Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji I kwartał 2014 r.

2 Spis treści 1. Zainteresowania inwestycyjne, zapowiedzi i plany Gmina Lublin MPWiK MOSiR Bystrzyca LPEC Kamienice Miasta Port Lotniczy Lublin SA Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec Inwestycje rozpoczęte i niezakończone w I kwartale 2014 r Inwestycje rozpoczęte wcześniej, będące w trakcie realizacji w I kwartale 2014 r Inwestycje zakończone w I kwartale 2014 r. (rozpoczęte wcześniej oraz zrealizowane w przeciągu analizowanego kwartału) Inwestycje będące przedmiotem szczególnego zainteresowania Zaobserwowane tendencje w ostatnim kwartale w zakresie inwestycji w stosunku do okresów poprzednich S t r o n a

3 1. Zainteresowania inwestycyjne, zapowiedzi i plany 1.1. Gmina Lublin Plany w zakresie zadań inwestycyjnych: Budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie. Przebudowa Placu Litewskiego. Przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H.Ch. Andersena. Utworzenie Centrum Sztuki Współczesnej. Budowa i przebudowa odcinków dróg wojewódzkich, które będą stanowić dojazd do sieci TEN-T oraz budowa i przebudowa dróg na terenie miasta. Budowa drogi dojazdowej do węzła Jakubowice na obwodnicy Lublin. Planowana do realizacji droga składa się z budowy dwóch odcinków dróg: na terenie miasta Lublin od skrzyżowania al. Solidarności z ul. Sikorskiego poprzez ul. Generała Ducha i ul. Poligonową do granic miasta oraz poza granicami miasta od granicy miasta Lublin do węzła Jakubowice na obwodnicy. W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga o długości 3 km, częściowo po istniejącej trasie ul. Generała Ducha i ul. Poligonowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami serwisowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną i zatokami autobusowymi. Docelowo inwestycja połączy ul. Sikorskiego i al. Solidarności z węzłem Jakubowice na obwodnicy miasta. Budowa odcinka drogi ul. Bohaterów Monte Casino od węzła Sławin na al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Wojciechowską, która wraz z przedłużeniem ul. Krańcowej umożliwi zamknięcie tzw. obwodnicy miejskiej miasta Lublin. Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Wrotkowskiej (ul. Wyścigowa). Realizacja inwestycji wraz z budową odcinka Bohaterów Monte Casino jest niezbędnym elementem zamknięcia tzw. obwodnicy miejskiej miasta Lublin. Ciąg dróg od Zintegrowanego Intermodalengo Dworca do al. Solidarności. Budowa ul. Muzycznej wraz z mostem przez rzekę Bystrzycę, przebudowa ul. Głębokiej oraz budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sławin na al. Solidarności. Przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie funkcjonalnego połączenia komunikacyjnego łączącego główny węzeł transportu zbiorowego ze społecznością mieszkającą w centralnej części miasta oraz z tzw. obwodnicą miasta Lublin, której głównym zadaniem jest obsługa ruchu międzydzielnicowego. Przebudowa ul. Grygowej od zajezdni do skrzyżowania z ul. Mełgiewską wraz z budową wiaduktu kolejowego. Przebudowa ulicy usprawni bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową i zapewni dojazd do ul. Mełgiewskiej. Budowa Trasy Zielonej od skrzyżowania Lubelskiego Lipca 80 do al. Jana Pawła II. Realizacja inwestycji pozwoli na szybkie i sprawne połączenie wyjazdu ze Zintegrowanego Intermodalnego Dworca z tzw. obwodnicą miejską. Przebudowa ul. Sowińskiego. Wymieniony ciąg zapewni połączenie pomiędzy dzielnicami Czechów, LSM i Czuby, Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta wraz z przebudową skrzyżowania al. Kraśnickiej z drogą 747 w Konopnicy. Realizacja przedsięwzięcia usprawni powiązania komunikacyjne w rejonie MPWiK Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z zatwierdzonym Planem Inwestycji w 2014 r. obiektów i urządzeń MPWiK sp. z o. o.. Spółka jest szczególnie zainteresowana 3 S t r o n a

4 pozyskiwaniem nowych odbiorców w ramach istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej rozbudową w uzasadnionych przypadkach MOSiR Bystrzyca Plany spółki: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy al. Zygmuntowskich 4. Funkcją podstawową obiektu ma być nauka poruszania się rowerami i motorowerami po drogach publicznych przez dzieci w wieku lat. Dodatkowo wewnątrz istniejącego zadaszenia namiotowego w okresie letnim prowadzona byłaby zabawa połączona z nauką zasad ruchu drogowego na drogach publicznych dla dzieci młodszych w wieku 6 10 lat (mini samochodziki akumulatorowe, które będą poruszać się po wyznaczonych alejkach miejskich z oznakowaniem, przejściami dla pieszych, sygnalizacją świetlną). Natomiast w okresie zimowym obiekt będzie wykorzystywany jako hala lodowa z lodowiskiem. Projekt ma być realizowany w partnerstwie pomiędzy MOSiR Bystrzyca, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Komendą Wojewódzką Policji. Budowa Hali Lodowej przy al. Zygmuntowskich 4. Funkcją podstawową obiektu ma być jazda na łyżwach dla wszystkich chętnych a dodatkowo w okresie letnim wykorzystywanie dla miasteczka Ruchu Drogowego. Budowa Europejskiej Stolicy Turystyki Rowerowej. Przeprojektowana inwestycja Akademii Golfa (AG) został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane oraz ogłoszony przetarg na zieleń i mini golf. Roboty remontowe na obiektach zarządzanych przez MOSiR Bystrzyca LPEC Plany modernizacyjno-inwestycyjne na 2014 r. zgodnie z zatwierdzonym Planem rzeczowofinansowym na 2014 r. opiewają na kwotę zł. Spółka jest szczególnie zainteresowana pozyskiwaniem nowych odbiorców ciepła w ramach istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli jest uzasadnienie ekonomiczne LPEC inwestuje w nowe obszary zasilania Kamienice Miasta Plany spółki: Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rybna 4 obejmująca remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Kompleksowy remont wraz ze zmianą przeznaczenia kamienicy przy ul. Złotej 5 na lokale użytkowe w piwnicy i na parterze oraz na lokale mieszkalne do wynajmu krótkookresowego na pozostałych kondygnacjach. Kompleksowy remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a z przeznaczeniem na lokale gastronomiczne na parterze oraz część noclegową na wyższych kondygnacjach, wraz z remontem elewacji. Budowa oficyny mieszkalnej z małymi mieszkaniami dla seniorów lub rencistów przy ul. Granicznej Port Lotniczy Lublin SA W IV kwartale 2012 r. w ramach projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) została stworzona niezbędna infrastruktura lotniskowa i spółka Port Lotniczy Lublin SA w dniu r. rozpoczęła działalność operacyjną portu lotniczego jako lotniska cywilnego o kodzie referencyjnym 4D. 4 S t r o n a

5 Jednocześnie, zgodnie z aneksem nr 9 z dn r. do Umowy o dofinansowanie Projektu z dn r. planowany termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na r. W ramach kontynuacji realizacji projektu mającej na celu podwyższenie standardu obsługi pasażerów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników portu lotniczego Spółka planuje m.in. budowę budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów oraz zakup urządzeń i maszyn niezbędnych do wykonania obsługi samolotów wyposażonych w kontenerowy system transportu bagaży Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec We wrześniu 2007 r. utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Głównym celem jej utworzenia było przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Lublina, zmniejszenie skali bezrobocia, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. W I kwartale 2014 r. kolejny dwudziesty czwarty inwestor - uzyskał zezwolenie Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin będącej częścią SSE Euro- Park Mielec. J.G. Service jest jednym z liderów wśród polskich producentów narzędzi skrawających. Firma stale poszerza zakres działalności rozbudowując ofertę o nowe produkty. Na podstawie udzielonego zezwolenia J.G. Service kupił nieruchomość niezabudowaną o powierzchni ponad 0,5 ha położoną na terenie lubelskiej Podstrefy. Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne na poziomie 3,5 mln zł i utworzenie 10 nowych miejsc pracy. Tabela 1. Efekty działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin w latach Rodzaj danych Rok Liczba wydanych zezwoleń Liczba obowiązujących zezwoleń Liczba inwestorów na terenie SSE Deklarowane inwestycje wg zezwolenia (skumulowane) Inwestycje zrealizowane (skumulowane) Deklarowane nowe miejsca pracy (skumulowane) Nowe (utworzone) miejsca pracy (skumulowane) Utrzymane miejsca pracy (skumulowane) Łącznie miejsca pracy na terenie SSE (skumulowane) Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności SSE Euro-Park Mielec. 5 S t r o n a

6 2. Inwestycje rozpoczęte i niezakończone w I kwartale 2014 r. Tabela 2. Wykaz inwestycji rozpoczętych i niezakończonych w I kw r. Planowane nakłady Lp. Inwestor inwestycyjne, dofinansowanie 1. Budowa kolektora deszczowego NF od ul. Skalskiego do zł ul. Krępickiej. Gmina Lublin zł Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. 3. LPEC zł w tym dofinansowanie z UE zł zł zł 6. Zarząd Transportu Miejskiego zł (netto) Planowane roczne nakłady inwestycyjne Modernizacja sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji odbiorczych i węzłów cieplnych. Termin zakończenia r. Budowa nowych sieci i przyłączy do nowych obiektów. Termin zakończenia r. Zakupy inwestycyjne. Termin zakończenia r. Zakup 2 szt. nowych specjalnych pojazdów technicznych przeznaczonych do obsługi i naprawy trakcji trolejbusowej (Renault Midium i Renault Midium = zakup podwozi + wykonanie specjalnej zabudowy) w ramach realizacji projektu: Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego Kamienice Miasta MOSiR Bystrzyca zł środki własne zł zł łączna kwota na dokumentację przyszłościową. Zarząd Dróg 10. i Mostów zł zł Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rybna 4 II etap, projekt remontu elewacji. Termin zakończenia r. Dokończenie robót budowlanych związanych z budową Akademii Golfa. Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica. Opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania. W trakcie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Wykonanie chodnika wzdłuż łącznika ul. Diamentowej i ul. Samsonowicza na wysokości nieruchomości przy ul. Samsonowicza 33. Termin zakończenia r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych podmiotów. 1 Spółka wykonuje każdego roku kilkadziesiąt różnych zadań inwestycyjno-modernizacyjnych o zróżnicowanym zakresie i często są to kontynuacje wcześniej rozpoczętych prac. Jest to uzasadnione specyfiką branży duża kapitałochłonność nakładów. W związku z powyższym podzielono zadania na: modernizacyjne (nakłady na posiadany majątek), inwestycyjne (nakłady na nowe inwestycje) oraz zakupy inwestycyjne. Ze względu na powyższe, dane dotyczące zadań realizowanych przez LPEC obejmują okres od początku roku do końca kwartału, za który jest sporządzane sprawozdanie. 6 S t r o n a

7 3. Inwestycje rozpoczęte wcześniej, będące w trakcie realizacji w I kwartale 2014 r. Tabela 3. Wykaz inwestycji rozpoczętych wcześniej i będących w trakcie realizacji w I kw r. Planowane nakłady Lp. Inwestor inwestycyjne, ,54 zł całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą ,70 zł Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin SA (Świdnik). 1. Port Lotniczy Lublin SA w kwocie nieprzekraczającej zł W dniu r. została podpisania umowa o dofinansowanie Projektu pt. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.5. Transport lotniczy, RPO WL MOSiR Bystrzyca dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej ,53 zł ,18 zł dofinansowanie 80% zł dofinansowanie 80% zł brutto Termin zakończenia r. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. Termin zakończenia r. Projekt Europejska Stolica Turystyki Rowerowej. MOSiR Bystrzyca jako inwestor zastępczy. Termin zakończenia r Kamienice Miasta w tym dofinansowanie ,82 zł brutto w ramach inwestycji MRD zł środki najemcy do rozliczenia w czynszu zł środki własne zł środki najemcy do rozliczenia w czynszu plus środki własne zł zł środki własne i pożyczka w WFOŚiGW Budowa Hali Lodowej. Termin zakończenia r. Prace związane ze zmianą przeznaczenia na hostel (III piętro) kamienica przy ul. Grodzkiej 36a etap I. Termin zakończenia r. Projekt budowlany remontu kamienicy przy ul. Złotej 5. Termin zakończenia r. Projekt budowlany zmiany przeznaczenia wraz z wymianą instalacji i remontem elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a. Termin zakończenia r. Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rynek 19 wraz z odnowieniem sgraffito. Termin zakończenia r zł środki własne Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rybna 4 I etap projekt instalacji C.O. Termin zakończenia r. 10. Kamienice Miasta zł środki własne Kamienica przy ul. Rynek 19. Projekt budowlany zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale użytkowe. Termin zakończenia r. 7 S t r o n a

8 Lp Inwestor MPWiK Planowane nakłady inwestycyjne, zł współfinansowanie z Funduszu Spójności zł zł netto (środki własne) zł netto (środki własne) zł netto (środki własne) ,05 zł LPEC ,04 zł ,40 zł Gmina Lublin zł w tym zł zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa zł zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa zł zł w tym zł zł zł zł Projekt Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, umowa nr POIS /09-00 z dnia r. Realizacja w latach Planowany termin zakończenia r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w ulicach: Goździkowa, Boczna Dożynkowej, Cyprysowa. Termin zakończenia r. Wykonanie punktu zbierania i przeładunku odpadów Oczyszczalni Ścieków Hajdów. Data zakończenia r. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej NF na odcinku od ul. Gen. Skalskiego do ul. Banacha. Termin zakończenia r. Poniesione nakłady inwestycyjne Modernizacja sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji odbiorczych i węzłów cieplnych. Termin zakończenia r. Budowa nowych sieci i przyłączy do nowych obiektów. Termin zakończenia r. Zakupy inwestycyjne. Termin zakończenia r. Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim. Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich. Budowa basenu przy ul. Łabędziej. Termin zakończenia r. Budowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Termin zakończenia 2014 r. Budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin. Termin zakończenia r. Budowa placu teatralnego wraz z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną. Termin zakończenia 2015 r. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na przedłużeniu chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej do ul. Pasiecznej (do przejazdu kolejowego). Termin zakończenia r. 8 S t r o n a

9 Lp. 25. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, zł w tym zł 26. Gmina Lublin zł Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego - budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Antoniny Grygowej. Termin zakończenia r. Budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16. Termin zakończenia r. Budowa ul. Goplan zł Budowa ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym, brakującym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego oraz zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych w realizowaną inwestycją drogową zł zł Termin zakończenia r. Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta. Termin zakończenia r. Budowa ul. Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej wraz z odwodnieniem, odgałęzieniami w pasie drogowym - wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy istniejących urządzeń teletechnicznych kolidujących z realizowaną inwestycją drogową Termin zakończenia r. Budowa ul. Bogdanówka. 30. Zarząd Dróg i Mostów ,86 zł Kontynuacja budowy ul. Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej) wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz likwidacją kolizji sieci energetycznej i teletechnicznej. Termin zakończenia r. Dokumentacja dotycząca dróg dojazdowych do stadionu i ich budowa ( r. uzyskano komplet dokumentacji) zł zł zł Zadanie I - zaprojektowanie i budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym). Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80, na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej. Zadanie III - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdego zadania. Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Wapiennej. Termin zakończenia r. Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego. 9 S t r o n a

10 Lp. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, Roboty budowlane przebudowy estakad wraz z odcinkiem al. Smorawińskiego od estakad do skrzyżowania z ul. Kompozytorów Polskich zł Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Czapskiego i Kisielewskiego. Termin zakończenia r. Budowa ul. Zelwerowicza (drogi publicznej gminnej nr ) zł zł Rozpoczęcie realizacji robót w zakresie budowy drogi i wiaduktu nad Suchą Doliną. Termin realizacji r. Projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej " (dokończenie 7 i wybudowanie 7 zatok autobusowych). Termin zakończenia: r. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego : Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Jana Pawła II do Orkana) i ul. Granitowej Termin zakończenia r. Zarząd Dróg i Mostów Budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków. Termin zakończenia r. Przebudowa ul. Abramowickiej wraz z budową pętli. Termin zakończenia r zł wartość projektu Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Nadbystrzyckiej. Termin zakończenia r. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Zana i ul. Filaretów. Termin zakończenia r. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej) i ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do Młyńskiej) oraz w ul. Młyńskiej wraz ze skrzyżowaniami. Termin zakończenia r zł Budowa trakcji wraz z systemem zasilania w ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej. Termin zakończenia r. Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego. Termin realizacji r. 10 S t r o n a

11 Lp Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, ,45 zł maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ,33 zł w kwocie nie większej niż ,65 zł zł Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (odcinek do skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic Miasta). W dniu r. została podpisana umowa dofinansowania powyższego projektu w ramach działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Termin realizacji r. Budowa dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą techniczną, włącznie do al. Spółdzielczości Pracy, przebudowa sygnalizacji świetlnej przy al. Spółdzielczości Pracy zł zł zł zł Termin zakończenia: r. Przebudowa ul. Głuskiej od mostu przez rzekę Czerniejówkę do granic miasta. Termin zakończenia r. Oświetlenie plenerowej galerii zamontowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego. Termin zakończenia r. Budowa ul. Nadrzecznej. Roboty budowlane na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana w zakresie: kontynuacji robót drogowych, oświetlenia, chodników, 17 miejsc postojowych. Termin zakończenia r. Budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki. 45. Zarząd Dróg i Mostów zł Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej zł Termin zakończenia r. Przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego. Termin wykonania dokumentacji r. Dokumentacja ul. Grygowej/Dekutowskiego ,20 zł zł zł zł Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę Przedłużenia ulicy Grygowej/Dekutowskiego od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ulicą Wyzwolenia. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino. Termin zakończenia r. Drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. Gen. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną. Termin zakończenia r. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Pana Wołodyjowskiego. 11 S t r o n a

12 Lp. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, zł Termin realizacji r. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia zł zł zł ,40 zł zł zł zł Termin zakończenia r. Europejska Stolica Turystyki Rowerowej Europejska Stolica Turystyki Rowerowej. Termin zakończenia r. Budowa ul. Trześniowskiej (dokumentacja i rozpoczęcie realizacji robót na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z uzbrojeniem i budową pętli autobusowej). Termin zakończenia r. Budowa ul. Jemiołowej (rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą). otwarcie ofert przetargowych w dniu r. Dokumentacja przyszłościowa przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej. Termin zakończenia r. Przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego - włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron). Zadanie uzależnione od wykonania zadania przez PKP. Przebudowa ul. Łęczyńskiej opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji robót r. złożono wniosek do UM Lublin o ZRID. Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich ,50 zł Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskigo do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) zł 61. Zarząd Transportu Miejskiego zł (netto) Zarząd Nieruchomośc i Komunalnych zł zł Termin zakończenia r. Budowa ul. Cynamonowej (realizacja robót drogowych wraz z uzbrojeniem) r. złożono wniosek do UM Lublin o ZRID. Zakup 38 szt. nowych, niskopodłogowych trolejbusów marki Ursus T70116 w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego. Termin zakończenia II kwartał 2015 r. Budowa mieszkań komunalnych dwa budynki w rejonie ul. Zygmunta Augusta. Termin zakończenia r. Budynek ul. Leśmiana 1 przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Termin zakończenia r. 12 S t r o n a

13 Lp. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, Budynek ul. Kowalska 17 likwidacja niskiej emisji zł Termin zakończenia r. Budynek ul. Grodzka 36 likwidacja niskiej emisji zł Termin zakończenia r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych podmiotów. 13 S t r o n a

14 4. Inwestycje zakończone w I kwartale 2014 r. (rozpoczęte wcześniej oraz zrealizowane w przeciągu analizowanego kwartału) Tabela 4. Wykaz inwestycji zakończonych w I kw r. Lp. Poniesione nakłady Inwestor inwestycyjne, (nazwa firmy) Rozliczone nakłady inwestycyjne 1. LPEC Modernizacja sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji 0 zł odbiorczych i węzłów cieplnych ,22 zł Budowa nowych sieci i przyłączy do nowych obiektów ,40 zł Zakupy inwestycyjne. Zarząd Zakup 20 szt. nowych, niskopodłogowych trolejbusów marki Solaris Trollino 12M w ramach realizacji projektu: 4. Transportu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego zł (netto) Miejskiego Kamienice Miasta Gmina Lublin zł środki najemcy do rozliczenia w czynszu plus środki własne zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł Termin zakończenia inwestycji I kwartał 2014 r. Kamienica przy ul. Rybnej 4 etap I. Prace związane ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal gastronomiczny. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 31. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 19 i nr 7. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Ogólnokształcącego i IX Liceum Ogólnokształcącego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Podwale zł Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ul. Armii Krajowej od Ronda bł. Ks. Kowcza na zbiegu ulic Al. Armii Krajowej al. Jana Pawła II i ul. Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu na ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych Zarząd Dróg nad ul. Armii Krajowej w rejonie ul. Rucianej). 12. i Mostów zł Budowa zatok postojowych przy ul. Bazylianówka zł Dokumentacja przyszłościowa budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa ,24 zł Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kiepury zł Budowa kolektora K-89 w rejonie ul. Rataja ,78 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych podmiotów. 14 S t r o n a

15 5. Inwestycje będące przedmiotem szczególnego zainteresowania W zakresie infrastruktury najważniejszymi inwestycjami Miasta Lublin są m.in.: Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina odcinek al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic miasta. Wybudowana al. Solidarności stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła Dąbrowica oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy (inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura). Budowa Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego. Inwestycja ma na celu zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego na terenie całego miasta. Elementem tego projektu jest budowa nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków. Zadanie ma być realizowane w latach Budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach Miastu Lublin zależy również na rozwijaniu Portu Lotniczego w Świdniku poprzez zwiększanie liczby połączeń. Funkcjonowanie lotniska wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu i pozwoli zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną. Najważniejsze zadania na przyszłość dla spółki MOSiR Bystrzyca to: budowa Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD), budowa Hali Lodowej (HL), budowa Europejskiej Stolicy Turystyki Rowerowej (ESTR) i dokończenie inwestycji Akademii Golfa (AG). LPEC jest szczególnie zainteresowane pozyskiwaniem nowych odbiorców ciepła w ramach istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zamierza zrealizować nowe przyłącza do: Galerii Tarasy Zamkowe, Centrum Handlowego IKEA, Hali Lodowej oraz pływalni przy ul. Zygmuntowskich. Bardzo ważny z punktu widzenia strategii rozwoju Spółki jest projekt Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Planowanym terminem zakończenia projektu jest koniec 2014 roku. W ramach tego projektu w 2014 r. realizowane będzie 5 zadań. Kamienice Miasta zamierza przeprowadzić kompleksowy remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a łącznie z wymianą wszystkich instalacji oraz remontem elewacji. Budynek ma być przeznaczony na lokale gastronomiczne i hostel. W I półroczu 2014 r. kontynuowany i zakończony będzie remont III piętra przeznaczonego na hostel oraz nastąpi zmiana przeznaczenia pomieszczenia na parterze na biuro hotelu. Również wykonana będzie stosowna dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia całej inwestycji przewidziany jest w 2014 r. Ponadto kompleksowy remont łącznie z wymianą instalacji i remontem elewacji ma przejść kamienica przy ul. Złotej 5. Kamienica ma być przeznaczona na lokale użytkowe i mieszkalne do wynajmu krótkookresowego. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla całej kamienicy w II kwartale 2014 r. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata Kolejnym zadaniem jest wykonanie termomodernizacji kamienicy przy ul. Rynek 19 wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem elewacji ozdobionej sgraffito oraz termomodernizacji kamienicy przy ul. Rybna 4 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Obydwa zadania mają być finansowane ze środków własnych i z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW. Natomiast przy ul. Granicznej 18 zostanie wybudowana oficyna mieszkalna z mieszkaniami dla seniorów i rencistów. 15 S t r o n a

16 6. Zaobserwowane tendencje w ostatnim kwartale w zakresie inwestycji w stosunku do okresów poprzednich W I kwartale 2014 r. bardzo dużo zadań budowlano-modernizacyjnych było w trakcie realizacji. Rozpoczęto także nowe przedsięwzięcia, a więc cały czas Urząd Miasta Lublin, spółki zależne oraz inne jednostki organizacyjne realizują kolejne inwestycje. Znaczna część inwestycji dotyczy infrastruktury drogowej oraz budynków placówek oświatowych i społecznych. Świadczy to o systematycznej działalności Gminy Lublin i Zarządu Dróg i Mostów w zakresie prac budowlano-modernizacyjnych. Stałą aktywnością inwestycyjną (roboty budowlane i prace modernizacyjne) cechują się miejskie spółki LPEC i MPWiK Systematycznie nakłady inwestycyjne ponoszone są w obszarze transportu miejskiego, które mają unowocześnić infrastrukturę komunikacji publicznej, tak by lepiej spełniać publiczne potrzeby w tym zakresie. Spółka MOSiR Bystrzyca w ostatnim kwartale skoncentrowała się nad realizacją robót inwestycyjnych związanych z MRD i nowo rozpoczętą budową HL. Został ogłoszony przetarg (przez UM Lublin) na dokończenie AG. Zakończono projektowanie ESTR (w formule projektuj-buduj) i rozpoczęto roboty budowlane. Przy wykorzystaniu własnych środków MOSiR Bystrzyca na bieżąco realizuje doraźne remonty obiektów będących pod zarządem spółki. W okresie I kwartału 2014 r. Kamienice Miasta zanotowały stabilną tendencje w zakresie inwestycji. Głównie kontynuowano inwestycje rozpoczęte wcześniej. Port Lotniczy Lublin SA w I kwartale 2014 r. kontynuował realizację projektu inwestycyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem. 16 S t r o n a

Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji

Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji II kwartał 2014 r. Spis treści 1. Zainteresowania inwestycyjne,

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia r. Roboty budowlane

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia r. Roboty budowlane PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ wersja po zmianach z dnia 04.04.2017 r. Roboty budowlane Lp. Przedmiot zamówienia Proponowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ. Roboty budowlane

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ. Roboty budowlane PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ Roboty budowlane Lp. Przedmiot zamówienia Proponowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) Wartość euro Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Planowane wydatki majątkowe do zarządzenia nr 21/11/2012

Załącznik nr 5 Planowane wydatki majątkowe do zarządzenia nr 21/11/2012 Załącznik nr 5 Planowane wydatki majątkowe do zarządzenia nr 21/11/2012 Łączne Wielkość Planowane z tego źródła finansowania: Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2012 r. Dział Rozdz. Nazwa: działu,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr III. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr III do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r.

Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu. Lublin, styczeń 2016 r. Zmiany w układzie połączeń w ramach II etapu Lublin, styczeń 2016 r. 1 Główne cele wprowadzanych zmian w II etapie: skierowanie komunikacji trolejbusowej przez nowe odcinki trakcji realizacja postulatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJJNE z udziałem środków unijnych. I Projekty, na które Miasto Lublin ma podpisane preumowy

PROJEKTY INWESTYCYJJNE z udziałem środków unijnych. I Projekty, na które Miasto Lublin ma podpisane preumowy PROJEKTY INWESTYCYJJNE z udziałem środków unijnych I Projekty, na które Miasto Lublin ma podpisane preumowy 1. Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Gminy Świdnik, Wólka i Mełgiew -uruchomienie drugiej linii do Świdnika przez Zadębie, uwzględniającej obsługę Portu Lotniczego oraz tereny

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacyjna Lublina

Strategia komunikacyjna Lublina Strategia komunikacyjna Lublina ORGANIZACJA KOMUNIKACJI ZINTEGROWANY SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LUBLINIE INTEGRACJA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W AGLOMERACJI LUBELSKIE W RAMACH ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

LISTA PODPISANYCH PREUMÓW / PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ DOT. PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

LISTA PODPISANYCH PREUMÓW / PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ DOT. PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH LISTA PODPISANYCH PREUMÓW / PRZYJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ DOT. PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Data zawarcia preumowy / przyjęcia zobowiązania Wartość projektu ogółem Wysokość

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji

Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji Projekt aktualizacji Planu Transportowego wersja do konsultacji AKTUALIZACJA PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY LUBLIN I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z KTÓRYMI GMINA LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Informator zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016

Informator zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016 Informator zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w sezonie 2015/2016 Lublin podzielony jest na IV rejony zimowego oczyszczania: Rejon

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne

Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Budowa Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych - Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice wraz

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

STAN NAWIERZCHNI ULIC W LUBLINIE DZIAŁANIA BIEŻĄCE I PLANOWANE W CELU POPRAWY STANU NAWIERZCHNI

STAN NAWIERZCHNI ULIC W LUBLINIE DZIAŁANIA BIEŻĄCE I PLANOWANE W CELU POPRAWY STANU NAWIERZCHNI STAN NAWIERZCHNI ULIC W LUBLINIE DZIAŁANIA BIEŻĄCE I PLANOWANE W CELU POPRAWY STANU NAWIERZCHNI W 2012 roku dokonano analizy stanu technicznego nawierzchni jezdni ok. 450 km dróg publicznych utwardzonych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA :

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA : Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013: - TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na 2015 rok wg projektu budżetu miasta. Łączne koszty finansowe. Wielkość zrealizowanych nakładów.

Planowane wydatki na 2015 rok wg projektu budżetu miasta. Łączne koszty finansowe. Wielkość zrealizowanych nakładów. majątkowe Załącznik nr 5 do autopoprawki do projektu Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania i inne i inne w złotych z tego: Ogółem majątkowe 368 516 150 270 217 631 80 883 910 17 414 609-1 141

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2013 roku Wydatki Planowane w wysokości 2.011.243.180 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 31.261.598 zł, tj. do wysokości 2.042.504.778 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody

Bardziej szczegółowo

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 -K -6207/G - Zarząd Infrastruktury Miejskiej 9 538 815 Projekt pn. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII.124.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89878-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wejherowo 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP)

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP) Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok (art. 13a ustawy PZP) Wydział Budowlano - Inwestycyjny Lp. Przedmiot Rodzaj /robota budowlana /dostawa /usługa Przewidywany tryb Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1.Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu: - ulica

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Trasa Północna - koncepcja Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU RYBITWY PÓŁNOC

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU RYBITWY PÓŁNOC Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu Plany gospodarki niskoemisyjnej w kontekście adaptacji do zmian klimatu Beata Jędrzejewska-Kozłowska Dyrektor Biura Zarządzania Energią Urząd Miasta Lublin Lublin, 15 maja 2017 r. 1 Plan gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budŝetowej dz. 600, rozdz , Długość.

Załącznik Nr 16. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budŝetowej dz. 600, rozdz , Długość. Załącznik Nr 16 Część opisowa Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budŝetowym na 2009r. Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin Budżet Lublina na 2016 r. Dochody: 1,86 mld zł Wydatki: 1,88 mld zł Deficyt budżetowy: 18,9 mln zł Dochody budżetu miasta Realizacja dochodów w budżecie w I półroczu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

PLAN WIELOLETNI. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych -

PLAN WIELOLETNI. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - PLAN WIELOLETNI załącznik do uchwały Nr.XVI/144/16 z dnia 25.05. 2016r. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2007 2015 ROK WYKONANIA INWESTYCJI NAZWA INWESTYCJI 2007 Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego. Budowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WM

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WM Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WM 2007-2013 INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe majątkowe Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Lublin z dnia Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania z tego: Ogółem majątkowe 231 809 355 170 597 698 49 590 751 11 620 906 Inwestycje i zakupy

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2017/S

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2017/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80988-2017:text:pl:html Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 28 wraz z dobudową drugiej jezdni 1 Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/347/10 z dnia 10.08. r. I. II. III. IV. Budowa i remonty dróg i chodników miejskich Turystyka Administracja publiczna Budownictwo Mieszkaniowe Ogółem 53 941

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 2. DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: gdański i starogardzki, - Gmina: Gdańsk, Pruszcz

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00 Projekt Zadania w 2015 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2015 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach

Bardziej szczegółowo

Barcickiego cała ulica z miejscem włączenia w ulicy Halickiego Inwestycja zakończona, można podłączać posesje

Barcickiego cała ulica z miejscem włączenia w ulicy Halickiego Inwestycja zakończona, można podłączać posesje Wykaz posesji, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" A B C D G H Ulica:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 9 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 9 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia najważniejszych celów i zadań do realizacji w 2016 r. przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo