Region S³oneczny Brzeg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Region S³oneczny Brzeg"

Transkrypt

1 Region S³oneczny Brzeg Œw. Wlas Elenite Rawda S³oneczny Brzeg Burgas Warna S³oneczny Brzeg S³oneczny Brzeg le y nad malownicz¹ zatok¹ i jest os³oniêty od pó³nocy pasmem Gór Ba³kañskich. W tym najwiêkszym bu³garskim kurorcie czeka na goœci ponad 200 hoteli otoczonych zieleni¹. Jest tu niezliczona iloœæ restauracji, klubów i barów gwarantuj¹cych udan¹ zabawê. Bardzo szeroka, piaszczysta pla a, liczne place zabaw, wodne rynny oraz dwa Aqua Parki sprawiaj¹, e jest to ulubione miejsce wypoczynku dla rodzin z dzieæmi. Równie mi³oœnicy sportów wodnych znajd¹ tutaj bogat¹ ofertê. S³oneczny Brzeg otrzyma³ presti ow¹ nagrodê B³êkitnej Flagi. W pobli u kurortu, otoczony zielonymi wzgórzami le y rejon Elenite. Zlokalizowany nad malownicz¹ zatok¹, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y, z licznymi atrakcjami w nowoczesnym Aqua Parku gwarantuje perfekcyjne warunki do wypoczynku. Odleg³oœæ od lotniska: Burgas ok. 30 km, Warna ok. 85 km Œw. Wlas Ta wakacyjna miejscowoœæ le y w bezpoœrednim s¹siedztwie S³onecznego Brzegu. Panuj¹cy tu klimat jest bardzo korzystny dla osób ze schorzeniami dróg oddechowych. Œw. Wlas to idealna propozycja dla osób ceni¹cych kameraln¹ atmosferê, a jednoczeœnie poszukuj¹cych komfortu finansowego. Dogodne po³¹czenie z pobliskim S³onecznym Brzegiem gwarantuje ³atwy dojazd do rozrywkowych atrakcji kurortu. Odleg³oœæ od lotniska: Burgas ok. 35 km, Warna ok. 80 km Rawda To turystyczna miejscowoœæ le ¹ca w pobli u zabytkowego Nessebaru. W licznych przytulnych restauracjach i regionalnych tawernach serwowane s¹ smaczne dania po przystêpnych cenach, a na szukaj¹cych rozrywki czeka znakomita zabawa w najnowszym i najwiêkszym Aqua Parku zlokalizowanym na obrze ach miasteczka. Bliska odleg³oœæ S³onecznego Brzegu sprawia, e atrakcje renomowanego kurortu s¹ w zasiêgu rêki. Odleg³oœæ od lotniska: Burgas ok. 25 km, Warna ok. 90 km Istambu³ - miasto Orientu o wielowiekowej historii (1 dzieñ) Panorama miasta ze zwiedzaniem Hipodromu, B³êkitnego Meczetu oraz azjatyckiej czêœci miasta lub Pa³acu Su³tanów Top Capy. Obiad w restauracji oraz czas wolny. Fakultatywnie rejs po Bosforze (ok. 20 EUR). Cena: ok. 63 EUR + wiza 15 EUR (uwaga! wymagane posiadanie aktualnego paszportu) Sozopol Ropotamo (1 dzieñ) Wizyta w Pomorie, znanego z czarnego, leczniczego piasku na pla y, klasztor Œw. Jerzego. Nastêpnie Sozopol, jedno z najstarszych miasteczek na bu³garskim wybrze u. Stare Miasto s³ynne sozopolskie domy (pod egid¹ UNESCO), zabytkowe cerkwie, brukowane uliczki oraz port. Lunch. Rejs ³odziami motorowymi po malowniczej rzece Ropotamo, po terenach Narodowego Parku. Cena: ok. 32 EUR Warna - Delfinarium (1 dzieñ) Warna - najwiêksze miasto bu³garskiego wybrze a. Wizyta w Delfinarium - akrobatyczne wystêpy tresowanych delfinów, panoramiczne city-tour ze zwiedzaniem katedry, czas wolny w handlowej czêœci miasta. Cena ok. 41 EUR Dolina Ró (1 dzieñ) Kazan³yk - zwiedzanie muzeum ró, grobowca trackiego, degustacja likieru ró anego. Przejazd do Szipki - œwi¹tynia Narodzin Jezusa Chrystusa, szczyt Stoletowa z widokiem na dolinê ró. Obiad. Skansen Etara jedyne muzeum pod go³ym niebem, gdzie podziwiaæ mo na tradycyjne bu³garskie rzemios³a. Cena ok. 53 EUR Morski Piknik - rejs po Morzu Czarnym (1/2 dnia) 3-godzinny, panoramiczny rejs jachtem wzd³u wybrze y. Piknik z lunchem na zacisznej pla y, k¹piele w morzu, gry i zabawy. Cena ok. 35 EUR Bu³garski wieczór Znakomita zabawa dla smakoszy w gor¹cym, ba³kañskim stylu. Specja³y bu³garskiej kuchni, lokalne trunki, program artystyczny bogaty w regionalny folklor i mnóstwo atrakcji. Na koniec pokaz rytualnego tañca na roz arzonych wêglach. Cena ok. 29 EUR 92 B U Ł G A R I A

2 B U Ł G A R I A Hotele Helena Sands Royal Palace Helena Park Royal Palace Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, w pó³nocnej, spokojniejszej czêœci kurortu; luksusowy kompleks przy piaszczystej pla y, w otoczeniu ekskluzywnych hoteli; do œcis³ego centrum mo na dojœæ spacerkiem nadmorsk¹ promenad¹ (ok. 15 min) Hotele: dwa ekskluzywne hotele 5*, tworz¹ce komfortowy i przestronny kompleks przy pla y (Hotel Helena Sands umiejscowiony bli ej pla y); 3-7 piêtrowe budynki o oryginalnej architekturze i wyszukanych elementach dekoracyjnych po³o one wœród bujnej zieleni hotelowego ogrodu. Do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny z lobby barem, bar dzienny z tarasem, restauracja A la carte z tarasem, restauracja rybna, piano bar, bar na pla y, pool bar z barbecue przy basenie, punkt wymiany walut w recepcji, profesjonalnie wyposa one centrum konferencyjne, k¹cik internetowy. Liczne butiki i sklepy z pami¹tkami, punkt medyczny 24h, miejsca parkingowe. Liczba pokoi: 189 (Helena Sands) oraz 233 (Helena Park) - elegancko urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, mini-bar, balkon lub taras, sejf oraz system bezpieczeñstwa SOS. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki dla dziecka. Sporty/rozrywka: du e baseny z tarasami s³onecznymi (le aki, parasole i rêczniki bezp³atnie); w hotelu Helena Sands luksusowe centrum SPA i basen kryty: masa e, sauny, jacuzzi, fitness, solarium (lokalne op³aty); na terenie kompleksu: fryzjer, bilard, szachy, tenis sto³owy, œcie ka do joggingu, boiska do koszykówki i badmintona, siatkówka pla owa, korty tenisowe (lokalne op³aty); hotelowe programy animacyjne i wieczorki muzyczne (brak w j. polskim); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen dla dzieci, plac zabaw oraz mini klub (brak w jêz.polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania bufet, obiadokolacje - bufet * przy pla y elegancko i wytwornie luksusowe SPA komfortowe wakacje Nasza opinia: przestronny, luksusowy kompleks na terenie pięknego ogrodu, stworzony z myślą o idealnym wypoczynku i dający gwarancję komfortu dla wyjątkowo wymagających gości. 13 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 93

3 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G piêkno i luksus ekskluzywne SPA galeria handlowa All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu regionalne kolacje miêdzynarodowe raz na tydzieñ kolacja A'la carte (wymagana rezerwacja) 09:00-24:00 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino, wódki, wyœmienite koktaile) w wybranych barach 12:00-17:00 lekkie snacki i s³odycze w wybranym barze, kawa, herbata 21:30-02:00 cykliczne wieczory w klubie nocnym (napoje, piwo, drinki, koktaile do 24:00). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Barcelo Royal Beach Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 50 m od piaszczystej pla y; w sercu kurortu w pobli u g³ównego nadmorskiego deptaku Hotel: jeden z najbardziej ekskluzywnych kompleksów w kurorcie, 8-piêtrowy, otwarty w 2007 roku; do dyspozycji goœci: oryginalny i elegancki hol recepcyjny, restauracja g³ówna, restauracje A' la carte, bary, kawiarnia, lobby bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklepy z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h. Na terenie kompleksu centrum konferencyjne, salka internetowa, centrum handlowe, parking strze ony. Liczba pokoi: 294 eleganckie i luksusowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych (le aki i parasole bezp³atnie), hotelowe programy animacyjne; basen kryty z jacuzzi, centrum SPA z ³aŸniami tureckim, saunami, masa ami, solarium i sal¹ fitness, salon fryzjerski (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie odkrytym, mini klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim), plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje - bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive * Nasza opinia: szczególnie polecany wymagającym Klientom, szukającym wysokiej klasy wypoczynku w centrum kurortu, ceniących sobie styl i komfort, bliskość plaży oraz bezpośredni dostęp do wszelkich atrakcji B U Ł G A R I A

4 B U Ł G A R I A Hotel Victoria Palace Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, przy piaszczystej pla y, w otoczeniu ekskluzywnych hoteli; do œcis³ego centrum kurortu ok.15 min. Hotel: obiekt o oryginalnej architekturze, 8-piêtrowy, powsta³y w 2003 roku; do dyspozycji goœci: okaza³y elegancki hol recepcyjny, restauracja g³ówna, restauracja w³oska, lobby bar, orientalny Safari bar z widokiem na basen, Mezzanine bar, pool bar. Na terenie hotelu kawiarenka internetowa, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, punkt medyczny 24 h, sklepy z pami¹tkami, wypo yczalnia samochodów, parking strze ony Liczba pokoi: 545- gustownie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów, telefon), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych (le aki i parasole bezp³atnie); centrum SPA & Wellness z basenem krytym, sauna, solarium, jacuzzi, ³aŸnia turecka, zabiegi leczniczo-relaksacyjne oraz Witamin bar (lokalne op³aty); klub fitness, salon fryzjersko-kosmetyczny (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen odkryty; brodzik przy basenie krytym Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania-bufet, obiadokolacje-bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive Nasza opinia: elegancja, styl i szeroki pakiet usług. Kompleks stworzony z myślą o idealnym wypoczynku, trafiający w gusta najbardziej wymagających Klientów. 13 elegancja i styl przy pla y znany i lubiany All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu kolacja w restauracji A'la carte (raz na pobyt, wymagana rezerwacja) lokalne piwo i wino do posi³ków (lunch i kolacja) 11:30-17:00 snacki, s³odycze, kawa i herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne piwo w wybranych barach 20:00-24:00 lokalne alkohole (piwo, wino, wódki) oraz napoje bezalkoholowe w wybranych barach. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 95

5 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G przy pla y hit lata 2008 i 2009 nowoczesnoœæ i elegancja profesjonalne SPA Hotel Majestic Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, przy piaszczystej pla y, w otoczeniu ekskluzywnych hoteli; do centrum kurortu ok. 15 min Hotel: 9-piêtrowy, dwuskrzyd³owy nowoczesny kompleks, otwarty na sezon 2005; do dyspozycji goœci: przestronny, okaza³y hol recepcyjny, restauracja g³ówna, lobby bar i kafeteria z tarasem, pool bar, restauracja A la carte, snack bar, centrum konferencyjne, punkt wymiany walut w recepcji, punkt medyczny 24 h, wypo yczalnia samochodów Liczba pokoi: 726 gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, wanna, suszarka do w³osów, telefon), klimatyzacja, TV, telefon, lodówka, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje z widokiem na morze za dop³at¹. Sport/rozrywka: fantazyjny kompleks basenów (le aki i parasole bezp³atnie), cykliczne programy animacyjne i wieczorne show; profesjonalne centrum SPA i salon piêknoœci, fryzjer, masa e, jacuzzi, sauna, ³aŸnia turecka, fitness (lokalne op³aty); kort tenisowe, bilard, mini football (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen dla dzieci, hotelowe programy animacyjne (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania- bufet, obiadokolacje- bufet Nasza opinia: nowoczesny hotel gwarantujący wysoką jakość usług, przestrzeń, elegancję i wygodę. Polecany wymagającym klientom B U Ł G A R I A

6 B U Ł G A R I A Hotel Zornitsa Sands Lokalizacja: Elenite turystyczna strefa S³onecznego Brzegu, przy piaszczystej pla y; 10 km od centrum S³onecznego Brzegu (regularne po³¹czenia komunikacj¹ miejsk¹) Hotel: 4 - piêtrowy nowoczesny obiekt otwarty w 2006 roku; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, lobby bar, restauracja, drink bar, sklep, punkt medyczny 24 h, sala internetowa, p³atny sejf w recepcji Liczba pokoi: wygodnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna) klimatyzacja, TV, lodówka, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie), cykliczne programy animacyjne na terenie hotelu (brak w jêz. polskim); salon fryzjerski, sala fitness, sauna, masa e, bilard (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen dla dzieci, plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania-bufet, obiadokolacje-bufet * z dala od zgie³ku kurortu przy samej pla y pokoje rodzinne Nasza opinia: szczególnie polecany Klientom szukającym wysokiej klasy wypoczynku z dala od zgiełku tętniącego życiem Słonecznego Brzegu 14 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 97

7 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G super Aqua Park parasol i le aki na pla y GRA TIS! All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 18:00-22:30 kolacja A la carte 10:00-22:30 s³odycze, napoje 10:00-17:30 ciep³e przek¹ski, kanapki, napoje bezalkoholowe oraz piwo w wybranych barach 08:30-24:00 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 22:00-02:00 napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w klubie nocnym wieczorki muzyczne, programy animacyjne dla dzieci i doros³ych (brak w j. polskim) sport: fitness, aerobic, siatkówka pla owa, rzutki, bilard, windsurfing (tylko dla licencjonowanych surferów), kort tenisowy (sprzêt p³atny) atrakcje wodne w Aqua Parku "Atlantida klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotele Atrium & Andalusia Lokalizacja: Elenite turystyczna strefa S³onecznego Brzegu, przy piaszczystej pla y; zaledwie 10 km od centrum S³onecznego Brzegu i 15 km od Nessebaru; strze ony kompleks 4 eleganckich hoteli oraz apartamentów Hotele: nowoczesne 8 - piêtrowe obiekty, otwarte w 2007 roku; do dyspozycji goœci: hole recepcyjne, lobby bary, restauracje g³ówne, puby i bary tematyczne, pool bary, punkty wymiany walut i p³atne sejfy w recepcjach, przy hotelach restauracje i tawerny A' la carte, sklepy z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, klub internetowy, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 270 (w ka dym hotelu) - komfortowe z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, mini-bar i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: baseny odkryte (le aki i parasole bezp³atnie), Centrum Animacji zapewniaj¹ce programy sportowe i rozrywkowe; na terenie kompleksu: klub nocny, dyskoteki, salony fryzjerskie, centrum Sport & Spa z du ym zapleczem sportoworekreacyjnym (lokalne op³aty), nowoczesny Aqua Park (wstêp bezp³atny, pakiet All inclusive obejmuje wybrane atrakcje wodne), krêgielnia, jazda konna, mini-golf, sporty wodne (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu All inclusive parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodziki przy basenach, place zabaw, programy animacyjne; na terenie kompleksu klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim) Wy ywienie: pakiet All inclusive (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Nasza opinia: nowy, wysokiej klasy kompleks idealny dla rodzin z dziećmi, dla pragnących wypocząć w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień i rozrywek B U Ł G A R I A

8 B U Ł G A R I A Hotel Royal Park Lokalizacja: Elenite turystyczna strefa S³onecznego Brzegu, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y; zaledwie 10 km od centrum S³onecznego Brzegu i 15 km od Nessebaru; strze ony kompleks 4 eleganckich hoteli oraz apartamentów Hotel: 8-piêtrowy obiekt o oryginalnej architekturze, powsta³y w 2005 roku, do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna, Irish pub, Mezzanine bar, pool bar, przy hotelu restauracje i tawerny A la carte, punkt wymiany walut, supermarket, sklep z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, parking strze ony Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, mini-bar, sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: du y basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty, Centrum Animacji zapewniaj¹ce programy sportowe i rozrywkowe; na terenie kompleksu: klub nocny, dyskoteki oraz centrum Sport & Spa z du ym zapleczem sportowo-rekreacyjnym (lokalne op³aty), nowoczesny Aqua Park (wstêp bezp³atny, pakiet All inclusive obejmuje wybrane atrakcje wodne); krêgielnia, jazda konna, minigolf, sporty wodne (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu All inclusive parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: basen, sala gier komputerowych, programy animacyjne i klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: pakiet All inclusive (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do hotelu) Nasza opinia: wysokiej klasy kompleks idealny dla rodzin z dziećmi, dla pragnących wypocząć w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień i rozrywek. 13 super Aqua Park parasol i le aki na pla y GRA TIS! All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 18:00-22:30 kolacja A la carte 10:00-22:30 s³odycze, napoje 10:00-17:30 ciep³e przek¹ski, kanapki, napoje bezalkoholowe oraz piwo w wybranych barach 08:30-24:00 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 22:00-02:00 napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w klubie nocnym wieczorki muzyczne, programy animacyjne dla dzieci i doros³ych (brak w j. polskim) sport: fitness, aerobic, siatkówka pla owa, rzutki, bilard, windsurfing (tylko dla licencjonowanych surferów), kort tenisowy (sprzêt p³atny) atrakcje wodne w Aqua Parku "Atlantida klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz.polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 99

9 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G znany i lubiany hit lata 2009 elegancja i styl serce kurortu All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu (kuchnia miêdzynarodowa) 10:00-10:30 œniadanie kontynentalne dla "œpiochów 10:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino) w wybranych barach :30 snacki, s³odycze, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Planeta Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, centrum kurortu, przy piaszczystej pla y (ok. 70m); kilka minut od g³ównego deptaku z restauracjami, pubami i klubami disco Hotel: nowy, 8/10 - piêtrowy obiekt oddany na sezon Do dyspozycji goœci: reprezentacyjny hol recepcyjny z lobby barem, restauracja g³ówna, restauracja letnia z tarasem, klub nocny i 2-poziomowa dyskoteka ze szklanym parkietem z panoramicznym widokiem na S³oneczny Brzeg, kawiarnia, pool bar, taras z ogrodem, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji. Na terenie kompleksu centrum medyczne, sala konferencyjna, kawiarenka internetowa, sklepiki. Liczba pokoi: 512 stylowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, telefon, lodówka/mini-bar, sejf i balkon. Pokoje 2 osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci (wspólne spanie). Pokoje typu "promo" (usytuowane na pierwszym piêtrze) mog¹ byæ o nieco mniejszym metra u i niestandardowym wymiarze, oferowane w specjalnej cenie. Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie); basen kryty, salon fryzjerski, mini centrum SPA i salon piêknoœci z masa ami, jacuzzi, fitness, tenis sto³owy (lokalne op³aty); okazjonalne wieczorki z muzyk¹, klub nocny i dyskoteka; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie odkrytym i mini zje d alnia wodna, mini klub (brak w jêz.polskim), plac zabaw, sala gier i automatów Wy ywienie: œniadania-bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive + Nasza opinia: znakomity kompleks dla wymagających Klientów. Doskonałe położenie, szeroki pakiet usług oraz pokoje familijne stwarzają idealne warunki do wypoczynku dla całej rodziny B U Ł G A R I A

10 B U Ł G A R I A Hotel Nobel Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 100 m od piaszczystej pla y otoczonej wydmami; ok. 15 min od centrum kurortu i ok. 20 min. od Nessebaru Hotel: komfortowy 4 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna z tarasem z widokiem na morze, restauracja i grill z kuchni¹ serbsk¹, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sala konferencyjna, mini market i sklep z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, k¹cik internetowy, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 150 elegancko wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie); mini centrum SPA z basenem krytym, fitness, jacuzzi, sauna, solarium; salon fryzjerski, tenis sto³owy, bilard (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie odkrytym Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet ceny z rabatem promocyjnym blisko Nessebaru elegancko i wygodnie centrum biznesu Nasza opinia: hotel o wysokim standardzie, dogodnym położeniu przy plaży, z dala od zgiełku głównych deptaków i dyskotek. Dodatkową atrakcją jest bliskość Nessebaru. 12 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 101

11 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G malownicze po³o enie luksus, który lubisz z dala od zgie³ku kurortu W cenie: - rêczniki i bielizna poœcielowa - sprz¹tanie apartamentów - op³aty za wodê, energiê elektryczn¹ Kompleks Garden of Eden Lokalizacja: Œw. Wlas strefa turystyczna S³onecznego Brzegu, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y (przejœcie ok. 200 m przez kompleks apartamentów); luksusowy kompleks z³o ony z hotelu i apartamentów, ok. 8 km od centrum S³onecznego Brzegu (dojazd lokalnym autobusem) Hotel: kompleks eleganckich i nowoczesnych kilkupiêtrowych budynków. Do dyspozycji goœci: restauracje, bar, pool bary, sale konferencyjne, kawiarenka internetowa Liczba pokoi: 54 (w czêœci hotelowej) - nowoczeœnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, telefon, mini-bar, sejf (dodatkowo p³atny), balkon lub taras. Standardowe pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Studia 2-3 osobowe: 1 pokój z czêœci¹ sypialn¹ dla 2 os., dostawka dla 1 os., aneks kuchenny, ³azienka. Apartamenty 3-4 osobowe: sypialnia 2-os., pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 1-2 os), aneks kuchenny, ³azienka. Apartamenty 4-6 osobowe: 2 sypialnie 2-os., 2 ³azienki, pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 1-2 os, wspólne spanie), aneks kuchenny. Sport/rozrywka: du y basen odkryty, basen kryty z podgrzewan¹ wod¹; centrum SPA, salon piêknoœci, fryzjer, fitness, sauna, ³aŸnia parowa, solarium, jacuzzi, salon masa u, dwa korty tenisowe, bilard (lokalne op³aty). Na pla y znajduje siê centrum sportowe: boisko do siatkówki, narty wodne, rowery wodne oraz skutery wodne (lokalne op³aty); animacje dla dzieci i doros³ych (brak w j. polskim) Dzieci: brodziki, program animacyjny (brak w j. polskim) Wy ywienie: œniadania - bufet, mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji; apartamenty z opcj¹ bez wy ywienia * Nasza opinia: znakomity kompleks wakacyjny dla najbardziej wymagających Klientów. Idealny dla pragnących wypocząć z dala od zgiełku kurortu, w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień oraz rozrywek B U Ł G A R I A

12 B U Ł G A R I A 830 PLN Kompleks Chaika Resort Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, przy piaszczystej pla y; w sercu kurortu w pobli u g³ównego nadmorskiego deptaku Hotel: nowoczesny i przestronny kompleks nale ¹cy do renomowanej sieci Victoria Group, zrekonstruowany w 2008 roku, sk³adaj¹cy siê z trzech czêœci hotelowych: Chaika Beach, Arkadia i Metropol; do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna, restauracje tematyczne, pizza bar, bary i drink bary, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklepik, kafejka intenetowa, punkt medyczny Liczba pokoi: gustownie i stylowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: baseny odkryte (le aki i parasole bezp³atnie), okazjonalne programy muzyczne lub animacyjne; centrum SPA z basenem krytym, masa e, sauna, jacuzzi, sala fitness, solarium, salon fryzjersko-kosmetyczny (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: basen Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet i obiadokolacje - bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive Nasza opinia: elegancja, styl i nowoczesność. Kompleks z szerokim pakietem usług oraz idealną lokalizacją gwarantuje znakomity wypoczynek i trafia w gusta wymagających Klientów PLN ceny z rabatem promocyjnym centrum kurortu przy samej pla y elegancja i styl All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 10:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino, wódki) w wybranych barach 14:00-17:00 snacki, zimne i ciep³e przek¹ski oraz s³odycze w wybranych barach. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 103

13 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 890 PLN 1570 PLN ceny z rabatem promocyjnym hit lata 2009 znany i lubiany idealny dla rodzin z dzieæmi parasol i le aki na pla y GRA TIS! All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu snacki, przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach s³odycze, kawa, herbata w wybranych barach sport: tenis sto³owy, fitness, aerobik, gimnastyka w wodzie okazjonalne wieczorki muzyczne oraz programy animacyjne dla doros³ych oraz dzieci (brak w j. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostepne w recepcji hotelu. Hotel Paradise Beach Lokalizacja: Œw. Wlas strefa turystyczna S³onecznego Brzegu, bezpoœrednio przy piaszczystej pla y (zjazd na pla ê panoramicznymi windami), w zacisznej zatoce na rozleg³ym, zielonym terenie; ok. 8 km od centrum kurortu (dojazd lokalnym busem) Hotel: nowoczesny kompleks 4 - piêtrowych budynków; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, lobby bar z malowniczym widokiem na zatokê, restauracja z tarasami, tawerna i pool bar przy basenie, kawiarnia, grill bar, punkt wymiany walut, wypo yczalnia samochodów, punkt medyczny 24 h, centrum konferencyjne (do 400 osób), kawiarenka internetowa, parking strze ony Liczba pokoi: 248-nowoczeœnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Apartamenty familijne: 2 sypialnie 2-osobowe(w jednej mniejsze ³ó ka dla dzieci), pokój dzienny, ³azienka. Sporty/rozrywka: kompleks basenów na pla y (le aki i parasol bezp³atnie); centrum sportowe: 2 korty tenisowe (lokalne op³aty), boisko do siatkówki pla owej, boccia (lokalne op³aty); klub fitness, centrum animacji z amfiteatrem, klub nocny, dyskoteka, video klub; salon piêknoœci, sauna, masa, ³aŸnia turecka (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu All inclusive parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, mini klub (brak w j. polskim) Wy ywienie: pakiet All inclusive Nasza opinia: znakomity kompleks wakacyjny dla najbardziej wymagających Klientów. Idealny dla pragnących wypocząć z dala od zgiełku kurortu, w miejscu zapewniającym pełen zakres udogodnień oraz rozrywek B U Ł G A R I A

14 B U Ł G A R I A 550 PLN Hotel Alba Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, w sercu kurortu przy g³ównym deptaku rozrywkowohandlowym, w pobli u piaszczystej pla y (przejœcie przez deptak) Hotel: nowoczesny, 8-piêtrowy obiekt w oryginalnym stylu; do dyspozycji goœci: stylowy hol recepcyjny, punkt wymiany walut, lobby bar z tarasem, restauracja g³ówna z tarasem, restauracja regionalna A la carte, bar i grill Happy, pool bar, kawiarenka internetowa, sklepy Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: kompleks basenów; bilard, salon fryzjerski, centrum fitness z masa ami (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty); bezpoœrednio przy hotelu liczne restauracje, McDonalds, pasa handlowy. Dzieci: basen dla dzieci, gry elektroniczne Wy ywienie: œniadania - bufet, mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji 1210 PLN ceny z rabatem promocyjnym blisko pla y dla amatorów ycia nocnego centrum kurortu Nasza opinia: doskonała lokalizacja dla ceniących sobie przede wszystkim bezpośredni dostęp do wszelkich atrakcji i życia nocnego kurortu, a jednocześnie bliskość plaży. 13 R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 105

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

Zabawa, sport i wypoczynek

Zabawa, sport i wypoczynek Zabawa, sport i wypoczynek Region S³oneczny Brzeg Najpiêkniejsze pla e Europy, malownicze zatoki nad ciep³ym morzem, gor¹ce s³oñce i przyjemna bryza daj¹ca wytchnienie. Komfortowe hotele, têtni¹ce yciem

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca Wybrze e s³oñca Costa del Sol S³oñce jest b³ogos³awieñstwem Kultem otoczone od pradawnych czasów, warunkowa³o wszystko, co matka Ziemia mog³a nam daæ. Nadaj¹c wybrze u jego nazwê, wiedziano, e w pe³ni

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme Kraina wina i flamenco Costa Brava & Costa Maresme Dzikoœæ wybrze a da³o jej sw¹ nazwê, szmaragdowe morze wabi spragnionych wra eñ turystów, piaszczyste pla e gwarantuj¹ wyœmienity wypoczynek, no i to

Bardziej szczegółowo

Majorka. Per³a Balearów

Majorka. Per³a Balearów Per³a Balearów Majorka To tutaj s³oñce rozpieszcza swoimi promieniami, ³agodna morska bryza orzeÿwia cia³o, bujna roœlinnoœæ cieszy oczy, a z³ociste pla e i ciep³e morze pozwalaj¹ oddaæ siê b³ogiej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Piasek w kolorze z³ota

Region Z³ote Piaski. Piasek w kolorze z³ota Piasek w kolorze z³ota Region Z³ote Piaski Z³ote Piaski to region o nies³abn¹cej popularnoœci od lat. To idealny kierunek dla wszystkich, którzy ceni¹ sobie mo liwoœæ po³¹czenia b³ogiego relaksu na szerokiej,

Bardziej szczegółowo

Wyspa wiecznej wiosny

Wyspa wiecznej wiosny Wyspa wiecznej wiosny Gran Canaria Jej powstanie owiane jest legendami, a jej uroki wielk¹ s³aw¹, o jakiej ludzie mog¹ tylko marzyæ. W pe³ni zas³u y³a na ten status, gdy to czym szczyci siê teraz - tworzy³a

Bardziej szczegółowo

Wyspa jak wulkan gor¹ca

Wyspa jak wulkan gor¹ca Wyspa jak wulkan gor¹ca Teneryfa Niczym gwiazda wœród wysp na morzach i oceanach szokuje i zadziwia. Przechadzaj¹c siê jej œcie kami, bêdzie obdarzaæ nas swoimi urokami i wprawi w os³upienie ka dego, poniewa

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella Costa del Sol Marbella Malaga Torremolinos Benalmadena Torremolinos Jeden z najwiêkszych oœrodków turystycznych w Hiszpanii, stanowi¹cy d³ugi pas wybrze a z deptakiem o d³ugoœci niemal 20 km. Przepiêknie

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Lloret de Mar

Costa Brava. Lloret de Mar Costa Brava Girona Lloret de Mar Calella Malgrat de Mar Lloret de Mar Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych kurortów na Costa Brava, gdzie króluje s³oñce i dobry humor. Miasteczko s³ynie z niezwyk³ego,

Bardziej szczegółowo

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor Majorka 3913176 Playa de Muro Palma de Mallorca Cala Mayor Cala Millor El Arenal Portals Nous El Arenal Miejsce rozrywki, tañca i doskona³ej zabawy, usytuowane w³aœciwie na przedmieœciach stolicy wyspy.

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL HOTEL BEACH ALBATROS GARDEN * * * *+ ALL HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL Położenie Ok. 33 km na południe od Hurghady w słynnej Zatoce Makadi.

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL HOTEL KALYPSO CRETAN VILLAGE * * * * ALL HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL Położenie Kompleks hotelowy Eri Sun Village składa się z pawilonów usytuowanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 cena za os. w pok. standard 1907 zł wylot i powrót: Poznań Rozległy i bajecznie kolorowy kompleks hotelowy, idealny dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5*

EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5* EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5* Termin: 01.06.2013r. do 08.06.2013r. Wylot Warszawa godzina: 12.00 (godzina wylotu może ulec zmianie) Wylot Hurghada godzina: 17.15 (godzina wylotu może

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL HOTEL ADMIRAL & CAPTAINS COMPLEX * * * ALL HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL Malowniczo położony hotel wśród winnic i pięknych gór, oddalony ok. 600 m od centrum Alykanas

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Oferta 1 Aurelia 04.07.2016 11.07.2016 1390.00 PLN 2780.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) dnia: 04.07.2016 godz. 15:10-18:05 dnia: 11.07.2016 godz.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus)

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus) Oferta 1 Aqua plaza z: do Antalya z: Antalya do Pokój 2-osobowy w supercenie 25.10.2015 31.10.2015 818.00 PLN dnia: 25.10.2015 godz. 06:10-10:00 dnia: 31.10.2015 godz. 02:25-04:20 w mieście: Okurcalar

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage został zaprojektowany w pełnym przepychu arabskim stylu, przez co uważany jest za jeden z najbardziej stylowych resortów na plaży Jumeirah.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

CYPR INFORMACJE PRAKTYCZNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE

CYPR INFORMACJE PRAKTYCZNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE INFORMACJE PRAKTYCZNE Cypr to trzecia, co do wielkości i jedna z najpięk-niejszych wysp Morza Śródziemnego, nazywana też wyspą Afrodyty, od imienia mitologicznej bogini piękności i miłości. Od wybrzeży

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos Mykonos Ateny Czaruj¹ca i uwodzicielska jest symbolem uroku wysp greckich archipelagu Cyklad, z typow¹ dla tego regionu architektur¹ - bielonymi domami, wiatrakami, kapliczkami, krêtymi uliczkami i malowniczym

Bardziej szczegółowo

Wenecja. Informacje praktyczne. Riwiera Adriatycka

Wenecja. Informacje praktyczne. Riwiera Adriatycka Europejska kolebka kultury Od stuleci kultura i romantyzm W³och przyci¹gaj¹ znawców sztuki i turystów. Niewiele jest krajów maj¹cych równie wspania³¹ architekturê, bogate tradycje muzyczne i literackie,

Bardziej szczegółowo

Oferta "Bułgaria autokarem 6 nolegów"

Oferta Bułgaria autokarem 6 nolegów Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701 Poznań; wpis do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 439 prowadzonego przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782-172-58-54, REGON 300046984 Oferta "Bułgaria

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

Makarska Hotel Rivijera

Makarska Hotel Rivijera Makarska - plaża Hotelu Rivijera Makarska Hotel Rivijera Makarska plaża Makarska morze Makarska Makarska deptak plaza plaża obok hotelu plaza hotel Rivijera atrakcje na plazy MAKARSKA - serce Makarskiej

Bardziej szczegółowo

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com HOTEL AYAZ AQUA **** www.ayazaqua.com Położenie: Ok.1,5 km od centrum Gumbet. Dogodny dojazd lokalnymi środkami transportu. Plaża: Oddalona od hotelu o ok.100 m, szeroka, publiczna i piaszczysto-żwirowa.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE Z HOTELEM SKANSEN CONFERENCE & SPA

BOŻE NARODZENIE Z HOTELEM SKANSEN CONFERENCE & SPA BOŻE NARODZENIE Z HOTELEM SKANSEN CONFERENCE & SPA oferta obowiązuje od 23 do 26 grudnia 2016 Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, pachnący choinką, przepełniony życzliwością i spokojem.

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny.

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny. KOLONIE NAD MORZEM GRZYBOWO ======================================================================== Ośrodek Wypoczynkowy SZEKLA - 250m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do

Bardziej szczegółowo

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

umag Hotel Sol Koralj (1/2, HB) 444 406 444 501 624 718 774 Hotel Sol Koralj (1/2, HB, sm) 501 463 501 558 680 775 828

umag Hotel Sol Koralj (1/2, HB) 444 406 444 501 624 718 774 Hotel Sol Koralj (1/2, HB, sm) 501 463 501 558 680 775 828 istria UMAG Hotel SOL KORALJ POŁOŻENIE: w kompleksie Katoro, 3 km od Umagu, wśród piniowego lasu. PLAŻA: betonowa, skalista, 100 m od hotelu. POKOJE: 248 wszystkie z TV-SAT, mini-barkiem, klimatyzacją,

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: PLN ( ) Dorosły: PLN ( )

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: PLN ( ) Dorosły: PLN ( ) Oferta 1 Sharm El Sheikh Coral Hills Resort 02.01.2018 09.01.2018 1355.00 PLN 2710.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1355.00 PLN (27.12.1987) Dorosły: 1355.00 PLN (27.12.1987) z: do Szarm El-Szejk dnia: 02.01.2018

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo

Hotel PRESLAV *** BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI. 1.658 zł 1.664 zł

Hotel PRESLAV *** BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI. 1.658 zł 1.664 zł BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI hotele: PRESLAV *** / JOYA PARK *** dojazd: wyżywienie: samolot śniadanie i obiadokolacja wyloty: 03.08, 10.08 7dni: 1.658 zł 1.664 zł Hotel PRESLAV *** OPIS HOTELU Hotel Preslav

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: PLN ( ) Dorosły: PLN ( )

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: PLN ( ) Dorosły: PLN ( ) Oferta 1 Larco 1927.00 PLN 3855.69 * Cena całkowita: Dorosły: 1927.84 PLN (01.12.1987) Dorosły: 1927.85 PLN (01.12.1987) dnia: godz. 21:30-23:55 w mieście: Dodatkowe informacje: Nasza firma korzysta z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić Państwa do HOTELU ATENA wedding, business & Spa ***, który oferuje doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń, bankietów i spotkań firmowych. ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

Dwupokojowe mieszkanie nad morzem w kompleksie Majestic

Dwupokojowe mieszkanie nad morzem w kompleksie Majestic 1 Dwupokojowe mieszkanie nad morzem w kompleksie Majestic Cena 80000.00 EUR Numer: 1017 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Region: Słoneczny Brzeg Stan

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y!

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y! LATO 2012......ju w sprzeda y! Egipt Turcja Tunezja Grecja wycieczki dla dzieci do 12 lat gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji zestaw ma ego podró nika gratis * Dziecko za Jedyne 590 PLN * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 63 m 2, SŁONECZNY BRZEG, AVALON. Cena

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 63 m 2, SŁONECZNY BRZEG, AVALON. Cena APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 63 m 2, SŁONECZNY BRZEG, AVALON Cena 24 800 ELEGANCKI APARTAMENT DWUPOKOJOWY 62,71 M2 Z WIDOKIEM NA BASEN TYLKO 300 M OD PLAŻY ZA JEDYNE 395,47 EUR/M2!

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS W zależności od lokalizacji imprezy i hotelu: Noc beduińska Shopping City Tour Rejs statkiem pirackim Karawana na wielbłądach Dzieci

Bardziej szczegółowo

Oferta "Gran Canaria na wiosnę"

Oferta Gran Canaria na wiosnę Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 6-70 Poznań; wpis do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 439 prowadzonego przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 78-7-58-54, REGON 300046984 Oferta "Gran Canaria

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08 POREČ HOTEL LAGUNA MOLINDRIO POREČ HOTEL ZORNA POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 4 km od centrum miasta Poreč, 60 km od lotniska w Puli. PLAŻA: kamienista, skalista, betonowa, ok. 300 m od hotelu. POKOJE:

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

Trzypokojowy apartament w Imperiał Fort Klub

Trzypokojowy apartament w Imperiał Fort Klub 1 Trzypokojowy apartament w Imperiał Fort Klub Cena 55000.00 EUR Numer: 601 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Nieruchomości wtórne Typ: Trzypokojowe Region: Święty Włas Stan :

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 82 m 2, AHELOY, MIDIA GRAND RESORT. Cena

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 82 m 2, AHELOY, MIDIA GRAND RESORT. Cena APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 82 m 2, AHELOY, MIDIA GRAND RESORT ILS POLAND GROUP Sp. z o.o. Cena 26 000 PRZESTRONNE DWUPOKOJOWE MIESZKANIE 82 M2 Z UMEBLOWANIEM I WYPOSAŻENIEM

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Oferta konferencyjna Hotel Morawa to nowoczesne, kameralne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji oraz innych spotkań biznesowych. Nasz obiekt idealnie nadaje się do podejmowania

Bardziej szczegółowo

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 68 m 2, SŁONECZNY BRZEG, ROYAL BEACH BARCELO. Cena

APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 68 m 2, SŁONECZNY BRZEG, ROYAL BEACH BARCELO. Cena APARTAMENT NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 68 m 2, SŁONECZNY BRZEG, ROYAL BEACH BARCELO Cena 54 000 ILS POLAND GROUP Sp. z o.o. UMEBLOWANY I WYPOSAŻONY APARTAMENT 67,67 M2 W LUKSUSOWYM KOMPLEKSIE

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Symbol oferty: 1389/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret

Bardziej szczegółowo