PRACA DOMOWA JAKO JEDNA Z FORM KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DOMOWA JAKO JEDNA Z FORM KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 PRACA DOMOWA JAKO JEDNA Z FORM KSZTAŁCENIA mgr Agata Pajkert-Skadłubowicz 1. Praca domowa uczniów. Praca domowa - jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia w systemie klasowo-lekcyjnym, jest ważną formą, która wzbogaca i uzupełnia pracę uczniów na lekcji. W literaturze podkreśla się dużą rolę pracy domowej w stymulowaniu wielostronnej aktywności uczniów, praca domowa może być uzupełnieniem, pogłębieniem pracy w szkole, wdraża do samodzielnego myślenia i posługiwania się wiedzą, daje możliwość realizowania samodzielnych zadań twórczych, kształtuje wolę i charakter, rozwija systematyczność i dokładność, wzmacnia wiarę we własne siły, kształtuje pozytywny stosunek do pracy, jest też przygotowaniem do samokształcenia. Nauczyciel ma obowiązek przygotować uczniów do samodzielnej pracy poprzez zaznajomienie ich z metodami pracy umysłowej, w tym celu należy organizować zajęcia, na których uczniowie wdrażani będą do stosowania racjonalnych metod i technik uczenia się. 2. Praca domowa spełnia następujące funkcje: opanowanie w drodze samodzielnej pracy w domu określonych wiadomości, które pomagają w szkole wdrożyć następny materiał; kształtowanie różnych umiejętności, utrwalenie lub rozszerzenie materiału przerobionego na lekcji, zebranie pomocy naukowych: pocztówki, wycinki z gazet itp. kształtowanie określonych umiejętności i nawyków, rozwijanie samodzielności myślenia i działania (teoretyczne i praktyczne), opanowanie wiadomości związanych z nową lekcją, 1

2 utrwalenie, pogłębienie lub rozszerzenie wiedzy poznanej w czasie lekcji, kształcenie określonych umiejętności i sprawności, rozwijanie samodzielności oraz posługiwaniu się wiedzą w praktyce, rozwijanie i pobudzanie nowych zainteresowań jak i pomysłowości, zdolności twórczych, rozwijanie umiejętności uczenia się, wdrążenie do samokształcenia. kształtowanie nawyków, systematycznego wykonywania zadań, pozytywnego stosunku do uczenia się, budowanie wiary we własne możliwości. 3. Praca domowa aby spełnić swe funkcje musi: łączyć się ściśle z pracą lekcyjną, być właściwie zadana, zawierać odpowiednie rodzaje zdań, nie przeciążać uczniów nadmierną liczbą zadań domowych, nie przekraczać możliwości uczniów, być zróżnicowana, być samodzielnie wykonana, być systematycznie kontrolowana i oceniana przez nauczyciela. 4. Zróżnicowanie zadań domowych Przyjmuje się cztery grupy zadań domowych: I. opanowanie nowego materiału, II. utrwalanie materiału przyswojonego, III. kształtowanie umiejętności i nawyków, IV. rozwijanie samodzielności i twórczości uczniów. 2

3 Wszystkie wymienione rodzaje pracy domowej można stosować na wszystkich szczeblach nauki szkolnej. 5. Różnicowanie zadań domowych Bardzo ważna kwestią jest różnicowanie zadań domowych ze względu na różny stopień intelektualny uczniów oraz ich funkcjonowanie wzrokowe. Znaczna większość naszych uczniów w orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ma adnotacje dotyczące wzmożonej męczliwości w związku z dysfunkcją wzroku oraz dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Zróżnicowana nauka domowa powinna umożliwiać wszystkim uczniom osiągnięcie wyższych efektów w nauce, a przede wszystkim ma pomóc uczniom. Takie zróżnicowane zadawanie pracy nie jest łatwe ale jeśli nauczyciel jest zainteresowany rozwojem wszystkich uczniów powinien właściwie to rozwiązać. Efektem braku zróżnicowania zadań jest to,że uczniowie powyżej i poniżej przeciętnej nie osiągają rezultatów odpowiadających ich możliwościom. Uczniowie miej zdolni napotykają trudności w samodzielnym rozwiązaniu pracy domowej, wskutek czego zniechęcają się do nauki. Z kolei zbyt niski stopień trudności w stosunku do uczniów zdolnych wpływa na obniżenie ich motywacji i zainteresowań. 6. Sposoby zadawania prac domowych. W zadawaniu nie może rządzić przypadek i brak uświadomienia sobie celów, którym zadanie ma służyć. Zdawanie winno stanowić dokładnie zaplanowaną część lekcji. Na zadanie pracy domowej na ogół wystarcza ok. 5 minut, nie można zdawać jej w pośpiechu, na przerwie śródlekcyjnej - uczniowie muszą mieć czas na zapisanie zdania, wysłuchania wskazówek, sposobu wykonania, na zadanie pytań o pewnej niejasności. Nie dociągnięcia w zadawaniu pracy mogą powodować trudności wykonaniu samodzielnie zadanej pracy. Stosuje się dwie formy zadawania pracy domowej: a) wprowadzenie i usytuowanie tematu pracy domowej oraz udzielenie instrukcji dotyczącej źródeł, organizacji i metody jej opracowania, b) wdrażanie uczniów do wykonania zadania pracy na drodze ćwiczeń próbnych po kierunkiem nauczyciela. 3

4 7. Obciążenie pracą domową Praktyka wskazuje, że w wielu wypadkach zadania domowe przekraczają, możliwości uczniów, zarówno ze względu na nadmiar zadań, jak i stopień trudności. Przeciążenie uczniów nauką domową powoduje, że w rozkładzie dnia ucznia brakuje czasu na odpoczynek. Przeciążenie niejednokrotnie powoduje, że rodzice zwalniają swe dzieci z wszelkiego rodzaju obowiązków domowych na rzecz nauki, co jest niekorzystne dla ich rozwoju. Przyczyny przeciążenia nauką domową tkwią zarówno w złej pracy szkoły, jak i w samych uczniach oraz w ich środowisku domowym 1) przyczyny złej pracy szkoły nadmiar zadań domowych błędy w zdawaniu pracy, brak koordynacji w zadawaniu brak indywidualnych zadań wady tygodniowego rozkładu lekcji niesystematyczna kontrola prac domowych 2) przyczyny tkwiące w uczniach słabe uzdolnienia braki w wiadomościach, niezrozumienie lekcji nieznajomość podstawowych zasad pracy umysłowej nadmiar zajęć pozaszkolnych ( nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, kółkach zainteresowań oraz innych które odbywają się po zajęciach lekcyjnych) 3) przyczyny tkwią w środowisku rodzinnym brak kontroli nauki ucznia brak racjonalnego współdziałania rodziców nad szkołą niesprzyjająca uczniowi atmosfera środowiska rodzinnego 8. Organizacja nauki domowej. Uczeń zdecydowanie musi mieć: stałe miejsce do odrabiania lekcji podczas odrabiania powinien mieć wszystko pod ręką dobrą atmosferę środowiska rodzinnego, cisza - nie odrywanie do innych zajęć. odrabianie powinno odbywać się zawsze o tej samej porze dnia. podczas odrabiania powinno zacząć się od zadań trudniejszych przechodząc odpowiednio do zadań łatwiejszych 4

5 rola rodziców sprowadzać się powinna do stworzenia odpowiednich warunków do nauki. Oczywiście uczeń powinien samodzielnie wykonywać swoją pracę domową. 9. Sprawdzanie i ocena pracy domowej. każde zadanie powinno być dokładnie sprawdzone, poprawione i ocenione przez nauczyciela, systematyczne sprawdzana praca domowa wdraża uczniów do solidnego jej wykonywania i jednocześnie kształtuje odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych, zaniedbywanie kontroli przyzwyczaja uczniów do lekceważenia obowiązków, wnikliwe sprawdzanie prac domowych pozwala nauczycielowi stwierdzić, czy zadaje prace poprawnie oraz pozwala ocenić stan wiadomości uczniów oraz ich umiejętności, za brak zdania domowego, bez uzasadnienia, lub złe wykonanie nie należy stawiać negatywnej oceny, uczeń te pracę powinien wykonać na następną lekcję. * Istnieją różnorodne sposoby kontroli zadań domowych: - Kontrola pracy ustnej, powtórzenie poprzedniego materiału. - Kontrola prac pisemnych, przegląd prac, poprawienie i ocenienie - Kontrola sporadyczna, wyrywkowe sprawdzanie zadań Podsumowując, praca domowa spełnia niewątpliwie ważną w rolę w procesie kształcenia, powinna być jednak dostosowana do możliwości psychofizycznej uczniów. 5

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? Samodzielna nauka dziecka w domu, zwana odrabianiem lekcji, stanowi niezwykle ważne ognisko procesu nauczania i wychowywania. Praca domowa ucznia jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek

Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek Zadaniem dobrego nauczyciela jest uczyć tak, aby uczeń sam się zaczął uczyć! Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek Rozporządzenie o ocenianiu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALISTA Z DYSORTOGRAFIĄ.

GIMNAZJALISTA Z DYSORTOGRAFIĄ. GIMNAZJALISTA Z DYSORTOGRAFIĄ. Uważa się, że około 15% uczniów ma dysleksję. Można więc zaryzykować twierdzenie, iż każdy nauczyciel polonista wśród swoich uczniów miał, ma lub będzie miał w przyszłości

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Anna Kostrubała-Brak Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Wstęp Realizowany obecnie Program Wzmocnienia Efektywności Systemu

Bardziej szczegółowo