Robotyka medyczna w Polsce czyli Robin Heart i inni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robotyka medyczna w Polsce czyli Robin Heart i inni"

Transkrypt

1 Robotyka medyczna w Polsce czyli Robin Heart i inni Zbigniew Nawrat Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Pracownia Biocybernetyki Robin Heart Service Śląski Uniwersytet Medyczny Katedra kardiochirurgii i Transplantologii

2 Obecnie obserwujemy renesans w dziedzinie nauk technicznych koncentrujących się na aplikacjach biologicznych i medycznych. Osiągnięcia techniczne w medycynie ostatniej dekady zmieniły na trwałe wyobrażenia o metodach i środkach ratowania życia pacjentów. Sztuczne narządy, implantowalne pompy krwi, bioinżynieria wespół z biotechnologią, innowacyjne materiały, medyczne programy ekspertowe, telemedycyna, rozwój chirurgii małoinwazyjnej i wreszcie zastosowanie robotów wspierających chirurgów w przeprowadzaniu coraz bardziej skomplikowanych operacji to milowe kroki w celu coraz sprawniejszego leczenia i rozszerzania grona pacjentów, dla których pomoc jest możliwa.

3 W obszarze medycyny następuje zbliżenie, synteza takich dziedzin jak bionika, biofizyka, bioinżynieria, robotyka itp. Każda z nich ma inny swój rodowód i historię rozwoju jednak efekt współdziałania (synergia) może przynieść znakomite rezultaty, jej brak szkody. Robotyka zajmuje się syntezą pewnych funkcji człowieka poprzez wykorzystanie posiadanych środków technicznych. Robot jest sterowaną wielozadaniową maszyną posiadającą własności manipulacyjne i lokomocyjne wykorzystywane do określonych celów. W tym, robotyka medyczna i rehabilitacyjna obejmuje manipulatory i roboty do celów chirurgii, terapii, protetyki i rehabilitacji.

4 Stan polskiej robotyki medycznej - spojrzenie wstecz W latach tych ukazało się kilka prac przeglądowych wskazujących na potencjał powstającej nowej dziedziny techniki medycznej. Na uwagę zasługują przede wszystkim prace prof Adama Moreckiego z Politechniki Warszawskiej niekwestionowanego autorytetu polskiej robotyki i inżynierii.

5 Stan polskiej robotyki medycznej - spojrzenie wstecz Miejsce narodzin polskiej robotyki medycznej Zabrze Data narodzin polskiej robotyki medycznej 2000 r.

6 Fotka frk z Dublina

7 RobIn Heart 1999 Nazwiemy go Robin Heart, Panie Profesorze! Kiedy będę mógł nim operować? Grant KBN

8 To narzędzie chirurga odpowiednie do poziomu cywilizacji technicznej XXI w.

9 RobIn Heart 2000

10 ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY MULTIDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPARTY O SILNE OSOBOWOŚCI NAUKI ORAZ ZAPAŁ I AMBICJĘ MŁODYCH ADEPTÓW NAUK TECHNICZNYCH I MEDYCZNYCH -Zespół Pracowni Biocybernetyki FRK w Zabrzu kierowany przez Zbigniewa Nawrata (lider) - Zespół Politechniki Łódzkiej kierowany przez Leszka Podsędkowskiego (podstawowy partner projektu w zakresie mechaniki a także wykonał model Robin Heart 3, zespół ciągle rozwijany) -Zespół Politechniki Warszawskiej kierowany przez Krzysztofa Mianowskiego (partner projektu w latach , realizator modelu Robin Heart 2 części mechanicznej)

11 Obecnie już wiele uczelni rozszerzyło swoje zainteresowania badawcze o robotykę medyczną, w tym: Politechnika Śląska (współpraca akademicka z FRK ponad 10 prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich prowadzonych w FRK pod opieką ZN) Uniwersytet Śląski (współpraca akademicka z FRK kilka prac dyplomowych, magisterskich prowadzonych w FRK pod opieką ZN) Politechnika wrocławska (głównie w zakresie nawigacji ale także rehabilitacji, sztuczna dłoń itp.) AGH w Krakowie (prace akademickie w zakresie robota chirurgicznego) Politechnika Poznańska (sterowanie robotem przemysłowym jako ramieniem toru wizyjnego)

12 W zakresie automatyzacji i robotyzacji procesu rehabilitacji oraz produkcji urządzeń wspierających mobilność prowadzone są intensywne prace projektowe, badawcze i wdrożeniowe w kilku ośrodkach: - PIAP Warszawa - ITAM Zabrze - Politechnika Warszawska - Politechnika Wrocławska -Politechnika Śląska

13 W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w FRK w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart wykreował i przyczynia się do utrzymania wysokiego zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Od 2001 roku zorganizowano 6 specjalistycznych konferencji od kilku lat już międzynarodowych, obecnie pod nazwą: Roboty Medyczne/Medical Robots 200 -International Conference ZAPRASZAM Zabrze info: Wydaliśmy pierwszą w Polsce książkę poświęconą robotyce medycznej w 2008 Roboty Medyczne/Medical Robots 1 (pod red. Z.Nawrata). Dostępna w.pdf na stronie Najlepsza praca wygłoszona w czasie konferencji przygotowana przez młodego naukowca (do 30 roku życia), studenta, hobbysty jest nagradzana statuetką ROBINA. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Przewidziany jest dla studentów młodych naukowców, ale otwarty również dla młodych hobbystów i pasjonatów nie związanych z uczelniami, czy ośrodkami naukowymi. Mile widziani będą także zafascynowani robotyką młodzi ludzie, którzy wybór uczelni mają jeszcze przed sobą.

14

15 2002 Spherical model with endocamera Control Unit Pre-prototype arm of RobIn Heart Operated object

16

17 2003

18 2003

19 Robin Heart Vision ramię o kinematyce sferycznej o 4 stopniach swobody i zakresach przemieszczeń 187, 120,165, 150 mm, oraz 330 rozdzielczość pozycjonowania końcówki ramienia: nie gorsza niż 0,2 [mm]. 2008

20 2008

21

22 Robin Heart 3 (PŁ)

23 2008 Robin Heart Shell Robin Heart 3

24 Celem eksperymentów in vivo jest przetestowanie prototypowych zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych na zwierzętach w warunkach odpowiadających scenerii i zadaniom klinicznego stosowania określenie ich własności funkcjonalnych dla wykonania typowych zabiegów chirurgicznych.

25 Trening Systemy doradcze Planowanie

26

27 Na podstawie naszej wiedzy o zakresie stosowania robotów dokonaliśmy wyboru reprezentatywnych eksperymentów: 1. usunięcie pęcherzyka żółciowego (od takiej operacji zaczęła się historia zrobotyzowanej chirurgii w 1997r.) 2. pomostowanie aortalno-wieńcowe na bijącym sercu z użyciem robota chirurgicznego (TECAB) tzw, bajpasy. 3. operacje zastawek serca (od nich zaczęła się historia zrobotyzowanej kardiochirurgii w 1998 r.) Eksperymenty podzielono na zadania i określono możliwości precyzyjnego ich wykonania Ocena praktycznych możliwości systemu pozwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących wprowadzenia odpowiednich zmian w projekcie robota Robin Heart oraz określenia pełnego programu badań przedklinicznych.

28 Chirurgicznej weryfikacji poddane zostały niemal wszystkie modele prototypowe ramion narzędziowych robota, różniące się m.in. koncepcją sterowania i mocowania, Robin Heart Vision zrobotyzowane ramię do sterowania położeniem toru wizyjnego oraz innowacyjne, zrobotyzowane narzędzia chirurgiczne nowej generacji (Robin Heart Uni System), które można przełożyć z robota do specjalnego uchwytu ręcznego i wykonać zabieg manualnie. Istotą eksperymentów na zwierzętach było usunięcie woreczka żółciowego oraz wykonana na otwartym sercu, z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, operacja naprawcza zastawki mitralnej (trójdzielnej). Wszystko po to, by dać twórcom robota i jego przyszłym użytkownikom jak najszerszy przegląd możliwości, wad i zalet opracowywanego systemu chirurgicznego. Do tej pory bowiem użyteczność Robin Heart a sprawdzana była w wirtualnej sali operacyjnej i w warunkach laboratoryjnych - na wypreparowanych sercach zwierzęcych.

29 Grupa konstruktorów, elektroników, informatyków i mechaników, którzy pracowali nad Robinem na bieżąco konsultowała się z zespołem lekarskim, by wyłapać wszelkie poprawki, jakie należy do niego wprowadzić. Jednak dwie testowe operacje dowiodły, że robot - choć z pewnością będzie udoskonalany - już obecnie sprawdza się w wielu zadaniach. Operowali: Joanna Śliwka i Michał Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, Grzegorz Religa z Instytutu Kardiologii w Warszawie i ekspert medyczny (350 operacji robotem da Vinci) dr hab. Romuald Cichoń, Dyrektor Naukowy Fundacji. Dla mnie to fascynujący dzień - powiedział. Długo na niego czekałem. Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach technicznych tego urządzenia jego sprawności i niezawodności działania. Każdy element operacji był sprawdzany pod względem medycznym, informatycznym, mechanicznym, ergonomicznym. Wiem na pewno, że robotem tym będzie można w przyszłości bezpiecznie operować pacjentów. Pamiętając o dysproporcjach finansowania tego projektu u nas i w innych ośrodkach na świecie, przez długi czas byłem sceptykiem. Dlatego składam głęboki ukłon kolegom inżynierom, którzy w trakcie zaledwie kilku lat dogonili świat. Opinia dr. Cichonia jest bardzo cenna, bo należy on do najbardziej doświadczonych na świecie specjalistów w zabiegach wykonywanych z użyciem robotów. Pracował m.in. z amerykańskim robotem da Vinci jedynym na świecie, klinicznie dostępnym robotem chirurgicznym.

30 EKSPERYMENTY IN VIVO 2009

31 EKSPERYMENTY IN VIVO 2009

32 EKSPERYMENTY IN VIVO 2009

33 Rodzina polskich robotów Robin Heart ma szanse stać się powszechnie stosowanym przez chirurgów wysokiej klasy systemem technicznym i telemedycznym umożliwiającym wykonywanie części operacji w sposób mniej inwazyjny, precyzyjny, bezpieczny dla pacjenta i chirurga. Fundacja zamierza wdrażać Robin Heart a etapami. Zgodnie z założeniem, jako pierwszy w klinikach miałby się znaleźć Robin Heart Vision - służący do kontroli położenia toru endowizyjnego. Być może mógłby przejść próby przedkliniczne już w przyszłym roku, a w dalszej kolejności ubiegać się dopuszczenie do zabiegów w warunkach klinicznych. Zainteresowanych obszerniejszą informacją nt. systemu telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart odsyłam uprzejmie do na stronę

34 Fotka frk z Dublina Obecnie w dziedzinie robotów chirurgii miniinwazyjnej jedynym dostepnym robotem komercyjnym jest amerykański robot da Vinci 2.5 mln euro

35 Fotka frk z Dublina

36 Stan polskiej robotyki medycznej - spojrzenie w przyszłość 1. Argumentem na rzecz budowania śmiałej wizji rozwoju robotyki medycznej są -obecne postępy w zakresie robotyki chirurgicznej -rosnący potencjał polskich ośrodków akademickich i badawczych, -zapał i innowacyjność młodych podejmujących obecnie decyzję o zawodowych zainteresowaniach -szanse na wdrożenie nowych urządzeń rehabilitacyjnych

37 Stan polskiej robotyki medycznej - spojrzenie w przyszłość 2. Argumentem pesymistów rozwoju robotyki medycznej są -słaby przemysł high-tech szczególnie w zakresie techniki medycznej w Polsce -brak środków finansowych w przedsiębiorstwach na wdrażanie innowacyjnych technologii i walkę o rynek z światowymi liderami -brak kapitału który mógłby wesprzeć powstanie nowych firm w obszarze wysokiego ryzyka finansowego

38 Stan polskiej robotyki medycznej - spojrzenie w przyszłość W 2005 r. powstał pierwszy w Polsce zakład robotyki medycznej Robin Heart Service, obecnie działa w ramach FRK w Zabrzu, z powodu braku odpowiedniego kapitału powstrzymaliśmy się od usamodzielnienia tej jednostki jako osobna firma. W trosce o rozwój naszych możliwości badawczych i wdrożeniowych w ramach konsorcjum podjęliśmy inicjatywę budowy w Zabrzu Centrum BioMedTech Silesia rezultaty konkursu poświadczą na ile jest to realna szansa.

39 Podziękowania: Projekt robota Robin Heart był finansowany w ramach projektu badawczego KBN 8 T11E oraz projektu zamawianego PW-004/ITE/02/2004 i ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy rozwojowy grant nr R oraz przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii i wielu sponsorów. Projekt Robin Heart Uni System jest realizowany w ramach projektu rozwojowego Nr R Dziękuje wszystkim uczestnikom grantu, naukowcom i studentom, za wkład w realizację projektu.

40 Eksperyment stycznia 2009 r. został sfinansowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii Specjalne podziękowania dla naszych partnerów przemysłu medycznego w Polsce: Firmie FAMED z Żywca (producent wyposażenia szpitali m.in. stołów operacyjnych) Firmie EMED z Warszawy (producent narzędzi elektrochirugicznych)

41 Uczestnicy eksperymentu: Chirurdzy: Joanna Śliwka, Romuald Cichoń, Grzegorz Religa, Michał Zembala Opieka weterynaryjna: Szymon Kostrzewski Opieka pielęgniarska: Barbara Duda Przygotowanie robotów Robin Heart: Paweł Kostka, Leszek Podsędkowski, Piotr Wróblewski, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Mariusz Jakubowski, Adam Klisowski, Bartosz Tarnawski oraz Zbigniew Nawrat

42 Zestaw instrumentów chirurgicznych księga chirurgii H.Brunschwiga (1497) Chirurg balwierz - reklama (?) sprzętu medycznego z XVIII w. Przepraszam za nieobecność mam nadzieje że materiał subiektywnie zebrany przyczyni si do dyskusji. W razie potrzeby jestem pod tel ;

Robin Heart Story STIFF-FLOP

Robin Heart Story STIFF-FLOP Volume 1 December 2012 ISSN 2299-7407 www.medicalroboticsreports.com Robin Heart Story Robotyka medyczna w Polsce Medical Robotics 2012 International Conference STIFF-FLOP Official Journal of ISMR Publikacja

Bardziej szczegółowo

CHIRURGIA PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA, CZYLI ROBOTY

CHIRURGIA PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA, CZYLI ROBOTY CHIRURGIA PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA, CZYLI ROBOTY W SALACH OPERACYJNYCH Adam Ćwikła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Instytut Nauk Technicznych Streszczenie Celem referatu jest przybliżenie zagadnień

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH 2 / ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY 2

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH 2 / ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY 2 Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP Wydanie książki w części sponsorował również bank PKO BP

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH Drodzy Czytelnicy, Zakończył się cykl poświęcony obowiązkom,

Bardziej szczegółowo

Łódź. kreuje innowacje. BioNanoPark na plus. Przełomowa nauka. Informatyk poszukiwany. Filozofia mody. Trendy z OFF Piotrkowskiej

Łódź. kreuje innowacje. BioNanoPark na plus. Przełomowa nauka. Informatyk poszukiwany. Filozofia mody. Trendy z OFF Piotrkowskiej Łódź kreuje innowacje magazyn informacyjny miasta Łodzi Nr 2/2014 BioNanoPark na plus Przełomowa nauka Informatyk poszukiwany Filozofia mody Trendy z OFF Piotrkowskiej OD REDAKCJI ANNA KRAWCZYK, REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie:

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie: RAPORT KOŃCOWY Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście

Bardziej szczegółowo

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny motto firmy

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny  motto firmy BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) powstało we wrześniu 2005 r. w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA KONFERENCJE

WYDARZENIA KONFERENCJE W N U M E R Z E Prof. Wojciech Jacek Stec doktorem honoris causa PŁ Jeden z najlepiej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików organików został wyróżniony przez macierzystą uczelnię najwyższą godnością

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 30 czerwiec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE wspierają polską młodzież Potencjał na całe życie Młodzi naukowcy, dojrzałe projekty w w w.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Inauguracyjne projektu ŚWIDER pt. Współpraca Nauka - Firma: to działa

Seminarium Inauguracyjne projektu ŚWIDER pt. Współpraca Nauka - Firma: to działa Seminarium Inauguracyjne projektu ŚWIDER pt. Współpraca Nauka - Firma: to działa Streszczenia wystąpień firm: BioImplant Sp. z o.o. Oleszno, ul. Szkolna 49 29-105 Krasocin www.bioimplant.pl Wybrane zastosowania

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU INŻYNIERII TELEMEDYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU INŻYNIERII TELEMEDYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE Sprawozdanie z I Seminarium zorganizowanego w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy pt.: STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 3(9)/2010

innowacyjni Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 3(9)/2010 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 3(9)/2010 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 14 program HOMING PLUS zachęca młodych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

(2015/C 291/07) Sprawozdawca: Edgardo MARIA IOZIA. Współsprawozdawca: Dirk JARRÉ

(2015/C 291/07) Sprawozdawca: Edgardo MARIA IOZIA. Współsprawozdawca: Dirk JARRÉ 4.9.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 291/45 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie działań na rzecz europejskiego jednolitego rynku łączących inżynierię biomedyczną

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia

Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia N u m e r 2 / 2 0 0 5 ( 02 ) w w w. c o m a r c h. p l Badania i rozwój :: OCEAN GenRap nowe oblicze BI :: Strategia R&D Comarch :: R&D w Comarch a fundusze UE :: Rozwój z prawdziwego zdarzenia W D R OŻ

Bardziej szczegółowo

CREOTECH Sp. z o.o. 1.2. Źródła sukcesu i innowacji - technologia

CREOTECH Sp. z o.o. 1.2. Źródła sukcesu i innowacji - technologia CREOTECH Sp. z o.o. Firma Creotech Sp. z o.o. z Warszawy to mikroprzedsiębiorstwo zarządzane przez trzech partnerów, którego działalność oparta jest o wiedzę i badania naukowe. Misją firmy jest tworzenie

Bardziej szczegółowo