Podstawy języka UML UML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy języka UML UML"

Transkrypt

1 Podstawy języka UML UML

2 Plan szkolenia Plan szkolenia Godzina (czas) 10:20 11:20 (60 min) 11:20 11:40 (20 min) 11:40 13:10 (90 min) 13:10 13:30 (20 min) 13:30 15:00 (90 min) Temat Wprowadzenie do UML (Definicja, wprowadzenie do modelowania, przykłady) Przerwa kawowa Diagram klas i OCL (Definicje, przykłady, zastosowania) Przerwa Podstawowe komponenty UML (Przypadki użycia, diagram czynności, diagram pakietów, przykłady) Warszawa,

3 Agenda Agenda Wprowadzenie do modelowania Wprowadzenie do języka UML Diagram klas Podstawy OCL Diagram pakietów Diagram przypadków użycia Diagram czynności Warszawa,

4 Terminologia UML Wprowadzenie do modelowania Aplikacja program komputerowy, który ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem, realizuje zadania dla użytkownika; działanie aplikacji umożliwia system operacyjny. Oprogramowanie ogół programów, w które wyposażony jest system komputerowy; rozróżnia się oprogramowanie podstawowe (m.in. system operacyjny, translatory, graficzny interfejs użytkownika) oraz oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne), służące do wykonywania określonych, złożonych zadań, np. oprogramowanie statystyczne. Warszawa,

5 Terminologia UML Wprowadzenie do modelowania Baza danych zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych. Egzemplarz jedna sztuka z grupy jednorodnych przedmiotów. Warszawa,

6 Poruszane zagadnienia UML Wprowadzenie do modelowania Czym jest model? Znaczenie modelowania Czym jest modelowanie? Do czego służy modelowanie? Człowiek jest modelem świata. Leonardo da Vinci Warszawa,

7 Czym jest model? UML Wprowadzenie do modelowania Przedstawia interesujący nas fragment rzeczywistości w uproszczony, ale uporządkowany sposób; Pozwala lepiej zrozumieć złożoną rzeczywistość. Warszawa,

8 Czym jest modelowanie? UML Wprowadzenie do modelowania Modelowanie można określić jako tworzenie opisu obiektu/zjawiska rzeczywistego lub abstrakcyjnego, wykonywane w założonym celu. Jego efektem jest model, który powinien posiadać określone własności. Z tego względu nie ma modeli złych, są tylko takie, które nie realizują założonego celu. Warszawa,

9 Znaczenie modelowania UML Wprowadzenie do modelowania Wiele czynników ma wpływ na sukces producenta oprogramowania, czy też projektanta baz danych (np. geodezyjnych). Jednym z najważniejszych jest tworzenie modeli. Opracowujemy wszelkiego rodzaju modele, aby przyszli użytkownicy mogli zawczasu wyobrazić sobie gotowe rozwiązanie (np. oprogramowanie) Warszawa,

10 Do czego służy modelowanie? UML Wprowadzenie do modelowania Modele tworzone są głównie z dwóch powodów: dla lepszego zrozumienia i rozwiązania problemu oraz umożliwienia wymiany informacji. Celem modelowania jest rozpoznanie wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na realizację projektu Warszawa,

11 Wprowadzenie do UML Poruszane zagadnienia Czym jest UML? Three amigos Historia UML Zastosowanie języka UML Podstawowe elementy UML Nie ma martwych języków, są tylko uśpione umysły - Gustavo Barceló Warszawa,

12 Wprowadzenie do UML Czym jest UML? UML (Unified Modeling Language) jest językiem modelowania. UML jest standardem (Unified zunifikowany, jednolity). UML opisuje, co system ma robić, a nie jak ma to robić. Warszawa,

13 Wprowadzenie do UML Three amigos Metody: OOAD OMT OOSE Inne: Fusion Shleare-Mellora Coda-Yourdona G.Booch J. Rumbaugh I. Jacobson OMT Metoda Booch-a Przypadki użycia Warszawa,

14 Wprowadzenie do UML Historia UML UML 1.0 (Rational Software) i UML 1.1 (OMG) Włączenie się do prac OMG UML 1.3 Wersja 0.8 Metody Zunifikowanej (Booch & Rumbaugh, Rational Software), dołącza Jacobson UML 1.5 UML 2.0 Niezależne notacje modelowania: Booch, Coad/Yourdon, OMT, OOSE UML 2.1 ok Warszawa,

15 Wprowadzenie do UML Zastosowanie języka UML UML jest językiem przeznaczonym do: obrazowania, specyfikowania i definiowania, konstruowania i tworzenia, dokumentowania. Warszawa,

16 Wprowadzenie do UML Podstawowe elementy UML W UML można wyróżnić kilka grup elementów, które zostały wykorzystane do budowy modelu: strukturalne, czynnościowe, grupujące, komentujące, związki, diagramy Warszawa,

17 Wprowadzenie do UML Systematyka diagramów Warszawa,

18 Przerwa Zapraszamy na przerwę Warszawa,

19 Diagram klas Poruszane zagadnienia Co to jest i do czego służy obiekt? Na czym polega obiektowe podejście? Co to jest i do czego służy klasa? Podstawowe elementy wchodzące w skład klasy Podstawowe związki między klasami Liczebność Dziedziczenie Co to jest klasa abstrakcyjna? Co to jest i do czego służy interfejs? Co to jest klasa asocjacyjna? Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. Antoine de Saint Exupéry Warszawa,

20 Diagram klas Czym jest obiekt? Konkretny lub abstrakcyjny byt wyróżnialny w modelowanej rzeczywistości posiadający nazwę (identyfikację), określone granice, atrybuty i operacje. Obiekt ma swoją tożsamość, która wyróżnia go spośród innych obiektów Obiekt jest to każdy element mający swój odpowiednik w rzeczywistości, coś, co ma stan i zachowanie. Nazwa klasy Pan Tadeusz : Książka Nazwa obiektu Warszawa,

21 Diagram klas Czym jest klasa? Klasa jest uogólnieniem zbioru obiektów zawierających takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie. Klasa reprezentuje grupę obiektów o wspólnym stanie i zachowaniu. Nazwa klasy Atrybuty klasy Operacje klasy Warszawa,

22 Diagram klas Różne sposoby zapisu klasy Każda klasa musi mieć przynajmniej nazwę, która wyróżnia ją spośród innych klas. Dozwolone notacje prezentujące klasy na diagramach UML. Warszawa,

23 Diagram klas Zapis nazwy klasy Wyróżniamy nazwy: proste ścieżkowe Nazwy proste Nazwy ścieżkowe Warszawa,

24 Diagram klas Co to są atrybuty klasy? Atrybuty to właściwości klasy; Określają zbiór wartości, jakie można przypisać do poszczególnych egzemplarzy tej klasy; Klasa może mieć dowolną liczbę atrybutów lub nie mieć ich wcale; Atrybuty mogą być prostymi typami podstawowymi (liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe itd.) lub powiązaniami do innych bardziej skomplikowanych obiektów. Atrybuty klasy Warszawa,

25 Diagram klas Warszawa,

26 Diagram klas Co to są operacje klasy? Operacja to pewna usługa, której wykonania można zażądać od każdego obiektu klasy. Jest to abstrakcja czegoś, co można zrobić z każdym obiektem tej klasy. Klasa może mieć dowolną liczbę operacji lub nie mieć ich wcale. Operacje klasy Warszawa,

27 Diagram klas Widoczność Widoczność to jedna z podstawowych cech, jakie można określić dla atrybutów i operacji klasy. Widoczność określana jest w jeden z następujących sposobów: + publiczny (ang. public) # chroniony (ang. protected) prywatny (ang. private) ~ pakietowy (ang. package) Widoczność Warszawa,

28 Diagram klas Czym jest dziedziczenie? Hierarchiczne powiązanie między klasami, w którym klasy podrzędne przejmują (dziedziczą) wszystkie właściwości (atrybuty i operacje) klas nadrzędnych, a ponadto mają właściwości specyficzne dla siebie. Warszawa,

29 Diagram klas Co to jest klasa abstrakcyjna? Klasy abstrakcyjne stanowią uogólnienie obiektów konkretnych znajdujących się na niższych poziomach hierarchii. Nie można tworzyć obiektów klas abstrakcyjnych. Nazwa klasy abstrakcyjnej musi być napisana kursywą (pochyłą czcionką). Warszawa,

30 Diagram klas Związki między klasami Związek to relacja zachodząca miedzy klasami lub obiektami. Podstawowe związki: Asocjacja powiązanie Agregacja szczegółowy przypadek powiązania Kompozycja szczegółowy przypadek agregacji Generalizacja uogólnienie Realizacja Warszawa,

31 Diagram klas Asocjacja Asocjacja to podstawowy związek między klasami. Asocjacja oznacza istnienie trwałego powiązania pomiędzy klasami. Przykłady asocjacji: firma zatrudnia pracowników, student studiuje na uczelni, klient zamawia produkt. Warszawa,

32 Diagram klas Nazwy i role asocjacji Sposób powiązania obu klas jest określony poprzez nazwę znajdującą się nad związkiem. Przy nazwie asocjacji czasami można zaobserwować symbol strzałki określający kierunek interpretacji powiązania. Role określają, jak sama nazwa wskazuje, jaką rolę pełni dana klasa w asocjacji. Warszawa,

33 Diagram klas Liczebność Liczebność określa możliwą ilość wystąpienia obiektów danej klasy biorących udział w danym związku. Sposoby przedstawienia liczebności: [1], [2], [10] [*], [0..*] [0..1], [1..5], [ ], [1..*] [0..1, 3..4, 6..*], [1..5, 7, 9] Warszawa,

34 Diagram klas Agregacja Agregacja jest to szczególny rodzaj asocjacji, która określa związek między agregatem (całością), a składnikiem (częścią/segmentem). Dana część może należeć do wielu całości i jest od nich niezależna. Segmenty Agregaty Warszawa,

35 Diagram klas Kompozycja Szczególnym przypadkiem agregacji jest kompozycja, która oznacza składanie się obiektu z obiektów składowych, które nie mogą istnieć bez obiektu głównego. Kompozycja jest relacją typu "posiada". Agregat Agregat Segment Segmenty Warszawa,

36 Diagram klas Asocjacja, agregacja i kompozycja Warszawa,

37 Diagram klas Generalizacja Hierarchiczne powiązania miedzy klasami, dzięki którym klasy podrzędne przejmują własności klas nadrzędnych. Klasy nadrzędne, znajdujące się na najwyższym poziomie hierarchii określa się mianem korzenia i oznacza się je jako {root}, natomiast te najniższe są to liście {leaf}. {leaf} Klasa nadrzędna (nadklasa), {root} Klasa podrzędna (podklasa) {leaf} Warszawa,

38 Diagram klas Warszawa,

39 Diagram klas Interfejsy W UML interfejsy są zestawem operacji, które wyznaczają usługi oferowane przez klasę i sposobem na przejrzystą prezentację projektu. IUSB Typowy interfejs Interfejs symbol kuli Warszawa,

40 Diagram klas Realizacja Przedstawia związek znaczeniowy między obiektami diagramu UML (klasami) z których jeden określa kontrakt, a drugi zapewnia wywiązanie się z niego. Warszawa,

41 Diagram klas Związek jako klasa klasa asocjacyjna Klasa asocjacyjna jest to byt o właściwościach zarówno klasy, jak i powiązania. Można go postrzegać jako powiązanie mające też właściwości klasy lub jako klasę mającą też właściwości powiązania. Warszawa,

42 Diagram klas Notatka Notatka to odpowiednik żółtej karteczki przylepionej gdzieś w widocznym miejscu. Notatki pozwalają na dopisywanie komentarzy, ograniczeń i wymagań. Warszawa,

43 Diagram klas Czym jest diagram klas? podsumowanie Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym diagramem języka UML. Jest wykorzystywany do modelowania statycznych relacji pomiędzy komponentami systemu. Ukazuje wzajemne powiązania między klasami tworzącymi dany system, ale nie ukazuje żadnych relacji pomiędzy samymi obiektami. Pojedynczy model UML może posiadać wiele diagramów klas pokazujących ten sam system z wielu perspektyw. Warszawa,

44 OCL Poruszane zagadnienia Czym jest OCL? Czym są ograniczenia? Zalety stosowania ograniczeń Warszawa,

45 OCL Czym jest OCL? OCL (Object Constraint Language) jest językiem umożliwiającym wyrażanie dodatkowych informacji (ograniczeń) w modelach używanych w procesie tworzenia obiektowego. Język OCL jest precyzyjny, jednoznaczny, łatwy do czytania i stosowania dla projektantów jak i ich klientów. OCL jest językiem deklaracyjnym. Warszawa,

46 OCL Czym są ograniczenia? Ograniczenie (ang. constraint) to restrykcja nałożona na jedną lub więcej wartości (części) modelu lub systemu obiektowego. Ograniczenia i warunki opisane za pomocą OCL są interpretowane w sposób deklaracyjny określają co jest sytuacją poprawną i nie zmieniają stanu modelu. Wyrażenia OCL można zapisywać w osobnych plikach, jako notatki dołączone do modelu UML lub bezpośrednio umieścić je na obiektach. Warszawa,

47 OCL Zalety stosowania ograniczeń Korzyści jakie przynoszą ograniczenia: Lepsza dokumentacja Większa precyzja Komunikacja bez nieporozumień Warszawa,

48 Przerwa Zapraszamy na przerwę Warszawa,

49 Diagram pakietów Poruszane zagadnienia Czym jest pakiet? Czym jest diagram pakietów? Elementy diagramu pakietów Jakie zastosowanie znajduje diagram pakietów? Warszawa,

50 Diagram pakietów Czym jest pakiet? Pakiet to mechanizm ogólnego stosowania, służący do organizowania elementów w grupy. Dobrze zaprojektowane pakiety składają się z podobnych znaczeniowo i razem zmieniających się bytów. Są luźno powiązane ze sobą, ale silnie spójne wewnętrznie Nazwa Pakiet ZarządzanieZamówieniami Zawierający klasy Warszawa,

51 Diagram pakietów Przykład z JMD Warszawa,

52 Diagram pakietów Czym jest diagram pakietów? Diagram pakietów to przedstawienie logicznej struktury systemu w postaci zestawu pakietów połączonych zależnościami i zagnieżdżeniami. Diagram pakietów umożliwia sklasyfikowanie i pogrupowanie elementów takich jak klasy, przypadki użycia itp. Warszawa,

53 Diagram pakietów Elementy diagramu pakietów Podstawowymi elementami diagramu pakietów są: Pakiet zbiór(grupa) elementów modelu. Zależności stereotypowe: <<import>> <<access>> <<merge>> Warszawa,

54 Diagram pakietów Zależności Zależność to związek użycia. Zależności mogą być nieokreślone lub należeć do pewnej szczególnej grupy określonej przez umieszczony obok linii zależności stereotyp. Trzy stereotypy do dokładniejszego określenia zależności: Import (import) Access (dostęp) Merge (scalenie) Warszawa,

55 Diagram pakietów Zależności c.d. import Import (import) określa, że pakiet włącza elementy publiczne innego pakietu do własnej przestrzeni nazw. Warszawa,

56 Diagram pakietów Zależności c.d. access Access (dostęp) wskazuje, że pakiet korzysta z publicznych elementów innego pakietu. Każdy element musi być w pełni kwalifikowany poprzez wykorzystanie dłuższej, rozdzielanej dwukropkami nazwy ścieżki. Warszawa,

57 Diagram pakietów Zależności c.d. merge Merge (scalenie) wskazuje, że zależny pakiet jest pakietem zaprzyjaźnionym. Pakiet zaprzyjaźniony ma dostęp do wszystkich elementów drugiego pakietu, niezależnie od ich widoczności. Warszawa,

58 Diagram pakietów Jakie znajduje zastosowanie? Ukrywanie mniej istotnych elementów modelu. Ułatwienie podziału prac miedzy członkami zespołu/różnymi zespołami. Wizualizacja podstawowych zależności pomiędzy częściami systemu. Tworzenie modeli poglądowych dla modeli zawierających wiele elementów. Organizacja (uporządkowanie) wielkich modeli. Grupowanie elementów. Warszawa,

59 Diagram przypadków użycia Poruszane zagadnienia Czym jest diagram przypadków użycia? Aktor Identyfikacja aktorów Klasyfikacja aktorów Co to jest przypadek użycia? Identyfikacja przypadków użycia Związki w diagramie przypadków użycia Asocjacja, zawieranie, rozszerzanie Uogólnienie Liczebność w diagramie przypadków użycia Warszawa,

60 Czym jest diagram przypadków użycia? UML Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia w języku UML służy do modelowania funkcjonalności systemu. Tworzony jest zazwyczaj w początkowych fazach modelowania. Diagram ten stanowi tylko przegląd możliwych działań w systemie. Warszawa,

61 Diagram przypadków użycia Aktor Aktor (ang. actor) abstrakcyjny użytkownik systemu, reprezentujący grupę rzeczywistych użytkowników o podobnych funkcjach i sposobie komunikacji z systemem. Najczęściej aktor jest sprawcą zdarzenia powodującego uruchomienie przypadku użycia. Aktor Nazwa Warszawa,

62 Diagram przypadków użycia Identyfikacja aktorów Kto komunikuje się z systemem? Kto będzie korzystał z funkcji systemu? Kto będzie system pielęgnował? Jakie urządzenia system obsługuje? (aktorzy nieożywieni) Z jakimi innymi systemami system się komunikuje? (aktorzy będący innymi systemami) Kto lub co jest zainteresowane wynikami pracy systemu? Warszawa,

63 Diagram przypadków użycia Klasyfikacja aktorów Aktor główny korzysta z podstawowych funkcji systemu Aktor drugorzędny korzysta głównie z funkcji służących do realizacji zadań pomocniczych (np. administrowania i pielęgnacji systemu) Aktor aktywny inicjuje przypadek użycia Aktor pasywny nie inicjuje przypadku użycia, lecz tylko w nim uczestniczy Aktor ożywiony/osobowy reprezentacja ludzi, grupy ludzi Aktor nieożywiony/bezosobowy reprezentuje system lub urządzenie Warszawa,

64 Diagram przypadków użycia Co to jest przypadek użycia? Przypadek użycia (ang. use case) jednostka funkcjonalności dostarczana przez system, która jest realizowana jako ciąg interakcji pomiędzy aktorem a systemem. Nazwa Przypadek użycia Warszawa,

65 Diagram przypadków użycia Identyfikacja przypadków użycia Czy aktor musi pamiętać, tworzyć, usuwać, modyfikować informacje w systemie? Czy aktor ma być powiadamiany o zdarzeniach w systemie, i na odwrót? Warszawa,

66 Związki w diagramie przypadków użycia UML Diagram przypadków użycia Związek w diagramie przypadków użycia to relacja zachodząca miedzy przypadkami użycia, aktorami lub przypadkami użycia a aktorami. Podstawowe związki: Asocjacja Zawieranie Rozszerzanie Uogólnienie Warszawa,

67 Asocjacja, zawieranie, rozszerzenie UML Diagram przypadków użycia Asocjacja dwukierunkowej komunikacji pomiędzy przypadkiem użycia a aktorem. Zawieranie <<include>> służy do modelowania fragmentów przypadku użycia postrzeganych przez użytkownika jako konieczne zachowanie systemu. Rozszerzanie <<extend>> służy do modelowania fragmentów przypadku użycia postrzeganych przez użytkownika jako opcjonalne zachowanie systemu. Warszawa,

68 Asocjacja, zawieranie, rozszerzenie cd. UML Diagram przypadków użycia Warszawa,

69 Asocjacja, zawieranie, rozszerzenie cd. UML Diagram przypadków użycia Warszawa,

70 Diagram przypadków użycia Uogólnienie Uogólnienie znajduje zastosowanie gdy jeden przypadek użycia może być szczególną odmianą innego, już istniejącego przypadku użycia. Warszawa,

71 Diagram przypadków użycia Liczebność Typy liczebności są analogiczne do tych występujących w diagramach klas. Sposoby przedstawienia liczebności: [1], [10], itd. [*] [0..3], [ ], [1..*] [1..5, 7, 9] Warszawa,

72 Diagram czynności Poruszane zagadnienia Czym jest diagram czynności? Podstawowe elementy Czynność a akcja Współbieżność Warszawa,

73 Diagram czynności Czym jest diagram czynności? Diagram czynności (ang. activity diagram) dotyczy jednego lub wielu obiektów. Opisuje czynności i kolejności ich realizowania przez obiekty oraz reprezentuje interakcję z punktu widzenia wykonywanej pracy. Warszawa,

74 Diagram czynności Podstawowe elementy Prostokąt o zaokrąglonych rogach przedstawiony poniżej jest graficzną interpretacją czynności lub akcji wykonywanej przez system. Romby reprezentują decyzje. Czynność/akcja Decyzja Początkowy i końcowy stan akcji, przedstawiane są odpowiednio jako zamalowane koło oraz koło z kropką. Trzeci z poniższych symboli przekreślone koło oznacza zatrzymanie akcji. Warszawa,

75 Diagram czynności Podstawowe elementy c.d. Strzałki określają przepływ sterowania między czynnościami. Zakończenie jednej czynności powoduje rozpoczęcie drugiej. Przepływ sterowania Warszawa,

76 Diagram czynności Przykłady diagramu czynności Warszawa,

77 Diagram czynności Czynność a akcja Czynność jest bardziej ogólnym pojęciem, w związku z czym jest podzielna i charakteryzuje się dłuższym czasem wykonywania. Akcja jest pojęciem szczegółowym, a co za tym idzie, niepodzielnym, o krótkim czasie realizacji. Warszawa,

78 Diagram czynności Współbieżność To jednoczesne wykonywanie kilku czynności. Elementy wykonywane współbieżnie wyróżnia się pogrubionymi poziomymi liniami, która je niejako grupują. Warszawa,

79 Pytania Pytania Warszawa,

80 Dziękujemy za uwagę Warszawa,

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan prezentacji Wprowadzenie do modelowania Wprowadzenie do języka UML Diagram klas Diagram pakietów Diagram przypadków użycia Diagram czynności Terminologia Terminologia Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 8 Diagram pakietów I Diagram pakietów (ang. package diagram) jest diagramem

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Wprowadzenie do UML Igor Gocaliński Odrobina historii Połowa lat 70-tych i koniec 80-tych to początek analizy obiektowej Wiele opracowanych metod w połowie lat 90-tych Metoda

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 4 Diagramy aktywności I Diagram aktywności (czynności) (ang. activity

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram)

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Opisuje strukturę programu (a także zależności między nimi), co znajduje odzwierciedlenie w kodzie. Charakteryzuje zależności pomiędzy składnikami systemu: klasami,

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017 Wykład 12 7 czerwca 2017 Czym jest UML? UML składa się z dwóch podstawowych elementów: notacja: elementy graficzne, składnia języka modelowania, metamodel: definicje pojęć języka i powiazania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić? Wynikiem tej analizy jest zbiór wymagań

Bardziej szczegółowo

UML cz. II. UML cz. II 1/38

UML cz. II. UML cz. II 1/38 UML cz. II UML cz. II 1/38 UML cz. II 2/38 Klasy Najważniejsze informacje o klasie: różnica pomiędzy klasą a jej instancją (obiektem) na podstawie klasy tworzone są obiekty (instancje klasy) stan obiektu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA laboratorium UML 1/4 UML (Unified Modeling Language) - język modelowania obiektowego systemów i procesów [Wikipedia] Spojrzenie na system z różnych perspektyw dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii oprogramowania

Podstawy inżynierii oprogramowania Podstawy inżynierii oprogramowania Modelowanie. Podstawy notacji UML Aleksander Lamża ZKSB Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach aleksander.lamza@us.edu.pl Zawartość Czym jest UML? Wybrane

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 2 Związki między klasami Asocjacja (ang. Associations) Uogólnienie, dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEKTOWE

MODELOWANIE OBIEKTOWE (Wykład na podstawie literatury: M.Śmiałek Zrozumieć UML 2.0, Helion 2005) UML Unified Modeling Language (język do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentacji tzw. artefactów oraz czynności

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM KLAS. Kamila Vestergaard. materiał dydaktyczny

DIAGRAM KLAS. Kamila Vestergaard. materiał dydaktyczny DIAGRAM KLAS Kamila Vestergaard materiał dydaktyczny DEFINICJA D I A G R A M K L A S Diagram klas pokazuje wzajemne powiązania pomiędzy klasami, które tworzą jakiś system. Zawarte są w nim informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne.

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. 45. UML, jego struktura i przeznaczenie. Przeznaczenie UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

UML. zastosowanie i projektowanie w języku UML

UML. zastosowanie i projektowanie w języku UML UML zastosowanie i projektowanie w języku UML Plan Czym jest UML Diagramy przypadków użycia Diagramy sekwencji Diagramy klas Diagramy stanów Przykładowe programy Visual Studio a UML Czym jest UML UML jest

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria:

Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria: 1. Podaj definicję inżynierii oprogramowania. Inżynieria oprogramowania to wiedza techniczna, dotycząca wszystkich faz cyklu życia oprogramowania, której celem jest uzyskanie wysokiej jakości produktu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Modelowanie danych Diagramy ERD Modelowanie danych dlaczego? Od biznesowego gadania do magazynu na biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

UML - zarys 2007/2008

UML - zarys 2007/2008 UML - zarys 2007/2008 Modelowanie Jest ważne przy tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania Jest przydatne przy tworzeniu i analizie działania organizacji Modelujemy aby: Zrozumieć system Określić pożądaną

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Diagramy przypadków użycia Informacje ogólne i przykłady Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa use case diagrams. Cel stosowania Określenie wymagań

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott Inżynieria oprogramowania Jan Magott Literatura do języka UML G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Seria Inżynieria oprogramowania, WNT, 2001, 2002. M. Fowler, UML w kropelce,

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Laboratorium 2: Wprowadzenie do UML-a. mgr inż. Urszula Smyczyńska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Tomasz Pawlak 2 Plan prezentacji Wprowadzenie i historia UML Modelowanie z użyciem UML Wybrane diagramy struktury i zachowania Narzędzia wspierające UML 3 Unified Modeling Language

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Projektowanie baz danych Etapy procesu projektowania BD Określenie celów, jakim ma służyć baza danych (w kontakcie z decydentem z firmy zamawiającej projekt). Sprecyzowanie zakresu dostępnych danych, kategorii

Bardziej szczegółowo

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania Wzorzec projektowy Christopher Alexander: Wzorzec to sprawdzona koncepcja, która opisuje problem powtarzający się wielokrotnie w określonym kontekście, działające na niego siły, oraz podaje istotę jego

Bardziej szczegółowo

Diagramy UML, przykład problemu kolizji

Diagramy UML, przykład problemu kolizji Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Technologie obiektowe

Technologie obiektowe WYKŁAD dr inż. Paweł Jarosz Instytut Informatyki Politechnika Krakowska mail: pjarosz@pk.edu.pl LABORATORIUM dr inż. Paweł Jarosz (3 grupy) mgr inż. Piotr Szuster (3 grupy) warunki zaliczenia Obecność

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji.

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bazy danych Wykład 3: Model związków encji. dr inż. Magdalena Krakowiak makrakowiak@wi.zut.edu.pl Co to jest model związków encji? Model związków

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz 1 Diagramy czynności 1. Diagramy czyności UML http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników. Wstęp... 11. Podziękowania...

Spis treúci. Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników. Wstęp... 11. Podziękowania... Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników Spis treúci Wstęp... 11 Podziękowania... 13 O autorach... 15 Robert A. Maksimchuk... 15 Eric J. Naiburg... 15 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie: W procesie definiowania wymagań dla systemu tworzyliśmy Model Przypadków

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logiki aplikacji

Projektowanie logiki aplikacji Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie logiki aplikacji Zagadnienia Rozproszone przetwarzanie obiektowe (DOC) Model klas w projektowaniu logiki aplikacji Klasy encyjne a klasy

Bardziej szczegółowo

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. Przypadków użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview)

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. Przypadków użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview) Modelowanie Podstawowe zasady modelowania: Podjęcie decyzji, jakie modele tworzyć, ma wielki wpływ na to, w jaki sposób zaatakujemy problem i jaki kształt przyjmie rozwiązanie Każdy model może być opracowany

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 1 Cel Język UML to język modelowania systemów informatycznych i ma w inżynierii

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Modelowanie i analiza systemów informatycznych ćwiczenia informacja wstępna dr Viktor Melnyk, prof.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig Modelowanie Obiektowe Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML Anna Kulig Wprowadzenie do modelowania Zasady Pojęcia Wprowadzenie do języka UML Plan wykładu Model jest uproszczeniem rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Modelowanie klas i obiektów. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie klas i obiektów. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie klas i obiektów Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia (1) Byt, encja (entity) coś co istnieje, posiada własne cechy i wyodrębnioną tożsamość (identity); bytem może być rzecz, osoba, organizacja,

Bardziej szczegółowo

IX Konferencja Informatyki Stosowanej

IX Konferencja Informatyki Stosowanej IX Konferencja Informatyki Stosowanej IX Konferencja Informatyki Stosowanej konkurs na najlepszy program wykonany przez studenta Dokumentacja techniczna aplikacji nazwa aplikacji.. Autor autor, afiliacja..

Bardziej szczegółowo

Wzorce projektowe. dr inż. Marcin Pietroo

Wzorce projektowe. dr inż. Marcin Pietroo Wzorce projektowe dr inż. Marcin Pietroo Adapter - strukturalny wzorzec projektowy, którego celem jest umożliwienie współpracy dwóm klasom o niekompatybilnych interfejsach - adapter przekształca interfejs

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Grzesiak-Koped

Dr Katarzyna Grzesiak-Koped Dr Katarzyna Grzesiak-Koped 2 Tworzenie oprogramowania Najlepsze praktyki IO Inżynieria wymagao Technologia obiektowa i język UML Techniki IO Metodyki zwinne Refaktoryzacja Mierzenie oprogramowania Jakośd

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska

slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska slajd 1 Model przypadków użycia Anna Bobkowska Materia ły pomocnicze do wy kładu z Inżynierii Opr ogramowania na Wy dziale E TI PG. Ich lektura nie zastępuje obecności na wykładzie. Wykorzystanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. przypadki użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview)

Diagramy zachowania. Diagramy struktury. przypadki użycia. Stanów. Przeglądu interakcji widoku interakcji (ang. interaction overview) Modelowanie Podstawowe zasady modelowania: Podjęcie decyzji, jakie modele tworzyć, ma wielki wpływ na to, w jaki sposób zaatakujemy problem i jaki kształt przyjmie rozwiązanie Każdy model może być opracowany

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 4, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 4, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 4, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Podstawy modelowania obiektowego 2. Konstruktory 3. Dziedziczenie, związki pomiędzy klasami, UML 4. Polimorfizm 5. Klasy abstrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Diagramy przypadków użycia Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia jako narzędzie modelowania wymagań Nazwa diagramu

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Laboratorium 2: Wprowadzenie do UML-a. mgr inż. Urszula Smyczyńska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wzorce Strukturalne. Adapter: opis. Tomasz Borzyszkowski

Wzorce Strukturalne. Adapter: opis. Tomasz Borzyszkowski Adapter: opis Wzorce Strukturalne Tomasz Borzyszkowski Alternatywna nazwa: Wrapper (opakowanie) Rola obiektu Adapter: pełni wobec Klienta rolę otoczki, która umożliwia przetłumaczenie jego żądań na protokół

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Przypadki użycia (Use Case)... 2 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram)...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. dr inż. Andrzej Macioł

Bazy danych. dr inż. Andrzej Macioł Bazy danych dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Ontologia Dziedzina metafizyki, która para się badaniem i wyjaśnianiem natury jak i kluczowych właściwości oraz relacji rządzących

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 2

Wstęp do programowania 2 Wstęp do programowania 2 wykład 10 Zadania Agata Półrola Wydział Matematyki UŁ 2005/2006 http://www.math.uni.lodz.pl/~polrola Współbieżność dotychczasowe programy wykonywały akcje sekwencyjnie Ada umożliwia

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo