Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli"

Transkrypt

1 Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela Grecjê kontynentaln¹ od Peloponezu. Nowoczesna baza hotelowa, przestronna pla a z szerokim wyborem sportów wodnych to istny raj dla spragnionych wypoczynku urlopowiczów. Urzekaj¹ spacery po nadmorskim deptaku. Mnogoœæ restauracji, uroczych kafejek i regionalnych tawern zadowoli ka dego smakosza, a wielbiciele nocnych szaleñstw spêdz¹ niejedn¹ noc w lokalnych dyskotekach, pubach i klubach nocnych. Dreszczyk emocji wywo³a te zapewne jedno z najwiêkszych kasyn w Europie, jakie dzia³a w³aœnie w Loutrakach. Kurort znany jest równie z uzdrowicielskich walorów wód leczniczych i Ÿróde³ zdrojowych, stosowanych w Centrum Balneologii i SPA Thermals - Loutraki. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 85 km Tolo Malownicza miejscowoœæ na po³udniu Peloponezu o wspania³ych krajobrazach z piaszczystymi pla ami i krystalicznie czyst¹ wod¹ oraz kolorycie i duchu po³udnia. Niepowtarzalny klimat i przepiêkne widoki stwarzaj¹ liczne wysepki otaczaj¹ce zatokê, na które ³atwo mo na dotrzeæ regularnymi rejsami z miejscowego portu. Hotele, urocze sklepiki, przytulne restauracje, tawerny i bary oraz kluby nocne i dyskoteki czyni¹ Tolo miejscem wyj¹tkowo przyjaznym i goœcinnym dla turystów. To doskona³a baza wypadowa na wycieczki do Nafplionu (oddalonego zaledwie 10 km), Epidauros, Myken (oddalonego 35 km), Sparty, Koryntu czy Aten miejsc symboli z najwa niejszymi zabytkami kultury œwiatowej. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 140 km Agii Apostoli Urokliwa wioska rybacka, malowniczo po³o ona nad Zatok¹ Evia, ok. 60 km od Aten. Liczne tawerny i restauracje, gdzie skosztujemy greckich specja³ów, bliskoœæ stolicy Grecji oraz dogodny dojazd do wielu ciekawych miejscowoœci, jak Delfy czy Korynt czyni¹ tê miejscowoœæ bardzo atrakcyjn¹ turystycznie. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 58 km Mati Niewielka miejscowoœæ wypoczynkowa na wschodnim wybrze u Attiki. Piaszczysto- wirkowe pla e, œródziemnomorska roœlinnoœæ, pe³ne greckiej goœcinnoœci tawerny zapewniaj¹ udane i spokojne wakacje. Odleg³oœæ od lotniska: Ateny ok. 26 km Jaskinie Dirou (1 dzieñ) Wycieczka na malownicze po³udnie Peloponezu, do regionu Mani. Wizyta w Mistras - pozosta³oœci po imponuj¹cym pañstwie bizantyjskim z dziesi¹tkami koœcio³ków, kapliczek i ruin domostw usytuowanych na zboczu wzgórza. W pobli u miejscowoœci Akropolis zwiedzamy jeden z najwiêkszych w Europie systemów jaskiñ naciekowych, które w wiêkszoœci wype³nione s¹ wod¹, zatem zwiedzanie odbywa siê pieszo oraz malutkimi tratwami. Cena: ok. 35 EUR Ateny (1 dzieñ) Zwiedzanie m.in.: Akropolu, Narodowego Muzeum Archeologicznego, Muzeum Akropolu, przejazd autokarem przez centrum miasta, wizyta przed Grobem Nieznanego o³nierza (o pe³nej godzinie zmiana warty gwardzistów). Czas wolny w najstarszej czêœci Aten - s³ynnej Place. Cena: ok. 60 EUR Staro ytna Olimpia (1 dzieñ) Trasa prowadzi do Patras - morskiego "okna" Grecji na Adriatyk, nastêpnie do Olimpii. Zwiedzanie wykopalisk archeologicznych - pozosta³oœci po Igrzyskach Olimpijskich œwiata helleñskiego i jednoczeœnie najs³ynniejszego w staro ytnej Grecji miejsca kultu religijnego Zeusa. Cena: ok. 50 EUR Argolida (1 dzieñ) Wycieczka na pó³nocno wschodni Peloponez. Wizyta w teatrze w Epidaurosnajs³ynniejszym teatrze staro ytnego œwiata o niepowtarzalnej akustyce. Przejazd do Myken - zwiedzanie grobów królewskich i Skarbca Atreusa, zwanego Grobem Agamemnona. Przejazd do jednego z najpiêkniejszych miast Grecji - Nafplionu. Spacer po urokliwej starówce lub wejœcie do twierdzy Palamidi malowniczo "zawieszonej" nad miastem. Cena ok. 60 EUR 46

2 cena z rabatem promocyjnym Hotel Poseidon Resort Lokalizacja: Loutraki; ok. 2 km od centrum kurortu, bezpoœrednio przy wirkowej pla y, w otoczeniu zieleni ogrodów, z przepiêknym widokiem na Zatokê Korynck¹. Hotel: komfortowy, przestronny kompleks, sk³adaj¹cy siê z budynku g³ównego (zrekonstruowanego w 2004 r.) oraz luksusowych bungalowów i willi; do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny, restauracje ³¹cz¹ce smaki kuchni regionalnej i miêdzynarodowej, bary na terenie hotelu oraz przy pla y, snack bar, kafeteria. Punkt wymiany walut, punkt medyczny, sklep z pami¹tkami i mini market, nowoczesne centrum konferencyjne ( osób), miejsca parkingowe Liczba pokoi: luksusowo wyposa one, z centraln¹ klimatyzacj¹, TV, telefon, mini-bar lub lodówka, sejf, balkon lub taras. Eleganckie ³azienki (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: 2 baseny odkryte (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty z podgrzewan¹ wod¹, nowoczesne centrum SPA & Wellness z fitness, saun¹, jacuzzi, masa ami oraz programami zdrowotno-relaksacyjnymi (lokalne op³aty); 3 korty tenisowe, mini golf, siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy, szachy, rzutki, bilard, sporty wodne (lokalne op³aty); k¹cik internetowy, zajêcia sportowo-rekreacyjne, wieczorne programy muzyczne, okazjonalne wieczorki tematyczne, festiwale i koncerty w hotelowym amfiteatrze (900 miejsc). Dzieci: basen odkryty, mini klub 4-12 lat (brak w jêz. polskim), plac zabaw. Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet; obiadokolacje - bufet lub menu. Kategoria lokalna: de luxe kompleks basenów i centrum SP A luksusowo i wyj¹tkowo po³¹czenie piêkna i greckiej natury Nasza opinia: luksusowy kompleks hotelowy dla najbardziej wymagających. Połączenie piękna i greckiej natury sprawią, że nasze wakacje będą niezapomniane. Oaza zieleni zaledwie kilka kroków od tętniącego życiem kurortu Loutraki. A T T I C A & P E L O P O N E Z 47

3 A T T I C A & P E L O P O N E Z 1909 PLN 2280 PLN wygodny wypoczynek relaks w centrum SP A doskona³y dla aktywnych Hotel Aquamarina Lokalizacja: wschodnia Attica, ma³a turystyczna miejscowoœæ Mati oddalona ok. 4 km od portu Rafina i ok. 26 km od Aten. Doskona³y dla osób pragn¹cych po³¹czyæ odpoczynek nad morzem z aktywnym zwiedzaniem. Hotel: kompleks sk³adaj¹cy siê z dwóch du ych budynków skierowanych w stronê morza, stylizowanych na tradycyjn¹ architekturê greck¹ z nowoczesnym i komfortowym zapleczem; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja z tarasem, mini-bar, sale konferencyjne, k¹cik internetowy, parking. Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, mini-lodówka, sejf (lokalne op³aty). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje z widokiem na morze za dop³at¹. Sport/rozrywka: basen odkryty; basen kryty, centrum fitness, SPA i centrum odnowy biologicznej, masa, jacuzzi, ³aŸnia turecka (lokalne op³aty) Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet Kategoria lokalna: A Nasza opinia: kompleks gwarantuje wygodne zakwaterowanie i odpowiedni poziom usług w atrakcyjnej cenie. Idealny dla pragnących połączyć wypoczynek oraz relaks w hotelowym SPA z aktywnym zwiedzaniem pobliskich Aten i okolic. 48

4 1311 PLN cena z rabatem promocyjnym Hotel Kalamaki Beach Lokalizacja: Attica, ma³a miejscowoœæ Kalamaki bezpoœrednio przy pla y, poœród piêknego ogrodu z widokiem na Zatokê Saroñsk¹. Oddalony ok. 6 km od Kana³u Korynckiego. Hotel: 5 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja z tarasem, sala telewizyjna, bar, sala konferencyjna. Liczba pokoi: 80 - gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen; fitness, bilard, tenis sto³owy, kort tenisowy, boisko do siatkówki, sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet Kategoria lokalna: A przy samej pla y malownicze widoki wakacyjnie i wygodnie wysoki poziom us³ug Nasza opinia: wakacyjny i wygodny hotel, przepięknie położony wśród zieleni i nad samym brzegiem morza. Gwarantuje doskonały wypoczynek oraz znakomitą rekreację na terenie obiektu. A T T I C A & P E L O P O N E Z 49

5 A T T I C A & P E L O P O N E Z 1140 PLN 2210 PLN relaks i wypoczynek grecka goœcinnoœæ dla szukaj¹cych rozrywki dobra cena Hotel Apollon Lokalizacja: Tolo, w pobli u centrum miejscowoœci; ok. 50 m od piaszczystej pla y Hotel: 2 - piêtrowy, nowy obiekt zaprojektowany w prostym i zarazem eleganckim stylu; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, restauracja z tarasem, lobby bar, pool bar, grill bar, k¹cik internetowy, prywatny parking Liczba pokoi: 94 - gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, lodówka, sejf, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: nowoczesny kompleks hotelowy położony w spokojnej części Tolo, a przy tym jedynie kilka kroków od centrum kurortu. Idealne miejsce dla ceniących nieskrępowany wypoczynek i relaks. Dla poszukujących rozrywki... bary, tawerny, dyskoteki zaledwie o krok. 50

6 1501 PLN Hotel Tolon Holidays Lokalizacja: Tolo, w górnej czêœci kurortu, ok. 500 m od têtni¹cego yciem centrum, wœród zieleni drzew; ok. 150 m od piaszczystej pla y Hotel: 4 - piêtrowy, elegancki i nowoczesny obiekt z wakacyjn¹ atmosfer¹; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, restauracja, lobby bar i kawiarnia z panoramicznym widokiem na basen, ogród oraz morze, pool bar, k¹cik internetowy, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 38 - nowoczeœnie i gustownie urz¹dzone z ³azienka (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja, TV, lodówka/mini-bar, sejf, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen z hydro masa em, sauna; kort tenisowy, centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: ³agodne, p³ytkie wybrze e, piaszczysta pla a sprzyjaj¹ zabawom i k¹pielom; liczne atrakcje Tolo gwarantuj¹ du o radoœci i zabawy Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje- bufet Kategoria lokalna: A 2690 PLN kameralnie i komfortowo dobra jakoœæ w dobrej cenie malownicze krajobrazy Nasza opinia: hotel gwarantuje wypoczynek w kameralnej atmosferze, malownicze widoki, błogi relaks, a na spragnionych rozrywki czekają oddalone o krok tawerny i kluby Tolo. A T T I C A & P E L O P O N E Z 51

7 A T T I C A & P E L O P O N E Z Hotel Calamos Beach Lokalizacja: Agii Apostoli, bezpoœrednio przy piaszczysto- wirkowej pla y; miêdzy panoram¹ gór a krystalicznie czystymi wodami Zatoki Eubejskiej; w niewielkiej odleg³oœci od centrum Aten (ok. 45 km). Hotel: 5-piêtrowy, przestronny, typowo wakacyjny obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z k¹cikiem TV, bar dzienny, restauracja, tawerna grecka, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklep z pami¹tkami, parking (w miarê dostêpnoœci). Liczba pokoi: 180 skromnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja indywidualna, TV, telefon i balkon. Mo liwoœæ wypo yczenia lodówki w recepcji (lokalne op³aty). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen (le aki - lokalne op³aty); siatkówka pla owa, koszykówka, kort tenisowy, bilard, tenis sto³owy (lokalne op³aty); okazjonalne wieczorki taneczne Dzieci: plac zabaw w hotelowym ogrodzie Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: malownicza lokalizacja przy plaży. Chętnie wybierany ze względu na dogodne położenie względem Aten i ciekawych miejsc na organizację wycieczek. 978 PLN 1990 PLN niezapomniane widoki Hotel Attica Beach Lokalizacja: jeden z najpiêkniejszych regionów wschodniej Attiki, ma³a miejscowoœæ turystyczna Mati, bezpoœrednio przy niewielkiej wirkowej pla y, zaledwie 30 km od centrum Aten. W okolicy liczne tawerny, kawiarnie i kluby. Hotel: nowoczesny 5-piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, bar, pokój gier, p³atny sejf w recepcji, salka konferencyjna, k¹cik internetowy. Liczba pokoi: 94 - standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, telefon, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: odkryty basen, sala fitness Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet Nasza opinia: hotel chętnie wybierany przez turystów ceniących idealną lokalizację, dogodne położenie względem Aten i ciekawych turystycznie miejsc oraz zakwaterowanie w dobrej cenie PLN 2150 PLN przy samej pla y 52

8 Hotel Knossos Lokalizacja: Tolo, ok. 10 min spacerkiem od centrum miejscowoœci; bezpoœrednio przy niewielkiej piaszczystej pla y, z malowniczym widokiem na zatokê i okoliczne wysepki. Zorganizowana pla a publiczna ok. 750 m (dojœcie brzegiem morza). Hotel: bardzo kameralny, przytulny hotelik zbudowany w typowo greckim stylu; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, sala TV i przestronny taras, na którym serwowane s¹ œniadania; przy hotelu tawerny i restauracje oferuj¹ce wyœmienit¹ kuchniê greck¹. Liczba pokoi: 18 - standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), indywidualna klimatyzacja, TV, lodówka, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Na zapytanie pokoje z widokiem na morze (za dop³at¹). Sport/rozrywka: w pobli u hotelu têtni¹ce yciem centrum Tolo z licznymi sklepami, tawernami, restauracjami oferuj¹ce równie rozrywki nocne w pubach i dyskotekach; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: przy hotelu ³agodne, p³ytkie zejœcie do morza, co sprzyja zabawom i k¹pielom. Wy ywienie: œniadania- bufet kontynentalny; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji. Nasza opinia: wypoczynek w kameralnej atmosferze, romantyczne widoki i życie nocne na wyciągnięcie ręki PLN 2190 PLN nad samym morzem kameralnie i wygodnie Hotel Esperia Lokalizacja: Tolo, ok. 300 m od centrum; przy piaszczystej pla y w miejscu, gdzie jest najszersza i najpiêkniejsza (przejœcie przez lokaln¹ drogê), wœród zieleni ogrodu, w otoczeniu hoteli i apartamentów Hotel: 2 - piêtrowy, klimatyzowany budynek; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny z k¹cikiem TV, p³atny sejf i punkt wymiany walut w recepcji, sala œniadaniowa i restauracja, bar z tarasem w ogrodzie idealny dla organizowania greckich wieczorów, pool bar, parking Liczba pokoi: 42 - standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), centralna klimatyzacja, TV, telefon oraz balkon w wiêkszoœci z widokiem na morze. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki Sport/rozrywka: basen po³o ony w ogrodzie (le aki i parasole - lokalne op³aty), sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: piaszczysta pla a to wielka atrakcja dla ma³ych budowniczych Wy ywienie: œniadania bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Nasza opinia: szczególnie polecany miłośnikom wypoczynku na plaży. Z uwagi na bliskość tętniącego życiem centrum polecany również osobom aktywnym nastawionym na rozrywkę. 826 PLN 2150 PLN doskona³a lokalizacja blisko centrum kurortu A T T I C A & P E L O P O N E Z 53

9 A T T I C A & P E L O P O N E Z Hotel Pappas Lokalizacja: Loutraki, bezpoœrednio przy wirkowej pla y, wœród zieleni, z widokiem na Zatokê Korynck¹; ok. 2 km od centrum kurortu z licznymi sklepami, restauracjami, barami i tawernami. Hotel: 4-piêtrowy budynek g³ówny oraz hotelowe bungalowy o wakacyjnej atmosferze; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny z k¹cikiem TV, lobby bar, restauracja z tarasem, bar dzienny, regionalna tawerna, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, sklepik z pami¹tkami, miejsca parkingowe. Liczba pokoi: 100 gustownie wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic), klimatyzacja indywidualna, TV i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen (le aki i parasole przy basenie bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty), w pobli u puby i tawerny oraz wszelkie rozrywki kurortu. Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje bufet. Nasza opinia: przyjemny obiekt położony wśród zieleni ogrodu. Idealny dla szukających dobrego standardu usług, w nieco spokojniejszej okolicy, a jednocześnie zaledwie kilka kroków od centrum kurortu PLN cena z rabatem promocyjnym 6 przy samej pla y malownicza okolica Hotel Ilion Lokalizacja: Loutraki, œcis³e centrum kurortu, ok. 70 m od wirkowej pla y; w s¹siedztwie sklepy, restauracje, bary i tawerny. Hotel: 3-piêtrowy hotelik z mi³¹ atmosfer¹, odnowiony na sezon 2005; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z k¹cikiem TV, sala klubowa, sala œniadaniowa i bar dzienny, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji. Parking w pobli u hotelu (ograniczona liczba miejsc parkingowych tu przy hotelu). Liczba pokoi: 24 standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), TV, telefon i balkon. Klimatyzacja indywidualna za dop³at¹ na miejscu. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: sporty wodne na pla y (lokalne op³aty); w zasiêgu rêki puby i tawerny oraz wszelkie rozrywki kurortu Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania i obiadokolacje Kategoria lokalna: C Nasza opinia: rodzinny obiekt z grecką atmosferą. Idealna baza wypoczynkowa dla osób szukających hotelu blisko plaży, a zarazem w ścisłym centrum kurortu. 864 PLN cena z rabatem promocyjnym blisko pla y i rozrywek wakacje w dobrej cenie 54

10 589 PLN Aparthotel Viarros Lokalizacja: Tolo, zaledwie kilka kroków od centrum; ok. 150 m od piaszczystej pla y, na zboczu wzgórz otaczaj¹cych amfiteatralnie miejscowoœæ, sk¹d rozpoœciera siê malowniczy widok na wyspiarsk¹ okolicê; zaledwie 11 km od Nafplion z przepiêkn¹ starówk¹ i twierdz¹ Palamidi Hotel: kompleks dwóch budynków; do dyspozycji goœci: bar i cafeteria na ostatnim piêtrze z urzekaj¹cym widokiem na Zatokê Saroñsk¹, parking Liczba pokoi: 14 wygodnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja indywidualna, TV, lodówka i balkon. Studia 2-3 osobowe: sypialnia 2-osobowa z wyposa onym aneksem kuchennym, ³azienka. W niektórych pokojach mo liwoœæ 1 dostawki. Apartamenty 4-5 osobowe: 2 sypialnie 2-osobowe, wyposa ony aneks kuchenny, ³azienka. W niektórych apartamentach mo liwoœæ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen (le aki i parasole bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Wy ywienie: bez wy ywienia 1870 PLN idealny dla rodzin kameralnie i swobodnie malownicza panorama na wyspiarsk¹ okolicê Nasza opinia: przestronnie i wygodnie - idealne dla rodzin lub grup przyjaciół. Doskonała baza wypadowa na wycieczki do Nafplionu, Epidauros, Myken, Sparty, Koryntu i Aten. A T T I C A & P E L O P O N E Z 55

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca Wybrze e s³oñca Costa del Sol S³oñce jest b³ogos³awieñstwem Kultem otoczone od pradawnych czasów, warunkowa³o wszystko, co matka Ziemia mog³a nam daæ. Nadaj¹c wybrze u jego nazwê, wiedziano, e w pe³ni

Bardziej szczegółowo

Zabawa, sport i wypoczynek

Zabawa, sport i wypoczynek Zabawa, sport i wypoczynek Region S³oneczny Brzeg Najpiêkniejsze pla e Europy, malownicze zatoki nad ciep³ym morzem, gor¹ce s³oñce i przyjemna bryza daj¹ca wytchnienie. Komfortowe hotele, têtni¹ce yciem

Bardziej szczegółowo

Wyspa wiecznej wiosny

Wyspa wiecznej wiosny Wyspa wiecznej wiosny Gran Canaria Jej powstanie owiane jest legendami, a jej uroki wielk¹ s³aw¹, o jakiej ludzie mog¹ tylko marzyæ. W pe³ni zas³u y³a na ten status, gdy to czym szczyci siê teraz - tworzy³a

Bardziej szczegółowo

Majorka. Per³a Balearów

Majorka. Per³a Balearów Per³a Balearów Majorka To tutaj s³oñce rozpieszcza swoimi promieniami, ³agodna morska bryza orzeÿwia cia³o, bujna roœlinnoœæ cieszy oczy, a z³ociste pla e i ciep³e morze pozwalaj¹ oddaæ siê b³ogiej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme Kraina wina i flamenco Costa Brava & Costa Maresme Dzikoœæ wybrze a da³o jej sw¹ nazwê, szmaragdowe morze wabi spragnionych wra eñ turystów, piaszczyste pla e gwarantuj¹ wyœmienity wypoczynek, no i to

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos Mykonos Ateny Czaruj¹ca i uwodzicielska jest symbolem uroku wysp greckich archipelagu Cyklad, z typow¹ dla tego regionu architektur¹ - bielonymi domami, wiatrakami, kapliczkami, krêtymi uliczkami i malowniczym

Bardziej szczegółowo

Wyspa jak wulkan gor¹ca

Wyspa jak wulkan gor¹ca Wyspa jak wulkan gor¹ca Teneryfa Niczym gwiazda wœród wysp na morzach i oceanach szokuje i zadziwia. Przechadzaj¹c siê jej œcie kami, bêdzie obdarzaæ nas swoimi urokami i wprawi w os³upienie ka dego, poniewa

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Region S³oneczny Brzeg

Region S³oneczny Brzeg Region S³oneczny Brzeg Œw. Wlas Elenite Rawda S³oneczny Brzeg Burgas Warna S³oneczny Brzeg S³oneczny Brzeg le y nad malownicz¹ zatok¹ i jest os³oniêty od pó³nocy pasmem Gór Ba³kañskich. W tym najwiêkszym

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella Costa del Sol Marbella Malaga Torremolinos Benalmadena Torremolinos Jeden z najwiêkszych oœrodków turystycznych w Hiszpanii, stanowi¹cy d³ugi pas wybrze a z deptakiem o d³ugoœci niemal 20 km. Przepiêknie

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Piasek w kolorze z³ota

Region Z³ote Piaski. Piasek w kolorze z³ota Piasek w kolorze z³ota Region Z³ote Piaski Z³ote Piaski to region o nies³abn¹cej popularnoœci od lat. To idealny kierunek dla wszystkich, którzy ceni¹ sobie mo liwoœæ po³¹czenia b³ogiego relaksu na szerokiej,

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Wenecja. Informacje praktyczne. Riwiera Adriatycka

Wenecja. Informacje praktyczne. Riwiera Adriatycka Europejska kolebka kultury Od stuleci kultura i romantyzm W³och przyci¹gaj¹ znawców sztuki i turystów. Niewiele jest krajów maj¹cych równie wspania³¹ architekturê, bogate tradycje muzyczne i literackie,

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Lloret de Mar

Costa Brava. Lloret de Mar Costa Brava Girona Lloret de Mar Calella Malgrat de Mar Lloret de Mar Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych kurortów na Costa Brava, gdzie króluje s³oñce i dobry humor. Miasteczko s³ynie z niezwyk³ego,

Bardziej szczegółowo

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor Majorka 3913176 Playa de Muro Palma de Mallorca Cala Mayor Cala Millor El Arenal Portals Nous El Arenal Miejsce rozrywki, tañca i doskona³ej zabawy, usytuowane w³aœciwie na przedmieœciach stolicy wyspy.

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Makarska Hotel Rivijera

Makarska Hotel Rivijera Makarska - plaża Hotelu Rivijera Makarska Hotel Rivijera Makarska plaża Makarska morze Makarska Makarska deptak plaza plaża obok hotelu plaza hotel Rivijera atrakcje na plazy MAKARSKA - serce Makarskiej

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Beatrice Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Blanca Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage został zaprojektowany w pełnym przepychu arabskim stylu, przez co uważany jest za jeden z najbardziej stylowych resortów na plaży Jumeirah.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. smart sein mit smartline. smartline OD LATA 2013. Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze?!

NOWOŚĆ. smart sein mit smartline. smartline OD LATA 2013. Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze?! NOWOŚĆ smart sein mit smartline smartline OD LATA 2013 Co dla Gości smartline? Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze. Wszystkie hotele zostały sprawdzone pod względem jakości, są położone nad morzem w

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Oferta konferencyjna Hotel Morawa to nowoczesne, kameralne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji oraz innych spotkań biznesowych. Nasz obiekt idealnie nadaje się do podejmowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN

GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN PROPOZYCJA SPOD OLIMPU NA SŁONECZNE WAKACJE 2013 GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN Ceny promocyjne obowiązują posiadaczy VOUCHERA!!! OBOWIĄZUJĄ ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLA DZIECI DO 15 LAT (W ZALEŻNOŚCI OD KOMPLEKSU)

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje:

. MAJORKA. WYLOT WARSZAWA MODLIN JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje: Hotel LUABAY COMPLEX **** zakwaterowanie w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli: La Cala, Costa Palma, Marivent - położonych w miejscowości Cala Mayor. Centrum Palmy oddalone jest od obiektów ok. 6 km, a do

Bardziej szczegółowo

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Leptokaria.Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - piaszczysta plaża i ciepłe wody

Bardziej szczegółowo

. MAJORKA. WYLOT KRAKÓW JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje:

. MAJORKA. WYLOT KRAKÓW JESIEŃ Biuro Podróży Invitatio. Cena pakietu obejmuje: Hotel LUABAY COMPLEX **** zakwaterowanie w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli: La Cala, Costa Palma, Marivent - położonych w miejscowości Cala Mayor. Centrum Palmy oddalone jest od obiektów ok. 6 km, a do

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 Hotel Dubravka *** Hotel Dubravka *** Atuty oferty Atrakcyjna oferta cenowa hotelu. Położony tuż przy złocistej plaży z długim wybrzeżem oraz

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis hotelu HOTEL FILOXENIA BEACH*** LEPTOKARIA o wysokim standardzie, położony

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y

S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y Hotel Colonna Resort 5***** (Porto Cervo) HOTEL: Hotel Colonna Resort urządzony jest w typowo śródziemnomorskim klimacie. Usytuowany w parku o powierzchni 500m²,

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL HOTEL KALYPSO CRETAN VILLAGE * * * * ALL HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL Położenie Kompleks hotelowy Eri Sun Village składa się z pawilonów usytuowanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL HOTEL ADMIRAL & CAPTAINS COMPLEX * * * ALL HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL Malowniczo położony hotel wśród winnic i pięknych gór, oddalony ok. 600 m od centrum Alykanas

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

Trzypokojowe mieszkanie w Rawdzie

Trzypokojowe mieszkanie w Rawdzie 1 Trzypokojowe mieszkanie w Rawdzie Cena 180000.00 EUR Numer: 1927 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Nieruchomości wtórne Typ: Trzypokojowe Region: Rawda Stan : Wprowadzona do

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl Hotel 77 *** Chałupy Hotel 77*** to wyjątkowe i kameralne miejsce. Usytuowany w jednym z najęższych odcinków Półwyspu Helskiego - 50m do szerokiej, piaszczystej plaży i 30m od brzegu Zatoki Puckiej, która

Bardziej szczegółowo

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program:

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: Pielgrzymka lotnicza do Grecji 21-28 września 2015 DZIEŃ 1: PRZELOT DO ATEN - Transfer na lotnisko.

Bardziej szczegółowo

Meblowane studio z widokiem na morze do Imperiału Fort

Meblowane studio z widokiem na morze do Imperiału Fort 1 Meblowane studio z widokiem na morze do Imperiału Fort Cena 18000.00 EUR Numer: 1289 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Jednopokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region:

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

Willa Korcula 1 WILLA KORCULA 1

Willa Korcula 1 WILLA KORCULA 1 Willa Korcula 1 WILLA KORCULA 1 1 / 5 Typ obiektu: willa Lokalizacja: Korcula - CHORWACJA Liczba pokoi: 4 Maks. osób: 8 Łazienki: 4 Basen: Tak Odległość od morza: 10 m Zaczynając od: 7,000 {gallery}vfr/korcula1{/gallery}

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie z widokiem na morze w Maryna Fort

Mieszkanie z widokiem na morze w Maryna Fort 1 Mieszkanie z widokiem na morze w Maryna Fort Cena 50000.00 EUR Numer: 1570 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Nieruchomości wtórne Typ: Dwupokojowe Region: Święty Włas Stan :

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie w kurorcie Rawda

Mieszkanie w kurorcie Rawda 1 Mieszkanie w kurorcie Rawda Cena 54000.00 EUR Numer: 1925 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Nieruchomości wtórne Typ: Dwupokojowe Region: Rawda Stan : Wprowadzona do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Jahorina / Sarajevo / Chorwacja

Drukuj PDF Jahorina / Sarajevo / Chorwacja Hotel Pool Drukuj PDF Jahorina / Sarajevo / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i jego jednostkach kwaterunkowych, które Państwa zainteresowały.

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie z widokiem na morze w Rawdzie

Mieszkanie z widokiem na morze w Rawdzie 1 Mieszkanie z widokiem na morze w Rawdzie Cena 60000.00 EUR Numer: 1574 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Nieruchomości wtórne Typ: Dwupokojowe Region: Rawda Stan : Wprowadzona

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Zapraszamy do miasta niezwykłych kontrastów, gdzie tradycja z nowoczesnością tworzy doskonały mariaż. W Dubaju jest czas na wszystko

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny.

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny. KOLONIE NAD MORZEM GRZYBOWO ======================================================================== Ośrodek Wypoczynkowy SZEKLA - 250m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE APARTAMENTY LUXOR

PROPONOWANE APARTAMENTY LUXOR PROPONOWANE APARTAMENTY LUXOR SŁONECZNY BRZEG Luxor to nowy, oddany w 2008 aparthotel położony między Słonecznym Brzegiem i Św. Włazem. W kompleksie znajduje się duży basen, jacuzzi oraz basen dla dzieci.

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Najpiękniejsze chwile nad morzem

Najpiękniejsze chwile nad morzem Najpiękniejsze chwile nad morzem Śląskie Nieruchomości Obiekt to Lokalizacja wygrywa! Spokojna okolica sprzyjająca regeneracji sił Bliskość morza plaże z drobnoziarnistym piaskiem Dla ceniących aktywny

Bardziej szczegółowo

Trzypokojowy apartament w Imperiał Fort Klub

Trzypokojowy apartament w Imperiał Fort Klub 1 Trzypokojowy apartament w Imperiał Fort Klub Cena 55000.00 EUR Numer: 601 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Nieruchomości wtórne Typ: Trzypokojowe Region: Święty Włas Stan :

Bardziej szczegółowo

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis!

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Symbol oferty: 21/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Hotelu w Mrzeżynie, ok. 200 m od plaży, w pobliżu centrum handlowego, w pobliżu przystanku komunikacji publicznej.

Lokalizacja Hotelu w Mrzeżynie, ok. 200 m od plaży, w pobliżu centrum handlowego, w pobliżu przystanku komunikacji publicznej. GEOVITA w Mrzeżynie Położenie Ośrodek położony jest nieopodal plaży, pośród dorodnego sosnowego starodrzewu, stanowiąc idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Kompleks składa się z 4 połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo