Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna. OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna. OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie"

Transkrypt

1 Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie ADRES: dz. nr: 812/3 obr. w Żurominie INWESTOR: KRUS oddział regionalny w Warszawie ul. Mińska 25, Warszawa PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Elminowski upr. bud. nr WAM/0067/PWOE/11 SPRAWDZIŁ: inż. Andrzej Bartwicki upr. bud. nr WAM/0135/PWOE/05 Sierpień, 2014r.

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI OPERATOR S.A. nr P/14/ z dnia r. II. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzje uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie projektanta i sprawdzającego. III. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. IV.Opis techniczny. V. Informacja BIOZ. VI.Obliczenia. VII.Rysunki: a) Ideowy schemat zasilania obiektu rys nr E01 b) Wewnętrzne linie zasilające rys nr E02 c) Plan obwodów gniazd wtyczkowych - parter rys nr E03 d) Plan obwodów gniazd wtyczkowych - piętro rys nr E04 e) Instalacja projektora, nagłośnienia i ekranu sala konfer. rys nr E05 f) Plan obwodów oświetlenia - parter rys nr E06 g) Plan obwodów oświetlenia - piętro rys nr E07 h) Plan instalacji antywłamaniowej - parter rys nr E08 i) Plan instalacji antywłamaniowej - piętro rys nr E09 j) Plan instalacji kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń rys nr E10 k) Plan instalacji sygnalizacji ppoż - parter rys nr E11 l) Plan instalacji sygnalizacji ppoż - piętro rys nr E12 m) Plan instalacji odgromowej rys nr E13 VIII. Załączniki a) Projekt rozdzielnicy RG, b) Projekt rozdzielnicy RP, c) Obliczenia zagrożenia piorunowego.

3

4

5

6 øñ øº ª ª ± ªÆ ª ªÆß µø ß ß Ê fl ÛÌ ÔÛ Ó Ûÿ Á ˆ ø æ ª ± µ ± ªÆ ª ª ºª ß ß fl Ò Ò ËÁÒÔÔ øºæª ø ª µø ø Ú ªº ± ø ÔÓÙ fiæø ø Ù ÔÌÛÌ ± ª ø ± æø µ ª ª m± µ ª øæ / µ±û ø Æ µ ª µæ6 ± ª æß aß ªÆ- fi º± ø ± øºø ß ø ø ª æª ª ª ª ±º ±º ± ªº ø ±Ñ ß ª Ú ª ª øñ øº ª ª ª øa ª º± º ø Ó ÔÎÛ ÈÛÌÔÚ øñ øº ª ª ± øm± ß ª ªÆ± ø ª ª ªµ Ʊ ª ± ø Æ ± ª æª ª ß ±º ª ª ªµ Ʊ ß ªÆß µ± ø ß Æ ß ± ± ß øa ª ± µ ø µ± ø ª ± ªÆ ß µø º Ó ÔÏÛ ÈÛÓÓ Æ±µ Æ ª Ê øæ ±ææ ª ª µ Ù Æ ª ±º g ß Œøºß øæ / µ±û ø Æ µ ª µæ6 ± ª æß aß ªÆ- fi º± øú ±º ª øæ Ú Î Ó ø ß º ø ÔË Æ ªÑ ø Ó Ô ÆÚ ± ±º ª ª ªµ Ʊ ß Ú ÀÚ Ó Ô Æ ÔÌ ± Ú ÔÏÎ ºø ª ± ø ª ªµ Ʊ ª ± ø Æ ± ª æª ª ß ±º ª ª ªµ Ʊ ß ªÆß µ± ø ß Æ ß ± ± ß øa ª ± µ ø µ± ø ª ± ªÆ ß µø g Æ- ± øa ª ±º 6ºª µ µ- Æø ß º±µ ª ± ± ø Æ ± ß ±º ø mø ±Æ6 ß Ú ˆ ªÆß µø 6 ± Æø ±Ñ ºø ß ª ß øñ øº ª ±a ø Æø º : ø ± ± g ªÆ ªÆß µø ß ª ± øñ øº ª ø ø Ʊ ª ± µ ª æß aß ªÆ- fi º± ø Ú æú±æ Ú æ µ± øµ g 6 æ ƪ møñ ª µæ6 ± ª æß aß ªÆ- fi º± øú ± Æø ± ª ø ø ø ß ªº æß øæ ±ææ ª ª µ ø ªÊ Ó ÔÏÚ ÈÚÓÓ ÔÔÊÏÍÊ Ï Õà Œªø ± Ê ªµ Ʊ ª øñ øº ª ª fi ± ø ± Ê ß Ù ± µø

7

8

9 øñ øº ª ª ± ªÆ ª ªÆß µø ß ß Ê fl Û ÀÕÛÈ ÁÛÔ Ï ˆ ø fl ºÆ ª fiøæ µ ± ªÆ ª ª ºª ß ß fl Ò Ò Ô ÓÒ Ô øºæª ø ª µø ø Ú ±º ø ª ÍÙ ÔÌÛÓÌ º æøæµ ª m± µ ª øæ / µ±û ø Æ µ ª µæ6 ± ª æß aß ªÆ- fi º± ø ± øºø ß ø ø ª æª ª ª ª ±º ±º ± ªº ø ±Ñ ß ª Ú ª ª øñ øº ª ª ª øa ª º± º ø Ó ÔÏÛÔÓÛÌÔÚ øñ øº ª ª ± øm± ß ª ªÆ± ø ª ª ªµ Ʊ ª ± ø Æ ± ª æª ª ß ±º ª ª ªµ Ʊ ß ªÆß µ± ø ß Æ ß ± ± ß øa ª ± µ ø µ± ø ª ± ªÆ ß µø º Ó ÔÌÛÔÓÛ Ì Æ±µ Æ ª Ê ± Æ øæ ± Ù Æ ª ±º g ß Œøºß øæ / µ±û ø Æ µ ª µæ6 ± ª æß aß ªÆ- fi º± øú ±º ª øæ Ú Î Ó ø ß º ø ÔË Æ ªÑ ø Ó Ô ÆÚ ± ±º ª ª ªµ Ʊ ß Ú ÀÚ Ó Ô Æ ÔÌ ± Ú ÔÏÎ ºø ª ± ø ª ªµ Ʊ ª ± ø Æ ± ª æª ª ß ±º ª ª ªµ Ʊ ß ªÆß µ± ø ß Æ ß ± ± ß øa ª ± µ ø µ± ø ª ± ªÆ ß µø g Æ- ± øa ª ±º 6ºª µ µ- Æø ß º±µ ª ± ± ø Æ ± ß ±º ø mø ±Æ6 ß Ú ˆ ªÆß µø 6 ± Æø ±Ñ ºø ß ª ß øñ øº ª ±a ø Æø º : ø ± ± g ªÆ ªÆß µø ß ª ± øñ øº ª ø ø Ʊ ª ± µ ª æß aß ªÆ- fi º± ø Ú æú±æ Ú æ µ± øµ g 6 æ ƪ møñ ª µæ6 ± ª æß aß ªÆ- fi º± øú ± Æø ± ª ø ø ø ß ªº æß ÃŒ flœ ÿ ø ªÊ Ó ÔÌÚÔÓÚ Ì ÔÔÊÏÍÊ Ì Ã Œªø ± Ê ªµ Ʊ ª øñ øº ª ª fi ± ø ± Ê ß Ù ± µø

10

11

12 III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO. Oświadczenie projektanta Ja niżej podpisany Zbigniew Elminowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż opracowany przeze mnie projekt instalacji elektrycznych, w/w budynku, planowanego do wybudowania w Żurominie na działce nr: 812/3, został opracowany zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowiązującymi Normami Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie sprawdzjąego Ja niżej podpisany Andrzej Bartwicki zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż sprawdzony przeze mnie projekt instalacji elektrycznych, w/w budynku, planowanego do wybudowania w Żurominie na działce nr: 812/3, został opracowany przez Zbigniewa Elminowskiego zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowiązującymi Normami Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej.

13 IV. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, rzuty architektoniczne obiektu, uzgodnienia branżowe, obowiązujące normy i przepisy. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. W zakres opracowania wchodzą projekty: obwodów rozdzielczych, rozdzielnic, obwodów gniazd wtyczkowych i odbiorników 3-faz, obwodów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacja odgromowa obiektu, uziomu, instalacji zabezpieczających przed włamaniem oraz informujących o pożarze. 3. BILANS MOCY. Na podstawie uzgodnień z Inwestorem przyjmuje się, iż zapotrzebowanie na moc obiektu (we wstępnej fazie działalności) nie będzie przekraczać Ps = 25kW. Jednak zakłada się możliwość zwiększenia zapotrzebowania na moc w miarę potrzeb. W tym celu przewymiarowano niektóre linie WLZ, a mianowicie: - główny WLZ którym można przesłać max. moc na poziomie ok. 40 kw. 4. ZASILANIE OBIEKTU. Punktem zasilania w energię elektryczną będzie złącze kablowe ZKP, stanowiące inwestycją ENERGA OPERATOR S.A, zainstalowane na granicy działki Inwestora. Ze złącza zasilić, obwodem rozdzielczym, (wykonany kablem YAKY 5 x 35 mm 2 ułożonym w gruncie oraz pod tynkiem w budynku), rozdzielnicę RG. 5. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA. W obiekcie zamontować główny wyłącznik zasilania będącym jednocześnie wyłącznikiem przeciwpożarowym. W tym celu w rozdzielnicy RG należy zainstalować wyłącznik wyposażony w wyzwalacz wzrostowy zasilany napięciem U n = 230V. Odłączenie zasilania obiektu realizowane będzie poprzez ręczne przełączenie wyłącznika lub poprzez wyzwalacz za pomocą przycisku typu OP1-W02-B-10-M firmy SPAMEL - PGWP. Przycisk PGWP zainstalować przy głównym wejściu do obiektu.

14 6. STRUKTURA ZASILANIA. Typy zastosowanych przewodów obwodów rozdzielczych, ich długości oraz sposób ułożenia przedstawiono w sposób ideowy na schemacie pt. Ideowy schemat zasilania obiektu rys nr E01, natomiast trasy ich prowadzenia na schematach Wewnętrzne linie zasilające rys nr E ROZDZIELNICE. Projekty rozdzielnic elektrycznych, przedstawiające ich schematy oraz wygląd zewnętrzny (elewacje), stanowią załączniki do niniejszego opracowania. Wysokość montażu rozdzielnic dobrać w ten sposób aby ich górne krawędzie nie przekraczały wymiaru 1,8 od posadzki. 8. INSTALACJA WEWNĘTRZNA 8.1. Wytyczne ogólne. Obwody instalacyjne należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo, YDYpżo. W ścianach tradycyjnych przewody układać pod tynkiem, w ściankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody prowadzić w rurach osłonowych. W pomieszczeniach łazienek, natrysków oraz w pomieszczeniach w których może być wykonywane zmywanie ścian zastosować osprzęt o stopniu ochrony min IP Obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. Obwody instalacyjne gniazd jednofazowych ogólnych oraz dedykowanych (DATA), należny wykonać przewodami YDYżo, YDYpżo o przekroju i liczbie żył 3 x 2,5 mm 2. Wysokość montażu poszczególnych gniazd przyjąć zgodnie z wytycznymi określonymi na odpowiednich arkuszach rysunkowych dokumentacji Obwody gniazd wtyczkowych 3-faz. Poszczególne odbiorniki 3-faz zasilić przewodami o typach określonych w odpowiednich arkuszach dokumentacji zaprojektowanych rozdzielnic elektrycznych Obwód oświetlenia wewnętrznego. Oświetlenie wewnętrzne obiektu zaprojektowano w oparciu o oprawy LED firmy LUXIONA. Wyjątek stanowi oprawa świetlówkowa wykonana przeciwybuchowo EX którą należy zamontować w pomieszczeniu magazynu oleju. Dopuszcza się zastosowanie opraw innych producentów w przypadku zgodności parametrów lub po wykonaniu ponownych obliczeń natężenia oświetlenia.

15 W obiekcie zaprojektowano również oprawy oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Zasilenie opraw oświetleniowych w obiekcie wykonać przewodami o przekrojach i liczbie żył 3(4) x 1,5 mm 2. W pomieszczeniach wilgotnych dobrano oprawy o IP 65. Wysokości montażu łączników oświetlenia przyjąć zgodnie z wymaganiami Inwestora Oświetlenie ewakuacyjne. Dla poprawy bezpieczeństwa w obiekcie zaprojektowano oświetlenie dróg ewakuacyjnych ciągów komunikacyjnych. Do powyższych celów zastosowano opraw wyposażone w moduły powodujące świecenie opraw po zaniku zasilania sieciowego. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na odpowiednich arkuszach dokumentacji. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien być nie krótszy niż 2 godzina. 9. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zasilanie latarni zrealizować kablem typu YKY 3 x 2,5mm 2. Kable w gruncie układać zgodnie z normą PN-76/E pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Trasę linii kablowej oznaczyć niebieską folią kalandrową. Co 10m oraz w punktach charakterystycznych na kablu założyć opaski informacyjne. Kolizje z innym instalacjami oraz skrzyżowaniami zabezpieczyć rurami PCV AROT typu DVK 50 / SRS50. Końce rur zabezpieczyć pianką montażową. Kable w budynkach prowadzić w rurach (np. RL28) ułożonych pod tynkiem lub zatopionych w wylewkach posadzek. Do oświetlenia dróg i parkingów zastosować oprawy LED np firmy Philips typu ClearWay BGP 303 LED 73/740 PSU II DM C450C2 42/60. Do montażu opraw użyć słupy dowolnego dostawcy o wysokości h=6m z wysięgnikami 1m. Słupy posadowić na gotowych fundamentach. 10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. Instalacja elektryczna w obiekcie została zaprojektowana w układzie sieci TN-S. Ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim, zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, przy użyciu wyłączników nadprądowych, uzupełnionych wyłącznikami różnicowo-prądowych o czułości I n = 30 ma. W pomieszczeniach łazienek, natrysków itp. wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze (MSW) obejmujące wszystkie części przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne wszystkich urządzeń i gniazd wtyczkowych oraz przewodzące konstrukcje budynku. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY 6 mm 2. W pomieszczeniu kotłowni zainstalować główną szynę uziemiającą GSU. GSU połączyć ze wszystkimi urządzeniami instalacji sanitarnej oraz z uziomem. Dodatkowo z GSU należy podłączyć szynę PE rozdzielnicy RG przy pomocy przewodu LgYżo 16 mm 2 (barwa żółtozielona) ułożonego p.t.

16 11. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ ATMOSFERYCZNYCH. W rozdzielnicy RG zastosować hybrydowy ochronnik typu B+C. Podłączenia ochronnika dokonać przewodami typu LgY 16 mm 2 o odpowiednich barwach (czarny kolor przewody fazowe, niebieski przewód neutralny, żółtozielony przewód uziemiający). 12. OCHRONA ODGROMOWA. Na podstawie programu IEC Risk Assessment Calculator, stanowiącego załącznik do normy PN-EN :2008, poziom ochrony obiektu określa się na IV klasę. Wydruk z programu potwierdzający powyższy zapis, stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania instalacji odgromowej na projektowanej części obiektu zawarte są na rysunku E013 pt. Plan instalacji odgromowej. 13. UZIOM. Informacje dotyczące wykonania uziomu znajdują się na schemacie pt. Plan instalacji odgromowej - rys. nr E13. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać wartości R 10Ω. 14. INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA Detekcja włamań System sygnalizacji alarmowej oprzeć o pasywne czujniki podczerwienie zainstalowane wewnątrz obiektu oraz kontaktrony magnetyczne. Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu obrazują odpowiednie schematy niniejszej dokumentacji Centrala alarmowa. System wyposażyć w centralę posiadającą następujące parametry: 32 wejścia, podział systemu na min. 2 strefy, 3 tryby dozoru w każdej strefie, sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów, współpraca z modułami GSM/GPRS, sterowanie systemem za pomocą manipulatorów LCD. Centrale wyposażyć w akumulator gwarantujący 30 godz. czuwanie po zaniku zasilania podstawowego. Centralę wyposażyć w moduł transmisyjny GSM, (wspólny również dla systemu sygnalizacji pożaru SAP) - powiadamiający 3 osoby o zdarzeniu. Moduł GSM zaprogramować tak aby wysyłał jednoznaczne informacje o zaistniałym zdarzeniu do osób zainteresowanych np. pożar / włamanie / zanik nap. zasilającego. Rozkodowywanie centrali alarmowej przez manipulatory LCD zainstalowane wewnątrz, w okolicach głównych wejść do obiektu.

17 Dodatkowo do centrali alarmowej doprowadzić sygnał z zewnętrznego zamka szyfrowego informujący o dokonywaniu sabotażu lub próby włamania Rozwiązania instalacyjne. Szczegóły dotyczące rodzaju zastosowanych przewodów obwodów zasilających i sygnałowych oraz sposobu ich prowadzenia zawarte są na odpowiednich schematach niniejszej dokumentacji. 15. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Założenia ogólne. Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) ma umożliwić wczesną detekcję zjawisk pożarowych mogących wystąpić w obiekcie oraz umożliwić bezpieczną ewakuację z obiektu oraz umożliwienie wczesnego rozpoczęcia akcji gaśniczej. Detekcja będzie oparta o system automatycznych adresowalnych czujników: optycznych dymu oraz ręcznych przycisków pożarowych wnętrzowych, będących źródłem sygnałów o zdarzeniach pożarowych. Elementy te współpracować będą z centralą oznaczoną na schematach instalacji indeksem CS SAP Opis systemu. Zakłada się, iż system będzie pracował w systemie alarmowania wg wariantu dwustopniowego przy którym II stopień alarmu wystąpi dopiero po zadziałaniu ręcznego ostrzegacza pożaru. I stopień alarmu wywoła informację, przez moduł transmisyjny GSM, do min trzech osób, którzy potwierdzą zagrożenie i powiadomią Straż Pożarną. Nie przewiduje się automatycznego powiadamiania Straży Pożarnej przez centralę CS SAP po wystąpieniu II stopnia alarmu Zasilanie systemu. Centralę CSP zasilić z rozdzielnicy RP za pomocą przewodu YDYżo 3x 1,5 mm 2, ułożonego pod tynkiem. Ponadto centrala musi posiadać własny akumulator gwarantujący zasilanie przez 30 godzin dozorowania i 0,5 godziny alarmu Skład systemu. W skład systemu SAP wchodzą następujące elementy sterujące, detekcyjne oraz informacyjne: mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej CS SAP, adresowalne optyczne czujki dymu, adresowalne optyczne czujki dymu iskrobezpieczne, adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, adresowalne sygnalizatory świetlno akustyczne.

18 15.5.Centrala sygnalizacji pożarowej CS SAP. Centrala koordynująca pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych. Główne parametry centrali: a) Napięcie zasilania centrali 230 V / 50 Hz. b) Maksymalny pobór prądu z sieci 0,7A. c) Źródło zasilania rezerwowego bateria akumulatorów 2x12V (17Ah) d) Przełączanie na zasilanie rezerwowe automatycznie. e) Przełączanie na ładowanie akumulatorów automatycznie. f) Liczba linii dozorowych 2. g) Liczba elementów adresowalnych na jednej linii, zależna od łącznego prądu dozorowania, lecz nie większa niż: dla elementów połączonych w pętli 64. dla elementów połączonych promieniowo 32. Linia dozorowa będą pracować w układzie pętlowym. Rozmieszczenie elementów w pętli i na kondygnacjach przedstawiają odpowiednie arkusze rysunkowe niniejszej dokumentacji. W przypadku alarmu komunikaty pojawiać się będą również na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala będzie realizować przez wbudowane wyjścia sterujące Adresowalne optyczne czujniki dymu. Mikroprocesorowa optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Stosować czujki analogowe z automatyczną kompensacją czułości - utrzymujące stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, przy zmianie ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyłać powinny sygnał alarmu serwisowego do centrali tracąc jednocześnie zdolność wykrywania pożaru. Czujki wysyłają w linię dozorową oprócz adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje takie, jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem, zadziałanie izolatora zwarć. Stany alarmowe czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej. W pomieszczeniu magazynu oleju zastosować czujkę iskrobezpieczną Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe ROP. Ręczne ostrzegacze umożliwiają przekazywanie informacji o pożarze do centrali przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz (zbiła szybkę). Zastosować ręczne ostrzegacze pożaru działające bezpośrednio po zbiciu szybki i

19 wciśnięciu przycisku. Stan alarmowania jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej. Ręczne ostrzegacze muszą być wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Rozmieszczenie ostrzegaczy rozmieszczać tak, żeby odległość dojścia nie wynosiła więcej niż 30m Adresowalne sygnalizatory świetlno akustyczne. Do lokalnego sygnalizowania pożaru przeznaczone są, adresowalne w pętlach dozorowych, sygnalizatory świetlno - akustyczne. Sygnalizatory zasilane będą z pętli dozorowych lub wewnętrznych baterii 9V lub z obydwu źródeł jednocześnie. Sygnalizatory mają być wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć Rozwiązania instalacyjne. Szczegóły dotyczące rodzaju zastosowanych przewodów obwodów zasilających, sterujących, pętli dozorowych oraz sposobu ich prowadzenia zawarte są na odpowiednich schematach niniejszej dokumentacji. W miarę możliwości, należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby jej górna krawędź znajdowała się na wysokości max 1,8m od podłogi. Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. Czujki montować zgodnie z rysunkami. Każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z projektantem i nanieść w dokumentacji powykonawczej. W pomieszczeniu monitoringu umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych wchodzących w skład systemu. 16. KONTROLA DOSTĘPU Założenia ogólne. Zadaniem systemu kontroli dostępu będzie ograniczenie dostępu osobom niepowołanym do wybranych pomieszczeń obiektu. Zakłada się dwa warianty kontroli: kontrola jednostronna przy wejściach na klatkę schodową prowadzącą na piętro obiektu (otwieranie drzwi od wewnątrz poprzez klamkę), kontrola obustronna przy drzwiach wejściowych do serwerowni Opis systemu Kontrolę jednostronną zrealizować przez zamki szyfrowe będące zarówno elementami sterującymi oraz wykonawczym zasilającymi elektrozaczepy. Natomiast kontrolę obustronna zrealizować poprzez kontroler dostępu zainstalowany

20 wspólnie z zasilaczem buforowym i akumulatorem w jednej obudowie. Do kontrolera podłączyć sygnały sterujące z zamków szyfrowych i kontaktronu oraz element wykonawczy jakim jest elektrozaczep. Zewnętrzny zamek szyfrowy musi posiadać klasę ochrony IP 65 oraz musi być wykonany jako wandalo odporny. Z zewnętrznego zamka szyfrowego wykonać linię antysabotażową do centrali systemu antywłamaniowego informująca o próbie otwarcia drzwi zewnętrznych przez osobę niepowołaną. Ponadto z systemu kontroli dostępu do drzwi zewnętrznych oraz serwerowni ułożyć przewód FTP kat. 6 do systemu informatycznego budynku którego przeznaczeniem może być monitorowanie wejść i wyjść osób od obiektu oraz serwerowni Zasilanie systemu Zasilanie systemów zrealizować poprzez zasilacze buforowe wyposażone w akumulatory o parametrach 12V DC / 6,5 Ah Elementy systemu W skład systemu SAP wchodzą następujące elementy sterujące oraz wykonawcze: zewnętrzny zamek szyfrowy w wykonaniu IP65 oraz wandalo odpornym, wewnętrzne zamki szyfrowe, elektrozaczepy Un=12V DC, In=500mA kontaktrony magnetyczne, zasilacze buforowe wraz z akumulatorami 12V DC / 6,5 Ah. kontroler dostępu Rozwiązania instalacyjne. Szczegóły dotyczące rodzaju zastosowanych przewodów obwodów zasilających i sygnałowych oraz sposobu ich prowadzenia zawarte są na odpowiednich schematach niniejszej dokumentacji. 17. UWAGI WYKONAWCZE I ZALECENIA Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót elektrycznych Na rozdzielnicach nakleić tabliczki ostrzegawcze Wewnątrz rozdzielnic umieścić ich schematy ideowe Po zakończeniu robót wykonać badania i próby sprawdzające W/w prace mogą wykonywać osoby z odpowiednimi ważnymi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do prowadzenia robót energetycznych oraz osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac kontrolno pomiarowych Pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami BHP. Opracował:

21 V. INFORMACJA BIOZ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Opracowana na podst. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogą występować następujące roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń, montaż opraw oświetleniowych, elementów instalacji odgromowej itp. prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni posadzki. Dla w/w robót kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje: plan wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego, zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji, informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji, informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Kierownik budowy zobowiązany jest do: dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi, przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników, omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji. Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: ochrony osobistej pracownikom, przenośnego sprzętu gaśniczego, apteczki pierwszej pomocy, możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Państwową Strażą Pożarną. Opracowali:

22 VI. OBLICZENIA 1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH OD PRZECIĄŻEŃ Obliczenia wykonano dla założonego przydziału mocy szczytowej P s =40kW. 1.1 Obwód rozdzielczy od ZKP do RG Dane a) Obliczona wartość prądu I B --- A b) Prąd znamionowy zabezpieczenia I N 63 A c) Typ zabezpieczenia WTNH gg d) Współczynnik wynikając z typu dobranego zabezpieczenia k 1,6 e) Typ przewodu / kabla YAKY 5 x 35 mm 2 f) Sposób ułożenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie g) Prąd obciążenia długotrwałego przewodu dla warunków ułożenia I Z 80 A Warunki poprawnego doboru pierwszy I B I N I Z drugi k x I N 1,45 x I Z 100,8 116 Wynik Przewód / kabel został dobrany poprawnie 1.2 Obwód rozdzielczy od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy RP. Dane a) Obliczona wartość prądu I B --- A b) Prąd znamionowy zabezpieczenia I N 25 A c) Typ zabezpieczenia gg/gl d) Współczynnik wynikając z typu dobranego zabezpieczenia k 1,6 e) Typ przewodu / kabla YDY 5 x 10 mm 2 f) Sposób ułożenia przewodu / kabla (gorszy wariant) pod tynkiem g) Prąd obciążenia długotrwałego przewodu dla warunków ułożenia I Z 57 A Warunki poprawnego doboru pierwszy I B I N I Z drugi k x I N 1,45 x I Z 40 82,65 Wynik Przewód / kabel został dobrany poprawnie

23 2. OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA Obliczeń spadków napięć dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy użyciu wzorów: 100 P l a) spadki napięcia w obwodach 3-faz - U % = 2, γ s U n 200 P l b) spadki napięcia w obwodach 1-faz - U % = 2, γ s U n gdzie: P - moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem [W], l - długość analizowanego odcinka [m], γ - konduktywność materiału przewodnika [m/ω*mm 2 ], s - pole przekroju poprzecznego żyły [mm 2 ], Un - napięcie fazowe [V]. Najbardziej znaczące wyniki podano poniżej. 2.1 Obwody rozdzielcze Od ZKP do RG U% = 1,16% Od RG do RP U% = 0,29% 2.2 Spadek napięcia w linii od ZKP do najdalej oddalonego gniazda 1-faz w pomieszczeniu 1/7 na piętrze: U% = 3,54% 2.3 Zgodnie z PN-IEC :2002 dopuszczalna wartość spadków napięcia w budynkach nieprzemysłowch na odcinku od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego nie powinna przekraczać 4% - stąd warunki maksymalnego spadku napięcia zostały spełnione. 3. OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Obliczenia natężenia oświetlenia dla pomieszczeń obiektu wykonano przy użyciu programu DIALUX. Opracowali:

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ÆÚ Æ± ªµ Ê ÆÚ Æß µ Ê fl ±ÆÊ ø øê Œ± º ª ø ŒŸ Œ± º ª ø ŒŸ fi fl ÆÚ øµæ øê Î Ò Î

42

43

44

45 ÆÚ Æ± ªµ Ê ÆÚ Æß µ Ê fl ±ÆÊ ø øê Œ± º ª ø Œ Œ± º ª ø Œ fi fl ÆÚ øµæ øê Ï Ò Ï

46 Œ à Œ flã fl à Œ flã fl ÕÃfl flœ ÍÓÌ ÎÛÓ º ± ÛÔ Ó ÎÛ Ô ß øæß ±æ ªµ Ê Długo ±æ ªµ Ê ÓÔ Õ ªÆ±µ± ±æ ªµ Ê ÔÈ ß ±µ± ± ªÆ ºø ˆÊ ÔÔ ± ªÆ ø Æ- ± ø ø Ó Ê Í ÓËÍ Ó Wła ± ±æ ªµ Ê Œß ßµ± ± aru lub szkody fizycznej: Zwykłe Õµ ª ± ªµÆø ± ø ø ±æ ªµ Ê Æªº ø ª Æ ª ± Æ ª ±º± ø ªÊ ªªµÆø ± ø ª Wpływ otoczenia: Współczynnik poło ª øê ±º±æ ª ß ±µ± Współczynnik otoczenia Miejska æø º æ Æ ± ß Ê ÔË ºøß ÒߪøÆ Œ± ø ± wyładowa Ê ÔÙË ø ª Òµ Ó Æ±ºµ ± Ʊ ßÊ ø ø ± Ʊ ß ÕÊ µ ø ø Ʊºµ ± Ʊ ß ± ÚÊ fiæøµ Ʊºµ- Ʊ ø ±º Æ ª Ê ±±ÆºÚ Õ ÍÓÌ ÎÛÏ Linie usług elektrycznych: ø ø ø øê Œ±º ø Ʊ øº ø ß Ê øæª ª Œ±º ø ª Æ ß Ê ªªµÆø ± ø ª æª ± Æø ±Æ ø ±Æø Ò Ê fiæøµ Æø ±Æ ø ±Æø ª ª ø ± ª Æ ªÊ æø Æ ª ±º ß Ê Œ±º ø ª Æ ß Ê ªªµÆø ± ø ª ª ª µøæ ± ªÊ æø Æ ª ±º ß Ê Ó Œ±º ø ª Æ ß Ê ªªµÆø ± ø ª Œ±º ø ª Æø Ê Ãß Ô Û Æø ø ß ø º µ ª ±Ê Õ ª ø ª ø Ʊ ª ª ß øê ƪº ± ± ø µ À Æø ø ß ø µ ªµ ± aru: Obiekty handlowe, szkoły... À Æø ø ß ø µ ªµ Æ ª Ê ª º± ß ß Typ 2 - utrata podstawowych usług: Utrata usług wskutek po aru: Brak usług Utrata usług wskutek przepi : Brak usług Ãß Ì Û Æø ø º-æÆ µ Æø ß Ê À Æø ø º-æÆ µ ªµ ± øæ Ê fiæøµ º-æÆ µ Æø ß Ãß Ï Û Æø ß ø ªÆ ø ªÊ Õ ª ø ª Æß ßµ± Æø Ê fiæøµ ª ø ª ± ø Ʊ ª ø Õ Æø ß µ ªµ ± øæ Ê æ ªµ æ ß Õ Æø ß µ ªµ Æ ª Ê ± ciół, wi ª ªÙ ±æ ªµ æ Ú Õ Æø ß ±Æø ª ± ªÊ fiæøµ Æß ßµø ±Æø ª ø ñ ªÆ± ø ª Æß ßµ± Æø Ê Ô ø ÔÚ ß µ ±æ ª Æß ßµøÊ À Æø ø ß ø º µ ª ±Ê Utrata usług poblicznych: À Æø ø º-æÆ µ Æø ß Ê Õ Æø ß ø ªÆ ø ªÊ ñ ªÆøæ ª ƪ Õ Æ µª º ƪ Õ Æ µª ø ø ªº Œ µ Œ Œ µ Œº Œ µ Œ Œ µ Œ ÔÙ Û Î ÓÙËÌ Û Í ÏÙÌË Û Í ÈÙÓÔ Û Í ÔÙ Û Ì Ù ı Ù ı Ù ı ÔÙ Û Ì Ù ı Ù ı Ù ı ÔÙ Û Ì ÓÙÏÌ Û Í ÓÙÏ Û Î ÓÙÍÎ Û Î Œ µ fl ª ª ø ø ±ÆÊ ªÆ ± ÔÚ ÚÌ ø øæø ªÊ ªÆ ± ÔÚ ÚÌ ª Æø ª Õ ±Æ ê Ê ıïôûóóûáôá ÓÔÔ ± ßÆ w Ó ÎÙ Ú fl Æ Æª ªÆ ªºÚ ª ß Æ± Æø ª ± ± ß ø ø ª Æ- ß ß µ- Æ ß ± ª ª Æß ßµø Æø ±Æ ± ß Ú ª ø ± ± º ª ø ß µ elementów projektowych, które mogłyby czyni ±æ ªµ ª æ æøæº ª ±ºø ß ø µ±ºß ±Æ ± ªÚ ª ß ± ß Æ ß øºµø ß µ ± ±æ± ª ø ªÆ ø ª ± æß æøæº ± ø ª ± ß æß º±ºø µ± ± º ± ª ±æ ª ø Ú Æ± Æø ª ª Æ ª ø ± ß º± ± ± ø ø ± ø ±Æ ÍÓÌ ÎÛÓÚ

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Jan Warzecha 2 Zawartość opracowania: 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres projektu 1.3. Wskaźniki elektroenergetyczne 1.4. Zasilanie obiektu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1/E Schemat zasilania i rozdziału energii 2/E Instalacja oświetleniowa rzut piwnic 3/E Instalacja oświetleniowa rzut parteru 4/E Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6 jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek trybuny przy ul. Cicha 6 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr OD3/ZR3/259/2012 wydane w dniu 23.04.2012r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Goleniów 2. Umowa o przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo