SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 2 sztuki. Lp. Nazwa komponentu 1. Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' 2. Pojemność: System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 12 dysków 1TB SATA oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski System musi wspierać dyski: SAS 300GB, 450Gb i 600GB SATA 1TB, 2TB, 3TB FC 300GB, 450Gb i 600GB Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych System musi mieć możliwość rozbudowy do 136 dysków 3. Kontroler Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 4GB cache każdy W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny 4. Interfejsy Oferowana macierz musi mieć minimum 4 porty FC, 2 porty SAS, oraz 8 portów 1Gbeth 5. RAID System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji 1

2 6. Kopie Migawkowe 7. Obsługiwane protokoły 8. Inne wymagania awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iscsi, CIFS i NFS - jeśli wymagane są licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla każdego rodzaju danych. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy fizycznej na wirtualne Macierz musi posiadać możliwość replikacji danych na macierze innej klasy w ramach tego samego producenta. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzanie politykami backupów (snapshotów) Macierz musi posiadać funkcjonalność błyskawicznego odtwarzania całych danych z snapshotu (wolumeny w rozwiązaniach NAS oraz LUN ów w SAN). Macierz musi posiadać rozwiązanie do automatycznej alokacji przestrzeni dyskowej w środowiskach NAS i SAN. Macierz musi posiadać funkcjonalność szybkiego, i prostego wykonywania 2

3 kopii snapshot aplikacji/baz (Exchange, SAP, Oracle, MS SQL, Vmware, HyperV) z zachowaniem spójności danych oraz gwarantujących poprawne odtwarzanie dzięki integracji z samymi aplikacjami. Macierz musi posiadać funkcjonalność odtwarzania pojedynczych skrzynek pocztowych Exchange. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania błyskawicznych klonów danych (które nie potrzebują dodatkowej przestrzeni), klon może być wykonany z dowolnego snapshotu z przeszłości 9. Gwarancja i serwis 3 lata z czasem dostawy elementu zapasowego na następny dzień roboczy. 3 lata wsparcia dla oprogramowania W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane. Serwis 1. Wraz z urządzeniami wymagane jest dostarczenie opieki technicznej (wsparcie/gwarancje) ważnej przez okres 3 lat od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający żąda świadczenia opieki/wsparcia/gwarancji bazującej na wykupionej gwarancji producenta zapewniającej dostarczenie sprawnego urządzenia w ciągu następnego po przyjęciu zgłoszenia dnia roboczego; 3. Opieka musi zapewniać: Świadczenie usług od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00; Pierwszą linię wsparcia świadczoną przez wykwalifikowanych inżynierów; Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu; Dostęp do centrum wsparcia technicznego; Czas reakcji na zgłoszony problem powinien wynosić nie więcej niż 4h; 3

4 Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu; Dostęp do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania; 4. Wykonawca musi posiadać system monitoringu umożliwiający: monitorowanie w trybie 24x7x365 (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) urządzeń w celu wykrycia awarii system monitorowania musi być zintegrowany z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy i umożliwiać automatyczne generowanie i śledzenie statusu zgłoszenia serwisowego na podstawie incydentu z systemu monitorowania w przypadku wykrycia awarii przez centrum monitorowania ma być uruchomiona procedura serwisowa wykonawcy i usuniecie awarii zgodnie ze zdefiniowanym SLA (poziomem obsługi serwisowej) oraz poinformowanie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu usługa monitorowania ma być świadczona przez istniejące centrum monitorowania sieci z obsadą operatorską 24x7x365 (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) system monitorowania musi być oparty o standardowe licencjonowane rozwiązania typu HPOV, Tivoli, Infovista, Cisco Works Zamawiający wymaga uwierzytelnianego dostępu do strony WWW na której znajdą się informacje na temat incydentów związanych z monitorowanymi urządzeniami oraz raporty dostępności do celów monitorowania miało by być zestawione łącze w oparciu o VPN IPsec z szyfrowaniem 3DES lub AES 256. W ofercie Wykonawcy musi być dostęp do portalu demo Wdrożenie Wdrożenie systemu polegające na instalacji dostarczonych komponentów i konfiguracji oferowanego rozwiązania. Szkolenie macierz Wraz z urządzeniami wymagane jest przeprowadzenie szkolenia autoryzowanego dla dwóch osób przez producenta macierzy, obejmującego swoim zakresem co najmniej: Identyfikację kluczowych cech i funkcji macierzy 4

5 Różnice pomiędzy topologią SAN i NAS Dostęp do bazy wiedzy producenta w celu uzyskania dokumentacji sprzętu i oprogramowania macierzy Dostęp do systemu zarządzania macierzy Identyfikacja interfejsów, ustawień sieci i komponentów sprzętowych macierzy Tworzenie jednostek logicznego podziału przestrzeni dyskowej Dostępu i zarządzanie LUN z hostów Zarządzanie kopiami migawkowymi Omówienie funkcjonalności tworzenia udziałów NFS Omówienie funkcjonalności tworzenia udziałów CIFS Omówienie funkcjonalności deduplikacji danych. Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model macierzy (podać kod produktu): 5

6 Część nr 2 Przełącznik Fibre Channel wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem model wg opisu w części nr 2(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 2 sztuki. Lp. Nazwa komponentu 1. Wyposażenie Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 24 porty Fibre Channel w standardzie SFP lub równoważnym pracujących w trybie 1/2/4 Gbps z pełną przepustowością. Osiem portów musi być aktywnych i obsadzonych oryginalnymi wkładkami optycznymi wyposażonymi w interfejsy optyczne SW FC 4Gbps; 2. Porty Każdy port musi być wyposażony w minimum 16 buffer credits 3. Wsparcie Urządzenie musi wspierać podział sieci SAN na wirtualne sieci SAN (wirtualne fabryki); 4. Routing Urządzenie musi umożliwiać routing między vsan-ami (Inter Vsan Routing). Jeśli wspomniana funkcjonalność wymaga licencji należy dostarczyć ją razem z urządzeniem. 5. Fabryki SAN Urządzenie musi wspierać możliwość stworzenia co najmniej 16 wirtualnych sieci (fabryk) SAN; 6. Zasilanie Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o redundantny zasilacz 7. Obudowa Urządzenie musi posiadać obudowę przystosowaną do montażu w rack 19 o wysokości nie większej niż 1U, wykonaną z metalu 8. Oprogramowa nie 9. Połączenie logiczne Urządzenie musi wspierać wymianę oprogramowania bez przerwy w działaniu urządzenia (tzw. nondisruptive software upgrades) Urządzenie musi umożliwiać agregację nie mniej niż 16 portów fizycznych w jedno połączenie logiczne ( trunk, channel ). Opisana agregacja nie powinna wymagać dodatkowej licencji 6

7 10. Wsparcie Urządzenie musi posiadać możliwość wsparcia dla mechanizmów gwarancji jakości usług (QoS) 11. Wsparcie Urządzenie musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów: a. Zoning, b. N-Port ID Virtualization (NPIV), c. Zarządzanie/monitorowanie SNMPv3, d. Dostęp administracyjny SSHv2, e. Transfer za pomocą SFTP, f. Autoryzacja dostępu administracyjnego do przełącznika za pomocą Radius lub Tacacs+; g. Mechanizmy ochrony warstwy control plane, 12. Konfiguracja i dostęp Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend CLI oraz interfejs graficzny GUI. Oprogramowanie do konfiguracji i monitorowania przełącznika, musi być wyposażone w graficzny interfejs użytkownika o co najmniej następujących funkcjonalnościach: a. Konfiguracja parametrów pracy w wielu urządzeniach jednocześnie w obrębie pojedynczej sieci SAN, b. Wyświetlanie stanu poszczególnych portów i modułów, c. Wizualizacja fizycznych połączeń miedzy urządzeniami z podaniem informacji o łączach (przynajmniej stan, prędkość, typ), d. Wizualizacja statystyk poszczególnych portów i modułów 7

8 13. Diagnostyka Urządzenie musi być wyposażone w następujące narzędzia diagnostyczne a. Rejestrowanie zdarzeń poprzez mechanizm syslog, b. Możliwość bezzakłóceniowego monitorowania ruchu na portach przez kopiowanie ruchu z określonego portu na wybrany port monitorujący (z dołączonym zewnętrznym analizatorem), c. Narzędzia dla Fibre Channel odpowiadające fukcjonalnie poleceniom sieciowym ping i traceroute, d. Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów Fibre Channel, 14. Urządzenie musi być objęte trzyletnim serwisem producenta lub dystrybutora zapewniającym możliwość zgłaszania i usuwania usterek w systemie 8x5xNBD Karta sieciowa Fibre Channel wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem model wg opisu w części nr 2 (sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 2 sztuki. Lp. Nazwa komponentu 1. Prędkość portu 8Gb 2. Kanały Dwa 3. Wyposażenie 1x HBA 2x SFP+ (MMO) 1x full profile blacket 1x half profile blacket 4. W pełni Microsoft Windows 2003 Server, kompatybilne Microsoft Windows 2008 R2 Server systemy x64, VMware, Red Hat Linux, SUSE operacyjne Linux 5. Obsługiwane HP ProLiant DL/ML/SL servers serwery 6. Zgodne platformy macierzy EVA4x00; EVA6x00; EVA8x00; XP10000/XP12000; P20000/XP24000; P9500; MSA2000fc; P2000 G3 8

9 7. Magistrala PCIe x8 Gen Gwarancja Urządzenie musi być objęte trzyletnim serwisem producenta lub dystrybutora zapewniającym możliwość zgłaszania i usuwania usterek w systemie 8x5xNBD Serwis 1. Wraz z urządzeniami wymagane jest dostarczenie opieki technicznej (wsparcie/gwarancje) ważnej przez okres 3 lat od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający żąda świadczenia opieki/wsparcia/gwarancji bazującej na wykupionej gwarancji producenta zapewniającej dostarczenie sprawnego urządzenia w ciągu następnego po przyjęciu zgłoszenia dnia roboczego; 3. Opieka musi zapewniać: Świadczenie usług od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00; Pierwszą linię wsparcia świadczoną przez wykwalifikowanych inżynierów; Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu; Dostęp do centrum wsparcia technicznego; Czas reakcji na zgłoszony problem powinien wynosić nie więcej niż 4h; Dostęp do bazy wiedzy, budowanej i utrzymywanej przez producenta w zakresie oferowanego produktu; Dostęp do wszelkich aktualizacji oferowanego produktu w zakresie drobnych poprawek jak i nowych wersji oprogramowania, pełnej dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania; 4. Wykonawca musi posiadać system monitoringu umożliwiający: monitorowanie w trybie 24x7x365 (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) urządzeń w celu wykrycia awarii system monitorowania musi być zintegrowany z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy i umożliwiać automatyczne generowanie i śledzenie statusu zgłoszenia serwisowego na podstawie incydentu z systemu monitorowania w przypadku wykrycia awarii przez centrum monitorowania ma być uruchomiona procedura serwisowa wykonawcy i usuniecie awarii zgodnie ze zdefiniowanym SLA (poziomem obsługi serwisowej) oraz poinformowanie Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu 9

10 usługa monitorowania ma być świadczona przez istniejące centrum monitorowania sieci z obsadą operatorską 24x7x365 (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) system monitorowania musi być oparty o standardowe licencjonowane rozwiązania typu HPOV, Tivoli, Infovista, Cisco Works Zamawiający wymaga uwierzytelnianego dostępu do strony WWW na której znajdą się informacje na temat incydentów związanych z monitorowanymi urządzeniami oraz raporty dostępności do celów monitorowania miało by być zestawione łącze w oparciu o VPN IPsec z szyfrowaniem 3DES lub AES 256. W ofercie Wykonawcy musi być dostęp do portalu demo Wdrożenie Wdrożenie systemu polegające na instalacji dostarczonych komponentów i konfiguracji oferowanego rozwiązania. Proponowany producent przełącznika FC (podać nazwę producenta): Proponowany model przełącznika FC (podać kody produktu): Proponowany producent karty sieciowej FC (podać nazwę producenta): Proponowany model karty sieciowej FC (podać kody produktu): 10

11 Część nr 3 Serwer wirtualizacyjny spełniający wymagania wymienione w części 3 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 4 sztuki. Lp. Nazwa komponentu 1. Typ obudowy serwera 2. Ilość zainstalowanych procesorów 3. Architektura procesora 4. Ilość rdzeni procesora 5. Obsługa technologii Hyper-V 6. Częstotliwość procesora 7. Częstotliwość szyny procesora 8. Pojemność pamięci cache [L3] procesora 9. Ilość zainstalowanych dysków twardych (HDD) 10. Typ zainstalowanych dysków twardych 11. Zainstalowane sterowniki dysków twardych (HDD) 12. Sterownik macierzy 13. Szybkość transmisji danych kontrolera macierzy 14. Wbudowana pamięć kontrolera macierzy Rack (2U) Nie mniejsza niż 2 szt. 64 bit Nie mniejsza niż 6 szt. Tak Nie mniejsza niż 2,80 GHz Nie mniejsza niż 6,4 GT/s Nie mniejsza niż 12 MB 2 szt. 146GB SAS DP 15K RPM 8 x SATA/SAS Tak Nie mniejsza niż 6GB/s SAS Nie mniejsza niż 1 GB pamięci 11

12 15. Poziomy RAID do uzyskania z wbudowanym sterownikiem macierzy 16. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM 17. Maksymalna pojemność pamięci RAM 18. Rodzaj zainstalowanej pamięci RAM 19. Typ pamięci RAM 20. Częstotliwość szyny pamięci RAM 21. Ilość banków pamięci RAM 22. Ilość wolnych banków pamięci RAM 23. Ilość slotów PCI-E 8x v Ilość slotów PCI-E 4x v Typ karty graficznej 26. Pojemność karty graficznej 0, 1, 1+0, 5, 5+0 (możliwość aktywowania obsługi RAID 6) Nie mniejsza niż 76 GB Nie mniejsza niż 384 GB DDR3 Registered Nie mniejsza niż 1333 MHz Nie mniejsza niż 18 szt. Nie więcej niż 4 szt. Nie mniejsza niż 1 szt. Nie mniejsza niż 2 szt. Zintegrowana Nie mniejsza niż 64 MB 27. Karta sieciowa 4 porty RJ45 x 10/100/1000 Mb/s 28. Ilość wolnych kieszeni 2,5 (zewnętrznych) Nie mniejsza niż 8 szt. 29. Ilość półek na dyski Hot Swap 30. Elementy Hot- Swap Nie mniejsza niż 8 szt. (możliwość rozbudowy do 16 szt.) Wentylatory Zasilacze Dyski twarde 31. Napędy DVD±RW Dual Layer wbudowane (zainstalowane) 32. Interfejsy 1 x Serial 2 x PS/2 2 x VGA 4 x RJ45 (LAN) 12

13 1 x RJ45 (remote management) 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny) 1 x SD slot 33. Ilość zasilaczy Nie mniejsza niż 2 szt. 34. Moc zasilacza Nie większa niż 750 Wat 35. Obsługiwane systemy operacyjne 36. Zarządzanie i obsługa techniczna Microsoft Windows Server R2 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Enterprise Linux (OEL) VMware Citrix XenServer Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI, w pełni kompatybilne z oprogramowaniem HP Insight Control posiadanym przez Zamawiającego. Wymagana licencja na dodatkowe oprogramowanie do zarządzania, w pełni kompatybilne z oprogramowaniem HP Insight Control posiadanym przez Zamawiającego, umożliwiające: - zautomatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów, - zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci), - zautomatyzowane, 13

14 37. Certyfikat bezpieczeństwa CE 38. Certyfikat EnergyStar 39. Certyfikat ISO 9001:2008 lub nowszy personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego, - zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu, - zdalna dystrybucja oprogramowania, - monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe, - wykrywanie, monitorowanie i zarządzanie serwerami na których jest zainstalowane oprogramowanie wirtualizacyjne, jak również serwerów wirtualnych zainstalowanych na tych serwerach ( maszyny wirtualne), - możliwość zarządzania maszynami wirtualnymi z poziomu konsoli zarządzającej. TAK TAK TAK producenta na produkcję Serwera 40. Gwarancja TAK, Producenta 41. Okres gwarancji Nie krócej niż 36 m-cy, m.in. na części i robociznę W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane. 42. Rodzaj gwarancji Naprawa w miejscu eksploatacji przez autoryzowany serwis Producenta 43. Czas reakcji Następny dzień roboczy 14

15 autoryzowanego serwisu Producenta na zgłoszenie awarii 44. Rozpoczęcie naprawy przez autoryzowany serwis Producenta od momentu zgłoszenia awarii 45. Certyfikat ISO 9001:2008 lub nowszy na serwis Serwera przez autoryzowany serwis Producenta W dniu zgłoszenia awarii TAK Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): 15

16 Część nr 4 Macierz 12x2TB model wg opisu w części nr 4 (sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 1 sztuka. Lp. Nazwa komponentu 1. Dual-core Intel Core i Procesor (3.3 GHz) 2. Rack 2U z wyświetlaczem LCD o Obudowa wymiarach, 88(H) x 439(W) x 520(D) mm 3. Pamięć RAM 2 GB DDR3, 512MB DOM 4. Ilość 12 dysków SATA III Hot Swap o obsługiwanych maksymalnej pojemności 4TB każdy dysków Interfejsy sieciowe Porty Wskaźniki LED Obsługa RAID Funkcje RAID Szyfrowanie System Operacyjny 12. Stacja monitoringu 13. Protokoły 14. Usługi 2 x Gigabit (10/100/1000), możliwość podłączenia karty 10GB, możliwość podłączenia dongla wireless przez port USB, obsługa VLAN i Jumbo Frame. 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x esata, VGA x 1 Status, 10 GbE, LAN, esata, HDD 1 12 Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Microsoft Windows 2000, XP, Vista (32/ 64 bit), Windows 7 (32/ 64 bit), Server 2003/ 2008, Apple Mac OS X, Linux & Unix Obsługa 4 kamer IP. CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iscsi, Telnet, SSH, SNMP, DFS Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez 16

17 15. Zarządzanie dyskami 16. Język GUI Polski 17. Gwarancja i serwis 18. Waga 15.88KG 19. Pobór mocy WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iscsi, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Serwer TFTP, Server VPN, SMART, sprawdzanie złych sektorów, Gwarancja 36 miesięcy z rozszerzona gwarancją NBD dostarczenia urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy gwarancyjnej. a. wsparcie techniczne w przypadku problemów ze współpracą z innymi elementami sieci, b. pełna asysta telefoniczna / e- mailowa przy aktualizacji oprogramowania, c. powiadomienie o dostępnych aktualizacjach dla zakupionego produktu, d. pomoc telefoniczna lub e- mailowa przy uruchomieniu i wdrożeniu produktu, 167W (praca)/68w(hibernacja)/3w(wol)/ 0.05W(wyłączony) 20. Windows AD NTLMv2 Authentication 21. System plików Dyski wewnętrzne EXT3, EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ 22. Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 iscsi Persistent Reservation 23. Liczba iscsi LUN Do Liczba kont użytkowników Liczba grup Liczba udziałów Zasilanie Redundatne 2x 600W 28. UPS Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. 17

18 Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): Dysk 2TB model wg opisu w części nr 4 (sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 12 sztuk. Lp. Nazwa komponentu 1. Rodzaj dysku Standardowy nośnik magnetyczny 2. Format szerokości 3,5 cala 3. Pojemność dysku 2TB 4. Interfejs Serial ATA Szybkość interfejsu dysku 600 MB/s 6. Prędkość obrotowa silnika 7200 obr/min 7. Pojemność pamięci 64 MB podręcznej 8. Średni czas dostępu Nie większy niż 4,16 ms 9. Średni czas wyszukiwania Nie większy niż 8,5 ms przy odczycie 10. Średni czas wyszukiwania Nie większy niż 9,5 ms przy zapisie 11. Odporność na wstrząsy praca 70G / spoczynek 300G 12. Średni czas między uszkodzeniami Nie mniejszy niż h (MTBF) 13. Stopa błędów przy odczycie Nie większy niż 1:10E Szerokość 101,85 mm 15. Wysokość 26,1 mm 18

19 16. Długość 147 mm 17. Masa netto 0,7 kg 18. a. Dostęp do danych 24x7 Dodatkowe b. 256-bitowe szyfrowanie danych funkcje w standardzie AES 19. Nie krócej niż 36 m-cy, m.in. na części i robociznę W przypadku uszkodzenia dysku Gwarancja twardego w okresie gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na poufne dane. Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): 19

20 Część nr 5 Oprogramowanie systemowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 10 sztuk. Lp. Nazwa parametru 1. Rodzina Windows 2008 Server ENT. oprogramowania 2. Kod producenta P Wersja językowa Polska 4. Wersja produktu MOLP 5. Typ licencji Nowa licencja Wersja edukacyjna 6. Platforma OS Microsoft Windows Server Nośnik 1 sztuka na każdą 1 licencję Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): Oprogramowanie systemowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 220 sztuk. Lp. Nazwa parametru 1. Rodzina Windows Server CAL 2008 oprogramowania 2. Kod producenta R Wersja językowa Polska 4. Wersja produktu MOLP 5. Typ licencji Nowa licencja Wersja edukacyjna 6. Platforma OS Microsoft Windows Server 2008 Device CAL Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): 20

21 Oprogramowanie bazodanowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 2 sztuki. Lp. Nazwa parametru 8. Rodzina SQL Standard Server Edition 2012 oprogramowania 9. Kod producenta Wersja językowa ENG 11. Wersja produktu MOLP 12. Typ licencji Nowa licencja Wersja edukacyjna 13. Platforma OS Microsoft Windows Server Nośnik 1 sztuka na każdą 1 licencję Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): Oprogramowanie bazodanowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 50 sztuk. Lp. Nazwa parametru 7. Rodzina SQL CAL 2012 oprogramowania 8. Kod producenta Wersja językowa ENG 10. Wersja produktu MOLP 11. Typ licencji Nowa licencja Wersja edukacyjna 12. Platforma OS Microsoft Windows Server 2008 User CAL Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): 21

22 Część nr 6 Oprogramowanie backupowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 1 sztuka. Lp. Nazwa parametru 1. Rodzina BACKUP EXEC 2012 SERVER oprogramowania WIN PER SERVER STD LIC GOV 2. Kod producenta LQCXWZF0-BI1GS 3. Wersja językowa ENG 4. Typ licencji Nowa licencja Wersja rządowa 5. Nośnik 1 sztuka na każdą licencję Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): Oprogramowanie backupowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 2 sztuki. Lp. 1. Nazwa parametru Rodzina oprogramowania BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST SERVER BNDL STD LIC GOV 2. Kod producenta NNB0WZF0-BI1GS 3. Wersja językowa ENG 4. Typ licencji Nowa licencja Wersja rządowa Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): 22

23 Oprogramowanie backupowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 1 sztuka. Lp. 1. Nazwa parametru Rodzina oprogramowania BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV 2. Kod producenta 3DENWZF0-BI1GS 3. Wersja językowa ENG 4. Typ licencji Nowa licencja Wersja rządowa Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): Oprogramowanie backupowe - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Ilość 1 sztuka. Lp. 1. Nazwa parametru Rodzina oprogramowania BACKUP EXEC 2012 OPTION LIBRARY EXPANSION WIN PER DEVICE BNDL STD LIC GOV 2. Kod producenta 4ENHWZF0-BI1GS 3. Wersja językowa ENG 4. Typ licencji Nowa licencja Wersja rządowa Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta): Proponowany model sprzętu (podać kod produktu): 23

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji.

Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji. Sposoby tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych Hyper-V. Porównanie darmowych aplikacji. Testowanie przedstawionych aplikacji odbywało się w systemie operacyjnym Microsoft Windows Hyper-V 2012, Windows

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo