MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY. Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY. Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna

2 Początki utworzenia Klastra Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej Chemia w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei klasteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. Efektem tych działań jest powołany Mazowiecki Klaster Chemiczny, którego koordynatorem został wybrany Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny S.A. (PPP-T S.A.)

3 Członkowie Założyciele List intencyjny w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego został podpisany w dniu 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. List intencyjny popisało 11 podmiotów (członkowie założyciele). 1. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 2. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 3. Fabryka Substancji Zapachowych Pollena-Aroma Sp. z o.o. 4. ChemTech Krzysztof Januszkiewicz 5. Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Łukasiewicza w Warszawie 6. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 7. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 8. COBRO Instytut Badawczy Opakowań 9. Politechnika Warszawska 10. Uniwersytet Warszawski 11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4 Cel działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników Klastra.

5 Przedmiot działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego 1. Budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami; 2. Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE; 3. Definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży chemicznej; 4. Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi; 5. Składanie wniosków o dofinansowanie działań Klastra;

6 Przedmiot działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego 6. Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, maszyn oraz oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie infrastruktury; 7. Gromadzenie informacji i wiedzy z obszaru zainteresowań członków Klastra oraz prowadzenie konsultacji i szkoleń; 8. Promocja członków Klastra poprzez przygotowanie wspólnej oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach; 9. Edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii chemicznych.

7 Mazowiecki Klaster Chemiczny W skład Mazowieckiego Klastra Chemicznego wchodzą102 podmioty: Sektor biznesu (75 podmiotów gospodarczych) Sektor badawczy (8 instytutów badawczych) Sektor nauki (9 jednostek naukowych) Sektor administracji/instytucje otoczenia biznesu/organizacje pozarządowe (10 podmiotów) Umowa partnerska w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego została podpisana 14 maja 2014 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

8 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Fabryka Substancji Zapachowych Pollena-Aroma Sp. z o.o. 2. ChemTech Krzysztof Januszkiewicz 3. PaChemTech Sp. z o.o. 4. Kosmetyki DLA Sp. z o.o. 5. NanoVelos Sp. z o.o. 6. INTERPLUS Sp. z o.o. 7. KTI Poland S.A. 8. Galwa-Kor Sp. z o.o. 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Petrotex B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp. J. 10. Maroney Sp. z o.o. Sp. k. 11. Rafał Wieczorek Brand Klinika Technologii 12. Pol-Spec-Tech-Service Sp. z o.o. 13. Taurus Sp. z o.o. 14. PEKAES S.A. 15. Alpla NDM Sp. z o.o.

9 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego PRZEDSIĘBIORSTWA 16. As Sp. z o.o. 17. Andrzej Worotyński GRUPA AW STALMECH Bogumił Księżakowski 19. InfoPlus Sp. z o.o. 20. Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o. 21. Semi Serwis S.A. 22. Opeus Sp. z o.o. S.K.A. 23. Entelo Sp. z o.o. 24. Drukpol.Flexo Sp. z o.o. Sp. k. 25. WIWAX Sp. z o.o. 26. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 27. Ozon Food Krzysztof Kibler 28. Centrum Edukacji Sp. z o.o. Grupa ORLEN 29. SZKŁO-BUD Sp. z o.o. Sp. k. 30. Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o.

10 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego PRZEDSIĘBIORSTWA 31. P.P.H. Fasing Energia Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Fasing S.A. 32. Drukarnia Agpress Adam Łukawski 33. Dermaglin Hanna Iwona Kordiasz 34. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BATO Teodor Królikowski 35. Estelligence Sp. z o.o. 36. HR EFFECTS Aleksandra Strześniewska 37. Konsorcjum Onesta Sp. z o.o. 38. Polska Energetyka Odnawialna S.A. 39. Verona Products Professional Sp. z o.o. 40. E-integra Sp. z o.o. 41. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita 42. Pro-mill s.c. Adam Tymoszewski, Michał Konicki 43. Quest Change Managers Sp. z o.o. 44. SiA Pietrucha Sp. z o.o. 45. CLOVIN S.A.

11 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego PRZEDSIĘBIORSTWA 46. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. 47. Firma Rodzinna Makarczykowie Dariusz Makarczyk Sp. J. 48. Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. k. 49. Unilogo Sp. z o.o. 50. Unilogo International Sp. z o.o. 51. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Zekar Sp. z o.o. 52. JARS Sp. z o.o. 53. Consulting Energii Sp. z o.o. 54. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "SŁAWPOL" Sławomir Kalinowski 55. JT Sp. z o.o. 56. CFT Precyzja Sp. z o.o. 57. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Chantal Roman Godek 58. PLOCMAN Sp. z o.o. 59. Biuro Projektów "Świątczak & Świątczak" Grażyna Elżbieta Masternak Świątczak 60. RSMB Gabriela Dmowska

12 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego PRZEDSIĘBIORSTWA 61. BT Progress Paweł Przybyszewski 62. Investin Sp. z o.o. 63. Achtel Sp. z o.o. 64. Laboratorium Kosmetyczne Norel Dr Wilsz s.c. 65. Coloris Sp. z o.o. 66. Inspire Sp. z o.o. 67. V.Laboratories Sp. z o.o. Sp. k. 68. Dars Cosmetics 69. JSC Consulting Jadwiga Szatkowska 70. PROF.COSMETICA Sp. z o.o. 71. Laboratorium Dermapharm Sp. z o.o. 72. PFTechnology Sp. z o.o. 73. Infracom Marcin Gerwatowski 74. Przedsiębiorstwo Zagraniczne "CATZY OF POLAND" Jan Blom 75. SPC House of Media Sp. z o.o. Sp. k.

13 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego JEDNOSTKI NAUKOWE 1. Politechnika Warszawska 2. Uniwersytet Warszawski wraz z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 5. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 6. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 7. Centrum Badań i Innowacji Pro Akademia 8. Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego INSTYTUTY BADAWCZE 1. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie 2. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 3. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 4. COBRO Instytut Badań Opakowań 5. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 6. Instytut Mechaniki Precyzyjnej 7. Instytut Wysokich Ciśnień PAN 8. Instytut Kolejnictwa 9. Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o.

15 Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego ADMINISTRACJA/ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 2. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 3. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 4. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 5. Stowarzyszenie Klaster Przemysłowy Dolina Polimerowa 6. Stowarzyszenie Academia Economica 7. Fundacja Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych 8. Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. 9. Fundacja Fundusz Współpracy 10. Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

16 Władze Klastra Komitet Sterujący Klastra: Zbigniew Bednarski Przewodniczący Komitetu Sterującego Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Piotr Popik Sekretarz Komitetu Sterującego Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Rada Członków Klastra: Po 1 reprezentancie każdego z podmiotów Klastra Rafał Borkowski Przewodniczący Rady Członków Klastra Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

17 Władze Klastra Członkowie Komitetu Sterującego: Maciej Żuber Artur Około-Zubkowski dr inż. Andrzej Zagórski prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Andrzej Chmielewski Członek Fabryka Substancji Zapachowych Pollena-Aroma Sp. z o.o. Członek Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej Członek Politechnika Warszawska Członek Uniwersytet Warszawski (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) Członek Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii

18 Potencjał rozwojowy Mazowieckiego Klastra Chemicznego Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. będący koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest współautorem założeń programu sektorowego Innochem przeznaczonego dla branży chemicznej. Celem programu Innochem jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo-rozwojowym polskiego sektora chemicznego. Wstępne założenia do programu Innochem zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest sporządzenie studium wykonalności w oparciu o współpracę PPP-T S.A. z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC) i PricewaterhouseCoopers (PwC), a następnie ogłoszenie pierwszych konkursów. Przewidywana alokacja środków finansowych w ramach programu: 500 mln PLN

19 Potencjał rozwojowy Mazowieckiego Klastra Chemicznego Koordynator Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest także współautorem założeń do programu ChemBR. Program ten to wspólne działania PKN ORLEN S.A. i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. Mają one służyć zwiększeniu konkurencyjności polskiej branży rafineryjno-petrochemicznej i umocnić jej pozycję jako uczestnika globalnego rynku. Wstępne założenia do programu ChemBR zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych działań projektowych zmierzających do ustanowienia programów oraz ogłoszenia pierwszych konkursów. Przewidywana alokacja środków finansowych w ramach programu: 200 mln PLN.

20 Współpraca z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN) Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. ma swojego przedstawiciela w Radzie Projektowej ECRN zamiennie z przedstawicielem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Udział PPP-T S.A. i PW w pracach Rady Projektowej ECRN podyktowany jest kooperacją sektora biznesu i nauki w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla branży chemicznej. Sekretarz Komitetu Sterującego Mazowieckiego Klastra Chemicznego pełni funkcję członka zarządu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Zadaniem Rady jest kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych. Rada stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną, a także platformę wymiany dobrych praktyk. Nowo powołana struktura pełni funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim.

21 Nowa perspektywa finansowa W nowej perspektywie finansowej większość podmiotów gospodarczych chcąc aplikować o środki finansowe będzie musiała występować w roli konsorcjanta (konsorcjum projektowe) lub w ramach członka zrzeszeń przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych np. w formie klastrów. Również w ramach przyjętych polityk regionalnych i krajowych klastry będą mogły korzystać ze środków finansowych z RPO, PO IR, PO WER, Horyzont 2020 w ramach Regionalnych Klastrów Kluczowych lub Krajowych Klastrów Kluczowych wpisujących się w inteligentne specjalizacje np. branża chemiczna, a także zostaną objęte tzw. systemem parasola polegającym na przydzielaniu dodatkowych punktów klastrom przy ocenie merytorycznej w ramach złożonych wniosków o finansowanie projektu.

22 Założenia systemowe wsparcia klastrów w Polsce Założenia polityki klastrowej przewidują dwa kierunki oddziaływania: a) wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych; W ten sposób zapewnione zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach skupisk działalności gospodarczej, a tym samym podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności. a) zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (KKK Krajowe Klastry Kluczowe wsparcie centralne) i poszczególnych regionów (RKK Regionalne Klastry Kluczowe wsparcie regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

23 Mazowiecki Klaster Chemiczny RKK Kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Województwa dokonują priorytetyzacji swojej polityki rozwojowej i wyznaczenia klastrów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu Dotacja: RPO (+ system parasola) Wybór: potencjał rozwojowy i innowacyjny, koncepcja rozwoju, doświadczenie i potencjał koordynatora KKK Kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej Dedykowany instrument dla koordynatorów klastra - rozwijanie współpracy i ekspansji międzynarodowej klastra Dotacje: PO IR, PO WER Status KKK znak jakości potencjału rozwojowego (+ system parasola) Wybór: potencjał rozwojowy i innowacyjny, koncepcja rozwoju (zintegrowana strategia rozwoju), doświadczenie i potencjał koordynatora

24 Regionalne i ogólnopolskie oddziaływanie Klastra Mazowiecki Klaster Chemiczny działający w ramach formuły otwartej wraz ze swoim oddziaływaniem ponadregionalnym wpisuje się w przyjęte kryteria RKK - Regionalnych Klastrów Kluczowych (z możliwością finansowania działań klastra z regionalnych środków zewnętrznych w tym RPO), a także poprzez oddziaływanie ogólnokrajowe i zgodność z wstępnymi kryteriami administracji centralnej (Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) wpisuje się w kryteria KKK Krajowych Klastrów Kluczowych z możliwością finansowania zewnętrznego m.in. z Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

25 Przykładowe działania RKK i KKK Tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do współpracy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów/usług; Wymiana specjalistów w międzynarodowych zespołach badawczych; Realizacja misji zagranicznych; Dofinansowanie do udziału w giełdach technologii, warsztatach, konferencjach związanych z profilem działalności klastra; Mapowanie technologiczne klastra; Włączenie wzornictwa/design do procesów projektowych i produkcji; Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych w tym działania marketingowe dot. opracowania materiałów i przygotowanie oferty klastra na arenie międzynarodowej; Szkolenia: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami B+R, zarządzanie produktem (design management).

26 Przystąpienie do Mazowieckiego Klastra Chemicznego Wszystkie podmioty zainteresowane włączeniem się w struktury i prace Mazowieckiego Klastra Chemicznego zapraszamy do zapoznanie się z treścią Umowy Partnerskiej oraz wypełnienia deklaracji przystąpienia nowego członka. Oba dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Klastra. Szczegółowe informacje:

27 Mazowiecki Klaster Chemiczny Zbigniew Bednarski Prezes Zarządu PPP-T S.A. (Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra) tel. (+48) Rafał Borkowski Kierownik ds. Projektów i Rozwoju PPP-T S.A. (Przewodniczący Rady Członków Klastra) tel. (+48)

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych DZIAŁANIA PARP W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI Warszawa, 26 czerwca 2014r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Warszawa, 1 Klastry/ inicjatywy

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Materiał na spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów

Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów Tworzenie sieci lokalnych powiązao współpracy i klastrów mgr inż. Jan Bondaruk Katowice, 08.03.2013 r. Zakład Ochrony Wód Główny Instytut Górnictwa Sfinansowano ze środków Narodowego Sfinansowano ze Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo