatrudniającej doktoranta. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych

18 WYBORY Połowa listopada Komisja wyborcza

19 SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 października 2013, godz. 18:30, Gmach Wydziału MiNI s.107 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla PIERWSZOROCZNIAKÓW oraz imprezę integracyjną doktorantów Warunki studiów doktoranckich na PW Ramowy program studiów doktoranckich Zasady udziału w zajęciach sportowych na PW Możliwości pozyskania stypendiów doktoranckich, naukowych, projakościowych, socjalnych i innych Działania Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej Proponowane w najbliższym czasie atrakcje: spotkania integracyjne, wyjścia do teatru, szkolenia, III Warszawski Bal Doktorantów, etc. Możliwość uzyskiwania najaktualniejszych informacji o wszystkim co dotyczy doktorantów Po spotkaniu zapraszamy serdecznie na IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ w Klubie Remont. Wejście od godziny 20:30 - wstęp wolny, a dla doktorantów PW - darmowe piwko!

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku: 1) Moduł I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo