Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych"

Transkrypt

1 Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji:

2 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie materiałów...5 Pliki kreacji...5 Skrypty zliczające...5 Skrypty emisyjne...5 Ogólne warunki techniczne...6 clicktag...6 Actionscript 1 i Elementy niedopuszczalne...7 Podstawowe formaty reklamowe...9 Layerowe (emitowane na warstwie) scroll footer floor ad Video Expand video Doublebillboard Video Rectangle Video Pozostałe Screening Tapeta Mailing Jesteśmy do Twojej dyspozycji

3 Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych nazwa formy waga rozmiar format pliku billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf double billboard 50 kb 750x200 gif, jpg, swf rectangle / navibox 50 kb 300x250 gif, jpg, swf skyscraper 50 kb 120x600, 160x600 gif, jpg, swf doublebillboard FX 50 kb 750x200 swf Rectangle FX 50 kb 300x250 swf Fly Footer 50 kb 750x200 gif, jpg, swf 3

4 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach platformy SSP i sieci reklamowej Adexon powinny spełniać warunki określone w regulaminie emisji reklam dostępnym na stronie oraz warunki niniejszej specyfikacji technicznej. Adexon może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy w ramach sieci reklamowej nie oznacza automatycznie, że Adexon stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową. Adexon współpracuje z wieloma wydawcami i ma z nimi stosowne umowy zawierające zapisy o dostępnych formatach reklamowych, a także o wpływie obecności reklam na korzystanie z witryn zrzeszonych w sieci i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. W przypadku materiałów typu rich media oraz reklam emitowanych z kodów zewnętrznych, nie później niż na 4 dni roboczych w celu przetestowania ich przez dział techniczny Adexon. Dodatkowo w przypadku materiałów w formacie flash, html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie ZIP. 4

5 Dostarczanie materiałów Jeżeli materiały nie są pojedynczym plikiem, należy całość skompresować do formatu *.zip Komplet materiałów należy dostarczyć min. 48 godzin przed rozpoczęciem kampanii. W skład kompletu materiałów wchodzą: 1. kreacja 2. URL docelowy Pliki kreacji Kreacje dostarczone powinny być nazwane zgodnie z poniższym szablonem: adexon_pakiet_forma_rozmiar.rozszerzenie, np.: adexon_biznes_doublebillboard_750x200.swf Skrypty zliczające Skrypty zliczające, najczęściej w dwóch częściach: 1. URL/Redirect zliczający kliknięcia 2. Element zliczający odsłony powinny być dostarczane w pliku tekstowym o nazwie takiej samej jak kreacja z którą mają być emitowane, np.: //kreacja adexon_biznes_doublebillboard_750x200.swf //plik z kodami zliczającymi adexon_biznes_doublebillboard_750x200.txt Jeżeli skrypty zliczające są uniwersalne i mają być emitowane z kilkoma kreacjami, należy je umieścić razem z tymi kreacjami w jednym katalogu. Do każdej kreacji w formacie.swf musi być dołączona zaślepka w postaci bannera statycznego w tym samym rozmiarze i zgodna ze specyfikacja dla bannerów statycznych. Zaślepka będzie wyświetlana użytkownikom, którzy nie mają włączonej obsługi plików flash. Skrypty emisyjne Skrypty emisyjne najczęściej w poniższych językach: 1. HTML 2. JavaScript Należy przesyłać w formie plików tekstowych, o nazwie opisującej emitowaną przez nie kreację, jak w przypadku skryptów zliczających. Materiały należy przesłać na adres osoby z działu handlowego, który zajmuje się kampanią. 5

6 Ogólne warunki techniczne clicktag W celu skutecznego mierzenia klikalność kreacji, należy stosować zmienną clicktag jako metodę rekomendowaną przez Adobe/Macromedia. Actionscript 1 i 2 1. Stworzyć nową warstwę i przenieść ją nad wszystkie inne warstwy 2. Na nowej warstwie, utworzyć nowy obiekt button (rozmiar buttona musi odpowiadać rozmiarowi całej kreacji) 3. Ustawić przeźroczystość buttona na 0% 4. Przypisać następujący kod actionscript do buttona (nie do klatki) : on (release) { } geturl(_root.clicktag, "_blank"); Jeżeli kreacja posiada więcej niż jedną warstwę klikalną, zmienna clicktag definiowana w akcji geturl przyjmuje dla poszczególnych warstw klikalnych, postać: clicktag, clicktag1, clicktag2, clicktag3, clicktagn. Np. : on (release) { } geturl(_root.clicktag3, "_blank"); Actionscript 3 WAŻNE!! Jeżeli umieszczamy clicktag AS3 w kreacji z rodziny rozwijanych, to kliknięcie musi powodować powrót kreacji do stanu zwiniętego. 1. Stworzyć nową warstwę i przenieść ją nad wszystkie inne warstwy 2. Na nowej warstwie, utworzyć nowy obiekt button (rozmiar buttona musi odpowiadać rozmiarowi obszaru klikalnego kreacji) 3. Ustawić nieprzezroczystość buttona na 0% 4. W polu instancje name nadać nazwę buttonowi, np.: mybutton. 5. Przypisać następujący kod actionscript do klatki (w as3 nie ma możliwości przypisywania kodu bezpośrednio do obiektu) : mybutton.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick); function onmouseclick(e:mouseevent):void { getclicktagurl(loaderinfo(root.loaderinfo).parameters.clicktag, "_blank"); } function getclicktagurl(url:string,window:string):void{ ExternalInterface.call('window.open("' + url + '","' + window + '")'); } 6

7 Dla większej ilości obszarów klikanych, stosujemy następujący schemat w kodzie actionscript Button #1, Button #2 mybutton1.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick1); function onmouseclick1(e:mouseevent):void { getclicktagurl(loaderinfo(root.loaderinfo).parameters.clicktag1, "_blank"); } mybutton2.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick2); function onmouseclick2(e:mouseevent):void { getclicktagurl(loaderinfo(root.loaderinfo).parameters.clicktag2, "_blank"); }... function getclicktagurl(url:string,window:string):void{ ExternalInterface.call('window.open("' + url + '","' + window + '")'); } Elementy niedopuszczalne Kreacje w formacie Adobe Flash NIE MOGĄ zawierać: a) powtarzającego się dźwięku (w pętli); b) dźwięku uruchamianego automatycznie (dźwięki w kreacji mogą być odtwarzane wyłącznie po interakcji użytkownika, np. poprzez kliknięcie w element kontroli dźwięku lub najechanie kursorem na obszar kreacji); c) kodu odczytującego, zapisującego lub zmieniającego dane na komputerze użytkownika (np. pliki cookie, flash shared objects); d) elementów generujących błędy w przeglądarce użytkownika; e) ilości klatek na sekundę (FPS) wyższej niż 25; f) animacji obciążającej procesor komputera powyżej 30%; g) zaszytego przekierowania do strony docelowej (patrz clicktag); h) przycisków o treści systemowej jak np.: Zamknij, czy OK oraz ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji; i) komunikatów i ostrzeżeń systemowych; Przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z prezentowanymi komunikatami, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, czy pola wyboru, nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją; 7

8 Zalecenia IAB Obciążenia procesora Obciążenie procesora przez kreację reklamową jest uzależnione od wielu czynników. Zalecane jest takie przygotowywanie kreacji, aby obciążanie procesora było możliwie jak najmniejsze. Czynniki zwiększające obciążenie procesora to m.in.: a) animacja obiektów wektorowych o skomplikowanym kształcie (duża ilość węzłów); b) efekty typu blur, gradienty, cienie; c) zbyt duża liczba klatek na sekund 18fps jest wystarczająca do optymalnego postrzegania kreacji; d) zbyt duża ilość animowanych sekwencji pomiędzy warstwami wyświetlana w tym samym czasie; e) skrypt generujący zdarzenia ustawiony na losowe zdarzenia (np: mgła, deszcz); f) format animowanych sekwencji zaszytych w kreacji/importowanych (np. jpeg, png, etc.); g) importowane grafiki skalowane przez długi czas; Warstwy przezroczyste O ile to możliwe powinny pozwalać na kliknięcie w linki znajdujące się pod warstwą przezroczystą; Zasady emisji kreacji Rich Media a) Emisja kreacji Rich Media, których waga przekracza standardowe limity wagowe danego formatu reklamowego, jest możliwa na zasadzie polite download. b) Oznacza to, że kreacja musi zawierać kreację inicjującą, która emitowana jest użytkownikowi jako pierwsza i która mieści się w standardowych limitach wagowych. c) Pozostałe elementy kreacji dociągają się później, po wyświetleniu kreacji inicjującej. d) Waga elementów dociąganych przez kreację inicjującą automatycznie (bez akcji użytkownika) nie może wynosić więcej niż 300 kb. e) Jeśli waga dodatkowych elementów przekracza 300 kb, może się to odbywać tylko i wyłącznie po akcji użytkownika tj. po kliknięciu lub najechaniu kursorem na kreację f) W każdym przypadku zalecane jest umieszczenie w kreacji odpowiedniego komunikatu typu Kliknij, żeby zobaczyć więcej, Najedź, aby rozwinąć itp. 8

9 Podstawowe formaty reklamowe nazwa formy waga rozmiar format pliku billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf double billboard 50 kb 750x200 gif, jpg, swf rectangle / navibox 50 kb 300x250 gif, jpg, swf skyscraper 50 kb 120x600, 160x600 gif, jpg, swf doublebillboard FX 50 kb 750x200 swf Rectangle FX 50 kb 300x250 swf Fly Footer 50 kb 750x200 gif, jpg, swf 9

10 Layerowe (emitowane na warstwie) Kreacje layerowe, to formy emitowane ponad serwisem, nie ingerujące w wygląd serwisu. Do grupy form layerowych należą: nazwa formy waga/ waga po rozwinięciu rozmiar początkowy [szer x wys] rozmiar po rozwinięciu (najechanie lub kliknięcie) [szer x wys] format pliku (formy rozwijane tylko SWF) scroll footer 60 kb wys swf, jpg, gif floorad 60 kb swf, jpg, gif czas zamknięcia 15 sek scroll footer Scroll footer to reklama emitowana na warstwie, w postaci grafiki flash lub obrazka przyklejonego na samym dole strony. Wersja we Flash (swf) powinna zawierać clicktag 1. Waga: 50kB 2. Rozmiary [szer x wys]: szerokość zazwyczaj pomiędzy 400 a 800, wysokość : 30 Kreacja nie powinna zawierać w sobie zamykacza, jest on dodawany przez zespół Adexon. floor ad Floor ad to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu przylegającej do dolnej krawędzi okna przeglądarki. 1. Waga: do 50 kb. 2. Rozmiary: szerokość - 100% szerokości okna przeglądarki (przy czym szerokość obszaru aktywnego, przeznaczonego na branding klienta - max 950 px, pozostały obszar należy przeznaczyć na marginesy), wysokość max 300 px 3. Czas emisji: 15 sekund. 4. Ta forma reklamy, musi posiadać poprawny zamykacz a także, po zakończonej animacji wywoływać jego funkcję automatycznie. Zamykacz on (release) { } geturl(_root.adclose 'javascript:onfinishedplaying();'); 5. Kreacja może zawierać prześwitujące obszary. Powinny być one nieklikalne. Kreacja powinna być nieczuła na powiększanie wbudowanymi w przeglądarki mechanizmami, jak też na zmianę rozmiaru okna. 10

11 Uzyskać to można poprzez np. taki kod ActionScript: Stage.scaleMode = 'noscale'; mylistener = new Object(); mylistener.onresize = function () { userresx = Stage.width; }; Stage.addListener(myListener); Wykorzystując wartość zmiennej userresx można np. aktualizować w listenerze położenie zamykacza. Powinien on znajdować się w pobliżu prawej krawędzi okna lub innych elementów kreacji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Video Formy video składają się z dwóch części: 1. Kreacja flash, z zaszytym playerem 2. Plik video Kreacja flash Kreacja musi zostać wykonana we Flashu i powinna spełniać standardową specyfikację dla form płaskich (patrz rozmiary form płaskich). Ponadto w kreacji musi zostać zaszyty player, który będzie odtwarzał treści video. Player musi posiadać następujące elementy: a) Przycisk play/pauza b) Przycisk włącz/wyłącz dźwięk c) Zmienna, przez którą można zapodać nazwę pliku video Dodatkowo, dźwięk na starcie musi być wyłączony. Może być jedynie uruchomiony po interakcji użytkownika. Plik video Film video musi być w formacie FLV. Jego waga nie może przekraczać 1 MB. Expand video Forma reklamowa emitowana na warstwie nad treścią strony. W prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlana miniaturka wideo. Player można dowolnie oznakować przy użyciu statycznego pliku graficznego lub animacji flash. Użytkownik ma możliwość włączenia dźwięku w zajawce lub emisji spotu w trybie pełnoekranowym. Po najechaniu kursorem rozwija się do pełnego ekranu. 11

12 Elementy wymagane a) spot video należy przesłać w możliwie jak najlepszej jakości. Dział techniczny przekonwertuje go do odpowiednich rozmiarów i wagi. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia ftp a. Minimalna rozdzielczość: 640px na szerokość (zalecane 720px). Preferowany format pliku: mov, avi, mpg, mp4 Maksymalna waga: 3 MB (materiał skompresowany do emisji) bez ograniczeń (materiał oryginalny, doskonałej jakości, przeznaczony do kompresji) b) branding zajawki video Wymiary max: Format: swf ActionScript 3.0 (zacamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Maksymalna waga: 100kB W grafice należy wyciąć przezroczysty obszar, w którym emitowane będzie video o wymiarach Kształt obszaru video musi być regularny, a grafika może nachodzić na obszar video. c) doublebillboard - bądź inna forma płaska, wyświetlana w momencie zamknięcia kreacji z video. Doublebillboard Video Format reklamowy o wymiarach W jego prawej części znajduje się miniaturka wideo. W części lewej umieszczana jest grafika lub animacja flash. Użytkownik może włączyć dźwięk w reklamie poprzez kliknięcie w ikonkę głośniczka, a po najechaniu na miniaturkę wideo może obejrzeć spot w trybie pełnoekranowym z dźwiękiem. Elementy wymagane a) spot video należy przesłać w możliwie jak najlepszej jakości. Dział techniczny przekonwertuje go do odpowiednich rozmiarów i wagi. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia ftp a. Minimalna rozdzielczość: 640px na szerokość (zalecane 720px) Preferowany format pliku: mov, avi, mpg, mp4 b) część graficzna Wymiary: dla formatu video 16: dla formatu video 4:3 Format: png, jpg, Format: swf ActionScript 3.0 (zalecamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Max waga: 50kB Opcjonalnie można dołączyć branding pełnoekranowego video, wtedy zamiast rozciągać spot do wymiaru przeglądarki emitowany jest w mniejszym obrandowanym obszarze. 12

13 Elementy opcjonalne a) fullscreen branding - opcjonalnie można dołączyć branding pełnoekranowego video, wtedy zamiast rozciągać spot do wymiaru przeglądarki emitowany jest w mniejszym obrandowanym obszarze. Branding pełnoekranowego video: Wymiary max: Format: swf ActionScript 3.0 (zacamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Maksymalna waga: 100kB W grafice należy wyciąć przezroczysty obszar, w którym emitowane będzie video o wymiarach (dla formatu video 16:9) lub (dla formatu 4:3). Kształt obszaru video nie musi być regularny, a grafika może nachodzić na obszar video. Obszar przeznaczony na video powinien być wyśrodkowany w poziomie i nie powinien znajdować się niżej niż 100px od górnej krawędzi brandingu. Rectangle Video Format reklmowy o wymiarach W jego górnej części znajduje się miniaturka wideo. W części dolnej umieszczana jest grafika lub animacja flash. Użytkowik może włączyć dźwięk w reklamie poprzez kliknięcie w ikonkę głośniczka, a po najechaniu na miniaturkę wideo może obejrzeć spot w trybie pełnoekranowym z dźwiękiem. Elementy wymagane a) spot video należy przesłać w możliwie jak najlepszej jakości. Dział techniczny Clipnet przekonwertuje go do odpowiednich rozmiarów i wagi. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia ftp a. Minimalna rozdzielczość: 640px na szerokość (zalecane 720px) Preferowany format pliku: mov, avi, mpg, mp4 b) część graficzna Wymiary: dla formatu video 16:9 Format: png, jpg, swf ActionScript 3.0 (zacamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Max waga: 50kB Elementy opcjonalne a) fullscreen branding - opcjonalnie można dołączyć branding pełnoekranowego video, wtedy zamiast rozciągać spot do wymiaru przeglądarki emitowany jest w mniejszym obrandowanym obszarze. Branding pełnoekranowego video: Wymiary max: Format: swf ActionScript 3.0 (zalecamy również dosłanie pliku w formacie wyjściowym: fla) Maksymalna waga: 100kB 13

14 W grafice należy wyciąć przezroczysty obszar, w którym emitowane będzie video o wymiarach (dla formatu video 16:9) lub (dla formatu 4:3). Kształt obszaru video nie musi być regularny, a grafika może nachodzić na obszar video. Obszar przeznaczony na video powinien być wyśrodkowany w poziomie i nie powinien znajdować się niżej niż 100px od górnej krawędzi brandingu. Pozostałe Screening Screening składa się z kreacji doublebillboard oraz nieklikalnej tapety, połączonych w sposób tworzący jedną całość. Przy przygotowywaniu kreacji należy opierać sie na specyfikacji do doublebillboard oraz tapeta. Tapeta Reklama w formie tła, umieszczana na marginesach strony. Tapeta jest nieklikalna. Tapeta umieszczona jest w odległości 5 pikseli od modułu z treścią strony i jest pokryta wzorem o obniżonej widoczności. Minimalny rozkład elementów dekoracyjnych (logo) wynosi 80 px w poziomie i w pionie. Waga do 10 kb. Materiał należy dostarczyć w formacie JPG, tiff, tga, psd lub bmp w docelowej rozdzielczości. 14

15 Mailing W sieci Adexon jest wiele serwisów, które umożliwiają wysyłkę listów reklamowych. Każdy z serwisów posiada swoją własną specyfikację mailingu. Wymagania podane poniżej unifikują te wymagania. a) Waga: do 40 kb. b) Standardowy czas realizacji mailingu: 7 dni c) Warunkiem koniecznym wysłania listu jest podanie: nadawcy listu, tematu a zwrotnego umożliwiającego odpowiedź na wiadomość podpisu (stopki). Podpis musi w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikować nadawcę listu. Nie ma możliwości wysłania listu z pominięciem jednego z wymienionych elementów. d) Tytuł mailingu oraz nazwa nadawcy nie może wprowadzać odbiorcy w błąd; w szczególności nie może imitować zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp.) lub sugerować, że przesyłka jest korespondencję prywatną. e) Tytuł mailingu nie powinien być w całości pisany kapitalikami. f) Pola nadawcy i tematu w mailingu mogą mieć maksymalnie po 100 znaków. Jeżeli występują polskie znaki to dopuszczalna ilość znaków się zmniejsza: - przy jednym polskim znaku - maksymalnie 80 - przy wszystkich polskich znakach - maksymalnie 25. g) Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki html) powinny być przekazane do Adexon jako gotowe materiały reklamowe, ponieważ są one pobierane z serwerów Adexon lub serwerów partnerów zrzeszonych w sieci Adexon. h) Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących się bezpośrednio w liście reklamowym, lecz pobieranych z serwera innego niż serwer Adexon (lub serwer partnera zrzeszonego w sieci Adexon), nie może być automatyczne. Może się ono odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika w odpowiedni odnośnik zawarty w liście reklamowym. i) Szerokość mailingu nie powinna być większa niż 600 px - dotyczy to głównie mailingów przygotowanych z użyciem nieskalowalnej tabeli. j) W kodzie mailingu nie mogą być zamieszczane JavaScript y, ramki, elementy dynamicznego html oraz obiekty Active X (np. animacje flash). k) Kod html nie może zawierać znacznika <TEXTAREA>, nie może mieć także w znaczniku <INPUT> atrybutu type= image. Kod nie może również zawierać znacznika <TITLE> oraz <META> innego niż deklaracja kodowania czcionki a także nie może zawierać deklaracji <!DOCTYPE...>. l) Kod html musi być wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie html powinny być zgodne ze standardem W3C dla html 4.01 (http://www.w3.org/tr/html401/). Nie będą przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word. m) Deklaracje position: absolute i position: relative zamieszczone w kreacji są niedozwolone. Dopuszczamy jedynie pozycjonowanie tła, czyli background-position. n) Obrazki nie mogą być umieszczone w sekcji style, gdyż uniemożliwia to zapisanie kreacji przez system. Dodatkowo obrazki umieszczone w stylach nie będą wyświetlane w MS Outlook w wersji 2007 i nowszych ze względu na specyfikę tego programu. 15

16 o) Polskie czcionki należy kodować w standardzie UTF-8, ISO lub Windows-1250; html musi zawierać deklarację zgodną z faktycznym kodowaniem dokumentu. p) Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji pobierz obrazki. q) Do testowania mailingu wykorzystywany jest system pocztowy partnera Adexon. Testy wykonujemy na wskazane przez zleceniodawcę adresy pocztowe (nie więcej niż 3). r) Aby zoptymalizować wyświetlanie mailingów na klientach pocztowych oraz urządzeniach mobilnych, każdy element graficzny istotny dla treści reklamy powinien być opatrzony poprawnym opisem ALT w przykładowej postaci: <img src= co-na-obrazku.gif alt= co na obrazku >. ALT pokazuje krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie kursorem myszki. Opis ALT pokazuje się również w przypadku, gdy w kliencie poczty zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęć lub gdy klient poczty nie obsługuje poprawnie formatu grafiki. s) Jeżeli klient życzy sobie umieszczenia kodów monitorujących, kody te powinny być wpięte w kreację i przesłane jako jeden plik html. Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji tel

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH - INTERNET

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH - INTERNET SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH - INTERNET Rozmiar, waga, format reklam FORMA REKLAMOWA MAKSYMALNA WAGA ROZMIAR (px) FORMAT PLIKU Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych www.olsztyn.tvp.pl Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Melog.com sp. z o.o Morizon SA nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawionej wersji kreacji lub nie spełnia ona

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot.

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Statystyki. Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KREACJI DISPLAY IAB - DESKTOP standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców

STANDARDY KREACJI DISPLAY IAB - DESKTOP standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Video in-stream layer (formaty na warstwie) staard (in-page, formaty płaskie) STANDARDY KREACJI DISPLAY 2016 - IAB - DESKTOP staardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości

Bardziej szczegółowo

FORMATY REKLAMOWE. Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl

FORMATY REKLAMOWE. Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Kreacje standardowe: Nazwa Rozmiar max. waga Format pliku Billboard 750x100px 50kb Double Billboard 750x200px 50kb triple

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Wymagania Ogólne... 3 Standardowe Formy Reklamy... 4 Banner... 4 Billboard... 4 Leaderboard... 4 Medium Rectangle... 4 Skyscraper... 4 Double Billboard... 4 Large

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 455 33 00, faks (0-22) 455 33 01, NIP 522-010-28-53

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych

Specyfikacja techniczna form Reklamowych Specyfikacja techniczna form Reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 5 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50 kb gif, jpg, swf Skyscraper 120x600 40

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus... 5 1.3.

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Leaderboard 728x90 40 kb gif, jpg, swf Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych do umieszczenia na stronie

Specyfikacja techniczna form reklamowych do umieszczenia na stronie Specyfikacja techniczna form reklamowych do umieszczenia na stronie www.olsztyn.tvp.pl (ważna od 1 lipca 2017 r.) Postanowienia ogólne Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronie www.olsztyn.tvp.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy kreacji GoldenAd

Standardy kreacji GoldenAd Standardy kreacji GoldenAd Standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Typ kreacji Nazwa Rozmiar [px] Waga [kb] Format pliku Billboard 750x100 40 GIF/JPG/SWF

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine Elementy niedopuszczalne na kreacjach Na kreacjach przygotowywanych na strony GRYOnline.pl niedopuszczalne jest używanie logotypów podmiotów trzecich (nie będących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Ustalenia dodatkowe... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 05.03.2013 Strona 1 z 19 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 8 Baner, Scroll Baner:... 8 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl 2012 Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://podlasie24.pl/upl/specyfikaciatechniczna2012.pdf Siedlce Podlasie24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GazetaPraca.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GazetaPraca.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GazetaPraca.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Ustalenia dodatkowe... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO Vstitial Pełnoekranowa forma video, z obrandowanym odtwarzaczem oraz tłem uruchamiana samoczynnie po dwóch sekundach od załadowania się serwisu. Dopuszczalne formaty:flv+jpg/swf+flv

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt Billboard 750 x 100 Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Rozmiar: 750x100 pikseli

Bardziej szczegółowo

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1.

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1. WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA Format: mp4 (h.264 / aac) Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Billboard 50 kb 750x100 Double billboard 50 kb 750x200 Triple

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Luty 2014 Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje SWF... 3 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Display

Specyfikacja techniczna. Display Specyfikacja techniczna Display Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Digital Contact powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie ogólne Jak czytać specyfikację Reklama w ipla Windows Billboard Boks Coverflow intray Loader Overlay Double Overlay Expand Overlay Video Overlay Branded

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o.

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o. Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o. Produkt reklamowy Format Rozmiar waga Billboard jpg/png/gif/swf(flash) 1000x100px 50kB Duble Billboard jpg/png/gif/swf(flash)

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad.

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Way2traffic.com Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Spis treści 1. Cel powstania specyfikacji... 3 2. Postanowienia ogóle słownik pojęć... 3 3. Kreacje oferowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja 23.01.2008 Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego Cogito.com.pl. Reklamy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif,

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Axel Springer powinny spełniać warunki okreslone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0 AdAction Sp. z o.o. Ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Tel. +48 228296538, fax: +48 228296555 www.adaction.pl e-mail: box@adaction.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH W SERWISIE OOGNET.PL

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH W SERWISIE OOGNET.PL SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH W SERWISIE OOGNET.PL. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr - 1 - SPIS TREŚCI ZASADY PUBLIKACJI FORM REKLAMOWYCH... 3 DOSTĘPNE FORMY

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie Uwagi ogólne Jak czytać specyfikację Dostępne formaty reklamowe Billboard Box Coverflow intray/intray Video Loader Welcome Screen Video Branded Video

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7 Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet Ver 1.7 Warszawa, 01.06.2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2016-02-05 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Serwisy Zdrowotne. RozWiązania reklamowe

Serwisy Zdrowotne. RozWiązania reklamowe Serwisy Zdrowotne RozWiązania reklamowe WARSZAWA 2012 ROZWIĄzania reklamowe 02 Reklamy display Power content Branding PRODUKCJA TREŚCI Mailing reklamy display 03 BILLBOARD Rozmiar kreacji: 750x100 px Waga

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 31.01.2012 Strona 1 z 21 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 5 Baner, Scroll Baner:... 5 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 1 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Ringier Axel Springer powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 01.07.2013 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Formy reklamowe w m.interia.pl... 4 2.1. Mobileboard... 4 2.2. High Mobileboard...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl (wersja I: ) esky.pl Strona 1 z 13 Zawartość 1. Ogólne zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 1.1. Zasady ogólne... 3 1.2. Zasady ogólne dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja internetowa form reklamowych

Specyfikacja internetowa form reklamowych Specyfikacja internetowa form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 6 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna. Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.pdf S t r o n a 2 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 KOMPLET MATERIAŁÓW... 3 FORMY REKLAMY... 4 01-922 Warszawa tel. : (22) 424

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI _ 3 5. MATERIAŁY _ 3 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD 4 3. SCROLL BILLBOARD 5 4. DOUBLE BILLBOARD 6 5. SKYSCRAPER 7 6. EXPAND

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a FORMY REKLAMOWE STANDARDOWE MAKSYMALN A WAGA ROZMIAR [PX] BILLBOARD 50 kb 750x100 DOUBLE BILLBOARD 50 kb 750x200 TRIPLE BILLBOARD 50 kb 750x300 WIDEBOARD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 stycznia 2011 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 08.09.2009 r. Data wejścia w życie: 16.07.2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja:

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2010-05-15 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD (BILLBOARD ROZWIJALNY) 4 3. SCROLL BILLBOARD (BILLBOARD PŁYWAJĄCY) _

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 -

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Spis treści Założenia ogólne... 3 Nazewnictwo... 3 Miejsca emisji reklam... 4 Parametry techniczne form reklamowych... 5 Wymagania ogólne... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 1 grudnia 2009 r. Data wejścia w życie: 1 grudnia 2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Reklam. emitowanych na serwisie

Specyfikacja Techniczna Reklam. emitowanych na serwisie Specyfikacja Techniczna Reklam emitowanych na serwisie www.okazje.info 1 Spis treści: 1. Wymagania ogólne dla wszystkich typów reklam...3 2. Warunki ogólne...3 3. Wymagania dla reklam emitowanych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Obowiązuje od 1 czerwca 2017

Specyfikacja techniczna. Obowiązuje od 1 czerwca 2017 Specyfikacja techniczna Obowiązuje od 1 czerwca 2017 Spis treści Informacje podstawowe... 4 Zasady ogólne... 4 Dostarczanie materiałów... 5 Ogólne warunki techniczne... 6 Formy reklamowe płaskie... 8 Formy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 15.10.2013 Strona 1 z 20 Spis Treści Spis Treści. 2 I. Założenia ogólne 4 II. Szczegółowe wymagania 8 Baner, Scroll Baner:. 8 Expand Baner: 8 Billboard,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Katalogu Ekokatalog.pl Wersja: 03.09.2010 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE...2 KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Kreacje i kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl:

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: 1. Baner 468 x 60 (reklama górna)... 2 2. Baner 468 x 500 (Expand - reklama górna)... 2 3. Baner 750 x 100 (reklama górna)...

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna cormedia

specyfikacja techniczna cormedia ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 2000 znaków. 2. Waga poszczególnych plików kreacji wynosi od 40 kb do 60 kb. 3. Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 formy layerowe formy standardowe I. Wymogi ogólne: SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 Komplet materiałów(kreacje, URL, parametry i szczegóły emisji, ewentualne kody emitujące/zliczające)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 26.04.2016 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Mobilne formy reklamowe... 4 2.1. Mobiboard... 4 2.2. High Mobiboard... 4 2.3.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kreacji reklamowych

Specyfikacja techniczna kreacji reklamowych Specyfikacja techniczna kreacji reklamowych 1.Założenia ogólne: Wszystkie materiały powinny być dostarczone w pojedynczym mailu, zawierającym informacje o kampanii której dotyczą. Same kreacje powinny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA REKLAMOWA CPA

SPECYFIKACJA REKLAMOWA CPA Reklama efektywnościowa w Portalu Onet.pl obsługa produktu SPECYFIKACJA REKLAMOWA CPA 1 S t r o n a Specyfikacja kreacji reklamowych Podstawowe informacje... 3 Wymagania dla plików typu obrazek... 4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double

Bardziej szczegółowo

Link tekstowy. Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action.

Link tekstowy. Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action. Specyfikacja reklam Link tekstowy Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action. Składa się z tytułu (max. 30 znaków) oraz treści (max. 70 znaków). Link tekstowo-graficzny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Billboard... 5 2. Belka pod modułem Fakty... 5 3. Belka pod modułem Biznes... 5 4. Belka pod modułem Wideo... 6 5. Belka pod modułem Styl Życia...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Założenia ogólne Hortpress Sp z o.o. (dalej: Wydawca ) wymaga przesłania

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna specyfikacja techniczna Warszawa, 2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA BANEROWA...6 4. POPUP / POPUNDER...6 5. FEED 6 6.BRANDMARK,TOPLAYER...7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Cennik serwisu e-harmonogram

Cennik serwisu e-harmonogram Cennik serwisu e-harmonogram 1. Ścieżka formalno - prawna inwestycji PROMOCJA: 9 / 19 ZŁ brutto Cena ścieżki formalno-prawnej jest uzależniona od poziomu skomplikowania inwestycji oraz ilości uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady ogólne 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Ad-vice powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam

Bardziej szczegółowo

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Promar Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Krótka charakterystyka form reklamowych Akceptujemy kreacje.gif,.jpg oraz.swf. Nazwa Max rozmiar [px] Max waga [kb] Uwagi Button

Bardziej szczegółowo