CALLNET. Instalowanie urządzeń w wariancie rozszerzonym z panelami PK-ASO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CALLNET. Instalowanie urządzeń w wariancie rozszerzonym z panelami PK-ASO."

Transkrypt

1 CALLNET Instalowanie urządzeń w wariancie rozszerzonym z panelami. UWAGA: połączenia z centralami zawarte są w osobnych dokumentacjach dla paneli PS12 i PS24. CALLNET Data wydania: styczeń 2016.

2 System przywoławczy CALLNET - wariant rozszerzony. - MAKSYMALNY zestaw funkcji użytkowych: wezwania, alarm, obecność, przekazywanie zgłoszeń, - sygnalizacja z sal chorych: - czerwony kolor i sygnał akustyczny dla wezwań od pacjentów, - kasowanie wezwań wyłącznie po przybyciu pielęgniarki do sali, - czerwony kolor i sygnał akustyczny, najwyższy priorytet dla alarmów włączanych przez personel w nagłych przypadkach, - zielony kolor dla sygnalizacji obecności pielęgniarki w sali, - akustyczne przekazywanie wszystkich zgłoszeń z oddziału do panelu w każdej sali, - BEZAWARYJNE dwukolorowe lampy sygnalizacyjne LED w korytarzu, - wielofunkcyjne panele kasujące w salach i sanitariatach, - manipulatory przy łóżkach pacjentów w salach, - przyciski przywoławcze lub panele pociągowe w sanitariatach, lub 24-numerowa centralka w dyżurce personelu, - dodatkowe sygnalizatory akustyczne w pomieszczeniach socjalnych personelu pielęgniarskiego (wszystkie wezwania) oraz lekarzy (wyłącznie alarmy), - estetyczne, natynkowe obudowy z tworzywa ABS pokryte zmywalnymi foliami klawiaturowymi, - zasilanie bezpiecznym napięciem 12V, minimalna instalacja przewodowa (również w wersji natynkowej) - certyfikat CE, - 3-letnia gwarancja. Sanitariat Sala chorych z sanitariatem Sala chorych Sala chorych Urządzenia systemu Callnet: PS-24 - panel sygnalizacyjny PS24(PS) 12 - panel sygnalizacji PS-A/ - panele kasujące - lampy sygnalizacyjne LS-O - przyciski przywoławcze PS-24 - manipulatory przywoławcze MP-A - łączniki pociągowe Pokój pobytu dziennego Dyżurka lekarska Pokój socjalny Dyżurka pielęgniarek System Callnet w tym wariancie umożliwia pacjentom wezwanie pomocy z sal (manipulatory przywoławcze), sanitariatów (panele pociągowe lub przyciski przywoławcze) oraz pomieszczeń pobytu dziennego - potwierdzeniem zarejestrowania wezwania jest krótki sygnał akustyczny oraz diody świecące w panelu kasującym w pomieszczeniu. Aktywacja wezwania powoduje zapalenie w korytarzu nad drzwiami pomieszczenia lampy sygnalizacyjnej (kolor czerwony) oraz włączenie sygnalizacji w dyżurce personelu w centrali PS-12/24 optycznie (numer pomieszczenia) oraz akustycznie. Możliwe jest również przekazywanie informacji o wezwaniach za pomocą paneli PS-A/ do dodatkowych pomieszczeń socjalnych personelu pielęgniarskiego oraz dyżurek lekarskich (WYŁĄCZNIE alarmy). Oprócz standardowej funkcji rejestracji i kasowania wezwań od pacjentów, panele kasujące pozwalają na włączenie przez pielęgniarkę ALARMU z najwyższym priorytetem (czasowo blokuje wezwania od pacjentów), sygnalizowanego również w dyżurce lekarskiej. W przypadku konieczności dłuższego pobytu pielęgniarki w sali chorych, możliwe jest aktywowanie funkcji OBECNOŚĆ, która nie tylko pozwala na łatwą lokalizację miejsca jej pobytu (zielona lampa sygnalizacyjna w korytarzu), ale zapewnia akustyczne przekazywanie wszystkich zgłoszeń z oddziału do tej sali.

3 Lampa sygnalizacyjna LS-O. URZĄDZENIA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Korytarz - nad drzwiami pomieszczeń. Wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej max. 25mm lub listwie natynkowej. Wersja natynkowa urządzenia. min. 15cm nad drzwiami DANE TECHNICZNE: Gabaryty: fi-110mmx38mm, nachylona pod kątem ok. 30 stopni do podłoża. Obudowa natynkowa z tworzywa ABS, pokryta folią klawiaturową. Matryca czerwonych oraz zielonych diod świecących, sygnalizator akustyczny (z opcją wyłączenia). Lampa LS-O przeznaczona jest do podłączenia do panelu kasującego. Istnieje możliwość dołączenia dodatkowych lamp LS-O (grupowych) do kilku paneli za pomocą zewnętrznych diod rozdzielających. FUNKCJOWANIE: Lampy LS-O sygnalizują w korytarzu oddziału wezwania oraz alarmy świeceniem matrycy czerwonych diod świecących. Obecność personelu sygnalizowana zielonymi diodami. Panel kasujący. URZĄDZENIA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Sale chorych, sanitariaty, sale pobytu dziennego, gabinety zabiegowe. Wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej max. 25mm lub listwie natynkowej. Wersja natynkowa urządzenia. h=ok cm DANE TECHNICZNE: Gabaryty: 123x68x30mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową. Przyciski: KASOWANIE, OBECNOŚĆ, ALARM. Diody świecące sygnalizujące oraz diody potwierdzające włączenie funkcji OBECNOŚĆ i ALARM. Do panelu można dołączyć tylko jedną lampę LS-O oraz dowolną liczbę manipulatorów przywoławczych, paneli pociągowych i przycisków przywoławczych. FUNKCJOWANIE: Panel rejestruje wezwania z urządzeń końcowych pacjentów, przekazując je do paneli sygnalizacyjnych w dyżurce personelu oraz zapalając czerwoną matrycę diod świecących w lampie LS-O. Opcjonalnie, przyjęcie wezwania potwierdzane jest dodatkowo krótkim sygnałem akustycznym (przez czas przytrzymania przez pacjenta przycisku przywoławczego). Po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia, skasowania zgłoszenia dokonuje się przyciskiem KASOWANIE. W sytuacjach, gdy stan pacjenta jest tak ciężki, że konieczna jest dodatkowa pomoc personelu i lekarza, nie opuszczając sali pielęgniarka może włączyć alarm przyciskiem ALARM - czasowo zablokowane zostają wszystkie inne wezwania w oddziale i włączona zostaje sygnalizacja alarmu z najwyższym priorytetem. W razie konieczności dłuższego pobytu pielęgniarki w sali, przycisk OBECNOŚĆ pozwala nie tylko na łatwą jej lokalizację poprzez zapalenie zielonej matrycy w lampie sygnalizacyjnej, ale również powoduje akustyczne sygnalizowanie wszystkich zgłoszeń w oddziale. Ponieważ obie wymienione funkcje są niezwykle istotne w gabinetach zabiegowych, zaleca się tam również instalowanie paneli. PERSEL - dodatkowy panel sygnalizacji PS-A/. URZĄDZENIA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Pomieszczenia socjalne, dyżurki lekarskie. Wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej max. 25mm lub listwie natynkowej. Wersja natynkowa urządzenia. h=ok cm DANE TECHNICZNE: Panel sygnalizacyjny PS-A/ przeznaczony jest do dodatkowej sygnalizacji wezwań od pacjentów i alarmów w pomieszczeniach personelu oraz dyżurkach lekarskich (wyłącznie alarmy). Gabaryty: 123x68x30mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową. Przyciski: OBECNOŚĆ/SYGNALIZACJA oraz KASOWANIE/WYŁĄCZENIE, sygnalizator akustyczny. FUNKCJOWANIE: Panel PS-A/ w pomieszczeniach personelu pielęgniarskiego sygnalizuje optycznie wezwania (czerwone diody) oraz alarmy (niebieskie diody), niezależnie od załączenia przyciskiem OBECNOŚĆ-SYGNALIZACJA. W stanie włączonym, dodatkowo emitowany jest sygnał akustyczny przy wezwaniach i alarmach. W dyżurkach lekarskich, panel może zostać dołączony do central w taki sposób, aby sygnalizowane były wyłącznie ALARMY (bez wezwań od pacjentów) - optycznie (wyłączony panel) lub optycznie i akustycznie (załączony).

4 Manipulator przywoławczy z wieszakiem MP -A. URZĄDZENIA TELETRIKA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Sale chorych. Wypust instalacji przewodowej w puszce instalacyjnej 60mm, dodatkowo gniazdo wtynkowe. Możliwa instalacja natynkowa z gniazdem natynkowym. h=ok.30cm DANE TECHNICZNE: Gabaryty: 95x45/30x24mm, w komplecie wieszak ścienny. Obudowa i wieszak z tworzywa ABS. Folia klawiaturowa, przycisk, wbudowany akustyczny sygnalizator wezwania. Przewód giętki ok.1,9m zakończony wtykiem, wymagane gniazdo: w wersji wtynkowej lub natynkowej Dołączany do panelu kasującego. FUNKCJOWANIE: Manipulator przywoławczy MP-A umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego. Chwilowe wciśnięcie przycisku potwierdzone krótkim sygnałem akustycznym zostaje zarejestrowane w panelu i przekazane do centralki w dyżurce personelu. Kasowanie wezwania możliwe jest przyciskiem KASOWANIE w po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia. Manipulator przywoławczy z wieszakiem MP-OS. URZĄDZENIA TELETRIKA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Sale chorych. Wypust instalacji przewodowej w ZESTAWIE NADŁÓŻKOWYM - wymagane gniazdo. Zestaw musi być wyposażony w niskonapięciowy przekaźnik pośredniczący sterowaniem oświetlenia ( V/0,1A). DANE TECHNICZNE: Gabaryty: 95x45/30x24mm, w komplecie wieszak ścienny. Obudowa i wieszak z tworzywa ABS. Folia klawiaturowa, przycisk, BISTABILNY (lub monostabilny na zamówienie) przycisk sterowania oświetleniem zestawu nadłóżkowego V/0,1A. Przewód giętki ok.1,9m zakończony wtykiem, wymagane gniazdo:. Dołączany do panelu kasującego oraz przekaźnika oświetlenia zestawu nadłóżkowego. FUNKCJOWANIE: Manipulator przywoławczy MP-OS umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego. Chwilowe wciśnięcie przycisku zostaje zarejestrowane w panelu i przekazane do centralki w dyżurce personelu. Kasowanie wezwania możliwe jest przyciskiem KASOWANIE w panelu po przybyciu pielęgniarki. Dodatkową funkcją manipulatora MP-OS jest możliwość sterowania odrębnym przyciskiem oświetleniem zestawu nadłóżkowego, poprzez wbudowany w zestaw niskonapięciowy przekaźnik pośredniczący V/0,1A. NIEDOZWOLE jest podłączanie na styki manipulatora oświetlenia 220V bez przekaźnika pośredniczącego!!! Standardowo manipulatory MP-OS wyposażone są w BISTABILNY OFF- przełącznik oświetlenia, który współpracuje bezpośrednio z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym w zestawie. Niektóre zestawy wyposażone są jednak w impulsowy układ sterowania oświetleniem (również z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym), który po podaniu pierwszego impulsu (zwarcia) włącza światło, drugi impuls wyłącza, itd - w takim przypadku należy zamówić specjalną wersję manipulatorów z przełącznikiem oświetlenia MOSTABILNYM OFF-().

5 Przyciski Przycisk przywoławcze przywoławczy WP. WP. URZĄDZENIA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Sanitariaty - kabiny WC, sale - przy łóżkach. Wersja WTYNKOWA urządzenia WP: wypust instalacji w puszce instalacyjnej 60mm Z obudową NATYNKOWĄ: wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej max. 25mm lub listwie natynkowej. h=ok.80-90cm DANE TECHNICZNE:. Łącznik przyciskowy niestabilny typowego osprzętu elektrycznego w wersji wtynkowej, oznakowany naklejką. Gabaryty: 82x84mm. Dołączany do panelu kasującego. FUNKCJOWANIE: Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. WTYNKOWY łącznik pociągowy - WŁP. URZĄDZENIA PRZEZNACZENIE I MTAŻ: Sanitariaty - natryski, łazienki, kabiny WC. Wersja WTYNKOWA: Wypust instalacji przewodowej w puszce podtynkowej fi. 60mm. Z obudową NATYNKOWĄ: wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej max. 25mm lub listwie natynkowej. h=ok.220cm DANE TECHNICZNE: Gabaryty: ok. 84x84mm (wersja wtynkowa - na bazie osprzętu elektrycznego do puszki podtynkowej fi. 60mm). Obciążnik z piktogramem oraz sznur ok.170cm. Dodatkowa naklejka żelowa " na glazurę. Dołączany do panelu. FUNKCJOWANIE: Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających pod natryskami lub w wannach. Pociągnięcie za obciążnik oznakowany dodatkową naklejką aktywuje funkcję wezwania, której skasowanie jest możliwe w panelu po przybyciu pielęgniarki do sanitariatu. Ponieważ łączniki pociągowe instalowane są na dużej wysokości, można je również wykorzystywać w kabinach WC powyżej glazury, gdy utrudniony jest montaż przycisków przywoławczych.

6 Wariant rozszerzony: montaż urządzeń. URUCHAMIANIE Uwaga - wprowadzanie kabli do paneli: Ze względu na ograniczone miejsce oraz możliwość uszkodzenia elementów elektronicznych, przy wprowadzaniu kabli instalacji przewodowej przez wycięcia w korpusach paneli, należy przestrzegać następujących zasad: - do wnętrza paneli wprowadzać pojedyncze żyły, bez zewnętrznej osłony kabla - nie wprowadzać żył rezerwowych (pozostawić je w rurce lub puszce instalacyjnej) - pozostawić tylko niewielki zapas długości, umożliwiający wygodne dołączenie żył do listew zaciskowych. Montaż paneli (PS-A/): Zdjęcie pokrywy panelu następuje w wyniku jednoczesnego wciśnięcia małymi śrubokrętami obu zacisków obudowy z jednej strony i uniesieniu jej do góry, a następnie powtórzeniu tej operacji z drugiej strony. Po podniesieniu pokrywy panelu, należy delikatnie zsunąć gniazdo taśmy klawiatury z wtyku kątowego na druku korpusu urządzenia. Korpus panelu przykręca się do podłoża dwoma wkrętami z kołkami rozporowymi, po przełożeniu przewodów przez otwór. Następnie należy wetknąć ostrożnie gniazdo klawiatury do wtyku, a następnie założyć i docisnąć pokrywę. 1) 2) Montaż lamp sygnalizacyjnych LS-O: Zdjęcie pokrywy lampy sygnalizacyjnej następuje w wyniku przekręcenia jej o ok. 5 stopni w lewo, a następnie uniesieniu. Korpus panelu przykręca się do podłoża dwoma wkrętami z kołkami rozporowymi, po przełożeniu przewodów przez otwór. Pokrywę zakłada się tak, aby odpowiednie wypusty pasowały do wypustów w korpusie, a następnie przekręca się o ok. 5 stopni w prawo. Po prawidłowym nałożeniu pokrywy, widoczne od zewnątrz zarówno na korpusie jak i pokrywie zgrubienia o długości ok. 2cm znajdują się dokładnie jedno nad drugim. Montaż łącznika pociągowego wtynkowego WŁP: 1. Delikatnie podważyć i wyjąć szybkę z naklejką CALLNET, odkręcić i zdjąć pokrywę. 2. Dołączyć dwa przewody z panelu do listwy zaciskowej łącznika pociągowego. 3. Umieścić łącznik w puszce wtynkowej i przykręcić jak każdy typowy element osprzętu dwoma wkrętami z zaciskami rozpierającymi. 4. Założyć i przykręcić pokrywę. 5. Delikatnie założyć szybkę maskującą. 6. Na glazurze, nieco powyżej w okolicy obciążnika umieścić dodatkową naklejkę żelową

7 TELETRIKA TELETRIKA Wariant rozszerzony: instalacja przewodowa. INSTALACJA LS-O min. 3 Gabinet zabiegowy min. 5 Pokój socjalny PS-A/ min. 5 LS-O Pokój pobytu dziennego min. 3 WP min. 2 Zasilacz stabilizowany 12V/3A (rozdzielnia elektr.) 12V/3A Sala chorych 3-łóżkowa z sanitariatem MP-A MP-A Dyżurka pielęgniarska LS-O min. 3 min. 5 min. 3 min. 4 PS24 (PS12) min. 2 WŁP Dyżurka lekarska PS-A/ LS-O min. 5 min. 3 Sanitariat zbiorczy min. 2 WP WP WŁP WŁP UWAGI: - wariant umożliwia standardowo obsługę do 12/24 pomieszczeń (lampa LS-O + panel ) - w dyżurce można zainstalować kilka paneli PS12/24 zasilanych z jednego zasilacza o większej mocy. Wszystkie panele PS12/24 można dołączyć wspólną linią do dodatkowych (max.4), aby zapewnić przekazywanie wezwań do innych pomieszczeń personelu. - wypusty przewodów dla panelu PS12/24, przycisków WP, gniazd RJ14 manipulatorów MP, wtynkowych łączników pociągowych WŁP w puszkach instalacyjnych fi-60mm, - w wypustach należy pozostawić zapasy przewodów ok cm dla wszystkich urządzeń. Oznaczenia przewodów: OMY 3x0,5 YTKSY 3x2x0,5(0,8)* UWAGI: Podane przewody zawierają niezbędne rezerwy. Minimalne ilości żył wynoszą: - 2 żyły dla połączeń przedstawionych na rysunku kablem OMY 3x0,5-5 żył dla połączeń z PS12/24, - 4 żyły dla połączeń PS-A z PS12/24, - 3 żyły dla połączeń z MP oraz LS-O - 2 żyły dla połączeń z ŁP, WP(NP). *UWAGA: przewód YTKSY 3x2x0,5 stosuje się standardowo dla odległości ok. 30m. Przy odległościach ok m należy zastosować przewód YTKSY 3x2x0,8.

8 1 2 Wariant rozszerzony: połączenia z centralami PS1224. POŁĄCZENIA Połączenia paneli z centralami PS12/24: YTKSY 3x2x0,5 YTKSY 3x2x0,5 1 2 zielony niebieski NUMER SYGNAŁ ALARM +12V MASA UWAGA: szczegóły połączeń z centralami zawarte są w osobnych dokumentacjach paneli PS12, PS24. OPCJA SPECJALNA - dołączenie DWÓCH pomieszczeń (paneli ) do jednego numeru w centrali PS12/24: Dwie sale (lub salę z sanitariatem) posiadające niezależne panele można dołączyć do centrali w dyżurce jak jeden numer w sytuacjach, gdy pojemność centrali jest niewystarczająca - linie NUMER z paneli łączy się do wybranego numeru w centrali poprzez diody rozdzielające. YTKSY 3x2x0,5 YTKSY 3x2x0,5 zielony niebieski 2x1N4007 NUMER SYGNAŁ ALARM +12V MASA 1 2 zielony niebieski

9 1 2 Wariant rozszerzony: połączenia z LS-O, WP(NP), WŁP. POŁĄCZENIA Połączenia paneli z lampami sygnalizacyjnymi LS-O: LS-O LS-O 1 2 niebieski pomar. MASA czer. ziel. Sygnał akustyczny w lampie LS-O generowany przy wezwaniu można wyłączyć przełacznikiem na płytce LS-O, ustawiając go w pozycję 1-OFF, 2-OFF. Połączenia paneli z przyciskami przywoławczymi i łącznikami pociągowymi WŁP: WP WŁP WŁP Dla połączeń z przyciskami przywoławczymi oraz WŁP, przełącznik na druku powinien być ustawiony w pozycji umożliwiającej chwilową generację sygnału akustycznego (wyłącznie przez czas przytrzymania przycisku przez pacjenta): 1-OFF, 2-.

10 1 2 TELETRIKA TELETRIKA Wariant rozszerzony: połączenia z manipulatorami MP-A (MP-P). POŁĄCZENIA Połączenia paneli z manipulatorami przywoławczymi MP-A: MP-A MP-A Gniazdo STANDARD (zaciski śrubowe) Gniazdo MODERN (moduł beznarzędziowy) 1 2 niebieski Połączenia paneli z manipulatorami przywoławczymi MP-P: MP-P MP-P Gniazdo STANDARD (zaciski śrubowe) Gniazdo MODERN (moduł beznarzędziowy) Dla połączeń z manipulatorami MP-A (MP-P), przełącznik na druku panelu powinien być ustawiony w pozycji umożliwiającej chwilową generację sygnału akustycznego (wyłącznie przez czas przytrzymania przycisku przez pacjenta): 1-OFF, 2-. UWAGA: nie należy stosować dla manipulatorów gniazd RJ poza oferowanymi z serii STANDARD oraz MODERN - w innych gniazdach kolejność wyprowadzeń (kolorów) może być całkowicie w odwrotna do kolejności żył we wtykach manipulatorów, jak również może występować problem z kontaktowaniem gniazd dla zewnętrznych pinów wtyków!

11 1 2 Wariant rozszerzony: połączenia z zestawami przywoławczymi WPG. POŁĄCZENIA Połączenia lpaneli z przyciskami przywoławczymi i gniazdami manipulatorów w zestawach przywoławczych WPG: Zestawy przywoławcze umożliwiają standardowo realizację wezwań poprzez chwilowe wciśnięcie przycisku dzwonkowego osprzętu elektrycznego oznakowanego naklejką. W sytuacji gdy stan pacjenta jest ciężki, zapewniają możliwość okresowego dołączenia do gniazda manipulatora przywoławczego i umieszczenia źródła wezwania w zasięgu ręki pacjenta. WPG WPG WP + WP + Połączenia dla manipulatorów MP-A: niebieski Gniazdo STANDARD (zaciski śrubowe) Gniazdo MODERN (moduł beznarzędziowy) Połączenia dla manipulatorów MP-P: Gniazdo STANDARD (zaciski śrubowe) Gniazdo MODERN (moduł beznarzędziowy) Dla połączeń z manipulatorami MP-A (MP-P), przełącznik na druku panelu powinien być ustawiony w pozycji umożliwiającej chwilową generację sygnału akustycznego (wyłącznie przez czas przytrzymania przycisku przez pacjenta): 1-OFF, 2-. UWAGA: nie należy stosować dla manipulatorów gniazd RJ poza oferowanymi z serii STANDARD oraz MODERN - w innych gniazdach kolejność wyprowadzeń (kolorów) może być całkowicie w odwrotna do kolejności żył we wtykach manipulatorów, jak również może występować problem z kontaktowaniem gniazd dla zewnętrznych pinów wtyków!

12 1 2 Wariant rozszerzony: połączenia z zestawami nadłóżkowymi. POŁĄCZENIA Współpraca paneli z nadłóżkowymi zestawami oświetleniowymi - dołączenie zwiernych styków przywoławczych manipulatorów zestawu: Wykorzystanie istniejących manipulatorów zestawów nadłóżkowych do wzywania pomocy przez pacjentów możliwe jest w przypadku, gdy manipulatory te wyposażone są w zwierne, chwilowe przyciski oznakowane PIELĘGNIARKI. Potwierdzeniem przyjęcia wezwania dla pacjenta jest chwilowy sygnał akustyczny w. 1 2 Zestaw nadłóżkowy Obwody przywoławcze manipulatorów zestawu nadłóżkowego. Współpraca paneli z nadłóżkowymi zestawami oświetleniowymi - manipulatory MP-OS: Możliwe jest zastosowanie w obrębie zestawów nadłóżkowych manipulatorów przywoławczych MP-OS - oprócz wezwania pomocy, zapewniają one możliwość sterowania obwodem oświetlenia zestawu, poprzez pośredniczący przekaźnik niskonapięciowy. Potwierdzeniem przyjęcia wezwania dla pacjenta jest chwilowy sygnał akustyczny w. MP-OS MP-OS TELETRIKA TELETRIKA Zestaw nadłóżkowy Przekaźnik V/0,1A Przekaźnik V/0,1A Gniazdo STANDARD (zaciski śrubowe) Gniazdo MODERN (moduł beznarzędziowy) niebieski Przekaźnik V/0,1A Przekaźnik V/0,1A Zasilacz zestawu V Zasilacz zestawu V UWAGI: 1. Manipulator podaje +12V na linię WEZW do panelu systemu Callnet (wezwanie od pacjenta). 2. Wyprowadzenia zewnętrzne (czarny-żółty) podają zwarcie przyciskiem sterowania oświetleniem wykorzystywane do załączania/wyłączania oświetlenia zestawu nadłóżkowego poprzez przekaźnik pośredniczący w oprawie V/0,1A. NIEDOZWOLE jest podłączanie na styki manipulatora oświetlenia 220V bez przekaźnika pośredniczącego!!! 3.Standardowo manipulatory MP-OS wyposażone są w BISTABILNY OFF- przełącznik oświetlenia, który współpracuje bezpośrednio z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym w zestawie. Niektóre zestawy wyposażone są jednak w impulsowy układ sterowania oświetleniem (również z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym), który po podaniu pierwszego impulsu (zwarcia) włącza światło, drugi impuls wyłącza, itd - w takim przypadku należy zamówić specjalną wersję manipulatorów z przełącznikiem oświetlenia MOSTABILNYM OFF-().

13 1 2 Wariant rozszerzony: grupowe lampy sygnalizacyjne. POŁĄCZENIA Połączenia paneli z grupowymi lampami sygnalizacyjnymi: Lampy grupowe nie są przewidziane w standardowych rozwiązaniach systemu Callnet. W przypadkach, gdy konieczna jest jednak sygnalizacja jedną lampą wezwań z dwóch lub więcej pomieszczeń, możliwe jest dołączenie jednej, wspólnej lampy sygnalizacyjnej do kilku paneli kasujących, za pomocą dodatkowych diod rozdzielających 1N4007. Przy realizacji połączeń lampy grupowej nie jest istotne, czy do paneli kasujących są dołączone w sposób standardowy ich własne lampy sygnalizacyjne, czy też lampa grupowa stanowi jedyną sygnalizację z grupy kilku pomieszczeń. LS-O 1 2 1N4007 pomar. LS-O 1 2 1N4007 niebieski pomar. MASA czer. ziel. 1N4007 pomar.

14 1 2 OPCJA - Wariant rozszerzony: specjalna wersja panelu. POŁĄCZENIA OPCJA SPECJALNA - dołączenie dodatkowego przycisku KASOWANIE do panelu : Panel posiada dodatkowe wejście kasujące WK-KAS, umożliwiające kasowanie wezwań zewnętrznym przyciskiem kasującym WK. Sytuacja taka występuje w niektórych obiektach, gdzie oprócz standardowego kasowania wezwań w panelu w sali chorych, wymagane jest dodatkowo kasowanie przyciskiem WK zainstalowanym w łazience. WK KASOWANIE KASOWANIE

15 Wariant rozszerzony: wykonanie połączeń i uruchomienie systemu. URUCHAMIANIE Wykonanie połączeń przewodowych i uruchomienie urządzeń. Po przymocowaniu korpusów paneli, należy ustalić właściwą długość żył do listew zaciskowych (z niewielkim zapasem) i przygotować przewody do wykonania połączeń, przez zdjęcie izolacji z końcówek. Następnie zaleca się dokonania identyfikacji i opisu kabli. Dopiero wtedy, zgodnie z dokumentacją dla właściwego typu centrali (PS12, PS24) należy wykonać pierwszy etap połączeń, wykorzystując listwy zaciskowe w płytkach: - dołączyć zasilanie12v do listwy w PS12/24 - dołączyć do PS12/24 panele sygnalizacji zgłoszeń PS-A/. UWAGA: nie wolno włączać zasilacza 12V przed ukończeniem połączeń przewodowych!!! Drugi etap połączeń polega na dołączeniu do KOLEJNYCH paneli współpracujących z nimi manipulatorów MP, przycisków przywoławczych WP, łączników pociągowych WŁP, lamp sygnalizacyjnych LS-O, a następnie dołączaniu paneli kasujących do PS12/24. Zaleca się dla każdego panelu następującą kolejność: - wyłączyć zasilanie w PS12/24, - dołączyć do panelu kasującego urządzenia pacjenta: MP, WP, WŁP. Przy dołączaniu przewodów do gniazd RJ14 manipulatorów należy zwrócić uwagę, aby właściwe żyły przewodu do pasowały (zgodnie z dokumentacją) do odpowiednich kolorów żył we WTYKU manipulatora. W niektórych gniazdach kolory NIE są zgodne ze standardem! - dołączyć do panelu kasującego lampę LS-O, - dołączyć panel kasujący do PS12/24. Przy dołączaniu przewodów NUMER do listwy w PS12/24-AN, należy zwrócić uwagę na numerację listew - odpowiada ona przedstawionej numeracji diod LED na pokrywie panelu. W przypadku panelu cyfrowego PS24-CYF kolejność jest dowolna - należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wejścia posiadają priorytet, istotny w przypadku jednoczesnego istnienia wielu wezwań. - włączyć zasilanie, - skontrolować działanie urządzeń: wezwania (lampa czerwona, sygnalizacja w dyżurce pielęgniarskiej), alarm (lampa czerwona, sygnalizacja w dyżurce pielęgniarskiej z jednoczesną blokadą innych wezwań), obecność(lampa zielona, akustyczne przekazywanie zgłoszeń z innych paneli).. Zachowanie tych zasad dla KOLEJNYCH paneli kasujących pozwoli uniknąć żmudnej lokalizacji ewentualnego uszkodzenia w systemie na wskutek zwarcia przewodów lub błędu w połączeniach. Po zakończeniu wszystkich połączeń, należy dokonać ostatecznego sprawdzenia funkcjonowania wszystkich elementów systemu Callnet, zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń. Ostatnią czynnością jest naklejenie na białe pola pokrywy PS12/24-AN numerów użytkowych pomieszczeń. Dla panelu cyfrowego PS24-CYF, należy wypełnić tabelę programowania numerów użytkowych - dla wyświetlanego numeru , należy wpisać ŻĄDANY numer użytkowy pomieszczenia z zakresu Następnie załączoną tabelę należy przesłać do producenta. Po otrzymaniu pocztą zaprogramowanej pamięci EPROM, należy WYŁĄCZYĆ zasilanie wyłącznikiem w panelu, wyjąć delikatnie z podstawki pamięć uruchomieniową i wstawić nową, po czym włączyć zasilanie i sprawdzić funkcjonowanie systemu.

16 CALLNET - wariant rozszerzony Instrukcja obsługi urządzeń. 1. OD PACJENTA Z SALI CHORYCH: - przycisk w manipulatorze przywoławczym - potwierdzenie czerwoną diodą. Sygnalizacja: - diody w panelu kasującym, czerwona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia, - sygnał akustyczny oraz dioda świecąca w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej. Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu. 2. OD PACJENTA Z SANITARIATU: - wciśnięcie przycisku przywoławczego, - pociągnięcie sznura łącznika pociągowego. Sygnalizacja: - diody w panelu kasującym, czerwona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia, - sygnał akustyczny oraz dioda świecąca w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej. Kasowanie: - przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu. 3. OD PACJENTA Z SALI POBYTU DZIENNEGO: - wciśnięcie przycisku przywoławczego. Sygnalizacja: - diody w panelu kasującym, czerwona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia, - sygnał akustyczny oraz dioda świecąca w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej. Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu. 4. WŁĄCZENIE PRZEZ PERSEL OBECNOŚCI I PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ: W przypadku dłuższego pobytu pielęgniarki w sali chorych możliwe jest włączenie sygnalizacji obecności oraz akustycznego przekazywania wezwań i alarmów z całego oddziału do tej sali: - wciśnięcie przycisku OBECNOŚĆ w panelu kasującym - potwierdzenie zielonymi diodami. Sygnalizacja: - zielona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia, - akustyczna sygnalizacja wezwań i alarmów z całego oddziału w panelu kasującym. Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu. 5. WŁĄCZENIE PRZEZ PERSEL ALARMU: W nagłych wypadkach, gdy konieczna jest dodatkowa pomoc i niemożliwe jest pozostawienie pacjenta bez opieki, pielęgniarka może włączyć funkcję alarmu: - przycisk ALARM w panelu kasującym - potwierdzenie niebieskimi diodami. Sygnalizacja: - lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia, - sygnał akustyczny, dioda świecąca obok numeru pomieszczenia oraz ALARM w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej. Akustyczna sygnalizacja w dyżurce lekarskiej. Alarmy sygnalizowane są z najwyższym priorytetem, blokując czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów. Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu. 6. Obsługa paneli sygnalizacji dodatkowej w pomieszczeniach personelu: Wezwania w oddziale sygnalizowane są czerwonymi diodami w panelu sygnalizacji, natomiast alarmy niebieskimi diodami. Przyciskiem OBECNOŚĆ-SYGNALIZACJA można włączyć dodatkowo sygnalizację akustyczną dla wezwań i alarmów (wyłączenie przyciskiem KASOWANIE-WYŁĄCZENIE). UWAGA: panele w dyżurkach lekarskich sygnalizują WYŁĄCZNIE alarmy! 7. Obsługa panelu sygnalizacyjnego w dyżurce personelu: - przycisk ZASILANIE: powoduje włączenie wszystkich urządzeń systemu w oddziale. - przycisk TRYB NOCNY: powoduje częściowe wyciszenie sygnału akustycznego.

17 INFORMACJA DLA KLIENTÓW. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA. Symbol ten umieszczony na urządzeniach poświadcza, że wyrób został wykonany zgodnie z obowiązującymi w zakresie tej grupy urządzeń dyrektywami kompatybilności elektromagnetycznej. ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRICZNEGO RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/98/EC oraz stosownymi przepisami wprowadzającymi w życie Dyrektywę w krajach UE, sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może być wyrzucany wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz recyklingu, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRICZNYM PRZYCZYNIA SIĘ DO OCHRY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA LUDZI.

CALLNET - wariant uproszczony

CALLNET - wariant uproszczony - wariant uproszczony KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO - wariant uproszczony Przykład realizacji systemu przywoławczego INSTALACJA Z CENTRALNYM KASOWANIEM: Sanitariat Pokój z sanitariatem

Bardziej szczegółowo

System interkomowy rozgłoszeniowy. Intersim-IR INSTRUKCJA SERWISOWA TELETRONIKA

System interkomowy rozgłoszeniowy. Intersim-IR INSTRUKCJA SERWISOWA TELETRONIKA System interkomowy rozgłoszeniowy Intersim-IR INSTRUKCJA SERWISOWA INTERSIM - interkom rozgłoszeniowy. - system rozgłaszania oraz wywoływania osób z poczekalni, - przychodnie medyczne i stomatologiczne,

Bardziej szczegółowo

CALLNET - wariant MIESZKANIA KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO. www.callnet.com.pl CALLNET GWARANCJA CERTYFIKATY

CALLNET - wariant MIESZKANIA KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO. www.callnet.com.pl CALLNET GWARANCJA CERTYFIKATY KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Przykład realizacji systemu przywoławczego Łazienka Sypialnia Pokój Urządzenia systemu Callnet: Centrale lub inny system rejestracji OPCJA - zasilacz 12V

Bardziej szczegółowo

CALLNET - magistrala cyfrowa

CALLNET - magistrala cyfrowa - magistrala cyfrowa KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO - magistrala cyfrowa Magistrala cyfrowa w wariancie podstawowym i komputer PC jako centrala. Zastosowanie magistrali

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja III, 30.05.2014 Wyb ie rz n umer lo kalu i po czeka j na p ołącz enie lub zatwierdź przycisk iem... Błędy kasuj p rzycisk ie m..... Aby otworzyć drzwi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik zamka ZS NOB

Sterownik zamka ZS NOB PPH Elektronik-Radbit ul. Limanowskiego 62 26-600 Radom tel. /fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl radbit@radbit.pl Sterownik zamka ZS NOB Kaseta została w całości skonstruowana w firmie RADBIT. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET 1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET 5 rodzin unifonów Do systemów analogowych 4+n Praca domofonowa Praca interkomowa Systemy analogowe mogą być stosowane w małych i średnich instalacjach. Zaletą

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Moduł przewodowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Instrukcja Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S. Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

NETCALL - wariant GABINETY

NETCALL - wariant GABINETY KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU KOLEJKOWEGO Charakterystyka wariantu PC-GABINETY Wariant PC-GABINETY systemu kolejkowego przeznaczony jest do organizacji kolejek pacjentów do gabinetów lekarskich (stomatologicznych)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8. Temat : Instalacja siłowa silnika z łącznikiem ŁUK L - 0 P natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 8. Temat : Instalacja siłowa silnika z łącznikiem ŁUK L - 0 P natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 8 Instalacja siłowa silnika z łącznikiem ŁUK L - 0 P natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY PRODUKT OPIS PRODUKTU GRUP CEN NETTO UNIFONY KW-1121 Unifon słuchawkowy, biały, Komunikacja z monitorem: KW-703C, KW-560C Możliwość pracy w systemie autonomicznym (unifon 1 panel zewnętrzny) Kompatybilność:

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE

PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE Mod. 1129 Panel domofonowy z 1 przyciskiem wywołania nr ref. 1129/1 Panel domofonowy z 2 przyciskami wywołania nr ref. 1129/2 Moduł rozmówny nr ref. 1128/500 Moduł rozmówny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1)

Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1) TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja wersji DEMO (13.1) UWAGA - aplikacje 'Callnet-serwer' i 'Callnet-klient' przeznaczone są do pracy w systemach operacyjnych firmy Microsoft:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Redakcja 1.2 Podstawka pod kaczkę typu True Bypass Wah-Pad (TBWP) to urządzenie, które eliminuje konieczność używania wyłącznika własnego typowego

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY MONITORY KW-E430C-A Monitor 4,3" TFT LCD kolorowy, głośnomówiący Obsługa 1 dowolnego panela zewnętrznego KENWEI Wyjście Video (np.: do podłączenia dodatkowego monitora, telewizora, itp.), Funkcja wyciszenia

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA PANELU DOMOFONOWEGO FAMILIO-A

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA PANELU DOMOFONOWEGO FAMILIO-A Producent cyfrowych systemów domofonowych i videodomofonowych www.aco.com.pl ; facebook.com/aco.polska INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA PANELU DOMOFONOWEGO FAMILIO-A 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej

System automatyki domowej System automatyki domowej Karta wyjść przeciwsobnych NXW301 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET 4 PORTOWY PoE REPOTEC RP-PE054J Wersja 1.0 Wstęp 5 portowy przełącznik ethernet, gdzie 4 porty są typu PoE 10/100Mbps (Power over Ethernet) i zapewniają

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

SAL CODE LOCK Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

SAL CODE LOCK Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 SAL CODE LOCK Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Jeśli chcemy w prosty sposób ograniczyć dostęp do pomieszczenia i jednocześnie nie nosić kluczy,

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

1. System przywoławczy

1. System przywoławczy 1. System przywoławczy Opis ogólny systemu W budynku projekt przewiduje zainstalowanie cyfrowego systemu przywoławczego z optyczną i akustyczną sygnalizacją wezwań, priorytetyzacją i wizualizacją zdarzeń

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

GNIAZDO G-40 PODSTAWA PRZEMYSŁOWA PG-40

GNIAZDO G-40 PODSTAWA PRZEMYSŁOWA PG-40 GNIAZDO G-40 PODSTAWA PRZEMYSŁOWA PG-40 Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E287-001 Edycja IIIC POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Mod. 1148 ZAMEK KODOWY W MODULE SINTHESI S2 Nr ref. 1148/46 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

Kolumny świetlne. Znaczenie sygnałów optycznych Kolor Znaczenie Stan operacyjny. Czerwony. Żółty / Bursztynowy. Zielony. Niebieski

Kolumny świetlne. Znaczenie sygnałów optycznych Kolor Znaczenie Stan operacyjny. Czerwony. Żółty / Bursztynowy. Zielony. Niebieski Moduły sterujące i sygnalizacyjne Nowoczesna koncepcja modułowa. Jeden terminal może być połączony aż z siedmioma modułami sygnałowymi. stałe, moduły świetlne błyskające, moduły świetlne migające, moduły

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie mieszkania czy domu bez telefonu, telewizji kablowej, internetu i domowej sieci komputerowej.

W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie mieszkania czy domu bez telefonu, telewizji kablowej, internetu i domowej sieci komputerowej. W dzisiejszych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie mieszkania czy domu bez telefonu, telewizji kablowej, internetu i domowej sieci komputerowej. Dodatkowo chcielibyśmy, aby nasz dom czy mieszkanie było

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 5025/ZK-RF

Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 5025/ZK-RF Zamek kodowy z czytnikiem RFID nr ref. 5025/ZK-RF Wersja I, 22.09.2015 ZAMEK KODOWY NR REF. 5025/ZK-RF INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE / BUDOWA / PROGRAMOWANIE ZAMEK KODOWY NR REF. 5025/ZK-RF BUDOWA

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER STREFY AS 1562 SYSTEM COMPAS 2026

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Sterownik zamka ZU NOB

Sterownik zamka ZU NOB Sterownik zamka ZU NOB PPH Elektronik-Radbit ul. Limanowskiego 62 26-600 Radom tel/fax (048) 363-85-35 www.radbit.pl Kaseta została w całości skonstruowana w firmie RADBIT Urządzenie wyposażono w: podświetlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE

SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE with passion to design & technology SERIA SAGITTA OR-DOM-SG-98 SERIA CORS OR-DOM-IS-97/B system -żyłowy może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej, panel zewnętrzny do

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne 4. 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Postępowanie ze zużytym sprzętem 4. 2 Podłączanie do systemu 5

1 Informacje ogólne 4. 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Postępowanie ze zużytym sprzętem 4. 2 Podłączanie do systemu 5 VIDENET strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Postępowanie ze zużytym sprzętem 4 2 Podłączanie do systemu 5 2.1 Lokalizacja 5 2.2 Podłączenie Videnet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi JTAG-AVR USB v2 www.and-tech.pl Strona 1 Spis treści 1. Parametry debugera...3 2. Instalacja...4 3. Użycie debugera JATG-AVR USB v2 w środowisko

Bardziej szczegółowo