Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych"

Transkrypt

1 Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji:

2 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie materiałów...5 Pliki kreacji...5 Skrypty zliczające...5 Skrypty emisyjne...5 Ogólne warunki techniczne...6 clicktag...6 Actionscript 1 i Elementy niedopuszczalne...7 Podstawowe formaty reklamowe...9 Layerowe (emitowane na warstwie) scroll footer floor ad Video Expand video Doublebillboard Video Rectangle Video Pozostałe Screening Tapeta Mailing Jesteśmy do Twojej dyspozycji

3 Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych nazwa formy waga rozmiar format pliku billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf double billboard 50 kb 750x200 gif, jpg, swf rectangle / navibox 50 kb 300x250 gif, jpg, swf skyscraper 50 kb 120x600, 160x600 gif, jpg, swf doublebillboard FX 50 kb 750x200 swf Rectangle FX 50 kb 300x250 swf Fly Footer 50 kb 750x200 gif, jpg, swf 3

4 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach platformy SSP i sieci reklamowej Adexon powinny spełniać warunki określone w regulaminie emisji reklam dostępnym na stronie oraz warunki niniejszej specyfikacji technicznej. Adexon może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy w ramach sieci reklamowej nie oznacza automatycznie, że Adexon stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową. Adexon współpracuje z wieloma wydawcami i ma z nimi stosowne umowy zawierające zapisy o dostępnych formatach reklamowych, a także o wpływie obecności reklam na korzystanie z witryn zrzeszonych w sieci i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. W przypadku materiałów typu rich media oraz reklam emitowanych z kodów zewnętrznych, nie później niż na 4 dni roboczych w celu przetestowania ich przez dział techniczny Adexon. Dodatkowo w przypadku materiałów w formacie flash, html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie ZIP. 4

5 Dostarczanie materiałów Jeżeli materiały nie są pojedynczym plikiem, należy całość skompresować do formatu *.zip Komplet materiałów należy dostarczyć min. 48 godzin przed rozpoczęciem kampanii. W skład kompletu materiałów wchodzą: 1. kreacja 2. URL docelowy Pliki kreacji Kreacje dostarczone powinny być nazwane zgodnie z poniższym szablonem: adexon_pakiet_forma_rozmiar.rozszerzenie, np.: adexon_biznes_doublebillboard_750x200.swf Skrypty zliczające Skrypty zliczające, najczęściej w dwóch częściach: 1. URL/Redirect zliczający kliknięcia 2. Element zliczający odsłony powinny być dostarczane w pliku tekstowym o nazwie takiej samej jak kreacja z którą mają być emitowane, np.: //kreacja adexon_biznes_doublebillboard_750x200.swf //plik z kodami zliczającymi adexon_biznes_doublebillboard_750x200.txt Jeżeli skrypty zliczające są uniwersalne i mają być emitowane z kilkoma kreacjami, należy je umieścić razem z tymi kreacjami w jednym katalogu. Do każdej kreacji w formacie.swf musi być dołączona zaślepka w postaci bannera statycznego w tym samym rozmiarze i zgodna ze specyfikacja dla bannerów statycznych. Zaślepka będzie wyświetlana użytkownikom, którzy nie mają włączonej obsługi plików flash. Skrypty emisyjne Skrypty emisyjne najczęściej w poniższych językach: 1. HTML 2. JavaScript Należy przesyłać w formie plików tekstowych, o nazwie opisującej emitowaną przez nie kreację, jak w przypadku skryptów zliczających. Materiały należy przesłać na adres osoby z działu handlowego, który zajmuje się kampanią. 5

6 Ogólne warunki techniczne clicktag W celu skutecznego mierzenia klikalność kreacji, należy stosować zmienną clicktag jako metodę rekomendowaną przez Adobe/Macromedia. Actionscript 1 i 2 1. Stworzyć nową warstwę i przenieść ją nad wszystkie inne warstwy 2. Na nowej warstwie, utworzyć nowy obiekt button (rozmiar buttona musi odpowiadać rozmiarowi całej kreacji) 3. Ustawić przeźroczystość buttona na 0% 4. Przypisać następujący kod actionscript do buttona (nie do klatki) : on (release) { } geturl(_root.clicktag, "_blank"); Jeżeli kreacja posiada więcej niż jedną warstwę klikalną, zmienna clicktag definiowana w akcji geturl przyjmuje dla poszczególnych warstw klikalnych, postać: clicktag, clicktag1, clicktag2, clicktag3, clicktagn. Np. : on (release) { } geturl(_root.clicktag3, "_blank"); Actionscript 3 WAŻNE!! Jeżeli umieszczamy clicktag AS3 w kreacji z rodziny rozwijanych, to kliknięcie musi powodować powrót kreacji do stanu zwiniętego. 1. Stworzyć nową warstwę i przenieść ją nad wszystkie inne warstwy 2. Na nowej warstwie, utworzyć nowy obiekt button (rozmiar buttona musi odpowiadać rozmiarowi obszaru klikalnego kreacji) 3. Ustawić nieprzezroczystość buttona na 0% 4. W polu instancje name nadać nazwę buttonowi, np.: mybutton. 5. Przypisać następujący kod actionscript do klatki (w as3 nie ma możliwości przypisywania kodu bezpośrednio do obiektu) : mybutton.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick); function onmouseclick(e:mouseevent):void { getclicktagurl(loaderinfo(root.loaderinfo).parameters.clicktag, "_blank"); } function getclicktagurl(url:string,window:string):void{ ExternalInterface.call('window.open("' + url + '","' + window + '")'); } 6

7 Dla większej ilości obszarów klikanych, stosujemy następujący schemat w kodzie actionscript Button #1, Button #2 mybutton1.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick1); function onmouseclick1(e:mouseevent):void { getclicktagurl(loaderinfo(root.loaderinfo).parameters.clicktag1, "_blank"); } mybutton2.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick2); function onmouseclick2(e:mouseevent):void { getclicktagurl(loaderinfo(root.loaderinfo).parameters.clicktag2, "_blank"); }... function getclicktagurl(url:string,window:string):void{ ExternalInterface.call('window.open("' + url + '","' + window + '")'); } Elementy niedopuszczalne Kreacje w formacie Adobe Flash NIE MOGĄ zawierać: a) powtarzającego się dźwięku (w pętli); b) dźwięku uruchamianego automatycznie (dźwięki w kreacji mogą być odtwarzane wyłącznie po interakcji użytkownika, np. poprzez kliknięcie w element kontroli dźwięku lub najechanie kursorem na obszar kreacji); c) kodu odczytującego, zapisującego lub zmieniającego dane na komputerze użytkownika (np. pliki cookie, flash shared objects); d) elementów generujących błędy w przeglądarce użytkownika; e) ilości klatek na sekundę (FPS) wyższej niż 25; f) animacji obciążającej procesor komputera powyżej 30%; g) zaszytego przekierowania do strony docelowej (patrz clicktag); h) przycisków o treści systemowej jak np.: Zamknij, czy OK oraz ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji; i) komunikatów i ostrzeżeń systemowych; Przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z prezentowanymi komunikatami, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, czy pola wyboru, nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją; 7

8 Zalecenia IAB Obciążenia procesora Obciążenie procesora przez kreację reklamową jest uzależnione od wielu czynników. Zalecane jest takie przygotowywanie kreacji, aby obciążanie procesora było możliwie jak najmniejsze. Czynniki zwiększające obciążenie procesora to m.in.: a) animacja obiektów wektorowych o skomplikowanym kształcie (duża ilość węzłów); b) efekty typu blur, gradienty, cienie; c) zbyt duża liczba klatek na sekund 18fps jest wystarczająca do optymalnego postrzegania kreacji; d) zbyt duża ilość animowanych sekwencji pomiędzy warstwami wyświetlana w tym samym czasie; e) skrypt generujący zdarzenia ustawiony na losowe zdarzenia (np: mgła, deszcz); f) format animowanych sekwencji zaszytych w kreacji/importowanych (np. jpeg, png, etc.); g) importowane grafiki skalowane przez długi czas; Warstwy przezroczyste O ile to możliwe powinny pozwalać na kliknięcie w linki znajdujące się pod warstwą przezroczystą; Zasady emisji kreacji Rich Media a) Emisja kreacji Rich Media, których waga przekracza standardowe limity wagowe danego formatu reklamowego, jest możliwa na zasadzie polite download. b) Oznacza to, że kreacja musi zawierać kreację inicjującą, która emitowana jest użytkownikowi jako pierwsza i która mieści się w standardowych limitach wagowych. c) Pozostałe elementy kreacji dociągają się później, po wyświetleniu kreacji inicjującej. d) Waga elementów dociąganych przez kreację inicjującą automatycznie (bez akcji użytkownika) nie może wynosić więcej niż 300 kb. e) Jeśli waga dodatkowych elementów przekracza 300 kb, może się to odbywać tylko i wyłącznie po akcji użytkownika tj. po kliknięciu lub najechaniu kursorem na kreację f) W każdym przypadku zalecane jest umieszczenie w kreacji odpowiedniego komunikatu typu Kliknij, żeby zobaczyć więcej, Najedź, aby rozwinąć itp. 8

9 Podstawowe formaty reklamowe nazwa formy waga rozmiar format pliku billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf double billboard 50 kb 750x200 gif, jpg, swf rectangle / navibox 50 kb 300x250 gif, jpg, swf skyscraper 50 kb 120x600, 160x600 gif, jpg, swf doublebillboard FX 50 kb 750x200 swf Rectangle FX 50 kb 300x250 swf Fly Footer 50 kb 750x200 gif, jpg, swf 9

10 Layerowe (emitowane na warstwie) Kreacje layerowe, to formy emitowane ponad serwisem, nie ingerujące w wygląd serwisu. Do grupy form layerowych należą: nazwa formy waga/ waga po rozwinięciu rozmiar początkowy [szer x wys] rozmiar po rozwinięciu (najechanie lub kliknięcie) [szer x wys] format pliku (formy rozwijane tylko SWF) scroll footer 60 kb wys swf, jpg, gif floorad 60 kb swf, jpg, gif czas zamknięcia 15 sek scroll footer Scroll footer to reklama emitowana na warstwie, w postaci grafiki flash lub obrazka przyklejonego na samym dole strony. Wersja we Flash (swf) powinna zawierać clicktag 1. Waga: 50kB 2. Rozmiary [szer x wys]: szerokość zazwyczaj pomiędzy 400 a 800, wysokość : 30 Kreacja nie powinna zawierać w sobie zamykacza, jest on dodawany przez zespół Adexon. floor ad Floor ad to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu przylegającej do dolnej krawędzi okna przeglądarki. 1. Waga: do 50 kb. 2. Rozmiary: szerokość - 100% szerokości okna przeglądarki (przy czym szerokość obszaru aktywnego, przeznaczonego na branding klienta - max 950 px, pozostały obszar należy przeznaczyć na marginesy), wysokość max 300 px 3. Czas emisji: 15 sekund. 4. Ta forma reklamy, musi posiadać poprawny zamykacz a także, po zakończonej animacji wywoływać jego funkcję automatycznie. Zamykacz on (release) { } geturl(_root.adclose 'javascript:onfinishedplaying();'); 5. Kreacja może zawierać prześwitujące obszary. Powinny być one nieklikalne. Kreacja powinna być nieczuła na powiększanie wbudowanymi w przeglądarki mechanizmami, jak też na zmianę rozmiaru okna. 10

11 Uzyskać to można poprzez np. taki kod ActionScript: Stage.scaleMode = 'noscale'; mylistener = new Object(); mylistener.onresize = function () { userresx = Stage.width; }; Stage.addListener(myListener); Wykorzystując wartość zmiennej userresx można np. aktualizować w listenerze położenie zamykacza. Powinien on znajdować się w pobliżu prawej krawędzi okna lub innych elementów kreacji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Video Formy video składają się z dwóch części: 1. Kreacja flash, z zaszytym playerem 2. Plik video Kreacja flash Kreacja musi zostać wykonana we Flashu i powinna spełniać standardową specyfikację dla form płaskich (patrz rozmiary form płaskich). Ponadto w kreacji musi zostać zaszyty player, który będzie odtwarzał treści video. Player musi posiadać następujące elementy: a) Przycisk play/pauza b) Przycisk włącz/wyłącz dźwięk c) Zmienna, przez którą można zapodać nazwę pliku video Dodatkowo, dźwięk na starcie musi być wyłączony. Może być jedynie uruchomiony po interakcji użytkownika. Plik video Film video musi być w formacie FLV. Jego waga nie może przekraczać 1 MB. Expand video Forma reklamowa emitowana na warstwie nad treścią strony. W prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlana miniaturka wideo. Player można dowolnie oznakować przy użyciu statycznego pliku graficznego lub animacji flash. Użytkownik ma możliwość włączenia dźwięku w zajawce lub emisji spotu w trybie pełnoekranowym. Po najechaniu kursorem rozwija się do pełnego ekranu. 11

12 Elementy wymagane a) spot video należy przesłać w możliwie jak najlepszej jakości. Dział techniczny przekonwertuje go do odpowiednich rozmiarów i wagi. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia ftp a. Minimalna rozdzielczość: 640px na szerokość (zalecane 720px). Preferowany format pliku: mov, avi, mpg, mp4 Maksymalna waga: 3 MB (materiał skompresowany do emisji) bez ograniczeń (materiał oryginalny, doskonałej jakości, przeznaczony do kompresji) b) branding zajawki video Wymiary max: Format: swf ActionScript 3.0 (zacamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Maksymalna waga: 100kB W grafice należy wyciąć przezroczysty obszar, w którym emitowane będzie video o wymiarach Kształt obszaru video musi być regularny, a grafika może nachodzić na obszar video. c) doublebillboard - bądź inna forma płaska, wyświetlana w momencie zamknięcia kreacji z video. Doublebillboard Video Format reklamowy o wymiarach W jego prawej części znajduje się miniaturka wideo. W części lewej umieszczana jest grafika lub animacja flash. Użytkownik może włączyć dźwięk w reklamie poprzez kliknięcie w ikonkę głośniczka, a po najechaniu na miniaturkę wideo może obejrzeć spot w trybie pełnoekranowym z dźwiękiem. Elementy wymagane a) spot video należy przesłać w możliwie jak najlepszej jakości. Dział techniczny przekonwertuje go do odpowiednich rozmiarów i wagi. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia ftp a. Minimalna rozdzielczość: 640px na szerokość (zalecane 720px) Preferowany format pliku: mov, avi, mpg, mp4 b) część graficzna Wymiary: dla formatu video 16: dla formatu video 4:3 Format: png, jpg, Format: swf ActionScript 3.0 (zalecamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Max waga: 50kB Opcjonalnie można dołączyć branding pełnoekranowego video, wtedy zamiast rozciągać spot do wymiaru przeglądarki emitowany jest w mniejszym obrandowanym obszarze. 12

13 Elementy opcjonalne a) fullscreen branding - opcjonalnie można dołączyć branding pełnoekranowego video, wtedy zamiast rozciągać spot do wymiaru przeglądarki emitowany jest w mniejszym obrandowanym obszarze. Branding pełnoekranowego video: Wymiary max: Format: swf ActionScript 3.0 (zacamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Maksymalna waga: 100kB W grafice należy wyciąć przezroczysty obszar, w którym emitowane będzie video o wymiarach (dla formatu video 16:9) lub (dla formatu 4:3). Kształt obszaru video nie musi być regularny, a grafika może nachodzić na obszar video. Obszar przeznaczony na video powinien być wyśrodkowany w poziomie i nie powinien znajdować się niżej niż 100px od górnej krawędzi brandingu. Rectangle Video Format reklmowy o wymiarach W jego górnej części znajduje się miniaturka wideo. W części dolnej umieszczana jest grafika lub animacja flash. Użytkowik może włączyć dźwięk w reklamie poprzez kliknięcie w ikonkę głośniczka, a po najechaniu na miniaturkę wideo może obejrzeć spot w trybie pełnoekranowym z dźwiękiem. Elementy wymagane a) spot video należy przesłać w możliwie jak najlepszej jakości. Dział techniczny Clipnet przekonwertuje go do odpowiednich rozmiarów i wagi. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia ftp a. Minimalna rozdzielczość: 640px na szerokość (zalecane 720px) Preferowany format pliku: mov, avi, mpg, mp4 b) część graficzna Wymiary: dla formatu video 16:9 Format: png, jpg, swf ActionScript 3.0 (zacamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Max waga: 50kB Elementy opcjonalne a) fullscreen branding - opcjonalnie można dołączyć branding pełnoekranowego video, wtedy zamiast rozciągać spot do wymiaru przeglądarki emitowany jest w mniejszym obrandowanym obszarze. Branding pełnoekranowego video: Wymiary max: Format: swf ActionScript 3.0 (zalecamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Maksymalna waga: 100kB 13

14 W grafice należy wyciąć przezroczysty obszar, w którym emitowane będzie video o wymiarach (dla formatu video 16:9) lub (dla formatu 4:3). Kształt obszaru video nie musi być regularny, a grafika może nachodzić na obszar video. Obszar przeznaczony na video powinien być wyśrodkowany w poziomie i nie powinien znajdować się niżej niż 100px od górnej krawędzi brandingu. Pozostałe Screening Screening składa się z kreacji doublebillboard oraz nieklikalnej tapety, połączonych w sposób tworzący jedną całość. Przy przygotowywaniu kreacji należy opierać sie na specyfikacji do doublebillboard oraz tapeta. Tapeta Reklama w formie tła, umieszczana na marginesach strony. Tapeta jest nieklikalna. Tapeta umieszczona jest w odległości 5 pikseli od modułu z treścią strony i jest pokryta wzorem o obniżonej widoczności. Minimalny rozkład elementów dekoracyjnych (logo) wynosi 80 px w poziomie i w pionie. Waga do 10 kb. Materiał należy dostarczyć w formacie JPG, tiff, tga, psd lub bmp w docelowej rozdzielczości. 14

15 Mailing W sieci Adexon jest wiele serwisów, które umożliwiają wysyłkę listów reklamowych. Każdy z serwisów posiada swoją własną specyfikację mailingu. Wymagania podane poniżej unifikują te wymagania. a) Waga: do 40 kb. b) Standardowy czas realizacji mailingu: 7 dni c) Warunkiem koniecznym wysłania listu jest podanie: nadawcy listu, tematu a zwrotnego umożliwiającego odpowiedź na wiadomość podpisu (stopki). Podpis musi w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikować nadawcę listu. Nie ma możliwości wysłania listu z pominięciem jednego z wymienionych elementów. d) Tytuł mailingu oraz nazwa nadawcy nie może wprowadzać odbiorcy w błąd; w szczególności nie może imitować zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp.) lub sugerować, że przesyłka jest korespondencję prywatną. e) Tytuł mailingu nie powinien być w całości pisany kapitalikami. f) Pola nadawcy i tematu w mailingu mogą mieć maksymalnie po 100 znaków. Jeżeli występują polskie znaki to dopuszczalna ilość znaków się zmniejsza: - przy jednym polskim znaku - maksymalnie 80 - przy wszystkich polskich znakach - maksymalnie 25. g) Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki html) powinny być przekazane do Adexon jako gotowe materiały reklamowe, ponieważ są one pobierane z serwerów Adexon lub serwerów partnerów zrzeszonych w sieci Adexon. h) Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących się bezpośrednio w liście reklamowym, lecz pobieranych z serwera innego niż serwer Adexon (lub serwer partnera zrzeszonego w sieci Adexon), nie może być automatyczne. Może się ono odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika w odpowiedni odnośnik zawarty w liście reklamowym. i) Szerokość mailingu nie powinna być większa niż 600 px - dotyczy to głównie mailingów przygotowanych z użyciem nieskalowalnej tabeli. j) W kodzie mailingu nie mogą być zamieszczane JavaScript y, ramki, elementy dynamicznego html oraz obiekty Active X (np. animacje flash). k) Kod html nie może zawierać znacznika <TEXTAREA>, nie może mieć także w znaczniku <INPUT> atrybutu type= image. Kod nie może również zawierać znacznika <TITLE> oraz <META> innego niż deklaracja kodowania czcionki a także nie może zawierać deklaracji <!DOCTYPE...>. l) Kod html musi być wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie html powinny być zgodne ze standardem W3C dla html 4.01 (http://www.w3.org/tr/html401/). Nie będą przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word. m) Deklaracje position: absolute i position: relative zamieszczone w kreacji są niedozwolone. Dopuszczamy jedynie pozycjonowanie tła, czyli background-position. n) Obrazki nie mogą być umieszczone w sekcji style, gdyż uniemożliwia to zapisanie kreacji przez system. Dodatkowo obrazki umieszczone w stylach nie będą wyświetlane w MS Outlook w wersji 2007 i nowszych ze względu na specyfikę tego programu. 15

16 o) Polskie czcionki należy kodować w standardzie UTF-8, ISO lub Windows-1250; html musi zawierać deklarację zgodną z faktycznym kodowaniem dokumentu. p) Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji pobierz obrazki. q) Do testowania mailingu wykorzystywany jest system pocztowy partnera Adexon. Testy wykonujemy na wskazane przez zleceniodawcę adresy pocztowe (nie więcej niż 3). r) Aby zoptymalizować wyświetlanie mailingów na klientach pocztowych oraz urządzeniach mobilnych, każdy element graficzny istotny dla treści reklamy powinien być opatrzony poprawnym opisem ALT w przykładowej postaci: <img src= co-na-obrazku.gif alt= co na obrazku >. ALT pokazuje krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie kursorem myszki. Opis ALT pokazuje się również w przypadku, gdy w kliencie poczty zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęć lub gdy klient poczty nie obsługuje poprawnie formatu grafiki. s) Jeżeli klient życzy sobie umieszczenia kodów monitorujących, kody te powinny być wpięte w kreację i przesłane jako jeden plik html. Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji tel

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo