RAPORT CSR 2012 firmy Nikon Wersja PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT CSR 2012 firmy Nikon Wersja PDF"

Transkrypt

1 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon Wersja PDF

2 Profil Grupy Nikon Dane firmy Nazwa firmy: NIKON CORPORATION Centrala: Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia Tel.: Przedstawiciel: Makoto Kimura, Dyrektor reprezentacyjny, Prezes i członek zarządu Data założenia: 25 lipca 1917 r. Kapitał: milionów JPY (stan na 31 marca 2012 r.) Sprzedaż netto: Skonsolidowana: milionów JPY Nieskonsolidowana: milionów JPY (za rok zakończony 31 marca 2012 r.) Liczba pracowników: Skonsolidowana: (stan na 31 marca 2012 r.) * Pracownicy stali, tymczasowi oraz pracownicy spółek Grupy Nieskonsolidowana: 5397 (stan na 31 marca 2012 r.) * Dane dotyczące pracowników obejmują tylko pracowników stałych i tymczasowych, ale nie uwzględniają pracowników Nikon Corporation tymczasowo przeniesionych do spółek Grupy. Liczba spółek Grupy w poszczególnych regionach (skonsolidowana) Sprzedaż (nieskonsolidowana, skonsolidowana) (w milionach jenów) Sprzedaż w podziale na segmenty działalności (skonsolidowana) (w milionach jenów) ,0% Region 08/3 09/3 10/3 11/3 Liczba spółek Spółki Grupy Nikon w Japonii (z wyłączeniem Nikon Corporation) 15 Spółki Grupy w Europie (12 krajów) 29 Spółki Grupy w Azji/Oceanii (9 krajów) 15 Spółki Grupy w Ameryce Północnej (2 kraje) 9 Sieć Szczegółowe informacje o spółkach Grupy znajdują się na stronie: Urządzenia precyzyjne Nieskonsolidowana 6,1% 12/3 63,9% 27,0% 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 Urządzenia do obrazowania Skonsolidowana Przyrządy Inne Główne obszary działalności Grupy Nikon Urządzenia precyzyjne (Precision Equipment Company) Steppery i skanery IC / steppery i skanery LCD Produkty do obrazowania (Imaging Company) Aparaty cyfrowe / kamery filmowe / wymienne obiektywy / lampy błyskowe / akcesoria fotograficzne / oprogramowanie / lornetki / lunety / dalmierze laserowe Przyrządy (Instruments Company, Nikon-Trimble Co., Ltd.) Mikroskopy biologiczne / mikroskopy przemysłowe / mikroskopy stereoskopowe / przyrządy pomiarowe / urządzenia kontrolne półprzewodników / tachymetry / systemy GPS i GIS / systemy miernicze CAD Produkty niestandardowe (Pion Produktów Niestandardowych) Niestandardowe urządzenia optyczne / urządzenia związane z przestrzenią kosmiczną / urządzenia astronomiczne / podzespoły optyczne Szkło (Pion Szkła) Syntetyczne szkło krzemionkowe / fluorek wapnia / substraty fotomasek do LCD Enkodery (Pion Promocji Biznesowej Enkoderów) Enkodery absolutne / cyfrowe systemy mikrometryczne Digimicro / enkodery obrotowe Okulistyka (Nikon-Essilor Co., Ltd.) Soczewki okulistyczne / aparaty słuchowe Sprzedaż w podziale na regiony (skonsolidowana) (w milionach jenów) ,3% 13,8% 24,6% 24,1% 14,2% 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 Podział na regiony Japonia Ameryka Płn. Europa Azja i Oceania Inne Podział na regiony Japonia USA Europa Chiny Inne Liczba pracowników (nieskonsolidowana, skonsolidowana) (Pracownicy) ,9% 6,5% ,9% ,7% /3 09/3 10/3 11/3 12/3 Nieskonsolidowana Skonsolidowana Japonia Ameryka Północna Europa Azja i Oceania * Liczby skonsolidowane obejmują stałych i tymczasowych pracowników Grupy Nikon. Podczas wyliczania odsetków pracowników w poszczególnych regionach pracownicy Nikon Corporation tymczasowo oddelegowani do spółek Grupy są uznawani za pracowników miejsca, do którego zostali wysłani, zaś pracownicy oddelegowani do spółek nieskonsolidowanych nie są brani pod uwagę. Pracownicy Nikon Metrology NV i spółek Grupy stanowiących jej spółki zależne uwzględniani są w danych dla Europy. 1 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

3 SPIS TREŚCI Polityka wydawnicza Grupa Nikon jest w pełni świadoma, że utrzymanie owocnych i opartych na zaufaniu stosunków ze wszystkimi interesariuszami & wymaga aktywnego i szczerego ujawniania informacji o spółce. Niniejszy roczny raport stanowi zatem ważne narzędzie służące udoskonaleniu komunikacji między Grupą Nikon i naszymi interesariuszami. Nośniki informacyjne sprawozdawczości CSR & W ramach sprawozdawczości dotyczącej działań CSR Grupy Nikon w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r. opublikowaliśmy internetową wersję RAPORTU CSR 2012 firmy Nikon w formacie PDF (niniejszy raport) oraz drukowaną wersję skróconą. Na naszej stronie internetowej można znaleźć również wiele informacji dodatkowych stanowiących uzupełnienie tego raportu: & Słowniczek terminów stosowanych w tym raporcie znajduje się w załączniku. Sieć Dodatkowe informacje dostępne są na stronie firmy Nikon. Wydrukowana wersja RAPORTU CSR 2012 firmy Nikon skrócona wersja Wersja PDF (niniejszy raport) Strona internetowa Nikon Zakres czasowy i tematyczny niniejszego raportu Niniejszy raport poświęcony jest okresowi od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. (rok obrotowy zakończony 31 marca 2012 r.), ale obejmuje również kwestie związane z głównymi planami rozwojowymi do dnia 31 maja 2012 r. W niniejszym raporcie Nikon oznacza markę Nikon, Nikon Corporation oznacza wyłącznie spółkę matkę, spółki Grupy oznaczają łącznie 68 skonsolidowanych spółek zależnych i dwie spółki powiązane kapitałowo, a Grupa Nikon oznacza Nikon Corporation oraz spółki Grupy. Jeśli jakaś część raportu dotyczy innego okresu, to jego granice są w niej precyzyjnie podane. Jeśli nie określono inaczej, termin pracownicy oznacza kadrę wyższego szczebla, pracowników stałych i tymczasowych, pracowników kontraktowych, pracowników oddelegowanych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz personel czasowy Grupy Nikon. Dokumenty odniesienia Niniejszy raport sporządzono w oparciu o Wytyczne dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju & G3.1 organizacji Global Reporting Initiative, Wytyczne w zakresie sprawozdawczości środowiskowej (2007) & japońskiego Ministerstwa Środowiska oraz normę ISO & :2010 Wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Kolejne wydanie (planowane) Wrzesień 2013 r. (poprzednie wydanie opublikowano we wrześniu 2011 r.) Dział zajmujący się przygotowaniem raportu oraz informacje kontaktowe Sekcja CSR, Dział CSR, Centrala planowania biznesowego NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia Tel.: Faks: (Kwestie środowiskowe) Sekcja administracji środowiskowej Dział administracji środowiskowej i technicznej Centrum administracji biznesowej NIKON CORPORATION 6-3, Nishiohi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokio , Japonia Tel.: Faks: Profil Grupy Nikon 1 S³owo Wiadomość wstêpne od Prezesa 3 Rok od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii 5 Artykuł 1: Działania biznesowe i CSR w Grupie Nikon 7 Artykuł 2: Działania CSR w zagranicznych spółkach Grupy 11 Podstawy CSR w firmie Nikon Najważniejsze informacje: Promowanie CSR w Chinach i Hongkongu 13 Polityka CSR 15 Kwestie priorytetowe uwzględnione w średnioterminowym planie CSR 17 System promowania CSR i nasze podejście do inicjatywy ONZ Global Compact & 18 Priorytetowe kwestie, cele i wyniki 19 Dialog z interesariuszami 21 Ład korporacyjny & 22 Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem & w oparciu o cykl PDCA 24 Kontrola jakości produktów Nikon 26 Rozwój i promocja zarządzania środowiskowego Najważniejsze informacje: Działania spółki Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd. (NNJC) 27 Zarządzanie środowiskowe 27 Działania dotyczące produktów 33 Działania w obiektach 38 Zgodność & Globalna promocja działań związanych ze zgodnością 45 Najważniejsze informacje: Kolportaż uaktualnionego Kodeksu postępowania firmy Nikon w całej Grupie 45 Środowisko pracy dla pracowników Dialog z interesariuszami & : Różnorodność personelu & w firmie Nikon 47 Globalne zarządzanie kwestiami związanymi z prawami człowieka i środowiskiem pracy 49 Najważniejsze informacje: Poprawki w zakresie środowiska pracy wprowadzone w odpowiedzi na wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii 49 Propagowanie działań z obszaru różnorodności 52 Najważniejsze informacje: Szkolenia dotyczące różnorodności dla kierowników, służące większemu rozwojowi różnorodności pracowników 52 Współżycie w społeczeństwie i środowisku naturalnym Rozszerzanie działań społecznych na świecie 55 Najważniejsze informacje: Pracownicy jako wolontariusze pomagający naprawić skutki wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii 55 Łańcuch dostaw & Promowanie działań CSR w łańcuchu dostaw 58 Najważniejsze informacje: Rozwiązanie problemu minerałów konfliktu 58 Zewnętrzna ocena 61 Indeks treści GRI 62 Komentarz strony trzeciej / Zewnętrzne potwierdzenie 65 *Załącznik: Słowniczek RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 2

4 Wiadomość S³owo wstêpne od Prezesa Wzmocnienie zaufania interesariuszy poprzez prowadzenie działań biznesowych z obszaru CSR i wspieranie społeczeństwa Dyrektor reprezentacyjny, Prezes i członek zarządu Nikon Corporation Makoto Kimura Grupa Nikon poniosła znaczące straty podczas wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii w marcu 2011 r. oraz potężnych powodzi, które nawiedziły Tajlandię w październiku 2011 r., ale dzięki wspólnym działaniom udało nam się szybko powrócić do normalności. Chcę ponownie gorąco podziękować za olbrzymią pomoc i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od wszystkich naszych interesariuszy z całego świata. Ze względu na wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii oraz powodzi w Tajlandii musimy jeszcze bardziej udoskonalić nasze systemy produkcyjne poprzez odświeżenie systemów zarządzania ryzykiem i BCM. Potwierdzamy również, że naszym głównym priorytetem jest terminowe dostarczanie bezpiecznych i atrakcyjnych produktów i usług odznaczających się wysoką jakością. Wiemy, że sam proces realizacji naszej firmowej filozofii wiarygodności i kreatywności obejmuje pewne elementy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), i uważamy zarządzanie zgodne z zasadami CSR za jeden z najważniejszych fundamentów kierowania naszą firmą. W kwietniu 2012 r., w ramach dążenia do dalszego promowania zarządzania zgodnego z zasadami CSR, dokonaliśmy przekształcenia naszych wewnętrznych komisji i usprawniliśmy systemy powiązane z CSR w celu dalszej koncentracji na najważniejszych kwestiach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze priorytety w zakresie CSR na rok kończący się 31 marca 2013 r. pozostają niezmienne i są to: rozwój i promocja zarządzania środowiskowego, wdrażanie działań związanych ze zgodnością, poszanowanie praw człowieka i norm środowiska pracy, promowanie różnorodności personelu, współżycie w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz promowanie działań CSR w łańcuchu dostaw. Jeszcze w roku 2007 Nikon poparł inicjatywę ONZ Global Compact i zawartych w niej dziesięć zasad związanych z prawami człowieka, standardami pracy, ochroną środowiska naturalnego i walką z korupcją. Od tego czasu uwzględniamy te dziesięć zasad podczas realizacji priorytetowych działań CSR i praktykujemy je w dobrej wierze. W oparciu o każdy z priorytetów opracowaliśmy konkretne cele, a podczas globalnego rozwoju naszych działań biznesowych cały czas pamiętamy o CSR. Wyniki tych działań są przekazywane do Komisji ds. CSR oraz podlegają monitoringowi mającemu zapewnić ich poprawną realizację. W ramach powracania do normalności po wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii otworzyliśmy w mieście Sendai w lutym 2012 r. centrum Nikon Plaza Sendai pełniące funkcję bazy operacyjnej promującej długoterminowe działania pomocowe. Służy ona jako galeria wystaw fotograficznych oraz miejsce, gdzie organizacje non-profit i organizacje zrzeszające ochotników kontaktują się z mieszkańcami i przekazują im różne informacje. Dokonaliśmy również zmian w naszym systemie zasobów ludzkich, aby pomóc pracownikom w prowadzeniu działań w charakterze wolontariuszy. Sponsorowaliśmy też akcje zalesiania i inne ekologiczne inicjatywy. Ponadto w oparciu o przekonanie, że fotografie potrafią dać ludziom motywację, przygotowaliśmy pod hasłem Wspieranie rekonstrukcji przez fotografię albumy ze zdjęciami wykonanymi przez uczniów szkół gimnazjalnych z regionu dotkniętego katastrofą (które uczniowie również otrzymali), a także pomogliśmy w zorganizowaniu warsztatów fotograficznych. Opierając się na firmowej filozofii wiarygodności i kreatywności, firma Nikon będzie dążyć do zdobycia jeszcze większego zaufania interesariuszy poprzez prowadzenie działań biznesowych zgodnych z zasadami CSR i wspieranie społeczeństwa. Czerwiec 2012 r. 3 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

5 Wiadomość Słowo wstępne od Prezesa Skutki powodzi w Tajlandii i odpowiedź Nikon Poniżej zamieszczamy raport opisujący szkody, jakich doznała Grupa Nikon wskutek powodzi, które nawiedziły Tajlandię w październiku 2011 r., oraz działania podjęte w celu naprawy szkód. Skutki katastrofy Obiekty Nikon (Thailand) Co., Ltd. (NTC) znajdują się w parku przemysłowym Rojana w prowincji Ayutthaya w środkowej Tajlandii. Powódź zalała najniższe kondygnacje wszystkich budynków, przez co konieczne było wstrzymanie działań operacyjnych. Poziom wody sięgnął około dwóch metrów, niszcząc nie tylko budynki, ale również zgromadzone w nich zapasy i sprzęt produkcyjny. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. prowadziła działalność w pełnym wymiarze. Tym razem jednak, doświadczeni powodzią, udoskonalimy rozwiązania służące minimalizowaniu wpływu katastrof i wzmocnimy systemy produkcyjne. * NTC to główna baza produkcyjna wytwarzająca jednoobiektywowe lustrzanki, wymienne obiektywy itp. * Żadnych strat ani ofiar w ludziach nie było w oddziale Nikon Sales (Thailand) Co., Ltd., który znajduje się w Bangkoku. Przygotowanie centrali awaryjnej i naprawa szkód Firma Nikon Corporation przygotowała awaryjną centralę ds. walki z katastrofą, którą zarządzał Prezes, oraz zorganizowała system zapewniania pomocy dla NTC. Zaraz po katastrofie, w ramach ogólnogrupowych wysiłków służących przywróceniu działalności, zaczęliśmy wytwarzać komponenty i sprzęt produkcyjny w bazach produkcyjnych w Japonii. Od końca listopada 2011 r. rozpoczęliśmy zastępczą produkcję w fabrykach podwykonawców w Tajlandii. Od grudnia zaczęliśmy również korzystać ze specjalnego przywileju wprowadzonego przez japoński rząd, który umożliwił pracę w Japonii wszystkim pracownikom zatrudnianym przez japońskie firmy dotknięte powodzią. Dzięki temu około 300 pracowników NTC dostało pracownicze wizy krótkoterminowe i przyjechało do Japonii, aby pomóc w realizacji działań produkcyjnych w zakładach w Japonii. W międzyczasie, natychmiast po katastrofie, NTC otworzyła tymczasowe biuro w Bangkoku i poświęciła się zbieraniu informacji. Uzyskano również zgodę na wejście do budynków NTC i rozpoczęto akcję usuwania i ratowania zatopionych urządzeń. Pod koniec listopada 2011 r. park przemysłowy skończył wypompowywać wodę z okolic NTC, co pozwoliło na wznowienie działalności w styczniu 2012 r. (początkowo była to produkcja kilku wybranych modeli). Dzięki podjętym działaniom grupowe poziomy produkcji cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych i wymiennych obiektywów powróciły od 31 marca 2012 r., zgodnie z pierwotnym planem naprawczym, do normalnego poziomu. Będziemy podejmować kolejne kroki, aby NTC znów Yingluck Shinawatra, premier Tajlandii, pociesza pracowników NTC (Sendai Nikon Corporation, marzec 2012 r.) Pomoc społecznościom Nikon Corporation przekazała 12 milionów bahtów (ok. 30 milionów jenów) rządowi Tajlandii, aby wspomóc obszary dotknięte powodzią oraz ich mieszkańców. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 4

6 Rok od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii Wspomaganie rekonstrukcji za pomocą fotografii Grupa Nikon sformułowała hasło Wspieranie rekonstrukcji przez fotografię, pod którym prowadzone są długoterminowe inicjatywy służące zapewnieniu pomocy dla ofiar wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii oraz odnowie społeczności dotkniętych katastrofą. Nikon uważa, że siła fotografii doda otuchy osobom, które ucierpiały w trzęsieniu ziemi, i pomoże w prowadzeniu działań naprawczych. Sieć Najnowsze informacje o takich inicjatywach będą opisywane na stronie internetowej Nikon. photography/ Albumy z fotografiami dla uczniów gimnazjum Przygotowaliśmy albumy z fotografiami zawierające zdjęcia wykonane przez gimnazjalistów z regionu dotkniętego katastrofą (które to albumy uczniowie również otrzymali). Uczniowie ze szkoły gimnazjalnej Toni w mieście Kamaishi zaraz po trzęsieniu ziemi wykonali wiele fotografii aparatami cyfrowymi. W roku zakończonym 31 marca 2012 r. uczniowie, korzystając ze wskazówek nauczyciela, wykonywali zdjęcia poświęcone trzem obszarom tematycznym: Symbole odnowy, Blizny po katastrofie i Uśmiechnięte twarze. Następnie uczniowie zaprezentowali wykonane zdjęcia na szkolnym festiwalu kulturalnym odbywającym się jesienią. Do każdego zdjęcia dodano też tytuł i komentarz. Nikon Corporation pomogła uczniom wydać zdjęcia w postaci albumów z fotografiami. Podobne wsparcie otrzymały od nas również dwa inne gimnazja. We współpracy z Zespołem medialnym ds. naprawy skutków katastrofy zorganizowanym przez organizację non-profit Stowarzyszenie Producentów Mediów Wizualnych planujemy dalsze prowadzenie takiej działalności i zwiększenie liczby gimnazjów biorących udział w programie. Centrum Nikon Plaza Sendai Firma Nikon otworzyła centrum Nikon Plaza Sendai w budynku AER, znajdującym się obok dworca kolejowego JR Sendai, jako bazę do działań wspierających odbudowę. Nikon Plaza Sendai jest miejscem, gdzie organizacje non-profit i organizacje zrzeszające wolontariuszy, które działają w dotkniętych wielkim trzęsieniem ziemi prefekturach regionu Tohoku, mogą przedstawiać raporty i organizować wystawy. Miejsce to służy również jako baza dla pracowników Grupy Nikon prowadzących działania z zakresu odbudowy regionu i pomocy mieszkańcom. Ponadto Nikon Plaza Sendai zajmuje się też świadczeniem ogólnych usług dotyczących sprzętu fotograficznego. Zdjęcia uczniów zaprezentowane na szkolnym festiwalu kulturalnym. Z powodu trzęsienia ziemi sala gimnastyczna, w której zawieszono zdjęcia, pełniła też funkcję zwykłej klasy (szkoła gimnazjalna Toni). Budynek AER, gdzie otwarto centrum Nikon Plaza Sendai Uczniowie wybierający zdjęcia do swoich albumów z fotografiami (szkoła gimnazjalna Toni) 5 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

7 Rok od wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii Wystawa czasowa w Salonie Nikon Nikon Corporation jednocześnie zorganizowała serię wystaw tematycznych zatytułowanych Pamiętamy 11 marca w dwóch Salonach Nikon w miejscowościach Ginza i Shinjuku między lutym a marcem 2012 r. Tematyczne wystawy, przypominające o pierwszej rocznicy katastrofy, objęły serię ośmiu specjalnych wystaw i pięciu sympozjów pokazujących skutki tego bezprecedensowego trzęsienia ziemi. Wystawy tematyczne zaprojektowano w celu pokazania skutków trzęsienia ziemi poprzez różne wystawy i rozmowy mające pomóc w odbudowie. Wspieranie innych działań związanych z fotografią Wspieranie Projektu odnowy wspomnień Grupa Nikon wspiera Projekt odnowy wspomnień. Projekt prowadzony przez Japońskie Towarzystwo Prac Społecznych jest próbą odrestaurowania uszkodzonych zdjęć za pomocą technik przetwarzania obrazu. W ramach wspierania tego projektu firma Nikon zapewnia specjalne darmowe konta w usłudze my Picturetown służącej do przechowywania i udostępniania zdjęć. Wsparcie projektu Portrety członków rodzin potrzebujących pomocy Spółka Nikon Imaging Japan Inc. wsparła projekt Portrety członków rodzin potrzebujących pomocy projekt fotograficzny sponsorowany przez Ogólnojapoński Związek Towarzystw Fotograficznych. W ramach projektu zrobiono zdjęcia ludziom, którzy ucierpieli w czasie trzęsienia ziemi, mieszkającym obecnie w tymczasowych domach w mieście Soma w prefekturze Fukushima, a następnie przekazano im wydrukowany album z płytą DVD. Projekt realizowano przez 14 dni, między wrześniem 2011 r. a styczniem 2012 r. Spółka Nikon Imaging Japan Inc. zapewniła niezbędny sprzęt oraz pomagała fotografom odwiedzającym studia fotograficzne zorganizowane w aulach każdego z tymczasowych osiedli. Wspieranie fundacji Photo Aid stowarzyszenia CIPA Jako korporacyjny członek Stowarzyszenia Producentów Aparatów i Urządzeń do Przetwarzania Obrazu (CIPA) Nikon Corporation wspiera i finansuje fundację Photo Aid założoną przez CIPA i Nippon Foundation. Sieć CIPA Photo Aid Sesja zdjęciowa w ramach projektu Portrety członków rodzin potrzebujących pomocy. Zdjęcie dostarczył Ogólnojapoński Związek Towarzystw Fotograficznych. Działania prowadzone w obrębie Grupy Nikon Stosowanie rozwiązań oszczędzających energię Grupa Nikon dąży do zmniejszenia emisji CO 2 poprzez codzienne stosowanie licznych rozwiązań oszczędzających energię, jak zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach, wygaszanie świateł w czasie przerwy obiadowej, zmniejszenie zużycia prądu przez urządzenia w trybie czuwania oraz ustalanie dni bez nadgodzin. W roku zakończonym 31 marca 2012 r. dużym problemem było ograniczenie dostaw energii elektrycznej spowodowane wielkim trzęsieniem ziemi we wschodniej Japonii. Rząd japoński zażądał zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 15% rok do roku, a spółki Grupy Nikon w Japonii odpowiedziały na to żądanie nasileniem działań monitorujących i wprowadzeniem następujących środków: 1) Istotna redukcja szczytowego zużycia energii elektrycznej we wszystkich obiektach biznesowych: poza standardowymi oszczędnościami wyłączanie światła w ogólnodostępnych obszarach oraz wyłączanie ogrzewania w toaletach typu washlet. 2) Skuteczne środki służące zmniejszeniu szczytowego poboru energii elektrycznej we wszystkich obiektach biznesowych: wykorzystanie awaryjnych źródeł zasilania oraz grupowanie obszarów, w których realizowane są nadgodziny. 3) Stosowanie rotacyjnego systemu pracy poprzez podział zakładów na grupy: wdrożenie systemu, w którym każdego dnia zamykana jest przynajmniej jedna grupa zakładów, na podstawie kalendarza rotacyjnych działań wyznaczającego dni robocze także na soboty i niedziele. W rezultacie udało nam się zmniejszyć nie tylko szczytowy, ale także całkowity pobór energii. Zmniejszenie zużycia energii w każdym zakładzie Nikon Corporation i w najważniejszych spółkach produkcyjnych Grupy przekroczyło 10% rok do roku (lata kalendarzowe). Wykorzystując zdobyte doświadczenie, będziemy dalej promować korzystanie z bardziej oszczędnego sprzętu produkcyjnego oraz będziemy dążyć do zmniejszenia zużycia energii przez komputery i systemy oświetleniowe w pionach administracyjnych i biurach, gdzie udało się uzyskać największe redukcje. Usprawnianie Systemu BCM & ( S 24) Działania realizowane przez pracowników w charakterze wolontariuszy ( S 55) RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 6

8 Artykuł 1 Działania biznesowe i CSR & w Grupie Nikon Jednym z głównych zobowiązań Grupy Nikon jest działanie na rzecz znacznego rozwoju społeczeństwa poprzez realizowane działania biznesowe. W oparciu o tę ideę każdy pion podejmuje różne inicjatywy w celu spełnienia oczekiwań klientów. Precision Equipment Company Zadowolenie klientów i wkład społeczny Przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego za pomocą naszych sił produkcyjnych, zaawansowanych urządzeń optycznych i precyzyjnych technologii. Toshio Matsuura Zastępca dyrektora generalnego, Pion Sprzętu LCD, Precision Equipment Company, Nikon Corporation Wspieranie społeczeństwa informacyjnego naszymi siłami produkcyjnymi Urządzenia elektroniczne sprawiają, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym. Dwie rodziny produktów prowadzące do znacznych postępów to: półprzewodniki (IC) i panele LCD. Spółka Precision Equipment Company opracowuje i produkuje sprzęt niezbędny do wytwarzania półprzewodników i paneli LCD. W lutym 2012 r. wielosoczewkowy sprzęt naświetleniowy typu matrycowego opracowany przez nasz Pion Sprzętu LCD zdobył nagrodę premiera w kategorii Proces wytwórczy i produkcyjny w ramach czwartej edycji konkursu Monodzukuri Nippon Grand Award. Monodzukuri Nippon Grand Award to nagroda przyznawana przez premiera od sierpnia 2005 r. Służy ona umacnianiu i podtrzymywaniu tradycji monodzukuri (sztuka wytwarzania dóbr), która przyczyniła się do rozwoju japońskiego przemysłu i kultury oraz znacząco wzbogaciła nasze życie. Urządzenia naświetleniowe wspierające społeczeństwo informacyjne Skaner zanurzeniowy ArF NSR-S621D Skaner LCD FX-101S Opracowanie sprzętu naświetleniowego łączącego zaawansowane technologie Wielosoczewkowa metoda matrycowa to technologia opracowana dla odwzorowujących systemów optycznych w skanerach LCD przenoszących modele obwodów drukowanych dla paneli LCD na płytki szklane. Stworzyliśmy samokalibrujący się system, który dokładnie dostraja wielosoczewkowe matryce. Umożliwia to płynne łączenie układów naświetlanych przez każdą soczewkę. Jako że tradycyjny sprzęt ma małe pole naświetlania, trudno było produkować duże panele na skalę masową. Nowo opracowana metoda umożliwia jednak naświetlanie większych obszarów za pomocą pojedynczego skanu, co pozwala na obsługę coraz większych płytek szklanych, a także wydajną produkcję dużych paneli wysokiej jakości. Po raz pierwszy w historii taka metoda weszła w życie nie tylko ze względu na soczewki projekcyjne, ale także dzięki technologiom, które rozwiązały różne problemy powiązane ze zwiększającym się rozmiarem płytek szklanych, jak kontrolowanie z dokładnością do mikronów wielotonowych instalacji scenicznych czy zwalczanie ponaświetleniowych wypaczeń wzorów. Kolejnym powodem otrzymania nagrody, poza opracowaniem przez Nikon niezrównanej technologii optycznej i ultraprecyzyjnej technologii kontrolnej, jest to, że wydajna masowa produkcja dużych paneli LCD za pomocą sprzętu naświetleniowego wykorzystującego nasze rozwiązania spowodowała błyskawiczne upowszechnienie się dużych telewizorów, laptopów i monitorów LCD oraz doprowadziła do poprawy jakości naszego życia i dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Spółka Precision Equipment Company nadal będzie dążyć do rozwoju różnych technologii, które służą dobrobytowi społeczeństwa informacyjnego. Półprzewodnik (IC) Panel ciekłokrystaliczny (LCD) Różne terminale, urządzenia elektroniczne itp. Ceremonia wręczenia nagród w siedzibie premiera 7 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

9 Artykuł 1 Imaging Company Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie społeczności Dobre produkty powstają w dobrych środowiskach produkcyjnych. Promujemy działania CSR & jako podstawę działalności. Liu Gang Osoba odpowiedzialna za CSR, Nikon Imaging (China) Co., Ltd. NIC, zagraniczna spółka Grupy odpowiedzialna za produkcję aparatów Nikon 1 V1 i J1 Spółka Nikon Imaging Company zapewnia klientom nowe korzyści i przyczynia się do rozwoju kultury fotografii poprzez prowadzenie zróżnicowanych działań z tego obszaru. W 2011 r. Nikon wprowadził na rynek zaawansowane technologicznie aparaty V1 i J1 z wymiennymi obiektywami. Są one produkowane w Chinach, w należącej do Grupy Nikon spółce Nikon Imaging (China) Co., Ltd. (NIC). NIC zajmuje się również wytwarzaniem kompaktowych aparatów cyfrowych serii COOLPIX. Spółka NIC jest przekonana, że dostarczanie społeczeństwu bezpiecznych produktów wysokiej jakości wymaga również przygotowania dobrego środowiska produkcyjnego i wychodząc z tego założenia angażuje się w działania z obszaru CSR. prowadzących działania z zakresu ochrony środowiska i inne działania CSR. Pomoc dla studentów We współpracy z regionalnymi agencjami rządowymi zapewniamy wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomagamy finansowo studentom, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale mają problemy z utrzymaniem ciągłości edukacji z powodów ekonomicznych. W roku 2011 zorganizowaliśmy stypendia dla 11 osób. Zintensyfikowana edukacja dotycząca zgodności & NIC prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dotyczące zgodności, dzięki czemu pracownicy mogą w pełni zrozumieć Kartę społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Nikon i Kodeks postępowania, a następnie potrafią je stosować w codziennej pracy. Stworzyliśmy środowisko, w którym wszyscy pracownicy mogą uzyskać niezbędną wiedzę. Nowi pracownicy zostają wyedukowani w zakresie zgodności w ramach swojego szkolenia. Ponadto mają możliwość skorzystania ze szkolenia wspomaganego komputerowo, a na porannych zebraniach omawiane są studia przypadków. Wsparcie finansowe przekazywane rodzicowi studenta uniwersytetu Działania realizowane przez pracowników w charakterze wolontariuszy Edukacja zgodnościowa wspomagana komputerowo W kwietniu 2011 r. w chińskim mieście Wuxi zorganizowano Festiwal Kultury Wu. Wuxi to miejsce, gdzie narodziło się Królestwo Wu jedno z państw chińskiej Epoki Trzech Królestw. Wielki festiwal organizowany jest raz do roku w mieście Wuxi pod hasłem Podtrzymujemy i promujemy kulturę Wu i odwiedza go wiele osób z okolicznych regionów. Pracownicy z ponad 20 zagranicznych firm, w tym NIC, działających w Nowym Dystrykcie Wuxi, zostali wolontariuszami pomagającymi w organizacji festiwalu, co umożliwiło nam nawiązanie lepszych kontaktów z miejscową społecznością. Zakupy ekologiczne i zgodne z zasadami CSR & Dywersyfikacja wytwarzanych przez nas produktów oznacza, że musimy kupować więcej różnych części i materiałów. Z tego względu poprawiliśmy naszą strategię zakupową, aby zachować wyższą niż dotychczas zgodność z Podstawową polityką firmy Nikon w sprawie ekologicznych zakupów oraz Wytycznymi CSR dla partnerów handlowych Nikon. Dokonujemy stałych postępów w obszarach zakupów ekologicznych i zgodnych z zasadami CSR np. przeprowadzamy działania służące ocenie dostawców wspólnie z Działem administracji środowiskowej i technicznej Nikon Corporation oraz Działem zarządzania zakupami i obiektami, a także staramy się faworyzować dostawców aktywnie Festiwal Kultury Wu RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 8

10 Artykuł 1 Instruments Company Zadowolenie klientów i wkład społeczny Poprzez dostarczanie sprzętu najnowocześniejszym instytucjom badawczym i edukacyjnym przyczyniamy się również do postępów w dziedzinie biotechnologii. Shoko Hara Sekcja promocji sprzedaży, Dział marketingu biotechnologicznego, Instruments Company, Nikon Corporation King s College w Londynie (2012) ) Uniwersytet Northwesterny Uniwersytet w Heidelbergu (2005) (2008) ( Instytut C Curie (2007) Harvard d Medical School Uniwersytet Hokkaido (2005) Uniwersytet Kalifornijski (2001) San Francisco (2006) Biopolis B (2007) Globalna mapa centrów obrazowania Nikon *Liczby w nawiasach oznaczają rok założenia Centra Obrazowania Nikon: wspomaganie badań i edukacji Produkty wytwarzane przez spółkę Nikon Instruments Company mają wiele różnych zastosowań i można je znaleźć niemal wszędzie od obszarów badawczych, jak medycyna i biotechnologia, po sektory przemysłowe, jak produkcja leków, elementów elektronicznych i części motoryzacyjnych. Grupa Nikon opracowuje nowe produkty i technologie obrazowania, aby pozostawać na bieżąco z nowymi odkryciami i potrzebami klientów. Poprzez dostarczanie najnowocześniejszych mikroskopów instytucjom badawczym i edukacyjnym przyczyniamy się również do postępów w dziedzinie biotechnologii. W ramach działań z tego obszaru Nikon nawiązał współpracę z najlepszymi szkołami wyższymi i centrami naukowymi w celu otwarcia Centrów Obrazowania Nikon na kampusach uczelni całego świata. Te centra w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesów i osiągnięć korzystających z nich naukowców. Obecnie funkcjonuje osiem Centrów Obrazowania Nikon trzy w USA, dwa w Azji i trzy w Europie i wszystkie działają przy laboratoriach należących do instytucji naukowych. Choć centra są wykorzystywane głównie przez poszczególne uczelnie i służą spełnianiu ich potrzeb badawczych, Nikon ma prawo używać ich do prezentowania swoich mikroskopów oraz prowadzenia szkoleń dla badaczy, pracowników Nikon i innych osób. Wielu naukowców i przyszłych szefów zespołów badawczych pracujących w Centrach Obrazowania Nikon bardzo ceni i chwali nasze nowoczesne systemy skanujących laserowych mikroskopów konfokalnych A1 oraz mikroskopy odwrócone, np. Eclipse Ti. To z kolei prowadzi do lepszego zrozumienia zasad rządzących mikroskopią oraz odkrywania dla niej jeszcze bardziej zaawansowanych zastosowań. Badania przeprowadzone za pomocą naszych instrumentów cytowano w ponad 270 artykułach naukowych. Programy partnerskie służące rozwojowi produktów i badań W Centrach Obrazowania Nikon użytkownicy, personel i specjaliści Nikon dzielą się informacjami dotyczącymi wydajności produktów, potrzeb produktowych i weryfikacji wyników badań. Nikon uważa te informacje za niezwykle cenne podczas ustalania nowych potrzeb i zastosowań. Na przykład w Centrum Obrazowania Nikon przy Uniwersytecie w Heidelbergu co roku organizowane są seminaria poświęcone przetwarzaniu obrazów, współsponsorowane przez Nikon Instruments Europe B.V., dla około 100 uczestników zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. W zeszłym roku mieliśmy okazję porozmawiać bezpośrednio z uczestnikami w centrum przy Uniwersytecie w Heidelbergu. Zapytaliśmy ich o najnowsze zastosowania produktów Nikon w ich badaniach oraz wysłuchaliśmy ich uwag i życzeń dotyczących przyszłego rozwoju naszych wyrobów. Mamy nadzieję, że poza dostarczeniem nowoczesnych produktów Nikon uda nam się wykorzystać te centra jako platformę komunikacyjną z naukowcami przyczyniając się do dalszego rozwoju biotechnologii. 9 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

11 Artykuł 1 Encoder Business Wkład społeczny W stronę społeczeństwa, w którym ludzie i roboty żyją w symbiozie. Wspieranie ewolucji robotów. Toru Morita Kierownik, Sekcja pierwszych planów i projektów, Pion Promocji Biznesowej Enkoderów, Centrala rozwoju biznesu, Nikon Corporation Roboty ewoluują w odpowiedzi na społeczne potrzeby Japonia jest czasem nazywana krainą robotów. Typowym przykładem są roboty przemysłowe. Na liniach produkcyjnych, na przykład w fabrykach samochodów, roboty przemysłowe pracują przez 24 godziny na dobę. Coraz częściej praktyczne zastosowania znajdują też roboty usługowe, takie jak wskazujące drogę lub sprzątające. Badacze i projektanci należącego do tej kategorii robota opiekuńczego starają się dokończyć swoje dzieło, zanim dojdzie do nieuchronnego nadmiernego postarzenia się społeczeństwa. Obserwując technologiczną ewolucję, trudno nie zauważyć, że ludzie coraz mocniej dążą do życia w symbiozie z robotami. Enkodery: niezbędne do zapewnienia robotom precyzji ruchu Pion Promocji Biznesowej Enkoderów dostarcza producentom robotów i silników szeroką gamę czujników pozycjonujących służących do kontroli robotów. Są one nazywane enkoderami. Większość robotów korzysta z połączeń podobnych do ludzkich stawów, a możliwość dokładnego wykrycia kątów ułożenia takich połączeń pozwala lepiej sterować ruchami robota. Enkodery są montowane w każdym stawie robota jako czujniki odczytujące wielkość kątów zgięcia. Enkodery Nikon są bardzo często stosowane zarówno w robotach przemysłowych, jak i usługowych. Nasz enkoder MAR-M40A wyznaczył globalny standard grubości dla enkoderów o podobnych specyfikacjach. MAR-M40A jest używany przez wielu klientów, którym zależy na wysokiej precyzji ruchów robota, ale mają bardzo mało miejsca na zamocowanie enkodera. Opracowanie płaskiego enkodera pomaga w rozwoju sprzętu Silniki wymagają większej pojemności, aby wytwarzać więcej mocy. A zatem, aby produkować mniejsze roboty o większej mocy, trzeba zmniejszyć rozmiar enkoderów. Enkoder MAR-M40 okazał się sukcesem ze względu na swoją niewielką grubość. Udało nam się to osiągnąć dzięki zastosowaniu w enkoderze odblaskowego optycznego systemu detekcyjnego oraz dzięki przeprowadzeniu niezliczonych testów technologicznych i wprowadzeniu wielu poprawek, obejmujących zwiększenie wydajności i poprawę połączenia obwodów elektronicznych. Przyniosło to skutek w postaci stosowania enkoderów Nikon w coraz większej liczbie robotów. Poprzez dalszą pracę na rzecz poprawy wydajności i niezawodności enkoderów będziemy wspierać ewolucję zarówno robotów przemysłowych, bez których nie mogą obejść się japońskie wytwórnie, jak i robotów usługowych dbających o nasze starzejące się społeczeństwo. MAR-M40 Wpływ enkoderów na płynny ruch robotów Enkoder Silnik Roboty potrzebują połączeń przypominających stawy, aby móc się swobodnie poruszać. W każdym z takich stawów stosowany jest jeden zespół enkoder-silnik, który umożliwia precyzyjne ułożenie stawu w pożądanej pozycji. Sieć Działania innych jednostek organizacyjnych opisywane są również na stronie internetowej Nikon. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 10

12 Artykuł 2 Działania CSR & w zagranicznych spółkach Grupy Bazy produkcyjne i usługowe na całym świecie pozwalają Grupie Nikon zachować wysokie normy kontroli jakości oraz prowadzić wiele działań CSR z pozycji przedsiębiorstwa mocno osadzonego w lokalnej społeczności. Na przykładzie inicjatyw podjętych przez cztery spółki Grupy pokazujemy, na czym mogą polegać takie działania. Europa: Nikon Nordic AB (AB) Zgodność Warsztaty z obszaru zgodności & W maju 2011 r. wszyscy nasi pracownicy ze Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Nikon Nordic AB w Finlandii. W trakcie warsztatów koordynatorzy poprowadzili dwugodzinną sesję poświęconą działaniom CSR. Poruszono w niej także różne kwestie z zakresu Kodeksów postępowania. Zasadniczo wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać Kodeksu postępowania firmy Nikon, ale czasem ich zachowania należą do szarej strefy. Koordynatorzy zaprezentowali uczestnikom różne trudne sytuacje i spytali ich, jak zazwyczaj by zareagowali i jak powinno się zareagować. Część dyskusji prowadzono w całej grupie, a część w podgrupach. Ich celem było większe wyczulenie uczestników na omawiane problemy. Uczestnictwo w warsztatach Na warsztatach musieliśmy odpowiedzieć na wiele pytań, a przy okazji dobrze się bawiliśmy. Pytania na ogół nie miały jednej poprawnej odpowiedzi, co prowadziło do ciekawych dyskusji. To właśnie dzięki nim warsztaty były bardzo owocne. Mam poczucie, że był to bardzo dobrze spędzony czas, ponieważ wyjechaliśmy z warsztatów z wiedzą, jak możemy poprawić nasze podejście do wielu spraw, zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i członka zespołu. Lotte Kallas Kierownik Biura, Oddział w Danii Nikon Nordic AB Pracownicy biorący udział w warsztatach w Finlandii USA: Nikon Precision Inc. (NPI) i Nikon Research Corporation of America (NRCA) Wkład w społeczeństwo Program Działań Charytatywnych (CCP) prowadzony przez pracowników W celu wspierania działań socjalnych komisja złożona z pracowników wybiera, której organizacji pomóc, i przeprowadza zbiórkę pieniędzy. Od siedmiu lat przekazujemy fundusze do jednej z takich organizacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association; AHA), a nasi pracownicy prowadzą również zbiórki pieniędzy poza firmą. CCP pozyskuje także datki służące rozwojowi pobliskich społeczności oraz pomocy krajom, które ucierpiały w czasie katastrof naturalnych. Spółki Grupy wykorzystują również fundusze zebrane przez pracowników do wspierania programów, w których spółki i pracownicy aktywnie uczestniczą. Pozytywny wpływ na pracowników Program CCP pozwala naszej firmie bliżej poznać lokalne społeczności oraz poprawia ich jakość życia oraz bezpieczeństwo. Ma on również wpływ na pracowników. Dzięki programowi lepiej zrozumieli, że ich działania poprawiają jakość życia otaczających ich ludzi. Te działania sprawiły, że marka Nikon jest bardzo dobrze rozpoznawana w tej społeczności, a pracownicy uzyskali silniejsze poczucie wzajemnej solidarności oraz wzmocnili poczucie identyfikacji z firmą. Pracownicy prowadzący zbiórkę pieniędzy dla AHA Cecilia Vidal (Przewodnicząca Komisji ds. działań charytatywnych) Inżynier projektowy, Nikon Precision Inc. 11 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

13 Artykuł 2 Azja: Nikon (Malaysia) Sdn. Bhd. (NMY) Wkład w społeczeństwo Fotografia jako narzędzie otwierające przed dziećmi jaśniejszą przyszłość W ramach jednego z działań CSR w roku 2011 Nikon (Malaysia) Sdn. Bhd. wybrała 20 dzieci z biednych rodzin, które fascynowały się fotografią, ale nie miały możliwości, by wykorzystać swój talent. Dzieci otrzymały od nas aparaty i zostały zaproszone na warsztaty fotograficzne. W czasie sesji fotograficznej w miejscowym parku dzieci fantastycznie się bawiły, robiąc zdjęcia różnym gatunkom ptaków, podczas gdy ochotnicy z firmy Nikon udzielali im cennych wskazówek. W kolejnym tygodniu ochotnicy odwiedzili dzieci w domach, aby przekazać im wsparcie moralne i techniczne w celu jeszcze mocniejszego zachęcenia do kontynuowania przygody z fotografią. Jury sędziowskie wybrało potem najlepsze zdjęcia wykonane w czasie warsztatów i pokazało je na publicznej wystawie połączonej ze sprzedażą. Zyski ze sprzedaży zdjęć przelano na konta oszczędnościowe dzieci mające umożliwić im dalszą edukację. Nasze motto to Dbać i pomagać Jednym z działań realizowanych przez nas w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jest organizowanie warsztatów fotograficznych dla dzieci oraz umożliwianie im rozwoju zdolności fotograficznych. Chcemy odkrywać i pielęgnować ukryte w nich talenty. Czasami te talenty nas zadziwiały, a czasami wręcz sprawiały, że zaczynaliśmy wątpić we własne. Poprzez taką działalność mamy nadzieję pokazać dzieciom, że społeczeństwo o nie dba i nigdy o nich nie zapomina. Mok Chuang Ming Kierownik ds. zasobów ludzkich i ds. ogólnych Nikon (Malaysia) Sdn. Bhd. Dzieci biorące udział w warsztatach fotograficznych w Kuala Lumpur Azja: Nikon India Private Limited (NIND) Zadowolenie klientów Wykorzystywanie opinii klientów do poprawy obsługi posprzedażowej NIND przeprowadziło inicjatywę Wesoła rozmowa polegającą na tym, że przedstawiciele NIND dzwonili do klientów, którzy wcześniej zgłosili konieczność przeprowadzenia naprawy, i osobiście pytali ich o opinię na temat pomocy udzielonej przez centrum obsługowe. To działanie pozwoliło firmie sprawdzić poziom zadowolenia klientów na podstawie ich własnych słów. Dodatkowo spółka NIND mogła lepiej zrozumieć i usprawnić poziom obsługi pod względem zadowolenia klientów, czasu naprawy i liczby powtórnych napraw, a także zmniejszyć dystans między NIND i jej klientami oraz dokładniej poznać oczekiwania swoich klientów. Dalsze wzmocnienie jakości i wiarygodności firmy Nikon Celem przeprowadzenia działania Wesoła rozmowa było dalsze wzmocnienie jakości i wiarygodności firmy Nikon, czyli cech, na które pracujemy od dziesięcioleci. W celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi wprowadzaliśmy w tym działaniu pewne modyfikacje uwzględniające lokalne zwyczaje i kulturę. Rozmawiamy średnio z 500 klientami w tygodniu. Bezpośrednie wysłuchiwanie opinii klientów to bardzo cenne doświadczenie. Będziemy nadal dążyć do zwiększenia zadowolenia klientów i rozwiązywania wszystkich zgłaszanych przez nich problemów. Tarun Siwach Kierownik centrum telefonicznego Nikon India Private Limited Centrum telefoniczne Sieć Działania innych spółek Grupy opisywane są również na stronie internetowej firmy Nikon. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 12

14 Podstawy CSR w firmie Nikon & Najważniejsze informacje Promowanie CSR w Chinach i Hongkongu Skala działań biznesowych Grupy Nikon w Chinach rośnie z roku na rok. Ze względu na liczne kontakty z chińskim społeczeństwem poprzez różne działania biznesowe, takie jak zakupy, produkcja, sprzedaż i świadczenie usług, wymagania społeczne stawiane firmom działającym w środowisku rozwijającej się chińskiej gospodarki cały czas się zmieniają. W takich okolicznościach promujemy działania CSR w regionie Chin i Hongkongu, pod kierownictwem Nikon Holdings Hong Kong Limited (NHH), aby spółki Grupy w tym regionie (dalej zwane wspólnie spółkami Grupy w Chinach ) podejmowały tam spójne inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej. Działania zrealizowane w roku zakończonym 31 marca 2012 r. Spółka NHH została założona w sierpniu 2010 r. jako regionalna centrala w regionie Azji i Oceanii. Głównym obszarem jej działalności jest promowanie ładu korporacyjnego, CSR i audytów wewnętrznych. NHH nadzoruje wiele spółek Grupy w regionie, ale promocja CSR rozpoczęła się od nasilenia działań dziesięciu spółek Grupy z regionu Chin i Hongkongu (w tym NHH). W roku zakończonym 31 marca 2012 r. NHH prowadziła, we współpracy z Komisją ds. CSR Nikon Corporation, działania zmierzające do osiągnięcia dwóch głównych celów: pełnienie przez NHH głównej roli w procesie wspierania spółek Grupy w Chinach przy tworzeniu struktury promującej CSR oraz wdrożenie działań z zakresu zgodności i edukacji w każdej spółce. Pierwszym krokiem w stronę wykształcenia takiej struktury było zorganizowanie przez NHH spotkania inauguracyjnego Chińskiej Komisji ds. CSR spółek Grupy Nikon w grudniu 2011 r. Prowadzenie edukacji zgodnościowej W przeszłości szkolenia dotyczące firmowej filozofii Nikon i Kodeksu postępowania były organizowane przez poszczególne spółki w ramach globalnych inicjatyw. W roku zakończonym 31 marca 2012 r. spółki Grupy w Chinach rozpoczęły działania mające na celu dalsze zwiększenie świadomości pracowników w obszarze zgodności, przy zachowaniu równego tempa szkolenia we wszystkich spółkach regionu. Okres obejmujący około sześć pierwszych miesięcy był czasem przygotowawczym. NHH przeprowadził wstępne badania świadomości zgodnościowej wśród pracowników, przygotował uaktualnione wydanie Kodeksu postępowania firmy Nikon (wersji chińskiej), opracował materiały szkoleniowe dotyczące filozofii i Kodeksu postępowania firmy Nikon oraz wyznaczył koordynatorów CSR w każdej spółce. Wyniki wstępnego badania przeprowadzonego w kwietniu 2011 r. pokazały, że pracownicy, którzy kiedyś zapoznawali się z filozofią i Kodeksem postępowania firmy Nikon, mieli ogólną wiedzę na temat zgodności i lepiej rozumieli przypadki jej naruszenia. Po przygotowaniu uaktualnionego chińskiego wydania Kodeksu postępowania firmy Nikon, NHH opracowała w oparciu o niego szkoleniowe materiały dotyczące zgodności. Podczas opracowywania tych materiałów NHH dokładnie zapoznała się z prawem i przepisami pracy obowiązującymi w Chinach i Hongkongu oraz regulaminami pracy stosowanymi w spółkach Grupy w Chinach, a następnie włożyła dużo wysiłku w stworzenie łatwych do zrozumienia materiałów powiązanych z przyjętymi w Chinach i Hongkongu normami oraz panującymi tam warunkami. Z pomocą materiałów szkoleniowych koordynatorzy CSR w każdej spółce Grupy w Chinach stopniowo rozpoczęli prowadzenie szkoleń zgodnościowych dla pracowników swoich spółek. Dokładniej rzecz biorąc, organizowali indywidualne szkolenia oparte na programach e-learningowych oraz warsztaty, podczas których koordynator CSR pełnił funkcję prowadzącego. NHH zdaje sobie sprawę, że wykształcenie większej świadomości zgodnościowej wymaga wytworzenia w pracownikach poczucia Spotkanie Chińskiej Komisji ds. CSR i Koordynatorów ds. CSR Komitet wykonawczy Komisja ds. CSR Spółki tworzące Chińską Komisję ds. CSR Nikon Holdings Hong Kong Limited Nikon Precision Shanghai Co., Ltd. Jednostki organizacyjne (spółki wewnętrzne itp.) Koordynacja działalności Centrala finansów i księgowości Nikon Hong Kong Ltd. Nikon Imaging (China) Sales Co., Ltd. Nikon Imaging (China) Co., Ltd. Spółki Grupy w Chinach NHH Regionalne centrale Chińska Komisja ds. CSR Prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji Spotkanie koordynatorów ds. CSR Sprawdzanie poziomu roboczego Nikon International Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Nikon Instruments (Shanghai) Co., Ltd. Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd. Hikari Glass (Changzhou) Optical Co., Ltd. Hikari Glass (HK) Ltd. Nikon Corporation 13 RAPORT CSR 2012 firmy Nikon

15 Podstawy CSR & w firmie Nikon przynależności do firmy, a także prowadzenia przez kierownictwo wewnętrznej komunikacji i poświęcenia czasu tym zagadnieniom. NHH planuje również w przyszłości cykliczne prowadzenie badań dotyczących świadomości zgodnościowej, aby sprawdzić skuteczność obecnie prowadzonych szkoleń i poprawić ich realizację. działaniami społecznymi i systemach ich oceny w każdej spółce Grupy w Chinach. Będziemy dalej organizować okresowe spotkania Chińskiej Komisji ds. CSR i Rady Koordynatorów ds. CSR. Przykład rezultatów wstępnego badania świadomości P. Czy słyszał(-a) Pan/Pani o przyjętej przez firmę Nikon filozofii wiarygodności i kreatywności"? Spółka A Spółka B Spółka C Spółka D Spółka E Spółka F Spółka G Spółka H Spółka I Wszystkie spółki 76% 13% 11% Słyszałem(-am) o niej, ale jej nie rozumiem Słyszałem(-am) o niej i ją rozumiem Chińska Komisja ds. CSR Nie słyszałem(-am) o niej Zbudowawszy mocne fundamenty pod CSR za pomocą wzmocnienia świadomości zgodnościowej &, spółki Grupy w Chinach będą musiały podjąć kolejny krok motywowany przez wartości Grupy Nikon. Będzie to ciągłe zajmowanie się kwestiami uwzględniającymi zarówno oczekiwania chińskiego społeczeństwa jako całości, jak i oczekiwania społeczności regionów, w których działają chińskie spółki Grupy. W tym celu powołaliśmy Radę Koordynatorów ds. CSR jako ciało zajmujące się rozważaniem i ocenianiem problemów praktycznych związanych z pracą. Koordynatorzy ds. CSR pochodzą ze wszystkich spółek Grupy w Chinach. Ustaliliśmy również, że Chińska Komisja ds. CSR będzie podejmowała strategiczne decyzje dotyczące działań z zakresu CSR w Chinach i Hongkongu (przewodniczącym Komisji jest wiceprezes wykonawczy NHH, a członkami są prezesi spółek Grupy w Chinach oraz dyrektor generalny Działu CSR w Nikon Corporation). Spotkania obu ciał będą odbywać się okresowo. Na pierwszym spotkaniu Chińskiej Komisji ds. CSR w grudniu 2011 r. zorganizowano seminarium, na które zaproszono zewnętrznego eksperta posiadającego wiedzę dotyczącą warunków prowadzenia działań CSR w regionie Chin i Hongkongu. W spotkaniu wziął udział również wiceprezes wykonawczy Nikon Corporation, który wyjaśnił znaczenie działań CSR i politykę Grupy Nikon dotyczącą CSR. Przeprowadzono również dyskusję na temat tego, jak prowadzić edukację zgodnościową w przyszłości. Na spotkaniu Rady Koordynatorów ds. CSR rozmawiano także o przygotowaniu regionalnej polityki dotyczącej wkładu społecznego w spółkach Grupy w Chinach, a także o systemach zarządzania Chińska Komisja ds. CSR 委 委 委 委 委 Plan działań na rok kończący się 31 marca 2013 r. W uzupełnieniu dalszej edukacji zgodnościowej w spółkach Grupy w Chinach (z celem osiągnięcia 100% uczestnictwa) planujemy również ponowne uruchomienie wewnętrznych systemów sprawozdawczości zgodnościowej, z uwzględnieniem poprawy wskaźnika rozpoznawalności i poprawy dostępności systemów dla pracowników. Przeprowadzimy również badanie świadomości w celu sprawdzenia efektów edukacji zgodnościowej, a następnie wykorzystamy te wyniki do opracowania jeszcze skuteczniejszych programów edukacyjnych. Ponadto zakończymy i ostatecznie wdrożymy wytyczne dotyczące działań społecznych dla spółek Grupy w Chinach oraz będziemy wspierać przygotowanie zaplanowanych i przejrzystych działań tego typu w regionie Chin i Hongkongu. Wyjście z działaniami CSR do spółek Grupy w Azji poza regionem Chin i Hongkongu NHH odegra też kluczową rolę w rozszerzaniu działań promujących CSR na spółki Grupy w regionie Azji i Oceanii znajdujące się poza Chinami i Hongkongiem. W celu oceny podstawowej strategii stosowanej w roku kończącym się 31 marca 2013 r. przeprowadzimy badania na temat praktyk pracowniczych stosowanych w tych spółkach. Sprawdzimy zwłaszcza obowiązujące w każdej firmie systemy i przepisy dotyczące zarządzania pracą i personelem. Następnie, w oparciu o wyniki badań, wskażemy niedoskonałości związane ze stosowanymi przez pracowników normami pracy i przeanalizujemy plany poprawy. RAPORT CSR 2012 firmy Nikon 14

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA & WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DG ART PROJECTS

SZKOLENIA & WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DG ART PROJECTS SZKOLENIA & WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DG ART PROJECTS JESIEŃ - ZIMA 2013-2014 Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach i warsztatach fotograficznych DG ART PROJECTS dopasowanych poziomem oraz tematyką

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki Cisco Team Space

Najlepsze praktyki Cisco Team Space Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza polityka dotyczy pięciu kluczowych kwestii: SPIS TREŚCI

Niniejsza polityka dotyczy pięciu kluczowych kwestii: SPIS TREŚCI Zaangażowanie społeczne jest jednym z najważniejszych obszarów dla Grupy Carlsberg. Rozumiemy wpływ naszej firmy na otoczenie i możliwości zaangażowania się w społeczności, w których prowadzimy naszą działalność

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.0 Systemy i dokumentacja 2.0 Środowisko pracy 3.0 Szkolenia 4.0 Zagrożenia dla zdrowia i wypadki przy pracy

SPIS TREŚCI 1.0 Systemy i dokumentacja 2.0 Środowisko pracy 3.0 Szkolenia 4.0 Zagrożenia dla zdrowia i wypadki przy pracy Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, ponieważ jesteśmy świadomi jak istotną rolę odgrywają

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju

Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju - prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed wypełnieniem aplikacji o certyfikat ----------------------

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

organizatorzy: Przewodnik

organizatorzy: Przewodnik organizatorzy: Przewodnik Konkurs 2017 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EDUinspirator, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Plany awaryjne. work confidently

Plany awaryjne. work confidently Plany awaryjne work confidently Plany awaryjne Pakiet Plan awaryjny firmy Regus udostępnia Twojej firmie globalną sieć ponad 1200 lokalizacji biurowych w 95 krajach. Gdy Twoje miejsce pracy stanie się

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.01.2015-31.12.2015 Dane rejestrowe Siedziba: Rejestr: Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych "Antykwariat Fotograficzny" 80-374 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank jest częścią grupy Daimler - międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, będącego właścicielem marki Mercedes-Benz, znanej z produkcji samochodów osobowych,

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi 1 AGENDA Na podstawie badań udostępnionych przez KOWES i Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r. T-Bull S.A. Made by gamers for gamers STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata 2017 2022 Wrocław, 19 września 2017 r. 1 7 60 265 lat doświadczenia w branży gier mobilnych -osobowy zespół pasjonatów gier milionów

Bardziej szczegółowo

Polityka. Polityka zakupowa. 1. Ramy polityki. 2. Zakres

Polityka. Polityka zakupowa. 1. Ramy polityki. 2. Zakres Polityka Polityka zakupowa 28 lipca 2015 1. Ramy polityki Polityka zakupowa LafargeHolcim stanowi integralny element polityk firmy. Należy ją interpretować w połączeniu z politykami i wytycznymi LafargeHolcim

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku

konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku konferencja Planowanie przestrzenne a ochrona łączności ekologicznej w północnowschodniej Polsce Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku Dorota Ławreszuk Instytut Biologii Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o oczekiwaniach

Raport o oczekiwaniach Proces rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko: Kierownik Działu Projekt: Przykładowa rekrutacja 05.05.2016 19:05 1. WPROWADZENIE Niniejszy raport przedstawia oczekiwania przyszłych współpracowników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce seminarium Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Dorota Ławreszuk Zakład Badania Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWIJANIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo