Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na pierwszym komputerze?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na pierwszym komputerze?"

Transkrypt

1 Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na pierwszym komputerze? 1. Wejdź na stronę 2. Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3. Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola zaznaczone czerwonymi gwiazdkami muszą zostad wypełnione. Adres w dziale Dane konta służy jako główny adres do komunikacji i odzyskiwania utraconego hasła. Adres Kontaktowy adres zostanie użyty jako adres zapasowy, w razie niemożności skontaktowania się z pomocą adresu z działu Dane konta. Przycisk Oddziel podsumowanie w miejscu kursora pozwala wpisad krótki opis firmy (streszczenie), następnie wpisad rozszerzony opis firmy. Opcja obecnie nie wykorzystywana w serwisie. 4. Wiadomość zwrotna. Na wpisany w dziale Dane konta adres otrzymasz wiadomośd z wygenerowanym przez system hasłem. Teraz już możesz zalogowad się na swoje konto na stronie

2 5. Java. W następnym kroku będzie potrzebna zainstalowana na komputerze obsługa Javy. Aby sprawdzid czy w naszej przeglądarce działa Java należy wejśd na stronę: Jeśli Wykrywanie oprogramowania Java w komputerze się nie powiedzie, zostaniemy poinformowani o tym komunikatem: W systemie wykryto niedziałające oprogramowanie Java. i będziemy mogli pobrad i zainstalowad Javę. Po kliknięciu na czerwony przycisk Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java wybieramy opcję Uruchom Po ściągnięciu pliku zostaniemy jeszcze raz zapytani czy chcemy uruchomid ten plik, oczywiście wybieramy opcję Uruchom:

3 Zostanie uruchomiony instalator Javy: Wybieramy opcję Install. Po poprawnym zainstalowaniu powinieneś zobaczyd informację koocową, gdzie klikamy na Close : 6. Utworzenie konta nowego komputera. Ponownie wchodzimy na stronę i logujemy się podając nazwę użytkownika i hasło. Pierwszą czynnością, będzie dodanie nowego komputera, którego dane zostaną zabezpieczone. W związku z tym kliknij na odnośniku Dodaj nowy komputer

4 7. Wypełnij pola informacyjne. Nazwę komputera nadaj taką, abyś bez problemów potrafił rozpoznad komputer po jego nazwie. Jeśli chcesz otrzymywad em raporty o wykonanych kopiach bezpieczeostwa, zaznacz Informuj mnie mailem o zakooczonych zadaniach. Klikamy Następny aby przejśd do kolejnego kroku.

5 8. Problemy z Javą Jeśli nie mamy poprawnie zainstalowanej Javy w przypadku Internet Explorera u góry strony pojawi się informacja: Należy kliknąd na treści żółtego paska (nie na znaku X ) i z menu: wybrad Zainstaluj ten dodatek dla i zainstalowad Javę lub przejśd proces instalacji opisany w punkcie 5. Jeśli Java została poprawnie zainstalowana, pojawi się informacja o próbie uruchomienia apletu, służącego do wybierania plików do wykonania kopii bezpieczeostwa. Wybieramy przycisk Run.

6 Uruchomiony poprawnie aplet wygląda tak:

7 9. Dodawanie folderów do listy W menu górnym należy rozwinąd listę folderów: i wybrad miejsce w którym znajdują się pliki, które chcemy zabezpieczyd. W sektorze wyboru zaznaczamy interesujący nas folder lub plik i klikamy na przycisk Dodaj : W miarę dodawania kolejnych folderów, powinny się one pojawiad na liście:

8 Po zakooczeniu wyboru, klikamy na przycisk Wyślij na serwer. Na dole apletu powinien pojawid się komunikat: Wysłano. Jeśli pojawi się komunikat o błędach w transmisji, przejdź do punktu nr 9 w poradniku. Dalej klikamy na przycisk NASTĘPNY aby przejśd do kolejnego kroku, w którym powinniśmy ujrzed informację: Plik z listą plików do backup'u załadowany poprawnie. Oznacza to, że lista naszych folderów i plików została poprawnie zaimportowana przez system backupu. Klikamy przycisk NASTĘPNY, aby przejśd do kolejnego kroku. 10. Inna metoda definiowania listy katalogów W tym punkcie zostanie przedstawiona inna metoda definiowania listy zabezpieczanych przez system folderów i plików. Jeśli z powodzeniem przeszedłeś punkt nr 9, możesz pominąd ten punkt. W przypadku wystąpienia problemów w punkcie 9 (np. nieudana transmisja pliku na serwer) czytaj dalej. Podobnie jak w poprzednim punkcie, wybieramy w pliki i katalogi, które mają zostad zabezpieczone. Jednakże nie wybieramy przycisku Wyślij na serwer, a zamiast tego klikamy na Zapisz do pliku. Pojawi się okno dialogowe, w którym wybieramy gdzie i pod jaką nazwą zapiszemy plik z listą folderów do zabezpieczenia. W poniższym przykładzie plik został nazwany foldery.txt

9 Następnie na stronie wyszukujemy Załącz plik z definicją backup'u: Klikamy na przycisk Przeglądaj i wyszukujemy plik z listą folderów. Po zatwierdzeniu, w polu tekstowym powinna znajdowad się ścieżka do pliku z listą folderów do zabezpieczenia. Na koniec klikamy na znajdujący się na samym dole strony przycisk ZATWIERDŹ : Plik z listą folderów do backupu zostanie przesłany na serwer, co powinno zakooczyd się komunikatem: Plik z listą plików do backup'u załadowany poprawnie Powodzenie: dane komputera zaktualizowane. 10. Instalacja oprogramowania na komputerze W ostatnim kroku generowania konfiguracji dla komputera otrzymamy listę plików: Pliki konfiguracyjne dla N.N.N.N: Plik instalacyjny OpenVPN [pobierz] Certyfikat Centrum Autoryzacji do potrzeb szyfrowania połączenia - OpenVPN. [pobierz] Certyfikat do potrzeb szyfrowania połączenia - OpenVPN. [pobierz] Klucz prywatny do potrzeb szyfrowania połączenia - OpenVPN. [pobierz] Plik z konfiguracją programu OpenVPN. [pobierz] Plik instalacyjny Bacula dla systemów 32 bitowych (głównie Windows XP) [pobierz] Plik instalacyjny Bacula dla systemów 64 bitowych (głównie Windows 7) [pobierz] Plik z konfiguracją programu Bacula. [pobierz] Plik z listą backupowanych plików (do ściągnięcia) [pobierz] Oznacza to, że konfiguracja dla komputera o adresie N.N.N.N została poprawnie utworzona. Przechodzimy teraz do instalacji oprogramowania na naszym komputerze.

10 10.1 Instalacja oprogramowania OpenVPN Klikamy na napis [pobierz] przy pozycji Plik instalacyjny OpenVPN a następnie wybieramy Uruchom, po ściągnięciu pliku ponownie będziemy musieli wybrad Uruchom: Zostanie uruchomiony instalator oprogramowania OpenVPN służącego do szyfrowania transmisji naszych plików przez Internet. W kolejnych krokach wybieramy Next

11 a następnie I Agree : następnie Next :

12 następnie Install : po czym rozpocznie się proces instalacji. Pojawi się komunikat, o instalacji nowego drivera w systemie jest to oprogramowania tworzące wirtualną kartę sieciową służącą do bezpiecznego, zaszyfrowanego połączenia. Wybieramy Mimo to kontynuuj. Na koniec procesu instalacji klikamy Finish

13 W następnym kroku ze strony zetula.pl klikając na [pobierz] ściągamy kolejno pliki: Certyfikat Centrum Autoryzacji do potrzeb szyfrowania połączenia - OpenVPN. [pobierz] Certyfikat do potrzeb szyfrowania połączenia - OpenVPN. [pobierz] Klucz prywatny do potrzeb szyfrowania połączenia - OpenVPN. [pobierz] Plik z konfiguracją programu OpenVPN. [pobierz] wybieramy Zapisz : i wgrywamy do katalogu, w którym zainstalował się OpenVPN (domyślnie: C:\Program Files\OpenVPN\config). Wybieramy kolejno Dysk lokalny (C :)

14 następnie Program Files, a później katalog OpenVPN kolejno wybieramy katalog config i w nim klikamy na przycisk Zapisz :

15 Docelowo w katalogu config powinny się znaleźd następujące pliki: W twoim eksploratorze plików może nie byd włączony podgląd rozszerzeo, stąd nazwy które będziesz widział będą kooczyły się na kropce Instalacja Baculi Instalujemy oprogramowanie Bacula, pobierając jeden z plików, w zależności od tego jaki mamy system operacyjny: Plik instalacyjny Bacula dla systemów 32 bitowych (głównie Windows XP) [pobierz] Plik instalacyjny Bacula dla systemów 64 bitowych (głównie Windows 7) [pobierz] Jeśli nie wiesz jaki masz system, kliknij prawym przyciskiem myszy na Mój komputer, a następnie z menu wybierz Właściwości. Jeśli nie ma tam informacji, że masz system 64 bitowy, to najprawdopodobniej jest to system 32 bitowy. Po wybraniu pliku, wybieramy opcję Uruchom :

16 w kolejnym oknie również wybieramy opcję Uruchom : Uruchomiony zostanie instalator oprogramowania Bacula, służącego do wykonywania kopii bezpieczeostwa naszych danych. Wybieramy przycisk Next.

17 A następnie I Agree : następnie Next

18 ponownie Next: w kolejnym kroku NIE wypełniamy żadnych pól i klikamy Install : na koniec procesu instalacji, zostaniemy zapytani czy chcemy zapisad plik z konfiguracją. Odznaczmy opcję Save Client template in: i klikamy Next :

19 Na koniec odznaczamy opcję Show Readme i wybieramy Finish : W kolejnym kroku ściągamy plik: Plik z konfiguracją programu Bacula. [pobierz] i wgrywamy do katalogu, w którym zainstalowała się Bacula (domyślnie: C:\Program Files\Bacula):

20 ponieważ nadpisujemy domyślny plik z konfiguracją, zostaniemy zapytani czy się na to zgadzamy: Wybieramy Tak.

21 10.3 Przepuszczenie połączeń Mamy już zainstalowane i wstępnie skonfigurowane potrzebne oprogramowanie. Teraz musimy upewnid się, że serwer backupu będzie mógł się połączyd aby dokonad zabezpieczenia plików. Jeśli korzystasz z niestandardowego oprogramowania do filtrowania ruchu (firewall), sprawdź w jego dokumentacji jak przepuścid połączenia przychodzące na port 9102 protokołu TCP. W przypadku korzystania ze standardowego oprogramowania firewall z systemu Windows, postępuj zgodnie z poniższymi punktami. Klikamy na Menu Start, wybieramy Panel Sterowania, a następnie w zależności od rodzaju widoku mamy do wyboru kliknąd na: lub Połączenia sieciowe i internetowe, tam wybieramy Zmieo ustawienia zapory systemu Windows Centrum zabezpieczeo gdzie wybieramy Zapora systemu Windows. W efekcie uruchomi się okno:

22 wybieramy Wyjątki : zakładkę gdzie klikamy przycisk Dodaj port, w oknie dialogowym wpisujemy wartości jak na rysunku: Zatwierdzamy poprzez OK

23 10.4 Automatyzacja uruchamiania Musimy się jeszcze upewnid, czy oprogramowanie będzie się uruchamiało automatycznie po starcie komputera. Klikamy prawym przyciskiem na Mój komputer i wybieramy z menu pozycję Zarządzaj. Rozwijamy gałąź Usługi i aplikacje i wybieramy Usługi. Wyszukujemy pozycje: Bacula file service oraz OpenVPN Service i sprawdzamy czy w kolumnie Typ uruchomienia jest wpisane Automatyczny. Jeśli nie, klikamy dwukrotnie na pozycji, a gdy pojawi się poniższe okno, odpowiednio zmieniamy Typ uruchomienia na Automatyczny Zatwierdzamy przez OK 10.5 Uruchamiamy ponownie komputer. W nocy powinny się wykonad kopie bezpieczeostwa.

24 11. Szyfrowanie danych Twoje dane są wysyłane poprzez niezabezpieczoną sied, jaką jest Internet. W związku z tym pomiędzy twoim komputerem a naszym serwerem uruchamiany jest zaszyfrowany kanał, tak aby nie było możliwości podsłuchu tych danych. Do zabezpieczenia transmisji użyte zostały mechanizmy SSL te same, które są wykorzystywane przez banki na ich stronach WWW. Dodatkowo możesz zaszyfrowad swoje dane przed wysłaniem ich na serwer zabezpieczający. Ponieważ jest to operacja, która ma z założenia uniemożliwid komukolwiek poza Tobą dostęp do tych danych, musisz ją wykonad na swoim komputerze. Wygenerowane zostaną długie hasła, nazwane kluczami: publicznym i prywatnym. Są one bardzo ważne, jeśli je zgubisz, niechcący usuniesz, dysk w twoim komputerze zostanie uszkodzony lub ktoś ukradnie komputer stracisz możliwośd odzyskania swoich plików z kopii bezpieczeostwa. W związku z tym, pliki zawierające klucze musisz zabezpieczyd najlepiej na płytce CD/DVD, którą schowasz u siebie w domu. Pamiętaj jednak w razie poważnej awarii, najpierw będziesz musiał odnaleźd tę płytkę aby odzyskad swoje dane. Aby ściągnąd pliki potrzebne do uruchomienia szyfrowania, należy zalogowad się w serwisie Następnie wybieramy w lewym menu pozycję Lista komputerów, i z wyświetlonej listy wybieramy komputer dla którego będziemy włączad szyfrowanie, klikając na czerwony napis szczegóły. Po wyświetleniu listy zadao dla komputera, wybieramy przycisk Edytuj

25 W sekcji Pliki konfiguracyjne dla... kliknij na Pobierz przy pozycji: Szyfrowanie: archiwum zawierające skrypty generujące klucze Po zapisaniu pliku, otwieramy Mój komputer i znajdujemy pobrany plik. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy Wyodrębnij wszystkie. Klikamy dwa razy Dalej i Zakoocz. W efekcie utworzony zostanie katalog certyfikaty zawierający dwa pliki. Wchodzimy do tego katalogu i uruchamiamy program zcert

26 Zostaniemy zapytani czy na pewno chcemy uruchomid ten program, potwierdzamy klikając Uruchom. Otwarte zostanie czarne okno, w którym zostaniemy poproszeni o podanie danych firmy. Możemy wcisnąd kilkukrotnie Enter potwierdzając wartości domyślne. W katalogu certyfikaty pojawi się plik zetula.pem. Plik ten należy skopiowad do katalogu C:\Program Files\Bacula. Pamiętaj, jeśli nie zabezpieczysz tego pliku nagrywając go np. na płytce CD i wynosząc w inne miejsce (do domu), po awarii nie odzyskasz swoich danych. W następnym kroku ze strony zetula.pl ściągamy plik konfigurujący Baculę, tak aby szyfrowała pliki przed ich przesłaniem na serwer: Szyfrowanie: plik z konfiguracją programu Bacula zawierającą szyfrowanie Plik ten zapisujemy do folderu C:\Program Files\Bacula, usuwając koocówkę.crypt. Ostatecznie plik powinien mied nazwę bacula-fd.conf

27 Jeśli poprawnie zmienimy nazwę, to pojawi się ostrzeżenie o nadpisywaniu poprzedniego pliku konfiguracyjnego. Klikamy Tak. Po ponownym uruchomieniu komputera, szyfrowanie będzie już działad.

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Spis treści 1 GŁÓWNA WITRYNA... 2 2 OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW INSTRUKCJI... 3 2.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 2.2 REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7

Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 wymaga instalacji niestandardowej, w czasie której nie są zachowywane programy, pliki i ustawienia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ACTi NVR. wersja 2.3.01

Podręcznik użytkownika ACTi NVR. wersja 2.3.01 Podręcznik użytkownika ACTi NVR wersja 2.3.01 Poznao 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Architektura ACTi NVR... 4 ACTi NVR Server... 4 ACTi NVR Workstation... 4 NVR Web Clinet... 5 Wymagania systemowe... 5 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars. Wstęp Program C2NetCalendars pozwala na jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników w sieci lokalnej oraz Internet ze wspólnych kalendarzy. W widoku programu użytkownik może otworzyć kilka kalendarzy

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP

Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Instalacja pakietu Bezpieczna Poczta Korporacyjna TP Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer 5.5 PL SP2 Siła szyfrowania 128 bit Wersja oprogramowania: Microsoft Outlook 2000 PL Service Release 1 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa)

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa) Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 (instalacja niestandardowa) Jeśli uaktualnienie uruchomionego na komputerze systemu Windows Vista do systemu Windows 7 nie jest możliwe, należy

Bardziej szczegółowo

Internet Information Service (IIS) 7.0

Internet Information Service (IIS) 7.0 Internet Information Service (IIS) 7.0 Konfiguracja protokołu SSL w oprogramowaniu Internet Information Services 7.0 wersja 1.2 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.3 Instalacja Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2004 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: http://www.wscad.com Dystrybucja w Polsce

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 1 WINDOWS 98/ME WINDOWS 2000/NT WINDOWS XP/2003 WINDOWS VISTA LINUX ver. 2.5 INTAN 2011 2 Spis treści: 1. 2. 3. 4. 5. Konfiguracja połączenia i instalacja protokołów. - Windows

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW WWW... 3 3. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup OPERO Sp. z o.o. Herberta 3 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993066603 Telefon: +48 61 622 26 78 Fax: +48 95 72 77 012 Email: biuro@opero.pl Spis treści 1Wstęp...4 1.1Manual...4

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo