tel. sekr. (12) , fax (12) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ 11/ZP/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W SEG. B-1 NA POZIOMIE -1 NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII JEDNEGO DNIA - numer sprawy 11/ZP/2013 I. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w związku z prowadzoną procedurą o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 11/ZP/2013, odpowiada na zapytanie uczestników postępowania o następującej treści: Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z pytaniem czy nowo projektowany układ wentylacji mechanicznej klimatyzacji ma być układem autonomicznym czy będzie on połączony z istniejącym systemem wentylacji? Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć nową centralę wraz z zasilaniem. Pytanie 2: W związku z tym że, Punkt dystrybucyjny należy połączyć z serwerownią szpitalną 6-cio włóknowym kablem optycznym 50/125μm co najmniej OM2 i zarobić z obu stron końcówki w patchpanelach światłowodowych gniazdami LC. Prosimy o wskazanie miejsca szpitalnej serwerowni i orientacyjnej odległości jaka jest przewidziana do przeprowadzenia dodatkowej trasy kablowej. Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że serwerownia znajduje się na 1 piętrze obok pomieszczenia kasy szpitalnej. Odległość do punktu dystrybucyjnego to ok. 150 m.

2 Pytanie 3: W PFU Inwestor wymaga: przełącznik brzegowy 48 portów RJ-45 10/100 Mbps + co najmniej 2 porty optyczne umożliwiające podłączenie do światłowodowej sieci szkieletowej, wyposażone w prawidłowo dobrane dwa moduły optyczne typu minigbic LC 1Gbps. Prosimy o odpowiedź czy w zakres dostawy wchodzą także moduły GBIC po stronie serwerowni szpitalnej? Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że moduły GIBC w serwerowni szpitalnej pozostają po stronie Zamawiającego. Pytanie 4: W PFU Inwestor wymaga: switch musi obsługiwać szpitalne oprogramowanie do zdalnej, centralnej administracji i raportowania parametrów monitoringu ruchu sieciowego w zakresie obsługiwanym przez w/w oprogramowanie. Prosimy o podanie nazwy oprogramowania z jakiego korzysta obecnie szpital? Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że korzysta z oprogramowania HP ProCurve Manager Plus v3. Pytanie 5: Tabela 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne nie zawiera wskazanych na stronie 41 PFU gniazd tj: Liczba gniazd sieciowych: 3x2RJ-45 cat.6 w pomieszczeniach, 2x1RJ-45 do dwóch telewizorów, 4x1RJ-45 do AccessPointów. Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach należy wykonać te dodatkowe gniazda. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że: a) Gniazda sieciowe 2xRJ45 należy wykonać w: Pokoju zabiegowym Pokoju badań Poczekalni oraz wymienione w pkt. 9.4 Punkt pielęgniarski -3xRJ45 i Pokój personelu 2*2xRJ45 b) Gniazda 1xRJ45 do telewizorów należy wykonać:

3 Poczekalni Korytarzu c) Gniazda 1xRJ45 do Access Piontów należy wykonać w: Poczekalni 1 szt. Komunikacji 3 szt. pomiędzy każdymi dwoma pokojami. Pytanie 6: Czy w zakres dostawy wchodzą wymienione w PFU AccessPointy? Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że zakup AccessPointów znajduje się po stronie Zamawiającego. Pytanie 7: Według PFU w pokoju personelu nie występuje system przyzywowy, Inwestor wymaga natomiast zamontowania w tym pokoju Interkomu. Jest to jedyna lokalizacja wskazana w PFU. Zamontowanie jednej stacji Interkomowej jest bezcelowe. Aby używać Interkomu do komunikacji należy zamontować minimum dwie stacje interkomowe. Prosimy o przedstawienie właściwej ilości stacji interkomowych i ich lokalizacji. Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania instalacji interkomu. Pytanie 8: Wg. tabeli 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne w pokojach w których są dwa łóżka Inwestor przewiduje: Manipulator i kasownik do instalacji przyzywowej. Wg. ogólnie przyjętych zasad w pokoju powinien znajdować się przycisk przywoławczoodwoławczy, a dodatkowo nad każdym łóżkiem przycisk pociągowy i przed salą lampka sygnalizacyjna. Prosimy o potwierdzenie, że w taki sposób należy wykonać instalację. Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że w salach chorych 1 i 2 łóżkowych podciągacz jest zastąpiony manipulatorem (przycisk wzywający na przewodzie) zainstalowany w puszce fi 60 na ścianie oraz kasownikiem. Drugi przycisk przywoławczy dla pielęgniarki jest w tym przypadku niekonieczny. Lampka na drzwiami w salach czy łazienkach oraz odwzorowanie wezwań na posterunku pielęgniarek to standard przyzywówki. Pociągacze stosujemy w WC i łazienkach.

4 Pytanie 9: Czy inwestor w instalacji gniazd wtyczkowych 230V przewiduje wykonanie dodatkowych obwodów zasilających pod urządzenia wymagające większej mocy np. kuchenka elektryczna? Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że nie przewiduje kuchenki oddziałowej (nie jest konieczne zwiększenie mocy instalacji) Pytanie 10: Wg. tabeli 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Ilość opraw w korytarzu wynosi 4szt w tym jedna z modułem awaryjnym. Wykonawca zwraca uwagę że w celu uzyskania odpowiedniego, zgodnego z przepisami natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego powinno się zastosować min. 5 opraw w tym 3 oprawy z modułem awaryjnym. Prosimy o odpowiedź jaką ilość należy przyjąć za obowiązującą? Odpowiedź 10: Pytanie 11: Wg. tabeli 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Ilość opraw w WC niepełnosprawnych wynosi 1 szt. Wykonawca zwraca uwagę że w celu uzyskania odpowiedniego, zgodnego z przepisami natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego się zastosować min. 2 oprawy w tym 1 z modułem awaryjnym. Prosimy o odpowiedź jaką ilość należy przyjąć za obowiązującą? Odpowiedź 11: Pytanie 12: "Wg. tabeli 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Ilość opraw w pokoju zabiegowym wynosi 2 szt w tym jedna z modułem awaryjnym. Wykonawca zwraca uwagę że w celu uzyskania odpowiedniego, zgodnego z przepisami natężenia oświetlenia ogólnego i

5 awaryjnego powinno się zastosować min. 4 oprawy w tym 1 z modułem awaryjnym. Prosimy o odpowiedź jaką ilość należy przyjąć za obowiązującą? Odpowiedź 12: Pytanie 13: Prosimy o odpowiedź czy w pokoju zabiegowym należy zastosować oprawę ZABIEG NIE WCHODZIĆ? Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, że w pokoju zabiegowym oraz pokoju badań należy zastosować transparent świetlny NIE WCHODZIĆ włączany w środku pomieszczenia łącznikiem z lampką sygnalizująca zaświecenie oprawy. Pytanie 14: Prosimy o odpowiedź czy w pokoju zabiegowym należy zastosować wypust pod oprawę bakteriobójczą? Odpowiedź 14: Zamawiający nie przewiduje wpustów pod oprawę bakteriobójczą gdyż lampy bakteriobójcze będą przenośne zasilane z gniazd ogólnych 230 V. Pytanie 15: Prosimy o odpowiedź czy w pokoju zabiegowym będą wykonywane operacje na ciele ludzkim z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych? Jeśli tak to czy nie należy zastosować sieć elektryczną w układzie IT. Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, że nie będą wykonywane operacje na otwartym ciele. Pytanie 16: Wg. tabeli 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Ilość opraw w pokoju badań wynosi 2 szt w tym jedna z modułem awaryjnym. Wykonawca zwraca uwagę że w celu uzyskania odpowiedniego, zgodnego z przepisami natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego powinno się zastosować min. 4 oprawy w tym 1 z modułem awaryjnym. Prosimy

6 o odpowiedź jaką ilość należy przyjąć za obowiązującą? Odpowiedź 16: Pytanie 17: Wg. tabeli 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne Ilość opraw w pomieszczeniu Komunikacja wynosi 8 szt. w tym 4 szt. z modułem awaryjnym. Wykonawca zwraca uwagę że w celu uzyskania odpowiedniego, zgodnego z przepisami natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego powinno się zastosować min. 13 opraw w tym 6 opraw z modułem awaryjnym. Prosimy o odpowiedź jaką ilość należy przyjąć za obowiązującą? Odpowiedź 17: Pytanie 18: Prosimy o odpowiedź w jakich salach wymagane jest oświetlenie rezerwowane z agregatu? Odpowiedź 18: Zamawiający informuje, że ze względu na oprawy z modułem awaryjnym oświetlenie z agregatu (tablica TOZ 01-7 projektowana wymiana tablicy) powinno zasilić po jednej lampie w pokoju Zabiegowym i pokoju Badań. Pytanie 19: Prosimy o odpowiedź w jakich salach wymagana jest instalacja gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanych z agregatu? Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, że w pokojach Zabiegowym i Badań powinno być po 2 szt. gniazd 230V zasilonych z agregatów odpowiednio oznakowanych (tablica TOZ 01-7).

7 Pytanie 20: Prosimy o odpowiedź jakie urządzenia mają być zasilanych z rozdzielni RGH którą zamawiający wymienia w PFU. Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że omyłkowo wprowadził rozdzielnie RGH do PFU Chirurgii jednego Dnia. II. Powyższe wyjaśnienia stają się wiążące i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. III. Pozostałe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 45/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 45/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 luty 2014 r. DZPiZ 45/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście

Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/1 51-607 Wrocław tel. 0601 709659 tel. /fax 071 3728532 e-mail; projekt-serwis@o2.pl Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 www.mssw.pl zamowienia@mssw.pl Warszawa, dnia 14.03.2014 r. W Y J A Ś N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA - numer sprawy 259/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 30 września 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe KRESKA

Usługi Projektowe KRESKA Usługi Projektowe KRESKA Wojciech Ropiński 89 600 Chojnice ul.sportowa 1/51 tel. 604075433 Egz. / 4 Rodzaj dokumentacji Nazwa inwestycji Projekt budowlany Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 appmat@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych

Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych Miki Recykling Sp. z o.o. Kraków 06.12.2013 Ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 02/2013/4.3 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie technologii recyklingu i odzysku odpadów biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo