II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania"

Transkrypt

1 II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie i płacowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 311/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia r. płacowa 1 Radca prawny XVI 11 2 Główny specjalista administrator merytoryczny Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP Główny specjalista ds. analizy podatkowej VAT i CIT Główny specjalista ds. architektury i projektowania systemów informatycznych Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego Główny specjalista ds. estetyki przestrzeni publicznej Główny specjalista ds. geodezji Główny specjalista ds. geomatyki Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych Główny specjalista ds. nieruchomości Główny specjalista ds. organizacji i zarządzania ruchem Główny specjalista ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Główny specjalista ds. polityki rachunkowości Główny specjalista ds. strategii finansowania Miasta Główny specjalista ds. wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Główny specjalista ds. zarządzania budżetem i WPF Miasta XVI 11 1

2 płacowa Główny specjalista ds. administrowania drogami Główny specjalista ds. analiz finansowych i prognoz Główny specjalista ds. architektury i urbanistyki Główny specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Główny specjalista ds. działalności gospodarczej i zezwoleń Główny specjalista ds. działalności regulowanej Główny specjalista ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych Główny specjalista ds. kontrasygnaty i zaangażowania Główny specjalista ds. kontroli oraz systemu kontroli zarządczej Główny specjalista ds. koordynacji inwestycji i remontów Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów Główny specjalista ds. ochrony i opieki nad zabytkami Główny specjalista ds. ochrony środowiska Główny specjalista ds. polityki rozwoju infrastruktury Główny specjalista ds. pomocy publicznej Główny specjalista ds. promocji i marketingu Główny specjalista ds. strategii personalnej Główny specjalista ds. strategii rozwoju Główny specjalista ds. transportu publicznego Główny specjalista ds. wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki Główny specjalista ds. współpracy zagranicznej Główny specjalista ds. zamówień publicznych Główny specjalista ds. zasobów lokalowych Główny specjalista administrator merytoryczny systemu Główny specjalista ds. audytu wewnętrznego Główny specjalista ds. edukacji, oświaty i wychowania Główny specjalista ds. egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Główny specjalista ds. geologii Główny specjalista ds. inwestycji i remontów Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych Główny specjalista ds. konserwacji dokumentacji Główny specjalista ds. kontaktów z mediami Główny specjalista ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy XV 10 XV 9 2

3 płacowa Główny specjalista ds. polityki lokalowej Główny specjalista ds. polityki społecznej Główny specjalista ds. postępowań administracyjnych z zakresu spraw obywatelskich Główny specjalista ds. pracowniczych Główny specjalista ds. rejestracji stanu cywilnego Główny specjalista ds. wdrażania programu rewitalizacji Główny specjalista ds. badań i analiz Główny specjalista ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców Główny specjalista ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich Główny specjalista ds. doboru i rozwoju Główny specjalista ds. finansowo-księgowych Główny specjalista ds. kancelarii tajnej Główny specjalista ds. kancelaryjno-biurowych Główny specjalista ds. komunikacji społecznej Główny specjalista ds. koordynacji działań wewnątrz Urzędu Główny specjalista ds. kultury Główny specjalista ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej Główny specjalista ds. obsługi administracyjno - gospodarczej Główny specjalista ds. obsługi finansowej Główny specjalista ds. obsługi kasowej Główny specjalista ds. obsługi organizacyjnej Główny specjalista ds. obsługi prawnej Główny specjalista ds. planowania załącznika dzielnicowego Główny specjalista ds. podatków i opłat Główny specjalista ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Główny specjalista ds. sportu i rekreacji Główny specjalista ds. wsparcia procesów IT Główny specjalista ds. wsparcia użytkowników IT Główny specjalista ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu Główny specjalista ds. zarządzania dokumentacją Główny specjalista ds. zdrowia publicznego Główny specjalista ds. zmiany imion i nazwisk XIV 8 3

4 płacowa 3 Starszy geodeta XV 10 4 Geodeta XV 9 5 Główny specjalista ds. bhp XIV 8 6 Inspektor administrator merytoryczny Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP Inspektor ds. analizy podatkowej VAT i CIT Inspektor ds. architektury i projektowania systemów informatycznych Inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego Inspektor ds. estetyki przestrzeni publicznej Inspektor ds. geodezji Inspektor ds. geomatyki Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych Inspektor ds. nieruchomości Inspektor ds. organizacji i zarządzania ruchem Inspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Inspektor ds. polityki rachunkowości Inspektor ds. strategii finansowania Miasta Inspektor ds. wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Inspektor ds. zarządzania budżetem i WPF Miasta Inspektor ds. administrowania drogami Inspektor ds. analiz finansowych i prognoz Inspektor ds. architektury i urbanistyki Inspektor ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Inspektor ds. działalności gospodarczej i zezwoleń Inspektor ds. działalności regulowanej Inspektor ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych Inspektor ds. kontrasygnaty i zaangażowania Inspektor ds. kontroli oraz systemu kontroli zarządczej Inspektor ds. koordynacji inwestycji i remontów Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów Inspektor ds. ochrony i opieki nad zabytkami Inspektor ds. ochrony środowiska Inspektor ds. polityki rozwoju infrastruktury XV 10 XV 9 4

5 płacowa Inspektor ds. pomocy publicznej Inspektor ds. promocji i marketingu Inspektor ds. strategii personalnej Inspektor ds. strategii rozwoju Inspektor ds. transportu publicznego Inspektor ds. wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki Inspektor ds. współpracy zagranicznej Inspektor ds. zamówień publicznych Inspektor ds. zasobów lokalowych Inspektor administrator merytoryczny systemu Inspektor ds. audytu wewnętrznego Inspektor ds. edukacji, oświaty i wychowania Inspektor ds. egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Inspektor ds. geologii Inspektor ds. inwestycji i remontów Inspektor ds. kadrowo-płacowych Inspektor ds. konserwacji dokumentacji Inspektor ds. kontaktów z mediami Inspektor ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy Inspektor ds. polityki lokalowej Inspektor ds. polityki społecznej Inspektor ds. postępowań administracyjnych z zakresu spraw obywatelskich Inspektor ds. pracowniczych Inspektor ds. rejestracji stanu cywilnego Inspektor ds. wdrażania programu rewitalizacji Inspektor ds. badań i analiz Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich Inspektor ds. doboru i rozwoju Inspektor ds. finansowo-księgowych Inspektor ds. kancelarii tajnej Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Inspektor ds. komunikacji społecznej XIV 8 XIV 7 5

6 płacowa Inspektor ds. koordynacji działań wewnątrz Urzędu Inspektor ds. koordynacji zmiany dyżurnej operatorów numerów alarmowych Inspektor ds. kultury Inspektor ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej Inspektor ds. obsługi administracyjno - gospodarczej Inspektor ds. obsługi finansowej Inspektor ds. obsługi kasowej Inspektor ds. obsługi organizacyjnej Inspektor ds. obsługi prawnej Inspektor ds. podatków i opłat Inspektor ds. planowania załącznika dzielnicowego Inspektor ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Inspektor ds. sportu i rekreacji Inspektor ds. wsparcia procesów IT Inspektor ds. wsparcia użytkowników IT Inspektor ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu Inspektor ds. zarządzania dokumentacją Inspektor ds. zdrowia publicznego Inspektor ds. zmiany imion i nazwisk 7 Starszy informatyk XIV 7 8 Starszy specjalista ds. bhp XIV 7 9 Starszy poborca XIV 7 10 Podinspektor administrator merytoryczny Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP Podinspektor ds. analizy podatkowej VAT i CIT Podinspektor ds. architektury i projektowania systemów informatycznych Podinspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego Podinspektor ds. estetyki przestrzeni publicznej Podinspektor ds. geodezji Podinspektor ds. geomatyki Podinspektor ds. nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych Podinspektor ds. nieruchomości Podinspektor ds. organizacji i zarządzania ruchem XV 9 6

7 płacowa Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Podinspektor ds. polityki rachunkowości Podinspektor ds. strategii finansowania Miasta Podinspektor ds. wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podinspektor ds. zarządzania budżetem i WPF Miasta Podinspektor ds. administrowania drogami Podinspektor ds. analiz finansowych i prognoz Podinspektor ds. architektury i urbanistyki Podinspektor ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Podinspektor ds. działalności gospodarczej i zezwoleń Podinspektor ds. działalności regulowanej Podinspektor ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych Podinspektor ds. kontrasygnaty i zaangażowania Podinspektor ds. kontroli oraz systemu kontroli zarządczej Podinspektor ds. koordynacji inwestycji i remontów Podinspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów Podinspektor ds. ochrony i opieki nad zabytkami Podinspektor ds. ochrony środowiska Podinspektor ds. polityki rozwoju infrastruktury Podinspektor ds. pomocy publicznej Podinspektor ds. promocji i marketingu Podinspektor ds. strategii personalnej Podinspektor ds. strategii rozwoju Podinspektor ds. transportu publicznego Podinspektor ds. wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki Podinspektor ds. współpracy zagranicznej Podinspektor ds. zamówień publicznych Podinspektor ds. zasobów lokalowych Podinspektor administrator merytoryczny systemu Podinspektor ds. edukacji, oświaty i wychowania Podinspektor ds. egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Podinspektor ds. inwestycji i remontów Podinspektor ds. kadrowo-płacowych XIV 8 XIV 7 7

8 płacowa Podinspektor ds. konserwacji dokumentacji Podinspektor ds. kontaktów z mediami Podinspektor ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy Podinspektor ds. polityki lokalowej Podinspektor ds. polityki społecznej Podinspektor ds. postępowań administracyjnych z zakresu spraw obywatelskich Podinspektor ds. pracowniczych Podinspektor ds. rejestracji stanu cywilnego Podinspektor ds. wdrażania programu rewitalizacji Podinspektor ds. badań i analiz Podinspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców Podinspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich Podinspektor ds. doboru i rozwoju Podinspektor ds. finansowo-księgowych Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych Podinspektor ds. komunikacji społecznej Podinspektor ds. koordynacji działań wewnątrz Urzędu Podinspektor ds. koordynacji zmiany dyżurnej operatorów numerów alarmowych Podinspektor ds. kultury Podinspektor ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej Podinspektor ds. obsługi administracyjno - gospodarczej Podinspektor ds. obsługi finansowej Podinspektor ds. obsługi kasowej Podinspektor ds. obsługi organizacyjnej Podinspektor ds. obsługi prawnej Podinspektor ds. podatków i opłat Podinspektor ds. planowania załącznika dzielnicowego Podinspektor ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Podinspektor ds. sportu i rekreacji Podinspektor ds. wsparcia procesów IT Podinspektor ds. wsparcia użytkowników IT Podinspektor ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu Podinspektor ds. zarządzania dokumentacją XIII 6 8

9 płacowa Podinspektor ds. zdrowia publicznego Podinspektor ds. zmiany imion i nazwisk 11 Specjalista ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego Specjalista ds. estetyki przestrzeni publicznej Specjalista ds. geodezji Specjalista ds. geomatyki Specjalista ds. nieruchomości Specjalista ds. administrowania drogami Specjalista ds. architektury i urbanistyki Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Specjalista ds. działalności gospodarczej i zezwoleń Specjalista ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych Specjalista ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów Specjalista ds. ochrony i opieki nad zabytkami Specjalista ds. ochrony środowiska Specjalista ds. zamówień publicznych Specjalista ds. zasobów lokalowych Specjalista ds. edukacji, oświaty i wychowania Specjalista ds. inwestycji i remontów Specjalista ds. kadrowo-płacowych Specjalista ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy Specjalista ds. planowania załącznika dzielnicowego Specjalista ds. polityki lokalowej Specjalista ds. polityki społecznej Specjalista ds. pracowniczych Specjalista ds. rejestracji stanu cywilnego Specjalista ds. badań i analiz Specjalista ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców Specjalista ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich Specjalista ds. finansowo-księgowych Specjalista ds. kancelaryjno-biurowych Specjalista ds. komunikacji społecznej Specjalista ds. koordynacji działań wewnątrz Urzędu XIV 7 XIII 6 XIII 5 XII 4 9

10 płacowa Specjalista ds. kultury Specjalista ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej Specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej Specjalista ds. obsługi finansowej Specjalista ds. obsługi kasowej Specjalista ds. obsługi organizacyjnej Specjalista ds. podatków i opłat Specjalista ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Specjalista ds. sportu i rekreacji Specjalista ds. wsparcia procesów IT Specjalista ds. wsparcia użytkowników IT Specjalista ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu Specjalista ds. zdrowia publicznego 12 Specjalista ds. bhp XIII 6 13 Informatyk XIII 6 14 Poborca XIII 6 15 Referent ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego Referent ds. geodezji Referent ds. geomatyki Referent ds. nieruchomości Referent ds. administrowania drogami Referent ds. architektury i urbanistyki Referent ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Referent ds. działalności gospodarczej i zezwoleń Referent ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych Referent ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów Referent ds. ochrony i opieki nad zabytkami Referent ds. ochrony środowiska Referent ds. zasobów lokalowych XIII 5 XII 4 Referent ds. edukacji, oświaty i wychowania XII 3 10

11 płacowa Referent ds. inwestycji i remontów Referent ds. kadrowo-płacowych Referent ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy Referent ds. polityki lokalowej Referent ds. polityki społecznej Referent ds. pracowniczych Referent ds. rejestracji stanu cywilnego Referent ds. badań i analiz Referent ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców Referent ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich Referent ds. finansowo-księgowych Referent ds. kancelaryjno-biurowych Referent ds. komunikacji społecznej Referent ds. kultury Referent ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej 16 Referent ds. obsługi administracyjno - gospodarczej Referent ds. obsługi finansowej Referent ds. obsługi organizacyjnej Referent ds. planowania załącznika dzielnicowego Referent ds. podatków i opłat Referent ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Referent ds. sportu i rekreacji Referent ds. wsparcia procesów IT Referent ds. wsparcia użytkowników IT Referent ds. zdrowia publicznego Młodszy Referent ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego Młodszy Referent ds. geodezji Młodszy Referent ds. geomatyki Młodszy Referent ds. nieruchomości Młodszy Referent ds. administrowania drogami Młodszy Referent ds. architektury i urbanistyki Młodszy Referent ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Młodszy Referent ds. działalności gospodarczej i zezwoleń XI 2 XIII 5 XII 4 11

12 płacowa Młodszy Referent ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych Młodszy Referent ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów Młodszy Referent ds. ochrony i opieki nad zabytkami Młodszy Referent ds. ochrony środowiska Młodszy Referent ds. zasobów lokalowych Młodszy Referent ds. edukacji, oświaty i wychowania Młodszy Referent ds. inwestycji i remontów Młodszy Referent ds. kadrowo-płacowych Młodszy Referent ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy Młodszy Referent ds. polityki lokalowej Młodszy Referent ds. polityki społecznej Młodszy Referent ds. pracowniczych Młodszy Referent ds. rejestracji stanu cywilnego Młodszy Referent ds. badań i analiz Młodszy Referent ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców Młodszy Referent ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich Młodszy Referent ds. finansowo-księgowych Młodszy Referent ds. kancelaryjno-biurowych Młodszy Referent ds. komunikacji społecznej Młodszy Referent ds. kultury Młodszy Referent ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej Młodszy Referent ds. obsługi administracyjno - gospodarczej Młodszy Referent ds. obsługi finansowej Młodszy Referent ds. obsługi organizacyjnej Młodszy Referent ds. planowania załącznika dzielnicowego Młodszy Referent ds. podatków i opłat Młodszy Referent ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi Młodszy Referent ds. sportu i rekreacji Młodszy Referent ds. wsparcia procesów IT Młodszy Referent ds. wsparcia użytkowników IT XII 3 XI 2 12

II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania

II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie i płacowe i płacowa 1 Radca prawny XVI 11 2 Główny specjalista ds. zarządzania budżetem i WPF Główny specjalista administrator merytoryczny Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy

Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy Etat BURMISTRZ 1 Pion Burmistrza I Z-CA BURMISTRZA 1 II Z-CA BURMISTRZA 1 SKARBNIK 1 SEKRETARZ 1 KOORDYNATOR DS. KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 2164/2012 Prezydenta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Miasta Lublin. IT-OR.1431.7.2014 Lublin, dnia 07.08.2014 r.

Sekretarz Miasta Lublin. IT-OR.1431.7.2014 Lublin, dnia 07.08.2014 r. Sekretarz Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011 e-mail: sekretarz@lublin.eu, epuap: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu IT-OR.1431.7.2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2864/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2864/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2864/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku Znak: W.120.1.53.2011 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku w sprawie: zmiany struktury etatowej Urzędu w Łapszach Niżnych. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin Załącznik nr do Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin L.p. I Tabela Tabela wymagań kwalifikacyjnych, zaszeregowania do kategorii wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy

Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy Concept INTERMEDIA, 30.08.2016 Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Obsługi Bezpośredniej b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii al.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 439/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 439/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 439/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.02.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2165/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ZARZĄDZENIE NR 2165/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku tekst ujednolicony: zawierający zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 505/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr 611/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2165/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania załącznik do zarządzenia nr 4/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2009 r. TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. WOK.0..09 Wołomin, dnia 7 marca 09 r. ZARZĄDZENIE NR 0..09 STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 09 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury wewnętrznej wydziałów i liczby etatów w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. WOK.0..09 Wołomin, dnia marca 09 r. ZARZĄDZENIE NR 0..09 STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia marca 09 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury wewnętrznej wydziałów i liczby etatów w Starostwie

Bardziej szczegółowo

wykształcenie staż pracy (w latach) zawodowe

wykształcenie staż pracy (w latach) zawodowe Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 grudnia 2014 r. WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASTYSTENTÓW,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania załącznik do zarządzenia nr.201.k Prezydenta Miasta Zielona Góra Kierownika Urzędu z dnia 1 kwietnia 201 r. TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 341/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 341/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 341/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 6274036 Rotterdamska 9 D/220 Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem 6215593 Rotterdamska 9 D/204 Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lutego 2014r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717 Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00 piątek 7.30-15.30 Kancelaria Ogólna 7.30-16.00 Miejski rzecznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie Na podstawie art. 33 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 18 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 18 maja 2018 roku Strona z 5 Zarządzenie nr 49/208 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wińsko Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 207 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1081/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 1081/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 1081/2011 Prezydenta Płocka z dnia 18 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 118/11 Prezydenta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi

Bardziej szczegółowo

Published on Gmina Potęgowo ( Strona główna > Pracownicy Urzędu. Pracownicy Urzędu

Published on Gmina Potęgowo (  Strona główna > Pracownicy Urzędu. Pracownicy Urzędu Published on Gmina Potęgowo (http://www.potegowo.pl) Strona główna > Pracownicy Urzędu Pracownicy Urzędu 1. Dawid Litwin - Wójt Pełni obowiązki kierownika urzędu tel.: 59 811-50-72 w. 38 e-mail: wojt@potegowo.pl

Bardziej szczegółowo

4) W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

4) W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie : Zarządzenie Nr 487/2017 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Prezydenta

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Prezydenta Prezydent Miasta Lublin Lublin Załącznik do zarządzenia nr 128/6/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie nr 89/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb w zakresie stanowisk pracy i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy w roku 2017 PRACA DLA NAS!

Analiza potrzeb w zakresie stanowisk pracy i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy w roku 2017 PRACA DLA NAS! PRACA DLA NAS! Raport Analiza potrzeb w zakresie stanowisk pracy i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy w roku 2017 Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3135/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2 stycznia 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2 stycznia 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 5/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny Numer telefonu: (+48 58) 627 40 36, (+48 58) 621 52 91 Numer FAX: (+48 58) 627 45 78 Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 3336/05 z dnia 31 marca 005 roku Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 005 roku Dochody Lp. Wyszczególnienie Harmonogram na II kwartał

Bardziej szczegółowo

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Budimex S.A. W skład którego wchodzą: - Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki, - Wiceprezes Zarządu Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Budimex S.A. W skład Zarządu wchodzą: - Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki, - Wiceprezes Zarządu, - Członek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Burmistrzem Miasta i Zastępcami, upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE LISTA OFERT PRACY Z ROKU 2010 WEJŚCIE (/Article/get/id,168402.html) DO POBRANIA: Oświadczenie o niekaralności (/Download/get/id,99183.json) LISTA OFERT PRACY Z ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie Jednostka Pałac Młodzieży w Koszalinie, zwany dalej placówką jest jednostką samorządu terytorialnego działającego na podstawie: 1. art. 5 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE

Tabela 1 STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Tabela 1 STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE zaszeregowani 1 2 3 6 7 8 1. sekretarz miasta 2. zastępca skarbnika miasta 3. kierownik

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 433/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 433/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2018r. Zarządzenie Nr 433/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Miejskiej Tczew w swoim imieniu Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mława Na podstawie art. 9 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3845/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 3845/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 3845/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 i art. 92 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 431/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 1 grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr 431/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 1 grudnia 2017 roku Strona z 5 Zarządzenie Nr 43 /07 Wójta Wińsko z dnia grudnia 07 roku Zarządzenie nr 43/07 Wójta Wińsko z dnia grudnia 07 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Wińsko Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanislawów

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanislawów ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanislawów Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ TABELA ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ ZAŁ. NR 11 BUDYNEK A PRZYZIEMIE /ISTNIEJĄCY BUDYNEK OD UL.SIKORSKIEGO (A) ARCHIWA NR NAZWA POMIESZCZENIA REFERAT POWIERZCHNIA - m2 A.0.13- -A.0.18 ARCHIWUM 248,12 A.0.19

Bardziej szczegółowo

Raport: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku oferta sprzedaży

Raport: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku oferta sprzedaży O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w dniach od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, na próbie 5 554

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 148/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 listopada 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 148/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 listopada 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 148/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Schemat Organizacyjny Departamentu Organizacji i Administracji Wydział Informatyki i Telekomunikacji IT sp. ds. IT-OR sp. ds. analiz i projektów IT-AP ewidencji, budżetu i rozliczeń IT-EW Referat ds. sieci

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz. Zarządzenie Nr 26/OK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 816 /OK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE główny księgowy zastępca głównego księgowego

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE główny księgowy zastępca głównego księgowego Załącznik nr 1 TABELA STANOWISK, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI URZĘDNICY W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJI WYMAGANYCH DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK Stanowisko Wymagane kwalifikacje samodzielne pion

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89 /2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 89 /2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 89 /2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584

Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584 Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584 ROZPORZĄDZENE MNSTRA PRACY POLTYK SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 30. W skład Urzędu wchodzą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2014/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2004r. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku Dochody Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Stanowiska kierownicze urzędnicze. Kierownik działu XII - XIX 7 wyższe 2) 5. X - XVII 4 wyższe 2) 4. Stanowiska urzędnicze

Stanowiska kierownicze urzędnicze. Kierownik działu XII - XIX 7 wyższe 2) 5. X - XVII 4 wyższe 2) 4. Stanowiska urzędnicze Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.5.2014 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151 196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2013. Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 36/2013. Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 36/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku Zarządzenie Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 218/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 218/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 218/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 113/Or/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 224/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 224/1 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 czerwca 201 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, na których stosunek pracy nawiązano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.117.2015 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 grudnia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego oraz wyznaczenia dyrektorów wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. Kategoria zaszeregowania

Wykaz stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. Kategoria zaszeregowania Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40 /2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania ów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo