OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska. I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży kolejowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska. Zakres inwestycji obejmuje następujące zakresy: 1) Budowę łącznika pomiędzy węzłem Boryszewo w ul.otolińskiej a węzłem Bielska w Płocku od km do km 3+499, wraz z drogami serwisowymi i niezbędną infrastrukturą. 2) Budowę węzła Bielska w Płocku na skrzyżowaniu ul. Bielskiej (droga krajowa nr 60) z trasą obwodnicy północno - zachodniej w km do km tej trasy, wraz z budową wiaduktu kolejowego i drogowego oraz budową i przebudową infrastruktury drogowej i kolejowej. 3) Budowę ul. KD - sięgacza ul. Otolińskiej wraz z sieciami towarzyszącymi, tzn: kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem drogowym, na odcinku od km do km Na wymienione zadania opracowano projekty budowlane i wykonawcze oraz uzyskano stosowne decyzje: 1) Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północnozachodniej Bielska w Płocku Etap II: odcinek pomiędzy węzłem Boryszewo a węzłem Bielska, od km do km dokumentacja opracowana przez Egis Poland Sp. z o.o.; ul. Puławska 182; Warszawa; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 104/P/2015 z dnia 5 maja 2015 roku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku Etap II: odcinek pomiędzy węzłem Boryszewo a węzłem Bielska, od km do km ) Obwodnica północno zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km do km w ramach zadania realizowany jest tylko zakres węzła Bielska - dokumentacja opracowana przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; ul. Partyzantów 72A; Gdańsk, Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 176/P/2014 z dnia 22 września 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km do km ) Budowa ulicy KD sięgacza ul. Otolińskiej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym oraz przyłączami wodociągowymi dokumentacja wykonana przez KOMPROJEKT S.C. Projektowanie Komunikacyjne; Maków

2 Mazowiecki; ul. Witosa 18, Decyzja Prezydenta Miasta Płocka nr 158/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r o udzieleniu pozwolenia na budowę ul. KD - sięgacza ul. Otolińskiej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym oraz przyłączami wodociągowymi. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty nadzorem inwestorskim dla zadania pn.: Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska, opisuje dokumentacja techniczna, w skład której wchodzą następujące opracowania: 1) Budowa łącznika pomiędzy węzłem Boryszewo w ul.otolińskiej a węzłem Bielska w Płocku od km do km 3+499, wraz z drogami serwisowymi i niezbędną infrastrukturą, w skład której wchodzą następujące tomy: A) TOM PROJEKT BUDOWLANY, TOM A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, TOM B.I. - PROJEKT DROGOWY, TOM B.I.1. - PROJEKT ROZBIÓREK, TOM B.II.2. - PROJEKT PRZEPUSTU, TOM B.II.3. - PROJEKT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, TOM B.III.1. - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TOM B.III.2. - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, TOM B.III.3. - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ OŚWIETLENIA, TOM B.V. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ, TOM D DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. B) TOM A PROJEKT WYKONAWCZY, TOM A.I.1 - PROJEKT DROGOWY BUDOWA ŁĄCZNIKA ETAP I, TOM A.I.2 - DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU, TOM A.I.3 PROJEKT ROZBIÓREK, TOM A.II.1. - PRZEPUSTY, TOM A.II.2. - EKRANY AKUSTYCZNE, TOM A.III.1 - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TOM A.III.2 - PRZEBUDOWA WODOCIĄGU, TOM A.IV.1 - BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, TOM A.IV.2 - ZASILANIE URZĄDZEŃ PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW, TOM A.V. - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH, TOM A.VI. - PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI, C) TOM B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, 2) Budowa węzła Bielska w Płocku na skrzyżowaniu ul. Bielskiej (droga krajowa nr 60) z trasą obwodnicy północno - zachodniej w km do km tej trasy, wraz z budową wiaduktu kolejowego i drogowego oraz budową i przebudową infrastruktury drogowej i kolejowej, w skład której wchodzą następujące opracowania: A) PROJEKT BUDOWLANY: TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II DROGA, Tom III/4 Wiadukt WK-1 Tom III/5 Wiadukt WD-6 Tom IV.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI Tom IV.2 MELIORACJE Tom V PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Tom VII/2b ZASILANIE

3 Tom VII/3 OŚWIETLENIE DROGOWE Tom VII/4 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA Tom IX.1 PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH ORANGE Tom IX.2 PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH NETIA Tom X.1 ROBOTY KOLEJOWE TOROWE Tom X.2 ROBOTY KOLEJOWE PRZEBUDOWA TRAKCJI Tom X.3 ROBOTY KOLEJOWE PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNIKI PKP Tom XI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA B) PROJEKT WYKONAWCZY: TOM I GEOTECHNIKA, TOM II DROGI, TOM III 4 Wiadukt WK 1, TOM III 5 Wiadukt WD 6, TOM IV 1 KANALIZACJA DESZCZOWA, TOM IV 2 MELIORACJE, TOM IX 1 TELETECHNIKA ORANGE, TOM IX 2 TELETECHNIKA NETIA, TOM V WODOCIĄGI, TOM VII 2b ZASILANIE, TOM VII 3 OŚWIETLENIE DROGOWE, TOM VII 4.1. SYGNALIZACJA ŁĄCZ. ZACHODNIA, TOM VII 4.2. SYGNALIZACJA ŁĄCZ. WSCHODNIA, TOM VII 4 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, TOM X 1 KOLEJ ROBOTY TOROWE, TOM X 2 KOLEJ PRZEBUDOWA TRAKCJI, TOM X 3 KOLEJ PRZEBUDOWA TELETECHNIKI PKP, TOM XI 1 INWENTARYZACJA ZIELEŃ, TOM XI 2 SZATA ROŚLINNA, TOM XII 0 SPECYFIKACJA OGÓLNA, TOM XII 1 SPECYFIKACJE GEOTECHNIKA, TOM XII 2 SPECYFIKACJE DROGI, TOM XII 3 SPECYFIKACJE OBIEKTY INŻYNIERSKIE, TOM XII 4 SPECYFIKACJE KANALIZACJA DESZCZOWA, TOM XII 5 SPECYFIKACJE MELIORACJE, TOM XII 6 SPECYFIKACJE WODOCIĄGI, TOM XII 8 SPECYFIKACJE ELEKTROENERGETYKA, TOM XII 10 SPECYFIKACJE TELETECHNIKA, TOM XII 11 SPECYFIKACJE KOLEJ, TOM XII 12.1 SPECYFIKACJE ZIELEŃ INWENTARYZACJA, TOM XII 12.2 SPECYFIKACJE ZIELEŃ SZATA. 3) Budowa ul. KD - sięgacza ul. Otolińskiej wraz z sieciami towarzyszącymi, tzn: kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem drogowym, na odcinku od km do km , w skład której wchodzą następujące opracowania: PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY, PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA, PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA, PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA, SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE, II. Zakres nadzoru Zakres nadzoru obejmuje roboty w branży kolejowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska. Realizowana droga zaprojektowana została jako jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, tylko w

4 rejonie węzłów droga posiada dwie jezdnie lub wydzielone dodatkowe pasy włączeniowe. Wzdłuż drogi zaprojektowano drogi serwisowe obsługujące dojazd do przyległych działek oraz oświetlenie. Długość odcinka przewidzianego do realizacji w ramach przedmiotowego zadania to 7,210 km dróg, z wyszczególnieniem: Droga główna trasy północno-zachodniej wraz z przebudowywanym odcinkiem ul. Bielskiej o długości 2,749 km, Łącznice węzła Bielska o długości 829,61 mb, Drogi serwisowe wraz z sięgaczem ul. Otolińskiej ul. KD o długości 3,632 km. Zaprojektowany węzeł Bielska jest elementem kończącym realizowany odcinek obwodnicy. W ramach jego realizacji przewidziana jest budowa wiaduktu kolejowego WK-1 w poziomie istniejących torów oraz budowa wiaduktu drogowego WD-6 w ciągu ul. Bielskiej, wraz z podniesieniem korpusu ulicy na dojazdach do rzędnych istniejącej linii kolejowej. Wiadukty WK-1 i WD-6 zostaną wykonane w układzie docelowym, pod 2 jezdnie obwodnicy. Dla podłączenia łącznic węzła Bielska zaprojektowano skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane, sterowane sygnalizacją świetlną oraz oświetlenie drogowe. Przedmiot zamówienia nad którym będzie sprawowany nadzór autorski, dotyczy: budowy oświetlenia drogowego z układem sterowania i zasilania, budowy zasilania systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów, budowy sterowania preselekcyjnego ważenia pojazdów, budowy sterowania i zasilania sygnalizacji świetlnej, budowy sygnalizacji świetlnej, przebudowy trakcji elektrycznej kolejowej oraz przebudową sieci elektrycznej i elektroenergetycznej, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy linii kolejowej. III. Obowiązki inspektora nadzoru 1. Wykonawca zapewni ciągły nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży kolejowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej, prowadzonymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska. 2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji i decyzją o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych zakresów inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo finansowym wykonania robót budowlanych, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 4) udział w naradach roboczych (technicznych), 5) udział w przekazaniu placu budowy, 6) przygotowanie i udział w odbiorach: częściowych i końcowym oraz udział w przekazaniu obiektu do użytkowania, 7) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót branży kolejowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, 8) kontrolowanie rozliczeń robót poszczególnych branż, 9) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad

5 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na budowie, 10) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego, 11) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, 12) monitoring postępu robót branży kolejowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej poprzez porównywanie ich zaawansowania z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji robót budowlanych, 13) sporządzanie w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów z przebiegu realizacji robót branży kolejowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej i prowadzonego nadzoru, 14) powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy, 15) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, 16) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą mieć wpływ na termin realizacji robót budowlanych, 17) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, 18) ustalanie terminu usunięcia usterek (Strony ustalają, że użyte w tej Umowie pojęcia wada i usterka mają tożsame znaczenie i używane są zamiennie), 19) sporządzanie protokołów usterek oraz potwierdzenie usunięcia usterek, 20) sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru częściowego, 21) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń, 22) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych w branży kolejowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, 23) zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej poszczególnych branż sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych, 24) sporządzenie danych/informacji niezbędnych dla określenia obszaru zajęcia pasa drogowego w związku z nowym przebiegiem linii telekomunikacyjnych, elektrycznych, 25) dostarczenie Zamawiającemu atestów, certyfikatów, protokołów itp. przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 26) udział w przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania, 27) inspektor nadzoru w branży kolejowej zobowiązany jest do współpracy z PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. w związku z realizacją robót w branży kolejowej, 28) w przypadku aplikowania przez Zamawiającego o dofinansowanie, jak również współfinansowania inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska ze środków pochodzących z funduszy europejskich, Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie sporządzenia materiałów i informacji o charakterze rzeczowo finansowym związanych z realizowanymi robotami, a niezbędnymi ze względu na źródło finansowania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z osobami pełniącymi funkcje

6 inspektorów nadzoru w branżach drogowej, mostowej i sanitarnej. Koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego jest inspektor branży drogowej. Wykaz osób pełniących funkcje inspektorów w branżach drogowej, mostowej i sanitarnej przekazany zostanie Wykonawcy w dacie podpisania Umowy. 4. Wykonawca nie będzie powodował nieuzasadnionych przestojów w prowadzeniu robót budowlanych oraz dostosuje czas pełnienia nadzoru do czasu pracy wykonawcy tych robót (w przypadku wprowadzenia wydłużonego dnia pracy lub pracy w dni ustawowo wolne od pracy). 5. W ramach realizacji obowiązków związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - Wykonawca zobowiązuje się, że inspektor nadzoru w branży kolejowej, inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej, inspektor nadzoru w branży elektrycznej przybędzie na teren budowy w czasie według oferty Wykonawcy, liczonym od chwili skutecznego powiadomienia odpowiednio: inspektora nadzoru w branży kolejowej, inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej, inspektora nadzoru w branży elektrycznej albo Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru w branży drogowej (koordynatora) albo wykonawcę robót budowlanych, o konieczności przyjazdu na teren budowy (czas reakcji). Powiadomienie, o którym mowa powyżej może zostać dokonane drogą telefoniczną albo elektroniczną ( ). IV. Okres realizacji 1. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska, to sierpień 2016 roku, zaś termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 30 listopada 2017 roku.. 2. Strony ustalają, że nadzór będzie pełniony: 1) od dnia podpisania Umowy na roboty budowlane, w okresie prowadzenia robót budowlanych i ich odbioru, aż do dnia oddania obiektu do użytkowania, nie dłużej niż dwa miesiące po podpisaniu przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego robót, 2) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót w ciągu minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesiące (okres gwarancji i rękojmi według oferty wykonawcy robót budowlanych) - od daty odbioru końcowego robót. 3. Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy na roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska. 4. W przypadku braku realizacji robót budowlanych, których dotyczy nadzór inwestorski, bądź w sytuacji gdy podpisanie umowy na roboty budowlane nie dojdzie do skutku, każda ze Stron jest uprawniona odstąpić od Umowy. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za szkodę poniesioną przez Wykonawcę jest wyłączona. Załączniki: 1. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../bis-i/z/ /2015. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09 400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Umowa nr../bis-i/z/ /2015. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09 400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... Wzór umowy zawarta w dniu...... roku między: Umowa nr../bis-i/z/ /2015 Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09 400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a., zwaną dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z INFRASTTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RI-II

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RI-II Uniejów, 05.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr RI-II.042.1.2017 Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach: zadania inwestycyjne prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn. pn. Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska

Radomsko: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn. pn. Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska Radomsko: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn. pn. Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6554 m - odcinek A-C-F, od ul. Brzeźnickiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./bis-i/z/. /. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Umowa nr./bis-i/z/. /. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Umowa nr./bis-i/z/. /. zawarta w dniu... roku między: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a., zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./bis-i/z/. /. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: ...

Umowa nr./bis-i/z/. /. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: ... Umowa nr./bis-i/z/. /. Wzór Umowy zawarta w dniu... roku między: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... a.., zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Opis i cel Inwestycji 1 1.1. Inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie jest wspófinansowana ze środków Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa - projekt. Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa - projekt. Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa - projekt zawarta w dniu...2016 roku w Rząśni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: Tomasza Stolarczyka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro. Węgierska Górka 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej 30 000 euro. Wójt Gminy Węgierska Górka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: 1. Projekt - przebudowa 7 wylotów istniejącej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPRACOWANEJ DLA ROZBUDOWY UL. ŻYWIECKIEJ I UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 -

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów Załącznik nr 1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA PROJEKTU PN. OCHRONA WÓD ZBIORNIKA WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI GÓRNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ETAP I ZADANIE 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Leszno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Leszno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Ogłoszenie nr 500015841-N-2017 z dnia 21-08-2017 r. Leszno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 563421-N-2017 Data: 04/08/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu. w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo z siedzibą w Strzegowie przy ul. Plac Wolności 32, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Wójta Gminy Strzegowo

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez :

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : WZÓR UMOWA nr INW..2016 Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : Pana Marka Wilińskiego - Burmistrza Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IF NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu 2017 r.

UMOWA NR IF NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu 2017 r. UMOWA NR IF..2017 NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez.

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez. UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta w dniu.. roku w pomiędzy GMINĄ SZELKÓW: adres siedziby Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków NIP 7571416453 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ. Wzór Umowa

Część II SIWZ. Wzór Umowa Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca 10 87-312 Pokrzydowo Grzmięca, dn. 31.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWA ULICY WAWERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY OGRODOWEJ DO ULICY WERBENY W JÓZEFOWIE 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany, Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

Projekt budowlany, Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn-Południe). Realizacja w systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ROZEZNANIE CENOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice ROZEZNANIE CENOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT na zadanie pn.: budynku przy ul. Hubala 20

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94-342-78-31,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZP.271.10.22.2014 Kalisz, dnia 14.05.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. prof. Danuta M. Goszczyńska - Dyrektor 2. mgr Magdalena Kłapot - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych POSTANOWIENIA UMOWY. Zakres i miejsce realizacji

1. prof. Danuta M. Goszczyńska - Dyrektor 2. mgr Magdalena Kłapot - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych POSTANOWIENIA UMOWY. Zakres i miejsce realizacji Wzór umowy Załącznik do siwz UMOWA NR 10-3,4/ZP/09 zawarta w dniu.2009 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.21.2015 Mieroszów, dnia 27.07.2015 r. Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO INW.271.2.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa:

UMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa: UMOWA NR../2013 W dniu 25 marca 2013r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn-Południe). Realizacja w systemie

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p...

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p... Załącznik nr 5 do siwz Projekt umowy Nr 2012 W dniu... 2012r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

projekt zagospodarowania terenu

projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Reymonta w Radomsku na odcinku od ul. Kolejowej do skrzyŝowania z ul. T. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice - spółka z o.o., 32-005 Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017. zawarta dnia r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017. zawarta dnia r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017 zawarta dnia..2017 r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a: Firma.., NIP:., Regon:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A - projekt o pełnienie nadzoru inwestorskiego

U M O W A - projekt o pełnienie nadzoru inwestorskiego Załącznik nr 2 U M O W A - projekt o pełnienie nadzoru inwestorskiego Zawarta w dniu...r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: 67 250 01 87 e-mail: rektorat@pwsz.eu http://www.pwsz.eu ROZPOZNANIE CENOWE Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

Umowa - projekt. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa - projekt. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa - projekt zawarta w dniu.. roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni, ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Gminą Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, NIP: 7451841521 reprezentowaną przez : Cezarego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro 271.3.2015.PP Kampinos, dnia 8 stycznia 2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego

UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu.. 2017r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Antoniego Kopeć - Burmistrza Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa - Prof. dr hab. Franciszka Adamickiego a

Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa - Prof. dr hab. Franciszka Adamickiego a Wzór umowy - Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR 42/ZP/2013 zawarta w dniu...2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI Załącznik nr 2 do SIWP UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI zawarta w Wałbrzychu w dniu.. 2015 r. pomiędzy INVEST-PARK DEVELOPMENT Spółką z o.o. mającą siedzibę w Polsce, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 38 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 39 BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336796-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguszów- Gorce 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie Nadzoru Inżynierskiego podczas realizacji robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 Ogólny zakres usług Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wykonywane przez Inżyniera Kontraktu obejmujące zarządzanie i nadzór, we współpracy z Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR../IN/2011 Zawarta w Sulikowie w dniu.. pomiędzy: Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, reprezentowaną przez: Roberta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.16.2014 Aleksandrów Kujawski, 22.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Nr ZP/ZOŚ/2-NI/2017. a firmą:

WZÓR - Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Nr ZP/ZOŚ/2-NI/2017. a firmą: WZÓR - Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Nr ZP/ZOŚ/2-NI/2017 Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w Biłgoraju, dnia.. 2017r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Age Decor Agnieszka Adamczyk z siedzibą w Warszawie, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 9B lok. 54D

ZAPYTANIE OFERTOWE. Age Decor Agnieszka Adamczyk z siedzibą w Warszawie, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 9B lok. 54D Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Age Decor Agnieszka Adamczyk z siedzibą w Warszawie, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 9B lok. 54D zaprasza do złożenia oferty na pełnienie usługi

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Informacje ogólne Definicja Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. W umowie tej przyjmujący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa pomieszczeń i terenu na potrzeby utworzenia laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo