Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkrypt

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Instrukcje obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

2 Strona celowo pozostawiona pusta

3 Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie Ważne informacje dla Użytkownika Informacje o przepisach... 2 Instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Etykiety Procedura awaryjna Informacje dotyczące recyklingu... 3 Opis urządzenia Wprowadzenie Przegląd funkcji Ilustracja przedstawiająca urządzenie Opis sprzętu urządzenia Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Opis zakładki Library (Biblioteka) Opis widoku obrazów Opis przebiegu procedury analizy Opis widoków ustawień Akcesoria... 4 Montaż Wymagania dotyczące miejsca Ustawienia urządzenia Ustawienia systemu Data i czas Ostrość Wskaźnik urządzenia Serwis Sieć Konfiguracja sieci Dostęp do sieci z urządzenia Dostęp do urządzenia z sieci... 5 Obsługa Schemat obsługi Włączanie urządzenia Wybór tacy Umieścić tacę w urządzeniu Przechwyć obraz Dostępne metody Rejestracja obrazów próbek znakowanych techniką Chemiluminescence (Chemiluminescencja) Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 3

4 Spis treści Rejestracja obrazów próbek znakowanych techniką Colorimetric (Chemiluminescencja) Rejestracja obrazów próbek znakowanych techniką Fluorescence (Chemiluminescencja) Wyświetl obraz Zapisywanie i zarządzanie plikami Zapisywanie lokalizacji Zapisywanie obrazów Opcje zarządzania plikami Wykonać analizę obrazu Tworzenie ścieżki Odejmowanie tła Detekcja pasma Oznaczanie masy cząsteczkowej Normalizacja Podsumowanie Wyłączanie urządzenia... 6 Konserwacja Przyrząd Akcesoria Regularne kontrole... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek Problemy ogólne Problemy dotyczące jakości obrazu Problemy z oprogramowaniem... 8 Specyfikacje... Indeks Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

5 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Cel niniejszego dokumentu Instrukcja obsługi zawiera instrukcje wymagane do bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzenia Amersham Imager 600. Wymagania wstępne W celu obsługi urządzenia Amersham Imager 600 w sposób zgodny z przeznaczeniem muszą być spełnione następujące wymagania wstępne: Użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przedstawione w niniejszej Instrukcji obsługi Należy zapoznać się z ogólnym wyposażeniem laboratorium i sposobem posługiwania się materiałami biologicznymi Urządzenie zostało zainstalowane przez przedstawiciela firmy GE Informacje o tym rozdziale Niniejszy rozdział zawiera ważne dla użytkownika informacje, opis uwag dotyczących bezpieczeństwa, informacje o przepisach i ogólny opis sposobu użytkowania urządzenia Amersham Imager 600. W niniejszym rozdziale Część 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika 1.2 Informacje o przepisach Patrz str. 6 8 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 5

6 1 Wprowadzenie 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika Przeczytać przed użyciem urządzenia Amersham Imager 600 Każdy użytkownik musi zapoznać się z dokumentacją użytkownika przed zainstalowaniem, obsługą lub utrzymaniem Amersham Imager 600. Podczas obsługi zawsze należy przechowywać Instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia Amersham Imager 600. Nie używaj Amersham Imager 600 w inny sposób niż opisany w dokumentacji. W przeciwnym razie użytkownik może zostać narażony na zagrożenia, które z kolei mogą prowadzić do obrażeń ciała oraz uszkodzeń sprzętu. Przeznaczenie Amersham Imager 600 jest systemem wykorzystującym kamerę CCD do cyfrowej rejestracji obrazów próbek w żelach i membranach w trzech różnych trybach: chemiluminescencyjnym, kolorymetrycznym i fluoroscencyjnym. System Amersham Imager 600 przeznaczony jest wyłącznie do użytku badawczego i nie należy go używać w procedurach klinicznych ani do celów diagnostycznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza dokumentacja użytkownika zawiera OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Patrz: definicje poniżej. Ostrzeżenia Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. 6 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

7 1 Wprowadzenie 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika Ostrzeżenia Przestroga PRZESTROGA wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować średnie lub małe obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. Uwagi Uwaga UWAGA wskazuje na instrukcje, według których należy postępować w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub innego wyposażenia. Notatki i wskazówki Notatka: Uwaga wykorzystywana jest do wskazania informacji, która jest ważna dla bezproblemowego i optymalnego użytkowania produktu. Wskazówka: Wskazówka zawiera użyteczne informacje, które mogą poprawić lub zoptymalizować procedury. Konwencje typograficzne Elementy dotyczące oprogramowania są wyróżnione w tekście pogrubioną i pochyloną czcionką. Dwukropek rozdziela poziomy menu, dlatego File:Opendotyczy polecenia Open w menu File. Elementy sprzętowe zostały oznaczone w tekście pogrubioną czcionką (np. Zawór buforu (Buffer valve)). Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 7

8 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach 1.2 Informacje o przepisach W niniejszym rozdziale opisano dyrektywy i normy, które spełnia urządzenie Amersham Imager 600. Informacje producenta W poniższej tabeli zawarte są wymagane informacje związane z produkcją urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z deklaracją zgodności (EC Declaration of Conformity). Wymaganie Nazwa i adres producenta Spis treści GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Zgodność CE Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw europejskich wymienionych w tabeli poprzez przestrzeganie odpowiednich zharmonizowanych norm. Kopia deklaracji zgodności EC jest dostępna na żądanie. Dyrektywa 2006/42/WE 2004/108/WE Tytuł Dyrektywa maszynowa (MD) Dyrektywa Zgodności Sprzętu Elektromagnetycznego (EMC) Normy międzynarodowe Niniejszy produkt spełnia wymogi następujących norm: Norma IEC , EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nr Opis Wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Uwagi Najnowsze wydanie EN EN zgodne z EN Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

9 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach Norma Opis Uwagi EN , IEC , FCC część 15 B klasa A, ICES-003 klasa A, EN , EN EN ISO EN UL94-V2 Elektryczne urządzenia do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego - wymogi EMC Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę Norma bezpieczeństwa palności tworzyw sztucznych w urządzeniach i testowaniu narzędzi EN , EN zgodne z 2004/108/WE Norma FCC Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z przepisami FCC (część 15). Ograniczenia te wprowadzono w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwko szkodliwym zakłóceniom w czasie pracy urządzenia w warunkach komercyjnych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może wywoływać szkodliwe zakłócenia w odniesieniu do urządzeń komunikacji radiowej. Działanie urządzenia w obszarze zamieszkałym może prowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń. W takim przypadku użytkownik musi dokonać działań naprawczych na własny koszt. OSTRZEŻENIE FCC: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 9

10 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach Oznaczenie CE Znak CE oraz odpowiednia deklaracja zgodności są ważne dla przyrządu, kiedy jest on: używany samodzielnie lub podłączony do innych produktów zalecanych lub opisanych w Dokumentacji Użytkownika i używany w takim samym stanie w jakim został dostarczony z GE, za wyjątkiem zmian opisanych w Dokumentacji Użytkownika. Zgodność z normami ochrony środowiska Dyrektywa 2011/65/UE Załącznik II 2012/19/EU ACPEIP Tytuł Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) Administracja kontroli zanieczyszczeń spowodowanych sprzętem elektronicznym, chińska Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Zgodność z przepisami podłączonego wyposażenia Wszystkie sprzęty podłączone do urządzenia Amersham Imager 600 muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa norm EN /IEC lub odpowiednich norm ujednoliconych. W krajach Unii Europejskiej podłączony sprzęt musi posiadać znak CE. 10 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

11 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach Źródła światła Bezpieczeństwo źródeł światła LED w tym urządzeniu zostało ocenione według analizy ryzyka zgodnie z normą EN Urządzenie Amersham Imager 600, w zależności od konfiguracji, jest wyposażone w niektóre lub wszystkie źródła światła wymienione w poniższej tabeli: Źródła światła Niebieska dioda LED Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Biała dioda LED Transiluminator UV Długość fali 460 nm 520 nm 630 nm 470 do 635 nm 312 nm Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 11

12 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2 Instrukcje bezpieczeństwa Informacje o tym rozdziale W niniejszym rozdziale opisano środki bezpieczeństwa, etykiety bezpieczeństwa oraz procedury awaryjne dotyczące urządzenia Amersham Imager 600, a także zamieszczono informacje na temat bezpiecznej utylizacji urządzenia. W niniejszym rozdziale Część 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.3 Procedura awaryjna 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Patrz str Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

13 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Wprowadzenie Urządzenie Amersham Imager 600 jest zasilane z sieci, może być wyposażone w źródło światła UV i jest wykorzystywane do rejestrowania obrazów próbek, które mogą być niebezpieczne. Przed zainstalowaniem, użytkowaniem lub konserwacją systemu należy pamiętać o zagrożeniach opisanych w dokumentacji użytkownika. Postępować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia. Zalecenia ogólne Ostrzeżenie Urządzenia Amersham Imager 600 nie wolno używać w żaden inny sposób niż opisano w podręczniku Instrukcja Użytkownika. Ostrzeżenie Używanie urządzenia w inny sposób niż określono w dokumentacji użytkownika stwarza ryzyko napromieniowania, porażenia prądem lub urazu na skutek kontaktu z częściami pracującego urządzenia. Ostrzeżenie Nie używać urządzenia w przypadku pojawienia się dymu, nietypowych dźwięków lub zapachów lub gdy sprzęt nagrzewa się w nietypowy sposób. Takie sytuacje mogą grozić pożarem lub porażeniem prądem. Natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia, wyłączyć zasilanie i odłączyć od gniazda sieciowego. Skontaktować się z przedstawicielem firmy GE w celu zgłoszenia konieczności naprawy urządzenia. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 13

14 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Nie uszkadzać kabla zasilania poprzez skręcanie, zginanie, rozgrzewanie lub zablokowanie go pod urządzeniem. Korzystanie z uszkodzonych kabli zasilania może pożarem lub porażeniem prądem. Jeżeli kable zasilania są uszkodzone, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GE w celu ich wymiany. Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. Ostrzeżenie Nie blokować otworów wentylacyjnych i upewnić się, że nie są zatkane kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Blokada może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, należy pozostawić co najmniej 40 cm wolnej przestrzeni z przodu urządzenia, a ze wszystkich innych stron (od ściany lub innego sprzętu) co najmniej 10 cm. Środki ochrony osobistej Ostrzeżenie Substancje niebezpieczne.w przypadku korzystania z niebezpiecznych substancji chemicznych należy podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, takie jak zakładanie okularów ochronnych i rękawic odpornych na stosowane substancje. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i/lub krajowych dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji systemu. 14 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

15 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Urządzenie jest wyposażone w blokadę bezpieczeństwa. Jeśli blokada jest uszkodzona lub została zmodyfikowana, może być emitowane światło widzialne i UV, powodujące poparzenia i uszkodzenie wzroku. Nie otwierać drzwiczek podczas pracy urządzenia, gdy kontrolka RUN świeci się. Gdy drzwiczki są otwarte, a urządzenie nadal pracuje, niezwłocznie wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem firmy GE. Przestroga Nie dotykać modułu UV po napromienianiu UV. Występuje ryzyko oparzeń skóry. Montaż Ostrzeżenie Ponieważ urządzenie jest ciężkie, przenoszenie i przesuwanie głównej części sprzętu powinno się odbywać przy pomocy serwisanta firmy GE. Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także poważny uraz osób przenoszących. Ostrzeżenie Przewód zasilający. Należy używać wyłącznie przewodów zasilających z zatwierdzonymi wtyczkami dostarczonymi i zatwierdzonymi przez firmę GE. Ostrzeżenie Uziemienie ochronne. Amersham Imager 600 należy podłączać jedynie do gniazda sieciowego z uziemieniem. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 15

16 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Przed transportem na dużą odległość urządzenie Amersham Imager 600 należy odpowiednio zabezpieczyć. Przed transportem urządzenia należy zwrócić się o instrukcje do firmy GE. Uwaga Nie należy podłączać przewodu telefonicznego do portu Ethernet. Do połączenia z tym złączem można używać wyłącznie standardowych nieekranowanych przewodów IEC I/VL Uwaga Do podłączenia do urządzenia używać wyłącznie sprzętu i przewodów zgodnych z normą IEC Obsługa Ostrzeżenie Nie używać sprzętu w zlewach lub ich pobliżu, w miejscach wilgotnych (powyżej 70% wilgotności względnej) lub zakurzonych. Może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. Ostrzeżenie Podczas burzy nie należy dotykać wtyczki zasilania, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. 16 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

17 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Zawsze należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Amersham Imager 600. Osłona oczu Rękawice ochronne Obuwie ochronne, najlepiej ze stalowym wzmocnieniem Przestroga Odczynniki wykorzystane do przygotowania próbki muszą być używane zgodnie z zaleceniami producenta. Przestroga Nie wolno opierać się na drzwiczkach próbki. Przestroga Drzwiczki urządzenia należy otwierać i zamykać za pomocą uchwytu. Przestroga Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Przestroga Z tacami próbek i tabletami należy obchodzić się ostrożnie, aby nie dopuścić do ich upuszczenia. Przestroga Nie dotykać źródła światła w urządzeniu. Źródło światła może być gorące. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 17

18 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Po zakończeniu napromieniania nie pozostawiać próbek w urządzeniu. W przeciwnym razie mogą one ulec rozkładowi i spowodować uszkodzenie sprzętu. Przestroga Nie zwalniać blokady urządzenia, gdyż promieniowanie UV może być emitowane, gdy drzwiczki są otwarte. Uwaga Nie używać urządzeń USB, innych niż określono. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Uwaga Nie używać portów USB do ładowania urządzeń zewnętrznych. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Uwaga Podłączenie wielu komputerów do jednego urządzenia może niekorzystnie wpłynąć na jego działanie. Jednoczesne korzystanie z kilku komputerów może spowodować utratę danych. Uwaga Unikać podłączania dodatkowych akcesoriów, takich jak komputery, monitory i klawiatury podczas pracy urządzenia, gdyż może to zatrzymać napromienianie lub spowodować utratę danych. 18 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

19 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Uwaga Nie wyłączać zasilania podczas pracy urządzenia, gdyż może to spowodować utratę danych i uszkodzenie dysku flash. Zasilanie wyłączać tylko w sytuacji awaryjnej. Uwaga Nie otwierać drzwiczek urządzenia w czasie napromieniania, gdy kontrolka RUN wskazuje pracę urządzenia. Zatrzyma to napromienianie i dane nie zostaną zapisane. Uwaga Przesyłanie dużych ilości plików na podłączony komputer podczas pracy urządzenia może niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu. Uwaga Nie dotykać okienek źródła światła, ponieważ zarysowania lub zanieczyszczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie. Uwaga Tablet nie może być ładowany z tego urządzenia. Uwaga Podłączając zewnętrzny monitor do urządzenia, należy używać monitora o rozdzielczości SVGA. Na monitorach o niskiej rozdzielczości przyciski robocze nie są widoczne. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 19

20 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Ostrzeżenie Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i modyfikacje mogą wykonywać serwisanci upoważnieni przez firmę GE. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części, o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w dokumentacji użytkownika. Ostrzeżenie Do czyszczenia urządzenia Amersham Imager 600 nie należy używać nadmiernej ilości płynów. Takie sytuacje mogą grozić pożarem lub porażeniem prądem. Przestroga Zawsze należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Amersham Imager 600. Osłona oczu Rękawice ochronne Obuwie ochronne, najlepiej ze stalowym wzmocnieniem Przestroga Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznej części urządzenia wyłączyć przełącznik zasilania. Przestroga Lampy UV urządzenia do obrazowania firmy Amersham w konfiguracji 600 UV, 600 QC i 600 RGB zawierają rtęć, którą należy poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 20 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

21 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Uwaga Do czyszczenia nie stosować ściernych materiałów czyszczących, takich jak papier ścierny. Mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia. Uwaga Tablet należy utylizować w sposób opisany w instrukcji użytkownika. Uwaga Na czas wykonywania prac konserwacyjnych urządzenia, tablet należy usunąć. Istnieje ryzyko jego wypadnięcia i spowodowania obrażeń nóg pracownika. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 21

22 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.2 Etykiety Wprowadzenie Etykieta umieszczona na zewnątrz urządzenia Amersham Imager 600 zawiera specyfikacje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Ten rozdział zawiera listę i objaśnienie symboli zamieszczonych na etykietach oraz dodatkowe symbole znajdujące się na urządzeniu. Numer seryjny urządzenia Amersham Imager 600 Numer seryjny urządzenia Amersham Imager 600 znajduje się na etykiecie umieszczonej na tylnym panelu. Symbole zamieszczone na etykiecie Symbole zamieszczone na etykiecie i urządzeniu: Etykieta Znaczenie Ostrzeżenie! Przed użyciem systemu przeczytać Instrukcję obsługi. Nie otwierać żadnych pokryw ani nie wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Instrukcji obsługi. 22 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

23 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Etykieta Znaczenie Urządzenie spełnia wymogi zgodności elektromagnetycznej (EMC) w Australii i Nowej Zelandii Urządzenie spełnia wymogi stosownych dyrektyw europejskich Symbol ten wskazuje, że odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. Symbol ten wskazuje, że produkt zawiera materiały niebezpieczne przekraczające wartości graniczne określone w normie chińskiej SJ/T Wymagania granicznych wartości stężenia niektórych substancji niebezpiecznych w elektronice. Symbol ten wskazuje, że urządzenie posiada certyfikat Nationally Recognized Testing Laboratory (NTRL). NTRL to organizacja, którą OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uznała jako organizację spełniającą wymogi prawne w USA, tytuł 29 Code of Federal Regulations (29 CFR), część N3732 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 23

24 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Położenie etykiety i symboli dodatkowych Notatka:Szczegółowy opis symboli, patrz: Część 3.4 Opis sprzętu urządzenia, na str. 33. Symbol Opis Przełącznik On/Off (Wł./Wył.) 24 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

25 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Symbol I/O DVI-D Opis Przełącznik Power (Zasilanie) I: Zasilanie włączone O: Zasilanie wyłączone Złącze monitora DVI-D Port USB Port Ethernet Uwaga, gorąca powierzchnia Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 25

26 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.3 Procedura awaryjna 2.3 Procedura awaryjna W sytuacji awaryjnej należy: Wyłączyć zasilanie, ustawiając przełącznik Power (Zasilanie), znajdujący się u dołu, po prawej stronie urządzenia, w położeniu O. Odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. 26 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

27 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące utylizacji urządzenia Amersham Imager 600. Odkażanie Przed wycofaniem z eksploatacji sprzęt i akcesoria należy oczyścić. Należy przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Próbki należy usunąć zgodnie lokalnymi przepisami. Utylizacja, zalecenia ogólne Przy wycofywaniu systemu Amersham Imager 600 z eksploatacji należy rozdzielić różne materiały i poddać je recyklingowi zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Recykling substancji niebezpiecznych Lampy UV urządzenia do obrazowania firmy Amersham w wersji 600: 600 QC, 600 UV i 600 RGB zawierają pary rtęci. Muszą one być poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób zgodny z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 27

28 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Utylizacja elementów elektrycznych Odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. 28 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

29 3 Opis urządzenia 3 Opis urządzenia Informacje o tym rozdziale W tym rozdziale przedstawiono przegląd funkcji urządzenia Amersham Imager 600 oraz jego różne konfiguracje. Zamieszczono również opis elementów sprzętowych, wyświetlaczy oprogramowania i funkcje. Notatka: W związku z niewielkimi zmianami oprogramowania, zrzuty ekranu w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego oprogramowania. Jednak ogólne funkcje pozostają niezmienione. W niniejszym rozdziale Część 3.1 Wprowadzenie 3.2 Przegląd funkcji 3.3 Ilustracja przedstawiająca urządzenie. 3.4 Opis sprzętu urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia 3.6 Akcesoria Patrz str Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 29

30 3 Opis urządzenia 3.1 Wprowadzenie 3.1 Wprowadzenie Amersham Imager 600 jest urządzeniem obrazującym przeznaczonym do identyfikacji i ilościowego oznaczania białek lub DNA w żelach lub membranach. Kamera CCD o rozdzielczości 3,2 megapiksela z systemem chłodzenia służy do rejestrowania cyfrowych obrazów pasm białek i DNA w żelach i membranach otrzymanych metodą elektroforezy lub Western blot. Urządzenie może rejestrować obrazy próbek chemiluminescencyjnych, fluorescencyjnych i kolorymetrycznych, w zależności od konfiguracji systemu i jest wyposażone w oprogramowanie do analizy. Urządzenie może być wykorzystywane do celów badawczych i edukacyjnych w naukach przyrodniczych. 30 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

31 3 Opis urządzenia 3.2 Przegląd funkcji 3.2 Przegląd funkcji Urządzenie Amersham Imager 600 posiada następujące funkcje: Wysokoczuła kamera CCD o rozdzielczości 3,2 megapiksela Szybkie chłodzenie detektora Gotowy do użytku w ciągu 5 minut od uruchomienia Dostępny interfejs w postaci tabletu Wysokoczułe obrazowanie chemiluminescencyjne Tworzenie złożonych obrazów barwnych z obrazu próbki chemiluminescencyjnej i obrazu znacznika barwnego w świetle białym Obrazowanie fluorescencyjne przy użyciu źródeł Epiiluminacji niebieskiej, zielonej i czerwonej oraz transiluminatora UV Kolorowe obrazy barwionych metodami kolorymetrycznymi żeli lub membran uzyskane dzięki iluminacji światłem białym Dokładna ocena ilościowa barwionych żeli przy użyciu transiluminacji. Intuicyjny układ oraz łatwa w użyciu procedura analizy obrazu Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 31

32 3 Opis urządzenia 3.3 Ilustracja przedstawiająca urządzenie. 3.3 Ilustracja przedstawiająca urządzenie. Urządzenie Amersham Imager 600 jest obsługiwane z tabletu podłączonego za pomocą sieci bezprzewodowej. Może również być sterowane za pomocą podłączonego przewodowo ekranu dotykowego lub monitora i myszy. Poniższa ilustracja przedstawia urządzenie Amersham Imager 600 z tabletem. 32 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

33 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Główne elementy w każdej konfiguracji Urządzenie do obrazowania firmy Amersham w wersji 600 jest dostępne w czterech różnych konfiguracjach. W zależności od konfiguracji dostępne są różne części i funkcje urządzenia Amersham Imager 600. W poniższej tabeli zamieszczono funkcje i elementy różnych konfiguracji urządzenia. Funkcje Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Oprogramowanie sterujące rejestracją i analizą obrazu X X X X Głowica kamery CCD z soczewkami do oznaczeń chemiluminescencyjnych X X X X Źródło białej Epiiluminacji X X X X Zmieniacz filtrów X X X Transiluminator UV X X X Źródło białej transiluminacji X X Źródło niebieskiej, zielonej i czerwonej Epi iluminacji X Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 33

34 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Amersham Imager zewnętrze Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy sprzętowe urządzenia Część 1 2 Nazwa Port USB Przycisk On/Off (Wł./Wył.) i kontrolki LED Opis Port USB 2.0 do podłączenia pamięci USB. Notatka: Pamięci flash USB chronione hasłem nie są obsługiwane. Przycisk On/Off: Wcisnąć przycisk, aby włączyć zasilanie. Wcisnąć ponownie, aby wyłączyć zasilanie. Power: dioda LED świeci się (biała), gdy urządzenie jest zasilane. Run: dioda LED świeci się (niebieska), gdy urządzenie pracuje lub gdy wybrano Instrument indicator. Error: dioda LED świeci się (czerwona), gdy urządzenie działa nieprawidłowo. 34 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

35 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Część Nazwa Stacja dokująca tabletu Drzwiczki Wyłącznik Złącze zasilania Port DVI-D Port USB Port Ethernet Opis Stacja dokująca może pomieścić tablety o następujących wymiarach i masie: Szerokość: 222 do 242 mm Wysokość: 183,5 do 186 mm Głębokość: 9,5 mm lub mniej Masa: 750 g lub mniej Notatka: Niektóre tablety nie pasują ze względu na kształt rogów. Notatka: Tablet nie może być ładowany z tego urządzenia. Drzwiczki przyrządu Przełącznik: I: zasilanie włączone O : zasilanie wyłączone Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego prądu zmiennego. Port do podłączania wyłącznie cyfrowego monitora DVI. Port do podłączania dodatkowych urządzeń zewnętrznych, np. drukarki. Notatka: Tablet nie może być ładowany z tego urządzenia. Gniazdo kabla sieciowego. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 35

36 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Wnętrze systemu Amersham Imager Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy sprzętowe wewnątrz urządzenia Część Nazwa Prowadnica górnej tacy Prowadnica dolnej tacy Źródło białej transiluminacji (Trans-White ) Źródło światła Trans-UV Źródło światła Epi Źródło światła Epi Opis Prowadnice utrzymujące i pozycjonujące tacę. Prowadnice utrzymujące i pozycjonujące tacę. Światło białe Światło UV W przypadku konfiguracji 600, 600 UV i 600 QC: źródło światła białego W przypadku konfiguracji 600 RGB: źródło światła białego oraz niebieskiego, zielonego i czerwonego Światło białe 36 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

37 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Część 7 Nazwa Zmieniacz filtrów Opis Moduł zmieniacza filtrów Kontrolki LED urządzenia Amersham Imager 600 W poniższej tabeli opisano różne stany kontrolek LED umieszczonych z przodu urządzenia, po prawej stronie przycisku On/Off. Stan Światło niebieskie ZASILA- NIE Światło białe RUN ERROR Światło czerwone Rodzaj wskazania i częstotliwość Wyłączone Zasilanie włączone X Miganie ~ 1 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 0,5 s Gotowość/zasilanie włączone X Ciągłe świecenie Zajęte/praca X X Ciągłe świecenie Błąd X X Miganie ~ 1 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 0,5 s Wyłączone X Miganie ~ 1 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 0,5 s Oszczędność energii X Powolne miganie ~ 0,5 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 1,5 s Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 37

38 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Wprowadzenie Oprogramowanie urządzenia Amersham Imager 600 jest przeznaczone do prowadzenia użytkownika poprzez procedurę rejestrowania obrazów i analizy danych obrazowych. Oprogramowanie jest zwykle używane na podłączonym do sieci bezprzewodowej tablecie, umieszczonym w stacji dokującej z przodu urządzenia. W tym rozdziale opisano główne elementy i funkcje oprogramowania. Notatka: Oprogramowanie może być kontrolowane z podręcznego tabletu, przewodowo podłączonego ekranu dotykowego lub monitora z myszką. Notatka:Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od konfiguracji systemu. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji systemu, patrz: Część 3.4 Opis sprzętu urządzenia, na str. 33. W tej części Ten rozdział zawiera następujące podpunkty: Część Opis zakładki Capture Opis zakładki Library (Biblioteka) Opis widoku obrazów Opis przebiegu procedury analizy Opis widoków ustawień Patrz str Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

39 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Opis zakładki Capture SPARAD UNDER FEL NAMN Widok Capture (Rejestracja) Zakładka Capture (Rejestracja) wyświetla się jako domyślny ekran startowy po włączeniu urządzenia Amersham Imager 600 i tabletu po ukończeniu procedury uruchamiania. Umożliwia ona wybór metody rejestracji obrazu i ustawienie szczegółów napromieniania. Wyświetlacz zmienia się w zależności od wybranej metody. 13 Poniższa ilustracja przedstawia podstawowe elementy zakładki Capture (Rejestracja) Część Funkcja 12 Wybrana metoda rejestracji obrazu. Capture (Rejestracja) - Zakładka do wyboru metody rejestracji obrazu i uruchamiania napromieniania. Obszar wyświetlania opcji wybranej metody. Ikona ustawień do uzyskiwania dostępu do widoku Settings (Ustawienia). Ikona pomocy do uzyskiwania dostępu do kontekstowej pomocy online. Start - przycisk uruchamiania napromieniania. Data i czas. Położenie tacy umieszczonej w urządzeniu. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 39

40 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część 9 Funkcja CCD status (Status CDD) urządzenia: Zielony = temperatura CDD jest zgodna ze specyfikacją i urządzenie jest gotowe do użytku. Pomarańczowy = temperatura CCD nie jest zgodna ze specyfikacją. Przed rozpoczęciem procedury należy poczekać na zaświecenie się zielonej diody. Widok ekranu dla różnych metod rejestracji Na ekranie wyświetla się wybrana metoda rejestracji obrazu i opcje dotyczące tej metody. Nie zawsze wszystkie metody są dostępne w poszczególnych konfiguracjach systemu. Poniżej opisano wyświetlane okna w przypadku wszystkich dostępnych metod na urządzeniach z rodziny Amersham Imager 600. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji systemu, patrz: Część 3.4 Opis sprzętu urządzenia, na str. 33. Chemiluminescence Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy zakładki Capture (Rejestracja) w przypadku domyślnego ustawienia metody rejestracji obrazu - Chemiluminescence (Chemiluminescencja) i Auto (Automatyczny) czasu napromieniania Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

41 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część Funkcja Przycisk Chemiluminescence (Chemiluminescencja): Wybrana chemiluminescencyjna metoda rejestracji obrazu. Pole wyboru Colorimetric marker (Znacznik kolorymetryczny): Pole wyboru w przypadku próbek ze znacznikiem kolorymetrycznym. Menu rozwijane Exposure (Napromienianie): służy do wybierania opcji napromieniania w przypadku chemiluminescencyjnej metody rejestracji obrazu: Auto (Automatyczne), Semi-Auto (Półautomatyczne), Manual (Ręczne) i Incremental (Przyrostowe). Notatka: Więcej informacji na temat ręcznego i przyrostowego wprowadzania ustawień, patrz, na str Przycisk Start (Uruchamianie): służy do uruchamiania rejestracji obrazu. Colorimetric Poniższa ilustracja przedstawia elementy zakładki Capture (Rejestracja) w przypadku wybranej metody Colorimetric (Kolorymetryczna). Więcej szczegółowych informacji na temat ogólnych elementów, patrz: Widok Capture 13 (Rejestracja), na str Część Funkcja Wybrana Colorimetric (Kolorymetryczna) metoda rejestracji obrazu Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 41

42 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część 2 Funkcja Obszar opcji w przypadku kolorymetrycznej metody rejestracji obrazu: Epi-illumination (Epiiluminacja) (wybrana) Trans-illumination Fluorescence Poniższa ilustracja przedstawia elementy zakładki Capture (Rejestracja) w przypadku wybranej metody Fluorescence (Fluorescencja). W zależności od wybranej opcji ekran wyświetlacza zmienia się i niedostępne opcje są ukryte (wyszarzone). Więcej szczegółowych informacji na temat ogólnych elementów, patrz: Widok Capture 13 (Rejestracja), na str Część Funkcja Wybrana Fluorescence (Fluorescencja) metoda rejestracji obrazu 12 Opcje w przypadku wybranej 11 metody rejestracji obrazu: Epi-RGB (wybrana) Custom Trans-UV 42 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

43 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część 3 Funkcja Opcje funkcji Exposure (Napromienianie): Auto (Automatyczne) (wybrane) Semi-Auto Manual Notatka: Więcej informacji na temat ręcznego wprowadzania ustawień, patrz, na str. 55. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 43

44 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Library (Biblioteka) Opis zakładki Library (Biblioteka) Zakładka Library (Biblioteka) umożliwia wyszukiwanie i zarządzanie plikami. Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy zakładki Library (Rejestracja) Część 1 Funkcja Lista plików w wybranej lokalizacji. Wybrany plik jest zaznaczony na niebiesko. Notatka: Aby zobaczyć wszystkie pliki, może być konieczne przewinięcie listy lub nawigowanie pomiędzy plikami Wybrana lokalizacja pliku (tutaj na urządzeniu): Służy do przeglądania opcji przechowywania plików, na przykład w pamięci USB lub w lokalizacjach sieciowych. Więcej opcji lokalizacji plików można wybrać z menu rozwijanego. Pole Search (Wyszukiwanie): służy do wyszukiwania konkretnych plików Przycisk Clear (Wyczyść): służy do czyszczenia pola wyszukiwania Przyciski przewijania i pasek: pasek i przyciski służą do nawigacji między plikami w wyświetlonej liście przechowywanych plików 44 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

45 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Library (Biblioteka) Część 6 Funkcja Wybrana opcja Sort (Sortowanie): Opcje sortowania plików znajdują się w menu rozwijanym: Name - nazwa Date - data Method - metoda Wyświetlana lista z wielu dostępnych list: Strzałki służą do nawigacji między listami. Liczba wybranych plików. Przycisk Select all/deselect all (Zaznacz wszystkie/odznacz wszystkie): przyciski te służą do zaznaczania wszystkich wyświetlonych plików lub odznaczania wybranych plików. Przycisk Delete (Usuń): służy do usuwania wybranego (zaznaczonego) pliku lub plików. Przycisk Rename (Zmień nazwę): służy do zmiany nazwy zapisanego pliku. Przycisk Copy/Move (Kopiuj/przenieś): służy do kopiowania lub przenoszenia wybranych plików. Przycisk Open (Otwórz): służy do otwierania wybranego pliku/plików. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 45

46 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoku obrazów Opis widoku obrazów Po zarejestrowaniu uzyskany obraz lub obrazy są wyświetlane. Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy widoku obrazu Część 1 Funkcja Wyświetlanie zarejestrowanego obrazu. Notatka: W wyniku napromieniania przyrostowego uzyskuje się kilka obrazów, które są wyświetlane po dwa w trakcie napromieniania. Nawigacja między obrazami odbywa się się przy użyciu strzałek w przód i w tył Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

47 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoku obrazów Część 2 Funkcja Zakładki zarejestrowanych obrazów. Wyświetlony obraz (obrazy) są obramowane i podświetlone na niebiesko. Notatka: Po wybraniu dwóch lub więcej obrazów wyświetla się obraz złożony. Więcej informacji na temat wyświetlanych obrazów w przypadku różnych metod rejestracji, patrz: Część 5.5 Przechwyć obraz, na str. 90. Po wybraniu opcji znacznika kolorymetrycznego, wyświetlają się zakładki Sample (Próbka) i Marker (Znacznik). Jeśli wykonano wielokanałową rejestrację fluorescencyjną, 1 wyświetlają się zakładki wybranych kanałów Blue, Green, (Niebieski, Zielony) i Red (Czerwony). 3 Ikona informacyjna: służy do uzyskiwania dostępu do dodatkowego obrazu i informacji na temat napromieniania, takich jak nazwa pliku i czas napromieniania. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 47

48 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoku obrazów Część 4 Funkcja Menu narzędzi obrazu: Narzędzia te służą do modyfikacji ustawień zarejestrowanego obrazu i przeglądania szczegółów. Display Zoom Contrast Intensity tool Więcej informacji na temat narzędzi obrazu, patrz: Narzędzia obrazu, na str Widok wybranego narzędzia obrazu i opcji: Display (Wyświetlanie) jest widokiem domyślnym. Przycisk Done (Gotowe): wciśnięcie tego przycisku powoduje wyjście z widoku bez zapisywania. Notatka: Pojawia się okno dialogowe z monitem o potwierdzenia anulowania. Zapobiega to przypadkowemu usunięciu obrazów Przycisk Save (Zapisz): służy do zapisywania obrazu. Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 5.7 Zapisywanie i zarządzanie plikami, na str Przycisk Analyze (Analiza): otwiera widok analizy. Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 5.8 Wykonać analizę obrazu, na str Przycisk Print (Drukuj): służy do drukowania obrazu. Notatka: Funkcja drukowania wymaga podłączenia urządzenia do drukarki podłączonej do gniazda USB. W sprawie instalacji drukarki należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GE. 48 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

49 3.5.4 Opis przebiegu procedury analizy 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy W tym rozdziale opisano opcje procedury analizy. Procedura umożliwia wykonanie analizy danych obrazu. Otworzyć procedurę analizy, wybierając przycisk Analyze (Analiza). Przycisk jest dostępny po zarejestrowaniu lub otwarciu wcześniej zarejestrowanego obrazu. Procedura jest wykonywana w pięciu etapach i kończy się podsumowaniem. Po wykonaniu etapu należy przejść do kolejnej czynności, wybierając przycisk Next (Dalej). Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 5.8 Wykonać analizę obrazu, na str Opis Poniższa ilustracja pokazuje ekran startowy i pierwszy etap analizy Część Funkcja Przycisk ustawiania kontrastu: służy do zmiany kontrastu obrazu. Przycisk widoku obrazu: służy do aktywowania widoku obrazu. Przycisk profilu ścieżki: służy do wyświetlania oddzielnych graficznych profili ścieżek. Przycisk pomniejszania: służy do pomniejszania obrazu. Przycisk powiększania: służy do powiększania obrazu. Przyciski procedury analizy: służą do nawigacji w obrębie procedury analizy. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 49

50 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy Opcje analizy Poniża ilustracja przedstawia etapy i opcje procedury. Krok 1 Ilustracja etapu Opis Otworzyć etap tworzenia ścieżki za pomocą przycisku Okno Lane Creation (Tworzenie ścieżki) służy do definiowania i ustawiania ścieżek do wykorzystania w dalszej analizie. 2 Otworzyć etap odejmowania tła za pomocą przycisku Okno Background (Tło) jest używane do wybierania metody odejmowania tła. 50 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

51 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy Krok 3 Ilustracja etapu Opis Otworzyć etap detekcji pasma za pomocą przycisku Okno Band Detection (Detekcja pasma) służy do detekcji pasm w każdej zdefiniowanej ścieżce. 4 Otworzyć etap kalibracji MW za pomocą przycisku Okno MW Calibration (Kalibracja MW) służy do tworzenia krzywej kalibracji masy cząsteczkowej w oparciu o wybrany standardowy znacznik. 5 Otworzyć etap normalizacji za pomocą przycisku Okno Normalization (Normalizacja) służy do wybierania pasm do wykorzystania w procedurze normalizacji. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 51

52 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy Krok 6 Ilustracja etapu Opis Otworzyć podsumowanie za pomocą przycisku W oknie Summary (Podsumowanie) przedstawiany jest przegląd danych otrzymanych w wyniku analizy. Przycisk Save (Zapisz) służy do zapisywania danych analizy wraz z plikiem obrazów. 52 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

53 3.5.5 Opis widoków ustawień W tym rozdziale opisano różne widoki i opcje ustawień. 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Ogólny widok ustawień Opcje ustawień znajdujące się w widoku ustawień służą ustawiania danych technicznych urządzenia. Widok ustawień wyświetla się po wybraniu ikony ustawień: Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy widoku Settings (Ustawienia). Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 4.3 Ustawienia systemu, na str Część Funkcja Przycisk Back (Wstecz): służy do zamykania widoku ustawień i powrotu Instrument indicator do poprzedniego widoku. Przycisk Network (Sieć): służy do ustawiania sieci DHCP lub stałego adresu IP Pole wyboru Show mouse cursor (Pokaż kursor myszy): zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlanie kursora myszy na podłączonym monitorze zewnętrznym. Przycisk Instrument indicator (Wskaźnik urządzenia): aktywuje urządzenie podłączone do tabletu i włącza czerwoną diodę LED Run. Przycisk Date & Time (Data i czas): służy do ustawiania daty i czasu na urządzeniu Przycisk Focus (Ostrość): służy do ustawiania ostrości Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 53

54 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Część Funkcja Przycisk Sleep (Uśpienie): służy do ustawiania czasu wyłączenia automatycznego chłodzenia CCD po okresie bezczynności. Przycisk Service (Serwis): wyświetla numer seryjny urządzenia, numer wersji i służy do uzyskiwania dostępu do funkcji Software update (Aktualizacja oprogramowania) i Export log (Eksport dziennika). Przycisk Save locations (Lokalizacje zapisywania): służy do dodawania nowych, edytowania lub usuwania lokalizacji sieci do przechowywania plików obrazów Klawiatura Klawiatura pojawia się po wybraniu pól tekstowych, gdy wymagane jest wpisanie tekstu. Przykładowe pola tekstowe: Search (Wyszukaj), Optional image name prefix (Opcjonalny prefiks nazwy obrazu), Comment (Komentarz) lub Rename (Zmień nazwę). Na poniższej ilustracji oraz w tabeli przedstawiono główne elementy klawiatury. Rysunek po prawej stronie przedstawia widok klawiatury alfabetycznej (z małymi literami). Na rysunku po prawej stronie pokazano klawiaturę numeryczną i symbole Część Funkcja Pole tekstowe, gdzie wyświetlany jest wpisany tekst. Przycisk Clear (Wyczyść): przycisk ten służy do usuwania całego wpisanego tekstu w polu tekstowym. Klawiatura: służy do 15 wpisywania tekstu. Przycisk Delete (Usuń): każdorazowe wciśnięcie usuwa jedną literę Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

55 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Część Funkcja Przycisk Enter: przenosi wpisywany tekst do nowego wiersza. Przycisk Shift: zmienia na duże litery. Przyciski nawigacyjne: służą do poruszania się w przód i w tył we wpisanym tekście. Przycisk Done (Gotowe): służy do zapisywania wprowadzonych zmian. Przycisk Space (Spacja): służy do utworzenia spacji. Przycisk Cancel (Anuluj): powoduje powrót do poprzedniego okna bez zapisywania zmian. Przycisk abc: zmienia na klawiaturę z małymi literami. zmienia klawiaturę na numeryczną i symbole. Notatka: Przycisk abc lub ABC powoduje zmianę na klawiaturę alfabetyczną. Widok Set exposure time (Ustawianie czasu napromieniania) pojawia się po wybraniu napromieniania Manual (Ręczne) lub Incremental (Przyrostowe) w menu rozwijanym, a następnie wybraniu przycisku czasu Exposure (Napromienianie) lub przycisku czasu Interval (Interwał). Umożliwia to ręczne ustawienie czasu napromieniania. Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy widoku Set exposure time (Ustawianie czasu napromieniania) Notatka: Czas wyświetlany w oknie Set exposure time (Ustawianie czasu napromieniania) jest domyślnie czasem napromieniania przy ostatniej rejestracji obrazu. Czas napromieniania można ustawić w przedziale od 0,1 sekundy do 60 minut. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 55

56 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Część Funkcja Przycisk Cancel (Anuluj): powoduje powrót do zakładki Capture (Rejestracja) bez zapisywania zmian. Przycisk Reset: służy do zerowania czasu napromieniania. Obszar jednostek czasu: Przyciski plus i minus służą do zwiększania lub zmniejszania czasu napromieniania o Minutes (Minuty), Seconds (Sekundy) lub 1/10 sec (1/10 s). Klawiatura: Przyciski ze strzałkami w prawo i w lewo służą do nawigacji między polami Minutes(Minuty), Seconds(Sekundy) i 1/10 sec (1/10 s). Pole aktywne jest zaznaczone na niebiesko w obszarze jednostek czasu. Klawisze numeryczne służą do wprowadzania czasu w wybranym polu. Przyciski ze strzałkami: Przyciski te służą do nawigacji pomiędzy minutami, sekundami i 1/10 s w obszarze jednostek czasu. Przycisk Set (Ustaw): służy do zapisywania wprowadzonych zmian. 56 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

57 3 Opis urządzenia 3.6 Akcesoria 3.6 Akcesoria Akcesoria dostarczane z urządzeniem W poniższej tabeli przedstawiono akcesoria urządzenia Amersham Imager 600. Dołączone akcesoria mogą się różnić w zależności od konfiguracji urządzenia. Część Opis Nr kodowy Odpowiednie w przypadku konfiguracji: Czarna taca z oznaczeniem Black Tray Wszystkie konfiguracje Taca UV Trans z oznaczeniem UV Trans Tray (przezroczysta) UV 600 QC 600 RGB Taca biała UV Trans z oznaczeniem White Trans Tray QC 600 RGB Wkładka biała z oznaczeniem White Insert (do stosowania z Black Tray, jeśli dotyczy) Wszystkie konfiguracje Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 57

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L001B170A01EU 0 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Box Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

F: Przycisk łączenia G: Komora baterii H: Złącze ładowania I: Czujnik/wskaźnik ruchu. 12 g

F: Przycisk łączenia G: Komora baterii H: Złącze ładowania I: Czujnik/wskaźnik ruchu. 12 g TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informacje na temat produktu Mysz Ładowarka F A B D G I E C H J A: Prawy przycisk myszy B: Rolka Intelli/ kontrolka stanu baterii wyczerpane i ładowanie C: Lewy przycisk

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ETUI KLAWIATURY BLUETOOTH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ETUI KLAWIATURY BLUETOOTH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ETUI KLAWIATURY BLUETOOTH Instrukcja obsługi Etui klawiatury ipad Krok I Umieścić ipad w etui Włożyć ipad do etui Wetknąć oprawę, by nie dopuścić do wyślizgnięcia się ipada 2 Umieścić

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: 50240 www.qoltec.pl WSTĘP Dziękujemy za zakup drukarki Qoltec. Drukarka jest zaprojektowana do druku w czasie rzeczywistym i wsadowym, aby usprawnić

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-SP1504

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-SP1504 Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switch PoE VONT-SP1504 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera wideo TLC 200 Nr produktu 000860690 Strona 1 z 15 Zawartość opakowania Kamera poklatkowa (TLC200) 4 baterie AA Karta SD *karta SD może być dołączona do dostawy; sprawdź spis zawartości

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo