CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA SEKCJA FIRM DORADCZYCH ul. Świdnicka 39; Wrocław, Poland tel. (+48 71) , ; fax (+48 71) CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI A.F.O. Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Systemy Rachunkowości. Waldemar Szewc. A.F.O. prowadzone jest przez Pana Waldemara Szewca od 1992r. Firma świadczy usługi doradztwa podatkowego, usługi z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz obsługi ZUS, kadr i płac. Specjalizuje się w obsłudze spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Doradztwo podatkowe Zarządzanie finansami Controlling Rachunkowość Realizacja treningów, warsztatów i szkoleń na temat: - zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, - analiza ekonomiczno-finansowa zmian w systemie prawa podatkowego, - polityka podatkowa przedsiębiorstw Kontakt: Waldemar Szewc Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27, tel

2 tel fax Advisory Group TEST Human Resources AG TEST HR Advisory Group TEST Human Resources od 1991 roku wspiera Klientów w zakresie doradztwa personalnego w całej Polsce. Zatrudniamy obecnie ponad 50 Konsultantów oraz kilkunastu ekspertów zewnętrznych. Projekty prowadzimy w całej Polsce, obsługując naszych Klientów: z oddziału we Wrocławiu, z oddziału w Krakowie, z oddziału w Warszawie, z oddziału w Wałbrzychu. Grupa TEST składa się z pięciu specjalizacji: TEST Executive projekty rekrutacyjne dla kadry zarządzającej i kierowniczej realizowane metodą executive search oraz wspomaganie menedŝerów w rozwoju ich kariery poprzez projekty audytowe i doradztwo zawodowe TEST Rekrutacje - projekty rekrutacyjne na stanowiska kierownicze i specjalistyczne oraz kampanie rekrutacyjne (rekrutacja masowa do sheared service center i firm produkcyjnych) oraz obsługę medialną rekrutacji TEST Konsulting HR projekty Assessment / Development Center, oceny okresowe pracowników, ocean 360º, badania nastrojów pracowników, badania satysfakcji Klientów wewnętrznych, systemy kompetencji, systemy wynagradzania, premiowania oraz wartościowanie stanowisk pracy, outplacement oraz procedury HR. TEST Szkolenia i Rozwój szkolenia oraz coachingi z obszaru zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności miękkich.

3 TEST Raporty Płacowe ogólnopolskie Raporty Płacowe, Indywidualne Analizy Rynku Pracy, Analizy Fluktuacji Pracowników. Kontakt: Janusz Dziewit Wrocław, ul. Wita Stwosza 15 Tel. 71/ Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o. Jesteśmy grupą niezaleŝnych doradców ubezpieczeniowych, działających na rynku usług brokerskich od 1992 roku. Specjalizujemy się w budowie kompleksowych programów ubezpieczeniowych i doradztwie z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Za główny cel stawiamy sobie dobro Klienta, reprezentując go przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. gruntowna analiza potencjalnych ryzyk gospodarczych oraz wskazanie groŝących firmie niebezpieczeństw i ich moŝliwych skutków, budowa efektywnego, indywidualnie opracowanego programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę działalności Firmy, negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi optymalizacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składek, kompleksowa obsługa wdroŝonego programu ubezpieczeniowego, na którą składają się przygotowywanie wniosków ubezpieczeniowych, monitoring płatności składek, sygnalizowanie upływu terminu waŝności polis, aktywne uczestnictwo w całościowym procesie likwidacji szkód i procedurze wyegzekwowania Kontakt: świadczenia odszkodowawczego. ul. Powstańców Śląskich 54A/ Wrocław tel. 0-71/

4 V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp. J. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną. Naszymi klientami są jednostki samorządu terytorialnego i utworzone przez nie podmioty, a takŝe przedsiębiorcy podmioty gospodarcze, działający m.in. w branŝy budowlanej, handlowej, finansowej, energetycznej, paliwowej, chemicznej, elektronicznej, rolno-spoŝywczej i wielu innych. Kancelaria prowadzi obsługę prawną w dziedzinach: bieŝące - stałe doradztwo prawne, wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, a w szczególności: - prawa cywilnego - prawa obrotu gospodarczego - prawa budowlanego i inwestycji - prawa podatkowego - prawa dewizowego - prawa administracyjnego - prawa handlowego - prawa ubezpieczeń społecznych - prawa międzynarodowego - prawa pracy, spory zbiorowe - prawa spółdzielczego - w innych dziedzinach w zaleŝności od spraw zleconych przez Zleceniodawcę sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie krajowym i zagranicznym i w razie takiej potrzeby udział w negocjacjach, opiniowanie aktów wewnętrznych, przygotowywanie dokumentów do rejestru sądowego i prowadzenie spraw rejestrowych Zleceniodawcy,

5 prowadzenie procesów w oparciu o pełnomocnictwo procesowe. Wystąpienie do Sądu będzie poprzedzone kaŝdorazowo wezwaniem do zapłaty przedsądowym skierowanym do dłuŝnika przez Zleceniobiorcę z pełnomocnictwa Zleceniodawcy, egzekucja komornicza zasądzonych przez Sąd naleŝności, bieŝąca informacja o obowiązujących przepisach prawa oraz o zmianach w tych przepisach. Kontakt: Piotr Dębski ul.buska 9/1, Wrocław tel fax Centrum Innowacji ProLearning Centrum Innowacji ProLearning jest ośrodkiem szkoleniowym specjalizującym się w: szkoleniach informatycznych, szkoleniach biznesowych, szkoleniach z zakresu BHP, zarządzania jakością i środowiskiem. Jesteśmy autoryzowanym Centrum szkoleniowym Microsoft z tytułem GOLD Certified Partner oraz Centrum egzaminacyjnym Prometric i Certiport. Zakres działalności: szkolenia doskonalące umiejętności oraz poszerzające kompetencje, certyfikowane egzaminy, doradztwo, wdroŝenia, udział w projektach naukowo badawczych, wynajem infrastruktury dydaktycznej. Nasza oferta edukacyjna obejmuje:

6 autoryzowane szkolenia z zaawansowanych technologii IT, autorskie szkolenia branŝy IT, pakiety biurowe, szkolenia ECDL, szkolenia biznesowe, e-marketing, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, zarządzanie systemem środowiskowym, zarządzanie jakością, szkolenia z zakresu dyrektyw UE, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo. Kontakt: Agnieszka Kołodziejczyk Wrocław , ul. Legnicka 52, Tel: ; Fax: Centrum Psychokreacji Biznesowej Centrum Psychokreacji Biznesowej to firma doradczo szkoleniowa, oferująca pomoc w wypracowaniu przydatnych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi, skutkujących zwiększeniem satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy i ich wkładu w polepszenie wizerunku firmy. Naszą misją jest zwiększanie atrakcyjności i wizerunku małych i średnich firm w zakresie:

7 Skutecznej i zintegrowanej obsługi klienta - przyjaznego miejsca dla klientów, Kreowania dobrych relacji międzypracowniczych (wolnych od mobbingu i konfliktów), Przygotowania pracowników do efektywnego działania w procesie zmian, Budowania efektywnego, zmotywowanego i skutecznego zespołu, Szkolenia motywacyjno rozwojowego zespołu pracowniczego, Dbałości o dobry wizerunek firmy w przypadku zwolnień pracowników doradzamy pracownikom w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. Oferta indywidualna zwiększanie skuteczności osobistej Jogging asertywności trening wzmacniający pewność siebie w komunikacji. Trening pozwala na zdobycie śmiałości (pewności siebie) w wyraŝaniu swojej opinii, przekazywaniu trudnych informacji lub oceny, a takŝe obrony swoich granic w sytuacjach trudnych (manipulacje, krytyka). Diagnoza postawy przy wykorzystaniu metody gladialnej (mieczy ćwiczebnych). Lifting kariery - to propozycja odświeŝenia i korekty dokumentów aplikacyjnych, jak równieŝ przebiegu drogi zawodowej efektem jest poczucie świeŝości bez obciąŝenia w postaci kompleksu wieku. Odsysanie stresu, pielęgnacja automotywacji to spotkania dedykowane osobom, które odczuwają spadek motywacji do działania. Kontakt: Joanna Motylska-Komsta Wrocław, ul. Grabiszyńska 281 (FAT), tel ENF Energooszczędność Nieruchomości - Finanse Jesteśmy firmą, która stawia sobie za cel propagowanie energooszczędności. Zajmujemy się oceną nieruchomości pod względem energochłonności. Wykonujemy audyty oraz świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty). Wspólnie z Agencją Poszanowania Energii w ramach projektu Nowy Ekspert wprowadzamy do oferty badania termowizyjne, testy szczelności budynków, ocenę klimatu wewnętrznego, bilans i charakterystykę energetyczną.

8 - audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej - doradztwo w zakresie energooszczędności / efektywności energetycznej - licencjonowane pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - pośrednictwo finansowe (kredyty termomodernizacyjne i mieszkaniowe) - finanse dla przedsiębiorstw, doradztwo, pośrednictwo Kontakt: Wojciech Piątek Wrocław, ul. Kraińskiego 16 pok.108 Tel./fax kom Firma Szkoleniowo-Usługowa Binsztok i Partnerzy Aleksander Binsztok Firma Binsztok i Partnerzy jest jedną z nielicznych organizacji zatrudniających naukowców i praktyków, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia w dziedzinie zarządzania, marketingu i psychologii do generowania zysków w biznesie. Firma Szkoleniowo Usługowa Binsztok i Partnerzy zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla firm. Specjalizuje się głównie w tzw. szkoleniach miękkich. Najpopularniejsze obszary tematyczne prowadzonych szkoleń i warsztatów to: Podstawowe i profesjonalne techniki sprzedaŝy Negocjacje biznesowe Budowanie zespołów oraz rozwiązywanie konfliktów Techniki perswazyjne w handlu i zarządzaniu organizacjami Obsługa klienta w firmie prywatnej i w urzędzie administracji publicznej Komunikacja z klientem i wewnątrz firmy Telemarketing Zarządzanie czasem Coaching menedŝerski Asertywność w biznesie Marketing i zarządzanie w małej i średniej firmie Nowoczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem

9 Kontakt: Aleksander Binsztok Dane kontaktowe (adres firmy, www, telefon, ): ul. Kazimierza Wielkiego Lubań Oddział we Wrocławiu: ul. Poranna 46/ Wrocław tel.: (071) tel. kom.: (0602) lub GREJSI Ośrodek Badań Psychologicznych Badania psychotechniczne dla potrzeb Medycyny Pracy Badania dla potrzeb szkolenia na kursach zawodowych specjalistycznych do obsługi sprzętu transportu bliskiego i maszyn budowlanych i drogowych. Badania psychologiczne w następujących zawodach: Kierowcy zawodowi wszystkich kategorii prawa jazdy, Instruktorzy Nauki Jazdy i Egzaminatorzy Operatorzy sprzętu transportowego wewnątrzzakładowego: wózki jezdniowe z napędem silnikowym wysokiego i niskiego składowania operatorzy cięŝkiego sprzętu budowlanego i drogowego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki operatorzy suwnic i dźwignic sterowanych z poziomu roboczego Pracownicy zatrudnieni na wysokości: elektrycy, elektromonterzy, montaŝyści, spawacze, instalatorzy pracownicy budowlani: malarze, murarze, cieśle, operatorzy Ŝurawia wieŝowego, operatorzy suwnicy sterowanej z kabiny na wysokości, badania do uzyskania licencji I i II stopnia w zakresie, zabezpieczenia technicznego mienia

10 Badania wstępne i okresowe dla zawodów, w których wymagana jest ocena sprawności psychotechnicznych Kontakt: GraŜyna Kreska Wrocław ul. Wapienna 18/3 tel. 71/ kom HETMAN UBEZPIECZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma posiada niezbędne do prowadzenia działalności brokerskiej zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zarejestrowane pod numerem 1600/09. Firma posiada teŝ świadectwo ochronne dla znaku towarowego. Specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych. Istotą jej działania jest zapewnienie adekwatnej dla danego klienta ochrony ubezpieczeniowej, która słuŝy zabezpieczeniu płynności finansowej jego firmy. analiza potrzeb ubezpieczeniowych firm, opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, negocjowanie z towarzystwami ubezpieczeniowymi niestandardowych warunków ubezpieczeń, monitorowanie polis, fachowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pomoc przy likwidacji szkód. Program ubezpieczeniowy składa się z czterech podstawowych segmentów:

11 Ochrona majątku firmy Ochrona firmy przed roszczeniami osób trzecich Ubezpieczenia finansowe Ochrona Ŝycia i zdrowia i inne. Kontakt: Ewa Hetman Wrocław, ul. Piławska 5/1c, tel/fax 71/ (34,35) Jakub Szymczak Gabinet Psychologa Oferuję pomoc psychologiczną osobom z znajdującym się trudnej sytuacji Ŝyciowej, cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, uzaleŝnienia, nerwice, badania psychometryczne Posiadam doświadczenie w realizacji kampanii ATL BTL oraz realizacji projektów public relations we wszystkich zakresach. W ramach zarządzania zasobami ludzkimi od wielu lat przeprowadza procesy rekrutacyjne Top Direct, assesment centre, development Centre. Trenuje zespoły w zakresach psychologii, marketingu, rozwoju kompetencji miękkich. Psychoterapia osób dorosłych Konsultacje psychologiczne Badania psychometryczne (Testy i ćwiczenia) Szkolenia, coaching i rozwój osobisty Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych w firmach

12 Audyty HR dla przedsiębiorstw Rekrutacje na wszystkie typy stanowisk Kreowanie wizerunków marek i osób Kompleksowa obsługa Public Relations Kompleksowe analizy marketingowa firm Kontakt: Jakub Szymczak Wrocław, ul. Nyska 29/6 Tel: ; Kancelaria Adwokacka Bartosz Krawczyszyn Kancelaria prowadzona przez adwokata Bartosza Krawczyszyna świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym w zakresie wynikającym z ich bieŝącej działalności. prawo gospodarcze: rejestracja, przekształcenia, łączenie, podziały - spółek, prawo karne gospodarcze, w tym karne skarbowe czyny wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej np. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, spory w sprawach o wysokość opłat za uŝytkowanie wieczyste, prawo podatkowe: doradztwo w sprawach bieŝących, reprezentacja przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi (skarbowymi) i sądami administracyjnymi;

13 kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, reprezentacji w administracyjnych i sądowych postępowaniach egzekucyjnych; Kontakt: Bartosz Krawczyszyn Wrocław, ul. OboŜna Nr 70 lok. 3 Tel: ; mail: Kancelaria Doradztwa Podatkowego Beata Kamińska i Paweł Rastawicki Spółka partnerska Kancelaria rozpoczęła swoją działalność 1 lutego 2009 roku jako Spółka partnerska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, kompleksowej obsługi finansowo księgowej oraz prowadzenia spraw kadrowo - płacowych i rozliczeń z ZUS. planowanie i doradztwo podatkowe w zakresie transakcji (w tym transgranicznych m.in. zagadnienia związane z opłatami licencyjnymi, odsetkami i dywidendami) planowanie i doradztwo podatkowe w zakresie przedsięwzięć gospodarczych, doradztwo w zakresie bieŝącej działalności gospodarczej oraz jej optymalizacji (w tym doradztwo przy wdraŝaniu podatkowych strategii i struktur) jak równieŝ ocena ryzyka podatkowego poszczególnych aspektów działalności, doradztwo podatkowe w zakresie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w tym dotyczące dokumentacji transfer pricing, doradztwo podatkowe przy tworzeniu spółek prawa handlowego oraz tworzeniu struktur kapitałowych (m.in. zagadnienia związane z opodatkowaniem spółek kapitałowych i osobowych), prowadzenia postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych, reprezentacja przed organami podatkowymi i skarbowymi, audyty podatkowe due diligence.

14 Kontakt: Beata Kamińska i Paweł Rastawicki Wrocław, ul. Gen.J.Hallera 3/4 Telefony: , , , Mariusz śebrowski Wykładowca Dolnośląska WyŜsza Szkoła SłuŜb Publicznych ASESOR we Wrocławiu. Prezes Sekcji Piłki Siatkowej MęŜczyzn KS Gwardia we Wrocławiu Przewodniczący Rady Nadzorczej Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, bezpieczeństwo i porządek publiczny (zabezpieczenie imprez masowych), bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne instytucji i firm (ujawnianie zagroŝeń i działanie zapobiegawcze), zarządzanie firmą sportową. Kontakt: Mariusz śebrowski Klub Sportowy Gwardia we Wrocławiu tel , tel. kom Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i WdroŜeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. Ośrodek OIKOS sp. z o.o. jest firmą badawczo-konsultingowo-inŝynieryjną, która specjalizuje się w dziedzinie środowiska pracy oraz inŝynierii ochrony środowiska naturalnego. Usługi realizowane przez firmę świadczone są na rzecz przedsiębiorstw, organów administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, biur projektowo-konstrukcyjnych oraz ośrodków naukowo-badawczych. ochrona pracy i jakości powietrza:

15 wykonywanie kompleksowych badań środowiska pracy, wyznaczanie mocy akustycznych urządzeń, przygotowywanie obiektów do odbioru, pomiary odbiorcze jakości powietrza w pomieszczeniach (rozpuszczalniki / azbest), pomiary wentylacji, badania środowiska naturalnego: jakość wód, ścieków i gruntu, emisja pyłów i gazów, hałasu, badania hałasu komunikacyjnego, emisja zanieczyszczeń, badania odpadów, badania chemiczne : analizy fizyczne i chemiczne substancji, badania identyfikacyjne rozpuszczalników i azbestu, badania jakości rozcieńczalników i farb, pozostałości rozpuszczalników w wyrobach (np. folie opakowaniowe), wnioski o pozwolenia, modelowanie, przeglądy: opracowanie dokumentacji wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, modelowanie poziomów substancji i hałasu w środowisku, przeprowadzanie audytów środowiskowych obiektów (w tym azbestowych), przeglądy ekologiczne, procedura oceny oddziaływania na środowisko: opracowanie dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karty informacyjne / raporty), kancelaria doradcza: sporządzanie kart charakterystyki zgodnie z aktualnym stanem prawnym (REACH 2006 / 2010; CLP 2008), prowadzenie sprawozdawczości i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, opracowania ekspertyz środowiskowych, Kontakt: Renata Wielkopolska Święta Katarzyna, ul. Powstańców Śląskich 8 Tel / fax (71) , ,

16 Maria Nawrot Dziennikarka Telewizji Dolnośląskiej, autorka programów Kalejdoskop Dolnośląski i VITA magazyn zdrowia i urody. Od roku 1990 w Telewizji ECHO, następnie dyrektor generalny stacji TV AVAL w Jeleniej Górze, redaktor naczelna Tele Raju w Świdnicy, dziennikarka TVP Wrocław, dziennikarka radiowa i prasowa. Telewizja Dolnośląska TEDE Ta regionalna stacja telewizyjna swój pierwszy program nadała 1 czerwca 1995 r. Jest kontynuatorem PTV ECHO - pierwszej komercyjnej stacji telewizyjnej w Polsce. RZECZNIK PRASOWY SEKCJI Kontakt: Maria Nawrot Wrocław, ul. Dwa Światy 6 Bielany Wrocławskie Tel: PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa E. Karpińska-Bryke, A. Olszewski, M. Bryke sp.j. PROFES to firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa i szkoleń. Doskonali procesy zarządzania oraz rozwija kompetencje kadry zarządzającej i zespołów pracowników. Specjalizuje się w obszarach zarządzania organizacją, zarządzania sprzedaŝą oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. Istotnym narzędziem realizacji wszystkich projektów doradczych PROFES są szkolenia i warsztaty. Dzięki ścisłej współpracy z międzynarodową firmą konsultingową Kaizen Institute Consulting Group został utworzony przy PROFES KAIZEN Institute Polska. Dzięki temu PROFES realizuje równieŝ projekty usprawniające procesy produkcyjne oraz procesy administracyjne. PROFES

17 Mapa kompetencji PROFES: Doradztwo strategiczne i doradztwo w zakresie zarządzania instytucją administracji publicznej Doradztwo w zakresie doskonalenia i standaryzacji obsługi mieszkańca, przedsiębiorcy, inwestora Doradztwo w zakresie ciągłego doskonalenia, identyfikowania działań i czynności nie przynoszących wartości w procesie - eliminacji marnotrawstwa w procesach administracyjnych, standaryzacji działań w celu wykonywania ich w najprostszy i w najlepszy sposób. Działania doradcze wsparte są szkoleniami, które budują świadomość i potrzebę ciągłej optymalizacji sposobu pracy. Wymienione działania prowadzą do zwiększenia zadowolenia Klienta Urzędu oraz redukcji kosztów funkcjonowania w związku z eliminacją działań nieproduktywnych (na podstawie badań KAIZEN Institute około % czynności w procesach administracyjnych). EFS doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy oraz doradztwo i szkolenia w oparciu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe programy kształcenia kadry urzędu. Najbardziej popularna tematyka to: Akademia Kierownika, Akademia Specjalisty, Akademia MenedŜera Projektu Rozwój osobisty i coaching dla najwyŝszej kadry kierowniczej Urzędu. Dodatkowo PROFES organizuje i dostarcza know-how dla następujących projektów o charakterze otwartym: Międzynarodowy Kongres KAIZEN wydarzenie organizowane w cyklu rocznym, we Wrocławiu Akademia Talentów krótkie, najczęściej jednodniowe intensywne szkolenia organizowane na terenie całej Polski Kontakt: Ewa Karpińska-Bryke Wrocław ; ul. Koreańska 13, Warszawa ; ul. Dostatnia 20 tel , fax Solid Solutions Sp. z o.o. Firma Solid Solutions prowadzi działalność od 2001 roku (z uwzględnieniem wcześniejszych osobowości prawnych). Firma specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie

18 złoŝonych potrzeb informatycznych dotyczących dostaw i wdroŝeń systemu klasy ERP, integracji systemów komputerowych, tworzenia i wdraŝania oprogramowania dla przedsiębiorstw, świadczenia usług internetowych, outsourcingowych i serwisowych. Posiadamy tytuł Microsoft Certified Partner. Tym samym zostały potwierdzone nasze kompetencje w zakresie Microsoft Business Solutions ze specjalizacją Microsoft Dynamics NAV. dostawa i wdroŝenie systemów klasy ERP integracja systemów komputerowych świadczenie usług internetowych, outsourcingowych i serwisowych tworzenie i wdraŝanie oprogramowania dla przedsiębiorstw. rozszerzanie zakresu usług w dziedzinie IT Kontakt: Mariusz Gasek ul. Klecińska 123 ( WPT bud. Alfa II piętro ) Wrocław tel fax

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo