ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny Numer telefonu: (+48 58) , (+48 58) Numer FAX: (+48 58) Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Numer telefonu: (+48 58) , (+48 58) Numer FAX: (+48 58) Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami Numer telefonu: (+48 58) Numer FAX: (+48 58)

2 DS - DYREKTOR DS. STRATEGII I ROZWOJU PORTU DSR - DZIAŁ ROZWOJU PORTU DSR-S - SEKCJA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO DSR-P - SEKCJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO DSR-I - SEKCJA ROZWOJU INFRASTRUKTURY Stanowisko Telefon (58) DYREKTOR DS. STRATEGII I ROZWOJU PORTU (58) SAMODZIELNY REFERENT DS STRATEGII I ROZWOJU PORTU (58) Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU ROZWOJU PORTU (58) SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH - KIEROWNIK PROJEKTU (58) KOORDYNATOR DS. MONITOROWANIA STRATEGII (58) SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH (58) SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ (58) SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH (58) SPECJALISTA DS ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (58) SPECJALISTA DS ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (58) DSP - DZIAŁ PROJEKTÓW UNIJNYCH KIEROWNIK DZIAŁU PROJEKTÓW UNIJNYCH (58) SPECJALISTA DS PROJEKTÓW UNIJNYCH - KIEROWNIK PROJEKTU (58) SPECJALISTA DS PROJEKTÓW UNIJNYCH - KIEROWNIK PROJEKTU (58) SPECJALISTA DS PROJEKTÓW UNIJNYCH - KIEROWNIK PROJEKTU (58) SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ PROJEKTÓW UNIJNYCH (58) SPECJALISTA DS UMÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (58) DM - DYREKTOR DS. MARKETINGU I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ DYREKTOR DS. MARKETINGU I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ (58) DMM - DZIAŁ MARKETINGU D - PREZES ZARZĄDU/ DYREKTOR NACZELNY Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU MARKETINGU (58) KIEROWNIK PROJEKTU (58) SPECJALISTA DS MARKETINGU (58) KOORDYNATOR PROJEKTÓW (58) SPECJALISTA DS MARKETINGU (58) SPECJALISTA DS MARKETINGU (58)

3 DMK - DZIAŁ KOMUNIKACJI I PR DMT - DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DZ - DYREKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA DZO - DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I MONITORINGU DZP - PORTOWA STRAŻ POŻARNA DD - DZIAŁ GŁÓWNEGO DYSPOZYTORA PORTU KIEROWNIK DZIAŁU PUBLIC RELATIONS (58) SPECJALISTA DS MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH (58) SPECJALISTA DS. PR (58) SPECJALISTA DS PROMOCJI (58) KOORDYNATOR PROJEKTÓW (58) SPECJALISTA DS. PR (58) SPECJALISTA DS PROMOCJI (58) SPECJALISTA DS PROMOCJI (58) SPECJALISTA - PLASTYK (58) Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII (58) KIEROWNIK PROJEKTU (58) SPECJALISTA DS. REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW (58) SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW (58) DYREKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA KIEROWNIK DZIAŁU OCHRONY PORTU-OFICER OCHRONY (58) SPECJALISTA DS MOBILIZACYJNO-OBRONNYCH (58) SPECJALISTA DS OCHRONY FIZYCZNEJ (58) SPECJALISTA DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (58) SPECJALISTA DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SAMODZIELNY INSPEKTOR DS MONITORINGU (58) SAMODZIELNY MAGAZYNIER (58) PALACZ-MAGAZYNIER (58) KOMENDANT PORTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (58) SPECJALISTA DS PERSONALNO - EKONOMICZNYCH (58) OFICER DYŻURNY (58) OFICER DYŻURNY (58) SAMODZIELNY INSPEKTOR TECHNICZNY- KWATERMISTRZ (58) SAMODZIELNY REFERENT DS PERSONALNO-ADMINISTRACYJNYCH (58) DYŻURNY PUNKTU ALARMOWEGO (58) KIEROWNIK DZIAŁU - GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU (58) DYSPOZYTOR PORTU (58)

4 DD-E - SEKCJA EKSPLOATACYJNO-MORSKA DD-K - SEKCJA KOLEJOWA DP - DZIAŁ PERSONALNY DP-K - SEKCJA KADR I SZKOLEŃ DP-P - SEKCJA PŁAC DO - DZIAŁ ORGANIZACYJNY DO-K - SEKCJA KORPORACYJNA DO-A - SEKCJA ADMINISTRACYJNA DO-O - SEKCJA KANCELARII OGÓLNEJ KIEROWNIK SEKCJI EKSPLOATACYJNO-MORSKIEJ (58) SPECJALISTA DS EKSPLOATACYJNYCH (58) SPECJALISTA DS EKSPLOATACYJNYCH (58) SAMODZIELNY REFERENT DS EKSPLOATACYJNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI KOLEJOWEJ (58) SPECJALISTA DS ORGANIZACJI OBSŁUGI KOLEJOWEJ (58) SAMODZIELNY REFERENT DS KOLEJOWYCH (58) KIEROWNIK DZIAŁU PERSONALNEGO (58) KIEROWNIK SEKCJI KADR I SZKOLEŃ (58) SPECJALISTA DS KADR (58) SPECJALISTA DS SOCJALNYCH (58) SPECJALISTA DS SOCJALNYCH (58) SPECJALISTA DS. KADR I SZKOLEŃ (58) KIEROWNIK SEKCJI PŁAC (58) SPECJALISTA DS PŁAC (58) SPECJALISTA DS PŁAC (58) KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO (58) ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU KIEROWNIK SEKCJI KORPORACYJNEJ (58) SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH (58) SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH (58) SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH (58) SAMODZIELNY REFERENT DS KORPORACYJNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRACYJNEJ (58) SPECJALISTA DS EWIDENCJI I ZAOPATRZENIA (58) RECEPCJONISTKA (58) KIEROWCA (58) KIEROWNIK SEKCJI KANCELARII OGÓLNEJ (58) SPECJALISTA DS KANCELARYJNYCH (58)

5 DO-R - SEKCJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO SPECJALISTA DS ARCHIWIZACJI (58) SAMODZIELNY REFERENT DS. ARCHIWIZACYJNO - KANCELARYJNYCH (58) DK - DZIAŁ PRAWNY KIEROWNIK DZIAŁU PRAWNEGO (58) SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH (58) DA - DZIAŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KIEROWNIK DZIAŁU AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (58) SPECJALISTA DS KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (58) SPECJALISTA DS KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (58) DH - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP SPECJALISTA DS BHP (58) DI - PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (58) ZN - DYREKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI I UMÓW ZNN - DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZNN-E - SEKCJA EKSPLOATACJI Z - WICEPREZES ZARZĄDU/ DYREKTOR DS.INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM ZNN-G - SEKCJA EWIDENCJI GRUNTÓW (58) ASYSTENTKA WICEPREZESA ZARZĄDU (58) DYREKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI I UMÓW (58) KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (58) KIEROWNIK SEKCJI EKSPLOATACJI (58) SPECJALISTA DS KONTAKTÓW Z KLIENTAMI (58) SPECJALISTA DS OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI (58) SPECJALISTA DS EWIDENCJI I ZAOPATRZENIA (58) SPECJALISTA DS UMÓW I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI (58) SPECJALISTA DS OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI (58) SPECJALISTA DS OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI (58) KIEROWCA-KONSERWATOR (58) KIEROWNIK SEKCJI EWIDENCJI GRUNTÓW (58) SPECJALISTA DS EWIDENCJI GRUNTÓW (58) SPECJALISTA DS PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (58)

6 ZNN-U - SEKCJA UMÓW ZNN-M - SEKCJA UMÓW I ROZLICZEŃ MEDIÓW ZNU - DZIAŁ UMÓW TECHNICZNYCH ZT - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH ZTR - DZIAŁ REALIZACJI ZTR-I - SEKCJA INWESTYCJI KIEROWNIK SEKCJI UMÓW (58) SPECJALISTA DS UMÓW NAJMU/ DZIERŻAWY (58) SPECJALISTA DS UMÓW NAJMU/ DZIERŻAWY (58) SPECJALISTA DS OBSŁUGI KLIENTA (58) SPECJALISTA DS UMÓW NAJMU/ DZIERŻAWY (58) KIEROWNIK SEKCJI UMÓW I ROZLICZEŃ MEDIÓW (58) SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ CIEPŁA (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH (58) SPECJALISTA DS KONCESJI I TARYF (58) KIEROWNIK DZIAŁU UMÓW TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS UMÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (58) SPECJALISTA DS UMÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (58) SPECJALISTA DS UMÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (58) SPECJALISTA DS UMÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (58) SPECJALISTA DS UMÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (58) DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI INWESTYCJI (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO DS. KOLEJOWYCH (58) KIEROWNIK PROJEKTU-INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ (58) KIEROWNIK PROJEKTU-INSPEKTOR NADZORU BRANŻY BUDOWLANEJ (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) KIEROWNIK PROJEKTU-INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ (58) KIEROWNIK PROJEKTU-INSPEKTOR NADZORU BRANŻY KOLEJOWEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO DS. ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

7 ZTR-N - SEKCJA NADZORU INWESTORSKIEGO ZTU - DZIAŁ UTRZYMANIA ZTU-E - SEKCJA EKSPLOATACJI ZTU-R - SEKCJA REMONTÓW ZH - DYREKTOR DS. HYDROTECHNICZNYCH ZHB - DZIAŁ BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ZHB-R - SEKCJA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI KIEROWNIK SEKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY KOLEJOWEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY BUDOWLANEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ (58) KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA (58) KIEROWNIK SEKCJI EKSPLOATACJI (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I AWARII (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI REMONTÓW (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ (58) DYREKTOR DS. HYDROTECHNICZNYCH (58) KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI ROBÓT (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ (58) SPECJALISTA - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ (58)

8 ZHB-D - SEKCJA DOKUMENTOWANIA I UTRZYMANIA ZHB-B - SEKCJA BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH ZHO - DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ZS - PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. STANDARYZACJI I KONTROLI REALIZACJI INWESTYCJI FK - GŁÓWNY KSIĘGOWY FKK - DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ FKK-K - SEKCJA KOSZTÓW FKK-R - SEKCJA ROZLICZEŃ FKK-S - SEKCJA SPRZEDAŻY P.O. KIEROWNIKA SEKCJI DOKUMENTOWANIA I UTRZYMANIA (58) SPECJALISTA DS HYDROTECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS. DOKUMENTOWANIA I UTRZYMANIA (58) SPECJALITA DS UTRZYMANIA I PROWADZENIA ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYC (58) SPECJALISTA DS ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (58) KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH (58) GŁÓWNY SPECJALISTA DS SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (58) SPECJALISTA DS GIS (58) KIEROWNIK DZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA (58) SPECJALISTA DS OCHRONY ŚRODOWISKA (58) SPECJALISTA DS OCHRONY ŚRODOWISKA (58) SPECJALISTA DS OCHRONY ŚRODOWISKA (58) PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. STANDARYZACJI I KONTOROLI REALIZACJI INWESTYCJI (58) SPECJALISTA DS SPORZĄDZANIA I ROZLICZANIA PLANU INWESTYCYJNO - REMONTOWEGO (58) SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (58) F - WICEPREZES ZARZĄDU / DYREKTOR DS. FINANSÓW I ZARZĄDZANIA FINANSAMI (58) GŁÓWNY KSIĘGOWY (58) MŁODSZY SPECJALISTA DS RACHUNKOWO-FINANSOWYCH (58) KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ (58) KIEROWNIK SEKCJI KOSZTÓW (58) SPECJALISTA DS ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI (58) SPECJALISTA DS KOSZTÓW (58) KIEROWNIK SEKCJI ROZLICZEŃ (58) SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ (58) KIEROWNIK SEKCJI SPRZEDAŻY-ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ (58) SPECJALISTA DS ROZRACHUNKÓW (58)

9 FKM - DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI INWESTYCYJNEJ I MATERIAŁOWEJ KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI INWESTYCYJNEJ I MATERIAŁOWEJ (58) SPECJALISTA DS KSIĘGOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (58) SPECJALISTA DS KSIĘGOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (58) SAMODZIELNY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI MATERIAŁOWEJ (58) SAMODZIELNY KSIĘGOWY DS. KSIĘGOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE- PROJEKTÓW UNIJNY (58) FKP - SAMODZIELNE STANOWISKO DS.PODATKÓW FC - DZIAŁ CONTROLLINGU GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PODATKÓW-ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (58) SPECJALISTA DS PODATKÓW (58) KIEROWNIK DZIAŁU CONTROLLINGU (58) FE - DZIAŁ EKONOMICZNY FE-A - SEKCJA ANALIZ FINANSOWYCH KIEROWNIK SEKCJI ANALIZ EKONOMICZNYCH - ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU EKONOMICZNEGO (58) SPECJALISTA DS PLANOWANIA I ANALIZ EKONOMICZNYCH (58) FE-Z - SEKCJA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH (58) GŁÓWNY SPECJALISTA DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO (58) KIEROWNIK SEKCJI ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO (58) FW - DZIAŁ FAKTUROWANIA I WINDYKACJI FW-F - SEKCJA FAKTUROWANIA FF - DZIAŁ FINANSOWY KIEROWNIK DZIAŁU FAKTUROWANIA I WINDYKACJI (58) SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (58) SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI FAKTUROWANIA (58) SPECJALISTA DS FAKTUROWANIA OPŁAT PORTOWYCH (58) SPECJALISTA DS FAKTUROWANIA (58) SPECJALISTA DS FAKTUROWANIA (58) SPECJALISTA DS FAKTUROWANIA OPŁAT PORTOWYCH (58) KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO (58) SPECJALISTA DS. INWESTYCJI FINANSOWYCH (58) SPECJALISTA DS FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (58) SPECJALISTA -GŁÓWNY KASJER (58) SPECJALISTA DS SYSTEMÓW BANKOWYCH (58) SPECJALISTA DS FINANSOWYCH (58) FU - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM GŁÓWNY SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (58)

10 FI - DZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI FI-P - SEKCJA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW FI-A - SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI FI-S - SEKCJA SERWISU TECHNICZNEGO FI-S1 - ZESPÓŁ SIECI LOKALNYCH FI-T - SEKCJA TELEKOMUNIKACJI FI-R - SEKCJA UMÓW I ROZLICZEŃ MŁODSZY SPECJALISTA (58) KIEROWNIK SEKCJI PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW (58) ANALITYK SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH (58) ANALITYK SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH (58) PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (58) PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (58) PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRACJI SYSTEMÓW (58) TECHNOLOG SYSTEMÓW SIECIOWYCH (58) TECHNOLOG SYSTEMÓW PRZETWARZANIA DANYCH (58) TECHNOLOG SYSTEMÓW SIECIOWYCH (58) SPECJALISTA DS ADMINISTRACJI SYSTEMÓW (58) SPECJALISTA DS SYSTEMÓW PRZETWARZANIA DANYCH (58) SPECJALISTA OPERATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (58) SPECJALISTA OPERATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (58) SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW SIECIOWYCH (58) SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW SIECIOWYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI SERWISU TECHNICZNEGO (58) SPECJALISTA DS SERWISU TECHNICZNEGO (58) SPECJALISTA DS SERWISU TECHNICZNEGO (58) SPECJALISTA DS SERWISU TECHNICZNEGO KOORDYNATOR ZESPOŁU SIECI LOKALNYCH (58) ELEKTROMONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH (58) KIEROWNIK SEKCJI TELEKOMUNIKACJI (58) SPECJALISTA DS TELEKOMUNIKACJI (58) SPECJALISTA DS TELEKOMUNIKACJI (58) SAMODZIELNY ELEKTRONIK (58) ELEKTROMONTER URZĄDZEŃ RADIOTECHNICZNYCH (58) SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ I KONTAKTÓW Z KLIENTAMI (58) SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH (58)

11 FI-O - SEKCJA SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA KIEROWNIK SEKCJI SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA, ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INFORMATYKI I TEL (58) SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA (58) SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA (58) SPECJALISTA DS POMOCY INFORMATYCZNEJ (58) SAMODZIELNY REFERENT DS ADMINISTRACYJNYCH (58)

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 6274036 Rotterdamska 9 D/220 Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem 6215593 Rotterdamska 9 D/204 Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis telefonów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Prezes Zarzadu/ Dyrektor Naczelny 627-40-36 Rotterdamska 9 D/220 Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem 621-55-93 Rotterdamska 9 D/204 Wiceprezes Zarządu-Dyrektor

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 dla stanowisk administracyjnych obejmuje 389 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane

Bardziej szczegółowo

Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy

Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Struktura etatowa Urzędu Miasta i Gminy Etat BURMISTRZ 1 Pion Burmistrza I Z-CA BURMISTRZA 1 II Z-CA BURMISTRZA 1 SKARBNIK 1 SEKRETARZ 1 KOORDYNATOR DS. KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk. Schemat mapy stanowisk. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Lista stanowisk. Schemat mapy stanowisk. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019 w wersji administracyjnej obejmuje 361 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli: kadra zarządzająca,

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Polskiego Radia S.A. Zarząd Polskiego Radia S.A. Załącznik nr nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Członek Zarządu Henryk Cichecki Biuro Zarządu 1. Dział Obsługi Statutowych Organów

Bardziej szczegółowo

TWOJE ZDROWIE TWÓJ SZPITAL!

TWOJE ZDROWIE TWÓJ SZPITAL! TWOJE ZDROWIE TWÓJ SZPITAL! NAZWA DZIAŁU LUB SEKCJI Prezes Zarządu Spółki 222 Wiceprezes Zarządu Spółki 227 Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki 223 Sekretariat - Fax 221 Główny Księgowy 212 Lekarz Naczelny

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

REKTOR. Audyt Wewnętrzny. Dyrektor Finansowy. Dział Kontroli Wewnętrznej. Stanowisko. ds. Obronnych. Dział Informacji i Komunikacji

REKTOR. Audyt Wewnętrzny. Dyrektor Finansowy. Dział Kontroli Wewnętrznej. Stanowisko. ds. Obronnych. Dział Informacji i Komunikacji ZAŁĄCZNIK NR 2 schemat 1 REKTOR Kancelaria Rektora Audyt Wewnętrzny Rozwoju Zasobów Ludzkich Dyrektora Finansowego Kadr Płac Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrektor Finansowy Budżetowania i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ UJ I CM UJ. wg stanu na dzień 2 lutego 2018 roku

WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ UJ I CM UJ. wg stanu na dzień 2 lutego 2018 roku WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ UJ I CM UJ wg stanu na dzień 2 lutego 2018 roku 1. Biuro Rektora 2. 3. 4. Biuro Prasowe 5. Sekcja ds. Audytu Wewnętrznego 6. Sekcja Ochrony

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk. SCHEMAT MAPY STANOWISK pracownik fizyczny. kadra kierownicza. pracownik techniczny. specjalista. kadra zarządzająca

Lista stanowisk. SCHEMAT MAPY STANOWISK pracownik fizyczny. kadra kierownicza. pracownik techniczny. specjalista. kadra zarządzająca Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 w wersji administracyjnej obejmuje 326 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

REKTOR. Kancelaria Rektora. Audyt Wewnętrzny. Dział Spraw Osobowych. Biuro Prawne. Dział Kontroli Wewnętrznej

REKTOR. Kancelaria Rektora. Audyt Wewnętrzny. Dział Spraw Osobowych. Biuro Prawne. Dział Kontroli Wewnętrznej ZAŁĄCZNIK NR 2 schemat 1 REKTOR Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych Kancelaria Rektora Audyt Wewnętrzny Kadr Płac Spraw Osobowych Biuro Prawne ds. Obsługi u Kancelaria Niejawna Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 318 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 283 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania

II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie i płacowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 311/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.03.2015 r. płacowa 1 Radca prawny XVI 11 2 Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

O raporcie. Struktura raportu

O raporcie. Struktura raportu O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na próbie 19 986 osób pracujących w Warszawie, w dniach od 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 badanie obejmuje 347 stanowisk, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy

Bardziej szczegółowo

OKW 1 - przedpole. WB - Biuro Bezpieczeństwa (szef, specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych)

OKW 1 - przedpole. WB - Biuro Bezpieczeństwa (szef, specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych) OS - Dział Socjalny OKW 1 - przedpole P - Departament ds.puławskiego Parku Przemysłowego KT - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KK - Dział Komunikacji Korporacyjnej KA - Dział Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku Zarządzenie Nr 3051/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 obejmuje 445 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 675/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29 lutego 2012r. z późn.zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2018 r. Poz. 1768

Warszawa, dnia 13 września 2018 r. Poz. 1768 Warszawa, dnia 13 września 2018 r. Poz. 1768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania

II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie zaszeregowania i płacowe wg wartościowania II Tabela Stanowiska urzędnicze kategorie i płacowe i płacowa 1 Radca prawny XVI 11 2 Główny specjalista ds. zarządzania budżetem i WPF Główny specjalista administrator merytoryczny Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584

Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584 Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584 ROZPORZĄDZENE MNSTRA PRACY POLTYK SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

Schemat nr 1 - Administracja REKTOR. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Schemat nr 1 - Administracja REKTOR. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Schemat nr 1 - Administracja Uczelni REKTOR Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prorektor ds. Dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 565

Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 565 Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku Znak: W.120.1.53.2011 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku w sprawie: zmiany struktury etatowej Urzędu w Łapszach Niżnych. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w

Bardziej szczegółowo

O raporcie. Struktura raportu

O raporcie. Struktura raportu O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na próbie 5 790 osób pracujących w Warszawie, w dniach od 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r. ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lutego 2014r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ZARZĄDZENIE NR 0050/ 255 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 i art. 92 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 stanowiska administracyjne obejmuje 280 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

1. Prezentacja zadań UZZJK zgodnie z zaleceniami PKA. 2. Przedstawienie bieżącej sytuacji dotyczącej przeprowadzonych hospitacji i ankietyzacji na

1. Prezentacja zadań UZZJK zgodnie z zaleceniami PKA. 2. Przedstawienie bieżącej sytuacji dotyczącej przeprowadzonych hospitacji i ankietyzacji na 1. Prezentacja zadań UZZJK zgodnie z zaleceniami PKA. 2. Przedstawienie bieżącej sytuacji dotyczącej przeprowadzonych hospitacji i ankietyzacji na poszczególnych Wydziałach praca nad materiałami przygotowanymi

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk. SCHEMAT MAPY STANOWISK pracownik fizyczny. kadra kierownicza. pracownik techniczny. specjalista. kadra zarządzająca

Lista stanowisk. SCHEMAT MAPY STANOWISK pracownik fizyczny. kadra kierownicza. pracownik techniczny. specjalista. kadra zarządzająca Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 obejmuje 590 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Miasta Lublin. IT-OR.1431.7.2014 Lublin, dnia 07.08.2014 r.

Sekretarz Miasta Lublin. IT-OR.1431.7.2014 Lublin, dnia 07.08.2014 r. Sekretarz Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011 e-mail: sekretarz@lublin.eu, epuap: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu IT-OR.1431.7.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. WOK.0..09 Wołomin, dnia 7 marca 09 r. ZARZĄDZENIE NR 0..09 STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 09 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury wewnętrznej wydziałów i liczby etatów w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin

Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin Załącznik nr do Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Lublin L.p. I Tabela Tabela wymagań kwalifikacyjnych, zaszeregowania do kategorii wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

O raporcie. Struktura raportu

O raporcie. Struktura raportu O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na próbie 11 962 osób pracujących w branży i działach logistycznych,

Bardziej szczegółowo

wykształcenie staż pracy (w latach) zawodowe

wykształcenie staż pracy (w latach) zawodowe Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 grudnia 2014 r. WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASTYSTENTÓW,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ Załącznik nr 2 UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ stanowisk/funkcji oraz prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE i ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Raport: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku oferta sprzedaży

Raport: Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku oferta sprzedaży O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w dniach od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, na próbie 5 554

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 28.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Prezydenta

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Prezydenta Prezydent Miasta Lublin Lublin Załącznik do zarządzenia nr 128/6/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie nr 89/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 obejmuje 712 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 431/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 1 grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr 431/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 1 grudnia 2017 roku Strona z 5 Zarządzenie Nr 43 /07 Wójta Wińsko z dnia grudnia 07 roku Zarządzenie nr 43/07 Wójta Wińsko z dnia grudnia 07 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Wińsko Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik do Zarządzenia nr OI.120.0022.2015 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 22.05.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717

W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 52-13-717 Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 10.00-18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00 piątek 7.30-15.30 Kancelaria Ogólna 7.30-16.00 Miejski rzecznik

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 6 111 - przez /9/ 291 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 18 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 18 maja 2018 roku Strona z 5 Zarządzenie nr 49/208 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wińsko Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 207 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 278/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2019 roku Zarządzenie Nr 278/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, na których stosunek pracy nawiązano

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR URZĘDU ZASTĘPCA DYREKTORA. Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim KZF GŁÓWNY KSIĘGOWY KF. Dział Organizacyjno Administracyjny KO

DYREKTOR URZĘDU ZASTĘPCA DYREKTORA. Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim KZF GŁÓWNY KSIĘGOWY KF. Dział Organizacyjno Administracyjny KO Schemat Organizacyjny Załącznik Nr 1 DYREKTOR URZĘDU ZASTĘPCA DYREKTORA Filia PUP w Konstantynowie Łódzkim KZF GŁÓWNY KSIĘGOWY KF Dział Organizacyjno Administracyjny KO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ CAZ

Bardziej szczegółowo

4) W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

4) W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie : Zarządzenie Nr 487/2017 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 46,25 ETATÓW KIEROWNIK DZIAŁU 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 46,25 ETATÓW KIEROWNIK DZIAŁU 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 46,5 ETATÓW ZESPÓŁ ASYSTY KIEROWNIK DZIAŁU ZESPÓŁ DS. ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ RODZINY (asystenci) 4 KOORDYNATOR STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

z d n ia r. I. Dla pracowników OHP

z d n ia r. I. Dla pracowników OHP Projekt z dnia 6 czerwca 2018 r r o z p o r z ą d z e n i e M.N.STRA RODZINY, p r a c y, POL,TYK, SPOŁECZNEJ1 z d n ia... 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prace. przyznawania

Bardziej szczegółowo

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości.

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska produkcyjne obejmuje 237 stanowisk z 9 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY. Dział Administracyjno-Gospodarczy. Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej. Lokalizacja: Blok H, I piętro, pok. 127, pok.

DZIAŁY. Dział Administracyjno-Gospodarczy. Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej. Lokalizacja: Blok H, I piętro, pok. 127, pok. DZIAŁY Dział Administracyjno-Gospodarczy Lokalizacja: Blok H, I piętro, pok. 127, pok. 106 Kierownik: mgr Michał Szymański Zastępca Kierownika: mgr inż. Jerzy Czarnik Kierownik: 81 537 42 26, pok.127 Dział:

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk. Schemat mapy stanowisk. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Lista stanowisk. Schemat mapy stanowisk. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019 obejmuje 646 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli: kadra zarządzająca, kadra kierownicza,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Wykaz stanowisk w Poczcie Polskiej S.A. - Załącznik Nr 9 do Umowy

Strona 1 z 11. Wykaz stanowisk w Poczcie Polskiej S.A. - Załącznik Nr 9 do Umowy Wykaz stanowisk w Poczcie Polskiej S.A. - Załącznik Nr 9 do Umowy Lp. Grupa stanowisk Nazwa stanowiska Dyrektor 1 Dyrektorzy Zastępca Dyrektora Kierownik Wydziału Kierownicy: Kierownik Działu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 obejmuje 500 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARKU

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARKU 4 Park jest państwową osobą prawną w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 3 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 3 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 65/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy w Kołobrzegu Na podstawie 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Burmistrzem Miasta i Zastępcami, upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach

Bardziej szczegółowo

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Budimex S.A. W skład którego wchodzą: - Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki, - Wiceprezes Zarządu Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r. Pieczęć podłużna o treści Burmistrz Lądka Zdroju Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Budimex S.A. W skład Zarządu wchodzą: - Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki, - Wiceprezes Zarządu, - Członek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/15 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Somiance Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TABLICA KOMPETENCYJNA URZĘDU GMINY POLKOWICE I D O I W I U D O O U U U U W U U U U I U U I I D I I W

TABLICA KOMPETENCYJNA URZĘDU GMINY POLKOWICE I D O I W I U D O O U U U U W U U U U I U U I I D I I W Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 870/04 Burmistrza Polkowic z dnia 13.05.2004 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego TABLICA KOMPETENCYJNA URZĘDU GMINY POLKOWICE Zespoły funkcji działalności Symbol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 2164/2012 Prezydenta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE

Tabela 1 STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Tabela 1 STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE zaszeregowani 1 2 3 6 7 8 1. sekretarz miasta 2. zastępca skarbnika miasta 3. kierownik

Bardziej szczegółowo

Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji

Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji Źródło: http://www.cskmswia.pl Wygenerowano: Sobota, 5 września 2015, 01:22 Zastępca Dyrektora Ds. Marketingu i Administracji Zgodnie ze schematem organizacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w

Bardziej szczegółowo

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania załącznik do zarządzenia nr 4/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2009 r. TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

Bardziej szczegółowo