Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy"

Transkrypt

1 Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania. 4. Zarządzanie w skali globalnej. 5. Instytucja kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyrodniczego. 6. Metody oceny potencjału strukturalno-energetycznego środowiska przyrodniczego. 7. Istota procesów gospodarowania środowiskiem. 8. Formy turystyki wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka, turystyka krajoznawcza, turystyka specjalistyczna, agroekoturystyka, turystyka kulturowa, itd.). 9. Zarządzanie środkami Unii Europejskiej w rozwoju agroturystyki. 10. Projekt, rodzaje projektów i cele projektu. 11. Cykl Ŝycia projektu i fazy jego realizacji. 12. Zarządzanie projektami i jego funkcje. 13. Funkcje kierownika projektu. 14. Teoria dyfuzji innowacji i jej wykorzystanie w praktyce doradczej. 15. Modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą (modele doradztwa). 16. Funkcje, formy i metody doradztwa w agrobiznesie. 17. Rodzaje doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej i ich charakterystyka. 18. Podstawowe modele decyzyjne. 19. Etapy procesu racjonalnego podejmowania decyzji. 20. Definiowanie pojęcia organizacji. RóŜnice w podejściu systemowym i sytuacyjnym, uniwersalne cechy organizacji. 21. Modele cyklu Ŝycia organizacji. 22. Podział organizacji w trzyelementowej typologii związanej z zaspokajaniem potrzeb i motywu podejmowania działania (komercyjne, publiczne i społeczne) - podobieństwa i róŝnice. 23. Współdziałania w organizacji. 24. Techniki i metody motywowania pracowników 25. Rekrutacja i derekrutacja pracowników. 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez stanowisko pracy. 27. Dokumentacja systemu i polityka jakości. 28. Certyfikacja wyrobów 1

2 29. Proces produkcji, proces pracy, proces technologiczny 30. Elementy materialnego (fizycznego) środowiska pracy ich wpływ na efekty pracy. 31. Proces informacyjny i jego fazy 32. Komunikacja społeczna istota, pojęcia, definicje 33. Poziomy, typy, bariery komunikowania się. Wiedza o agrobiznesie 34. Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju oraz cele polityki rolno-ŝywnościowej państwa. 35. Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej na tle krajów Unii Europejskiej 36. Czynniki produkcji w rolnictwie (zasoby czynników produkcji i ich pomiar, struktura, cechy szczególne). 37. System podatkowy w rolnictwie. 38. Gospodarstwo rolnicze a przedsiębiorstwo rolne (sposoby definiowania, wielkość ekonomiczna, organizacja i planowanie w gospodarstwie rolnym). 39. Sytuacja polskiego rolnictwa przed i po integracji Polski ze strukturami UE 40. Struktura agrobiznesu. 41. Kompleksowy rozwój agrobiznesu. 42. Strategie firm agrobiznesu 43. Podstawowe modele rynku (struktury rynkowe ) od strony podaŝy i popytu. 44. Mechanizm rynkowy analiza popytu i podaŝy, elastyczność i jej zastosowanie. Wiedza o marketingu 46. Sektor usług w gospodarce teoria trzech sektorów. 47. Przedmarketingowe koncepcje prowadzenia działalności gospodarczej - pojęcia orientacji, produkcyjnej, produktowej, sprzedaŝowej. 48. Decyzje i działania przedsiębiorstwa związane z produktem 49. Działania związane z promocją w przedsiębiorstwie 50. Istota i obszary badań marketingowych. 51. Cechy współczesnego konsumenta Ŝywności. 52. Specyfika rynku produktów ekologicznych, Ŝywności funkcjonalnej, regionalnych. 53. Marketing społeczny jako element działań przedsiębiorstw spoŝywczych. 54. Metody pozyskiwania danych do badań marketingowych. Wiedza o UE 2

3 55. Płatności bezpośrednie w rolnictwie i ich znaczenie (zasada współzaleŝności crosscompliance). 56. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej zasadnicze reformy. 57. Specyfika i zasady funkcjonowania rynków rolnych w Unii Europejskiej. 58. Osie i działania w PROW : kryteria dostępu, beneficjenci i wysokość wsparcia. 59. Fundusze strukturalne UE i programy operacyjne w latach w Polsce 60. Ewolucja wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie w budŝecie UE. 61. Związki i organizacje rolnicze w UE. 62. Strategia Lizbońska a rozwój obszarów wiejskich. 63. Problemy rozwoju obszarów wiejskich UE. 64. Udział rolnictwa w zatrudnieniu i PKB w krajach UE Statystyka i informatyka 65. Pojęcie modelu w ogóle oraz modelu ekonometrycznego. 66. Podział modeli ekonometrycznych 67. Średnia arytmetyczna, jej rodzaje oraz własności. 68. Pomiar stopnia zmienności zjawisk społeczno-ekonomicznych. 69. ZagroŜenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych w przedsiębiorstwie i sposoby przeciwdziałania nieautoryzowanemu wypływowi informacji z systemów informatycznych. 70. Schemat procesu wyboru systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania w przedsiębiorstwie. 71. Badanie współzaleŝności w ekonomii (korelacja, regresja). Rachunkowość, finanse i bankowość 71. Bilans zasady sporządzania, informacje wynikające z bilansu. 72. Warianty ewidencji kosztów. 73. Wynik finansowy i jego prezentacja w rachunku zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy 74. System bankowy w Polsce. 75. Polityka pienięŝna banku centralnego. 76. Zasady wstępnej analizy finansowej przedsiębiorstwa. 77. Ocena rentowności działalności przedsiębiorstwa, płynności i wypłacalności finansowej. 78. Zasady zarządzania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie 3

4 79. Przydatność decyzyjna progu rentowności, dźwigni operacyjnej i finansowej w przedsiębiorstwie 80. Operacje bankowe aktywne, bierne i pośredniczące. 4

5

6 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: dyplom STACK: (zarzdzanie) /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D: ) /CreationDate (Maria) /Author -mark-

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP EKONOMIA 1. Obszar zainteresowań nauk ekonomicznych 2. Miejsce ekonomii wśród innych nauk ekonomicznych 3. Szkoły

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel. 538-41-92, 538-44-63, fax 538-46-71 e-mail:wz.sekretariat@pollub.pl Grupa przedmiotów ogólnych Zakres zagadnień do powtórzenia

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie. UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie

UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie. UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Scharakteryzuj podstawowe etapy zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Omów podstawowe modele polityki personalnej. 3. Zreferuj zasadnicze kwestie strategicznego

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo