Region S³oneczny Brzeg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Region S³oneczny Brzeg"

Transkrypt

1 Region S³oneczny Brzeg Œw. Wlas Elenite Rawda S³oneczny Brzeg Burgas Warna S³oneczny Brzeg S³oneczny Brzeg le y nad malownicz¹ zatok¹ i jest os³oniêty od pó³nocy pasmem Gór Ba³kañskich. W tym najwiêkszym bu³garskim kurorcie czeka na goœci ponad 200 hoteli otoczonych zieleni¹. Jest tu niezliczona iloœæ restauracji, klubów i barów gwarantuj¹cych udan¹ zabawê. Bardzo szeroka, piaszczysta pla a, liczne place zabaw, wodne rynny oraz dwa Aqua Parki sprawiaj¹, e jest to ulubione miejsce wypoczynku dla rodzin z dzieæmi. Równie mi³oœnicy sportów wodnych znajd¹ tutaj bogat¹ ofertê. S³oneczny Brzeg otrzyma³ presti ow¹ nagrodê B³êkitnej Flagi. W pobli u kurortu, otoczony zielonymi wzgórzami le y rejon Elenite. Zlokalizowany nad malownicz¹ zatok¹, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y, z licznymi atrakcjami w nowoczesnym Aqua Parku gwarantuje perfekcyjne warunki do wypoczynku. Odleg³oœæ od lotniska: Burgas ok. 30 km, Warna ok. 85 km Œw. Wlas Ta wakacyjna miejscowoœæ le y w bezpoœrednim s¹siedztwie S³onecznego Brzegu. Panuj¹cy tu klimat jest bardzo korzystny dla osób ze schorzeniami dróg oddechowych. Œw. Wlas to idealna propozycja dla osób ceni¹cych kameraln¹ atmosferê, a jednoczeœnie poszukuj¹cych komfortu finansowego. Dogodne po³¹czenie z pobliskim S³onecznym Brzegiem gwarantuje ³atwy dojazd do rozrywkowych atrakcji kurortu. Odleg³oœæ od lotniska: Burgas ok. 35 km, Warna ok. 80 km Rawda To turystyczna miejscowoœæ le ¹ca w pobli u zabytkowego Nessebaru. W licznych przytulnych restauracjach i regionalnych tawernach serwowane s¹ smaczne dania po przystêpnych cenach, a na szukaj¹cych rozrywki czeka znakomita zabawa w najnowszym i najwiêkszym Aqua Parku zlokalizowanym na obrze ach miasteczka. Bliska odleg³oœæ S³onecznego Brzegu sprawia, e atrakcje renomowanego kurortu s¹ w zasiêgu rêki. Odleg³oœæ od lotniska: Burgas ok. 25 km, Warna ok. 90 km Istambu³ - miasto Orientu o wielowiekowej historii (1 dzieñ) Panorama miasta ze zwiedzaniem Hipodromu, B³êkitnego Meczetu oraz azjatyckiej czêœci miasta lub Pa³acu Su³tanów Top Capy. Obiad w restauracji oraz czas wolny. Fakultatywnie rejs po Bosforze (ok. 20 EUR). Cena: ok. 63 EUR + wiza 15 EUR (uwaga! wymagane posiadanie aktualnego paszportu) Sozopol Ropotamo (1 dzieñ) Wizyta w Pomorie, znanego z czarnego, leczniczego piasku na pla y, klasztor Œw. Jerzego. Nastêpnie Sozopol, jedno z najstarszych miasteczek na bu³garskim wybrze u. Stare Miasto s³ynne sozopolskie domy (pod egid¹ UNESCO), zabytkowe cerkwie, brukowane uliczki oraz port. Lunch. Rejs ³odziami motorowymi po malowniczej rzece Ropotamo, po terenach Narodowego Parku. Cena: ok. 32 EUR Warna - Delfinarium (1 dzieñ) Warna - najwiêksze miasto bu³garskiego wybrze a. Wizyta w Delfinarium - akrobatyczne wystêpy tresowanych delfinów, panoramiczne city-tour ze zwiedzaniem katedry, czas wolny w handlowej czêœci miasta. Cena ok. 41 EUR Dolina Ró (1 dzieñ) Kazan³yk - zwiedzanie muzeum ró, grobowca trackiego, degustacja likieru ró anego. Przejazd do Szipki - œwi¹tynia Narodzin Jezusa Chrystusa, szczyt Stoletowa z widokiem na dolinê ró. Obiad. Skansen Etara jedyne muzeum pod go³ym niebem, gdzie podziwiaæ mo na tradycyjne bu³garskie rzemios³a. Cena ok. 53 EUR Morski Piknik - rejs po Morzu Czarnym (1/2 dnia) 3-godzinny, panoramiczny rejs jachtem wzd³u wybrze y. Piknik z lunchem na zacisznej pla y, k¹piele w morzu, gry i zabawy. Cena ok. 35 EUR Bu³garski wieczór Znakomita zabawa dla smakoszy w gor¹cym, ba³kañskim stylu. Specja³y bu³garskiej kuchni, lokalne trunki, program artystyczny bogaty w regionalny folklor i mnóstwo atrakcji. Na koniec pokaz rytualnego tañca na roz arzonych wêglach. Cena ok. 29 EUR 92 B U Ł G A R I A

2 B U Ł G A R I A Hotele Helena Sands Royal Palace Helena Park Royal Palace Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, w pó³nocnej, spokojniejszej czêœci kurortu; luksusowy kompleks przy piaszczystej pla y, w otoczeniu ekskluzywnych hoteli; do œcis³ego centrum mo na dojœæ spacerkiem nadmorsk¹ promenad¹ (ok. 15 min) Hotele: dwa ekskluzywne hotele 5*, tworz¹ce komfortowy i przestronny kompleks przy pla y (Hotel Helena Sands umiejscowiony bli ej pla y); 3-7 piêtrowe budynki o oryginalnej architekturze i wyszukanych elementach dekoracyjnych po³o one wœród bujnej zieleni hotelowego ogrodu. Do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny z lobby barem, bar dzienny z tarasem, restauracja A la carte z tarasem, restauracja rybna, piano bar, bar na pla y, pool bar z barbecue przy basenie, punkt wymiany walut w recepcji, profesjonalnie wyposa one centrum konferencyjne, k¹cik internetowy. Liczne butiki i sklepy z pami¹tkami, punkt medyczny 24h, miejsca parkingowe. Liczba pokoi: 189 (Helena Sands) oraz 233 (Helena Park) - elegancko urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, mini-bar, balkon lub taras, sejf oraz system bezpieczeñstwa SOS. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki dla dziecka. Sporty/rozrywka: du e baseny z tarasami s³onecznymi (le aki, parasole i rêczniki bezp³atnie); w hotelu Helena Sands luksusowe centrum SPA i basen kryty: masa e, sauny, jacuzzi, fitness, solarium (lokalne op³aty); na terenie kompleksu: fryzjer, bilard, szachy, tenis sto³owy, œcie ka do joggingu, boiska do koszykówki i badmintona, siatkówka pla owa, korty tenisowe (lokalne op³aty); hotelowe programy animacyjne i wieczorki muzyczne (brak w j. polskim); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen dla dzieci, plac zabaw oraz mini klub (brak w jêz.polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania bufet, obiadokolacje - bufet * przy pla y elegancko i wytwornie luksusowe SPA komfortowe wakacje Nasza opinia: przestronny, luksusowy kompleks na terenie pięknego ogrodu, stworzony z myślą o idealnym wypoczynku i dający gwarancję komfortu dla wyjątkowo wymagających gości. 13 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 93

3 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G piêkno i luksus ekskluzywne SPA galeria handlowa All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu regionalne kolacje miêdzynarodowe raz na tydzieñ kolacja A'la carte (wymagana rezerwacja) 09:00-24:00 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino, wódki, wyœmienite koktaile) w wybranych barach 12:00-17:00 lekkie snacki i s³odycze w wybranym barze, kawa, herbata 21:30-02:00 cykliczne wieczory w klubie nocnym (napoje, piwo, drinki, koktaile do 24:00). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Barcelo Royal Beach Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 50 m od piaszczystej pla y; w sercu kurortu w pobli u g³ównego nadmorskiego deptaku Hotel: jeden z najbardziej ekskluzywnych kompleksów w kurorcie, 8-piêtrowy, otwarty w 2007 roku; do dyspozycji goœci: oryginalny i elegancki hol recepcyjny, restauracja g³ówna, restauracje A' la carte, bary, kawiarnia, lobby bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklepy z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h. Na terenie kompleksu centrum konferencyjne, salka internetowa, centrum handlowe, parking strze ony. Liczba pokoi: 294 eleganckie i luksusowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych (le aki i parasole bezp³atnie), hotelowe programy animacyjne; basen kryty z jacuzzi, centrum SPA z ³aŸniami tureckim, saunami, masa ami, solarium i sal¹ fitness, salon fryzjerski (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie odkrytym, mini klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim), plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje - bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive * Nasza opinia: szczególnie polecany wymagającym Klientom, szukającym wysokiej klasy wypoczynku w centrum kurortu, ceniących sobie styl i komfort, bliskość plaży oraz bezpośredni dostęp do wszelkich atrakcji B U Ł G A R I A

4 B U Ł G A R I A Hotel Victoria Palace Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, przy piaszczystej pla y, w otoczeniu ekskluzywnych hoteli; do œcis³ego centrum kurortu ok.15 min. Hotel: obiekt o oryginalnej architekturze, 8-piêtrowy, powsta³y w 2003 roku; do dyspozycji goœci: okaza³y elegancki hol recepcyjny, restauracja g³ówna, restauracja w³oska, lobby bar, orientalny Safari bar z widokiem na basen, Mezzanine bar, pool bar. Na terenie hotelu kawiarenka internetowa, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, punkt medyczny 24 h, sklepy z pami¹tkami, wypo yczalnia samochodów, parking strze ony Liczba pokoi: 545- gustownie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów, telefon), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych (le aki i parasole bezp³atnie); centrum SPA & Wellness z basenem krytym, sauna, solarium, jacuzzi, ³aŸnia turecka, zabiegi leczniczo-relaksacyjne oraz Witamin bar (lokalne op³aty); klub fitness, salon fryzjersko-kosmetyczny (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen odkryty; brodzik przy basenie krytym Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania-bufet, obiadokolacje-bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive Nasza opinia: elegancja, styl i szeroki pakiet usług. Kompleks stworzony z myślą o idealnym wypoczynku, trafiający w gusta najbardziej wymagających Klientów. 13 elegancja i styl przy pla y znany i lubiany All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu kolacja w restauracji A'la carte (raz na pobyt, wymagana rezerwacja) lokalne piwo i wino do posi³ków (lunch i kolacja) 11:30-17:00 snacki, s³odycze, kawa i herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne piwo w wybranych barach 20:00-24:00 lokalne alkohole (piwo, wino, wódki) oraz napoje bezalkoholowe w wybranych barach. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 95

5 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G przy pla y hit lata 2008 i 2009 nowoczesnoœæ i elegancja profesjonalne SPA Hotel Majestic Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, przy piaszczystej pla y, w otoczeniu ekskluzywnych hoteli; do centrum kurortu ok. 15 min Hotel: 9-piêtrowy, dwuskrzyd³owy nowoczesny kompleks, otwarty na sezon 2005; do dyspozycji goœci: przestronny, okaza³y hol recepcyjny, restauracja g³ówna, lobby bar i kafeteria z tarasem, pool bar, restauracja A la carte, snack bar, centrum konferencyjne, punkt wymiany walut w recepcji, punkt medyczny 24 h, wypo yczalnia samochodów Liczba pokoi: 726 gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, wanna, suszarka do w³osów, telefon), klimatyzacja, TV, telefon, lodówka, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje z widokiem na morze za dop³at¹. Sport/rozrywka: fantazyjny kompleks basenów (le aki i parasole bezp³atnie), cykliczne programy animacyjne i wieczorne show; profesjonalne centrum SPA i salon piêknoœci, fryzjer, masa e, jacuzzi, sauna, ³aŸnia turecka, fitness (lokalne op³aty); kort tenisowe, bilard, mini football (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen dla dzieci, hotelowe programy animacyjne (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania- bufet, obiadokolacje- bufet Nasza opinia: nowoczesny hotel gwarantujący wysoką jakość usług, przestrzeń, elegancję i wygodę. Polecany wymagającym klientom B U Ł G A R I A

6 B U Ł G A R I A Hotel Zornitsa Sands Lokalizacja: Elenite turystyczna strefa S³onecznego Brzegu, przy piaszczystej pla y; 10 km od centrum S³onecznego Brzegu (regularne po³¹czenia komunikacj¹ miejsk¹) Hotel: 4 - piêtrowy nowoczesny obiekt otwarty w 2006 roku; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, lobby bar, restauracja, drink bar, sklep, punkt medyczny 24 h, sala internetowa, p³atny sejf w recepcji Liczba pokoi: wygodnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna) klimatyzacja, TV, lodówka, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie), cykliczne programy animacyjne na terenie hotelu (brak w jêz. polskim); salon fryzjerski, sala fitness, sauna, masa e, bilard (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen dla dzieci, plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania-bufet, obiadokolacje-bufet * z dala od zgie³ku kurortu przy samej pla y pokoje rodzinne Nasza opinia: szczególnie polecany Klientom szukającym wysokiej klasy wypoczynku z dala od zgiełku tętniącego życiem Słonecznego Brzegu 14 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 97

7 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G super Aqua Park parasol i le aki na pla y GRA TIS! All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 18:00-22:30 kolacja A la carte 10:00-22:30 s³odycze, napoje 10:00-17:30 ciep³e przek¹ski, kanapki, napoje bezalkoholowe oraz piwo w wybranych barach 08:30-24:00 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 22:00-02:00 napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w klubie nocnym wieczorki muzyczne, programy animacyjne dla dzieci i doros³ych (brak w j. polskim) sport: fitness, aerobic, siatkówka pla owa, rzutki, bilard, windsurfing (tylko dla licencjonowanych surferów), kort tenisowy (sprzêt p³atny) atrakcje wodne w Aqua Parku "Atlantida klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotele Atrium & Andalusia Lokalizacja: Elenite turystyczna strefa S³onecznego Brzegu, przy piaszczystej pla y; zaledwie 10 km od centrum S³onecznego Brzegu i 15 km od Nessebaru; strze ony kompleks 4 eleganckich hoteli oraz apartamentów Hotele: nowoczesne 8 - piêtrowe obiekty, otwarte w 2007 roku; do dyspozycji goœci: hole recepcyjne, lobby bary, restauracje g³ówne, puby i bary tematyczne, pool bary, punkty wymiany walut i p³atne sejfy w recepcjach, przy hotelach restauracje i tawerny A' la carte, sklepy z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, klub internetowy, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 270 (w ka dym hotelu) - komfortowe z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, mini-bar i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: baseny odkryte (le aki i parasole bezp³atnie), Centrum Animacji zapewniaj¹ce programy sportowe i rozrywkowe; na terenie kompleksu: klub nocny, dyskoteki, salony fryzjerskie, centrum Sport & Spa z du ym zapleczem sportoworekreacyjnym (lokalne op³aty), nowoczesny Aqua Park (wstêp bezp³atny, pakiet All inclusive obejmuje wybrane atrakcje wodne), krêgielnia, jazda konna, mini-golf, sporty wodne (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu All inclusive parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodziki przy basenach, place zabaw, programy animacyjne; na terenie kompleksu klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim) Wy ywienie: pakiet All inclusive (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Nasza opinia: nowy, wysokiej klasy kompleks idealny dla rodzin z dziećmi, dla pragnących wypocząć w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień i rozrywek B U Ł G A R I A

8 B U Ł G A R I A Hotel Royal Park Lokalizacja: Elenite turystyczna strefa S³onecznego Brzegu, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y; zaledwie 10 km od centrum S³onecznego Brzegu i 15 km od Nessebaru; strze ony kompleks 4 eleganckich hoteli oraz apartamentów Hotel: 8-piêtrowy obiekt o oryginalnej architekturze, powsta³y w 2005 roku, do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna, Irish pub, Mezzanine bar, pool bar, przy hotelu restauracje i tawerny A la carte, punkt wymiany walut, supermarket, sklep z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, parking strze ony Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, mini-bar, sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: du y basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty, Centrum Animacji zapewniaj¹ce programy sportowe i rozrywkowe; na terenie kompleksu: klub nocny, dyskoteki oraz centrum Sport & Spa z du ym zapleczem sportowo-rekreacyjnym (lokalne op³aty), nowoczesny Aqua Park (wstêp bezp³atny, pakiet All inclusive obejmuje wybrane atrakcje wodne); krêgielnia, jazda konna, minigolf, sporty wodne (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu All inclusive parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: basen, sala gier komputerowych, programy animacyjne i klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: pakiet All inclusive (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do hotelu) Nasza opinia: wysokiej klasy kompleks idealny dla rodzin z dziećmi, dla pragnących wypocząć w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień i rozrywek. 13 super Aqua Park parasol i le aki na pla y GRA TIS! All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 18:00-22:30 kolacja A la carte 10:00-22:30 s³odycze, napoje 10:00-17:30 ciep³e przek¹ski, kanapki, napoje bezalkoholowe oraz piwo w wybranych barach 08:30-24:00 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 22:00-02:00 napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w klubie nocnym wieczorki muzyczne, programy animacyjne dla dzieci i doros³ych (brak w j. polskim) sport: fitness, aerobic, siatkówka pla owa, rzutki, bilard, windsurfing (tylko dla licencjonowanych surferów), kort tenisowy (sprzêt p³atny) atrakcje wodne w Aqua Parku "Atlantida klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 99

9 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G znany i lubiany hit lata 2009 elegancja i styl serce kurortu All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu (kuchnia miêdzynarodowa) 10:00-10:30 œniadanie kontynentalne dla "œpiochów 10:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino) w wybranych barach :30 snacki, s³odycze, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Planeta Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, centrum kurortu, przy piaszczystej pla y (ok. 70m); kilka minut od g³ównego deptaku z restauracjami, pubami i klubami disco Hotel: nowy, 8/10 - piêtrowy obiekt oddany na sezon Do dyspozycji goœci: reprezentacyjny hol recepcyjny z lobby barem, restauracja g³ówna, restauracja letnia z tarasem, klub nocny i 2-poziomowa dyskoteka ze szklanym parkietem z panoramicznym widokiem na S³oneczny Brzeg, kawiarnia, pool bar, taras z ogrodem, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji. Na terenie kompleksu centrum medyczne, sala konferencyjna, kawiarenka internetowa, sklepiki. Liczba pokoi: 512 stylowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, telefon, lodówka/mini-bar, sejf i balkon. Pokoje 2 osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci (wspólne spanie). Pokoje typu "promo" (usytuowane na pierwszym piêtrze) mog¹ byæ o nieco mniejszym metra u i niestandardowym wymiarze, oferowane w specjalnej cenie. Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie); basen kryty, salon fryzjerski, mini centrum SPA i salon piêknoœci z masa ami, jacuzzi, fitness, tenis sto³owy (lokalne op³aty); okazjonalne wieczorki z muzyk¹, klub nocny i dyskoteka; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie odkrytym i mini zje d alnia wodna, mini klub (brak w jêz.polskim), plac zabaw, sala gier i automatów Wy ywienie: œniadania-bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive + Nasza opinia: znakomity kompleks dla wymagających Klientów. Doskonałe położenie, szeroki pakiet usług oraz pokoje familijne stwarzają idealne warunki do wypoczynku dla całej rodziny B U Ł G A R I A

10 B U Ł G A R I A Hotel Nobel Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 100 m od piaszczystej pla y otoczonej wydmami; ok. 15 min od centrum kurortu i ok. 20 min. od Nessebaru Hotel: komfortowy 4 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna z tarasem z widokiem na morze, restauracja i grill z kuchni¹ serbsk¹, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sala konferencyjna, mini market i sklep z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, k¹cik internetowy, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 150 elegancko wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie); mini centrum SPA z basenem krytym, fitness, jacuzzi, sauna, solarium; salon fryzjerski, tenis sto³owy, bilard (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie odkrytym Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet ceny z rabatem promocyjnym blisko Nessebaru elegancko i wygodnie centrum biznesu Nasza opinia: hotel o wysokim standardzie, dogodnym położeniu przy plaży, z dala od zgiełku głównych deptaków i dyskotek. Dodatkową atrakcją jest bliskość Nessebaru. 12 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 101

11 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G malownicze po³o enie luksus, który lubisz z dala od zgie³ku kurortu W cenie: - rêczniki i bielizna poœcielowa - sprz¹tanie apartamentów - op³aty za wodê, energiê elektryczn¹ Kompleks Garden of Eden Lokalizacja: Œw. Wlas strefa turystyczna S³onecznego Brzegu, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y (przejœcie ok. 200 m przez kompleks apartamentów); luksusowy kompleks z³o ony z hotelu i apartamentów, ok. 8 km od centrum S³onecznego Brzegu (dojazd lokalnym autobusem) Hotel: kompleks eleganckich i nowoczesnych kilkupiêtrowych budynków. Do dyspozycji goœci: restauracje, bar, pool bary, sale konferencyjne, kawiarenka internetowa Liczba pokoi: 54 (w czêœci hotelowej) - nowoczeœnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, telefon, mini-bar, sejf (dodatkowo p³atny), balkon lub taras. Standardowe pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Studia 2-3 osobowe: 1 pokój z czêœci¹ sypialn¹ dla 2 os., dostawka dla 1 os., aneks kuchenny, ³azienka. Apartamenty 3-4 osobowe: sypialnia 2-os., pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 1-2 os), aneks kuchenny, ³azienka. Apartamenty 4-6 osobowe: 2 sypialnie 2-os., 2 ³azienki, pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 1-2 os, wspólne spanie), aneks kuchenny. Sport/rozrywka: du y basen odkryty, basen kryty z podgrzewan¹ wod¹; centrum SPA, salon piêknoœci, fryzjer, fitness, sauna, ³aŸnia parowa, solarium, jacuzzi, salon masa u, dwa korty tenisowe, bilard (lokalne op³aty). Na pla y znajduje siê centrum sportowe: boisko do siatkówki, narty wodne, rowery wodne oraz skutery wodne (lokalne op³aty); animacje dla dzieci i doros³ych (brak w j. polskim) Dzieci: brodziki, program animacyjny (brak w j. polskim) Wy ywienie: œniadania - bufet, mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji; apartamenty z opcj¹ bez wy ywienia * Nasza opinia: znakomity kompleks wakacyjny dla najbardziej wymagających Klientów. Idealny dla pragnących wypocząć z dala od zgiełku kurortu, w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień oraz rozrywek B U Ł G A R I A

12 B U Ł G A R I A 830 PLN Kompleks Chaika Resort Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, przy piaszczystej pla y; w sercu kurortu w pobli u g³ównego nadmorskiego deptaku Hotel: nowoczesny i przestronny kompleks nale ¹cy do renomowanej sieci Victoria Group, zrekonstruowany w 2008 roku, sk³adaj¹cy siê z trzech czêœci hotelowych: Chaika Beach, Arkadia i Metropol; do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna, restauracje tematyczne, pizza bar, bary i drink bary, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklepik, kafejka intenetowa, punkt medyczny Liczba pokoi: gustownie i stylowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: baseny odkryte (le aki i parasole bezp³atnie), okazjonalne programy muzyczne lub animacyjne; centrum SPA z basenem krytym, masa e, sauna, jacuzzi, sala fitness, solarium, salon fryzjersko-kosmetyczny (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet i obiadokolacje - bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive Nasza opinia: elegancja, styl i nowoczesność. Kompleks z szerokim pakietem usług oraz idealną lokalizacją gwarantuje znakomity wypoczynek i trafia w gusta wymagających Klientów PLN ceny z rabatem promocyjnym centrum kurortu przy samej pla y elegancja i styl All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 10:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino, wódki) w wybranych barach 14:00-17:00 snacki, zimne i ciep³e przek¹ski oraz s³odycze w wybranych barach. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 103

13 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 890 PLN 1570 PLN ceny z rabatem promocyjnym hit lata 2009 znany i lubiany idealny dla rodzin z dzieæmi parasol i le aki na pla y GRA TIS! All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu snacki, przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach s³odycze, kawa, herbata w wybranych barach sport: tenis sto³owy, fitness, aerobik, gimnastyka w wodzie okazjonalne wieczorki muzyczne oraz programy animacyjne dla doros³ych oraz dzieci (brak w j. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostepne w recepcji hotelu. Hotel Paradise Beach Lokalizacja: Œw. Wlas strefa turystyczna S³onecznego Brzegu, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y (zjazd na pla ê panoramicznymi windami), w zacisznej zatoce na rozleg³ym, zielonym terenie; ok. 8 km od centrum kurortu (dojazd lokalnym busem) Hotel: nowoczesny kompleks 4 - piêtrowych budynków; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, lobby bar z malowniczym widokiem na zatokê, restauracja z tarasami, tawerna i pool bar przy basenie, kawiarnia, grill bar, punkt wymiany walut, wypo yczalnia samochodów, punkt medyczny 24 h, centrum konferencyjne (do 400 osób), kawiarenka internetowa, parking strze ony Liczba pokoi: 248-nowoczeœnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Apartamenty familijne: 2 sypialnie 2-osobowe(w jednej mniejsze ³ó ka dla dzieci), pokój dzienny, ³azienka. Sporty/rozrywka: kompleks basenów na pla y (le aki i parasol bezp³atnie); centrum sportowe: 2 korty tenisowe (lokalne op³aty), boisko do siatkówki pla owej, boccia (lokalne op³aty); klub fitness, centrum animacji z amfiteatrem, klub nocny, dyskoteka, video klub; salon piêknoœci, sauna, masa, ³aŸnia turecka (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu All inclusive parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, mini klub (brak w j. polskim) Wy ywienie: pakiet All inclusive Nasza opinia: znakomity kompleks wakacyjny dla najbardziej wymagających Klientów. Idealny dla pragnących wypocząć z dala od zgiełku kurortu, w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień oraz rozrywek B U Ł G A R I A

14 B U Ł G A R I A 550 PLN Hotel Alba Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, w sercu kurortu przy g³ównym deptaku rozrywkowohandlowym, w pobli u piaszczystej pla y (przejœcie przez deptak) Hotel: nowoczesny, 8-piêtrowy obiekt w oryginalnym stylu; do dyspozycji goœci: stylowy hol recepcyjny, punkt wymiany walut, lobby bar z tarasem, restauracja g³ówna z tarasem, restauracja regionalna A la carte, bar i grill Happy, pool bar, kawiarenka internetowa, sklepy Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: kompleks basenów; bilard, salon fryzjerski, centrum fitness z masa ami (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty); bezpoœrednio przy hotelu liczne restauracje, McDonalds, pasa handlowy. Dzieci: basen dla dzieci, gry elektroniczne Wy ywienie: œniadania - bufet, mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji 1210 PLN ceny z rabatem promocyjnym blisko pla y dla amatorów ycia nocnego centrum kurortu Nasza opinia: doskonała lokalizacja dla ceniących sobie przede wszystkim bezpośredni dostęp do wszelkich atrakcji i życia nocnego kurortu, a jednocześnie bliskość plaży. 13 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 105

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca Wybrze e s³oñca Costa del Sol S³oñce jest b³ogos³awieñstwem Kultem otoczone od pradawnych czasów, warunkowa³o wszystko, co matka Ziemia mog³a nam daæ. Nadaj¹c wybrze u jego nazwê, wiedziano, e w pe³ni

Bardziej szczegółowo

Majorka. Per³a Balearów

Majorka. Per³a Balearów Per³a Balearów Majorka To tutaj s³oñce rozpieszcza swoimi promieniami, ³agodna morska bryza orzeÿwia cia³o, bujna roœlinnoœæ cieszy oczy, a z³ociste pla e i ciep³e morze pozwalaj¹ oddaæ siê b³ogiej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Wyspa jak wulkan gor¹ca

Wyspa jak wulkan gor¹ca Wyspa jak wulkan gor¹ca Teneryfa Niczym gwiazda wœród wysp na morzach i oceanach szokuje i zadziwia. Przechadzaj¹c siê jej œcie kami, bêdzie obdarzaæ nas swoimi urokami i wprawi w os³upienie ka dego, poniewa

Bardziej szczegółowo

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor Majorka 3913176 Playa de Muro Palma de Mallorca Cala Mayor Cala Millor El Arenal Portals Nous El Arenal Miejsce rozrywki, tañca i doskona³ej zabawy, usytuowane w³aœciwie na przedmieœciach stolicy wyspy.

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella Costa del Sol Marbella Malaga Torremolinos Benalmadena Torremolinos Jeden z najwiêkszych oœrodków turystycznych w Hiszpanii, stanowi¹cy d³ugi pas wybrze a z deptakiem o d³ugoœci niemal 20 km. Przepiêknie

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Lloret de Mar

Costa Brava. Lloret de Mar Costa Brava Girona Lloret de Mar Calella Malgrat de Mar Lloret de Mar Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych kurortów na Costa Brava, gdzie króluje s³oñce i dobry humor. Miasteczko s³ynie z niezwyk³ego,

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL HOTEL KALYPSO CRETAN VILLAGE * * * * ALL HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL Położenie Kompleks hotelowy Eri Sun Village składa się z pawilonów usytuowanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos Mykonos Ateny Czaruj¹ca i uwodzicielska jest symbolem uroku wysp greckich archipelagu Cyklad, z typow¹ dla tego regionu architektur¹ - bielonymi domami, wiatrakami, kapliczkami, krêtymi uliczkami i malowniczym

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus)

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus) Oferta 1 Aqua plaza z: do Antalya z: Antalya do Pokój 2-osobowy w supercenie 25.10.2015 31.10.2015 818.00 PLN dnia: 25.10.2015 godz. 06:10-10:00 dnia: 31.10.2015 godz. 02:25-04:20 w mieście: Okurcalar

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage został zaprojektowany w pełnym przepychu arabskim stylu, przez co uważany jest za jeden z najbardziej stylowych resortów na plaży Jumeirah.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS W zależności od lokalizacji imprezy i hotelu: Noc beduińska Shopping City Tour Rejs statkiem pirackim Karawana na wielbłądach Dzieci

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya Oferta 1 International Beach Wrocław 09.09.2015 16.09.2015 1588.00 PLN 3176.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Antalya

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić Państwa do HOTELU ATENA wedding, business & Spa ***, który oferuje doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń, bankietów i spotkań firmowych. ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y!

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y! LATO 2012......ju w sprzeda y! Egipt Turcja Tunezja Grecja wycieczki dla dzieci do 12 lat gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji zestaw ma ego podró nika gratis * Dziecko za Jedyne 590 PLN * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Travel Coaching RODOS

Travel Coaching RODOS Travel Coaching RODOS TRAVEL COACHING Hotel Nasze wsparcie Kto podejmuje u Ciebie decyzje - TY czy Twój krytyk? Co będziemy robić? Spotykamy się codziennie rano i wieczorem na podsumowaniu dnia na warsztatach

Bardziej szczegółowo

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu Miejscowa kategoria: 3 gwiazdki Położenie: we wschodniej części wyspy,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna, Riwiera Makarska Hotel Punta Riwiera Makarska - Igrane Opis hotelu: Znajduje się blisko plaży żwirowej (około 25 m), na części lądu wgryzającej się w głąb morza, jego nowoczesną architekturę i miłą atmosferę

Bardziej szczegółowo

03.01-12.04 25.10-29.12 12.04-10.05 27.09-25.10 10.05-05.07 06.09-27.09

03.01-12.04 25.10-29.12 12.04-10.05 27.09-25.10 10.05-05.07 06.09-27.09 kvarner LOVRAN Hotel EXCELSIOR POŁOŻENIE: ok. 300 m od centrum Lovranu na Riwierze Opatija. PLAŻA: betonowa, 50 m od hotelu. POKOJE: 177 wszystkie z TV-SAT, klimatyzacją, mini-barkiem, sejfem, telefonem

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. od 749 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

BUŁGARIA. od 749 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 42 Bułgaria BUŁGARIA Złote Piaski Holiday Club Warna Riviera Vlas Elenite Burgas Nessebar Duni MORZE CZARNE Stała cena dla dzieci od 749 PLN Bułgaria leży w północno-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego,

Bardziej szczegółowo

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw Where the little things mean everything. DoubleTreeWarsaw.com Hilton Worldwide ponad 4000 obiektów na świecie Hilton Worldwide marki full service w

Bardziej szczegółowo

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 Ośrodek Wypoczynkowy Wielki Błękit Łukęcin, ul. Spacerowa 3 72 400 Kamień Pomorski Tel. (+48 91) 38 126 97 E-mail: recepcja@wielkiblekit.info.pl WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 POWITANIE LATA! Oferta

Bardziej szczegółowo

Imperiall Resort & MediSpa Dla Biznesu

Imperiall Resort & MediSpa Dla Biznesu Imperiall Resort & MediSpa Dla Biznesu Efektywna konferencja, szkolenie czy impreza integracyjna wymaga wyboru właściwego miejsca, które pozwoli z dala od codziennych problemów zrealizować zakładany cel.

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015 Oferta 1 Turcja Side Laphetos Beach Resort Katowice 20.05.2015 27.05.2015 1766.00 PLN 3533.29 * Cena całkowita: Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Podróż tam: Wylot z:

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl Hotel 77 *** Chałupy Hotel 77*** to wyjątkowe i kameralne miejsce. Usytuowany w jednym z najęższych odcinków Półwyspu Helskiego - 50m do szerokiej, piaszczystej plaży i 30m od brzegu Zatoki Puckiej, która

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Zakręcone. kolorowe lato. Kochani Rodzice, Turcja

Zakręcone. kolorowe lato. Kochani Rodzice, Turcja Zakręcone kolorowe lato Kochani Rodzice, To już kolejny sezon naszych klubów Wezyr Family. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy ponownie! Hotele,,Wezyr Family wybierane są przez pryzmat doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU

TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU KORFU ZAPRASZAMY NA RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM! Rodzina to dla wielu najcenniejsze co mamy w życiu. Warto czasem poświęcić jej trochę uwagi i pomóc

Bardziej szczegółowo

10 powodów, żeby spędzić tu wakacje

10 powodów, żeby spędzić tu wakacje Bułgaria złote plaże, słoneczne wybrzeże i bałkańskie przysmaki naturalne piękno i wiele śladów przeszłości, które koniecznie trzeba zobaczyć i poznać bogate dziedzictwo kulturowe kraju Bułgaria 10 powodów,

Bardziej szczegółowo

kvarner MOŠĆENIČKA DRAGA www.croatia.com.pl www.croatia.turystyka.net tel. +48 32 42 35 112-114 biuro@croatia.com.pl Bungalow/app.

kvarner MOŠĆENIČKA DRAGA www.croatia.com.pl www.croatia.turystyka.net tel. +48 32 42 35 112-114 biuro@croatia.com.pl Bungalow/app. MEDVEJA KOMPLEKS MEDVEJA MOŠĆENIČKA DRAGA HOTEL MARINA Bungalow/app. Mobil home Bungalow/app. POŁOŻENIE: wśród śródziemnomorskiej roślinności, 3 km od centrum Lovranu, 10 km od Opatiji i 17 km od Rijeki.

Bardziej szczegółowo

the best for the best Zapraszamy na szkolenie. DJERBA 13-20.10.2010 ALL INCLUSIVE Zapraszamy na szkolenie MENEDŻER CZY LIDER?

the best for the best Zapraszamy na szkolenie. DJERBA 13-20.10.2010 ALL INCLUSIVE Zapraszamy na szkolenie MENEDŻER CZY LIDER? Zapraszamy na szkolenie. DJERBA 13-20.10.2010 ALL INCLUSIVE Zapraszamy na szkolenie MENEDŻER CZY LIDER? KANONY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM I FIRMĄ MIĘDZYNARODOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W programie m.inn: Wycieczka

Bardziej szczegółowo

w Hotelu Lidia **** SPA & Wellness

w Hotelu Lidia **** SPA & Wellness w Hotelu Lidia **** SPA & Wellness Podczas letniego pobytu zachęcam wszystkich Gości do skorzystania z licznych atrakcji, które urozmaicą Państwa pobyt w Hotelu Lidia. Dla polecam między innymi specjalnie

Bardziej szczegółowo

HOTEL AquaCity POPRAD***/**** 29.12-05.01-> 7 noce+ 6 dniowy Skipass. AquaCity Seasons*** 849 euro / dorosły 529 euro / dziecko

HOTEL AquaCity POPRAD***/**** 29.12-05.01-> 7 noce+ 6 dniowy Skipass. AquaCity Seasons*** 849 euro / dorosły 529 euro / dziecko Cena zawiera: HOTEL AquaCity POPRAD***/**** 29.12-05.01-> 7 noce+ 6 dniowy Skipass AquaCity Seasons*** 849 euro / dorosły 529 euro / dziecko AquaCity Mountain View **** 899 euro / dorosły 629 euro / dziecko

Bardziej szczegółowo

S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y

S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y Hotel Colonna Resort 5***** (Porto Cervo) HOTEL: Hotel Colonna Resort urządzony jest w typowo śródziemnomorskim klimacie. Usytuowany w parku o powierzchni 500m²,

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój LUKSUS BLISKO NATURY

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój LUKSUS BLISKO NATURY Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój Pokoje Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój dysponuje 48 pokojami i apartamentami Apartamenty 2 apartamenty GRAND 1 apartament SENIOR 7 apartamentów JUNIOR 1 STUDIO

Bardziej szczegółowo

148 BUŁGARIA Złote piaski

148 BUŁGARIA Złote piaski 148 BUŁGARIA Złote piaski Złote piaski BUŁGARIA Warna Vlas Słoneczny Brzeg Elenite Burgas Nessebar Holiday Club Riviera Sveti Konstantin Duni MORZE CZARNE Stała cena dla dzieci od 878 PLN Na tle trochę

Bardziej szczegółowo

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl Bułgaria www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl 1 Szanowni Państwo Z wielką przyjemnością już po raz 19 przedstawiamy ofertę wczasów w Bułgarii. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosi Państwa nad ciepłe,

Bardziej szczegółowo

3-dniowy Pobyt nad morzem

3-dniowy Pobyt nad morzem 3-dniowy Pobyt nad morzem dla 2 osób Zaproszenia są imienne co wyklucza możliwość ich przekazywania osobom trzecim. Nie ma możliwości łączenia zaproszeń (pobytów) w jeden dłuższy. Termin pobytu: Dokładny

Bardziej szczegółowo

Oferta organizacji konferencji i szkoleń.

Oferta organizacji konferencji i szkoleń. Oferta organizacji konferencji i szkoleń. Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe & SPA Businessman Institute - to zespół obiektów, które połączone tworzą luksusowy kompleks na obszarze około 5 hektarów, zaledwie

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

Oferty Specjalne Villa Park. www.villapark.pl

Oferty Specjalne Villa Park. www.villapark.pl Oferty Specjalne Villa Park ŚWIĘTA WIELKANOCNE 6-9.04.2012 Oferta Specjalna: noclegi 5-6.04.2012 i 9-10.04.2012 - rabat - 30% Zapraszamy do spędzenia Rodzinnych Świąt Wielkanocnych w Hotelu Villa Park

Bardziej szczegółowo

Hotel Minsk **** Hotel Minsk ****

Hotel Minsk **** Hotel Minsk **** Hotel Minsk **** Znajduje się na głównej ulicy miasta al. Niezależności, w samym sercu biznesowego centrum miasta. Przez okna odkrywa się panorama miasta, plac Niezależności i kościół św. Simeony i Aleny.

Bardziej szczegółowo

Rezerwuj teraz, to się opłaca! LATO 2015

Rezerwuj teraz, to się opłaca! LATO 2015 Rezerwuj teraz, to się opłaca! LATO 2015 GRECJA TURCJA EGIPT TUNEZJA BUŁGARIA MAROKO GRECJA Vouchery rabatowe na wybrane wycieczki fakultatywne* TURCJA wycieczka Shopping City Tour GRATIS* EGIPT wycieczki

Bardziej szczegółowo

Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014

Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 EGIPT TUNEZJA GRECJA TURCJA BUŁGARIA EGIPT wycieczki fakultatywne dla dzieci do 12 lat GRATIS* TUNEZJA wycieczki fakultatywne dla dzieci do 12 lat GRATIS*

Bardziej szczegółowo

T R A V E L C O A C H I N G

T R A V E L C O A C H I N G T R A V E L C O A C H I N G MAJORKA TRAVEL COACHING Hotel Nasze wsparcie Work life balance Co będziemy robić? o Spotykamy się codziennie rano na warsztatach i wieczorem na podsumowanie dnia. A dokładniej

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Anatolia Wschodnia. Palan 20.12.2012 27.12.2012

Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Anatolia Wschodnia. Palan 20.12.2012 27.12.2012 Oferta 1 Palan 20.12.2012 1572 PLN 3144 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1572.00 PLN (04.10.1982) Dorosły: 1572.00 PLN (04.10.1982) Wyżywienie: Sniadania Opis oferty: Przyjemny, doskonale wkomponowany w

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta. Specjalne ceny pokoi dla Państwa

Specjalna oferta. Specjalne ceny pokoi dla Państwa Specjalna oferta Liczący sobie blisko 100 lat całkowicie odrestaurowany budynek, stanowiący pierwotnie część zabudowań pałacowych a obecnie hotel - położony jest nad brzegiem Kaczawy, przy pałacowym parku

Bardziej szczegółowo

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu Dla naszych Gości, ceniących relaks i komfort, przygotowaliśmy nowe 3-pokojowe apartamenty (43 m2) z łazienką i tarasem. W każdym znajduje się pokój

Bardziej szczegółowo

Majówka w hotelu Ossa. Program Pobytu

Majówka w hotelu Ossa. Program Pobytu Majówka w hotelu Ossa Program Pobytu SOBOTA 30.04.2011 r. 13.00-15.00 Lunch w Restauracji Starówka połączony z pokazem kulinarnym 13:30 Wspólny obiad dla dzieci w Restauracji Starówka 15:30 Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Obiekty Condohotels Group Ostróda

Obiekty Condohotels Group Ostróda Obiekty Condohotels Group Ostróda Ostróda Dogodny dojazd ze względu na położenie przy skrzyżowaniu tras: Warszawa-Gdańsk i Poznań-Olsztyn Wyjątkowa lokalizacja wśród lasów i jezior Liczne imprezy w mieście

Bardziej szczegółowo

RethymnoN Georgioupolis Pigianos Kampos Platanias Hydramia Kavros KRETA

RethymnoN Georgioupolis Pigianos Kampos Platanias Hydramia Kavros KRETA RethymnoN Georgioupolis Pigianos Kampos Platanias Hydramia Kavros KRETA 2009 Hotel Amnissos *** Pigianos Kampos (region Rethymno) dwa posiłki lub all inclusive cena od 1205 PLN* Położenie: obiekt położony

Bardziej szczegółowo

WYPRAWA, TREKKING MAROKO Sahara, Góry Atlas, Marakesz (samolot, hotel, wyżywienie HB, zwiedzanie, trekking, safari)

WYPRAWA, TREKKING MAROKO Sahara, Góry Atlas, Marakesz (samolot, hotel, wyżywienie HB, zwiedzanie, trekking, safari) WYPRAWA, TREKKING MAROKO Sahara, Góry Atlas, Marakesz (samolot, hotel, wyżywienie HB, zwiedzanie, trekking, safari) Przedstawiamy Państwu ofertę wyprawy w Góry Atlas do malowniczego i magicznego Maroka

Bardziej szczegółowo

GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN

GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN PROPOZYCJA SPOD OLIMPU NA SŁONECZNE WAKACJE 2013 GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN Ceny promocyjne obowiązują posiadaczy VOUCHERA!!! OBOWIĄZUJĄ ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLA DZIECI DO 15 LAT (W ZALEŻNOŚCI OD KOMPLEKSU)

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl 20 A NI ZE DC IA ŚW DO t la *** Hotel *** Zajazd Piastowski KONFERENCJE w Kazimierzu Dolnym ZAPLECZE KONFERENCYJNE 6 SAL KONFERENCYJNYCH *** SALA A B C D E HALA NAMIOTOWA powierzchnia 296 m2 160 m2 34

Bardziej szczegółowo

EGIPT. od 1054 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl

EGIPT. od 1054 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl 154 EGIPT MORZE SRÓDZIEMNE Aleksandria Kair Synaj MORZE CZERWONE EGIPT El Gouna Makadi Bay Luksor Stała cena dla dzieci od 1054 PLN Egipt leży w północno- wschod - n i e j c z ę ś c i A f r y k i i c z

Bardziej szczegółowo

Lato 2014 już w sprzedaży!

Lato 2014 już w sprzedaży! Lato 2014 już w sprzedaży! EGIPT TUNEZJA GRECJA TURCJA BUŁGARIA wyloty z Warszawy, Katowic i Poznania EGIPT wybrane wycieczki dla dzieci do 12 lat GRATIS* TUNEZJA wybrane wycieczki dla dzieci do 12 lat

Bardziej szczegółowo

14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu.

14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu. 14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu. Spędź tegoroczne wakacje na najpiękniejszych plażach Grecji a w drodze powrotnej baw się z nami w jednym z największych Aquaparków Europy!

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNO-MOTYWUJĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW FIRMY MAROKO

OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNO-MOTYWUJĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW FIRMY MAROKO OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNO-MOTYWUJĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW FIRMY MAROKO Sahara, Góry Atlas (samolot, hotel, wyżywienie HB, zwiedzanie, trekking, safari) Przedstawiamy Państwu ofertę wyjazdu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ETYKIETA BIZNESOWA SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

MIĘDZYNARODOWA ETYKIETA BIZNESOWA SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH Zapraszamy na szkolenie - warsztaty DOMINIKANA 2010 All Inclusive MIĘDZYNARODOWA ETYKIETA BIZNESOWA SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH 25 listopada - 03 grudnia 2010 r. Dominikana - Hotel Iberostar

Bardziej szczegółowo

CENA ZAWIERA: 7noclegów (pokój DBL) w hotelu 3* z wyżywieniem ALL IN, ubezpieczenie KL i NNW

CENA ZAWIERA: 7noclegów (pokój DBL) w hotelu 3* z wyżywieniem ALL IN, ubezpieczenie KL i NNW WĘGRY - BALATON Hotel Marina 3* - 7 noclegów Wyżywienie: All inclusive Cena: od 1350 zł/osobę HOTEL 3* Cieszący się dużą popularnością hotel z 349 pokojami. Hol powitalny z recepcją, kącik internetowy,

Bardziej szczegółowo

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** położony jest w centrum Jastrzebiej Góry tylko 100 m. od piaszczystej plaży. Ta piękna miejscowość to malowniczy kurort na klifie, który jest krajobrazową atrakcją

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

EGIPT, HURGHADA WYCIECZKI LOKALNE. Możliwość dopłaty do Kairu 2-dniowego 70 USD (za nocleg ze śniadaniem).

EGIPT, HURGHADA WYCIECZKI LOKALNE. Możliwość dopłaty do Kairu 2-dniowego 70 USD (za nocleg ze śniadaniem). , Jeszcze niedawno skromna wioska rybacka nad Morzem Czerwonym, a dzisiaj jeden z najpopularniejszych na świecie kurortów Bajecznie kolorowy, tajemniczy świat podmorski przyciąga płetwonurków z całego

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA ALL INCLUSIVE Obóz młodzieżowy w Słonecznym Brzegu

BUŁGARIA ALL INCLUSIVE Obóz młodzieżowy w Słonecznym Brzegu BUŁGARIA ALL INCLUSIVE Obóz młodzieżowy w Słonecznym Brzegu Słoneczny Brzeg - kurort rozmaitych atrakcji... Jest nowoczesnym kurortem, odwiedzanym przez turystów z całego świata. Wraz z miasteczkiem Nessebar

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYJAZDU GRUPOWEGO

OFERTA WYJAZDU GRUPOWEGO OFERTA WYJAZDU GRUPOWEGO Kuba kontakt: Ecco Holiday Sp. z o.o. Al. Solidarności 46, 61-696 POZNAŃ Dział Obsługi Grup, e-mail: grupy@eccoholiday.com tel: +48 61 6474 609/635, fax: +48 61 6570 571 PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

RODZINNY OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY SIEDLISKO MORENA 1 8 SIERPNIA 2015

RODZINNY OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY SIEDLISKO MORENA 1 8 SIERPNIA 2015 RODZINNY OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY SIEDLISKO MORENA 1 8 SIERPNIA 2015 1 PROGRAM OBOZU Sobota (1 sierpnia) - przyjazd i zakwaterowanie w hotelu - kolacja Niedziela - Piątek (2-7 sierpnia) - śniadanie -

Bardziej szczegółowo

Oferta Konferencyjno-Noclegowa. Hotel Nowy Dwór w Zaczerniu

Oferta Konferencyjno-Noclegowa. Hotel Nowy Dwór w Zaczerniu Oferta Konferencyjno-Noclegowa Znajdą tu Państwo wszystko co potrzebne, by z sukcesem zorganizować konferencję, spotkanie kadry zarządzającej, warsztaty, szkolenia, pokazy oraz pobyty integracyjne. Eleganckie

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. 2 Cennik i terminy na stronie: www.columbus.net.pl

BUŁGARIA. 2 Cennik i terminy na stronie: www.columbus.net.pl 2011 Po okresie popularnoú ci Bu³garskiej Riviery w latach 70-tych, dzisiaj znowu z roku na rok wypoczynek w Bu³garii zyskuje zwolenników. O atrakcyjnoú ci tego kraju i jego wybrzeæa morza czarnego zdecydowa³o

Bardziej szczegółowo

Your place in Warsaw!

Your place in Warsaw! Your place in Warsaw! W centrum stolicy i biznesowej części Warszawy, u zbiegu ulic: Grzybowskiej i Żelaznej stoi nowy, 29 piętrowy budynek JM Tower, będący w TOP 10 najwyższych budynków stolicy. Na parterze

Bardziej szczegółowo

JUGOWICE - HOTEL GEOVITA

JUGOWICE - HOTEL GEOVITA JUGOWICE - HOTEL GEOVITA termin od 27.12 do 01.01.2015 PAKIET OBEJMUJE: 5 noclegów wyżywienie 2 posiłki dziennie (od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu) lampka wina na powitanie

Bardziej szczegółowo

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Be Live Lanzarote****+ Położenie: Hotel znajduje się w kurorcie Costa Teguise, ok. 10 km od lotniska w Arrecife. Hotel położony jest przy małej, kameralnej plaży el

Bardziej szczegółowo