Lenze BlueGreen Solutions. Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lenze BlueGreen Solutions. Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty"

Transkrypt

1 Lenze BlueGreen Solutions Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty

2 Lenze BlueGreen Solutions rozwiązania najbardziej przyjazne dla otoczenia Najmłodsi eksperci od ochrony środowiska zrzeszeni w UNO wykazują, że wykorzystywanie energii w krajach przemysłowych, wytwarzanej przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do zmian klimatycznych. Znaczenie napędów elektrycznych Niemal połowa wytwarzanej w Niemczech energii elektrycznej zużywana jest przez przemysł. Z tego około dwie trzecie energii zużywają elektryczne napędy. 2 Tę sytuację pogarsza dodatkowo gwałtowny rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. Jeśli zużycie energii na głowę mieszkańca w tych regionach świata rośnie do poziomu dużych krajów rozwiniętych gospodarczo, to szybko wyczerpane zostaną zasoby podstawowych źródeł energii. Dlatego niezbędne jest ograniczenie zużycia energii przez wykorzystanie alternatywnych sposobów jej wytwarzania oraz przez jednoczesne znaczne ograniczenie zużycia aktualnie wytwarzanej energii. Tylko w ten sposób można zmniejszyć obciążenie dla naszego środowiska naturalnego a jednocześnie utrzymać dotychczasowy poziom produkcji i jakość życia mieszkańców. Dlatego wszystkie kraje przemysłowe ustanowiły ambitne cele dla zmniejszenia wytwarzania CO 2. Żadna część procesu produkcyjnego, zautomatyzowanego transportu materiałów czy infrastruktura fabryki nie jest w stanie funkcjonować bez napędów elektrycznych. W związku z wysokim udziałem w ogólnym zużyciu i szerokim spektrum wykorzystania - napędy elektryczne stanowią niezwykle skuteczną dźwignię umożliwiającą podniesienie efektywności wykorzystania energii. Obniżenie o ponad 20 % z wykorzystaniem inteligentnych koncepcji jest całkiem realne. Lepsze wykorzystanie energii jest równoznaczne ze zmniejszeniem uciążliwości dla środowiska naturalnego, oszczędnością źródeł energii i ze zmniejszeniem kosztów energii przy utrzymaniu dotychczasowej produkcji. W ten sposób takie same wyniki produkcyjne można osiągnąć zużywając znacznie mniej energii. Oszczędność energii należy do największych wyzwań, obecnie i w przyszłości. W firmie Lenze zdajemy sobie sprawę z tej dpowiedzialności. I pokażemy Państwu, w jaki sposób przy pomocy napędów można oszczędzać energię dzięki Lenze BlueGreen Solutions.

3 3

4 Przekształcanie energii przez systemy napędowe 4 przemiennik silnik przekładnia proces częstotliwości Punkty wyjściowe dla oszczędności energii Przy ocenach zużycia energii należy zawsze uwzględniać cały system napędowy składający się z przemiennika częstotliwości, silnika i przekładni, ponieważ sprawność całkowita układu określa, ile energii elektrycznej wykorzystywanej jest w danym procesie. Często zwraca się dużą uwagę na wzrost sprawności silników elektrycznych, chociaż często wyższe oszczędności energii można osiągnąć przez optymalne dopasowanie napędu do procesu produkcyjnego. W niektórych sytuacjach można wykorzystać również energię hamowania i zamienić ją na energię elektryczną, zamiast oddawać do środowiska w postaci niewykorzystanego ciepła. Drobiazgi razem stanowią konkretną różnicę W przemysłowych zastosowaniach występują często napędy o mocach od 100 Watów do kilku megawatów. W dotychczasowych instalacjach przemysłowych dominują napędy o dużych mocach. Natomiast w zautomatyzowanych fabrykach czy w centrach logistycznych wykorzystuje się wprawdzie napędy o znacznie niższych mocach, ale w większej ilości. W typowej fabryce samochodów zainstalowanych jest kilkadziesiąt tysięcy napędów. W centrum logistycznym zainstalowanych jest kilkanaście tysięcy napędów. Przeciętny zakład przemysłowy posiada na ogół kilkaset napędów pracujących w maszynach i procesach. Te liczby pokazują wyraźnie, że przy analizie zużycia energii należy uwzględnić każdy napęd. Nawet napędy, które zużywają niewielką ilość energii, mogą ogółem zużywać jej bardzo dużo, jeśli występują w większych ilościach. 146 mld. kwh 119 mld. kwh Status quo Koncepcje oszczędno ści energii Oszczędność w wys. 27 mld. kwh na rok Oszczędność w wys. 15 mln. t CO 2 na rok Pstrata Pmech Pstrata Pmech Zużycie energii 100 % Zużycie energii 67 % Zapotrzebowanie procesu na energię Zużycie prądu przez napędy elektryczne w Niemczech Źródło ZVEI h 50 % h 75 % Dzięki podwyższeniu sprawności energetycznych można zmniejszyć straty.

5 Trzy drogi do podniesienia sprawności energetycznej Napędy o wysokich sprawnościach energetycznych Istnieje wiele parametrów określających sprawność energetyczną napędu. Równie dużo jest potencjalnych punktów startowych dla podniesienia sprawności energetycznej. Jednak nie każdy środek zapewnia wyważony stosunek pomiędzy nakładami a efektami. Który środek w konkretnym przypadku będzie najbardziej efektywny a tym samym najbardziej przydatny, wykaże dopiero analiza procesu mechanicznego i jego zużycie energii. Udział potencjalnych oszczędności Wzrost sprawności energetycznej napędów determinują trzy elementy: 1. Inteligentne wykorzystywanie energii elektrycznej 2. Przekształcanie energii z wysokim stopniem sprawności 3. Wykorzystywanie energii odzyskiwanej z hamowania % 15 % 10 % 1. Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej: tak mało jak tylko potrzeba 2. Przekształcenie energii z wysokim stopniem prawności 3. Wykorzystywanie energii odzyskiwanej z hamowania Koncepcje z podwyższoną sprawnością energetyczną (należy wdrożyć): Dobór wielkości w zależności od potrzeb Napęd sterowany (przemiennik częstotliwości) Realizacja ruchów i regulacja pracy z wysoką sprawnością Komponenty o wysokich stopniach sprawności (silniki, przekładnie) Wymiana energii pomiędzy napędami Przechowywanie energii z hamowania Odzyskiwanie energii z hamowania Koncepcje o niskiej sprawności energetycznej (należy unikać): Przewymiarowanie Niekontrolowana praca Komponenty o niskich stopniach sprawności Wykorzystanie rezystora hamującego

6 Energia elektryczna inteligentne wykorzystanie 6 Dla efektywnego wykorzystania energii, moc mechaniczna oddawana przez napęd elektryczny musi być zorientowana na faktyczne potrzeby danego procesu. Należy przy tym uwzględnić zarówno maksymalną potrzebną moc oraz skoki zapotrzebowania mocy podczas eksploatacji urządzenia. Dlatego też inteligentne, uwzględniające potrzeby dostarczanie energii elektrycznej wymaga: doboru napędu według maksymalnie potrzebnej mocy mechanicznej dopasowania oddawanej mocy mechanicznej do chwilowego zapotrzebowania, które często podlega wyraźnym wahaniom. Typowe sprawności systemów napędowych przy różnych obciążeniach częściowych: przy 0,75 Pznam.: h 75 % przy 0,3 Pznam.: h 45% Przemyślana koncepcja Optymalna sprawność systemów napędowych na ogół leży w zakresie wokół mocy znamionowej. Mimo to wiele napędów jest przewymiarowanych, czyli dobranych z zapasem. Efektem jest to, że napęd wykorzystywany jest wyraźnie poniżej swojej mocy znamionowej a sprawność znacznie spada. Ponieważ przewymiarowanie to także wyższe koszty zakupu, to dla podwyższenia efektywności energetycznej w pierwszym rzędzie opłaca się zorientować napęd dokładnie na maksymalną potrzebną mechaniczną moc danej aplikacji. Dzięki Drive Solution Designer firmy Lenze i koncepcjom napędowym z certyfikatem energetycznym system napędowy można dobrać precyzyjnie w zależności od konkretnej potrzeby. Efekt tego to niskie koszty zakupu i niewielkie zużycie energii.

7 Napędy z kontrolą prędkości Niemal w każdym procesie mechanicznym zapotrzebowanie mocy jest zmienne. Szczególnie wyraźne jest to w urządzeniach klimatyzacyjnych, w których moc tłoczenia pomp i wentylatorów zależy od aktualnej temperatury otoczenia. Także w urządzeniach transportowych występują duże wahania wymaganej mocy, o ile transportowany materiał nie daje stałego obciążenia. Regulacja pracy napędu i sterowanie ruchem z efektywnym wykorzystaniem energii Dopasowanie punktu roboczego W statycznych procesach, dopasowanie punktu pracy silnika do faktycznego obciążenia, może zminimalizować straty. Szczególnie przy obciążeniu częściowym w trójfazowych silnikach znormalizowanych, dopasowanie napięcia silnika przez przemiennik częstotliwości zapewnia podwyższenie sprawności. Dla osiągnięcia wzrostu efektywności należy dopasować oddawaną przez silnik moc do różnych potrzeb. Do tego celu służy przemiennik częstotliwości, który umożliwia zmiany prędkości obrotowej silnika a tym samym oddawaną moc, jako produkt prędkości obrotowej i momentu obrotowego. W niemal wszystkich aplikacjach, przy pomocy przemiennika częstotliwości można wyraźnie podnieść efektywność wykorzystania energii. W pompach i wentylatorach zwykle osiąga się oszczędności do 60 %. Efektywne profile ruchów Dynamiczne procesy można tak zaprogramować, aby sprawność energetyczna była jak najwyższa. Wiele procesów pozycjonowania nie koniecznie wymaga stosowania maksymalnych czasów przyspieszeń czy hamowania. Dopasowanie do faktycznie niezbędnej w danej sytuacji dynamiki oznacza znaczne zmniejszenie strat w silniku. Wykorzystanie energii przy pozycjonowaniu 100 % a max 50 % a max - 30 % s v a Zmniejszenie strat mocy w silniku s v a % a max 50 % a max Diagnostyka przy pomocy przemiennika częstotliwości Przemienniki częstotliwości w sterowanych napędach rejestrują stan napędu. Można to wykorzystać do profilaktycznych przeglądów, a konstruktor na etapie projektowania urządzenia może obniżyć poziom zabezpieczeń.

8 Przekształcanie energii z wysoką sprawnością 8 Sprawność komponentów napędu Przemiennik częstotliwości Przemienniki częstotliwości osiągają obecnie bardzo wysoką sprawność w wysokości 94 do 97%. Standardowe silniki trójfazowe Najczęściej stosowane standardowe silniki trójfazowe dostępne są w różnych klasach sprawności. Od roku 2011 w Unii Europejskiej wolno wykorzystywać tylko silniki od klasa sprawności IE2. Stosowane ciągle jeszcze obecnie silniki klasy IE1 nie wolno będzie stosować w nowych instalacjach. Serwo silnik synchroniczny zamiast asynchronicznego Kontrolowane napędy z silnikami asynchronicznymi mogą generalnie także pracować z wykorzystaniem serwo silników synchronicznych. Prądy silnikowe w takich systemach napędowych są niższe, ponieważ w stale wzbudzanym silniku synchronicznym - magnetyzm silnika nie jest wytwarzany przez pobierany prąd bierny, lecz przez magnesy trwałe. To daje lepsze sprawności w stosunku do odpowiednich silników asynchronicznych. Ogółem pobór energii spada w typowych aplikacjach związanych z pozycjonowaniem o 30 % Silnik klasy sprawności IE3 są przy takiej samej mocy wyraźnie droższe i większe jak silniki klasy IE2. Dlatego zastosowanie ich jest korzystne tylko tam, gdzie występują stale wysokie obroty znamionowe i przy wysokich obciążeniach. Jednak w większości przypadków wykorzystanie przemiennika częstotliwości, który może dopasować moc wyjściową napędu do potrzeb, stanowi lepsze rozwiązanie i zapewnia wyższą efektywność wykorzystania energii. Sprawność w % Moc silnika w kw Zużycie energii: -30 % Niskie prądy silnikowe oznaczają jednak również, że w przemienniku częstotliwości wystąpią mniejsze straty mocy i ewentualnie będzie można także dobrać mniejszy przemiennik częstotliwości przez co zwiększa się sprawność całkowita. Dlatego opłaca się sprawdzenie wszystkich zastosowań z kontrolowanymi napędami, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie zastosowanie synchronicznego serwo silnika o lepszej sprawności energetycznej. Klasa efektywności IE3 Klasa efektywności IE2 (dotychczas EFF1) Klasa efektywności IE1 (dotychczas EFF2) IE1...3: Klasy sprawności według IEC

9 Energooszczędne przekładnie Przekładnia ma za zadanie dopasowanie wysokiej prędkości obrotowej silnika do procesu mechanicznego. Najczęściej wykorzystuje się przełożenie o stopniu przełożenia około 20. Można to zrealizować przy pomocy dwustopniowych przekładni walcowych o bardzo wysokich sprawnościach. Jako przekładnie kątowe stosowane są przekładnie ślimakowe i stożkowe. Generalnie przekładnie ślimakowe charakteryzują się wysokimi stratami, natomiast przekładnie stożkowe dobrymi sprawnościami. Dodatkowy wzrost sprawności można osiągnąć, jeśli dzięki wyższym sprawnościom przekładni ewentualnie można będzie zastosować przemiennik częstotliwości lub silnik o niższej mocy. 100 % 80 % 60 % Sprawność h Energooszczędne mechaniczne elementy przenoszące moc System napędowy zawiera na ogół bierne elementy napędu jak sprzęgła, łożyska, przekładnie cięgnowe, prowadnice oraz liniowe i nieliniowe elementy przenoszące moc. Także tutaj istnieje często wiele alternatyw z różnymi stopniami sprawności. Szczególnie ważne jest jak najniższe tarcie. Przy montażu, optymalnie ustawione wstępne naprężenia pomagają uniknąć podwyższonych obciążeń oraz niskich sprawności. Zastąpienie napędów hydraulicznych przez napędy elektryczne Napędy pneumatyczne i hydrauliczne znane są ze swoich stosunkowo niskich sprawności. Ponadto sprężone powietrze i olej hydrauliczny jest niebezpieczny dla środowiska. Dzięki postępowi w napędach elektrycznych, problemów tych można uniknąć zastępując napędy hydrauliczne przez napędy elektryczne, a jednocześnie można uzyskać oszczędności zużywanej energii. 9 i20 przełożenie Przekładnia stożkowa Przekładnia ślimakowa Silnik trójfazowy klasy efektywności energetycznej IE1 z reduktorem ślimakowym Moc na wale 0,8 kw 0,8 kw h przekładnia 72% 95% h silnik 78% 81% h razem 56% 77% Silnik trójfazowy klasy efektywności energetycznej IE2 z reduktorem stożkowym konieczna moc silnika 1,5 kw 1,1 kw Koszt zakupu Koszt prądu na rok Koszt całkowity 3 lata Koszt całkowity 3 lata 100% 82% Amortyzacja poniżej trzech miesięcy

10 Energia hamowania optymalne wykorzystanie Energia hamowania W wielu aplikacjach z wykorzystaniem napędów elektrycznych konieczne jest częste przyspieszanie lub hamowanie. Podczas przyspieszania lub podnoszenia energia elektryczna zostaje przekształcona w energię kinetyczną lub potencjalną, którą można odzyskać podczas hamowania lub opuszczania. Praca w trybie generatorowym z rezystorem hamującym zasilanie 3 P R, ham. P V, przem. M 3 P V, siln. P mech 10 Często ta odzyskiwana energia jest obecnie zamieniana przez rezystor hamujący w ciepło a w ten sposób zostaje bezpowrotnie utracona. Jednak w niektórych zastosowaniach opłaca się wykorzystać tę energię hamownia w sensowny sposób. W ten sposób można uzyskać wzrost sprawności energetycznej. Praca w trybie generatorowym ze zwrotem energii do sieci P el, zas. zasilanie 3 PV, prost. P V, przem. zdoln ość zwrot M 3 P V, siln. P mech Koncepcje napędowe Typowe scenariusze zwrotu energii Zwracana energia Napędy przenośników Energia hamowania zostaje zużyta w silniku 0 brak Napędy przejezdne Regularny lecz rzadki zwrot energii podczas hamowania niska Środki Rezystor hamujący, możliwy obwód pośredni DC Napędy podnoszące Zwrot energii przez dłuższy czas przy opuszczaniu wysoka Zwrot energii, możliwy obwód pośredni DC Napędy pozycjonujące Dynamiczny zwrot energii z wysoką ilością cykli średnia Obwód pośredni DC ew. zwrot energii Napędy koordynowane Jednoczesne występowania silnikowego i generatorowego trybu pracy średnia Obwód pośredni DC Napędy synchroniczne Sporadyczny zwrot energii podczas hamowania, częściowo praca z ciągłym hamowaniem niska, średnia Rezystor hamujący, obwód pośredni DC przy amowaniu Nawijarki Stałe hamowanie przy odwijaniu wysoka Obwód pośredni DC, zwrot energii Napędy cykliczne dynamiczne zmiany pomiędzy silnikowym a generatorowym trybem pracy z wysoką ilością cykli średnia do wysokiej Przechowywanie w kondensatorze, Obwód pośredni DC, możliwy zwrot energii Napędy do elektr. tarcz krzywkowych Napędy do procesów formowania Napędy główne i napędy narzędzi Napędy pomp i wentylatorów Dynamiczne zmiany pomiędzy silnikowym a generatorowym trybem pracy z wysoką ilością cykli W cyklicznych procesach: Dynamiczne zmiany pomiędzy silnikowym a generatorowym trybem pracy średnia do wysokiej średnia do wysokiej Przechowywanie w kondensatorze, obwód pośredni DC Możliwy zwrot energii Praca ciągła, sporadyczne hamowanie niska Rezystor hamujący, możliwy zwrot energii Energia hamowania zostaje zużyta w silniku 0 brak Możliwy ruch bezwładny napędu

11 Wymiana energii pomiędzy dwoma napędami zasilanie 3 P V, przem. P V, przem. M 3 M 3 P mech tryb generatorowy P V, siln. P mech tryb silnikowy P V, siln. pracujących w trybie ciągłym. W takich przypadkach należy wzajemnie połączyć napięciowe obwody pośrednie w przemienniku częstotliwości, aby w ten sposób umożliwić bezpośrednią wymianę. Obwód pośredni DC można także wykorzystać tak, aby dla wielu napędów mógł pracować wspólnie jeden centralny moduł odzyskiwania energii i w ten sposób zaoszczędzić koszty. Przechowywanie energii w kondensatorze dodatkowy kondensator zasilanie 3 Sposoby wykorzystania energii hamowania PV, przem. Zwrot energii do sieci Większość przemienników częstotliwości nie może oddawać odzyskiwanej energii z powrotem do sieci, ponieważ związane to jest z dodatkowymi kosztami a w niektórych przypadkach nie jest potrzebne. Jeśli zwrot energii do sieci jest uzasadniony, to do napięciowego obwodu pośredniego w przemienniku częstotliwości (lub w kilku przemiennikach) należy podłączyć dodatkowy moduł odzyskiwania energii. Zastosowanie modułu odzyskiwania energii może być uzasadnione ekonomicznie, jeśli moc napędu przekracza 5 kw. Wymiana energii pomiędzy napędami W wielu sytuacjach o znacznej mocy hamowania inne napędy w tym samym czasie pracują w trybie silnikowym. Na przykład napędy synchroniczne czy odwijarki w liniach produkcyjnych M 3 PV, siln. Pmech Przechowywanie energii w kondensatorze Kolejną możliwość wykorzystania energii hamowania daje przechowywanie jej w kondensatorze, którą będzie można wykorzystać w następnym procesie przyspieszania lub podnoszenia. W porównaniu z modułem odzyskiwania energii koszty są tutaj niższe, jednak zdolności przechowywania energii w kondensatorze są ograniczone. Obecnie przechowywanie energii opłaca się w bardzo szybko i cyklicznie działających napędach. Przykład Obecnie przechowywanie energii stosowane jest częściowo w cyklicznie działających napędach przekrawaczy. Napędy te muszą do dziesięciu razy na sekundę przyspieszyć i zahamować walec z nożem tnącym. Wytwarzana przy każdym cięciu energia może poruszać się tam i z powrotem pomiędzy obracającym się nożem (energia kinetyczna) a kondensatorem (ładunek elektryczny). Moc pobierana z sieci zmniejsza się o co najmniej 50 %. 11

12 Life cycle costs oszczędność kosztów Koszt zakupu + 20% Bieżący koszt energii - 33% na rok Zwrot kosztów po 3 latach Jednak analizy LCC stosuje się rzadko w stosunku do napędów. Przyczyna leży w tym, że producentowi maszyny, w warunkach ostrej konkurencji, często trudno jest sprzedać energooszczędną lecz przy zakupie stosunkowo drogą maszynę. Lecz w przyszłości, wraz ze wzrostem kosztów energii, użytkownicy maszyn przed podjęciem decyzji o zakupie, będą oczekiwać precyzyjnych informacji od dostawcy na temat wszystkich kosztów. 12 Inwestycja 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok napędy konwencjonalne energooszczędne systemy napędowe W systemach napędowych koszty energii często już po czterech latach osiągają koszty zakupu. Energooszczędne systemy napędowe są przy zakupie często droższe niż napędy konwencjonalne. Lecz dodatkowe koszty amortyzują się dzięki osiągniętej oszczędności energii na ogół w ciągu kliku lat. Ogólną opłacalność systemu napędowego można więc tylko oszacować w ramach analizy wszystkich kosztów przez cały okres eksploatacji (analiza LCC). Nie ma w tym nic niezwykłego i stanowi to narzędzie od dawna używane w ekonomice przedsiębiorstwa. Firma Lenze może wspierać producentów maszyn przy doborze napędów, które w sposób istotny wpływają na zużycie energii przez całą maszynę. Ten rodzaj współpracy użytkowników, producentów i dostawców napędów tworzy podstawę dla wdrażania koncepcji zapewniających optymalizację wszystkich kosztów przez cały okres eksploatacji maszyn i podnoszenie sprawności energetycznej. Koszt złomowania Koszty serwisowe LCC Life Cycle Costs Koszt zakupu Koszty komponentó w napędu Koszty utrzymania Bieżące koszty energii Minimalizowanie kosztów Life Cycle Costs

13 Koncepcje napędowe klucz do sprawności energetycznej Dwanaście koncepcji napędowych Chociaż napędy eklektryczne w zależności od warunków stosowania mogą znacznie różnić się sposobem zamontowania, budową czy mocą, to można je przyporządkować do dwunastu koncepcji napędowych. Jako graniczne kryterium przyjęto tu oprócz funkcjonalności - rodzaj i sposób w jaki wykorzystywana jest energia elektryczna i przekształcana na energię mechaniczną. Dlatego te dwanaście koncepcji napędowych stanowi dobry punkt wyjściowy do oceny i podwyższenia sprawności energetycznej napędów elektrycznych. Dokładny opis dwunastu aplikacji napędowych zawierają dostępne w firmie Lenze broszura "Koncepcje napędowe oraz książka Koncepcje napędowe mechatronika dla produkcji i logistyki (ISBN ). 13 Napędy przenośników Napędy przejezdne Napędy podnoszące Napędy pozycjonujące Skoordynowane napędy robotów Napędy synchroniczne Nawijarki Napędy cykliczne Napędy elektronicznych tarcz krzywkowych Napędy dla procesów formowania Napędy główne i napędy narzędzi Napędy pomp i wentylatorów

14 Sprawność energetyczna w każdej koncepcji napędowej Sposoby podniesienia sprawności energetycznej Jeśli napęd przeznaczony do optymalizacji został już przyporządkowany do jednej z dwunastu koncepcji napędowych, to zarazem jest już ustalone, jakie generalnie środki dla zminimalizowania zużycia energii będą skuteczne, jakie mniej efektywne a jakie wcale nie nadają się. Poniższa tabela określa te środki. Stanowi ona dla konstruktorów łatwą wskazówkę pomagającą zoptymalizować konkretny napęd. Trzy sposoby podniesienia sprawności energetycznej systemu napędowego Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej Lepsza sprawność energetyczna przez Dokładne Pracę kontrolowaną Sterowanie zwymiarowanie z przemiennikiem energooszczędne częstotliwości Niska sprawność energetyczna przy Przewymiarowaniu Pracy bez kontroli prędkości Napędy przenośników Napędy przejezdne Napędy podnoszące Napędy pozycjonujące Skoordynowane napędy robotów Napędy synchroniczne Nawijarki Napędy cykliczne Napędy elektronicznych tarcz krzywkowych Napędy do procesów formowania Napędy główne i narzędzi Napędy pomp i wentylatorów Stan techniki Potencjał oszczędności energii Potencjał oszczędności energii w niektórych aplikacjach

15 Oszczędzanie energii stanowi jedno z największych wyzwań, dzisiaj i w przyszłości. Prosimy o kontakt, a my chętnie doradzimy jak oszczędzać energię z wykorzystaniem Lenze BlueGreen Solutions. 2. Przekształcenie energii 3. Wykorzystanie zwracanej z wysoką sprawnością energii hamowania 15 Silnik asynchro- Silnik Przekładnię Elektryczny napęd Obwód pośredni DC Odkładanie energii Zwrot energii niczny o wysokiej synchroniczn o wysokiej zamiast napędu do wymiany energii w kondensatorze do sieci sprawności sprawności hydraulicznego Komponentach napędowych o niskiej sprawności Rezystancji hamującej przy wysokim zwrocie energii

16 Dobrze jest wiedzieć Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Ich zadowolenie to nasza motywacja. Myślenie w kategoriach potrzeb klienta daje efekt w postaci niezawodności, czyli podniesienia wydajności w procesie produkcyjnym. Lenze automatyka i napędy dlaczego dla Państwa tutaj jesteśmy Od nas otrzymacie Państwo dokładnie to, czego potrzebujecie perfekcyjnie wzajemnie współpracujące produkty i rozwiązania techniczne, z funkcjami dopasowanymi do Waszych maszyn i urządzeń. W ten sposób rozumiemy pojęcie jakości. Prosimy o korzystanie z naszej wiedzy i doświadczeń zbieranych w różnych branżach od ponad 60 lat, które zostały przez nas konsekwentnie przeniesione na produkty i ich funkcjonalność, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika. Lenze SE Postfach D Hameln Zastrzegamy prawo zmian technicznych Printed in Germany Version 1.0 pl Identyfikujemy się z Waszymi celami i dążymy do długoterminowego partnerstwa, na którym wygrywają obie strony. Dzięki kompetencji naszych doradców uzyskacie Państwo dopasowane do potrzeb rozwiązania techniczne. Jesteśmy tutaj dla Was i wspieramy Was we wszystkich najważniejszych procesach. Możecie Państwo zaufać naszemu serwisowi. Poradę ekspertów uzyskacie za pośrednictwem naszej linii pomocy Hours ( ) - w ponad 30 krajach, przez 24 godziny na dzień, 365 dni w roku

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

System odzyskiwania energii

System odzyskiwania energii System odzyskiwania energii Wykorzystanie zamiast utraty energii Wykorzystanie zamiast utraty energii takie jest nasze motto! Dlaczego mamy zamieniać energię z hamowania na ciepło, skoro można ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector Przemiennik częstotliwośc 8200 vector 0,25... 90,0 kw Lenze Global Drive Pracujący w systemie 8200 vector Pracujący w systemie 2 Uniwersalny, zawierający wszystko to co jest potrzebne użytkownikowi do

Bardziej szczegółowo

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii.

Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii. Technika napędów elektrycznych jako klucz obniżenia kosztów energii. Współczesne wyzwania dla Służb Utrzymania Ruchu, automatyków, projektantów i inżynierów 1. Zwiększenie wydajności 2. Niezawodność procesów

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa a efektywność energetyczna.

Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędowa a efektywność energetyczna. Technika napędów a efektywność energetyczna. Napędy są w chwili obecnej najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozwalającym szybko i w istotny sposób zredukować

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych Kotłownia Rysunek 8. Bardzo prosty system kontroli mocy umownej zamontowany w niewielkiej kotłowni zakładu recyklingu tworzyw

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych

VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych VI Konf. Nauk.-Techn.WODA i ŚCIEKI W PRZEMYŚLE Lublin, 26-27 września 2012 r. Wpływ doboru pomp na efektywność energetyczną układów pompowych Waldemar Jędral Energochłonność wytworzenia jednostki PKB jest

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE

SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE 1 Zakres momentów przenoszonych przez przekładnie przemysłowe w zestawieniu do motoreduktorów

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego Precyzyjne pozycjonowanie robot chirurgiczny (2009) 39 silników prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. EnergyCampaign_PL_05.indd 1 17-Oct-14 17:10:01 70 % 70% WYDATKÓW NA SPRĘŻARKĘ TO OPŁATY ZA ENERGIĘ EnergyCampaign_PL_05.indd

Bardziej szczegółowo

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren. Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.com Wydajność, na której możesz polegać: ECOtronik 02 WSTĘP Silnik.

Bardziej szczegółowo

Siłownik liniowy z serwonapędem

Siłownik liniowy z serwonapędem Siłownik liniowy z serwonapędem Zastosowanie: przemysłowe systemy automatyki oraz wszelkie aplikacje wymagające bardzo dużych prędkości przy jednoczesnym zastosowaniu dokładnego pozycjonowania. www.linearmech.it

Bardziej szczegółowo

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania

Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Elektryczne silniki energooszczędne aspekty ekonomiczne stosowania Poleko Krzysztof Brzoza-Brzezina Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Napędy elektryczne Aż 70% energii elektrycznej zużywanej

Bardziej szczegółowo

INVEOR nowy standard w technice napędów pomp i wentylatorów.

INVEOR nowy standard w technice napędów pomp i wentylatorów. INVEOR nowy standard w technice napędów pomp i wentylatorów. Uniwersalny falownik do typowych silników asynchronicznych o mocy od 0,25 kw do 22kW. Inteligentne połączenia Inteligentna technika napędowa

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Precyzyjne pozycjonowanie (Velmix 2007) Temat ćwiczenia - stolik urządzenia technologicznego (Szykiedans,

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk . Przykłady dobrych praktyk w oszczędzaniu energii mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Cel stosowania najlepszych praktyk Uzyskanie maksymalnej poprawy efektywno

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości smd. mały, silny, bezkompromisowy po prostu sprytny

Przemiennik częstotliwości smd. mały, silny, bezkompromisowy po prostu sprytny Przemiennik częstotliwości smd mały, silny, bezkompromisowy po prostu sprytny smart micro drive mały smd dla wielkich zadań 2 Czy do swoich zadań potrzebne są Państwu cyfrowe i analogowe wejścia, wstępniewprowadzone

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY WINDOWEJ WCIĄGARKI, FALOWNIKI DŹWIGOWE, AKCESORIA

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY WINDOWEJ WCIĄGARKI, FALOWNIKI DŹWIGOWE, AKCESORIA ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY WINDOWEJ WCIĄGARKI, FALOWNIKI DŹWIGOWE, AKCESORIA PL EN YASKAWA doświadczenie i profesjonalizm w aplikacjach windowych Od powstania w 1915 roku, firma YASKAWA stale udoskonala rozwiązania

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii naturalnej.

Wykorzystanie energii naturalnej. Wykorzystanie energii naturalnej. 2 Wprowadzenie 3 Tradycyjne zasoby naturalne są na wyczerpaniu, a ceny energii rosną. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost zainteresowania produkcją energii bez emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w napędach sterowanych z przetwornic częstotliwości

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w napędach sterowanych z przetwornic częstotliwości Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w napędach sterowanych z przetwornic częstotliwości VLT EnergyBox program do oceny efektywności stosowania przetwornic częstotliwości w aplikacjach pompowowentylatorowych

Bardziej szczegółowo

Efektywne rozwiązania w produkcji opakowań

Efektywne rozwiązania w produkcji opakowań Efektywne rozwiązania w produkcji opakowań Doświadczenia Gruntowna wiedza know-how Nastawienie na praktykę Rozwój i produkcja specjalnych maszyn dla danej branży Sukces Ponad 10.000 maszyn do opakowań

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości 9300 vector

Przemiennik częstotliwości 9300 vector Przemiennik częstotliwości 9300 vector 0,37... 400 kw Elastyczny, precyzyjny, silny 9300 vector elastyczny, precyzyjny, silny Przemienniki częstotliwości firmy Lenze wykorzystywane są w wielu branżach

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa o zasięgu międzynarodowym

Grupa o zasięgu międzynarodowym Grupa o zasięgu międzynarodowym 10 000 pracowników grupy Leroy-Somer w 470 przedstawicielstwach handlowych i centrach serwisowych na całym świecie, zapewnia wsparcie techniczne i handlowe 24 godziny na

Bardziej szczegółowo

Switch 1 Switch 2 Switch 3 Napięcie hamowania ON OFF OFF 720V OFF ON OFF 690V OFF OFF ON 650V

Switch 1 Switch 2 Switch 3 Napięcie hamowania ON OFF OFF 720V OFF ON OFF 690V OFF OFF ON 650V Moduł hamujący serii HFDU-BR Instrukcja obsługi 1 Wersja instrukcji 001/2012 Aby zapewnić najlepsze parametry użytkowe i długą żywotność układu należy postępować według wytycznych z instrukcji. 1. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58 Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także

Bardziej szczegółowo

Speed Up. Smart Conveying Technology.

Speed Up. Smart Conveying Technology. Speed Up. Smart Conveying Technology. Szybko, szybciej, seepex. W 2008 roku stworzyliśmy rozwiązanie Smart Stator Technology, które znacznie skraca czas konserwacji oraz czas montażu i demontażu, a przy

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną

Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Oszczędności w zakresie dostaw silników klasy IE4 dla niebezpiecznych procesów chemicznych dzięki firmie Bauer

Oszczędności w zakresie dostaw silników klasy IE4 dla niebezpiecznych procesów chemicznych dzięki firmie Bauer Oszczędności w zakresie dostaw silników klasy IE4 dla niebezpiecznych procesów chemicznych dzięki firmie Bauer Poprawa sprawności energetycznej silników elektrycznych jest celem wszystkich producentów

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność: 3,58 71,15 m 3 /min

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność: 3,58 71,15 m 3 /min www.almig.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność: 3,58 71,15 m 3 /min 2 INNOWACYJNE SPRĘŻARKI MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH To marka będąca gwarancją najwyższego poziomu technologicznego w branży sprężonego

Bardziej szczegółowo

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania

Softstarty MCI - układy łagodnego rozruchu i zatrzymania Softstarty MCI są sprawdzonym rozwiązaniem dla łagodnego rozruchu 3 fazowych asynchronicznych silników klatkowych, utrzymującym prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie, co prowadzi do wydłużenia bezawaryjnej

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min www.almig.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Wydajność 0,43 43,7 m³/min 2 INNOWACYJNE SPRĘŻARKI MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH To marka będąca gwarancją najwyższego poziomu technologicznego w branży sprężonego

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące agregatów SLXi

Informacje dotyczące agregatów SLXi Informacje dotyczące agregatów SLXi Informacje dotyczące agregatów naczepowych SLXi Zaprezentowana po raz pierwszy na wystawie pojazdów użytkowych IAA Commercial Vehicles 2016 w Niemczech platforma agregatów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową

Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową Optymalizacja pracy i zużycia energii elektrycznej w napędach z regulacją częstotliwościową przykłady praktycznych zastosowań Andrzej Gizicki Biuro Inżynierskie ANAP www.anap.pl 1 Regulacja częstotliwościowa

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA SERWIS DORADZTWO TECHNICZNE PRODUKCJA 7 OFERTA STERNET

DYSTRYBUCJA SERWIS DORADZTWO TECHNICZNE PRODUKCJA 7 OFERTA STERNET Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w definiowaniu rozwiązań napędowych spełniających stawiane wymagania. Dokładamy wszelkich starań aby jakość naszych usług i produktów spełniała oczekiwania Klientów.

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Oszczędności energii w przemysłowych aplikacjach napędowych dzięki przemiennikom częstotliwości i silnikom o wysokiej sprawności

Oszczędności energii w przemysłowych aplikacjach napędowych dzięki przemiennikom częstotliwości i silnikom o wysokiej sprawności Oszczędności energii w przemysłowych aplikacjach napędowych dzięki przemiennikom częstotliwości i silnikom o wysokiej sprawności Wyższa sprawność pozwala sprostać wyzwaniom energetycznym W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny?

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Domy energooszczędne i pasywne charakteryzują się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu do swoich standardowych odpowiedników. Jest to

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25

Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach 2008-01-25 Dobre praktyki praktyczne metody poprawy efektywności wykorzystania energii w elektrycznych układach napędowych na przykładach z codziennej praktyki 1 Czynniki wpływające na sprawność układu napędowego

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu?

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu? Grupa docelowa Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Kontrola energii oddawanej do sieci w zakresie 0% - 100% Możliwe zastosowanie

Kontrola energii oddawanej do sieci w zakresie 0% - 100% Możliwe zastosowanie Kontrola energii oddawanej do sieci w zakresie 0% - 100% Możliwe zastosowanie Spis treści Zasada 0W 3 Zasada 0W 4 Schemat 5 Opcje 7 Moce instalacji W krajach, w których dostarczanie enrgii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof.

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Przykłady napędów bezpośrednich - twardy

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne łożyska SKF

Energooszczędne łożyska SKF Energooszczędne łożyska SKF Bo mniej tarcia to mniejsza utrata energii Energooszczędne rozwiązania Przedstawiamy nowe łożyska dla nowego pokolenia Energooszczędne łożyska SKF - zaprojektowane by zużywać

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej układów hydraulicznych w maszynach i pojazdach roboczych

Wzrost efektywności energetycznej układów hydraulicznych w maszynach i pojazdach roboczych Wzrost efektywności energetycznej układów hydraulicznych w maszynach i pojazdach roboczych Znacząca redukcja zużycia energii z jednoczesnym obniżeniem emisji CO2 i spalin przy zachowaniu co najmniej tej

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy pionowe

Elektroniczne pompy pionowe Elektroniczne pompy pionowe WRe PRZEZNACZENIE Elektroniczne pompy pionowe typu WRe przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane wszędzie tam, gdzie: - wymagany

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER on-grid PRODUKUJ ENERGIĘ I SPRZEDAWAJ JĄ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

HydraWay EE. Nowa generacja efektywnego energetycznie płynu hydraulicznego

HydraWay EE. Nowa generacja efektywnego energetycznie płynu hydraulicznego HydraWay EE Nowa generacja efektywnego energetycznie płynu hydraulicznego Energy efficient ECC (Environmentally Considerate Choise) 2 HydraWay EE HydraWay EE 3 Gwarancja efektywnej energetycznie eksploatacji

Bardziej szczegółowo

i = n Jest to wyjściowa prędkość obrotowa skalkulowana wg następującego wzoru: n2 =

i = n Jest to wyjściowa prędkość obrotowa skalkulowana wg następującego wzoru: n2 = Spis treści 1. Dobór s.2 2. Przekładnie ślimakowe seria CM s.7 3. Zespoły przekładni ślimakowych seria CMM s.27 4. Przekładnie ślimakowe z wejściowym stopniem walcowym s. 37 1. Dobór Katalog ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU Warszawa 19 lipca 2011 Centrum Prasowe PAP ul. Bracka 6/8, Warszawa Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Procesy Inwestycyjne DEBATA UREALNIANIE MARZEŃ NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE POZWALAJĄCE ZAMKNĄĆ

Bardziej szczegółowo