INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

2 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj uważni całą instrukcję obsługi. 2. Zachowaj i nie wyrzucaj instrukcji obsługi oraz innych dokumentów. 3. Zastosuj się do wszystkich uwag i ostrzeżeń podanych w instrukcji. 4. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji. 5. Nie używaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody. 6. Urządzenia czyść zawsze odłączone od zasilania, wyłącznie delikatnie zwilżoną wodą miękką ściereczką, bez jakichkolwiek dodatków chemicznych (detergentów itp.). 7. Nie blokuj lub zakrywaj otworów wentylacyjnych oraz powierzchni odprowadzających ciepło z urządzenia - przy rozmieszczeniu oraz instalacji postępuj zgodnie z opisami zawartymi w instrukcji. 8. Nie umieszczaj i nie instaluj urządzenia w pobliżu promienników ciepła (grzejników, nawiewów, ciągów kominowych itp.), a także w bezpośrednim pobliżu innych urządzeń odprowadzających ciepło do otoczenia (wzmacniacze mocy, oświetlenie, itp.). 9. Nie modyfikuj wtyku oraz przewodu zasilającego urządzenie - nie usuwaj bolca uziemienia ochronnego oraz innych zabezpieczeń ochronnych, jeżeli wtyk nie pasuje do gniazda zasilania skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, dystrybutorem lub producentem. 10. Zabezpieczaj przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem izolacji (deptaniem, przygniataniem, naprężaniem, wyrwaniem z wtyków lub gniazd, itp.) - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji zewnętrznej niezwłocznie wymień przewód zasilający na nowy zgodny z wymogami zasilania urządzenia oraz po konsultacji z wykwalifikowanym serwisem, dystrybutorem lub producentem. 11. Z urządzeniem stosuj wyłącznie osprzęt i akcesoria dedykowane lub zatwierdzone przez producenta. 12. Do transportu lub rozstawiania urządzenia używaj wyłącznie wózków transportowych, statywów oraz platform zgodnych z zaleceniami producenta i specyfikacją urządzenia lub dostarczonych z urządzeniem - przy użyciu wózków transportowych zwracaj uwagę na rozłożenie ciężaru oraz środek ciężkości ładunku, zwracaj uwagę na wszelkie przeszkody występujące na drodze transportowej aby zapobiegać wypadkom i obrażeniom. 13. Odłączaj zewnętrzne zasilanie urządzenia w czasie burz lub innych zjawisk pogodowych związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, a także gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 14. Nigdy nie podłączaj urządzenia do zasilania w przypadku stwierdzenia jego usterki lub uszkodzenia (włącznie z: uszkodzeniem mechanicznym obudowy zewnętrznej lub dostaniem się do wnętrza urządzenia substancji płynnych, sypkich lub innych obiektów, uszkodzeniem przewodu zasilającego, wystawieniem urządzenia na deszcz lub warunki wysokiej wilgotności, zalaniem lub zachlapaniem obudowy urządzenia, zrzuceniem lub upuszczeniem urządzenia) - wszelkiego rodzaju usterki zgłaszaj i naprawiaj w wykwalifikowanym warsztacie serwisowym poleconym przez dystrybutora lub producenta. URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ PODŁĄCZONE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ WYPOSAŻONEJ W UZIEMIENIE OCHRONNE! Urządzenie do prawidłowej pracy wymaga zewnętrznego zasilania - zawsze podłączaj przewód zasilający oraz rozstawiaj urządzenie tak aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp do obu zakończeń przewodu zasilającego (wtyków oraz gniazd). Środki ostrożności - Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji urządzenia upewnij się, że między urządzeniem a najbliższą jemu powierzchnią lub innymi przedmiotami pozostała wolna przestrzeń - minimum 30 cm (11 cali) - z każdej strony urządzenia. - Nie przykrywaj urządzenia i nie zastawiaj otworów wentylacyjnych w obudowie tkaninami, kurtynami, kartonami lub papierem w czasie pracy urządzenia lub bezpośrednio po wyłączeniu zasilania. - Nie umieszczaj na urządzeniu lub w jego pobliżu otwartych źródeł ognia (świec, lamp olejowych lub naftowych, pochodni itp.). - Nie umieszczaj na urządzeniu lub w jego pobliżu naczyń oraz pojemników z wodą, innymi substancjami płynnymi lub sypkimi. - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zbiorników wody (baseny, oczka wodne, itp.) lub w pobliżu ukierunkowanych strumieni wodnych (zraszaczy, fontann, natrysków, itp.). - Zapobiegaj w czasie transportu poddawaniu urządzenia trwałym obciążeniom udarowym. - Nie narażaj urządzenia na szok termiczny - przed uruchomieniem wychłodzonego urządzenia (w okresach niskich temperatur zewnętrznych) odczekaj aż wyrówna ono temperaturę (ogrzeje się do temperatury pomieszczenia). - Zachowaj opakowanie fabryczne urządzenia dla potrzeb transportu serwisowego lub składowania w okresach bezczynności. - Ze zużytymi opakowaniami postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji i składowania tworzyw sztucznych oraz opakowań tekturowych i papierowych. Producent i dystrybutor, pomimo dołożenia wszelkich starań, zastrzegają możliwość wystąpienia różnic w instrukcji oraz opisie funkcji i parametrów technicznych produktu wynikających ze zmian konstrukcyjnych oraz wprowadzenia nowych lub zmodernizowanych wersji produktu. UWAGA: W razie dodatkowych pytań lub wystąpienia jakichkolwiek niejasności, przed użytkowaniem produktu skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem!

3 Uwagi do tłumaczenia Tłumaczenie instrukcji w języku polskim zostało wykonane na podstawie instrukcji w języku angielskim załączonej przez producenta do produktu. Wszelkiego rodzaju nazwy użytkowe i własne (np. IN, OUT, LINK, BI-AMP) pozostawiono bez tłumaczenia na język polski aby były zgodne z informacją i opisem podanym bezpośrednio na produkcie. W razie nieczytelności diagramów i schematów prosimy o odwołanie się do instrukcji i dokumentacji załączonej przez producenta. Nazwy NEUTRIK, SPEAKON, POWERCON, B&C są prawnie zastrzeżonym znakiem handlowym i towarowym przez producentów i firmy zewnętrzne. Firma FX-Music Group oraz osoba przygotowująca tłumaczenie nie biorą na siebie odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowej obsługi lub złego funkcjonowania sprzętu opisanego w niniejszym dokumencie. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do dystrybutora lub producenta. WZMACNIACZ PWM ZASILANIE IMPULSOWE PROCESOR OBRÓBKI SYGNAŁU OSPRZĘT INSTALACYJNY ZREDUKOWANA WAGA Charakterystyka ogólna VERTUS CLA 604A - dwudrożna kolumna aktywna BI-AMP w technologii LINE ARRAY - 6 gł. niskotonowych o średnicy 4 (cewka o średnicy 1 ) - 4 gł. wysokotonowe o średnicy 1 z magnesem neodymowym i dyfuzorem w formie falowodu - pasmo pracy 130 Hz 20 khz - wzm. mocy w klasie D, 400 Watt RMS, z zasilaniem impulsowym dla gł. niskotonowych - wzm. mocy w klasie D, 100 Watt RMS, z zasilaniem impulsowym dla gł. wysokotonowych - procesor cyfrowej obróbki sygnału DSP z 4 programami pracy - ergonomiczny panel kontrolny z dostępem do funkcji: VOLUME, PRESET, HP FILTER, MIC-LINE, kontrolkami LED stanu pracy, gniazdami sygnałowymi NEUTRIK XLR IN/OUT, gniazdami zasilania NEUTRIK POWERCON IN/OUT oraz możliwością schowania wewnątrz kabli sygnałowych i zasilających - kąt pokrycia 100 st. poziomo, 20 st. pionowo - obudowa wykonana ze stopu aluminium malowana proszkowo wyposażona w system zintegrowanego montażu z innymi elementami systemu (CLA 604A lub CLA 208SA) oraz system montażu dedykowany do instalacji stałych - możliwość pionowego rozstawienia kolumn horyzontalnie pod kątem +/- 30 st. względem siebie - prosta i łatwa skalowalność pozwalająca na stworzenie systemu audio o mocy 6600 Watt (system stereofoniczny składający się z 3x CLA 604A + 3x CLA 208SA) - niska waga i wygoda w transporcie VERTUS CLA 208SA - aktywny subwoofer w obudowie typu bass-relfex - 2 wysokowydajne gł. niskotonowe o średnicy 8 z magnesem neodymowym (cewka o średnicy 2 ) - pasmo pracy 50 Hz 150 Hz - wzm. mocy w klasie D, 600 Watt RMS, z zasilaniem impulsowym - procesor cyfrowej obróbki sygnału DSP z 4 programami pracy - ergonomiczny panel kontrolny z dostępem do funkcji: VOLUME, PRESET, HP FILTER, PHASE 0-180, kontrolkami LED stanu pracy, gniazdami sygnałowymi NEUTRIK XLR/JACK IN/OUT, gniazdami zasilania NEUTRIK POWERCON IN/OUT - obudowa wykonana z wielowarstwowej sklejki, pokryta zewnętrznie tworzywem odpornym na zarysowania, wyposażona w gniazdo statywu satelity M20, dwa zintegrowane uchwyty transportowe oraz system zintegrowanego montażu dla CLA 604A

4 Zasilanie sieciowe 230 V UWAGA: Do pracy z wysokimi napięciami wymagane są odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje! Niezastosowanie się do norm prawnych oraz standardów użytkowych tyczących się podłączanie oraz obsługi urządzeń elektrycznych, obowiązujących na terenie danego kraju, może skutkować porażeniem prądem elektrycznym! W niniejszej instrukcji podano normy i standardy dla sieci zasilającej V obowiązujące na terenie Polski oraz Europy (nie całej Unii Europejskiej). W przypadku konieczności pracy ze sprzętem w innych warunkach zasilania prosimy o odwołanie się do wielojęzycznej instrukcji producenta lub bezpośredni kontakt z dystrybutorem, producentem. Aktywne kolumny serii VERTUS zostały wyposażone w podwójne złącze zasilania NEUTRIK POWERCON dysponujące trzema izolowanymi połączeniami stykowymi o dużej powierzchni umożliwiającymi przepływ prądu o dużym natężeniu, oraz systemem samozatrzaskowej blokady złącza zapobiegającym wyrwaniu wtyku z gniazda zasilającego. W standardzie NEUTRIK POWERCON szary wtyk odpowiada za przekazanie zasilania do kolejnego modułu (złącze typu POWERCON-B), natomiast niebieski wtyk odpowiada za przyłączenie modułu do sieci zasilającej (złącze typu POWERCON-A). UWAGA: Zgodnie z normami sieci zasilającej pojedynczy przewód zasilający może przenieść maksymalne obciążenie poborem prądu w wysokości 16 A. Schemat nr 1. pokazuje maksymalną ilość modułów VERTUS CLA 604A podłączonych do zasilania za pomocą pojedynczego przewodu. UWAGA: Nigdy nie zmieniaj wtyków przewodu zasilającego na zgodne z innymi standardami, gdyż sam przewód zasilający nie przeniesie obciążenia większego niż 16 A. (patrz schemat nr 1.). UWAGA: W wypadku konieczności doprowadzenia zasilania do układu przekraczającego łączny pobór prądu 16 A, ale nie większy niż 20 A, należy skorzystać ze specjalnie przygotowanego przewodu z w standardzie H05VV-F o przekroju każdej z żył 2.5 mm² wyposażonego w odpowiednie złącze techniczne przenoszące obciążenia dopuszczalne i wyższe niż 20 A jak pokazano na schemacie nr 2. Przewód ten może być wykonany tylko i wyłączenie przez personel posiadający wymagane uprawnienia, powinien zostać odpowiednio zabezpieczony w czasie pracy oraz po jaj zakończeniu. W przypadku przekazywania zasilania na kolejne moduły należy zwrócić uwagę czy nie zostało przekroczone nominalne obciążenia gniazda POWERCON począwszy od pierwszego modułu z podłączonym zasilaniem. MAX. 16A 16A MAX. 8 BOX MAX. 20A 20A > / = 20A H05VV-F 2.5mm Złącza sygnałowe XLR, SPEAKON, JACK Złącze XLR wyposażone w 3 styki sygnałowe, zazwyczaj stosowane jest do przekazywania monofonicznych sygnałów symetrycznych (zbalansowanych). Styki odpowiadają w wersji męskiej i żeńskiej kolejno: 1 (SHIELD) - ekran masowy przewodu, masa sygnału 2 (HOT lub ''+'') - sygnał 3 (COLD lub ''-'') - sygnał odwrócony (w przeciw-fazie) Przerwanie masy sygnałowej spowoduje zakłócenia i nieprawidłowy przepływ sygnału. Zwarcie masy sygnału ze stykami sygnału spowoduje brak przepływu sygnału. Przerwanie jednej linii sygnałowej spowoduje spadek skuteczności sygnału o około 3 db oraz powstanie szumów i zakłóceń w odbiorze sygnału. Przerwanie obu linii sygnałowych spowoduje zanik sygnału. Złącze SPEAKON jest przeznaczone do transmisji sygnałów głośnikowych między wzmacniaczem mocy a kolumną głośnikową. Wtyk prawidłowo umieszczony w gnieździe powoduje zamknięcie blokady i chroni przewód przed wyrwaniem z gniazda. Konstrukcja wtyku zabezpiecza styki przed bezpośrednim kontaktem chroniąc przed porażeniem prądem elektrycznym, a także zapewnia prawidłową polaryzację podłączenia. Sygnał głośnikowy ma naturę przemienną sinusoidalną. Złącza JACK są najczęściej spotykanym typem złącz transmisji sygnałów liniowych zarówno monofonicznych jak i stereofonicznych. Sygnał stereofoniczny może być transmitowany równolegle za pomocą dwóch oddzielnych złączy JACK MONO (TS) obsługujących osobno kanał lewy i prawy lub za pomocą pojedynczego złącza JACK STEREO (TRS). Złącze JACK MONO jest określane również mianem niesymetrycznego (niezbalansowanego - unbalanced). MAX. 10 BOX

5 Wymiary zewnętrzne i montażowe

6 Wymiary zewnętrzne i montażowe Akcesoria VERTUS CLA 604A kolumna podwyższająca wysokość 590 mm adapter mocowania statywu z regulacją pochylenia średnica gniazda 35 mm adapter mocowania statywu średnica gniazda 35 mm uchwyt montażowy ścienny z regulacją pochylenia kolumna podwyższająca wysokość 1140 mm

7 Akcesoria VERTUS CLA 604A - obsługa zawleczka bezpieczeństwa statyw Kolumny podwyższające mogą byćinstalowane w różnorodnych konfiguracjach - po lewej stronie przedstawiono sugerowane przykłady zastosowań VT-SC oraz VT-CS

8 Instalacja systemu System nagłaśniający zbudowany w opraciu o serię VERTUS może być instalowany w trzech typowych konfiguracjach: a) stała instalacja naścienna (tylko dla CLA 604A) b) instalacja mobilna zespolona z subwooferem za pomocą dedykowanego statywu satelity c) instalacja mobilna zespolona z subwooferem za pomocą zabudowanego uchwytu mocującego UWAGA: Przed przystąpieniem do instalacji oraz podłączenia sprzętu do zasilania i sygnału, należy dokładnie sprawdzić warunki oraz miejsce w którym sprzęt będzie pracował. Należy przy tym zwrócić uwagę na stabilność i nośność podłoża (szczególnie w przypadku instalacji stałych naściennych), odstępy pozwalające na wentylację i odprowadzenie ciepła oraz ułożenie przewodów i dostęp do nich, włącznie z możliwością natychmiastowego odłączenia zasilania. Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowo wykonane instalacje sprzętu - niezgodne z zaleceniami i warunkami opisanymi w instrukcji, a także przekraczające normy i wskaźniki bezpieczeństwa - skutkujące zranieniem osób lub uszkodzeniem sprzętu.

9 Instalacja systemu - łączenie CLA 604A zawleczka bezpieczeństwa otwory mocujące Rysunek A prezentuje sposób połączenia dwóch kolumn CLA 604A. Po złożeniu ze sobą elementów łączących, w sposób pokazanych w krokach 1, 2, 3 należy umieścić zawleczkę bezpieczeństwa w otworze przelotowym obu kolumn. Dla stałych instalacji naściennych należy wykorzystać wszystkie otworu mocujące pokazane na rysunku B. zawleczka bezpieczeństwa Zmianę ustawienia kątów pomiędzy kolumnami należy przeprowadzić w sposób prezentowany na rysunku C. Przed zmianą kątów należy wysunąć zawleczkę zabezpieczającą, po ustawieniu kątów należy umieścić zawleczkę zabezpieczającą na swoim miejscu.

10 Instalacja systemu - łączenie CLA 604A z CLA 208 SA Rysunek A prezentuje sposób połączenia kolumn CLA 604A oraz CLA 208SA. Kolumnę CLA 604A należy nasunąć od góry na zaczepy znajdujące się w kolumnie CLA 208SA. UWAGA: Pokrywy wyszczególnione na rysunkach B oraz C jako elementy A służą zarówno do instalacji stałych naściennych jak i do połączenia kolumn CLA 604A i SLA 208SA. W przypadku zmiany ich położenia należy zawsze wkręcać śruby mocujące pokrywy w odpowiednie otwory obudowy zaznaczone szarymi okręgami.

11 Opis funkcji i paneli kontrolnych ON: sygnalizacja pracy urządzenia. PEAK: sygnalizacja przesterowania przedwzmacniacza sygnałem wejściowym. PRT/LMT: sygnalizacja nieprawidłowej pracy bądź uszkodzenia wzmacniacza oraz przegrzania (przeciążenia termicznego) wzmacniacza co powoduje odcięcie zasilania od części układów elektronicznych w celu ich ochrony przed trwałym uszkodzeniem. SOURCES: ustawienie czułości (wzmocnienia) wejścia sygnałowego w zależności od źródła generującego sygnał. - LINE: sygnał o poziomie liniowym (niska czułość) generowany przez mikser lub inne urządzenie toru audio wyposażone w układ przedwzmacniający (np. DIRECT-BOX). - MIC: sygnał o poziomie mikrofonowym (wysoka czułość) generowany przez mikrofon dynamiczny lub inne urządzenie toru audio z pasywnym wyjściem sygnałowym (bez układu przedwzmacniającego). UWAGA: Nie dopasowanie ustawienia czułości wejścia sygnałowego do poziomu sygnału podanego na wejście kolumny może skutkować trwałym uszkodzeniem podzespołów elektronicznych oraz głośników. Ustawienia MIC należy używać tylko i wyłącznie z mikrofonami dynamicznymi o niskiej impedancji (LO-Z). Uszkodzenia powstałe wskutek niedopasowania czułości wejścia sygnałowego nie są objęte gwarancją (nieodpłatną naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów na nowe). HP FILTER: filtr górnoprzepustowy, jego aktywacja powoduje wytłumienie w sygnale częstotliwości niskich nieprzetwarzanych przez głośniki. UWAGA: W konfiguracjach z wykorzystaniem subwoofera należy zawsze aktywować filtr górnoprzepustowy (pozycja ON) - zapewnia to lepszą skuteczność zestawu, mniejsze zniekształcenia i interferencje, bierną ochronę głośnika niskotonowego. VOLUME: regulacja poziomu natężenia dźwięku. PRESET: wybór jednego z czterech programów pracy wbudowanego procesora DSP, każdy z programów odpowiada specyficznej konfiguracji pracy głośników adekwatnej do preferencji użytkownika oraz własności akustycznych przestrzeni odsłuchowej. INPUT - LOOP: złącza wejścia i wyjścia symetrycznego (zbalansowanego) sygnału audio. Złącze INPUT służy do wprowadzenia sygnału o poziomie liniowym (wstępnie wzmocnionego do poziomu liniowego) podanego z miksera do wzmacniacza. Złącze LOOP pozwala na podanie równoległe wprowadzonego sygnału do kolejnego modułu systemu.

12 Opis funkcji i paneli kontrolnych ON: sygnalizacja pracy urządzenia. PEAK: sygnalizacja przesterowania przedwzmacniacza sygnałem wejściowym. PRT/LMT: sygnalizacja nieprawidłowej pracy bądź uszkodzenia wzmacniacza oraz przegrzania (przeciążenia termicznego) wzmacniacza co powoduje odcięcie zasilania od części układów elektronicznych w celu ich ochrony przed trwałym uszkodzeniem. PHASE: odwrócenie sygnału w fazie o 180 st. dające możliwość zapobiegania powstawaniu niekorzystnych zjawisk akustycznych związanych z falową naturą sygnałów akustycznych. Aktywacja funkcji powoduje odwróconą pracę głośników w stosunku do amplitudy sygnału wejściowego. HP FILT. OUT: złącze wyjścia sygnałowego z filtrem górnoprzepustowym tłumiącym w sygnale częstotliwości niskie nieprzetwarzane przez głośniki. Dla kolumn szerokopasmowych systemu FBT VERTUS CLA zaleca się korzystanie z wyjścia sygnałowego LINK. VOLUME: regulacja poziomu natężenia dźwięku. PRESET: wybór jednego z czterech programów pracy wbudowanego procesora DSP, każdy z programów odpowiada specyficznej konfiguracji pracy głośników adekwatnej do preferencji użytkownika oraz własności akustycznych przestrzeni odsłuchowej. IN - LINK: złącza wejścia i wyjścia symetrycznego (zbalansowanego) sygnału audio. Złącze IN służy do wprowadzenia sygnału o poziomie liniowym (wstępnie wzmocnionego do poziomu liniowego) podanego z miksera do wzmacniacza. Złącze LINK pozwala na podanie równoległe wprowadzonego sygnału do kolejnego modułu systemu.

13 Opis programów procesora obróbki sygnału - DPS PRESET Ustawienia pracy wbudowanego procesora cyfrowej obróbki sygnału DSP wpływają na bezpośrednio na charakterystykę pracy kolumny dzięki 4 programom przygotowanym przez producenta. Każdy z programów odpowiada specyficznej konfiguracji pracy głośników adekwatnej do preferencji użytkownika oraz własności akustycznych przestrzeni odsłuchowej. 1 SAT Constant Vertical Dispresion Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o pojedynczą kolumnę. Wewnętrzna jednostka sterowania DSP ustawia się w trybie pracy 3-pasmowej - 3 z 6 zabudowanych głośników szerokopasmowych pokrywają częstotliwości pośrednie i wysokie, natomiast 3 pozostałe częstotliwości niskie. Ustawienie korekcji barwy daje podbicie skuteczności w częstotliwościach środkowych pasma. 1 SAT MAX. SPL Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o pojedynczą kolumnę. Wewnętrzna jednostka sterowania DSP ustawia się w trybie pracy 2-pasmowej - wszystkie głośniki szerokopasmowe pokrywają częstotliwości niskie dla osiągnięcia możliwie największej skuteczności w całym paśmie oraz dobrego dookólnego pokrycia dźwiękiem w częstotliwościach średnich. 2 SAT Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o zestawy wyposażone w podwójne satelity. Ustawienie daje możliwość 2 sposobów konfiguracji kolumn: głośniki wysokotonowe rozpraszają pokrycie w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Pierwszy sposób zalecany jest do nagłośnienie tzw. bliskiego pola (szeroki strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). Drugi sposób zalecany jest do nagłośnienia tzw. dalekiego pola (.wąski strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). ORYGINAL 120 HZ ORYGINAL 180 Hz Ustawienie korespondujące z fabrycznymi wymogami FBT. Jest to domyślne brzmienie kolumny wykorzystywane w typowych zastosowaniach akustycznych PUNCH 120 Hz PUNCH 180 Hz Ustawienie dające dźwięk nasycony większą ilością niskich i średnich częstotliwości dedykowany do osiągnięcia maksymalnych osiągów w muzyce rockowej i rozrywkowej. UWAGA: Systemy nagłośnieniowe budowane w oparciu o FBT Vertus CLA 208SA powinny współpracować z innymi kolumnami systemu FBT Vertus CLA na odpowiadających im ustawieniach: FBT Vertus CLA 604A - PRESET: 2 ORYGINAL 180 Hz / 4 - PUNCH 180 Hz * 3 SAT Ustawienie zalecane do wykorzystania dla systemów pracujących w oparciu o zestawy wyposażone w 3 satelity. Ustawienie daje możliwość 2 sposobów konfiguracji kolumn: głośniki wysokotonowe rozpraszają pokrycie w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Pierwszy sposób zalecany jest do nagłośnienie tzw. bliskiego pola (szeroki strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). Drugi sposób zalecany jest do nagłośnienia tzw. dalekiego pola (.wąski strumień pokrycia wysokimi częstotliwościami). * * w przypadku pracy głośnika odwróconego w pionie należy odwrócić pokrywy zgodnie z systemem mocowań - patrz: Instalacja systemu - łączenie CLA 604A z CLA 208 SA, rysuneki B i C

14 Przykłady konfiguracji i połączeń System FBT VERTUS został również zaprojektywany z myślą o względach bezpieczeństwa i estetyki. Budowa kolumn pozwala na schowanie zarówno kabli zasilających jak i sygnałowych co pokazano na poniższych rysunkach. W konfiguracjach z subwooferem zaleca się ustawienie filtrów górnoprzepustowych HP FILTER satelit w pozycję ON, natomiast przesunięcia fazowego PHASE w pozycję 0 st.

15 Diagramy charakterystyki częstotliwościowej oraz pokrycia

16 Diagramy charakterystyki częstotliwościowej oraz pokrycia

17 Charakterystyka techniczna konfiguracja dwudrożna subwoofer moc ciągła RMS wbudowanego wzmacniacza LF / HF - gł. niskotonowy / gł. wysokotonowy moc maksymalna RMS wbudowanego wzmacniacza LF / HF - gł. niskotonowy / gł. wysokotonowy moc szczytowa PEAK wbudowanego wzmacniacza LF / HF - gł. niskotonowy / gł. wysokotonowy pasmo pracy głośniki niskotonowe (LF) cal ( ) 6x 4 (średnica cewki 1 ) 2x 8 (średnica cewki 2 ) głośniki wysokotonowe (HF) cal ( ) 4x 1 (średnica cewki 1 ) maksynalna skuteczność SPL ciągła (CONT) / PEAK kąt pokrycia poziomo x pionowo w st. pokrycie dookulne impedancja wejścia sygnałowego podział pasma wbudowanej zwrotnicy sygnałowej wymoi zasilania złącza sygnałowe XLR (z pętlą sygnałową) 2x XLR (z pętlą sygnałową) długość przewodu zasilającego wymiary zewnętrzne (netto) mm cal ( ) masa własna (netto) wymiary transportowe mm cal ( ) masa transportowa

18 Pojęcia i terminy Zasilanie impulsowe (SWITCH MODE POWER SUPPLY) Technologia budowy modułu zasilacza oparta o przetwornicę napięciowo-impuloswą zmieniającą częstotliwość zasilania sieciowego. Dzięki użyciu komponentów dyskretnych technologia ta redukuje wagę oraz promieniowanie elektromagnetyczne urządzenia. Konstrukcja band pass (BAND-PASS filter) Rodzaj zaprojektowania obwodów elektronicznych lub innych układów rezonujących (jak na przykład obudowa głośnika) aby na etapie generowania przebiegów akustycznych możliwe było uzyskanie ich naturalnego wzmocnienia i wytłumienia w określonych częstotliwościach. Przepustowość (BANDWIDTH) Parametr określający zakres pracy filtrów lub innych elementów wzmacniających bądź tłumiących określoną częstotliwość pasma akustycznego. Konstrukcja wzmacniacza w klasie (AMPLIFIER CLASS) Pojęcie określające rodzaj konstrukcji końcowego stopnia wzmocnienia wzmacniacza sygnałów akustycznych. Bezpośrednio odnosi się do sposobu wzmocnienia sygnału i jego przebiegu przez określoną grupę elektronicznych elementów dyskretnych. Najpopularniejsze kalsy profesjonalnych wzmacniaczy audio to A, AB, AB+B, D, G, H. Obcinanie (CLIPPING) Zniekształcenie o naturze cyfrowej powstające w momencie przekroczenia przez sygnał podany do urządzenia czułości (dynamiki) jego wejścia. Kompresor sygnału (COMPRESSOR) Urządzenie redukujące dynamikę przetwarzanego sygnału. Parametrem regulującym jest zadany poziom przekroczenia. Po przekroczeniu poziomu sygnał zostaje zredukowany do określonego poziomu dynamiki. Zwrotnica sygnałowa (CROSSOVER network) Układ filtrów górno i dolno -przepustowych mających za zadanie odpowiednie rozdzielenie sygnału względem zadanego punktu podziału częstotliwościowego. Parametrem opisującym pracę filtrów jest zdolność tłumienia, która dla typowych układów głośnikowych wynosi 1:4 co przekłada się na tłumienie od 6 db na oktawę do 24 db na oktawę. Współczynnik tłumienia (DAMPING FACTOR) Parametr odnoszący się do systematyki pracy układu wzmacniającego zespolonego z głośnikiem określający stopień bezwładności i niepożądanego rezonansu w układzie wzmocnienia. W elektronice jest to stosunek oporu cewki głośnika do całego układu prądowego wzmacniacza i sygnału. Dynamika, zakres dynamiki (DYNAMICS, dynamic range) Poziom rozpiętości pomiędzy minimum a maksimum amplitudy sygnału akustycznego mierzony w db. Długość fali (WAVELENGHT) Wielkość fizyczna określająca odległość pomiędzy początkiem a końcem cyklu przebiegu fali. Jest zależna od prędkości oraz częstotliwości. Przesterowanie (OVERLOAD) Zniekształcenie powstające przy przekroczeniu przez sygnał maksymalnej amplitudy przetwarzania. Różowy szum (PINK NOISE) Jest to rodzaj sygnału którego cechą charakterystyczną jest proporcjonalność widma częstotliwościowego do odwrotności częstotliwości. Obejmuje on częstotliwości z pełnego pasma akustycznego. Znajduje zastosowanie w badaniu i pomiarach akustycznych ze względu na generowanie stałego poziomu ciśnienia akustycznego we wszystkich pasmach oktawowych dla skali logarytmicznych. Pasmo częstotliwości, pasmo pracy (FREQUENCY RESPONSE) Przedział częstotliwości przetwarzanych przez urządzenie bez zniekształceń z określoną amplitudą sygnałową. RMS (RMS) Wartość określająca wielkość realną amplitudy dla sygnałów o charakterystyce falowej (sinusoidalnej). SPL (SPL) Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w db (decybelach), określa poziom głośności dźwięku. THD (THD) Poziom zniekształceń i harmonicznych zakłócających sygnał akustyczny. Współczynnik bezpieczeństwa (SAFETY FACTOR) Stosunek maksymalnej wagi przy której następuje uszkodzenie elementów nośnych do bieżącej łącznej wagi elementów systemu. FOH (FRONT OF HOUSE) Przestrzeń odsłuchowa znajdująca się przed linią frontową systemu nagłośnieniowego. LF (LOW FREQUENCY) Skrót stosowany przez producenta w opisach technicznych odnoszący się do niskich częstotliwości. HF (HIGH FREQUENCY) Skrót stosowany przez producenta w opisach technicznych odnoszący się do wysokich częstotliwości. BI-AMP (BI AMPLIFIED) Technologia oddzielnego zasilania głośników niskotonowych i wysokotonowych - głośniki są zasilane odseparowanymi układami wzmacniaczy mocy często w różnych klasach. Konstrukcja ta została stworzona przez FBT. Faza (PHASE) W akustyce pojęcie odnoszące się do zgodności w czasie przebiegów sygnałowych. Dla sygnałów o identycznym przebiegu w tym samym czasie określa się fazę jako zgodną, natomiast dla sygnałów o takiej samej charakterystyce lecz przesuniętych względem siebie w czasie fazę określa się jako przesuniętą. Sygnały w fazie zgodnej mają tendencję do wzmacniania się nawzajem, natomiast sygnały w fazie przeciwnej znoszą się wzajemnie - powodują tłumienie. Częstotliwość podziału lub odcięcia (CUT OFF FREQUENCY) Parametr pracy filtrów górno i dolno - przepustowych odpowiedni poniżej lub powyżej którego (określonej częstotliwości) filtr tłumi sygnał. Filtr górnoprzepustowy (HIGH PASS FILTER) Układ mający za zadanie tłumienie sygnałów do określonego zakresu częstotliwości - poniżej zadanego parametru. Równoważne pojęcie to filtr dolnozaporowy. Limiter (LIMITER) Urządzenie redukujące amplitudę przetwarzanego sygnału. Rodzaj kompresora dla którego parametrem zadziałania jest amplituda sygnału.

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 112 A / 112 210 MA / 210 M

INSTRUKCJA OBSŁUGI 112 A / 112 210 MA / 210 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 206 LA / 206 L 212 FSA / 212 FS 215 A / 215 152 A / 152 115 A / 115 112 A / 112 oficjalny dystrybutor FBT na Polskę FX Music Group sp.j. 118 SA / 118 S 218 SA / 218 S 121 SA / 121 S

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Korpus kolumn odlany z aluminium, na którym zamontowany jest głośnik niskotonowy,

Korpus kolumn odlany z aluminium, na którym zamontowany jest głośnik niskotonowy, JBL EON aktywne kolumny Często zastanawiamy się, jak w najprostszy sposób zorganizować nagłośnienie konferencji, bankietu czy też okazjonalnego wystąpienia prezesa. Widzimy takie rozwiązanie podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 17 wykazu wyposażenia) NAGŁOŚNIENIE Sprzęt musi być fabrycznie nowy i oryginalnie opakowany. Nie dopuszcza się proponowania sprzętów

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA-40120 Wersja 1.0 PL 1/8 Spis treści Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych...1 RH SOUND...1 MA-4075...1 MA-40120...1 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi MKH 40 P 48 Instrukcja obsługi Spis treści Krótka charakterystyka....................................................... 3 Rozpoczęcie użytkowania..................................................... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem miksera do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

MX 12 Monitor odsłuchowy

MX 12 Monitor odsłuchowy Seria MX 9584 MX 12 Monitor odsłuchowy 1. Wymiary: 41,9 x 63,5 x 48,2 (wys x szer x gł) 2. Waga: 34,1 kg 3. Obudowa: sklejka brzozowa o grubości 15mm, otwór na statyw, 5 punktów do zawieszania, czarna

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja do części 1 zamówienia ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB)

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja do części 1 zamówienia ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB) ZESTAW NR 1 kolumna głośnikowa pasmo przenoszenia dźwięku od 60Hz do 18kHz (± 3dB) szczytowy poziom SPL w swobodnym polu akustycznym 130 db wzmacniacz wewnętrzny: 1000W, 8ohm wbudowany układ DSP umożliwiający

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy 100V

PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy 100V PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy 100V AUDC Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania Spis treści Wstęp...3 Środki ostrożności...4

Bardziej szczegółowo

LX500 LX800. sklep@muzyczny.pl www.muzyczny.pl. Moc wyjściowa RMS 2x4Ohm. Mono Bridge 8Ohm. Zniekształcenia THD <0,1% Damping factor 400hz/8Ohm >600

LX500 LX800. sklep@muzyczny.pl www.muzyczny.pl. Moc wyjściowa RMS 2x4Ohm. Mono Bridge 8Ohm. Zniekształcenia THD <0,1% Damping factor 400hz/8Ohm >600 LX500 2x150W 2x250W - - 1x500W 13,4kg LX800 2x250W 2x400W - - 1x800W M.Ostrowski spółka jawna Wrocław tel (71) 338 25 49 tel.fax 332 37 38 Strona 1 z 5 14,7kg LX1100 2x330W 2x550W 2x650W 1x1300W 1x1100W

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo

KLASIK AKTYWNY MONITOR STUDYJNY POLA BLISKIEGO

KLASIK AKTYWNY MONITOR STUDYJNY POLA BLISKIEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KLASIK AKTYWNY MONITOR STUDYJNY POLA BLISKIEGO SPIS TREŚCI Strona WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE 3 TYLNY PANEL TYLNY PANEL 4 WEJŚCIA 5 PRZEŁĄCZNIKI 5 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE 7 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW STEREO MILLE PRODUCENT ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38 POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW STEREO MILLE PRODUCENT ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38 POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW STEREO MILLE PRODUCENT ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C. 41-200 SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38 POLSKA Przedstawiamy Państwu nasz referencyjny zestaw stereo MILLE. Powstanie elinsaudio

Bardziej szczegółowo

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

T-221AP DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY

T-221AP DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY PUBLIC ADDRESS SYSTEM DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją. Uważne przeczytanie instrukcji umożliwi bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz maksymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Jan Marek Aktywne systemy nagłośnieniowe, składające się z trzech elementów, takich jak subwoofer oraz dwie satelity są dość często

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera S88B Audio. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPLITTER DMX AM-11. ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPLITTER DMX AM-11. ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPLITTER DMX AM-11 ver. 1.0 AM-11 SPLITTER DMX Spis treści 1. Informacje wstępne...3 2. Przeznaczenie urządzenia...3 3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta...3 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ:

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ: Kraków 15 marca 2016 Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert dotyczy: przetargu o nazwie: dostawę sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa, nr ogłoszenia 2016/S 035-055934 Działając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Zadanie 2 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

T-4S60 T-4S120 T-4S240 4 KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY

T-4S60 T-4S120 T-4S240 4 KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY PUBLIC ADDRESS SYSTEM T-S T-S T-S KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY T-S -CHANNEL AMPLIFIER CH CH CH CH ON T-S -CHANNEL AMPLIFIER CH CH CH CH ON T-S -CHANNEL AMPLIFIER CH CH CH CH ON Prosimy o zapoznanie się z tą

Bardziej szczegółowo

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję.

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA: W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie otwierać urządzenia. Ingerencja w zasoby wewnętrzne urządzenia może być dokonywana tylko przez upoważniony personel

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB

Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mobilny Zestaw Aktywny RH Sound PP-2112AUS-CB 1 S t r o n a SPIS TREŚCI OBSŁUGA 2 INSTRUKCJE 2 DANE TECHNICZNE 3 REGULACJA I PODŁĄCZENIA 4 DEKLARACJA CE 5 UWAGA, ABY WYELIMINOWAĆ

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 36

Spis treści. Strona 1 z 36 Spis treści 1. Wzmacniacz mocy 50Ω 50W 20 do 512 MHz - sztuk 4... 2 2. Wzmacniacz małej mocy 50Ω 0.2 MHz do 750 MHz sztuk 3... 3 3. Wzmacniacz Niskoszumowy 50Ω 0.1 MHz do 500 MHz sztuk 3... 4 4. Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny TYLKO : 799 zł CENA RYNKOWA : 1299 zł Opis : Kolumna głośnikowa aktywna - Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 4 Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w ramach projektu Równy Start projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

2-kanałowy wzmacniacz mocy Moc RMS przy 13,8V: 4x 90W przy 2Ω

2-kanałowy wzmacniacz mocy Moc RMS przy 13,8V: 4x 90W przy 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@2n-everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.04.2008 DB TWO 2-kanałowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET 4 PORTOWY PoE REPOTEC RP-PE054J Wersja 1.0 Wstęp 5 portowy przełącznik ethernet, gdzie 4 porty są typu PoE 10/100Mbps (Power over Ethernet) i zapewniają

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków Cennik detaliczny 01.09.2012 L-505u Wzmacniacz zintegrowany 17 990 zł Moc ciągła: 100 W + 100W/8 Ω 140 W + 140 W/4 Ω B Sterowanie: selektory poziomu głośności i wyboru źródła, przycisk MONITOR, przycisk

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL RIDER 2013 LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR. 1 Kick Mic. 2 Snare Top Mic. 3 Snare Bottom Mic. 4 Hi Hat Mic.

TECHNICAL RIDER 2013 LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR. 1 Kick Mic. 2 Snare Top Mic. 3 Snare Bottom Mic. 4 Hi Hat Mic. LISTA KANAŁÓW FRONT INPUT INSTRUMENT MIC/DI/XLR 1 Kick Mic 2 Snare Top Mic 3 Snare Bottom Mic 4 Hi Hat Mic 5 Tom 1 Mic 6 Tom 2 Mic 7 Tom 3 Mic 8 OH Left Mic 9 OH Right Mic 10 ddrum Kick DI Box 11 ddrum

Bardziej szczegółowo

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych.

Sygnał wewnątrz jest transmitowany bez pośrednictwa kondensatorów sygnałowych. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz GEM jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na dwóch lampach GU 50 i jednej ECC 83 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacz pracuje w konfiguracji

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI T-30C T-60C WZMACNIACZ MIKSUJĄCY PUBLIC ADDRESS SYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI T-30C T-60C WZMACNIACZ MIKSUJĄCY PUBLIC ADDRESS SYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI PUBLIC ADDRESS SYSTEM T-C T-6C WZMACNIACZ MIKSUJĄCY T-6C MIXER AMPLIFIER POWER OUTPUT LEVEL PEAK PROTECT ON OFF BASS - + - + TREBLE MIC MIC LINE LINE MUTE - + - + - + - + MIC Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

TARP2-200. Odbiornik Audio Dwukanałowy. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Instrukcja instalacji

TARP2-200. Odbiornik Audio Dwukanałowy. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Instrukcja instalacji TARP2-200 Odbiornik Audio Dwukanałowy Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8 III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya

Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya Wydanie 1 Numer 1 Sierpień 2016 2016, Avaya, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezależnie od podjętych starań w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE DSA. karta katalogowa

WZMACNIACZE DSA. karta katalogowa WZMACNIACZE DSA karta katalogowa DSA 8405/8410/8805 należą do Multi-kanałowej serii wzmacniaczy Dynacord DSA. Unikatowa kombinacja wzmacniacza klasy D oraz zasilania przełączanego synchronicznie daje najwyższą,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY. 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY. 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Opracowanie P.P.H.U. PROAKUSTYKA ul. Modlińska 88 05-135 Wieliszew Marcin śaluk Piotr Fabisiak Wieliszew 09-04-2008 Opis i charakterystyka urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEMATU ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: ZP-TLiA/1/2014. Załącznik D1.1 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEMATU ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: ZP-TLiA/1/2014. Załącznik D1.1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEMATU ZAMÓWIENIA 1. Pasywna kolumna głośnikowa 2szt System złożony z przetwornika niskotonowego o średnicy nie mniejszej niż 15 oraz ciśnieniowego przetwornika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Dostawy wyposażenia oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo