RAPORT CSR 2012 firmy Nikon Wersja PDF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT CSR 2012 firmy Nikon Wersja PDF"

Transkrypt

1 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon Wersja PDF

2 Profil Grupy Nikon Dane firmy Nazwa firmy: NIKON CORPORATION Centrala: Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia Tel.: Przedstawiciel: Makoto Kimura, Dyrektor reprezentacyjny, Prezes i członek zarządu Data założenia: 25 lipca 1917 r. Kapitał: milionów JPY (stan na 31 marca 2012 r.) Sprzedaż netto: Skonsolidowana: milionów JPY Nieskonsolidowana: milionów JPY (za rok zakończony 31 marca 2012 r.) Liczba pracowników: Skonsolidowana: (stan na 31 marca 2012 r.) * Pracownicy stali, tymczasowi oraz pracownicy spółek Grupy Nieskonsolidowana: 5397 (stan na 31 marca 2012 r.) * Dane dotyczące pracowników obejmują tylko pracowników stałych i tymczasowych, ale nie uwzględniają pracowników Nikon Corporation tymczasowo przeniesionych do spółek Grupy. Liczba spółek Grupy w poszczególnych regionach (skonsolidowana) Sprzedaż (nieskonsolidowana, skonsolidowana) (w milionach jenów) Sprzedaż w podziale na segmenty działalności (skonsolidowana) (w milionach jenów) ,0% Region 08/3 09/3 10/3 11/3 Liczba spółek Spółki Grupy Nikon w Japonii (z wyłączeniem Nikon Corporation) 15 Spółki Grupy w Europie (12 krajów) 29 Spółki Grupy w Azji/Oceanii (9 krajów) 15 Spółki Grupy w Ameryce Północnej (2 kraje) 9 Sieć Szczegółowe informacje o spółkach Grupy znajdują się na stronie: Urządzenia precyzyjne Nieskonsolidowana 6,1% 12/3 63,9% 27,0% 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 Urządzenia do obrazowania Skonsolidowana Przyrządy Inne Główne obszary działalności Grupy Nikon Urządzenia precyzyjne (Precision Equipment Company) Steppery i skanery IC / steppery i skanery LCD Produkty do obrazowania (Imaging Company) Aparaty cyfrowe / kamery filmowe / wymienne obiektywy / lampy błyskowe / akcesoria fotograficzne / oprogramowanie / lornetki / lunety / dalmierze laserowe Przyrządy (Instruments Company, Nikon-Trimble Co., Ltd.) Mikroskopy biologiczne / mikroskopy przemysłowe / mikroskopy stereoskopowe / przyrządy pomiarowe / urządzenia kontrolne półprzewodników / tachymetry / systemy GPS i GIS / systemy miernicze CAD Produkty niestandardowe (Pion Produktów Niestandardowych) Niestandardowe urządzenia optyczne / urządzenia związane z przestrzenią kosmiczną / urządzenia astronomiczne / podzespoły optyczne Szkło (Pion Szkła) Syntetyczne szkło krzemionkowe / fluorek wapnia / substraty fotomasek do LCD Enkodery (Pion Promocji Biznesowej Enkoderów) Enkodery absolutne / cyfrowe systemy mikrometryczne Digimicro / enkodery obrotowe Okulistyka (Nikon-Essilor Co., Ltd.) Soczewki okulistyczne / aparaty słuchowe Sprzedaż w podziale na regiony (skonsolidowana) (w milionach jenów) ,3% 13,8% 24,6% 24,1% 14,2% 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 Podział na regiony Japonia Ameryka Płn. Europa Azja i Oceania Inne Podział na regiony Japonia USA Europa Chiny Inne Liczba pracowników (nieskonsolidowana, skonsolidowana) (Pracownicy) ,9% 6,5% ,9% ,7% /3 09/3 10/3 11/3 12/3 Nieskonsolidowana Skonsolidowana Japonia Ameryka Północna Europa Azja i Oceania * Liczby skonsolidowane obejmują stałych i tymczasowych pracowników Grupy Nikon. Podczas wyliczania odsetków pracowników w poszczególnych regionach pracownicy Nikon Corporation tymczasowo oddelegowani do spółek Grupy są uznawani za pracowników miejsca, do którego zostali wysłani, zaś pracownicy oddelegowani do spółek nieskonsolidowanych nie są brani pod uwagę. Pracownicy Nikon Metrology NV i spółek Grupy stanowiących jej spółki zależne uwzględniani są w danych dla Europy. 1 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

3 SPIS TREŚCI Polityka wydawnicza Grupa Nikon jest w pełni świadoma, że utrzymanie owocnych i opartych na zaufaniu stosunków ze wszystkimi interesariuszami & wymaga aktywnego i szczerego ujawniania informacji o spółce. Niniejszy roczny raport stanowi zatem ważne narzędzie służące udoskonaleniu komunikacji między Grupą Nikon i naszymi interesariuszami. Nośniki informacyjne sprawozdawczości CSR & W ramach sprawozdawczości dotyczącej działań CSR Grupy Nikon w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r. opublikowaliśmy internetową wersję RAPORTU CSR 2012 firmy Nikon w formacie PDF (niniejszy raport) oraz drukowaną wersję skróconą. Na naszej stronie internetowej można znaleźć również wiele informacji dodatkowych stanowiących uzupełnienie tego raportu: & Słowniczek terminów stosowanych w tym raporcie znajduje się w załączniku. Sieć Dodatkowe informacje dostępne są na stronie firmy Nikon. Wydrukowana wersja RAPORTU CSR 2012 firmy Nikon skrócona wersja Wersja PDF (niniejszy raport) Strona internetowa Nikon Zakres czasowy i tematyczny niniejszego raportu Niniejszy raport poświęcony jest okresowi od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. (rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 r.), ale obejmuje również kwestie związane z głównymi planami rozwojowymi do dnia 31 maja 2012 r. W niniejszym raporcie Nikon oznacza markę Nikon, Nikon Corporation oznacza wyłącznie spółkę matkę, spółki Grupy oznaczają łącznie 68 skonsolidowanych spółek zależnych i dwie spółki powiązane kapitałowo, a Grupa Nikon oznacza Nikon Corporation oraz spółki Grupy. Jeśli jakaś część raportu dotyczy innego okresu, to jego granice są w niej precyzyjnie podane. Jeśli nie określono inaczej, termin pracownicy oznacza kadrę wyższego szczebla, pracowników stałych i tymczasowych, pracowników kontraktowych, pracowników oddelegowanych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz personel czasowy Grupy Nikon. Dokumenty odniesienia Niniejszy raport sporządzono w oparciu o Wytyczne dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju & G3.1 organizacji Global Reporting Initiative, Wytyczne w zakresie sprawozdawczości środowiskowej (2007) & japońskiego Ministerstwa Środowiska oraz normę ISO & :2010 Wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Kolejne wydanie (planowane) Wrzesień 2013 r. (poprzednie wydanie opublikowano we wrześniu 2011 r.) Dział zajmujący się przygotowaniem raportu oraz informacje kontaktowe Sekcja CSR, Dział CSR, Centrala planowania biznesowego NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia Tel.: Faks: (Kwestie środowiskowe) Sekcja administracji środowiskowej Dział administracji środowiskowej i technicznej Centrum administracji biznesowej NIKON CORPORATION 6-3, Nishiohi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokio , Japonia Tel.: Faks: Profil Grupy Nikon 1 S³owo Wiadomość wstêpne od Prezesa 3 Rok od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii 5 Artykuł 1: Działania biznesowe i CSR w Grupie Nikon 7 Artykuł 2: Działania CSR w zagranicznych spółkach Grupy 11 Podstawy CSR w firmie Nikon Najważniejsze informacje: Promowanie CSR w Chinach i Hongkongu 13 Polityka CSR 15 Kwestie priorytetowe uwzględnione w średnioterminowym planie CSR 17 System promowania CSR i nasze podejście do inicjatywy ONZ Global Compact & 18 Priorytetowe kwestie, cele i wyniki 19 Dialog z interesariuszami 21 Ład korporacyjny & 22 Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem & w oparciu o cykl PDCA 24 Kontrola jakości produktów Nikon 26 Rozwój i promocja zarządzania środowiskowego Najważniejsze informacje: Działania spółki Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd. (NNJC) 27 Zarządzanie środowiskowe 27 Działania dotyczące produktów 33 Działania w obiektach 38 Zgodność & Globalna promocja działań związanych ze zgodnością 45 Najważniejsze informacje: Kolportaż uaktualnionego Kodeksu postępowania firmy Nikon w całej Grupie 45 Środowisko pracy dla pracowników Dialog z interesariuszami & : Różnorodność personelu & w firmie Nikon 47 Globalne zarządzanie kwestiami związanymi z prawami człowieka i środowiskiem pracy 49 Najważniejsze informacje: Poprawki w zakresie środowiska pracy wprowadzone w odpowiedzi na wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii 49 Propagowanie działań z obszaru różnorodności 52 Najważniejsze informacje: Szkolenia dotyczące różnorodności dla kierowników, służące większemu rozwojowi różnorodności pracowników 52 Współżycie w społeczeństwie i środowisku naturalnym Rozszerzanie działań społecznych na świecie 55 Najważniejsze informacje: Pracownicy jako wolontariusze pomagający naprawić skutki wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii 55 Łańcuch dostaw & Promowanie działań CSR w łańcuchu dostaw 58 Najważniejsze informacje: Rozwiązanie problemu minerałów konfliktu 58 Zewnętrzna ocena 61 Indeks treści GRI 62 Komentarz strony trzeciej / Zewnętrzne potwierdzenie 65 *Załącznik: Słowniczek RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 2

4 Wiadomość S³owo wstêpne od Prezesa Wzmocnienie zaufania interesariuszy poprzez prowadzenie działań biznesowych z obszaru CSR i wspieranie społeczeństwa Dyrektor reprezentacyjny, Prezes i członek zarządu Nikon Corporation Makoto Kimura Grupa Nikon poniosła znaczące straty podczas wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii w marcu 2011 r. oraz potężnych powodzi, które nawiedziły Tajlandię w październiku 2011 r., ale dzięki wspólnym działaniom udało nam się szybko powrócić do normalności. Chcę ponownie gorąco podziękować za olbrzymią pomoc i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od wszystkich naszych interesariuszy z całego świata. Ze względu na wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii oraz powodzi w Tajlandii musimy jeszcze bardziej udoskonalić nasze systemy produkcyjne poprzez odświeżenie systemów zarządzania ryzykiem i BCM. Potwierdzamy również, że naszym głównym priorytetem jest terminowe dostarczanie bezpiecznych i atrakcyjnych produktów i usług odznaczających się wysoką jakością. Wiemy, że sam proces realizacji naszej firmowej filozofii wiarygodności i kreatywności obejmuje pewne elementy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), i uważamy zarządzanie zgodne z zasadami CSR za jeden z najważniejszych fundamentów kierowania naszą firmą. W kwietniu 2012 r., w ramach dążenia do dalszego promowania zarządzania zgodnego z zasadami CSR, dokonaliśmy przekształcenia naszych wewnętrznych komisji i usprawniliśmy systemy powiązane z CSR w celu dalszej koncentracji na najważniejszych kwestiach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze priorytety w zakresie CSR na rok kończący się 31 marca 2013 r. pozostają niezmienne i są to: rozwój i promocja zarządzania środowiskowego, wdrażanie działań związanych ze zgodnością, poszanowanie praw człowieka i norm środowiska pracy, promowanie różnorodności personelu, współżycie w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz promowanie działań CSR w łańcuchu dostaw. Jeszcze w roku 2007 Nikon poparł inicjatywę ONZ Global Compact i zawartych w niej dziesięć zasad związanych z prawami człowieka, standardami pracy, ochroną środowiska naturalnego i walką z korupcją. Od tego czasu uwzględniamy te dziesięć zasad podczas realizacji priorytetowych działań CSR i praktykujemy je w dobrej wierze. W oparciu o każdy z priorytetów opracowaliśmy konkretne cele, a podczas globalnego rozwoju naszych działań biznesowych cały czas pamiętamy o CSR. Wyniki tych działań są przekazywane do Komisji ds. CSR oraz podlegają monitoringowi mającemu zapewnić ich poprawną realizację. W ramach powracania do normalności po wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii otworzyliśmy w mieście Sendai w lutym 2012 r. centrum Nikon Plaza Sendai pełniące funkcję bazy operacyjnej promującej długoterminowe działania pomocowe. Służy ona jako galeria wystaw fotograficznych oraz miejsce, gdzie organizacje non-profit i organizacje zrzeszające ochotników kontaktują się z mieszkańcami i przekazują im różne informacje. Dokonaliśmy również zmian w naszym systemie zasobów ludzkich, aby pomóc pracownikom w prowadzeniu działań w charakterze wolontariuszy. Sponsorowaliśmy też akcje zalesiania i inne ekologiczne inicjatywy. Ponadto w oparciu o przekonanie, że fotografie potrafią dać ludziom motywację, przygotowaliśmy pod hasłem Wspieranie rekonstrukcji przez fotografię albumy ze zdjęciami wykonanymi przez uczniów szkół gimnazjalnych z regionu dotkniętego katastrofą (które uczniowie również otrzymali), a także pomogliśmy w zorganizowaniu warsztatów fotograficznych. Opierając się na firmowej filozofii wiarygodności i kreatywności, firma Nikon będzie dążyć do zdobycia jeszcze większego zaufania interesariuszy poprzez prowadzenie działań biznesowych zgodnych z zasadami CSR i wspieranie społeczeństwa. Czerwiec 2012 r. 3 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

5 Wiadomość Słowo wstępne od Prezesa Skutki powodzi w Tajlandii i odpowiedź Nikon Poniżej zamieszczamy raport opisujący szkody, jakich doznała Grupa Nikon wskutek powodzi, które nawiedziły Tajlandię w październiku 2011 r., oraz działania podjęte w celu naprawy szkód. Skutki katastrofy Obiekty Nikon (Thailand) Co., Ltd. (NTC) znajdują się w parku przemysłowym Rojana w prowincji Ayutthaya w środkowej Tajlandii. Powódź zalała najniższe kondygnacje wszystkich budynków, przez co konieczne było wstrzymanie działań operacyjnych. Poziom wody sięgnął około dwóch metrów, niszcząc nie tylko budynki, ale również zgromadzone w nich zapasy i sprzęt produkcyjny. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. prowadziła działalność w pełnym wymiarze. Tym razem jednak, doświadczeni powodzią, udoskonalimy rozwiązania służące minimalizowaniu wpływu katastrof i wzmocnimy systemy produkcyjne. * NTC to główna baza produkcyjna wytwarzająca jednoobiektywowe lustrzanki, wymienne obiektywy itp. * Żadnych strat ani ofiar w ludziach nie było w oddziale Nikon Sales (Thailand) Co., Ltd., który znajduje się w Bangkoku. Przygotowanie centrali awaryjnej i naprawa szkód Firma Nikon Corporation przygotowała awaryjną centralę ds. walki z katastrofą, którą zarządzał Prezes, oraz zorganizowała system zapewniania pomocy dla NTC. Zaraz po katastrofie, w ramach ogólnogrupowych wysiłków służących przywróceniu działalności, zaczęliśmy wytwarzać komponenty i sprzęt produkcyjny w bazach produkcyjnych w Japonii. Od końca listopada 2011 r. rozpoczęliśmy zastępczą produkcję w fabrykach podwykonawców w Tajlandii. Od grudnia zaczęliśmy również korzystać ze specjalnego przywileju wprowadzonego przez japoński rząd, który umożliwił pracę w Japonii wszystkim pracownikom zatrudnianym przez japońskie firmy dotknięte powodzią. Dzięki temu około 300 pracowników NTC dostało pracownicze wizy krótkoterminowe i przyjechało do Japonii, aby pomóc w realizacji działań produkcyjnych w zakładach w Japonii. W międzyczasie, natychmiast po katastrofie, NTC otworzyła tymczasowe biuro w Bangkoku i poświęciła się zbieraniu informacji. Uzyskano również zgodę na wejście do budynków NTC i rozpoczęto akcję usuwania i ratowania zatopionych urządzeń. Pod koniec listopada 2011 r. park przemysłowy skończył wypompowywać wodę z okolic NTC, co pozwoliło na wznowienie działalności w styczniu 2012 r. (początkowo była to produkcja kilku wybranych modeli). Dzięki podjętym działaniom grupowe poziomy produkcji cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych i wymiennych obiektywów powróciły od 31 marca 2012 r., zgodnie z pierwotnym planem naprawczym, do normalnego poziomu. Będziemy podejmować kolejne kroki, aby NTC znów Yingluck Shinawatra, premier Tajlandii, pociesza pracowników NTC (Sendai Nikon Corporation, marzec 2012 r.) Pomoc społecznościom Nikon Corporation przekazała 12 milionów bahtów (ok. 30 milionów jenów) rządowi Tajlandii, aby wspomóc obszary dotknięte powodzią oraz ich mieszkańców. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 4

6 Rok od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii Wspomaganie rekonstrukcji za pomocą fotografii Grupa Nikon sformułowała hasło Wspieranie rekonstrukcji przez fotografię, pod którym prowadzone są długoterminowe inicjatywy służące zapewnieniu pomocy dla ofiar wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii oraz odnowie społeczności dotkniętych katastrofą. Nikon uważa, że siła fotografii doda otuchy osobom, które ucierpiały w trzęsieniu ziemi, i pomoże w prowadzeniu działań naprawczych. Sieć Najnowsze informacje o takich inicjatywach będą opisywane na stronie internetowej Nikon. photography/ Albumy z fotografiami dla uczniów gimnazjum Przygotowaliśmy albumy z fotografiami zawierające zdjęcia wykonane przez gimnazjalistów z regionu dotkniętego katastrofą (które to albumy uczniowie również otrzymali). Uczniowie ze szkoły gimnazjalnej Toni w mieście Kamaishi zaraz po trzęsieniu ziemi wykonali wiele fotografii aparatami cyfrowymi. W roku zakończonym 31 marca 2012 r. uczniowie, korzystając ze wskazówek nauczyciela, wykonywali zdjęcia poświęcone trzem obszarom tematycznym: Symbole odnowy, Blizny po katastrofie i Uśmiechnięte twarze. Następnie uczniowie zaprezentowali wykonane zdjęcia na szkolnym festiwalu kulturalnym odbywającym się jesienią. Do każdego zdjęcia dodano też tytuł i komentarz. Nikon Corporation pomogła uczniom wydać zdjęcia w postaci albumów z fotografiami. Podobne wsparcie otrzymały od nas również dwa inne gimnazja. We współpracy z Zespołem medialnym ds. naprawy skutków katastrofy zorganizowanym przez organizację non-profit Stowarzyszenie Producentów Mediów Wizualnych planujemy dalsze prowadzenie takiej działalności i zwiększenie liczby gimnazjów biorących udział w programie. Centrum Nikon Plaza Sendai Firma Nikon otworzyła centrum Nikon Plaza Sendai w budynku AER, znajdującym się obok dworca kolejowego JR Sendai, jako bazę do działań wspierających odbudowę. Nikon Plaza Sendai jest miejscem, gdzie organizacje non-profit i organizacje zrzeszające wolontariuszy, które działają w dotkniętych wielkim trzęsieniem ziemi prefekturach regionu Tohoku, mogą przedstawiać raporty i organizować wystawy. Miejsce to służy również jako baza dla pracowników Grupy Nikon prowadzących działania z zakresu odbudowy regionu i pomocy mieszkańcom. Ponadto Nikon Plaza Sendai zajmuje się też świadczeniem ogólnych usług dotyczących sprzętu fotograficznego. Zdjęcia uczniów zaprezentowane na szkolnym festiwalu kulturalnym. Z powodu trzęsienia ziemi sala gimnastyczna, w której zawieszono zdjęcia, pełniła też funkcję zwykłej klasy (szkoła gimnazjalna Toni). Budynek AER, gdzie otwarto centrum Nikon Plaza Sendai Uczniowie wybierający zdjęcia do swoich albumów z fotografiami (szkoła gimnazjalna Toni) 5 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

7 Rok od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii Wystawa czasowa w Salonie Nikon Nikon Corporation jednocześnie zorganizowała serię wystaw tematycznych zatytułowanych Pamiętamy 11 marca w dwóch Salonach Nikon w miejscowościach Ginza i Shinjuku między lutym a marcem 2012 r. Tematyczne wystawy, przypominające o pierwszej rocznicy katastrofy, objęły serię ośmiu specjalnych wystaw i pięciu sympozjów pokazujących skutki tego bezprecedensowego trzęsienia ziemi. Wystawy tematyczne zaprojektowano w celu pokazania skutków trzęsienia ziemi poprzez różne wystawy i rozmowy mające pomóc w odbudowie. Wspieranie innych działań związanych z fotografią Wspieranie Projektu odnowy wspomnień Grupa Nikon wspiera Projekt odnowy wspomnień. Projekt prowadzony przez Japońskie Towarzystwo Prac Społecznych jest próbą odrestaurowania uszkodzonych zdjęć za pomocą technik przetwarzania obrazu. W ramach wspierania tego projektu firma Nikon zapewnia specjalne darmowe konta w usłudze my Picturetown służącej do przechowywania i udostępniania zdjęć. Wsparcie projektu Portrety członków rodzin potrzebujących pomocy Spółka Nikon Imaging Japan Inc. wsparła projekt Portrety członków rodzin potrzebujących pomocy projekt fotograficzny sponsorowany przez Ogólnojapoński Związek Towarzystw Fotograficznych. W ramach projektu zrobiono zdjęcia ludziom, którzy ucierpieli w czasie trzęsienia ziemi, mieszkającym obecnie w tymczasowych domach w mieście Soma w prefekturze Fukushima, a następnie przekazano im wydrukowany album z płytą DVD. Projekt realizowano przez 14 dni, między wrześniem 2011 r. a styczniem 2012 r. Spółka Nikon Imaging Japan Inc. zapewniła niezbędny sprzęt oraz pomagała fotografom odwiedzającym studia fotograficzne zorganizowane w aulach każdego z tymczasowych osiedli. Wspieranie fundacji Photo Aid stowarzyszenia CIPA Jako korporacyjny członek Stowarzyszenia Producentów Aparatów i Urządzeń do Przetwarzania Obrazu (CIPA) Nikon Corporation wspiera i finansuje fundację Photo Aid założoną przez CIPA i Nippon Foundation. Sieć CIPA Photo Aid Sesja zdjęciowa w ramach projektu Portrety członków rodzin potrzebujących pomocy. Zdjęcie dostarczył Ogólnojapoński Związek Towarzystw Fotograficznych. Działania prowadzone w obrębie Grupy Nikon Stosowanie rozwiązań oszczędzających energię Grupa Nikon dąży do zmniejszenia emisji CO 2 poprzez codzienne stosowanie licznych rozwiązań oszczędzających energię, jak zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach, wygaszanie świateł w czasie przerwy obiadowej, zmniejszenie zużycia prądu przez urządzenia w trybie czuwania oraz ustalanie dni bez nadgodzin. W roku zakończonym 31 marca 2012 r. dużym problemem było ograniczenie dostaw energii elektrycznej spowodowane wielkim trzęsieniem ziemi we wschodniej Japonii. Rząd japoński zażądał zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 15% rok do roku, a spółki Grupy Nikon w Japonii odpowiedziały na to żądanie nasileniem działań monitorujących i wprowadzeniem następujących środków: 1) Istotna redukcja szczytowego zużycia energii elektrycznej we wszystkich obiektach biznesowych: poza standardowymi oszczędnościami wyłączanie światła w ogólnodostępnych obszarach oraz wyłączanie ogrzewania w toaletach typu washlet. 2) Skuteczne środki służące zmniejszeniu szczytowego poboru energii elektrycznej we wszystkich obiektach biznesowych: wykorzystanie awaryjnych źródeł zasilania oraz grupowanie obszarów, w których realizowane są nadgodziny. 3) Stosowanie rotacyjnego systemu pracy poprzez podział zakładów na grupy: wdrożenie systemu, w którym każdego dnia zamykana jest przynajmniej jedna grupa zakładów, na podstawie kalendarza rotacyjnych działań wyznaczającego dni robocze także na soboty i niedziele. W rezultacie udało nam się zmniejszyć nie tylko szczytowy, ale także całkowity pobór energii. Zmniejszenie zużycia energii w każdym zakładzie Nikon Corporation i w najważniejszych spółkach produkcyjnych Grupy przekroczyło 10% rok do roku (lata kalendarzowe). Wykorzystując zdobyte doświadczenie, będziemy dalej promować korzystanie z bardziej oszczędnego sprzętu produkcyjnego oraz będziemy dążyć do zmniejszenia zużycia energii przez komputery i systemy oświetleniowe w pionach administracyjnych i biurach, gdzie udało się uzyskać największe redukcje. Usprawnianie Systemu BCM & ( S 24) Działania realizowane przez pracowników w charakterze wolontariuszy ( S 55) RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 6

8 Artykuł 1 Działania biznesowe i CSR & w Grupie Nikon Jednym z głównych zobowiązań Grupy Nikon jest działanie na rzecz znacznego rozwoju społeczeństwa poprzez realizowane działania biznesowe. W oparciu o tę ideę każdy pion podejmuje różne inicjatywy w celu spełnienia oczekiwań klientów. Precision Equipment Company Zadowolenie klientów i wkład społeczny Przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego za pomocą naszych sił produkcyjnych, zaawansowanych urządzeń optycznych i precyzyjnych technologii. Toshio Matsuura Zastępca dyrektora generalnego, Pion Sprzętu LCD, Precision Equipment Company, Nikon Corporation Wspieranie społeczeństwa informacyjnego naszymi siłami produkcyjnymi Urządzenia elektroniczne sprawiają, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym. Dwie rodziny produktów prowadzące do znacznych postępów to: półprzewodniki (IC) i panele LCD. Spółka Precision Equipment Company opracowuje i produkuje sprzęt niezbędny do wytwarzania półprzewodników i paneli LCD. W lutym 2012 r. wielosoczewkowy sprzęt naświetleniowy typu matrycowego opracowany przez nasz Pion Sprzętu LCD zdobył nagrodę premiera w kategorii Proces wytwórczy i produkcyjny w ramach czwartej edycji konkursu Monodzukuri Nippon Grand Award. Monodzukuri Nippon Grand Award to nagroda przyznawana przez premiera od sierpnia 2005 r. Służy ona umacnianiu i podtrzymywaniu tradycji monodzukuri (sztuka wytwarzania dóbr), która przyczyniła się do rozwoju japońskiego przemysłu i kultury oraz znacząco wzbogaciła nasze życie. Urządzenia naświetleniowe wspierające społeczeństwo informacyjne Skaner zanurzeniowy ArF NSR-S621D Skaner LCD FX-101S Opracowanie sprzętu naświetleniowego łączącego zaawansowane technologie Wielosoczewkowa metoda matrycowa to technologia opracowana dla odwzorowujących systemów optycznych w skanerach LCD przenoszących modele obwodów drukowanych dla paneli LCD na płytki szklane. Stworzyliśmy samokalibrujący się system, który dokładnie dostraja wielosoczewkowe matryce. Umożliwia to płynne łączenie układów naświetlanych przez każdą soczewkę. Jako że tradycyjny sprzęt ma małe pole naświetlania, trudno było produkować duże panele na skalę masową. Nowo opracowana metoda umożliwia jednak naświetlanie większych obszarów za pomocą pojedynczego skanu, co pozwala na obsługę coraz większych płytek szklanych, a także wydajną produkcję dużych paneli wysokiej jakości. Po raz pierwszy w historii taka metoda weszła w życie nie tylko ze względu na soczewki projekcyjne, ale także dzięki technologiom, które rozwiązały różne problemy powiązane ze zwiększającym się rozmiarem płytek szklanych, jak kontrolowanie z dokładnością do mikronów wielotonowych instalacji scenicznych czy zwalczanie ponaświetleniowych wypaczeń wzorów. Kolejnym powodem otrzymania nagrody, poza opracowaniem przez Nikon niezrównanej technologii optycznej i ultraprecyzyjnej technologii kontrolnej, jest to, że wydajna masowa produkcja dużych paneli LCD za pomocą sprzętu naświetleniowego wykorzystującego nasze rozwiązania spowodowała błyskawiczne upowszechnienie się dużych telewizorów, laptopów i monitorów LCD oraz doprowadziła do poprawy jakości naszego życia i dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Spółka Precision Equipment Company nadal będzie dążyć do rozwoju różnych technologii, które służą dobrobytowi społeczeństwa informacyjnego. Półprzewodnik (IC) Panel ciekłokrystaliczny (LCD) Różne terminale, urządzenia elektroniczne itp. Ceremonia wręczenia nagród w siedzibie premiera 7 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

9 Artykuł 1 Imaging Company Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie społeczności Dobre produkty powstają w dobrych środowiskach produkcyjnych. Promujemy działania CSR & jako podstawę działalności. Liu Gang Osoba odpowiedzialna za CSR, Nikon Imaging (China) Co., Ltd. NIC, zagraniczna spółka Grupy odpowiedzialna za produkcję aparatów Nikon 1 V1 i J1 Spółka Nikon Imaging Company zapewnia klientom nowe korzyści i przyczynia się do rozwoju kultury fotografii poprzez prowadzenie zróżnicowanych działań z tego obszaru. W 2011 r. Nikon wprowadził na rynek zaawansowane technologicznie aparaty V1 i J1 z wymiennymi obiektywami. Są one produkowane w Chinach, w należącej do Grupy Nikon spółce Nikon Imaging (China) Co., Ltd. (NIC). NIC zajmuje się również wytwarzaniem kompaktowych aparatów cyfrowych serii COOLPIX. Spółka NIC jest przekonana, że dostarczanie społeczeństwu bezpiecznych produktów wysokiej jakości wymaga również przygotowania dobrego środowiska produkcyjnego i wychodząc z tego założenia angażuje się w działania z obszaru CSR. prowadzących działania z zakresu ochrony środowiska i inne działania CSR. Pomoc dla studentów We współpracy z regionalnymi agencjami rządowymi zapewniamy wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomagamy finansowo studentom, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale mają problemy z utrzymaniem ciągłości edukacji z powodów ekonomicznych. W roku 2011 zorganizowaliśmy stypendia dla 11 osób. Zintensyfikowana edukacja dotycząca zgodności & NIC prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dotyczące zgodności, dzięki czemu pracownicy mogą w pełni zrozumieć Kartę społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Nikon i Kodeks postępowania, a następnie potrafią je stosować w codziennej pracy. Stworzyliśmy środowisko, w którym wszyscy pracownicy mogą uzyskać niezbędną wiedzę. Nowi pracownicy zostają wyedukowani w zakresie zgodności w ramach swojego szkolenia. Ponadto mają możliwość skorzystania ze szkolenia wspomaganego komputerowo, a na porannych zebraniach omawiane są studia przypadków. Wsparcie finansowe przekazywane rodzicowi studenta uniwersytetu Działania realizowane przez pracowników w charakterze wolontariuszy Edukacja zgodnościowa wspomagana komputerowo W kwietniu 2011 r. w chińskim mieście Wuxi zorganizowano Festiwal Kultury Wu. Wuxi to miejsce, gdzie narodziło się Królestwo Wu jedno z państw chińskiej Epoki Trzech Królestw. Wielki festiwal organizowany jest raz do roku w mieście Wuxi pod hasłem Podtrzymujemy i promujemy kulturę Wu i odwiedza go wiele osób z okolicznych regionów. Pracownicy z ponad 20 zagranicznych firm, w tym NIC, działających w Nowym Dystrykcie Wuxi, zostali wolontariuszami pomagającymi w organizacji festiwalu, co umożliwiło nam nawiązanie lepszych kontaktów z miejscową społecznością. Zakupy ekologiczne i zgodne z zasadami CSR & Dywersyfikacja wytwarzanych przez nas produktów oznacza, że musimy kupować więcej różnych części i materiałów. Z tego względu poprawiliśmy naszą strategię zakupową, aby zachować wyższą niż dotychczas zgodność z Podstawową polityką firmy Nikon w sprawie ekologicznych zakupów oraz Wytycznymi CSR dla partnerów handlowych Nikon. Dokonujemy stałych postępów w obszarach zakupów ekologicznych i zgodnych z zasadami CSR np. przeprowadzamy działania służące ocenie dostawców wspólnie z Działem administracji środowiskowej i technicznej Nikon Corporation oraz Działem zarządzania zakupami i obiektami, a także staramy się faworyzować dostawców aktywnie Festiwal Kultury Wu RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 8

10 Artykuł 1 Instruments Company Zadowolenie klientów i wkład społeczny Poprzez dostarczanie sprzętu najnowocześniejszym instytucjom badawczym i edukacyjnym przyczyniamy się również do postępów w dziedzinie biotechnologii. Shoko Hara Sekcja promocji sprzedaży, Dział marketingu biotechnologicznego, Instruments Company, Nikon Corporation King s College w Londynie (2012) ) Uniwersytet Northwesterny Uniwersytet w Heidelbergu (2005) (2008) ( Instytut C Curie (2007) Harvard d Medical School Uniwersytet Hokkaido (2005) Uniwersytet Kalifornijski (2001) San Francisco (2006) Biopolis B (2007) Globalna mapa centrów obrazowania Nikon *Liczby w nawiasach oznaczają rok założenia Centra Obrazowania Nikon: wspomaganie badań i edukacji Produkty wytwarzane przez spółkę Nikon Instruments Company mają wiele różnych zastosowań i można je znaleźć niemal wszędzie od obszarów badawczych, jak medycyna i biotechnologia, po sektory przemysłowe, jak produkcja leków, elementów elektronicznych i części motoryzacyjnych. Grupa Nikon opracowuje nowe produkty i technologie obrazowania, aby pozostawać na bieżąco z nowymi odkryciami i potrzebami klientów. Poprzez dostarczanie najnowocześniejszych mikroskopów instytucjom badawczym i edukacyjnym przyczyniamy się również do postępów w dziedzinie biotechnologii. W ramach działań z tego obszaru Nikon nawiązał współpracę z najlepszymi szkołami wyższymi i centrami naukowymi w celu otwarcia Centrów Obrazowania Nikon na kampusach uczelni całego świata. Te centra w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesów i osiągnięć korzystających z nich naukowców. Obecnie funkcjonuje osiem Centrów Obrazowania Nikon trzy w USA, dwa w Azji i trzy w Europie i wszystkie działają przy laboratoriach należących do instytucji naukowych. Choć centra są wykorzystywane głównie przez poszczególne uczelnie i służą spełnianiu ich potrzeb badawczych, Nikon ma prawo używać ich do prezentowania swoich mikroskopów oraz prowadzenia szkoleń dla badaczy, pracowników Nikon i innych osób. Wielu naukowców i przyszłych szefów zespołów badawczych pracujących w Centrach Obrazowania Nikon bardzo ceni i chwali nasze nowoczesne systemy skanujących laserowych mikroskopów konfokalnych A1 oraz mikroskopy odwrócone, np. Eclipse Ti. To z kolei prowadzi do lepszego zrozumienia zasad rządzących mikroskopią oraz odkrywania dla niej jeszcze bardziej zaawansowanych zastosowań. Badania przeprowadzone za pomocą naszych instrumentów cytowano w ponad 270 artykułach naukowych. Programy partnerskie służące rozwojowi produktów i badań W Centrach Obrazowania Nikon użytkownicy, personel i specjaliści Nikon dzielą się informacjami dotyczącymi wydajności produktów, potrzeb produktowych i weryfikacji wyników badań. Nikon uważa te informacje za niezwykle cenne podczas ustalania nowych potrzeb i zastosowań. Na przykład w Centrum Obrazowania Nikon przy Uniwersytecie w Heidelbergu co roku organizowane są seminaria poświęcone przetwarzaniu obrazów, współsponsorowane przez Nikon Instruments Europe B.V., dla około 100 uczestników zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. W zeszłym roku mieliśmy okazję porozmawiać bezpośrednio z uczestnikami w centrum przy Uniwersytecie w Heidelbergu. Zapytaliśmy ich o najnowsze zastosowania produktów Nikon w ich badaniach oraz wysłuchaliśmy ich uwag i życzeń dotyczących przyszłego rozwoju naszych wyrobów. Mamy nadzieję, że poza dostarczeniem nowoczesnych produktów Nikon uda nam się wykorzystać te centra jako platformę komunikacyjną z naukowcami przyczyniając się do dalszego rozwoju biotechnologii. 9 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

11 Artykuł 1 Encoder Business Wkład społeczny W stronę społeczeństwa, w którym ludzie i roboty żyją w symbiozie. Wspieranie ewolucji robotów. Toru Morita Kierownik, Sekcja pierwszych planów i projektów, Pion Promocji Biznesowej Enkoderów, Centrala rozwoju biznesu, Nikon Corporation Roboty ewoluują w odpowiedzi na społeczne potrzeby Japonia jest czasem nazywana krainą robotów. Typowym przykładem są roboty przemysłowe. Na liniach produkcyjnych, na przykład w fabrykach samochodów, roboty przemysłowe pracują przez 24 godziny na dobę. Coraz częściej praktyczne zastosowania znajdują też roboty usługowe, takie jak wskazujące drogę lub sprzątające. Badacze i projektanci należącego do tej kategorii robota opiekuńczego starają się dokończyć swoje dzieło, zanim dojdzie do nieuchronnego nadmiernego postarzenia się społeczeństwa. Obserwując technologiczną ewolucję, trudno nie zauważyć, że ludzie coraz mocniej dążą do życia w symbiozie z robotami. Enkodery: niezbędne do zapewnienia robotom precyzji ruchu Pion Promocji Biznesowej Enkoderów dostarcza producentom robotów i silników szeroką gamę czujników pozycjonujących służących do kontroli robotów. Są one nazywane enkoderami. Większość robotów korzysta z połączeń podobnych do ludzkich stawów, a możliwość dokładnego wykrycia kątów ułożenia takich połączeń pozwala lepiej sterować ruchami robota. Enkodery są montowane w każdym stawie robota jako czujniki odczytujące wielkość kątów zgięcia. Enkodery Nikon są bardzo często stosowane zarówno w robotach przemysłowych, jak i usługowych. Nasz enkoder MAR-M40A wyznaczył globalny standard grubości dla enkoderów o podobnych specyfikacjach. MAR-M40A jest używany przez wielu klientów, którym zależy na wysokiej precyzji ruchów robota, ale mają bardzo mało miejsca na zamocowanie enkodera. Opracowanie płaskiego enkodera pomaga w rozwoju sprzętu Silniki wymagają większej pojemności, aby wytwarzać więcej mocy. A zatem, aby produkować mniejsze roboty o większej mocy, trzeba zmniejszyć rozmiar enkoderów. Enkoder MAR-M40 okazał się sukcesem ze względu na swoją niewielką grubość. Udało nam się to osiągnąć dzięki zastosowaniu w enkoderze odblaskowego optycznego systemu detekcyjnego oraz dzięki przeprowadzeniu niezliczonych testów technologicznych i wprowadzeniu wielu poprawek, obejmujących zwiększenie wydajności i poprawę połączenia obwodów elektronicznych. Przyniosło to skutek w postaci stosowania enkoderów Nikon w coraz większej liczbie robotów. Poprzez dalszą pracę na rzecz poprawy wydajności i niezawodności enkoderów będziemy wspierać ewolucję zarówno robotów przemysłowych, bez których nie mogą obejść się japońskie wytwórnie, jak i robotów usługowych dbających o nasze starzejące się społeczeństwo. MAR-M40 Wpływ enkoderów na płynny ruch robotów Enkoder Silnik Roboty potrzebują połączeń przypominających stawy, aby móc się swobodnie poruszać. W każdym z takich stawów stosowany jest jeden zespół enkoder-silnik, który umożliwia precyzyjne ułożenie stawu w pożądanej pozycji. Sieć Działania innych jednostek organizacyjnych opisywane są również na stronie internetowej Nikon. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 10

12 Artykuł 2 Działania CSR & w zagranicznych spółkach Grupy Bazy produkcyjne i usługowe na całym świecie pozwalają Grupie Nikon zachować wysokie normy kontroli jakości oraz prowadzić wiele działań CSR z pozycji przedsiębiorstwa mocno osadzonego w lokalnej społeczności. Na przykładzie inicjatyw podjętych przez cztery spółki Grupy pokazujemy, na czym mogą polegać takie działania. Europa: Nikon Nordic AB (AB) Zgodność Warsztaty z obszaru zgodności & W maju 2011 r. wszyscy nasi pracownicy ze Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Nikon Nordic AB w Finlandii. W trakcie warsztatów koordynatorzy poprowadzili dwugodzinną sesję poświęconą działaniom CSR. Poruszono w niej także różne kwestie z zakresu Kodeksów postępowania. Zasadniczo wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać Kodeksu postępowania firmy Nikon, ale czasem ich zachowania należą do szarej strefy. Koordynatorzy zaprezentowali uczestnikom różne trudne sytuacje i spytali ich, jak zazwyczaj by zareagowali i jak powinno się zareagować. Część dyskusji prowadzono w całej grupie, a część w podgrupach. Ich celem było większe wyczulenie uczestników na omawiane problemy. Uczestnictwo w warsztatach Na warsztatach musieliśmy odpowiedzieć na wiele pytań, a przy okazji dobrze się bawiliśmy. Pytania na ogół nie miały jednej poprawnej odpowiedzi, co prowadziło do ciekawych dyskusji. To właśnie dzięki nim warsztaty były bardzo owocne. Mam poczucie, że był to bardzo dobrze spędzony czas, ponieważ wyjechaliśmy z warsztatów z wiedzą, jak możemy poprawić nasze podejście do wielu spraw, zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i członka zespołu. Lotte Kallas Kierownik Biura, Oddział w Danii Nikon Nordic AB Pracownicy biorący udział w warsztatach w Finlandii USA: Nikon Precision Inc. (NPI) i Nikon Research Corporation of America (NRCA) Wkład w społeczeństwo Program Działań Charytatywnych (CCP) prowadzony przez pracowników W celu wspierania działań socjalnych komisja złożona z pracowników wybiera, której organizacji pomóc, i przeprowadza zbiórkę pieniędzy. Od siedmiu lat przekazujemy fundusze do jednej z takich organizacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association; AHA), a nasi pracownicy prowadzą również zbiórki pieniędzy poza firmą. CCP pozyskuje także datki służące rozwojowi pobliskich społeczności oraz pomocy krajom, które ucierpiały w czasie katastrof naturalnych. Spółki Grupy wykorzystują również fundusze zebrane przez pracowników do wspierania programów, w których spółki i pracownicy aktywnie uczestniczą. Pozytywny wpływ na pracowników Program CCP pozwala naszej firmie bliżej poznać lokalne społeczności oraz poprawia ich jakość życia oraz bezpieczeństwo. Ma on również wpływ na pracowników. Dzięki programowi lepiej zrozumieli, że ich działania poprawiają jakość życia otaczających ich ludzi. Te działania sprawiły, że marka Nikon jest bardzo dobrze rozpoznawana w tej społeczności, a pracownicy uzyskali silniejsze poczucie wzajemnej solidarności oraz wzmocnili poczucie identyfikacji z firmą. Pracownicy prowadzący zbiórkę pieniędzy dla AHA Cecilia Vidal (Przewodnicząca Komisji ds. działań charytatywnych) Inżynier projektowy, Nikon Precision Inc. 11 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

13 Artykuł 2 Azja: Nikon (Malaysia) Sdn. Bhd. (NMY) Wkład w społeczeństwo Fotografia jako narzędzie otwierające przed dziećmi jaśniejszą przyszłość W ramach jednego z działań CSR w roku 2011 Nikon (Malaysia) Sdn. Bhd. wybrała 20 dzieci z biednych rodzin, które fascynowały się fotografią, ale nie miały możliwości, by wykorzystać swój talent. Dzieci otrzymały od nas aparaty i zostały zaproszone na warsztaty fotograficzne. W czasie sesji fotograficznej w miejscowym parku dzieci fantastycznie się bawiły, robiąc zdjęcia różnym gatunkom ptaków, podczas gdy ochotnicy z firmy Nikon udzielali im cennych wskazówek. W kolejnym tygodniu ochotnicy odwiedzili dzieci w domach, aby przekazać im wsparcie moralne i techniczne w celu jeszcze mocniejszego zachęcenia do kontynuowania przygody z fotografią. Jury sędziowskie wybrało potem najlepsze zdjęcia wykonane w czasie warsztatów i pokazało je na publicznej wystawie połączonej ze sprzedażą. Zyski ze sprzedaży zdjęć przelano na konta oszczędnościowe dzieci mające umożliwić im dalszą edukację. Nasze motto to Dbać i pomagać Jednym z działań realizowanych przez nas w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jest organizowanie warsztatów fotograficznych dla dzieci oraz umożliwianie im rozwoju zdolności fotograficznych. Chcemy odkrywać i pielęgnować ukryte w nich talenty. Czasami te talenty nas zadziwiały, a czasami wręcz sprawiały, że zaczynaliśmy wątpić we własne. Poprzez taką działalność mamy nadzieję pokazać dzieciom, że społeczeństwo o nie dba i nigdy o nich nie zapomina. Mok Chuang Ming Kierownik ds. zasobów ludzkich i ds. ogólnych Nikon (Malaysia) Sdn. Bhd. Dzieci biorące udział w warsztatach fotograficznych w Kuala Lumpur Azja: Nikon India Private Limited (NIND) Zadowolenie klientów Wykorzystywanie opinii klientów do poprawy obsługi posprzedażowej NIND przeprowadziło inicjatywę Wesoła rozmowa polegającą na tym, że przedstawiciele NIND dzwonili do klientów, którzy wcześniej zgłosili konieczność przeprowadzenia naprawy, i osobiście pytali ich o opinię na temat pomocy udzielonej przez centrum obsługowe. To działanie pozwoliło firmie sprawdzić poziom zadowolenia klientów na podstawie ich własnych słów. Dodatkowo spółka NIND mogła lepiej zrozumieć i usprawnić poziom obsługi pod względem zadowolenia klientów, czasu naprawy i liczby powtórnych napraw, a także zmniejszyć dystans między NIND i jej klientami oraz dokładniej poznać oczekiwania swoich klientów. Dalsze wzmocnienie jakości i wiarygodności firmy Nikon Celem przeprowadzenia działania Wesoła rozmowa było dalsze wzmocnienie jakości i wiarygodności firmy Nikon, czyli cech, na które pracujemy od dziesięcioleci. W celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi wprowadzaliśmy w tym działaniu pewne modyfikacje uwzględniające lokalne zwyczaje i kulturę. Rozmawiamy średnio z 500 klientami w tygodniu. Bezpośrednie wysłuchiwanie opinii klientów to bardzo cenne doświadczenie. Będziemy nadal dążyć do zwiększenia zadowolenia klientów i rozwiązywania wszystkich zgłaszanych przez nich problemów. Tarun Siwach Kierownik centrum telefonicznego Nikon India Private Limited Centrum telefoniczne Sieć Działania innych spółek Grupy opisywane są również na stronie internetowej firmy Nikon. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 12

14 Podstawy CSR w firmie Nikon & Najważniejsze informacje Promowanie CSR w Chinach i Hongkongu Skala działań biznesowych Grupy Nikon w Chinach rośnie z roku na rok. Ze względu na liczne kontakty z chińskim społeczeństwem poprzez różne działania biznesowe, takie jak zakupy, produkcja, sprzedaż i świadczenie usług, wymagania społeczne stawiane firmom działającym w środowisku rozwijającej się chińskiej gospodarki cały czas się zmieniają. W takich okolicznościach promujemy działania CSR w regionie Chin i Hongkongu, pod kierownictwem Nikon Holdings Hong Kong Limited (NHH), aby spółki Grupy w tym regionie (dalej zwane wspólnie spółkami Grupy w Chinach ) podejmowały tam spójne inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej. Działania zrealizowane w roku zakończonym 31 marca 2012 r. Spółka NHH została założona w sierpniu 2010 r. jako regionalna centrala w regionie Azji i Oceanii. Głównym obszarem jej działalności jest promowanie ładu korporacyjnego, CSR i audytów wewnętrznych. NHH nadzoruje wiele spółek Grupy w regionie, ale promocja CSR rozpoczęła się od nasilenia działań dziesięciu spółek Grupy z regionu Chin i Hongkongu (w tym NHH). W roku zakończonym 31 marca 2012 r. NHH prowadziła, we współpracy z Komisją ds. CSR Nikon Corporation, działania zmierzające do osiągnięcia dwóch głównych celów: pełnienie przez NHH głównej roli w procesie wspierania spółek Grupy w Chinach przy tworzeniu struktury promującej CSR oraz wdrożenie działań z zakresu zgodności i edukacji w każdej spółce. Pierwszym krokiem w stronę wykształcenia takiej struktury było zorganizowanie przez NHH spotkania inauguracyjnego Chińskiej Komisji ds. CSR spółek Grupy Nikon w grudniu 2011 r. Prowadzenie edukacji zgodnościowej W przeszłości szkolenia dotyczące firmowej filozofii Nikon i Kodeksu postępowania były organizowane przez poszczególne spółki w ramach globalnych inicjatyw. W roku zakończonym 31 marca 2012 r. spółki Grupy w Chinach rozpoczęły działania mające na celu dalsze zwiększenie świadomości pracowników w obszarze zgodności, przy zachowaniu równego tempa szkolenia we wszystkich spółkach regionu. Okres obejmujący około sześć pierwszych miesięcy był czasem przygotowawczym. NHH przeprowadził wstępne badania świadomości zgodnościowej wśród pracowników, przygotował uaktualnione wydanie Kodeksu postępowania firmy Nikon (wersji chińskiej), opracował materiały szkoleniowe dotyczące filozofii i Kodeksu postępowania firmy Nikon oraz wyznaczył koordynatorów CSR w każdej spółce. Wyniki wstępnego badania przeprowadzonego w kwietniu 2011 r. pokazały, że pracownicy, którzy kiedyś zapoznawali się z filozofią i Kodeksem postępowania firmy Nikon, mieli ogólną wiedzę na temat zgodności i lepiej rozumieli przypadki jej naruszenia. Po przygotowaniu uaktualnionego chińskiego wydania Kodeksu postępowania firmy Nikon, NHH opracowała w oparciu o niego szkoleniowe materiały dotyczące zgodności. Podczas opracowywania tych materiałów NHH dokładnie zapoznała się z prawem i przepisami pracy obowiązującymi w Chinach i Hongkongu oraz regulaminami pracy stosowanymi w spółkach Grupy w Chinach, a następnie włożyła dużo wysiłku w stworzenie łatwych do zrozumienia materiałów powiązanych z przyjętymi w Chinach i Hongkongu normami oraz panującymi tam warunkami. Z pomocą materiałów szkoleniowych koordynatorzy CSR w każdej spółce Grupy w Chinach stopniowo rozpoczęli prowadzenie szkoleń zgodnościowych dla pracowników swoich spółek. Dokładniej rzecz biorąc, organizowali indywidualne szkolenia oparte na programach e-learningowych oraz warsztaty, podczas których koordynator CSR pełnił funkcję prowadzącego. NHH zdaje sobie sprawę, że wykształcenie większej świadomości zgodnościowej wymaga wytworzenia w pracownikach poczucia Spotkanie Chińskiej Komisji ds. CSR i Koordynatorów ds. CSR Komitet wykonawczy Komisja ds. CSR Spółki tworzące Chińską Komisję ds. CSR Nikon Holdings Hong Kong Limited Nikon Precision Shanghai Co., Ltd. Jednostki organizacyjne (spółki wewnętrzne itp.) Koordynacja działalności Centrala finansów i księgowości Nikon Hong Kong Ltd. Nikon Imaging (China) Sales Co., Ltd. Nikon Imaging (China) Co., Ltd. Spółki Grupy w Chinach NHH Regionalne centrale Chińska Komisja ds. CSR Prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji Spotkanie koordynatorów ds. CSR Sprawdzanie poziomu roboczego Nikon International Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Nikon Instruments (Shanghai) Co., Ltd. Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd. Hikari Glass (Changzhou) Optical Co., Ltd. Hikari Glass (HK) Ltd. Nikon Corporation 13 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

15 Podstawy CSR & w firmie Nikon przynależności do firmy, a także prowadzenia przez kierownictwo wewnętrznej komunikacji i poświęcenia czasu tym zagadnieniom. NHH planuje również w przyszłości cykliczne prowadzenie badań dotyczących świadomości zgodnościowej, aby sprawdzić skuteczność obecnie prowadzonych szkoleń i poprawić ich realizację. działaniami społecznymi i systemach ich oceny w każdej spółce Grupy w Chinach. Będziemy dalej organizować okresowe spotkania Chińskiej Komisji ds. CSR i Rady Koordynatorów ds. CSR. Przykład rezultatów wstępnego badania świadomości P. Czy słyszał(-a) Pan/Pani o przyjętej przez firmę Nikon filozofii wiarygodności i kreatywności"? Spółka A Spółka B Spółka C Spółka D Spółka E Spółka F Spółka G Spółka H Spółka I Wszystkie spółki 76% 13% 11% Słyszałem(-am) o niej, ale jej nie rozumiem Słyszałem(-am) o niej i ją rozumiem Chińska Komisja ds. CSR Nie słyszałem(-am) o niej Zbudowawszy mocne fundamenty pod CSR za pomocą wzmocnienia świadomości zgodnościowej &, spółki Grupy w Chinach będą musiały podjąć kolejny krok motywowany przez wartości Grupy Nikon. Będzie to ciągłe zajmowanie się kwestiami uwzględniającymi zarówno oczekiwania chińskiego społeczeństwa jako całości, jak i oczekiwania społeczności regionów, w których działają chińskie spółki Grupy. W tym celu powołaliśmy Radę Koordynatorów ds. CSR jako ciało zajmujące się rozważaniem i ocenianiem problemów praktycznych związanych z pracą. Koordynatorzy ds. CSR pochodzą ze wszystkich spółek Grupy w Chinach. Ustaliliśmy również, że Chińska Komisja ds. CSR będzie podejmowała strategiczne decyzje dotyczące działań z zakresu CSR w Chinach i Hongkongu (przewodniczącym Komisji jest wiceprezes wykonawczy NHH, a członkami są prezesi spółek Grupy w Chinach oraz dyrektor generalny Działu CSR w Nikon Corporation). Spotkania obu ciał będą odbywać się okresowo. Na pierwszym spotkaniu Chińskiej Komisji ds. CSR w grudniu 2011 r. zorganizowano seminarium, na które zaproszono zewnętrznego eksperta posiadającego wiedzę dotyczącą warunków prowadzenia działań CSR w regionie Chin i Hongkongu. W spotkaniu wziął udział również wiceprezes wykonawczy Nikon Corporation, który wyjaśnił znaczenie działań CSR i politykę Grupy Nikon dotyczącą CSR. Przeprowadzono również dyskusję na temat tego, jak prowadzić edukację zgodnościową w przyszłości. Na spotkaniu Rady Koordynatorów ds. CSR rozmawiano także o przygotowaniu regionalnej polityki dotyczącej wkładu społecznego w spółkach Grupy w Chinach, a także o systemach zarządzania Chińska Komisja ds. CSR 委 委 委 委 委 Plan działań na rok kończący się 31 marca 2013 r. W uzupełnieniu dalszej edukacji zgodnościowej w spółkach Grupy w Chinach (z celem osiągnięcia 100% uczestnictwa) planujemy również ponowne uruchomienie wewnętrznych systemów sprawozdawczości zgodnościowej, z uwzględnieniem poprawy wskaźnika rozpoznawalności i poprawy dostępności systemów dla pracowników. Przeprowadzimy również badanie świadomości w celu sprawdzenia efektów edukacji zgodnościowej, a następnie wykorzystamy te wyniki do opracowania jeszcze skuteczniejszych programów edukacyjnych. Ponadto zakończymy i ostatecznie wdrożymy wytyczne dotyczące działań społecznych dla spółek Grupy w Chinach oraz będziemy wspierać przygotowanie zaplanowanych i przejrzystych działań tego typu w regionie Chin i Hongkongu. Wyjście z działaniami CSR do spółek Grupy w Azji poza regionem Chin i Hongkongu NHH odegra też kluczową rolę w rozszerzaniu działań promujących CSR na spółki Grupy w regionie Azji i Oceanii znajdujące się poza Chinami i Hongkongiem. W celu oceny podstawowej strategii stosowanej w roku kończącym się 31 marca 2013 r. przeprowadzimy badania na temat praktyk pracowniczych stosowanych w tych spółkach. Sprawdzimy zwłaszcza obowiązujące w każdej firmie systemy i przepisy dotyczące zarządzania pracą i personelem. Następnie, w oparciu o wyniki badań, wskażemy niedoskonałości związane ze stosowanymi przez pracowników normami pracy i przeanalizujemy plany poprawy. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 14

RAPORT CSR 2011 NIKON Wersja PDF. RAPORT CSR 2011 firmy Nikon

RAPORT CSR 2011 NIKON Wersja PDF. RAPORT CSR 2011 firmy Nikon RAPORT CSR 2011 NIKON Wersja PDF 1 RAPORT CSR 2011 firmy Nikon Profil Grupy Nikon Dane firmy Nazwa firmy: NIKON CORPORATION Centrala: Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8331,

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI LIST PREZESKI ZARZĄDU / 2 INFORMACJE O RAPORCIE / 4 STRATEGIA I PROFIL ORGANIZACJI / 7 O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU / 8

SPIS TREŚCI LIST PREZESKI ZARZĄDU / 2 INFORMACJE O RAPORCIE / 4 STRATEGIA I PROFIL ORGANIZACJI / 7 O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU / 8 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESKI ZARZĄDU / 2 1 INFORMACJE O RAPORCIE / 4 2 STRATEGIA I PROFIL ORGANIZACJI / 7 O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU / 8 3 WYNIKI FINANSOWE / 14 ZARZĄDZANIE I ŁAD ORGANIZACYJNY / 12

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

Pracownicy Produkcja 18 42. Wstęp 4

Pracownicy Produkcja 18 42. Wstęp 4 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2013 Raport Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland wydawany jest od 2010 roku w cyklu rocznym, pokrywającym się z rokiem kalendarzowym. Ostatnie wydanie obejmowało

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałe, inteligentne wkrętaki z systemem transportowym dokręcają śruby i komunikują się z komputerem poprzez WI-FI

Wytrzymałe, inteligentne wkrętaki z systemem transportowym dokręcają śruby i komunikują się z komputerem poprzez WI-FI PRODUCTIVITY Magazine for your effective production No. 2/2013 Wyzwanie indywidualnych rozwiązań... Nowości produktowe Nasze kraje: Słowenia Dołączyłem do Grupy Atlas Copco z zewnątrz i objąłem stanowisko

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 23 29 listopada 2012 r. 19 Partner honorowy Partnerzy raportu XV EDYCJA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W XV edycji Raportu wyróżnieni zostali: Grupa Ferrero za wyznaczanie nowych standardów. Dowodem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo