III.2.6. POBÓR I ZUŻYCIE WODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III.2.6. POBÓR I ZUŻYCIE WODY"

Transkrypt

1 III.2.6. POBÓR I ZUŻYCIE WODY W roku 2001, zgodnie z danymi GUS (Ochrona środowiska, 2002), pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie śląskim wynosił 609,4 mln m 3 (dla Polski 10683,5 mln m 3 ). Na cele produkcyjne (poza rolnictwem i leśnictwem z ujęć własnych) pobrano ogółem 150,2 mln m 3 wody (w Polsce 7432,8 mln m 3 ), w tym 68,0 mln m 3 wód powierzchniowych (w Polsce 7070,2 mln m 3 ) oraz 20,0 mln m 3 wód podziemnych (w Polsce 238,2 mln m 3 ). Do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełnienia stawów rybnych pobrano ogółem 87,8 mln m 3 wody (w Polsce 1033,3 mln m 3 ). Na cele eksploatacji sieci wodociągowej pobrano ogółem 371,4 mln m 3 wody (w Polsce 2217,5 mln m 3 ), w tym 235,5 mln m 3 z ujęć powierzchniowych (w Polsce 795,6 mln m 3 ) i 135,9 mln m 3 z ujęć podziemnych (w Polsce 1421,9 mln m 3 ). Powierzchniowe zasoby wodne eksploatuje się głównie w dorzeczu Wisły. Woda pitna z ujęć powierzchniowych dla województwa śląskiego pobierana jest w obrębie czterech zlewni: Małej Wisły (1789 km 2 ), Przemszy (2121 km 2 ), Soły (1391 km 2 ) i Skawy (1160 km 2 ). Zestawienie ujęć wód powierzchniowych dla województwa śląskiego przedstawia tabela III.2.6/1 Tabela III.2.6/1 Ujęcia wód powierzchniowych w województwie śląskim L. p. Rodzaj ujęcia 1 Ujęcie w km potoku Gościejów 2 Zbiornik Wisła Czarne 3 Ujęcie na potoku Górnik i zbiornik Poniwiec 4 Zbiornik Kozłowa Góra 5 Ujęcie na rzece Lokalizacj a ujęcia Wisła- Gościejów Lokalizacja strefy ochronnej (gmina) Wisła Nazwa użytkownika Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp.z o.o. Wisła Wisła Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Poniwiec Świerklaniec Ożarowice, Świerklanie c, Mierzęcice, Bobrowniki, Miasteczko Śląskie, Siewierz, Koziegłowy Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Bystra Wilkowice Spółka Wodociago- Numer decyzji WZS 6210/27/99/200 0 z r. WZS 6210/35/99 z r. OŚ-I- 6210/43/93 z r. Orzeczenie Prezydium WRN w Katowicach Nr RM-b-22/5 z r. OŚ.I. 6210/116/93/94 Organ wydający pozwolenie Starosta Cieszyński Starosta Cieszyński Wojewoda Bielski Prezydium WRN Wojewoda Bielski Uwagi ej ej 436

2 w km Zbiornik Wapienica 7 Ujęcie na Potoku Żydowski m 8 Ujęcie drenażowe - Tartak 9 Ujęcia na potoku Straconka: - Walczok źródło - Walczok infiltracyjn e - ujecie Miejskie nr 1 - ujęcie Miejskie nr 2 10 Goczałkowice - Strumień Straconka wa w Bystrej Spółka Akcyjna AQUA Spółka Akcyjna AQUA Spółka Akcyjna AQUA P.K. AQUA S.A. z GMO-WO- 6226/1/99/KS z GMO-WO- 6226/1/99/KS z GMO-WO- 6226/1/99/KS z OS-I- 6210/52a/98/P G z r. Orzeczenie Prezydium WRN w Stalinogrodzie Nr DW.14/2/54 z r. Prezydent Miasta Prezydent Miasta Prezydent Miasta Wojewoda Bielski Prezydium WRN w Stalinogrodzie ej i zewnętrzne j ej i zewnętrzne j ej i zewnętrzne j ej i zewnętrzne j e strefy: zakazów, ograniczeń i obserwacji Jak już wspomniano w rozdziale dotyczącym zasobów wód podziemnych, największe znaczenie pod względem udziału w ogólnej sumie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obrębie województwa mają zbiorniki mezozoiczne, a także zbiornik karboński. Bardzo duży procent wykorzystania zasobów tychże zbiorników jest związany z poborem wody dużymi ujęciami studziennymi oraz drenażem górniczym. W obrębie województwa śląskiego znajdują się rejony zaopatrywane wyłącznie lub głównie z wód podziemnych; są to: Tarnowskie Góry, Zawiercie, Myszków, Częstochowa, Gliwice, Lubliniec, Dąbrowa Górnicza i Racibórz. Szczegółowe zestawienie ujęć wód podziemnych dla wszystkich zbiorników wód podziemnych zawiera tabela III.2.6/2. 437

3 Odrębną grupę stanowią ujęcia wód mineralnych. Na obszarze województwa śląskiego są tylko dwa udokumentowane ujęcia wód mineralnych: Dębowiec o zasobie eksploatacyjnym 5,67 m 3 /h, z którego pobiera się 115 m 3 /rok o zasobie eksploatacyjnym 2,20 m 3 /h, z którego pobiera się m 3 /rok Łączny pobór wód mineralnych w województwie śląskim wynosi 5 731,00 m 3 /rok Należy tu zaznaczyć, że nie są to zasoby rzeczywiste, a tylko zasoby objęte koncesją na eksploatację Większość dużych ujęć studziennych i ośrodków drenażu górniczego pobierających wody z wyszczególnionych wcześniej zbiorników mezozoicznych i karbońskiego znajduje się w obrębie województwa. Jednak należy tu wspomnieć, że niektóre ośrodki drenażu górniczego, mające dominujący udział w ogólnym poborze wody, są zlokalizowane poza granicami województwa śląskiego. Należą do nich Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, drenująca wody z GZWP Niecka Miechowska oraz kopalnie olkuskiego rejonu rudnego, drenujące wody triasowego GZWP Olkusz - Zawiercie. W granicach województwa śląskiego znajduje się ponadto 11 dużych ujęć studziennych wód podziemnych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych przekraczających m 3 /24h (maksymalnie m 3 /24h). Są to następujące ujęcia: Bibiela, Gliwice Łabędy, Karchowice-Zawada, Staszic, Repty Śląskie-Miedary, Boruszowice, Tworóg, Łazy Błędowskie, Wierzchowisko, Łobodno i Olsztyn-Mirów. W województwie śląskim w 2001 roku zużyto na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem 495,4 mln m 3 wody (w Polsce 10107,0 mln m 3 ). Najwięcej przypadło na eksploatację sieci wodociągowej 241,3 mln m 3, następnie na przemysł 166,4 mln m 3 a na rolnictwo i leśnictwo 87,8 mln m 3. Procentowy udział zużycia wody przedstawia rycina III.2.6/1. Ryc. III.2.6/1 Zużycie wody (w %) w województwie śląskim według działów gospodarki narodowej Przemysł 48,7 17,7 33,6 Rolnictwo i leśnictwo Eksploatacja sieci wodociągowej Gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej oraz zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2001 roku przedstawia tabela III.2.6/3, natomiast pobór wody na nawadnianie użytków rolnych i gruntów leśnych oraz nawadnianie stawów rybnych przedstawia tabela III.2.6/4. Informacje o użytkowaniu wód przedstawiono na mapie II.3.5/1. 438

4 Tabela III.2.6/2 Ujęcia wody podziemnej w województwie śląskim L.p. Nazwa użytkownika 1. Miasto Czeladź i Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi 2. Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi 3. Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie 4. Miejskie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie 5. Miejskie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie 6. Miejskie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie 7. Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze Lokalizacja ujęcia Miejscowość Czeladź Czeladź Dzięgielów Mołczyn Jaworzno Jaworzno Jaworzno Kalety Lokalizacja stref ochronnych (gmina) Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Wojkowice Czeladź Goleszów Jaworzno Rodzaj ujęcia ujęcie Przełajka studnie nr 1 i nr 2 źródło Pod Dębem ujęcie Dobra złożone ze studni D-1 i D-2 Wiek warstwy wodonośnej trias Numer decyzji OŚ-I-7211/221/97 z r. OŚ.-I-7211/260/97 z r. WZS-6223/13/2000 z r. trias OŚ. 6210/1/2001 z r. Jaworzno ujęcie Bielany OŚ-I-7211/116/97 z r. Jaworzno ujęcie Jarosław Dąbrowski karbon górny OŚ-I-7211/202/97 z r. Kalety 4 OS.I.7211/1401/30 /87/88 z r. 8. Gmina Bestwina Kaniów Bestwina ujęcie w zatopionym wyrobisku pożwirowym czwartorzęd OŚ-I-7211/125/97 z r. Organ wydający decyzję Prezydent Miasta Jaworzna Urząd Wojewódzki w Częstochowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Uwagi zewnętrznej Obszar strefy pokrywa się z obszarem strefy ujęcia Przełajka

5 9. Zarząd Gminy Istebna Koniaków Istebna źródła: Z-1, Z-2, Z Wytwórnia Wody Mineralnej Kończanka 11. Wytwórnia Wody Mineralnej Kończanka 12. Rejonowe Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublińcu 13. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie 14. Górnośląskie Wodociagów w Katowicach 15. Huta Cynku Miasteczko Śląskie 16. Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. w Tychach Kończyce Małe Kończyce Małe WS /46/2000/01 z r. Zebrzydowice studnia Sb 1b WS -6322/7/2001 z r. Zebrzydowice studnia SW-6 Henryk Lubliniec Lubliniec studnie nr: 1, 2, 3, 12 Maków Pietrowice Wielkie studnie nr 2 i nr 3 Miasteczko Śląskie Miasteczko Śląskie Mikołów Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Ożarowice ujęcie Bibiela złożone z 22 studni trzeciorzęd trias WZS 6210/39/99 z r. OŚ- 7211/1396/20/E/5/ 85/86 z r. SE-II- 6223/11/2001 z r. SR-I- 6814/3/33/2000 Miasteczko Śląskie OŚ.-I-7211/29/97 z r. Mikołów ujęcie Gronie karbon OŚ-I-7211/145/97 złożone z 3 z r. studni: St-1, St-2., St Orzech Świerklaniec 18. Rejonowe Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach Ostropa Gliwice studnie nr: 1a, 3a, Elektrownia Rybnik Rybnik Rybnik studnie: EZ-1, S.A. w Rybniku St 1A, St 2A 20. Elektrownia Rybnik S.A. w Rybniku Rybnik Stodoły Rybnik ujęcie złożone z 6 studni: P2, P3, P4, S1/II, S2/III, S3/II OŚ-I-7211/44/97 z r. SR-I-7211/105A/99 z r. SR-I-7211/102/99 z r. Urząd Wojewódzki w Częstochowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Starosta Raciborski Wojewoda Śląski Wojewoda Śląski Wojewoda Śląski

6 21. Urząd Gminy Ciasna Sieraków Ciasna studnia nr II OŚ-6221/3/2000 z r. 22. Wodociągi Ziemi Skoczów Skoczów ujęcie OŚ-I-6210/64/97 Cieszyńskiej Brenna Pogórze z r. 23. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. Z o.o. 24. Wytwórnia Pasz Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach 25. Spółdzielnia Agrofirma Szczekociny 26. Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu 27. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 28. Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. 29. Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu, Tyskie Browary Książęce w Tychach 30. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 31. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Skoczów Zawiśle Szczekociny Skoczów studnia nr 2 oraz 3 otwory drenażowe: A, B, C WZS 6210/10/99 z r. Szczekociny Rozporządzenie Nr 4/2002 Dyrektora RZGW w Warszawie z r. Tęgobórz Szczekociny studnie nr 1 i nr 2 Trzebiesławice Tucznawa Tychy Tychy Wilkowyje Ujejsce Dąbrowa Górnicza studnia Tr-2 trias WKŚ. 6210/20/6/99 z r. Dąbrowa Górnicza, Łazy Tychy Tychy, Katowice studnie nr : 1, 1 bis, 3 ujęcie Manderlówka studnie: SAD-I, SAD-II, SAD-III Dąbrowa Górnicza Studnie nr: 1, 2, 3 studnie: Us-1 i Us-2 źródła: Czantoria I karbon trias OŚ-I-7211/29/98 z r. OŚ-I-7211/288/97 z r. Rozporządzenie Nr 1/2002 Dyrektora RZGW w Gliwicach z r. OŚ-I-7211/28/98 z r. WZS-6210/24/99 z r. Starosta Powiatu Lublinieckiego Wojewoda Bielski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Starosta Zawierciański Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Dyrektor RZGW w Gliwicach zewnętrznej zewnętrznej

7 32. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 33. Zakłady Kuźnicze Sp. z o.o. w Skoczowie 34. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach Jaszowiec i Czantoria II studnie: S1 i S2 WZS 6210/11/99 z r. studnie: SW i SK Wilcze Gardło Gliwice, Sośnicowice ujęcie Wilcze Gardło WZS 6210/33/99 z r. Rozporządzenie Nr 2/2002 Dyrektora RZGW w Gliwicach z r. 35. Miasto Żory Żory Żory studnia SW-18 OŚ /00 z r. 36. Zakłady Mięsne Prezol Sp. z o.o. w Żorach 37. Łobodno Żory Żory studnia S-2 trzeciorzęd i czwartorzęd OS /01 z r. Kłobuck, Miedźno OŚ.I.6210/49/97 z r. Mykanów, Kłobuck OŚ.I.6210/50/97 z r. 38. Wierzchowisko 39. Krzepice Krzepice OŚ.I. 6210/46/98 z r. 40. Szarlejka Wręczyca Wielka OŚ.I. 6210/1849/90/93 z r. 41. Blachownia Blachownia OŚ.I.6210/31/97 z r. 42. Wygoda Konopiska OŚ.I. 6210/32/97 z r. 43. Rędziny Rędziny 44. Częstochowa Częstochowa, Blachownia 45. Nakło Lelów 46. Łabędź Koniecpol OŚ.I. 6210/58a/97/98 z r. OŚ.I.6210/48/97 z r. OŚ.I. 6210/2001/23/95 z r. OŚ.I.6210/1897/13 /94 z r. Dyrektor RZGW w Gliwicach Prezydent Miasta Żory Prezydent Miasta Żory zewnętrznej

8 47. Patoka Ciasna OŚ.I.6210/17/96 z r. 48. Garnek Kłomnice OŚ.III.7530/22/93 z r. 49. Koziegłówki Koziegłowy OŚ.I. 6210/28/96] z r. 50. Olsztyn Olsztyn, Mstów, Częstochowa OŚ.I. 6210/56,57/97/98 z r. 51. Częstochowa Częstochowa, OŚ.I.6210/1874/12 Olsztyn, Poczesna 1/93 z r. 52. Częstochowa Częstochowa, Rędziny OŚ.I. 6210/58/97/98 z r. OS.7211/1292/56/ 84 z r. 53. Bystrzanowice Janów 54. Koniecpol Inco-Veritas Koniecpol Koniecpol OŚ.I.6210/2/96 z r. 55. Miedźno PKP Zawady Popów OŚ.I.6210/8/96 z r. 56. Zakład Produkcji w Dębowcu Zawodzie Poczesna OŚ.I. 6210/7/96 z r. Wojewoda Częstochowski

9 Tabela III.2.6/3 Gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej w 2001 roku w województwie śląskim Obszar Polska woj. śląskie Długość Połączenia Miasta Pobór wody Zużycie wody sieci prowadzące wodociągowej rozdzielczej do budynków mieszkalnych obsługiwane przez sieć ludność korzystająca z sieci wodociągowej ogółem w tym powierzchniowej ogółem w tym w gospodarstwach domowych w km w tys. sztuk wodow w % ludności razem na 1 ciągową tysiącach miast ogółem mieszkańca w mln m 3 miast w m 3 /rok ,0 4003, ,2 91,8 2217,5 795,6 1671,3 1310,4 41, ,8 479, ,2 93,4 371,4 235,5 241,3 173,4 39,6 Źródło: Ochrona środowiska 2002, GUS

10 Tabela III.2.6/4 Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz napełniane stawy rybne w 2001 roku Obszar Polska woj. śląskie Nawadniane Napełniane stawy rybne Pobór wody użytki rolne i razem w tym leśne ogółem do nawodnień użytków rolnych do napełniania stawów rybnych grunty leśne i gruntów leśnych razem w tym ścieków na 1 ha razem w tym leśnych na 1 ha w hektarach w dekametrach sześciennych , , ,1 Źródło: Ochrona środowiska 2002, GUS

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

SOSNOWIEC. Jadwiga WAGNER Michał ROLKA Marcin ZEMBAL

SOSNOWIEC. Jadwiga WAGNER Michał ROLKA Marcin ZEMBAL SOSNOWIEC Jadwiga WAGNER Michał ROLKA Marcin ZEMBAL OGÓLNE INFORMACJE Sosnowiec leży w centralnej części województwa śląskiego i jest miastem na prawach powiatu. Jego obszar zajmuje powierzchnię 91,06

Bardziej szczegółowo

III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU

III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU REKULTYWACJI OBSZARÓW ZDEWASTOWANYCH DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI Przekształcenia powierzchni ziemi w województwie śląskim związane są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek RUDA ŚLĄSKA Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek INFORMACJE OGÓLNE Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym w centralnej części województwa śląskiego. Od stycznia 1999 r. miasto

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowano w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, czerwiec 2013 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W O J E W Ó D Z T W O M A Ł O P O L S K I E 2 0 1 0 Kraków 2010 Opracował zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska Sierpień 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. OTOCZENIE LOKALNE I REGIONALNE... 6 1.1. Położenie Rudy Śląskiej... 6 1.2. Otoczenie przyrodnicze... 6 1.3.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Deklaracja Środowiskowa. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Deklaracja Środowiskowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Wydanie drugie, aktualizacja 2013 Zdj. na okładce: Ujęcie wody w Olsztynie. Fot. W. Skalik Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasteczka Śląskiego na lata 2009-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska, Katowice, Gliwice, Chorzów, Bytom, Zabrze,

Ruda Śląska, Katowice, Gliwice, Chorzów, Bytom, Zabrze, PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp. NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA W LATACH 2009 2016

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA W LATACH 2009 2016 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA W LATACH 2009 2016 Warszawa 2009 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 8 1.1 PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA... 8 1.2 NADRZĘDNY CEL PROGRAMU... 8 1.3 OKRES OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

URBI-FLORA 41-710 Ruda Śląska; ul. Karłowicza 11; tel.: 0 602 136 202; fax: (32) 242 09 92; e-mail: urbiflora@katowice.home.pl

URBI-FLORA 41-710 Ruda Śląska; ul. Karłowicza 11; tel.: 0 602 136 202; fax: (32) 242 09 92; e-mail: urbiflora@katowice.home.pl Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXII/1239/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2010 r URBI-FLORA 41-710 Ruda Śląska; ul. Karłowicza 11; tel.: 0 602 136 202; fax: (32) 242 09 92; e-mail: urbiflora@katowice.home.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata 2004 2015" za okres od 1 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

J. Strefa częstochowsko-lubliniecka

J. Strefa częstochowsko-lubliniecka J. Strefa częstochowsko-lubliniecka 1 Spis treści J. Strefa... 1 częstochowsko-lubliniecka... 1 Spis treści... 2 Spis rysunków... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1. OPINIOWANIE PROJEKTU DOKUMENTU I KONSULTACJE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332. Gmina Pyskowice

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332. Gmina Pyskowice Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Pyskowice Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice Zespół wykonawczy: Dawid Zielonka Piotr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC URZĄDZENIOWO ROLNYCH DLA GMINY MARKLOWICE

PROGRAM PRAC URZĄDZENIOWO ROLNYCH DLA GMINY MARKLOWICE BESKIDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU ul. Powstańców Śląskich 9a 34-300 Żywiec tel/fax (033) 8617748, 8613116 www.bip.silesia-region.pl/bbgtr e-mail: bbgitr@o2.pl PROGRAM PRAC URZĄDZENIOWO

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADMI DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016

PLAN GOSPODARKI ODPADMI DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr XVI/119/12 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW [zł]

Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW [zł] Lista zadań przewidzianych do w 2015 r. w zakresie ochrony atmosfery wraz z unieszkodliwieniem u 02.04.2015 r. Umowy będą zawierane do wysokości środków przewidzianych w planie finansowym 1 Będzin Kamil

Bardziej szczegółowo

III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORGANIZACJA MONITORINGU POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH Monitoring powierzchniowych wód płynących jest systemem mającym na celu pozyskiwanie, gromadzenie i

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Chełm Śląski Załącznik do uchwały nr XXX/154/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2009r. Kierownik Projektu: mgr inż. Ksenia Czachor Zespół realizujący:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo