Analiza i projektowanie obiektowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i projektowanie obiektowe"

Transkrypt

1 Analiza i projektowanie obiektowe

2 Procesy budowy systemów informatycznych Fazy procesu budowy SI Specyfikacja wymagań o Analiza dziedziny modelowanie podstawowych pojęć i terminów Analiza systemowa modelowanie problemu Projektowanie modelowanie rozwiązania Programowanie budowa modelu działającego na komputerze Testowanie Integracja Wdrożenie Utrzymanie

3 Analiza systemowa Proje ektowanie Celem analizy jest j zbudowanie modelu składających się na dziedzinę wdrożen nia. dla pojęć Świat rzeczywisty Model Celem fazy projektowania jest zdefiniowanie pojęć niezbędnych dla implementacji budowanego systemu informatycznego. Cechy modeli: Opisowy Formalny Graficzny

4 Analiza systemowa Narzędzie pracy analityków i projektantów wspomagające opracowywania rozwiązań Wizualizacja wyników pracy dla zarządzania i komunikacji z innymi analitykami Współpraca z przyszłymi użytkownikami systemu informatycznego Podstawa do implementacji Dokumentowanie projektu Projektowanie modułowe Wirth 1971 Analiza strukturalna Constantine i Yourdon 1975 DeMarco 1978 Mellor, Ward Model związków-encji Chen 1976 Analiza obiektowa Shlaher, Mellor 1988 Coad, Yourdon 1991 Booch 1991 Rumbaugh, Blaha 1991

5 Metodyki i analizy obiektowe Świat jest modelowany jako zbiór klas i obiektów oraz związków między klasami i związków między obiektami. Diagram klas umożliwia jednoczesne modelowanie struktur danych i funkcjonalności w przeciwieństwie do klasycznej analizy funkcjonalnej diagramy: hierarchii funkcji, encji-związków, przepływów danych. Wielość modeli, notacji i metodyk obiektowych: Karty CRC Metoda Couda-Yourdona OOA/OOD Object Modeling Technique OMT Rumbaugh Object-Oriented Software Engineering OOSE lub Objectory (Object Factory) Jacobson Object-Oriented Design & Analyze OOAD Booch Język UML OMT Object Modeling Technique Rumbaugh Objectory Jacobson OODA Object Oriented Design & Analyze Booch UML Unified Modeling Language

6 Skąd się biorą klasy? Identyfikacja klas Klasy encyjne powstają w fazie analizy dziedziny i analizy systemowej. Służą do opisu dziedziny zastosowania. Przykłady klas encyjnych firma ubezpieczeniowa: Klient Ubezpieczenie Szkoda Odszkodowanie, Klasy interfejsu i komunikacyjne powstają w fazie projektowania. Służą do opisu implementacji systemu informatycznego. Przykłady klas interfejsu i komunikacji: Okno Przycisk Błąd

7 Karty CRC Class Responsibilities and Collaborators Zostały wprowadzone przez Kenta Becka i Warda Cunnighama i opisane w artykule A Laboratory for Teaching Object-Oriented Thinking przedstawionym na konferencji OOPSLA 89. Narzędzie wykorzystywane podczas burzy mózgów do identyfikowania klas. Bazując na znanych wymaganiach za pomocą kart CRC modeluje się behawioralne własności budowanego systemu informatycznego. Class name Superclasses Subclasses Responsibilities Collaborators Author

8 Karty CRC Klient Składa zamówienia Opłaca faktury Zna swoją nazwę Zna swój adres Zamówienie Faktura Zamówienie Zna numer Zna datę złożenia Zna wartość Zna pozycje Zna klienta Klient Faktura Pozycja

9 Standard języka UML Historia wersji Wersje opublikowane przez RSC i UML Partners Styczeń 1997 Wersje UML opublikowane przez OMG Wersja Data publikacji URL 1.3 Marzec Wrzesień Lipiec 2004 zobacz: ISO/IEC Marzec Lipiec Sierpień Listopad Luty ,3 Maj 2010 Wersje UML opublikowane przez ISO Numer Data Wersja URL ISO/IEC Styczeń

10 UML - podstawowe diagramy Strukturalne Diagram klas Diagram obiektów Diagram struktury złożonej Diagram komponentów Diagram pakietów Diagram rozmieszczenia Dynamiczne Diagram przypadków użycia Diagram współdziałania Diagram stanów Diagram działania

11 Diagram klas Definicja diagramu klas Diagram klas jest graficzną prezentacją statycznej perspektywy kolekcji klas, typów danych i interfejsów oraz łączących je związków. Specyfikacja klas obejmuje elementy strukturalne i funkcjonalne, ale ich dynamika jest opisana poprzez inne diagramy. Zastosowanie diagramów klas specyfikacja wymagań analiza projekt generalizacja Definicja diagramu obiektów Diagram obiektów jest szczególnym przypadkiem diagramu klas. Diagram obiektów przedstawia obiekty i łączące je związki w konkretnym punkcie czasu.

12 Specyfikacja klasy Klasa jest abstrakcyjną reprezentacją zbioru podobnych obiektów świata rzeczywistego lub implementacji. Pojęcie klasy integruje strukturalne i behawioralne własności obiektów świata rzeczywistego. Elementy specyfikacji klasy: Nazwa służy do przypisania semantycznej informacji o klasie Cechy (properties) umożliwiają przechowywanie informacji o obiekcie: pracownik nazywa się Nowak, pracownik jest prezesem Operacje (operations) definiują funkcjonalność obiektów: pracownika można awansować, pracownika można zatrudnić imię nazwisko etat płaca zatrudnij() awansuj() przenieś() zwolnij() zmieńdane() Dopuszczalna jest również notacja niepełna:

13 Elementy specyfikacji klasy Nazwy proste i ścieżkowe Kadry:: Klasa abstrakcyjna - to klasa o niekompletnej implementacji Liczba wystąpień klasy Cylinder 8 Stereotypy umożliwiają rozszerzenie elementów języka UML o pojęcia wprowadzone przez użytkowników <<kolekcja>> Stos Stos Etykiety {wersja 5.1 napisana przez: M.Tarzana} Właściwości opisują dodatkową semantykę klas {leaf}

14 Specyfikacja klasy Dostępność cech i operacji + publiczne opisują funkcjonalność klasy (ADT) prywatne są częścią implementacji klasy # chronione - są częścią implementacji klasy dostępną w klasach pochodnych Zasięg cech i operacji obiektowe definiują własności obiektów klasowe definiują własności klas Operacje abstrakcyjne nie mają implementacji Niepełna specyfikacja klasy Typy cech i operacji <<dane personalne>> # imię # nazwisko <<dane pracownicze>> # etat - płaca... + zatrudnij() + awansuj() + przenieś() + zwolnij() + zmieńdane() + policzów() niepełna specyfikacja operacja abstrakcyjna operacja klasowa

15 Specyfikacja cech klasy Składnia [dostępność] nazwa [[liczebność]] [:typ] [=wartość początkowa] [{własności}] Predefiniowane własności cech: changeable modyfikowalne addonly dla cech wielowartościowych możliwe jedynie dodawanie nowych elementów frozen po inicjacji - niemodyfikowalne Przykłady: + imię :String - identyfikator [1] :Integer {frozen} # operacje [0..*] :Operacja {addonly} # dataoperacji [0..1] = ' '

16 Specyfikacja operacji klasy Składnia [dostępność] nazwa [(parametry)] [:typ wyniku] [{własności}] Specyfikacja parametrów [tryb] nazwa : typ [=wartość domyślna] tryby: {IN, OUT, INOUT} Predefiniowane własności operacji: isquery zapytanie, nie zmienia stanu systemu sequential operacja nie synchronizuje współbieżności wykonania guarded operacja synchronizuje współbieżność wykonania przez sekwencyjne wykonanie jej współbieżnych wywołań concurrent operacja synchronizuje współbieżność wykonania, gwarantując atomowość jej współbieżnych wywołań Przykłady: + danepersonalne() :String {isquery} + dajpodwyżkę (IN procent:integer) + policzów () :Integer

17 Kompletny przykład specyfikacji klasy SystemZarządzania::Transakcja # identyfikator : Integer {frozen} # operacje [*] : Operacja {addonly} # blokady [*] : Blokada {addonly} # status : Stan = aktywna {changeable} << konstruktor >> + begin(in id : Integer) << destruktor >> + commit() : Boolean + rollback() << query >> # status() : Boolean << przetwarzanie >> - lock(blokada : Blokada) {concurrent} - akcja(in a : Operacje) {concurrent}

18 Związki między obiektami W świecie rzeczywistym obiekty są połączone różnymi związkami. Kowalski jest zatrudniony w Firma X jest podwładnym jest mężem Tarzan

19 Związki między klasami Związki między klasami są abstrakcyjnym opisem związków łączących wystąpienia klas Nazwa powiązania zatrudnia Firma Kierunek czytania nazwy zatrudnia Firma Role powiązania szef podwładny Typ powiązania unarny binarny, n-arny wymaga Projekt Aparatura jest wykorzystywana dostarcza Dostawca Krotność min max Zamówienie 1 zawiera 1..* Pozycja Opcjonalność powiązania 1..* uczestniczy 0..* Projekt

20 Siła powiązania Szczególnym przypadkiem powiązania jest agregacja, która opisuje relację zawierania się obiektów. Szczególnym przypadkiem agregacji jest kompozycja. Obejmuje ona dodatkową semantykę: wyłączności i zależności obiektów składowych. Powiązanie Agregacja Kompozycja Wyłączność oznacza, że obiekt składowy może należeć do tylko jednego obiektu złożonego. Zależność oznacza, że obiekt składowy może istnieć tylko jako część obiektu złożonego. Przykład List Agregacja * 1 1 Adres Treść Kompozycja Samolot 1 należydo 2,4 Skrzydło

21 Własności powiązań dotyczy Nawigacja Zamówienie Towar * 1..* zawiera Dostępność _-bok Wielokąt Odcinek * Kwalifikacja Osoba typdokumentu posiada Dowód Tożsamości Zawężenie interfejsu 0..1 szef:ikierownik 0..* podwładny:i Klasa powiązania Firma Etat odkiedy pensja 0..* 1..* Osoba zatrudnia jest zatrudniony

22 Własności powiązań Własności: xor dwa typy powiązań są rozłączne ordered zbiór obiektów na jednym końcu powiązania jest uporządkowany frozen - powiązania między obiektami nie mogą być modyfikowane addonly - powiązania między obiektami mogą być jedynie dodawane changeable powiązania między obiektami mogą być wstawiane, modyfikowane i usuwane Własności definiowane za pomocą stereotypów i etykiet szef * * zatrudniony {podzbiór} 1 Oddział 0..1 podwładny 1 kieruje {.zatrudniony =.szef.zatrudniony } 1

23 Związki generalizacji/specjalizacji Generalizacja/specjalizacja jest szczególnym rodzajem związków między klasami. Generalizacja jest abstrakcją, która pozwala pominąć mniej istotne cechy klas. Generalizacja umożliwia wyprowadzenie wspólnych cech zbioru podobnych klas. Specjalizacja (dziedziczenie) uszczegóławia zbiór cech bardziej ogólnych klas. Klasa bardziej ogólna jest nazywana nadklasą lub klasą bazową dla podklasy lub klasy pochodnej. + imię + nazwisko + etat + płaca + nazwa_związku + składka_na_związek + samochód_służbowy + zatrudnij() + awansuj() + przenieś() + zapłać_składkę() + zmień_samochód()? Kierownik + imię + nazwisko + etat + płaca + samochód + zatrudnij() + awansuj() + przenieś() + zmień_samochód() Związkowiec + imię + nazwisko + etat + płaca + nazwa_związku + składka_na_związek + zatrudnij() + awansuj() + przenieś() + zapłać_składkę()

24 Przykłady związków generalizacji Klasa reprezentuje wspólne cechy poszczególnych grup pracowników. imię nazwisko etat {płaca Kierownik Związkowiec Sekretarka Definicje podklas zawierają tylko różnice w stosunku do swoich nadklas. Kręgowiec płetwy skrzela Ssak Ptak Gad Płaz Ryba Generalizacja może dotyczyć również związków zawiera Lista Element Lista dwukierunkowa zawiera Element dwukierunkowy

25 Generalizacja jako hierarchia zbiorów obiektów Semantyka generalizacji może być opisana dodatkowo przez kilka predefiniowanych własności opisujących zależności między zbiorami wystąpień klas tworzących hierarchię generalizacji. disjoint żaden obiekt nie może być wystąpieniem jednocześnie dwóch podklas overlapping obiekty mogą być wystąpieniami dwóch podklas complete każde wystąpienie nadklasy musi być jednocześnie wystąpieniem jednej z podklas incomplete mogą istnieć wystąpienia nadklas, które nie są wystąpieniami żadnej z podklas {overlapping, incomplete} Młody- Związkowiec Sekretarka {disjoint, complete} Kręgowiec Ssak Ptak Gad Płaz Ryba

26 Przykładowy diagram klas +tytuł 1 Student {persistance} +nr_indeksu {key} +nazwisko +zapisz_na(kierunek) +przenieś_na(kierunek) +zalicz(przedmiot, ocena) Wykładowca {persistance} {persistance} +nazwisko +stanowisko +płaca ma_adres_domowy +zatrudnij(stanowisko) +zwolnij() 1 1 Adres +kod_pocztowy +miasto +ulica +nr_domu +nr_mieszkania 1..* studiuje_na 1 prowadzi 1..* 0..* poprzedza Kierunek {persistance} +nazwa {key} 1..* obejmuje 1..* Przedmiot {persistance} +nazwa {key} +literatura[1..*] 0..* administracyjny {persistance} +premia

27 Metodyka konstrukcji diagramów klas Każda klas powinna być starannie wydzieloną abstrakcją pochodzącą ze słownictwa dziedziny danego problemu lub jego rozwiązania. Powinna ona obejmować elementy strukturalne i behawioralne. Klasa powinna obejmować mały i dobrze określony zbiór zobowiązań. Rozważ możliwości: podziału klas o zbyt dużej liczbie zobowiązań, scalenia klas o zbyt małej liczbie zobowiązań lub przeniesienia zobowiązań między klasami. Klasa powinna być spójna i luźno związana z innymi klasami; w tym celu przeanalizuj diagramy współpracy klas. Definicja klasy powinna wyraźnie oddzielać specyfikację od implementacji. Powiązane klasy powinny znaleźć się na jednym diagramie klas. Na danym diagramie klasa powinna mieć ujawnione jedynie te właściwości, które są potrzebne do jej zrozumienia w danym kontekście.

28 Definicja klasy musi być jednoznaczna, aby wykluczyć nieporozumienia co do jej znaczenia. W tym celu należy: - określić znaczenie klasy jako całości za pomocą tekstu umieszczonego w notatce <<semantics>> - pogrupować operacje i cechy w kategorie - określić znaczenia każdej z operacji za pomocą tekstu lub kodu źródłowego programu umieszczonego w notatce - opracować maszyny stanów dla wystąpień klasy - zdefiniować warunki początkowe i końcowe dla wszystkich operacji oraz niezmiennik klasy; w tym celu można wykorzystać język definicji więzów integralności OCL

29 Diagramy obiektów Graficzna prezentacja obiektów: obiekty anonimowe, nazwane, zbiory obiektów i obiekty bezklasowe p1:prostokąt p2:prostokąt :Prostokąt :Prostokąt :Prostokąt :Prostokąt Własności obiektów: wartości atrybutów, stan obiektu, związki między obiektami <<isinstanceof>> x : float y : float Punkt przesuń (Wektor) 4 1 Prostokąt powierzchnia() p1:punkt x = 4.5 y = 12 p3:punkt [bieżący] p4:prostokąt p2:punkt x = 2.5 y = 8

30 Diagramy współpracy Diagram współpracy jest zestawem wierzchołków i krawędzi reprezentujący związki strukturalne między obiektami wysyłającymi i odbierającymi komunikaty. Wyróżnia się pięć stereotypowych powiązań między obiektami umożliwiających przesłanie komunikatu: association przez powiązanie klas self ten sam obiekt global obiekt globalny local obiekt w zasięgu lokalnym parameter parametr wejściowy #nazwisko... +awansuj(e : Etat) +podwyżka(p:float) * 1 Firma pracuje w zatrudnia z: ZUS <<global>> prześlijskładki(suma) p : awansuj("prezes") <<association>> f : Firma

31 Diagramy współpracy Diagram współpracy umożliwia również określanie kolejności wysyłania komunikatów 2 : dodajstudenta() 1 : <<create>> 3 : zarejestruj() r : Rejestrator 3.1 : odczytajplan() {global} : Szkoła 3.2 : dodaj(s) s : Student zarejestrowany=false {self} s : Student zarejestrowany=true 3.4 : <<become>> 3.3 : dodaj(s) w1 : Wykład w2 : Wykład

32 Literatura Rozdział nr 6 (strony ): Analiza obiektowa i projektowanie obiektowe w Metody obiektowe w teorii i praktyce, Iana Grahama Standard UML Standard UML

Diagramy klas i obiektów

Diagramy klas i obiektów Diagramy klas i obiektów zastosowanie do modelowania w języku UML Agnieszka Niegowska & Grzegorz Widziszowski Klasy Klasa jest miejscem przechowywania cech obiektów, które są niezmienne (inwariantów).

Bardziej szczegółowo

Diagramy UML 2.0. Diagram klas (class diagram) *.kls *.cld. + Zamówienie. + Hurtownia. + Naleznosc. + Platnosc. + Wplyw. + zamówienie 1..

Diagramy UML 2.0. Diagram klas (class diagram) *.kls *.cld. + Zamówienie. + Hurtownia. + Naleznosc. + Platnosc. + Wplyw. + zamówienie 1.. Diagramy UML 2.0 Diagram klas (class diagram) + Hurtownia - nazwa : String - adres : String + hurtownia 1..1 + zamówienie 1..* + klient + Zamówienie - datazlozenia : int + zamówienie 1..1 + podst. platnosci

Bardziej szczegółowo

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Gdy projektujemy jakikolwiek system, najważniejszym etapem jest!!!

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Proces rozproszony 1

Proces rozproszony 1 Proces rozproszony 1 Plan wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład ten jest kontynuacją wykładu poprzedniego, w którym zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl

IO - inżynieria oprogramowania. dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl IO - inżynieria oprogramowania dr inż. M. Żabińska, e-mail: zabinska@agh.edu.pl Metody porządkowania wymagań funkcjonalnych Liczba wymagań funkcjonalnych może być bardzo duża; konieczne jest pewnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo