Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 43"

Transkrypt

1 AutoCAD 2012/LT2012/WS+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D : wersja polska i angielska / Andrzej Jaskulski. - wyd. 1,dodr. 2. Warszawa, 2011 Spis treści 1. Koncepcja i zawartość podręcznika Zawartość programowa Zakładany efekt i metodyka szkolenia Dodatkowe źródła informacji Literatura drukowana Blog Kanał YouTube Przeznaczenie Zastosowane oznaczenia Oznaczenia podstawowe Sposoby wydawania poleceń WstąŜka Menu aplikacji Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane Pasek nawigacji Menu kursora Wiersz poleceń i nazwy poleceń Inne operacje Formatowanie dialogu w wierszu poleceń Wskazówki metodyczne Instrukcje do ćwiczeń Dane wyjściowe do ćwiczeń Polecenia ćwiczeń i rozwiązania Narzędzia niedostępne w wersji LT 41 CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Podstawy środowiska AutoCAD Techniki pracy za pomocą myszy Uruchamianie programu Podstawowe elementy okna programu Rozszerzone etykiety narzędzi Operacje wykonywane za pomocą wstąŝki Podsumowanie Przełączniki i przyciski na Pasku stanu Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku Przełączanie przełączników Karta modelu i karty arkuszy (układów) Metody wydawania poleceń Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstąŝki Ćwiczenia Podstawowe kształty kursora Kursor graficzny Wskaźnik zbioru wskazań Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań Cofanie i ponawianie polecenia - ćwiczenia 63

2 3.8. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji Ćwiczenia Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury Okno poleceń i wiersz poleceń Auto uzupełnianie (Autocomplete) Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury - ćwiczenia Opcje poleceń Opcja domyślna Pozostałe opcje Opcje polecenia linia (line) Przykłady opcji innych poleceń Ćwiczenia Przerywanie działania polecenia Powtarzanie poleceń Ćwiczenia System pomocy (Help) Autodesk Exchange Lokalna przeglądarka pomocy Uruchamianie systemu pomocy Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie Pomoc w trakcie działania polecenia Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu Usuwanie obiektów - ćwiczenia Zapisywanie projektu na dysku Podstawowe typy plików Ponowny zapis projektu na dysku Zapisywanie kopii projektu na dysku Zamykanie okna projektu Otwieranie istniejącego projektu Pełne otwieranie pliku projektu Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu Kończenie pracy Instalacja plików dodatkowych Wybrane operacje konfiguracyjne Ustawienia opcji wykorzystywane na kursie Profile uŝytkownika Tworzenie i uaktywnienie profilu Resetowanie profilu Karta Wyświetl (Display) Karta Otwórz i zapisz (Open and Save) Karta System Karta Parametry uŝytkownika (User Preferences) Karta Pomoce rysunkowe (Drafting) Karta Modelowanie 3D (3D Modeling) Karta Wybór (Selection) Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań Pasek nawigacji (Navigation Bar) Operowanie kartami i panelami narzędzi Wyświetlanie i ukrywanie elementów interfejsu Zmiana połoŝenia elementów interfejsu Okna typu Paleta i paski narzędzi 115

3 5.4. Obiekty na Pasku stanu Obszary robocze Ustawienia obszaru roboczego Definiowanie własnego obszaru roboczego Wybór obszaru roboczego Tworzenie nowego projektu Typowy algorytm tworzenia nowego projektu Ćwiczenia Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu Podstawy zarządzania szablonami Typowy algorytm tworzenia szablonu Zapis projektu jako szablon - ćwiczenia Szablon Szablon AJ-ISO-A Szablon ----K Szablon-3D Tworzenie nowego projektu bezpośrednio po zapisie szablonu Ćwiczenia Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią Współrzędne 2D Układy współrzędnych 2D Wprowadzanie współrzędnych 2D Współrzędne kartezjańskie 2D Współrzędne bezwzględne Ćwiczenia Współrzędne względne Ćwiczenia Zadania kontrolne Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości Ćwiczenia Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa Format jednostek Współrzędne biegunowe Ćwiczenia Zadania kontrolne Wprowadzanie dynamiczne Elementy trybu wprowadzania dynamicznego Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego Wprowadzanie dynamiczne - ćwiczenia Weryfikacja długości i kątów - ćwiczenia 172

4 15. Tworzenie obiektów podstawowych Odcinek(linia) Opcje Tryb kontynuacji Ćwiczenia Okrąg Opcje Ćwiczenia Domyślne wartości wejściowe Elipsa Opcje Ćwiczenia Prosta Opcje Ćwiczenia Krzywe typu splajn Opcje Ćwiczenia Łuk Opcje Tryb kontynuacji Ćwiczenia Opcje: Początek, środek Ćwiczenia projektowe Tworzenie obiektów złoŝonych Polilinia Opcje Tryb kontynuacji Ćwiczenia Sterowanie wypełnieniem Wielokąty Prostokąt Opcje Ćwiczenia Inne wielokąty Opcje Ćwiczenia Obiekty opisowe i standardowe Tworzenie obiektów opisowych Zmiana listy skal Aktualizacja obiektów opisowych Optymalizacja stosowania obiektów opisowych Wydruk w podziałce 1: Wydruk w podziałce innej niŝ 1: Obiekty tekstowe Styl tekstu Przegląd istniejących stylów tekstu Czcionki TrueType Czcionki typu SHX Wysokość tekstu w definicji stylu Dostępne style tekstu - podsumowanie 222

5 Znaki specjalne Tworzenie wiersza tekstu - ćwiczenia Zmiana skali opisu istniejących obiektów - ćwiczenia Opcje tworzenia wiersza tekstu Tekst wielowierszowy Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego ćwiczenia Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki Pola tekstowe Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu Tabele Styl tabeli Tworzenie tabeli Ćwiczenia Kreskowanie i wypełnienie Rodzaje kreskowania Definiowanie kreskowania Opcja domyślna - WskaŜ punkty (Pick Points) Opcja Wybierz obiekty (Select Objects) Ćwiczenia Poznawanie innych obiektów Narzędzia rysowania precyzyjnego Tryby lokalizacji Stałe tryby lokalizacji Chwilowy tryb lokalizacji Zestawienie trybów lokalizacji Ćwiczenia projektowe Wprowadzenie Rysowanie trójkąta Rysowanie wysokości Rysowanie okręgów stycznych Rysowanie pozostałych odcinków Rysowanie nietypowego okręgu Narzędzia rysowania precyzyjnego - śledzenie Tymczasowe punkty śledzenia Ćwiczenia Włączanie tymczasowego punktu śledzenia Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia Zadania kontrolne Sterowanie wyświetlaniem 2D Narzędzie ViewCube w modelu 2D Wyświetlanie siatki rysunkowej Uwagi ogólne Panoramowanie Ćwiczenia 285

6 22.6. Operowanie powiększeniem Ćwiczenia Szybki zoom Okno Zoom i nowy fragment Zakres Wszystko i Okno Skala względna Poprzedni widok Okno i poprzedni Strategie sterowania wyświetlaniem Bez uŝycia rolki Z uŝyciem rolki Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem Edycja obiektów Ogólna metoda edycji Zbiory wskazań (kolekcje) Wybieranie pojedynczego obiektu Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa) Wybór elementów pokrywających się (cykliczny) Uzupełnianie kolekcji Usuwanie elementu z kolekcji Wybór za pomocą okna Okno typu przecinającego Okno typu ciągłego Niejawne opcje wybierania obiektów Usuwanie obiektów Ćwiczenia Przekształcenia o wektor Metoda punkt bazowy" (skąd-dokąd) Ogólny algorytm metody punkt bazowy" (skąd-dokąd) Metoda przesunięcie" (o ile i w którą stronę) Ogólny algorytm metody przesunięcie"(o ile i w którą stronę) Przesuwanie obiektów Ćwiczenia Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging) Ćwiczenia Kopiowanie obiektów Opcje Ćwiczenia Rozciąganie obiektów Ćwiczenia Kopiowanie obiektów w szyku Szyki standardowe i zespolone Szyk prostokątny Szyk biegunowy Szyk wzdłuŝ ścieŝki Ćwiczenia Szyk prostokątny Szyk biegunowy Szyk wzdłuŝ ścieŝki Kopiowanie obiektów przez odsunięcie 331

7 Ćwiczenia Lustrzane odbicie Ćwiczenia Skalowanie Ćwiczenia Obracanie obiektów Ćwiczenia Ucinanie i wydłuŝanie obiektów Ogólna metoda ucinania i wydłuŝania Pełny algorytm ucinania i wydłuŝania Skrócony algorytm ucinania i wydłuŝania Uwagi dodatkowe Ćwiczenia PrzedłuŜanie i skracanie obiektów Ćwiczenia Przerywanie obiektów Ćwiczenia Łączenie obiektów Ćwiczenia Fazowanie krawędzi Ćwiczenia Zaokrąglanie krawędzi Ćwiczenia Rozbijanie obiektów złoŝonych Ćwiczenia Indywidualne polecenia edycyjne Łączenie odcinków i łuków w polilinię - edycja polilinii Ćwiczenia Inne indywidualne polecenia edycyjne Edycja kreskowania - ćwiczenia Zmiana skali opisu Edycja tekstu - ćwiczenia Zmiana skali opisu Ćwiczenia dodatkowe Ćwiczenia projektowe Zadania kontrolne Edycja za pomocą uchwytów Wybór metody edycji Uchwyty standardowe Ogólna metoda edycji Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów Ćwiczenia Rozciąganie odcinka Przesuwanie i rozciąganie okręgu Inne operacje edycyjne Uchwyty wielofunkcyjne Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych Ćwiczenia 400

8 27. Zadania kontrolne Ćwiczenia przejściowe Rysowanie projektu BUD Rysowanie projektu DET Podstawowa koncepcja rozwiązania Realizacja koncepcji podstawowej Pierwszy fragment łamanej Drugi fragment łamanej Kopiowanie przez odsunięcie Obcięcie końców Tworzenie napisu Inne koncepcje rysowania zarysu Kalkulator Tryb śledzenia Rysowanie projektu DET Właściwości ogólne obiektów Technika warstw Właściwości logiczne i określone wprost Właściwości logiczne Właściwości określone wprost Właściwości logiczne a określone wprost Właściwości bieŝące i właściwości kolekcji obiektów Rodzaj linii Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii - ćwiczenia Efektywne zarządzanie rodzajami linii Poprawna organizacja środowiska pracy Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku Skala globalna rodzaju linii Szerokość (grubość) linii Standardowa szerokość linii Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii Kolor Przezroczystość ogólna Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy Budowa struktury warstw - ćwiczenia Wczytanie definicji linii Zmiana nazwy i koloru warstwy Tworzenie nowej warstwy Ustawianie warstwy bieŝącej Usuwanie warstwy Modyfikacja struktury i właściwości warstw Operacje na warstwach - ćwiczenia Filtry warstw Wybór warstwy aktualnej Blokowanie (ukrywanie) warstwy Przenoszenie obiektów na inną warstwę Uzgadnianie właściwości Właściwość określona wprost Zmiana właściwości obiektów przez warstwę 460

9 30. Ćwiczenia przejściowe Szablon ze strukturą warstw Wymiarowanie Styl wymiarowania Czynności wstępne Ogólne warianty wymiarowania Wymiar liniowy Ćwiczenia Wymiar normalny Ćwiczenia Ćwiczenia Wymiary promienia i średnicy Znacznik środka Ćwiczenia Wymiar kątowy Ćwiczenia Dołączanie przedrostka i przyrostka Ćwiczenia Szybkie wymiarowanie Modyfikacja stylu wymiarowania Ćwiczenia Linie i wielolinie odniesienia Styl wielolinii odniesienia Tworzenie wielolinii odniesienia Edycja wielolinii odniesienia Ćwiczenia Tworzenie wielolinii Edycja wielolinii za pomocą uchwytów Dołączanie i usuwanie linii odniesienia Wyrównywanie połoŝenia wielolinii Grupowanie wielolinii Modyfikacja stylu wielolinii Ćwiczenie kontrolne Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia Podstawy edycji wymiarów Zmiana skali opisu Ćwiczenia Edycja za pomocą uchwytów Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów Przerywanie obiektów wymiarowych Inne operacje edycyjne Inne narzędzia wymiarowania i edy ej i wymiarów Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów Szybkie właściwości istniejących obiektów Bez włączania przełącznika SW (QP) Przy włączonym przełączniku SW (QP) Właściwości istniejących obiektów Ćwiczenia Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach Lista informacji o istniejących obiektach Pomiar odległości 527

10 Odczyt współrzędnych punktu Pomiar pola powierzchni Nowe narzędzia pomiarowe Ćwiczenia przejściowe Wymiarowanie projektu BUD Wymiarowanie projektu DET Wymiarowanie proj ektu DET Edycja projektu DET Rozciągnięcie Fazowania i zaokrąglenia Edycja istniejących wymiarów Edycja za pomocą uchwytów Edycja metodą doczepiania Dalsze operacje edycyjne Tworzenie nowych wymiarów Definiowanie nowych stylów wymiarowania Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania Inne operacje Definiowanie podstylu wymiarowania Edycja projektu DET Poprawna organizacja środowiska pracy Zarządzanie rodzajami linii Zarządzanie stylami tekstu Zarządzanie stylami wymiarowania Ćwiczenia przejściowe Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw Projekt końcowy Uwagi ogólne Wymagania podstawowe Wymagania dodatkowe Czynności wstępne Tworzenie zarysu Wymiarowanie Wymiarowanie faz i zaokrągleń Wymiar obrócony Pozostałe wymiary Kreskowanie Tabliczka rysunkowa Operacje końcowe Ćwiczenie kontrolne Narzędzia wydruku dokumentacji Wydruk dokumentacji z obszaru modelu Ustawienia strony Podgląd wydruku Uruchomienie wydruku Podstawy techniki bloków Ćwiczenia Tworzenie bloku 590

11 Wstawianie bloku Zapis definicji bloku na dysku Wstawianie pliku Modyfikacja pliku bloku na dysku Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia Zmiana skali opisu Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi Atrybuty tekstowe Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy Wydruk arkusza - wymiary w obszarze modelu Ustawienia strony Wstawianie bloku z atrybutami Tworzenie i skalowanie rzutni Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów Postępowanie z obiektami nieopisowymi Przenoszenie napisu na kartę arkusza Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout) Obszar modelu na arkuszu Obszar papieru na arkuszu Ustalanie połoŝenia obiektów w rzutni Style wydruku zaleŝne od koloru Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej - atrybuty tekstowe Blokowanie rzutni Obiekty opisowe dla innej skali rzutni Wydruk arkusza - wymiary w obszarze papieru Projekty w jednostkach innych niŝ milimetry Wymiary w obu obszarach Design Center Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter - ćwiczenia Palety narzędzi uŝytkownika Ćwiczenia Tworzenie palety Wstawianie bloku z palety Modyfikacja palety narzędzi Usuwanie narzędzi i palet Sterowanie widocznością okna palet narzędzi Zadania kontrolne Nieparametryczne projektowanie 2D - uwagi końcowe 657 CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Podstawowe pojęcia Parametryczność Więzy i wymiary 661

12 Więzy geometryczne Więzy wymiarowe Wymiary Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego Konfiguracja narzędzi więzów Operowanie więzami geometrycznymi - ćwiczenia Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych Sterowanie widocznością więzów geometrycznych Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych Usuwanie więzów geometrycznych Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych Stopnie swobody Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów Operowanie więzami wymiarowymi - ćwiczenia Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty Wymiary nadmiarowe Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych Zmiana formy więzów wymiarowych Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej Edycja wartości więzów wymiarowych Parametryczne modyfikacje konstrukcji Parametry uŝytkownika Filtry i grupy parametrów Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych Ćwiczenia przejściowe Typoszereg z parametrem uŝytkownika Wprowadzanie więzów geometrycznych Nakładanie więzów wymiarowych Parametryczne modyfikacje konstrukcji Typoszereg bez parametru uŝytkownika Wprowadzanie więzów geometrycznych Nakładanie więzów wymiarowych Parametryczne modyfikacje konstrukcji Inny sposób modelowania symetrii Zadania kontrolne Transformacja wymiarów na więzy Ćwiczenia przejściowe Transformacja projektu DET Wprowadzanie więzów geometrycznych Transformacja więzów wymiarowych 721

13 Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego Formatowanie więzów wymiarowych Parametryczne modyfikacje konstrukcji Parametryzacja otworu w projekcie DET Parametryczne projektowanie 2D - uwagi końcowe 731 CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D Interfejs uŝytkownika podczas pracy 3D Opcje modelowania 3D Sterowanie wyświetlaniem 3D - ćwiczenia Zmiana sposobu wyświetlania modelu Zmiana sposobu budowy obrazu Narzędzie ViewCube Widoki standardowe Redefinicja widoku głównego (Home View) Narzędzia SteeringWheels Zmiana środka obrotu Wywoływanie poprzednich i następnych widoków Inne operacje Nazwane widoki Układy współrzędnych Układy współrzędnych w przestrzeni 3D Układ globalny i lokalne układy współrzędnych Symbol układu współrzędnych Zarządzanie układami współrzędnych Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych ćwiczenia Definiowanie lokalnego układu współrzędnych Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych Wywołanie widoku planarnego Definiowanie LUW na obiekcie Obiekt typu linia (krawędź) Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu - ćwiczenia Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie) Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów Dynamiczny LUW Metody modelowania 3D Tworzenie obiektów 3D metodami 2D Model krawędziowy - ćwiczenia Klasyczne siatki wielokątne - ćwiczenia Wysokość i poziom Ćwiczenia Polibryły - ćwiczenia 776

14 57. Klasyczne obiekty 3D Bryły elementarne - ćwiczenia Powierzchnie elementarne Operacje logiczne Boole'a - ćwiczenia Operacje modelowania 3D za pomocą profilu Wyciąganie - ćwiczenia Obrót - ćwiczenia Przeciąganie - ćwiczenia Rozpinanie powierzchni - ćwiczenia Edycja obiektów 3D Czynności wstępne i konfiguracyjne Meta uchwyty Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej Podobiekty Wybór podobiektów Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów Wybór podbryły bez stosowania filtru Cykliczny wybór podbrył Rodzaje uchwytów Ćwiczenia Przesunięcie swobodne Przesunięcie ograniczone Obrót ograniczony Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych Rejestrowanie historii bryły Edycja właściwości obiektów 3D Usuwanie historii obiektów 3D Ćwiczenia przejściowe Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D Edycja projektu BUD Model 3D sworznia Edycja modelu 3D sworznia Modelowanie 3D - uwagi końcowe 822 CZĘŚĆ IV. PODSTAWY USŁUGI SIECIOWEJ I SYSTEMU AUTOCAD WS AutoCAD WS jako usługa sieciowa Bezpośredni dostęp z programu AutoCAD Przesyłanie (Upload) pliku Otwieranie pliku w trybie online Praca za pomocą przeglądarki internetowej Logowanie do serwisu AutoCAD WS Przesyłanie (Upload) pliku Edycja pliku Pobieranie (Download) pliku z serwisu sieciowego Przegląd pliku po edycji 839

15 64. AutoCAD WS na urządzeniach przenośnych Podstawowe techniki pracy Przygotowanie urządzenia do pracy Logowanie do serwisu AutoCAD WS Podstawowe operacje konfiguracyjne Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD WS Otwieranie pliku na urządzeniu Edycja lokalna pliku Usuwanie obiektów Tworzenie obiektów Edycja istniejących obiektów Elementy opisu rysunku Synchronizacja urządzenia z serwisem AutoCAD WS Usuwanie plików lokalnych Wylogowanie z serwisu AutoCAD WS Zarządzanie danymi projektowymi (PDM) i projektowanie współbieŝne (CD) Projektowanie współbieŝne Dołączanie konstruktora do zespołu Praca zespołowa Elementy zarządzania danymi Zarządzanie z serwisu AutoCAD WS Zarządzanie z programu AutoCAD Podstawy usługi sieciowej i systemu AutoCAD WS uwagi końcowe 860 Skorowidz 862 oprac. BPK

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D...43

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D...43 Spis treści 1. Koncepcja i zawartość podręcznika...23 1.1. Zawartość programowa...24 1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia...25 1.3. Dodatkowe źródła informacji...25 1.3.1. Literatura drukowana...25

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D...51

CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D...51 Spis treści 1. Koncepcja i zawartość podręcznika...25 1.1. Zawartość programowa...26 1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia... 27 1.3. Dodatkowe źródła informacji...27 1.3.1. Literatura drukowana...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 47

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 47 AutoCAD 2014/LT2014/360 (WS+) : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D : wersja polska i angielska / Andrzej Jaskulski. Warszawa, 2013 Spis treści 1. Koncepcja i zawartość podręcznika

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w AutoCAD Rysunek 2D

Pierwsze kroki w AutoCAD Rysunek 2D Pierwsze kroki w AutoCAD Rysunek 2D Pierwsze kroki z AutoCAD - Rysunek 2D 1 AutoCAD - narzędzie wspomagania pracy projektanta AutoCAD służy do budowy geometrycznych modeli projektowanych obiektów w trójwymiarowej

Bardziej szczegółowo

6. Tworzenie nowego projektu

6. Tworzenie nowego projektu 6 6. Tworzenie nowego projektu Poznając w poprzednich rozdziałach podstawy środowiska programu AutoCAD: korzystaliśmy z otwieranego automatycznie pliku projektu, rysowaliśmy obiekty na oko, nie przejmując

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

(opracował Wojciech Korzybski)

(opracował Wojciech Korzybski) Program AutoCAD - etap podstawowy 2D (opracował Wojciech Korzybski) 1. Ekran AutoCAD a i komunikacja z programem, przykładowe pliki rysunkowe - możliwości programu AutoCAD 2000. 2. Podstawy obsługi programu

Bardziej szczegółowo

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz Wykład A1 AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz 1 Tematyka zajęć Rysunek techniczny Elementy geometrii wykreślnej Pakiet CAD (AutoCAD 2008) 2 Prowadzący zajęcia Wykłady: Prof. Jadwiga Maciaszek (pok. 204) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D... 47

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D... 47 Spis treści 1. Koncepcja i zawartość podręcznika... 27 1.1. Zawartość programowa... 28 1.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia... 29 1.3. Dodatkowe źródła informacji... 29 1.3.1. Literatura drukowana...

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2013 Kolor czerwony elementy pomocnicze, których nie rysujemy (narysowane dla przedstawienia wymiarów itp.). Kolor zielony elementy pomocnicze. Tworzenie bloku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Import plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) Liczba obsługiwanych formatów plików import 12*/10 ~5 Interfejs użytkownika

Import plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) Liczba obsługiwanych formatów plików import 12*/10 ~5 Interfejs użytkownika Obsługa formatów plików Otwieranie natywnego formatu plików DWG programu AutoCAD R2018 Natywne zapisywanie formatu plików DWG Obsługa starszych formatów plików CAD (AutoCAD R12 DWG) Obsługa plików DXF

Bardziej szczegółowo

47. Ćwiczenia przejściowe

47. Ćwiczenia przejściowe 47 47. Ćwiczenia przejściowe Poznane techniki operowania więzami geometrycznymi, wymiarowymi oraz parametrami użytkownika wykorzystamy do wykonania projektu konstrukcji opisanej całkowicie tylko jednym

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Praca z programem 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć. Wprowadzenie do programu AutoCAD

Organizacja zajęć. Wprowadzenie do programu AutoCAD Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład 1 Organizacja zajęć. Wprowadzenie do programu AutoCAD dr inż. Igor Garnik www.zie.pg.gda.pl/grafin Prowadzący zajęcia Wykłady i laboratoria dr inż. Igor Garnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyobraźnia w budowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram szkolenia "AutoCAD projektowanie" - II poziom - grupa ACP II - 8 Czas trwania szkolenia - 13.01.2013 1.02.2013 AutoCAD projektowanie (80 godzin) - dr inż. Paweł Węgierek Data Godziny temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Wiadomości podstawowe Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD Ustawienia programu Oglądanie rysunku 143 Właściwości 166

Spis treści: Wprowadzenie Wiadomości podstawowe Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD Ustawienia programu Oglądanie rysunku 143 Właściwości 166 Spis treści: Wprowadzenie 19 Czym jest INTERsoft-IntelliCAD 20 Dlaczego IntelliCAD od firmy INTERsoft? 20 Zestawienie funkcji INTERsoft-IntelliCAD-a z innymi programami CAD 20 Opis wersji programu 21 Nakładki

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

OPIS GRAFICZNEGO INTERFEJSU Z MENU TEKSTOWYM. Przewiert Sterowany. Wersja 8 E P I - G R A F

OPIS GRAFICZNEGO INTERFEJSU Z MENU TEKSTOWYM. Przewiert Sterowany. Wersja 8 E P I - G R A F OPIS GRAFICZNEGO INTERFEJSU Z MENU TEKSTOWYM Przewiert Sterowany Wersja 8 1 2014 E P I - G R A F Spis treści: Okno startowe 3 Interfejs programu 4 Menu tekstowe 5 Plik 5 Edycja 6 Widok 6 Dane 7 Katalogi

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PRZEGLĄD ZASAD I ICH ZASTOSOWANIE W KOMPUTEROWYM ZAPISIE KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA

Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA 2017 Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA MODELOWANIE MIESZKANIA PAWEŁ GRZYBOWSKI DESIGN EXPRESS POLAND SP. Z O.O. Spis treści I. Omówienie interfejsu programu Vectorworks Architektura i Wnętrza

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Ogród PRO. Instrukcja użytkownika. Gardenphilia.com sp. z o.o.

Wirtualny Ogród PRO. Instrukcja użytkownika. Gardenphilia.com sp. z o.o. Wirtualny Ogród PRO Instrukcja użytkownika Gardenphilia.com sp. z o.o. Historia zmian dokumentu Wersja Data Zmiany Autor 1.0.0. 2011-03-21 Utworzenie dokumentu. Magdalena Wujec 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 - Wprowadzenie do programu Inventor

Ćwiczenie nr 6 - Wprowadzenie do programu Inventor Ćwiczenie nr 6 - Wprowadzenie do programu Inventor Ogólna koncepcja programu Program Inventor 2014-7 jest kolejną wersją pakietu trójwymiarowego projektowania parametrycznego firmy AutoDesc Inc. Tworzone

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji w systemie CAx

Tworzenie dokumentacji w systemie CAx Tworzenie dokumentacji w systemie CAx W procesie tworzenia i edycji dokumentacji w systemach CAx można wykorzystać standardy rysunkowe do zdefiniowania wspólnych właściwości, aby zachować spójność i zgodność

Bardziej szczegółowo

INTERsoft-IntelliCAD

INTERsoft-IntelliCAD INTERsoft-IntelliCAD Wydawca INTERsoft Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź Internet: www.intersoft.pl e-mail: intersoft@interoft.pl Łódź 2007 Prawa Autorskie Zwracamy uwagę na to, że stosowane

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Projektowanie parametryczne jest możliwe wyłącznie za pomocą pełnej wersji programu AutoCAD. AutoCAD LT ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Kreskowanie

Cel ćwiczenia: Kreskowanie Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Polecenie kreskuj, wypełnij, polilinia multilinia. Wymiarowanie i opisywanie rysunków

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 1

AutoCAD laboratorium 1 AutoCAD laboratorium 1 Spis treści Spis treści I. Rozpoczęcie pracy z AutoCad-em... 2 1. Uruchamianie programu... 2 2. Okno programu AutoCAD... 2 3. Ustawienia obszaru roboczego programu... 7 3.1. Kolor

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 11 Projektowanie parametryczne

Ćwiczenie nr 11 Projektowanie parametryczne Ćwiczenie nr 11 Projektowanie parametryczne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 135-142. Wprowadzenie Od wersji 2010 program AutoCAD oferuje projektowanie parametryczne. O projektowaniu parametrycznym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo