UKŁAD EDMA I MODULACJA AMPLITUDOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UKŁAD EDMA I MODULACJA AMPLITUDOWA"

Transkrypt

1 1. Pytania na kartkówkę POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI\ LABORATORIUM PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH UKŁAD EDMA I MODULACJA AMPLITUDOWA zadeklarować odpowiednie zmienne globalne i napisać funkcję obsługi przerwania służącą do generacji efektu echa zadeklarować odpowiednie zmienne globalne i napisać funkcję obsługi przerwania do filtracji SOI zadeklarować odpowiednie zmienne globalne i napisać funkcję obsługi przerwania do filtracji NOI wymienić po kolei instrukcje biblioteki csl, niezbędne do uruchomienia portu szeregowego (podać typ przyjmowanych parametrów i zwracanych wartości) wymienić po kolei instrukcje biblioteki csl niezbędne do konfiguracji układu licznika (podać typ przyjmowanych parametrów i zwracanych wartości) wymienić po kolei instrukcje niezbędne do konfiguracji układu przerwań (podać typ przyjmowanych parametrów i zwracanych wartości) 2. Opis zadania do wykonania Celem laboratorium jest napisanie programu wykonującego modulację amplitudową sygnału mowy pochodzącego z mikrofonu. Modulacja amplitudowa jest jednym z najprostszych sposobów modulacji sygnału. Polega ona na przemnożeniu sygnału modulowanego przez funkcję sinusoidalną o zadanej częstotliwości, nazywanej częstotliwością modulacji. W pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest napisanie programu, który wykorzystując bufor kołowy, będzie generował sygnał sinusoidalny, który należy zaobserwować na oscyloskopie. Następnym krokiem będzie modulacja sygnału mowy generowaną funkcją sinusoidalną. Ostatnim elementem będzie oprogramowanie układu licznika, który będzie źródłem sygnału synchronizacji dla zmian częstotliwości modulacji. Program ramowy jest do pobrania na stronie internetowej przedmiotu. W komentarzach są podane instrukcje w jaki sposób modyfikować pobranych kod. Sygnał wyjściowy do portu szeregowego, będzie generowany przez układ bezpośredniego dostępu do pamięci EDMA. W tym celu należy skonfigurować układ EDMA, tak aby pobierał dane z bufora kołowego i kopiował je do rejestru zapisu portu szeregowego. Konieczne jest uruchomienie mechanizmu transferów łączonych (ang. link transfer), aby po zakończeniu transmisji całej zawartości bufora, układ rozpoczął ponowne kopiowanie danych od początku.

2 2. Układ EDMA Układ EDMA jest to układ tzw. bezpośredniego dostępu do pamięci. Bezpośredniość ta polega na tym, że do kopiowania danych z jednego miejsca pamięci do drugiego nie jest w najmniejszym nawet stopniu wykorzystywany rdzeń procesora. Dane przesyłane są po magistrali danych z jednego miejsca pamięci do drugiego. W klasycznym kopiowaniu danych natomiast dana jest pobierana do rejestru mikroprocesora i za pomocą drugiego rozkazu zapisywana z rejestru do pamięci. Przepływ danych zatem odbywa się poprzez mikroprocesor. Przesyłanie danych za pomocą układu DMA jest efektywne wtedy, gdy mikroprocesor w tym samym czasie realizuje inne zadania. Typową sytuacją, w której wykorzystywany jest układ DMA jest akwizycja danych z przetworników analogowo cyfrowych i wysyłanie przetworzonych danych do przetworników cyfrowo analogowych. Zaangażowanie układu DMA do odbierania i nadawania danych jest w takiej sytuacji niezwykle efektywne, ponieważ procesor, pracujący zwykle z częstotliwością wielokrotnie większą niż układy przetworników, nie musi czekać aż przetwornik będzie gotowy do odebrania nadawanej danej. Zamiast tego umieszcza on przetworzoną próbkę w specjalnym buforze obsługiwanym przez układ DMA i zaczyna kolejny cykl przetwarzania, pozostawiając zadanie wysłania próbki układowi DMA. Jeszcze bardziej efektywnym sposobem wykorzystania układu DMA jest zastosowanie podwójnego buforowania albo inaczej buforowania typu ping pong. Metoda ta polega na takim oprogramowaniu układu DMA, aby zapisywał dane naprzemiennie do dwóch buforów bufora ping i bufora pong. Wówczas układ DMA synchronizuje się procesorem po przesłaniu całego jednego bufora. W czasie gdy układ DMA zapisuje lub odczytuje dane z bufora ping, mikroprocesor przetwarza bufor pong, a potem odwrotnie. W tej metodzie układ DMA pracuje najefektywniej, dlatego jest ona wykorzystywana do przetwarzania sygnałów VIDEO. Dla każdego kanału DMA w danym momencie wykorzystywana jest tylko jedna konfiguracja, która jest zapisana w specjalnej tablicy w pamięci parametrów układu DMA(ang. parameters RAM). Jest to obszar pamięci, który dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich jest wykorzystywana przez aktualnie wykonywany transfer do zapisu bieżących stanów rejestrów. W drugiej części są zapisywane parametry(konfiguracje) do przeładowania po zakończeniu transferu i tego obszaru układ DMA nie może modyfikować. W momencie gdy Array/Frame count i Element count są równe odpowiednio 0 i 1, następuje zakończenie transferu, załadowanie następnej konfiguracji spod adresu wskazanego w rejestrze Link address oraz wywołanie przerwania. Oczywiście, jeżeli nie jest to potrzebne, linkowanie może nie być wykonane(gdy Link address=0000h) oraz przerwanie nie musi być wykonane.

3 BUFOROWANIE TYPU PING-PONG 0180h, PING 01B0h, PONG KONFIGURACJE TRANSFERÓW Options (LINK=1) Source (SRC) addresss Array/Frame count Destination (DST) address = &Bufor_ping Array/Frame index reload Options (LINK=1) Element index Link address = 01B0h Source (SRC) addresss Array/Frame count Destination (DST) address = &Bufor_pong Array/Frame index reload Element index Link address = 0180h KANAŁY 0 DSPINT 1 TINT0 2 TINT1 3 SD_INT 4 EXT_INT4 5 EXT_INT5 6 EXT_INT6 8 EDMA_TCC8 9 EDMA_TCC9 10 EDMA_TCC10 11 EDMA_TCC11 12 XEVT0 13 REVT0 14 XEVT1 15 REVT1 Rys. 1 Buforowanie typu ping pong W obsłudze przerwania od układu DMA należy sprawdzać, dla którego kanału został zakończony transfer. Aby to sprawdzić, należy użyć funkcji EDMA_intTest(Uint32 tccintnum) która sprawdza, czy dla podanego argumentu został ustawiony odpowiadający mu bit w rejestrze CIPR(Complete Interrupt Pending Register) czyli czy został już zakończony transfer. Po sprawdzeniu, należy koniecznie wyzerować ten bit używając funkcji EDMA_intClear(Uint32 tccintnum). Jest to niezbędne, gdyż zapobiega ponownemu wywołaniu przerwania dla obsłużonego już transferu. Numer bitu odpowiada przetłumaczonemu TCC(Transfer Complete Code) na kod 1 z 16. TCC jest to 4-bitowy kod przydzielany każdemu transferowi i jest on jego identyfikatorem. Na przykład indeksowi 12 (w rejestrze CIPR) odpowiada TCC równe 1100b w systemie binarnym. Aby nastąpiło wywołanie przerwania muszą być ustawione następujące bity: ustawiony bit CIEn w rejestrze CIER ustawiony bit TCINT w rejestrze OPT TCC ustawione na wartość n

4 Przykładowo, jeżeli TCC = 1100b, a bit CIPR[12] jest ustawiony na 1 po zakończeniu transferu, to procesor wykona przerwanie tylko gdy CIER[12] = 1. Tab. 1 Opcje transferu zawatość pola OPT parametrów transferu Bity field symval Wartość Opis PRI 0 7h Priorytety dla zdarzeń DMA. 0 Zarezerwowane dla żądań od pamięci cache L2. HIGH 1h Wysoki priorytet. LOW 2h Niski priorytet. 3h 7h Zarezerwowane ESIZE 0 3h Rozmiar elementu. 32BIT 0 32-bity. 16BIT 1h 16-bitów 8BIT 2h 8-bitów. 3h Zarezerwowane. 26 2DS Bit wymiaru źródła NO 0 1-wymiarowe źrodło. YES 1 2-wymiarowe źródło SUM 0 3h Aktualizacja adresu źródła NONE 0 Tryb stałego adresu. Adres źródła nie jest zmieniany. INC 1h Inkrementacja adresu źródła zależna od bitów 2DS i FS. DEC 2h Dekrementacja adresu źródła zależna od bitów 2DS i FS. IDX 3h Adres źródła modyfikowany przez index/frame index zależny od bitów 2DS i FS. 23 2DD Wymiary NO 0 Przeznaczenie 1-wymiarowe YES 1 Przeznaczenie 2-wymiarowe DUM 0 3h Aktualizacja adresu prze. NONE 0 Tryb stałego adresu. Adres prze nie jest zmieniany. INC 1h Inkrementacja adresu prze zależna od bitów 2DS i FS. DEC 2h Dekrementacja adresu prze zależna od bitów 2DS i FS. IDX 3h Adres prze modyfikowany przez index/frame index zależny od bitów 2DS i FS. 20 TCINT Bit Transfer complete interrupt NO 0 Transfer complete indication jest wyłączone. Bity w rejestrze CIPR nie będą ustawiane po zakończeniu transferu. YES 1 Rejestr CIPR jest ustawiony według kodu TCC TCC OF(value) 0 Fh Kod TCC używany jako identyfikator kanału Reserved 0 Zarezerwowane. Odczyt zawsze da w wyniku 0, natomiast zapis również da 0 niezależnie od argumentu. 1 LINK Łączenie transferów. NO 0 Łączenie transferów wyłączone. YES 1 Łączenie transferów włączone. Po zakończeniu transferu konfiguracja kanału zostaje przeładowana przez konfigurację spod Link w rejestrze RLD. 0 FS Synchronizacja ramki NO 0 Kanał jest zsynchronizowany z elementem/tablicą YES 1 Kanał jest zsynchronizowany z ramką. field i symval są nazwami używanymi przez bibliotekę CSL.

5 Tab. 2 Znaczenie bitów SUM/DUM (ang. source/destination update mode) SUM/DUM Modyfikacja adresów Transfer 1-wymiarowy Transfer 2-wymiarowy 00 brak Wszystkie elementy są pod tym samym adresem 01 inkrementacja Elementy następują po sobie w sposób ciągły, a każdy kolejny element jest pod wyższym adresem 10 dektrementacja Elementy następują po sobie w sposób ciągły, a każdy kolejny element jest pod niższym adresem 11 przesunięcie (offset) Wszystkie elementy w ramce są oddalone od siebie o ELEIDX. Wszystkie ramki są oddalone od siebie o FRMIDX Wszystkie elementy w tablicy są pod tym samym adresem Elementy w ramce następują po sobie w sposób ciągły, a każdy kolejny element jest pod wyższym adresem. Ramki są oddalone od siebie o wartość FRMIDX. Elementy w ramce następują po sobie w sposób ciągły, a każdy kolejny element jest pod niższym adresem. Ramki są oddalone od siebie o wartość FRMIDX. Zarezerwowane a) Parametry początkowe transferu Array/Frame count = 0002h = reload = b) Parametry po przesłaniu jednego elementu Array/Frame count = 0002h = 0003h reload = c) Parametry po przesłaniu całej ramki Array/Frame count = 0001h = reload = d) Parametry końcowe transferu Array/Frame count = 0000h = 0001h reload = Rys. 2 Przykład transferu 1D-1D 3 ramek po 4 elementy (SUM 00, DUM 01, FS 0)

6 Z rys. 2 wynika, że mamy do czynienia z transferem ze źródła o stałym adresie (np. portu szeregowego) do jednowymiarowej tablicy prze. reload wpisywany jest do po zakończeniu każdej ramki i informuje ile przypada na nią elementów, a Element count ile jeszcze zostało do przesłania. Natomiast Array/Frame count mówi, ile tablic/ramek zostało do przesłania. Należy zwrócić uwagę, że dla liczenie zaczyna się od 4 i kończy na 1, a dla Array/Frame count zaczyna się od 2 i kończy na 0. Osiągnięcie końcowych wartości powoduje wywołanie przerwania, pod warunkiem że ustawione są odpowiednie bity (patrz tabelka wyżej). Opis funkcji do konfiguracji układu EDMA hedma_handle EDMA_open(int chanum, Uint32 flags) Aktywowanie miejsca w pamięci do przechowywania parametrów aktualnie wykonywanego transferu. hedma_handle EDMA_allocTable(int tablenum); Alokuje miejsce dla konfiguracji, która będzie przeładowywana po wykonaniu transferu. Aby wybrać pierwsze wolne miejsce, należy wywołać funkcję z argumentem -1. Układ DMA nie może modyfikować zawartości tej tablicy. gedmaconfigxmt.dst = MCBSP_getXmtAddr(hMcbsp1); pobiera adres rejstru nadajnika portu szeregowego i wpisuje go do adresu prze dla DMA. int EDMA_intAlloc(int tcc); Alokuje Transfer Completion Code. Jest to kod zgłaszany po zakończeniu transferu i jest indywidualny dla każdego kanału DMA. Aby wybrać pierwszy wolny kod należy użyć argumentu -1. gedmaconfigxmt.opt = EDMA_FMK(OPT,TCC,gXmtChan); Zapisanie kodu TCC dla kanału nadawczego. EDMA_config(EDMA_Handle hedma, EDMA_Config *config); Wpisanie konfiguracji pod wskazany adres. gedmaconfigxmt.src= EDMA_SRC_OF(gBufferXmtPong); Wskazanie źródła(buforu), z którego kopiowane są dane.

7 EDMA_link(EDMA_Handle parent,edma_handle child); Linkowanie konfiguracji(transferów). Pierwszy argument funkcji to rodzic, a drugi to dziecko. Najpierw należy użyć wskaźnika który był używany z EDMA_open, aby przypisać go do konkretnego urządzenia(czyli McBSP1). Następnie wpisujemy konfiguracje do tablicy parameters RAM. Do konfiguracji Pong linkowana jest struktura Ping, a Ping jest łączone z Pong, czyli wracamy następuje zapętlenie. W późniejszej fazie wzajemne linkowanie następuje tylko dla transferów zainicjowanych funkcją EDMA_allocTable. Należy również zwrócić uwagę na zamianę miejsc pomiędzy parent i child w następnych linkowaniach. EDMA_intEnable(intNum); Aktywuje przerwanie dla wybranego kodu TCC poprzez modyfikację rejestru CIER. EDMA_enableChannel(EDMA_Handle hedma); Musi nastąpić jawne aktywowanie kanału. Przyjmuje tylko uchwyty od EDMA_open.

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

KURS Zestaw DSP controlstick w praktyce

KURS Zestaw DSP controlstick w praktyce Zestaw DSP controlstick w praktyce W EP8/09, EP9/09 oraz EP10/09 zaprezentowaliśmy zestaw startowy controlstick z mikrokontrolerem sygnałowym TMS320F28027. Zamieszczone w artykułach informacje powinny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowanie z zastosowaniem karty SD lub przez USB

Aktualizacja oprogramowanie z zastosowaniem karty SD lub przez USB KURS Bootloader dla mikrokontrolerów STM32 Aktualizacja oprogramowanie z zastosowaniem karty SD lub przez USB Nie jest dla nikogo tajemnicą, że mikrokontroler można zaprogramować z użyciem programatora.

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

16. Szeregowy interfejs SPI

16. Szeregowy interfejs SPI 16. Szeregowy interfejs SPI Szeregowy interfejs SPI (Serial Peripherial Interface) służy do dwukierunkowej (full-duplex), synchronicznej transmisji danych pomiędzy mikrokontrolerem, a zewnętrznymi układami

Bardziej szczegółowo

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: 33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. OK Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: wewnętrzną pamięć danych zewnętrzną pamięć danych pamięć programu.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3 Dokumentacja TechnicznoRuchowa TelCorr3 Atrem S.A. 13 maja 2011 v1.1 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 INSTYTUT AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ HENRYK MROCZEK MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 ŁÓDŹ 1995 Spis treści 1.Charakterystyka ogólna 3 2.Opis budowy i działania 7 2.1 Architektura 7 2.2

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Desktop Laptop Palmtop Mikrokomputery przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3 BASCOM BASIC AVR Wersja 1.11.7.3 Opracowano na podstawie oryginalnego pliku pomocy programu BASCOM-AVR (wersja 1.11.7.3). Niektóre rysunki pochodzą z oryginalnego pliku pomocy oraz not katalogowych firmy

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Umiejętność programowej obsługi interfejsu RS232 od strony komputera PC jest dziś istotnym elementem elektronicznego rzemiosła.

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 8 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny interfejs P R O internetowy

Uniwersalny interfejs P R O internetowy Uniwersalny interfejs P R O internetowy J E K T Y Uniwersalny interfejs internetowy, część 1 AVT 927 Internet zdaje się być domeną dużych komputerów. O tym, że serwer WWW można zbudować na niewielkim procesorku,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 SZEREGOWE PRZETWORNIKI A/C - C/A Ćwiczenie 5 Opracował:

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2009/2010, Wykład nr 5 2/42 Plan wykładu nr 5 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011 Książka przeznaczona jest dla elektroników i hobbystów, którzy chcą szybko, w oparciu o interesujące przykłady, poznać język C przeznaczony dla mikrokontrolerów AVR i nauczyć się pisać dla nich programy.

Bardziej szczegółowo

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych ATmega 128 Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych CECHY o Wysoka wydajność, niski pobór mocy AVR 8 bitowy mikrokontroler o Zaawansowana architektura RISC o 133 rozkazy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Podatnoś ci aplikacji deśktopowych

Podatnoś ci aplikacji deśktopowych Podatnoś ci aplikacji deśktopowych Przegląd podatności oraz stosowanych zabezpieczeń w aplikacjach desktopowych, zarówno klienckich jak i serwerowych, działających jako typowe pliki wykonywalne. Autor:

Bardziej szczegółowo