Costa Brava. Lloret de Mar

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Costa Brava. Lloret de Mar"

Transkrypt

1 Costa Brava Girona Lloret de Mar Calella Malgrat de Mar Lloret de Mar Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych kurortów na Costa Brava, gdzie króluje s³oñce i dobry humor. Miasteczko s³ynie z niezwyk³ego, skalistego wybrze a i szafirowego morza. To raj dla wielbicieli dobrej zabawy i szaleñstw do bia³ego rana. W miejscowoœci a roi siê od knajpek, barów, dyskotek, klubów nocnych, kawiarenek, tawern i pubów, w których muzyka i tañce nigdy siê nie koñcz¹. Na mi³oœników aktywnego wypoczynku czekaj¹ dwa parki wodne: Waterpark i Marineland, regularne rejsy statkami do pobliskich miejscowoœci, parki rozrywki, tor gokartowy a elegancka, wysadzana palmami promenada zachêca do d³ugich spacerów. Rzesze turystów z ca³ego œwiata i piaszczysta, bezp³atna pla a tworz¹ niezwyk³¹ atmosferê wakacyjnego wypoczynku. Odleg³oœæ od lotniska: Girona ok. 40 km Malgrat de Mar i Santa Susanna Nadmorskie miasteczka w rejonie Costa del Maresme, oddalone zaledwie ok. 50 km od s³ynnej Barcelony. Miejscowoœci ca³y czas siê rozwijaj¹ - oferuj¹ szeroki wachlarz sportów wodnych, d³ug¹ malownicz¹ pla ê, promenadê z pasa ami handlowymi, barami i restauracjami. Warto wybraæ siê na spacer po starej czêœci miejscowoœci Malgrat de Mar, pochodz¹cej z XV wieku. Wzd³u pla y biegnie turystyczna kolejka i nadmorska promenada Paseo Maritimo. Odleg³oœæ od lotniska: Girona ok. 45 km Calella Popularne k¹pielisko na wybrze u Costa del Maresme jest têtni¹c¹ yciem miejscowoœci¹, oferuj¹c¹ wiele atrakcyjnych mo liwoœci spêdzenia wolnego czasu. Swoj¹ popularnoœæ zawdziêcza zabytkowemu centrum, s³onecznej i z³ocistej pla y z romantyczn¹ promenad¹ wysadzan¹ palmami i szerokiej gamie oferowanych rozrywek. Du e wra enie robi panorama b³êkitnego morza, otaczaj¹cych je urwistych klifów i samotnej latarni morskiej w tle. W centrum sklepy, butiki, dyskoteki i restauracje, a przy pla y kawiarnie, bary i kluby nocne, w których szalona zabawa trwa do bia³ego rana. Dogodne po³¹czenie z Blanes oraz z wyj¹tkow¹ stolic¹ regionu - Barcelon¹. Odleg³oœæ od lotniska: Girona ok. 50 km Montserrat (1 dzieñ) Zapieraj¹ce dech w piersiach widoki, przepiêkne krajobrazy, formacje skalne o przedziwnych kszta³tach to tylko nieliczne atrakcje podczas wycieczki na to zadziwiaj¹ce wzgórze. Zobaczymy Klasztor oraz Bazylikê, w której znajduje siê pos¹g Matki Boskiej, za dotkniêciem którego spe³niaj¹ siê wszystkie yczenia. Dla chêtnych wjazd kolejk¹ górsk¹. Cena ok. 40 EUR Barcelona (1 dzieñ) Stolica Katalonii z niespotykan¹ architektur¹ Antonio Gaudiego. Najwiêksze atrakcje to najbarwniejsza hiszpañska ulica Las Ramblas z przepiêkn¹ gotyck¹ starówk¹, wzgórze Montjuic z Pa³acem Narodowym, platform¹ widokow¹ i obiektami olimpijskimi, pere³ki Antoniego Gaudiego: bajeczny Parc Guell, Casa Batllo, Casa Milla i wreszcie najwiêksza z nich monumentalna Katedra Sagrada Familia. Dla fanów pi³ki no nej wizyta na Camp Nou. Dla chêtnych na Placu Hiszpañskim spektakularny pokaz tañcz¹cych fontann - spektakl œwiat³o i dÿwiêk. Cena ok. 24 EUR Noc hiszpañska Niezapomniany wieczór w gor¹cych rytmach flamenco. Cudowny, pe³en ekspresji show w szampañskiej atmosferze z najlepszymi hiszpañskimi artystami to niesamowite wra enia i cudowna zabawa a wszystko przy wybornym poczêstunku i lokalnym winie. Cena ok. 60 EUR 20

2 Hotel TOP Royal Sun Lokalizacja: Santa Susana, przy pla y i promenadzie; w spokojnej okolicy ok. 300 m od licznych sklepów, barów i restauracji. Hotel: 6 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: du y hol recepcyjny, restauracja, bar, pool bar, wypo yczalnia samochodów. Liczba pokoi: ³adnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), klimatyzacja, mini-bar, telefon, TV, p³atny sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: basen, dzienne i wieczorne programy animacyjne, tenis sto³owy; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, mini klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive. * przy pla y wakacyjnie i wygodnie dobra zabawa dla ca³ej rodziny Nasza opinia: idealny dla Klientów preferujących wygodne zakwaterowanie, z dogodną lokalizacją i pakietem All inclusive. Cykliczne programy animacyjne dla dorosłych oraz dzieci niewątpliwie uatrakcyjnią wypoczynek. 13 All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 10:00-24:00 napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole 10:00-24:00 przek¹ski, owoce w wybranych barach 10:00-18:00 s³odycze, lody dla dzieci. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. C O S T A 21

3 C O S T A Hotel Tropic Park blisko pla y sport i rozrywka komfort i wygoda Lokalizacja: Malgrat de Mar, przy g³ównej promenadzie ok. 100 m od piaszczystej pla y (przejœcie przez ulicê i tunelem pod torem kolejki); ok. 500 m od centrum miejscowoœci, w pobli u restauracje, bary i sklepy Hotel: 6-piêtrowy, nowoczesny i komfortowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, piano bar, snack bar, pool bar, sala konferencyjna, sala klubowa, dyskoteka, dostêp do Internetu, parking Liczba pokoi: komfortowe i funkcjonalnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, TV, telefon, mini bar, balkon. Pokoje 2- osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci Sport/rozrywka: du y basen odkryty z tarasem s³onecznym (le aki i parasole dodatkowo p³atne), niewielki basen na dachu; basen kryty z podgrzewan¹ wod¹, sauna, automaty do gier (lokalne op³aty); okazjonalne wieczorki muzyczne na terenie hotelu. W odleg³oœci 50 m od hotelu znajduje siê oœrodek sportowy: tenis, squash, fitness i minigolf (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y(lokalne op³aty). Dzieci: brodzik przy basenie, sala oraz plac zabaw, mini klub, animacje (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania-bufet, obiadokolacje-bufet * Nasza opinia: wygodny hotel z szerokim pakietem usług; znakomita propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i amatorów aktywnego wypoczynku

4 Hotel TOP Santa Susana Lokalizacja: Santa Susana, przy nadmorskiej promenadzie, ok. 100 m od pla y; w spokojnej okolicy, blisko centrum Hotel: 6 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, bar, sala telewizyjna, sklep z pami¹tkami, parking Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, mini-bar, telefon, TV, p³atny sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci Sport/rozrywka: basen, dzienne i wieczorne programy animacyjne; bilard, fitness, sauna (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, mini klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet; mo liwoœæ dop³aty do pakietu All inclusive dogodna lokalizacja dla wygodnych wakacje z komfortem finansowym Nasza opinia: dogodnie zlokalizowany blisko centrum i plaży. Pakiet All inclusive oraz cykliczne programy animacyjne niewątpliwie wpłyną na wygodę i zadowolenie z wypoczynku. 13 All inclusive œniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu 10:00-24:00 napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole 10:00-24:00 przek¹ski, owoce w wybranych barach 10:00-18:00 s³odycze, lody dla dzieci. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. C O S T A 23

5 C O S T A Hotel Maria del Mar centrum kurortu rozrywkowa okolica dla aktywnych kompleks basenów Lokalizacja: centrum Lloret de Mar, ok. 350 m od piaszczystej pla y, ok. 5 min do œcis³ego centrum kurortu; w pobli u znajduj¹ siê liczne sklepy i bary Hotel: kompleks sk³adaj¹cy siê z 3 budynków; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, bar z napojami i przek¹skami, sala animacyjna Liczba pokoi: standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), TV, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Pokoje 1-osobowe nie posiadaj¹ balkonu Sport/rozrywka: 2 baseny odkryte, basen kryty na dachu; gry video, tenis sto³owy, w okolicy mini golf (lokalne op³aty); cykliczne animacje, dyskoteki lub dancingi z muzyk¹ na ywo Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: połączenie relaksu i rozrywki; doskonały obiekt dla ceniących bezpośredni dostęp do wszelkich atrakcji i życia nocnego kurortu

6 Hotel Haromar Lokalizacja: centrum Calelli, ok. 50 m od pla y przy promenadzie; w otoczeniu rodzinnych pensjonatów i hoteli; w s¹siedztwie liczne sklepy, bary i restauracje. Hotel: 6 - piêtrowy obiekt z wakacyjn¹ atmosfer¹; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, bar, sala telewizyjna. Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), telefon, TV, p³atny sejf, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: basen, okazjonalne wieczorki taneczne z muzyk¹ na ywo; w okolicy liczne drink bary i dyskoteki z wieczornymi show, sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje - bufet Nasza opinia: doskonała lokalizacja w samym centrum kurortu i bliskość plaży gwarantuje wspaniałe wakacje dla całej rodziny. Dodatkową atrakcją będą cykliczne wieczory taneczne na terenie hotelu. 12 przy pla y rozrywka i wypoczynek Aparthotel Condado Lokalizacja: Lloret de Mar, ok. 500 m od piaszczystej pla y (przejœcie przez ulicê); ok. 400 m do pobliskich sklepów, barów i restauracji, ok. 1 km do centrum kurortu (w odleg³oœci ok. 100 m przystanek lokalnego autobusu) Aparthotel: 7 - piêtrowy budynek; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, bar, punkt medyczny, miejsca parkingowe Liczba apartamentów: 58 - wygodnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna, podstawowe sztuæce i naczynia), TV i sejf (lokalne op³aty), telefon, balkon. Studia 2-4 osobowe: pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 2 os), aneks kuchenny, ³azienka. Apartamenty 4-6 osobowe: 2 sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 1 lub 2 os), aneks kuchenny, ³azienka. Apartamenty 6-8 osobowe: 3 sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z czêœci¹ wypoczynkow¹ (rozk³adana sofa dla 1 lub 2 os), aneks kuchenny, 2 ³azienki Sport/rozrywka: basen, sala gier; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: bez wy ywienia Nasza opinia: wygodne i dobrze wyposażone apartamenty; idealne dla rodzin oraz grup przyjaciół ceniących swobodę zakwaterowania i jednocześnie bliskość atrakcji kurortu. swoboda i wygoda C O S T A 25

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA LOW COST WCZASY WYPOCZYNEK SENIORA 50+ Wiosna Jesień COSTA BRAVA COSTA DEL SOL COSTA BLANCA MAJORKA TENERYFA FUERTEVENTURA

HISZPANIA LOW COST WCZASY WYPOCZYNEK SENIORA 50+ Wiosna Jesień COSTA BRAVA COSTA DEL SOL COSTA BLANCA MAJORKA TENERYFA FUERTEVENTURA HISZPANIA LOW COST Hiszpania Low Cost to sprawdzona juz forma wypoczynku ciesząca się bardzo dużym powodzeniem wśród naszych Seniorów i ich Rodzin. Zapewniamy Państwu wszystkie świadczenia: - zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 Hiszpania. Oferta 1. Hiszpania Majorka 1779 PLN 31.05.2015. Gwarancje Niezmiennej i Najnizszej Ceny, Bezkosztowej Zmiany

LATO 2015 Hiszpania. Oferta 1. Hiszpania Majorka 1779 PLN 31.05.2015. Gwarancje Niezmiennej i Najnizszej Ceny, Bezkosztowej Zmiany Oferta 1 Majorka Playa Moreia z: do Majorka z: Majorka do Zakwaterowanie: Studio 2 os. 2 posilki 24.05.2015 31.05.2015 1779 PLN dnia: 24.05.2015 dnia: 31.05.2015 w mieście: Palma De Mallorca Opis oferty::

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń LATO 2012 Wygoda spełnionych marzeń w grupie siła Comfort Club Sp. z o.o. ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Puławska 257/107, 02-769 Warszawa, tel.: +48 22 379 79 29, tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

WCZASY. młodzieżowe. awangarda wakacji www.steja.pl

WCZASY. młodzieżowe. awangarda wakacji www.steja.pl WCZASY obozy młodzieżowe 2014 awangarda wakacji www.steja.pl STEJA TRAVEL ul. Wielkopolska 77 44 335 Jastrzębie-Zdrój tel/fax: 32 470 20 61, 471 12 74, 728 04 64 Infolinia: 669 009 009 www.steja.pl email:

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya Oferta 1 International Beach Wrocław 09.09.2015 16.09.2015 1588.00 PLN 3176.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Antalya

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015 Oferta 1 Turcja Side Laphetos Beach Resort Katowice 20.05.2015 27.05.2015 1766.00 PLN 3533.29 * Cena całkowita: Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Podróż tam: Wylot z:

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Oferta 1 Cypr Larnaka Flamingo Beach Warszawa 01.03.2015 08.03.2015 599.00 PLN 1198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) Dorosły: 599.00 PLN (26.02.1985) z: Warszawa do Pafos dnia: 01.03.2015

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. 2 Cennik i terminy na stronie: www.columbus.net.pl

BUŁGARIA. 2 Cennik i terminy na stronie: www.columbus.net.pl 2011 Po okresie popularnoú ci Bu³garskiej Riviery w latach 70-tych, dzisiaj znowu z roku na rok wypoczynek w Bu³garii zyskuje zwolenników. O atrakcyjnoú ci tego kraju i jego wybrzeæa morza czarnego zdecydowa³o

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA POLSKA MORZE GÓRY JEZIORA NAJFAJNIEJSZE MIEJSCA NA LETNI WYPOCZYNEK WŁOCHY Riwiera

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

Wielki konkurs bodypaintingu

Wielki konkurs bodypaintingu lecie obozy młodzieżowe 2015 25 STEJI obozeo SE SEM RVIC S Wielki konkurs bodypaintingu wycieczki lokalne -50% Obozowe stolice Europy Lloret de Mar, Złote Piaski, Słoneczny Brzeg, Rimini, Paralia, Makarska

Bardziej szczegółowo

wycieczki wczasy www.altamira.net.pl

wycieczki wczasy www.altamira.net.pl wycieczki wczasy 2011 www.altamira.net.pl Podróżować to żyć... Hans Christian Andersen Szanowni Państwo, podróżowanie to pasja i magia odkrywania najpiękniejszych zakątków świata zapraszamy do skorzystania

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / 11-15 lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy 160.000 mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

LATO 2014. Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37

LATO 2014. Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37 LATO 2014 Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37 Informacje i zgłoszenia: tel/fax: 47-33-683 tel kom 609-661-021 Kolonie 7-13 oraz 14-17 lat Jastrzębia

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Biuro Podróży Juvenia 2000 jest biurem z 27 - letnią tradycją, jego właściciel brał czynny udział przy zawiązywaniu się Śląskiej Izby Turystyki w 1991 roku. Za całokształt

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015.

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015. Oferta 1 Maroko Agadir Blue Sea Le Tivoli Warszawa 30.01.2015 06.02.2015 1359.00 PLN 2718.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) z: Warszawa do Agadir

Bardziej szczegółowo

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja Oferta 1 Hiszpania Andaluzja Carmen z: do Malaga z: Malaga do Sniadania 09.03.2015 16.03.2015 1599.00 PLN dnia: 09.03.2015 godz. 10:50-15:00 dnia: 16.03.2015 godz. 15:50-19:50 w mieście: Grenada Opis oferty::

Bardziej szczegółowo