Lenze BlueGreen Solutions. Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lenze BlueGreen Solutions. Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty"

Transkrypt

1 Lenze BlueGreen Solutions Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty

2 Lenze BlueGreen Solutions rozwiązania najbardziej przyjazne dla otoczenia Najmłodsi eksperci od ochrony środowiska zrzeszeni w UNO wykazują, że wykorzystywanie energii w krajach przemysłowych, wytwarzanej przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do zmian klimatycznych. Znaczenie napędów elektrycznych Niemal połowa wytwarzanej w Niemczech energii elektrycznej zużywana jest przez przemysł. Z tego około dwie trzecie energii zużywają elektryczne napędy. 2 Tę sytuację pogarsza dodatkowo gwałtowny rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. Jeśli zużycie energii na głowę mieszkańca w tych regionach świata rośnie do poziomu dużych krajów rozwiniętych gospodarczo, to szybko wyczerpane zostaną zasoby podstawowych źródeł energii. Dlatego niezbędne jest ograniczenie zużycia energii przez wykorzystanie alternatywnych sposobów jej wytwarzania oraz przez jednoczesne znaczne ograniczenie zużycia aktualnie wytwarzanej energii. Tylko w ten sposób można zmniejszyć obciążenie dla naszego środowiska naturalnego a jednocześnie utrzymać dotychczasowy poziom produkcji i jakość życia mieszkańców. Dlatego wszystkie kraje przemysłowe ustanowiły ambitne cele dla zmniejszenia wytwarzania CO 2. Żadna część procesu produkcyjnego, zautomatyzowanego transportu materiałów czy infrastruktura fabryki nie jest w stanie funkcjonować bez napędów elektrycznych. W związku z wysokim udziałem w ogólnym zużyciu i szerokim spektrum wykorzystania - napędy elektryczne stanowią niezwykle skuteczną dźwignię umożliwiającą podniesienie efektywności wykorzystania energii. Obniżenie o ponad 20 % z wykorzystaniem inteligentnych koncepcji jest całkiem realne. Lepsze wykorzystanie energii jest równoznaczne ze zmniejszeniem uciążliwości dla środowiska naturalnego, oszczędnością źródeł energii i ze zmniejszeniem kosztów energii przy utrzymaniu dotychczasowej produkcji. W ten sposób takie same wyniki produkcyjne można osiągnąć zużywając znacznie mniej energii. Oszczędność energii należy do największych wyzwań, obecnie i w przyszłości. W firmie Lenze zdajemy sobie sprawę z tej dpowiedzialności. I pokażemy Państwu, w jaki sposób przy pomocy napędów można oszczędzać energię dzięki Lenze BlueGreen Solutions.

3 3

4 Przekształcanie energii przez systemy napędowe 4 przemiennik silnik przekładnia proces częstotliwości Punkty wyjściowe dla oszczędności energii Przy ocenach zużycia energii należy zawsze uwzględniać cały system napędowy składający się z przemiennika częstotliwości, silnika i przekładni, ponieważ sprawność całkowita układu określa, ile energii elektrycznej wykorzystywanej jest w danym procesie. Często zwraca się dużą uwagę na wzrost sprawności silników elektrycznych, chociaż często wyższe oszczędności energii można osiągnąć przez optymalne dopasowanie napędu do procesu produkcyjnego. W niektórych sytuacjach można wykorzystać również energię hamowania i zamienić ją na energię elektryczną, zamiast oddawać do środowiska w postaci niewykorzystanego ciepła. Drobiazgi razem stanowią konkretną różnicę W przemysłowych zastosowaniach występują często napędy o mocach od 100 Watów do kilku megawatów. W dotychczasowych instalacjach przemysłowych dominują napędy o dużych mocach. Natomiast w zautomatyzowanych fabrykach czy w centrach logistycznych wykorzystuje się wprawdzie napędy o znacznie niższych mocach, ale w większej ilości. W typowej fabryce samochodów zainstalowanych jest kilkadziesiąt tysięcy napędów. W centrum logistycznym zainstalowanych jest kilkanaście tysięcy napędów. Przeciętny zakład przemysłowy posiada na ogół kilkaset napędów pracujących w maszynach i procesach. Te liczby pokazują wyraźnie, że przy analizie zużycia energii należy uwzględnić każdy napęd. Nawet napędy, które zużywają niewielką ilość energii, mogą ogółem zużywać jej bardzo dużo, jeśli występują w większych ilościach. 146 mld. kwh 119 mld. kwh Status quo Koncepcje oszczędno ści energii Oszczędność w wys. 27 mld. kwh na rok Oszczędność w wys. 15 mln. t CO 2 na rok Pstrata Pmech Pstrata Pmech Zużycie energii 100 % Zużycie energii 67 % Zapotrzebowanie procesu na energię Zużycie prądu przez napędy elektryczne w Niemczech Źródło ZVEI h 50 % h 75 % Dzięki podwyższeniu sprawności energetycznych można zmniejszyć straty.

5 Trzy drogi do podniesienia sprawności energetycznej Napędy o wysokich sprawnościach energetycznych Istnieje wiele parametrów określających sprawność energetyczną napędu. Równie dużo jest potencjalnych punktów startowych dla podniesienia sprawności energetycznej. Jednak nie każdy środek zapewnia wyważony stosunek pomiędzy nakładami a efektami. Który środek w konkretnym przypadku będzie najbardziej efektywny a tym samym najbardziej przydatny, wykaże dopiero analiza procesu mechanicznego i jego zużycie energii. Udział potencjalnych oszczędności Wzrost sprawności energetycznej napędów determinują trzy elementy: 1. Inteligentne wykorzystywanie energii elektrycznej 2. Przekształcanie energii z wysokim stopniem sprawności 3. Wykorzystywanie energii odzyskiwanej z hamowania % 15 % 10 % 1. Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej: tak mało jak tylko potrzeba 2. Przekształcenie energii z wysokim stopniem prawności 3. Wykorzystywanie energii odzyskiwanej z hamowania Koncepcje z podwyższoną sprawnością energetyczną (należy wdrożyć): Dobór wielkości w zależności od potrzeb Napęd sterowany (przemiennik częstotliwości) Realizacja ruchów i regulacja pracy z wysoką sprawnością Komponenty o wysokich stopniach sprawności (silniki, przekładnie) Wymiana energii pomiędzy napędami Przechowywanie energii z hamowania Odzyskiwanie energii z hamowania Koncepcje o niskiej sprawności energetycznej (należy unikać): Przewymiarowanie Niekontrolowana praca Komponenty o niskich stopniach sprawności Wykorzystanie rezystora hamującego

6 Energia elektryczna inteligentne wykorzystanie 6 Dla efektywnego wykorzystania energii, moc mechaniczna oddawana przez napęd elektryczny musi być zorientowana na faktyczne potrzeby danego procesu. Należy przy tym uwzględnić zarówno maksymalną potrzebną moc oraz skoki zapotrzebowania mocy podczas eksploatacji urządzenia. Dlatego też inteligentne, uwzględniające potrzeby dostarczanie energii elektrycznej wymaga: doboru napędu według maksymalnie potrzebnej mocy mechanicznej dopasowania oddawanej mocy mechanicznej do chwilowego zapotrzebowania, które często podlega wyraźnym wahaniom. Typowe sprawności systemów napędowych przy różnych obciążeniach częściowych: przy 0,75 Pznam.: h 75 % przy 0,3 Pznam.: h 45% Przemyślana koncepcja Optymalna sprawność systemów napędowych na ogół leży w zakresie wokół mocy znamionowej. Mimo to wiele napędów jest przewymiarowanych, czyli dobranych z zapasem. Efektem jest to, że napęd wykorzystywany jest wyraźnie poniżej swojej mocy znamionowej a sprawność znacznie spada. Ponieważ przewymiarowanie to także wyższe koszty zakupu, to dla podwyższenia efektywności energetycznej w pierwszym rzędzie opłaca się zorientować napęd dokładnie na maksymalną potrzebną mechaniczną moc danej aplikacji. Dzięki Drive Solution Designer firmy Lenze i koncepcjom napędowym z certyfikatem energetycznym system napędowy można dobrać precyzyjnie w zależności od konkretnej potrzeby. Efekt tego to niskie koszty zakupu i niewielkie zużycie energii.

7 Napędy z kontrolą prędkości Niemal w każdym procesie mechanicznym zapotrzebowanie mocy jest zmienne. Szczególnie wyraźne jest to w urządzeniach klimatyzacyjnych, w których moc tłoczenia pomp i wentylatorów zależy od aktualnej temperatury otoczenia. Także w urządzeniach transportowych występują duże wahania wymaganej mocy, o ile transportowany materiał nie daje stałego obciążenia. Regulacja pracy napędu i sterowanie ruchem z efektywnym wykorzystaniem energii Dopasowanie punktu roboczego W statycznych procesach, dopasowanie punktu pracy silnika do faktycznego obciążenia, może zminimalizować straty. Szczególnie przy obciążeniu częściowym w trójfazowych silnikach znormalizowanych, dopasowanie napięcia silnika przez przemiennik częstotliwości zapewnia podwyższenie sprawności. Dla osiągnięcia wzrostu efektywności należy dopasować oddawaną przez silnik moc do różnych potrzeb. Do tego celu służy przemiennik częstotliwości, który umożliwia zmiany prędkości obrotowej silnika a tym samym oddawaną moc, jako produkt prędkości obrotowej i momentu obrotowego. W niemal wszystkich aplikacjach, przy pomocy przemiennika częstotliwości można wyraźnie podnieść efektywność wykorzystania energii. W pompach i wentylatorach zwykle osiąga się oszczędności do 60 %. Efektywne profile ruchów Dynamiczne procesy można tak zaprogramować, aby sprawność energetyczna była jak najwyższa. Wiele procesów pozycjonowania nie koniecznie wymaga stosowania maksymalnych czasów przyspieszeń czy hamowania. Dopasowanie do faktycznie niezbędnej w danej sytuacji dynamiki oznacza znaczne zmniejszenie strat w silniku. Wykorzystanie energii przy pozycjonowaniu 100 % a max 50 % a max - 30 % s v a Zmniejszenie strat mocy w silniku s v a % a max 50 % a max Diagnostyka przy pomocy przemiennika częstotliwości Przemienniki częstotliwości w sterowanych napędach rejestrują stan napędu. Można to wykorzystać do profilaktycznych przeglądów, a konstruktor na etapie projektowania urządzenia może obniżyć poziom zabezpieczeń.

8 Przekształcanie energii z wysoką sprawnością 8 Sprawność komponentów napędu Przemiennik częstotliwości Przemienniki częstotliwości osiągają obecnie bardzo wysoką sprawność w wysokości 94 do 97%. Standardowe silniki trójfazowe Najczęściej stosowane standardowe silniki trójfazowe dostępne są w różnych klasach sprawności. Od roku 2011 w Unii Europejskiej wolno wykorzystywać tylko silniki od klasa sprawności IE2. Stosowane ciągle jeszcze obecnie silniki klasy IE1 nie wolno będzie stosować w nowych instalacjach. Serwo silnik synchroniczny zamiast asynchronicznego Kontrolowane napędy z silnikami asynchronicznymi mogą generalnie także pracować z wykorzystaniem serwo silników synchronicznych. Prądy silnikowe w takich systemach napędowych są niższe, ponieważ w stale wzbudzanym silniku synchronicznym - magnetyzm silnika nie jest wytwarzany przez pobierany prąd bierny, lecz przez magnesy trwałe. To daje lepsze sprawności w stosunku do odpowiednich silników asynchronicznych. Ogółem pobór energii spada w typowych aplikacjach związanych z pozycjonowaniem o 30 % Silnik klasy sprawności IE3 są przy takiej samej mocy wyraźnie droższe i większe jak silniki klasy IE2. Dlatego zastosowanie ich jest korzystne tylko tam, gdzie występują stale wysokie obroty znamionowe i przy wysokich obciążeniach. Jednak w większości przypadków wykorzystanie przemiennika częstotliwości, który może dopasować moc wyjściową napędu do potrzeb, stanowi lepsze rozwiązanie i zapewnia wyższą efektywność wykorzystania energii. Sprawność w % Moc silnika w kw Zużycie energii: -30 % Niskie prądy silnikowe oznaczają jednak również, że w przemienniku częstotliwości wystąpią mniejsze straty mocy i ewentualnie będzie można także dobrać mniejszy przemiennik częstotliwości przez co zwiększa się sprawność całkowita. Dlatego opłaca się sprawdzenie wszystkich zastosowań z kontrolowanymi napędami, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie zastosowanie synchronicznego serwo silnika o lepszej sprawności energetycznej. Klasa efektywności IE3 Klasa efektywności IE2 (dotychczas EFF1) Klasa efektywności IE1 (dotychczas EFF2) IE1...3: Klasy sprawności według IEC

9 Energooszczędne przekładnie Przekładnia ma za zadanie dopasowanie wysokiej prędkości obrotowej silnika do procesu mechanicznego. Najczęściej wykorzystuje się przełożenie o stopniu przełożenia około 20. Można to zrealizować przy pomocy dwustopniowych przekładni walcowych o bardzo wysokich sprawnościach. Jako przekładnie kątowe stosowane są przekładnie ślimakowe i stożkowe. Generalnie przekładnie ślimakowe charakteryzują się wysokimi stratami, natomiast przekładnie stożkowe dobrymi sprawnościami. Dodatkowy wzrost sprawności można osiągnąć, jeśli dzięki wyższym sprawnościom przekładni ewentualnie można będzie zastosować przemiennik częstotliwości lub silnik o niższej mocy. 100 % 80 % 60 % Sprawność h Energooszczędne mechaniczne elementy przenoszące moc System napędowy zawiera na ogół bierne elementy napędu jak sprzęgła, łożyska, przekładnie cięgnowe, prowadnice oraz liniowe i nieliniowe elementy przenoszące moc. Także tutaj istnieje często wiele alternatyw z różnymi stopniami sprawności. Szczególnie ważne jest jak najniższe tarcie. Przy montażu, optymalnie ustawione wstępne naprężenia pomagają uniknąć podwyższonych obciążeń oraz niskich sprawności. Zastąpienie napędów hydraulicznych przez napędy elektryczne Napędy pneumatyczne i hydrauliczne znane są ze swoich stosunkowo niskich sprawności. Ponadto sprężone powietrze i olej hydrauliczny jest niebezpieczny dla środowiska. Dzięki postępowi w napędach elektrycznych, problemów tych można uniknąć zastępując napędy hydrauliczne przez napędy elektryczne, a jednocześnie można uzyskać oszczędności zużywanej energii. 9 i20 przełożenie Przekładnia stożkowa Przekładnia ślimakowa Silnik trójfazowy klasy efektywności energetycznej IE1 z reduktorem ślimakowym Moc na wale 0,8 kw 0,8 kw h przekładnia 72% 95% h silnik 78% 81% h razem 56% 77% Silnik trójfazowy klasy efektywności energetycznej IE2 z reduktorem stożkowym konieczna moc silnika 1,5 kw 1,1 kw Koszt zakupu Koszt prądu na rok Koszt całkowity 3 lata Koszt całkowity 3 lata 100% 82% Amortyzacja poniżej trzech miesięcy

10 Energia hamowania optymalne wykorzystanie Energia hamowania W wielu aplikacjach z wykorzystaniem napędów elektrycznych konieczne jest częste przyspieszanie lub hamowanie. Podczas przyspieszania lub podnoszenia energia elektryczna zostaje przekształcona w energię kinetyczną lub potencjalną, którą można odzyskać podczas hamowania lub opuszczania. Praca w trybie generatorowym z rezystorem hamującym zasilanie 3 P R, ham. P V, przem. M 3 P V, siln. P mech 10 Często ta odzyskiwana energia jest obecnie zamieniana przez rezystor hamujący w ciepło a w ten sposób zostaje bezpowrotnie utracona. Jednak w niektórych zastosowaniach opłaca się wykorzystać tę energię hamownia w sensowny sposób. W ten sposób można uzyskać wzrost sprawności energetycznej. Praca w trybie generatorowym ze zwrotem energii do sieci P el, zas. zasilanie 3 PV, prost. P V, przem. zdoln ość zwrot M 3 P V, siln. P mech Koncepcje napędowe Typowe scenariusze zwrotu energii Zwracana energia Napędy przenośników Energia hamowania zostaje zużyta w silniku 0 brak Napędy przejezdne Regularny lecz rzadki zwrot energii podczas hamowania niska Środki Rezystor hamujący, możliwy obwód pośredni DC Napędy podnoszące Zwrot energii przez dłuższy czas przy opuszczaniu wysoka Zwrot energii, możliwy obwód pośredni DC Napędy pozycjonujące Dynamiczny zwrot energii z wysoką ilością cykli średnia Obwód pośredni DC ew. zwrot energii Napędy koordynowane Jednoczesne występowania silnikowego i generatorowego trybu pracy średnia Obwód pośredni DC Napędy synchroniczne Sporadyczny zwrot energii podczas hamowania, częściowo praca z ciągłym hamowaniem niska, średnia Rezystor hamujący, obwód pośredni DC przy amowaniu Nawijarki Stałe hamowanie przy odwijaniu wysoka Obwód pośredni DC, zwrot energii Napędy cykliczne dynamiczne zmiany pomiędzy silnikowym a generatorowym trybem pracy z wysoką ilością cykli średnia do wysokiej Przechowywanie w kondensatorze, Obwód pośredni DC, możliwy zwrot energii Napędy do elektr. tarcz krzywkowych Napędy do procesów formowania Napędy główne i napędy narzędzi Napędy pomp i wentylatorów Dynamiczne zmiany pomiędzy silnikowym a generatorowym trybem pracy z wysoką ilością cykli W cyklicznych procesach: Dynamiczne zmiany pomiędzy silnikowym a generatorowym trybem pracy średnia do wysokiej średnia do wysokiej Przechowywanie w kondensatorze, obwód pośredni DC Możliwy zwrot energii Praca ciągła, sporadyczne hamowanie niska Rezystor hamujący, możliwy zwrot energii Energia hamowania zostaje zużyta w silniku 0 brak Możliwy ruch bezwładny napędu

11 Wymiana energii pomiędzy dwoma napędami zasilanie 3 P V, przem. P V, przem. M 3 M 3 P mech tryb generatorowy P V, siln. P mech tryb silnikowy P V, siln. pracujących w trybie ciągłym. W takich przypadkach należy wzajemnie połączyć napięciowe obwody pośrednie w przemienniku częstotliwości, aby w ten sposób umożliwić bezpośrednią wymianę. Obwód pośredni DC można także wykorzystać tak, aby dla wielu napędów mógł pracować wspólnie jeden centralny moduł odzyskiwania energii i w ten sposób zaoszczędzić koszty. Przechowywanie energii w kondensatorze dodatkowy kondensator zasilanie 3 Sposoby wykorzystania energii hamowania PV, przem. Zwrot energii do sieci Większość przemienników częstotliwości nie może oddawać odzyskiwanej energii z powrotem do sieci, ponieważ związane to jest z dodatkowymi kosztami a w niektórych przypadkach nie jest potrzebne. Jeśli zwrot energii do sieci jest uzasadniony, to do napięciowego obwodu pośredniego w przemienniku częstotliwości (lub w kilku przemiennikach) należy podłączyć dodatkowy moduł odzyskiwania energii. Zastosowanie modułu odzyskiwania energii może być uzasadnione ekonomicznie, jeśli moc napędu przekracza 5 kw. Wymiana energii pomiędzy napędami W wielu sytuacjach o znacznej mocy hamowania inne napędy w tym samym czasie pracują w trybie silnikowym. Na przykład napędy synchroniczne czy odwijarki w liniach produkcyjnych M 3 PV, siln. Pmech Przechowywanie energii w kondensatorze Kolejną możliwość wykorzystania energii hamowania daje przechowywanie jej w kondensatorze, którą będzie można wykorzystać w następnym procesie przyspieszania lub podnoszenia. W porównaniu z modułem odzyskiwania energii koszty są tutaj niższe, jednak zdolności przechowywania energii w kondensatorze są ograniczone. Obecnie przechowywanie energii opłaca się w bardzo szybko i cyklicznie działających napędach. Przykład Obecnie przechowywanie energii stosowane jest częściowo w cyklicznie działających napędach przekrawaczy. Napędy te muszą do dziesięciu razy na sekundę przyspieszyć i zahamować walec z nożem tnącym. Wytwarzana przy każdym cięciu energia może poruszać się tam i z powrotem pomiędzy obracającym się nożem (energia kinetyczna) a kondensatorem (ładunek elektryczny). Moc pobierana z sieci zmniejsza się o co najmniej 50 %. 11

12 Life cycle costs oszczędność kosztów Koszt zakupu + 20% Bieżący koszt energii - 33% na rok Zwrot kosztów po 3 latach Jednak analizy LCC stosuje się rzadko w stosunku do napędów. Przyczyna leży w tym, że producentowi maszyny, w warunkach ostrej konkurencji, często trudno jest sprzedać energooszczędną lecz przy zakupie stosunkowo drogą maszynę. Lecz w przyszłości, wraz ze wzrostem kosztów energii, użytkownicy maszyn przed podjęciem decyzji o zakupie, będą oczekiwać precyzyjnych informacji od dostawcy na temat wszystkich kosztów. 12 Inwestycja 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok napędy konwencjonalne energooszczędne systemy napędowe W systemach napędowych koszty energii często już po czterech latach osiągają koszty zakupu. Energooszczędne systemy napędowe są przy zakupie często droższe niż napędy konwencjonalne. Lecz dodatkowe koszty amortyzują się dzięki osiągniętej oszczędności energii na ogół w ciągu kliku lat. Ogólną opłacalność systemu napędowego można więc tylko oszacować w ramach analizy wszystkich kosztów przez cały okres eksploatacji (analiza LCC). Nie ma w tym nic niezwykłego i stanowi to narzędzie od dawna używane w ekonomice przedsiębiorstwa. Firma Lenze może wspierać producentów maszyn przy doborze napędów, które w sposób istotny wpływają na zużycie energii przez całą maszynę. Ten rodzaj współpracy użytkowników, producentów i dostawców napędów tworzy podstawę dla wdrażania koncepcji zapewniających optymalizację wszystkich kosztów przez cały okres eksploatacji maszyn i podnoszenie sprawności energetycznej. Koszt złomowania Koszty serwisowe LCC Life Cycle Costs Koszt zakupu Koszty komponentó w napędu Koszty utrzymania Bieżące koszty energii Minimalizowanie kosztów Life Cycle Costs

13 Koncepcje napędowe klucz do sprawności energetycznej Dwanaście koncepcji napędowych Chociaż napędy eklektryczne w zależności od warunków stosowania mogą znacznie różnić się sposobem zamontowania, budową czy mocą, to można je przyporządkować do dwunastu koncepcji napędowych. Jako graniczne kryterium przyjęto tu oprócz funkcjonalności - rodzaj i sposób w jaki wykorzystywana jest energia elektryczna i przekształcana na energię mechaniczną. Dlatego te dwanaście koncepcji napędowych stanowi dobry punkt wyjściowy do oceny i podwyższenia sprawności energetycznej napędów elektrycznych. Dokładny opis dwunastu aplikacji napędowych zawierają dostępne w firmie Lenze broszura "Koncepcje napędowe oraz książka Koncepcje napędowe mechatronika dla produkcji i logistyki (ISBN ). 13 Napędy przenośników Napędy przejezdne Napędy podnoszące Napędy pozycjonujące Skoordynowane napędy robotów Napędy synchroniczne Nawijarki Napędy cykliczne Napędy elektronicznych tarcz krzywkowych Napędy dla procesów formowania Napędy główne i napędy narzędzi Napędy pomp i wentylatorów

14 Sprawność energetyczna w każdej koncepcji napędowej Sposoby podniesienia sprawności energetycznej Jeśli napęd przeznaczony do optymalizacji został już przyporządkowany do jednej z dwunastu koncepcji napędowych, to zarazem jest już ustalone, jakie generalnie środki dla zminimalizowania zużycia energii będą skuteczne, jakie mniej efektywne a jakie wcale nie nadają się. Poniższa tabela określa te środki. Stanowi ona dla konstruktorów łatwą wskazówkę pomagającą zoptymalizować konkretny napęd. Trzy sposoby podniesienia sprawności energetycznej systemu napędowego Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej Lepsza sprawność energetyczna przez Dokładne Pracę kontrolowaną Sterowanie zwymiarowanie z przemiennikiem energooszczędne częstotliwości Niska sprawność energetyczna przy Przewymiarowaniu Pracy bez kontroli prędkości Napędy przenośników Napędy przejezdne Napędy podnoszące Napędy pozycjonujące Skoordynowane napędy robotów Napędy synchroniczne Nawijarki Napędy cykliczne Napędy elektronicznych tarcz krzywkowych Napędy do procesów formowania Napędy główne i narzędzi Napędy pomp i wentylatorów Stan techniki Potencjał oszczędności energii Potencjał oszczędności energii w niektórych aplikacjach

15 Oszczędzanie energii stanowi jedno z największych wyzwań, dzisiaj i w przyszłości. Prosimy o kontakt, a my chętnie doradzimy jak oszczędzać energię z wykorzystaniem Lenze BlueGreen Solutions. 2. Przekształcenie energii 3. Wykorzystanie zwracanej z wysoką sprawnością energii hamowania 15 Silnik asynchro- Silnik Przekładnię Elektryczny napęd Obwód pośredni DC Odkładanie energii Zwrot energii niczny o wysokiej synchroniczn o wysokiej zamiast napędu do wymiany energii w kondensatorze do sieci sprawności sprawności hydraulicznego Komponentach napędowych o niskiej sprawności Rezystancji hamującej przy wysokim zwrocie energii

16 Dobrze jest wiedzieć Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Ich zadowolenie to nasza motywacja. Myślenie w kategoriach potrzeb klienta daje efekt w postaci niezawodności, czyli podniesienia wydajności w procesie produkcyjnym. Lenze automatyka i napędy dlaczego dla Państwa tutaj jesteśmy Od nas otrzymacie Państwo dokładnie to, czego potrzebujecie perfekcyjnie wzajemnie współpracujące produkty i rozwiązania techniczne, z funkcjami dopasowanymi do Waszych maszyn i urządzeń. W ten sposób rozumiemy pojęcie jakości. Prosimy o korzystanie z naszej wiedzy i doświadczeń zbieranych w różnych branżach od ponad 60 lat, które zostały przez nas konsekwentnie przeniesione na produkty i ich funkcjonalność, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika. Lenze SE Postfach D Hameln Zastrzegamy prawo zmian technicznych Printed in Germany Version 1.0 pl Identyfikujemy się z Waszymi celami i dążymy do długoterminowego partnerstwa, na którym wygrywają obie strony. Dzięki kompetencji naszych doradców uzyskacie Państwo dopasowane do potrzeb rozwiązania techniczne. Jesteśmy tutaj dla Was i wspieramy Was we wszystkich najważniejszych procesach. Możecie Państwo zaufać naszemu serwisowi. Poradę ekspertów uzyskacie za pośrednictwem naszej linii pomocy Hours ( ) - w ponad 30 krajach, przez 24 godziny na dzień, 365 dni w roku

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W FIRMIE

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W FIRMIE Przewodnik Biznesowy OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W FIRMIE Mała zmiana = Wielkie korzyści RWE Polska jest pierwszą firmą energetyczną w Polsce, która rozpoczęła edukację w zakresie racjonalnego korzystania z energii

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 2014 5 pytań do... Wiesław Monkiewicz Bezpieczeństwo procesowe i jego ocena Przyszłość to integracja automatyki i MES Szanowni Państwo! Spis treści Informacje branżowe...4 Oddajemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP

POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH PEMP Publikację sfinansowano ze środków Globalnego Funduszu Środowiska GEF i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Copyright

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie

Poradnik. dobrych praktyk gospodarowania energią. w mikroprzedsiębiorstwie Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego rozwojowego Uwarunkowania i mechanizmy i racjonalizacji gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Efektywne systemy grzewcze przyszłości

Efektywne systemy grzewcze przyszłości Efektywne systemy grzewcze przyszłości / olej gaz energia słoneczna drewno ciepło z natury Bezpieczeństwo energetyczne z innowacyjnymi systemami grzewczymi Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, firma

Bardziej szczegółowo

Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii

Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii 2 3 Wprowadzenie Przyjazne dla środowiska i wydajne układy napędowe oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

»Rittal The System.« Faster. Better. Worldwide

»Rittal The System.« Faster. Better. Worldwide Infrastruktura IT »Rittal The System.«Faster better worldwide: Korzyści dla Państwa są w centrum naszej działalności. Dla Państwa opracowaliśmy platformę systemową, która łączy innowacyjne produkty, przyszłościowe

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

ABB. ABB Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Tel.: 022 220 20 00 Fax.: 022 220 20 31. www.abb.pl

ABB. ABB Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Tel.: 022 220 20 00 Fax.: 022 220 20 31. www.abb.pl Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa Tel.: 022 220 20 00 Fax.: 022 220 20 31 www.abb.pl to nowatorski koncern wyznaczający trendy w branży energetyki i automatyki, działający na rzecz zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Pompy ciepła Danfoss Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Ponad 20 lat oszczędności w zużyciu energii. Pompy ciepła Danfoss zapewniają komfort ciepła i najwyższą efektywność każdego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie

Przewodnik po systemie Przewodnik po systemie Produkty, usługi i układy sterowania dla zintegrowanych rozwiązań klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach handlowych i przemysłowych CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU System tylko chłodzący

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center IT Cooling Solutions CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej Maksymalna wydajność klimatyzacji data center Maksymalna dostępność i wydajność przy minimalnych kosztach Globalna komunikacja wymaga szybkiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

ACTUATE Zaawansowany program szkoleniowy na rzecz bezpiecznej i ekonomicznej jazdy elektrycznymi pojazdami drogowymi TROLEJBUS

ACTUATE Zaawansowany program szkoleniowy na rzecz bezpiecznej i ekonomicznej jazdy elektrycznymi pojazdami drogowymi TROLEJBUS ACTUATE Zaawansowany program szkoleniowy na rzecz bezpiecznej i ekonomicznej jazdy elektrycznymi pojazdami drogowymi TROLEJBUS 2 ACTUATE Stopka redakcyjna Pomysł i edycja: DI Christian Osterer, inż. Markus

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

XXX NBQSP TLG DPN. Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF. Przedłużanie Cyklu Życia Łożyska

XXX NBQSP TLG DPN. Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF. Przedłużanie Cyklu Życia Łożyska ;BLVQ PÝZTLB ;BUS[ZNBOJF 1 SBD B B SBD 1 0T JPX BOJ F PO UBÝ %FN XB XP B TUB UZL 1PE HOPT EJB XXX NBQSP TLG DPN Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF Grupa SKF 2008 Treść niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

z energetyką urządzenia konsumujące energię przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką urządzenia konsumujące energię przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat urządzenia konsumujące energię Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo