Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli"

Transkrypt

1 Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela Grecjê kontynentaln¹ od Peloponezu. Nowoczesna baza hotelowa, przestronna pla a z szerokim wyborem sportów wodnych to istny raj dla spragnionych wypoczynku urlopowiczów. Urzekaj¹ spacery po nadmorskim deptaku. Mnogoœæ restauracji, uroczych kafejek i regionalnych tawern zadowoli ka dego smakosza, a wielbiciele nocnych szaleñstw spêdz¹ niejedn¹ noc w lokalnych dyskotekach, pubach i klubach nocnych. Dreszczyk emocji wywo³a te zapewne jedno z najwiêkszych kasyn w Europie, jakie dzia³a w³aœnie w Loutrakach. Kurort znany jest równie z uzdrowicielskich walorów wód leczniczych i Ÿróde³ zdrojowych, stosowanych w Centrum Balneologii i SPA Thermals - Loutraki. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 85 km Tolo Malownicza miejscowoœæ na po³udniu Peloponezu o wspania³ych krajobrazach z piaszczystymi pla ami i krystalicznie czyst¹ wod¹ oraz kolorycie i duchu po³udnia. Niepowtarzalny klimat i przepiêkne widoki stwarzaj¹ liczne wysepki otaczaj¹ce zatokê, na które ³atwo mo na dotrzeæ regularnymi rejsami z miejscowego portu. Hotele, urocze sklepiki, przytulne restauracje, tawerny i bary oraz kluby nocne i dyskoteki czyni¹ Tolo miejscem wyj¹tkowo przyjaznym i goœcinnym dla turystów. To doskona³a baza wypadowa na wycieczki do Nafplionu (oddalonego zaledwie 10 km), Epidauros, Myken (oddalonego 35 km), Sparty, Koryntu czy Aten miejsc symboli z najwa niejszymi zabytkami kultury œwiatowej. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 140 km Agii Apostoli Urokliwa wioska rybacka, malowniczo po³o ona nad Zatok¹ Evia, ok. 60 km od Aten. Liczne tawerny i restauracje, gdzie skosztujemy greckich specja³ów, bliskoœæ stolicy Grecji oraz dogodny dojazd do wielu ciekawych miejscowoœci, jak Delfy czy Korynt czyni¹ tê miejscowoœæ bardzo atrakcyjn¹ turystycznie. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 58 km Mati Niewielka miejscowoœæ wypoczynkowa na wschodnim wybrze u Attiki. Piaszczysto- wirkowe pla e, œródziemnomorska roœlinnoœæ, pe³ne greckiej goœcinnoœci tawerny zapewniaj¹ udane i spokojne wakacje. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 26 km Jaskinie Dirou (1 dzieñ) Wycieczka na malownicze po³udnie Peloponezu, do regionu Mani. Wizyta w Mistras - pozosta³oœci po imponuj¹cym pañstwie bizantyjskim z dziesi¹tkami koœcio³ków, kapliczek i ruin domostw usytuowanych na zboczu wzgórza. W pobli u miejscowoœci Akropolis zwiedzamy jeden z najwiêkszych w Europie systemów jaskiñ naciekowych, które w wiêkszoœci wype³nione s¹ wod¹, zatem zwiedzanie odbywa siê pieszo oraz malutkimi tratwami. Cena: ok. 35 EUR Ateny (1 dzieñ) Zwiedzanie m.in.: Akropolu, Narodowego Muzeum Archeologicznego, Muzeum Akropolu, przejazd autokarem przez centrum miasta, wizyta przed Grobem Nieznanego o³nierza (o pe³nej godzinie zmiana warty gwardzistów). Czas wolny w najstarszej czêœci Aten - s³ynnej Place. Cena: ok. 60 EUR Staro ytna Olimpia (1 dzieñ) Trasa prowadzi do Patras - morskiego "okna" Grecji na Adriatyk, nastêpnie do Olimpii. Zwiedzanie wykopalisk archeologicznych - pozosta³oœci po Igrzyskach Olimpijskich œwiata helleñskiego i jednoczeœnie najs³ynniejszego w staro ytnej Grecji miejsca kultu religijnego Zeusa. Cena: ok. 50 EUR Argolida (1 dzieñ) Wycieczka na pó³nocno wschodni Peloponez. Wizyta w teatrze w Epidaurosnajs³ynniejszym teatrze staro ytnego œwiata o niepowtarzalnej akustyce. Przejazd do Myken - zwiedzanie grobów królewskich i Skarbca Atreusa, zwanego Grobem Agamemnona. Przejazd do jednego z najpiêkniejszych miast Grecji - Nafplionu. Spacer po urokliwej starówce lub wejœcie do twierdzy Palamidi malowniczo "zawieszonej" nad miastem. Cena ok. 60 EUR 46

2 cena z rabatem promocyjnym Hotel Poseidon Resort Lokalizacja: Loutraki; ok. 2 km od centrum kurortu, bezpoœrednio przy wirkowej pla y, w otoczeniu zieleni ogrodów, z przepiêknym widokiem na Zatokê Korynck¹. Hotel: komfortowy, przestronny kompleks, sk³adaj¹cy siê z budynku g³ównego (zrekonstruowanego w 2004 r.) oraz luksusowych bungalowów i willi; do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny, restauracje ³¹cz¹ce smaki kuchni regionalnej i miêdzynarodowej, bary na terenie hotelu oraz przy pla y, snack bar, kafeteria. Punkt wymiany walut, punkt medyczny, sklep z pami¹tkami i mini market, nowoczesne centrum konferencyjne ( osób), miejsca parkingowe Liczba pokoi: luksusowo wyposa one, z centraln¹ klimatyzacj¹, TV, telefon, mini-bar lub lodówka, sejf, balkon lub taras. Eleganckie ³azienki (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: 2 baseny odkryte (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty z podgrzewan¹ wod¹, nowoczesne centrum SPA & Wellness z fitness, saun¹, jacuzzi, masa ami oraz programami zdrowotno-relaksacyjnymi (lokalne op³aty); 3 korty tenisowe, mini golf, siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy, szachy, rzutki, bilard, sporty wodne (lokalne op³aty); k¹cik internetowy, zajêcia sportowo-rekreacyjne, wieczorne programy muzyczne, okazjonalne wieczorki tematyczne, festiwale i koncerty w hotelowym amfiteatrze (900 miejsc). Dzieci: basen odkryty, mini klub 4-12 lat (brak w jêz. polskim), plac zabaw. Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet; obiadokolacje - bufet lub menu. Kategoria lokalna: de luxe kompleks basenów i centrum SP A luksusowo i wyj¹tkowo po³¹czenie piêkna i greckiej natury Nasza opinia: luksusowy kompleks hotelowy dla najbardziej wymagających. Połączenie piękna i greckiej natury sprawią, że nasze wakacje będą niezapomniane. Oaza zieleni zaledwie kilka kroków od tętniącego życiem kurortu Loutraki. A T T I C A & P E L O P O N E Z 47

3 A T T I C A & P E L O P O N E Z 1909 PLN 2280 PLN wygodny wypoczynek relaks w centrum SP A doskona³y dla aktywnych Hotel Aquamarina Lokalizacja: wschodnia Attica, ma³a turystyczna miejscowoœæ Mati oddalona ok. 4 km od portu Rafina i ok. 26 km od Aten. Doskona³y dla osób pragn¹cych po³¹czyæ odpoczynek nad morzem z aktywnym zwiedzaniem. Hotel: kompleks sk³adaj¹cy siê z dwóch du ych budynków skierowanych w stronê morza, stylizowanych na tradycyjn¹ architekturê greck¹ z nowoczesnym i komfortowym zapleczem; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja z tarasem, mini-bar, sale konferencyjne, k¹cik internetowy, parking. Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-lodówka, sejf (lokalne op³aty). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje z widokiem na morze za dop³at¹. Sport/rozrywka: basen odkryty; basen kryty, centrum fitness, SPA i centrum odnowy biologicznej, masa, jacuzzi, ³aŸnia turecka (lokalne op³aty) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet Kategoria lokalna: A Nasza opinia: kompleks gwarantuje wygodne zakwaterowanie i odpowiedni poziom usług w atrakcyjnej cenie. Idealny dla pragnących połączyć wypoczynek oraz relaks w hotelowym SPA z aktywnym zwiedzaniem pobliskich Aten i okolic. 48

4 1311 PLN cena z rabatem promocyjnym Hotel Kalamaki Beach Lokalizacja: Attica, ma³a miejscowoœæ Kalamaki bezpoœrednio przy pla y, poœród piêknego ogrodu z widokiem na Zatokê Saroñsk¹. Oddalony ok. 6 km od Kana³u Korynckiego. Hotel: 5 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja z tarasem, sala telewizyjna, bar, sala konferencyjna. Liczba pokoi: 80 - gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen; fitness, bilard, tenis sto³owy, kort tenisowy, boisko do siatkówki, sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet Kategoria lokalna: A przy samej pla y malownicze widoki wakacyjnie i wygodnie wysoki poziom us³ug Nasza opinia: wakacyjny i wygodny hotel, przepięknie położony wśród zieleni i nad samym brzegiem morza. Gwarantuje doskonały wypoczynek oraz znakomitą rekreację na terenie obiektu. A T T I C A & P E L O P O N E Z 49

5 A T T I C A & P E L O P O N E Z 1140 PLN 2210 PLN relaks i wypoczynek grecka goœcinnoœæ dla szukaj¹cych rozrywki dobra cena Hotel Apollon Lokalizacja: Tolo, w pobli u centrum miejscowoœci; ok. 50 m od piaszczystej pla y Hotel: 2 - piêtrowy, nowy obiekt zaprojektowany w prostym i zarazem eleganckim stylu; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, restauracja z tarasem, lobby bar, pool bar, grill bar, k¹cik internetowy, prywatny parking Liczba pokoi: 94 - gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, lodówka, sejf, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: nowoczesny kompleks hotelowy położony w spokojnej części Tolo, a przy tym jedynie kilka kroków od centrum kurortu. Idealne miejsce dla ceniących nieskrępowany wypoczynek i relaks. Dla poszukujących rozrywki... bary, tawerny, dyskoteki zaledwie o krok. 50

6 1501 PLN Hotel Tolon Holidays Lokalizacja: Tolo, w górnej czêœci kurortu, ok. 500 m od têtni¹cego yciem centrum, wœród zieleni drzew; ok. 150 m od piaszczystej pla y Hotel: 4 - piêtrowy, elegancki i nowoczesny obiekt z wakacyjn¹ atmosfer¹; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, restauracja, lobby bar i kawiarnia z panoramicznym widokiem na basen, ogród oraz morze, pool bar, k¹cik internetowy, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 38 - nowoczeœnie i gustownie urz¹dzone z ³azienka (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, lodówka/mini-bar, sejf, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen z hydro masa em, sauna; kort tenisowy, centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: ³agodne, p³ytkie wybrze e, piaszczysta pla a sprzyjaj¹ zabawom i k¹pielom; liczne atrakcje Tolo gwarantuj¹ du o radoœci i zabawy Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje- bufet Kategoria lokalna: A 2690 PLN kameralnie i komfortowo dobra jakoœæ w dobrej cenie malownicze krajobrazy Nasza opinia: hotel gwarantuje wypoczynek w kameralnej atmosferze, malownicze widoki, błogi relaks, a na spragnionych rozrywki czekają oddalone o krok tawerny i kluby Tolo. A T T I C A & P E L O P O N E Z 51

7 A T T I C A & P E L O P O N E Z Hotel Calamos Beach Lokalizacja: Agii Apostoli, bezpoœrednio przy piaszczysto- wirkowej pla y; miêdzy panoram¹ gór a krystalicznie czystymi wodami Zatoki Eubejskiej; w niewielkiej odleg³oœci od centrum Aten (ok. 45 km). Hotel: 5-piêtrowy, przestronny, typowo wakacyjny obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z k¹cikiem TV, bar dzienny, restauracja, tawerna grecka, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklep z pami¹tkami, parking (w miarê dostêpnoœci). Liczba pokoi: 180 skromnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja indywidualna, TV, telefon i balkon. Mo liwoœæ wypo yczenia lodówki w recepcji (lokalne op³aty). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen (le aki - lokalne op³aty); siatkówka pla owa, koszykówka, kort tenisowy, bilard, tenis sto³owy (lokalne op³aty); okazjonalne wieczorki taneczne Dzieci: plac zabaw w hotelowym ogrodzie Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: malownicza lokalizacja przy plaży. Chętnie wybierany ze względu na dogodne położenie względem Aten i ciekawych miejsc na organizację wycieczek. 978 PLN 1990 PLN niezapomniane widoki Hotel Attica Beach Lokalizacja: jeden z najpiêkniejszych regionów wschodniej Attiki, ma³a miejscowoœæ turystyczna Mati, bezpoœrednio przy niewielkiej wirkowej pla y, zaledwie 30 km od centrum Aten. W okolicy liczne tawerny, kawiarnie i kluby. Hotel: nowoczesny 5-piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, bar, pokój gier, p³atny sejf w recepcji, salka konferencyjna, k¹cik internetowy. Liczba pokoi: 94 - standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: odkryty basen, sala fitness Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet Nasza opinia: hotel chętnie wybierany przez turystów ceniących idealną lokalizację, dogodne położenie względem Aten i ciekawych turystycznie miejsc oraz zakwaterowanie w dobrej cenie PLN 2150 PLN przy samej pla y 52

8 Hotel Knossos Lokalizacja: Tolo, ok. 10 min spacerkiem od centrum miejscowoœci; bezpoœrednio przy niewielkiej piaszczystej pla y, z malowniczym widokiem na zatokê i okoliczne wysepki. Zorganizowana pla a publiczna ok. 750 m (dojœcie brzegiem morza). Hotel: bardzo kameralny, przytulny hotelik zbudowany w typowo greckim stylu; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, sala TV i przestronny taras, na którym serwowane s¹ œniadania; przy hotelu tawerny i restauracje oferuj¹ce wyœmienit¹ kuchniê greck¹. Liczba pokoi: 18 - standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), indywidualna klimatyzacja, TV, lodówka, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Na zapytanie pokoje z widokiem na morze (za dop³at¹). Sport/rozrywka: w pobli u hotelu têtni¹ce yciem centrum Tolo z licznymi sklepami, tawernami, restauracjami oferuj¹ce równie rozrywki nocne w pubach i dyskotekach; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: przy hotelu ³agodne, p³ytkie zejœcie do morza, co sprzyja zabawom i k¹pielom. Wy ywienie: œniadania- bufet kontynentalny; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji. Nasza opinia: wypoczynek w kameralnej atmosferze, romantyczne widoki i życie nocne na wyciągnięcie ręki PLN 2190 PLN nad samym morzem kameralnie i wygodnie Hotel Esperia Lokalizacja: Tolo, ok. 300 m od centrum; przy piaszczystej pla y w miejscu, gdzie jest najszersza i najpiêkniejsza (przejœcie przez lokaln¹ drogê), wœród zieleni ogrodu, w otoczeniu hoteli i apartamentów Hotel: 2 - piêtrowy, klimatyzowany budynek; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny z k¹cikiem TV, p³atny sejf i punkt wymiany walut w recepcji, sala œniadaniowa i restauracja, bar z tarasem w ogrodzie idealny dla organizowania greckich wieczorów, pool bar, parking Liczba pokoi: 42 - standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), centralna klimatyzacja, TV, telefon oraz balkon w wiêkszoœci z widokiem na morze. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen po³o ony w ogrodzie (le aki i parasole - lokalne op³aty), sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: piaszczysta pla a to wielka atrakcja dla ma³ych budowniczych Wy ywienie: œniadania bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: szczególnie polecany miłośnikom wypoczynku na plaży. Z uwagi na bliskość tętniącego życiem centrum polecany również osobom aktywnym nastawionym na rozrywkę. 826 PLN 2150 PLN doskona³a lokalizacja blisko centrum kurortu A T T I C A & P E L O P O N E Z 53

9 A T T I C A & P E L O P O N E Z Hotel Pappas Lokalizacja: Loutraki, bezpoœrednio przy wirkowej pla y, wœród zieleni, z widokiem na Zatokê Korynck¹; ok. 2 km od centrum kurortu z licznymi sklepami, restauracjami, barami i tawernami. Hotel: 4-piêtrowy budynek g³ówny oraz hotelowe bungalowy o wakacyjnej atmosferze; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny z k¹cikiem TV, lobby bar, restauracja z tarasem, bar dzienny, regionalna tawerna, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklepik z pami¹tkami, miejsca parkingowe. Liczba pokoi: 100 gustownie wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic), klimatyzacja indywidualna, TV i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen (le aki i parasole przy basenie bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty), w pobli u puby i tawerny oraz wszelkie rozrywki kurortu. Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet. Nasza opinia: przyjemny obiekt położony wśród zieleni ogrodu. Idealny dla szukających dobrego standardu usług, w nieco spokojniejszej okolicy, a jednocześnie zaledwie kilka kroków od centrum kurortu PLN cena z rabatem promocyjnym 6 przy samej pla y malownicza okolica Hotel Ilion Lokalizacja: Loutraki, œcis³e centrum kurortu, ok. 70 m od wirkowej pla y; w s¹siedztwie sklepy, restauracje, bary i tawerny. Hotel: 3-piêtrowy hotelik z mi³¹ atmosfer¹, odnowiony na sezon 2005; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z k¹cikiem TV, sala klubowa, sala œniadaniowa i bar dzienny, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji. Parking w pobli u hotelu (ograniczona liczba miejsc parkingowych tu przy hotelu). Liczba pokoi: 24 standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), TV, telefon i balkon. Klimatyzacja indywidualna za dop³at¹ na miejscu. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: sporty wodne na pla y (lokalne op³aty); w zasiêgu rêki puby i tawerny oraz wszelkie rozrywki kurortu Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania i obiadokolacje Kategoria lokalna: C Nasza opinia: rodzinny obiekt z grecką atmosferą. Idealna baza wypoczynkowa dla osób szukających hotelu blisko plaży, a zarazem w ścisłym centrum kurortu. 864 PLN cena z rabatem promocyjnym blisko pla y i rozrywek wakacje w dobrej cenie 54

10 589 PLN Aparthotel Viarros Lokalizacja: Tolo, zaledwie kilka kroków od centrum; ok. 150 m od piaszczystej pla y, na zboczu wzgórz otaczaj¹cych amfiteatralnie miejscowoœæ, sk¹d rozpoœciera siê malowniczy widok na wyspiarsk¹ okolicê; zaledwie 11 km od Nafplion z przepiêkn¹ starówk¹ i twierdz¹ Palamidi Hotel: kompleks dwóch budynków; do dyspozycji goœci: bar i cafeteria na ostatnim piêtrze z urzekaj¹cym widokiem na Zatokê Saroñsk¹, parking Liczba pokoi: 14 wygodnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja indywidualna, TV, lodówka i balkon. Studia 2-3 osobowe: sypialnia 2-osobowa z wyposa onym aneksem kuchennym, ³azienka. W niektórych pokojach mo liwoœæ 1 dostawki. Apartamenty 4-5 osobowe: 2 sypialnie 2-osobowe, wyposa ony aneks kuchenny, ³azienka. W niektórych apartamentach mo liwoœæ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen (le aki i parasole bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Wy ywienie: bez wy ywienia 1870 PLN idealny dla rodzin kameralnie i swobodnie malownicza panorama na wyspiarsk¹ okolicê Nasza opinia: przestronnie i wygodnie - idealne dla rodzin lub grup przyjaciół. Doskonała baza wypadowa na wycieczki do Nafplionu, Epidauros, Myken, Sparty, Koryntu i Aten. A T T I C A & P E L O P O N E Z 55

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI w Obsłudze Klienta 95 16 94 04 09 02 11 07 10 92 08 91 01 03 05 06 13 14 15 12 63 56 90 93 55 60 66 62 64 58 65 61 59 Patroni honorowi: Patron merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie 20 lat pracujemy dla Was! Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie 2014/15 SYLWESTER ZIMA sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie Praga Wiedeń Budapeszt Berlin Paryż Wilno Lwów Rzym

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 MEETING PLANNER GUIDE WSTĘP 01 Z ogromną przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014 CZECHY Praga Hotel *** CZECHY ZŁOTA PRAGA PRAGA stolica Czech. Nazwa została pochodzi od słowa czeskiego práh oznaczające próg domu (związane jest z legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona

Bardziej szczegółowo

Nowa Droga do rio. www.businesstraveller.pl 9,60 zł (w tym 8% VAT) NR 9/2013 (43) wrzesień 2013. ISSN 2080-7228 indeks 256765

Nowa Droga do rio. www.businesstraveller.pl 9,60 zł (w tym 8% VAT) NR 9/2013 (43) wrzesień 2013. ISSN 2080-7228 indeks 256765 AlzacjA TurcjA SłoweniA delhi KopenhagA Sewilla nr 9/2013 (43) wrzesień 2013 www.businesstraveller.pl 9,60 zł (w tym 8% VAT) NR 9/2013 (43) wrzesień 2013 Nowa Droga do rio ISSN 2080-7228 indeks 256765

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda

OFERTA. Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda OFERTA Szanowni Państwo, Specjalnie dla naszych Gości stworzyliśmy wyjątkowe, eleganckie miejsce w sercu polskiego lasu i to tuż pod Warszawą. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z usługami Parku Rekreacyjno-Biznesowego

Bardziej szczegółowo

A&O SALES GUIDE ZAWSZE W SERCU MIASTA. booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10 AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND

A&O SALES GUIDE ZAWSZE W SERCU MIASTA. booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10 AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND A&O SALES GUIDE AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND GRAZ KARLSRUHE KOLONIA HAMBURG DREZNO ZAWSZE W SERCU MIASTA LIPSK MONACHIUM WIEDEŃ NORYMBERGA booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem SOLAR POLAND. Holidays with the Sun

SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem SOLAR POLAND. Holidays with the Sun SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem SOLAR POLAND. Holidays with the Sun www.slonecznapolska.net 1 DATA WYDANIA: kwiecień 2015/April 2015 COPYRIGHT: ICPPC WYDAWCA/EDITOR: ICPPC International Coalition to

Bardziej szczegółowo

Hotel Minsk **** Hotel Minsk ****

Hotel Minsk **** Hotel Minsk **** Hotel Minsk **** Znajduje się na głównej ulicy miasta al. Niezależności, w samym sercu biznesowego centrum miasta. Przez okna odkrywa się panorama miasta, plac Niezależności i kościół św. Simeony i Aleny.

Bardziej szczegółowo

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE Wycieczka dla młodzieży szkolnej W Polsce jesteśmy w domu, w Grecji u siebie. Tutaj właśnie na tym niezwykłym krańcu Europy, dysponującym ponad 16.000

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY. prof. dr hab. Maciej Paw³owski. Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia d yc¹

KOMITET NAUKOWY. prof. dr hab. Maciej Paw³owski. Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia d yc¹ KOMITET NAUKOWY prof. Ewa Chabielska prof. Barbara Filipek prof. Helena Makulska-Nowak KOMITET ORGANIZACYJNY mgr farm. Micha³ Grzegorczyk dr Marek Jêdrzejczak dr Jerzy azowski mgr farm. Janina Mañko lic.

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz.

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz. Ukazuje się od 1997 roku 15 kwietnia 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.000 egz. nr 412 R E K L A M A.... Na ulicach Gliwic ubędzie samochodów z charakterystyczną L -ką Kursanci Tatuœ pije, dziecko prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jeden dzień to za mało!

Jeden dzień to za mało! Jeden dzień to za mało! Informator Turystyczny Spis treści 4 Jak do nas dojedziesz? 5 Blask przeszłości 7 Zamek 9 Przewodnicy po zamku i mieście 10 Murowane oczarowanie 14 Serce miasta 16 Pomnik Króla

Bardziej szczegółowo

OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO MOTYWACYJNYCH DLA FIRM WŁOCHY, LIVIGNO (narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa)

OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO MOTYWACYJNYCH DLA FIRM WŁOCHY, LIVIGNO (narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa) OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO MOTYWACYJNYCH DLA FIRM WŁOCHY, LIVIGNO (narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa) Przedstawiamy Państwu ofertę 6-cio dniowego wyjazdu integracyjno-narciarskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE Warszawa, 29 sierpnia 2012 Inspiracje Innowacje Rozwój AGENDA 1. Informacje o Instytucie Rozwoju Biznesu 2. Usługi szkoleniowo-konferencyjne Instytutu nasza

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

CENA: 9,60 zł (w tym 7% VAT) NR 11/10 LISTOPAD 2010 PODRÓŻNYCH RAD INDEKS 256765

CENA: 9,60 zł (w tym 7% VAT) NR 11/10 LISTOPAD 2010 PODRÓŻNYCH RAD INDEKS 256765 English summary pages 78-81 CENA: 9,60 zł (w tym 7% VAT) NR 11/10 LISTOPAD 2010 101 PODRÓŻNYCH RAD INDEKS 256765 Łódź Seoul Berlin Railway Ranking hotels walizek Charity Teneryfa auction Poker Moskwa 4hrs

Bardziej szczegółowo

WAKACJE ŻEGLARSKIE dla NIEŻEGLARZY 15 dni w krainie słonecznych wysp i błękitnego morza:

WAKACJE ŻEGLARSKIE dla NIEŻEGLARZY 15 dni w krainie słonecznych wysp i błękitnego morza: SAIL & STAY w CHORWACJI WAKACJE ŻEGLARSKIE dla NIEŻEGLARZY 15 dni w krainie słonecznych wysp i błękitnego morza: 7 dni na pokładzie jachtu pośród wysp + 7 dni w apartamencie na lądzie co to jest SAIL &

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

www.wasilewski-felska.pl

www.wasilewski-felska.pl 2015 wszystkie www.wasilewski-felska.pl wasilewski-felska * TURYSTYKA DZIECIĘCA Spis treści Jastrzębia Góra dom wczasowy vis www.visjastrzebia.pl 28.06-08.07.15 r. 10 STR. WAKACJE Z GWIAZDAMI 11 STR. Wakacje

Bardziej szczegółowo