LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 M U KATOWICE 2006

2 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak x - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe W tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy SKRÓTY cd. dok. Dz. U. poz. nr (Nr) NTS - ciąg dalszy - dokończenie - Dziennik Ustaw - pozycja - numer - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła

3 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Informacje i opracowania statystyczne LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. ISSN ROK XXXIII Katowice, lipiec 2006 r.

4 I Z t^ 2 o jo J Opracowanie: Małgorzata KORFEL Wioletta RADOSZEWSKA Jolanta PASEK Projekt okładki: Skład komputerowy, wykresy: luwtiq Agnieszka KAIM Agnieszka KAIM

5 SPIS TREŚCI Strona Wyjaśnienia metodyczne... 4 SPIS TABLIC Numer Strona Ludność według płci oraz powiatów i gmin w 2005 r Ruch naturalny ludności według powiatów i gmin w 2005 r Ludność według płci i grup wieku w powiatach w 2005 r Ludność według płci i grup wieku w miastach na prawach powiatu w 2005 r Ludność według ekonomicznych grup wieku oraz płci i powiatów w 2005 r Współczynniki ruchu naturalnego ludności w 2005 r Ruch wędrówkowy ludności w 2005 r Współczynniki ruchu wędrówkowego ludności w 2005 r Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w podregionach w 2005 r Ludność zameldowana na pobyt czasowy ponad 2 miesiące według płci oraz powiatów i gmin w 2005 r Ludność zameldowana na pobyt czasowy ponad 2 miesiące według płci oraz podregionów w 2005 r SPIS WYKRESÓW Strona Ludność według płci i wieku w 2005 r Współczynniki ruchu naturalnego na 1000 ludności w 2005 r Struktura ludności według płci i ekonomicznych grup wieku w 2005 r Współczynniki ruchu wędrówkowego na 1000 ludności w 2005 r Saldo migracji na 1000 ludności według powiatów w 2005 r... 91

6 WYJAŚNIENIA METODYCZNE Tablice opracowano na podstawie: bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałe) na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego - obecnie o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przy uwzględnieniu: - zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych, - różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na terenie gminy a liczbą osób czasowo nieobecnych uzyskiwanej z cyklicznie przeprowadzanych badań, która stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą osób faktycznie mieszkających na terenie gminy; rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały, sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego - o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach. Dane o ruchu naturalnym ludności opracowano: małżeństwa - według miejsca zameldowania męża przed ślubem, urodzenia - według miejsca zameldowania matki noworodka, zgony - według miejsca zameldowania osoby zmarłej. Dane o ruchu wędrówkowym ludności (migracji) opracowano na podstawie informacji o zameldowaniach na pobyt stały. Informacje te nie obejmują zmian adresu w obrębie tego samego miasta lub gminy. Napływ ludności obejmuje zameldowania na pobyt stały, odpływ ludności - wymeldowania ze stałego miejsca zamieszkania. Od 1990 r. dane te są zbierane przez Rządowe Centrum Informatyczne - PESEL.

7 Dane o ludności zameldowane) na pobyt czasowy ponad 2 miesiące opracowano na podstawie informacji o stałych mieszkańcach Polski, przemieszczających się czasowo wewnątrz kraju oraz czasowo nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę. Prezentowane dane o stanie ludności według płci w podziale na gminy dotyczą ludności faktycznie zamieszkałej na danym terenie, tj. liczby ludności zameldowanej na pobyt stały, skorygowanej o saldo osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracyjnego ludności obliczono na podstawie ludności zameldowanej na pobyt stały. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem. POJĘCIA I DEFINICJE Ruch naturalny ludności - fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności (według płci, wieku i stanu cywilnego). Przyrost naturalny ludności - różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w badanym okresie na danym terytorium. Migracje - fakty przemieszczeń ludności, które wynikają ze zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, polegające na przekroczeniu granicy jednostki administracyjnej w granicach terytorialnych kraju lub wykroczeniu poza granice państwa. Napływ i odpływ migracyjny (wędrówkowy) - ogół osób przybywających (napływ) lub wyjeżdżających (odpływ) na stałe w badanym okresie na określonym terenie. Saldo migracji - różnica między napływem i odpływem wędrówkowym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym obejmuje osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym obejmuje mężczyzn w wieku lat i w wieku lat. Ludność w wieku poprodukcyjnym obejmuje mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz w wieku 60 lat i więcej.

8 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 iipca 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami) i opracowana w oparciu o Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych stosowaną w krajach Unii Europejskiej (NUTS). Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli obszar kraju na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego: - 3 określono jako poziomy regionalne: POZIOM 1 - regiony, POZIOM 2 - województwa, POZIOM 3 - podregiony, - 2 określono jako poziomy lokalne: POZIOM 4 - powiaty, POZIOM 5 - gminy. Dane statystyczne województwa są prezentowane na poziomach 2, 3, 4 i 5. Poziom 3 NTS dzieli województwo śląskie na podregiony, które tworzą następujące powiaty i miasta na prawach powiatu: CZĘSTOCHOWSKI powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski miasto na prawach powiatu: Częstochowa BIELSKO-BIALSKI powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała CENTRALNY ŚLĄSKI powiaty: będziński, bleruńsko-lędzińskl, gliwicki, lublinlecki, mikołowski, pszczyński, tamogórsld, zawierciański miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze RYBNICKO-JASTRZĘBSKI powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

9 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn WOJEWÓDZTWO ,0 miasta ,9 wieś , f8 Będziński ,2 Będzin ,9 Czeladź ,3 Siewierz ,6 Sławków ,4 Wojkowice ,2 Bobrowniki ,8 Mierzęcice ,3 Psary ,8 Siewierz ,6 Bielski ,9 Czechowice-Dziedzice ,8 Szczyrk ,5 Wilamowice ,6 Bestwina ,6 Buczkowice ,0 Czechowice-Dziedzice ,9 Jasienica ,3 Jaworze ,4 Kozy ,9 Porąbka ,8 Wilamowice ,8 Wilkowice ,6 Bleruńsko-lędzińskl ,2 Bieruń ,9 Imielin ,4 Lędziny ,5 Bojszowy ,0 Chełm Śląski ,9

10 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn Cieszyński ,3 Cieszyn ,3 Skoczów ,5 Strumień ,4 Ustroń ,1 Wisła ,5 Brenna ,1 Chybie ,3 Dębowiec ,3 Goleszów ,3 Haźlach ,4 Istebna ,6 Skoczów ,6 Strumień ,2 Zebrzydowice ,7 Częstochowski ,1 Blachownia ,9 Koniecpol ,8 Blachownia ,6 Dąbrowa Zielona ,7 Janów ,5 Kamienica Polska ,7 Kłomnice ,0 Koniecpol ,8 Konopiska ,5 Kruszyna ,6 Lelów ,5 Mstów ,5 Mykanów ,8 Olsztyn ,5 Poczesna ,4 Przyrów ,5 Rędziny ,2 Starcza ,6

11 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn Gliwicki ,9 Knurów ,6 Pyskowice ,9 Sośnicowice ,7 Toszek ,9 Gierałtowice ,6 Pilchowice ,6 Rudziniec ,6 Sośnicowice ,3 Toszek ,4 Wielowieś ,8 Kłobucki ,1 Kłobuck ,1 Krzepice ,5 Kłobuck ,4 Krzepice ,9 Lipie ,0 Miedźno ,7 Opatów ,2 Panki ,7 Popów ,9 Przystajń ,8 Wręczyca W ielka ,9 Lublinieckl ,4 Lubliniec ,9 Woźniki ,9 Boronów ,4 Ciasna ,3 Herby ,6 Kochanowice ,1 Koszęcin ,4 Pawonków ,1 Woźniki ,3

12 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn Mlkołowski ,3 Łaziska Górne ,3 Mikołów ,2 Orzesze ,3 Ornontowice ,1 W yry ,0 Myszkowski ,8 Koziegłowy ,3 Myszków ,2 Żarki ,3 Koziegłowy ,7 Niegowa ,3 Poraj ,3 Żarki ,9 Pszczyński ,9 miasto: Pszczyna ,2 Goczałkowice-Zdrój ,4 Kobiór ,0 Miedźna ,8 Pawłowice ,9 Pszczyna ,9 Suszec ,2 Raciborski ,0 Krzanowice ,8 Kuźnia Raciborska ,0 Racibórz ,4 Kornowac ,9 Krzanowice ,7 Krzyżanowice ,3 Kuźnia Raciborska ,9 Nędza ,7 Pietrowice Wielkie ,2 Rudnik ,0

13 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn Rybnicki ,5 miasto: Czerwionka-Leszczyny ,0 Czerwionka-Leszczyny ,0 Gaszowice ,1 Jejkowice ,5 Lyski ,8 Świerklany ,4 Tarnogórski ,4 Kalety ,7 Miasteczko Śląskie ,0 Radzionków ,5 Tarnowskie Góry ,2 Krupski M łyn ,9 Ożarowice ,3 Świerklaniec ,5 Tworóg ,8 Zbrosławice ,2 Wodzisławski ,3 Pszów ,2 Radlin ,3 Rydułtowy ,2 Wodzisław Śląski ,9 Godów ,7 Gorzyce ,3 Lubomia ,5 Marklowice ,2 Mszana ,1

14 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn Zawierciański ,9 Łazy ,5 Ogrodzieniec ,0 Pilica ,6 Poręba ,1 Szczekociny ,1 Zawiercie ,2 Irządze ,3 Kroczyce ,2 Łazy ,9 Ogrodzieniec ,0 Pilica ,1 Szczekociny ,6 Włodowice ,9 Żarnowiec ,2 Żywiecki ,3 miasto: Żywiec ,8 Czernichów ,1 Gilowice ,2 Jeleśnia ,5 Koszarawa ,2 Lipowa ,1 Łękawica ,2 Łodygowice ,8 Milówka ,5 Radziechowy-Wieprz ,2 Rajcza ,0 Ślemień ,0 Świnna ,5 Ujsoły ,2 Węgierska Górka ,1

15 Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII Ogółem Mężczyźni Kobiety Liczba kobiet na 100 mężczyzn MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,8 Bielsko-Biała ,7 Bytom ,4 Chorzów ,6 Częstochowa ,1 Dąbrowa Górnicza ,0 Gliwice ,3 Jastrzębie-Zdrój ,9 Jaworzno ,5 Katowice ,1 Mysłowice ,2 Piekary Śląskie ,3 Ruda Śląska ,0 Rybnik ,7 Siemianowice Śląskie ,0 Sosnowiec ,1 Świętochłowice ,0 Tychy ,9 Zabrze ,6 Żory ,5

16 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. LP- Małżeństwa Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony ogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Lp. 1 WOJEWÓDZTWO miasta w ieś Będziński Będzin Czeladź Siewierz Sławków Wojkowice Bobrowniki Mierzęcice Psary Siewierz B ielski Czechowice-Dziedzice Szczyrk Wilamowice Bestwina Buczkowice Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze K ozy Porąbka Wilamowice Wilkowice Bieruńsko-lędzlński Bieruń Imielin Lędziny Bojszowy Chełm Śląski

17 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Lp. Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony Lpogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Małżeństwa 1 Cieszyński Cieszyn Skoczów Strumień Ustroń Wisła Brenna Chybie Dębowiec Goleszów Haźlach Istebna Skoczów Strumień Zebrzydowice Częstochowski Blachownia Koniecpol Blachownia Dąbrowa Zielona Janów Kamienica Polska Kłomnice Koniecpol Konopiska Kruszyna Lelów Mstów Mykanów Olsztyn Poczesna Przyrów Rędziny Starcza

18 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Lp. Małżeństwa Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony ogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Lp. 1 Gliwicki...i Knurów Pyskowice Sośnicowice Toszek Gierałtowice Pilchowice Rudziniec Sośnicowice Toszek Wielowieś Kłobucki Kłobuck Krzepice Kłobuck Krzepice Lipie Miedźno Opatów Panki Popów Przystajń Wręczyca W ielka Lubliniecki Lubliniec Woźniki Boronów Ciasna Herby Kochanowice Koszęcin Pawonków Woźniki _ _ _ CM to i _ _ _ _ _ CM 12 24

19 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) LP- Małżeństwa Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony ogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Lp. 1 Mlkołowski Łaziska Górne Mikołów Orzesze Ornontowice W yry Myszkowski Koziegłowy Myszków Ż a rki Koziegłowy Niegowa Poraj Ż a rki Pszczyński miasto: 16 Pszczyna Goczałkowice-Zdrój Kobiór Miedźna Pawłowice Pszczyna Suszec Raciborski Krzanowice Kuźnia Raciborska Racibórz Komowac Krzanowice Krzyżanowice Kuźnia Raciborska Nędza Pietrowice Wielkie Rudnik _ _ _ _

20 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Lp. Małżeństwa Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony ogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Lp. 1 Rybnicki... 2 Czerwionka-Leszczyny Czerwionka-Leszczyny Gaszowice Jejkowice Lyski Świerklany Tarnogórski Kalety Miasteczko Śląskie Radzionków Tarnowskie Góry Krupski M łyn Ożarowice Świerklaniec Tworóg Zbrosławice W odzisław ski Pszów Radlin Rydułtowy Wodzisław Śląski Godów Gorzyce Lubomia Marklowice Mszana _ _

21 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (cd.) Lp. Małżeństwa Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony ogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Lp. 1 Zawierciański Łazy Ogrodzieniec Pilica Poręba Szczekociny Zawiercie Irządze Kroczyce Łazy Ogrodzieniec Pilica Szczekociny Włodowice Żarnowiec Żywiecki miasto: 17 Żywiec Czernichów Gilowice Jeleśnia Koszarawa Lipowa Łękawica Łodygowice Milówka Radziechowy-Wieprz Rajcza Ślemień Świnna U jsoły Węgierska Górka _ _ _

22 Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN W 2005 R. (dok.) Lp. Urodzenia żywe ogółem chłopcy dziewczęta Zgony Lpogółem w tym niemowląt Przyrost naturalny Małżeństwa 1 MIASTA NA PRAWACH POWIATU Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Ż o ry

23 28 Tal C 0< Bę O Bic O i ęzyźni I > W tym Miasta w tym Wi

24 29 (cd.) v tym nężzyźni W tym Miasta w tym Wi

25 (Cd.) / tym nężzyźni > ! W tym Miasta w tym Wi

26 31^. (cd.) v tym mężizyźni > W tym Miasta w tym Wi

27 (Cd.) f tym nężzyźni W tym Miasta w tym Wi

28 33 (cd.) v tym mężzyźni » W tym Miasta w tym Wi

29 (cd.) i tym nężzyźni ( W tym Miasta w tym Wi

30 35 (cd.) /tym nężzyźni W tym Miasta w tym Wi

31 (dok.) Ogółem W tym razem Miasta w tym Wi i w tym

32 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Bielsko-Biała la ta lat i w ięcej Bytom la ta lat i w ięcej

33 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Chorzów la ta lat i w ięcej Częstochowa la ta lat i w ięcej

34 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Dąbrowa Górnicza la ta lat i w ięcej Gliwice la ta lat i w ięcej

35 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Jastrzębie-Zdrój lata lat i więcej Jaworzno lata lat i więcej

36 Tabl 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Katowice la ta lat i w ięcej Mysłowice la ta lat i w ięcej

37 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Piekary Śląskie lata lat i w ięcej Ruda Śląska lata lat i w ięcej

38 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Rybnik lata lat i więcej Siemianowice Śląskie lata lat i więcej

39 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Sosnowiec lata lat i więcej Świętochłowice lata lat i więcej

40 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Tychy lata lat i w ię c ej Zabrze lata lat i w ięcej

41 Tabl. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I GRUP WIEKU W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU W 2005 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII MIASTA NA PRAWACH POWIATU GRUPY WIEKU Ogółem Mężczyźni Kobiety Ż o ry lata lat i więcej

42 Tabl. 5. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU ORAZ PŁCI I POWIATÓW W 2005 R. Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE o - ogółem m - k - Ogółem W wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym WOJEWÓDZTWO m k Będziński m k Bielski m k Bieruńsko-lędziński m k Cieszyński m k Częstochowski m k Gliwicki m k Kłobucki m k Lubliniecki m k

43 Tabl. 5. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU ORAZ PŁCI I POWIATÓW W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE W wieku o - ogółem m - k - Ogółem przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym (dok.) Mikołowski m k Myszkowski m k Pszczyński m k Raciborski m k Rybnicki m k Tarnogórski m k Wodzisławski m k Zawierciański m k Żywiecki m k

44 Tabl. 5. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU ORAZ PŁCI I POWIATÓW W 2005 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE o - ogółem m - k - Ogółem W wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym MIASTA NA PRAWACH POWIATU Bielsko - Biała m k Bytom m k C horzó w m k Częstochowa m k Dąbrowa Górnicza m k Gliwice m k Jastrzębie-Zdrój m k Jaworzno m k Katowice m k

45 Tabl. 5. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU ORAZ PŁCI I POWIATÓW W 2005 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE o - ogółem m - k - Ogółem W wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym MIASTA NA PRAWACH POWIATU (dok.) Mysłowice m k Piekary Śląskie m k Ruda Śląska m k Rybnik m k Siemianowice Śląskie m k Sosnowiec m k Świętochłowice... o m k Tychy m k Zabrze m k Żory m k

46 Tabl. 6. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI W 2005 R. Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony na 1000 ludności Przyrost naturalny WOJEWÓDZTWO... 5,4 8,7 9,9-1,2 miasta... 5,5 8,6 10,0-1,4 w ieś... 5,3 9,0 9,6-0,6... 5,5 9,0 9,7-0,7 Będziński... 5,5 8,2 12,1-3,9 Będzin... 5,8 8,7 12,0-3,3 Czeladź... 5,7 8,4 11,8-3,5 Siewierz... 6,8 7,6 16,9-9,4 Sławków... 7,1 10,8 10,9-0,2 Wojkowice... 3,5 8,0 13,7-5,7 Bobrowniki... 4,3 6,1 13,6-7,5 Mierzęcice... 5,6 7,3 9,9-2,6 Psary... 4,3 6,6 12,4-5,8 Siewierz... 5,3 7,2 7,4-0,2 Bielski... 5,4 10,1 8,7 1,4 Czechowice-Dziedzice... 5,9 9,3 8,7 0,5 Szczyrk... 4,4 9,7 9,7 - Wilamowice... 6,8 11,4 12,1-0,7 Bestwina... 5,1 9,6 9,4 0,2 Buczkowice... 5,7 10,3 10,0 0,3 Czechowice-Dziedzice... 4,4 12,1 7,3 4,8 Jasienica... 6,2 11,6 7,7 4,0 Jaworze... 2,8 8,2 6,7 1,6 K ozy... 5,3 10,2 8,8 1,4 Porąbka... 5,5 10,7 9,2 1,6 Wilamowice... 5,6 9,9 6,2 3,6 Wilkowice... 4,3 8,7 10,8-2,1 Bleruńsko-lędziński... 5,3 9,7 8,2 1,6 Bieruń... 5,4 10,1 6,9 3,2 Imielin... 5,9 8,9 11,9-3,1 Lędziny... 4,6 10,9 7,9 3,0 Bojszowy... 6,4 7,7 7,2 0,5 Chełm Śląski... 4,4 8,9 9,6-0,7

47 Tabl. 6. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI W 2005 R. (cd.) Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony na 1000 ludności Przyrost naturalny Cieszyński... 5,8 9,8 9,1 0,7 Cieszyn... 6,0 8,1 10,4-2,4 Skoczów... 6,3 9,1 9,1-0,1 Strumień... 6,1 7,8 8,1-0,3 Ustroń... 5,6 7,1 9,7-2,7 Wisła... 5,4 10,7 9,7 1,0 Brenna... 5,8 12,1 7,8 4,3 Chybie... 5,9 12,5 7,6 4,9 Dębowiec... 4,2 12,5 8,5 4,0 Goleszów... 6,2 8,8 11,3-2,6 Haźlach ,7 11,4 7,8 3,6 Istebna... 6,2 9,9 8,1 1,9 Skoczów... 5,2 11,4 8,7 2,7 Strumień... 3,9 12,4 8,6 3,8 Zebrzydowice... 6,8 10,5 7,4 3,1 Częstochowski... 5,5 8,5 11,8-3,3 Blachownia... 4,6 8,3 13,2-4,9 Koniecpol... 6,6 7,5 11,8-4,3 Blachownia... 2,9 12,5 10,2 2,3 Dąbrowa Zielona... 5,3 7,0 15,7-8,7 Janów... 6,0 8,5 9,7-1,2 Kamienica Polska... 5,2 8,5 10,6-2,2 Kłomnice... 5,5 6,6 11,8-5,2 Koniecpol... 6,3 6,8 12,2-5,4 Konopiska... 4,5 9,4 12,6-3,2 Kruszyna... 6,0 6,4 14,4-8,0 Lelów... 4,9 9,1 14,6-5,5 Mstów... 6,5 7,3 11,7-4,4 Mykanów... 6,7 9,8 10,2-0,4 Olsztyn... 6,7 10,4 10,6-0,1 Poczesna... 4,8 8,7 10,3-1,5 Przyrów... 4,3 7,7 16,4-8,7 Rędziny... 4,3 9,3 10,7-1,3 Starcza... 6,6 8,4 9,5-1,1

48 Tabl. 6. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI W 2005 R. (cd.) Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony na 1000 ludności Przyrost naturalny Gliwicki... 5,6 8,6 9,1-0,5 Knurów... 6,8 10,0 7,7 2,3 Pyskowice... 4,5 8,7 10,0-1,3 Sośnicowice... 8,5 9,6 19,7-10,2 Toszek... 6,7 10,2 15,7-5,5 Gierałtowice... 5,8 9,5 10,6-1,0 Pilchowice... 5,4 8,9 8,8 0,1 Rudziniec... 4,0 5,2 9,6-4,4 Sośnicowice... 4,9 7,3 4,3 2,9 Toszek... 3,9 5,2 7,0-1,9 Wielowieś... 4,6 6,8 12,9-6,1 Kłobucki... 5,4 8,6 9,2-0,6 Kłobuck... 5,7 9,0 8,3 0,8 Krzepice... 3,9 7,6 11,3-3,7 Kłobuck... 6,1 9,1 8,9 0,3 Krzepice... 6,3 9,3 9,7-0,4 Lipie... 5,6 8,2 9,1-0,9 Miedźno... 5,6 10,4 10,0 0,4 Opatów... 6,2 7,8 7,8 - Panki... 6,0 8,2 8,0 0,2 Popów... 4,6 9,3 9,0 0,3 Przystajń... 4,9 6,7 8,7-2,0 Wręczyca W ielka... 4,9 8,3 10,2-1,9 Lublinieckl... 5,1 8,7 9,3-0,7 Lubliniec... 5,0 8,6 9,8-1,2 Woźniki... 7,4 7,7 10,1-2,5 Boronów... 5,4 9,0 10,2-1,2 Ciasna... 4,7 8,2 9,3-1,1 Herby... 4,6 9,9 8,5 1,4 Kochanowice... 4,3 8,0 9,0-1,0 Koszęcin... 5,4 8,7 9,9-1,1 Pawonków... 4,8 10,8 7,5 3,2 Woźniki... 4,8 6,6 8,5-1,9

49 Tabl. 6. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI W 2005 R. (cd.) Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony na 1000 ludności Przyrost naturalny Mikołowski... 5,8 9,4 9,1 0,3 Łaziska Górne... 5,1 9,7 9,4 0,3 Mikołów ,3 9,2 9,5-0,3 Orzesze... 4,9 9,2 8,9 0,3 Ornontowice... 7,4 9,8 7,4 2,5 W yry... 6,1 9,7 8,1 1,6 Myszkowski... 5,8 8,3 12,2-3,9 Koziegłowy... 5,5 17,0 15,1 2,0 Myszków... 5,9 8,4 11,3-2,9 Żarki... 5,2 13,6 9,8 3,9 Koziegłowy... 6,8 6,1 14,1-8,0 Niegowa... 5,1 7,0 10,9-3,9 Poraj... 5,2 6,8 12,3-5,5 Żarki... 5,4 8,6 17,2-8,6 Pszczyński... 6,0 10,1 6,9 3,2 miasto: Pszczyna... 9,3 12,3 8,5 3,8 Goczałkowice-Zdrój... 6,3 9,8 6,6 3,2 Kobiór... 5,4 9,4 9,6-0,2 Miedźna... 4,4 7,6 5,6 1,9 Pawłowice... 6,5 10,1 4,6 5,4 Pszczyna... 3,4 9,4 7,3 2,0 Suszec... 5,1 10,6 7,1 3,5 Raciborski... 4,9 8,1 8,7-0,6 Krzanowice... 6,8 13,2 15,5-2,3 Kuźnia Raciborska... 5,5 8,7 8,6 0,2 Racibórz... 4,9 7,5 8,6-1,1 Komowac... 5,1 8,7 9,5-0,8 Krzanowice... 5,7 6,7 7,8-1,0 Krzyżanowice... 5,2 8,4 8,9-0,5 Kuźnia Raciborska... 3,2 6,7 8,5-1,8 Nędza... 4,3 6,4 7,7-1,4 Pietrowice Wielkie... 4,3 7,3 8,4-1,1 Rudnik... 5,5 16,6 8,0 8,6

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ JO f f ( j O ' vj%r (j1' X» " URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSSiM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU KATOWICE 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r.

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 Raport monitoringowy z realizacji celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

Potencjał fiskalny: dane mapa

Potencjał fiskalny: dane mapa Potencjał fiskalny: dane mapa Jednostki terytorialne PF1 PF2 Boronów 59252,3636 87516,1909 Brenna 1569756,0000 32508,6465 Chybie 236388,2105 53370,6440 Ciasna 109780,8000 74287,1599 Cieszyn 206536,2353

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 0 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2010 Numery 1 282* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa Wykaz podpisanych umów w ramach naboru projektów systemowych na lata 2014-2015, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na styczeń 2014 r.) Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2011 Numery 1 332* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE,

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 r. LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, spośród wniosków złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2012 Pozycje 1 6136 do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R. Urzqd Statystyczny w Katow icach Statistical Office in Katow ice LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R. I N F O R M A C J E I O P R A C O W A N I A S T A T Y S T Y C Z N

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 06-0 Na podstawie art. 8 pkt 0, art. 89 ust. ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 w województwie śląskim Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii

4. Charakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii 4. harakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii 4.1. Ogólna charakterystyka województwa w zakresie potencjału energii odnawialnych Większość z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R.

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R. Urz¹d Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin 1 LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Budżet projektu Lp. Numer wniosku Gmina Tytuł projektu Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2008 Numery 1 223* Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika druga pozycję

Bardziej szczegółowo

ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 SP/S TABLIC Ludność według'płci /stan w dniu 30 IX/... 2 Ruch naturalny ludności... 4

ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 SP/S TABLIC Ludność według'płci /stan w dniu 30 IX/... 2 Ruch naturalny ludności... 4 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY '»ч STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W III KWARTALE 1989 ROKU ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 """" I SP/S TABLIC x Ludność według'płci

Bardziej szczegółowo

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Katowice, styczeń 2008 Copyright by Regionalny

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie śląskim

Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie śląskim Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie śląskim Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Referat Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 2820 UCHWAŁA NR IV/50/6/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE BEZROBOCIE KATOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH KATOWICE 2002

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE BEZROBOCIE KATOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH KATOWICE 2002 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE KATOWICE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU \ KATOWICE 2002 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

1. Północno-Zachodni Region Województwa Śląskiego, obejmujący swoim zasięgiem

1. Północno-Zachodni Region Województwa Śląskiego, obejmujący swoim zasięgiem Katowice 19.03.2010r. Agencje reklamowe Firmy wydawnicze, drukarnie Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu Śląskie Pozytywna Energia dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH t I STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI KWARTAŁ 1995 R ' T lipiec 1995 U r o d z e n i e żywe i zgony no 1000 ludności u r o d z e n i u województwo Pilica

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 r.

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 r. Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1/ VII/2015 Zarządu ŚIR z dnia 09.04.2015

Bardziej szczegółowo

Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej

Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej Katowice,

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo śląskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena Typa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA Narty Orient. sport Dwubój Łyżwy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 10 lutego 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 93 6713 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 TREŚĆ: Poz.: P O R O Z U M I E N I A: 2007 Aneks Nr 1/2009 do Porozumienia zawartego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ Województwo Śląskie PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ PROJEKT KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 str. 1 Opracowanie: Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

w tym z gospodarst w domowych

w tym z gospodarst w domowych zebrane tym z zdeponoane składoiskac h % budynkó odpadó z g obszaru [Mg/rok] [Mg/rok] [%] [szt] [szt] ŚLĄSKIE * 1260096,45 878997,69 69 501826 188 Podregion 44 bielski 134458,71 82230,64 113408 52 Poiat

Bardziej szczegółowo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ załącznik do uchwały nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Katowice, 29 sierpnia 2016 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 26 października 2016 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Stan na 19 grudnia 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i uprawnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ Województwo Śląskie PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ PROJEKT KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 str. 1 Opracowanie: Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego L.p. Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzające realne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień 30.09.2015 r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień 30.09.2015 r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 6 428 662 1 645 1 610 1 208 886 417 3 766 Będzin 2 808 257 730 727 529 378 187 1 663 Bobrowniki 408 43

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL: będziński Będzin będziński Będzin będziński Będzin bielski bielski bielski Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński Bieruń bieruńsko-lędziński

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 września 2016 r. Poz. 4619 UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2013 Numery 1 8000* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Założenia planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata

Założenia planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata Otwarte seminaria 2016 Założenia planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022 Prelegent: dr Lidia Sieja KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice SAVONA PROJECT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy Czwórbój LA Szachy

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL: będziński Będzin będziński Będzin będziński Będzin bielski bielski bielski Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński Bieruń bieruńsko-lędziński

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 3 1.1. Przygotowanie szkół do przeprowadzania sprawdzianu 3 1.2. Zbieranie danych o uczniach przystępujących

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W DNIU 26 III 2013 r., GODZ. 8:00 10:00.

ROZKŁAD JAZDY ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W DNIU 26 III 2013 r., GODZ. 8:00 10:00. www.kolejeslaskie.com 1 godz. odjazdu 08:00 08:22 08:31 08:35 08:40 09:32 stacja odjazdu Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Załęże Katowice Ligota Tychy Gliwice Sosnowiec Główny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. INFORMACJE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2011

STRUKTURA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2011 Karina Kuczowic Jan Czempas Uniwersytet Ekonomiczy w Katowicach STRUKTURA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2006-2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMY dyżurów w pkt. konsultacyjnych dla rolników

HARMONOGRAMY dyżurów w pkt. konsultacyjnych dla rolników HARMONOGRAMY dyżurów w pkt. konsultacyjnych dla rolników PZDR w Będzinie, tel. 32 267 74 35 Będzin, Czeladź, Wojkowice, Sosnowiec, Bobrowniki, Sławków, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Psary, Siewierz Kozłowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r.

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r. będziński Będzin Łagisza 446,42 będziński Bobrowniki Bobrowniki 243,61 będziński Bobrowniki Dobieszowice 829,86 będziński Bobrowniki Myszkowice 25,08 będziński Bobrowniki Rogoźnik 1 155,07 będziński Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r.

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r. będziński Będzin Łagisza 446,42 będziński Bobrowniki Bobrowniki 243,61 będziński Bobrowniki Dobieszowice 829,86 będziński Bobrowniki Myszkowice 25,08 będziński Bobrowniki Rogoźnik 1155,07 będziński Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr /. / IV/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku. Region I

Uchwały Nr /. / IV/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku. Region I Projekt Załącznik do Uchwały Nr /. / IV/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku Region I Gminy wchodzące w skład regionu: Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2016

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2016 będziński Będzin Łagisza 984,64 będziński Bobrowniki Bobrowniki 317,90 będziński Bobrowniki Dobieszowice 640,05 będziński Bobrowniki Rogoźnik 1 269,31 będziński Bobrowniki Sączów 477,70 będziński Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w województwie śląskim

SPRAWDZIAN w województwie śląskim SPRAWDZIAN 2012 w województwie śląskim Jaworzno 2012 W sprawozdaniu wykorzystano zdjęcia pochodzące ze strony internetowej http://www.ns.lviv.ua/free-vector/cinema-clip-art-free.html Jaworzno, 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów z puli gminnej w ramach III edycji NPPDL - województwo śląskie

Lista rankingowa projektów z puli gminnej w ramach III edycji NPPDL - województwo śląskie Lista rankingowa projektów z puli gminnej w ramach III edycji NPPDL - województwo śląskie Lp Nr ewidencyjny wniosku Wnioskodawca Nazwa projektu (zadania) Wkład własny w 2011r.(w tys. zł) Wnioskowana kwota

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie wypłaconego 1%pdof za rok 2016 r. po korekcie DO ROZLICZENIA DO

Rozliczenie wypłaconego 1%pdof za rok 2016 r. po korekcie DO ROZLICZENIA DO będziński Będzin Łagisza 984,64 będziński Bobrowniki Bobrowniki 317,90 będziński Bobrowniki Dobieszowice 640,05 będziński Bobrowniki Rogoźnik 1 269,31 będziński Bobrowniki Sączów 477,70 będziński Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr /. / IV/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku. Region I

Uchwały Nr /. / IV/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku. Region I Projekt Załącznik do Uchwały Nr /. / IV/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku Region I Gminy wchodzące w skład regionu: Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze,

Bardziej szczegółowo

Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) ul. Konwaliowa Wrzosowa

Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) ul. Konwaliowa Wrzosowa Region I Załącznik do uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku Gminy wchodzące w skład regionu: Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 6

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termin naboru: od 06.04.2011 r. do 06.06.2011 r. Numer

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Źródło: Dział Kontraktowania w POZ, Stomatologii i Rehabilitacji

Źródło: Dział Kontraktowania w POZ, Stomatologii i Rehabilitacji Komunikat nr 44/2017 dla oferentów w sprawie zmiany terminów składania i otwierania ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 6

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termin naboru: od 06.04.2011 r. do 06.06.2011 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Wydawca: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ul. Bojkowska 37 44-100 Gliwice Biuro Związku: ul. Bojkowska

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI Urząd Statystyczny w Częstochowie STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA CZĘSTOCHOWSKIEGO W I PÓŁROCZU 1996 ROKU CZĘSTOCHOWA PAŹDZIERNIK 1996 Znaki umowne Kreska (-) zjawisko nic występuje,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 6

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termin naboru: od 06.04.2011 r. do 06.06.2011 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 21 W Bielsku-Białej Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im, Tadeusza Kościuszki

Gimnazjum Nr 21 W Bielsku-Białej Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Im, Tadeusza Kościuszki lp. Nazwa szkoły Gmina Miejscowość Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina 2 Szkoła Podstawowa Bestwina Bestwinka 3 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Konopnickiej Będzin Będzin 4 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 1488/59/V/2015 z dnia 11.08.2015 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet

Bardziej szczegółowo

Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim

Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim (Katowice, 30 maja 2014 r.) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/32/9/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/32/9/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR IV/32/9/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu

Bardziej szczegółowo