INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

2 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj uważni całą instrukcję obsługi. 2. Zachowaj i nie wyrzucaj instrukcji obsługi oraz innych dokumentów. 3. Zastosuj się do wszystkich uwag i ostrzeżeń podanych w instrukcji. 4. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji. 5. Nie używaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody. 6. Urządzenia czyść zawsze odłączone od zasilania, wyłącznie delikatnie zwilżoną wodą miękką ściereczką, bez jakichkolwiek dodatków chemicznych (detergentów itp.). 7. Nie blokuj lub zakrywaj otworów wentylacyjnych oraz powierzchni odprowadzających ciepło z urządzenia - przy rozmieszczeniu oraz instalacji postępuj zgodnie z opisami zawartymi w instrukcji. 8. Nie umieszczaj i nie instaluj urządzenia w pobliżu promienników ciepła (grzejników, nawiewów, ciągów kominowych itp.), a także w bezpośrednim pobliżu innych urządzeń odprowadzających ciepło do otoczenia (wzmacniacze mocy, oświetlenie, itp.). 9. Nie modyfikuj wtyku oraz przewodu zasilającego urządzenie - nie usuwaj bolca uziemienia ochronnego oraz innych zabezpieczeń ochronnych, jeżeli wtyk nie pasuje do gniazda zasilania skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, dystrybutorem lub producentem. 10. Zabezpieczaj przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem izolacji (deptaniem, przygniataniem, naprężaniem, wyrwaniem z wtyków lub gniazd, itp.) - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji zewnętrznej niezwłocznie wymień przewód zasilający na nowy zgodny z wymogami zasilania urządzenia oraz po konsultacji z wykwalifikowanym serwisem, dystrybutorem lub producentem. 11. Z urządzeniem stosuj wyłącznie osprzęt i akcesoria dedykowane lub zatwierdzone przez producenta. 12. Do transportu lub rozstawiania urządzenia używaj wyłącznie wózków transportowych, statywów oraz platform zgodnych z zaleceniami producenta i specyfikacją urządzenia lub dostarczonych z urządzeniem - przy użyciu wózków transportowych zwracaj uwagę na rozłożenie ciężaru oraz środek ciężkości ładunku, zwracaj uwagę na wszelkie przeszkody występujące na drodze transportowej aby zapobiegać wypadkom i obrażeniom. 13. Odłączaj zewnętrzne zasilanie urządzenia w czasie burz lub innych zjawisk pogodowych związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, a także gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 14. Nigdy nie podłączaj urządzenia do zasilania w przypadku stwierdzenia jego usterki lub uszkodzenia (włącznie z: uszkodzeniem mechanicznym obudowy zewnętrznej lub dostaniem się do wnętrza urządzenia substancji płynnych, sypkich lub innych obiektów, uszkodzeniem przewodu zasilającego, wystawieniem urządzenia na deszcz lub warunki wysokiej wilgotności, zalaniem lub zachlapaniem obudowy urządzenia, zrzuceniem lub upuszczeniem urządzenia) - wszelkiego rodzaju usterki zgłaszaj i naprawiaj w wykwalifikowanym warsztacie serwisowym poleconym przez dystrybutora lub producenta. URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ PODŁĄCZONE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ WYPOSAŻONEJ W UZIEMIENIE OCHRONNE! Urządzenie do prawidłowej pracy wymaga zewnętrznego zasilania - zawsze podłączaj przewód zasilający oraz rozstawiaj urządzenie tak aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp do obu zakończeń przewodu zasilającego (wtyków oraz gniazd). Środki ostrożności - Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji urządzenia upewnij się, że między urządzeniem a najbliższą jemu powierzchnią lub innymi przedmiotami pozostała wolna przestrzeń - minimum 30 cm (11 cali) - z każdej strony urządzenia. - Nie przykrywaj urządzenia i nie zastawiaj otworów wentylacyjnych w obudowie tkaninami, kurtynami, kartonami lub papierem w czasie pracy urządzenia lub bezpośrednio po wyłączeniu zasilania. - Nie umieszczaj na urządzeniu lub w jego pobliżu otwartych źródeł ognia (świec, lamp olejowych lub naftowych, pochodni itp.). - Nie umieszczaj na urządzeniu lub w jego pobliżu naczyń oraz pojemników z wodą, innymi substancjami płynnymi lub sypkimi. - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zbiorników wody (baseny, oczka wodne, itp.) lub w pobliżu ukierunkowanych strumieni wodnych (zraszaczy, fontann, natrysków, itp.). - Zapobiegaj w czasie transportu poddawaniu urządzenia trwałym obciążeniom udarowym. - Nie narażaj urządzenia na szok termiczny - przed uruchomieniem wychłodzonego urządzenia (w okresach niskich temperatur zewnętrznych) odczekaj aż wyrówna ono temperaturę (ogrzeje się do temperatury pomieszczenia). - Zachowaj opakowanie fabryczne urządzenia dla potrzeb transportu serwisowego lub składowania w okresach bezczynności. - Ze zużytymi opakowaniami postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji i składowania tworzyw sztucznych oraz opakowań tekturowych i papierowych. Producent i dystrybutor, pomimo dołożenia wszelkich starań, zastrzegają możliwość wystąpienia różnic w instrukcji oraz opisie funkcji i parametrów technicznych produktu wynikających ze zmian konstrukcyjnych oraz wprowadzenia nowych lub zmodernizowanych wersji produktu. UWAGA: W razie dodatkowych pytań lub wystąpienia jakichkolwiek niejasności, przed użytkowaniem produktu skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem!

3 Uwagi do tłumaczenia Tłumaczenie instrukcji w języku polskim zostało wykonane na podstawie instrukcji w języku angielskim załączonej przez producenta do produktu. Wszelkiego rodzaju nazwy użytkowe i własne (np. IN, OUT, LINK, BI-AMP) pozostawiono bez tłumaczenia na język polski aby były zgodne z informacją i opisem podanym bezpośrednio na produkcie. W razie nieczytelności diagramów i schematów prosimy o odwołanie się do instrukcji i dokumentacji załączonej przez producenta. Nazwy NEUTRIK, SPEAKON, POWERCON, B&C są prawnie zastrzeżonym znakiem handlowym i towarowym przez producentów i firmy zewnętrzne. Firma FX-Music Group oraz osoba przygotowująca tłumaczenie nie biorą na siebie odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowej obsługi lub złego funkcjonowania sprzętu opisanego w niniejszym dokumencie. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do dystrybutora lub producenta. WZMACNIACZ PWM ZASILANIE IMPULSOWE PROCESOR OBRÓBKI SYGNAŁU OSPRZĘT INSTALACYJNY ZREDUKOWANA WAGA Charakterystyka ogólna VERTUS CLA 604A - dwudrożna kolumna aktywna BI-AMP w technologii LINE ARRAY - 6 gł. niskotonowych o średnicy 4 (cewka o średnicy 1 ) - 4 gł. wysokotonowe o średnicy 1 z magnesem neodymowym i dyfuzorem w formie falowodu - pasmo pracy 130 Hz 20 khz - wzm. mocy w klasie D, 400 Watt RMS, z zasilaniem impulsowym dla gł. niskotonowych - wzm. mocy w klasie D, 100 Watt RMS, z zasilaniem impulsowym dla gł. wysokotonowych - procesor cyfrowej obróbki sygnału DSP z 4 programami pracy - ergonomiczny panel kontrolny z dostępem do funkcji: VOLUME, PRESET, HP FILTER, MIC-LINE, kontrolkami LED stanu pracy, gniazdami sygnałowymi NEUTRIK XLR IN/OUT, gniazdami zasilania NEUTRIK POWERCON IN/OUT oraz możliwością schowania wewnątrz kabli sygnałowych i zasilających - kąt pokrycia 100 st. poziomo, 20 st. pionowo - obudowa wykonana ze stopu aluminium malowana proszkowo wyposażona w system zintegrowanego montażu z innymi elementami systemu (CLA 604A lub CLA 208SA) oraz system montażu dedykowany do instalacji stałych - możliwość pionowego rozstawienia kolumn horyzontalnie pod kątem +/- 30 st. względem siebie - prosta i łatwa skalowalność pozwalająca na stworzenie systemu audio o mocy 6600 Watt (system stereofoniczny składający się z 3x CLA 604A + 3x CLA 208SA) - niska waga i wygoda w transporcie VERTUS CLA 208SA - aktywny subwoofer w obudowie typu bass-relfex - 2 wysokowydajne gł. niskotonowe o średnicy 8 z magnesem neodymowym (cewka o średnicy 2 ) - pasmo pracy 50 Hz 150 Hz - wzm. mocy w klasie D, 600 Watt RMS, z zasilaniem impulsowym - procesor cyfrowej obróbki sygnału DSP z 4 programami pracy - ergonomiczny panel kontrolny z dostępem do funkcji: VOLUME, PRESET, HP FILTER, PHASE 0-180, kontrolkami LED stanu pracy, gniazdami sygnałowymi NEUTRIK XLR/JACK IN/OUT, gniazdami zasilania NEUTRIK POWERCON IN/OUT - obudowa wykonana z wielowarstwowej sklejki, pokryta zewnętrznie tworzywem odpornym na zarysowania, wyposażona w gniazdo statywu satelity M20, dwa zintegrowane uchwyty transportowe oraz system zintegrowanego montażu dla CLA 604A

4 Zasilanie sieciowe 230 V UWAGA: Do pracy z wysokimi napięciami wymagane są odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje! Niezastosowanie się do norm prawnych oraz standardów użytkowych tyczących się podłączanie oraz obsługi urządzeń elektrycznych, obowiązujących na terenie danego kraju, może skutkować porażeniem prądem elektrycznym! W niniejszej instrukcji podano normy i standardy dla sieci zasilającej V obowiązujące na terenie Polski oraz Europy (nie całej Unii Europejskiej). W przypadku konieczności pracy ze sprzętem w innych warunkach zasilania prosimy o odwołanie się do wielojęzycznej instrukcji producenta lub bezpośredni kontakt z dystrybutorem, producentem. Aktywne kolumny serii VERTUS zostały wyposażone w podwójne złącze zasilania NEUTRIK POWERCON dysponujące trzema izolowanymi połączeniami stykowymi o dużej powierzchni umożliwiającymi przepływ prądu o dużym natężeniu, oraz systemem samozatrzaskowej blokady złącza zapobiegającym wyrwaniu wtyku z gniazda zasilającego. W standardzie NEUTRIK POWERCON szary wtyk odpowiada za przekazanie zasilania do kolejnego modułu (złącze typu POWERCON-B), natomiast niebieski wtyk odpowiada za przyłączenie modułu do sieci zasilającej (złącze typu POWERCON-A). UWAGA: Zgodnie z normami sieci zasilającej pojedynczy przewód zasilający może przenieść maksymalne obciążenie poborem prądu w wysokości 16 A. Schemat nr 1. pokazuje maksymalną ilość modułów VERTUS CLA 604A podłączonych do zasilania za pomocą pojedynczego przewodu. UWAGA: Nigdy nie zmieniaj wtyków przewodu zasilającego na zgodne z innymi standardami, gdyż sam przewód zasilający nie przeniesie obciążenia większego niż 16 A. (patrz schemat nr 1.). UWAGA: W wypadku konieczności doprowadzenia zasilania do układu przekraczającego łączny pobór prądu 16 A, ale nie większy niż 20 A, należy skorzystać ze specjalnie przygotowanego przewodu z w standardzie H05VV-F o przekroju każdej z żył 2.5 mm² wyposażonego w odpowiednie złącze techniczne przenoszące obciążenia dopuszczalne i wyższe niż 20 A jak pokazano na schemacie nr 2. Przewód ten może być wykonany tylko i wyłączenie przez personel posiadający wymagane uprawnienia, powinien zostać odpowiednio zabezpieczony w czasie pracy oraz po jaj zakończeniu. W przypadku przekazywania zasilania na kolejne moduły należy zwrócić uwagę czy nie zostało przekroczone nominalne obciążenia gniazda POWERCON począwszy od pierwszego modułu z podłączonym zasilaniem. MAX. 16A 16A MAX. 8 BOX MAX. 20A 20A > / = 20A H05VV-F 2.5mm Złącza sygnałowe XLR, SPEAKON, JACK Złącze XLR wyposażone w 3 styki sygnałowe, zazwyczaj stosowane jest do przekazywania monofonicznych sygnałów symetrycznych (zbalansowanych). Styki odpowiadają w wersji męskiej i żeńskiej kolejno: 1 (SHIELD) - ekran masowy przewodu, masa sygnału 2 (HOT lub ''+'') - sygnał 3 (COLD lub ''-'') - sygnał odwrócony (w przeciw-fazie) Przerwanie masy sygnałowej spowoduje zakłócenia i nieprawidłowy przepływ sygnału. Zwarcie masy sygnału ze stykami sygnału spowoduje brak przepływu sygnału. Przerwanie jednej linii sygnałowej spowoduje spadek skuteczności sygnału o około 3 db oraz powstanie szumów i zakłóceń w odbiorze sygnału. Przerwanie obu linii sygnałowych spowoduje zanik sygnału. Złącze SPEAKON jest przeznaczone do transmisji sygnałów głośnikowych między wzmacniaczem mocy a kolumną głośnikową. Wtyk prawidłowo umieszczony w gnieździe powoduje zamknięcie blokady i chroni przewód przed wyrwaniem z gniazda. Konstrukcja wtyku zabezpiecza styki przed bezpośrednim kontaktem chroniąc przed porażeniem prądem elektrycznym, a także zapewnia prawidłową polaryzację podłączenia. Sygnał głośnikowy ma naturę przemienną sinusoidalną. Złącza JACK są najczęściej spotykanym typem złącz transmisji sygnałów liniowych zarówno monofonicznych jak i stereofonicznych. Sygnał stereofoniczny może być transmitowany równolegle za pomocą dwóch oddzielnych złączy JACK MONO (TS) obsługujących osobno kanał lewy i prawy lub za pomocą pojedynczego złącza JACK STEREO (TRS). Złącze JACK MONO jest określane również mianem niesymetrycznego (niezbalansowanego - unbalanced). MAX. 10 BOX

5 Wymiary zewnętrzne i montażowe

6 Wymiary zewnętrzne i montażowe Akcesoria VERTUS CLA 604A kolumna podwyższająca wysokość 590 mm adapter mocowania statywu z regulacją pochylenia średnica gniazda 35 mm adapter mocowania statywu średnica gniazda 35 mm uchwyt montażowy ścienny z regulacją pochylenia kolumna podwyższająca wysokość 1140 mm

7 Akcesoria VERTUS CLA 604A - obsługa zawleczka bezpieczeństwa statyw Kolumny podwyższające mogą byćinstalowane w różnorodnych konfiguracjach - po lewej stronie przedstawiono sugerowane przykłady zastosowań VT-SC oraz VT-CS

8 Instalacja systemu System nagłaśniający zbudowany w opraciu o serię VERTUS może być instalowany w trzech typowych konfiguracjach: a) stała instalacja naścienna (tylko dla CLA 604A) b) instalacja mobilna zespolona z subwooferem za pomocą dedykowanego statywu satelity c) instalacja mobilna zespolona z subwooferem za pomocą zabudowanego uchwytu mocującego UWAGA: Przed przystąpieniem do instalacji oraz podłączenia sprzętu do zasilania i sygnału, należy dokładnie sprawdzić warunki oraz miejsce w którym sprzęt będzie pracował. Należy przy tym zwrócić uwagę na stabilność i nośność podłoża (szczególnie w przypadku instalacji stałych naściennych), odstępy pozwalające na wentylację i odprowadzenie ciepła oraz ułożenie przewodów i dostęp do nich, włącznie z możliwością natychmiastowego odłączenia zasilania. Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowo wykonane instalacje sprzętu - niezgodne z zaleceniami i warunkami opisanymi w instrukcji, a także przekraczające normy i wskaźniki bezpieczeństwa - skutkujące zranieniem osób lub uszkodzeniem sprzętu.

9 Instalacja systemu - łączenie CLA 604A zawleczka bezpieczeństwa otwory mocujące Rysunek A prezentuje sposób połączenia dwóch kolumn CLA 604A. Po złożeniu ze sobą elementów łączących, w sposób pokazanych w krokach 1, 2, 3 należy umieścić zawleczkę bezpieczeństwa w otworze przelotowym obu kolumn. Dla stałych instalacji naściennych należy wykorzystać wszystkie otworu mocujące pokazane na rysunku B. zawleczka bezpieczeństwa Zmianę ustawienia kątów pomiędzy kolumnami należy przeprowadzić w sposób prezentowany na rysunku C. Przed zmianą kątów należy wysunąć zawleczkę zabezpieczającą, po ustawieniu kątów należy umieścić zawleczkę zabezpieczającą na swoim miejscu.

10 Instalacja systemu - łączenie CLA 604A z CLA 208 SA Rysunek A prezentuje sposób połączenia kolumn CLA 604A oraz CLA 208SA. Kolumnę CLA 604A należy nasunąć od góry na zaczepy znajdujące się w kolumnie CLA 208SA. UWAGA: Pokrywy wyszczególnione na rysunkach B oraz C jako elementy A służą zarówno do instalacji stałych naściennych jak i do połączenia kolumn CLA 604A i SLA 208SA. W przypadku zmiany ich położenia należy zawsze wkręcać śruby mocujące pokrywy w odpowiednie otwory obudowy zaznaczone szarymi okręgami.

11 Opis funkcji i paneli kontrolnych ON: sygnalizacja pracy urządzenia. PEAK: sygnalizacja przesterowania przedwzmacniacza sygnałem wejściowym. PRT/LMT: sygnalizacja nieprawidłowej pracy bądź uszkodzenia wzmacniacza oraz przegrzania (przeciążenia termicznego) wzmacniacza co powoduje odcięcie zasilania od części układów elektronicznych w celu ich ochrony przed trwałym uszkodzeniem. SOURCES: ustawienie czułości (wzmocnienia) wejścia sygnałowego w zależności od źródła generującego sygnał. - LINE: sygnał o poziomie liniowym (niska czułość) generowany przez mikser lub inne urządzenie toru audio wyposażone w układ przedwzmacniający (np. DIRECT-BOX). - MIC: sygnał o poziomie mikrofonowym (wysoka czułość) generowany przez mikrofon dynamiczny lub inne urządzenie toru audio z pasywnym wyjściem sygnałowym (bez układu przedwzmacniającego). UWAGA: Nie dopasowanie ustawienia czułości wejścia sygnałowego do poziomu sygnału podanego na wejście kolumny może skutkować trwałym uszkodzeniem podzespołów elektronicznych oraz głośników. Ustawienia MIC należy używać tylko i wyłącznie z mikrofonami dynamicznymi o niskiej impedancji (LO-Z). Uszkodzenia powstałe wskutek niedopasowania czułości wejścia sygnałowego nie są objęte gwarancją (nieodpłatną naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów na nowe). HP FILTER: filtr górnoprzepustowy, jego aktywacja powoduje wytłumienie w sygnale częstotliwości niskich nieprzetwarzanych przez głośniki. UWAGA: W konfiguracjach z wykorzystaniem subwoofera należy zawsze aktywować filtr górnoprzepustowy (pozycja ON) - zapewnia to lepszą skuteczność zestawu, mniejsze zniekształcenia i interferencje, bierną ochronę głośnika niskotonowego. VOLUME: regulacja poziomu natężenia dźwięku. PRESET: wybór jednego z czterech programów pracy wbudowanego procesora DSP, każdy z programów odpowiada specyficznej konfiguracji pracy głośników adekwatnej do preferencji użytkownika oraz własności akustycznych przestrzeni odsłuchowej. INPUT - LOOP: złącza wejścia i wyjścia symetrycznego (zbalansowanego) sygnału audio. Złącze INPUT służy do wprowadzenia sygnału o poziomie liniowym (wstępnie wzmocnionego do poziomu liniowego) podanego z miksera do wzmacniacza. Złącze LOOP pozwala na podanie równoległe wprowadzonego sygnału do kolejnego modułu systemu.

12 Opis funkcji i paneli kontrolnych ON: sygnalizacja pracy urządzenia. PEAK: sygnalizacja przesterowania przedwzmacniacza sygnałem wejściowym. PRT/LMT: sygnalizacja nieprawidłowej pracy bądź uszkodzenia wzmacniacza oraz przegrzania (przeciążenia termicznego) wzmacniacza co powoduje odcięcie zasilania od części układów elektronicznych w celu ich ochrony przed trwałym uszkodzeniem. PHASE: odwrócenie sygnału w fazie o 180 st. dające możliwość zapobiegania powstawaniu niekorzystnych zjawisk akustycznych związanych z falową naturą sygnałów akustycznych. Aktywacja funkcji powoduje odwróconą pracę głośników w stosunku do amplitudy sygnału wejściowego. HP FILT. OUT: złącze wyjścia sygnałowego z filtrem górnoprzepustowym tłumiącym w sygnale częstotliwości niskie nieprzetwarzane przez głośniki. Dla kolumn szerokopasmowych systemu FBT VERTUS CLA zaleca się korzystanie z wyjścia sygnałowego LINK. VOLUME: regulacja poziomu natężenia dźwięku. PRESET: wybór jednego z czterech programów pracy wbudowanego procesora DSP, każdy z programów odpowiada specyficznej konfiguracji pracy głośników adekwatnej do preferencji użytkownika oraz własności akustycznych przestrzeni odsłuchowej. IN - LINK: złącza wejścia i wyjścia symetrycznego (zbalansowanego) sygnału audio. Złącze IN służy do wprowadzenia sygnału o poziomie liniowym (wstępnie wzmocnionego do poziomu liniowego) podanego z miksera do wzmacniacza. Złącze LINK pozwala na podanie równoległe wprowadzonego sygnału do kolejnego modułu systemu.

13 Opis programów procesora obróbki sygnału - DPS PRESET Ustawienia pracy wbudowanego procesora cyfrowej obróbki sygnału DSP wpływają na bezpośrednio na charakterystykę pracy kolumny dzięki 4 programom przygotowanym przez producenta. Każdy z programów odpowiada specyficznej konfiguracji pracy głośników adekwatnej do preferencji użytkownika oraz własności akustycznych przestrzeni odsłuchowej. 1 SAT Constant Vertical Dispresion Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o pojedynczą kolumnę. Wewnętrzna jednostka sterowania DSP ustawia się w trybie pracy 3-pasmowej - 3 z 6 zabudowanych głośników szerokopasmowych pokrywają częstotliwości pośrednie i wysokie, natomiast 3 pozostałe częstotliwości niskie. Ustawienie korekcji barwy daje podbicie skuteczności w częstotliwościach środkowych pasma. 1 SAT MAX. SPL Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o pojedynczą kolumnę. Wewnętrzna jednostka sterowania DSP ustawia się w trybie pracy 2-pasmowej - wszystkie głośniki szerokopasmowe pokrywają częstotliwości niskie dla osiągnięcia możliwie największej skuteczności w całym paśmie oraz dobrego dookólnego pokrycia dźwiękiem w częstotliwościach średnich. 2 SAT Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o zestawy wyposażone w podwójne satelity. Ustawienie daje możliwość 2 sposobów konfiguracji kolumn: głośniki wysokotonowe rozpraszają pokrycie w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Pierwszy sposób zalecany jest do nagłośnienie tzw. bliskiego pola (szeroki strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). Drugi sposób zalecany jest do nagłośnienia tzw. dalekiego pola (.wąski strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). ORYGINAL 120 HZ ORYGINAL 180 Hz Ustawienie korespondujące z fabrycznymi wymogami FBT. Jest to domyślne brzmienie kolumny wykorzystywane w typowych zastosowaniach akustycznych PUNCH 120 Hz PUNCH 180 Hz Ustawienie dające dźwięk nasycony większą ilością niskich i średnich częstotliwości dedykowany do osiągnięcia maksymalnych osiągów w muzyce rockowej i rozrywkowej. UWAGA: Systemy nagłośnieniowe budowane w oparciu o FBT Vertus CLA 208SA powinny współpracować z innymi kolumnami systemu FBT Vertus CLA na odpowiadających im ustawieniach: FBT Vertus CLA 604A - PRESET: 2 ORYGINAL 180 Hz / 4 - PUNCH 180 Hz * 3 SAT Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o zestawy wyposażone w 3 satelity. Ustawienie daje możliwość 2 sposobów konfiguracji kolumn: głośniki wysokotonowe rozpraszają pokrycie w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Pierwszy sposób zalecany jest do nagłośnienie tzw. bliskiego pola (szeroki strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). Drugi sposób zalecany jest do nagłośnienia tzw. dalekiego pola (.wąski strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). * * w przypadku pracy głośnika odwróconego w pionie należy odwrócić pokrywy zgodnie z systemem mocowań - patrz: Instalacja systemu - łączenie CLA 604A z CLA 208 SA, rysuneki B i C

14 Przykłady konfiguracji i połączeń System FBT VERTUS został również zaprojektywany z myślą o względach bezpieczeństwa i estetyki. Budowa kolumn pozwala na schowanie zarówno kabli zasilających jak i sygnałowych co pokazano na poniższych rysunkach. W konfiguracjach z subwooferem zaleca się ustawienie filtrów górnoprzepustowych HP FILTER satelit w pozycję ON, natomiast przesunięcia fazowego PHASE w pozycję 0 st.

15 Diagramy charakterystyki częstotliwościowej oraz pokrycia

16 Diagramy charakterystyki częstotliwościowej oraz pokrycia

17 Charakterystyka techniczna konfiguracja dwudrożna subwoofer moc ciągła RMS wbudowanego wzmacniacza LF / HF - gł. niskotonowy / gł. wysokotonowy moc maksymalna RMS wbudowanego wzmacniacza LF / HF - gł. niskotonowy / gł. wysokotonowy moc szczytowa PEAK wbudowanego wzmacniacza LF / HF - gł. niskotonowy / gł. wysokotonowy pasmo pracy głośniki niskotonowe (LF) cal ( ) 6x 4 (średnica cewki 1 ) 2x 8 (średnica cewki 2 ) głośniki wysokotonowe (HF) cal ( ) 4x 1 (średnica cewki 1 ) maksynalna skuteczność SPL ciągła (CONT) / PEAK kąt pokrycia poziomo x pionowo w st. pokrycie dookulne impedancja wejścia sygnałowego podział pasma wbudowanej zwrotnicy sygnałowej wymoi zasilania złącza sygnałowe XLR (z pętlą sygnałową) 2x XLR (z pętlą sygnałową) długość przewodu zasilającego wymiary zewnętrzne (netto) mm cal ( ) masa własna (netto) wymiary transportowe mm cal ( ) masa transportowa

18 Pojęcia i terminy Zasilanie impulsowe (SWITCH MODE POWER SUPPLY) Technologia budowy modułu zasilacza oparta o przetwornicę napięciowo-impuloswą zmieniającą częstotliwość zasilania sieciowego. Dzięki użyciu komponentów dyskretnych technologia ta redukuje wagę oraz promieniowanie elektromagnetyczne urządzenia. Konstrukcja band pass (BAND-PASS filter) Rodzaj zaprojektowania obwodów elektronicznych lub innych układów rezonujących (jak na przykład obudowa głośnika) aby na etapie generowania przebiegów akustycznych możliwe było uzyskanie ich naturalnego wzmocnienia i wytłumienia w określonych częstotliwościach. Przepustowość (BANDWIDTH) Parametr określający zakres pracy filtrów lub innych elementów wzmacniających bądź tłumiących określoną częstotliwość pasma akustycznego. Konstrukcja wzmacniacza w klasie (AMPLIFIER CLASS) Pojęcie określające rodzaj konstrukcji końcowego stopnia wzmocnienia wzmacniacza sygnałów akustycznych. Bezpośrednio odnosi się do sposobu wzmocnienia sygnału i jego przebiegu przez określoną grupę elektronicznych elementów dyskretnych. Najpopularniejsze kalsy profesjonalnych wzmacniaczy audio to A, AB, AB+B, D, G, H. Obcinanie (CLIPPING) Zniekształcenie o naturze cyfrowej powstające w momencie przekroczenia przez sygnał podany do urządzenia czułości (dynamiki) jego wejścia. Kompresor sygnału (COMPRESSOR) Urządzenie redukujące dynamikę przetwarzanego sygnału. Parametrem regulującym jest zadany poziom przekroczenia. Po przekroczeniu poziomu sygnał zostaje zredukowany do określonego poziomu dynamiki. Zwrotnica sygnałowa (CROSSOVER network) Układ filtrów górno i dolno -przepustowych mających za zadanie odpowiednie rozdzielenie sygnału względem zadanego punktu podziału częstotliwościowego. Parametrem opisującym pracę filtrów jest zdolność tłumienia, która dla typowych układów głośnikowych wynosi 1:4 co przekłada się na tłumienie od 6 db na oktawę do 24 db na oktawę. Współczynnik tłumienia (DAMPING FACTOR) Parametr odnoszący się do systematyki pracy układu wzmacniającego zespolonego z głośnikiem określający stopień bezwładności i niepożądanego rezonansu w układzie wzmocnienia. W elektronice jest to stosunek oporu cewki głośnika do całego układu prądowego wzmacniacza i sygnału. Dynamika, zakres dynamiki (DYNAMICS, dynamic range) Poziom rozpiętości pomiędzy minimum a maksimum amplitudy sygnału akustycznego mierzony w db. Długość fali (WAVELENGHT) Wielkość fizyczna określająca odległość pomiędzy początkiem a końcem cyklu przebiegu fali. Jest zależna od prędkości oraz częstotliwości. Przesterowanie (OVERLOAD) Zniekształcenie powstające przy przekroczeniu przez sygnał maksymalnej amplitudy przetwarzania. Różowy szum (PINK NOISE) Jest to rodzaj sygnału którego cechą charakterystyczną jest proporcjonalność widma częstotliwościowego do odwrotności częstotliwości. Obejmuje on częstotliwości z pełnego pasma akustycznego. Znajduje zastosowanie w badaniu i pomiarach akustycznych ze względu na generowanie stałego poziomu ciśnienia akustycznego we wszystkich pasmach oktawowych dla skali logarytmicznych. Pasmo częstotliwości, pasmo pracy (FREQUENCY RESPONSE) Przedział częstotliwości przetwarzanych przez urządzenie bez zniekształceń z określoną amplitudą sygnałową. RMS (RMS) Wartość określająca wielkość realną amplitudy dla sygnałów o charakterystyce falowej (sinusoidalnej). SPL (SPL) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w db (decybelach), określa poziom głośności dźwięku. THD (THD) Poziom zniekształceń i harmonicznych zakłócających sygnał akustyczny. Współczynnik bezpieczeństwa (SAFETY FACTOR) Stosunek maksymalnej wagi przy której następuje uszkodzenie elementów nośnych do bieżącej łącznej wagi elementów systemu. FOH (FRONT OF HOUSE) Przestrzeń odsłuchowa znajdująca się przed linią frontową systemu nagłośnieniowego. LF (LOW FREQUENCY) Skrót stosowany przez producenta w opisach technicznych odnoszący się do niskich częstotliwości. HF (HIGH FREQUENCY) Skrót stosowany przez producenta w opisach technicznych odnoszący się do wysokich częstotliwości. BI-AMP (BI AMPLIFIED) Technologia oddzielnego zasilania głośników niskotonowych i wysokotonowych - głośniki są zasilane odseparowanymi układami wzmacniaczy mocy często w różnych klasach. Konstrukcja ta została stworzona przez FBT. Faza (PHASE) W akustyce pojęcie odnoszące się do zgodności w czasie przebiegów sygnałowych. Dla sygnałów o identycznym przebiegu w tym samym czasie określa się fazę jako zgodną, natomiast dla sygnałów o takiej samej charakterystyce lecz przesuniętych względem siebie w czasie fazę określa się jako przesuniętą. Sygnały w fazie zgodnej mają tendencję do wzmacniania się nawzajem, natomiast sygnały w fazie przeciwnej znoszą się wzajemnie - powodują tłumienie. Częstotliwość podziału lub odcięcia (CUT OFF FREQUENCY) Parametr pracy filtrów górno i dolno - przepustowych odpowiedni poniżej lub powyżej którego (określonej częstotliwości) filtr tłumi sygnał. Filtr górnoprzepustowy (HIGH PASS FILTER) Układ mający za zadanie tłumienie sygnałów do określonego zakresu częstotliwości - poniżej zadanego parametru. Równoważne pojęcie to filtr dolnozaporowy. Limiter (LIMITER) Urządzenie redukujące amplitudę przetwarzanego sygnału. Rodzaj kompresora dla którego parametrem zadziałania jest amplituda sygnału.

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY SPIS TREŚCI Strona WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE 3 TYLNY PANEL TYLNY PANEL 4 WEJŚCIA/WYJŚCIA 4 PRZEŁĄCZNIKI 5 SYGNALIZATORY 6 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Instrukcja obsługi Spis treści Dziękuję... 2 Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

FLASH PANEL 16. Instrukcja obsługi. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.

FLASH PANEL 16. Instrukcja obsługi. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj. FLASH PANEL 16 Instrukcja obsługi 11/10 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu Spis treści WPROWADZENIE... 3 ZALECENIA OGÓLNE... 3 CECHY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120 Plena All-in-One 10 Watt pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-AIO10 Plena All-in-One 10 Watt Instrukcja Instalacji i Obsługi informacje o zabezpieczeniach pl Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo