MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA"

Transkrypt

1 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi. za poprawne uzupełnienie wiersza tabeli: Wartości liczb kwantowych n l m s 0 0 p 3, 0, za czynność Punktacja za zadanie.. za napisanie wzoru jonu i pełnej konfiguracji podpowłokowej jonu:. Cr 3+, s s p 6 3s 3p 6 3d 3 a) za poprawne narysowanie wzoru elektronowego kreskowego z uwzględnieniem wolnych par elektronowych: S C S b) za podkreślenie wzorów wszystkich właściwych substancji: 3. HCl, CCl 4, NaOH, NaNO3, NaHCO3, CO, CH3COOH, P 4 4. za poprawne podanie związku, wzorów tworzących go jonów i nazwę anionu: Wzór związku o budowie jonowej Ba(OH) NH4Cl Ca(NO3) Wzory jonów (kationów i anionów) Ba +, OH NH 4, Cl Ca +, NO 3 Nazwa anionu wodorotlenkowy chlorkowy azotanowy(v) Każdy niewłaściwie podany związek powoduje utratę pkt. Podanie stosunków molowych jonów nie podlega ocenie

2 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 za poprawny zapis równania reakcji jądrowej: 00 a) b) 80 Hg p Au α Hg + n p+ Au Hg + p He+ Au za pozostawienie wszystkich poprawnych określeń w danym punkcie: I. a) rośnie / jest stała / maleje b) rośnie / jest stała / maleje c) rośnie / nie zmienia się / maleje, rośnie / nie zmienia się / maleje II. a) rośnie / nie zmienia się / maleje b) rosną / są stałe / maleją c) rośnie / nie zmienia się / maleje za wskazanie poprawnej odpowiedzi: D za poprawny tok rozumowania obliczenia za równanie kinetyczne Na przykład: V V k 0 = α [0,4] [, ] α k [ 0, ] [ 0, ] α [ 04, ] = α = [ 0, ] α a = 8, czyli a = 3 V V 3 k 04 = [0,] α [, ] k [ 0, ] [ 0, ] α [ 04, ] = = [ 0, ] b =, czyli b = Szybkość reakcji rośnie 8 razy, gdy stężenie substancji A rośnie razy, zatem wykładnik potęgowy w równaniu kinetycznym dla stężenia substancji A wynosi 3. Szybkość reakcji rośnie razy, gdy stężenie substancji B rośnie razy, zatem wykładnik potęgowy w równaniu kinetycznym dla stężenia substancji B wynosi. Równanie kinetyczne: V = k [A] 3 [B] za napisanie wzorów obu kwasów i podkreślenie właściwego wzoru: CH 3 COOH, HS Uczeń może oznaczyć wykładniki innymi symbolami niż a i b

3 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 za podanie wzorów wszystkich cząsteczek i jonów: CH3COOH, CH3COO, NH 4, NH 3, HO (NH3 HO) a) za poprawny odczyt wartości rozpuszczalności wraz z jednostką: Rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 40 C wynosi: 6 g. Rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 70 C wynosi: 38 g. b) za metodę za obliczenie i wynik z jednostką 38 g soli 00 g HO 38 g roztworu x g 50 g x = 87 g m HO = 50 g 87 g = 63 g 6 g soli 00 g HO y g 63g y = 39 g msoli wykrystalizowanej = 87 g 39 g = 48 g za właściwe przypisanie tlenków wraz z poprawnymi wzorami: A. MnO7 B. MnO C. MnO za poprawne uzupełnienie obu zdań: a) utleniające b) kwasowy Jeżeli uczeń pominie amoniak, nie przyznajemy punktu. Jeżeli uczeń dopisze jony H + (H3O + ) i jony OH, przyznajemy punkt. Jeżeli uczeń napisze tylko jony OH tylko jony H + (H3O + ), nie przyznajemy punktów. Dopuszczalny błąd odczytu wartości rozpuszczalności ± g. W razie innego odczytu niż w odpowiedzi należy przeliczyć zadanie zgodnie z wartościami odczytanymi przez ucznia

4 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 a) za podanie wzorów i barw zidentyfikowanych substancji: KMnO4 barwa fioletowa KCrO4 barwa żółta b) za poprawne uzupełnienie schematu doświadczenia wraz z podaniem obserwacji: I. II. AgNO3 AgNO 3 NaNO 3 NaCl Obserwacje: W probówce zawierającej roztwór chlorku sodu wytrąca się (biały, serowaty, ciemniejący na świetle) osad. za napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej: Al + 6H + Al H Al + OH + 6HO [Al(OH)4] + 3H za poprawną ocenę, czy proces zachodzi, oraz jej uzasadnienie: A. NIE, ponieważ wartości potencjałów standardowych wskazują, że jony Cr 3+ nie są w stanie zredukować jonów Fe 3+. Tylko jony Cr + mogłyby zredukować jony Fe 3+. B. TAK MnO 4 + 8H + + 5Fe + Mn + + 5Fe HO Opis rysunku może być odwrotny: W probówkach: azotan(v) srebra(i), a dodawane są badane sole. Wystarczy wskazać, w której probówce powstaje osad. Brak uwzględnienia barwy osadu nie powoduje utraty punktów. Lub inna poprawna odpowiedź odnosząca się do wartości potencjałów standardowych. W równaniu mogą być uwzględnione elektrony. 4. pkt

5 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 a) za poprawne uzupełnienie schematu doświadczenia: KOH (aq) KOH (aq) 7. 3 CuSO 4(aq) Cu(OH) FeCl 3(aq) Fe(OH) 3 b) za napisanie równania reakcji: Równanie reakcji I: CuSO4 + KOH Cu(OH) + KSO4 Równanie reakcji II: FeCl3 + 3KOH Fe(OH)3 + 3KCl za poprawne uzupełnienie kolumny tabeli: Elektrolizer Elektrolizer Elektrolizer Produkt procesu katodowego H H H Produkt procesu anodowego Cl Cl O Wzór substancji HCl NaCl NaOH za napisanie równania reakcji: 9. NaCO3 + CuSO4 + HO [Cu(OH)]CO3 + NaSO4 + CO a) za napisanie równania odpowiedniego procesu: Równanie procesu utleniania: 3Fe + 3Fe e Równanie procesu redukcji: NO 3 + 4H + + 3e NO + HO za dobranie współczynników stechiometrycznych: 3Fe + + 4H + + NO 3 NO + 3Fe 3+ + HO Zapisy: 3Fe + 3e 3Fe 3+ oraz Fe + Fe 3+ + e są również punktowane b) za napisanie równania reakcji w formie jonowej: 0.3 Fe + + NO + 5HO = [Fe(HO)5(NO)] + za wskazanie wzorów obu związków:. II. IV. 5

6 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 za poprawne sformułowanie wniosku: Wniosek I: Im wyższa rzędowość atomów węgla, tym łatwiej tworzy się rodnik. Łatwość tworzenia się wolnych rodników rośnie w szeregu: CH3 < < < 3. Wniosek II: Im wyższa rzędowość atomu węgla, tym trwalszy rodnik. Trwałość wolnych rodników rośnie w szeregu: CH3 < < < 3. a) za napisanie równania reakcji addycji: CH CH CH CH CH + Br CH CH CH CH CH Br Br Br Br b) za poprawny wzór półstrukturalny produktu: CH 3 CH CH CH Cl c) za poprawny wzór półstrukturalny monomeru: 3.3 CH 3 CH C CH CH a) za poprawne uzupełnienie schematu doświadczenia: etanol K Cr O 7 + H SO 4 b) za poprawnie sformułowane obserwacje: Barwa roztworu zmienia się z pomarańczowej na zieloną niebieskozieloną niebieskofioletową szarozieloną. Lub każda inna poprawna odpowiedź odnosząca się do rzędowości atomów węgla. Lub inne poprawne sformułowanie barwy roztworu przed i po reakcji

7 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 za poprawnie uzupełniony wiersz tabeli: Reakcja Nazwa grupy funkcyjnej Liczba grup funkcyjnych A hydroksylowa (wodorotlenowa) 5 B aldehydowa (formylowa) za napisanie równania reakcji: ONa OH + CO + H O + NaHCO 3 ONa OH + CO + H O + Na CO 3 OH OH O N NO + 3HNO 3 + 3H O NO a) za podanie obu nazw związków: szczawian potasu i alkohol metylowy (etanodionian potasu) (metanol) b) za narysowanie wzorów półstrukturalnych (grupowych) obu związków: COOH OH i CH 3 COOH Jeśli uczeń poda nazwę: szczawian dipotasu, etanodionian dipotasu, również otrzymuje punkt

8 Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 za uzupełnienie całej tabeli: CH6 CH C6H6 Budowa cząsteczki przestrzenna liniowa płaska Typ hybrydyzacji atomów węgla sp 3 sp sp za uzupełnienie całej tabeli: Barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego Numery probówek żółta I, III zielononiebieska II, VI pomarańczowoczerwona IV, V za metodę za obliczenia i wynik z jednostką mol kwasu 60 g 0,505 mola x g x = 30,09 g 3 g 00 g roztworu 30,09 g y g y = 003 g d g cm 3,003 g cm 3 za metodę za obliczenia i wynik mol 6,0 0 3 jonów x moli 6,0 0 7 jonów x = 0 6 mola mol [H + ] = 0 6 dm 3 ph = log[h + ] = log 0 6 = 6 za podanie wzoru jednego spośród poniższych tlenków oraz określenie wpływu na odczyn: wzór tlenku: NO, SO, SO3 wpływ na odczyn gleby: zakwaszenie

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad,

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad, Pierwsza grupa analityczna CHARAKTERYSTYKA GRUPY Kationy I grupy wytrącają chlorki trudno rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych kwasach. Rozpuszczalność chlorków jest różna. Maleje w szeregu: Pb 2,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej ĆWICZENIE 2 Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej Alkohole R-H, fenole Ar-H Pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę H połączoną z atomem węgla o hybrydyzacji sp 3, nazywa się alkoholami,

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski

Wydział Chemii UJ Podstawy chemii -wykład 13/1 dr hab. W. Makowski !"#$% &%'( )'%!"#$ ( *('+( ',"("%-%'(.& *('+( ',"("%-%'( /014516 7689:6;9:9?@;60 A4B11 1 65671< =6C9D1904= :4?E FE G414:H I

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya.

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya. ELEKTROLIZA Cel ćwiczenia Oznaczenie równoważnika elektrocheicznego iedzi oraz stałej Faradaya. Zakres wyaganych wiadoości. Elektroliza i jej prawa.. Procesy elektrodowe. 3. Równoważniki cheiczne i elektrocheiczne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012

Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym. Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 Miareczkowanie kwasów i zasad w środowisku niewodnym Dr n.farm. Ireneusz Bilichowski 2012 1 Analiza ilościowa klasyczna (miareczkowa) WSTĘP 2 Alkacymetria Opiera się na reakcjach związków o charakterze

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Dziennika Normalizacji i Miar nr.9 Warszawa dnia 5 marca 1974 r.

Wyciąg z Dziennika Normalizacji i Miar nr.9 Warszawa dnia 5 marca 1974 r. 1 Wyciąg z Dziennika Normalizacji i Miar nr.9 Warszawa dnia 5 marca 1974 r. Instrukcja o oznaczaniu zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach Badanie metodą przybliżoną na kamieniu probierczym

Bardziej szczegółowo

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek.

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Notatki laboratoryjne są jednym z elementów pracy doświadczalnej. Powinny składać się z dwóch głównych części: - planu przeprowadzenia eksperymentów,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo