KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014"

Transkrypt

1 Vademecum Chemia KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 205 CHEMIA zakres rozszerzony Chemia Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś Listopad 204 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.. a) Fe, b) 4, c) 8, d) d podanie czterech poprawnych odpowiedzi podanie trzech poprawnych odpowiedzi podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi Substancja Rodzaj wiązania chemicznego woda kowalencyjne spolaryzowane chlorek sodu jonowe chlor kowalencyjne niespolaryzowane lub atomowe poprawne podanie trzech rodzajów wiązań poprawne podanie dwóch rodzajów wiązań poprawne podanie jednego rodzaju wiązania brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi O szybkości reakcji decyduje etap wolny. 0 podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 4. Rząd reakcji jest równy 2. 0 podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 5. I2c, IIb, III4a, IV3d w w w. o p e r o n. p l 04 strony 53, 54 podanie czterech poprawnych odpowiedzi podanie trzech poprawnych odpowiedzi podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi

2 6. Przykład poprawnej odpowiedzi: 3 5 g MnSO 4 6 6, cząst. CO 2 x 3, cząst. CO 2 x = 37,75 g MnSO 4 37,75 g 75% x 00% x = 50,33 g MnSO 4 Odpowiedź: Należy użyć 50,33 g siarczanu(vi) manganu(ii). 2 zastosowanie poprawnej metody obliczeń, wykonanie poprawnych obliczeń i podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędu rachunkowego w obliczeniach, co w konsekwencji daje błędny wynik zastosowanie poprawnej metody obliczeń, wykonanie poprawnych obliczeń i podanie poprawnego wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki 0 zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak odpowiedzi 7. a) Metal X: Cu, metal Y: K b) W probówce z metalem X brak widocznych objawów reakcji. W probówce z metalem Y zaobserwowano wydzielanie pęcherzyków gazu. c) Potas reaguje z roztworem HCl, wypierając wodór. Miedź nie reaguje z roztworem HCl. Potas jest metalem bardziej aktywnym niż miedź. d) 2 K + 2 HCl $ 2 KCl + H 2 Cu + HCl $ reakcja nie zachodzi 4 poprawne podanie symboli, zapisanie obserwacji, wniosków oraz równania reakcji 3 poprawne podanie symboli, zapisanie obserwacji, wniosków oraz niepoprawne zapisanie równania reakcji poprawne podanie symboli, zapisanie obserwacji i równania reakcji oraz niepoprawne zapisanie wniosków 2 poprawne podanie symboli, zapisanie obserwacji i niepoprawne zapisanie wniosków i równania reakcji poprawne podanie symboli i niepoprawne zapisanie obserwacji, wniosków oraz równania reakcji 0 niepoprawne podanie metali lub brak odpowiedzi 8.. i 4. podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 9. Przykład poprawnej odpowiedzi: Probówka I: Zaobserwowano zmianę zabarwienia roztworu z żółtej na pomarańczową. Probówka II: Zaobserwowano wytrącenie osadu. Probówka III: Zaobserwowano wydzielanie się pęcherzyków gazu. 3 podanie trzech poprawnych odpowiedzi 2 podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi

3 0. Przykład poprawnej odpowiedzi: Zn + H 2 SO 4 $ ZnSO 4 + H 2 3 g 00% x 50% x = 6,5 g 65 g Zn 98 g H 2 SO 4 6,5 g x x = 9,8 g 9,8 g 4,5% x 00% x = 28 g,4 g cm 3 28 g x x = 56 cm 3 Odpowiedź: Należy odmierzyć 56 cm 3 roztworu kwasu siarkowego(vi). 2 zastosowanie poprawnej metody obliczeń, wykonanie poprawnych obliczeń i podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędu rachunkowego w obliczeniach, co w konsekwencji daje błędny wynik zastosowanie poprawnej metody obliczeń, wykonanie poprawnych obliczeń i podanie poprawnego wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki 0 zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak odpowiedzi. Przykład poprawnej odpowiedzi: a) Niższą temperaturę wrzenia wykazuje pentan. b) Pomiędzy cząsteczkami alkoholi tworzą się wiązania wodorowe ze względu na obecność silnie elektroujemnego atomu tlenu i związanego z nim atomu wodoru. W związku z tym alkohole mają znacznie wyższe temperatury wrzenia niż alkany o zbliżonych masach molowych. 2 poprawne wskazanie związku i sformułowanie wniosku poprawne wskazanie związku i niepoprawne sformułowanie wniosku 0 niepoprawne wskazanie związku lub brak odpowiedzi 2. Przykład poprawnej odpowiedzi:. P, 2. F, 3. P podanie trzech poprawnych odpowiedzi 0 podanie mniej niż trzech poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 3. Przykład poprawnej odpowiedzi: a) Woda morska nie nadaje się do picia, ponieważ stężenie rozpuszczonych w niej soli jest wyższe niż maksymalne stężenie soli w ludzkim moczu. Z tego wynika, że organizm człowieka musi na wydalenie z organizmu soli wprowadzonych z porcją wody morskiej zużyć więcej wody niż jej otrzymuje w wypitej porcji. b) Ditlenek węgla lepiej rozpuszcza się w wodzie morskiej niż w destylowanej. Jest to związane ze stosunkowo wysoką zawartością zasadowych jonów, które hydrolizując, nadają wodzie morskiej odczyn o ph w granicach 7,58,4. Na alkaliczność całkowitą wody morskiej ma wpływ obecność jonów węglanowych, wodorowęglanowych, boranowych oraz anionów innych słabych kwasów organicznych. 2 podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi

4 4. Przykład poprawnej odpowiedzi: 04 Cl 2 KI (aq) Obserwacje: Pojawiło się fioletowe zabarwienie roztworu. Wnioski: Chlor utlenia jony jodkowe do jodu. Chlor jest silniejszym utleniaczem niż jod. Równanie: Cl I - $ I Cl - 4 poprawne narysowanie schematu doświadczenia, zapisanie obserwacji, wniosków oraz równania reakcji 3 poprawne narysowanie schematu doświadczenia, zapisanie obserwacji, wniosków oraz niepoprawne zapisanie równania reakcji poprawne narysowanie schematu doświadczenia, zapisanie obserwacji i równania reakcji oraz niepoprawne zapisanie wniosków 2 poprawne narysowanie schematu doświadczenia, zapisanie obserwacji i niepoprawne zapisanie wniosków i równania reakcji poprawne narysowanie schematu doświadczenia i niepoprawne zapisanie obserwacji, wniosków oraz równania reakcji 0 niepoprawne narysowanie schematu doświadczenia lub brak odpowiedzi 5. II podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 6. a) podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 7. Przykład poprawnej odpowiedzi: Probówka I: Zaobserwowano wydzielanie się niewielkiej ilości pęcherzyków gazu, które nie powodują zapalenia się łuczywka. Probówka II: Zaobserwowano intensywne wydzielanie się pęcherzyków gazu, które powodują zapalenie się łuczywka. Probówka II: Nie zaobserwowano żadnych zmian. 3 podanie trzech poprawnych obserwacji 2 podanie dwóch poprawnych obserwacji podanie jednej poprawnej obserwacji 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 8. a) w prawo b) nie zmieni się c) w prawo d) w lewo 2 podanie czterech poprawnych odpowiedzi podanie trzech lub dwóch poprawnych odpowiedzi 0 podanie jednej poprawnej odpowiedzi, brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi

5 9. a) II i IV b) II 02 2 poprawne podanie numerów probówek w dwóch podpunktach poprawne podanie numerów probówek w jednym podpunkcie 0 brak poprawych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 20. Przykład poprawnej odpowiedzi: Temperatura wrzenia amoniaku jest znacznie wyższa od temperatury wrzenia wodorku arsenu(iii) ze względu na występowanie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami amoniaku. 0 podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 2. 0 ZnSO 4 podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi Br +, H +, (CH 3 CH 2 ) 3 C + podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 23.. F, 2. P, 3. F 0 podanie poprawnej odpowiedzi 0 podanie mniej niż trzech poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 24. Produkt A: kwas metanowy Produkt B: propan-2-ol 02 2 podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 25.. CH 3 COOCH 3 + NaOH CH 3 COONa + CH 3 OH 03 CH 2 CH 3 CHClCH Cl 2 hv + HCl 3. CH 2 =CHCH 3 + HCl CH 3 CHClCH 3 3 poprawne uzupełnienie trzech równań reakcji 2 poprawne uzupełnienie dwóch równań reakcji poprawne uzupełnienie jednego równania reakcji 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 26. Przykład poprawnej odpowiedzi: Wzór półstrukturalny. CH 3 COOCH 2 CH 3 Wzór półstrukturalny 2. CH 3 CH 2 CH 2 COOH 02 2 podanie dwóch poprawnych wzorów podanie jednego poprawnego wzoru 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 5

6 27. Reakcja.: Zachodzi według mechanizmu substytucji elektrofilowej. Reakcja 2.: Zachodzi według mechanizmu substytucji wolnorodnikowej. Reakcja 3.: Zachodzi według mechanizmu substytucji nukleofilowej. 3 podanie trzech poprawnych odpowiedzi 2 podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 28. Przykład poprawnej odpowiedzi: Bilans elektronowy: CH 3 CH 2 OH + 5 H 2 O $ CH 3 COOH + 4 e + 4 H 3 O + / 5 MnO e + 8 H 3 O + $ Mn H 2 O / 4 Równanie reakcji: 5 CH 3 CH 2 OH + 4 MnO H 3 O + $ 5 CH 3 COOH + 4 Mn H 2 O 3 poprawne zapisanie dwóch równań połówkowych oraz poprawne zapisanie zbilansowanego równania reakcji w formie skróconej jonowej 2 poprawne zapisanie dwóch równań połówkowych oraz niepoprawne zapisanie zbilansowanego równania reakcji w formie skróconej jonowej poprawne zapisanie równania połówkowego oraz niepoprawne zapisanie zbilansowanego równania reakcji w formie skróconej jonowej 0 niepoprawne zapisanie dwóch równań połówkowych lub brak odpowiedzi 29. Przykład poprawnej odpowiedzi: Zaobserwowano odbarwienie fioletowego roztworu i powstanie substancji o charakterystycznym zapachu. podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 30.. F, 2. P, 3. P podanie poprawnej odpowiedzi 0 podanie mniej niż trzech poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 3. Przykład poprawnej odpowiedzi: Opis: Bulwę ziemniaczaną należy przekroić na pół, następnie nanieść na jej środek kilka kropli płynu Lugola. Obserwacje: Miejsce polane płynem Lugola zabarwiło się na kolor granatowy. Wniosek: W bulwie ziemniaczanej jest zawarta skrobia. 3 poprawne podanie opisu doświadczenia, zapisanie obserwacji oraz równania reakcji 2 poprawne podanie opisu doświadczenia, zapisanie obserwacji i niepoprawne zapisanie równania reakcji poprawne podanie opisu doświadczenia i niepoprawne zapisanie obserwacji oraz równania reakcji 0 niepoprawne podanie opisu doświadczenia lub brak odpowiedzi

7 32. Przykład poprawnej odpowiedzi: 2 C n H 2n+ COOH + 2 Na $ 2 C n H 2n+ COONa + H 2 3,7 g kwasu 0,56 dm 3 wodoru 2 x 22,4 dm 3 x = 74 g 2 n + 2 n + 46 = 74 n = 2 Odpowiedź: Wzór rzeczywisty kwasu to CH 3 CH 2 COOH. 2 zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń oraz ustalenie poprawnego wzoru rzeczywistego kwasu zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do niepoprawnego wzoru 0 zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak odpowiedzi 33. CH 2 OCO(CH 2 ) 6 CH 3 CH 2 OH CHOCO(CH 2 ) 6 CH NaOH CHOH + 3 CH 3 (CH 2 ) 6 COONa CH 2 OCO(CH 2 ) 6 CH 3 CH 2 OH poprawne zapisanie równania reakcji 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 34. H 3 CH 2 CO OCH 2 CH 3 H 2 SO 4 H + 3 CH 3 OH 2 OH B 3 BO 3 + 3H 2 O OCH 2 CH 3 poprawne zapisanie równania reakcji 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 35. Przykład poprawnej odpowiedzi: Kwas octowy jest kwasem mocniejszym od kwasu węglowego. zapisanie poprawnego wniosku 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 36. Przykład poprawnej odpowiedzi: Opis: W probówce należy umieścić niewielką ilość oleju rzepakowego. Następnie dodać kilka kropli wody bromowej. Probówkę trzeba zatkać korkiem i wytrząsnąć jej zawartością. Obserwacje: Ciecz się rozwarstwia, a woda bromowa się odbarwia. Wnioski: Olej rzepakowy zaliczamy do tłuszczów roślinnych. Zawierają one w swoich cząsteczkach wiązania nienasycone, do których przyłącza się brom i dlatego woda bromowa ulega odbarwieniu. 3 poprawne podanie opisu doświadczenia, obserwacji, wniosków 2 poprawne podanie opisu doświadczenia, obserwacji, zapisanie niepoprawnych wniosków poprawne podanie opisu doświadczenia, zapisanie niepoprawnych obserwacji i wniosków 0 niepoprawne podanie opisu doświadczenia lub brak odpowiedzi 37. Doświadczenie.: Zaobserwowano niebieskie zabarwienie roztworu. Doświadczenie 2.: Zaobserwowano żółte zabarwienie roztworu. 2 podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi

8 Chemia. Poziom rozszerzony 38. Przykład poprawnej odpowiedzi: enzymy. C6H2O6 2 CO2 + 2C2H5OH temperatura CH3CHO + H2O + Cu 2. C2H5OH + CuO temperatura 3. CH3CHO + 2 CuO CH3COOH + Cu2O 4. CH3COOH + NaOH $ CH3COONa + H2O temperatura CH4 + Na2CO3 5. CH3COONa + NaOH poprawne zapisanie pięciu równań reakcji poprawne zapisanie czterech równań reakcji poprawne zapisanie trzech równań reakcji poprawne zapisanie dwóch równań reakcji poprawne zapisanie jednego równania reakcji brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 02 b) a) O + NH2 C H3N HC - O CH CH2 - O H2C COOH OH 2 podanie dwóch poprawnych odpowiedzi podanie jednej poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi 40. I 0 strony 2022 podanie poprawnej odpowiedzi 0 brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi w w w. o p e r o n. p l 8

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY ODPOWIEDZI I SHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej ĆWICZENIE 2 Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej Alkohole R-H, fenole Ar-H Pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę H połączoną z atomem węgla o hybrydyzacji sp 3, nazywa się alkoholami,

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I

EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII TEORIE KWASÓW I ZASAD DLA UCZNIÓW KLASY I Miejsce na naklejkę z kodem szkoły iejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja Liczba pkt: Wynik %: Ocena: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 010 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad,

Lp. Odczynnik Równanie reakcji Efekt działania Rozpuszczalność osadu. osad, Pierwsza grupa analityczna CHARAKTERYSTYKA GRUPY Kationy I grupy wytrącają chlorki trudno rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych kwasach. Rozpuszczalność chlorków jest różna. Maleje w szeregu: Pb 2,

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl

Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków tel./fax: 12 663 22 58 www.zmnch.pl ul. Ingardena 3, 30060 Kraków Temat lekcji : Teorie kwasów i zasad Program nauczania: DKOS 5002 12/07 (lekcja 91) Liceum poziom rozszerzony Lekcja bieżąca 45 minut Uwaga: Komentarz zapisany kursywą (kolorem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Dziennika Normalizacji i Miar nr.9 Warszawa dnia 5 marca 1974 r.

Wyciąg z Dziennika Normalizacji i Miar nr.9 Warszawa dnia 5 marca 1974 r. 1 Wyciąg z Dziennika Normalizacji i Miar nr.9 Warszawa dnia 5 marca 1974 r. Instrukcja o oznaczaniu zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach Badanie metodą przybliżoną na kamieniu probierczym

Bardziej szczegółowo

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów)

ligandu (donora elektronów) atomu centralnego (akceptora elektronów) Związki kompleksowe Podstawy chemii kompleksów stworzył Alfred Werner na początku XX wieku, gdy zajmował się grupą bardzo trwałych związków, jakie tworzy amoniak z CoCl 3. - Zaproponował dla nich poprawne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW Zagadnienia do kartkówki: 1. Tłuszcze - definicja, wzór ogólny, nazewnictwo, budowa, otrzymywanie i podział (ze względu na stan skupienia, na pochodzenie). 2. Podział:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo