Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW Informacja na temat rozwoju gospodarczego Miasta Lublin i realizowanych inwestycji I kwartał 2014 r.

2 Spis treści 1. Zainteresowania inwestycyjne, zapowiedzi i plany Gmina Lublin MPWiK MOSiR Bystrzyca LPEC Kamienice Miasta Port Lotniczy Lublin SA Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec Inwestycje rozpoczęte i niezakończone w I kwartale 2014 r Inwestycje rozpoczęte wcześniej, będące w trakcie realizacji w I kwartale 2014 r Inwestycje zakończone w I kwartale 2014 r. (rozpoczęte wcześniej oraz zrealizowane w przeciągu analizowanego kwartału) Inwestycje będące przedmiotem szczególnego zainteresowania Zaobserwowane tendencje w ostatnim kwartale w zakresie inwestycji w stosunku do okresów poprzednich S t r o n a

3 1. Zainteresowania inwestycyjne, zapowiedzi i plany 1.1. Gmina Lublin Plany w zakresie zadań inwestycyjnych: Budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie. Przebudowa Placu Litewskiego. Przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H.Ch. Andersena. Utworzenie Centrum Sztuki Współczesnej. Budowa i przebudowa odcinków dróg wojewódzkich, które będą stanowić dojazd do sieci TEN-T oraz budowa i przebudowa dróg na terenie miasta. Budowa drogi dojazdowej do węzła Jakubowice na obwodnicy Lublin. Planowana do realizacji droga składa się z budowy dwóch odcinków dróg: na terenie miasta Lublin od skrzyżowania al. Solidarności z ul. Sikorskiego poprzez ul. Generała Ducha i ul. Poligonową do granic miasta oraz poza granicami miasta od granicy miasta Lublin do węzła Jakubowice na obwodnicy. W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga o długości 3 km, częściowo po istniejącej trasie ul. Generała Ducha i ul. Poligonowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami serwisowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną i zatokami autobusowymi. Docelowo inwestycja połączy ul. Sikorskiego i al. Solidarności z węzłem Jakubowice na obwodnicy miasta. Budowa odcinka drogi ul. Bohaterów Monte Casino od węzła Sławin na al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Wojciechowską, która wraz z przedłużeniem ul. Krańcowej umożliwi zamknięcie tzw. obwodnicy miejskiej miasta Lublin. Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Wrotkowskiej (ul. Wyścigowa). Realizacja inwestycji wraz z budową odcinka Bohaterów Monte Casino jest niezbędnym elementem zamknięcia tzw. obwodnicy miejskiej miasta Lublin. Ciąg dróg od Zintegrowanego Intermodalengo Dworca do al. Solidarności. Budowa ul. Muzycznej wraz z mostem przez rzekę Bystrzycę, przebudowa ul. Głębokiej oraz budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sławin na al. Solidarności. Przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie funkcjonalnego połączenia komunikacyjnego łączącego główny węzeł transportu zbiorowego ze społecznością mieszkającą w centralnej części miasta oraz z tzw. obwodnicą miasta Lublin, której głównym zadaniem jest obsługa ruchu międzydzielnicowego. Przebudowa ul. Grygowej od zajezdni do skrzyżowania z ul. Mełgiewską wraz z budową wiaduktu kolejowego. Przebudowa ulicy usprawni bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową i zapewni dojazd do ul. Mełgiewskiej. Budowa Trasy Zielonej od skrzyżowania Lubelskiego Lipca 80 do al. Jana Pawła II. Realizacja inwestycji pozwoli na szybkie i sprawne połączenie wyjazdu ze Zintegrowanego Intermodalnego Dworca z tzw. obwodnicą miejską. Przebudowa ul. Sowińskiego. Wymieniony ciąg zapewni połączenie pomiędzy dzielnicami Czechów, LSM i Czuby, Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta wraz z przebudową skrzyżowania al. Kraśnickiej z drogą 747 w Konopnicy. Realizacja przedsięwzięcia usprawni powiązania komunikacyjne w rejonie MPWiK Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z zatwierdzonym Planem Inwestycji w 2014 r. obiektów i urządzeń MPWiK sp. z o. o.. Spółka jest szczególnie zainteresowana 3 S t r o n a

4 pozyskiwaniem nowych odbiorców w ramach istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej rozbudową w uzasadnionych przypadkach MOSiR Bystrzyca Plany spółki: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy al. Zygmuntowskich 4. Funkcją podstawową obiektu ma być nauka poruszania się rowerami i motorowerami po drogach publicznych przez dzieci w wieku lat. Dodatkowo wewnątrz istniejącego zadaszenia namiotowego w okresie letnim prowadzona byłaby zabawa połączona z nauką zasad ruchu drogowego na drogach publicznych dla dzieci młodszych w wieku 6 10 lat (mini samochodziki akumulatorowe, które będą poruszać się po wyznaczonych alejkach miejskich z oznakowaniem, przejściami dla pieszych, sygnalizacją świetlną). Natomiast w okresie zimowym obiekt będzie wykorzystywany jako hala lodowa z lodowiskiem. Projekt ma być realizowany w partnerstwie pomiędzy MOSiR Bystrzyca, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Komendą Wojewódzką Policji. Budowa Hali Lodowej przy al. Zygmuntowskich 4. Funkcją podstawową obiektu ma być jazda na łyżwach dla wszystkich chętnych a dodatkowo w okresie letnim wykorzystywanie dla miasteczka Ruchu Drogowego. Budowa Europejskiej Stolicy Turystyki Rowerowej. Przeprojektowana inwestycja Akademii Golfa (AG) został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane oraz ogłoszony przetarg na zieleń i mini golf. Roboty remontowe na obiektach zarządzanych przez MOSiR Bystrzyca LPEC Plany modernizacyjno-inwestycyjne na 2014 r. zgodnie z zatwierdzonym Planem rzeczowofinansowym na 2014 r. opiewają na kwotę zł. Spółka jest szczególnie zainteresowana pozyskiwaniem nowych odbiorców ciepła w ramach istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli jest uzasadnienie ekonomiczne LPEC inwestuje w nowe obszary zasilania Kamienice Miasta Plany spółki: Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rybna 4 obejmująca remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Kompleksowy remont wraz ze zmianą przeznaczenia kamienicy przy ul. Złotej 5 na lokale użytkowe w piwnicy i na parterze oraz na lokale mieszkalne do wynajmu krótkookresowego na pozostałych kondygnacjach. Kompleksowy remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a z przeznaczeniem na lokale gastronomiczne na parterze oraz część noclegową na wyższych kondygnacjach, wraz z remontem elewacji. Budowa oficyny mieszkalnej z małymi mieszkaniami dla seniorów lub rencistów przy ul. Granicznej Port Lotniczy Lublin SA W IV kwartale 2012 r. w ramach projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) została stworzona niezbędna infrastruktura lotniskowa i spółka Port Lotniczy Lublin SA w dniu r. rozpoczęła działalność operacyjną portu lotniczego jako lotniska cywilnego o kodzie referencyjnym 4D. 4 S t r o n a

5 Jednocześnie, zgodnie z aneksem nr 9 z dn r. do Umowy o dofinansowanie Projektu z dn r. planowany termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na r. W ramach kontynuacji realizacji projektu mającej na celu podwyższenie standardu obsługi pasażerów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników portu lotniczego Spółka planuje m.in. budowę budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów oraz zakup urządzeń i maszyn niezbędnych do wykonania obsługi samolotów wyposażonych w kontenerowy system transportu bagaży Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec We wrześniu 2007 r. utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Głównym celem jej utworzenia było przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Lublina, zmniejszenie skali bezrobocia, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. W I kwartale 2014 r. kolejny dwudziesty czwarty inwestor - uzyskał zezwolenie Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin będącej częścią SSE Euro- Park Mielec. J.G. Service jest jednym z liderów wśród polskich producentów narzędzi skrawających. Firma stale poszerza zakres działalności rozbudowując ofertę o nowe produkty. Na podstawie udzielonego zezwolenia J.G. Service kupił nieruchomość niezabudowaną o powierzchni ponad 0,5 ha położoną na terenie lubelskiej Podstrefy. Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne na poziomie 3,5 mln zł i utworzenie 10 nowych miejsc pracy. Tabela 1. Efekty działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Lublin w latach Rodzaj danych Rok Liczba wydanych zezwoleń Liczba obowiązujących zezwoleń Liczba inwestorów na terenie SSE Deklarowane inwestycje wg zezwolenia (skumulowane) Inwestycje zrealizowane (skumulowane) Deklarowane nowe miejsca pracy (skumulowane) Nowe (utworzone) miejsca pracy (skumulowane) Utrzymane miejsca pracy (skumulowane) Łącznie miejsca pracy na terenie SSE (skumulowane) Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności SSE Euro-Park Mielec. 5 S t r o n a

6 2. Inwestycje rozpoczęte i niezakończone w I kwartale 2014 r. Tabela 2. Wykaz inwestycji rozpoczętych i niezakończonych w I kw r. Planowane nakłady Lp. Inwestor inwestycyjne, dofinansowanie 1. Budowa kolektora deszczowego NF od ul. Skalskiego do zł ul. Krępickiej. Gmina Lublin zł Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. 3. LPEC zł w tym dofinansowanie z UE zł zł zł 6. Zarząd Transportu Miejskiego zł (netto) Planowane roczne nakłady inwestycyjne Modernizacja sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji odbiorczych i węzłów cieplnych. Termin zakończenia r. Budowa nowych sieci i przyłączy do nowych obiektów. Termin zakończenia r. Zakupy inwestycyjne. Termin zakończenia r. Zakup 2 szt. nowych specjalnych pojazdów technicznych przeznaczonych do obsługi i naprawy trakcji trolejbusowej (Renault Midium i Renault Midium = zakup podwozi + wykonanie specjalnej zabudowy) w ramach realizacji projektu: Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego Kamienice Miasta MOSiR Bystrzyca zł środki własne zł zł łączna kwota na dokumentację przyszłościową. Zarząd Dróg 10. i Mostów zł zł Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rybna 4 II etap, projekt remontu elewacji. Termin zakończenia r. Dokończenie robót budowlanych związanych z budową Akademii Golfa. Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica. Opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania. W trakcie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Wykonanie chodnika wzdłuż łącznika ul. Diamentowej i ul. Samsonowicza na wysokości nieruchomości przy ul. Samsonowicza 33. Termin zakończenia r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych podmiotów. 1 Spółka wykonuje każdego roku kilkadziesiąt różnych zadań inwestycyjno-modernizacyjnych o zróżnicowanym zakresie i często są to kontynuacje wcześniej rozpoczętych prac. Jest to uzasadnione specyfiką branży duża kapitałochłonność nakładów. W związku z powyższym podzielono zadania na: modernizacyjne (nakłady na posiadany majątek), inwestycyjne (nakłady na nowe inwestycje) oraz zakupy inwestycyjne. Ze względu na powyższe, dane dotyczące zadań realizowanych przez LPEC obejmują okres od początku roku do końca kwartału, za który jest sporządzane sprawozdanie. 6 S t r o n a

7 3. Inwestycje rozpoczęte wcześniej, będące w trakcie realizacji w I kwartale 2014 r. Tabela 3. Wykaz inwestycji rozpoczętych wcześniej i będących w trakcie realizacji w I kw r. Planowane nakłady Lp. Inwestor inwestycyjne, ,54 zł całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą ,70 zł Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin SA (Świdnik). 1. Port Lotniczy Lublin SA w kwocie nieprzekraczającej zł W dniu r. została podpisania umowa o dofinansowanie Projektu pt. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.5. Transport lotniczy, RPO WL MOSiR Bystrzyca dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej ,53 zł ,18 zł dofinansowanie 80% zł dofinansowanie 80% zł brutto Termin zakończenia r. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. Termin zakończenia r. Projekt Europejska Stolica Turystyki Rowerowej. MOSiR Bystrzyca jako inwestor zastępczy. Termin zakończenia r Kamienice Miasta w tym dofinansowanie ,82 zł brutto w ramach inwestycji MRD zł środki najemcy do rozliczenia w czynszu zł środki własne zł środki najemcy do rozliczenia w czynszu plus środki własne zł zł środki własne i pożyczka w WFOŚiGW Budowa Hali Lodowej. Termin zakończenia r. Prace związane ze zmianą przeznaczenia na hostel (III piętro) kamienica przy ul. Grodzkiej 36a etap I. Termin zakończenia r. Projekt budowlany remontu kamienicy przy ul. Złotej 5. Termin zakończenia r. Projekt budowlany zmiany przeznaczenia wraz z wymianą instalacji i remontem elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a. Termin zakończenia r. Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rynek 19 wraz z odnowieniem sgraffito. Termin zakończenia r zł środki własne Termomodernizacja kamienicy przy ul. Rybna 4 I etap projekt instalacji C.O. Termin zakończenia r. 10. Kamienice Miasta zł środki własne Kamienica przy ul. Rynek 19. Projekt budowlany zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale użytkowe. Termin zakończenia r. 7 S t r o n a

8 Lp Inwestor MPWiK Planowane nakłady inwestycyjne, zł współfinansowanie z Funduszu Spójności zł zł netto (środki własne) zł netto (środki własne) zł netto (środki własne) ,05 zł LPEC ,04 zł ,40 zł Gmina Lublin zł w tym zł zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa zł zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa zł zł w tym zł zł zł zł Projekt Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, umowa nr POIS /09-00 z dnia r. Realizacja w latach Planowany termin zakończenia r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w ulicach: Goździkowa, Boczna Dożynkowej, Cyprysowa. Termin zakończenia r. Wykonanie punktu zbierania i przeładunku odpadów Oczyszczalni Ścieków Hajdów. Data zakończenia r. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej NF na odcinku od ul. Gen. Skalskiego do ul. Banacha. Termin zakończenia r. Poniesione nakłady inwestycyjne Modernizacja sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji odbiorczych i węzłów cieplnych. Termin zakończenia r. Budowa nowych sieci i przyłączy do nowych obiektów. Termin zakończenia r. Zakupy inwestycyjne. Termin zakończenia r. Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim. Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich. Budowa basenu przy ul. Łabędziej. Termin zakończenia r. Budowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Termin zakończenia 2014 r. Budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin. Termin zakończenia r. Budowa placu teatralnego wraz z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną. Termin zakończenia 2015 r. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na przedłużeniu chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej do ul. Pasiecznej (do przejazdu kolejowego). Termin zakończenia r. 8 S t r o n a

9 Lp. 25. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, zł w tym zł 26. Gmina Lublin zł Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego - budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Antoniny Grygowej. Termin zakończenia r. Budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16. Termin zakończenia r. Budowa ul. Goplan zł Budowa ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym, brakującym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego oraz zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych w realizowaną inwestycją drogową zł zł Termin zakończenia r. Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta. Termin zakończenia r. Budowa ul. Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej wraz z odwodnieniem, odgałęzieniami w pasie drogowym - wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy istniejących urządzeń teletechnicznych kolidujących z realizowaną inwestycją drogową Termin zakończenia r. Budowa ul. Bogdanówka. 30. Zarząd Dróg i Mostów ,86 zł Kontynuacja budowy ul. Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej) wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz likwidacją kolizji sieci energetycznej i teletechnicznej. Termin zakończenia r. Dokumentacja dotycząca dróg dojazdowych do stadionu i ich budowa ( r. uzyskano komplet dokumentacji) zł zł zł Zadanie I - zaprojektowanie i budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym). Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80, na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej. Zadanie III - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdego zadania. Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Wapiennej. Termin zakończenia r. Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego. 9 S t r o n a

10 Lp. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, Roboty budowlane przebudowy estakad wraz z odcinkiem al. Smorawińskiego od estakad do skrzyżowania z ul. Kompozytorów Polskich zł Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Czapskiego i Kisielewskiego. Termin zakończenia r. Budowa ul. Zelwerowicza (drogi publicznej gminnej nr ) zł zł Rozpoczęcie realizacji robót w zakresie budowy drogi i wiaduktu nad Suchą Doliną. Termin realizacji r. Projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej " (dokończenie 7 i wybudowanie 7 zatok autobusowych). Termin zakończenia: r. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego : Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Jana Pawła II do Orkana) i ul. Granitowej Termin zakończenia r. Zarząd Dróg i Mostów Budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków. Termin zakończenia r. Przebudowa ul. Abramowickiej wraz z budową pętli. Termin zakończenia r zł wartość projektu Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Nadbystrzyckiej. Termin zakończenia r. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Zana i ul. Filaretów. Termin zakończenia r. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej) i ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do Młyńskiej) oraz w ul. Młyńskiej wraz ze skrzyżowaniami. Termin zakończenia r zł Budowa trakcji wraz z systemem zasilania w ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej. Termin zakończenia r. Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego. Termin realizacji r. 10 S t r o n a

11 Lp Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, ,45 zł maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ,33 zł w kwocie nie większej niż ,65 zł zł Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (odcinek do skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic Miasta). W dniu r. została podpisana umowa dofinansowania powyższego projektu w ramach działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Termin realizacji r. Budowa dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą techniczną, włącznie do al. Spółdzielczości Pracy, przebudowa sygnalizacji świetlnej przy al. Spółdzielczości Pracy zł zł zł zł Termin zakończenia: r. Przebudowa ul. Głuskiej od mostu przez rzekę Czerniejówkę do granic miasta. Termin zakończenia r. Oświetlenie plenerowej galerii zamontowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego. Termin zakończenia r. Budowa ul. Nadrzecznej. Roboty budowlane na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana w zakresie: kontynuacji robót drogowych, oświetlenia, chodników, 17 miejsc postojowych. Termin zakończenia r. Budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki. 45. Zarząd Dróg i Mostów zł Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej zł Termin zakończenia r. Przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego. Termin wykonania dokumentacji r. Dokumentacja ul. Grygowej/Dekutowskiego ,20 zł zł zł zł Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę Przedłużenia ulicy Grygowej/Dekutowskiego od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ulicą Wyzwolenia. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino. Termin zakończenia r. Drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. Gen. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną. Termin zakończenia r. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Pana Wołodyjowskiego. 11 S t r o n a

12 Lp. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, zł Termin realizacji r. Dokumentacja przyszłościowa budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia zł zł zł ,40 zł zł zł zł Termin zakończenia r. Europejska Stolica Turystyki Rowerowej Europejska Stolica Turystyki Rowerowej. Termin zakończenia r. Budowa ul. Trześniowskiej (dokumentacja i rozpoczęcie realizacji robót na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z uzbrojeniem i budową pętli autobusowej). Termin zakończenia r. Budowa ul. Jemiołowej (rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą). otwarcie ofert przetargowych w dniu r. Dokumentacja przyszłościowa przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej. Termin zakończenia r. Przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego - włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron). Zadanie uzależnione od wykonania zadania przez PKP. Przebudowa ul. Łęczyńskiej opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji robót r. złożono wniosek do UM Lublin o ZRID. Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich ,50 zł Termin zakończenia r. Dokumentacja przyszłościowa przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskigo do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) zł 61. Zarząd Transportu Miejskiego zł (netto) Zarząd Nieruchomośc i Komunalnych zł zł Termin zakończenia r. Budowa ul. Cynamonowej (realizacja robót drogowych wraz z uzbrojeniem) r. złożono wniosek do UM Lublin o ZRID. Zakup 38 szt. nowych, niskopodłogowych trolejbusów marki Ursus T70116 w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego. Termin zakończenia II kwartał 2015 r. Budowa mieszkań komunalnych dwa budynki w rejonie ul. Zygmunta Augusta. Termin zakończenia r. Budynek ul. Leśmiana 1 przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Termin zakończenia r. 12 S t r o n a

13 Lp. Inwestor Planowane nakłady inwestycyjne, Budynek ul. Kowalska 17 likwidacja niskiej emisji zł Termin zakończenia r. Budynek ul. Grodzka 36 likwidacja niskiej emisji zł Termin zakończenia r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych podmiotów. 13 S t r o n a

14 4. Inwestycje zakończone w I kwartale 2014 r. (rozpoczęte wcześniej oraz zrealizowane w przeciągu analizowanego kwartału) Tabela 4. Wykaz inwestycji zakończonych w I kw r. Lp. Poniesione nakłady Inwestor inwestycyjne, (nazwa firmy) Rozliczone nakłady inwestycyjne 1. LPEC Modernizacja sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji 0 zł odbiorczych i węzłów cieplnych ,22 zł Budowa nowych sieci i przyłączy do nowych obiektów ,40 zł Zakupy inwestycyjne. Zarząd Zakup 20 szt. nowych, niskopodłogowych trolejbusów marki Solaris Trollino 12M w ramach realizacji projektu: 4. Transportu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego zł (netto) Miejskiego Kamienice Miasta Gmina Lublin zł środki najemcy do rozliczenia w czynszu plus środki własne zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł zł w tym dotacja z NFOŚiGW zł Termin zakończenia inwestycji I kwartał 2014 r. Kamienica przy ul. Rybnej 4 etap I. Prace związane ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal gastronomiczny. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 31. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 19 i nr 7. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Ogólnokształcącego i IX Liceum Ogólnokształcącego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Podwale zł Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ul. Armii Krajowej od Ronda bł. Ks. Kowcza na zbiegu ulic Al. Armii Krajowej al. Jana Pawła II i ul. Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu na ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych Zarząd Dróg nad ul. Armii Krajowej w rejonie ul. Rucianej). 12. i Mostów zł Budowa zatok postojowych przy ul. Bazylianówka zł Dokumentacja przyszłościowa budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa ,24 zł Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kiepury zł Budowa kolektora K-89 w rejonie ul. Rataja ,78 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych podmiotów. 14 S t r o n a

15 5. Inwestycje będące przedmiotem szczególnego zainteresowania W zakresie infrastruktury najważniejszymi inwestycjami Miasta Lublin są m.in.: Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina odcinek al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic miasta. Wybudowana al. Solidarności stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła Dąbrowica oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy (inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura). Budowa Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego. Inwestycja ma na celu zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego na terenie całego miasta. Elementem tego projektu jest budowa nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków. Zadanie ma być realizowane w latach Budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach Miastu Lublin zależy również na rozwijaniu Portu Lotniczego w Świdniku poprzez zwiększanie liczby połączeń. Funkcjonowanie lotniska wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu i pozwoli zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną. Najważniejsze zadania na przyszłość dla spółki MOSiR Bystrzyca to: budowa Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD), budowa Hali Lodowej (HL), budowa Europejskiej Stolicy Turystyki Rowerowej (ESTR) i dokończenie inwestycji Akademii Golfa (AG). LPEC jest szczególnie zainteresowane pozyskiwaniem nowych odbiorców ciepła w ramach istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zamierza zrealizować nowe przyłącza do: Galerii Tarasy Zamkowe, Centrum Handlowego IKEA, Hali Lodowej oraz pływalni przy ul. Zygmuntowskich. Bardzo ważny z punktu widzenia strategii rozwoju Spółki jest projekt Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Planowanym terminem zakończenia projektu jest koniec 2014 roku. W ramach tego projektu w 2014 r. realizowane będzie 5 zadań. Kamienice Miasta zamierza przeprowadzić kompleksowy remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a łącznie z wymianą wszystkich instalacji oraz remontem elewacji. Budynek ma być przeznaczony na lokale gastronomiczne i hostel. W I półroczu 2014 r. kontynuowany i zakończony będzie remont III piętra przeznaczonego na hostel oraz nastąpi zmiana przeznaczenia pomieszczenia na parterze na biuro hotelu. Również wykonana będzie stosowna dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia całej inwestycji przewidziany jest w 2014 r. Ponadto kompleksowy remont łącznie z wymianą instalacji i remontem elewacji ma przejść kamienica przy ul. Złotej 5. Kamienica ma być przeznaczona na lokale użytkowe i mieszkalne do wynajmu krótkookresowego. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla całej kamienicy w II kwartale 2014 r. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata Kolejnym zadaniem jest wykonanie termomodernizacji kamienicy przy ul. Rynek 19 wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem elewacji ozdobionej sgraffito oraz termomodernizacji kamienicy przy ul. Rybna 4 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Obydwa zadania mają być finansowane ze środków własnych i z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW. Natomiast przy ul. Granicznej 18 zostanie wybudowana oficyna mieszkalna z mieszkaniami dla seniorów i rencistów. 15 S t r o n a

16 6. Zaobserwowane tendencje w ostatnim kwartale w zakresie inwestycji w stosunku do okresów poprzednich W I kwartale 2014 r. bardzo dużo zadań budowlano-modernizacyjnych było w trakcie realizacji. Rozpoczęto także nowe przedsięwzięcia, a więc cały czas Urząd Miasta Lublin, spółki zależne oraz inne jednostki organizacyjne realizują kolejne inwestycje. Znaczna część inwestycji dotyczy infrastruktury drogowej oraz budynków placówek oświatowych i społecznych. Świadczy to o systematycznej działalności Gminy Lublin i Zarządu Dróg i Mostów w zakresie prac budowlano-modernizacyjnych. Stałą aktywnością inwestycyjną (roboty budowlane i prace modernizacyjne) cechują się miejskie spółki LPEC i MPWiK Systematycznie nakłady inwestycyjne ponoszone są w obszarze transportu miejskiego, które mają unowocześnić infrastrukturę komunikacji publicznej, tak by lepiej spełniać publiczne potrzeby w tym zakresie. Spółka MOSiR Bystrzyca w ostatnim kwartale skoncentrowała się nad realizacją robót inwestycyjnych związanych z MRD i nowo rozpoczętą budową HL. Został ogłoszony przetarg (przez UM Lublin) na dokończenie AG. Zakończono projektowanie ESTR (w formule projektuj-buduj) i rozpoczęto roboty budowlane. Przy wykorzystaniu własnych środków MOSiR Bystrzyca na bieżąco realizuje doraźne remonty obiektów będących pod zarządem spółki. W okresie I kwartału 2014 r. Kamienice Miasta zanotowały stabilną tendencje w zakresie inwestycji. Głównie kontynuowano inwestycje rozpoczęte wcześniej. Port Lotniczy Lublin SA w I kwartale 2014 r. kontynuował realizację projektu inwestycyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem. 16 S t r o n a

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi

Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Rozszerzenie oferty przewozowej we współpracy z gminami sąsiednimi Gminy Świdnik, Wólka i Mełgiew -uruchomienie drugiej linii do Świdnika przez Zadębie, uwzględniającej obsługę Portu Lotniczego oraz tereny

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Barcickiego cała ulica z miejscem włączenia w ulicy Halickiego Inwestycja zakończona, można podłączać posesje

Barcickiego cała ulica z miejscem włączenia w ulicy Halickiego Inwestycja zakończona, można podłączać posesje Wykaz posesji, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" A B C D G H Ulica:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 2 WSTĘP..3 MAPA I OPIS TRASY.4 PROJEKTY: Stacja wodociągowa.....5 Składowisko odpadów.... 6 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej.....7 Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA 3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 110 000 zł Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku REALIZACJA INWESTYCJI w 2004 roku Lp. Nazwa zadania I. Kanalizacja sanitarna gminy, w tym wsie: 1. Kanalizacja sanitarna Krosno - Krosinko Wartość inwestycji Zakres robót Plan na 2004 r. zł Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stan na dzień 12.12.2013r W Y D A T K I M A J Ą T K O W E Zadanie Razem 35 423 949,00 zł Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez

Bardziej szczegółowo

AIRWALL LOKALIZACJE LUBLIN

AIRWALL LOKALIZACJE LUBLIN AIRWALL LOKALIZACJE LUBLIN Przedstawiamy Paostwu wybrane lokalizacje w woj. lubelskim, w których możemy umieścid nasze nośniki reklamowe AIRWALL. Specyfikacja nośnika: Wymiary: 9,5m x 7,5m Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW

PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW 2014 PIERWSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I DROGOWYCH Z PO RPW Maciej Berliński Departament Projektów Infrastrukturalnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 11 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa Tabela 1 Nakłady na lata

Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa Tabela 1 Nakłady na lata Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa Tabela 1 1 Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Razem: w tym: 60 000 19 000 37 800 3 200 - kanalizacja miasta inne

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r. data aktualizacji 26.09.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej Łukasz Dąbrowski Urząd Miasta Gdyni Joanna Tobolewicz Urząd Miejski w Gdańsku Agenda 1. Związek ZIT 2. Budownictwo a) Budynki użyteczności

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r. data aktualizacji 12.09.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł z tego:

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł z tego: Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/224/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł W dziale 750, rozdział 75095 2709 zwiększa

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I półrocze 2013 R.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I półrocze 2013 R. Załącznik nr 19 do Informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1517 UCHWAŁA NR LIV.600.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1517 UCHWAŁA NR LIV.600.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1517 UCHWAŁA NR LIV.600.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI /93/2003 Rady Gminy Leżajsk z dnia 11 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Nazwa Budżet Kategoria Projekty wybrane w głosowaniu Liczba głosów Przesunięcie chodnika

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/ /14 z 29.05.2014r. I. Dochody zwiększenia 1 068 078 1. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: 11 106 a)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III

Opracowywanie Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III Opracowywanie Koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY BUDŻET 2015 DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY 262 473 947 zł 262 473 947 zł Dochody bieżące Dochody majątkowe Przychody Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rozchody 25 167 103 zł Kredyt Obligacje

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok Skarbnik Gminy o budżecie 2011 28 lutego 2011 roku Radni Gminy Dopiewo uchwalili budżet na 2011 rok. Dochody Gminy ustalone zostały na poziomie realnym i możliwym do wykonania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia 2013-10-14

Załącznik do Zarządzenia Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia 2013-10-14 Załącznik do Zarządzenia Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia 2013-10-14 KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH WYBRANYCH DO PEŁNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2013 KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH WYBRANYCH DO

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 44.598.529,38

Bardziej szczegółowo

Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic. Wrocław 23 września 2010r.

Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic. Wrocław 23 września 2010r. Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic Wrocław 23 września 2010r. Wrocławskie programy rewitalizacyjne 1. Program 100 Kamienic realizowany przez Zarząd Zasobu Komunalnego 2. Program Pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wydatki. ogółem Źródła finansowania

Wydatki. ogółem Źródła finansowania Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2010 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku Rady Powiatu z dnia listopada 2010 r. w otych Wydatki Data Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót ogółem Źródła finansowania Uwagi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 roku Dział ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 500 HANDEL GKO 40

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Lp. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. RZESZÓW Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota zadania przeznaczona na rok 2014 Termin rozpoczęcia wykonania Termin zakończenia wykonania SIEĆ

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU NAJWAśNIEJSZYCH INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2011

OPIS ZAKRESU NAJWAśNIEJSZYCH INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2011 OPIS ZAKRESU NAJWAśNIEJSZYCH INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2011 1. Przebudowa ul. Wileńskiej. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy i regulacja odpływu wód deszczowych.

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta :

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta : UCHWAŁA NR XXVI/580/2010 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg Na podstawie art.12 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Data realizacji rok w tym żródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW NIKISZOWIEC Nakłady na inwestycje i remonty w dzielnicy w 2010 roku Inwestycje 14.293.395 Remonty 275.260 razem 14.568.655 Najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej perspektywie Modernizacja Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim POIS.01.01.00-00-003/07

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim POIS.01.01.00-00-003/07 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku

Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2013 Sesja Rady Miasta Rybnika 19 grudnia 2012 roku 612.732.878,10 zł - dochody bieżące 543.717.618,17 zł 88,7 % - dochody majątkowe 69.015.259,93 zł

Bardziej szczegółowo